ДСТУ 3543-97

ДСТУ 3543-97 Арматура та з'єднання трубопроводів. Тиск номінальний. Визначення поняття

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Київським Центральним конструкторським бюро арма-туробудування 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 12 травня 1997 р. № 260 3 Цей стандарт є повним автентичним текстом МС ISO 7268 «Компоненти трубопроводів Визначення номінального тиску» з доповненнями виділеними курсивом та додатком А. 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5 Розробник: С. І. Кундін ДСТУ 3543-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Арматура та з'єднання трубопроводів. Тиск номінальний Визначення поняття АРМАТУРА И СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ Определение понятия VALVS AND PIPE JOINTS. NOMINAL PRESSURE Definition Чинний від 1998 07 01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює визначення та літерно-числове позначення поняття «номінальний тиск» стосовно арматури та з'єднань трубопроводів а також ряд значень числових частин позначення номінального тиску. Цей стандарт не поширюється на трубопровідну арматуру спеціального призначення. 1.2 Поняття та позначення регламентовані цим стандартом є обов'язковими для використання в усій нормативній документації у довідковій та навчально-методичній літературі що стосується арматури та з'єднань трубопроводів а також для робіт з стандартизації або у разі використання результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп' ютерних систем. 1.3 Вимоги цього стандарту є чинними для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 2479 94 Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Маркування. ГОСТ 8032 84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. 3 ВИЗНАЧЕННЯ Номінальний тиск нд. Умовний тиск лгтеряо-числове позначення що характеризує надлишковий тиск за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів за температури робочого середовища 293 К 20 °С . Позначення номінального тиску складається з літерного сполучення «PN» та числової частини що є значенням тиску в кгс/см2 на який проведено розрахунок на міцність арматури та з'єднань трубопроводів за характеристиками міцності вибраних матеріалів що відповідають температурі 293 К 20 °С . Числова частина позначення номінального тиску повинна вибиратися з ряду наведеного у додатку А. Примітка. Числова частина позначення номінального тиску значення для довідок. Вона не має розмірності не підлягає контролю не може використовуватися під час розрахунків. Приклад. Номінальний тиск арматури та з'єднань трубопроводів розрахованих на тиск 1 0 МПа 10 кгс/см2 за температури робочого середовища 293 К 20 °С повинен позначатися: PN 10. Арматура та з'єднання трубопроводів однакового номінального діаметра та однакового номінального тиску повинні мати однакові приєднувальні розміри. Робочий тиск залежно від матеріалу конструкції та температури робочого середовища вибирають з таблиць «Робочий тиск/Температура робочого середовища» що наводяться у відповідних стандартах. Примітка. Під робочим тиском розуміють найбільший надлишковий тиск за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів за температури робочого середовища що відрізняється від 293 К 20 °С . ДОДАТОК А обов'язковий РЯД ЗНАЧЕНЬ ЧИСЛОВИХ ЧАСТИН ПОЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО ТИСКУ ряд значень розрахункового тиску в кгс/см2 0 1; 0 16; 0 25; 0 4; 0 63; 1; 1 6; 2 5; 4; 6 3; 10; 16; 25; 40; 80; 100; 125; 160; 200; 250· 320; 400; 500; 630; 800; 1000. Примітка 1. Значення меншіза 0 1 слід вибирати з ряду Р5 а більші за 1000 зряду Р20 ГОСТ 8032. Примітка 2. Уразі використання позначення номінального тиску для маркування згідно з ДСТУ 2479 дозволяється маркувати PN 6 замість PN 6 3. Ключові слова: арматура з'єднання трубопроводів визначення тиск ряди