Порядок відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 19.07.2005 N 360 z0782-05 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за N 783/11063 ПОРЯДОК відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів { Дію Порядку призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 z1288-05 від 20.10.2005 N 348 z0644-06 від 31.05.2006 } { Із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 440 z0884-06 від 04.07.2006 N 42 z0115-07 від 30.01.2007 } 1. З аптек їх структурних підрозділів та аптечних складів баз може здійснюватися відпуск лікарських засобів лише зареєстрованих в Україні в установленому порядку крім лікарських засобів що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому порядку за наявності завіреної постачальником відповідно до законодавства копії сертифіката якості виробника який зберігається у суб'єкта господарської діяльності. { Абзац перший пункту 1 із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 z0884-06 від 04.07.2006 } На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський засіб що видається виробником повинна бути надана в термін не більше ніж одна доба. 2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек аптечних пунктів аптечних кіосків. 3. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів. Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків забороняється. 4. Лікарські засоби виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки відпускаються в роздріб через його аптеки аптечні пункти. 5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах за рецептами медичних працівників далі-Рецепти може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку. 6. Лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби вироби медичного призначення відпускаються згідно з вимогами-замовленнями порядок оформлення яких визначено Правилами виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення z0782-05 далі - Правила . 7. Рецепт який виписано з порушенням вимог Правил z0782-05 у дозі яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта або містить несумісні лікарські засоби уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп "Рецепт недійсний" і повертається хворому. 8. Наркотичні психотропні лікарські засоби що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3 58-2003-п відпускаються тільки з аптек та аптечних складів баз які мають ліцензії на види діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин і які містяться в одній адміністративно-територіальній одиниці місті районі області з лікувально-профілактичним закладом до якого прикріплені з цією метою наказом відповідного управління охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. 9. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску визначених у п. 1.22 Правил z0782-05 . Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості. При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу. Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволяється. 10. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів лікарські засоби що підлягають предметно-кількісному обліку. 11. Рецепти на лікарські засоби які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я та ті за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах залишаються і зберігаються в аптеці. 12. На Рецептах крім перелічених у п. 11 цього Порядку при відпуску за ними лікарських засобів проставляється штамп "Відпущено" і повертаються хворому. Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом "Відпущено" заборонено. У разі відпуску меншої ніж виписано в Рецепті кількості лікарського засобу ставиться штамп "Відпущено" і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості призначеної лікарем. { Пункт 12 із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 z0884-06 від 04.07.2006 } 13. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів що містять отруйні наркотичні психотропні лікарські засоби та трамадол хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній "Сигнатура" додаток . 14. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без рецепта тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді 3-5 грам на один відпуск за наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з придбання зберігання перевезення відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770 770-2000-п . { Абзац перший пункту 14 в редакції Наказу МОЗ N 440 z0884-06 від 04.07.2006 } Відпуск калію перманганату з аптечних кіосків а також у кількості більшій за зазначену забороняється. Відпуск хворим інших прекурсорів віднесених до таких відповідно до законодавства забороняється. 15. Термін зберігання Рецептів та вимог-замовлень в аптеках: 15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф-3 58-2003-п зберігаються в аптеках протягом п'яти років не враховуючи поточного року . 15.2. Рецепти ф-1 z0782-05 на лікарські засоби відпущені безоплатно чи на пільгових умовах зберігаються в аптеках протягом трьох років не враховуючи поточного року . 15.3. Рецепти на лікарські засоби які підлягають предметно-кількісному обліку за винятком лікарських засобів виписаних на спеціальних рецептурних бланках ф-3 58-2003-п зберігаються в аптеках протягом одного року не враховуючи поточного року . 15.4. Вимоги-замовлення зберігаються протягом трьох років не враховуючи поточного року . 15.5. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти та вимоги-замовлення підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку. 16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості відпущені з аптек та їх структурних підрозділів поверненню не підлягають про що розмістити оголошення в залі обслуговування. { Пункт 16 із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 z0884-06 від 04.07.2006 } 17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється реклама рецептурних лікарських засобів. У залі обслуговування населення на вітринах у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби що відпускаються без Рецепта та ті що відпускаються за Рецептом з обов'язковою позначкою "Відпуск за рецептом лікаря". 18. У разі відсутності лікарського засобу виписаного медичним працівником пацієнту за його згодою може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою але з такою самою діючою речовиною за міжнародною непатентованою назвою формою відпуску та дозуванням як і лікарський засіб виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах та ті що підлягають предметно-кількісному обліку. 19. Функціональні харчові продукти біологічно-активні добавки та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання використання повинні бути розміщені в торговельному залі на окремому стенді стелажі відділі тощо з обов'язковим зазначенням про те що вони є спеціальними харчовими продуктами та не зареєстровані як лікарські засоби в установленому порядку. { Порядок доповнено пунктом 19 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 42 z0115-07 від 30.01.2007 } Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников Додаток до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів СИГНАТУРА Розмір 80 х 148 мм назва населеного пункту Аптека N Рецепт N Прізвище ім'я та по батькові і вік хворого Rp: Прізвище ім'я та по батькові лікаря Приготував Перевірив Відпустив Дата Ціна Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря. { Додаток із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 42 z0115-07 від 30.01.2007 } Заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Ю.В.Підпружников