Лист N 1370/Б/17-0715 від 22.03.2007 р.

Лист N 1370/Б/17-0715 від 22.03.2007 р. Щодо визначення кількості продажів майна протягом календарного року, оподаткування продажу частини житлового будинку та оціночної вартості майна, що продається

Державна податкова адміністрація України Лист від 22.03.2007 р. N 1370/Б/17-0715 <...> Щодо визначення кількості продажів майна протягом календарного року Кількість продажів об'єктів нерухомого майна в податковому році перевіряється нотаріусами за даними Державного реєстру правочинів. Пошук здійснюється за ідентифікаційним номером у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів продавця а у разі його відсутності - за прізвищем ім'ям по батькові за наявності продавця. У разі відсутності інформації про кількість таких продажів платник податку - продавець підтверджує черговість продажу майна у заяві наданій нотаріусу. Кількість продажів об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля мотоцикла моторолера або моторного парусного човна в податковому році до створення єдиного інформаційного ресурсу транспортних засобів перевіряється нотаріусами виключно на підставі самостійного визначення фізичною особою - платником податку заяви черговості такого продажу із зазначенням цього у відповідному пункті договору купівлі-продажу. Щодо оподаткування продажу частини житлового будинку Відповідно до положень статті 11 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889 далі - Закон дохід отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового або садового будинку квартири або частини квартири кімнати не оподатковується якщо загальна площа такого житлового об'єкту не перевищує 100 квадратних метрів. При цьому з метою оподаткування згідно із Законом на вартість частини житлового будинку виділеної у окремий об'єкт власності також застосовуються норми ст. 11 Закону передбачені для оподаткування житла. Щодо оціночної вартості майна що продається Згідно з підпунктом 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону дохід платника податку від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни зазначеної у договорі купівлі-продажу міни але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна розрахованої органом уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства. До визначення органу уповноваженого здійснювати таку оцінку при нарахуванні податку слід виходити з ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу міни але не нижче вартості такого майна визначеної у довідці бюро технічної інвентаризації. Оцінка ґрунтується на засадах національних стандартів оцінки майна та відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна. При здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок використовується експертна грошова оцінка. Оподаткування операцій з продажу або міни об'єктів рухомого майна здійснюється виходячи з ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу міни але не нижче оціночної вартості об'єкта рухомого майна визначеної в порядку передбаченому Законом України "Про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Щодо подання нотаріусами звітності Нотаріуси які відповідно до Закону мають статус податкового агента зобов'язані надавати у строки встановлені Законом для податкового кварталу податковий розрахунок сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податку а також сум нарахованого сплаченого податку податковому органу за місцем розташування державної нотаріальної контори робочого місця приватного нотаріуса. Форма звітності а також порядок її заповнення врегульовані наказом Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку ф. N 1ДФ та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку" від 29.09.2003 р. N 451 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 р. за N 960/8281. Як виняток при посвідченні договорів відчуження майна однією з сторін яких є юридична особа - покупець нотаріус не відображає у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ інформацію щодо таких договорів.  Заступник Голови С. Лекарь