Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР Відомості Верховної Ради ВВР 1991 N 46 ст.621 У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності України" та прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Встановити що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань які не врегульовані законодавством України за умови що вони не суперечать Конституції і законам України. Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ 12 вересня 1991 року N 1545-XII