Інструкція про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 24 червня 1996 року N 188 Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую: 1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратури що додається. 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва Севастополя водного залізничного повітряного транспорту водних басейнів залізниць Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України прийняти указану Інструкцію до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   Головний державний санітарний лікар України - перший заступник Міністра      В. Ф. Марієвський    УЗГОДЖЕНО листом Генеральної прокуратури України від 15 липня 1996 р. N 7-41вих.96  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 червня 1996 р. N 188  ІНСТРУКЦІЯ про порядок оформлення та подання матеріалів до органів прокуратури 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення та подання посадовими особами органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби надалі - держсанепідслужби до органів прокуратури матеріалів з питань розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій а також з інших питань що стосуються додержання державними органами підприємствами установами організаціями та громадянами Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" надалі - Закон та інших актів законодавства що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 1.2. Подання матеріалів до органів прокуратури з питань розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій а також з інших питань що стосуються додержання державними органами підприємствами установами організаціями та громадянами Закону та інших актів законодавства щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення надалі - санітарне законодавство віднесено до повноважень Головного державного санітарного лікаря України та його заступників головних державних санітарних лікарів Автономної Республіки Крим областей міст районів та їх заступників головних державних санітарних лікарів на транспорті та їх заступників головних державних санітарних лікарів об'єктів що мають особливий режим роботи та їх заступників головних державних санітарних лікарів Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії України Служби безпеки України та їх заступників надалі - посадові особи держсанепідслужби . 1.3. Органами прокуратури уповноваженими розглядати матеріали які подані посадовими особами держсанепідслужби в межах їх компетенції є: Генеральна прокуратура України прокуратури Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя міські районні міжрайонні інші прирівняні до них прокуратури а також військові прокуратури. 1.4. Посадові особи держсанепідслужби подають матеріали до органів прокуратури: 1.4.1. У всіх випадках проведення розслідування причин і умов виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій; 1.4.2. У випадках одержання в будь-якій формі протоколи лабораторних та інструментальних досліджень протоколи про порушення санітарного законодавства акти перевірки дотримання санітарного законодавства сповіщення лікувально-профілактичних закладів усні або письмові заявки і повідомлення громадян тощо інформації про факти злочинів відповідальність за які передбачена статтями Особливої частини Кримінального кодексу України і стосується забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення а саме: зараження венеричною хворобою стаття 108 ; ухилення від лікування венеричної хвороби стаття 108 1 ; зараження вірусом імунодефіциту людини стаття 108 2 ; зараження вірусом імунодефіциту людини медичними фармацевтичними працівниками та працівниками інших сфер стаття 108 3 ; порушення правил охорони праці стаття 135 ; випуск або реалізація недоброякісної продукції стаття 147 ; порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю стаття 148 3 ; порушення правил при проведенні будівельних робіт стаття 219 ; порушення правил по боротьбі з епідеміями стаття 227 ; утаювання або перекручення відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення стаття 227 1 ; заготівля переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції стаття 227 2 ; забруднення водойм і атмосферного повітря стаття 228 ; забруднення моря речовинами шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря або іншими відходами і матеріалами стаття 228 1 ; незаконне придбання зберігання використання передача або руйнування радіоактивних матеріалів стаття 228 2 ; порушення правил зберігання використання обліку перевозки радіоактивних матеріалів стаття 228 5 ; незаконний ввіз на територію України відходів і вторинної сировини стаття 228 7 ; виготовлення придбання зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин стаття 229 . 1.4.3. У випадках ознак службових злочинів та злочинів проти порядку управління які поєднуються p порушенням санітарного законодавства: зловживання владою або службовим станом стаття 165 ; перевищення влади або службових повноважень стаття 166 ; халатність стаття 167 ; службовий підлог стаття 172 ; самоуправство стаття 198 ; самовільний захват землі та самовільне будівництво стаття 199 . 1.4.4. У випадках порушення санітарного законодавства відносно якого посадовою особою держсанепідслужби вичерпані усі можливості та компетенція щодо державного органу громадської організації або посадової особи які наділені повноваженнями усунути порушення Закону. 1.4.5. При наявності фактів втручання в дії посадових осіб які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд що перешкоджає виконанню ними службових обов'язків нанесення тілесних ушкоджень образа погроза щодо посадової особи держcанепідcлужби чи її близьких родичів а також знищення їх майна інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням цією особою службових обов'язків. 1.5. Не підлягають направленню до прокуратури заяви та скарги віднесені до компетенції суду ст. 2361 2363 2365 КПК ст. 24 236 ЦПК ст. 12 АПК а також матеріали які є предметом розгляду органів установ і закладів держсанепідслужби та за ними не були прийняті передбачені діючим законодавством заходи. 1.6. Передача матеріалів до органів прокуратури для розгляду питання про порушення кримінальної справи не заважає застосуванню посадовими особами держсанепідслужби заходів щодо припинення порушення санітарного законодавства відповідно ст. 42 Закону. 1.7. Посадові особи держсанепідслужби зобов'язані подавати оформлені належним чином матеріали до органів прокуратури у найменші строки: не пізніше трьох днів з дня закінчення розслідування та одного місяця з дня виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій; двох тижнів - з дня виявлення правопорушення зазначеного у п. 1.4.2 - 1.4.3 цієї Інструкції; п'яти день - у випадку втручання в дії посадових осіб які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд що перешкоджає виконанню ними службових обов'язків нанесення тілесних ушкоджень образа погроза щодо посадової особи держсанепідслужби чи її близьких родичів а також знищення їх майна інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням цією особою службових обов'язків. Направляти матеріали пізніше встановленого строку дозволяється якщо для уточнення обставин подій проводилося поглиблене обстеження з проведенням лабораторних і інструментальних досліджень обстеження стану здоров'я збиралася необхідна інформація з інших джерел. 1.8. У випадку вимоги прокурором необхідних матеріалів і пояснень для прийняття рішення з отриманих ним матеріалів посадові особи держсанепідслужби зобов'язані негайно подати інформацію з питань які входять до їх компетенції а при необхідності направити фахівців для дачі пояснень. 1.9. У разі відмови прокурора у порушенні кримінальної справи або її припинення посадові особи держсанепідслужби повинні розглянути питання щодо можливості застосування до осіб що винні у порушенні санітарного законодавства інших видів відповідальності притягнення до якої віднесено до їх компетенції. 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 2.1. Матеріали подаються до органів прокуратури з супроводжувальним листом який підписується посадовою особою держсанепідслужби. 2.2. У супроводжувальному листі викладаються: 2.2.1. Мета звернення до органів прокуратури. 2.2.2. Обставини події. 2.2.3. Конкретні порушення законодавства. 2.2.4. Всі відомі дані про осіб що порушили законодавство. 2.2.5. Несприятливі наслідки порушення законодавства якщо вони настали . 2.3. При викладенні мети звернення до органів прокуратури треба враховувати що Закон України "Про прокуратуру" передбачає що актами прокурорського реагування можуть бути: протест припис подання та постанова. Звернення посадової особи держсанепідслужби до органів прокуратури з проханням принести протест застосовується у випадку потреби на думку посадової особи держсанепідслужби скасування або приведення у відповідність з законом акта який суперечить закону або припинення незаконної дії посадової особи відновлення порушеного права у випадку незаконних рішень чи дій посадової особи. Зі зверненням внести припис прокурора посадова особа держсанепідслужби може звертатися у випадках коли порушення закону на її думку має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави підприємства установи організації а також громадянам якщо не буде негайно усунуте. Звернення до органу прокуратури з проханням внести подання прокурора про усунення порушень закону причин цих порушень і умов що їм сприяють може бути направлено посадовою особою держсанепідслужби якщо нею вичерпані усі можливості та компетенція щодо державного органу громадської організації або посадової особи які наділені повноваженнями усунути порушення закону. У разі порушення закону посадовою особою або громадянином притягнення до відповідальності якої лежить поза межами компетенції посадової особи держсанепідслужби вона має право звернутися до органу прокуратури з проханням винести залежно від характеру порушення закону постанову про дисциплінарне провадження провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи відносно цих осіб. 2.4. До супроводжувального листа який подається до органів прокуратури додаються: 2.4.1. Матеріали що підтверджують факт порушення законодавства: 2.4.1.1. З факту виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань отруєнь радіаційних аварій - всі матеріали розслідування акти протоколи пояснення винних осіб - при наявності тощо . 2.4.1.2. У випадках порушення санітарного законодавства яке містить склад злочину - документи держсанепідслужби що підтверджують обставини порушення санітарного законодавства вину порушника об'єм та масштаб заподіяної шкоди тощо наприклад: акти перевірок дотримання санітарного законодавства протоколи про порушення санітарних норм приписи постанови висновки посадових осіб держсанепідслужби протоколи лабораторних і інструментальних досліджень висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи тощо ; 2.4.1.3. У випадках порушення санітарного законодавства відносно якого посадовою особою держсанепідслужби вичерпано усі можливості та компетенція - документи держсанепідслужби що підтверджують застосування заходів щодо припинення порушення санітарного законодавства постанови про накладення штрафу постанови про застосування адміністративно-запобіжних заходів постанови про припинення зупинення інвестиційної діяльності тощо . 2.4.1.4. При встановленні фактів втручання в дії посадових осіб які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд що перешкоджає виконанню ними службових обов'язків нанесення тілесних ушкоджень образи погрози щодо посадової особи держсанепідслужби чи її близьких родичів а також знищення їх майна інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням цією особою службових обов'язків - усні і письмові заявки і повідомлення що надійшли до органів установ та закладів держсанепідслужби. 2.4.2. Тексти нормативних актів або витяги з них на які маються посилки у матеріалах переданих до органів прокуратури. 2.4.3. Розшифрування абревіатур застосованих в матеріалах які передаються до органів прокуратури. 2.4.4. Інші документи складені посадовими особами держсанепідслужби які мають відношення до правильного розгляду справи. 2.5. Матеріали які направляються до органів прокуратури повинні бути як правило в оригіналі. Посадова особа держсанепідслужби перед поданням оригіналів зобов'язана зняти з них копії вивірити у встановленому порядку і зберігати у справі. 3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 3.1. Матеріали подаються до органів прокуратури по піднадглядності і місцю здійснення правопорушення з копією супроводжувального листа до вищестоячого органу прокуратури для контролю. 3.2. Матеріали здаються в канцелярію органу прокуратури або направляються рекомендованим листом. 4. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРОКУРОРА 4.1. По розгляду звернення посадової особи держсанепідслужби орган прокуратури надсилає їй повідомлення з результатом розгляду. 4.2. Посадова особа держсанепідслужби яка не згодна з результатом розгляду звернення або прийнятим рішенням органу прокуратури може оскаржити його до вищестоящого органу прокуратури.