Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З 26.12.2005 N 373 Про затвердження Переліку національних стандартів добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів Відповідно до статті 9 Закону України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року N 36390/5/1-05 щодо Графіка впровадження технічних регламентів розроблених на основі положень директив Нового підходу ЄС і з метою забезпечення своєчасного впровадження Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів затвердженого наказом Держспоживстандарту від 31.12.2003 N 276 державний реєстраційний N 545/9144 від 27.04.2004 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Перелік національних стандартів добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів додається . 2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості" Філіпчук Г.Г. забезпечити протягом 2 місяців публікацію в "Бюлетені інформаційних матеріалів зі стандартизації метрології та сертифікації" Переліку національних стандартів добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Вівчарика В.П. Голова М.Негрич ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держспоживстандарту України 26.12.2005 N 373 Перелік національних стандартів добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Позначення та назва стандарту | |-----+----------------------------------------------------------| | 1. |ДСТУ ISO 4190-1-2001 "Установка ліфтова елеваторна . | | |Частина 1. Класи ліфтів I II III IV" ISO 4190-1:1999 | | |IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 2. |ДСТУ ISO 4190-2-2001 "Установка ліфтова елеваторна . | | |Частина 2. Ліфти класу IV" ISO 4190-2:2001 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 3. |ДСТУ ISO 4190-3-2001 "Установка ліфтова елеваторна . | | |Частина 3. Ліфти службові класу V" ISO 4190-3:1982 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 4. |ДСТУ ISO 4190-5-2001 "Установка ліфтова елеваторна . | | |Частина 5. Пристрої керування сигналізації і додаткові | | |пристрої" ISO 4190-5:1996 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 5. |ДСТУ ISO 4190-6-2001 "Установка ліфтова елеваторна . | | |Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових | | |будинках. Планування і вибір" ISO 4190-6:1984 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 6. |ДСТУ ISO 7465:2004 "Ліфти пасажирські та службові. | | |Напрямні для кабін та противаг ліфтів. Тип T" ISO | | |7465:2001 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 7. |ДСТУ ISO 9386-1:2005 "Приводні підіймальні платформи для | | |осіб з функціональними порушеннями. Правила безпеки | | |розміри і робота. Частина 1. Вертикальні підіймальні | | |платформи" | |-----+----------------------------------------------------------| | 8. |ДСТУ ISO 9386-2:2005 "Приводні підіймальні платформи для | | |осіб з функціональними порушеннями. Правила безпеки | | |розміри і робота. Частина 2. Підіймальні ліфтові сходи що| | |рухаються по нахиленій площині для сидіння стояння та | | |використання колясок" | |-----+----------------------------------------------------------| | 9. |ДСТУ ISO/TS 14798:2004 "Ліфти елеватори ескалатори і | | |пасажирські конвеєри. Методологія аналізу ризиків" | |-----+----------------------------------------------------------| | 10. |ДСТУ EN 81-1:2003 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні" | | | EN 81-1:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 11. |ДСТУ EN 81-2:2003 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні" | | | EN 81-2:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 12. |ДСТУ EN 81-3:2004 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і | | |гідравлічні службові" pr EN 81-3:1999 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 13. |ДСТУ pr EN 81-5:2004 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові" | | | pr EN 81-5:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 14. |ДСТУ pr EN 81-6:2004 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з| | |ланцюговою передачею" pr EN 81-6:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 15. |ДСТУ pr EN 81-7:2002 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 7. Ліфти з| | |зубчатою передачею" pr EN 81-7:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 16. |ДСТУ pr EN 81-8:2002 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. | | |Випробовування на вогнестійкість" pr EN 81-8:1997 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 17. |ДСТУ pr EN 81-11:2001 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих | | |будинках" pr EN 81-11:1998 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 18. |ДСТУ pr EN 81-28:2001 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 28. | | |Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і | | |вантажопасажирських ліфтах" pr EN 81-28:2000 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 19. |ДСТУ pr EN 81-70:2003 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування | | |пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність | | |доступу до ліфтів пасажирів зокрема пасажирів із | | |функційними порушеннями" pr EN 81-70:1999 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 20. |ДСТУ pr EN 81-71:2004 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських | | |і вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти стійкі до| | |вандалізму" pr EN 81-71:2002 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 21. |ДСТУ pr EN 81-72:2002 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежної | | |служби" pr EN 81-72:1999 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 22. |ДСТУ pr EN 81-73:2004 "Норми безпеки до конструкції та | | |експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських | | |і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи | | |ліфтів у разі пожежі" pr EN 81-73:2001 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 23. |ДСТУ EN 115:2003 "Норми безпеки до конструкції і | | |експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів" | | | EN 115:1995 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 24. |ДСТУ pr EN 13015-2002 "Технічне обслуговування ліфтів і | | |ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного | | |обслуговування" pr EN 13015:2001 IDT | |-----+----------------------------------------------------------| | 25. |ДСТУ EN 18738:2004 "Ліфти елеватори . Вимір властивостей | | |ліфта шум вібрація " | |-----+----------------------------------------------------------| | 26. |ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 "Вимоги безпеки для ліфтів | | | елеваторів . Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки" | |-----+----------------------------------------------------------| | 27. |ГОСТ 8823-85 "Лифты электрические грузовые малые. Основные| | |параметры и размеры" | |-----+----------------------------------------------------------| | 28. |ГОСТ 8824-85 "Лифты электрические грузовые малые. Основные| | |параметры и размеры" | |-----+----------------------------------------------------------| | 29. |ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические | | |условия" | |-----+----------------------------------------------------------| | 30. |ГОСТ 29121-91 ИСО 4101-83 "Проволока стальная | | |углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия" | ------------------------------------------------------------------ Директор Департаменту технічного регулювання О.Баб'як