Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 23.08.2005 N 414 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 р. за N 1121/11401 Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Відповідно до статті 11 Закону України "Про карантин рослин" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів що додаються. 2. Визнати такими що втратили чинність наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України від 25 вересня 1996 року N 72 "Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні України" зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 грудня 1996 року за N 754/1779 та наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України від 6 серпня 2002 року N 65 "Про затвердження Правил фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї" зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 30 серпня 2002 року за N 716/7004. 3. Головній державній інспекції з карантину рослин України Добрянський Я.В. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І. Міністр О.П.Баранівський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 23.08.2005 N 414 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 р. за N 1121/11401 Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів далі - Фітосанітарні правила визначають організацію і порядок здійснення фітосанітарного карантинного контролю при ввезенні з-за кордону транзиті експорті перевезеннях в межах країни а також порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів. 1. Загальні положення 1.1. Організація фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів має таку мету: охорона території країни від занесення або самостійного проникнення карантинних організмів; виконання міжнародних обов'язків України угод з карантину рослин вимог договорів контрактів ; попередження проникнення шкідливих організмів як на територію України так і за її межі; захист споживачів від придбання заражених шкідниками хворобами рослин та бур'янами підкарантинних матеріалів у тому числі імпортних що можуть завдати значних збитків народному господарству та навколишньому середовищу України. 1.2. До фітосанітарних вимог належить: перелік карантинних зон з яких заборонено вивіз підкарантинних матеріалів без карантинного сертифіката обставини що спричинили запровадження карантинного режиму та час з якого він запроваджений; назву карантинного організму українською та латинською ; опис організму; ознаки пошкодження рослин і рослинних продуктів; назву сорт породу тощо які він пошкоджує; період протягом року коли існує найбільша загроза поширення карантинного організму; вимоги до карантинного та фітосанітарного стану підкарантинних матеріалів та об'єктів; вимоги до фумігації знезараження назву хімікатів при умові їх використання при знезараженні рівень їх концентрації та експозицію; строк дії фітосанітарного та карантинного сертифікатів. При відправці на експорт враховуються також фітосанітарні вимоги зазначені у контракті країни-імпортера міжнародних конвенцій та угод. Фітосанітарні та карантинні сертифікати які супроводжують кожну окрему партію підкарантинних матеріалів що перевозяться в одному транспортному засобі які засвідчують їх карантинний і фітосанітарний стан визначаються органами Державної служби з карантину рослин України. 1.3. Фітосанітарні правила є обов'язковими для виконання всіма органами державної влади юридичними та фізичними особами. 1.4. Державні інспектори з карантину рослин України у своїй роботі керуються: Законом України "Про карантин рослин"; постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку"; Положенням про Державну службу з карантину рослин України затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 11 грудня 2003 року N 439 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1244/8565; документами що розробляє для країн Європейської Співдружності Продовольча та сільськогосподарська організація Організації Об'єднаних Націй ФАО і Європейська та Середземноморська Організація карантину і захисту рослин членом якої є Україна згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 року N 38; міжнародними конвенціями угодами та договорами в галузі карантину рослин які ратифіковані Україною. 1.5. Головний державний інспектор з карантину рослин України його заступники Головний державний інспектор Автономної Республіки Крим головні державні інспектори областей міст Києва і Севастополя а також державні інспектори з карантину рослин у межах своїх повноважень мають право: 1.5.1. Проводити фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів та об'єктів що експортуються імпортуються перевозяться транзитом чи вивозяться із карантинних зон. 1.5.2. Здійснювати державний контроль з карантину рослин та обстежувати рослини та рослинні продукти сільськогосподарські та лісові угіддя в тому числі контролювати діяльність інтродукційно-карантинних розсадників державних сортодільниць оранжерей і теплиць ботанічних садів що проводять карантинну перевірку насіння рослин та садивного матеріалу завезених з-за кордону на відповідній території. 1.5.3. Вимагати інформацію необхідну для здійснення своїх повноважень. 1.5.4. Затримувати на період проведення карантинного огляду та фітосанітарної експертизи підкарантинні матеріали що ввезенні без карантинних документів з карантинної зони або з-за кордону. 1.5.5. Проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону. 1.5.6. Видавати обов'язкові для виконання розпорядження щодо здійснення карантинних заходів знезараження підкарантинних матеріалів спрямування на технічну переробку заражених карантинними організмами рослин і рослинних продуктів або їх знищення у разі неможливості проведення карантинних заходів відповідно до Закону України "Про карантин рослин". 1.5.7. Надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів. 1.5.8. Накладати в порядку встановленому законом адміністративні стягнення на осіб винних у порушенні законодавства з карантину рослин. 1.5.9. Носити формений одяг зі знаками розрізнення встановлених зразка і форми. 1.5.10. Вносити протягом доби відповідні подання про запровадження карантинного режиму у разі виявлення карантинних організмів. 1.6. Терміни що вживаються у цих Фітосанітарних правилах мають таке значення: вантаж - кількість рослин і рослинних продуктів та/або інших підкарантинних матеріалів що перевозяться з однієї країни до іншої у супроводі при необхідності одного фітосанітарного сертифіката вантаж може складатись з однієї чи декількох партій але перевозитись в одному транспортному засобі ; вогнище - територія на якій виявлено карантинний організм; ввезення вивезення - сукупність дій пов'язаних із переміщенням рослин рослинних продуктів та/або інших підкарантинних матеріалів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку; додаткова декларація - специфікація яку країна-імпортер вимагає внести до фітосанітарного сертифіката й яка містить додаткову інформацію що стосується тільки фітосанітарного стану партії вантажу; заборона - відмова у ввезенні підкарантинного матеріалу при його невідповідності фітосанітарним вимогам; захисна зона - територія яку може самостійно подолати карантинний організм за один вегетаційний період; зрізані квіти та гілки - вид товару до якого входять свіжі частини рослин які не призначені для садіння а передбачені для декоративного використання; експорт - вивезення вантажу за межі території України для вільного обігу без зобов'язання його повернення на цю територію та без встановлення умов його використання. імпорт - ввезення вантажу на територію України для вільного обігу без обмеження строку його перебування на цій території; ліквідація - знищення карантинного організму методами які мають біологічну стовідсоткову ефективність; локалізація - проведення фітосанітарних заходів в межах та навколо карантинної зони для запобігання розповсюдженню карантинних організмів; очищена від кори деревина - деревина з якої видалено всю кору крім судинного камбію кору навколо наростів а також гнізда кори між кільцями річного приросту; пакувальний матеріал з деревини - деревина або продукти деревини за винятком паперової продукції що використовуються для підтримки захисту або транспортування матеріалу включаючи дерев'яне кріплення; партія - це сукупність одиниць одного товару які відрізняються одноманітністю свого складу походження та складова частина вантажу. переробка - зміна фізичного стану підкарантинного матеріалу під дією механічних хімічних або термічних факторів; прикордонний пункт з карантину рослин далі - ППКР - це структурний підрозділ регіональної інспекції з карантину рослин розташований у пункті пропуску на державному кордоні України через який здійснюється переміщення через державний кордон у режимах експорту імпорту або транзиту рослин рослинних продуктів та/або інших підкарантинних матеріалів що здійснює їх карантинний огляд фітосанітарний контроль та відбір зразків пункт з карантину рослин - це структурний підрозділ регіональної інспекції з карантину рослин який провадить первинний та/або вторинний карантинний огляди фітосанітарний контроль державними інспекторами з карантину рослин при експорті або імпорті рослин рослинних продуктів та/або інших підкарантинних матеріалів. реекспорт - вивезення в режимі експорту за межі митної території України вантажу що був раніше імпортований на цю територію; реекспортний вантаж - це вантаж що імпортується в країну з якої він згодом експортується. Вантаж може зберігатися розподілятись на частини змішуватись з іншими вантажами чи переупаковуватись; товар - рослини продукти рослинного походження та/або інші підкарантинні матеріали перевезені для торгівлі переробки або з іншою метою; транзит - переміщення вантажу що походить з іншої країни через територію України без будь-якого використання цього вантажу на зазначеній території; транзитний вантаж - вантаж що перевозиться з однієї країни в іншу і не піддається зараженню чи забрудненню шкідливими організмами. Вантаж не може розділятися комбінуватися з іншими вантажами. Не можна змінювати пакування; фітосанітарний захід - офіційна процедура спрямована на попередження появи або поширення шкідливого організму; 3-кілометрова зона - територія в радіусі 3-х кілометрів прилегла до пункту карантину рослин або до зон митного контролю на території країни. Територія та об'єкти розташовані у 3-кілометровій зоні підлягають обстеженню державними інспекторами з карантину рослин згідно з діючими методиками і вимогами. 1.7. Підкарантинні матеріали та об'єкти. Перелік підкарантинних матеріалів та об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку". До підкарантинних матеріалів належать насіння і садивний матеріал сільськогосподарські лісові і декоративні культури рослини та їх частини живці цибулини бульби плоди тощо а також інша продукція рослинного походження яка може переносити шкідників хвороби рослин і бур'яни культури живих грибів бактерії віруси а також нематоди кліщі і комахи які можуть завдати шкоди рослинним ресурсам колекції комах збудники хвороб рослин і зразки пошкоджень що наносяться ними а також гербарії і колекції насіння. 2. Порядок ввезення підкарантинних матеріалів із-за кордону 2.1. Підкарантинні матеріали дозволяється ввозити в Україну за наявності: 2.1.1. Карантинного дозволу на імпорт транзит далі - карантинний дозвіл який видає Головна державна інспекція з карантину рослин далі - Укрголовдержкарантин додаток 1 . Перевезення вантажу через державний кордон України дозволяється тільки через конкретний пункт пункти пропуску зазначений зазначені у карантинному дозволі який видається на заявлений термін але не більше ніж на півроку. Оплата за оформлення карантинного дозволу здійснюється за розцінками затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 року N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів платних послуг підприємствам організаціям та громадянам". Оформлення карантинного дозволу здійснюється протягом 14 робочих днів на підставі: заяви від отримувача додаток 2 ; підтвердження про оплату платіжне доручення квитанція поштового переказу або ордер банківської установи ; копії контракту. Їх подають до Укрголовдержкарантину за 5 днів до оформлення карантинного дозволу. Не допускається внесення будь-яких змін та доповнень до карантинних дозволів щодо кількості вантажу характеру підкарантинного матеріалу тощо. 2.1.2. Критерії за якими може бути відмовлено в наданні карантинного дозволу: порушення карантинних вимог при здійсненні ввезень; надходження матеріалу з регіонів країн де поширені організми що є карантинними для України та щодо яких неможливе чи неефективне проведення знезараження; ввезення не збігається із дозволеними строками та географічним розташуванням місць використання фітосанітарний стан областей ; відсутня можливість розміщення насіннєвого або садивного матеріалу для карантинної перевірки на приховану зараженість; сорти або гібриди насіннєвого та садивного матеріалу не внесені до Державного реєстру сортів рослин України придатних для поширення в Україні. У разі відмови в наданні карантинного дозволу Укрголовдержкарантин письмово повідомляє заявника із зазначенням конкретних причин відмови; 2.1.3. Особи які займаються імпортом при укладанні торговельних договорів контрактів на ввезення підкарантинних матеріалів в Україну повинні включати в них фітосанітарні вимоги щодо фітосанітарного стану вантажу а також забезпечувати суворе дотримання чинних умов в тому числі стосовно конкретного пункту пропуску зазначеного в карантинному дозволі для переміщення вантажу через державний кордон до місця призначення; 2.1.4. Фітосанітарного сертифіката який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера. Фітосанітарний сертифікат оригінал повинен бути при транспортних документах що супроводжують вантаж. Фітосанітарний сертифікат повинен супроводжувати вантаж до пункту призначення. У разі проведення повного митного оформлення в пункті пропуску на державному кордоні України оригінал залишається на ППКР. У разі відсутності фітосанітарного сертифіката за узгодженням з Укрголовдержкарантином вантаж підлягає поверненню або затриманню для оформлення карантинного сертифіката додаток 3 з попереднім оглядом та фітосанітарною експертизою. Ввезення підкарантинних матеріалів з країн що не мають державних органів з карантину і захисту рослин дозволяється без фітосанітарного сертифіката з попереднім оформленням карантинного дозволу Укрголовдержкарантину в якому встановлюються конкретні вимоги щодо їх ввезення та використання. 2.2. Дозволено ввезення в Україну з інших країн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування огляду аналізу обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку": 2.2.1. Зразків насіння і садивного матеріалу для науково-дослідних і селекційних робіт з обов'язковим проведенням фітосанітарної експертизи на визначення прихованої зараженості при умові висіву посадки в інтродукційно-карантинних розсадниках під контролем державних інспекторів з карантину рослин незалежно від фітосанітарного стану країни-експортера; 2.2.2. Насіння і садивного матеріалу яке є вільним від шкідливих організмів для державного сортовипробування виробничих і демонстраційних посівів з попереднім погодженням місць вирощування з Укрголовдержкарантином. Сортов рослин повинен входити до Державного реєстру у разі відсутності сорту в Державному реєстрі - необхідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики ; 2.2.3. Насіннєвого матеріалу овочевих квіткових культур та газонних трав розфасованого в оригінальну упаковку та посадкового матеріалу лісодекоративних квітково-декоративних та горшкових культур з метою реалізації тільки після проведення повної фітосанітарної експертизи на зараженість карантинними організмами в карантинних лабараторіях з розміщенням одноразової партії в спеціальному розсаднику оранжереї без права реалізації на час проведення експертизи. В разі проведення спільного контролю за місцем вирощування відвантаження насіннєвого та посадкового матеріалу при проведенні лабораторної експертизи враховуються результати проведеної перевірки; 2.2.4. Товарних партій підкарантинних матеріалів що є вільними від карантинних організмів з метою використання на продовольчі фуражні потреби та на техпереробку; 2.2.5. Товарних партій зерна і зернопродуктів з продовольчою фуражною метою та з країн розповсюдження карантинних видів бур'янів з якими укладені двосторонні угоди за погодженням з Укрголовдержкарантином для переробки на спеціально відведених підприємствах; 2.2.6. Деревини хвойних порід що ввозяться в Україну з азіатської частини Росії: з 1 квітня до 31 жовтня яка очищена від кори і не має личинкових отворів діаметром більше 3 мм утворених вусачами роду Monochamus оброблена сухою парою Kiln drying або знезаражена; з 1 листопада до 31 березня допускається ввезення неокорованої деревини що не має личинкових отворів діаметром більше 3 мм утворених вусачами роду Monochamus; При виявленні карантинних організмів деревина повинна бути знезаражена; 2.2.7. Деревину та лісоматеріали що ввозяться в Україну з США Канади Мексики Японіі Китаю Південної Кореї острова Тайвань Гонконгу Португалії які повинні бути: очищені від кори і не мати личинкових отворів діаметром більше 3 мм утворених вусачами роду Monochamus; оброблені сухою парою Kiln drying або знезаражені; 2.2.8. Кряжі порід червоного дерева що ввозяться в Україну з країн Близького та Далекого Сходу Південної і Північної Америки Океанії у період: з 1 квітня до 31 жовтня - підлягають обов'язковому знезараженню; з 1 листопада до 31 березня - підлягають знезараженню у разі виявлення шкідливих організмів; 2.2.9. Поштові відправлення приватних осіб що містять підкарантинну продукцію рослинного походження крупи крім насіннєвого та садивного матеріалу всіх рослин та картоплі борошно сушені та свіжі овочі і фрукти кава какао чай прянощі спеції горіхи цукор у кількості до 2 кг для кожного найменування які є вільними від карантинних організмів. 2.3. Підкарантинні матеріали що ввозяться в Україну а також транзитні та реєкспортні підкарантинні матеріали у пунктах пропуску на державному кордоні України підлягають фітосанітарному контролю державними інспекторами з карантину рослин. 2.4. При здійсненні фітосанітарного контролю встановлюється наявність або відсутність будь-яких шкідників хвороб рослин і бур'янів у підкарантинних матеріалах і об'єктах. 2.5. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів транспортних засобів у пунктах пропуску на державному кордоні здійснюється державним інспектором з карантину рослин в зоні митного контролю одночасно з митним оглядом до проведення розвантажувальних операцій а також у процесі розвантаження чи перевантаження і після його завершення. На цей період на супроводжуючих документах проставляється штамп встановленого зразка додаток 4 . За результатами проведеного огляду ставляться відповідні штампи додатки 5 6 7 . Працівники митниць проводять митне оформлення лише після проведення фітосанітарного контролю і сприяють його проведенню повідомляючи про надходження підкарантинних матеріалів і об'єктів державним інспекторам з карантину рослин. 2.6. Фітосанітарний контроль всіх транспортних засобів підкарантинних матеріалів рослинних вкладень у багаж пасажирів членів екіпажів команд а також поштових відправлень що надходять з-за кордону реєструється державним інспектором ППКР у журналі реєстрації фітосанітарного контролю та лабораторних експертиз підкарантинних матеріалів і транспортних засобів що прибувають з-за кордону в Україну через пункт пропуску додаток 8 а вся інформація про проведені роботи під час чергування що повинен зробити змінний інспектор фіксується в журналі чергувань державних інспекторів на ППКР додаток 9 . 2.7. Після того як державний інспектор з карантину рослин пересвідчиться що підкарантинний вантаж супроводжується карантинним дозволом є фітосанітарний сертифікат країни-експортера визначиться щодо фітосанітарного стану країни походження проведе попередній фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів що надходять із-за кордону оформляється акт фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів об'єктів та транспортних засобів а також відбору зразків для фітосанітарної експертизи додаток 10 у двох примірниках один - для вантажоотримувача а другий - залишається на ППКР з одночасним відбором зразків які реєструються в журналі реєстрації фітосанітарного контролю та лабораторних експертиз підкарантинних матеріалів і транспортних засобів що прибувають з-за кордону в Україну через пункт пропуску. 2.8. Вивезення підкарантинних матеріалів за винятком тих які підлягають знищенню за межі територій пунктів пропуску всередину країни дозволено тільки за наявності карантинного дозволу де визначені місце призначення умови та місця використання чи реалізації підкарантинних матеріалів та карантинного сертифіката який видається на кожну транспортну одиницю у чотирьох примірниках: перший і другий - віддаються вантажовласнику третій - надсилається в держінспекцію з карантину рослин за місцем використання вантажу як донесення четвертий - зберігається та фіксується на ППКР в журналі реєстрації проведення фітосанітарного контролю та видачі карантинних сертифікатів додаток 11 як документ суворої звітності. 2.9. При випуску імпортних підкарантинних матеріалів за межі територій прикордонних пунктів якщо вони первинно не оглядаються на державному кордоні у держінспекцію з карантину рослин за місцем призначення вантажу на провізній відомості або на супровідних документах проставляється штамп встановленого зразка додаток 12 про обов'язкове проведення фітосанітарного контролю та експертизи за місцем митного оформлення у присутності державного інспектора з карантину рослин. 2.10. У разі переадресування підкарантинних вантажів за межі області що обумовлюється у карантинному дозволі державна інспекція з карантину рослин куди прибув вантаж оформляє карантинні сертифікати для перевезення в інші області України. 2.11. В процесі проведення фітосанітарного контролю при виявленні на поверхні транспортного засобу контейнера шкідників у живому стані заражений транспортний засіб разом з вантажем підлягає знезараженню. У разі відсутності шкідників на поверхні транспортного засобу державний інспектор ППКР оглядає підкарантинний матеріал і відбирає зразки від партії підкарантинного матеріалу для проведення експертизи. В разі виявлення карантинних та інших шкідливих організмів вантаж затримується на провізних документах ставиться відповідний штамп та оформлюється акт затримання повернення додаток 13 а зразки - документи направляються протягом 1 доби на підтвердження до карантинної лабораторії. 2.12. Зразки відбираються згідно з діючими нормативними актами з проведення фітосанітарної експертизи. У разі проведення повторної або додаткової фітосанітарної експертизи зразки від деяких партій можуть бути відібрані додатково. Якщо було встановлено зараження підкарантинні матеріали транспортні засоби підлягають знезараженню. При неможливості провести знезараження вантаж повертають експортеру про що складається акт і робиться запис у журналі реєстрації повернутих підкарантинних матеріалів на ППКР додаток 14 направляють на технічну переробку або вилучають знищують з оформленням акта вилучення у 2-х примірниках додаток 15 на провізних документах ставиться штамп реєструється у журналі реєстрації вилучених і знищених підкарантинних та підконтрольних матеріалів на ППКР додаток 16 . Знищення проводиться після фітосанітарного огляду за межами пункту пропуску на державному кордоні України шляхом спалювання в спеціально відведених місцях а саме: у пристосованих для цього печах або у санітарних ямах металевих бочках ящиках чи контейнерах з пошаровим пересипанням зараженого матеріалу вапном. 2.13. У разі виникнення підозри на зараженість вантажу карантинними організмами відкриття транспортних засобів контейнерів багажу відбір зразків проводиться у пунктах пропуску та під час перевезення працівниками та засобами перевізника або особою що супроводжує вантаж у місцях призначення-вантажоодержувачами. Вантажні роботи з підкарантинними матеріалами в морських і річкових портах аеропортах на залізницях та інших пунктах пропуску проводяться тільки з дозволу державного інспектора з карантину рослин після проведення фітосанітарного контролю що засвідчується штампом на провізних документах. 2.14. При розвантаженні або перевантаженні підкарантинних матеріалів проводиться фітосанітарний контроль з відбором зразків для встановлення фітосанітарного стану вантажу. 2.15. Державний інспектор з карантину рослин контролює зачистку транспортних засобів після перевезення підкарантинних матеріалів і дає рекомендації для проведення знезараження. 2.16. Пасажири члени судових команд екіпажів літаків поїздних бригад водії автотранспорту що прибувають в Україну повинні подавати підкарантинні матеріали до фітосанітарного контролю. У разі виявлення в них карантинних шкідників збудників хвороб рослин чи бур'янів проводиться вилучення та знищення підкарантинних матеріалів з оформленням відповідного акта. 2.17. Продовольчі запаси на вітчизняних та закордонних судах що заражені шкідниками в живому стані на період перебування судна в порту за вимогою державного інспектора з карантину рослин підлягають знезараженню або знищенню. Якщо це зробити неможливо продзапаси у кладових опломбовуються до виведення судна на рейд або в нейтральні води. 2.18. При ввезенні підкарантинних матеріалів контейнерами вони повинні супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом країни - експортера та відповідати вимогам передбаченим у карантинному дозволі. Кожний такий контейнер повинен супроводжуватись специфікацією з повним переліком найменувань та кількості матеріалів. При проведенні карантинного огляду державні інспектори ППКР пересвідчуються що контейнер знаходиться у технічно справному стані підкарантинні матеріали супроводжуються фітосанітарними документами. При цьому контейнери оглядаються тільки зовні без відкриття. На провізних документах проставляється відповідний штамп. Карантинний огляд і фітосанітарна експертиза матеріалів що транспортуються контейнерами крім транзитних перевезень здійснюються у митницях призначення. 2.19. Поштові відправлення із вкладенням підкарантинних матеріалів відправляються адресату тільки після проведення огляду і фітосанітарної експертизи які засвідчують що матеріал є вільним від карантинних організмів. На супровідних документах перевірених поштових відправлень державний інспектор ППКР проставляє штамп встановленого зразка додаток 5 . На поштових відправленнях може ставиться штамп французькою мовою. 2.20. Насіння садивний матеріал сільськогосподарських декоративних квіткових культур що пересилаються у поштових відправленнях на адресу науково-дослідних установ підлягають огляду та фітосанітарній експертизі і направляються за місцем використання або в інтродукційно - карантинні розсадники у супроводі карантинних сертифікатів. 2.21. У разі виявлення у багажі та ручній поклажі пасажирів членів екіпажів команд а також в поштових відправленнях які надходять із-за кордону заборонених до ввезення підкарантинних матеріалів державний інспектор ППКР має право на їх вилучення і знищення. На вилучений матеріал державний інспектор ППКР оформляє акт вилучення і знищення в двох примірниках один з яких залишається на пункті пропуску з карантину рослин а другий - віддається або надсилається власнику підкарантинного матеріалу На супровідних документах ставиться штамп та реєструється в журналі реєстрації вилучених і знищених підкарантинних та підконтрольних матеріалів на ППКР. 2.22. Підкарантинні матеріали які надходять для міжнародних виставок підлягають фітосанітарному контролю і фітосанітарній експертизі за місцем проведення виставок. Після закінчення виставок експонати підлягають поверненню в країну з якої вони були завезені або переданню інтродукційно-карантинний розсадник оранжерею для перевірки на приховану зараженість насіннєвий або садивний матеріал або знищенню. При виявленні підкарантинних матеріалів заражених карантинними організмами державний інспектор з карантину рослин дає розпорядження щодо проведення необхідних карантинних заходів. Кожен окремий випадок щодо використання виставкових підкарантинних матеріалів обов'язково погоджувати з Укрголовдержкарантином. 2.23. Державні інспектори з карантину рослин при ввезенні великих партій підкарантинних матеріалів насіннєвий та садивний матеріал фрукти овочі та інше проводять спільні дослідження з державними службами з карантину і захисту рослин інших країн з метою відповідності підкарантинних матеріалів фітосанітарним вимогам. Коли проводяться спільні дослідження підкарантинних матеріалів спеціалістом карантинної служби України в країні-експортері на фітосанітарних документах проставляється штамп з підписом перевіряючого інспектора а карантинний огляд та експертиза проводяться за місцем надходження таких матеріалів. 2.24. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів проводиться також у митницях призначення у вантажних відділах далі - ВВ митниць в зоні митного контролю. Працівники митниці проводять митне оформлення вантажів тільки після проведення фітосанітарного контролю. Допускається проведення за оцінкою інспектора з карантину рослин вибіркового фітосанітарного огляду або огляду на складі в міру накопичення підкарантинних вантажів з низьким рівнем фітосанітарного ризику враховуючи характер вантажу та країну-експортера. При цьому на провізних документах проставляється відповідний штамп "Під фітосанітарним контролем". Після проведення фітосанітарного контролю на митній декларації додатково проставляється штамп "Ввезення в Україну дозволено". Державний інспектор з карантину рослин входить до складу комісії при огляді вантажів що надходять. Оформлення проводиться за технологічною схемою затвердженою начальниками карантинних інспекцій та начальниками регіональних митниць або начальниками митниць. 2.25. Без узгодження з Укрголовдержкарантином без карантинного дозволу і без фітосанітарного сертифіката в пункті пропуску на державному кордоні дозволяється ввезення в Україну: 2.25.1. Переробленої рисової соломки і виробів з неї ворсувальних шишок хни басми; 2.25.2. Художньо-декоративних та технічних виробів виробів народних промислів із деревини меблів агломерованої паркетної фрези заготовок для тари ДВП ДСП тощо ; 2.25.3. Дерев'яної тари що не виділена окремою товарною позицією; 2.25.4. Дерев'яних рам для картин фотографій дзеркал; 2.25.5. Особам в ручній поклажі та в поштових відправленнях свіжих плодів овочів крім картоплі у кількості що не перевищує 2-х кг кожного найменування на одну особу; 2.25.6. Продукції рослинного походження вільної від карантинних організмів яка передбачена для харчування команд суден екіпажів літаків і персоналу інших видів транспорту; 2.25.7. Кави меленої у вакуумній упаковці кави розчинної какао тертого какао-масла дріжджів тютюнових виробів кондитерських виробів виробів з борошна крохмалю; 2.25.8. Зрізу живих квітів крім хризантем та гіацинтів не більше 50 штук. 2.26. В окремих випадках за узгодженням з Укрголовдержкарантином дозволено ввезення без карантинного дозволу але з умови проведення фітосанітарного контролю і за наявності фітосанітарного сертифіката країни-експортера: 2.26.1. Зразків насіння і садивного матеріалу рослин які надходять для наукових досліджень обмін генофондом на адресу Національного центру генетичних ресурсів рослин ботанічних садів та наукових установ України з наданням про це відповідних листів та в разі необхідності - за узгодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Насіння і садивний матеріал що пересилаються у поштових відправленнях на адресу співробітників науково-дослідних установ у якості обміну генофондом обміну між ботанічними садами чи для інших наукових досліджень супроводжуються фітосанітарним сертифікатом країни-експортера і підлягають огляду та фітосанітарній експертизі державними інспекторами з карантину рослин без оформлення карантинного дозволу; 2.26.2. Зразків сільськогосподарської продукції і сировини яка надходить для зовнішньоторговельних установ України розмір зразків не повинен перевищувати 5 кг . Зразки підкарантинних матеріалів що надходять для зовнішньоторговельних установ підприємств організацій підлягають фітосанітарному контролю на загальних умовах. При виявленні в таких матеріалах карантинних та інших шкідливих організмів вони підлягають знезараженню поверненню переробці або знищенню. 2.27. Заборонено ввезення в Україну з інших країн: 2.27.1. Транспортних засобів і підкарантинних матеріалів які заражені карантинними організмами; 2.27.2. Збудників хвороб рослин культур живих грибів бактерій вірусів комах кліщів нематод які ушкоджують рослини за винятком зразків що надходять для наукових досліджень ввезення та подальше використання яких необхідно узгоджувати з Укрголовдержкарантином. 2.27.3. хрунту; 2.27.4. Насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур картоплі садивного матеріалу плодових лісових і декоративних культур та зрізу квітів з країн розповсюдження карантинних організмів шкідники хвороби рослин і бур'яни з метою використання для виробничих посівів і посадок без проведення контролю з боку спеціалістів карантинної служби України в місцях відвантаження вирощування продукції; 2.27.5. Насіння і садивного матеріалу всіх рослин картоплі в поштових відправленнях приватних осіб та ручній поклажі багажі пасажирів членів команд суден екіпажів літаків гелікоптерів та інших видів транспортних засобів; 2.27.6. Пакувальної деревини яка не очищена від кори та не пройшла термічної або хімічної обробки; 2.27.7. Деревини бамбука та хімічно необроблених виробів з нього без проведення знезараження; 2.27.8. Пиломатеріалів які не очищені від кори; 2.27.9. Кори з деревини хвойних порід. 2.28. Крім здійснення фітосанітарного контролю державний інспектор ППКР з метою визначення фітосанітарного стану повинен: 2.28.1. Періодично обстежувати на території пункту пропуску складські приміщення місця зберігання та переробки імпортних підкарантинних матеріалів що доводить до відома начальників КПП прикордонних військ України митниці та начальника залізничної станції . Обстеження проводять згідно з діючими методиками за затвердженими графіками; 2.28.2. Здійснювати огляд посівів та насаджень які розміщені на території пункту пропуску та 3-кілометрової зони згідно з планом обстежень та методик що доводить до відома начальників КПП прикордонних військ України митниці та начальника залізничної станції . На кожному ППКР повинні бути: технологічна схема здійснення фітосанітарного контролю карта-схема 3-кілометрової зони зібраний колекційний та гербарний матеріал та документація обстеження; 2.28.3. При виявленні внаслідок обстежень карантинних шкідників хвороб рослин і бур'янів подавати їх на підтвердження в карантинну лабораторію вжити заходів з локалізації та ліквідації виявленого вогнища впровадження особливого карантинного режиму що фіксується у відповідному журналі реєстрації проведення контрольних обстежень та обстежень 3 - кілометрової зони додаток 17 . 2.29. Роботи із забезпечення проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів які переміщуються через державний кордон організують державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. 2.30. Контроль за виконанням робіт із знезараження підкарантинних матеріалів здійснює Укрголовдержкарантин. 2.31. При ввезенні в Україну обов'язковому знезараженню підлягають такі підкарантинні матеріали : бавовна волокно і насіння з неї волокно джуту кенафу сизалі плоди апельсин хурми гранат соєві боби фініки інжир копра тютюнова сировина сушені плоди абрикос виноград слива тощо горіхи бразильський кеш'ю арахіс тощо . Відповідно до змін фітосанітарного стану країн-експортерів та характеру вантажів що ввозяться з них Укрголовдержкарантин додатково встановлює вимоги щодо знезараження окремих видів підкарантинних матеріалів. 2.32. Використання підкарантинного матеріалу дозволяється тільки після того як державний інспектор з карантину рослин разом зі спеціалістом фумігаційного загону перевірить ефективність проведення знезараження. 2.33. Рефрижерація плодів цитрусових проводиться вантажоотримувачем в холодильних камерах з дотриманням умов що встановленні нормативно-правовими актами і під контролем державного інспектора з карантину рослин. 2.34. Взаємодія посадових осіб митних органів та посадових осіб Державної служби з карантину рослин України під час здійснення попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон України визначається актами законодавства. 3. Порядок транзиту підкарантинних матеріалів 3.1. Транзитні підкарантинні матеріали перевозяться територією України під пломбою тільки у критих або ізотермічних технічно справних вагонах автофургонах авторефрижераторах чи контейнерах крім лісоматеріалів та пиломатеріалів що можуть перевозитись у відкритих транспортних засобах. 3.2. Перевезення підкарантинних матеріалів транзитом територією України здійснюється при наявності карантинного дозволу та фітосанітарного сертифіката країни-експортера та відповідно до фітосанітарних вимог України та країни-імпортера. 3.3. Для отримання карантинного дозволу особа не пізніше ніж за 5 днів подає до Укрголовдержкарантину: заявку на отримання карантинного дозволу; копію зовнішньоекономічного контракту в разі перевантаження та зберігання підкарантинного матеріалу на території України ; заявку погоджену з державною інспекцією з карантину рослин при транзиті підкарантинних матеріалів з перевантаженням в портах України заявка погоджується з державною інспекцією з карантину рослин у зоні обслуговування якої знаходиться місце перевантаження; документ що підтверджує проведену за оформлення карантинного дозволу оплату згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 року N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів платних послуг підприємствам організаціям та громадянам". 3.4. У разі надходження на кордон підкарантинних матеріалів без фітосанітарних документів вантаж підлягає поверненню або затримується на період оформлення відповідних документів. У разі неможливості отримання фітосанітарного сертифіката від експортера вантаж підлягає проведенню фітосанітарного контролю з подальшою видачею фітосанітарного сертифіката на реекспорт додаток 18 . 3.5. Підкарантинні матеріали що перевозяться в герметичних ізотермічних і технічно справних транспортних засобах під пломбою без перевантаження на митній території України карантинним дозволом не супроводжуються. При транзиті підкарантинних матеріалів без перевантаження на митній території України на провізних документах інспектором з карантину рослин проставляється штамп встановленого зразка додаток 19 . Інформація про транзит через територію України заноситься у журнал реєстрації транзитних підкарантинних матеріалів на ППКР додаток 20 . 3.6. При виникненні підозри на зараження карантинними організмами транзитних підкарантинних матеріалів які перевозяться у відкритих транспортних засобах карантинний інспектор ППКР затримує вантаж для проведення огляду та фітосанітарної експертизи. У цьому разі необхідно оформляти карантинний дозвіл для чого в пункті пропуску на в'їзді в Україну інспектором з карантину рослин перевіряється наявність необхідних для оформлення карантинного дозволу документів. Ці документи відправляються в Укрголовдержкарантин а сам вантаж пропускається через пункт пропуску на територію України з проставленням на провізних документах штампу. При виїзді з території України інспектор карантинної служби пункту пропуску перевіряє тільки відмітку фітосанітарної служби на провізних документах і випускає вантаж за межі України. Оформлений Укрголовдержкарантином карантинний дозвіл надсилається на ППКР для звітності. Інформація щодо пропуску таких вантажів через держкордон заноситься в журнал реєстрації транзитних підкарантинних матеріалів на ППКР. 3.7. Підкарантинні матеріали що заражені карантинними шкідниками хворобами рослин і бур'янами та щодо яких неможливе вжиття ефективних заходів із знезараження підлягають поверненню країні-експортеру або знищенню за погодженням з власником вантажу з оформленням відповідних документів. 3.8. При вивезенні транзитних підкарантинних матеріалів з території України державний інспектор ППКР перевіряє відмітки Державної служби з карантину рослин що зроблені в пункті ввезення. 3.9. Контейнери з підкарантинними матеріалами що перевозяться транзитом по території України повинні бути герметичними підлягають зовнішньому огляду без відкриття і не супроводжуються карантинним дозволом але обов'язкова наявність фітосанітарного сертифіката країни експортера. 4. Порядок експорту та реекспорту підкарантинних матеріалів 4.1. Підкарантинні матеріали і об'єкти вивозяться за межі України в режимі експорту у супроводі фітосанітарного сертифіката виданого державним інспектором з карантину рослин із зазначенням їх походження та адреси закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат видається на кожну партію підкарантинних матеріалів що експортуються у відповідності до вимог Продовольчої і сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй ФАО ООН діючих міжнародних угод з карантину та захисту рослин країн торговельних партнерів які ратифіковані Україною та вимог країн-імпортерів. 4.2. Фітосанітарний сертифікат засвідчує відсутність у підкарантинних матеріалах карантинних та інших шкідливих організмів. У разі проведення знезараження вказується назва хімічної речовини та її концентрація експозиція. 4.3. Фітосанітарний сертифікат додаток 21 та фітосанітарний сертифікат на реекспорт друкуються з однаковим номером у 3-х примірниках які є оригіналами відмінними за кольором: два примірники - віддаються заявнику а третій - залишається за місцем оформлення як документ суворого обліку. Видача фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт реєструється у журналі реєстрації видачі фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт додаток 22 . 4.4. Замовлення бланків фітосанітарних сертифікатів здійснюється централізовано через Укрголовдержкарантин. 4.5. Фітосанітарний сертифікат підкарантинних матеріалів оформляється на підставі: обстежень рослин в період вегетації і/або обстежень місць зберігання і/або карантинного огляду та фітосанітарної експертизи які засвідчують що матеріал вільний від шкідливих організмів або при необхідності був знезаражений. Для отримання фітосанітарного сертифіката власник вантажу повинен подати заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката фітосанітарного сертифіката на реекспорт та карантинного сертифіката додаток 23 . Підкарантинні матеріали які вивозяться на експорт фіксуються в журналі реєстрації підкарантинних матеріалів що вивозяться на експорт з України додаток 24 а видані фітосанітарні сертифікати реєструються у відповідному журналі. Термін дії фітосанітарних сертифікатів - 14 діб. Вантаж необхідно оглядати не раніше ніж за 5 днів до відвантаження на експорт. 4.6. Бланк фітосанітарного сертифіката заповнюється друкованими літерами розбірливо без виправлень машинописним текстом або розбірливими великими літерами при заповненні від руки . На вимогу власника вантажу та на підставі поданої заяви заповненої англійською мовою фітосанітарний сертифікат оформляється англійською мовою. 4.7. Фітосанітарний сертифікат вважається дійсним при наявності трикутної мокрої печатки додаток 26 з міжнародною символікою фітосанітарної служби ксерокопії та фотокопії печатки не дозволяються . Будь-які виправлення у оформленому фітосанітарному сертифікаті категорично заборонені. 4.8. Судна баржі вагони контейнери автотранспортні засоби призначені для завантаження підкарантинних матеріалів підлягають карантинному огляду а в разі виявлення шкідників - знезараженню. 4.9. Державний інспектор ППКР контролює вивезення підкарантинних матеріалів за межі України. Експорт підкарантинних матеріалів на ППКР фіксується у журналі реєстрації експортних підкарантинних матеріалів на ППКР додаток 25 а на провізних документах проставляється штамп додаток 26 . У разі надходження експортних партій підкарантинних матеріалів на державний кордон з фітосанітарним сертифікатом термін дії якого закінчився державними інспекторами з карантину рослин в зоні якої розміщено ППКР здійснюється переоформлення фітосанітарного сертифіката з обов'язковим проведенням карантинного огляду та фітосанітарної експертизи такого вантажу. Проведення карантинного огляду та фітосанітарної експертизи відображається в актах фітосанітарного контролю. 4.10. У разі повернення підкарантинних матеріалів через порушення фітосанітарних вимог державний інспектор ППКР терміново інформує про повернення державну інспекцію з карантину рослин що видала фітосанітарний сертифікат та інспекцію в зоні обслуговування якої розміщений пункт пропуску. 4.11. Форма та порядок заповнення фітосанітарних сертифікатів повинна повністю відповідати формі та порядку встановленим Міжнародною конвенцією з карантину і захисту рослин та міжнародними стандартами для фітосанітарних заходів. 4.12. Зразки сертифікатів включають стандартні формулювання та формат якого потрібно дотримуватися під час підготовки офіційних фітосанітарних сертифікатів. Це необхідно для забезпечення чинності документів та їх легкого розпізнавання а також включення найважливішої інформації. 4.13. Згідно з вимогами країн-імпортерів під час підготовки та видачі фітосанітарних сертифікатів необхідно дотримуватися: оформлення фітосанітарних сертифікатів однією з міжнародних мов англійською а ботанічну назву рослин -латинською мовою; терміну дії фітосанітарних сертифікатів та часу їх видачі після проведення інспектування; заповнення фітосанітарних сертифікатів тільки машинописом; одиниць виміру опису вантажу та задекларованої його кількості визначеної в певних одиницях. 4.14. Фітосанітарні сертифікати повинні включати тільки інформацію що стосується фітосанітарних питань. Вони не повинні включати: тверджень про те що вимоги виконано; довідок стосовно здоров'я тварин та людей; інформації про залишки пестицидів чи радіоактивності; комерційної інформації акредитиви тощо . 4.15. Недійсними фітосанітарними сертифікатами та причинами для відхилення наданих сертифікатів вважаються ті які: нерозбірливо заповнені; містять неповну інформацію; закінчені або недотримані періоду чинності; мають недозволені виправлення; мають суперечливу або несумісну інформацію; видані на заборонені матеріали рослини; мають формулювання що несумісні зі зразками сертифікатів; не мають оригіналу або копії не завірені; без підпису особи що видала сертифікат та трикутної мокрої печатки з міжнародною символікою фітосанітарної служби; видані на бланках що не відповідають формі яка встановлена Міжнародною конвенцією з карантину і захисту рослин та міжнародними стандартами для фітосанітарних заходів які ратифіковані Україною; видані особами які не уповноважені національним законодавством для оформлення таких документів; містять недійсну чи неправдиву інформацію. 4.16. Фітосанітарний сертифікат для реекспорту є таким самим як фітосанітарний сертифікат крім частини що стосується сертифікації. В цій частині національна організація з карантину і захисту рослин вказує відмічаючи відповідні поля чи супроводжується вантаж оригіналом фітосанітарного сертифікату або його завіреною копією чи було перепакування його чи транспортний засіб включаючи контейнери є новим та чи проведене додаткове інспектування. 4.17. При реекспорті підкарантинних матеріалів на них розповсюджуються всі карантинні обмеження які стосуються експортних підкарантинних матеріалів при вивезенні оформляється фітосанітарний сертифікат на реекспорт що засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного вантажу після його зберігання на території країни який додається до фітосанітарного сертифіката країни-експортера походження . Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт фіксується в журналі реєстрації видачі фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт. 4.18. Якщо підкарантинний матеріал розділяється а отримані вантажі експортуються окремо такі вантажі супроводжуються фітосанітарним сертифікатом для реекспорту та завіреними державною інспекцією з карантину рослин копіями оригіналу фітосанітарного сертифіката. 4.19. Фітосанітарний сертифікат для реекспорту видається на вантажі які були ввезенні в країну а через певний проміжок часу вивозяться до іншої країни. Також фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається якщо вантаж зберігався розділявся поєднувався з іншими вантажами або був перепакований за умови що він не був підданий проникненню або зараженню карантинними та іншими шкідливими організмами для країни-імпортера. 4.20. Перед початком роботи з підкарантинним матеріалом державний інспектор з карантину рослин: визначає обсяги роботи місце походження вантажоматеріалу; перевіряє відповідність заявки умовам контракту; враховує результати контрольних обстежень в період вегетації або під час зберігання; вирішує питання специфіки проведення фітосанітарного контролю вивезення на експорт вивезення в інші області на концентрацію для подальшого експорту надходження з інших областей з подальшим митним оформленням для експорту ; встановлює наявність карантинного сертифіката. 4.21. При проведенні фітосанітарного контролю підкарантинного матеріалу державний інспектор з карантину рослин: оглядає вантаж; встановлює код продукції вид вантажоматеріалу тип упаковки маркування; визначає схему порядок відбору та кількість зразків; відбирає зразки формує об єднану пробу виділяє середню пробу; оформляє акт фітосанітарного контролю у двох примірниках. 4.22. Після огляду державний інспектор з карантину рослин вкладає у середній зразок етикетку опломбовує його чи опечатує вказує на печатці свої службові реквізити та у супроводі листа - направлення і гарантійного листа власника про обов'язкову оплату за проведення експертизи або з підтвердженням про проведену оплату направляє його до лабораторії що обслуговує даний регіон. Зразки що надходять до карантинної лабораторії на експертизу повинні бути відібрані безпосередньо державним інспектором з карантину рослин згідно з встановленою методикою. 4.23. Результати проведеної фітосанітарної експертизи відображається у висновку фітосанітарної експертизи. Висновок фітосанітарної експертизи оформлюється в 3-х примірниках один з яких зберігається в лабораторії другий - видається державному інспектору з карантину рослин а третій - власнику підкарантинного матеріалу. У висновку крім виявлених карантинних та інших шкідливих організмів зазначаються конкретні рекомендації щодо подальшого використання підкарантинниого матеріалу. 4.24. Зразки в яких не виявлено карантинних організмів і які не були використані в процесі експертизи повертаються особі в триденний термін від дня оформлення висновку. Зразки в яких були виявлені карантинні організми знезаражують і використовують для виготовлення колекційного матеріалу або знищують. 4.25. Оформлення підкарантинного матеріалу для ввезення або вивезення за межі країни дозволяється державним інспекторам з карантину рослин тільки після отримання результатів фітосанітарної експертизи. 4.26. Суда баржі вагони контейнери автотранспортні засоби які призначені для завантаження експортними вантажами або матеріалами підлягають карантинному огляду. У разі виявлення шкідливих організмів транспортні засоби підлягають знезараженню або очищенню. Придатність транспортного засобу для перевезення експортної підкарантинної продукції визначається відправником або його представником спільно з державним інспектором з карантину рослин. 4.27. У разі повернення країною-імпортером експортних підкарантинних матеріалів через порушення фітосанітарних вимог питання щодо знищення знезараження переробки таких вантажів погоджуються з Укрголовдержкарантином. 4.28. Підкарантинні матеріали що перевозяться територією України з метою переробки концентрації зберігання в інших областях портах залізничних станціях складах терміналах або на іншому підприємстві для подальшого експорту повинні супроводжуватися карантинним сертифікатом. 4.29. Карантинний сертифікат видається на підкарантинний матеріал на підставі карантинного огляду та фітосанітарної експертизи державним інспектором з карантину рослин за заявою власника вантажу. 4.30. Карантинний сертифікат супроводжує кожну окрему партію рослинних підкарантинних матеріалів що перевозиться в одному судні баржі вагоні контейнері автотранспортному засобі тощо і дійсний 15 днів. Фітосанітарний контроль експортних партій підкарантинних матеріалів проводиться у місці попереднього відвантаження і додатково в пунктах накопичення коли формується товарна партія з видачею фітосанітарного сертифіката куди він надходить у супроводі карантинного сертифіката. 4.31. Умови заготівлі зберігання та захисту експортних підкарантинних матеріалів повинні вказуватися у контрактах договорах . 4.32. Фітосанітарні заходи з експортними підкарантинними матеріалами проводяться за рахунок вантажовласника підкарантинного матеріалу згідно з діючими розцінками затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 року N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів платних послуг підприємствам організаціям та громадянам". 4.33. Карантинному огляду підлягають підкарантинні матеріали та транспортні засоби до завантаження в місцях їх зберігання склади залізничні станції порти термінали та інші місця . Після огляду підкарантинних матеріалів і транспортних засобів проводиться їх завантаження і вивезення до місця призначення. 4.34. Перед митним оформленням підкарантинних матеріалів карантинний огляд проводиться безпосередньо у транспортному засобі з відбором зразків для фітосанітарної експертизи згідно з чинним законодавством. 4.35. Перед завантаженням судна конкретною партією підкарантинного матеріалу що призначається для експорту у визначену країну та з попереднім накопиченням в морському або річковому порту на залізничній станції автопереході чи іншому терміналі або підприємстві особа повинна подати зразки із партії підкарантинного матеріалу для карантинного огляду та фітосанітарної експертизи перед завантаженням. 4.36. Особа після відвантаження підкарантинного матеріалу на експорт за вимогою державного інспектора з карантину рослин зобов'язана надати специфікацію на експортні рослинні матеріали у кожному вагоні із зазначенням назви відвантажених підкарантинних матеріалів сорт кількість реквізити вологість тощо назви постачальника станції призначення та відправлення; точної адреси отримувача і замовника номер ри вагона ів дати відвантаження. 4.37. При проведенні огляду на судах морського та річкового флоту державний інспектор з карантину рослин в першу чергу зобов'язаний пересвідчитися що судно відповідає фітосанітарним вимогам України а також країни-імпортера. Фітосанітарний сертифікат оформляється державним інспектором з карантину рослин на кожну партію підкарантинного матеріалу що перевозиться за одним транспортним документом але не більше ніж на одному судні. 4.38. Вторинний карантинний огляд підкарантинних матеріалів проводиться якщо існує підозра на приховану зараженість карантинними організмами під час: складування концентрації накопичення ; при сортуванні в морських портах залізничних станціях автопереходах підприємствах та інших терміналах. 4.39. При виявленні шкідливих організмів під час огляду підкарантинних матеріалів огляд припиняється. Судно відводиться на рейд або інше вільне ізольоване місце; вагон - на додаткову колію; автотранспортний засіб - на ізольовану ділянку для проведення карантинних заходів з локалізації та ліквідації карантинного або шкідливого організму. При зараженні експортних матеріалів карантинними організмами державний інспектор з карантину рослин на місці самостійно приймає рішення щодо проведення карантинних заходів а питання про їх знезараження погоджує з Укрголовдержкарантином. 4.40. Остаточний висновок про карантинний стан вантажу після знезараження встановлюють на підставі повторного огляду та фітосанітарної експертизи. 4.41. На вимогу особи згідно з поданою нею заявкою державний інспектор з карантину рослин оформляє фітосанітарний сертифікат на інші вантажі якщо країна-імпортер вимагає оформлення таких сертифікатів. Підставою для видачі фітосанітарного сертифіката є проведений державним інспектором з карантину рослин карантинний огляд та фітосанітарна експертиза таких матеріалів. 4.42. Поштові відправлення із вкладенням підкарантинних матеріалів відправляються адресату у супроводі фітосанітарного сертифіката після проведення огляду і фітосанітарної експертизи які засвідчують що матеріал вільний від карантинних та інших шкідливих організмів. На супроводжувальних документах ставиться штамп встановленого зразка на українській або французькій мові. 4.42.1. Поштові відправлення з насіннєвим і садивним матеріалом які відправляють за межі України науково-дослідні установи ботанічні сади та Державна служба з охорони прав на сорти рослин підлягають карантинному огляду та фітосанітарній експертизі у місцях вирощування насіннєвого і садивного матеріалу або на підставі проведеного карантинного огляду та фітосанітарної експертизи наданих особою матеріалів повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом . 4.42.2. Поштові відправлення фізичних осіб з підкарантинними матеріалами вагою до 2 кг дозволяється відправляти без фітосанітарного сертифіката на експорт але з обов'язковим проведенням карантинного огляду та фітосанітарної експертизи таких матеріалів. 5. Порядок перевезення підкарантинних матеріалів в межах країни 5.1. Перевезення підкарантинних матеріалів в межах України здійснюється у супроводі карантинного сертифіката що видається органами Державної служби з карантину рослин України який засвідчує карантинний стан рослин і рослинних продуктів визначає маршрут умови перевезення і використання їх тари та упаковки цих матеріалів. 5.2. Фітосанітарний контроль таких підкарантинних матеріалів включає проведення комплексу карантинних заходів державними інспекторами з карантину рослин: карантинний огляд фітосанітарна експертиза; у разі виявлення карантинних або інших шкідливих організмів - проведення знезараження очистки чи інших заходів які спрямовані на знищення карантинного організму. Карантинні заходи поширюються на підкарантинні матеріали якими можуть розповсюджуватися карантинні організми що обмежено розповсюджені на території України. 5.3. Карантинний сертифікат складається у 4-х примірниках: перший і другий примірники сертифіката отримує заявник; третій - державний інспектор з карантину рослин надсилає на адресу карантинної інспекції куди направляється підкарантинний матеріал; четвертий - залишається у державного інспектора з карантину рослин як документ суворої звітності. На вимогу власника підкарантинного матеріалу може бути видана ксерокопія сертифіката завірена начальником державної інспекції з карантину рослин. Облік та списання зіпсованих бланків сертифікатів проводиться згідно з вимогами чинного законодавства. 5.4. Карантинний сертифікат супроводжує кожну окрему партію підкарантинних матеріалів що перевозяться в одному судні баржі вагоні контейнері автотранспортному засобі. Термін дії карантинного сертифіката - 15 днів. 5.5. Карантинний сертифікат видається на партію підкарантинних матеріалів на підставі обстежень рослин в період вегетації та/або проведення фітосанітарного контролю державним інспектором з карантину рослин. 5.5.1. В період вегетації рослин від появи сходів до збирання державні інспектори з карантину рослин проводять контрольні обстеження культурних рослин про що складається акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану додаток 27 . 5.5.2. Обстеження посівів посадок рослин багаторічних насаджень складів тощо проводять за методиками візуальних спостережень з використанням феромонних пасток харчових принад ловчих пасків тощо. 5.6. Контрольне обстеження включає огляд посівів посадок у шахматному порядку або за діагоналлю поля відбір зразків рослин збір шкідливих організмів зразків грунту та ушкоджених рослин. Зразки супроводжують етикетками встановленого зразка та направленням в карантинну лабораторію обов'язково зазначаючи що ці зразки відібрані при проведенні обстежень . 5.7. У складських приміщеннях зразки від підкарантинних матеріалів для фітосанітарної експертизи відбираються відповідно до вимог чинного законодавства. Для обстежень складських приміщень застосовують: візуальні обстеження феромонні пастки та харчові принади з обов'язковим дотриманням методичних вимог для їх застосування. 5.8. У разі виявлення карантинного організму та підтвердження його результатами фітосанітарної експертизи карантинної лабораторії державним інспектором з карантину рослин складається подання про запровадження карантинного режиму. 5.8.1. Запровадження карантинного режиму здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про карантин рослин". 5.9. Партії підкарантинних матеріалів що заражені карантинними організмами не допускаються до вивезення ввезення реалізації та використання і підлягають знезараженню очищенню знищенню або направляються на технічну переробку. 5.10. На підставі заяви особи та відсутності у підкарантинних матеріалах карантинних організмів державний інспектор з карантину рослин уповноважений оформити карантинний сертифікат. 5.11. Карантинний сертифікат друкується та видається особі після проведення фітосанітарного контролю на підставі акта фітосанітарного контролю та висновку фітосанітарної експертизи а при необхідності - надається акт про знезараження підкарантинних матеріалів. Державний інспектор з карантину рослин спільно з вантажовідправником визначає місце проведення огляду. 5.12. Транспортні засоби призначені для завантаження підкарантинними матеріалами підлягають карантинному огляду а в разі виявлення шкідників у живому стані - знезараженню. 5.13. Карантинний огляд фітосанітарна експертиза знезараження та інші карантинні заходи з підкарантинними матеріалами проводяться за рахунок вантажовласника згідно з вимогами чинного законодавства. 5.14. На вимогу вантажовласника та згідно з поданою заявою державний інспектор з карантину рослин оформляє карантинний сертифікат на матеріали що вирощені заготовлені у некарантинній зоні. Підставою для видачі карантинного сертифіката є проведений державним інспектором з карантину рослин карантинний огляд таких матеріалів. 5.14.1. Перевезення територією України підкарантинних матеріалів що зараженні шкідливими організмами здійснюється у супроводі карантинного сертифіката за умови письмової згоди вантажоотримувача. 5.14.2. У разі відмови вантажоотримувача приймати заражений підкарантинний матеріал вантаж підлягає знезараженню. 5.14.3. При відмові вантажовідправника проводити знезараження вантаж до перевезення не допускається карантинний сертифікат не видається. 5.15. Облік підкарантинних матеріалів що перевозяться у межах країни ведеться у журналі реєстрації підкарантинних матеріалів що перевозяться у межах держави додаток 28 . 5.16. Перед транспортуванням підкарантинні матеріали оглядаються інспектором з карантину рослин в присутності вантажовідправника або його представника. 5.16.1. Фітосанітарному контролю підлягають вантажі та транспортні засоби до завантаження в місцях їх зберігання склади залізничні станції порти термінали тощо . Після огляду підкарантинних матеріалів та транспортних засобів проводиться завантаження вантажу і вивезення його до місця призначення. 5.16.2. Переміщення підкарантинних матеріалів і об'єктів крім тих що перебувають під митним контролем з однієї області в іншу без погодження Укрголовдержкарантину забороняється. 5.17. Карантинний огляд підкарантинних матеріалів проводиться вторинно: при підозрі на зараженість під час складування концентрації накопичення та при сортуванні в морських портах на залізничних станціях автопереходах терміналах та підприємствах. Остаточний висновок про карантинний стан вантажу після знезараження встановлюють на основі повторного огляду та фітосанітарної експертизи. 5.18. Оформлення карантинних сертифікатів на адресу місць безпосередньої реалізації або торгівлі підкарантинними матеріалами ринки проводиться з обов'язковим зазначенням в них адреси і телефону державної інспекції з карантину рослин за місцем призначення підкарантинних матеріалів. 5.19. Особи зобов'язані сприяти державним інспекторам з карантину рослин у виконанні покладених на них обов'язків. 5.20. При отриманні підкарантинного матеріалу особа зобов'язана подати його для вторинного карантинного огляду державному інспектору з карантину рослин суворо дотримуючись вимог передбачених у карантинному сертифікаті. 5.21. Карантинний сертифікат вважається дійсним за наявності відбитку печатки пункту з карантину рослин ксерокопії та фотокопії печатки не дозволяються особистого номера та підпису особи що видала сертифікат. Будь-які виправлення в оформленому карантинному сертифікаті категорично заборонені. 5.22. У разі внесення до карантинного сертифіката недостовірної інформації такий сертифікат вважається недійсним і підлягає переоформленню державним інспектором з карантину рослин. При цьому особа проводить оплату згідно з діючими розцінками. Недійсні карантинні сертифікати виключаються державним інспектором з карантину рослин і списуються у встановленому законодавством порядку. 5.23. Бланк карантинного сертифіката заповнюється друкованими літерами розбірливо без виправлень державною мовою. 5.24. Переадресування підкарантинного матеріалу під час транспортування без карантинного сертифіката заборонено. 5.25. Про всі випадки порушення карантинних заходів вимог розпоряджень тощо при заготівлі зберіганні транспортуванні ввезенні вивезенні переробці та реалізації підкарантинних матеріалів державні інспекції з карантину рослин зобов'язані повідомити Укрголовдержкарантин. 5.26. Карантинний сертифікат вважається недійсним за такими критеріями: нерозбірливо викладена інформація не до кінця оформлений документ або прочитати його неможливо ; закінчився термін дії; містить незавірені зміни; при оформленні використані формулювання що суперечать затвердженій формі сертифіката; адреса отримувача не відповідає вказаній у сертифікаті адресі; має місце невідповідна інформація про карантинний стан підкарантинних матеріалів; виправлення в сертифікат внесені особою після його видачі державним інспектором з карантину рослин; ксерокопія сертифіката що завірена печаткою особи відправника або отримувача підкарантинного матеріалу; форма сертифіката не відповідає формі яка затверджена Укрголовдержкарантином; карантинний стан підкарантинного матеріалу не відповідає інформації в карантинному сертифікаті підкарантинний матеріал заражений карантинними організмами ; відсутній номер карантинного сертифіката та печатка пункту з карантину рослин. 6. Порядок переробки та реалізації підкарантинних матеріалів 6.1. Переробка та реалізація підкарантинних матеріалів здійснюється після проведення фітосанітарного контролю. 6.2. При проведенні фітосанітарного контролю державний інспектор з карантину рослин оглядає аналізує направляє на фітосанітарну експертизу підкарантинні матеріали а також перевіряє наявність фітосанітарних та карантинних документів на ці матеріали. Такими документами є: карантинний сертифікат; висновок фітосанітарної експертизи; акт фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів і об'єктів та транспортних засобів. 6.3. Фітосанітарні та карантинні документи засвідчують фітосанітарний стан підкарантинних матеріалів а також придатність до переробки реалізації та використання підкарантинних матеріалів. 6.4. Території підприємств що переробляють та реалізовують підкарантинні матеріали підлягають обстеженню державними інспекторами з карантину рослин з використанням феромонних пасток та харчових принад з метою виявлення шкідливих організмів. 6.5. Відкриття транспортних засобів що перевозять підкарантинні матеріали на підприємствах що їх переробляють та реалізують здійснюється з дозволу державного інспектора з карантину рослин а їх розвантаження проводиться тільки після результатів карантинного огляду та фітосанітарної експертизи. 6.6. Імпортні підкарантинні матеріали під час розвантаження складуються окремо від вітчизняних. 6.7. У разі виявлення в осіб що здійснюють реалізацію підкарантинних матеріалів під час проведення карантинного огляду шкідливих організмів такий вантаж підлягає обов'язковому знезараженню або знищенню. Питання щодо проведення знезараження та подальшого використання підкарантинних матеріалів вирішує Укрголовдержкарантин. 6.8. Після проведення процесу переробки підкарантинних матеріалів як вітчизняних так і імпортованих їх відходи підлягають знищенню шляхом спалювання. 6.9. Особа або власник підкарантинних матеріалів що призначені для реалізації зобов'язані надати їх для фітосанітарного контролю державному інспектору з карантину рослин для проведення фітосанітарної експертизи. 6.10. Придатність підкарантинних матеріалів для реалізації населенню підтверджується висновком лабораторії фітосанітарної експертизи та актом фітосанітарного контролю. 6.11. Торгові місця на агропродовольчих ринках надають їх оператори особам які здійснюють продаж рослин і рослинних продуктів тільки після пред'явлення ними акта фітосанітарного контролю що видається державним інспектором з карантину рослин. 6.12. На час проведення фітосанітарного контролю переробка та реалізація підкарантинного матеріалу забороняється. Приміщення складу або транспортний засіб з підкарантинним матеріалом опломбовується пломбою з символікою карантинної служби та номером державної інспекції з карантину рослин . 6.12.1. Остаточне визначення фітосанітарного стану підкарантинних матеріалів роблять спеціалісти карантинних лабораторій у висновках фітосанітарної експертизи. 6.12.2. Право зняття пломби з символікою державної служби з карантину рослин має тільки державний інспектор з карантину рослин. 6.13. При встановленні перевіркою підробки фітосанітарних документів матеріали за відповідною справою направляються до правоохоронних органів. 6.14. При виявленні порушень державним інспектором з карантину рослин а саме відсутність в осіб фітосанітарних та карантинних документів на підкарантинний матеріал; невиконання вимог нормативно-правових актів; порушення вимог щодо проведення боротьби зі шкідливими організмами підкарантинний матеріал підлягає негайному карантинному огляду з відбором зразків для фітосанітарної експертизи. Особа - порушник притягається до адміністративної відповідальності про що складається протокол та акт перевірки виконання заходів з карантину рослин додаток 29 . 6.15. Забороняється: зачищати транспортні засоби які перевозили підкарантинний матеріал на території переробних підприємств та ринків; реалізовувати та переробляти підкарантинні матеріали що не пройшли фітосанітарного контролю; використовувати для розвантаження підкарантинного матеріалу механізми та потужності які використовувалися для розвантаження інших підкарантинних матеріалів без попереднього очищення; використовувати для накопичення та реалізації складські приміщення що не були обстежені або перевірені державним інспектором з карантину рослин; переробляти та реалізовувати підкарантинний матеріал який вивезений з карантинної зони без проведення спеціальних карантинних заходів; видавати чи використовувати відходи після переробки підкарантинного матеріалу; накопичувати на території підприємств та ринків відходи від переробки підкарантинних матеріалів та від зачистки транспортних засобів механізмів потужностей і майданчиків розвантаження. Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 1 до пункту 2.1.1 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Державний Герб України КАРАНТИННИЙ ДОЗВІЛ Україна НА ІМПОРТ ТРАНЗИТ Міністерство аграрної політики 75/ Головна державна інспекція з карантину рослин УКРГОЛОВДЕРЖКАРАНТИН ------------------------------------------------------------------ |Цим дозволено | ------------------------------------------------------------------ реквізити власника підкарантинного матеріалу експорт транзит ------------------------------------------------------------------ |таких підкарантинних матеріалів: | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |1. Матеріали що ввозяться повинні бути вільні від карантинних | |організмів: | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |2. У пункті ввезення матеріали повинні відповідати таким | |вимогам: | ------------------------------------------------------------------ 3. Кожна партія підкарантинного матеріалу повинна супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом який засвідчує що матеріали відповідають встановленим вимогам вказаним у пунктах 1 2 цього дозволу. ------------------------------------------------------------------ |4. Увезення дозволено через прикордонні пункти: | | | | з обов'язковим карантинним контролем і експертизою.| |Підкарантинні матеріали повинні перевозитись з пункту ввезення| |до місця призначення без розкриття транспортного засобу під час| |транспортування. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5. За місцем призначення повинні бути проведені такі карантинні | |заходи: | ------------------------------------------------------------------ Згідно із Законом України "Про карантин рослин" та заявою від видано строком Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин М.П. Начальник відділу зовнішнього карантину рослин Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 2 до пункту 2.1.1 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Начальнику Укрголовдержкарантину ПОГОДЖЕНО Начальник держінспекції з карантину рослин по області М.П. ЗАЯВА на оформлення карантинного дозволу на імпорт транзит ------------------------------------------------------------------ |Місце використання | | |підкарантинного |--------------------------------------------| |матеріалу при | | |оформленні дозволу |--------------------------------------------| |на транзит - країна| | |призначення |--------------------------------------------| | | | |-------------------+--------------------------------------------| |Адреса отримувача | | | |--------------------------------------------| | | | |-------------------+--------------------------------------------| |Ідентифікаційний | | |код | | |-------------------+--------------------------------------------| |Установа - імпортер| | |підкарантинного |--------------------------------------------| |матеріалу - | | |отримувач при |--------------------------------------------| |оформленні дозволу | | |на транзит - |--------------------------------------------| |установа | | |перевізник | | |-------------------+--------------------------------------------| |Найменування | | |підкарантинного |--------------------------------------------| |матеріалу та його | | |кількість за |--------------------------------------------| |кожним окремо | | |-------------------+--------------------------------------------| |Країна походження | | | |--------------------------------------------| |країна реекспорту | | |-------------------+--------------------------------------------| |Пункт пропуску на | | |державному кордоні |--------------------------------------------| | при оформленні | | |дозволу на транзит |--------------------------------------------| |вказується пункт | | |виїзду | | |-------------------+--------------------------------------------| |Термін за який | | |планується |--------------------------------------------| |здійснити ввезення | | ------------------------------------------------------------------ Підпис власника вантажу Дата подання заяви 20 року М.П. Примітки: До заяви додаються: 1. Копія контракту. 2. Документ який підтверджує оплату. 3. При необхідності договір на переробку зберігання документи щодо розміщення на карантинну перевірку тощо. Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 3 до пункту 2.1.2 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Державний Герб України МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державна інспекція з карантину рослин у області КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ N 75/ від 20 року дійсний до 20 року 1. Виданий підприємству організації установі тощо реквізити власника підкарантинного і підконтрольного матеріалу у тому що йому їй дозволено вивезення точна адреса та реквізити отримувача підкарантинного підконтрольного матеріалу 2. Загальна кількість місць штук одиниць 3. Загальна вага тонн кг г літерами 4. Спосіб транспортування номер або номерний знак транспортного засобу 5. Станція пункт місце відправлення 6. Станція пункт місце призначення 7. Фітосанітарний стан засвідчується на підставі польового обстеження карантинного огляду експертизи відмітка про фітосанітарний стан матеріалу і проведені заходи 8. Установлюються такі умови при відправленні одержанні та використанні підкарантинного вантажу: 9. Сертифікат виданий на підставі Закону України "Про карантин рослин": М.П. Державний інспектор карантину рослин підпис прізвище ініціали Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 4 до пункту 2.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 01 | | | | 8 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Під фітосанітарним контролем | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 01 - код інспекції 8 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 5 до пункту 2.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 27 | | | | 1 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | КДІ від N | | | | Ввезення в Україну дозволено | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 27 - код інспекції 1 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 6 до пункту 2.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 11 | | | | 4 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Вантаж повернуто | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 11 - код інспекції 4 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 7 до пункту 2.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 03 | | | | 6 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Вилучено та знищено | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 03 - код інспекції 6 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 8 до пункту 2.6 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації фітосанітарного контролю та лабораторних експертиз підкарантинних матеріалів і транспортних засобів що прибувають з-за кордону в Україну через пункт пропуску ------------------------------------------------------------------ |N |Дата |Наз-|Кіль-|Тип |Країна|Номер|Номер|Рек- |Місце|Номер| |з/п|здій-|ва |кість|тран- |поход-|ка- |фіто-|ві- |мит- |нап- | | |снен-|під-|та |спор- |ження |ран- |сані-|зити |ного |рав- | | |ня |ка- |оди- |туван-|підка-|тин- |тар- |влас-|офор-|лення| | |ог- |ран-|ниця |ня |ран- |ного |ного |ника |млен-|на | | |ляду |тин-|вимі-|номер |тин- |доз- |сер- |ван- |ня |екс- | | | |ного|ру |тран- |ного |волу |тифі-|тажу | |пер- | | | |ма- | |спорт-|мате- |стро-|ката |або | |тизу | | | |те- | |ного |ріалу |ки | |пред-| | | | | |ріа-| |засобу| |його | |став-| | | | | |лу | | | |дії | |ника | | | | | | | | | | | |влас-| | | | | | | | | | | |ника | | | |---+-----+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-----+----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Кіль- |Висно- |Фітосанітарний стан |Номер |Прове-|Підпис | |кість |вок |підкарантинного матеріалу|акта |дені |чергово-| |відіб-|фіто- | об'єкти що виявлені |догляду|заходи|го | |раних |сані- |при карантинному огляді | | |інспек- | |проб |тарної |-------------------------| | |тора | | |експер-|ентомоло-|фіто- |бур'яни| | | | | |тизи |гічні |патоло-| | | | | | | |об'єкти |гічні | | | | | | | | |об'єкти| | | | | |------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |------+-------+---------+-------+-------+-------+------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 9 до пункту 2.6 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ чергувань державних інспекторів на ППКР ------------------------------------------------------------------ |N |Дата і час|Дата і |Прізвище |Перелік |Підпис | |з/п|початку |час |ім'я та по |заходів які не |чергового | | |чергування|закінчен-|батькові |закінчені |держ- | | | |ня |чергового |держінспектором |інспектора| | | |чергуван-|держінспек-|під час | | | | |ня |тора |чергування і що| | | | | | |треба зробити | | | | | | |змінному | | | | | | |держінспектору | | |---+----------+---------+-----------+----------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------+---------+-----------+----------------+----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 10 до пункту 2.7 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE Державна інспекція з карантину рослин по / Plant Quarantine State Inspection for області / Region АКТ N фітосанітарного контролю підкарантинних матеріалів об'єктів та транспортних засобів а також відбору зразків для фітосанітарної експертизи Phytosanitary Inspection and Sampling Certificate # Of Materials and Transport Liable to Quarantine and Monitoring Дата/ Date: 20 року Мною державним інспектором з карантину рослин / I Public Plant Quarantine Inspector згідно із Законом України "Про карантин рослин" проведено огляд підкарантинних матеріалів об'єктів та транспортних засобів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи: / according to Law of Ukraine "About Plant Quarantine" have inspected the following materials and transport facililies liable to monitoring and selected their samples for guarantine inspection: Назва матеріалу / Name of material: 3 Кількість вага кількість місць одиниць м / Quantity 3 weight number of stowage places units m Країна місце походження / Country place of origin Тип транспортування назва номер транспортного засобу / Type of transportation name number of cargo vehicle У супроводі транспортних документів / Accompanied by shipping documents Карантинний дозвіл / Quarantine Admission N від / valid from до / till Фітосанітарний карантинний сертифікат / Phytosanitary Certicate N від / valid from 20 Виданий на адресу / Issued by to the address Місце зберігання огляду / Place of storage Для експертизи відібрані зразки / The following samples have been selected for guarantine inspection У кількості / in an amount of Одиниць / units зразків / weight Проведені заходи / Measures taken Строк проведення заходів при виявленні карантинних або інших шкідливих організмів 20 року / Time 20 Акт складено в присутності / This Certificate has been made in the presence of : інспектор з карантину рослин / Inspector for Plant Quarantine Представник власника вантажу / Cargo Owner's Representative М.П. Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 11 до пункту 2.8 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації проведення фітосанітарного контролю та видачі карантинних сертифікатів ------------------------------------------------------------------ | N |Дата |Номер |Назва |Одиниці|Кіль-|Від- |От- |Резу-|Підпис| |з/п|офор- |каран-|підка- |виміру |кість|прав-|риму-|льта-|інс- | | |млення|тин- |рантин-| | |ник |вач |ти |пек- | | | |ного |ного | | | наз-| наз-|екс- |тора | | | |серти-|мате- | | |ва |ва |пер- | | | | |фіката|ріалу | | |повна|повна|тизи | | | | | | | | |адре-|адре-| | | | | | | | | |са |са | | | |---+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 12 до пункту 2.9 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 16 | | | | 2 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Вантаж підлягає фітосанітарному | | контролю за місцем призначення. | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 16 - код інспекції 2 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 13 до пункту 2.11 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державна інспекція з карантину рослин по АКТ ЗАТРИМАННЯ ПОВЕРНЕННЯ N від 20 року Мною державним інспектором з карантину рослин назва і код пункту призвище ім'я по батькові у присутності власника вантажу представника адміністрації пункту пропуску інспектора митниці та ін. призвище ім'я по батькові на основі Закону України "Про карантин рослин" затримано назва та кількість затриманого підкарантинного матеріалу походженням із країна походження на адресу Затримано повернено з приводу: про що складено цей акт у примірниках. Державний інспектор з карантину рослин підпис П.І.Б. Представник власника вантажу підпис П.І.Б. Інспектор митниці * підпис П.І.Б. М.П. --------------- * - У разі оформлення акта на ППКР Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 14 до пункту 2.12 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації повернутих підкарантинних матеріалів на ППКР ------------------------------------------------------------------ |N |Назва |Кіль- |Рекві-|Вид |Країна|Номер |Підста-|Пріз- | |з/п|підка- |кість |зити |тран- |поход-|фітоса-|ва для |вище | | |рантин-|підка-|влас- |спорту-|ження |нітар- |повер- |ім'я | | |ного |ран- |ника |вання | |ного |нення |по | | |мате- |тин- |ван- |та | |серти- | |бать- | | |ріалу |ного |тажу |номер | |фіката | |кові | | | |мате- | |тран- | |КДІ | |інспек-| | | |ріалу | |спорт- | | | |тора та| | | | | |ного | | | |його | | | | | |засобу | | | |підпис | |---+-------+------+------+-------+------+-------+-------+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+------+------+-------+------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 15 до пункту 2.12 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Державна інспекція з карантину рослин по АКТ ВИЛУЧЕННЯ N від 20 року Мною державним інспектором з карантину рослин назва і код пункту призвище ім'я по батькові у присутності власника вантажу представника адміністрації пункту пропуску інспектора митниці та ін. призвище ім'я по батькові на основі Закону України "Про карантин рослин" проведено вилучення назва та кількість вилученого підкарантинного матеріалу який прибув із країна походження на адресу Вилучено з приводу: про що складено цей акт у примірниках. Державний інспектор з карантину рослин підпис П.І.Б. Власник вантажу підпис П.І.Б. Інспектор митниці підпис П.І.Б. М.П. Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 16 до пункту 2.12 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації вилучених і знищених підкарантинних та підконтрольних матеріалів на ППКР ------------------------------------------------------------------ |N |Назва |Кіль- |Рек- |Вид |Країна|Номер|Під- |Прізви- | |з/п|під- |кість |візи-|транспор-|поход-|фіто-|става|ще | | |каран- |підкара-|ти |тування |ження |сані-|для |ім'я по| | |тинного|нтинного|влас-|та номер | |тар- |вилу-|батькові| | |мате- |матеріа-|ника |тран- | |ного |чення|інспек- | | |ріалу |лу |ван- |спортного| |сер- | |тора та | | | | |тажу |засобу | |тифі-| |його | | | | | | | |ката | |підпис | | | | | | | |КДІ | | | |---+-------+--------+-----+---------+------+-----+-----+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+--------+-----+---------+------+-----+-----+--------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 17 до пункту 2.28.3 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації проведення контрольних обстежень та обстежень 3 - кілометрової зони. ------------------------------------------------------------------ |N |Міс-|Дата|Площа|Харак- |Назва |Ме- |Ре- |Вияв-|Пріз- |При-| |з/п|це |про-|об- |тер |об'єк-|тод |зуль-|лено |вище |міт-| | |про-|ве- |сте- |обсте- |та |обс-|тати |в ре-|інспек-|ки | | |ве- |ден-|жува-|жуваної| |те- |об- |зуль-|тора | | | |ден-|ня |ної |терито-| |жен-|сте- |таті |який | | | |ня |об- |тери-|рії | |ня |жен- |обс- |прово- | | | |об- |сте-|торії| | | |ня |те- |див | | | |сте-|жен-| | | | | акт |жень |обсте- | | | |жен-|ня | | | | |держ-| |ження | | | |ня | | | | | |кон- | |та його| | | | | | | | | |тро- | |підпис | | | | | | | | | |лю | | | | |---+----+----+-----+-------+------+----+-----+-----+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----+----+-----+-------+------+----+-----+-----+-------+----| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 18 до пункту 3.4 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ------------------------------------------------------------------ |1. Експортер та його |2. Фітосанітарний сертифікат на | |адреса |реекспорт | |Name and adress of the |PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE- | |exporter |EXPORT | | | N | |-------------------------+--------------------------------------| |3. Імпортер та його |4. В організацію карантину і захисту | |адреса |рослин | |Declared name and adress | країна-імпортер | |of consignee | | | |To Quarantine and Plant Protection | | |Organization | | | country of import | | |--------------------------------------| | |5. Місце походження | | |Place of origin | |-------------------------+--------------------------------------| |6. Пункт увезення | Державний УКРАЇНА | |Declared point of | Герб UKRAINE | |entry | України Державна служба | |-------------------------| з карантину рослин | |7. Спосіб транспортування| України | |Declared means of | | |conveyance | State Servise on | | | Quarantine of Plants | | | in Ukraine | |----------------------------------------------------------------| |8. Маркування назва |9. Кількість | |підкарантинного матеріалу |Quantity | |ботанічна назва рослин | | |Marks number and description of | | |packages name of produce | | |botanical name of plants | | |----------------------------------------------------------------| |10. Цей сертифікат засвідчує що зазначені вище рослини | |рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були імпортовані| | країна реекспорту з країна | |походження у супроводі фітосанітарного сертифіката N | |оригінал затверджена копія які додаються до цього сертифіката | |що вони були упаковані переупаковані в оригінальну нову | |упаковку що визначено оригінальним фітосанітарним сертифікатом | |і додатковим інспектуванням визнано їх відповідність діючим | |фітосанітарним вимогам країни- імпортера а також засвідчено що| |при їх зберіганні в Україні вантаж не був підданий ризику | |інфікування чи зараження. | |This is to certify that the plants plant products or other | |regulated articles described above where imported | |into countracting party of re-export from | | countracting party of origin covered by Phytosanitary | |certificate N in original certified true cop of which| |is attached to this certificate; that they are packed repacked | |in original new containers that based on the original | |phytosanitary certificate and additional inspection they are | |considered to conform with the current phytosanitary | |requirements of the importing contracting party and that during| |storage in contracting party of re-export | |the consignment has not been subjected to the risk of | |infestation or infection. | |----------------------------------------------------------------| |11. Додаткова декларація | |Additional declaration | |----------------------------------------------------------------| | ЗНЕЗАРАЖЕННЯ |18. Місце оформлення | | Disinfestation and/or disinfection |Place of issue | | treatment | | |-------------------------------------| | |12. Обробка |Дата | |Treatment |Date | |-------------------------------------| | |13. Хімічна діюча |14. Експозиція|Прізвище держінспектора | |речовина |та температура|Name of authorized | |Chemical active |Duration and |officer | |ingradient |temperature | | |-------------------------------------| | |15. Концентрація |16. Дата|Підпис інспектора | |Concentration |Date |Signature of authorized | | | |officer | |-------------------------------------| | |17. Додаткова інформація |Штамп | |Additional information |Stamp | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 19 до пункту 3.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 11 | | | | 8 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Транзит по Україні дозволено. | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 11 - код інспекції 8 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 20 до пункту 3.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації транзитних підкарантинних матеріалів на ППКР ------------------------------------------------------------------ |N |Номер |Експор-|Назва |Кількість|Імпор-|Результати|Підпис| |з/п|каран- |тер та |підкаран-|підкаран-|тер та|фітосані- |черго-| | |тинного|його |тинного |тинного |його |тарного |вого | | |дозволу|рек- |матеріалу|матеріалу|рекві-|контролю |інс- | | |на |візити | | |зити | |пек- | | |транзит| | | | | |тора | |---+-------+-------+---------+---------+------+----------+------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 21 до пункту 4.3 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ------------------------------------------------------------------ |1. Експортер та його |2. Фітосанітарний сертифікат | |адреса |PHYTOSANITARY CERTIFICATE | |Name and adress of the | | |exporter | N | |-------------------------+--------------------------------------| |3. Імпортер та його |4. В організацію карантину і захисту | |адреса |рослин | |Declared name and adress | країна-імпортер | |of consignee | | | |To Quarantine and Plant Protection | | |Organization | | | country of import | | |--------------------------------------| | |5. Місце походження | | |Place of origin | |-------------------------+--------------------------------------| |6. Пункт увезення | Державний УКРАЇНА | |Declared point of | Герб UKRAINE | |entry | України Державна служба | |-------------------------| з карантину рослин | |7. Спосіб транспортування| України | |Declared means of | | |conveyance | State Servise on | | | Quarantine of Plants | | | in Ukraine | |----------------------------------------------------------------| |8. Маркування назва |9. Кількість | |підкарантинного матеріалу |Quantity | |ботанічна назва рослин | | |Marks number and description of | | |packages name of produce | | |botanical name of plants | | |----------------------------------------------------------------| |10. Цей сертифікат засвідчує що зазначені вище рослини | |рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були перевірені| |та/або пройшли експертизу відповідно до необхідних офіційних| |процедур і вважаються вільними від шкідливих організмів що є| |карантинними для країни-імпортера та відповідають діючим| |фітосанітарним вимогам країни-імпортера включаючи і регульовані| |некарантинні шкідливі організми. | |This is to certify that the plants plant products or other| |regulated articles described above have been inspected and/or| |tested according to appropriate official procedures and are| |considered to de free from the quarantine pests specified by the| |importing contracting party and to conform with the current| |phytosanitary requirements of the importing contracting party| |including those for regulated non-quarantine pests. | |----------------------------------------------------------------| |11. Додаткова декларація | |Additional declaration | |----------------------------------------------------------------| | ЗНЕЗАРАЖЕННЯ |18. Місце оформлення | | Disinfestation and/or disinfection |Place of issue | | treatment | | |-------------------------------------| | |12. Обробка |Дата | |Treatment |Date | |-------------------------------------| | |13. Хімічна діюча |14. Експозиція|Прізвище держінспектора | |речовина |та температура|Name of authorized | |Chemical active |Duration and |officer | |ingradient |temperature | | |-------------------------------------| | |15. Концентрація |16. Дата|Підпис інспектора | |Concentration |Date |Signature of authorized | | | |officer | |-------------------------------------| | |17. Додаткова інформація |Штамп | |Additional information |Stamp | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 22 до пункту 4.3 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації видачі фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт ------------------------------------------------------------------ |N |Дата |Номер |Назва |Оди-|Кіль-|Відправ-|Отри-|Ре- |Під- | |з/п|офор-|фітоса-|підка- |ниці|кість|ник |мувач|зуль-|пис | | |млен-|нітар- |рантин- |ви- | | назва | наз-|тати |ін- | | |ня |ного |ного |міру| |повна |ва |ек- |спек-| | | |серти- |мате- | | |адреса |повна|спер-|тора | | | |фіката |ріалу | | | |адре-|тизи | | | | | | | | | |са | | | |---+-----+-------+--------+----+-----+--------+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 23 до пункту 4.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЗАЯВА на оформлення фітосанітарного сертифіката карантинного сертифіката 1. Відправник експортер та його адреса 2. Отримувач імпортер та його адреса 3. Місце регіон походження та місце зберігання 4. Спосіб транспортування та номер транспортного засобу 5. Пункт ввезення до країни-імпортера * 6. Кількість об'єм або вага підкарантинного матеріалу 7. Назва підкарантинного матеріалу та маркування 8. Пункт або станція відправлення 9. Пункт або станція призначення 10. Додаткова декларація або інформація що надається заявником 11. Вимоги з карантину рослин до підкарантинного матеріалу та транспортного засобу що повинні бути виконані при оформленні сертифіката Дата подання заяви: 200 року Відправник експортер прізвище і підпис --------------- * Заповнюється тільки для фітосанітарних сертифікатів на експорт та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт. Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 24 до пункту 4.5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації підкарантинних матеріалів що вивозяться на експорт з України ------------------------------------------------------------------------------------ |N |Наз-|Кіль-|Місце |Від- |Спосіб|Отри-|Акт |Дата|Сві- |Дата|Фіто-|Прове-|Фіто-| |з/п|ва |кість|поход-|прав-|тран- |мувач|фіто-|ви- |доцтво|ви- |сані-|дені |сані-| | |під-|та |ження |ник |спор- |та |сані-|дачі|каран-|дачі|тар- |захо- |тар- | | |ка- |оди- | |та |туван-|його |тар- | |тинної| |ний |ди |ний | | |ран-|ниця | |його |ня та |адре-|ного | |екс- | |стан | |сер- | | |тин-|вимі-| |адре-|номер |са |кон- | |перти-| | | |тифі-| | |ного|ру | |са |тран- | |тролю| |зи | | | |кат | | |ма- | | | |спорт-| | | | | | | | | | |те- | | | |ного | | | | | | | | | | |ріа-| | | |засобу| | | | | | | | | | |лу | | | | | | | | | | | | | |---+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+----+-----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+----+-----+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 25 до пункту 4.9 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації експортних підкарантинних матеріалів на ППКР ------------------------------------------------------------------ |N |Номер |Експор- |Назва |Кіль- |Імпортер|Резуль-|Підпис | |з/п|фітосані- |тер та |підка- |кість |та його |тати |черго- | | |тарного |його |рантин-|підка- |реквізи-|фітоса-|вого | | |сертифіка-|реквізи-|ного |рантин-|ти |нітар- |інспек-| | |та і дата |ти |мате- |ного | |ного |тора | | |його | |ріалу |мате- | |конт- | | | |оформлення| | |ріалу | |ролю | | |---+----------+--------+-------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 26 до пункту 4.9 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ---------------------------------------------- | | | ДЕРЖКАРАНТИН 21 | | | | 5 | | ------------------------------- | | | Дата 20 року | | | | | | | | Інспектор | | | ------------------------------- | | | | Вивезення з України дозволено | | | ---------------------------------------------- Інспектор - прізвище та/або особистий номер підпис 21 - код інспекції 5 - код ППКР ВВ Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 27 до пункту 5.5.1 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Міністерство аграрної політики України Державна інспекція з карантину рослин по області АКТ N обстеження на встановлення фітосанітарного стану 20 року Мною державним інспектором з карантину рослин на підставі Закону України "Про карантин рослин" в присутності представників: проведено обстеження: назва підприємства установи організації Місце розташування адреса: область район місто селище тощо Інформація про земельну площу загальна площа га Культура що вирощується та обстежується Обстежено га на виявлення карантинного організму Метод проведення обстеження Виявлено уражених рослин Відібрано пошкоджених зразків у кількості Направлено на підтвердження у карантинну лабораторію Висновки та рекомендації державного інспектора з карантину рослин: АКТ складено у 2-х примірниках один з яких одержав посада громадянин прізвище ім'я по батькові М.П. підпис Державний інспектор з карантину рослин М.П. підпис Представники: Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 28 до пункту 5.15 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ЖУРНАЛ реєстрації підкарантинних матеріалів що перевозяться у межах держави ---------------------------------------------------------------------------------------- |N |Назва |Кіль-|Місце |Від- |Спосіб|Отри-|Акт |Дата|Свідо-|Дата|Фіто- |Прове-|Каран-| |з/п|під- |кість|поход-|прав-|тран- |мувач|фіто-|ви- |цтво |ви- |сані- |дені |тинний| | |каран-| |ження |ник |спор- |та |сані-|дачі|каран-|дачі|тарний|заходи|серти-| | |тин- | | |та |туван-|його |тар- | |тинної| |стан | |фікат | | |ного | | |його |ня та |адре-|ного | |екс- | | | | | | |мате- | | |адре-|N |са |кон- | |перти-| | | | | | |ріалу | | |са |тран- | |тролю| |зи | | | | | | | | | | |спорт-| | | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | | | |засобу| | | | | | | | | |---+------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+----+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------+-----+------+-----+------+-----+-----+----+------+----+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський Додаток 29 до пункту 6.14 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону перевезення в межах країни транзиту експорту порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів Міністерство аграрної політики України Державна інспекція з карантину рослин по області АКТ N перевірки виконання заходів з карантину рослин 20 року Мною державним інспектором з карантину рослин прізвище ім'я по батькові на підставі Закону України "Про карантин рослин" в присутності представників проведено перевірку виконання заходів з карантину рослин назва господарства підприємства організації області району міста селища тощо Перевіркою встановлено: вказати за який період На основі чинного законодавства з карантину рослин зобов'язую: посада громадянин прізвище ім'я по батькові Вжити такі заходи: вказати термін виконання кожного заходу В разі невиконання заходів з карантину рослин громадяни та посадові особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно статті 238-2 КУпАП Акт складено у 2-х примірниках один з яких одержав посада громадянин прізвище ім'я по батькові М.П. /Підпис/ Державний інспектор з карантину рослин М.П. підпис Представники: підпис підпис підпис Головний державний інспектор з карантину рослин України Я.В.Добрянський