Порядок проведення медико-санітарного контролю (огляду) вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З “15” 07 2002р. № 255 м. Київ Про затвердження Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України Відповідно до Законів України “Про захист населення від інфекційних хвороб” “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” “Про єдиний митний збір який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” “Про транзит вантажів” постанов Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696 “Про затвердження правил санітарної охорони території України” від 12.01.2001 №5 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696” та Положення про Міністерство охорони здоров’я України затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 №918 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України додається . 2. Головному санітарно-епідеміологічному управлінню Бережнов С.П. у п’ятиденний термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя водного залізничного та повітряного транспорту об?єктів що мають особливий режим роботи головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України взяти до керівництва та забезпечити виконання вимог Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України. 4. Наказ набирає чинності з дня його опублікування. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Перший заступник Державного секретаря Головний державний санітарний лікар України О.О. Бобильова Начальник Головного санітарно-епідеміологічного управління С.П. Бережнов Начальник управління санітарно- епідеміологічного нормування регламентації експертиз та реєстрів В.І. Великий Начальник управління справами М.П. Мотюк В.о начальника юридичного відділу Е.Л. Меншикова Реєстр розсилки: До справи – 1 Управління МОЗ – 6 СЕС – 45 НДІ – 15 Соколовський 2537312 ЗАТВЕРДЖУЮ Наказ Міністерства охорони здоров?я України “15” 07 2002 № 255 П О Р Я Д О К проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України Загальні положення 1. Порядок встановлює вимоги щодо проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території і спрямований на запобігання поширенню в Україні інфекційних захворювань отруєнь та інших чинників які можуть створити небезпеку для життя та здоров’я людей. 2. Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства установи організації усіх форм власності та видів діяльності юридичних осіб що займаються увезенням чи транзитом через територію України вантажів. 3. Увезення чи транзит через територію України транспортних засобів вантажів продукції сировини в тому числі продовольчої сировини для лікарських засобів харчових продуктів предметів матеріалів відходів виробництва хімічних біологічних радіоактивних речовин та інших об’єктів далі – продукції які прямо чи опосередковано можуть негативно впливати на здоров’я людини здійснюється під державним санітарно-епідеміологічним наглядом. 4. Медико-санітарний контроль огляд вантажів та перевірку супровідної документації у пунктах пропуску через державний кордон України та на митній території здійснюють посадові особи установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту далі – посадова особа . 5. У пункті пропуску через державний кордон де відсутні підрозділи санітарно-епідеміологічної служби медико-санітарний контроль огляд вантажів які підлягають контролю здійснюється за викликом або в узгодженому режимі з Держкомкордоном та Держмитслужбою України установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту. Проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України 1. Вантажі що переміщуються через державний кордон України транзитом оформляються відповідно до вимог Закону України “Про транзит вантажів”. Медико-санітарний контроль огляд транзитних перевезень здійснюється у випадках передбачених Правилами санітарної охорони території України що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696 “Про затвердження правил санітарної охорони території України” та змінами до Правил санітарної охорони території України що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 №5 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696”. 1.1 У разі виявлення порушень дотримання санітарних норм транспортування вантажів через державний кордон транзитом виноситься постанова головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту щодо неможливості подальшого транзиту або визначаються умови подальшого транзиту через територію України. 2. У пунктах пропуску через державний кордон медико-санітарному контролю огляду підлягають вантажі що ввозяться на митну територію та визначені Переліком вантажів які підлягають медико-санітарному контролю огляду в пунктах пропуску через державний кордон України згідно з УКТ ЗЕД додаток 1 далі – Перелік . 2.1. Вантажі які відсутні в Переліку не підлягають медико-санітарному контролю огляду на державному кордоні і ввезення їх на митну територію проводиться без відміток на супровідній документації установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби. 2.2. Медико-санітарний контроль огляд вантажів які відсутні в Переліку застосовується лише у разі коли: - вони прибувають з місцевостей де зареєстровано інфекційні хвороби зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696 “Про затвердження правил санітарної охорони території України”; - державна санітарно-епідеміологічна служба або митна служба мають відомості що ці вантажі можуть сприяти поширенню в Україні інфекційних захворювань отруєнь а також можуть створити небезпеку для життя та здоров’я людей. 2.3. Посадовою особою в межах своєї компетенції за результатами розгляду супровідних документів накладна коносамент CMR інвойс тощо та огляду транспортного засобу щодо дотримання санітарних норм приймається рішення про можливість його пропуску на митну територію України. 2.4. Загальний час проведення медико-санітарного контролю огляду не повинен перевищувати час передбачений технологічним процесом роботи пункту пропуску через державний кордон. 2.5. Відмітки про результати проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів робляться на документах визначених Держкомкордоном та Держмитслужбою України. 2.6. Результати медико-санітарного контролю огляду вантажів у пункті пропуску через державний кордон України фіксуються посадовою особою у журналі обліку обстежень транспортних засобів та вантажів додаток 2 . 3. У випадках зазначених у п.п. 2. цього Порядку посадовою особою на супровідній документації проставляється відповідний штамп додаток 3 щодо можливості подальшого пересування вантажу на митну територію України. 3.1. У разі не можливості подальшого пересування вантажу на митну територію України проставляється штамп додаток 4 щодо не можливості подальшого пересування вантажу на митну територію України виноситься постанова головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту про заборону ввезення зазначеного вантажу на митну територію України. Проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів на митній території України. 1. Підставою для митного оформлення вантажу у вільний обіг є наявність на супровідній документації штампу додаток 5 що ввезення реалізацію використання дозволено. 1.2. Митне оформлення вантажу у вільний обіг без штампу додаток 5 на супровідній документації не проводиться. 2. Підставою для проставлення штампу додаток 5 на супровідній документації є наявність діючого позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або реєстраційного посвідчення або засвідчених в установленому порядку їх копій. 3. Якщо висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи передбачено необхідність проведення санітарного контролю партії даного виду вантажу то в цьому разі власник вантажу звертається до установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби для підтвердження відповідності показників безпеки вантажу висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи. У разі отримання позитивних результатів дослідження показників безпеки відображених у висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи посадовою особою на супровідній документації ставиться штамп додаток 5 . 4. У разі відсутності на вантаж позитивного висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи власник вантажу звертається до установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 4.1. Зразки вантажу для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відбираються посадовою особою відповідної установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби разом з представниками митної служби та власником продукції у відповідності до діючих нормативних документів а в разі їх відсутності – за аналогією з відповідними нормативними документами на продукцію галузевими стандартами правилами відбору зразків на конкретну продукцію за методами досліджень або відповідно до програм дослідження. 4.2. Після проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та отримання позитивного висновку посадовою особою на супровідній документації ставиться штамп додаток 5 . 5. У разі отримання негативних результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи виноситься постанова головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту про вилучення знищення вивезення за межі території України чи утилізацію даного вантажу. 6. Підставою для митного оформлення вантажу що ввозиться незібраним комплектний об‘єкт чи іншого товару який для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи потребує виконання монтажних робіт є: - договір на проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи вантажу між власником та відповідним закладом установою державної санітарно-епідеміологічної служби уповноваженим Головним державним санітарним лікарем України з урахуванням його акредитації на виконання робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи; або - довідка закладу установи державної санітарно-епідеміологічної служби про укладання такого договору із зазначенням номера договору та дати підписання яка залишається в митниці. 7. Установою закладом державної санітарно-епідеміологічної служби після виконання власником вантажу монтажних робіт проводиться державна санітарно- епідеміологічна експертиза за результатами якої видається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи в установленому порядку. 8. Результати медико-санітарного контролю огляду вантажів на митній території фіксуються у журналі обліку обстежень транспортних засобів та вантажів додаток 2 . Додаток 1 до Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України Перелік вантажів які підлягають медико-санітарному контролю огляду в пунктах пропуску через державний кордон України визначених згідно з УКТ ЗЕД Код за УКТЗЕД Назва товару 0201 Яловичина свiжа або охолоджена 0202 Яловичина морожена 0203 Свинина свiжа охолоджена або морожена 0204 Баранина або козлятина свiжа охолоджена або морожена 0205 00 М’ясо коней конина вiслюкiв мулiв або лошакiв свiже охолоджене або морожене 0206 Субпродукти харчовi великої рогатої худоби свиней овець кiз коней вiслюкiв мулiв або лошакiв свiжi охолодженi або мороженi 0207 М’ясо та харчовi субпродукти свiйської птицi товарної позицiї 0105 свiжi охолодженi або мороженi 0208 М’ясо та харчовi субпродукти свiжi охолодженi або мороженi 0209 00 Сало без пiсних частин свинячий жир та жир свiйської птицi не витопленi i не видiленi iншим способом свiжi або охолодженi мороженi солонi або у розсолi сушенi або копченi 0210 М’ясо та харчовi субпродукти солонi або у розсолi сушенi або копченi; харчове борошно з м’яса або субпродуктiв 0301 Жива риба 0302 Риба свiжа або охолоджена крiм рибного фiле та iншого м’яса риб товарної позицiї 0304 0303 Риба морожена крiм рибного фiле та іншого м’яса риб товарної позицiї 0304 0304 Фiле рибне та iнше м’ясо риб включаючи фарш свiже охолоджене або морожене 0305 Риба сушена солона або у розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно порошок та гранули придатнi для харчування 0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв живi свiжi охолодженi мороженi сушенi солонi або у розсолi; ракоподiбнi у панцирах варенi у водi або на парі охолодженi або неохолодженi мороженi сушенi солонi або у розсолi; борошно порошок та гранули з ракоподiбних придатнi для харчування 0307 Молюски вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок живi свiжi охолодженi мороженi сушенi солонi або у розсолi; iншi водянi безхребетнi крiм ракоподiбних та молюскiв живi свiжi охолодженi мороженi сушенi солонi або у розсолi; борошно порошок та гранули з iнших водяних безхребетних крiм ракоподiбних придатнi для харчування 0401 Молоко та вершки незгущенi i без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 0402 Молоко та вершки згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 0403 Маслянка коагульовані молоко та вершки йогурт кефiр та iншi ферментовані або сквашені молоко та вершки бактеріальними заквасками згущенi або незгущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або ароматизовані чи неароматизовані aбо з доданням фруктiв горiхiв чи какао 0404 Молочна сироватка згущена або незгущена з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти якi складаються з натуральних компонентів частин молока з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин в іншому місці не пойменовані 0405 Масло вершкове та iншi жири виробленi з молока; молочнi пасти 0406 Сири всіх видів та кисломолочний сир 0407 00 Яйця птицi у шкаралупi свiжi консервованi або варенi 0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки свiжi сушенi варенi у водi або на парі формованi мороженi або консервованi iншим способом з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 0409 00 00 00 Мед натуральний 0410 00 00 00 Харчовi продукти тваринного походження в іншому місці не пойменовані 0501 00 00 00 Людське волосся необроблене мите чи немите або знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 0502 Щетина свiйських або диких свиней; барсучий волос та iнший волос використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу 0503 00 00 00 Кiнський волос та його вiдходи у тому числі у виглядi полотна з пiдосновою чи без неї 0504 00 00 00 Кишки сечовi мiхурi та шлунки тварин цiлi або шматками крiм риб’ячих свiжi охолодженi мороженi солонi або у розсолi сушенi або копченi 0505 Шкурки та iншi частини птахiв вкриті пiр’ям або пухом пiр’я та частини пiр’я обрiзанi чи необрiзанi та пух очищенi або неочищенi дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження але якi не проходили подальшої обробки; порошок та відходи пір’я або частин пiр’я 0506 Кiстки та роги необробленi знежиренi якi пройшли первинну обробку але без надання форми оброблені кислотою aбо дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв 0507 Слонова кiстка черепаховий панцир вус китовий включаючи бахрому або iнших морських ссавцiв роги роги оленя копита нiгтi кiгтi та дзьоби необробленi або пiдданi первиннiй обробцi але без надання форми; порошок та вiдходи цих матерiалiв 0508 00 00 00 Корали та аналогічні мaтерiали необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв ракоподiбних чи голкошкiрих кiстки каракатиць необробленi або пiдданi первиннiй обробцi але без надання форми їх порошок та вiдходи 0509 00 Губки натуральнi тваринного походження 0510 00 00 00 Амбра сiра струмина боброва цiвета та мускус; шпанськi мушки; жовч у тому числі суха; залози та iншi продукти тваринного походження використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв свiжi охолодженi мороженi або оброблені iншим способом консервованi 0511 Продукти тваринного походження не включенi до iнших угруповань; мертвi тварини групи 01 або 03 непридатнi для харчування 0601 Цибулини бульби кореневі бульби бульбоцибулини розетки коренів та кореневища у станi вегетативного спокою у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi рослини та корені цикорiю крiм коренiв товарної позицiї 1212 0602 Живi рослини включаючи їх корiння живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв 0603 Зрізані квiтки та пуп’янки придатні для складання букетiв або для декоративних цілей свiжi засушенi вибiленi пофарбовані просоченi або обробленi iншим способом 0604 Листя гiлки та iншi частини рослин без квiток або пуп’янків трави мохи та лишайники для букетiв або оздоблення свiжi засушенi вибiленi пофарбованi просоченi або обробленi iншим способом 0604 10 Мохи та лишайники 0604 91 Свiжi листя гiлки та iншi частини рослин без квiток або пуп’янків трави для букетiв або оздоблення свiжi засушенi вибiленi пофарбованi просоченi або обробленi iншим способом 0701 Картопля свiжа або охолоджена 0702 00 00 00 Помiдори свiжi або охолодженi 0703 Цибуля цибуля-шарлот шарлот часник цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi свiжi або охолодженi 0704 Капуста головчаста капуста цвiтна капуста броколi кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica свiжi або охолодженi 0705 Салат-латук Lactuca sativa та цикорiй Cichorium spp. свiжi або охолодженi 0706 Морква рiпа столовi буряки солодкий корiнь редька селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди свiжi або охолодженi 0707 00 Огiрки та корнiшони свiжi або охолодженi 0708 Бобовi овочi лущенi або нi свiжi або охолодженi 0709 Овочi свiжi або охолодженi 0710 Овочi сирi або варенi у водi чи на парі мороженi 0711 Овочi консервованi для тимчасового зберiгання наприклад за допомогою сiрчаного газу або у солонiй водi у воді з доданням сірки aбо iнших речовин що забезпечують їх тимчасову консервацiю але у такому вигляді не придатнi для вживання 0712 Овочi сушенi цiлi нарiзанi на шматки або на скибки або добре подрiбненi чи розмеленi але не піддані подальшій обробці 0713 Овочi бобовi сушенi лущенi очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки подрібнені або не подрібнені 0714 Мaнiок маранта салеп топiнамбур солодка картопля батат та аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну свiжi охолодженi мороженi або сушенi цiлi чи у шматках або у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми 0801 Горiхи кокосовi бразильськi кеш’ю свiжi або сушенi очищенi вiд шкаралупи або неочищенi з шкіркою або без шкірки 0802 Горіхи свiжi або сушенi очищенi вiд шкаралупи або неочищенi з шкіркою або без шкірки 0803 00 Банани включаючи плантайни свiжi або сушенi 0804 Фiнiки iнжир ананаси авокадо гуаява манго та мангостани свiжi або сушенi 0805 Цитрусовi свiжi або сушенi 0806 Виноград свiжий або сушений 0807 Динi включаючи кавуни та папайя свiжi 0808 Яблука грушi та айва свiжi 0809 Абрикоси вишнi черешнi персики включаючи брюньони та нектарини сливи та терен свiжi 0810 Плоди свiжi 0811 Плоди та горіхи сирі aбо варенi у водi чи на парі мороженi з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 0812 Плоди та горіхи консервованi для тимчасового зберiгання наприклад діоксидом сірки або у солоній воді у воді з доданням сірки або інших речовин що забезпечують їх тимчасову консервацію але у такому вигляді не придатнi для харчування 0813 Плоди сушенi крiм тих що включенi до товарних позицiй 0801-0806; сумiшi з сушених плодів aбо горіхів цiєї групи 0814 00 00 00 Цедра цитрусових або шкiрки динь включаючи шкірки кавунів свiжi мороженi вміщені у солону воду просоченi або з доданням iнших речовин що забезпечують їх тимчасове зберiгання або добре висушенi 0901 Кава смажена або несмажена з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави у будь-якiй пропорцiї 0902 Чай ароматизований чи неароматизований 0903 00 00 00 Мате парагвайський чай 0904 Перець роду Рiper; стручковий перець роду Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta сушений або подрiбнений або розмелений 0905 00 00 00 Ванiль 0906 Кориця та квiти коричного дерева: 0907 00 00 00 Гвоздика цiлi плоди квiтки та квiтконiжки 0908 Мускатний горiх; мацiс; амон та кардамон 0909 Насiння анiсу бад'яну фенхелю корiандру куміну кмину; ягоди ялiвцю 0910 Iмбир шафран турмерик куркума тим’ян чебрець ; лаврове листя каррi та iншi прянощi 1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита меслин 1002 00 00 00 Жито 1003 00 Ячмінь 1004 00 00 00 Овес 1005 Кукурудза 1006 Рис 1007 00 Сорго зернове 1008 Гречка просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури 1101 00 Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита меслину 1102 Борошно інших зернових культур крім пшеничного або суміші пшениці та жита меслину 1103 Крупи крупка та гранули зернових культур 1104 Зерно зернових культур оброблене iншими способами наприклад лущене плющене у вигляді пластiвців шлiфоване різане ядро або подрібнене за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зернових культур гoлi плющенi у вигляді пластiвців або меленi 1105 Борошно крупа порошок пластiвцi гранули з картоплі 1106 Борошно крупа та порошок з сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 з серцевини сагової пальми aбо з коренеплодiв чи бульбоплодів товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08 1107 Солод обсмажений або необсмажений 1108 Крохмаль; iнулiн 1109 00 00 00 Клейковина пшенична суха чи сира 1201 00 Соєвi боби подрiбненi або неподрiбненi 1202 Арахiс землянi горiшки несмажений i не приготовлений iншим способом лущений aбо нелущений подрiбнений або неподрiбнений 1203 00 00 00 Копра 1204 00 Насiння льону подрiбнене або неподрiбнене 1205 00 Насiння свирiпи або рiпака подрiбнене або неподрiбнене 1206 00 Насiння соняшнику подрiбнене або неподрiбнене 1207 Олiйне насiння та плоди iнших олiйних культур подрiбненi або неподрiбненi 1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур крiм борошна з гiрчицi 1209 Насiння плоди та спори для сiвби 1210 Шишки хмелю свiжi або сухi подрiбненi або неподрiбненi розмеленi або у виглядi таблеток; лупулiн 1211 Рослини частини рослин насiння та плоди використовуванi головним чином у парфумерiї медицинi або для боротьби з комахами паразитами тощо свiжi або сушені порiзанi або непорiзанi подрiбненi або неподрiбненi розмеленi або нерозмеленi 1212 Плоди рiжкового дерева морськi та iншi водоростi цукровi буряки та цукрова тростина свiжi охолодженi мороженi або сушенi подрібнені або неподрібнені; кiсточки ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum використовуванi головним чином для харчових цiлей не включенi до iнших угруповань 1213 00 00 00 Солома та полова зернових необробленi подрiбненi або нерозмелені розмеленi або непотрібнені пресованi або у виглядi таблеток 1214 Бруква кормова буряк кормовий кормовi коренеплоди сiно люцерна конюшина еспарцет капуста кормова люпин вика та аналогічні кормовi продукти пресованi у виглядi таблеток або непресовані 1301 Шелак; гумі камеді смоли гумiсмоли та маслянистi смоли наприклад бальзами природнi 1302 Соки та екстракти рослинного походження; речовини з вмiстом пектину пектинати та пектати; агар-агар та iншi клеї та загусники рослинного походження видозмiненi або невидозмiненi: 1302 19 05 00 Масляниста смола живиця ванiльна 1401 Матерiали рослинного походження використовуванi головним чином для плетiння або виробництва матiв наприклад бамбук iндiйська тростина тростина очерет лоза рафiя очищена вiдбiлена або пофарбована солома злакiв липове лико 1402 Матеріали рослинного походження використовувані головним чином для набивання меблів наприклад капок рослинні волокна морська трава у тому числі у вигляді полотен з підосновою з інших матеріалів чи без неї 1403 Матерiали рослинного походження використовуванi головним чином для виробництва вiникiв або мiтел наприклад сорго п'ясава пирiй iстль у в'язках пучках або жмутах 1404 Матерiали рослинного походження не включенi до iнших угруповань 1501 00 Жир свинячий включаючи топлене сало та жир свiйської птицi крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503 1502 00 Жир великої рогатої худоби овечий або козячий крiм жиру товарної позицiї 1503 1503 00 Лярд-стеарин смалець олеостеарин олеомаргарин та масло тварин не емульгованi не змiшанi не приготовленi iншим чином 1504 Жири i масла та їх фракцiї з риби або морських ссавцiв рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1505 Жир з овечого випоту жиропіт та побiчнi жировi речовини включаючи ланолiн 1506 00 00 00 Твариннi жири i масла та їх фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1507 Олiя соєва та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1508 Олiя арахiсова та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1509 Олiя з маслин та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1510 00 Олiя та її фракцiї виробленi виключно з маслин рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу та сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509 1511 Олiя пальмова та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1512 Олiя соняшникова сафлорова або бавовняна та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1513 Олiя з кокосових горiхiв копра з горiхiв капустяної пальми або з бабасу та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1514 Олiя зі свиріпи рiпакова або гiрчична та її фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1515 Жири та олiя рослинна включаючи джоджобову олiю та їх фракцiї рафiнованi або нерафiнованi але без змiни їх хiмiчного складу 1516 Жири і масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї частково або повнiстю гiдрогенiзованi iнтеретерифiкованi реетерифiкованi або елаїдинiзованi рафiнованi або нерафiнованi але не піддані подальшiй обробцi 1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних та рослинних жирiв масел та олiї або фракцiй жирiв масел чи олiї з цiєї групи крiм харчових жирiв і масел та їх фракцiй товарної позицiї 1516 1518 00 Жири і олiя твариннi або рослиннi та їх фракцiї варенi окисленi зневодненi обробленi сiрчаною кислотою окислені струменем повiтря або хiмiчно модифiкованi крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв масел та олiї або фракцiй рiзних жирiв масел чи олiї з цiєї групи не включенi до iнших угруповань 1520 00 00 00 Глiцерин сирий; розчини та луги з вмiстом глiцерину 1521 Воски рослиннi крiм триглiцеридiв вiск бджолиний та воски i спермацети iнших комах рафiнованi чи нерафiнованi або пофарбованi чи непофарбованi 1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження 1601 00 Cосиски ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти виготовленi на основi цих виробiв 1602 Готовi чи консервованi продукти з м'яса м'ясних субпродуктiв або кровi iншi 1603 00 Екстракти та соки з м'яса риби або ракоподiбних молюскiв чи iнших водяних безхребетних 1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових чорна iкра та її замiнники виготовeенi з iкри iнших риб 1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi молюски та iншi водянi безхребетнi 1701 Цукор з цукрової тростини або цукрових бурякiв та хiмiчно чиста цукроза у твердому станi 1702 Цукор включаючи хiмiчно чистi лактозу мальтозу глюкозу та фруктозу у твердому станi; цукровi сиропи без додання ароматичних речовин або барвникiв; мед штучний змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор та патока 1703 Патока [меляса] одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру 1704 Кондитерськi вироби з цукру включаючи бiлий шоколад без вмiсту какао 1801 00 00 00 Какао-боби цiлi та розмеленi сирi або смаженi 1802 00 00 Шкаралупи шкiрки лушпайки та iншi вiдходи з какао 1803 Какао-паста знежирена або незнежирена 1804 00 00 Какао-масло какао-жир 1805 00 00 Какао-порошок без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао 1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна крупи крохмалю або солодових екстрактiв без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас.% какао у перерахунку на повнiстю знежирену основу не включенi до iнших угруповань; харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401?0404 без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас.% у перерахунку на повнiстю знежирену основу не включенi до iнших угруповань 1902 Вироби з тiста без дрiжджiв пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi з начинкою з м'яса чи iнших продуктiв або без начинки або виробленi iншим способом наприклад спагетi макарони локшина та iншi макароннi вироби; кускус готовий або не готовий до споживання 1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники виробленi з крохмалю у формі пластiвцiв гранул кульок крупинок горошин та в інших аналогiчних формах 1904 Готовi харчовi вироби одержанi із зерна зернових культур за допомогою обробки здуванням або смаженням наприклад кукурудзянi пластiвцi ; зернові злаки крiм кукурудзи у виглядi пластiвцiв гранул чи оброблених iншим способом за винятком борошна i крупки попередньо проваренi або приготовленi iншим способом не включенi до iнших угруповань 1905 Хлiбобулочнi кондитерськi вироби з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини порожнi капсули придатнi для використання у фармацевтицi вафельнi облатки для запечатування сушене тiсто з борошна та крохмалю у виглядi пластин тощо 2001 Овочi плоди та iншi їстiвнi частини рослин приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти 2002 Томати приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 2003 Гриби та трюфелi приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 2004 Овочi приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти мороженi крiм продуктiв товарної позицiї 2006 2005 Інші овочi приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти не мороженi крiм продуктiв товарної позицiї 2006 2006 00 Овочi плоди горiхи шкiрки плодiв та iншi частини рослин консервованi з доданням цукру зацукрованi або просоченi цукровим сиропом 2007 Варення желе мармелади фруктовi пюре та пасти плодовоягiднi якi пройшли тепло-ву обробку з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2008 Плоди та iншi їстiвнi частини рослин приготовленi або консервованi iншим способом з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту не включенi до iнших угруповань 2009 Соки фруктовi включаючи виноградне сусло або соки овочевi незбродженi без додання спирту з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 2101 Екстракти есенцiї та концентрати з кави чаю або мате [парагвайський чай] та готовi продукти на їх основi або на основi кави чаю чи мате [парагвайського чаю]; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та екстракти есенцiї i концентрати з них 2102 Дрiжджi активнi чи неактивнi ; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми крiм вакцин товарної позицiї 3002 ; готовi пекарськi порошки 2103 Продукти для приготування соусiв та готовi соуси; смаковi добавки та приправи змішані; порошок гiрчицi та готова гiрчиця 2104 Супи чи бульйони готовi i заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складені харчовi продукти 2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду що мiстять або не мiстять какао 2106 Харчовi продукти не включенi до iнших угруповань 2201 Води включаючи природнi або штучнi мiнеральнi газованi без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизованих речовин; лiд та снiг 2202 Води включаючи мiнеральнi та газованi з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизованих речовин та iншi безалкогольнi напої крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009 2203 00 Пиво із солоду солодове 2204 Вина винограднi натуральнi включаючи вина з доданням спирту та мiцнi; сусло виноградне крiм того що включено до товарної позицiї 2009 2205 Вермути та винограднi натуральнi вина iншi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 2206 00 Зброжені напої сидр яблучний та грушевий грушiвка перрi напiй медовий ; напої змiшанi якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними не включенi до iнших угруповань 2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi настоянки лiкери та iншi спиртовi напої 2209 00 Оцет харчовий та його замiнники одержанi з оцтової кислоти 2301 Борошно крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв риби або ракоподiбних молюскiв чи iнших водяних безхребетних не придатнi для споживання; шкварки 2302 Висiвки кормове борошно та iншi вiдходи вiд просiювання мелення або iнших способів обробки зерна зернових культур aбо бобових культур гранульованi чи негранульовані 2303 Вiдходи виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи буряковий жмих жмих цукрової тростини та iншi вiдходи виробництва цукру барда та iншi вiдходи пивоварiння i винокуріння гранульованi або негранульовані: 2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи одержанi пiд час екстрагування соєвої олiї меленi або немеленi негранульованi або гранульованi 2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи одержанi пiд час екстракції арахiсової олiї меленi або немеленi негранульованi або гранульованi 2306 Макуха та iншi твердi вiдходи одержанi пiд час екстракції рослинних жирiв та олiй за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 пресованi у брикети меленi або немеленi негранульованi або гранульованi 2307 00 Виннi осади; винний камiнь 2308 Продукти рослинного походження i рослиннi вiдходи рослиннi залишки i аналогічні продукти негранульованi або гранульованi використовуванi для годiвлi тварин не включенi до iнших угруповань 2309 Продукти що використовуються для годiвлi тварин 2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи 2402 Сигари включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями сигарили [тонкi сигари] та сигарети цигарки з тютюном або його замiнниками 2403 Тютюн та замiнники тютюну iншi промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 2501 00 Сiль включаючи столову i денатуровану та хлорид натрiю чистий розчиненi або не розчиненi у водi а також ті що містять добавки речовин якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок [що забезпечують сипкість сухих продуктiв та плиннiсть рiдких]; вода морська 2801 Фтор хлор бром i йод 2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна 2803 00 Вуглець сажі та інші форми вуглецю не включені до інших угруповань 2805 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали скандій та ітрій у чистому вигляді у сумішах або сплавах; ртуть 2806 Водень хлористий соляна кислота ; хлорсульфонова кислота 2807 00 Сірчана кислота; олеум 2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти 2809 Оксид фосфору V ; фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 2810 00 Оксиди бору; борні кислоти 2811 Неорганічні кислоти та неорганiчнi кисневмісні сполуки неметалів 2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів 2813 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний 2814 Аміак безводний або у водному розчині нашатирний спирт 2815 Гідроксид натрію каустична сода ; гідроксид калію каустичний поташ ; пероксиди натрiю чи калiю 2816 Гiдроксид та пероксид магнію; оксиди гідроксиди та пероксиди стронцію або барію 2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 2818 Корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмiнiю 2819 Оксиди та гідроксиди хрому 2820 Оксиди марганцю 2821 Оксиди та гiдроксиди заліза; мінеральні барвники що містять не менш як 70 мас.% сполук залiза у перерахунку на Fe2O3 2822 00 00 00 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні 2823 00 00 00 Оксиди титану 2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик червоний та оранжевий 2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганічні солі; інші неорганiчнi основи; iншi оксиди гiдроксиди та пероксиди металів: 2826 Фториди; фторосилiкати фтороалюмiнати та iншi комплексні солі фтору: 2827 Хлориди оксихлориди та гiдроксидхлориди; броміди та оксибромiди; йодиди та йодидоксиди 2828 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію технічний; хлорити; гiпобром 2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати 2830 Сульфіди; полісульфід 2831 Дитiонiти та сульфоксилати 2832 Сульфіти; тіосульфат 2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати персульфати 2834 Нітрити; нітрати 2835 Фосфiнати гiпофосфiти фосфонати фосфіти фосфати та поліфосфати 2836 Карбонати; пероксокарбонати перкарбонати ; карбонат амонiю технiчний що мiстить карбонат амонiю 2837 Цiанiди оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди 2838 00 00 00 Фульмiнати цiанати та тiоцiанати 2839 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi 2840 Борати; пероксоборати перборати 2841 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот 2842 Солi неорганiчних кислот або пероксокислот за винятком азидiв 2844 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи включаючи тi що розщеплюються i утворюють хiмiчнi елементи та iзотопи та їх сполуки; сумiшi та залишки що мiстять цi продукти 2845 Iзотопи крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом 2846 Сполуки органiчнi або неорганiчнi рiдкоземельних металiв iтрiю чи скандiю або сумішей цих металiв 2847 00 00 00 Пероксид водню ствердлий або не ствердлий сечовиною 2848 00 00 00 Фосфіди з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом за винятком ферофосфорних сполук 2849 Карбiди з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом 2850 00 Гiдриди нiтриди азиди силiциди та бориди з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом крiм сполук що є карбiдами товарної позицiї 2849 2851 00 Неорганічні сполуки включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти ; зрiджене повiтря з вилученням або без вилучення iнертних газiв ; стиснене повiтря; амальгами крiм амальгам дорогоцiнних металiв 2901 Вуглеводнi ациклiчнi 2902 Вуглеводнi циклiчнi 2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв 2904 Сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв галогенованi або негалогенованi 2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2907 Феноли; фенолоспирти 2908 Галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолів або фенолоспиртiв 2909 Ефiри простi ефiроспирти ефiрофеноли ефiроспиртофеноли пероксиди спиртiв простих ефiрiв кетонiв визначеного або невизначеного хiмiчного складу та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2910 Епоксиди епоксиспирти епоксифеноли та епоксиефiри з трьома атомами у циклi та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2911 00 00 00 Ацеталi та напiвацеталi до складу яких входять або не входять iншi функцiональнi групи з вмiстом кисню та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2912 Альдегiди до складу яких входять або не входять функцiональнi групи з вмiстом кисню; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд 2913 00 00 00 Гaлогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi речовин товарної позицiї 2912 2914 Кетони та хiнони що мiстять або не мiстять iншi функцiональнi групи та їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди галогенангiдриди перок-сиди пероксокислоти; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi кислоти циклiчнi монокарбоновi їх ангiдриди галогенангiдриди пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2917 Кислоти полiкарбоновi їх ангiдриди галогенангiдриди пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2918 Кислоти карбоновi з додатковими функцiональними групами з вмiстом кисню та їх ангiдриди галогенангiдриди пероксиди пероксикислоти; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2919 00 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi включаючи лактофосфати; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот за винятком складних ефiрiв галоїдних спо-лук водню та їх солi; їх галогенованi сульфованi нiтрованi або нiтрозованi похiднi 2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою 2922 Амiносполуки що містять функцiональну групу з вмiстом кисню 2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 2924 Сполуки що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти що мiстять функцiональну амiдну групу 2925 Сполуки що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу включаючи сахарин та його солi або функцiональну iмiнну групу 2926 Сполуки що мiстять функцiональну нiтрильну групу 2927 00 00 00 Дiазо- азо- або азоксисполуки 2928 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну 2929 Сполуки що мiстять iншi функцiональнi групи з вмiстом азоту 2930 Сполуки сiркоорганiчнi 2931 00 Елементоорганiчнi сполуки 2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероато-мом ами кисню 2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом ами азоту 2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi; iншi гетероциклiчнi сполуки 2935 00 Сульфонамiди 2936 Провiтамiни та вiтамiни природнi або отриманi в результаті синтезу включаючи природнi концентрати їх похiднi що використовуються головним чином як вiтамiни сумiшi цих речовин у тому числi розчинені або не розчинені o будь-якому розчиннику 2942 00 00 00 Органiчнi сполуки 3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження у сумiшi або нi пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження 3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi азотнi 3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi фосфорнi 3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi калiйнi 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту фосфору та калiю; iншi добрива; товари c цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi ефiри простi та складнi та iншi похiднi 3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати c вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для попереднього дублення 3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження включаючи фарбувальнi екстракти за винятком тваринного вугiлля визначеного чи невизначеного хiмiчного складу; препарати зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження 3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного чи невизначеного хiмiчного складу; препарати зазначені у примiтцi 3 до цiєї групи виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти гатунків які використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати aбо як люмiнофори визначеного або невизначеного хiмiчного складу 3808 Iнсектициди родентициди фунгiциди гербiциди засоби що запобігають проростанню паросткiв та регулятори росту рослин дезінфiкуючi речовини та аналогiчнi речовини в упаковках призначенi для роздрiбної торгiвлi або у виглядi готових виробiв наприклад стрiчки обробленi сiркою свiчки i папiр липкий вiд мух Додаток 2 до Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ОБСТЕЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ найменування місцезнаходження № п/п Дата Найменування продукції Звідки прибув куди направля-ється вантаж Перелік супро-відних документів Результати огляду транспортного засобу: задовільні/ незадовільні Рішення яке прийняте посадовою особою установи держсан-епіднагляду Прізвище ім’я по батькові та підпис посадової особи установи держ-санепіднагляду 1 2 3 4 5 6 7 8 Додаток 3 до Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ДОЗВОЛЕНО “ ” 200 р. № прізвище ім’я по батькові підпис Додаток 4 до Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ ЗАБОРОНЕНО “ ” 200 р. № прізвище ім’я по батькові підпис Додаток 5 до Порядку проведення медико-санітарного контролю огляду вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ВВЕЗЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВОЛЕНО “ ” 200 р. № Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи “ ” 200 р № прізвище ім’я по батькові підпис Примітка Штампи на супровідних документах повинні мати прямокутну форму з розмірами рамки 70х40 мм бути чіткими синього кольору. 2