КНД 5.1.12-6.001-94

КНД 5.1.12-6.001-94 Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті

Міністерство транспорту України Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті КНД 5.1.12 - 6.001 - 94 Затверджено заступником Мінистра транспорту України В М Ревою 8 грудня 1994 р 1. РОЗРОБЛЕНО Державним автотранспортним науково-дослідним та проектним інститутом 2. ВНЕСЕНО Міністерством транспорту України 3. ЗАТВЕРДЖЕНО 1994-12-08 4. ВВЕДЕНО УПЕРШЕ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 252005 м. Київ вул.Горького 51 Тел. 227-73-51 факс 227-73-51  Телетайп «Заезд» 132435 № 2/17-17-187                                                                                             "03" березня 1995 р. Керівникам об'єднань підприємств та організацій автомобільного транспорту Про введення в дію "Вказівок по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті" - КНД 5.1.12-6.001-94 З метою подальшого попередження виробничого травматизму та удосконалення робіт по створенню безпечних та нешкідливих умов праці ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 1. Ввести в дію з 1 жовтня 1995 року "Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті" -КНД 5.1.12 -6.001 -94. 2. Організувати вивчення та забезпечити виконання вимог "Вказівок по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті" - КНД 5.1.12 - 6.001 - 94 всіма працівниками. Перший заступник Міністра О.М.Артеменко   ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Загальні положення 4. Вибір місця установлення знаків безпеки 5. Сигнальні кольори 6. Знаки безпеки форма колір розміри та призначення 7. Заборонні знаки 8. Попереджувальні знаки 9. Приписуючі знаки 10. Вказівні знаки 11. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів 12. Позначення небезпечних вантажів 13. Додаток обов'язковий . Зразки розмітки зображень на знаках безпеки КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Чинний від 1.10.95 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Цей керівний нормативний документ КНД встановлює призначення і порядок використання кольорів сигнальних та знаків безпеки і поширюється на всі підприємства та організації автомобільного транспорту Міністерства транспорту України. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному КНД використані посилання на такі стандарти: ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ІSО 3864 Safety colors and safetysigns Безпечне фарбування і безпечні знаки ГОСТ 14202-69 Трубопроводи промышленных предприятий. Опознавательная окраска предупреждающие знаки и маркировочные щитки  ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов  ГОСТ 19433-88 Грузи опасные. Классификация и маркировка 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Ці вказівки відповідають вимогам ГОСТ 12.4.026-76 та міжнародному стандарту ІSО 3864. 3.2. Сигнальні кольори і знаки безпеки призначені для привертання уваги працюючих до безпосередньої небезпеки застерігання про можливу небезпеку приписування і дозволу певних дій з метою забезпечення безпеки а також для необхідної інформації. 3.3. Сигнальні кольори і знаки безпеки не замінюють необхідних заходів щодо безпеки праці та засобів захисту працюючих. 3.4. Сигнальні кольори використовуються для знаків безпеки поверхонь конструкцій пристроїв і елементів виробничого обладнання яке може служити джерелом небезпеки для працюючих поверхонь огорожі та іншого захисного обладнання а також пожежної техніки. 3.5. Знаки безпеки слід установлювати на території підприємств будівельних майданчиках у виробничих приміщеннях на робочих місцях дільницях транспортних засобах та на виробничому обладнанні. 3.6. Знаки безпеки які установлені на воротах та вхідних дверях приміщень означають що зона дії цих знаків охоплює усе приміщення. Знаки безпеки які установлені при в'їзді вході на об'єкт дільницю означають що їх дія поширюється на об'єкт дільницю в цілому. При необхідності обмеження зони дії знака відповідні вказівки слід привести в пояснюючому написі. 3.7. Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на фоні що їх оточує та знаходитись в полі зору людей для яких вони призначені. Знаки безпеки повинні бути розташовані з таким розрахунком щоб вони були добре видимі не відвертали уваги працюючих і самі по собі не були небезпекою. 3.8. На місцях та дільницях які є тимчасово небезпечними слід встановлювати переносні знаки безпеки та тимчасову огорожу які мають бути пофарбовані лакофарбувальними матеріалами сигнальних кольорів. 4. ВИБІР МІСЦЯ УСТАНОВЛЕННЯ ЗНАКІВ БЕЗПЕКИ 4.1. Знаки безпеки праці установлюють в місцях де виробничі умови потребують постійного попередження працюючих про можливу небезпеку заборону певних дій необхідність застосування засобів індивідуального захисту тощо. 4.2. Місця розташування знаків безпеки а також порядок використання пояснюючих написів до знаків безпеки на території підприємства у виробничих приміщеннях та на робочих місцях установлюються адміністрацією підприємства. 4.3. В основі вибору місць установки знаків безпеки повинні лежати критерії оптимальної видимості знаків безпеки: відстань від центру зони проведення робіт до місця де передбачена установка знаку; кут під яким можуть бути видимі знаки безпеки максимальний ; розміри і розміщення зон проведення робіт. 4.4. Для кожного із видів робіт які проводяться на підприємствах визначаються розміри зони проведення робіт. 4.5. В зону проведення робіт входять робочі місця та частина виробничого приміщення біля них де знаходяться робітники під час виконання робіт. 4.6. Місце установки знаків безпеки стіна спеціальний екран тощо вибирають ураховуючи переважне направлення обличчя більшості робітників під час виконання робіт. 4.7. Вимірявши відстань від центру зони проведення робіт до місця де передбачено розміщення знака визначають його номер та розмір згідно з табл.З. 4.8. Висота установлення знаків безпеки повинна бути такою щоб робітнику не доводилось опускати чи піднимати голову більш ніж на 10-15° відносно горизонтальної осі зору. 5. СИГНАЛЬНІ КОЛЬОРИ 5.1. Установлені такі сигнальні кольори: червоний жовтий синій зелений. Для підсилювання контрасту сигнальних кольорів їх належить застосовувати на фоні контрастних кольорів. Контрастні кольори необхідно застосовувати також для виконання символів та пояснюючих написів. Контрастні кольори а також смислове значення сигнальних кольорів наведені в табл.1. Таблиця 1 Сигнальний колір Основні смислові значення сигнального кольору Контрастний колір Червоний Заборона безпосередня небезпека позначення пожежної техніки Білий Жовтий Попередження можлива небезпека Чорний Синій Розпорядження знаки пожежної небезпеки інформація Білий Зелений Безпека знак "Виходити тут" Білий 5.2. Кольори сигнальні та порядок їх застосування для виробничих зон і устаткування 5.2.1. Червоний сигнальний колір слід використовувати для позначення: а пристроїв які відключають обладнання та механізми в тому числі аварійних; б внутрішніх поверхонь кришок дверей шаф з відкритими струмоведучими елементами електроустаткування. Якщо устаткування пофарбовано лакофарбними матеріалами червоного кольору тоді вказані внутрішні поверхні дверей повинні бути жовтого сигнального кольору; в рукояток кранів аварійного скидання тиску; г корпусів масляних вимикачів які знаходяться в робочому стані під напругою; д різних видів пожежної техніки чи її елементів які потребують розпізнавання пожежні машини наземні частини гідрант-колонок вогнегасники балони та пускове обладнання установок пожежогасіння ручні пожежні оповісники тощо а також засоби загальнотехнічного призначення які використовуються з метою забезпечення пожежної безпеки насоси спринклерних та дренчерних установок пожежогасіння клапанів внутрішніх пожежних кранів телефонів прямого пожежного зв'язку відра лопати та інше обладнання пожежних щитів і стендів . Не допускається фарбувати лакофарбними матеріалами червоного кольору спринклери та дренчерні зрошувачі підвідні трубопроводи та інші види пожежної техніки і її елементів які стаціонарно встановлюються і не потребують оперативного розпізнавання. е обкантовки щитів білого кольору для кріплення пожежного інструменту та вогнегасників. Ширина обкантовки повинна складати від 30 до 100 мм; ж сигнальних ламп які оповіщають про порушення технологічного процесу чи умов безпеки: "Тривога" "Несправність" тощо; з захватних пристроїв промислових роботів. Жорсткі та гнучкі зчеплення позначаються смугами червоної та білої фарби: жорсткі зчеплення повинні бути пофарбовані червоними і білими поперечними смугами шириною 240-260 мм які чергуються; кожний метр гнучкого зчеплення повинен бути позначений сигнальними щитками чи прапорцями розміром 200x200 мм із нанесеними на них діагоналями з обох сторін червоними і білими смугами шириною 50 мм які чергуються. 5.2.2. Жовтий сигнальний колір слід використовувати для позначення: а елементів будівельних конструкцій які можуть бути причиною одержання травм працюючими: низьких балок виступів та перепадів у підлозі малопомітних східець пандусів місць де є небезпека падіння край навантажувальних платформ вантажних піддонів неогороджених площадок люків прорізів тощо звужень проїздів малопомітних розпірок вузлів колон на КТП та у виробничих приміщеннях стояків та опор в місцях інтенсивного руху внутрішньовиробничого транспорту тощо; б елементів виробничого обладнання верстати преси штампи тощо необережне поводження з якими являє небезпеку для працюючих торці збірних одиниць що найбільш виступають при роботі за габарити станини і які здатні травмувати ударом ті які переміщуються із швидкістю більше 150 мм/с повинні фарбуватися смугами жовтого і чорного кольорів що чергуються ; в внутрішніх поверхонь дверей які закривають місця розміщення елементів верстата пресу штампу що рухаються наприклад: шестерні шківи повзуни муфти тощо і здатні травмувати під час руху працюючого та які потребують періодичного доступу при налагоджуванні заміні ремнів і т. ін. Якщо елементи що рухаються закриті знімними захисними огорожами кришки кожухи тоді пофарбуванню в жовтий колір підлягають повністю чи частково самі поверхні елементів що рухаються або поверхні суміжних з ними нерухомих деталей закритих огорожею. Із зовнішньої сторони огорожі повинен наноситися попереджувальний знак небезпеки; г небезпечних при експлуатації елементів внутрішньовиробничого транспорту крани тельфери перекидачі стаціонарні домкрати автомобільні підйомники тощо і бокових поверхонь електрокарів навантажувачів поворотних платформ і стріл екскаваторів захватів і площадок автонавантажувачів тощо. Бокові торцеві поверхні слід покривати попереджаючою фарбою у вигляді похилих смуг що чергуються; для кранів - попереджаючою фарбою слід покривати: корпус крюкової підвіски; жорсткий підвіс вантажозахватних органів на висоті 2000 мм від рівня підлоги і поверхні вантажозахватних органів які не стикаються із матеріалом що перероблюється; елементи поворотної платформи що виступають за габарити неповоротної частини та частини рухомої противаги які розташовані на висоті до 2000 мм від рівня стоянки крана чи площадки на якій можуть знаходитися люди; кінець головка стріли на довжині 400-2000 мм і бокові частини які виступають за ходову частину кранів стрілового типу крім баштових та портальних що переміщуються по наземній колії; висотні опори; д постійних та тимчасових огорож чи елементів огорожі що встановлюють на межі небезпечних зон біля прорізів ям котлованів виносних площадок постійних і тимчасових огороджень драбин перекрить будинків що будуються та інших місць з яких можливе падіння з висоти; е рухомих монтажних пристроїв чи їх елементів та елементів вантажозахватних пристроїв змінні вантажозахватні пристрої які встановлюються на канавних підйомниках фарбуються в червоний колір рухомих частин кантовачів траверсів підйомників рухомих частин монтажних вишок та драбин; ж запобіжних реборд розсікачів стаціонарних упорів на оглядових канавах піставок козлів упорних колодок додаткових упорів під самоскидний кузов тощо фарбуються похилими смугами що чергуються а також дозволяється фарбування в жовтий сигнальний колір. Примітка: Розмірність ширини смуг та співвідношення повинні бути виконані як указано в п.5.2 З з ємкостей які містять небезпечні чи токсичні речовини. Залежно від розмірів поверхня ємкості повинна бути жовтого сигнального кольору або мати попереджаючу смугу жовтого сигнального кольору шириною від 50 до 150 мм; і площі які з метою оперативної евакуації повинні завжди бути вільними площадка біля евакуаційних виходів та підходи до них біля місця подачі пожежної тривоги тощо . Межі цих площ слід позначати суцільними лініями жовтого сигнального кольору шириною від 50 до 100 мм а самі площі - штриховкою від 50 до 100 мм під кутом 45°. 5.2.3. Попереджувальне пофарбування об'єктів та елементів які указані в п.5.2.2 а г слід виконувати похилими смугами що чергуються під кутом 45-60° шириною від ЗО до 200 мм жовтого сигнального та чорного кольорів при відношенні ширини смуг 1:1; ширину смуг треба встановлювати залежно від розміру об'єкта та відстані з якої можна побачити попередження. Елементи виробничого обладнання малих розмірів які не можуть бути позначені похилими смугами що чергуються слід позначати жовтим сигнальним кольором цілком. Поверхня огорожі повинна бути жовтого кольору або мати попереджувальні вертикальні або горизонтальні смуги жовтого сигнального та чорного кольорів що чергуються. 5.3. Балони повинні використовуватись тільки під певний вид газу і мати відповідне розпізнавальне пофарбування: ацетилен - біле з написом червоними літерами "Ацетилен. Вогненебезпечне"; пальний газ стиснутий та зріджений - червоне з написом білими літерами "Пальний газ. Вогненебезпечне"; кисень - голубе з написом чорними літерами "Кисень. Маслонебезпечно"; вуглекислий газ - чорне. 6. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ФОРМА КОЛІР РОЗМІРИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 6.1. Установлено чотири групи знаків безпеки: заборонні попереджувальні приписуючі та вказівні які наведені в табл.2. 6.2. При необхідності уточнити обмежити або підсилити дію знаків безпеки дозволяється застосовувати додаткові таблички прямокутної форми із пояснюючим написом. 6.3. Додаткові таблички повинні мати сигнальний колір знака разом з яким їх застосовують. Вказівні стрілки на них потрібно виконувати контрастним кольором який вказаний в табл.1. Дозволяється використовувати додаткові таблички білого кольору з чорними стрілками і пояснюючим написом. 6.4. Додаткові таблички слід розміщувати горизонтально під знаком безпеки або вертикально справа від нього. Довжина додаткової таблички повинна бути не більше діаметра або довжини відповідної сторони знака безпеки. 6.5. Розміри знаків безпеки та додаткових табличок залежно від відстані до спостерігача а також місця розміщення знаків повинні відповідати вказаним в табл.З. Таблиця 2 Номер групи   Найменування знака   Форма знака   Застосування пояснюючого напису   1   Заборонний     Дозволяється пояснюючий напис на знаці без похилої смуги чи на додатковій табличці   2   Попереджувальний     Дозволяється пояснюючий напис на знаці чи на додатковій табличці   3   Приписуючий     Дозволяється пояснюючий напис на знаці чи на додатковій табличці   4   Вказівний     Дозволяється пояснюючий напис на знаці   Таблиця З Номер розміру знака   Відстань від знака до спостерігача   Розмір знака мм   Розміри додаткової таблички мм   Місце розташування знака   заборонного та приписуючого діаметр   попереджувального сторона трикутника   вказівного сторона прямокутника   1   2   3   4   5   6   7   1   До 5   80   100   -   -   На дверях приміщень   2   До 7 5   100   130   100 х 130   100 х 60 130 х 80   Те ж саме   3   До 10   150   200   150x200   150 х 80   На дверях приміщень та в малих приміщеннях   4   До 15   250   300   250 х 300   250 х 1 10   Те ж саме   5   До 20   300   400   300 х 400   300 х 120 400 х 150   В приміщеннях середніх розмірів   6   До ЗО   350   450   350 х 450   350 х 130   Те ж саме   7   До 40   450   600   450 х 600   450 х 160 600 х 200   У великих приміщеннях та поза приміщеннями   8   ДобО   550   700   550 х 700   550 х 200 700 х 250   У великих приміщеннях та поза приміщеннями   9   До 80   700   900   700 х 900   700 х 250   Те ж саме   10   Більше ніж 80   900   1200   900 х 120   900 х 300 900 х 300 1200x350   Те ж саме   Примітки: 1 Для попереджувальних знаків задають сторону теоретичного трикутника без врахування заокруглення кутів 2. Дозволяється збільшувати висоту додаткових табличок з пояснюючим написом залежно від кількості рядків напису З Радіуси заокруглення кутів повинні бути: на знаках трикутної форми - 0 05 сторони на знаках квадратної форми - 0 04 сторони на знаках прямокутної форми та на табличках - 0 02 меншої сторони 4. Дозволяється застосовувати знаки більших розмірів. Співвідношення між розмірами повинно відповідати наведеним в табл.З. 6.6. Зразки розмітки зображень на знаках безпеки наведені у додатку обов'язковий . 6.7. Розміри заборонних та попереджувальних знаків безпеки для виробничого обладнання транспортних засобів і тари повинні відповідати наведеним у табл.4. Таблиця 4 Розміри знаків для обладнання     Номер розмірів знаків для обладнання 1   2   3   4   5   6   Зовнішній діаметр мм   20   ЗО   40   60   80   120   Сторона трикутника мм   25   40   50   80   100   160   7. ЗАБОРОННІ ЗНАКИ 7.1. Знаки призначені для заборони певних дій. 7.2. Знаки повинні бути такими: коло червоного кольору з білим полем усередині білою по контуру знака облямівкою та символичним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі перекресленому похилою смугою червоного кольору кут нахилення 45° зліва зверху направо униз . Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0 09 - 0 1 зовнішнього  діаметра а ширина похилої червоної смуги - 0 08 зовнішнього діаметра ширина білої облямівки по контуру знака - 0 02 зовнішнього діаметра. Дозволяється застосовувати знаки із пояснюючим написом виготовлені шрифтом чорного кольору. При цьому похилу червону смугу не наносять. На знаках пожежної безпеки пояснюючі написи необхідно виконувати червоним кольором. 7.3. Змістове значення зображення і місце установки наведені в табл.5. Таблиця 5 Змістове значення   Зображення   Місце установки та особливі умови   1. Користуватись відкритим вогнем заборонено     На зовнішній стороні дверей дільниць де виконуються роботи із застосуванням легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин і матеріалів що можуть утворювати вибухонебезпечні повітряні суміші малярна карбюраторна дільниці зарядне відділення акумуляторної дільниці тощо . На АЗС місцях стоянки рухомого складу на обладнанні де можлива небезпека вибуху чи загорання переносні та стаціонарні ацетиленові генератори тощо   2. Палити заборонено     На зовнішній стороні дверей при вході у всі виробничі допоміжні та складські приміщення. На АЗС і місцях стоянки рухомого складу   3. Працювати несправним інструментом заборонено     В зонах і дільницях проведення робіт   4. Працювати без заземлення заборонено     Місця роботи електриків зварювальні механічні і інші дільниці де є електросилове обладнання. Місця тимчасових робіт із електроінструментом. В приміщеннях де є єдиний комплекс дільниць знак встановлюється на воротах.   5. Використовувати несправні чалочні пристрої заборонено     Агрегатна моторна та інші дільниці де є тельфери кран-балки та ін. а також на місцях вантажно-розвантажувальних робіт   6. Викорис- товувати випадкові предмети як підставки для виважування транспортних засобів заборонено     Зони дільниці та робочі місця де проводяться роботи по обслуговуванню та ремонту ходової частини транспортних засобів   7. Пуск двигуна заборонено     Конвейєр поточні лінії в'їздні ворота в зону ремонту. При в'їзді в ремонтну зону знак встановлюється разом з табличкою яка регламентує пуск двигуна тільки з метою початку руху а також у момент перевірки електрообладнання паливної апаратури та гальм   8. Приймати їжу заборонено     В місцях наявності шкідливих хімічних речовин. Малярна карбюраторна мідницька та інші дільниці. Зони ТО ПР та АЗС   9. Буксировка рухомого складу на гнучкому зчепленні заборонена     Проїзд по території підприємств зони стоянки ТО та ПР   10. Виконання робіт під кузовом без уста новлення упору стопорних пальців заборонено     Пости ТО та ПР вантажних автомобілів   П. Накачування шин без захисного пристрою заборонено     Шиномонтажна дільниця пост     12. Ліквідувати положення на диску стопорних замочних кілець при наявності тиску в шині забороняється     Шиномонтажна дільниця пост   13. Поставлення та стоянка транспортного засобу без упорних колодок заборонені     Зони ТО та ПР. Стоянки автомобилів які розташовані під ухилом   14 Користуватись приставною драбиною при ТО та ПР заборонено     Зони ТО ПР стоянка автомобілів   15. Миття агрегатів вузлів і деталей легкозаймистою рідиною заборонено     Зони ТО та ПР моторна агрегатна розбірно-складальна дільниці пости для миття двигунів. Застосовується із пояснюючим написом "Миття ЛЗР заборонено"   16 Вхід прохід заборонено     При вході в небезпечну зону а також в приміщеннях та зонах в які заборонений доступ для сторонніх осіб котельня приміщення для заряджання акумулятора тощо   17. Обмеження швидкості     На в'іздних воротах підприємства та території   18. Заливати бензин у карбюратор недозволенними прийомами заборонено       В кабіні транспортного засобу або у відсіку розташування двигуна   19. Відпочивати спати в кабіні транспортного засобу із працюючим двигуном заборонено     В кабіні автомобіля на передній панелі   20. Проїзд без зупинки заборонено     На воротах КТП підприємства   21. Працювати на верстатному обладнанні без засобів колективного захисту заборонено     На робочих місцях де виконуються роботи які пов'язані із використанням металообробного ковальсько-пресового деревообробного та іншого верстатного обладнання   22. Ремонт зварювання паяння паливних баків без попереднього миття та пропарювання заборонено     Робочі місця по ремонту паливних баків зварювальна та мідницька дільниці   8. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ 8.1. Знаки що призначені для попередження працюючих про можливу небезпеку в робочій зоні приміщенні та при виконанні робіт. 8.2. Знаки повинні бути такими: рівносторонній трикутник що повернутий вершиною вгору по краю має облямівку чорного кольору шириною 0 05 сторони всередині поле жовтого кольору із символічним зображенням чорного кольору табл. 6 . Таблиця 6 Змістове значення   Зображення   Місце установки та особливі умови   1 . Обережно! Легкозаймиста речовина     На вхідних дверях складів всередині складів в місцях схову перед входами на дільниці робіт із легкозаймистими речовинами   2 Обережно! їдкі речовини     На дверях складів всередині складів в місцях схову на дільницях робіт із їдкими речовинами   3. Обережно! Отруйна речовина     На дверях складів всередині складів в місцях схову на дільницях робіт із отруйними речовинами   4. Обережно! Електрична напруга     На опорах повітряних ліній корпусах електрообладнання на дверях електроприміщень камер вимикачів трансформаторів на сітчатих та суцільних огорожах струмоведучих частин які розміщені у виробничих приміщеннях на електротехнічних панелях дверцях силових щитків та ящиків на шафах із електрообладнанням різних машин та верстатів   5. Обережно! Працює кран     Поблизу небезпечних зон на будівельних майданчиках дільницях та в цехах де використовується підйомно-транспортне обладнання   6. Обережно! Цеховий транспорт     Встановлюється на територіях та у виробничих приміщеннях на перехресті проходів із маршрутами постійного руху цехового транспорту   7. Обережно! Інші небезпеки       В місцях де необхідне попередження про можливу небезпеку але передача інформації за допомогою сигнальних кольорів чи символів утруднена. Використовується разом із табличкою яка має пояснюючий напис   9. ПРИПИСУЮЧІ ЗНАКИ 9.1. Знаки призначені для обов'язкового виконання певних дій працюючих тільки при виконанні конкретних вимог щодо безпеки праці обов'язкове застосування засобів захисту працюючих прийняття заходів щодо забезпечення безпеки праці які потребують пожежної безпеки та для указання шляхів евакуації. 9.2. Знаки повинні бути такими: коло синього кольору по контуру біла облямівка шириною 0 02 діаметра знака усередині якого знаходиться символічне зображення білого кольору. Для нанесення пояснюючого напису на знак необхідно усередині синього кола виконати біле поле діаметром 0 7 діаметра знака. Написи які відносяться до пожежної безпеки повинні бути червоного кольору інші - чорного кольору табл. 7 . Таблиця 7 Змістове значення   Зображення   Місце установки та особливі умови   1 Працювати в захисних рукавицях     На дільницях робіт які пов'язані із небезпекою травмування рук та впливу на них шкідливих речовин   2. Працювати в захисному одязі     Біля входу у робочі приміщення або дільниці робіт які пов'язані із небезпекою впливу на тіло людини небезпечного або шкідливого фактору. Акумуляторна малярна фарбувальна зварювальна та інші дільниці   3. Працювати із застосуванням засобів захисту органів дихання     На робочих місцях малярної фарбувальної дільниць та дільницях пов'язаних з виділенням шкідливих для організму людини газів парів аерозолей   4. Правильно складай деталі запчастини агрегати       На воротах дверях складських приміщень. В місцях складування та виконання розбірно-складальних робіт   5. Подай сигнал     Зони ТО із потоковим рухом транспорту Конвейєри при включенні та зупинці . Місця проїзду в'їзду виїзду з обмеженою видимістю   6. Правильно зберігай та переноси розчинники кислоти луг     Склади. Акумуляторні та малярні дільниці   7. Правильно готуй електроліт     На місці приготування електроліту   8. При ремонті гідропідйомника кузова підстав додатковий упор штангу     Пости по обслуговуванню та ремонту самоскидних механізмів   9 При накачуванні шин використовуй захисний . пристрій     Шиномонтажна дільниця   10. Нейтралізуй та прибери пролиту небезпечну рідину     Виробничі дільниці склади місця стоянки рухомого складу   11. При запуску двигуна одягти на вихлопну трубу повітрозабірник газоприймач     В зоні ТО та ПР діагностики   12. Працювати із застосуванням засобів захисту органів слуху     Ковальська штампувальна деревообробна діагностики обкатки двигунів та на інших дільницях із підвищеним рівнем шуму   13. Працювати із застосуванням засобів захисту органів зору очей     При роботі на металообробних верстатах на яких відсутні запобіжні щитки; роботи із зубилами та інструментом для рубки металу розклепування рам тощо; приготування електроліту; проведення електро- і газозварювальних робіт тощо   14. Застосовувати переносні світильники із скляним ковпаком та захисною металевою сіткою вибухо-пожежним виконанням     Зони ТО та ПР   15. Роботи провадити із увімкненою вентиляцією     Малярна фарбувальна акумуляторна карбюраторна мідницька зварювальна та інші дільниці   10. ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 10.1. Знаки призначені для указання місць знаходження різних об'єктів та обладнання пунктів медичної допомоги питних пунктів пожежних постів пожежних кранів гідрантів вогнегасників пунктів оповіщання про пожежу тощо . 10.2. Знаки повинні бути такими: синій прямокутник який обкантований білою облямівкою по контуру шириною 0 02 меншої сторони прямокутника із білим квадратом усередині зі стороною яка дорівнює 0 7 меншої сторони прямокутника. Усередині білого квадрата повинні бути нанесені символічне зображення чи пояснюючий напис чорного кольору за винятком символів та пояснюючих написів на знаках 1-7 які слід виконувати червоним кольором табл.8 . Таблиця 8 Змістове значення   Зображення   Місце установки та особливі умови   1 . Пункт оповіщання про пожежу     У виробничих приміщеннях та на території для указання місцезнаходження пункту оповіщання про пожежу   2. Вогнегасник     У виробничих приміщеннях та на території для указання місцезнаходження вогнегасників   3. Протипожежний інвентар     Дільниці та місця із підвищеною гпожежонебезпекою вказує місцезнаходження протипожежного інвентаря   4 Пісок для гасіння пожежі     Дільниці та місця із підвищеною пожежонебезпекою вказує місцезнаходження піску для гасіння пожежі   5. Пожежне вододжерело       На шляху руху від в'їздних воріт до місцезнаходження вододжерела   6. Пожежний кран     В місцях та в напрямку місцезнаходження пожежного крана   7. Медпункт     Для указання місцезнаходження медпункту   8. Місце для паління куріння     В місцях відведених для паління куріння   9. Розташування певного місця об'єкта чи засобу     У виробничих приміщеннях та на території для інформування за допомогою символу наприклад "Телефон" чи пояснюючий напис наприклад "Прохід тут" "Вода для пиття"   10.3. Зелений сигнальний колір слід використовувати для світлових табло напис білого кольору на зеленому фоні евакуаційних виходів та декомпресорних камер сигнальних ламп які оповіщають про нормальний режим роботи машин та автоматичних ліній і вказівного знака "Виходити тут". Знак повинен бути таким: квадрат зеленого кольору з білою облямівкою по контуру шириною 0 02 сторони квадрата символічним зображенням пояснюючим написом білого кольору табл.9 . Таблиця 9 Змістове значення   Зображення   Місце установки та особливі умови   Виходити тут     На дверях евакуаційних виходів на шляхах евакуації. На шляхах евакуації використовують додаткову таблицю із вказівною стрілкою Примітка. Знак виконують в прямому та дзеркальному зображенні.   11. РОЗПІЗНАВАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ 11.1. Встановлюють десять збільшених груп речовин які транспортуються по трубопроводах: 1 вода 2 пар 3 повітря 4 гази пальні включаючи зріджений газ 5 гази непальні включаючи зріджений газ 6 кислоти 7 луг 8 рідина пальна 9 рідина непальна 10 інші речовини. 11.2. Розпізнавальне забарвлення та цифрове позначення збільшених груп трубопроводів повинні відповідати вказівкам наведеним у табл.10. Таблиця 10 Речовина яка транспортується   Найменування кольорів розпізнавального забарвлення   Цифрове позначення груп Найменування   1   Вода   Зелений   2   Пар   Червоний   3   Повітря   Синій   4 5   Гази пальні непальні   Жовтий   6   Кислоти   Жовтогарячий   7   Луг   Фіолетовий   8 9   Рідина пальна непальна   Коричневий   10   Інші речовини   Сірий   11.3. Характеристика кольорів розпізнавальних забарвлень повинна відповідати вказівкам в додатку ГОСТ 14202. 11.4. Протипожежні трубопроводи незалежно від їх вмісту вода піна пар для гасіння пожежі спринклерних та дренчерних систем на дільницях запірно-регулювальної апаратури в місцях приєднання шлангів та інших пристроїв для гасіння пожежі повинні забарвлюватись в червоний сигнальний колір В разі потреби вказівки вмісту протипожежних трубопроводів дозволяється додаткове позначення їх шляхом маркірувальних щитків які забарвлені у відповідний розпізнавальний колір. 11.5. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів слід виконувати суцільно по всій поверхні комунікацій або окремими ділянками відповідно до ГОСТ 14202. 12. ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 12.1. На всіх видах упаковки та тари з небезпечним вантажем залежно від характеру небезпеки вантажів крім маркірування яке передбачене ГОСТ 14192 необхідно нанести знаки небезпеки. 12.2. Знаки небезпеки розмір та колір для автотранспорту повинні відповідати зразкам які указані на кресленнях ГОСТ 19433 13. ДОДАТОК обов'язковий Зразки розмітки зображень на знаках безпеки   ЗАБОРОННІ           ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ         ПРИПИСУЮЧІ         ВКАЗІВНІ