Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 06.11.2006 N 740 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2006 р. за N 1211/13085 Про визнання такими що втратили чинність деяких наказів МОЗ України На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1023 "Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та від 03.07.2006 N 908 "Про затвердження Порядку державної реєстрації перереєстрації дезінфекційних засобів" НАКАЗУЮ: 1. Визнати такими що втратили чинність накази Міністерства охорони здоров'я від 06.04.2004 N 181 "Про затвердження форми регламенту із застосування дезінфекційного засобу" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2004 за N 538/9137 від 26.05.2004 N 266 "Про затвердження Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів на дезінфекційні засоби" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2004 за N 726/9325 наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України від 29.11.2004 N 2 "Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних та експертизи спеціальних харчових продуктів для потреб державної реєстрації перереєстрації " зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 308/10588. 2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренко А.М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренка А.М. Міністр Ю.В.Поляченко МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ “06”04.2004 м. Київ №181 Про затвердження форми регламенту із застосування дезінфекційного засобу Зареєстровано у Мін”юсті № 538/9137 від 26.04.2004 Відповідно до Порядку державної реєстрації перереєстрації дезінфекційних засобів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1544 а також з метою забезпечення державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційних засобів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити форму регламенту із застосування дезінфекційного засобу додається . 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідемічного нагляду Бережнова С.П. В.о.Міністра В.В.Загородній Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О.В.Лапушенко Директор Департаменту державного санітарно-епідемічного нагляду С.П.Бережнов Начальник юридичного управління Д.В. Алешко Заступник начальника управління справами Т.В. Карнаухова Вик. Пенішкевич Я.І. Тел. 416-35-27 Реєстр розсилки: До справи –2 прим. ГСЕУ –1 прим. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 06.04.2004 № 181 Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України 1. Загальні положення 1.1. Повна назва засобу. 1.2. Фірма- виробник 1.3. Склад засобу вміст діючих та допоміжних речовин мас. %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу 1.5. Призначення засобу 1.6. Специфічні біологічні властивості засобу: спектр антимікробної дії дія на членистоногих гризунів тощо 1.7. Токсичність та безпечність засобу 2. Приготування робочих розчинів 2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів 2.2. Розрахунки для приготування робочих розчинів 2.3. Термін та умови зберігання робочого розчину 3. Способи застосування засобу з метою дезінфекції дезінсекції дератизації тощо 3.1. Об'єкти застосування 3.2. Методи знезараження окремих об'єктів або знешкодження цільових об’єктів засобом. Режими та умови дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу: концентрація експозиція норма витрат засобу можуть подаватись у вигляді таблиць 4. Застережені заходи при роботі із засобом 4.1. Необхідні засоби захисту шкіри органів дихання та очей при роботі із засобом 4.2. Загальні застереження при роботі із засобом 4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів 4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів 4.5. Методи утилізації засобу 5. Ознаки гострого отруєння. Заходи першої допомоги при отруєнні 5.1. Ознаки гострого отруєння 5.2. Заходи першої допомоги при гострому респіраторному отруєнні засобом 5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі 5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру 5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунка 5.6. Специфічні антидоти засобу зазначити якщо можливо 6. Пакування. Транспортування. Зберігання 6.1. Пакування засобу 6.2. Умови транспортування засобу 6.3. Термін та умови зберігання засобу 7. Методи контролю якості засобу 7.1. Перелік показників які підлягають визначенню 7.2. Методи визначення встановлених показників Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду С.П. Бережнов 1