ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99)

ДСТУ ГОСТ 21963:2003 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) Круги відрізні. Технічні умови

ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації сертифікації та інформатики 2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 31 жовтня 2003 р. № 188 з 2004-07-01 3 Стандарт відповідає ГОСТ 21963-2002 ИСО 603-15-99 ИСО 603-16-99 Круги отрезные. Технические условия. Круги відрізні. Технічні умови Ступінь відповідності ідентичний IDT Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації метрології та сертифікації» від 13.03.1992 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 21963-82 5 ОФОРМЛЕННЯ: Т. Кротевич НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний ГОСТ 21963-2002 ИСО 603-15-99 ИСО 603-16-99 Круги отрезные. Технические условия Круги відрізні. Технічні умови . Ступінь відповідності національного стандарту до ISO 603-15 99 ISO 603-16-99 нееквівалентний NEQ . Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. До стандарту вміщено такі редакційні зміни: а на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації Азербайджанської Республіки Республіки Вірменія та України п. 2 Предисловия ; б на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації п. 4 Предисловия та інформацію щодо заборони відтворення тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії; в на першій сторінці стандарту замінено дату введення в дію цього міждержавного стандарту Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні; г у розділі 2 «Нормативные ссылки» вилучено виноску про дію на території Російської Федерації ГОСТ Р 12.4.026-2001; д вилучено інформацію стосовно коду УДК коду МКС групи згідно з ОКСТУ та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації. ГОСТ 30513 97 на території Україні не чинний. Попр ІПС 1-2005 сю 27 Зм. 1 2-2005 с. 3 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК95/ПК «Абразивный инструмент» ОАО «НПК «Абразивы и шлифование» ВНЕСЕН Госстандартом России 2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации метрологии и сертификации протокол № 22 от 6 ноября 2002 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Украина Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации метрологии и патентам Министерство торговли и экономического развития Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики „Госпотребстандарт Украины" 3 Стандарт полностью соответствует требованиям международных стандартов ИСО 603-15:1999 «Продукция абразивная на связке. Размеры. Часть 15. Круги отрезные для стационарных или переносных машин» ИСО 603-16:1999 «Продукция абразивная на связке. Размеры. Часть 16. Круги отрезные для ручных машин». В стандарте учтены требования международных и европейского стандартов: ИСО 525:1999 «Продукция абразивная. Общие положения» в части разделов 1 и 3 4.2 и 4.11; ИСО 13924:2000 «Продукция абразивная. Предельные отклонения размеров и допуски биений» в части 4.3 и 4.5; ЕН 12413: 1999 «Требования безопасности для абразивной продукции на связке» в части разделов 1 3 пунктов 4.2 и 4.11. 4 ВЗАМЕН ГОСТ 21963-82 Поправки до міждержавних стандартів прийнятих як національні стандарти україни 25. МАШИНОБУДУВАННЯ до ДСТУ ГОСТ 21963:2003 Круги відрізні. Технічні умови ГОСТ 21963-2002 ИСО 603-15-99 ИСО 603-16-99 IDT В каком месте Должно быть Пункт 3.2. Рисунок 2 Напечатано Должно быть Пункт 3.2. Таблицы 1 2. Графа H 8 раз 22; 23 22 23 Пункт 4.11. Перед таблицей 6 Коэффициенты резания приведедены в таблице 6. 4.12 Коэффициенты резания приведны в таблице 6. Пункт 4.12. Таблица 6. Графа «Обозначение круга» 41 42-400-4-32 14А63-Н80 Н35 39BFM 41 42-400-4-32 14А 63 Н;80 ? 35 39 BFM С. 5. После таблицы 6 На этикетке круга должны быть четко нанесены: 4.13 На этикетке круга должны быть четко нанесены: Пункт 4. 13 номера знаков 3 2; 3 5 3 7 номера знаков 3 2: 3 5 3 7 С.5. После примечания 4 Круги одного размера 4.14 Круги одного размера Пункт 5.2 3.4 3.2 Приложение А. Таблица А.1. Головка 115-22 2 115-22 23 125-22 2 125-22 23 150-22 2 150-22 23 180-22 2 180-22 23 230-22 2 230-22 23 300-22 2 300-22 23 350-22 2 350-22 23 356-22 2 356-22 23 Окончание таблицы А.1. Головка 1880-203 2 1800-203 2 ИУС№122004г. ІПС № 1-2005 Національні зміни до міждержавних стандартів 25. МАШИНОБУДУВАННЯ Код УКНД 25.100.70 НАЦІОНАЛЬНА ЗМІНА № 1 ДСТУ ГОСТ 21963:2003 Круги відрізні. Технічні умови. Сторінка 1 Сторінок 1 Чинна від 2005-05-01 1 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ «Запорізький абразивний комбінат» 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держспоживстандарту України від 28 січня 2005 р. № 23 Пункт 3.2. Рисунок 2 Размеры К и R дополнить знаком сноски «*» С.2 дополнить сноской: «*Размеры для справок» В примере условного обозначения заменить: «ГОСТ 21963-2002» на «ДСТУ ГОСТ 21963:2003». Пункт 4.13 Восьмой абзац дополнить словами: «допускается нанесение аналогичных знаков по другой нормативной документации» Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Допускается объем выборки 0 1 % для кругов на бакелитовой связке с упрочняющими элементами с рабочей скоростью 80 м/с испытываемых без выдержки времени вращения» Пункт 6.1 дополнить словами: «Размеры для справок не контролируют». Раздел 6 дополнить пунктом 6.2а: «6.2а Контроль радиального и торцового биения круга следует производить по техническому документу утвержденному в установленном порядке». ІПС № 2-2005 Содержание 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Классификация и размеры 4 Технические требования 5 Правила приемки 6 Методы контроля 7 Транспортирование и хранение 8 Гарантии изготовителя Приложение А Значения звуковых индексов в зависимости от показаний приборов Звук-И ОМ и Звук-107 при контроле кругов типа 41 ГОСТ 21963-2002 ИСО 603-15-99 ИСО 603-16-99 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ Технические условия Grinding wheels for cutting-off. Specifi cations Дата введения в Украине 2004-07-01 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на отрезные круги на бакелитовой связке с упрочняющими элементами BF или без упрочняющих элементов В и вулканитовой связке с упрочняющими элементами RF или без упрочняющих элементов R . Отрезные круги предназначены для резки и прорезки металлических материалов М и неметаллических материалов NM . Требования изложенные в разделах 3 4 кроме 4.2 и 4.12 5 кроме 5.3 6 8 являются обязательными. Обязательные требования обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан изложены в 4.11. Стандарт может быть использован для целей сертификации отрезных кругов. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12.3.028 82 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности ГОСТ 12.4.026 76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 15.309 98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения ГОСТ 3060 86 Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения ГОСТ 3647 80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля ГОСТ 25961 83 Инструмент абразивный. Акустический метод контроля физико-механических свойств ГОСТ 27595 88 Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка маркировка транспортирование и хранение ГОСТ 30513 97 Инструмент абразивный и алмазный. Методы испытаний на безопасность 3 Классификация и размеры 3.1 Круги следует изготовлять следующих типов: 41 плоские; 42 с утопленным центром. 3.2 Размеры кругов должны соответствовать указанным на рисунках 1 2 и в таблицах 1 и 2. Тип 41 Рисунок 1 Таблица 1 В миллиметрах D Т H Н12 50 0 3; 0 6; 1 0; 2 0; 2 5; 3 2 10 63 0 3; 0 6; 0 8; 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 2 10; 13 80 0 6; 0 8; 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 2 10; 13 100 0 6; 0 8; 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 2 10; 13; 16; 20 115 1 0; 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2 22 23 125 0 6; 0 8; 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2 13; 20; 22 23; 32 150 0 6; 0 8; 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0 13; 20; 22 23; 32 180 1 0; 1 25; 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0 22; 22 23; 32 200 1 0; 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0 20; 32 230 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0 22; 22 23; 32 250 1 6; 2 0; 2 5; 3 0; 3 0; 3 2; 4 0 20; 25 4; 32 300 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0; 6 0 22 23; 25 4; 32; 40; 51 350 356 2 5; 3 2; 4 0 22 23; 25 4; 32; 40; 400 406 3 2; 4 0; 5 0 25 4; 32; 40; 51; 60 450 457 3 2; 4 0; 5 0 25 4; 32; 40; 51; 60 500 508 4 0; 5 0; 6 0 32; 40; 51; 60 600 610 5 0; 6 0; 8 0 32; 40; 51; 76 2 750 762 6 0; 8 0 60; 80; 100; 152 4 800 6 0; 8 0; 10 0 60; 80; 100 900 8 0; 9 0 100 1000 8 0; 10 0; 13 0 80; 100; 152 4 1200 10 0; 13 0 100; 127 1250 10 0; 13 0 100; 152 4; 203 2 1500 13 0; 15 0 150; 152 4; 203 2 1800 16 0; 20 0 203 2; 304 8 Тип 42 Рисунок 2 Таблица2 В миллиметрах D U = Е Н Н12 К Fmin Rmax 80 2 0; 2 5; 3 2 10 23 4 6 100 2 0; 2 5; 3 2 16 35 5 4 6 115; 125; 150; 180; 230 2 0; 2 5; 3 0; 3 2; 4 0 22 23 42; 45 4 6 10 400 406 4 0; 5 0; 6 0 40 122 7 5 10 450 457 4 0; 5 0; 6 0 40 122 7 5 10 500 508 5 0; 6 0 40; 60 122 7 5 10 600 610 6 0; 8 0 60; 76 2 210 13 10 800 8 0; 10 0 60; 80; 100 210 13 10 1000 10 0; 13 0 127 325 18 12 1250 13 0; 16 0 127 325 18 12 Примечания 1 Размеры заключенные в скобках применять не рекомендуется. 2 По заказу потребителя допускается изготовлять круги размерами отличными от указанных в таблице. 3 Предельное отклонение для Н= 10 мм должно быть + 0 21 мм. Пример условного обозначения круга типа 41 с наружным диаметром D = 400 мм высотой Т = 4 0 мм диаметром посадочного отверстия H =32 мм из нормального электрокорунда марки 14А зернистостью 80-Н со звуковым индексом ЗИ 41-43 на бакелитовой связке с упрочняющими элементами для резки металла с предельной рабочей скоростью 80 м/с 2-го класса неуравновешенности: Круг отрезной 41 400 ? 4 0 ? 32 14А 80-Н 41-43 BFM 80м/с 2 кл. ГОСТ 21963-2002 4 Технические требования 4.1 Круги следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам утвержденным в установленном порядке. 4.2 Круги могут быть изготовлены из электрокорундовых А и или карбид-кремниевых С материалов зернистостями 125-5 F16 F220 по ГОСТ 3647. 4.3 Точность изготовления кругов должна соответствовать нормам указанным в таблице 3. Таблица 3 В миллиметрах Размер Пред. откл. Наружный диаметр D: До 100 включ. ±2 0 Св. 100 « 150 « ±2 5 « 150 « 400 « ±3 0 « 400 « 600 « ±5 0 « 600 « 1000 « ±7 5 « 1000 « 1800 « ±10 0 Высота Т; U: До 1 6 включ. ±0 2 Св. 1 6 « 3 2 « ±0 3 « 3 2 « 4 0 « ±0 4 « 4 0 « 5 0 « ±0 6 « 5 0 « 6 0 « ±0 8 « 6 0 « 10 « ±1 0 « 10 « 16 « ±1 2 4.4 Неравномерность высоты кругов1 не должна превышать значений указанных в таблице 4. 1 До 1 января 2005 г. Таблица4 В миллиметрах D Неравномерность высоты круга для Т; U до 1 6 включ. св. 1 6 до 6 0 включ. св. 6 0 до 13 0 включ. св. 13 0 До 200 включ. 0 1 0 2 Св. 200 « 500 « 0 3 0 4 « 500 « 800 « 0 5 0 6 « 800 « 1200 « 0 7 « 1200 0 8 1 0 4.5 Радиальное и торцовое биения 1 круга не должны превышать значений указанных в таблице 5. Таблица 5 В миллиметрах D Радиальное и торцовое биения До 100 включ. 0 5 Св. 100 « 150 « 0 6 « 150 « 200 « 0 8 « 200 « 300 « 1 0 « 300 « 400 « 1 2 « 400 « 1000 « 1 6 « 1000 2 0 4.6 Выпуклость плоскостей круга 2 не должна превышать неравномерность высоты круга. 4.7 Классы неуравновешенности по ГОСТ 3060: 1 и 2 для зернистостей 63 и мельче; 1 2 или 3 для зернистостей 80 и крупнее. 4.8 Круги не должны иметь трещин. 4.9 Повреждения кромок не допускаются длиной и шириной более 3 мм в количестве более двух - для кругов диаметрами до 400 мм; длиной более 5 мм шириной более 3 мм в количестве более четырех для кругов диаметрами свыше 400 до 900 мм; длиной более 9 мм шириной более 5 мм в количестве более шести для кругов диаметрами свыше 900 мм. 4.10 Круги на бакелитовой связке следует изготовлять со звуковыми индексами 25 49 на вулканитовой связке 23 45. Значения звуковых индексов в зависимости от показаний приборов «Звук-110М» и «Звук-107» для кругов типа 41 указаны в приложении А; для кругов типа 42 по техническому документу утвержденному в установленном порядке. 4.11 Предельная рабочая скорость круга должна быть м/с: 50 63 для кругов на бакелитовой связке без упрочняющих элементов; 80 100 125 для кругов на бакалитовой связке с упрочняющими элементами; 50 63 80 для кругов на вулканитовой связке. Требования безопасности по ГОСТ 12.3.028 и ГОСТ 30513. 4.12 Коэффициенты резания приведены в таблице 6. 1 С 1 января 2005 г. 2 До 1 января 2005 г. Таблица 6 Обозначение круга Режим резания Коэффициент резания не менее обрабатываемый материал Подача мм/мин Рабочая скорость круга м/с Мощность двигателя кВт не менее 41 42 - 400 ? 4 ? 32 14А63·H80-H35-39BFM Сталь 10: труба 83 ? 4 мм 200-300 80 15 стационарные машины 2 5 41 42 - 400 ? 4 ? 32 51C63-H35-39BFNM Кирпич шамотный 230 ? 113 ? 65 мм 300-700 80 4 стационарные машины 30 0 41 42 - 400 ? 4 ? 32 14A40-H33-37RM Сталь 45 : труба 25 ? 4 5 мм 700-900 60 15 стационарные машины 0 90 41 42 - 230 ? 3 0 2 5 ? 22 23 14А 40-Н; 63-Н 35-39 BFM Сталь 10 : труба 21 3 ? 2 8 мм 200-300 80 1 8 ручные и переносные машины 1 5 4.33 На этикетке крута должны быть четко нанесены: - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; - страна-изготовитель юридический адрес; - условное обозначение крута для D ? 150 мм допускается не наносить класс неуравновешенности и обозначение стандарта ; - номер партии или дата выпуска месяц и год ; - штамп ОТК; - знак соответствия для сертифицированной продукции: - знаки безопасности номера знаков 3.2; 3.5 3 7 по ГОСТ 12.4.026; - предельная частота вращения круга мин-1; - цветные полосы по ГОСТ 12.3.028; - штриховой код при наличии . Примечания 1 В условном обозначении круга допускается использовать обозначение зернистости по ГОСТ 3647 приложение 6. 2 Интервал звуковых индексов следует наносить в количестве не более трех. 3 Номер партии или дату выпуска а также штамп ОТК допускается наносить на упаковку. 4 На кругах с D > 500 мм допускается наносить маркировку на торцевую поверхность круга. 4.14 Круги одного размера одной характеристики и одной партии упаковывают в картонные коробки обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении. Допускается упаковывать крути в термоусадочную пленку. 4.15 На коробку должна быть наклеена этикетка содержащая: - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; - страну-изготовитель юридический адрес; - условное обозначение круга; - дату изготовления; - штамп ОТК. - количество кругов. 5 Правила приемки 5.1 Для контроля соответствия кругов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль и периодические испытания по ГОСТ 15.309. 5.2 Объем выборки при приемочном контроле: 4.8 4.9 4.13 100 % 3.2 4.3 4.7 4.10 10 % от партии но не менее 5 шт. 4.11 1 % от партии но не менее 3 шт. для кругов с рабочей скоростью до 63 м/с 5 % от партии но не менее 5 шт. - для кругов с рабочей скоростью свыше 63 м/с. 4.14 не менее 5 коробок от партии. 5.3 Объем периодических испытаний: по 4.12 не менее 5 шт. от партии не реже одного раза в год. 6 Методы контроля 6.1 Контроль размеров следует проводить с применением универсальных средств измерений. Контроль по 4.8 4.13 и 4.14 визуальный. 6.2 Неравномерность высоты круга следует определять по разности максимального и минимального значений измеряемой высоты в четырех диаметрально противоположных точках периферии круга расположенных на расстоянии 10±1 мм от его кромки. 6.3 .Контроль неуравновешенности кругов по ГОСТ 3060. Примечание Контроль неуравновешенности кругов с D < 250 мм допускается не проводить. 6.4 Звуковые индексы следует контролировать по ГОСТ 25961. 6.5 Испытания кругов на механическую прочность по ГОСТ 12.3.028 и ГОСТ 30513. 6.6 Коэффициент Срезания отношение площади разрезанной заготовки к площади изношенной части круга при срабатывании круга до 0 75 от начального вычисляют по формуле 1 где n количество резов круга; SЗ площадь сечения разрезаемой заготовки см2; DН и DК диаметр круга до и после резки см. 7 Транспортирование и хранение 7.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 27595. 8 Гарантии изготовителя 8.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие кругов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации транспортирования и хранения. ПРИЛОЖЕНИЕ А обязательное Значения звуковых индексов в зависимости от показаний приборов Звук-110М и Звук-107 при контроле кругов типа 41 Таблица А.1 Ключові слова: отрезные круги типы бакелитовая связка вулканитовая связка зернистость класс неуравновешен