ДСТУ 3413-96

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3413-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. Система сертификации УкрСЕПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Certification system for Ukrainian certification of products PROCEDURE FOR CERTIFICATION OF PRODUCTS Чинний від 1997-04-01 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-виробничим центром стандартизації метрології та сертифікації та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації сертифікації та інформатики ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації метрології сертифікації та державного нагляду Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ 03.120.20 Т59 Поправка ДСТУ 3413 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Місце поправки Надруковано Повинно бути Додаток К позначення додатка Додаток К обов'язковий Додаток К рекомендований Додаток К. пункт К.2.3 рядок 7 ...зарплата фахівця... ...зарплата виконавців... Додаток К пункт К.2.3 рядок 11 ...за попередній місяць... ...за період який передує розрахунковому... Додаток К табл. К.8 колонка 2 рядок 2 друк. арк. ум. друк арк. ІПС № 7-97 Поправка ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Місце поправки Надруковано Повинно бути Розділ 1 Галузь використання останній рядок ... ISO/IEC 7 27 28 60 ... ISO 27 ISO/IEC 7 28 60 Додаток А закінчення таблиці А 1 колонка 2 рядок 1 Не проводиться Проводиться Додаток А закінчення таблиці А 1 колонка 3 рядок 1 Проводиться Не проводиться ІПС № 8-97 ЗМІНА №1 ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Затверджено та надамо чинності наказом Держстандарту України від 9 червня 1998 р. № 404 Чинна від дати опублікування Додаток Д. Вилучити р. 1.6. Вилучити додаток К. ІПС № 5-98 - доповнення с.6 Поправка ДСТУ 3413 96 БіС 4-2000.с.23 ЗМІНИ ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ Код 03.120 20 ЗМІНА № 2 ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від З0 березня 2000 р. № 247 Чинна від дати опублікування В розділі 2 перелік посилань доповнити: «ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення; ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції». Розділ 3 доповнити посиланням на ДСТУ 3278. Пункт 4.2. Сьому восьму та десяту позиції переліку викласти у новій редакції: « аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності; видачу сертифіката відповідності укладання ліцензійної угоди та занесення сертифі-кованої продукції до Реєстру Системи; технічний нагляд за сертифікованою продукцією;». Пункт 4.3 друга позиція переліку : Примітку 1 викласти у новій редакції: «Примітка. Розмір та інші індентифікаційні характеристики партії наводяться заявником у заявці на сертифікацію.» Примітку 2 виключити. Пункт 4.3 Третю позиції переліку викласти у новій редакції: «3 сертифікат відповідності на продукцію що виготовляється сесійно протягом терміну дії сертифіката та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції відібраних у порядку та в кількості встановлених органом з сертифікації та проведення залежно від обраної схеми: аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції що відбираються з виробництва або у постачальника з торгівлі у порядку в терміни та в кількості встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва за необхідності ; Примітка. Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії поставлення продукції на виробництво. обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності проведення контрольних випробувань зразків продукції що відбираються з виробництва або у постачальника з торгівлі у порядку в терміни та в кількості встановлених у програмі технічного нагляду; атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката проведення контрольних випробувань зразків продукції що відбираються з виробництва або у постачальника з торгівлі у порядку в терміни та в кількості встановлених у програмі технічного нагляду; сертифікації оцінки системи якості підприємства-виробника продукції яка сертифі-кується подальшого технічного нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань зразків продукції що відбираються з виробництва або у постачальника з торгівлі у порядку в терміни та в кількості встановлених у програмі технічного нагляду». Пункт 4.3 доповнити примітками: «Примітка 1. Періодичність та форми технічного нагляду повинні відповідати вимогам встановленим порядком правилами сертифікації даної продукції. Примітка 2. Орган з сертифікації має право доручити проведення випробувань сертифі-кованої продукції з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії що акредитована в Системі. Примітка 3. В разі якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного типу сертифікати відповідності на інші найменування продукції того ж самого типу можуть бути видані органом з сертифікації без повторного проведення обстеження атестації чи сертифікації системи якості . Примітка 4. Оцінка системи якості проводиться органами з сертифікації систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419 без оформлення сертифіката на систему якості». Вилучити п.п. 5.1 та 5.2. Пункт 6.1.1 доповнити приміткою: «Примітка. При цьому заявник повинен дати органу з сертифікації письмову гарантію того що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції що випускається серійно може бути тільки виробник продукції як юридична особа що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе тіж ж самі обов'язки що і заявник». Доповнити п. 6.1.2: «у встановленому порядку». Пункт 6.6.1 доповнити приміткою у такій редакції: «Примітка. В разі якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною або потребує монтажу на місці експлуатації або використання унікального випробувального обладнання тощо допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки які відповідають встановленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії». Пункт 6.6.3 викласти у новій редакції: «6.6.3 Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються органом з сертифікації згідно з порядком сертифікації конкретної продукції правил сертифікації групи однорідної продукції . Ідентифікація продукції проводиться органом з сертифікації або за його дорученням іншою уповноваженою ним організацією. При цьому для продукції що імпортується в акті ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД* перші чотири знаки ». Пункт 6.6.6 перший абзац - виключити слова: «який скасовує заявку». Пункт 6.7.8 викласти у новій редакції: «6.7.8 Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію терміну на який атестоване виробництво сер-тифікована система якості гарантійного терміну придатності продукції але не більше термінів зазначених в додатку А або визначених чинним законодавством України. *3 01.01.99 код за класифікатором УКТЗЕД ДК 017 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію вироблену в період дії сертифіката відповідності з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування складування зберігання продукції. Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації заявку відповідно до 6.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того що втратив чинність за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації оцінки системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно з порядком сертифікації конкретної продукції правил сертифікації групи однорідної продукції або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково. В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції якщо серти-фікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції на підставі випробувань проведених під час сертифікації ». Пункт 6.7 доповнити новим підпунктом у такій редакції: «6.7.11 До сертифіката відповідності може додаватись додаток тільки за формою встановленою ДСТУ 3498. В разі розширення переліку номенклатури асортименту продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається повинен видаватися новий сертифікат відповідності з новим додатком». У п.п.6.9.3 6.9.4 замість слова «ліцензія» записати «ліцензійна угода». У п.п.6.9.6 6.9.7 замість слова «Держкомітет» записати «Державна митна служба». Вилучити р. 9.3. Додаток А викласти у новій редакції: ДОДАТОК А рекомендований СХЕМИ МОДЕЛІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УкрСЕПРО Таблиця А.1 Продукція що сертифікується Назва робіт Документи які видаються органом з сертифікації продукції обстеження виробництва атестація виробництва сертифікація оцінка системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кожному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб Партія продукції виробів Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Не проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції виробів з наведенням розміру сертифікованої партії Продукція що випускається серійно Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Проводяться через випробування зразків продукції з періодичністю в обсязі та в порядку що встановлені органом з сертифікації. В разі необхідності проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном дії що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року сертифікується обстеження виробництва атестація виробництва сертифікація оцінка системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд органом з сертифікації продукції Продукція що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років що встановлюється ліцензійною угодою Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва Не проводиться Не проводиться Проводиться органом з сертифікації систем якості Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості Додаток Б. Змінити характер додатка на «рекомендований». В четвертому рядку п. 1 виключити слова: «або планується до виготовлення». Змінити характер додатків Г та Д на «рекомендований». Додаток Е. У п. Е.4.1 виключити друге речення. У р. Е.6.1 виключити слова: «і проходити періодичну переатестацію в Системі». Розділ Е.9 викласти у новій редакції: «Е.9.1 За результатами технічного нагляду орган з сертифікації вживає заходи відповідно до 6.9.3-6.9.7. Е.9.2 Порушенням вимог що ставляться до продукції під час сертифікації вважається виявлення в результаті технічного нагляду: -невідповідності продукції вимогам нормативних документів відносно яких проводилась сертифікація; - відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками характеристиками що підтверджені під час сертифікації; - порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності. Е.9.3 Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди і/або сертифіката відповідності може бути прийняте крім випадку зазначеного в 6.9.4 також у разі: - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції; - невиконання замовником пропозицій органу з сертифікації за результатами технічного нагляду; - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше як 6 місяців; - невиконання заявником умов ліцензійної угоди; - відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду. Е.9.4 Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання органом з сертифікації». ІПС № 4-2000 c.11 Поправка ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Місце поправки Надруковано Повинно бути Пункт 6.1.2 рядок 2 та 3 ...до Держстандарту України у встановленому порядку. ...у встановленому порядку. Пункт 6.7.9 рядок 3 ...який надав ліцензію. ...з яким укладено ліцензійну угоду. Пункт 6.7.10 рядок 2 3 ...наданої ліцензії... ...ліцензійної угоди... Пункт 8.1 рядок 2 ...ліцензії... ...ліцензійної угоди... Додаток Е пункт Е. 8. 2 рядок 3 ...ліквідації. ...утилізації. ІПС № 5-2000 c.33 ЗМІНИ ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ Код 03.120.20 Зміна № З ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 25 липня 2000 р. № 457 Чинна від дати опублікування Додаток А. В останньому рядку останньої графи таблиці слова «до трьох років» замінити на «до п'яти років». ІПС№ 7-2000 c.15 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції процесів та послуг далі продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО далі Система . Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва випробувань та постачання конкретної продукції. Стандарт враховує положення настанов ISO/IEC 7 27 28 60. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2296 93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ДСТУ 2462 94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230 95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 3414 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення ДСТУ 3415 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи ДСТУ 3417 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції що імпортується ДСТУ 3419 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення ДСТУ 3498 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ДСТУ ISO 9002 95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва монтажу та обслуговування Настанова ISO/IEC 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів придатних для оцінювання відповідності Настанова ISO 27:1983 Настанови щодо проведення коригувальних заходів органом з сертифікації у випадку неправильного застосування до виробу знаку відповідності Настанова ISO/IEC 28:1982 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною Настанова ISO/IEC 60:1994 Кодекс ISO/IEC загальноприйнятої практики оцінювання відповідності ДСТУ 3400 96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення організація порядок проведення і розгляду результатів. 3 ВИЗНАЧЕННЯ Поняття терміни та їх визначення що використовуються в стандарті відповідають ДСТУ 2462 та ДСТУ 3230. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації а в разі їх відсутності організації що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України. 4.2 Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить: подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; аналіз наданої документації; прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми моделі сертифікації; обстеження виробництва; атестацію виробництва продукції що сертифікується або сертифікацію системи якості якщо це передбачено схемою сертифікації; відбирання ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензій; видачу сертифіката відповідності надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; визнання сертифіката відповідності що виданий закордонним органом; технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва; інформацію про результати робіт з сертифікації. 4.3 Схеми моделі що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції визначає орган з сертифікації. При цьому враховуються особливості виробництва випробувань поставки і використання конкретної продукції можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції. Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації. Під час вибору схеми моделі сертифікації продукції в Системі органу з сертифікації рекомендується керуватися такими правилами: 1 сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу що проведені у випробувальній лабораторії центрі яка акредитована в Системі; 2 сертифікат на партію продукції виробів видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії центрі зразків продукції виробів що відібрані від партії в порядку та в кількості що визначені органом з сертифікації; Примітка 1. Розмір партії штук кг м м2 тощо наводиться заявником у заявці на сертифікацію. При цьому повинна бути гарантована однорідність продукції в партії за показниками безпеки Примітка 2. Коли заявка подається на партію продукції виробів Що планується до виготовлення орган з сертифікації разом з заявником вирішують питання про економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції; 3 ліцензія на право застосування сертифіката відповідності щодо продукції виробів яка виготовляється виробником серійно протягом встановленого ліцензією терміну надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій в Системі лабораторії зразків продукції відібраних у порядку та в кількості встановлених органом з сертифікації та проведення і/або: обстеження виробництва технічного нагляду та контрольних випробувань зразків продукції що відбираються з виробництва або з торгівлі в кількості в термін та в порядку які встановлено органом з сертифікації у програмі технічного нагляду за сертифікованою продукцією; атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифіко-ваної продукції який здійснюється органом з сертифікації або за його дорученням іншими організаціями; сертифікації системи якості щодо виробництва продукції що сертифікується та подальшого технічного нагляду за відповідністю системи якості встановленим вимогам який здійснюється компетентним органом акредитованим у Системі. Примітка 1. Як одиниця продукції розуміється: один штучний виріб; партія продукції що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супроводжувальним документом в якому е посилання на сертифікат відповідності; партія продукції що виготовлена з однієї й ТІЄЇ самої партії вихідної сировини матеріалів однієї плавки тощо Примітка 2. Масштаби сертифікованої системи якості під час виробництва продукції можуть відповідати лише задачам забезпечення відповідності показників продукції вимогам нормативних документів на відповідність до яких проводиться сертифікація. Примітка 3. Орган з сертифікації має право проводити випробування сертифікованої продукції з метою технічного нагляду тільки у випробувальній лабораторії що акредитована в Системі. Орган з сертифікації продукції може застосовувати й інші правила щодо вибору схеми моделі сертифікації залежно від специфіки продукції та особливостей її виробництва. Рекомендовані схеми моделі сертифікації продукції наведені в додатку А. 4.4 Під час сертифікації перевіряються характеристики показники продукції і застосовуються методи випробувань які дозволяють: провести ідентифікацію продукції в тому числі перевірити приналежність до класифікаційної групи відповідність технічної документації походження приналежність до даної партії та ін.; повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам. 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРОДУКЦІЮ ЩО СЕРТИФІКУЄТЬСЯ 5.1 Обов'язкова сертифікація продукції проводиться на відповідність до обов'язкових вимог нормативних документів які зареєстровані у встановленому порядку а також аналогічних вимог міжнародних та національних стандартів інших держав що введені в дію в Україні. 5.2 Добровільна сертифікація проводиться на відповідність до вимог нормативних документів які узгоджені з постачальником і споживачем. 5.3 У нормативних документах на продукцію які застосовуються під час обов'язкової сертифікації повинні ясно та однозначно наводитись технічні вимоги що підтверджуються сертифікацією. Норми та дозволені відхилення слід задавати таким чином щоб забезпечувалась можливість їх вимірювання з заданою або відомою точністю під час випробувань. Вступна частина нормативного документа або розділ «Галузь використання» мають містити вказівку щодо можливості використання документа для сертифікації наприклад «стандарт придатний для обов'язкової сертифікації» . 5.4 У нормативних документах на продукцію які застосовуються під час обов'язкової сертифікації в спеціальному розділі або через посилання на інший нормативний документ повинні встановлюватись методи умови обсяг і порядок випробувань для підтвердження відповідності до технічних вимог. Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та випробувань що забезпечують зіставлення результатів які отримані різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань вона має бути наведена. 5.5 Нормативні документи на методи випробувань є обов'язковими якщо в нормативних документах на продукцію в частині перевірки обов'язкових вимог наведені посилання на ці нормативні документи. 5.6 Вимоги щодо маркування які встановлені нормативними документами повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію продукції а також містити вказівки про спосіб нанесення знаку відповідності. 5.7 Органи з сертифікації продукції не пізніше як за шість місяців сповіщають підприємства яким ними надано право застосування сертифіката відповідності про заплановані зміни в стандартах що розповсюджуються на сертифіковану продукцію. 6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ 6.1 Подання та розгляд заявки 6.1.1 Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку. Форма заявки наведена в додатку Б. Інформація про акредитовані в Системі органи з сертифікації продукції міститься в довідкових матеріалах що складаються за даними Реєстру Системи та видаються Держстандартом У країни. 6.1.2 Заявки на сертифікацію продукції іноземного виробництва за схемами з обстеженням атестацією виробництв або сертифікацією систем якості подаються до Держстандарту України. 6.1.3 У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з сертифікації продукції заявка подається до Держстандарту України який розглядає її І не пізніше одного місяця з дня подання сповіщає заявника про своє рішення що оформлюється згідно з додатком В. Копія рішення направляється організації що визначена Держстандартом для проведення робіт з сертифікації. 6.1.4 Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукції заявник має право подати заявку до будь-якого з них. 6.1.5 Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подання сповіщає заявника про своє рішення яке повинно вміщати основні умови сертифікації. Форма рішення наведена в додатку Г. Копії рішення направляються: до органу з сертифікації систем якості в разі необхідності ; до випробувальної лабораторії що буде проводити випробування; до органу що здійснюватиме технічний нагляд в разі необхідності ; до територіального центру стандартизації метрології та сертифікації за місцем розташування заявника. 6.2 Аналіз документації 6.2.1 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. 6.2.2 Під час аналізу наданої документації перевіряється: наявність нормативних документів на продукцію за необхідності ; наявність документа що підтверджує походження продукції; наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам; наявність документа що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції; наявність за необхідності заключення відповідних контролювальних організацій Міністерства охорони здоров'я Державної інспекції ветеринарної медицини чи карантину рослин Держнаглядохоронпраці та ін. ; достовірність правильність заповнення та термін дії документації; достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції. 6.2.3 Негативні результати аналізу документації оформляються висновком який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності. 6.3 Обстеження виробництва 6.3.1 Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації підтвердження можливості підприємства ви-готовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифі-кованої продукції. 6.3.2 Під час обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної технічної та технологічної документації яка передбачає: перевірку відповідності показників і характеристик продукції встановлених технічною документацією вимогам нормативних документів що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення; оцінку достатності контрольних операцій і випробувань передбачених технологічною документацією для забезпечення впевненості в повній відповідності продукції яка випускається вимогам нормативної документації що на неї розповсюджується; оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу; перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання що застосовується вимогам технічної документації щодо дозволених відхилень показників і характеристик; перевірку наявності і ефективності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання які застосовуються. 6.3 3 За результатами обстеження оформлюється акт обстеження який повинен містити обгрунтовані висновки і за необхідності рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу. 6.4 Атестація виробництва 6.4.1 Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підпри-ємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції що відповідає вимогам нормативних документів та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань кількості зразків проб що випробовуються під час сертифікації способів та правил їх відбирання. 6.4.2 Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції і виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414. 6.4.3 Результати атестації оформляються атестатом виробництва який направляється заявнику. 6.5 Сертифікація системи якості 6.5.1 Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції яка сертифікується проводиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому що продукція яка випускається підприємством відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів всі технічні адміністративні та людські чинники що впливають на якість продукції знаходяться під контролем продукція незадовільної якості своєчасно виявляється а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі. 6.5.2 Сертифікація систем якості проводиться органами що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419. 6.5.3 Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості який направляється заявнику та в копії органу з сертифікації продукції. 6.6 Проведення випробувань з метою сертифікації 6.6.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією центром що акредитована в Системі на право проведення видів випробувань які передбачені нормативними документами на продукцію або на право проведення випробувань цієї продукції. 6.6.2 Заявник надає зразки проби продукції для випробувань та технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється органом з сертифікації. 6.6.3 Кількість зразків для випробувань та правила їх відбирання встановлюються органом з сертифікації. 6.6.4 Випробування продукції що імпортується проводяться випробувальними лабораторіями центрами які акредитовані в Системі виключаючи випадки коли існує угода щодо взаємного визнання результатів випробувань. 6.6.5 За позитивних результатів протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції і в копії заявнику. 6.6.6 У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників випробування з метою сертифікації припиняються інформація про негативні результати подається заявнику та органу з сертифікації продукції який скасовує заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин що викликали невідповідність. 6.6.7 Зразки продукції що пройшли випробування з метою сертифікації в тому числі руйнівні залишаються власністю заявника. Порядок списання утилізації і повернення зразків та зберігання зразків-свідків повинен бути регламентований документацією органу. 6.7 Видача сертифіката відповідності 6.7.1 Сертифікат відповідності видається виключно органом з сертифікації продукції. Сертифікат видається на одиничний виріб на партію продукції або на продукцію що випус- кається підприємством серійно протягом терміну встановленого ліцензійною угодою з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції Примітка. Відповідно до ДСТУ 3400 Держстандарт України видає сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу. На підставі цього сертифіката підприємству-виробнику без проведення додатксівих випробувань та процедур розгляду територіальним центром стандартизації метрології та сертифікації Держстандарту України може бути видано сертифікат відповідності Системи. 6.7.2 За наявності протоколів з позитивними результатами випробувань сертифіката на систему якості або атестата виробництва залежно від прийнятої схеми моделі сертифікації орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415 та видає заявнику. Форми сертифікатів відповідності наведені в ДСТУ 3498. Форма ліцензійної угоди в додатку Д. 6.7.3 Вибір форми сертифіката відповідності залежить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів: якщо підтверджена відповідність продукції усім обов'язковим вимогам то застосовується форма 1; якщо підтверджена відповідність продукції усім вимогам то застосовується форма 2; якщо підтверджена відповідність продукції окремим вимогам то застосовується форма З і в сертифікаті перераховуються підтверджені вимоги. 6.7.4 За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на російській мові з тим же номером і датою видачі. 6.7.5 Підтвердження факту сертифікації продукції послуги може здійснюватись одним з нижченаведених способів: оригіналом сертифіката відповідності; знаком відповідності згідно вимог ДСТУ 2296; копією сертифіката відповідності завіреною органом який видав сертифікат або територіальним центром стандартизації метрології та сертифікації; інформацією в документації що додається до продукції з зазначенням номера сертифіката терміну його дії та органу що його видав інформація може надаватися у вигляді декларації постачальника про відповідність . 6.7.6 Маркування продукції знаком відповідності здійснює заявник. Право маркування продукції знаком відповідності надається заявнику на підставі ліцензійної угоди додаток Д . 6.7.7 Якщо випробування продукції за окремими показниками проводились декількома акредитованими в Системі або визнаними в Системі лабораторіями центрами інших систем то сертифікат відповідності видається за наявності всіх необхідних протоколів з позитивними результатами випробувань. У цьому випадку в сертифікаті відповідності перелічують усі протоколи випробувань з зазначенням випробувальних лабораторій центрів що проводили випробування а також визнані сертифікати за їх наявності . 6.7.8 Термін дії сертифіката на продукцію що випускається підприємством серійно протягом терміну що встановлений ліцензійною угодою визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію терміну на який сертифікована система якості або атестоване виробництво гарантійного терміну придатності продукції до моменту її реалізації або терміну зберігання продукції але не більше як на два роки якщо атестовано виробництво і на три роки якщо сертифіковано систему якості. За умови проведення сертифікації продукції що випускається серійно за схемою з обстеженням виробництва термін дії сертифіката відповідності не повинен перевищувати один рік. Термін що встановлений в ліцензії не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тієї що втратила силу визначає орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку згідно з вимогами порядку сертифікації конкретної продукції. 6.7.9 У разі внесення змін до конструкції складу продукції або технології Р виготовлення що можуть вплинути на показники які підтверджені під час сертифікації заявник зобов'язаний попередньо сповістити про це орган який надав ліцензію. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції. 6.7.10 У випадку якщо норми встановлені стандартом на показник підтверджений під час сертифікації змінені на більш жорсткі то питання про припинення дії кожної наданої ліцензії вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України. 6.8 Визнання сертифіката відповідності що виданий органами інших систем сертифікації 6.8.1 Рішення про визнання сертифікатів виданих органами з сертифікації інших країн які не є членами Системи сертифікації УкрСЕПРО на продукцію що імпортується в Україну приймає орган з сертифікації продукції керуючись ДСТУ 3417. Вибрані процедури визнання повинні бути обгрунтовані і документально підтверджені в разі реєстрації свідоцтва про визнання. 6.9 Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва 6.9.1 Технічний нагляд за стабільністю показників що підтверджені сертифікатом відповідності під час виготовлення продукції здійснює орган який видав сертифікат. За пропозицією органу з сертифікації продукції нагляд може проводитись органами з сертифікації систем якості або територіальними центрами стандартизації метрології та сертифікації. До участі у проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохо-ронпраці Держсаннагляду тощо для забезпечення вірогідності інформації щодо спеціальних питань контролю. Загальний порядок проведення технічного нагляду викладений в додатку Е рекомендована форма звіту за результатами технічного нагляду в додатку Ж. 6.9.2 Обсяг порядок та періодичність нагляду встановлюються органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації і регламентуються програмою технічного нагляду яка розробляється органом і затверджується його керівником. 6.9.3 За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може зупинити або припинити дію ліцензії чи сертифіката у випадках: порушення вимог що ставляться до продукції під час обов'язкової сертифікації; порушення вимог з технології виготовлення правил приймання методів контролю та випробувань позначення продукції що узгоджені з органом з сертифікації під час проведення сертифікації продукції; зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження органом з сертифікації продукції; зміни конструкції складу комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження органом з сертифікації продукції. 6.9.4 Рішення про зупинку дії ліцензії І/або сертифіката відповідності приймається у випадку якщо вжиттям коригувальних заходів погоджених органом з сертифікації продукції підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. У протилежному разі ліцензія або сертифікат скасовуються. 6.9.5 Інформація про зупинку або припинення дії скасування сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться органом з сертифікації до відома заявника та Національного органу з сертифікації. Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту вилучення його з Реєстру Системи згідно з ДСТУ 3415 6.9.6 У разі зупинки дії сертифіката здійснюються такі коригувальні заходи Орган з сертифікації: інформує про зупинку чи відновлення дії сертифіката відповідності органи Держспо-живзахисту і Держмиткомітету та інші зацікавлені організації; встановлює термін виконання коригувальних заходів; контролює виконання заявником коригувальних заходів. Заявник: визначає обсяг виробленої невідповідної продукції та нове маркування для розрізнення продукції виробленої до і після проведення коригувальних заходів; повідомляє споживачів про небезпеку або небажаність використаних експлуатацію продукції та порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції; усуває невідповідності в продукції що знаходиться в експлуатації або забезпечує її повернення та дороблення заміняє продукцію у споживача якщо усунення виявлених невідповідностей неможливе чи недоцільне; здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції. 6.9.7 У разі скасування сертифіката відповідності орган з сертифікації інформує про це органи Держспоживзахисту і Держмиткомітету та інші зацікавлені організації. Заявник повинен повернути оригінали сертифікатів та всі копії органу який їх видав. Повернені оригінали та копії підлягають знищенню за актом. 6.9.8 У разі виявлення неправильно виданого сертифіката відповідності Держстандарт України скасовує його реєстрацію згідно з ДСТУ 3415 та повідомляє про це відповідний орган з сертифікації який здійснює коригувальні заходи відповідно до 6.9.7. 6.10 Інформація про результати сертифікації продукції 6.10.1 Орган з сертифікації продукції веде облік виданих ним сертифікатів та направляє їх копії до Держстандарту України. 6.10.2 Держстандарт України на підставі Реєстру Системи видає довідники що містять інформацію щодо сертифікованої продукції. 7 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ Орган з сертифікації продукції та організації що діють за його дорученням несуть відповідальність за розголошення комерційної або професійної таємниці відносно конфіденційної інформації. 8 АПЕЛЯЦІЇ 8.1 Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо його заявки на сертифікацію продукції визнання сертифіката або рішення про скасування ліцензії він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації продукції не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення. Для розгляду кожної апеляції створюється апеляційна комісія. 8.2 Апеляція розглядається апеляційною комісією органу з сертифікації продукції не пізніше одного місяця після її одержання. 8.3 Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи: апеляцію заявника; листування щодо спірного питання між заявником випробувальною лабораторією та органом з сертифікації продукції; протоколи випробувань продукції; зразки або фотознімки продукції; технічну документацію на продукцію в разі необхідності . Документація надається членам апеляційної комісії органом з сертифікації продукції не пізніше як за два тижні до засідання комісії. 8.4 Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії. 8.5 Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії і в повному складі. 8.6 Апеляційна комісія як правило приймає одне з таких рішень: видати сертифікат ліцензію ; відмовити у видачі сертифіката ліцензії ; скасувати видану ліцензію. Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та органу з сертифікації продукції. 8.7 Витрати пов'язані з розглядом апеляції несе кожна із сторін. 8.8 У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися до Комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації. 9 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 9.1 Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт що укладаються з органом з сертифікації продукції органом з сертифікації систем якості та випробувальними лабораторіями центрами окрім робіт наведених у 8.7. 9.2 Витрати заявника на проведення робіт з сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції. 9.3 Правила визначення вартості робіт з сертифікації викладені в додатку К. Додаток А рекомендований СХЕМИ МОДЕЛІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УкрСЕПРО Таблиця А. 1 Серійність продукції що сертифіку-ється Обов'язковість проведення робіт щодо продукції яка сертифікується з Документи що видаються органом з сертифікації продукції обстеження її виробництва атестації її виробництва сертифікації системи якості її виробництва її випробувань з метою сертифікації технічного нагляду за її виробництвом Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться по-кожному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб Партія продукції виробів Не проводиться Проводиться якщо вирішено органом з сертифікації та заявником Не проводиться Проводяться на зразках що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Проводиться тільки за наявності угоди між заявником та органом з сертифікації щодо атестації виробництва в порядку визначеному органом з сертифікації Сертифікат відповідності на партію продуктів виробів з наведенням розміру сертифікованої партії Продукція що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках відібраних в порядку та в кількості що встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації Сертифікат з терміном дії що встановлюється ліцензійною угодою до одного року Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках відібраних в порядку та в кількості що встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації Сертифікат з терміном дії що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва до двох років Не проводиться Не проводилися проводиться opгaном з серти-фікації систем якості Проводяться на зразках відібраних в порядку та в кількості що встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку що визначений органом з сертифікації Сертифікат з терміном дії що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості до трьох років поправка ДОДАТОК Б обов'язковий Форма заявки на проведення сертифікації продукції Назва органу з сертифікації продукції адреса* ЗАЯВКА на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО 1 назва підприємства-виробника постачальника далі заявник адреса код ЄДРПОУ в особі прізвище ім'я по батькові керівника та його посада заявляє що назва продукції код ОКП виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення виготовлена або планується до виготовлення у вигляді партії в кількості випускається серійно** за шт. т; м2 м3 та ін. назва та позначення нормативного документа виробника відповідає вимогам позначення та назви нормативних документів і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів за правилами Системи УкрСЕПРО. 2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної лабораторії та її адреса В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться 3 Заявник зобов'язується: виконувати усі умови сертифікації; забезпечувати стабільність показників характеристик продукції що підтверджені сертифікатом відповідності; сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 4 Додаткові відомості Керівник підприємства підпис ініціали та прізвище Головний бухгалтер підпис ініціали та прізвище Печатка Дата * У разі відсутності органу з сертифікації продукції заявка подається до Держстандарту України ** **Вноситься потрібне ДОДАТОК В обов'язковий Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції в разі відсутності акредитованого органу з сертифікації ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ № від« » 199 р. за заявкою ми на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО назва управління Держстандарту України розглянувши заявку ки назва підприємства-виробкика/постачальника продукції на сертифікацію у Системі УкрСЕПРО далі Заявник адреса код ЕДРПОУ назва продукції ВИРІШИЛО: 1 Дозволити назва організації якій доручається проведення робіт далі призначеної організації провести сертифікацію яка випускається серійно одноразово та ін. назва виробника та постачальника 2 Відбір зразків та ідентифікацію продукції покласти на назва призначеної організації 3 Сертифікацію провести на відповідність вимогам позначення та назви нормативних документів 4 Схема модель сертифікації міститиме непотрібне викреслити : обстеження виробництва; атестацію виробництва продукції що сертифікується; сертифікацію системи якості продукції що сертифікується; випробування продукції з метою сертифікації; технічний нагляд. 5 Випробування продукції з метою сертифікації провести в назва випробувальної акредитованої му на лабораторії центру акредитованої в системі та її адреса технічну компетентність або на технічну компетентність і незалежність атестат акредитації 6 Як виняток надати право підпису сертифіката відповідності на продукцію прізвище керівника призначеної організації 7.* Технічний нагляд за сертифікованою назва продукції покласти на назва призначеної організації або центру стандартизації метрології та сертифікації Періодичність та форми проведення технічного нагляду встановлюється в програмі яка розробляється назва призначеної організації 8 Роботи з сертифікації проводяться на підставі господарського договору. Начальник функціонального управління Держстандарту України підпис ініціали та прізвище * Пункт включається за необхідності ДОДАТОК Г обов'язковий Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції Назва та адреса органу з сертифікації продукції РІШЕННЯ за заявкою на проведення сертифікації продукції Розглянувши заявку назва підприємства-виробника від на сертифікацію постачальника продукції дата назва продукції код ОКП повідомляємо: 1 Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам позначення та назва нормативних документів 2 Схема модель сертифікації міститиме непотрібне викреслити : обстеження виробництва; атестацію виробництва продукції що сертифікується; сертифікацію системи якості продукції що сертифікується; випробування продукції з метою сертифікації; технічний нагляд. 3 Сертифікація системи якості буде проведена назва та адреса акредитованого органу з сертифікації систем якості 4 Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій 5 Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме назва організації та її адреса Періодичність проведення та форми технічного нагляду повідомлятимуться додатково. 6 Роботи проводяться на підставі господарських договорів або інших угод Керівник органу з сертифікації продукції підпис ініціали та прізвище Дата ДОДАТОК Д обов'язковий Зразок ліцензійної угоди ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА Від « » 199 р. № назва органу з сертифікації продукції зареєстрований за адресою: що названий надалі «органом з сертифікації» та представлений посада прізвище ім'я та по батькові керівника цим надає назва підприємства-виробника продукції зареєстрованому за адресою: що назване надалі «ліцензіатом» та представлене посада прізвище ім'я та по батькові керівника ліцензію на право застосування сертифіката відповідності зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО « ». 199 р. за №. та маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції зазначеної в сертифікаті І виготовленої ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди на підставі нижченаведеного: 1 ЛІЦЕНЗІАТ 1.1 Зобов'язується виконувати усі умови сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО. 1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію що наведені в сертифікаті відповідності а також зразкам що пройшли випробування з метою сертифікації. 1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам що уповноважені органом з сертифікації продукції до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення. 1.4 Зобов'язується попередньо сповіщати орган з сертифікації продукції про всі модернізації модифікації продукції зміни в її конструкції складі технології виготовлення методах випробувань та контролю правилах приймання що намічаються. Здійснює намічені модернізацію модифікацію та інші зміни тільки за згодою органу що видав сертифікат. 1.5 Зобов'язується вести облік усіх рекламацій претензій на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них орган з сертифікації продукції. 1.6 Зобов'язується сплачувати у встановленому порядку всі витрати що пов'язані з проведенням робіт з сертифікації продукції відповідно до прийнятої схеми моделі . За право застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності ліцензіат зобов'язується відраховувати на розрахунковий рахунок органу з сертифікації розмір платежу у відсотках періодичність виплат від обсягу реалізації сертифікованої продукції без ПДВ та акцизного збору . 1.7 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами. 1.8 Має право подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей пов'язаних з сертифікацією продукції. 2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ 2.1 Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органів з сертифікації систем якості територіальних центрів стандартизації метрології та сертифікації Держстандарту України інших організацій. 2.2 Зобов'язується завчасно не пізніше як за шість місяців Інформувати рекомендованим листом або Іншим аналогічним способом ліцензіата про зміни що намічаються чинних нормативних документів якими встановлені обов'язкові вимоги. З ІНШІ УМОВИ 3.1 Ця угода вступає в дію з і залишається в силі до дата дата але не більше трьох років поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни. 3.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин: Ситуація що потребує попередження про скасування ліцензії Термін завчасного попередження про скасування ліцензії Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди Органом з сертифікації продукції виявлено небезпеку продукції для споживачів Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних документів Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт 30 днів Не встановлюється За домовленістю 30 днів Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом або в інший спосіб з наведенням причин скасування і дати припинення дії. 3.3 У випадках якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни порушує терміни або якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог. 3.4 Юридична відповідальність за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України. Від органу з сертифікації продукції посада підпис ініціали та прізвище Печатка Від ліцензіата посада підпис ініціали та прізвище Печатка ДОДАТОК Е обов'язковий ПОРЯДОК проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією Е.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Е.1.1 Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід'ємною частиною робіт з сертифікації яка передбачена Системою. Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифіката згідно з ліцензійними угодами за програмою технічного нагляду. Е.1.2 Технічний нагляд проводиться з метою: Е.1.2.1 Забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів. Е.1.2.2 Підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін у тому що сертифікована продукція продовжує відповідати вказаним у сертифікаті вимогам і знак відповідності використовується вірно. Е.1.2.3 Попередження виникнення умов що можуть привести до випуску продукції що не відповідає вимогам нормативних документів. Е.1.2.4 Виявлення причин невідповідностей продукції встановлених під час проведення технічного нагляду. Е.1.2.5 Оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди. Е.1.2.6 Оцінки виконання підприємством коригувальних заходів. Е.1.2.7 З'ясування причин рекламацій що надійшли на сертифіковану продукцію. Е.1.2.8 Обліку сертифікованої продукції. Е.1.3 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією організує координує І проводить орган з сертифікації цієї продукції. Е.1.4 Орган з сертифікації може доручити проведення технічного нагляду іншому органу з сертифікації продукції чи систем якості територіальному органу Держстандарту які спроможні здійснювати технічний нагляд з урахуванням нижченаведених вимог. Е. 1.5 Якщо для цілей сертифікації продукції проводилась атестація виробництва або сертифікація системи якості іншим органом то технічний нагляд за винятком контрольних випробувань доцільно доручити цьому органу. Е.1.6 Об'єм зміст та періодичність процедур технічного нагляду за конкретною продукцією встановлюється органом з сертифікації у програмі технічного нагляду яка розробляється органом з сертифікації продукції з урахуванням нижченаведених вимог та результатів робіт з сертифікації конкретної продукції. Е.1.7 Вимоги до елементів системи якості і виробництва що входять в програму технічного нагляду за сертифікованою продукцією орган з сертифікації встановлює з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9002 Е.1.8 Технічний нагляд на підприємствах здійснюється аудиторами органу з сертифікації. До проведення технічного нагляду можуть залучатися за необхідності позаштатні аудитори та компетентні спеціалісти контролювальних організацій на договірній основі. Е.1.9 Роботи пов'язані з технічним наглядом підлягають оплаті заявником. Вартість і вид оплати визначається договором на проведення технічного нагляду. Е.1.10 Негативний висновок органу з сертифікації за результатами технічного нагляду не може бути причиною зміни вартості робіт або повернення раніше проведеної оплати. Е.1.11 Проведення технічного нагляду не знімає відповідальності за випуск невідповідної продукції з підприємства та його персоналу і не є приводом для переносу такої відповідальності на орган з сертифікації і його персонал. Е.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА Е.2.1 В органі має бути призначена відповідальна особа яка відповідає за організацію координацію та проведення технічного нагляду а також створено структурний підрозділ із технічного нагляду якщо це дозволяє чисельність . Е.2.2 У загальному випадку організаційну структуру технічного нагляду органу з сертифікації складають: керівник органу з сертифікації; відповідальна посадова особа за технічний нагляд; структурний підрозділ із технічного нагляду і або штатні і позаштатні аудитори; компетентні організації наприклад територіальні органи Держстандарту органи з сертифікації систем якості з якими укладені угоди про взаємодію з технічного нагляду. Е.З ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Е.3.1 Загальні процедури технічного нагляду за сертифікованою продукцією що міститься в галузі акредитації повинні бути задокументовані і входити складовою частиною або додатком до Настанови з якості органу з сертифікації. Можливо документування процедур окремим документом на який повинні бути посилання в Настанові з якості. Е.3.2 Процедури технічного нагляду повинні передбачати: Е.3.2.1 Планування технічного нагляду та контроль за його виконанням. Е.3.2.2 Розробку програми технічного нагляду за сертифікованою продукцією. Е.3 2.3 Укладання угод на проведення технічного нагляду. Е.3.2.4 Підготовку до проведення проведення та звітність про технічний нагляд. Е.3.2.5 Вимоги до персоналу що здійснює технічний нагляд його підготовку і підтримування кваліфікації. Ведення картотеки аудиторів. Е.3.2.6 Вимоги до компетентності організацій яким доручається здійснювати роботи Із технічного нагляду. Типова форма договору угоди про співробітництво з технічного нагляду. Ведення картотеки таких організацій. Е.3.2.7 Перелік документації з технічного нагляду. Місце та терміни її зберігання. Е.3.2.8 Забезпечення конфіденційності під час проведення робіт Із технічного нагляду. Е.3.2.9 Посадові інструкції персоналу що здійснює технічний нагляд. Е.3.2.10 Типові програми технічного нагляду за сертифікованою продукцією. Е.3.2.11 Вимоги органу до елементів системи якості і виробництва що контролюються під час технічного нагляду. Е.3.2.12 Процедуру відбору та ідентифікації зразків продукції для контрольних випробувань їх доставки та зберігання. Е.3.2.13 Інспекційний контроль органу за дотриманням вимог до технічного нагляду організацією якій доручено здійснення технічного нагляду. Е.3.2.14 Процедуру прийняття заходів за результатами технічного нагляду. Е.4 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Е.4.1 План технічного нагляду формується та контролюється відповідальним за технічний нагляд. План складається на рік. Зміни в план! проводяться тільки відповідальним виконавцем. План повинен бути затверджений керівником органу. Е.4.2 У плані передбачається зазначення найменування підприємства найменування сертифікованої продукції виконавця терміну проведення процедур технічного нагляду з відміткою про виконання. Е.4.3 Періодичність процедур технічного нагляду в тому числі і контрольних випробувань зразків продукції встановлюється в залежності від складності продукції імовірності виникнення небезпеки від її використання для життя та здоров'я людини навколишнього середовища з урахуванням результатів проведення робіт з сертифікації та терміну дії сертифіката. Е.4.4 На підставі плану формуються завдання аудиторам на проведення технічного нагляду на поточний місяць. Е.4.5 Технічний наглядів вказаною в Е. 1.2.6 і Е. 1.2.7 метою проводиться поза планом і також оплачується заявником. Е.5 ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Е.5.1 Технічний нагляд містить в собі такі етапи: розробка програми технічного нагляду; укладання угоди на здійснення технічного нагляду; укладання угод з організаціями яким доручено здійснення технічного нагляду за необхідності ; підготовка до технічного нагляду; проведення технічного нагляду; оформлення звіту про технічний нагляд. Е.5.2 Програма технічного нагляду розробляється органом з сертифікації за результатами виконаних робіт із сертифікації продукції для кожного конкретного виробництва згідно вимог розділу Е.7 затверджується керівником органу з сертифікації і надсилається всім учасникам робіт із технічного нагляду. Е.5.3 В угодах повинні бути передбачені всі роботи з технічного нагляду умови їх виконання та оплати конкретні виконавці та терміни виконання етапів робіт із технічного нагляду. Е.5.4 На етапі підготовки формується група аудиторів як правило не більше 2-3 чоловік та визначається її керівник. Оформлюється завдання на проведення технічного нагляду що підтверджує повноваження аудиторів. Рекомендується про проведення технічного нагляду поінформувати територіальний орган Держстандарту на території якого знаходиться підприємство що перевіряється. Е.5.5 Етап здійснення технічного нагляду на підприємстві містить у собі: вступну нараду проведення перевірки згідно з програмою технічного нагляду і заключну нараду. Е.5.5.1 На вступній нараді керівник підприємства і керівники зацікавлених підрозділів знайомляться з метою проведення технічного нагляду і його програмою уточнюються питання розміщення групи аудиторів забезпечення робочими місцями взаємодії аудиторів з представниками підприємства підготовки і надання необхідних документів матеріалів довідок тощо. Е.5.5.2 Кожен аудитор згідно з програмою технічного нагляду та дорученнями керівника перевірки виконує роботу самостійно. Е.5.5.3 У випадку коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань то проводиться відбір і ідентифікація зразків зразки надсилаються в призначену органом акредитовану в Системі випробувальну лабораторію яка представляє в орган протокол з результатами контрольних випробувань. Е.5.5.4 Встановлені вході перевірки невідповідності документуються і з підписом аудитора представляються керівнику перевірки. Е.5.5.5 В кінці перевірки проводиться заключна нарада з керівництвом підприємства що перевіряється і керівниками перевірених підрозділів. Керівник перевірки представляє зауваження і висновки за результатами технічного нагляду. Е.5.6 Звіт технічного нагляду готується аудиторами що здійснювали перевірку підписується всіма учасниками перевірки затверджується керівником органу з сертифікації Е.5.6.1 Звіт повинен містити результати виконання всіх етапів робіт регламентованих програмою технічного нагляду встановлені відхилення та зауваження. Е.5.6.2 У звіті наводяться конкретні висновки за отриманими результатами і пропозиції щодо розробки та здійснення коригувальних заходів. Е.5.6.3 У випадку коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань зразків продукції остаточне рішення за результатами технічного нагляду приймається після одержання протоколів випробувань про що додатково повідомляється підприємство. Е.5.6.4 Звіти з технічного нагляду та інформація щодо виконання коригувальних заходів підлягають обов'язковому зберіганню в органі з сертифікації. Е.6 ПЕРСОНАЛ Е.6.1 Персонал що бере участь у технічному нагляді штатні та позаштатні аудитори повинні пройти відповідне навчання відповідати встановленим органом кваліфікаційним критеріям атестуватись на право проведення робіт і проходити періодичну переатестацію в Системі. Е.6.2 Для кожного аудитора в органі повинні бути посадові інструкції що встановлюють вимоги до освіти підготовки технічних знань і досвіду роботи обов'язки і повноваження аудиторів. Е.6.3 Весь персонал повинен знати свої обов'язки і повноваження регламентовані посадовими інструкціями. Е.6.4 Оплата праці персоналу не повинна залежати від періодичності або результатів технічного нагляду. Е.6.5 В органі повинна вестись картотека аудиторів із технічного нагляду яка періодично актуалізується. Е.7 ПРОГРАМА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Е.7.1 У залежності від специфіки продукції що сертифікується та її виробництва органом з сертифікації повинні бути визначені елементи системи якості і виробництва які перевіряються під час здійснення технічного нагляду на підприємстві і встановлені вимоги до цих елементів. Е.7.2 Вказані елементи включаються в типову програму технічного нагляду на підставі якої розробляються програми технічного нагляду за конкретною сертифікованою продукцією за результатами проведення робіт із сертифікації на конкретному підприємстві. Е.7.3 Типова і конкретна програми технічного нагляду розробляються органами вони повинні бути підписані розробниками і затверджені керівником органу з сертифікації. Е.7.4 В загальному випадку в типову програму можуть бути включені: перевірка системи внесення змін в документацію; перевірка системи вхідного контролю; перевірка системи контролю і випробувань технологічних параметрів та готової продукції у т. ч. на надійність; перевірка дотримання вимог технологічних процесів які можуть вплинути на показники що підтверджуються під час сертифікації; контроль виконання коригувальних заходів; вимоги щодо відбору зразків та їх Ідентифікації; вимоги щодо проведення контрольних і або вибіркових випробувань; контроль правильності використання сертифіката і знака відповідності; перевірка упакування зберігання та вантажно-розвантажувальних робіт; аналіз претензій та рекламацій; перевірка виконання умов ліцензійної угоди; облік сертифікованої продукції; терміни надання звітів за результатами технічного нагляду в залежності від отриманих результатів; права та обов'язки керівника перевірки з урахуванням отримання негативних результатів перевірки; можливі варіанти прийняття рішень за результатами технічного нагляду. Е.7.5 Контрольні випробування проводяться в призначеній органом з сертифікації випробувальній лабораторії акредитованій в Системі. Контрольні випробування можуть проводитись на підприємстві за наявності необхідних умов. В такому випадку програму випробувань визначає керівник перевірки. Випробування можуть проводитись силами персоналу підприємства але під обов'язковим контролем аудитора органу. Е.7.6 В ході технічного нагляду керівнику перевірки надається право вносити зміни в програму технічного нагляду з метою забезпечення його достовірності які повинні бути відображені в звіті за результатами технічного нагляду. Е.7.7 Програма технічного нагляду за конкретною продукцією може коригуватись органом в залежності від результатів проведення попередніх перевірок щодо зміни переліку процедур технічного нагляду та їх періодичності. Е.8 ВІДБІР ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ Е.8.1 Органом з сертифікації повинні бути розроблені типові інструкції по відбору зразків продукції що міститься в галузі акредитації та правил їх ідентифікації. Е.8.2 В органі з сертифікації повинні бути регламентовані правила доставки зразків продукції у випробувальну лабораторію а також правила їх одержання зберігання повернення списання або ліквідації. Е.8.3 Ці інструкції повинні бути оформлені окремим документом або входити складовою частиною до Настанови з якості органу з сертифікації продукції. E.9 КОРИГУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ За результатами технічного нагляду за рішенням органу з сертифікації можуть бути прийняті такі заходи впливу: Е.9.1 Анулювання сертифіката та скасування ліцензійної угоди у випадках: встановлення невідповідності продукції вимогам нормативних документів які стосуються її безпеки; встановлення відсутності умов для випуску безпечної продукції; встановлення змін внесених до конструкторської технологічної та нормативної документації без попереднього погодження органом з сертифікації; порушення правил застосування сертифікатів та знаків відповідності; наявність рекламацій та претензій до сертифікованої продукції; відмова підприємства від оплати робіт із технічного нагляду. Е.9.2 Призупинка дії сертифіката та ліцензійної угоди у випадках: встановлення умов що можуть привести до випуску продукції яка не відповідає вимогам нормативних документів; невиконання підприємством рекомендацій органу за результатами технічного нагляду; порушення термінів виконання коригувальних заходів; порушення виконання умов ліцензійної угоди; відсутності тривалий час більше б місяців виробництва сертифікованої продукції; порушення встановлених договором термінів оплати робіт із технічного нагляду. Е.9.3 Дію сертифіката може бути відновлено за умов отримання позитивних результатів усунення виявлених порушень та причин їх виникнення. Е. 10 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ Е.10.1 Орган повинен забезпечити вимоги заявника щодо конфіденційності інформації. Е. 10.2 Персонал що бере участь у технічному нагляді повинен бути ознайомлений з правилами органу щодо забезпечення конфіденційності і вимогами заявника про нерозголо-шення інформації. Е.10.3 Органи з сертифікації продукції та організації що діють за його дорученням несуть відповідальність за розголошення конфіденційної Інформації згідно з чинним законодавством. Е. 11 АПЕЛЯЦІЇ Е.11.1 Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо результатів робіт Із технічного нагляду або рішення про скасування сертифіката відповідності і ліцензійної угоди то він може подати письмову апеляцію до органу з сертифікації. Е.11.2 Розгляд апеляцій здійснюється в порядку та в терміни встановлені в розділі 8. Е.11.3 Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення. ДОДАТОК Ж рекомендований ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ назва органу з сертифікації продукції ЗВІТ за результатами технічного нагляду ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник органу з сертифікації підпис ініціали прізвище « » 199 р. назва підприємства адреса Підстава для проведення нагляду: договір на проведення технічного нагляду від « » 199 р. № Назва сертифікованої продукції: Реєстраційний номер сертифіката відповідності: Реєстраційний номер атестата виробництва: Звіт підготовлений аудиторами: посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали У присутності представників: посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ N8 п/п Назва процедур технічного нагляду Зауваження порушення Зміст зауважень номер додатку так ні 1 2 3 4 5 1 Стан документації 1 . 1 Аналіз стану нормативної конструкторської та технологічної документації 1.2 Наявність змін в документації які можуть продукції №1 вплинути на безпеку 1 .3 Аналіз повідомлень щодо змін документації І їх погодження з органом з сертифікації 1 .4 Аналіз дотримання порядку внесення змін в документацію 1 .5 Наявність протоколів типових випробувань продукції для підтвердження відсутності впливу внесених змін 2 Стан контролю і випробувань 2.1 Аналіз стану вхідного контролю сировини матеріалів комплектувальних 2.1 .1 Наявність погодженого з органом переліку сировини матеріалів що впливають на безпеку продукції 2.1.2 Документальне підтвердження застосування сировини матеріалів і комплектувальних згідно з погодженим переліком і вимогами документації 2.1.3 Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності порядку методів і засобів контролю та випробувань сировини і комплектувальних що можуть вплинути на показники безпеки 2.1.4 Аналіз отриманих результатів контролю і випробувань сировини і комплектувальних і їх реєстрації 2.2 Аналіз стану контролю технологічних параметрів 2.2.1 Наявність погодженого з органом переліку технологічних параметрів що впливають на безпеку продукції 2.2.2 Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності порядку методів та засобів контролю технологічних параметрів що впливають на безпеку продукції 2.2.3 Аналіз отриманих результатів контролю технологічних параметрів та їх реєстрації 2.3 Аналіз контролю готової продукції за показниками безпеки 2.3.1 Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності порядку методів та засобів контролю параметрів безпеки 2.3.2 Аналіз отриманих результатів контролю параметрів безпеки готової продукції та їх реєстрації 2.4 Стан контрольного вимірювального та випробувального обладнання 2.4.1 Перевірка дотримання вимог документації щодо вибору і застосування обладнання 2.4.2 Наявність і виконання графіка ремонту і повір-ки контрольно-вимірювального обладнання 2.4.3 Наявність замін контрольно-вимірювального обладнання 2.5 Відбір та ідентифікація зразків сертифікова-ної продукції для проведення контрольних випробувань №2 2.6 Аналіз результатів контрольних випробувань сертифікованої продукції N93 3 Стан технологічного обладнання 3.1 Відповідність технологічного обладнання що застосовується вимогам документації 3.2 Наявність і виконання графіка планово-попереджувальних робіт 3.3 Наявність замін технологічного обладнання 4 Стан технологічної дисципліни 4.1 Наявність погодженого з органом переліку операцій що підлягають періодичному контролю 4.2 Перевірка дотримання вимог технологічної доку ментації №4 4.3 Організація контролю технологічної дисципліни 4.4 Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних вимог 5 Стан зберігання пакування та відвантаження 6 Аналіз претензій та рекламацій №5 7 Контроль за виконанням коригувальних заходів за результатами попередніх перевірок 8 Контроль за правильністю використання серти фіката та знака відповідності 9 Облік випуску сертифікованої продукції реалізованої споживачам №6 10 Висновки та пропозиції 10.1 Перевіркою виявлені недоліки що можуть привести до випуску невідповідної продукції №7 10.2 Перевіркою не виявлені недоліки що можуть привести до випуску невідповідної продукції 10.3 Підприємству необхідно розробити і реалізувати коригувальні заходи Звіт складений на аркушах в примірниках які направлені: Додатки: 1. Довідка про внесення змін в документацію. 2. Акт відбору зразків. 3. Протокол контрольних випробувань. 4. Протокол перевірки технологічних операцій. 5. Довідка щодо претензій та рекламацій. 6. Довідка про реалізацію. 7. Зауваження І порушення виявлені за результатами технічного нагляду. Примітка. Перелік і зміст зауважень і виявлених порушень повинен бути викладений по кожній процедурі технічного нагляду в таблиці звіту графа 5 або у вигляді додатків до звіту. Аудитори: посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали посада підпис прізвище та ініціали Зі звітом ознайомлений і 1 примірник отримав Керівник підприємства: підпис прізвище та ініціали ДОДАТОК К обов'язковий ПРАВИЛА визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг К.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ К.1.1 Основою розрахунків витрат на роботи з сертифікації є такі принципи: всі фактично виконані роботи з сертифікації крім тих що виконуються відповідно до чинного законодавства за рахунок державного бюджету оплачуються за рахунок власних коштів підприємств організацій громадян які звернулися із заявкою на проведення відповідних робіт незалежно від прийнятих за їх результатами рішень; рівень рентабельності робіт з обов'язкової сертифікації не повинен перевищувати 25 %; технічний нагляд за сертифікованою продукцією послугами оплачується у розмірі фактичних витрат організацій які виконують відповідні роботи; прибуток від робіт з обов'язкової сертифікації розподіляється в загально установленому порядку згідно з чинним законодавством. К. 1.2 До вартості робіт з сертифікації обчисленої згідно з цими правилами не включені видатки на відрядження та податок на добавлену вартість їх оплата здійснюється заявником додатково відповідно до чинного законодавства. К. 1.3 Середньоденний фонд заробітної плати фахівців що виконують роботи з обов'язкової сертифікації включаючи роботи з технічного нагляду за відповідністю сертифікованих об'єктів вимогам нормативних документів далі НД нараховується виходячи з посадового окладу спеціаліста згідно штатного розпису і положення про преміювання органу з сертифікації ОС чи випробувальної лабораторії ВЛ . При цьому він не повинен перевищувати неоподатковуваного мінімуму доходів громадян установленого чинним законодавством. К.2 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ К.2.1 Під час сертифікації продукції послуг оплаті підлягають: прийняття рішення за заявкою включаючи визначення схеми сертифікації; відбір ідентифікація зразків та їх випробування; оцінка стану виробництва якщо це передбачено схемою сертифікації ; аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу або відмову щодо видачі сертифіката відповідності; видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди; здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією якщо це передбачено схемою сертифікації ; коригувальні заходи в разі порушення відповідності продукції встановленим вимогам та неправильного застосування знака відповідності; інформація про результати сертифікації. К.2.2 У загальному випадку сумарні витрати заявника на сертифікацію конкретної продукції послуги В обчислюється за формулою: К.1 де: Boc вартість робіт виконаних ОС у гривнях; Взр вартість зразків відібраних у виробника для випробувань для схем сертифікації що включають випробування продукції у гривнях; Ввп вартість випробувань продукції в акредитованій ВЛ у гривнях; Вся вартість сертифікації системи якості чи атестації виробництва у гривнях; Втні вартість однієї перевірки яка проводиться в рамках технічного нагляду за сертифікованою продукцією послугою у гривнях; n число перевірок передбачених програмою технічного нагляду за сертифікованою продукцією; Втнсj вартість однієї перевірки яка проводиться в рамках технічного нагляду за відповідністю сертифікованої системи якості атестованого виробництва вимогам НД у гривнях; m число перевірок відповідності сертифікованої системи якості атестованого виробництва вимогам НД проведення яких передбачено програмою технічного нагляду; Втр видатки на відбір ідентифікацію упаковування і транспортування зразків до місця випробувань під час сертифікації у гривнях; Вв вартість робіт що виконуються під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться. Залежно від конкретної ситуації та визначеної схеми сертифікації у формулу для обчислення вартості робіт з сертифікації включають тільки ті елементи які відповідають складу фактично проведених робіт. К.2.3 Вартість робіт що проводяться ОС з сертифікації конкретної продукції послуг обчислюється за формулою: К.2 де: трудомісткість сертифікації конкретної продукції послуг за визначеною схемою сертифікації або сертифікації системи якості атестації виробництва для Вся людино-день; T середньоденна зарплата фахівця у гривнях; коефіцієнт що враховує нарахування на заробітну плату соцстрах фонд зайнятості фонд Чорнобиля та ін. згідно з чинним законодавством %; коефіцієнт накладних витрат розрахований за даними бухгалтерського обліку за попередній місяць %; P рівень рентабельності %. К.2.4 Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт що проводяться ОС під час сертифікації конкретної продукції наведені у таблиці К. 1. Таблиця К.1 - Склад найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт які виконуються ОС під час обов'язкової сертифікації конкретної продукції та оплачуються заявником Найменування робіт 1 Граничні нормативи трудомісткості людино-день Прийняття рішення за заявкою у тому числі визначення схеми сертифікації Приймання вхідний контроль та реєстрація заявки 0 4 Розгляд документів що додаються до заявки 1 5 Попереднє ознайомлення зі станом виробництва продукції що сертйфікується 2 0 Визначення схеми сертифікації 0 4 Визначення організацій-співвиконавців робіт 1 0 Підготовка рішення щодо заявки 10 Відбір ідентифікація зразків та їх випробування Відбір та ідентифікація зразків 1 0 Аналіз протоколів випробувань 1 0 Аналіз виробництва якщо це передбачено схемою сертифікації Обстеження виробництва Нормативи трудомісткості ви: начаються згідно з таблицею К.З з коефіцієнтом 0 5 Атестація виробництва Нормативи трудомісткості ви: начаються згідно з таблицею К.4 Сертифікація системи якості Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею К.З Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу про відмову щодо видачі сертифіката відповідності 1 0 Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди 2 1 0 Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією Розробка програми технічного нагляду 1 5 Проведення однієї перевірки з технічного нагляду включаючи аналіз даних про якість сертифікованої продукції Розрахунок вартості проводиться відповідно до розділу К.З Коригувальні заходи в разі порушення відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам та неправильного використання знака відповідності 3 Призупинення дії сертифіката і дії ліцензійної угоди 0 4 Інформування зацікавлених учасників сертифікації про призупинення 1 0 Визначення термінів виконання коригувальних заходів 1 0 Контроль виконання заявником коригувальних заходів 2 0 Визначення нового маркування для розрізнення виробів до і після проведення коригувальних заходів 1 0 Інформування зацікавлених учасників сертифікації про виконання коригувальних заходів 0 4 Скасування дії сертифіката і розірвання ліцензійної угоди в разі невиконання заявником коригувальних заходів 0 4 інформація про результати сертифікації 4 Примітка 1 Перелік робіт що виконуються під час сертифікації конкретної продукції визначається відповідно до обраної схеми сертифікації. Примітка 2 Оплата видачі сертифіката відповідності береться із розрахунку один документ 0 1 Дmin посвідчення копії сертифіката 0 1• М•Дmin де: М число копій сертифіката; Дmin неоподатковуваний мінімум доходів громадян установлений чинним законодавством. Примітка З Трудомісткість враховується під час обчислення величини Ва розділу К.З цього документа. Примітка 4 У разі необхідності ОС надає консультативні послуги заявнику в границях своєї компетенції які оплачуються з розрахунку: 1 година не більш як 0 4•Дmin. К.2.5 Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт що проводяться ОС під час обов'язкової сертифікації послуг наведені у таблиці К.2. Таблиця К.2 Склад найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт що виконуються ОС під час обов'язкової сертифікації послуг та оплачуються заявником Найменування робіт 1 Граничні нормативи трудомісткості людино-день Прийняття рішення за заявкою Приймання вхідний контроль та реєстрація заявки 0 4 Розгляд документів що додаються до заявки 1.5 Попереднє ознайомлення з процесом надання послуги 1 0 Визначення схеми сертифікації 0 4 Підготовка рішення щодо заявки 1 0 Проведення випробувань перевірки послуги Вибіркова перевірка результатів послуги 1 0 Оцінка майстерності виконавця 0 5 Оцінка процесу надання послуги 0 5 Сертифікація системи якості Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею К.З Атестація виробництва підприємства Нормативи трудомісткості визначаються згідно з таблицею К.4 Аналіз одержаних результатів І прийняття рішення про видачу про відмову щодо видачі сертифіката відповідності 1 0 Видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної угоди 0 5 Технічний нагляд за сертифікованою послугою Вибір програми технічного нагляду 1 0 Проведення однієї перевірки включаючи аналіз даних про якість сертифікованої послуги Інформація про результати сертифікації 2 Вартість робіт обчислюється відповідно до розділу К.З Примітка 1 Перелік робіт що виконуються під час сертифікації конкретної послуги визначається відповідно до обраної схеми сертифікації. Примітка 2 У разі необхідності ОС надають консультаційні послуги заявнику в границях своєї компетентності які оплачуються з розрахунку: 1 година не більш як 0 4•Дmin де: Дmin неоподатковуваний мінімум доходів громадян установлений чинним законодавством. К.2.6 Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт що проводяться ОС під час сертифікації систем якості у процесі обов'язкової сертифікації продукції послуг залежно від моделі системи якості та кількості працівників на підприємстві наведені у таблиці К.З. Таблиця К.З Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС що оплачуються заявником під час сертифікації системи якості яка проводиться в рамках обов'язкової сертифікації продукції та послуг Кількість працівників на підприємстві осіб Граничні нормативи трудомісткості людино-день 1 група складності продукціії Модель системи якості ДСТУ ISO 9001 95 ДСТУ ISO 9002 95 ДСТУ ISO 9003 95 до 100 15 0 10 0 10 0 від 101 до 1000 28 0 23 0 16 0 від 1001 до 5000 53 0 43 0 21 0 від 5001 до 10000 68 0 58 0 28 0 понад 10000 78 0 68 0 38 0 Примітка. Для визначення граничних нормативів трудомісткості під час сертифікації систем якості продукції 2-ої та 3-ої груп складності до граничних нормативів зазначених у таблиці К.З застосовуються відповідно до коефіцієнтів 1 5 та 2 0. Групи складності продукції таблиця К.6 К.2.7 Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт що проводяться ОС під час атестації виробництв у процесі обов'язкової сертифікації продукції послуг залежно від-складності продукції і виробництва наведені у таблиці К.4. Таблиця К.4 Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС що оплачуються заявником під час атестації виробництва яка проводиться в рамках обов'язкової сертифікації продукції та послуг Група складності виробництва 1 Граничні нормативи трудомісткості людино-день Група складності продукції 2 1 2 3 1 27 0 30 0 35 0 2 35 0 39 0 51 0 3 45 0 52 0 55 0 4 53 0 55 0 66 0 Примітка 1 За таблицею К.5 Примітка 2 За таблицею К.5 Таблиця К.5 Групи складності виробництва Група складності виробництва Середня кількість технологічних операцій під час виготовлення продукції надання послуги 1 до 200 2 від 201 до 2000 3 від 2001 до 5000 4 понад 5000 Таблиця К.6 Групи складності продукції Група складності продукції Види продукції 1 Матеріали метали сплави будівельні матеріали і та ін. Паливо Продукти нафтохімії текстильні шкіряні Елементи конструкцій і деталі машин Харчова сировина 2 Вироби загального машинобудівного призначення Інструмент Електро і радіоелементи Меблі Одяг Взуття Харчові продукти 3 Машини устаткування Транспортні засоби Прилади засоби автоматики Радіоелектроніка Обчислювальна техніка К.2.8 Під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться в Україну оплаті підлягають роботи що фактично виконуються ОС залежно від складу поданих декларантом документів. К.2 8 1 Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт по визнанню зарубіжних сертифікатів на продукцію під час ввезення її в Україну наведені у таблиці К.7. Таблиця К.7 Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт з обов'язкової сертифікації продукції що ввозиться Найменування робіт Норматив трудомісткості людино-день Звірення зарубіжного сертифіката знака відповідності із зразками 0 1 Перевірка правомірності використання сертифіката знака відповідності щодо партії продукції що ввозиться 0 75 Аналіз документів що підтверджують безпечність продукції 1 25 Проведення випробувань Оплата здійснюється на підставі договору за фактичними витратами згідно з програмою випробувань з рівнем рентабельності у розрахунках вартост не більш як 25 % К.2.8.2 Найменування і граничні нормативи оплати робіт що можуть виконуватись під час проведення робіт по визнанню зарубіжних сертифікатів на продукцію яка ввозиться в Україну наведені у таблиці К.8. Таблиця К.8 Найменування і граничні нормативи оплати робіт які виконуються під час обов'язкової сертифікації продукції що ввозиться і оформлення сертифіката відповідності Найменування робіт Одиниця виміру Норматив оплати* Підготовлення довідок висновків для органів митного контролю година 4•Дmin Переклад і підтвердження на аутентичність перекладу документів що підтверджують безпечність продукції друк. арк. 8•Дmin Догляд партії товару Оплата здійснюється за тарифами встановленими Державним митним комітетом України Дmin неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений чинним законодавством К.2.8.3 Вартість робіт по визнанню зарубіжних сертифікатів на продукцію яка ввозиться в Україну Вв обчислюється за формулою: К.З де: трудомісткість виконання j-пЯ роботи під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться людино-день; s число робіт що проводяться ОС під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться; норматив оплати j-ої роботи що проводиться ОС під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться у гривнях; фактичний обсяг роботи j-го виду проведеної під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться; z кількість видів робіт проведених під час обов'язкової сертифікації продукції яка ввозиться. К.2.8.4У разі включення в одну вантажну митну декларацію декількох партій продукції що розрізнюються за найменуванням типом маркою артикулом за країною походження виробником і датою виготовлення роботи з обов'язкової сертифікації оплачуються за кожною партією продукції. У цьому випадку для кожної партії продукції застосовуються нормативи наведені у таблицях К.7 та К.8. К.2.8.5 Під час виконання вищезазначених робіт у вихідні та святкові дні оплата провадиться згідно з чинним законодавством. К.2.9 Вартість випробувань під час сертифікації продукції калькулюється акредитованою ВЛ на основі самостійно встановлених нормативів матеріальних і трудових витрат у чинних цінах з урахуванням вимог К.1.1 та К.1.3 і доводиться до відома зацікавлених сторін К.2.10 Технічний нагляд за відповідністю сертифікованої продукції послуг систем якості атестованого виробництва оплачується згідно з порядком встановленим у розділі К.З. К.З ОПЛАТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ В ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ПРОДУКЦІЄЮ ПОСЛУГАМИ К.З. 1 Оплата технічного нагляду здійснюється заявником. У разі залучення ОС для проведення технічного нагляду спеціалізованої організації її послуги оплачуються додатково за рахунок коштів заявника. К.З.2 Вартість технічного нагляду Втн разом з коригувальними заходами обчислюється за формулою: К.4 де: - вартість робіт зі збору та аналізу даних про якість сертифікованої продукції послуг і проведення коригувальних заходів у гривнях; вартість однієї перевірки проведеної в рамках технічного нагляду у гривнях; q число перевірок проведених у рамках технічного нагляду протягом терміну дії сертифіката відповідності. К.З.2.1 Вартість робіт зі збору та аналізу даних про якість сертифікованої продукції послуг обчислюється на основі фактичних трудовитрат з урахуванням вимог К. 1.1 та К. 1.3. Гранична нормативна трудомісткість проведення коригувальних заходів наведена у таблиці К.1. К.З.2.2 Вартість однієї перевірки проведеної в рамках технічного нагляду за сертифіко-ваною продукцією Вт · обчислюється за формулою: К.5 де: термін перевірки дні; - вартість зразків відібраних у продавця для проведення випробувань у гривнях; Вд вартість відбору i доставки зразків до місця випробувань у гривнях; Вкв вартість контрольних випробувань у гривнях; N число членів комісії що беруть участь у перевірці осіб; Внс вартість нагляду за стабільністю умов виробництва функціонування системи якості у гривнях. Примітка. У формулу включають тільки елементи які відображають витрати за фактично виконані роботи залежно від обраної схеми сертифікації І підтверджуються відповідними документами. К.3.2.2.1 Вартість зразків відібраних у виробника обчислюється за їх фактичною собівартістю*. К.3.2.2.2 Оплата зразків відібраних у продавця здійснюється відповідно з їх роздрібною ціною на підставі документів що засвідчують факт купівлі. К.3.2.2.3 Витрати на відбір і доставку зразків до місця випробувань включають фактичні видатки ОС на транспортування вантажно-розвантажувальні роботи зберігання та утилізацію що підтверджується відповідними документами. К.3.2.2.4 Оплата контрольних випробувань здійснюється за тарифами відповідної ВЛ на основі відшкодування витрат. К.3.2.2.5 Вартість технічного нагляду за атестованим виробництвом сертифікованою системою якості обчислюється відповідно до таблиць К.З та К.4. К.3.3 Вартість однієї перевірки проведеної у рамках технічного нагляду за сертифікованою послугою обчислюється за формулою: К.6 де: Воп вартість процедури опитування споживачів у гривнях. Примітка. У формулу включають тільки елементи які відображають витрати за фактично викона- ні роботи залежно від обраної схеми сертифікації і підтверджуються відповідними документами. К.4 ЛІЦЕНЗІЙНІ ПЛАТЕЖІ ЗА ПРАВО ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗНАКОМ ВІДПОВІДНОСТІ К.4.1 Під час проведення сертифікації від заявника на підставі укладеної ліцензійної угоди між ним та ОС береться плата за надання права на застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності. К.4.2 Ліцензійні платежі встановлюються у розмірі 0 01% від обсягу реалізованої серти-фікованої продукції без ПДВ та акцизного збору . К.4.3 Ліцензійні платежі перераховуються ліцензіатом на розрахунковий рахунок ОС відповідно до платіжних реквізитів зазначених у ліцензійній угоді. К.4.4 У разі дострокового розірвання ліцензійних угод одержані ліцензійні платежі поверненню не підлягають * Якщо заявником надані зразки продукції для проведення випробувань безкоштовно вартість їх не враховується Ключові слова: система сертифікації сертифікат та знак відповідності продукція схема сертифікації органи з сертифікації випробувальні лабораторії нормативний документ заявка атестація виробництва сертифікація системи якості технічний нагляд ліцензія реєстр визнання апеляція