Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З 31.03.2003 N 86 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2003 р. за N 311/7632 Про затвердження Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 644 "Про затвердження переліку додаткових платних послуг які надаються аварійно-рятувальними службами" з метою удосконалення нормативно-правового регулювання порядку обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах Н А К А З У Ю: 1. Затвердити погоджену з Міністерством промислової політики України та Державним комітетом України з нагляду за охороною праці Інструкцію з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах далі - Інструкція що додається. 2. Головному штабу ДВГРС Радашев В.І. та юридичному управлінню Новіков А.С. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Адміністративному департаменту після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити його розсилання зацікавленим центральним і місцевим органам виконавчої влади та аварійно-рятувальним службам. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України Марченка Г.Б. Міністр Г.В.Рева ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 31.03.2003 N 86 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2003 р. за N 311/7632 Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах 1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція визначає порядок виконання робіт при обслуговуванні аварійно-рятувальними службами далі - АРС масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах України а також обов'язки керівництва цих підприємств та АРС щодо організації підготовки та здійснення масових вибухів відповідно до галузевих правил безпеки та інших нормативних документів. 1.2. Вимоги цієї Інструкції поширюються на підприємства гірничодобувної промисловості України незалежно від форми власності що мають у своїй структурі об'єкти з розробки родовищ корисних копалин підземним або відкритим способом шахти рудники кар'єри із застосуванням вибухових речовин для зрушення об'єму корисних копалин у гірничому масиві а також на аварійно-рятувальні служби формування . 1.3. З уведенням у дію цієї Інструкції вважати такою що не застосовується Інструкція про порядок ведення гірничорятувальними підрозділами технічних робіт при масових вибухах в шахтах та кар'єрах затверджена від 17.01.96 Мінпромом України. 2. Визначення і скорочення що вживаються в Інструкції застосовуються в такому значенні: Масовий вибух далі - МВ : а на підземних роботах - вибух при здійсненні якого потрібен час для провітрювання і відновлення робіт у руднику шахті дільниці більший ніж це передбачено розрахунком при повсякденній організації робіт; б на відкритих роботах - вибух змонтованих у загальну мережу двох та більше свердловинних котлових або камерних зарядів незалежно від довжини виробки блоку що заряджується а також одиночних зарядів у виробках блоках довжиною понад 10 метрів. Обслуговування МВ - комплекс заходів АРС спрямованих на дотримання вимог галузевих правил безпеки для унеможливлення отруєння і травмування людей при здійсненні масових вибухів. Командний пункт далі - КП - місце для забезпечення керівництва роботами при здійсненні масових вибухів. Відповідальний керівник МВ - посадова особа гірничого підприємства або його структурного підрозділу призначена наказом по підприємству головний інженер технічний директор яка відповідає за безпечне здійснення МВ і комплексу заходів визначених обсягом технічних робіт при МВ. Керівник робіт з обслуговування МВ - особа командного складу АРС не нижче заступника помічника командира взводу або командир пункту яка проводить попереднє ознайомлення з районом МВ безпосередньо керує з КП відділеннями групами постами при проведенні ними робіт при обслуговуванні МВ і особисто відповідає за безпеку особового складу при проведенні цих робіт. Район МВ - визначений проектом масового вибуху район де безпосередньо здійснюються детонація вибухових речовин і гірничі виробки які технологічно контактують з цим районом та на які поширюється руйнівна дія вибухової хвилі і передбачається значний викид токсичних газів. Небезпечна зона МВ - гірничі виробки шахти кар'єру розрізу розташовані в безпосередній близькості до району МВ на які може розповсюджуватись руйнівна дія вибухової хвилі та в яких можлива наявність загазованого повітря згідно з проектом МВ. Контрольна проба повітря - відбір у спеціальну ємність рудникового повітря в місці останньої наявності токсичних газів у районі МВ після встановлення їх нормальної концентрації. Циклічно-потокова технологія далі - ЦПТ - дроблення і транспортування видобутих з гірничого масиву корисних копалин у кар'єрних дробильнях та за допомогою конвеєрів змонтованих у підземних гірничих виробках що мають виходи в кар'єр і на земну поверхню. 3. Порядок виконання робіт при обслуговуванні масових вибухів 3.1. Роботи виконуються: відділеннями АРС у складі не менше п'яти осіб при здійсненні МВ за спеціальним проектом руйнування потолочин камерних та міжкамерних цілісних масивів на всю висоту поверху ліквідація порожнин у межах блоку експериментальні вибухи ; групами постами підрозділів АРС у складі не менше двох осіб при здійсненні МВ іншого технологічного призначення відрізування підсічення технологічне відбивання руйнування потолочин і цілісних масивів у межах половини поверху шахт; блокове руйнування запасу корисних копалин у гірничому масиві кар'єрів . 3.2. З метою недопущення порушення боєздатності підрозділів АРС які згідно зі своєю основною діяльністю здійснюють цілодобове чергування щодо виконання робіт з рятування людей і ліквідації аварій до ведення робіт залучається тільки особовий склад який не бере участі в чергуванні. 3.3. При здійсненні робіт з обслуговування МВ у шахті підземна база підрозділом АРС не організовується і резервне відділення не виставляється. Резервом у такому разі є чергова зміна яка перебуває у підрозділі. 3.4. Відділення групи пости які прибувають на підприємство для робіт з обслуговування МВ з інших підрозділів АРС підпорядковуються керівникові робіт на об'єкті якого здійснюється МВ. 3.5. У разі відсутності керівника робіт з обслуговування МВ у день здійснення МВ участь у ліквідації аварії хвороба його обов'язки покладаються на іншу особу командного складу підрозділу АРС що має стаж керівництва відділеннями групами постами при веденні ними робіт з обслуговування МВ на цьому підприємстві не менше одного року. 3.6. Керівник робіт з обслуговування МВ веде на КП Оперативний журнал з технічних робіт за формою згідно з додатком 1. 3.7. Старшими відділень груп постів що виконують роботи з обслуговування МВ призначаються командири відділень або їх заступники замикаючі . 3.8. Відділення група пост що виконує роботи з обслуговування МВ повинно мати: робочі газозахисні апарати командирську сумку газоаналізатор з комплектом індикаторних трубок або інші прилади з газового контролю для визначення концентрації окису вуглецю і окисів азоту ємності для відбору контрольних проб повітря допоміжний газозахисний апарат ізолюючий саморятівник. Відділення групи пости можуть брати додаткове технічне оснащення за вказівкою керівника робіт з обслуговування МВ якому дозволяється у разі потреби уносити зміни в комплектність командирської сумки. 3.9. Незалежно від об'єму робіт з обслуговування МВ та ступеня їх небезпечності керівник робіт при видачі завдань для виконання робіт повинен особисто проінструктувати під розпис особовий склад відділення групи посту щодо здійснення заходів безпеки про що робиться відповідний запис в Оперативному журналі з технічних робіт. 3.10. До виконання завдань пов'язаних з обслуговуванням МВ відділення групи пости приступають після отримання на КП дозволу керівника робіт з обслуговування МВ. 3.11. Керівник робіт з обслуговування МВ постійно підтримує телефонний радіо зв'язок з відділеннями групами постами що виконують роботи з обслуговування МВ та інформує відповідального керівника МВ про стан виконання завдань. 3.12. Після провітрювання гірничих виробок шахти ЦПТ кар'єру та визначення складу повітря робочих місць керівник робіт з обслуговування МВ надає відповідальному керівнику МВ інформацію про результати остаточних експрес-аналізів рудникового повітря. 3.13. Після закінчення всього обсягу робіт з обслуговування МВ керівник робіт з обслуговування МВ видає завдання відділенням групам постам щодо відбору контрольних проб повітря після чого отримує дозвіл відповідального керівника МВ на закінчення робіт і відбуття підрозділу АРС до місця дислокації. Забороняється закінчення робіт та відбуття підрозділу АРС з району МВ за наявності перевищень концентрацій шкідливих газів у рудниковому повітрі. 3.14. Подальший аналіз контрольних проб рудникового повітря виконується в газоаналітичній лабораторії підрозділу АРС протягом трьох годин з моменту їх надходження. Після проведення аналізів їх результати негайно повідомляються відповідальному керівникові МВ у разі його відсутності-диспетчеру підприємства по телефону з подальшим наданням письмового повідомлення. 3.15. Допуск осіб технічного нагляду та робітників у шахту ЦПТ рудник кар'єр здійснюється за дозволом відповідального керівника МВ після встановлення у районі МВ гранично-допустимих концентрацій токсичних газів які визначені експрес-аналізами та відповідають вимогам галузевих правил безпеки та проекту МВ. 3.16. Ознайомлення з районом МВ здійснюється керівником робіт з обслуговування МВ не пізніше ніж за одну добу до початку заряджання вибуховими речовинами району МВ. 3.17. Якщо під час ознайомлення з районом МВ керівником робіт з обслуговування МВ виявлені порушення вимог відповідних правил безпеки вони зазначаються в Акті профілактичного обстеження АРС один примірник якого надається керівнику підприємства шахти рудника кар'єру . До письмового повідомлення АРС про усунення недоліків роботи з обслуговування МВ підрозділом АРС не виконуються. 4. Визначення обсягу робіт з обслуговування МВ 4.1. Роботи з обслуговування МВ до початку заряджання передбачають виконання заходів що визначені в додатку 2 пункт 1 підпункти 1.1 - 1.5 або додатку 3 пункт 1 підпункти 1.1 - 1.5 . Крім того перевіряються наявність та стан засобів телефонного радіо зв'язку з КП до району МВ та узгоджується при необхідності план приведення в дію вентиляційних пристроїв шахти ЦПТ рудника кар'єру . 4.2. Роботи з обслуговування МВ після здійснення МВ передбачають заходи які визначені в додатку 2 пункт 2 підпункти 2.1 - 2.5 або додатку 3 пункт 2 підпункти 2.1 - 2.5 . Крім того передбачається обов'язковий відбір контрольних проб повітря після встановлення нормальної концентрації токсичних газів у районі МВ. 5. Обов'язки керівництва підприємства шахти рудника кар'єру 5.1. Перед здійсненням МВ керівництво підприємства зобов'язане: не пізніше ніж за дві доби надати командиру підрозділу АРС який обслуговує підприємство заявку у письмовій формі з визначенням часу і дати МВ необхідної кількості особового складу для виконання робіт з обслуговування МВ відповідно заповнену форму згідно з додатком 2 або 3 цієї Інструкції а також при потребі план приведення в дію вентиляційних пристроїв шахти ЦПТ рудника кар'єру для узгодження; визначити місцезнаходження КП та забезпечити його телефонним радіо зв'язком з гірничими виробками шахти кар'єру підрозділом АРС та АТС міста району ; після прибуття на шахту кар'єр керівника робіт з обслуговування МВ для ознайомлення з районом МВ надати йому для супроводження представника підприємства. 5.2. Після здійснення МВ відповідальний керівник зобов'язаний: бути присутнім на КП особисто та забезпечити присутність осіб технічного нагляду і служб підприємства які можуть брати участь у роботі КП при проведенні МВ та ліквідації можливої аварії; надавати керівнику робіт з обслуговування МВ під розпис завдання з проведення технічних робіт при МВ та записати його в Оперативному журналі з технічних робіт; отримувати поточну інформацію з району МВ від керівника робіт з обслуговування МВ і приймати рішення щодо можливої зміни завдань продовження або завершення робіт з обслуговування МВ; при виникненні аварії в районі МВ або взагалі в шахті ЦПТ руднику кар'єрі виконувати свої обов'язки згідно з вимогами плану ліквідації аварії. 6. Обов'язки особового складу підрозділу АРС 6.1. До початку заряджання району МВ командир підрозділу АРС зобов'язаний: не пізніше ніж за дві доби отримати від підприємства що обслуговується заявку в письмовій формі з визначенням часу і дати МВ необхідної кількості особового складу для проведення робіт з обслуговування МВ а також заповнену форму згідно з додатком 2 або 3 цієї Інструкції; призначити керівника робіт з обслуговування МВ; дати розпорядження керівнику робіт з обслуговування МВ щодо визначення та формування відділень груп постів які виконуватимуть роботи з обслуговування МВ а також забезпечення їх необхідною апаратурою та оснащенням; не пізніше ніж за добу забезпечити прибуття на шахту ЦПТ рудник кар'єр керівника робіт з обслуговування МВ для ознайомлення з районом вибуху згідно з додатком 2 пункт 1 підпункти 1.1 - 1.5 або додатком 3 пункт 1 підпункти 1.1 - 1.5 ; не пізніше ніж за добу переглянути позиції оперативної частини плану ліквідації аварій у випадку виникнення можливих аварій при проведенні робіт пов'язаних з МВ; реагувати у межах своєї компетенції на ситуацію визначену пунктом 3.17 цієї Інструкції що може виникнути під час ознайомлення керівника робіт з районом МВ; у день проведення МВ не пізніше ніж за годину до початку здійснення МВ забезпечити прибуття на підприємство відділень груп постів на чолі з керівником робіт з обслуговування МВ. 6.2. Після здійснення МВ керівник робіт з обслуговування МВ зобов'язаний: бути присутнім на КП рудника шахти або кар'єру з особовим складом відділень груп постів ; отримувати від відповідального керівника МВ письмове завдання щодо виконання робіт з обслуговування МВ; призначати старших відділень груп постів та видавати їм відповідні завдання; проводити інструктаж особового складу відділень груп постів з питань охорони праці відповідно до нормативних документів; перевіряти наявність та стан засобів телефонного радіо зв'язку на КП і забезпечити ними старших відділень груп постів а також узгодити з відповідальним керівником МВ спосіб доставки особового складу до району МВ; особисто вести записи в Оперативному журналі з технічних робіт при отриманні повідомлень від старших відділень груп постів про хід проведення робіт з обслуговування МВ та інформувати про це відповідального керівника МВ; негайно доводити до старших відділень груп постів будь-які зміни в завданнях та додаткові завдання з обслуговування МВ якщо це не суперечить вимогам статутів і положень аварійно-рятувальних служб та цієї Інструкції; отримувати від відповідального керівника МВ розпорядження про відбір контрольних проб повітря у районі МВ та закінчення робіт з обслуговування МВ інформуючи про це старших відділень груп постів ; при виникненні аварії в районі МВ або взагалі в шахті ЦПТ руднику кар'єрі до прибуття на КП підрозділу АРС брати на себе керівництво аварійно-рятувальними роботами і підтримувати постійний зв'язок з відділеннями групами постами які перебувають у районі МВ або в межах небезпечної зони. 7. Роботи з обслуговування масових вибухів на об'єктах підземної розробки шахтах рудниках 7.1. Після прибуття на КП до спуску в шахту особовий склад АРС повинен ознайомитись із завданнями щодо робіт з обслуговування МВ та отримати інструктаж з питань охорони праці. 7.2. При здійсненні МВ за спеціальним проектом у технічному розрахунку якого передбачено виведення людей на поверхню відділення спускається в шахту не раніше ніж через дві години а в район МВ прямує не раніше ніж через чотири години після вибуху. 7.3. При здійсненні МВ іншого технологічного призначення у технічному розрахунку проекті якого передбачено вивід людей на поверхню групи пости спускаються в шахту не раніше ніж через годину а в район МВ прямують не раніше ніж через дві години після вибуху. 7.4. Під час прямування відділення групи посту до району МВ здійснення експрес-аналізів стану повітря починається від межі небезпечної зони. За показниками індикаторних трубок або інших приладів контролю газового стану командиром відділення старшим групи посту установлюється місце включення особового складу в газозахисні апарати. 7.5. Командир відділення старший групи посту несе особисту відповідальність за якість виконання завдань з проведення робіт при МВ та періодично надає керівнику робіт з обслуговування МВ інформацію щодо стану гірничих виробок шахти та району МВ ефективності провітрювання і концентрації токсичних газів у місцях відбору проб. 7.6. У разі непередбачених обставин у межах небезпечної зони і районі МВ пов'язаних зі зміною напрямку вентиляційного струменю пошкодженням вентиляційних перемичок обрушенням та перевалом виробок перебуванням у районі МВ сторонніх осіб відділення група пост негайно повідомляє про це керівника робіт з обслуговування МВ і надалі діє за його розпорядженням. 8. Роботи при обслуговуванні масових вибухів на об'єктах відкритої розробки кар'єрах 8.1. Після прибуття на КП до спуску в кар'єр особовий склад АРС повинен ознайомитись із завданнями щодо робіт з обслуговування МВ та отримати інструктаж з питань охорони праці. 8.2. Спуск групам постам у кар'єр дозволяється не раніше ніж через 15 хвилин після здійснення МВ. 8.3. В'їзд групи посту до кар'єру та прямування до блоків МВ на автотранспорті дозволяється тільки за умов нормальної видимості та керування автомобілем водієм який пройшов спеціальне навчання і має право працювати в газозахисному апараті. 8.4. Під час прямування груп постів до району МВ блоків кар'єру здійснення експрес-аналізів стану повітря починається від початку в'їзної траншеї кар'єру. За показаннями індикаторних трубок або інших приладів контролю газового стану старшими груп постів установлюються місця включення особового складу в газозахисні апарати. 8.5. Старший групи посту несе особисту відповідальність за якість виконання завдань з проведення робіт при МВ та періодично надає керівнику робіт з обслуговування МВ інформацію щодо стану гірничих виробок кар'єру блоків МВ та концентрацію токсичних газів у місцях відбору проб. 8.6. Маршрут пересування групи посту у межах блоку МВ з метою проведення експрес-аналізів повинен пролягати по контуру розвалу обрушеної гірничої маси. Пересування та перебування на обрушеній гірничій масі забороняється. 8.7. У разі непередбачених обставин у межах виробок кар'єру і блоку МВ пов'язаних зі значними обрушеннями уступів та бортів неможливість пересування до блоку МВ виявлення нездетонованого відмовленого заряду перебування в межах блоку МВ сторонніх осіб група пост негайно повідомляє про це керівника робіт з обслуговування МВ і надалі діє за його розпорядженням. 8.8. При наявності в зоні кар'єру підземних об'єктів циклічно-потокової технології або інших підземних споруд відповідальний керівник МВ повинен видати завдання групам постам на контроль газового стану вищезазначених підземних виробок а також на відбір у цих виробках контрольної проби повітря. Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 1 до пункту 3.6 Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах Зразок Оперативний журнал з технічних робіт Титульний аркуш Державна воєнізована гірничорятувальна служба ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ З ТЕХНІЧНИХ РОБІТ Шахта кар'єр Підприємство Взвод пункт Загін Розпочато Закінчено Місто Сторінки журналу ------------------------------------------------------------------ |Дата час|Зміст завдань результати їх |Прізвище | | год. |виконання прийняті рішення інша |ініціали підпис | | хв. |оперативна інформація |особи яка видала| | | |завдання та | | | |особи | | | |відповідальної за| | | |їх виконання | |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| |---------+------------------------------------+-----------------| ------------------------------------------------------------------ Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 2 до пункту 4.1 Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер технічний директор шахти ініціали прізвище " " 200 р. РОБОТИ що виконуються підрозділами АРС при обслуговуванні масового вибуху " " 200 р. на горизонті у блоці N дільниці N шахти рудника об'єднання о год. хв. 1. До проведення заряджання району масового вибуху згідно з проектом протипожежного захисту та плану ліквідації аварій перевірити: 1.1. Надійність вентиляції відповідно до прийнятої схеми провітрювання стан вентиляційних установок вентиляційних пристроїв у виробках: 1.2. Наявність та належний стан засобів протиаварійного захисту у виробках: 1.3. Стан кріплення поперечного перетину та належний стан запасних виходів у виробках: 1.4. Розташування місць відбору проб рудникового повітря у виробках: 1.5. Інші роботи: 2. Після проведення масового вибуху виконати такі заходи: 2.1. Відключити та закоротити магістральний дріт електровибухової мережі у виробках: 2.2. Здійснити контроль за провітрюванням району вибуху шахти в цілому та району МВ. Відібрати проби рудникової атмосфери на наявність отруйних газів СО NО у виробках: 2.3. Провести перевірку стану запасних виходів та гірничих виробок: 2.4. Здійснити включення насосних установок та вентиляторів місцевого провітрювання у виробках 2.5. Виконати інші роботи: Відповідальний керівник МВ ініціали прізвище " " 200 р. Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 3 до пункту 4.1 Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер технічний директор кар'єру ініціали прізвище " " 200 р. РОБОТИ що виконуються підрозділами АРС при обслуговуванні масового вибуху " " 200 р. на горизонті у блоках N кар'єру РУ об'єднання о год. хв. 1. До проведення заряджання району масового вибуху згідно з галузевими правилами безпеки та планом ліквідації аварій перевірити: 1.1. Відсутність гірничого обладнання та діючих ліній електромереж у блоках: 1.2. Стан гірничих виробок кар'єру бортів уступів у межах блоків МВ у таких місцях: 1.3. Стан під'їзних шляхів до блоків МВ в'їздних та виїзних шляхів кар'єру в таких місцях: 1.4. Розташування місць відбору проб рудникового повітря у блоках: 1.5. Інші роботи: 2. Після проведення масового вибуху виконати такі заходи: 2.1. Через 15 хвилин після МВ здійснити в'їзд до блоків кар'єру такими автодорогами: 2.2. Прямуючи до блоків МВ здійснювати контроль стану автодоріг бортів уступів у таких місцях: 2.3. Здійснювати контроль рудникової атмосфери на наявність отруйних газів СО NО по межі розвалу гірничої маси у блоках: 2.4. Здійснювати контроль рудникової атмосфери на наявність отруйних газів СО NО у гірничих виробках ЦТП: 2.5. Виконати інші роботи: Відповідальний керівник МВ ініціали прізвище " " 200 р. Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев