Лист N 06-10856/31 від 07.09.2007 р.

Лист N 06-10856/31 від 07.09.2007 р. Щодо застосування нормативно-правових актів чинного законодавства

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Лист від 07.09.2007 р. N 06-10856/31 Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуло запит щодо застосування нормативно-правових актів чинного законодавства та повідомляє. Стосовно пункту 1. Відповідно до статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку" органи державного пожежного нагляду мають право застосовувати запобіжні заходи реагування після здійснення перевірки протипожежного стану підприємств установ організацій будівель споруд новобудов та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності та у разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності. Стосовно пункту 2. Норма абзацу третього пункту 2 Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 не поширюється на органи державного пожежного нагляду у зв'язку з тим що цей орган не має права здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Стосовно пункту 3. Відповідно до пункту 3.3.3 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за N 480/12354 перевірки проводяться на підставі припису на право перевірки начальника органу держпожежнагляду який реєструється у спеціальному журналі цього органу. Припис на право перевірки керівника органу державного пожежного нагляду або його копія завірена печаткою пред'являється державним інспектором який здійснює перевірку керівнику об'єкта або уповноваженій особі водночас зі службовим посвідченням учасників перевірки. Перевірка може здійснюватись лише тими державними інспекторами які вказані в приписі на право перевірки. Термін перевірки визначає керівник органу держпожежнагляду виходячи з характеристики об'єкта. Стосовно пункту 4. Вимоги пункту 111 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року N 150 визначають можливість започаткування господарської діяльності за декларативним принципом тобто без отримання документа дозвільного характеру. Умова щодо укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами у разі застосування такого принципу не стосується об'єктів які не належать до категорії пожежонебезпечних. Також повідомляємо що термін дії дозволу не обмежується терміном дії договору оренди.   Заступник Міністра  В. Романченко    * * * ЗАПИТ 1. Чи надано чинним законодавством органам пожежного нагляду право припиняти роботу підприємства при недопуску до проведення перевірки? 2. Чи підлягає застосуванню органами пожежного нагляду норма абзацу третього п. 2 Указу Президента України від 23.07.98 р. N 817/98 відповідно до якої право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише тоді якщо йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з датою її проведення? 3. Чи справді перевірки органами пожежного нагляду проводяться лише на підставі розпорядження на право перевірки начальника органа державного пожежного нагляду? Чи має право суб'єкт що перевіряється вимагати пред'явити таке розпорядження? 4. Згідно зі ст. 10 Закону України "Про пожежну безпеку" початок роботи підприємствами та оренда будь-яких приміщень без спеціального дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються. Порядок видачі таких дозволів затверджено постановою КМУ від 14.02.2001 р. N 150. Постановою КМУ від 22.06.2007 р. N 856 до цього Порядку були внесені зміни. Раніше згідно з п. 111 Порядку N 150 власник або орендар міг розпочати роботу за декларативним принципом за умови що об'єкт не належить до вибухопожежонебезпечних об'єктів та об'єктів з масовим перебуванням людей чи підприємства не розміщуються на території або всередині таких об'єктів якщо не змінюється їх функціональне призначення та не здійснюється перепланування крім потенційно небезпечних об'єктів . При цьому основною умовою висувалося укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Тепер згідно з нормами нової редакції п. 111 Порядку N 150 укладення договору страхування для початку роботи за декларативним принципом вимагається для новостворених підприємств що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів. Укладення такого договору не вимагається для новостворених підприємств зокрема тих що розташовані в орендованих приміщеннях які не належать до спецоб'єктів. Проте термін дії дозволу в такому разі тепер дорівнює терміну дії договору оренди. Тобто зменшена кількість осіб які зобов'язані укладати договори страхування. Виникають питання: чи справді на цей час укладення такого договору не вимагається для новостворених підприємств зокрема тих що розташовані в орендованих приміщеннях які не належать до спецоб'єктів ? Чи буде термін дії дозволу в такому разі тепер дорівнювати терміну дії договору оренди?