Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 31 грудня 1996 року N 395 Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення З метою упорядкування віднесення витрат обігу аптечних закладів на витрати по виготовленню і фасуванню лікарських засобів та виробів медичного призначення на підставі погодження Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 16241/15 та у відповідності з Типовим положенням про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.96 р. N 334 наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення. 2. Рекомендувати: Аптечним управлінням обласних міських державних адміністрацій обласним міським об'єднанням підприємствам "Фармація" аптечним закладам які здійснюють виготовлення і реалізацію лікарських засобів прийняти затверджені Методичні рекомендації до застосування. 3. Вважати такими що не застосовуються на території України наказ МОЗ СРСР від 20.03.91 N 86 "О частичном изменении Правил применения прейскуранта N 025-1978 "Розничные цены на медикаменты и аптекарские товары" та "Методические рекомендации по определению тарифов за изготовление и фасовку лекарственных средств и изделий медицинского назначения" затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 28.12.90 р. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Картиша А. П.   Міністр  А. М. Сердюк    Додаток до наказу МОЗ України від 31 грудня 1996 р. N 395  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по визначенню вартості виготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення Методичні рекомендації розроблені: кандидатом економічних наук доктором фармацевтичних наук професором кафедри організації та економіки фармації Української фармацевтичної академії Немченко А. С. кандидатом фармацевтичних наук асистентом кафедри організації та економіки фармації Української фармацевтичної академії Чернухою В. М. Українським об'єднанням "Укрфармація". Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення аптеками розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. N 334 "Про затвердження типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу у торговельній діяльності". Застосування Методичних рекомендацій дозволяє розподілити витрати аптеки для здійснення реалізації готових лікарських засобів промислового виробництва та власного виготовлення за рецептами лікарів а також на замовлення лікувально-профілактичних закладів. Розподіл вищезгаданих витрат здійснюється з урахуванням витрати місткості як комплексного показника що відображає трудомісткість технологічну часову фізичну за нормами часу на виконання робіт і матеріаломісткість. Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення лікарських засобів аптеками складаються з двох частин: Частина I - Порядок визначення тарифів за індивідуальне та серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення аптеками що обслуговують населення населення та лікувальні заклади. Частина II - Порядок визначення тарифів за серійне виготовлення лікарняними міжлікарняними іншими аптеками.  Розрахунки тарифів на виготовлення лікарських засобів проводять аптечні заклади юридичні особи . Методика визначення вартості лікарських засобів що виготовляються аптеками передбачає можливість як ручного розрахунку так і за допомогою ЕОМ. Частина I ПОРЯДОК визначення тарифів за індивідуальне та серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення аптеками що обслуговують населення населення та лікувальні заклади 1. Загальні положення 1.1. В аптечних закладах при визначенні тарифів за виготовлення екстемпоральних ліків застосовуються середньозважені коефіцієнти витратомісткості за окремими лікарськими формами та основними технологічними операціями враховуючи співвідношення між індивідуально та серійно виготовленими лікарськими формами додаток 4 таблиця 2 .  1.2. З метою достовірності розрахунків єдиних тарифів за виготовлення та фасування лікарських засобів необхідно проаналізувати фактичні витрати і обсяги виготовлення 10 - 15 % аптек кожного регіону.  1.3. Для встановлення регіональних тарифів розраховуються середньозважені оцінки за обсягами робіт за лікарськими формами. 2. Методика визначення тарифів за виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення 2.1. В основу цієї методики покладений розрахунковий метод виділення витрат при екстемпоральному виготовленні ліків і фасувальних роботах із загальної суми витрат аптеки за кожною статтею витрат обігу окремо. 2.2. Методика розрахунку тарифів складається з наступних етапів: - виділення затрат при виготовленні екстемпоральних ліків і фасуванні з загальних витрат аптек дані яких аналізуються; - визначення обсягів діяльності аптек у кількостях виготовлених лікарських форм і фасовок за період що аналізується; - розрахунок фактичної вартості виготовлення лікарських форм і фасувальних робіт по кожній з аптек дані яких аналізуються; - визначення єдиних тарифів як середньостатистичних оцінок по лікарських формах та фасувальних роботах. 2.3. Методику віднесення витрат на екстемпоральне виготовлення лікарських форм і фасувальні роботи подано у додатку 1. 2.4. Вихідні дані до розрахунку витрат на виготовлення ліків та фасувальні роботи визначаються за звітними показниками одного з кварталів року додаток 2 таблиці 1 2 . Контрольний приклад виділення витрат по виготовленню з загальних витрат обігу наведений у додатку 3 таблиці 1 2 . 2.5. Обсяги виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення визначаються на підставі суцільної вибірки за один з кварталів року. Обсяги діяльності надаються аптеками за номенклатурою виготовлення лікарських форм та фасувальних робіт додаток 4 таблиця 1 . 2.6. Розрахунок тарифів проводиться з врахуванням забезпечення рентабельності виготовлення лікарських засобів аптеками. 2.7. Фактична вартість виготовлення лікарських форм та фасувальних робіт в розрахунку на одну одиницю визначається по кожній аптеці таким чином: - сумарна витратомісткість виготовлення ліків та фасування розраховується за середньозваженими коефіцієнтами витратомісткості додаток 4 таблиця 2 множенням на обсяги робіт; - вартість одиниці витратомісткості визначається шляхом ділення суми витрат виготовлення на сумарну витратомісткість додаток 4 таблиця 3 ; - вартість лікарських форм технологічних операцій та одиниць фасування визначається за структурою таблиці витратомісткості додаток 4 таблиця 4 .  2.8. Розрахунок вартості 1 л води очищеної яка виготовляється аптеками проводиться на підставі коефіцієнтів витратомісткості її виготовлення: води очищеної без додаткової стерилізації - 50 стерильної - 100 додаток 4 таблиця 2 . Визначення вартості води очищеної може проводитися аптеками окремо розрахунковим методом. У такому випадку витрати виготовлення зменшуються на суму витрат по виготовленню води очищеної. 2.9. Вартість тарифу за відпуск спирту етилового визначається не підставі коефіцієнтів витратомісткості залежно від об'ємів відпуску: 5 л і більше - 18 від 1 до 5 л - 12 від 400 до 500 мл - 6 до 250 мл - 5 додаток 4 таблиця 2 . 2.10. Контрольний приклад розрахунку вартості виготовлення екстемпоральних ліків та фасувальних робіт наведений у додатку 4 таблиця 3 .  2.11. Для встановлення регіональних тарифів проводяться розрахунки середньозважених оцінок за обсягами виготовлення фактичної вартості виготовлення екстемпоральних ліків і фасувальних робіт по всіх аптеках що аналізуються додаток 4 таблиця 5 . 3. Програмне забезпечення цієї методики розроблене у вигляді ППП "Тарифи" на мові ПАСКАЛЬ для персональних ПЕОМ типу IBM PC XT/AT. 4. Визначення тарифів за виготовлення гомеопатичних лікарських форм. При розрахунку вартості виготовлення гомеопатичних лікарських форм використовуються коефіцієнти витратомісткості виготовлення дилюцій - 25 крупки лікарської - 11 насичення крупки лікарської - 8 додаток 4 таблиця 2 .   Додаток 1  ПОРЯДОК розрахунку витрат виготовлення екстемпоральних ліків у аптеках  N статті суб- статті   Найменування статті субстатті   Зміст розрахунку   1   2   3   1.   Витрати на перевезення   Розраховуються від суми витрат за статтею в частині віднесеній до товарообігу пропорційно питомій вазі вартості товарів що використовуються у виготовленні екстемпоральних лікарських форм у загальній сумі товару   2.   Витрати на оплату праці   Заробітна плата персоналу зайнятого виготовленням лікарських засобів повністю відноситься на виготовлення  Заробітна плата інших категорій персоналу аптеки відноситься до витрат виготовлення пропорційно питомій вазі заробітної плати співробітників зайнятих у виготовленні ліків у загальному фонді заробітної плати  Враховуючи істотні відміни у формуванні штату та фонду заробітної плати у різних аптеках витрати за цією статтею визначаються в аптеці самостійно  3.   Витрати на оренду та утримання основних фондів     3.1.   Плата за оперативну оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів  Розраховується пропорційно питомій вазі товарообігу по екстемпоральних лікарських формах у загальному товарообігу   3.2.   Плата за оренду приміщень нежитлового призначення  Розраховується від суми орендної плати пропорційно питомій вазі площі аптеки зайняти під виготовлення екстемпоральних ліків у загальній площі аптеки  3.3.  Плата за опалення  Витрати на опалення розраховуються аналогічно п. 3.2  3.4.   Плата за освітлення   Витрати на освітлення виділяються з загальної суми плати за електроенергію за мінусом суми субстатті 3.9 і розраховуються аналогічно п. 3.2  3.5.   Плата за водопостачання   Витрати на водопостачання визначаються за показниками водомірів а при їх відсутності розрахунок ведеться з практичного рівня виробничих витрат за цією статтею: 90 - 95 %  3.6.   Плата за каналізацію та інші комунальні послуги   Витрати на каналізацію розраховуються від загальної суми витрат по статті пропорційно питомій вазі співробітників зайнятих виготовленням екстемпоральних ліків у загальній штатній чисельності аптеки  3.7.   Витрати на прибирання прилеглої території  Розраховуються аналогічно п. 3.2   3.8.   Вартість матеріалів і засобів догляду за приміщенням територіями обладнанням  Розраховується аналогічно п. 3.2   3.9.   Витрати на електроенергію   Визначаються за показниками електролічильників і потужності обладнання що використовуються у виготовленні екстемпоральних ліків        Примітка: для спрощення розрахунків витрат виготовлення на електроенергію і освітлення їх можна виділяти аналогічно п. 3.2.  3.10.   Витрати на проведення протипожежних заходів  Розраховуються аналогічно п. 3.2   3.11.   Витрати на перевірку і таврування вагів та інших приладів  Повністю відносяться на виготовлення   3.12.   Витрати на оплату протипожежної і сторожової охорони  Розраховуються аналогічно п. 3.2   4.   Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів  Виділяються з загальної суми статті пропорційно питомій вазі основних засобів зайнятих у виготовленні екстемпоральних ліків у загальній сумі основних засобів   5.   Амортизаційні відрахування на капремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів  Розраховуються аналогічно п. 4   6.   Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів     6.1.   Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів   Розраховується від загальної вартості описаного інвентарю пропорційно питомій вазі вартості малоцінного інвентарю зайнятого у виготовленні екстемпоральних ліків у загальній вартості малоцінного інвентарю  6.2.   Знос санспецодягу   Розраховується аналогічно п. 3.6   6.3.   Поточні витрати на ремонт і утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів  Розраховується аналогічно п. 3.6   8.   Витрати на зберігання підсортування оброблення пакування і передпродажну підготовку товарів     8.1.   Вартість допоміжних матеріалів  Розраховується аналогічно п. 3.11   8.2.   Витрати на утримання холодильного обладнання  Розраховуються аналогічно п. 3.11   8.3.   Витрати на дезінсекцію та дератизацію  Розраховуються аналогічно п. 3.2   9.   Витрати на рекламу   Повністю відносяться на реалізацію готових лікарських засобів  10.   Відсотки за кредити  Розраховуються аналогічно п. 1   11.   Втрата товарів у межах норм природного убутку під час перевезення зберігання та реалізації  Розраховується аналогічно п. 3.11   12.  Витрати на тару  Розраховуються аналогічно п. 3.1  13.   Відрахування на соціальні заходи  Розраховуються аналогічно п. 2   14.   Витрати на обов'язкове страхування майна  Визначаються від суми платежів згідно з договором аналогічно п. 4  15.   Інші витрати     15.1.   Витрати пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці  Розраховуються аналогічно п. 3.6   15.2.  Витрати на утримання касового господарства  Розраховуються аналогічно п. 3.1  15.3.   Витрати пов'язані з управлінням діяльністю аптеки  Розраховуються аналогічно п. 3.6   15.4.   Оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ  Розраховується аналогічно п. 3.1   15.5.   Витрати на експертизу і лабораторний аналіз  Розраховуються аналогічно п. 3.11   15.6.   Експортне вивізне мито і митні збори  Розраховуються аналогічно п. 1   15.7.   Відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів  Розраховуються аналогічно п. 3.1   15.8.   Податки збори та інші обов'язкові платежі  Розраховуються аналогічно п. 3.1   15.9.   Оприлюднення річного звіту  Розраховується аналогічно п. 3.1   15.10   Інші витрати що не ввійшли до вищезазначених статей   Визначаються аптеками за фактичними витратами і відносяться на виготовлення пропорційно питомій вазі кількості екстемпоральної рецептури у загальній рецептурі аптеки    Додаток 2  Контрольний приклад розрахунку єдиних тарифів за індивідуальне і серійне виготовлення лікарських засобів у аптеці Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунків витрат по виготовленню екстемпоральних ліків у аптеках N статті   Найменування статті субстатті   Дані контрольного прикладу грн.   1   2   3   1.   Витрати на перевезення   580 0   2.   Витрати на оплату праці   6640 0   3.   Витрати на оренду та утримання основних фондів      3.1.   Плата за оперативну оренду основних виробничих фондів   740 0   3.2.   Плата за оренду приміщень нежитлового призначення   150 0   3.3.   Плата за опалення   2670 0   3.4.   Плата за освітлення   -   3.5.   Плата за водопостачання   130 0   3.6.   Плата за каналізацію та інші комунальні послуги   194 30   3.7.   Витрати на прибирання прилеглої території   -   3.8.   Вартість матеріалів і засобів для догляду за приміщеннями територією обладнанням інвентарем   96 0   3.9.   Витрати на електроенергію   370 0   3.10.   Витрати на проведення протипожежних заходів   -   3.11.   Витрати на перевірку і таврування вагів та інших приладів   92 0   3.12.   Витрати на оплату протипожежної і сторожової охорони   430 0   4.   Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів   380 0   5.   Амортизаційні відрахування на капремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів  -   6.   Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів      6.1.   Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів   30 0   6.2.   Знос санспецодягу   80 0   6.3.   Поточні витрати на ремонт і утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів   -   8.   Витрати на зберігання підсортування оброблення пакування і передпродажну підготовку товарів     8.1.   Вартість допоміжних матеріалів   315 0   8.2.   Витрати на утримання холодильного обладнання   -   8.3.   Витрати на дезінсекцію та дератизацію   -   9.   Витрати на торгову рекламу   -   10.   Відсотки за кредит   150 0   11.   Втрата товарів у межах норм природного убутку під час перевезення зберігання та реалізації   70 0   12.   Витрати на тару   -   13.   Відрахування на соціальні заходи   3370 0   14.   Витрати на обов'язкове страхування майна   -   15.   Інші витрати      15.1.   Витрати пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці   470 0   15.2.   Витрати на утримання касового господарства   250 0   15.3.  Витрати пов'язані з управлінням діяльністю аптеки:      - канцтовари  90 0  - службові відрядження  -  15.4.   Оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ  5030 0   15.5.   Витрати на експертизу і лабораторний аналіз   263 73   15.6.   Експортне вивізне мито і митні збори   -   15.7.   Відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів   250 0   15.8.   Податки збори та інші обов'язкові платежі   551 7   15.9.   Оприлюднення річного звіту  -   15.10.   Інші витрати що не ввійшли до вищезазначених статей   50 0   Всього витрат   23442 73   Таблиця 2 Обсяги фінансово-господарської діяльності аптечних закладів N   Найменування показника   Одиниця виміру   Дані контрольного прикладу   1.   Товарообіг загальний   грн.   27829 0   2.   Товарообіг по екстемпоральній рецептурі   грн.   238 09   3.   Рецептура загальна   тис. шт.   91 505   у т. ч. екстемпоральна   тис. шт.   10 931   4.   Штат аптеки загальний у т. ч. зайнятий у виготовленні екстемпоральних ліків  од. од.   34 10   5.   Фонд оплати праці загальний   грн.   6640 0   у т. ч. фонд оплати праці співробітників зайнятих виготовленням екстемпоральних ліків   грн.   1430 0   6.   Надходження товару загальне   грн.   182992 0   7.   Площа аптеки загальна   кв. м   1900 5   у т. ч. площа зайнята під виготовлення екстемпоральних ліків  кв. м   266 0   8.   Вартість основних засобів загальна   грн.   120627 0   у т. ч. зайнятих у виготовленні екстемпоральних ліків   грн.   20710 0   9.   Вартість малоцінного інвентарю загальна   грн.   23 0   у т. ч. зайнятого у виготовленні екстемпоральних шків   грн.   5 0   10.   Вартість товару що використаний у виготовленні екстемпоральних ліків у оптових цінах   грн.   430 0     Додаток 3  Таблиця 1 Розрахунок проміжних показників по визначенню витрат виготовлення екстемпоральних ліків у аптеках N   Найменування показника   Зміст розрахунків   1   2   3   1.   Питома вага вартості екстемпоральних ліків у загальному товарообігу аптеки  2389 0:27829 0х100=8 58   2.   Питома вага кількості екстемпоральної рецептури у загальній рецептурі  10 931:91 505х100=11 95   3.   Питома вага співробітників зайнятих виготовленням екстемпоральних ліків у загальному штаті співробітників  10:34х100=29 41   4.   Питома вага заробітної плати співробітників зайнятих виготовленням екстемпоральних ліків у загальному фонді оплати праці  1430 0:6640 0х100=21 54   5.   Питома вага площі зайнятої під виготовлення екстемпоральних ліків у загальній площі аптеки  266 0:1900 5х100=14 0   6.   Питома вага вартості основних засобів зайнятих у виготовленні екстемпоральних ліків у загальній вартості основних засобів  20710 0:12062 07х100=17 17   7.   Питома вага вартості малоцінного інвентарю зайнятого у виготовленні екстемпоральних ліків у загальній вартості малоцінного інвентарю  5 0:23 0х100=21 74   8.   Питома вага вартості товарів що використані для виготовлення екстемпоральних ліків у загальній вартості товару що надійшов  430 0:182992 0х100=0 23   Таблиця 2 Визначення суми витрат виготовлення екстемпоральних ліків у аптеках N статті Найменування статті субстатті   Зміст розрахунку   1.   Втрати на перевезення   580 0х0 23:100=1 33   2.   Витрати на оплату праці   6640 0х21 54:100=1430 26   3.1.   Плата за оперативну оренду основних виробничих фондів  740 0х8 58:100=63 49   3.2.   Плата за оренду приміщень   150 0х14 0:100=21 0   3.3.   Плата за опалення   2670 0х14 0:100=373 8   3.4.   Плата за освітлення   Розраховується з п. 3.9   3.5.   Плата за водопостачання   130 0- 130 0х5:100 =123 5  3.6.   Плата за каналізацію та інші комунальні послуги   194 3х29 41:100=57 14   3.7.   Витрати на прибирання прилеглої території   -   3.8.   Вартість матеріалів і засобів для догляду за приміщеннями територіями обладнанням інвентарем   96 0х14 0:100=13 44   3.9.   Витрати на електроенергію і освітлення   370 0х14 0:100=51 8   3.10.   Витрати на проведення протипожежних заходів   -   3.11.   Витрати на перевірку і таврування вагів та інших приладів   92 0   3.12.   Витрати на оплату протипожежної і сторожової охорони  430 0х14 0:100=60 2   4.   Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів  380 0х17 17:100=65 25   5.   Амортизаційні відрахування на капремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів  -   6.1.   Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів   30 0х21 74:100=6 52   6.2.   Знос санспецодягу   80 0х29 41:100=23 53   8.1.   Вартість допоміжних матеріалів   315 0   8.2.   Витрати на утримання холодильного обладнання   -   8.3.   Дезінфекція і дератизація   -   9.   Витрати на рекламу   -   10.   Відсотки за кредити   150 0х0 23:100=0 35   11.   Втрати товарів у межах норм   70 0   12.   Витрати на тару   -   13.   Відрахування на соціальні заходи   3370 0х21 54:100=725 9   14.   Витрати на обов'язкове страхування майна   -   15.1.   Витрати пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці  470 0х29 41:100=138 23   15.2.   Витрати на утримання касового господарства   250 0х8 58:100=21 45   15.3.   Витрати на канцтовари   90 0х29 41:100=26 47   15.4.   Оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ  5030 0х8 58:100=431 57   15.5.   Витрати на експертизу і лабораторний аналіз   263 73   15.6.   Експортне вивізне мито і митні збори   -   15.7.   Відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів   250 0х8 58:100=21 45   15.8.   Податки збори та інші обов'язкові платежі   551 7х8 58:100=47 34   15.9.   Оприлюднення річного звіту   -   15.10.  Інші витрат що не ввійшли до вищезазначених статей   50 0х11 95:100=5 98   Всього витрат виготовлення  4450 73  1. Для визначення суми прибутку від розрахованих витрат виготовлення віднімаємо суму відрахувань до позабюджетних фондів їх сума не враховується при визначенні рентабельності : 4450 73 - 21 45 = 4429 28 грн. 2. Для визначення розрахункового прибутку аптеки у контрольному прикладі використовувався рівень рентабельності 30 %: 4429 28 х 30 : 100 = 1328 78 грн. 3. Визначаємо суму валового доходу аптеки від виготовлення екстемпоральних лікарських форм: 4450 73 + 1328 78 = 5779 51 грн.   Додаток 4  Таблиця 1 Вихідні дані обсягів виготовлення екстемпоральних лікарських засобів N   Найменування лікарської форми   Одиниця виміру   Дані контрольного прикладу  1.   Розчин для ін'єкцій   фл.   2135   2.   Очні краплі мазі ліки для немовлят   фл.   1030   3.   Масла стерильні   фл.   222   4.   Розчини і краплі для внутрішнього і зовнішнього застосування   фл.   3839   5.   Настої та відвари   фл.   77   6.   Емульсії суспензії лініменти   фл.   344   7.   Порошки дозовані N 10   доз.   1182   8.   Порошки недозовані збори   відп.   184   9.   Мазі пасти   бан.   114   10.   Супозиторії N 10   доз.   12   11.   Гомеопатичні лікарські форми:   11.1. дилюції   фл.   -   11.2. крупка лікарська   уп.   -   11.3. насичення крупки лікарської   опер.   -   12.1.   Фасування лікарських засобів у т. ч.   а рідин дилюцій   фл.   559   б мазей   бан.   60   в таблеток драже крупки лікарської   уп.   320   г порошків лікарських рослин   відп.   45   д ангро   відп.   81   12.2. Фасування виробів медичного призначення у т. ч.   а вати   упак.   500   б марлі по 10 м і більше   міра   199   в медичної клейонки та пластифікату по 10 м і менше   міра   30   Всього фасувальних робіт     1794  Таблиця 2 Витратомісткість виготовлення екстемпоральних лікарських засобів N  Найменування лікарських форм та основних технологічних операцій  Одиниця виміру  Середньо- зважені коеф. витрато- місткості  Середньо- статис- тичні коеф. витрато- місткості  1   2   3  4  5  I.  Виготовлення 2-компонентного пропису  1.   Розчини для ін'єкцій об'ємом:   фл.     50  400 - 500 мл   фл.  53     200 - 250 мл   фл.  50     50 - 100 мл   фл.  48     до 50 мл   фл.  48     Стерилізація   опер.  25     2.   Очні краплі мазі ліки для немовлят масла стерильні   фл.     25  Стерилізація   опер.  8     3.   Розчини і краплі для внутрішнього та зовнішнього застосування об'ємом:   фл.     13  5 л і більше   фл.  21     від 1 до 5 л   фл.  15     400 - 500 мл   фл.  9     до 250 мл   фл.  8     4.   Настої та відвари об'ємом:   фл.     14  1 л і більше   фл.  17     400 - 500 мл   фл.  12     до 250 мл   фл.  10     5.   Емульсії суспензії лініменти   фл.     22  6.   Порошки та збори:   6.1.   Порошки дозовані N 10   доз.     11  Дозування кожних наступних 10 пор.   доз.  0 3     6.2. Порошки недозовані збори   відп.     8  7.   Мазі пасти супозиторії N 10   доз.     23  Дозування кожних наступних 10 суп.   доз  0 8     8.   Гомеопатичні лікарські форми:   8.1. дилюції   фл.     25  8.2. крупка лікарська   упак.     11  8.3. насичення крупки лікарської   опер.     8  II.   Добавка кожного наступного компонента у будь-яку лікарську форму опер.     3  III.   Відповідальність за роботу з отруйними та наркотичними речовинами   опер.     7  IV.   Фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення:   опер.     4  рідин дилюцій   фл.  4     мазей   бан.  5     таблеток драже крупки лікарської   упак.  2     порошків лікарських рослин   упак.  3     ангро   відп.  5     вати   упак.  4     марлі по 10 м і більше   міра  3     медичної клейонки та пластифікату по 10 м і менше   міра  5     V.   Вартість виготовлення води очищеної:   без додаткової стерилізації   1 л     50  стерильної   1 л     100  VI.   Відпуск спирту етилового об'ємом:   5 л і більше   опер.     18  від 1 до 5 л   опер.     12  400 - 500 мл   опер.     6  до 250 мл   опер.     5  Таблиця 3 Контрольний приклад: розрахунок витратомісткості виготовлення екстемпоральних лікарських засобів у аптеках N   Найменування лікарської форми   Одиниця виміру  Обсяги робіт шт.  Середньо- статистичні коеф. витратомісткості  Сумарна витратомісткість графа 4 х графа 5   1.   Розчини для ін'єкцій   фл.   2135   50   50   2.   Очні краплі мазі ліки для немовлят масла стерильні   фл.   1252   25   31300   3.   Розчини і краплі для внутрішнього та зовнішнього застосування   фл.   3839   13   49907   4.   Настої відвари   фл.   77   14   1078   5.   Емульсії суспензії лініменти   фл.   344   22   7568   6.1.   Порошки дозовані N 10   доз.   1182   11   13002   6.2.   Порошки недозовані збори   відп.   184   8   1488   7.   Мазі пасти супозиторії N 10   доз.   126   23   2898   8.1.   Дилюції   фл.   -   25      8.2.   Виготовлення і насичення крупки лікарської   доз.   -   19   -   9.   Фасувальні роботи   відп.   1794   4   7176   Всього  221151  Розрахунок вартості одиниці витратомісткості. Загальну суму витрат виготовлення з врахуванням рівня рентабельності додаток 3 таблиця 2 розділити на сумарну витратомісткість:  5779 51 : 221151 = 0 03 грн. Таблиця 4 Контрольний приклад визначення розрахункової вартості виготовлення лікарських форм у аптеках N  Найменування лікарських форм та основних технологічних операцій  Одиниця виміру  Коеф. витратомісткості  Розрахункова вартість грн.   середньо- зважені  середньо- статистичні  1   2   3   4   5   6   1.   Виготовлення 2-компонентного пропису   1.   Розчин для ін'єкцій об'ємом:   фл.      50   1 50   400 - 500 мл   фл.   55      1 59   200 - 250 мл   фл.   50      1 50   50 - 100 мл   фл.   48      1 44   до 50 мл   фл.   48      1 44   Стерилізація   опер.   25      0 75   2.   Очні краплі мазі ліки для немовлят   фл.      25   0 75   Стерилізація   опер.   8      0 24   3.   Масла стерильні   фл.      25   0 75   4.   Розчини і краплі для внутрішнього та зовнішнього застосування об'ємом:   фл.      13   0 39   5 л і більше   фл.   21      0 63   від 1 до 5 л   фл.   15      0 45   400 - 500 кл   фл.   9      0 27   до 250 мл   фл.   8      0 24   5.   Настої та відвари об'ємом:   фл.      14   0 42   1 л і більше   фл.   17      0 51   400 - 500 мл   фл.   12      0 36   до 250 мл   фл.   10      0 30   6.   Емульсії суспензії лініменти   фл.      22   0 66   7.1.   Порошки дозовані N 10   доз.      11   0 33   Дозування кожних наступних 10 порошків   доз.   0 3      0 01   7.2.   Порошки недозовані збори   відп.      8   0 24   8.   Мазі пасти   бан.      23   0 69   9.   Супозиторії N 10   доз.      23   0 69   Дозування кожних наступних 10 супозиторіїв   доз.   0 8      0 02   10.   Гомеопатичні лікарські форми:               10.1. Дилюції   фл.      25   0 75   10.2. Крупка лікарська   упак.      11   0 33   10.3. Насичення крупки лікарської   опер.      8   0 24   II.   Добавка кожного наступного компонента у будь-яку лікарську форму   опер.      3   0 09   III.   Відповідальність за роботу з отруйними та наркотичними речовинами   опер.      7   0 21   IV.  Фасувальні роботи  опер.     4   0 12   4.1.   Фасування лікарських засобів рідин дилюцій   фл.   4      0 12   мазей   бан.   5      0 15   таблеток драже крупки лікарської   упак.   2      0 06   порошків лікарських рослин   відп.   3      0 09   ангро   відп.   5      0 15   4.2.   Фасування виробів медичного призначення: вати   упак.   4      0 12   марлі по 10 м і більше   кус.   3      0 09   медичної клейонки і пластифікату по 10 м і менше  кус.   5      0 15   V.   Вода очищена:   без додаткової стерилізації   1 л      50   1 50   стерильна   1 л      100   3 0   VI.   Відпуск спирту етилового об'ємом:   5 л і більше   опер.      18   0 54   від 1 до 5 л   опер.      12   0 36   400 - 500 мл   опер.      6   0 18   до 250 мл   опер.      5   0 15   Примітка. Розрахункова вартість графа 6 визначається шляхом послідовного множення вартості одиниці витратомісткості гривні з таблиці 7 на середньозважені графа 4 та середньостатистичні графа 5 коефіцієнти витратомісткості Таблиця 5 Контрольний приклад з розрахунку регіональних тарифів за індивідуальне та серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптеках N п/п  Найменування лікарських форм та основних технологічних операцій  Оди- ниця виміру  Коеф. витрато- місткості  Обсяги робіт аптек шт.  Розрахункова вартість аптек грн.  Розрахунок середньозважених оцінок регіональні тарифи грн.  1-і  2-і  і т. д.  1-і  2-і  і т. д.  1  2  3  4  5  6  7  8  9     10  1.  Виготовлення 2-компонентного пропису  1.  Розчини для ін'єкцій об'ємом:  фл.  50  35  905     1 50  1 25     1 50х2135+1 25х905 : 2135+905 =1 432  400 - 500 мл  фл.  53                    1 43:50х53=1 52  200 - 250 мл  фл.  50                    1 43:50х50=1 43  до 100 мл  фл.  48                    1 43:50х48=1 37  Стерилізація  опер.  25           0 75  0 63     0 75х2135+0 63х905 : 2135+905 =0 71  2.  Очні краплі мазі ліки для немовлят  фл.  25  1030  500     0 75  0 63     0 75х1030+0 63х500 : 1030+500 =0 71  Стерилізація  опер.  8           0 24  0 20     0 24х1030+0 20х300 : 1030+500 =0 20  3.  Масла стерильні  фл.  25  222  20     0 75  0 63     0 75х222+0 65х20 : 222+20 =0 74  4.  Розчини і краплі для внутрішнього та зовнішнього застосування об'ємом:  фл.  13  3839  2015     0 39  0 33     0 39х3839+0 33х2015 : 3839+2015 =0 37  5 л і більше  фл.  21                    0 37:13х21=0 60  від 1 до 5 л  фл.  15                    0 37:13х15=0 43  400 - 500 мл  фл.  9                    0 37:13х9=0 26  до 250 мл  фл.  8                    0 37:13х8=0 23  5.  Настої відвари об'ємом:  фл.  14  77  10     0 42  0 35     0 42х77+0 35х10 : 77+10 =0 41  1 л і більше  фл.  17                    0 41:14х17=0 50  400 - 500 мл  фл.  12                    0 41:14х12=0 35  до 250 мл  фл.  10                    0 41:14х10=0 29  6.  Емульсії суспензії лініменти  фл.  22  344  220     0 66  0 55     0 66х344+0 55х200 : 344+200 =0 62  7.1.  Порошки дозовані N 10  доз.  11  1182  950     0 33  0.28     0 33х1182+0 28х950 : 1182+950 =0 31     Дозування кожних наступних 10 пор.  доз.  0 3                    0 31:11х0 3=0 01  7.2.  Порошки недозовані збори  відп.  8  184  200     0 24  0 20     0 24х184+0 20х200 : 184+200 =0 22  8.  Мазі пасти  бан.  23  114  100     0 69  0 58     0 69х114+0 58х100 : 114+100 =0 64  9.  Супозиторії N 10  доз.  23  10  12     0 69  0 58     0 69х10+0 58х12 : 10+12 =0 63     Дозування кожних наступних 10 суп.  доз.  0 8                    0 63:23х0 8=0 02  10.  Гомеопатичні лікарські форми:  10.1.  Дилюції  фл.  25           0 75  0 63     0 75+0 63 :2=0 69  10.2.  Крупка лікарська  уп.  11           0 33  0 28     0 33+0 28 :2=0 31  10.3.  Насичення крупки лікарської  опер.  8           0 24  0 20     0 24+0 20 :2=0 22  II.  Добавка кожного наступного компонента у будь-яку лікарську форму  опер.  3               0 09  0 08     0 09+0 08 :2=0 09  III.  відповідальність за роботу з наркотичними та отруйними речовинами  опер.  7               0 21  0 18     0 21+0 18 :2=0 20  IV.  Фасування  опер.  4  1794  1010     0 12  0 10     0 12х1794+0 10х1010 : 794+1010 =0 11  рідин дилюцій  фл.  4                    0 11:4х4=0 11  мазей  бан.  5                    0 11:4х5=0 14  таблеток драже крупки лікарської  уп.  2                    0 11:4х2=0 06  порошків лікарських рослин  відп.  3                    0 11:4х3=0 08  ангро  відп.  5                    0 11:4х5=0 14  вата  уп.  4                    0 11:4х4=0 11  марля по 10 м і більше  кус.  3                    0 11:4х3=0 08  мед. клейонка і пластифікат по 10 м і менше  кус.  5                    0 11:4х5=0 14  V.  Вода очищена без додаткової стерилізації  1 л  50                 1 50  1 29     1 50+1 29 :2=1 40  стерильна  1 л  100           3 00  2 57     3 00+257 :2=2 79  VI.  Відпуск спирту етилового об'ємом:  5 л і більше  опер.              0 54  0 45     0 54+0 45 :2=0 50  від 1 до 5 л  опер.              0 36  0 30     0 36+0 30 :2=0 33  400 - 500 мл  опер.              0 18  0 15     0 18+0 15 :2=0 17  до 250 мл  опер.              0 15  0 15     0 15+0 13 :2=0 14    Частина 2 ПОРЯДОК визначення тарифів за серійне виготовлення лікарських засобів лікарняними міжлікарняними іншими аптеками Визначення тарифу основане на розрахунку середньої суми витрат яка приходиться на один виготовлений лікарський засіб. Середня сума витрат яка приходиться на один виготовлений лікарський засіб виводиться: а за статтями що об'єднують витрати обігу виходячи з загальної кількості реалізованих одиниць лікарських засобів готових та екстемпоральних ; б за статтями що відображають тільки витрати виготовлення виходячи з кількості одиниць екстемпоральних лікарських засобів. Зміна розрахунку середньої суми витрат яка приходиться на один екстемпоральний лікарський засіб проводиться при умові зміни цін і тарифів на паливно-мастильні матеріали електроенергію комунальні послуги тощо за даними відповідного звітного періоду . 1. Вихідні дані для визначення вартості серійного виготовлення лікарських засобів. 1.1. Обсяги робіт аптеки по виготовленню лікарських засобів за місяць. 1.2. Кількість готових лікарських засобів відпущених аптекою за місяць розраховується так: а середня вартість одного готового лікарського засобу визначається діленням вартості у роздрібних цінах готових лікарських засобів що надійшли за місяць на кількість одиниць надходження; б визначається середня кількість готових лікарських засобів діленням суми реалізації готових лікарських засобів у роздрібних цінах за місяць на середню вартість одного готового лікарського засобу. 1.3. Витрати аптеки за місяць. 1.4. Податки обов'язкові платежі у бюджет та позабюджетні фонди віднесення яких до витрат обігу передбачено законодавством. 2. Визначення вартості лікарських засобів що виготовляються аптеками серійно. 2.1. Визначається вартість пропису виходячи з вартості складових інгредієнтів за оптовими цінами. 2.2. Визначається середня сума витрат аптеки на один екстемпоральний лікарський засіб за місяць постійне для кожного пропису за методикою приведеною у таблиці 1. 2.3. Загальна сума витрат аптеки на виготовлення лікарського засобу визначається шляхом додавання вартостей інгредієнтів що входять до складу лікарського засобу посуду і середньої суми витрат на один лікарський засіб виготовлений аптекою та норми рентабельності таблиця 2 . Таблиця 1 Порядок визначення середньої суми витрат яка приходиться на одну екстемпоральну лікформу N статті суб- статті   Найменування статті субстатті   Зміст розрахунку   1   2   3   1.   Витрати на перевезення   Визначаються шляхом ділення загальних витрат за місяць за статтею в частині віднесеній до товарообігу на загальну кількість одиниць відпуску за місяць   2.   Витрати на оплату праці   Визначаються аналогічно п. 1   3.   Витрати на оренду та утримання основних фондів     3.1.   Плата за оперативну оренду основних виробничих фондів  Визначається аналогічно п. 1   3.2.   Плата за оренду приміщень нежитлового призначення   Визначається аналогічно п. 1   3.3.   Плата за опалення   Витрати на опалення визначаються аналогічно п. 1   3.4.   Плата за освітлення   Витрати на освітлення розраховуються разом з п. 3.9   3.5.   Плата за водопостачання   Витрати на водопостачання визначаються шляхом ділення загальних витрат за статтею за і місяць на кількість екстемпоральних лікарських форм виготовлених за місяць   3.6.   Плата за каналізацію та інші комунальні послуги  Витрати на каналізацію та інші комунальні послуги визначаються аналогічно п. 1  3.7.   Витрати на прибирання прилеглої території  Розраховуються аналогічно п. 1   3.8.   Вартість матеріалів і засобів догляду за приміщеннями територіями обладнанням інвентарем  Розраховуються аналогічно п. 3.5   3.9.   Витрати на електроенергію   Визначаються аналогічно п. 1   3.10.   Витрати на проведення протипожежних заходів   Розраховуються аналогічна п. 1   3.11.   Витрати на перевірку і таврування вагів та інших приладів   Визначаються аналогічно п. 3.5   3.12.   Витрати на оплату протипожежної і сторожової охорони  Розраховуються аналогічно п. 1   4.   Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів  Визначаються аналогічно п. 1   5.   Амортизаційні відрахування на капремонт - витрати на поточний ремонт основних фондів  Розраховуються аналогічно п. 1   6.   Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів     6.1.   Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів  Розраховується аналогічно п. 3.5   6.2.   Знос санспецодягу   Розраховується аналогічно п. 3.5   6.3.   Поточні витрати на ремонт утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів  Розраховуються аналогічно п. 3.5   8.   Витрати на зберігання підсортування оброблення пакування і передпродажну підготовку товарів     8.1.   Вартість допоміжних матеріалів   Розраховується аналогічно п. 3.5   8.2.   Витрати на утримання холодильного обладнання   Розраховуються аналогічно п. 3.5   8.3.   Витрат на дезінсекцію та дератизацію   Розраховуються аналогічно п. 3.5   9.   Витрати на рекламу   Визначаються аналогічно п. 1   10.   Відсотки за кредити   Розраховуються аналогічно п. 1   11.   Втрата товарів у межах норм природного убутку під час перевезення зберігання та реалізації   Розраховується аналогічно п. 3.5   12.   Витрати на тару   Розраховуються аналогічно п. 1   13.   Відрахування на соціальні заходи   Розраховуються аналогічно п. 1   14.   Витрати на обов'язкове страхування майна   Визначаються аналогічно п. 1   15.   Інші витрати      15.1.   Витрати пов'язані з забезпеченням нормальних умов праці   Розраховуються аналогічно п. 1   15.2.   Витрати на утримання касового господарства   Розраховуються аналогічно п. 1   15.3.   Витрати пов'язані з управлінням діяльністю аптеки   Розраховуються аналогічно п. 1   15.4.   Оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ   Розраховується аналогічно п. 1   15.5.   Витрати на експертизу і лабораторний аналіз   Розраховуються аналогічно п. 3.5   15.6.   Експортне вивізне мито і митні збори   Розраховуються аналогічно п. 1   15.7.   Відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів   Розраховуються аналогічно п. 1   15.8.   Податки збори та інші обов'язкові платежі   Розраховуються аналогічно п. 1   15.9.   Оприлюднення річного звіту   Розраховується аналогічно п. 1   15.10.   Інші витрати що не ввійшли до вищезазначених статей   Визначаються аналогічно п. 1   Таблиця 2 Порядок визначення загальної суми витрат аптеки на лікарські засоби що виготовляються аптеками серійно N статті суб- статті Найменування статті субстатті   Зміст розрахунку   1.   Вартість лікарських засобів інгредієнтів   Визначається вартість медикаментів що використовуються для виготовлення лікарських засобів у оптових цінах  2.   Вартість посуду упаковки   Вартість посуду упаковки враховується у оптових цінах   3.   Середня сума витрат яка приходиться на один екстемпоральний лікарський засіб   Визначається за методикою приведеною у таблиці 1   4.   Вартість інгредієнтів та витрати аптеки на виготовлення лікарського засобу   п. 1 + п. 2 + п. 3   5.   Відрахування до позабюджетних фондів що приходяться на один екстемпоральний лікарський засіб   Визначаються згідно з п. п. 15.7 15.8 таблиці 1   6.   Рентабельність   Визначається як процент А від витрат на виготовлення за мінусом відрахувань до позабюджетних фондів п. 4 - п. 5  х А : 100   7.   Вартість лікарського засобу   п. 4 + п. 6   Приклад визначення вартості лікарських засобів що виготовляються аптекою серійно Вихідні дані: 1. Обсяги робіт аптеки по виготовленню екстемпоральних лікарських засобів за місяць - 24318 шт. 2. Кількість готових лікарських засобів реалізованих аптекою за місяць - 13479 шт. 3. Загальна кількість одиниць відпуску за місяць - 37797 шт. 4. Податки та інші обов'язкові платежі до бюджету за місяць - 970 63 грн. 5. Обов'язкові платежі у позабюджетні фонди за місяць - 325 27 грн. 6. Витрати аптеки за місяць таблиця 3 . Таблиця 3 Розрахунок середньої суми витрат яка приходиться на виготовлення одного екстемпорального лікарського засобу N статті  Найменування статті субстатті   Витрати по статті субстатті витрат обігу  Кількість одиниць на які відносяться витрати шт.  Витрати на одну лікформу грн.  1  2  3  4  5  1.   Витрати на перевезення   452 62   37797   0 012   2.   Витрати на оплату праці   6521 66   37797   0 173   3.1.   Плата за оперативну оренду основних виробничих фондів   80 00   37797   0 002   3.2.   Плата за оренду приміщень   -   37797   -   3.3. Плата за опалення   3179 68   37797   0 084   3.4.   Плата за освітлення   Розраховується сумісно з п. 3.9  3.5.   Плата за водопостачання   118 14   24318   0 005   3.6.   Плата за каналізацію та інші комунальні послуги   -   37797   -   3.7.   Витрати на прибирання прилеглої території   -   37797   -   3.8.   Вартість матеріалів і засобів догляду за приміщеннями територіями обладнанням інвентарем   169 14   24318   0 007   3.9.   Витрати на електроенергію   1094 20   37797   0 03   3.10.   Витрати на проведення протипожежних заходів   -   37797   -   3.11.   Витрати на перевірку і таврування вагів та інших приладів   -   24318   -   3.12.   Витрати на оплату протипожежної і сторожової охорони   377 84   37797   0 01   4.   Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів   79 88   37797   0 002   5.   Амортизаційні відрахування на капремонт і витрати на поточний ремонт основних фондів   -   37797   -   6.   Знос та утримання малоцінних та швидкозношувальних предметів   9 06   24318   0 0004   8.   Витрати на зберігання підсортування оброблення пакування і перепродажну підготовку товарів   348 46   24318   0 014   9.   Витрати на рекламу   -   37797   -   10.   Відсотки за кредити   -   37797   -   11.   Втрата товарів у межах норм природного убутку   -   24318   -   12.   Витрати на тару   -   37797   -   13.   Відрахування на соціальні заходи   2984 13   37797   0 079   14.   Витрати на обов'язкове страхування майна   -   37797   -   15.1. Витрати пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці   -   37797   -   15.2. Витрати на утримання касового господарства   -   37797   -   15.3. Витрати пов'язані з управлінням діяльністю аптеки   19 52   37797   0 0005   15.4.   Оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ   233 40   37797   0 006   15.5. Витрати на експертизу і лабораторний аналіз   84 54   24318   0 003   15.6. Експортне вивізне мито і митні збори   -   37797   -   15.7.   Відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів   325 27   37797   0 009   15.8. Податки збори та інші обов'язкові платежі   970 63   37797   0 026   15.9. Оприлюднення річного звіту   -   37797   -   15.10. Інші витрати що не ввійшли до вищеозначених статей   255 76   37797   0 007   Всього середня сума витрат на 1 екстемпоральну лікарську форму   0 47  Розрахунок ціни лікарських засобів що виготовляються серійно таблиця 4 проводиться на прикладі наступних прописів: 1. розчин глюкози 5 % - 200 0  2. розчин натрія хлорида 0 9 % - 200 0 3. розчин натрія броміда 3 0 % - 200 0 Таблиця 4 Приклад зазначення вартості лікарських засобів що виготовляються аптеками серійно в грн. N      Пропис 1  Пропис 2  Пропис 3  1.  Вартість пропису  0 07  0 06  0 06  2.  Вартість посуду  0 11  0 11  0 11  3.  Середня сума витрат яка приходиться на 1 екстемпоральну лікарську форму  0 47  0 47  0 47  4.  Витрати аптеки на виготовлення лікарського засобу п. 1 + п. 2 + п. 3  0 65  0 64  0 64  5.  Виплати до позабюджетних фондів що приходяться на екстемпоральний лікарський засіб  0 01  0 01  0 01  6.  Рентабельність п. 4 - п. 5 х 30 х 100  0 19  0 19  0 19  7.  Вартість лікарського засобу п. 4 + п. 6  0 84  0 83  0 83  В бухгалтерському обліку доходи на покриття витрат по виготовленню та фасуванню лікарських засобів і виробів медичного призначення відображаються так: Надходження товару 1. Дебет рахунку N 41 - Кредит рахунку N 60 на суму товару одержаного за закупівельними цінами. 2. Дебет рахунку 41 - Кредит рахунку N 42 дооцінка на суму тарифів по лабораторному рецептурному журналах. Реалізація лікарських засобів 1. Дебет рахунку N 50 - Кредит рахунку N 46 реалізація за роздрібними цінами. 2. Дебет рахунку N 46 - Кредит рахунку N 41 списуються товарами за роздрібними цінами. 3. Дебет рахунку N 46 - Кредит рахунку N 42 списується торгова націнка що припадає на реалізовані товари. 4. Дебет рахунку N 45 - Кредит рахунку N 80 списується результат від реалізації на прибуток.   Надруковано: "Провизор" N 12 червень 1999 р.