НПАОП 0.00-5.22-01

НПАОП 0.00-5.22-01 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОГО З ВИРОБНИЦТВА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ За ПЕРЕЛІКОМ якнн визначається Кабінетом МІНІСТРІВ України Затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства праці та соціальної політики України від 22 січня 2001 р. № 13/18 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2001 р. за № 101/5292 На виконання статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» наказуємо: 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської дяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів за переліком який визначається Кабінетом Міністрів України що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України Єфремов О. В. управлінню організації нагляду в гірничорудній промисловості Держнаглядохоронпраці Бережецький А. Я. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. В. КУЖЕЛЬ 3. Державному департаменту з нагляду за охороною праці Герасимчук Д. А. забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації. 4. Визнати таким що втратив чинність наказ Ліцензійної палати України Комітету по нагляду за охороною праці України від 01.09.99 р. № 74/157 «Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності ліцензійні умови з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням» зареєстрований Міністерством юстиції України 15.09.99 р. за № 621/3914. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Герасимчука Д. А. Перший заступник Міністра праці та соціальної політики України П. П. ОВЧАРЕНКО Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів За ПЕРЕЛІКОМ якнн визначається Кабінетом МІНІСТРІВ України Затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства праці та соціальної політики України від 22 січня 2001 р. № 13/18 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2001 р. за № 101/5292 1. Загальні положення 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Гірничого Закону України та Закону України «Про охорону праці». 1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання які виготовляють вибухові речовини і матеріали далі ВМ що використовуються в суспільному виробництві. 1.3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ не в повному обсязі а частково або з окремих робіт операцій послуг то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності зазначеної в ліцензії. 2. Вимоги для провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів 2.1. При здійсненні господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт господарювання повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України. 2.2. Господарська діяльність пов'язана з виробництвом ВМ здійснюється відповідно до вимог: Закону України «Про охорону праці»; Єдиних правил безпеки при підривних роботах затверджених Держгіртехнаглядом України ДНАОП 0.00-1.17-92; Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах які виконують підривні роботи затверджених Держгіртехнаглядом СРСР НАОП 1.2.90-1.08-88. 2.3. Виробництво ВМ що здійснюється на спеціалізованих державних та казенних підприємствах додатково регламентується нормативними актами перелік яких додається додаток ДСК . 2.4. Виробництво ВМ на місцевих пунктах виготовлення здійснюється за умов: * розташування пункту з виготовлення вибухових матеріалів далі ПВВМ на окремій ізольованій площадці або в межах складу ВМ на безпечній відстані яка визначається відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92; * територія де розташований ПВВМ повинна бути огороджена та охоронятись відповідно до ДНАОП 0.00-1.17-92; * наявності спеціальної площадки для випробувань і знищення ВМ обладнаної та розміщеної відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92; Начальник управління ліцензування видів господарської діяльності О. В. ЄФРЕМОВ * обладнання ПВВМ повинно відповідати конструкторській документації яка узгоджена в установленому порядку; * обладнання ПВВМ повинно містити засоби контрольно-вимірювальної апаратури системи заземлення та захисту від статичної електрики; * ПВВМ повинні бути обладнані пристроями реєстрування маси вибухових речовин та їх компонентів які завантажуються у пункт виготовлення або в транспортно-зарядні засоби; * конструкція обладнання повинна забезпечувати рівні його шкідливого впливу в межах діючих стандартів і санітарних норм; * ПВВМ повинен бути обладнаний протипожежною системою відповідно до групи пожежовибухонебезпечних речовин які присутні в технологічному процесі. 3. Особливі вимоги провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів. Суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ на пунктах місцевого виготовлення за умов наявності: * проектної документації на ПВВМ; * регламенту технологічного процесу; * паспортів формулярів обладнання пристроїв управління і контролю виробничого процесу; * стандартів і технічних умов на сировину матеріали та готову продукцію; * креслення нестандартизованого обладнання оснащення і пристроїв; * виробничих журналів; * інструкцій з охорони праці; * місць зберігання ВМ або документів що засвідчують їх оренду; * спеціального автотранспорту для перевезення ВМ; * посадових осіб які мають відповідну вищу або середню технічну освіту; * спеціально підготовленого персоналу допущеного до процесу виготовлення ВМ відповідними наказами; * положення про керівництво роботами пов'язаними з обігом ВМ; * експертного висновку щодо додержання вимог безпеки; * акта приймальної комісії щодо готовності ПВВМ. Начальник управління організації нагляду в гірничорудній промисловості А. Я. БЕРЕЖЕЦЬКИЙ ДOДATOK ДСК до ПУНКТУ 2.3 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів» Перелік документів Правила улаштування підприємств по виготовленню порохів ракетного твердого палива вибухових речовин піротехнічних засобів та сполук засобів ініціювання та виробів військової техніки на їх основі затверджені наказом Міністерства машинобудування СРСР від 28.03.89 р. № 109 Т ; Правила експлуатації підприємств по виготовленню порохів ракетного твердого палива вибухових речовин піротехнічних засобів та сполук засобів ініціювання та виробів військової техніки на їх основі затверджені наказом Міністерства оборони СРСР від 07.02.91 р. № 93 ДСК ; Правила захисту від статичної електрики у виробництвах галузі затверджені наказом Міністерства машинобудування СРСР від 15.02.88 р.