Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 серпня 2003 р. N 1351 Київ Про затвердження тарифів прейскурантів на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби { Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 662 від 11.05.2006 N 1235 від 17.10.2007 } Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити тарифи прейскуранти на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби додаються . 2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів " ЗП України 1996 р. N 21 ст. 596: Офіційний вісник України 2001 р.. N 47 ст. 2003; 2002 р. N 11 ст. 511 N 52 ст. 2396; 2003 р. N 21 ст. 939 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 слова "та санітарно-профілактичні" виключити. Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351 ТАРИФИ ПРЕЙСКУРАНТИ на роботи і послуги що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби ------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт послуг | Ціна без урахування | | | податку на додану | | | вартість гривень | |----------------------------------------------------------------| | Бактеріологічні вірусологічні паразитологічні та | | молекулярно-генетичні дослідження | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Бактеріологічний контроль | 40 1 |за одне дослідження| | |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта | | |призначення інструментарію | | | | |після стерилізації діагностич-| | | | |них імунобіологічних | | | | |препаратів лікарських | | | | |засобів та інших об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 2.|Визначення: | 31 97| -"- | | | | | | | | 1 загальної кількості | | | | | мезофільних анаеробних та | | | | | факультативно-анаеробних | | | | | мікроорганізмів в об'єктах| | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 2 колі-індексу води та | 31 89| -"- | | | бактерій групи кишкової | | | | | палички в харчових продук-| | | | | тах продовольчій сировині| | | | | та інших об'єктах | | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 3 залишкової кількості | 111 98|за одне дослідження| | | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика | | | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті | | | чним методом | | | | | | | | | | 4 залишкової кількості | 25 01|за дослідження | | | антибіотиків у харчових | |одного продукту | | | продуктах методом | | | | | дельвотесту | | | | | | | | | | 5 наявності молочнокислих | 42 55| -"- | | | мікроорганізмів у | | | | | харчових продуктах | | | | | | | | | | 6 наявності інгібуючих речо-| 14 96|за одне дослідження| | | вин у молоці з метиленовим| | | | | синім | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8 67|за дослідження | | |продуктів | |одного продукту | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 4.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1 бактерій родини | 37 19|за дослідження | | | Enterobacteriaceae | |одного показника | | | сальмонел патогенних | |в одному об'єкті | | | вібріонів ентерококів | | | | | золотистого стафілокока | | | | | синьогнійної палички | | | | | протею сульфітредукуючих | | | | | клостридій Bacillus | | | | | cereus бактерій роду | | | | | лейконосток легіонел | | | | | бруцел лістерій ієрсиній| | | | | у харчових продуктах | | | | | продовольчій сировині та | | | | | інших об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | | | | | | 2 плісеневих грибів та | 27 03|за дослідження | | | дріжджів у харчових | |одного продукту | | | продуктах та продовольчій | | | | | сировині | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 5.|Визначення промислової стериль-| 121 25| -"- | | |ності консервованої продукції | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 6.|Бактеріологічні дослідження | 161 95| -"- | | |консервованої продукції для | | | | |виявлення причин псування | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28 36| -"- | | |булочних виробах збудника | | | | |картопляної хвороби | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 8.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 чутливості | 58 27|за дослідження | | | специфічної активності | |одного показника | | | відтворюваності | |в одному препараті | | | діагностичних | | | | | імунобіологічних | | | | | препаратів | | | | | | | | | | 2 мікробіологічної | 35 24|за дослідження | | | чистоти нестерильних | |одного показника | | | лікарських засобів | | | | | косметичних виробів і | | | | | засобів побутової хімії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 9.|Виявлення бактеріального | | | | |забруднення середовища | | | | |життєдіяльності людини методом | | | | |змивів на: | | | | | | | | | | мезофільні аеробні та | 11 59|за одне дослідження| | | факультативно-анаеробні | | | | | мікроорганізми | | | | | | | | | | бактерії групи кишкової | 9 98| -"- | | | палички | | | | | | | | | | плісеневі гриби та дріжджі | 9 36| -"- | | | | | | | | золотистий стафілокок | 17 07| -"- | | | | | | | | патогенну та умовно-патогенну | 26 81|за одне дослідження| | | мікрофлору | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 10.|Визначення бактеріального | 20 87|за дослідження | | |забруднення повітря закритих | |одного показника | | |приміщень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 11.|Бактеріологічні вірусологічні | | | | |або паразитологічні та | | | | |молекулярно-генетичні | | | | |дослідження із застосуванням | | | | |ланцюгової полімеразної реакції| | | | |методом: | | | | | | | | | | якісним | 110 68|за одне дослідження| | | | | | | | флеш або флуоресценції | 128 15| -"- | | | | | | | | кількісним | 241 45| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 12.|Визначення в біологічному | 24 86| -"- | | |матеріалі збудників інфекційних| | | | |захворювань без ідентифікації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94 27| -"- | | |дисбактеріоз | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 14.|Ідентифікація: | | | | | | | | | | 1 мікроорганізмів роду | 25 07| -"- | | | Staphylococcus | | | | | | | | | | 2 мікроорганізмів роду | 35 97| -"- | | | Streptococcus | | | | | | | | | | 3 мікроорганізмів роду | 39 84| -"- | | | Meningococcus | | | | | | | | | | 4 мікроорганізмів роду | 44 72| -"- | | | Corynebacterium | | | | | | | | | | 5 мікроорганізмів роду | 25 27| -"- | | | Bordetella | | | | | | | | | | 6 мікроорганізмів родини | 54 8 | -"- | | | Enterobacteriaceae | | | | | | | | | | 7 мікроорганізмів родини | 31 83| -"- | | | Pseudomonadaceae | | | | | | | | | | 8 грибів роду Candida | 14 61| -"- | | | | | | | | 9 мікроорганізмів родів | 57 83|за одне дослідження| | | Campylobacter Yersinia | |одного роду мікро- | | | Vibrio Leptospsra і | |організмів | | | Brucella | | | | | | | | | | 10 збудника ботулізму | 309 84|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 15.|Визначення наявності | 209 84|за одне дослідження| | |ботулінічного токсину в реакції| | | | |нейтралізації на білих мишах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 16.|Профілактичне дослідження на | | | | |носійство: | | | | | | | | | | 1 збудників кишкових | 27 16| -"- | | | інфекцій | | | | | | | | | | 2 золотистого стафілокока | 22 63| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 17.|Серологічне дослідження на | 16 27| -"- | | |носійство збудника черевного | | | | |тифу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 18.|Визначення чутливості культур | 21 73|за одне дослідження| | |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- | | | 12 дисків | |організмів | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 19.|Централізоване виготовлення | | | | |поживних середовищ: | | | | | | | | | | рідких | 40 68|за один літр | | | | | | | | щільних | 32 29| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | | | |ні дослідження: | | | | | | | | | | 1 біологічного матеріалу та | 22 22|за одне дослідження| | | проб з об'єктів середовища| | | | | життєдіяльності людини із | | | | | застосуванням реакції | | | | | непрямої гемаглютинації | | | | | | | | | | 2 біологічного матеріалу | 27 57| -"- | | | та проб з об'єктів середо-| | | | | вища життєдіяльності люди-| | | | | ни із застосуванням | | | | | реакції аглютинації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 21.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1 збудника сибірки в | 179 91|за одне дослідження| | | об'єктах середовища | |одного об'єкта | | | життєдіяльності людини | | | | | ґрунт сировина тваринно-| | | | | го походження тощо | | | | | | | | | | 2 лептоспір у воді водоймищ | 176 37|за одне дослідження| | | господарсько-питного та | | | | | культурно-побутового | | | | | водокористування | | | | | | | | | | 3 збудників природно- | 60 36|за дослідження | | | осередкових інфекцій в | |одного показника | | | об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | туляремії лістеріозу | | | | | єрезіпелоїду і | | | | | ієрсиніозів в польовому | | | | | матеріалі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 22.|Бактеріологічні або | 88 17|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |зв'язування комплементу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 23.|Бактеріологічні дослідження | 154 81| -"- | | |із застосуванням реакції | | | | |мікроаглютинації лептоспір | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22 89| -"- | | |чні дослідження біологічного | | | | |матеріалу та проб з об'єктів | | | | |середовища життєдіяльності | | | | |людини із застосуванням | | | | |імунофлуоресцентної мікроскопії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 25.|Контроль за якістю поживних | | | | |середовищ методом: | | | | | | | | | | титраційним | 45 02|за один тест-штам | | | | |або одну суміш | | | | |штамів | | | | | | | | якісним | 33 26| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 26.|Виділення: | | | | | | | | | | 1 ентеровірусів аденовіру- | 109 25|за одне дослідження| | | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу | | | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті | | | культурі клітин з | | | | | негативним результатом | | | | | | | | | | 2 ентеровірусів аденовіру- | 242 04| -"- | | | сів з об'єктів середовища | | | | | життєдіяльності людини на | | | | | культурі клітин з | | | | | позитивним результатом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 27.|Індикація вірусів грипу та | 476 76|за десять | | |інших вірусів респіраторної | |досліджень | | |групи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 28.|Бактеріологічні та | 160 76|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |нейтралізації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 29.|Визначення активності | 137 75|за дослідження з | | |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом | | |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації| | |вірусів і бактерій | |за строк однієї | | | | |експозиції | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 30.|Вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням: | | | | | | | | | | 1 реакції гальмування | 34 94|за одне дослідження| | | аглютинації | | | | | | | | | | 2 радіоімунного аналізу | 75 87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 31.|Бактеріологічні вірусологічні | 39 39| -"- | | |або паразитологічні дослідження| | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням імуноферментного | | | | |аналізу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 32.|Видова діагностика комах що | 7 56|за одне дослідження| | |мають епідемічне значення | |одного екземпляра | | | синантропні мухи кровоссальні| | | | |комари кліщі та компоненти | | | | |гнусу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 33.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 яєць та личинок гельмін- | 23 16|за одне дослідження| | | тів цист та ооцист кишко-| |однієї проби | | | вих найпростіших у городи-| | | | | ні садовині за методами | | | | | Романенка Філоненко | | | | | | | | | | 2 яєць та личинок | 33 58| -"- | | | гельмінтів цист та ооцист| | | | | патогенних найпростіших у | | | | | воді питній плавальних | | | | | басейнів відкритих | | | | | водоймищ господарсько- | | | | | побутового призначення та | | | | | стічній воді за методами | | | | | Романенка Новосільцева | | | | | Падченка Філоненко | | | | | | | | | | 3 яєць та личинок | 39 5 | -"- | | | гельмінтів цист ооцист | | | | | кишкових патогенних | | | | | найпростіших личинок | | | | | гельмінтів в осаді стічних| | | | | вод кеці мулі твердій | | | | | фракції сільсько- | | | | | господарських стоків | | | | | ґрунті піску і твердих | | | | | побутових відходах за | | | | | методами Романенка | | | | | Падченка або Філоненко | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 34.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1 пухопероїдів у пусі | 11 82|за одне дослідження| | | пір'ях і вовні | | | | | | | | | | 2 демодекоїдних кліщів | 7 87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 35.|Дослідження побутового пороху | 30 85| -"- | | |на наявність алергенних та | | | | |інших кліщів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9 59| -"- | | |харчових продуктів сухофрукти | | | | |зернобобові борошно та | | | | |крупи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 37.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1 риби рибопродуктів | 19 31|за одне дослідження| | | ракоподібних та молюсків | | | | | на личинки гельмінтів | | | | | найпростіших конеподів | | | | | та інших паразитів риб | | | | | небезпечних для здоров'я | | | | | людини | | | | | | | | | | 2 м'яса та м'ясопродуктів | 18 42| -"- | | | на личинки гельмінтів | | | | | | | | | | 3 пилу змивів з поверхні | 19 52| -"- | | | предметів довкілля на яйця| | | | | гельмінтів цисти та | | | | | ооцисти найпростіших | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 38.|Дослідження біоматеріалу: | | | | | | | | | |фекалій на яйця личинки | 10 59| -"- | | |фрагменти гельмінтів методами | | | | |збагачення Бермана і товстого | | | | |мазка за Като | | | | | | | | | |дуоденального вмісту на яйця | 11 33| -"- | | |личинки фрагменти гельмінтів | | | | |та найпростіші | | | | | | | | | |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11 5 | -"- | | |личинки | | | | | | | | | |харкотиння на яйця личинки | 12 14| -"- | | |фрагменти гельмінтів та | | | | |найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 39.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1 періанального зскрібка на | 2 97| -"- | | | яйця гельмінтів | | | | | | | | | | 2 фекалій на патогенні | 17 92| -"- | | | кишкові найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 40.|Обстеження партії товару на | 39 6 | -"- | | |наявність членистоногих | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 41.|Паразитологічне дослідження | 7 49| -"- | | |кровоссальних членистоногих на | | | | |зараженість мікрофіляріями | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19 49| -"- | | |малярії та інші паразити крові | | | | |з фарбуванням | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 43.|Визначення чутливості | 63 99|за одне дослідження| | |синантропних комах до | |одного виду до | | |інсектицидних засобів | |одного інсектициду | |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| | Дезінфекційні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 44.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1 перекису водню в | 20 15|за одне дослідження| | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах дезінфек-| | | | | ційних засобів | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2 активного хлору в | 21 76| -"- | | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах | | | | | дезінфекційних засобів | | | | | йодометричним методом | | | | | | | | | | 3 альдегідів | 21 97|за дослідження | | | мінеральних кислот | |одного показника | | | спиртів у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4 неіоногенних | 32 07|за одне дослідження| | | поверхнево-активних | | | | | речовин у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів фотоколориметрич- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 45.|Визначення концентрації | 31 94| -"- | | |четвертинних амонієвих сполук | | | | |в дезінфекційних засобах та | | | | |робочих розчинах дезінфекційних| | | | |засобів титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 46.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 піретроїдів | 78 18| -"- | | | фосфороорганічних сполук | | | | | в інсектицидних засобах | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 2 похідних кумаринів в | 62 55| -"- | | | дератизаційних засобах | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 47.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1 бігуанідів в дезінфекцій- | 19 36| -"- | | | них засобах титрометричним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2 діоксиду хлору в | 19 49| -"- | | | дезінфекційних засобах | | | | | колориметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 48.|Визначення водневого показника | 6 28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 49.|Визначення стійкості зразків до| 6 59| -"- | | |дезінфекції візуальним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода питна водойм і стічна | |----------------------------------------------------------------| | 50.|Визначення вмісту алюмінію | 35 43|за дослідження | | |калію натрію кальцію кобаль-| |одного показника | | |ту магнію марганцю миш'яку | | | | |молібдену ртуті хрому | | | | |загального міді свинцю | | | | |стронцію кадмію цинку заліза| | | | |і нікелю методом атомно- | | | | |абсорбційної спектрометрії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 51.|Визначення фотоколориметричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | каламутності та кольоровості | 10 46|за одне дослідження| | | | | | | | аміаку | 16 92| -"- | | | | | | | | нітратів | 17 42| -"- | | | | | | | | нітритів | 14 86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20 63| -"- | | |кисню титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 53 |Визначення біологічного | 47 04| -"- | | |споживання кисню титрометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 54.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 вуглекислоти вільної | 9 88| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2 жорсткості загальної | 12 71| -"- | | | постійної та усувної | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3 завислих речовин | 9 28| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4 карбонатів гідрокарбона- | 12 12| -"- | | | тів титрометричним методом| | | | | | | | | | 5 кальцію титрометричним | 14 95| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 55.|Визначення титрометричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | лужності | 7 58| -"- | | | | | | | | водневого показника | 6 28| -"- | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 56.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 нафтопродуктів | 59 15|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2 суми солей і сухого | 13 54| -"- | | | залишку гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3 окислюваності | 14 78| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4 поліфосфатів | 31 83| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 роданідів фотометричним | 30 42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6 сірководню колориметричним| 11 57| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7 синтетичних | 22 95| -"- | | | поверхнево-активних | | | | | речовин фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 8 сульфатів турбідиметричним| 29 78| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 57.|Визначення вмісту фенолів | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 53 96| -"- | | | | | | | | фотометричним | 37 55| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 58.|Визначення вмісту фтору | 26 75| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 59.|Визначення вмісту | | | | |титрометричним методом: | | | | | | | | | | хлоридів | 12| -"- | | | | | | | | хлору залишкового | 10 52| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 60.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 ціанідів фотометричним | 40 89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 ацетону фотометричним | 47 88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3 йоду фотометричним методом| 34 5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33 04| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49 65| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 62.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 хлороформу | 52 88|за дослідження | | | дибромхлорметану | |одного показника | | | тетрахлорвуглецю | | | | | 1 1-дихлоретилену і 1 | | | | | 2-дихлоретану | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 загального органічного | 52 34|за одне дослідження| | | вуглецю | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3 барію титрометричним | 25 26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 міді кадмію свинцю і | 34 03|за дослідження | | | цинку полярографічним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 5 алюмінію фотометричним | 32 92|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 6 молібдену фотометричним | 50 41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7 заліза фотометричним | 20 91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8 цинку фотометричним | 50 88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9 марганцю фотометричним | 31 41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10 міді фотометричним | 30 61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11 нікелю фотометричним | 30 44| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12 хрому фотометричним | 32 81| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 13 кадмію фотометричним | 31 33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14 свинцю фотометричним | 34 43| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 15 миш'яку фотометричним | 30 53| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 16 кремнію фотометричним | 30 86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17 миш'яку кадмію міді | 30 5 |за дослідження | | | свинцю цинку і ртуті | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 18 магнію розрахунковим | 3 25|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 63.|Визначення вмісту | | | | |флуорометричним методом: | | | | | | | | | | кадмію | 40 92|за одне дослідження| | | | | | | | цинку | 40 7 | -"- | | | | | | | | фенолу | 50 36| -"- | | | | | | | | нафтопродуктів | 40 18| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 64.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 калію і натрію | 5 02| -"- | | | сумарно-розрахунковим | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 сульфатів ваговим | 28 47| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3 хімічного споживання | 26 29| -"- | | | кисню титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 65.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 запаху органолептичним | 3 03| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 присмаку | 3 03| -"- | | | органолептичним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода дистильована | |----------------------------------------------------------------| | 66.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 речовин що відновлюють | 13 05| -"- | | | перманганат калію | | | | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 2 сульфатів колориметричним | 13 72| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 67.|Визначення водневого показника | 6 28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 68.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1 свинцю цинку заліза | 42 06|за дослідження | | | кальцію і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2 хлоридів колориметричним | 12 4 |за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 3 алюмінію колориметричним | 17 91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 залишку після випарювання | 14 98|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 5 аміаку нітратів заліза | 11 55|за дослідження | | | міді свинцю і цинку | |одного показника | | | колориметричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Ґрунт | |----------------------------------------------------------------| | 69.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 аміаку фотометричним | 44 95|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 2 миш'яку титрометричним | 43 68| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 70.|Визначення кількості азоту | 29 58| -"- | | |загального титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 71.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 вологості | 27 4 | -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2 заліза марганцю | 43 53|за дослідження | | | кобальту фотометричним | |одного показника | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 72.|Визначення кількості методом: | | | | | | | | | | іонометричним - нітратів | 18 56|за одне дослідження| | | | | | | | потенціометричним - фторидів | 41 14| -"- | | | | | | | | титрометричним - хлорид-іонів | 26 88| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 73.|Визначення кількості | 53 86| -"- | | |сульфат-іонів потенціометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 74.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 фосфору фотометричним | 49 72| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 формальдегіду бензолу | 53 96|за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом | |одного показника | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 3 міді кадмію цинку | 52 13| -"- | | | нікелю і свинцю методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4 калію фотометричним | 31 96|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 75.|Визначення водневого показника | 23 6 |за одне дослідження| | |у водній та сольовій витяжці | | | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 76.|Визначення вмісту гумусу | 32 89| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 77.|Визначення ферментативної | 69 2 | -"- | | |активності групи оксидоредуктаз| | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 78.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 свинцю полярографічним | 41 92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 формальдегіду | 36 91| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 79.|Визначення кількості | 91 04| -"- | | |нафтопродуктів гравіметричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 80.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 міді кадмію свинцю | 44 86|за дослідження | | | цинку і ртуті методом | |одного показника | | | інверсійної вольт- | | | | | амперметрії | | | | | | | | | | 2 міді кадмію цинку | 40 85| -"- | | | свинцю нікелю ртуті | | | | | заліза марганцю і | | | | | кобальту атомно- | | | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 3 ртуті фотометричним | 45 58|за одне дослідження| | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Харчові продукти | |----------------------------------------------------------------| | Алкогольні напої | |----------------------------------------------------------------| | 81.|Визначення масової концентрації| 8 65| -"- | | |загального екстракту | | | | |рефрактометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 82.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 летких кислот | 32 18| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2 кислот що титруються | 14 32| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3 альдегідів методом | 53 7 | -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 4 альдегідів фотометричним | 29 72|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 5 метанолу методом | 54 81| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6 метанолу фотометричним | 48 86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7 сивушних масел або | 73 94| -"- | | | складних ефірів методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 8 сивушних масел | 29 08| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 9 складних ефірів | 47 19| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 83.|Визначення природи | 11 85| -"- | | |барвника якісна реакція | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 84.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 алкоголю без відгону | 7 79| -"- | | | | | | | | 2 алкоголю з відгоном | 22 42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 85.|Визначення: | 18 21| -"- | | | 1 в безалкогольних напоях | | | | | насиченості двоокисом | | | | | вуглецю фізичним методом | | | | | | | | | | 2 в борошні сирої клейковини| 22 53| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 86.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 свинцю кадмію цинку | 40 4 |за дослідження | | | заліза і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2 ртуті безполуменевим | 40 4 |за одне дослідження| | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3 миш'яку йоду і селену | 39 57|за дослідження | | | в харчових продуктах | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 4 нітратів і нітритів | 59 13|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 нітратів іонометричним | 20 87| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6 нітрозодиметиламіну і | 148 54| -"- | | | натрозодіетиламіну в | | | | | продовольчій сировині та | | | | | продуктах харчування | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7 мікотоксинів афлатоксин | 131 56|за одне дослідження| | | В1 афлатоксин М1 | | | | | зеаралінон дезоксиніва- | | | | | леол патулін і Т2-токсин | | | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 8 мікотоксинів афлатоксин | 79 33| -"- | | | В1 афлатоксин М1 | | | | | зеаралінон дезоксиніва- | | | | | леол і патулін методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9 гормональних препаратів | 148 22| -"- | | | діетилстильбестролу | | | | | тестостерону | | | | | естрадіолу-17b методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10 гормональних препаратів | 162 69| -"- | | | діетилстильбестролу | | | | | тестостерону | | | | | естрадіолу-17b методом | | | | | високоефективної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 11 гістаміну фотометричним | 59 86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12 синтетичних барвників | 64 05| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 13 консервантів підсолоджу- | 70 44|за дослідження | | | вачів ксиліту і сорбіту | |одного показника | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 14 водорозчинних вітамінів | 92 52| -"- | | | B1 B2 методом флуоресцен-| | | | | ції | | | | | | | | | | 15 водорозчинного вітаміну PP| 49 12|за одне дослідження| | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 16 вітаміну C титрометричним | 19 68| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17 жиророзчинних вітамінів | 49 14|за дослідження | | | A E b-каротину | |одного показника | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 18 кофеїну теоброміну | 69 99|за одне дослідження| | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 19 білка амінного азоту за | 40 22| -"- | | | К'єльдалем | | | | | | | | | | 20 жиру гравіметричним | 22 92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 21 жиру методом Сокслета | 34 47| -"- | | | | | | | | 22 жиру рефрактометричним | 22 84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23 редукуючих цукрів та | 37 47|за одне дослідження| | | загального цукру | | | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 87.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1 цукру методом гарячого | 47 07| -"- | | | титрування | | | | | | | | | | 2 лактози титрометричним | 39 3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3 сахарози поляриметричним | 17 66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 хлориду натрію | 16 65| -"- | | | титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 88.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 загального фосфору | 49 57| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2 етилового спирту | 15 63| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 89.|Визначення кількості | | | | | | | | | | 1 вологи гравіметричним | 15| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 водорозчинних сухих | 17 84| -"- | | | речовин рефрактометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3 водорозчинних | 26 07| -"- | | | екстрактивних речовин | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4 загальної золи та золи | 40 5 | -"- | | | нерозчинної у | | | | | 10-відсотковій соляній | | | | | кислоті гравіметричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 90.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 наявності піску та | 18 13| -"- | | | мінеральних домішок | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2 водневого показника | 13 21| -"- | | | потенціометричним методом | | | | | | | | | | 3 кислотності | 12 66| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4 лужності | 13 1 | -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5 кольоровості за шкалою | 28 34| -"- | | | стандартних розчинів йоду | | | | | | | | | | 6 кислотного числа | 23 16| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 7 перекисного числа | 20 06| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 8 йодного числа | 29 83|за одне дослідження| | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 9 густини за допомогою | 5 16| -"- | | | ареометра | | | | | | | | | | 10 складових частин | 10 29| -"- | | | продукту гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 11 вмісту вільного | 41 31| -"- | | | зв'язаного і загального | | | | | сірчистого ангідриду | | | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Жирові продукти | |----------------------------------------------------------------| | 91.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 вмісту рослинного жиру у | 60 29| -"- | | | вершково-рослинному маслі | | | | | за числом Рейхерта-Мейссля| | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2 відстою за вагою | 11 94| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3 числа омилення | 49 89| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4 кількості неомилених | 42 87| -"- | | | речовин гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5 показника заломлення | 12 97| -"- | | | за допомогою рефрактометра| | | | | | | | | | 6 жирнокислотного складу | 62 1 | -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7 наявності мила якісна | 9 91| -"- | | | реакція | | | | | | | | | | 8 стійкості емульсій за | 8 02| -"- | | | допомогою центрифуги | | | | | | | | | | 9 кількості ерукової | 79 68| -"- | | | кислоти методом газорідин-| | | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 10 наявності нежирових | 37 11| -"- | | | домішок гравіметричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Мед | |----------------------------------------------------------------| | 92.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 наявності щавлевої | 22 42| -"- | | | кислоти титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 діастазного числа | 43 62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 наявності | 18 47| -"- | | | оксиметилфурфуролу | | | | | якісна реакція | | | |----------------------------------------------------------------| | Молоко і молочні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 93.|Визначення наявності: | | | | | | | | | | пероксидази | 14 31|за одне дослідження| | | | | | | | фосфатази | 14 26| -"- | | | | | | | | аміаку водню пероксиду і | 12 49|за дослідження | | | соди якісні реакції | |одного показника | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 94.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 індексу розчинності | 10 13|за одне дослідження| | | | | | | | 2 ступеня чистоти | 5 45| -"- | |----------------------------------------------------------------| | М'ясо і м'ясні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 95.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 вмісту хліба в кулінарних | 34 51| -"- | | | виробах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 кількості оксипроліну | 69 29| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 ефективності термообробки | 25 54| -"- | | | | | | | | 4 кількості крохмалю | 41 43| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5 кількості летких жирних | 23 39| -"- | | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Продукти переробки плодів | | та овочів | |----------------------------------------------------------------| | 96.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 оксиметилфурфуролу | 35 27| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2 пектинових речовин | 29 73| -"- | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Прянощі | |----------------------------------------------------------------| | 97.|Визначення ефірних масел | 35 63| -"- | | |методом відгону | | | |----------------------------------------------------------------| | Риба і рибні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 98.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 показників свіжості аміаку| 16 86|за дослідження | | | і сірководню якісні | |одного показника | | | реакції | | | | | | | | | | 2 кількості летких жирних | 27 03|за одне дослідження| | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Чай | |----------------------------------------------------------------| | 99.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1 сирої клітковини | 33 21| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2 таніну титрометричним | 25 12| -"- | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Яєчні продукти | |----------------------------------------------------------------| |100.|Визначення наявності вільних | 28 17| -"- | | |жирних кислот титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |101.|Визначення ефективності | 26 59| -"- | | |пастеризації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |102.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 свинцю кадмію цинку і | 44 86|за дослідження | | | міді методом інверсійної | |одного показника | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 2 свинцю цинку кадмію і | 42 93| -"- | | | міді полярографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3 миш'яку фотометричним | 40 76|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4 жиру за Гербером | 13 4 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |103.|Органолептика харчових | 5 16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | | | | | |104.|Визначення калорійності і | 44 31| -"- | | |хімічного складу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |105.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 заліза фотометричним | 48 36| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 йодистого калію | 22 21| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3 білка титрометричним | 47 99|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4 крохмалю в консервованій | 30 67| -"- | | | продукції титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |106.|Визначення ефективності | 16 49| -"- | | |термообробки в рибі та | | | | |рибопродуктах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |107.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 олова і міді фотометричним| 48 58|за дослідження | | | методом | |одного показника | | | | | | | | 2 консервантів фотометричним| 49 4 |за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |108.|Визначення кількості бензойної | 53 37| -"- | | |кислоти фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |109.|Визначення наявності нітратів в| 20 88| -"- | | |молоці і продуктах його | | | | |переробки напівкількісним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |110.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1 сахарози в молочних | 20 3 | -"- | | | продуктах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 сухого знежиреного залишку| 33 67| -"- | | | в вершковому маслі | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3 цукру в кондитерських | 38 05| -"- | | | виробах і молочних | | | | | консервах титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |111.|Визначення вмісту синтетичних | 60 46| -"- | | |барвників фотометричним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |112.|Визначення рівня пористості | 7 87| -"- | | |хліба | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |113.|Визначення вмісту кофеїну | 50 05| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |114.|Визначення кількості сухих | 25 86| -"- | | |речовин в початковому суслі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |115.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 сивушних масел колоримет- | 14 14| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 2 метилового спирту колори- | 14 73| -"- | | | метричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |116.|Визначення наявності фосфатази | 60 09| -"- | | |в ковбасних виробах фотометрич-| | | | |ним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Повітря в тому числі робочої зони атмосферне закритих | | приміщень | |----------------------------------------------------------------| |117.|Визначення вмісту азоту | | | | |діоксиду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 43 68|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |118.|Визначення вмісту акрилонітрилу| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47 64| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 49 6 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |119.|Визначення: | | | | | | | | | | 1 акролеїну фотометричним | 45 22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 аміаку фотометричним | 41 92| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |120.|Визначення амінів аліфатичних | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47 84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 42 42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |121.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 амілацетату фотометричним | 48 22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 ангідриду малеїнового | 41 55| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 ангідриду масляного | 48 62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4 ангідриду миш'яковистого | 40 9 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 ангідриду селенистого | 45 45| -"- | | | фотометричним та | | | | | полярографічним методом | | | | | | | | | | 6 ангідриду сірчистого | 45 44| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7 ангідриду фосфорного | 38 65| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 8 ангідриду хромового | 41 46| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |122.|Визначення вмісту аніліну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41 74|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 48 95| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |123.|Визначення вмісту ацетону | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49 57| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52 96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |124.|Визначення вмісту ацетальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54 29| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 55 75| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |125.|Визначення вмісту бензолу | | | | |ксилолу і толуолу методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52 32|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53 71| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |126.|Визначення вмісту бензину | 55 48|за одне дослідження| | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |127.|Визначення вмісту брому | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 47 19| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |128.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 бутадієну фотометричним | 36 63| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 бутилакрилату фотометрич- | 47 44| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3 бутилмеркаптану і етилмер-| 53 84|за дослідження | | | каптану фотометричним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 4 бутилметилакрилату | 46 51|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |129.|Визначення вмісту бутилацетату | | | | |вінілацетату і етилацетату | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52 29|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51 53| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |130.|Визначення вмісту вінілхлориду | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44 82|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 62 74| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |131.|Визначення вмісту водню | 40 41| -"- | | |фосфористого фотометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |132.|Визначення вмісту водню | | | | |фтористого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54 13| -"- | | | | | | | | потенціометричним | 53 48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |133.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 водню хлористого | 37 79| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2 водню ціанистого | 40 09| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 вуглецю діоксиду | 11 38| -"- | | | електрохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |134.|Визначення вмісту вуглецю | | | | |оксиду методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51 9 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |135.|Визначення вмісту вуглеводнів | 59 58| -"- | | |насичених С-1 - С-10 | | | | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |136.|Визначення вуглецю чотирихло- | | | | |ристого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48 77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52 8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |137.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 гексаметилендіаміну | 40 17|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2 гексану методом газорідин-| 53 87| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 3 гідразину та його | 42 21| -"- | | | похідних фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4 діалкілфталату | 44 28| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 діетилетаноламіну | 49 61| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 6 діетилфталату дибутилфта-| 50 78|за дослідження | | | лату диметилфталату і | |одного показника | | | діоктилфталату методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |138.|Визначення вмісту диметиламіну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45 32|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |139.|Визначення вмісту | | | | |диметилформаміду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41 54| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 48 04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |140.|Визначення вмісту діоксану | 47 98| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |141.|Визначення вмісту дихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50 8 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53 21| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |142.|Визначення вмісту дифенілметан-| 45 11| -"- | | |диізоцианату фотометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |143.|Визначення вмісту диметилтере- | 56 61| -"- | | |фталату методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |144.|Визначення вмісту епіхлоргідри-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 38 11| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 46 25|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |145.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 етилакрилату фотометричним| 48 09| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 етилацетату методом газо- | 50 05| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 3 етилбензолу методом газо- | 54 6 | -"- | | | рідинної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |146.|Визначення вмісту етиленгліколю| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44 91| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51 04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |147.|Визначення вмісту етилендіаміну| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47 44| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52 77| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |148.|Визначення вмісту етилену | 44 55| -"- | | |оксиду фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |149.|Визначення вмісту етилцелозоль-| | | | |ву методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33 99| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53 51| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |150.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 ефіру діетилового газо- | 44 29| -"- | | | хроматографічним методом | | | | | | | | | | 2 їдких лугів фотометричним | 38 9 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3 йоду фотометричним | 47 94| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 кальцію гідрохлориду | 54 09| | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 каніфолі фотометричним | 51 91| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |151.|Визначення вмісту капролактаму | | -"- | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 39 42| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50 97|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |152.|Визначення вмісту карбаміду | 48 11| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |153.|Визначення вмісту кислот акри- | | | | |лової і метакрилової методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40 72|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газохроматографічним | 52 2 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |154.|Визначення вмісту кислоти: | | | | | | | | | | | | | | | 1 аскорбінової гравіметрич- | 20 36|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 2 ацетилсаліцилової | 37 23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 борної фотометричним | 49 99| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 масляної газохроматогра- | 50 72| -"- | | | фічним методом | | | | | | | | | | 5 мурашиної фотометричним | 44 1 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6 нікотинової і нікотинаміду| 41 81| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7 оцтової фотометричним | 31 29| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8 сірчаної фотометричним | 48 21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9 терефталевої фотометричним| 51 58| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |155.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 кофеїну фотометричним | 51 3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 крезолу газохроматографіч-| 49 92| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3 кремнію діоксиду | 55 75| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4 карбіду кремнію | 27 94| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 левоміцетину фотометричним| 43 13| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6 метилакрилату фотометрич- | 53 1 | -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7 метиленхлориду фотометрич-| 36 48|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 8 метилетилкетону фотомет- | 37 29| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 9 метилмеркаптану фотомет- | 35 61| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 10 метилмеркаптану етил- | 60 25|за дослідження | | | меркаптану і бутилмерка | |одного показника | | | птану газохроматографіч- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |156.|Визначення вмісту метилметакри-| | | | |лату методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44 6 |за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 49 22| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |157.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 метилтретинно-бутилового | 45 71| -"- | | | ефіру газохроматографічним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2 мінерального масла | 35 23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 моноетаноламіну | 42 97| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4 натрію гідрокарбонату | 51 62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5 нітриту натрію фотометрич-| 47 78| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 6 натрію хлориду фотометрич-| 50 66| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7 нафталіну фотометричним | 35 78| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8 озону фотометричним | 42 26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9 піридину фотометричним | 53 04| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10 пилу гравіметричним | 24 4 | -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |158.|Визначення вмісту пропілацетату| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44 83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 50 46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |159.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 псевдокумолу газохромато- | 54 83|за одне дослідження| | | графічним методом | | | | | | | | | | 2 сажі фотометричним методом| 27 12| -"- | | | | | | | | 3 селену і діоксиду селену | 51 05|за дослідження | | | полярографічним та | |одного показника | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |160.|Визначення вмісту сірководню | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40 49|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |161.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 сірковуглецю фотометричним| 31 85| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 синтетичних мийних речовин| 39 84| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |162.|Визначення вмісту скипидару | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 51 85| -"- | | | | | | | | фотометричним | 42 94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |163.|Визначення вмісту сольвент-наф-| 52 34| -"- | | |ти газохроматографічним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |164.|Визначення вмісту стиролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 54 73| -"- | | | | | | | | фотометричним | 50 82| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |165.|Визначення вмісту спиртів: | | | | | | | | | | 1 етилового бутилового | 35 36|за дослідження | | | метилового та ізопропіло- | |одного показника | | | вого фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2 етилового бутилового | 45 15| -"- | | | метилового ізопропілово- | | | | | го пропілового н-бутило-| | | | | вого втор-бутилового та | | | | | ізобутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |166.|Визначення вмісту тетрагідрофу-| | | | |рану методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35 11|за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 42 86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |167.|Визначення вмісту тетраетил- | | | | |свинцю методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46 83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53 57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |168.|Визначення вмісту тетрахлорети-| | | | |лену методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49 05| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 60 39| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |169.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1 тіураму фотометричним | 50 21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 толуілендиізоціанату | 53 2 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 триетиламіну фотометричним| 49 66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4 трикрезилфосфату | 46 36| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |170.|Визначення вмісту трихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 51 77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 55 94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |171.|Визначення вмісту трихлоретиле-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50 6 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52 8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |172.|Визначення вмісту уайт-спіриту | 51 47| -"- | | |методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |173.|Визначення вмісту хлору | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11 38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 49 63|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |174.|Визначення вмісту фенолу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48 32| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52 5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |175.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 37 62| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49 84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53 43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |176.|Визначення вмісту солей | 60 83| -"- | | |фтористоводневої кислоти | | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |177.|Визначення вмісту фурфуролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35 5 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 45 59| -"- | | | | | | | | полярографічним | 45 57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |178.|Визначення вмісту циклогексану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44 43| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49 98| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |179.|Визначення вмісту циклогексано-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45 77| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50 78| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |180.|Визначення вмісту алюмінію | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52 67| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 45 46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |181.|Визначення вмісту берилію | 50 97|за одне дослідження| | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |182.|Визначення вмісту фотометричним| | | | |методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 46 17| -"- | | | | | | | | молібдену | 48 81| -"- | | | | | | | | марганцю | 51 07| -"- | | | | | | | | ванадію | 52 53| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 46 65| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 56 6 | -"- | | | | | | | | кадмію | 45 29| -"- | | | | | | | | міді | 51 12| -"- | | | | | | | | нікелю | 50 35| -"- | | | | | | | | свинцю | 49 67| -"- | | | | | | | | заліза | 44 46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |183.|Визначення вмісту атомно- | | | | |абсорбційним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 50 4 | -"- | | | | | | | | молібдену | 55 26| -"- | | | | | | | | марганцю міді і свинцю | 51 15|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | ванадію і нікелю | 50 47| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 50 47|за одне дослідження| | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 50 38| -"- | | | | | | | | кадмію | 49 19| -"- | | | | | | | | заліза | 49 57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |184.|Визначення вмісту полярографіч-| | | | |ним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 51 78|за одне дослідження| | | | | | | | молібдену | 50 32| -"- | | | | | | | | марганцю | 43 27| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 44 81| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 43 46| -"- | | | | | | | | кадмію | 49 67| -"- | | | | | | | | міді | 43 03| -"- | | | | | | | | нікелю | 43 18| -"- | | | | | | | | свинцю | 42 92| -"- | | | | | | | | заліза | 49 57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |185.|Визначення вмісту титану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 57 1 | -"- | | | | | | | | полярографічним | 50 43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |186.|Визначення вмісту кобальту і | | | | |оксиду кобальту методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50 93| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 49 95| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49 16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |187.|Визначення вмісту миш'яку | 41 15| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |188.|Визначення вмісту олова | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46 15| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49 43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |189.|Визначення вмісту ртуті | | | | |методом: | | | | | | | | | | безполуменевим атомно-абсорб- | 17 07|за одне дослідження| | |ційним | | | | | | | | | | фотометричним | 36 06| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |190.|Визначення вмісту цирконію | 53 96| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |191.|Визначення показників | 17 07| -"- | | |мікроклімату температури | | | | |вологості і швидкості руху | | | | |повітря інструментальним | | | | |методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вироби парфумерні косметичні | |----------------------------------------------------------------| | Вироби косметичні | |----------------------------------------------------------------| |192.|Визначення масової частки води | 44 5 | -"- | | |та легких речовин сухих | | | | |речовин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |193.|Визначення водневого показника | 22 02| -"- | | |колоїдної стабільності | | | | |термостабільності | | | |----------------------------------------------------------------| | Крем косметичний | |----------------------------------------------------------------| |194.|Визначення масової частки | 7 79| -"- | | |гліцерину | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |195.|Визначення масової частки | 47 26| -"- | | |загальних лугів у перерахунку | | | | |на їдкий калій | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |196.|Визначення показників | 33 54| -"- | | |функціонального призначення: | | | | |очисна здатність мийна | | | | |здатність приріст блиску | | | | |та емульгувальна здатність | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |197.|Визначення масової частки | 33 9 | -"- | | |домішок нерозчинних у воді | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |198.|Визначення масової частки | 58 65| -"- | | |жирних кислот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |199.|Визначення масової частки суми | 54 56| -"- | | |неомилених органічних речовин | | | |----------------------------------------------------------------| | Пестициди | |----------------------------------------------------------------| |200.|Визначення залишкової кількості| | | | |пестицидів у харчових продуктах| | | | |та об'єктах навколишнього | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | | 1 амітразу методом тонкоша- | 96 07| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 2 похідних ацетанілідів | 98 42|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 3 похідних ацетанілідів | 129 42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 4 ацетохлору аценіту | 128 4 | -"- | | | харнесу трофі та ацеталу | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 5 ацетохлору аценіту | 121 65| -"- | | | харнесу трофі та ацеталу | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 6 бенсултапу методом тонко- | 90 11| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 7 бентазону методом | 127 67| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8 бромистого метилу методом | 90 73| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9 бромпропілату методом | 80 43| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10 гліфосату методом газорі-| 125 47| -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 11 гліфосату методом тонко- | 76 94| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 12 дазомету методом тонкоша-| 80 43| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 13 дифенацину фотометричним | 72 84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14 2 4-Д методом газорідин- | 113 11| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 15 етилмеркурхлориду | 100 58| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16 етилмеркурхлориду | 86 2 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 17 інсегару феноксикарбу | 111 45| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 18 інсегару феноксикарбу | 101 95| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19 похідних карбамінової | 100 18| -"- | | | кислоти методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 20 карбоксину методом тонко-| 91 42| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 21 карібу трифторсульфурон-| 111 16| -"- | | | метилу методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 22 клетодиму методом | 162 5 |за одне дослідження| | | високоефективної рідинної| | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23 ленацилу методом тонкоша-| 88 54| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 24 лінурону методом тонкоша-| 95 98| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 25 маврику методом тонкоша- | 96 32| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 26 маврику методом газоріди-| 105 46| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 27 максиму флудіоксонілу | 88 79| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28 манкоцебу фотометричним | 69 42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 29 матчу люфенурону | 89 35| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 30 таких що містять у | 51 2 | -"- | | | складі мідь фотометрич- | | | | | ним методом | | | | | | | | | | 31 2М-4Х методом тонкошаро- | 92 43| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 32 2М-4Х методом газорідин- | 101 57| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 33 2М-4Х методом високоефек-| 142 9 | -"- | | | тивної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34 похідних неонікотиноїдів | 97 24| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35 похідних неонікотиноїдів | 122 55| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 36 похідних нітрофенолу | 103 16| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 37 омайту пропаргиту | 156 28| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 38 синтетичних піретроїдів | 80 83| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39 синтетичних піретроїдів | 100 02| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40 піридату методом тонкоша-| 95 06| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 41 пропамокарбу гідрохлориду| 161 22| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 42 пропанілу методом газорі-| 98 2 | -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 43 пропанілу методом тонко- | 77 44| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 44 пропаргіту методом тонко-| 97 32|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 45 ридомілу металаксилу | 95 62| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 46 ридомілу металаксилу | 94 67| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 47 ровралю методом тонкоша- | 98 71| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 48 ровралю методом газоріди-| 102 72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 49 таких що містять у | 115 49| -"- | | | складі ртуть | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 50 похідних сим-триазинів | 83 88| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 51 похідних сим-триазинів | 114 34| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 52 похідних сульфанілсечовин| 141 11| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 53 тарги методом тонкошаро- | 90 85| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 54 тарги методом газорідин- | 99 74| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 55 похідних тіо- і | 92 88| -"- | | | дитіокарбаматів методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 56 тіофанат-метилу методом | 95 86| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 57 похідних триазолів | 89 54| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 58 похідних триазолів | 109 42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 59 триасульфурону лограну | 96 72| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 60 триасульфурону лограну | 104 81| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 61 трифлураліну методом | 94 58| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 62 трихлорацетату натрія | 77 38| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 63 похідних феноксиалканкар-| 88 8 | -"- | | | бонових кислот методом | | | | | тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 64 похідних феноксиалканкар-| 113 85| -"- | | | бонових кислот методом | | | | | газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 65 похідних фенілсечовин | 90 35|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 66 фенаримолу методом газо- | 88 61| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 67 фосфороводню фотометрич- | 66 54| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 68 фосфорорганічних пестици-| 109 04| -"- | | | дів методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 69 фосфорорганічних пестици-| 93 33| -"- | | | дів методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 70 фюзиладу методом тонко- | 83 57| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 71 хлорорганічних пестицидів| 82 25| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 72 хлорорганічних пестицидів| 103 74| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 73 хлоридазону методом | 81 29| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 74 шогуну методом газорідин-| 115 01| -"- | | | ної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |201.|Визначення масової частки | 102 2 | -"- | | |пестицидів фосфаміду рогору в | | | | |протруєному насінні зернових | | | | |зернобобових та овочевих | | | | |культур методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |202.|Визначення масової частки | | | | |пестицидів у протруєному | | | | |насінні зернових зернобобових | | | | |та овочевих культур методом: | | | | | | | | | |тонкошарової хроматографії | 97 36| -"- | | | | | | | |високоефективної рідинної | 155 89| -"- | | |хроматографії | | | |----------------------------------------------------------------| | Визначення інших хімічних речовин | |----------------------------------------------------------------| |203.|Синтетичні мийні засоби. | 65 96| -"- | | |Визначення залишкової | | | | |кількості поверхнево-активних | | | | |речовин на посуді та тканині | | | | |після застосування мийних | | | | |засобів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |204.|Визначення органолептичних | 5 57| -"- | | |показників | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |205.|Визначення показника: | | | | | | | | | | 1 стійкости до поту | 5 63|за одне дослідження| | | | | | | | 2 стійкости до слини | 5 48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |206.|Визначення водного показника | 6 28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |207.|Визначення в рідкому | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1 бору фотометричним | 19 16| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2 фтору фотометричним | 27 2 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3 цинку нікелю кадмію | 33 03|за дослідження | | | кобальту і міді методом | |одного показника | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4 заліза кадмію кобальту | 37 9 | -"- | | | марганцю міді нікелю | | | | | свинцю цинку і хрому | | | | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5 миш'яку кадмію міді | 38 7 | -"- | | | свинцю цинку і ртуті | | | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 6 фенолу методом газорідин- | 40 81|за одне дослідження| | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 7 дифенілолпропану методом | 43 9 | -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8 діоктилфталату | 45 65|за дослідження | | | дибутилфталату і диметил- | |одного показника | | | фталату методом газоріди- | | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 9 капролактаму методом | 40 09|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10 формальдегіду методом | 50 39| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 11 формальдегіду | 50 77| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 12 стиролу етилбензолу | 45 2 |за дослідження | | | бензолу ізопропілбензо- | |одного показника | | | лу толуолу і ксилолу | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 13 бутилакрилату бутилмета-| 41 17| -"- | | | крилату метилметакри- | | | | | лату метилакрилату та | | | | | акрилонітрилу методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14 вінілацетату методом | 43 37|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 15 гексаметилендіаміну | 42 48|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16 заліза фотометричним | 20 56| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17 алюмінію методом | 41 56| -"- | | | спектрофотометрії | | | | | | | | | | 18 тіураму цимату вулкаци-| 45 58|за дослідження | | | ту каптаксу альтаксу і | |одного показника | | | сульфенаміду методом | | | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 19 неозону Д методом тонко- | 46 23|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 20 моноетиланіліну | 42 39| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 21 дифенілгуанідину | 42 8 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 22 барію фотометричним | 34 23| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23 хрому фотометричним | 33 59| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 24 миш'яку фотометричним | 40 89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 25 марганцю фотометричним | 40 74| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 26 спиртів пропілового | 35 83|за дослідження | | | ізопропілового бутилово-| |одного показника | | | го ізобутилового | | | | | метилового і етилового | | | | | етилацетату бутилацета- | | | | | ту ацетону гексану | | | | | гептану і бензину методом| | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 27 хлористого вінілу | 58 72|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28 дихлоретану метиленхло- | 44 1 |за дослідження | | | риду чотирихлористого | |одного показника | | | вуглецю методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 29 диметилтерефталату | 39 69|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 30 епіхлоргідрину методом | 44 7 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 31 етилендіаміну діетилен- | 43 43|за дослідження | | | триаміну триетилентет- | |одного показника | | | раміну і тетраетиленпен- | | | | | таміну методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |208.|Визначення в повітряному | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1 спиртів метилового | 50 05|за одне дослідження| | | етилового пропілового | | | | | ізопропілового бутилово- | | | | | го ізобутилового та | | | | | вторбутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 2 спирту метилового | 51 63| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3 бензину методом газорідин-| 55 33| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 4 епіхлоргідрину фотометрич-| 50 52| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 5 епіхлоргідрину методом | 55 46| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6 фенолу фотометричним | 48 33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7 фенолу методом газорідин- | 53 17| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 8 формальдегіду фотометрич- | 36 72| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 9 формальдегіду методом | 53 93| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10 ацетону фотометричним | 49 01| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11 ацетону методом газоріди-| 52 79| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 12 етиленгліколю фотометрич-| 44 31| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 13 етиленгліколю методом | 51 9 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14 метилметакрилату | 45 66|за дослідження | | | метилакрилату бутилакре-| |одного показника | | | лату і бутилметакрилату | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 15 метилметакрилату | 50 1 | -"- | | | метилакрилату бутилакре-| | | | | лату і бутилметакрилату | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16 акрилонітрилу методом | 50 77|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 17 циклогексанолу і | 50 37|за дослідження | | | циклогексанону методом | |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 18 гексану і гептану | 53 16|за дослідження | | | методом газорідинної | |одного показника | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19 капролактаму методом | 51 64|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 20 стиролу методом газоріди-| 54 72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 21 стиролу фотометричним | 50 61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 22 діоктилфталату дибутил- | 50 02|за дослідження | | | фталату і диметилфталату | |одного показника | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23 малеїнового ангідриду | 51 15| -"- | | | і фталевого ангідриду | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 24 етилацетату бутилацетату| 52 61| -"- | | | і вінілацетату методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 25 вінілацетату фотометрич- | 45 7 |за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 26 толуїлендіізоціанату | 52 93| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 27 бензолу ентеробензолу | 53 2 |за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом| |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 28 сполук цинку фотометрич- | 57 76|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 29 сполук свинцю фотометрич-| 41 37| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 30 аміаку фотометричним | 41 37| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 31 хлористого водню | 38 82| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 32 сполук хрому фотометрич- | 45 16| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 33 хлористого вінілу | 63 26| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34 дихлоретану метиленхло- | 53 4 |за дослідження | | | риду хлороформу і | |одного показника | | | чотирихлористого вуглецю | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35 ацетальдегіду методом | 55 11|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 36 гексаметилендіаміну | 40 26| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 37 диметилформаміду методом | 53 57| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 38 насичених вуглеводнів | 59 23|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39 диметилтерефталату | 56 18| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40 метилетилкетону фотомет- | 37 29| -"- | | | ричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Токсикологічні дослідження | |----------------------------------------------------------------| |209.|Визначення середньосмертельної |1181 3 | -"- | | |дози LD50 хімічних речовин | | | | |на одному виді лабораторних | | | | |тварин самцях і самках | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |210.|Визначення середньосмертельної |1321 54| -"- | | |концентрації хімічних речовин | | | | | LS50 на одному виді лабора- | | | | |торних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |211.|Визначення сенсибілізувальної |1676 59| -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430 49| -"- | | |ної дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |213.|Визначення подразнювальної дії | 379 97| -"- | | |хімічних речовин на слизові | | | | |оболонки очей і ротової | | | | |порожнини на одному виді | | | | |лабораторних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93 01| -"- | | |ної дії косметичної продукції | | | | |та товарів побутової хімії за | | | | |допомогою "клаптикового" тесту | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |215.|Визначення здатності хімічних |1681 68| -"- | | |речовин до кумуляції на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631 4 | -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----------------------------------------------------------------| | Фізичні та радіологічні показники | |----------------------------------------------------------------| |217.|Визначення еквівалентних | 63 43|за дослідження | | |рівнів звуку шумове навантаже-| |одного показника | | |ння інфразвуку і ультразвуку | | | | |за технологічний цикл | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |218.|Визначення еквівалентного | 100 38|за дослідження | | |та максимального рівнів звуку | |одного показника | | |ультразвуку та інфразвуку | | | | | шумове навантаження за робочу | | | | |зміну та на територію | | | | |безпосередньо прилеглу до | | | | |житлових будинків лікарень | | | | |санаторіїв тощо непостійних | | | | |та імпульсних шумів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |219.|Визначення рівня шумового | 517 4 |за одне дослідження| | |навантаження джерел підприємств| | | | |на селитебну територію | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |220.|Визначення шумових характерис- | 118| -"- | | |тик джерела шуму шумова | | | | |потужність | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |221.|Визначення еквівалентного | 73 93| -"- | | |рівня ультразвуку навантажен- | | | | |ня та звукового тиску | | | | |ультразвуку в октавних смугах | | | | |частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |222.|Визначення еквівалентного та | 127 14| -"- | | |максимального рівнів інфразвуку| | | | | навантаження та звукового | | | | |тиску інфразвуку в октавних | | | | |смугах частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |223.|Визначення рівня: | | | | | | | | | | 1 загальної вібрації або | 71 81|за дослідження | | | локальної вібрації | |одного показника | | | корегувальні еквівалентні| | | | | рівні | | | | | | | | | | 2 напруженості електромаг- | 81 71| -"- | | | нітного випромінювання | | | | | щільності потоку енергії | | | | | | | | | | 3 електромагнітного поля | 24 64| -"- | | | промислової частоти | | | | | постійного магнітного | | | | | поля або електростатичного| | | | | поля напруженість | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |224.|Визначення дози лазерного | 186 76|за одне дослідження| | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21 79|за дослідження | | |або ультрафіолетового | |одного показника | | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |226.|Визначення швидкості руху | 13 62|за дослідження | | |повітря вологості повітря або | |одного показника | | |температури повітря в житлових | | | | |та виробничих приміщеннях | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |227.|Визначення рівня освітленості | 13 62| -"- | | |яскравості або блискучості | | | | |поверхні | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |228.|Проведення досліджень | 21 79|за одне дослідження| | |аероіонізації повітря | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |229.|Складання санітарного паспорта | 675 27|за один документ | | |на радіотехнічний об'єкт | | | | | передавач та антена | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |230.|Визначення радіаційної | 179 27| -"- | | |ситуації підготовка та | | | | |обґрунтування протирадіаційних | | | | |заходів на радіаційно | | | | |небезпечному об'єкті | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |231.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності | | | | |природних і штучних | | | | |радіонуклідів в об'єкті | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | |з використанням гамма-спектро- | 147 17|за одне дослідження| | |метрів | | | | | | | | | |з використанням гамма-радіоме- | 31 41| -"- | | |трів типу РУГ-91М або його | | | | |аналогів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |232.|Визначення питомої активності | | | | |радіонуклідів у продуктах | | | | |харчування: | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 61 28| -"- | | |гамма-спектрометрів | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 31 41| -"- | | |гамма-радіометрів типу РУГ-91 | | | | |або його аналогів | | | | | | | | | |стронцію-90 з використанням | 81 05| -"- | | |бета-спектрометрів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |233.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності: | | | | | | | | | | 1 природних і штучних | 96 22| -"- | | | радіонуклідів в одній | | | | | пробі води методом | | | | | спектрометричного аналізу | | | | | | | | | | 2 радіонуклідів у продуктах | 220 09| -"- | | | харчування та воді | | | | | радіохімічним методом | | | | | | | | | | 3 радіонуклідів у ґрунті | 206 79| -"- | | | та рослинності | | | | | радіохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |234.|Вимірювання рівня потужності | 4 83| -"- | | |поглиненої дози зовнішнього | | | | |гамма-випромінювання в одній | | | | |точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |235.|Вимірювання рівня поверхневого | | | | |забруднення: | | | | | | | | | | 1 бета-випромінювальними | 10 32| -"- | | | радіонуклідами | | | | | | | | | | 2 альфа-випромінювальними | 9 04| -"- | | | радіонуклідами в одній | | | | | точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51 62|за одне дослідження| | |рівноважної об'ємної активності| | | | |радону-222 у повітрі приміщень | | | | |в одній точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |237.|Вимірювання дози: | | | | | | | | | | 1 зовнішнього опромінення | 45 18| -"- | | | людини | | | | | | | | | | 2 внутрішнього опромінення | 36 58| -"- | | | людини | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |238.|Підготовка санітарного паспорта| 40 89|за один документ | | |на роботи з радіоактивними | | | | |речовинами та іншими джерелами | | | | |іонізуючого випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21 91| -"- | | |якості та радіаційного | | | | |сертифіката | | | |----------------------------------------------------------------| | Різне | |----------------------------------------------------------------| |240.|Санітарно-епідеміологічна | 3 22|за одну сторінку | | |оцінка проектів будівництва | |проекту | | |розширення реконструкції або | | | | |модернізації об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |241.|Визначення шкідливих і | 15 85|за одне робоче | | |небезпечних факторів виробничо-| |місце | | |го середовища технологічного | | | | |та трудового процесу з метою | | | | |атестації робочих місць без | | | | |урахування вартості досліджень/| | | | |вимірювань | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |242.|Навчання на робочих місцях | 77 68|за одного слухача | | |фахівців відомчих лабораторій | |за один день | | |методам проведення | | | | |бактеріологічних вірусологіч- | | | | |них паразитологічних та інших | | | | |досліджень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |243.|Проведення гігієнічного | 8 85|за одного слухача | | |навчання громадян професійна | |за одну годину у | | |чи інша діяльність яких | |разі індивідуально-| | |пов'язана з небезпечними | |го навчання | | |факторами обслуговуванням | | | | |населення з метою запобігання | | | | |виникненню захворювань | | | | |поширенню масових інфекційних | | | | |та неінфекційних захворювань | | | | |отруєнь у тому числі харчових | | | | | | | | | | | 2 48|за одного слухача | | | | |у разі групового | | | | |навчання за | | | | |кількості слухачів | | | | |не менше ніж 5 осіб| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |244.|Комплексне вивчення документів | 200|за один висновок | | |та підготовка проекту висновку | | | | |державної санітарно-епідеміоло-| | | | |гічної експертизи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |245.|Розгляд і оформлення | | | | |документів: | | | | | | | | | | 1 на роботу з | 200 59|за один документ | | | біологічними агентами | | | | | різних груп патогенності | | | | | | | | | | 2 на перевезення | 20 29| -"- | | | біологічного матеріалу що| | | | | містить або може містити | | | | | біологічні патогенні | | | | | агенти | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |246.|Профілактична дезінфекція: | | | | | | | | | | 1 поверхонь приміщень | 0 63|за один кв. метр | | | транспортних засобів тощо | | у договорі на | | | | |1 рік | | | | | | | | | 1 13|за один кв. метр | | | | |за 1 обробку | | | | | | | | 2 води в колодязях | 6 22|за одну обробку | | | | | | | | 3 неканалізованих туалетів | 8 87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |247.|Камерне знезараження: | | | | | | | | | | 1 речей | 8 05|за одну обробку | | | | |10 кілограмів | | | | | | | | 2 книжок | 15 96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |248.|Санітарна обробка ураженої | 9 95|за одну обробку | | |педикульозом особи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |249.|Проведення санітарної обробки | 5 76|за одну особу | | |людей в санітарних пропускниках| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |250.|Дезінсекція в приміщеннях | 1 48|за один кв. метр | | | | | у договорі на | | | | |1 рік | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |251.|Виготовлення отрутопринад | 1 65|за одну упаковку | | |для знищення гризунів без | | 100 грамів | | |урахування вартості діючої | | | | |речовини та наповнювачів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |252.|Дератизація в будинках і | 1 29|за один кв. метр | | |спорудах | | у договорі на | | | | |1 рік | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |253.|Об'єктивний контроль | 34 14|за одне обстеження | | |щурозахищеності суден для | | | | |видачі свідоцтва про звільнення| | | | |від дератизації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |254.|Дератизація на відкритій | 10 65|за 100 кв. метрів | | |місцевості | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |255.|Визначення чутливості мікро- | 17 75|за одне дослідження| | |організмів до дезінфекційних | | | | |засобів або антисептиків | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |256.|Контроль роботи парових | | | | |повітряних та газових стерилі- | | | | |заторів з використанням: | | | | | | | | | | 1 біологічних індикаторів | 76 86|за один об'єкт | | | | | | | | 2 хімічних індикаторів | 21 38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |257.|Видача та поновлення | 200 |за один дозвіл | | |експлуатаційного дозволу | | | ------------------------------------------------------------------ { Тарифи в редакції Постанови КМ N 662 від 11.05.2006; із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1235 від 17.10.2007 }