Лист N 8528 від 12.11.2007 р.

Лист N 8528 від 12.11.2007 р. Про надання роз'яснення щодо погодження дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами з управлінням містобудування, архітектури та житлового-комунального господарства

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва ЛИСТ від 12.11.2007 р. N 8528 Про надання роз'яснення щодо погодження дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами з управлінням містобудування архітектури та житлового-комунального господарства Про надання роз'яснення Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув звернення заступника директора ТОВ "Реклама-Сервіс Україна" Согоріна А. А. від 03.10.2007 N 03/10/07-1 та від 03.10.2007 N 03/10/07-2 в межах компетенції повідомляє наступне. Щодо погодження дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами з управлінням містобудування архітектури та житлового-комунального господарства. Законом України "Про рекламу" визначено засади рекламної діяльності в Україні та регулюються відносини що виникають у процесі виробництва розповсюдження та споживання реклами. Частиною першою статті 16 цього Закону якою визначено відносини пов'язані з розповсюдженням зовнішньої реклами зокрема встановлено що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів що надаються виконавчими органами сільських селищних міських рад та в порядку встановленому цими органами на підставі типових правил що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Пунктом 3 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 далі - Правила зазначено що зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку встановленому виконавчими органами сільських селищних міських рад відповідно до цих Правил. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами сільських селищних міських рад забороняється. Згідно з пунктом 16 Правил дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом особою і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури. Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.04.2004 N 149 затверджено Порядок розміщення експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м. Запоріжжі розроблений на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закону України "Про рекламу" Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 яким регулюються правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі та визначають порядок видачі дозволів на розміщення такої реклами. Відповідно до підпункту 6.20.2 пункту 6.20 цього Порядку дозвіл на розміщення об'єкта зовнішньої реклами погоджується зокрема з Головним управлінням архітектури та містобудування міської ради. Враховуючи наведене вище на думку Держкомпідприємництва України дозволи на розміщення об'єктів зовнішньої реклами мають погоджуватись з Головним управлінням архітектури та містобудування міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. Щодо необхідності повторного погодження документів для надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами при продовженні терміну дії цього дозволу. Пунктом 29 Правил зазначено що строк дії дозволу продовжується на підставі заяви яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл. Також згідно з підпунктом 7.3 пункту 7 Порядку розміщення експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м. Запоріжжі строк дії дозволу продовжується на підставі заяви яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл після прийняття рішення виконавчого комітету міської ради. Враховуючи наведене вище Держкомпідприємництво вважає що при продовженні строку дії дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами у робочого органу немає правових підстав щодо вимагання від її розповсюджувача обов'язковості стосовно повторного погодження документів які були погоджені відповідними органами при видачі зазначеного дозволу.   Заступник Голови  С. М. Іголкін