Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки фероціаніду калію (Е 536) у солі кухонній (повареній)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 01.12.2003 N 32 Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки фероціаніду калію Е 536 у солі кухонній повареній Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Затвердити рекомендований Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України гігієнічний норматив вмісту харчової добавки: 1.1. Максимально допустимий рівень МДР вмісту у солі кухонній повареній харчової добавки фероціанід калію K4 [Fe CN 6 ]*ЗН2О Е 536 добавка що перешкоджає злежуванню та грудкуванню - не вище 10 мг/кг 0 001% у перерахунку на безводний калій фероціанід . 2. Погодити використання харчової добавки - фероціанід калію K4 [Fe CN 6 ]*ЗН2О Е 536 добавка що перешкоджає злежуванню та грудкуванню для виробництва солі кухонної повареної . За показниками безпеки фероціанід калію повинен відповідати вимогам ГОСТу 4207-75 для хімічно чистої речовини. 3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України дану постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств інших центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку. Головний державний санітарний лікар України О.В.Лапушенко