ДСТУ 3417-96

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» і Українським науково-дослідним Інститутом стандартизації сертифікації та інформатики ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу координації робіт з питань стандартизації метрології сертифікації та державного нагляду Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Поправка ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції що імпортується Місце поправки Надруковано Повинно бути Розділ 1. Галузь використання рядок 2 ...держав-імпортерів... . . . країн-експортерів. . . Пункт 4.2.2 рядок 4 ...сертифіката знаку ... . .сертифіката ... Пункт 4.2.2 рядок 6 ...сертифікатів знаків ... ...сертифікатів... Пункт 4.3 рядок 1 ...держави-імпортера... . . . країн и-експортера. . . ІПС 8-97 с.33 Зм. 1 2-2003 с. 37 ДСТУ 3417-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО Процедура визнання результатів сертифікації продукції що імпортується Система сертификации УкрСЕПРО ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРТИФИКАЦИИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ Certification system for Ukrainian certification of products PROCEDURE FOR RECOGNITION OF CERTIFICATION RESULTS OF IMPORTED PRODUCTION Чинний від 1997-04-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт встановлює процедуру визнання результатів сертифікації продукції а також інших функціональних елементів систем сертифікації держав-імпортерів продукції в Україну. Стандарт поширюється на органи з сертифікації продукції організації різних форм власності які визнають та здійснюють контроль за відповідністю продукції що ввозиться в Україну обов'язковим вимогам нормативних документів України. Примітка. Цей стандарт може використовуватися під час визнання результатів робіт з добровільної сертифікації. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 3413 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3415 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи ДСТУ 3498 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис. 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Система сертифікації УкрСЕПРО має виключне право визнавати результати сертифікації продукції на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів України видані іншими державами. Об'єктами визнання є протоколи випробувань сертифікати знаки відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію яка підлягає обов'язковій сертифікації за затвердженим переліком товарів та послуг. 3.2 Переліки товарів та послуг які підлягають перевірці на підтвердження їх відповідності вимогам обов'язкової сертифікації органів з сертифікації продукції що діють у Системі УкрСЕПРО центрів стандартизації метрології та сертифікації що співпрацюють з сертифікаційними органами під час ввезення продукції в Україну встановлюються Держстандартом України. 3.3 Рішення про визнання сертифікатів виданих органами сертифікації інших держав міжнародних систем на вітчизняну і імпортовану продукцію що має використовуватися в Україні приймає орган з сертифікації Системи УкрСЕПРО. 3.4 Процедура визнання результатів сертифікації продукції що імпортується в Україну здійснюється на підставі підтвердження відповідності продукції обов'язковим вимогам встановленим у законодавчих актах і нормативних документах міжнародних та національних стандартах інших держав що діють в Україні шляхом укладання угод або прийняття рішення про визнання. Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності виданий у системі УкрСЕПРО або свідоцтво про його визнання згідно з ДСТУ 3498. 3.5 Угоди про визнання результатів сертифікації продукції укладаються за умов: наявності національної системи сертифікації держави-імпортера що має організаційно-методичні документи акредитовані органи з сертифікації продукції випробувальні лабораторії центри відповідно до вимог ISO/IEC з сертифікації І стандартів серії ISO 9000 EN 45000 EN 29000; наявності органів з сертифікації продукції випробувальних лабораторій акредитованих в міжнародних системах сертифікації; наявності органів з сертифікації продукції випробувальних лабораторій акредитованих в міжнародних системах сертифікації конкретного виду продукції створених спільно з державами-учасниками угоди. 3.6 Результати сертифікації імпортованої продукції що не охоплені угодою включаючи сертифікати знаки відповідності продукції можуть бути визнані у Системі УкрСЕПРО на підставі рішень про визнання: без додаткових процедур з сертифікації; із застосуванням додаткових процедур з сертифікації; за позитивними результатами сертифікації продукції у системі УкрСЕПРО. 3.7 Найбільш важливими підставами укладання угоди про визнання є: взаємно визнані адміністративні та юридичні структури і програми робіт; ідентичні основоположні критерії сертифікації продукції; гармонізовані з міжнародними стандартами ISO IEC та Ін. нормативні документи які використовуються; взаємна юридична і економічна відповідальність сторін що уклали угоду; можливості припинення дії угоди; процедури які забезпечують відповідне функціонування обраних структур однотипних методів і обладнання для проведення сертифікації аналогічні процедури нагляду методи правового захисту і інші керівні положення які дають гарантію того що ні одна з сторін які беруть участь у сертифікації не буде наражена на невиправданий ризик щодо визнання робіт з сертифікації інших сторін. 3.8 Основні положення угоди про визнання результатів сертифікації продукції наведено в додатку А цього стандарту. 3.9 Правила і порядок взаємного визнання національних систем сертифікації визначаються на підставі двосторонніх або багатосторонніх угод. 4 ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЩО ІМПОРТУЄТЬСЯ 4.1 Визнання результатів сертифікації продукції що Імпортується головним чином стосується: визнання сертифіката знаку відповідності продукції сертифіката на систему якості ; визнання результатів випробування продукції випробувальної лабораторії. 4.2 Процедура визнання результатів сертифікації продукції передбачає такі основні етапи: 4.2.1 Під час складання угоди: розгляд заявки та аналіз документації для складання угоди; - складання угоди про визнання результатів сертифікації продукції; оформлення та реєстрація сертифікатів знаків відповідності або свідоцтв про визнання внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО і видача заявнику; технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з угодою про визнання результатів сертифікації продукції на термін дії угоди. 4.2.2 Підчас прийняття рішення: розгляд заявки та аналіз документації що подаються на визнання результатів сертифікації продукції системи якості ; прийняття рішення про можливість видачі сертифіката знаку відповідності або свідоцтва про визнання; оформлення та реєстрація сертифікатів знаків відповідності або свідоцтв внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО і видача заявнику; технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з рішенням про визнання результатів сертифікації продукції системи якості . 4.3 Заявник продукції держави-імпортера має надати органу з сертифікації конкретного виду продукції системи УкрСЕПРО таку документацію: заявку на визнання; сертифікат знак відповідності; стандарт технічні умови на продукцію і процедури сертифікації; атестат акредитації випробувальної лабораторії за наявності ; протокол випробувань; сертифікат систем якості атестат виробництва виробника за наявності ; документ що засвідчує країну походження товару; товаросупровідну документацію. 4.4 У разі відсутності відповідного органу з сертифікації конкретного виду продукції Системи УкрСЕПРО документи подаються до Держстандарту України який призначає організацію для виконання функцій органу з сертифікації цієї продукції та визнання результатів сертифікації. 4.5 Стосунки між учасниками робіт з визнання результатів сертифікації продукції можуть здійснюватись через їх постійних представників права яких повинні бути підтверджені документально. 4.6 Орган з сертифікації конкретного виду продукції розглядає подану документацію і проводить її аналіз. До оцінки документації за необхідності можуть бути залучені аудитори різних напрямків діяльності з сертифікації продукції спеціалісти державної санітарно-епі-деміологічної служби представники спілки споживачів та інших зацікавлених організацій. Для прийняття рішення орган може запросити додаткову інформацію від представника другої сторони що надала документацію. На підставі аналізу документів складається проект угоди про визнання результатів сертифікації між відповідальними особами двох сторін або приймається рішення з процедури визнання результатів сертифікації. 4.7 Угоди укладаються з організаціями на різних рівнях за участю органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО. 4.8 На продукцію яка пройшла сертифікацію на підставі угоди орган з сертифікації конкретного виду продукції видає сертифікат знак відповідності в Системі УкрСЕПРО. В процесі дії угоди можливі випадки повного визнання сертифікатів знаків відповідності на продукцію іноземних партнерів У цьому випадку видається свідоцтво про визнання за формою згідно з ДСТУ 3498. 4.9 Повне визнання сертифікатів знаків відповідності що не охоплені угодою результатів випробувань продукції можливе в разі дотримання сукупності наступних вимог: ідентичності основоположних критеріїв на яких грунтуються правила сертифікації конкретного виду продукції Системи УкрСЕПРО і держави-імпортера втому числі застосування процедур що забезпечують однотипні процедури сертифікації випробувального обладнання аналогічних процедур нагляду за сертифікованою продукцією системами якості атестації виробництва; застосування прийнятих в Україні та державі-імпортері міжнародних або гармонізованих стандартів технічних умов на продукцію методів випробувань і процедури сертифікації. 4.10 Орган з сертифікації конкретного виду продукції за повного визнання закордонних сертифікатів знаків відповідності готує свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498. 4.11 Часткове визнання результатів сертифікації та інших функціональних елементів систем сертифікації держави-імпортера не охоплених угодою можливе в разі досягнення згоди між сторонами коли мається незначне розходження під час оцінки документації щодо показників характеристик продукції яка підлягає обов'язковій сертифікації. У цьому випадку орган з сертифікації конкретного виду продукції рекомендує проведення додаткових процедур з сертифікації зразків продукції за цими показниками характеристиками у випробувальних лабораторіях Системи УкрСЕПРО.. 4.12 Орган з сертифікації конкретного виду продукції після проведення додаткових процедур з сертифікації оформляє сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3413 в якому підставою для видачі сертифіката є процедури з сертифікації проведені в Системі УкрСЕПРО та визнання закордонного сертифіката відповідності. 4.13 У випадку значних розходжень під час оцінки документації щодо показників характеристик продукції яка підлягає обов'язковій сертифікації орган з сертифікації продукції рекомендує проведення повних випробувань зразків продукції у випробувальних лабораторіях Системи УкрСЕПРО або інших лабораторіях згідно з правилами Системи УкрСЕПРО стосовно конкретного виду продукції. 4.14 Орган з сертифікації конкретного виду продукції після проведення сертифікації в Системі УкрСЕПРО видає сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3413. 4.15 Зразки для сертифікації за 4.11 і 4.13 надаються стороною-імпортером. Під час надання зразків або виробів використовується система ідентифікації зазначена в документації або виражена маркуванням. 4.16 Орган з сертифікації конкретного виду продукції протягом місячного терміну направляє до Держстандарту України результати робіт з визнання сертифікат відповідності свідоцтво та ін. згідно з вимогами ДСТУ 3415 для розгляду та реєстрації. 4.17 Держстандарт України реєструє свідоцтва з визнання закордонних сертифікатів знаків відповідності сертифікати відповідності видані в системі УкрСЕПРО. 4.18 Визнання сертифікатів знаків відповідності протоколів випробувань та інших функціональних елементів систем сертифікації держав-імпортерів вважається дійсним з моменту внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО під час дії угоди про визнання або терміну встановленого органом з сертифікації конкретного виду продукції і зазначеного в свідоцтві про визнання. 4.19 Технічний нагляд за імпортованою продукцією здійснюється шляхом виконання взаємних зобов'язань які обумовлені угодою додаток А . 4.20 Технічний нагляд за імпортованою продукцією що не охоплена угодою про визнання результатів сертифікації згідно з 3.6 здійснюється відповідно до правил Системи УкрСЕПРО для конкретного виду продукції згідно зі схемою моделлю сертифікації за програмою технічного нагляду яка розробляється органом з сертифікації. 4.21 Роботи з визнання результатів сертифікації продукції що імпортується проводяться за рахунок заявника. 4.22 Порядок робіт з визнання результатів сертифікації продукції що імпортується наведено у додатку Б. ДОДАТОК А рекомендований ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОД ПРО ВИЗНАННЯ А.1 Сторони які укладають угоди про визнання надають інформацію про назву організації адресу інші дані юридичного характеру прізвища осіб які відповідальні за рішення згідно з угодою. А.2 У тексті угоди чітко визначаються категорії продукції функціональні елементи і стандарти або інші нормативні документи які використовуються. Імовірність періодичного перегляду чинної угоди за необхідності передбачається в додатку до угоди на що робиться посилання в основному тексті. У разі укладення угоди на двох мовах забезпечується повна ідентичність текстів. А.3 Уся термінологія яка включається до угоди визначається однозначно. А.4 Під час укладення угод про визнання розробляється програма навчання для представників сторін експертів з проведення оцінки випробувальної лабораторії методів випробувань і процедур які використовуються сторонами що домовлялись. Програма має сприяти досягненню взаємного довір'я прийманню результатів випробувань та їх протоколів звітів ідентичності в розумінні вимог встановлених у стандартах або інших нормативних документах. А.5 Угоди про визнання мають містити положення з питань страхування юридичної відповідальності витрат розмірів внесків видів збитків які можуть бути завдані в результаті непередбачених дій підчас виконання зобов'язань угоди. А.б В угоді обумовлюються усі заходи сторін з оцінки відповідальності виконання зобов'язань якщо передбачено: первинну оцінку виробничих потужностей обладнання і кваліфікації персоналу оцінку системи якості якщо вона існує ; повторну оцінку виробничих потужностей у разі модернізації технологічного процесу обладнання зміни системи якості зміни галузі дії угоди І їх обгрунтування; постійний контроль за застосуванням коригувальних заходів у разі виявлення невідповідності або неправильних дій з боку одного з партнерів і термінами їх проведення; перевірку методик проведення випробувань; розподіл витрат на проведення контролю. А.7 Угода має передбачати вирішення адміністративних питань забезпечення зв'язку обмін документацією використання мови якщо сторони використовують різні мови на якій здійснюється зв'язок і вирішуються спірні питання. А.8 В угоді зазначаються способи перевірки видів робіт які виконуються сторонами фінансові витрати передбачені угодою. А.9 В угоді обумовлюється механізм розв'язання розбіжностей що виникають між сторонами які домовляються. А. 10 В угоді встановлюється термін її дії умови припинення призупинення або поновлення. ДОДАТОК Б рекомендований ПОРЯДОК РОБІТ З ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЩО ІМПОРТУЄТЬСЯ 1етап Реєстрація заявки Реєстрація документації згідно з 4.2 Розгляд заявки та аналіз документації Журнал реєстрації Формування комісії Запит додаткової інформації за необхідності 4.6 Складання проекту угоди підготовка рішень з визнання згідно з 4.9; 4.11;4.13 Оформлення угоди або прийняття рішення з процедури визнання Позитивна оцінка розгляду документів Затвердження угоди або видача свідоцтва з визнання згідно з 4. 10 2 етап Передача результатів робіт з визнання до Держстандарту України Необхідність проведення процедур з сертифікації Часткове визнання закордонного сертифіката знаку відповідності та видача сертифіката знаку відповідності згідно з 4.12 Проведення сертифікації в Системі УкрСЕПРО видача сертифіката знаку відповідності згідно з 4.14 3 етап Оформлення та реєстрація сертифікатів знаків відповідності свідоцтв про визнання атестатів акредитації випробувальних лабораторій або визнання результатів випробувань інших функціональних елементів системи сертифікації внесення їх до Реєстру Системи УкрСЕПРО 4 етап Технічний нагляд за імпортованою продукцією згідно з угодою на термін її дії або на термін встановлений органом з сертифікації конкретного виду продукції Ключові слова: аналіз документів імпорт процедура визнання результат сертифікат сертифікація продукції Система сертифікації УкрСЕПРО технічний нагляд