Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу в гімназіях, ліцеях, колегіумах, № 1/9-472 від 28.10.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Л И С Т 28.10.2002 N 1/9-472 Міністерство освіти Автономної Республіки Крим управління освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях ліцеях колегіумах З метою удосконалення діяльності та організації навчально-виховного процесу в ліцеях гімназіях колегіумах Міністерство освіти і науки України надсилає для використання в роботі наступні рекомендації. Законом України "Про освіту" 1060-12 п. 6 ст. 36 передбачено що саме для розвитку здібностей обдарувань і талантів дітей створюються гімназії ліцеї колегіуми. Ця норма закону стимулювала відкриття навчальних закладів покликаних відродити і примножити інтелектуальний потенціал України дати можливість учням здобути знання понад обов'язковий загальноосвітній рівень розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань. В Україні створена функціонує і зростає мережа гімназій ліцеїв колегіумів. Так якщо у 1992 р. було 179 гімназій то у 2001 р. - 312 кількість ліцеїв за цей період збільшилась з 130 до 255 колегіумів - до 27. Як свідчить світовий досвід у таких навчальних закладах мають навчатися не менше 5 відсотків учнів. В Україні цей показник становить 2 7 відсотка. В умовах переходу до профільної старшої школи необхідно стимулювати процес створення зазначених навчальних закладів та профільних класів у кожному районі області. Однак на сьогодні ця тенденція має уповільнений характер. Міністерство освіти і науки України вважає за необхідне рекомендувати органам управління освітою динамічніше створювати умови для профільного навчання учнів у старшій школі. Повноцінна реалізація профільного навчання потребує цілеспрямованого формування контингенту учнів створення відповідного навчально-методичного забезпечення для кожного напрямку профільного навчання використання специфічних форм і методів навчання для роботи з учнями з більш розвиненими мотивами до навчання та підготовки вчителів. У сільських школах де можливості для організації профільного навчання значно менші профільне навчання крім традиційних форм може здійснюється або у створених опорних середніх загальноосвітніх школах з пришкільними інтернатами або з використанням різних форм дистанційного навчання з залученням наукового потенціалу вищих навчальних закладів що є важливим фактором забезпечення якості профільного навчання. У своїй діяльності гімназії ліцеї колегіуми керуються Конституцією України 254к/96-вр Законами України "Про освіту" 1060-12 "Про загальну середню освіту" 651-14 "Про позашкільну освіту" 1841-14 Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964 964-2000-п Інструкціями про організацію та діяльність гімназії наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995 р. N 217 z0007-96 і про організацію та діяльність ліцею наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995 р. N 217 z0008-96 Положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою затвердженим Постановою КМУ від 28.04.1999 р. N 717 717-99-п та іншими нормативно-правовими документами. Створення та відкриття гімназій ліцеїв колегіумів Порядок створення реорганізації та ліквідації гімназій ліцеїв колегіумів визначається Законами України "Про освіту" 1060-12 "Про загальну середню освіту" 651-14 Положенням про порядок створення реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. N 228 228-94-п у тій частині що не суперечить зазначеним вище законам. Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" 651-14 п. З ст. 11 прийняття рішень про створення та ліквідацію гімназії ліцею колегіуму заснованих на державній та комунальній формах власності приймається органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за поданням відповідних органів управління освітою Радою Міністрів АР Крим обласними Київською та Севастопольською міськими адміністраціями лист МОН України від 20.09.2001 р. N 1/9-319 . Звертаємо увагу що рішення про створення гімназії ліцею колегіуму заснованих на приватній формі власності приймається засновником власником за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Обов'язковою передумовою відкриття гімназії ліцею колегіуму незалежно від організаційно-правової форми є вивчення протягом поточного року перед відкриттям органами управління освітою питання про доцільність створення певного типу навчального закладу надання необхідної методичної допомоги щодо організації навчально-виховного процесу підбору педагогічних кадрів а також визначення педагогічним колективом перспектив розвитку наукове обгрунтування комплекс провідних ідей конструктивні принципи тощо . Освітня діяльність загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності з наданням певного освітнього рівня можлива лише за наявності ліцензії. Структура гімназії ліцею колегіуму Гімназія ліцей колегіум діють на підставі власного статуту що розробляється навчальним закладом на основі Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу затвердженого наказом МОН від 29.04.2002 р. за N 284 v0284290-02 . Статут відповідно до п. 9 Положення про загальноосвітній навчальний заклад 964-2000-п затверджується власником для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідним органом управління освітою для приватного - погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. У статуті мають бути враховані специфіка роботи та профілі навчального закладу його регіональні особливості а також поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною науково-дослідницькою та експериментальною; використання поряд традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій тощо. Гімназія ліцей колегіум незалежно від підпорядкування і форми власності можуть мати у своєму складі пришкільні інтернати з частковим або повним цілодобовим утриманням учнів вихованців за рахунок власника. Зазначені навчальні заклади можуть входити до навчально-виховних комплексів у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян а також можуть створювати навчально-виховні об'єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами. Оскільки гімназія є загальноосвітнім навчальним закладом II-III ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю то до її 1-го 5-го - основної школи класу зараховуються учні які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір. До ліцею та колегіуму як до загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня зараховуються учні які мають базову загальну середню освіту і пройшли конкурсний відбір. Конкурсний відбір проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому до навчального закладу* мають бути схвалені радою та затверджені директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідними органами управління освітою. -------------- * Для військового ліцею і ліцеїв з посиленою військово-фізнчною підготовкою зазначені правила затверджуються Міноборони України за погодженням з МОН. Конкурсні варіативні завдання** розробляються методоб'єднаннями вчителів і мають відповідати діючим навчальним програмам. Зазначені завдання затверджуються керівником загальноосвітнього навчального закладу за погодженням із органами управління освітою. -------------- ** Для військового ліцею і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зазначені правила затверджуються Міноборони України за погодженням з МОН. За гімназією ліцеєм колегіумом усіх форм власності територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не закріплюється. Наповнюваність класів груп їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у гімназії ліцеї колегіумі визначаються Міністерством освіти і науки України згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах наказ Міносвіти і науки України від 20.02.2002 р. N 128 z0229-02 зареєстрований Мін'юстом 06.03.2002 р. за N 229/65517 . При цьому за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися менша наповнюваність класів груп. У гімназії ліцеї колегіумі приватної форми власності наповнюваність класів поділ їх на групи встановлюється рішенням засновника власника Організація навчально-виховного процесу Організація навчально-виховного процесу в гімназії ліцеї колегіумі здійснюється на основі Типових навчальних планів затверджених МОН України відповідно до яких складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової урахуванням профілю навчання однак не може перевищувати граничне навантаження на одного учня. Робочий навчальний план* гімназії ліцею колегіуму державної та комунальної форми власності приймається рішенням педради з урахуванням побажань органів громадського самоврядування і пропозицій ради навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою приватної форми власності - засновником власником за попереднім погодженням з Міністерством освіти АР Крим управліннями освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій . -------------- * Для військового ліцею і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зазначені плани погоджуються також з Міноборони України. Ліцеї гімназії колегіуми можуть проводити експериментальну роботу та набувати статус експериментального навчального закладу відповідно до Положення "Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад" затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. N 114 z0428-02 та зареєстрованого в Мін'юсті 13.05.2002 р. N 428/6716. У цьому випадку відповідно до ст. 15 Закону України "Про загальну середню освіту" 651-14 навчальні заклади працюють за експериментальними робочими навчальними планами що затверджуються Міністерством освіти і науки України за поданням Міністерства освіти АР Крим управлінь освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад 964-2000-п ті навчальні заклади що здійснюють підготовку учнів за індивідуальними робочими планами погоджують їх з Міністерством освіти і науки України за поданням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Відповідно до навчального плану добираються навчальні програми підручники а також науково-методична література навчально-наочні посібники та обладнання що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Авторські навчальні програми та посібники що розроблені педагогічними працівниками гімназії ліцею колегіуму вищих навчальних закладів науково-дослідних установ для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану можуть використовуватись після відповідного рецензування схвалення науковими радами певного профілю та погодження в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти і затвердження відповідно Міністерством освіти Автономної Республіки Крим управліннями освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Особливу увагу необхідно приділити організації та проходженню учнями навчальної практики використанню таких форм роботи як наукові експедиції краєзнавчі пошуки робота в архівах науково-дослідних установах музеях тощо. Навчальну практику можна проходити і під час навчального року однак з обов'язковим обліком її проведення у класних журналах. Як передбачено Санітарно-гігієнічними правилами та нормами структура навчального року та режим роботи встановлюються гімназією ліцеєм колегіумом у межах часу передбаченого робочим навчальним планом відповідно до пропозицій ради загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе застосування режиму роботи "повного дня" тобто - навчальне навантаження розподіляється не за традиційною схемою урок-перерва-урок а за іншим режимом що передбачає обідню перерву з відпочинком протягом тривалого часу. Доцільність та необхідність зазначеного або іншого нетрадиційного режиму повинно мати обгрунтування та погодження з відповідними органами охорони здоров'я. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше 30 календарних днів. Навчання у гімназії ліцеї колегіумі організовується в одну зміну. За рішенням ради навчального закладу нумерація класів в гімназіях може позначатись 1 2 3 4 5 6 7 8 класами гімназії що відповідає 5 6 7 8 9 10 11 12 класам середніх загальноосвітніх шкіл в ліцеях відповідно - 1 2 3 курс що відповідає - 10 11 12 класам середніх загальноосвітніх шкіл. Згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. N 44 z0120-01 зареєстрований Мін'юстом N 120/5311 від 08.02.2001 р. учні гімназії ліцею колегіуму які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня 1 2 3 бали хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися із зазначених вище закладів. Учні які навчаються у гімназії ліцеї колегіумі можуть переходити до відповідного класу інших навчальних закладів що забезпечують здобуття ними повної загальної середньої освіти. Учасники навчально-виховного процесу Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії ліцеї колегіумі є учні вихованці керівники педагогічні працівники психологи бібліотекарі інші спеціалісти навчального закладу батьки або особи які їх замінюють. Статус учасників навчально-виховного процесу гімназії ліцею колегіуму їхні права й обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" 1060-12 "Про загальну середню освіту" 651-14 Положенням про загальноосвітній навчальний заклад 964-2000-п Статутом навчального закладу Правилами внутрішнього розпорядку та рішеннями органів громадського самоврядування. Учням які досягли значних успіхів у навчанні рішенням ради навчального закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних надходжень навчального закладу або за рахунок додаткових джерел фінансування. Учні гімназії ліцею колегіуму можуть залучатися до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування повинно організовуватися у відповідності з віком статтю фізичними особливостями та станом здоров'я дітей базуючись на гігієнічних вимогах до охорони їх здоров'я. Робота із самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів класних керівників тощо. Відповідно до ст. 25 Закону України "Про загальну середню освіту" 651-14 обсяг навчального навантаження вчителів визначається директором гімназії ліцею колегіуму і затверджується відповідним органом управління освітою у приватних навчальних закладах - засновником власником . Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. Керівник гімназії ліцею колегіуму призначає класних керівників офіцерів-вихователів керівників кафедр* завідуючих навчальними кабінетами майстернями навчально-дослідними ділянками. Керівників методичних об'єднань доцільно обирати терміном на 3 роки. Їхні права і обов'язки визначаються Статутом навчального закладу та правилами внутрішнього розпорядку. -------------- * Для військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою у встановленому законодавством порядку. Педагогічні працівники гімназії ліцею колегіуму підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України. Офіцери військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою - в порядку встановленому Міноборони України. Призначення на посаду звільнення з посади педагогічних та інших працівників гімназії ліцею колегіуму й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" 651-14 та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники які систематично порушують статут правила внутрішнього розпорядку гімназії ліцею колегіуму не виконують посадових обов'язків умови трудового договору контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільнюються з роботи згідно із законодавством про працю. Відповідно до ст. 51 Закону України "Про освіту" 1060-12 забороняється відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів не пов'язаних з процесом навчання. Управління гімназією ліцеєм колегіумом та органи громадського самоврядування Управління гімназією ліцеєм колегіумом незалежно від підпорядкування і форм власності здійснюється його керівником і відповідним структурним підрозділом органів державної виконавчої влади власником засновником . Безпосереднє управління гімназією ліцеєм колегіумом здійснюється його керівником директором начальником . Навчально-методичне керівництво ліцеєм з військових питань здійснює Міноборони України. Безпосереднє управління діяльністю військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовою підготовкою здійснює начальник ліцею який призначається власником ліцею або уповноваженим ним органом за поданням Міносвіти та Міноборони з числа офіцерів які мають як правило вищу освіту досвід військової служби не менш як 10 років та педагогічної роботи не менш як 5 років. Штатний розпис гімназії ліцею колегіуму затверджується засновником відповідно до встановлених нормативів. За наявності додаткових коштів на фінансування ліцеїв гімназій колегіумів та колективного трудового договору можливе збільшення заробітної плати педагогічним працівникам. Відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом і проведення науково-методичної роботи за наявності бюджетних та додаткових коштів можливо введення додаткових посад заступників директора з навчальної наукової методичної виховної адміністративно-господарської роботи а також керівників кафедр; методистів практичних психологів та соціальних педагогів. Згідно зі ст. 26 Закону України "Про загальну середню освіту" 651-14 директор керівник гімназії ліцею колегіуму державної та комунальної форм власності і його заступники призначаються та звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора*. -------------- * Для військового ліцею та ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в установленому порядку відповідно до діючого законодавства. Керівник гімназії ліцею колегіуму приватної форми власності та його заступники призначаються засновником власником за погодженням з відповідним органом управління освітою. Вищим органом громадського самоврядування у гімназії ліцеї колегіумі є загальні збори конференція учасників навчально-виховного процесу що скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами конференціями діє рада гімназії ліцею колегіуму діяльність якої регулюється Примірним положенням про раду наказ МОН N 159 v0159290-01 від 27.03.2001 р. та власним статутом розробленим відповідно до Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу наказ МОН N 284 v0284290-02 від 29.04.2002 р. . На її засіданнях розглядаються насамперед питання стратегії діяльності навчального закладу. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу учнів батьків і громадськості. При гімназії ліцеї колегіумі за рішенням загальних зборів конференції може створюватись і діяти піклувальна рада наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. N 45 z0146-01 в полі зору якої є перш за все сприяння поліпшенню матеріально-технічної бази навчального закладу та інші органи громадського самоврядування учнівський комітет батьківський комітет методичні об'єднання асоціації тощо . Керівник гімназії ліцею колегіуму є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу. Педагогічна рада в першу чергу розглядає питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю але не рідше чотирьох на рік. Зазначені навчальні заклади можуть мати власну символіку гімн форму тощо що відображатиме специфіку навчально-виховного процесу і створюватиме відповідний позитивний імідж. Міністр В.Г.Кремень "Інформаційний збірник Міністерство освіти і науки України" N 24 грудень 2002 рік.