Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 15 липня 1997 року N 213 Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах" Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую: 1. Затвердити Державні санітарно-гігієнічні нормативи "Тимчасові максимально допустимі рівні МДР вмісту смоли конденсату та нікотину в сигаретах". 2. Всім міністерствам та відомствам керівникам державних кооперативних колективних та приватних підприємств організацій та установ незалежно від форм власності а також посадовим особам та громадянам України інвесторам - громадянам інших держав прийняти вказані Державні санітарно-гігієнічні нормативи до керівництва та виконання. 3. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України прийняти указані Державні санітарно-гігієнічні нормативи "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах" до керівництва та виконання. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   Головний державний санітарний лікар України перший заступник Міністра      Л. С. Некрасова    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від 15 липня 1997 р. N 213  ТИМЧАСОВІ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ РІВНІ МДР ВМІСТУ СМОЛИ КОНДЕНСАТУ ТА НІКОТИНУ В СИГАРЕТАХ TEMPORARI MAXIMUM ALLOWABLE LEVELS MAL OF TAR AND NICOTINE IN CIGARETTS З метою охорони здоров'я громадян і забезпечення належного стану навколишнього виробничого та природного середовища в Україні встановлюються державні санітарні правила норми гігієнічні нормативи та регламенти - система науково обгрунтованих обмежень застосування використання потенційно небезпечних факторів штучного чи природного походження. Державні санітарно-гігієнічні нормативи ДСГН вмісту смоли та нікотину встановлюють максимально допустимі рівні МДР смоли та нікотину в сигаретах які реалізуються в Україні. Смола-конденсат* К   15***  Нікотин** Н   1 3****  Примітка: * Смола-конденсат К - сухий безнікотиновий конденсат диму. ** Нікотин Н - алкалоїдвміщуючі сухі конденсати. *** Для сигарет вітчизняного виробництва без фільтру встановлюється МДР смоли-конденсату К - 22 мг у димі однієї сиг. **** Для сигарет вітчизняного виробництва без фільтру встановлюється МДР нікотину Н - 1 5 мг у димі однієї сиг.  Наведені тимчасові МДР не поширюються на сигарети які вироблені в Україні або завезені до України до введення в дію державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові максимально допустимі рівні вмісту смоли конденсату та нікотину в сигаретах". Аналітичне визначення вмісту смоли конденсату К та нікотину Н в димі стандартно прокурених сигарет здійснюється у атестованих МОЗ України лабораторіях за методами: - ISO 8243-1991. ГОСТ 30039-93 . Сигарети. Відбір проб. - ISO 10315-1991. Сигарети. Визначення нікотину в курильному конденсаті. Газохроматографічний метод. - ISO 4387-1991. Сигарети. Визначення загального та вільного від нікотину сухого конденсату за допомогою рутинної аналітичної палильної машини. Державні санітарні норми правила гігієнічні нормативи та регламенти є обов'язковими для виконання фізичними та юридичними особами нормативними документами що визначають критерії безпеки та або нешкідливості для здоров'я потенційно небезпечних факторів оточуючого середовища і вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини. Порушення державних санітарних норм правил гігієнічних нормативів та регламентів тягне за собою відповідальність за законами України.     Надруковано:  Головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України. "Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань". Том 6  Частина 1 Київ 1997 р.