ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 Передмова 1 ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаці. чих технологій у будівництві Держбуду України. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Державний науково-дослідний і проектно- вишукувальний інститут "УкрНДІводоканал- проект". 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 20.07.2005 р. NE 116. 3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев" "Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів" . Ступінь відповідності - ідентичний ІДТ . Переклад із російської мови ru . 4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 3634-89 ГОСТ 26008-83. Зміст Вступ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Визначення 4 Типи основні параметри і розміри 5 Технічні вимоги 6 Правила приймання 7 Методи контролю 8 Транспортування і зберігання . . . 9 Гарантії виготовлювача Додаток А Люки оглядових колодязів Додаток Б Дощоприймачі зливостічного колодязя Додаток В Розміри пуансона в залежності від повного відкриття люка НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия". Технічний комітет відповідальний за цей стандарт - ТК "Будівельні матеріали". Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт замінює ГОСТ 3634-89 ГОСТ 26008-83 які технічно застаріли і не відповідають міжнародним вимогам. Вступ Стандарт на люки оглядових і дощоприймачі зливостічних колодязів розроблений на основі європейського стандарту EN 124-1994 "Люки стічних і оглядових колодязів для автомобільних і пішохідних районів. Вимоги до конструкції випробування маркування контроль якості" і відповідає йому в частині технічних вимог в тому числі навантажень застосовуваних матеріалів методів випробувань і маркування. У стандарті наведені типи люків міцнісні навантаження що повинні витримувати люки і місця установки ідентичні європейському стандарту: люк Л - класу А15; люк С - В125 і т.д. Цей зв'язок відображений в умовній позначці люків і дощоприймачів: люк Л А15 ; дощоприймач ДМ1 С250 . Розміри пазів решітки дощоприймача і їх розташування відносно бордюрного каменя гармонізовані з стандартом EN 124-1994. У розробці брали участь: М.Ю.Смирнов. С.В.Циганков ВАТ "Кировский завод" Калузької обл. В.А.Глухарьов і В.П.Бовбель Держбуд Росії Л.С.Васильєва ДП ЦНС Ю.М.Соснер. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Зовнішні мережі та споруди Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів Технічні умови Внешние сети и сооружения Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев Технические условия External systems and constructions Access manhole covers and storm-flow receivers for manholes Specifications ДСТУ Б 8.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 Чинний від 2006-01-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на люки колодязів і камер далі - люки підземних інженерних міських комунікацій: теплових газових і кабельних мереж водопроводу каналізації а також на дощоприймачі зливової каналізації далі - дощоприймачі призначені для приймання поверхневих стічних вод і атмосферних опадів. Решітки дощоприймачів виконані за цим стандартом не можна встановлювати в підлоги приміщень і на даху будинкіЕї. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 141 2-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки ГОСТ 141 92-96 Маркировка грузов ГОСТ 151 50-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации уоанения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды ГОСТ 26358-84 Отливки из чугуна. Общие технические условия ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров массы и припуски на механическую обработку 3 ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями. Оглядовий колодязь - конструкц- у вигляді камери або шахти для доступу в канали з підземними комунікаціями. Зливостічний дощоприймальний колодязь - камера або шахта для приймання поверхневих стічних вод і атмосферних опадів у зливову каналізаційну систему. Люк оглядового колодязя - верхня частина перекриття оглядового колодязя яка встановлюється на опорну частину камери або шахти і складається з корпуса і кришки. Дощоприймач зливостічного колодязя - верхня частина перекриття зливостічного колодязя що складається з корпуса і решітки. Вентиляційний отвір - отвір у кришці люка оглядового колодязя який призначений для вентиляційної камери шахти або підземних каналів. Повне відкриття люка - діаметр кола що може бути уписаний у проріз корпуса люка або дощоприймача. 4 ТИПИ ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 4.1 Типи основні параметри і розміри люків їх місце встановлення зазначен в таблиці 1 і в додатку А. Тип люка вибирають в залежності від місця встановлення. 4.2 За виконанням люки підрозділяють: 1 - загального призначення додаток А рисунок А.1 ; 2 - із запірним замковим пристроєм на них додаток А рисунок А.2 . Конструкція замкового пристрою узгоджується зі споживачем; 3 - із пристроєм для підйому кришки за допомогою стандартного вантажопідйомного механізму. Конструкція пристрою повинна бути погоджена зі споживачем; 4-3 посиленим закладенням корпуса анкерними болтами або спеціальними прилив-ками на корпусі додаток А рисунок А.4 . Конструкція анкерів приливків і їх кількість не менше двох узгоджується зі споживачем; 5 - із кришкою що складається з двох частин додаток А рисунок А.5 ; 6 - із кришкою яка шарнірно прикріплена до корпуса; 7 - із квадратною чи прямокутною формою кришки і або корпуса люка. Таблиця 1 Тип позначення за EN 124 Найменування Навантаження номінальне кН Повне відкриття D не менше MM Глибина установки кришки в корпусі h не менше мм Маса загальна довідкова кг Рекомендоване місце встановлення ЛМ* А15 Легкий малогабаритний люк 15 450 20 45 Зона зелених насаджень пішохідна зона Л А15 Легкий люк 550 60 С В125 Середній люк 125 550 25 95 Автостоянки тротуари і проїжджа частина міських парків Т С250 Важкий люк 250 550 35 120 Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом ТМ Д400 : Важкий магістральний люк 400 550 50 140 Магістральні дороги : СТ Е600 Надважкий люк 600 550 60 155 Зони високих навантажень аеродроми доки Р Ремонтна вставка 125 550 25 35 Корпуси люків типів С В125 і Т С250 при ремонтних роботах на дорогах при нарощуванні висоти дорожнього полотна 250 35 * Для підземних комунікацій із глибиною каналу до 600 мм від зовнішньої поверхні кришки люка. 4.3 Типи основні параметри і розміри дощоприймачів їх місце встановлення зазначені в таблиці 2 і в додатку Б. Тип решітки вибирають в заль -пості від місця встановлення. 4.4 За виконанням дощоприймачі підрозділяють: 1- з мінімальною шириною опорної частини корпуса по контуру додаток Б рисунок Б.1 ; 2- з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса що прилягає до бордюру дороги додаток Б рисунок Б.2 ; 3 4 5 - з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса що прилягає до бордюру дороги і однією правою виконання 2 або лівою виконання 3 або обох виконання 4 коротких сторін; 6 7 - з мінімальною шириною короткої опорної частини корпуса що прилягає до бордюру дороги виконання 5 або обох коротких сторін виконання 6 ; 8- з єдиним корпусом під дві решітки додаток Б рисунок Б.3 : 9- з посиленим закладенням корпуса для чого останній оснащується анкерними болтами або спеціальними приливками на корпусі додаток А. рисунок А.4 . Конструкцію анкерів поиливків і їх кількість не менше двох погоджують зі споживачем; 10 - із решіткою яка шарнірно прикріплена до корпуса. Таблиця 2 Тип позначення за EN 124 Найменування Номінальне навантаження кН Площа живого перерізу S не менше м2 Глибина установки решітки в корпусі h не менше мм Маса загальна довідкова кг Рекомендоване місце встановлення Д А15 Дощоприймач малий 15 0 05 20 30 Пішохідна зона ДБ1* ДБ2** В125 Дощоприймач великий 125 0 075 0 15 35 50 85 Автостоянки і проїжджа частина міських автодоріг ДМ1 ДМ2 С250 Дощоприймач магістральний 250 0 075 0 15 35 60 100 Магістральні автомобільні дороги з інтенсивним рухом ДС1 ДС2 Д400 Дощоприймач надважкий 400 0 025 0 15 50 80 130 Зони високих навантажень аеродроми доки На дорогах а На дорогах аэродромах при поздовжніх ухилах *1 - iО 0 005 ** 2 - iО > 0 005 4.5 Умовна позначка люкз або дощоприймача повинна складатися зі слова "Люк" чи "Дощоприймач" його типу виконання чи декількох виконань габаритних розмірів лазу в сантиметрах і позначення цього стандарту. Додатково в умовну позначку люка вводиться позначення інженерних мереж для яких призначений люк: В - водопровід; Г- пожежний гідрант; К - побутова і виробнича каналізація; Д - дощова каналізація; ТМ - теплова мережа; ГМ - газова мережа; МКМ - міська кабельна мережа у т.ч. МТМ - за узгодженням із замовником . Приклади умовних позначок: - легкого люка для мережі водопроводу з квадратною кришкою і розмірами лазу 60 ? 60 см Люк Л ?15 -?.8-60 ? 60 ДСТУ Б В.2.5-26-.2005 ГОСТ 3634-99 ; - середнього люка для каналізації із запірним замковим пристроєм і діаметром лазу 60 см Люк С В125 -К.2-60 ДСТУ Б 6.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 ; - ремонтної вставки для важкого люка будь-яких виконань і найменувань інженерних мереж з діаметром лазу 60 см Ремонтна вставка Р.Т-60 ДСТУ Б 8.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 ; - дощоприймача великого з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса що примикає до бордюру дороги з розміром лазу 30 ? 50 см для доріг з поздовжнім ухилом iО < 0 005 Дощоприймач ДБ1 В 125 -2-30 ? 50 ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 . 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 5.1. Люки оглядових колодязів ремонтні вставки і дощоприймачі повинні виготовлятись відповідно до вимог цього стандарту за робочими кресленнями затвердженими у встановленому порядку. 5.2 Характеристики 5.2.1 Виливки не повинні мати дефектів що знижують їх міцність. Виливки повинні відповідати вимогам ГОСТ 26358. На поверхні виливків допускаються раковини діаметром не більше 10 мм і глибиною не більше 3 мм що займають не більше 5 % поверхні виливків. Тріщини не допускаються. На нижній опорній поверхні корпусів внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприймачів допускаються шлакові вкраплини що займають не більше 10 %загальної площі поверхні. 5.2.2 Допуски виливків повинні відповідати: розмірам - не нижче 10-го класу точності за ГОСТ 26645 масі - 11 -му класу точності. 5.2.3 Верхні поверхні кришок люків усіх типів повинні бути рельєфними. Висота рельєфу повинна бути для типів: ЛМ А15 Л А15 С В125 і Т В125 - від 2 до 6 мм; ТМ Д250 і СТ Е 600 - від 3 до 8 мм. Площа поверхні опуклого рельєфу повинна бути не менше 10 % і не більше 70 % від загальної площі поверхні. Конфігурація рельєфу встановлюється виготовлювачем і повинна визначатися 5 урахуванням величини номінального навантаження а також технології виготовлення. 5.2.4 Конструкція люків повинна передба-чати не менше однієї западини або отвору призначених для можливості відкривання кришки. 5.2.5 Кришки люків ремонтні' вставки і решітки дощоприймачів повинні вільно входити у відповідні їм корпуси. Зазор між ними за периметром не повинен перевищувати 2 мм на сторону. 5.2.6 Кришки люків крім водопровідних повинні мати отвір діаметром не менше 20 мм для відбору проб загазованості колодязів. 5.2.7 Кришки люків ремонтні вставки і решітки дощоприймачів повинні щільно прилягати до відповідних опорних поверхонь їх корпусів. Допуск площинності їх опорних поверхонь не повинен перевищувати 2 мм. 5.2.8 Люки типу Т С250 ТМ Д400 СТ Е600 ремонтна вставка що їм відповідає та дощоприймачі типів ДМ С250 ДС Д400 повинні мати еластичну прокладку між кришкою і корпусом або передбачати механічну обробку обох опорних поверхонь що сполучаються. Конструкція розміри еластичної прокладки і способи її кріплення визначає підприємство-виго-товлювач. Допускається установка декількох замість однієї суцільної еластичних прокладок за умови виключення хитання кришки. Твердість еластичної прокладки повинна бути не нижче 40 од. за Шором. 5.2.9 Пази в решітках повинні бути рівномірно розподілені по площі решітки дощоприймача. Площа пазів повинна бути не менше 30 % чистої площі решітки дощоприймача і повинна бути зазначена в супровідній документації на дощоприймачі. 5.2.10 Пази решіток типів Д А15 і ДБ В125 повинні мати відповідно розміри: - ширина від 8 до 18 мм довжина не обмежена; - ширина більше 18 до 25 мм довжина не більше 170 мм. Розміри пазів решіток типів ДМ С250 і ДС Д400 залежать від орієнтування поздовжніх осей пазів стосовно транспортного руху відповідно до таблиці 3. Таблиця 3 Ориєнтування Тип Ширина мм Довжина мм Длина Від 0 до 45о і від135о до 180о Усі типи Від 16 до 42 ? 170 Від 45о до135о ДМ С250 ДС Д400 Від16 до 42 Від 20 до 42 Без обмеження 5.2.11 Опорна поверхня корпуса повинна бути сконструйована так щоб тиск на опорну поверхню при прикладанні номінального навантаження не перевищував 7 5 МПа. 5.2.12 Конструкцію і розміри замкових пристроїв люків оглядових колодязів шарнірних з'єднань кришок люків і решіток дощоприймачів визначає підприємство-виготовлювач за узгодженням зі споживачем. 5.3 Вимоги до сировини матеріалів покупних виробів Корпуси кришки ремонтні вставки люків корпуси і решітки дощоприймачів виготовляють із сірого чавуна марки не нижче СЧ20 за ГОСТ 1412. Допускається заміна марки чавуна яка забезпечує номінальне навантаження. Крім того допускається корпуси люків типів ЛМ А15 М А15 і дощоприймачів типу Д А15 виготовляти з полімерних матеріалів і чавуну в сполученні з бетоном. Внутрішні запірні пристрої люків виготовляють зі сталі марки не нижче Ст3 за ГОСТ 380 з антикорозійним покриттям. 5.4 Комплектність Люки і дощоприймачі поставляють як комплектно так і окремими деталями. 5.5 Маркування 5.5.1 На зовнішній поверхні кришок люків усіх типів і решіток дощоприймачів повинна бути відлита умовна позначка крім слів: "люк" "дощоприймач" "ремонтна вставка" і товарний знак підприємства-виготовлювача. Позначення найменування інженерної мережі розташовують на осьовій лінії. На внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприймачів відливають місяць і рік виготовлення. Розміри маркувальних знаків визначає виготовлювач. 5.5.2 Люки і дощоприймачі відвантажені споживачу повинні супроводжуватися паспортом. Паспорт містить: - найменування виготовлювача або його товарний знак; - умовну позначку виробу; - кількість виробів у партії; - гарантійний термін; - дату приймання технічним контролем; - дату відвантаження. 5.6 Упакування Упакування люків і дощоприймачів виконують у пакети на піддонах. За узгодженням із споживачем допускаються інші види упакування що забезпечують схоронність виробів при транспортуванні і зберіганні. 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Приймання люків і дощоприймачів усіх типів ремонтних вставок далі - вироб в проводять партіями. Обсяг партії дорівнює змінному виробітку. 6.2 Вироби повинні піддаватися пр/ймаль-но-здавальним періодичним і типовим випробуванням. 6.3 При приймально-здавальних випробуваннях повинні перевірятися зовнішній вигляд виробів механічна міцність кришок і решіток. Перевірці за зовнішнім виглядом піддають кожен люк і дощоприймач; перевірці на механічну міцність піддають кришки люків і решітки дощоприймачів у кількості 3 % від партії але не менше двох штук. 6.4 При одержанні незадовільних эезуль-татів випробувань на механічну міцність при приймально-здавальних випробуваннях проводять повторну перевірку за цим показником подвоєного числа виробів. Результати повторної перевірки поширюються на всю партію і є остаточними. 6.5 При періодичних випробуваннях перевіряють розміри масу деталей виробів відхилення від площинності кришки люків і решіток дощоприймачів і їх корпусів не менше ніж на трьох виробах з партії що пройшли приймально-здавальні випробування не рідше одного разу на рік а також після кожної заміни технологічної оснастки. 6.6 Типові випробування проводять з метою перевірки ефективності і доцільності змін конструкції чи технології виготовлення що можуть вплинути на технічні характеристики виробу. Випробування проводять на зразках продукції у конструкцію яких на підставі тимчасових документів внесені зміни. Види і обсяги типових випробувань визначає виготовлювач. 6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності всіх типів люків ремонтних вставок і дощоприймачів будь-якій вимозі цього стандарту дотримуючись наведеного порядку відбору зразків і методів контролю. 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7.1 Розміри люків оглядових колодязів дощоприймачів і ремонтних вставок перевіряють універсальними чи спеціальними інструментами а також шаблонами. 7.2 Контроль зовнішнього вигляду люків дощоприймачів і ремонтних вставок проводять зовнішнім оглядом. 7.3 Масу кришок люків корпусів і інших деталей визначають зважуванням на вагах з похибкою не більше 0 5 кг. 7.4 Допуск площинності кришки люка чи решітки дощоприймача визначається на перевірній плиті за допомогою набору щупів. 7.5 Випробування на механічну міцність проводять на пресі що забезпечує необхідне зусилля. Прес повинен бути обладнаний сталевим пуансоном. Розміри пуансона наведені в додатку В. Для випробувань люк або дощоприймач установлюють на станині преса при цьому їх опорні поверхні повинні прилягати до станини по всій опорній поверхні. Навантаження на кришку люка чи решітку дощоприймача повинні прикладатись точно в середині через м'яку прокладку товщиною не менше 3 мм. Зусилля преса рівномірно збільшують зі швидкістю до 5 кН/с до досягнення номінального навантаження. Випробувальне навантаження витримують протягом не менше 30 с. Люк або дощоприймач вважають таким що витоимав випробування якщо при цьому не будуть виявлені руйнування тріщини відколи . 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Люки і дощоприймачі перевозять будь-яким видом транспортних засобів відповідно до правил перевезень що діють на даному виді транспорту. Під час перевезення автомобільним транспортом люки можуть не пакетуватися. Завантаження при цьому повинно бути рівномірним і виключати можливість переміщення вантажу і і його ушкодження. 8.2 Вироби повинні мати транспортне маркування відповідно до ГОСТ 14192. 8.3 Умови зберігання люків - за групою Ж 1 ГОСТ 15150. 9 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 9.1 Виготовлювач гарантує відповідність люків дощоприймачів і ремонтних вставок вимогам цього стандарту при дотриманні умов транспортування і зберігання. 9.2 Гарантійний термін експлуатації-3 роки з дня введення виробів в експлуатацію але не більше п'яти років з моменту відвантаження підприємством-виготовлювачем. Додаток А рекомендований Люки оглядових колодязів 1 - кришка 2 - корпус 3 - опорна поверхня корпуса Рисунок А 1 - Люк загального призначення 1 - корпус 2 - кришка 3 - замковий механізм Рисунок А.2 - Люк оснащений запірним замковим пристроєм 1 - кришка 2 - бетон 3 – корпус Рисунок А 3 - Люк із кришкою що має поглиблення під заповнення бетоном а - анкерними болтами б - спеціальними приливками Рисунок А 4 - Посилене закладення корпуса люка 1 - кришка 2 – корпус Рисунок А 5 - Люк із кришкою що складається з двох частин Додаток Б рекомендований Дощоприймачі здивостічного колодязя 1 - кришка 2 - корпус 3 - опорна поверхня корпуса Рисунок Б 1 - Дощоприймач зливостічного колодязя Рисунок Б.2 - Дощоприймач з мінімальною шириною поздовжньої опорної частини корпуса що прилягає до бордюру дороги Рисунок Б 3 - Дощоприймач з єдиним корпусом під дві решітки Додаток В обов'язковий Розміри пуансонів в залежності від повного відкриття люка В миллиметрах Повне відкриття люка ПВ Розміри пуансона 300 < ПВ?1000 200 ? ПВ ? 300 200 ? ПВ ? 300 Ключові слова: люки колодязі оглядові дощоприймачі колодязі стічні комунікації інженерні мережі теплові водопровід каналізація комунікації