Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Розділ 1. Керівники професіонали фахівці з Доповненням № 1 затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року № 218; з Доповненням № 2 затвердженим наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 року № 171 із Зміною № 3 затвердженою наказом Мінбуду України від 05 грудня 2006 року № 399 УДК 331.542:69 007] 035 БК 65.240 я2 Д 58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення". Розділ І "Керівники професіонали фахівці". - Київ: УкрНДЦ "Екобуд" 1999. - 68 с. ISBN 966-95409-0-9. РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Центром економіки будівництва "Екобуд". ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО в дію з 1 січня 2000 року наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України 5 липня 1999 року № 15-2324. РОЗРОБНИКИ фахівці УкрНДЦ "Екобуд": канд. екон. наук Голодець І.В. Янчуковська Л.Г. Капітоненко М.О.; Загура Т.Г. Гориня Т.Б. комп'ютерний набір ; за редакцією Домашевської О.В. У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В. Шарапова Т.О. Держбуд України ; Данченко M.I. корпорація "Укрметротунельбуд" ; Заєць В.М. корпорація "Укрбуд" . ISBN 966-95409-0-9 УкрНДЦ "Екобуд" 1999. ВвПерегляд розроблення зміни доповнення. Доповнення № 1: УДК 331.542:69 007] 035 ББК 65.240 я2 Д58 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи". Доповнення до розділу 1 – Київ: УкрНДЦ"Екобуд" 2004. ISBN 966-8115-01-5. РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд": Голодець І.В. відповідальний розробник Кисельова В.П. Томільпев І.М. Уляна Т.Б. У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В. Шарапова Т.О. Держбуд України ; Заєц В.М. корпорація "Укрбуд" ; Данченко М.І. корпорація „Укрметротунельбуд" Сідляренко Н.І. Андрєєва Н.Я. Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор" Висоцький В.П. "Укрдортехнологія" . Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В. ЗАТВЕРДЖЕНО наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 від 24 жовтня 2000 року № 239 від 14 вересня 2001 року №183 від 8 серпня 2002 року № 25 від 29 серпня 2003 року № 149 від 22 грудня 2003 року № 218. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх видів економічної діяльності де є виробництва та види робіт зазначені у цьому випуску. © УкрНДЦ "Екобуд" 2004. Перегляд розроблення зміни доповнення ISBN 966-8115-01 -5 2004. Доповнення № 2: РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд": Голодець І.В. відповідальний розробник Кисельова В.П. Селик Т.Г. Томільцев І.М. Уляна Т.Б. У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. Держбуд України ; Заєц В.М. корпорація "Укрбуд" ; Сідляренко Н.І. Андреєва Н.Я. Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор" Висоцький В.П. "Укрдортехнологія" . Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 року № 171. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. Зміна № 3 РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець В. Д. Казько І.М. Томільцев К. І. Шевчук А. О. Ольховик. У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута Т. О. Шарапова П. І. Губень Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ; М. І. Данченко ТОВ „БМК Планета-Міст" ; Г. П. Жучко В.П. Висоцький УДВТП „Укрдортехнологія" ; Л. П. Гончаренко І. А. Сохач УкрНДЦ „Екобуд" ; В. М. Заєць корпорація „Укрбуд" . Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ " 13 " 10 1999 p. м. Київ № 249 Про затвердження Розділів І III та IV Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.95 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик працівників НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Розділи І III IV Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення розроблених Українським науково-дослідним центром "ЕКОБУД" і схвалених колегією Держбуду України та ввести їх в дію з 01.01.2000 року. 2. З введенням в дію Розділу І "Керівники професіонали фахівці" та Розділу III "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" визнати такими що втратили чинність на території України постанови колишнього Держбуду СРСР від 3 липня 1987 року № 131 "Об утверждении квалификационных характеристик должностей руководителей специалистов и служащих строительных организаций" та Держкомпраці СРСР від 17 липня 1985 року № 225/15-87 щодо розділу "Строительство метрополитенов тоннелей и подземных сооружений специального назначения". Розділ IV "Ремонт експлуатація та утримання автомобільних доріг" - розроблено і введено вперше. 3. Управлінню економічного аналізу зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКО-БУД" забезпечити доведення інформації про затвердження вказаних Розділів Довідника до зацікавлених організацій. Голова Комітету В. М. Гусаков ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖБУД УКРАЇНИ НАКАЗ " 22" грудня 2003 р. м.Київ № 218 Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Зміни що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій застосуванням нових видів будівельних матеріалів сучасних машин механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування тощо зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно це потребує розробки нових кваліфікаційних характеристик уточнення характеристик окремих базових професій та посад. З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 від 24 жовтня 2000 року № 239 від 14 вересня 2001 року № 183 від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149 розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" далі - УкрНДЦ „Екобуд" і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90: а до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" – Доповнення № 1 8 кваліфікаційних характеристик ; б до розділу 2 „Робітники Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 4 18 кваліфікаційних характеристик . 2. У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у доповненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників для яких введена спеціалізація замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних доріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи". 3. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В. Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 5 грудня 2006 р. м. Київ №399 Про затвердження змін до розділів 1 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75 зміни до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64: Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 з урахуванням змін та доповнень розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України: 1.1. Зміни №3 до розділу 1. "Керівники професіонали фахівці" 6 кваліфікаційних характеристик ; 1.2. Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 4 кваліфікаційні характеристики ; 1.3. Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 9 кваліфікаційних характеристик . 2. Управлінню економіки організації та розвитку будівельної діяльності Т. О. Шарапова разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження змін до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Перший заступник Міністра А. О. Орлов В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ Витяг з Випуску 1 "Професії працівників які є загальними для всіх видів економічної діяльності" 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників далі – Довідник є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій які наведені в Класифікаторі професій ДК 003-95 . Довідник містить показники та ознаки які зближують його з методологічної методичної та нормативно-практичної сторін з національними виданнями такого спрямування інших країн а також враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці і Співдружності незалежних держав. 2. Довідник складається з випусків і розділів які згруповані за основними видами економічної діяльності виробництва та робіт. Кожен випуск або розділ випуску містить обов'язкові частини співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій а саме: "Керівники" "Професіонали" "Фахівці" "Технічні службовці" "Робітники". Зміст випуску або розділу випуску складається із "Вступу" "Кваліфікаційних характеристик" вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами розрядів. 3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: "Завдання та обов'язки" "Повинен знати" "Кваліфікаційні вимоги" "Спеціалізація" "Приклади робіт". 3.1. Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис робіт властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань та обов'язків застосовані посилання на галузь необхідних знань устаткування машини інструмент сировину матеріали деталі продукцію та послуги. 3.2. Розділ "Повинен знати" містить описи знань умінь навичок методів і прийомів безпечного виконання робіт засвоєння і застосування яких є обов'язковим. У цілому галузі знань і способи реалізації робіт тісно пов'язуються з напрямами необхідної для цього освіти практичною підготовкою у вигляді професійної спеціалізації відповідно до досягнень науки техніки технологій організації праці на виробництві чи у сфері послуг. 3.3. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень спеціальної підготовки працівника який необхідний для виконання покладених на нього обов'язків і вимоги до стажу роботи. Для професійної групи "Керівники" встановлено три типи вимог обов'язкових для керівників первинних підрозділів керівників структурних підрозділів вищого рівня керівників підприємств установ організацій. Для професійної групи "Професіонали" використовуються два типи вимог - для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування. Різниця між ними полягає в тому щоб раціонально використати ґрунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр". Саме для цього запроваджено 4 і 5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних вимог стосується розробників у складі груп наукових співробітників а також професіоналів із різних галузей науки і практики які зайняті на складних і відповідальних роботах. Для професійної групи "Фахівці" техніки діють три рівні кваліфікаційних категорій. Професійна група "Технічні службовці" включає професії що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та курсового професійно-технічного навчання курсового чи індивідуального навчання на виробництві у сфері послуг. Професійна група "Робітники" містить вимоги до виконавців щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань. Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів. 3.4. Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви професій характеристики робіт галузеву віднесеність а також посилання на товари послуги устаткування механізми та інструменти які вказують на особливості застосування професії. 3.5. У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і пов'язаних з ними машин і устаткування безпечних та нешкідливих умов виконання зазначених робіт засобів оснащення технологічних процесів. Розділ "Приклади робіт" розробляється для розрізнення складу і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами категоріями або у випадках коли зміст розділу "Завдання та обов'язки" викладений у скороченому чи загальному варіанті. 4. Довідник є нормативним документом обов'язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Довідник призначений для таких цілей: а розроблення стратегії і програм соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням змін у професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих працівників реалізація державної політики зайнятості населення; б планування професійних перетворень у характеристиках робочої сили; в якісного аналізування стану попиту на професійно підготовлену робочу силу; ґ визначення особливостей ринків праці; г ведення документації про укладення трудового договору прийняття на роботу професійне просування переведення на іншу роботу відсторонення від роботи припинення і розірвання трудового договору; д кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду категорії з урахуванням вимог охорони праці; е визнання кваліфікаційного статусу працівника; є розподілу робіт за складністю відповідальністю і стажем праці необхідною освітою і професійною підготовкою працівників; ж організації і ведення виробничих процесів; з застосування в навчальній нормативно-технічній технологічній та сертифікаційній документації процесах розроблення і впровадження продукції у виробництво; й присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів категорій за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації; і організації навчально-виховного процесу в закладах освіти які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів; й переписів наукових досліджень обстежень опитувань анкетувань тощо які стосуються або включають питання професійно підготовленої робочої сили а також для статистичних узагальнень; к порівняння назв змісту і поширеності робіт за професією і кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн для практичних професійних завдань. 5. Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом із тарифними сітками схемами посадових окладів тарифними розрядами тарифними ставками та коефіцієнтами міжкваліфікаційними співвідношеннями які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України генеральною галузевими регіональними угодами колективними та трудовими договорами. 6. Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції для керівників професіоналів та фахівців ураховуючи конкретні завдання та обов'язки функції права відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розкладу підприємства установи організації. Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розроблюються робочі інструкції. Під час розроблення посадових робочих інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту структури розділів побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов'язків повноважень відповідальності в тому числі з охорони праці безпечного ведення робіт та екологічної безпеки в разі потреби мати необхідні пояснення а всі терміни –чіткі визначення. Періодичне уточнення змісту посадових робочих інструкцій працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов'язки}. 7. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення" "Завдання та обов'язки" "Права" "Відповідальність" "Повинен знати" "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини зв'язки за професією посадою". У робочих інструкціях розділи "Загальні положення" "Взаємовідносини зв'язки за професією" можуть бути відсутні. 7.1. У розділі "Загальні положення" наводяться дані про сутність особливості і мету робіт порядок укладення та припинення трудового договору класифікаційні критерії визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації додаткові відомості про посаду професію або роботи працівника тощо. 7.2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця. 7.3. У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків. 7.4. Розділ "Відповідальність" містить показники особистої відповідальності за виконання робіт а також переліки результатів яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою професією або роботою. 7.5. У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань умінь майстерності працівника викликані реальними умовами виробництва особливостями устаткування матеріалів інструментів що використовуються для виконання робіт. 7.6. Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми які стосуються рівнів освіти кваліфікації досвіду спеціалізації достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці. 7.7 Розділ "Взаємовідносини зв'язки за професією посадою" розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами умови заміщення в разі відсутності тощо. 8. У зв'язку з тим що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки роботодавець може доповнювати посадові робочі інструкції роботами які входять до складу статутів регламентів технологічних карт інструкцій та інших нормативних документів установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 9. Поряд з роботами що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій 9.1. усі працівники повинні: а раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; б додержувати норм технологічного процесу; в виконувати правила щодо здійснення діяльності спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення; г забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції послуг продуктивності матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції надання послуг ; ґ застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку; д сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів дільниці відділу іншого підрозділу підприємства установи організації в цілому ; е знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища правила безпечного поводження з устаткуванням машинами механізмами користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; є додержувати норм методів і прийомів безпечного ведення робіт ж виконувати заходи для поліпшення умов праці передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; з використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ пожежі аварії повені тощо ; 9.2. усі керівники повинні: а розробляти директивні та керівні матеріали створювати можливості для майбутнього розвитку; б впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт і управління підрозділами; в відповідати за налагодження ефективних виробничих службових взаємовідносин і зв'язків між працівниками; г стежити за додержанням вимог посадових робочих інструкцій; ґ аналізувати стан виконання планів організації робіт виконавської майстерності працівників задоволення вимог замовників та технологічні ринкові фінансові досягнення чи прорахунки; д відповідати за порівняльні показники для визначення відповідності планових завдань виконаним роботам; е удосконалювати форми винагородження та заохочення працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей складності та умов праці результатів господарської діяльності підприємств установ організацій; є застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень стратегічне планування визначення цілей і пріоритетів раціональне використання ресурсів виробництва тощо ; ж накопичувати інформацію від замовників постачальників та партнерів з метою поліпшення якості робіт; з забезпечувати проектування і впровадження усіх видів професійних виконавських процесів робіт постійно дбати про їх оцінювання та поліпшення; й відповідати за формування на виробництві у сфері послуг освітнього та кваліфікаційного рівнів необхідних для успішного виконання працівниками робіт; і постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку нормальної життєдіяльності працівників створення добробуту мотивації їх до досягнення високих економічних результатів; ї створювати необхідні умови для успішного ведення робіт особливо за виготовлення нових виробів надання нових послуг поширення їх на товарні ринки ринки послуг встановлення партнерських відносин з постачальниками споживачами та конкурентами; й удосконалювати соціальні відносини на підприємстві в установі організації запроваджувати високу культуру людських стосунків; к застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва робіт . 10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці знання про: а кращий досвід роботи за професією на підприємствах в установах організаціях даної та суміжних галузей конкуруючих фірм в інших країнах; б економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків; в призначення порядок становлення і перегляду норм праці тарифних ставок посадових окладів розцінок; г виробничі експлуатаційні інструкції інструкції з охорони праці пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; ґ норми ділової поведінки та етики професійних відносин; д основні положення і порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; е застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів що регулюють професійну зайнятість громадян. 11. Працівники робота яких пов'язана з авіаційним автомобільним морським річковим залізничним транспортом виконанням підривних робіт зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування котельних установок апаратів і посудин що працюють під тиском або зайняті на інших роботах для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі вимоги виконання в тому числі безпечного ведення робіт запобігання аварійності виробничого травматизму та професійним захворюванням повинні знати і додержувати нормативних актів про охорону праці виробничих експлуатаційних інструкцій технологічних регламентів а також мати відповідний документ що засвідчує завершену і успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці. 12. Атестація працівників які виконують інспекційні контрольні наглядові приймальні та подібні роботи провадиться в терміни що не обов'язково збігаються з підвищенням їхнього кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації розроблюються встановлюються і впроваджуються органами уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних випробувань. 13. Працівники безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування: оператори машиністи апаратники електромонтери та подібних професій  – повинні мати професійну підготовку в обсязі достатньому для безпечного усування несправностей та відмов що виникають у процесі роботи а також для участі в їх ремонті. 14. Випускники професійно-технічних та вищих закладів освіти можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами категоріями . Для цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та про присвоєння кваліфікаційного розряду категорії . 15. Кваліфікаційні розряди категорії підвищуються насамперед тим працівникам які успішно виконують професійні чи посадові завдання та обов'язки норми праці творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. 16. Роботодавець може виходячи з негативних результатів кваліфікаційної атестації або випробувань запропонувати працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду категорії . У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір. 17. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення які спричинили погіршення якості продукції або робіт працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд категорію . Поновлення розряду категорії провадиться не раніше ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку як і підвищення розряду категорії . 18. Особи які не мають професійної освіти або стажу роботи що встановлені кваліфікаційними вимогами але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи у виняткових випадках можуть бути зараховані призначені на відповідні роботи посади . 19. У необхідних випадках відповідність робіт певному кваліфікаційному розряду категорії визначається з використанням тих робіт які наведені в робочих інструкціях технологічних картах регламентах та інших нормативних документах розроблених стосовно умов і специфіки конкретного виробництва сфери діяльності . 20. Нові роботи оцінюються зіставно-реєстраційним методом і відносяться до аналогів описаних у споріднених кваліфікаційних характеристиках. 21. У межах систем сертифікації продукції робіт працівники повинні проходити цільове професійне навчання. Після його завершення успішного складання екзаменів кваліфікаційної атестації і одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до виконання вказаних робіт. 22. Роботодавець організує систематичне навчання працівників з питань охорони праці. 23. Прийняття на роботу за професіями "старший працівник" або "бригадир" здійснюється в тому випадку коли працівник має спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий кваліфікаційний рівень. 24. У разі виконання працівником робіт віднесених до різних професій трудовий договір укладається за згодою сторін з професії яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями. 25. Похідні професії назви яких утворені за допомогою додаткових ознак типу "заступник" "старший" "змінний" "районний" "дільничий" тощо мають такі ж кваліфікаційні характеристики що і базові професії. 26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати повну назву професії відповідно до цього Довідника і кваліфікаційний розряд категорію наприклад: "Інженер-проектувальник планування міст 1 категорії" "Слюсар-інструментальник 7 розряду" "Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань 5 розряду" тощо. 27. У разі необхідності органи виконавчої влади професійні спілки об'єднання асоціації роботодавців наукові товариства підприємства установи організації можуть подавати міністерствами відомствами – розробниками відповідних випусків обґрунтовані проекти змін і доповнень до цього Довідника. 28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі: а систематизації груп професій відповідно до нових явищ на світових національних регіональних і галузевих ринках праці; б одержання результатів наукових досліджень впровадження технологічних нововведень появи нових професій і робіт або їх ознак і параметрів усунення застарілих маловживаних і неважливих робіт а також застосування новітнього або досконалішого устаткування машин матеріалів інструментів виробництва нових видів продукції тощо; в розширення і поглиблення змісту робіт завдань і обов'язків збільшення зменшення або раціоналізації їх кількості; г уточнення переліків прикладів робіт; г удосконалення кваліфікаційних вимог; д зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів; е реєстрації додаткових відомостей даних показників застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках професій; є удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик професій та описів робіт; ж зміни назв професій і робіт; з уточнення професійної термінології тощо. 29. Міністерство праці та соціальної політики України у встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або затвердження які є обов'язковими для учасників національного ринку праці до виходу нового видання цього Довідника. Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення Розділ 1. Керівники професіонали фахівці Вступ Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик посад працівників передбачених випуском "Квалификационные характеристики должностей руководителей специалистов и служащих строительных организаций" затвердженим постановою Держбуду СРСР від 3 липня 1987 р. № 131 урахування змін і доповнень до змісту характеристик які виникли у результаті впровадження досягнень науки техніки удосконалення технології організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги до розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність традиції застосування та особливості їх побудови. У розділі наведено перелік основних професій які найчастіше зустрічаються виходячи з установленого в галузі розподілу і кооперації праці. У разі потреби обов'язки включені до характеристики тієї чи іншої посади можуть бути розподілені між кількома виконавцями без збільшення чисельності працівників з урахуванням нормативів що діють в організації. Якщо коло обов'язків порівняно з встановленою працівникові характеристикою доцільно розширити йому може бути доручено виконання обов'язків передбачених характеристиками інших посад споріднених за змістом робіт тобто таких які відносяться до однієї функції правління та однакового рівня складності виконання яких не зумовлює іншої кваліфікації або зміни найменування посади. В основу побудови розділу "Керівники професіонали фахівці" покладено професійну ознаку оскільки вимоги до кваліфікації керівників професіоналів фахівців обумовлюють професійну назву робіт. До цього розділу не включено кваліфікаційних характеристик заступників керівників виробничих підрозділів і начальників відділів бюро оскільки їх посадові обов'язки вимоги до знань та кваліфікації визначаються на підставі характеристик професій відповідних керівників. Підрозділ "Керівники" охоплює широке коло професій пов'язаних із здійсненням різних функцій управління та керівництва які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю і відповідальністю. Наприклад: директор з капітального будівництва відповідає за стан капітального будівництва у організації на підприємстві в цілому та керує відповідними структурними підрозділами і службами; начальник відділу капітального будівництва технічного переозброєння керує працівниками відділу та відповідає за виконання функцій в межах завдань та обов'язків установлених для відділу;начальник управління капітального будівництва здійснює керівництво будівництвом у межах функцій замовника який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади та відповідає за виконання функцій у межах завдань та обов'язків встановлених для управління. Завдання та обов'язки головних фахівців-керівників визначаються на підставі характеристик відповідних посад-керівників з покладенням на них функцій керівників або відповідальних виконавців робіт одного з напрямів діяльності організації підприємства структурного підрозділу чи обов'язків з оординації і керівництва групами виконавців які створюються з урахуванням раціонального розподілу праці в конкретних організаційно-технічних умовах. Кваліфікаційні характеристики посад начальників відділів є основою під час визначення завдань та обов'язків вимог до знань і кваліфікації керівників відповідних бюро створюваних замість функціональних відділів. Кваліфікаційні характеристики для таких загальногалузевих професій як головний геодезист головний гідрогеолог головний інженер головний маркшейдер начальник управління відділу комплектації начальник відділу збуту маркетингу начальник відділу транспорту начальник лабораторії з контролю виробництва начальник лабораторії техніко-економічних досліджень начальник дільниці геодезист інженер інженер-енергетик інженер-проектувальник інженер з якості механік дільниці технік наведено з урахуванням особливостей їх застосування у галузі будівництва. Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей визначених пунктами 4 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" які викладено у Випуску 1 та включено до цього випуску. Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень". Доповнення до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" розроблено з урахуванням вимог „Положення про Державну службу автомобільних доріг України" затвердженого Указом Президента України від 19 січня 2002 року № 50/2002 що покладає на зазначену службу нові завдання та функції з вдосконалення й розвитку дорожнього господарства організації будівництва ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг інженерних штучних споруд і комунікацій забезпечення надійного й безпечного руху на автомобільних дорогах України. У зв'язку з цим у дорожній галузі виникла необхідність у створенні нових виробничих підрозділів відділів видів робіт і професій. Зазначені доповнення включають 9 кваліфікаційних характеристик для професійних угрупувань керівників і професіоналів. Кваліфікаційні характеристики для керівників відділів: виробничо-технічного ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг тощо розроблено на підставі похідних базових професій з введенням спеціалізації яка враховує особливості професійної діяльності в дорожньому будівництві. Для керівника відділу організації та безпеки дорожнього руху кваліфікаційна характеристика розроблена вперше та введена як нова згідно зі змінами внесеними до Державного Класифікатора професій ДК 003-95 та затвердженими Держстандартом України. Розділ „Кваліфікаційні вимоги" кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено з урахуванням вимог Закону України „Про вищу освіту" № 2984- ІІІ від 17 січня 2002 року. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ 1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИКОНРОБ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних дорожньо-будівельних робіт* введення об'єктів у дію у встановлені строки. Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією будівельними нормами та правилами технічними умовами й іншими нормативними документами. Складає заявки на будівельні машини транспорт засоби механізації матеріали конструкції деталі інструмент інвентар і забезпечує їх ефективне використання. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці механізації й автоматизації виробничих процесів раціоналізації робочих місць. Веде журнал виконання робіт документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу виконавчу технічну документацію. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників. Бере участь у пред'явленні приймальній комісії об'єктів етапів і окремих комплексів робіт будівництво яких завершено. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій бере участь у прийманні від них виконаних робіт. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи акти на виконані роботи. Організовує приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання. Координує діяльність майстрів та дільничих служб. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників; Створює безпечні умови праці; навчає робітників безпечним методам виконання робіт проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки будівельних машин енергетичних установок транспортних засобів і засобів захисту робітників. Контролює додержання робітниками норм перенесення ваги правил і норм охорони праці виробничої і трудової дисципліни правил внутрішнього розпорядку. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші матеріали що е визначальними для забезпечення діяльності будівництва; організацію та технологію будівельного виробництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкти що будуються; будівельні норми та правила; норми виробітку та розцінки; технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджуваль-них робіт днопоглиблювальних капітальних виправних та колійних з вишкобудування з ремонту та налагоджування енергетичного устаткування - для виконробів що здійснюють безпосереднє керівництво виконанням відповідних робіт ; форми та системи оплати праці працівників; порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів ; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; основи економіки організації праці й управління будів-ництвом; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. */Надалі - будівельно-монтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАВЕЦЬ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом та організовує виконання днопоглиблювальних робіт відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу технічний нагляд за роботою експлуатацією та обслуговуванням плавучих технічних засобів і устаткування їх механічного та електричного обладнання. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів заявки на паливні та мастильні матеріали запасні частини. Створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці. ВИКОНАВЕЦЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИПРАВНИХ ТА КОЛІЙНИХ РОБІТ. Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організовує роботи щодо баластування колій і стрілочних переводів під час будівництва залізниць виправлення колій і стрілочних переводів пересування колій і приєднання колій укладених раніше до подовжених станційних колій або укладання з'єднувальних колій між станційними замінювання шпал переводних брусків баластів тощо. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва залізниць. Контролює виконання правил безпечної експлуатації залізнично-будівельних машин приладів і установок. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного гідравлічного й електричного інструменту що застосовується під час виконання капітальних виправних і колійних робіт. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів заявки на запасні частини. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці. Керує робітниками що здійснюють експлуатацію технічне обслуговування ремонт залізнично-будівельних машин та енергетичного устаткування монтерами колій тощо. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИШКОБУДУВАННЯ. Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організацію робіт щодо вишкобудування відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу і технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного й електричного обладнання та інструменту; складає графіки планово-запобіжних ремонтів заявки на запасні частини. Створює безпечні умови виробництва та праці робітників дільниці. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ. Здійснює безпосереднє керівництво та організацію робіт щодо забезпечення безперебійної роботи правильної експлуатації ремонту та модернізації енергетичного устаткування. Складає розрахунки потреб у електричній тепловій та інших видах енергії бере участь у розробленні норм їх витрачання здійсненні заходів щодо економії енергії та палива. Організовує розроблення графіків огляду перевірки і ремонту енергетичного устаткування заявок на ремонт устаткування спеціалізованими організаціями на приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж на необхідні для експлуатації та ремонту енергетичного устаткування матеріалів запасних частин інструменту вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробовуванні та прийманні енергетичного устаткування і мереж в експлуатацію проводить паспортизацію енергетичних установок. Готує котли посудини що працюють під тиском трубопроводи пару та гарячої води електричні установки та інші об'єкти енергетичного господарства що контролюються державним наглядом і енергонаглядом для приймання в експлуатацію перевірки та огляду службами Держкомнаглядохоронпраці. Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуатації технічного обслуговування та нагляду за енергетичним устаткуванням й електричними мережами; бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва та праці робітників. 2. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ БУДІВЕЛЬНОГО. ДИРЕКТОР КЕРІВНИК МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво всіма службами підприємства кооперативу . Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову виробничу й господарську діяльність. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кооперативу необхідною сировиною матеріалами основними засобами виробництва і замовленнями будівельною продукцією. Контролює виконання договірних зобов'язань якість будівельних робіт і продукції що виробляє підприємство кооператив та його підрозділи додержання виробничої трудової та технологічної дисципліни. Здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства кооперативу впровадження передових технологій виробництва соціального розвитку колективу. Забезпечує зв'язок підприємства кооперативу з іншими організаціями і підприємствами. Виконує обов'язки передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства кооперативу . Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства організації та охорони праці. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України закони України постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі перспективи технічного та економічного розвитку галузі методи управління технологію й організацію будівельного виробництва досягнення науки та техніки передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів основи планування статистики фінансування будівництва роботи з цінними паперами оподаткування менеджменту маркетингу комерційної діяльності психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці та виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 3. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР архітектура та будівництво ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво розробленням архітектурної частини розділу комплексних проектів об'єктів різного призначення. Бере безпосередню участь у проектуванні розробленні проектних пропозицій та генеральних планів будов погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення будівництва. Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт підвищення їх якості та економічності а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва. Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними необхідними для виконання робіт. Організовує проведення патентних досліджень для забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Формулює завдання щодо розробки розділів частин проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень виданим завданням. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обговоренні проектів у організаціях та органах експертизи. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів щодо питань його компетенції. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів. Забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування будівництва й експлуатації збудованих об'єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів проектів стандартів технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: перспективи розвитку га-лузей народного господарства науки та техніки; методи проектування; економіку й організацію проектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; постанови розпорядження і накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування будівництва й експлуатації об'єктів; порядок проведення торгів тендерів у будівництві; технічні економічні екологічні та соціальні вимоги до об'єктів що проектуються; правила та норми охорони праці виробничої санітарії охорони навколишнього середовища та протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти технічні умови та інші керівні матеріали з питань розробки й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; основи стандартизації й патентоведеня; економіку й організацію будівництва; авторське право; засоби автоматизації проектних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста -не менше 3 років. 4. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом введенням у дію й освоєнням проектних потужностей. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об'єктів що проектуються впровадження досягнень науково-технічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації. Керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків обсягів будівельно-монтажних робіт визначенням кошторисної вартості будівництва необхідного складу та кількості обладнання виробів і матеріалів. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зростання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних містобудівних архітектурно-планувальних рішень. Готує дані для укладання договорів із замовниками щодо розробки передачі проектно-кошторисної документації обгрунтування договірної ціни. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва підготовці завдань на проектування об'єктів та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств будов і споруд; організовує їх розроблення. Бере участь у складанні комплексних програм графіків виконання науково-дослідних конструкторських технологічних і проектних робіт для об'єктів на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси й устаткування з тривалими циклами розроблення конструювання і виготовлення. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції. Розробляє пропозиції щодо складу розробників проекту розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту обсяги і вартість робіт. Формулює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт. Вирішує питання що виникають у процесі розроблення документації. Відповідає за технічні економічні естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних містобудівних і архітектурнопланувальних рішень витратами коштів на проектно-пошукові роботи строками розробки проектно-кошторисної документації. Забезпечує відповідність розробленої проектно-кошторисної документації державним стандартам нормам правилам та інструкціям. Організовує роботу з перевірки патентної чистоти і патентоспроможності вперше застосованих у проекті чи розроблених для нього технологічних процесів устаткування приладів конструкцій матеріалів і виробів відповідності розробленої проектної документації вимогам охорони навколишнього середовища екологічну експертизу . Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації. Вирішує питання проектування що виникають у процесі будівництва введення в експлуатацію об'єктів освоєння проектних потужностей; організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації. Організовує роботу над обліком витрат затвердженного кошторисного ліміту. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу документацію змін пов'язаних із введенням нової нормативної документації з урахуванням фактичного стану будівництва. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм правил інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організаціями що їх затвердили. Забезпечує аналіз та узагальнення досвіду проектування будівництва й експлуатації збудованих об'єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів проектів стандартів технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Може брати участь у роботі тендерного комітету. ПОВИНЕН ЗНАТИ: перспективи розвитку галузей народного господарства науки та техніки; методи проектування; економіку й організацію проектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; основи стандартизації та патентоведення; постанови розпорядження і накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування будівництва й експлуатації об'єктів; технічні економічні екологічні та соціальні вимоги до об'єктів що проектуються; правила та норми охорони праці виробничої санітарії й протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок укладання та виконання договорів на створення передачу науково-технічної продукції; економіку й організацію будівництва; авторське право; засоби автоматизації проектних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 5. ГОЛОВНИЙ БУДІВЕЛЬНИК ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Координує роботу з розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва зведених календарних і сітьових графіків робіт проектів виконання робіт і технологічних карт та контролює їх виконання. Бере участь в узгодженні проектів виконання робіт що розробляються субпідрядними організаціями у розробці та впровадженні автоматизованої системи управління будівництвом комплексної механізації й автоматизації будівельних процесів. Контролює додержання технологічної дисципліни й виконання заходів щодо підвищення якості будівництва підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки передових ресурсозберігаючих технологій раціоналізаторських пропозицій що направлені на поліпшення технології будівництва засобів охорони навколишнього середовища. Керує підрозділами і службами технологічної підготовки виробництва. У разі потреби бере участь у роботі тендерного комітету. ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавство України та постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва перспективи технічного та економічного розвитку будівельної галузі технологію й організацію будівельного виробництва досягнення науки і техніки передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок укладання та виконання контрактів договорів будівельні норми та правила виконання робіт стандарти й технічні умови; керівні матеріали щодо розроблення й оформлення технічної документації; основи маркетингу планування фінансування будівництва можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста -не менше 3 років. 6. ГОЛОВНИЙ ГЕОДЕЗИСТ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує своєчасне та якісне виконання комплексу геодезичних робіт що забезпечують повну відповідність проектній документації геометричних параметрів координат і висотних позначок будов та споруд під час їх розміщення і зведення. Здійснює технічне та методичне керівництво щодо застосування ефективних методів і засобів вимірювання й контролю планування польових і камеральних робіт упровадження нормативних документів з геодезичного забезпечення та дотримання їх вимог. Здійснює контроль за виконанням всього обсягу геодезичних робіт додержанням правил ведення та збереження польових журналів виконавчої геодезичної документації; бере безпосередню участь у виконанні найбільш відповідальних і складних робіт. Визначає потребу в геодезичних засобах вимірювання та контролю організовує їх облік своєчасний ремонт і перевірку. Впроваджує у виробництво нові методи і засоби геодезичних робіт. Приймає від замовника технічну документацію на геодезичну основу для будівництва з перевіркою необхідної точності її побудови. Контролює збереження у процесі будівництва знаків геодезичної мережі. Розглядає та готує до узгодження проекти виконання геодезичних робіт. Проводить роботу щодо удосконалення методів ведення геодезичних робіт і впровадження нової техніки. Здійснює вибірковий контроль за роботою виробничого персоналу щодо забезпечення відповідності геометричних параметрів проекту під час зведення споруд і будов повідомляє про виявлені порушення керівництво організації заносить зауваження де» журналу робіт. Організовує підвищення кваліфікації працівників геодезичної служби проводить виробничий інструктаж. Забезпечує складання необхідної звітності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження і накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання геодезичних робіт; геодезичні прилади та правила їх експлуатації; організацію та технологію виконання геодезичних робіт; основи маркетингу економіки організації й технології будівельного виробництва праці й управління; будівельні та геодезичні допуски; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення геодезичних робіт; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту під час проведення геодезичних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 7. ГОЛОВНИЙ ГІДРОГЕОЛОГ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує своєчасне та якісне виконання гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд. Забезпечує комплексне вивчення гідрогеології території на якій здійснюється будівництво. Здійснює методичне й технічне керівництво під час проведення гідрогеологічних робіт. Бере участь у проведенні авторського нагляду за виробництвом будівельно-монтажних робіт будівельного водозниження й водовідливу ін'єкційних і цементаційних робіт дренажних заходів водозабірних споруд з використання підземних вод для тимчасового та постійного водопостачання відповідно до проектної документації та технічних умов. Бере участь у роботі щодо приймання основ споруд укосів відкритих і підземних будівельних виробок. Здійснює контроль за експлуатацією водовідливних і водознижувальних систем і водозабірних споруд тимчасового водопостачання за вживанням заходів щодо безпечного ведення робіт у несприятливих гідрогеологічних умовах можливість прориву підземних вод у будівельний виробок пливуни провально-осідальні явища пов'язані з водозниженням та інше за додержанням правил обліку та збереження виконавчої гідрогеологічної документації. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій пов'язаних із проривом води. Удосконалює організацію виробництва гідрогеологічних робіт; контролює дотримання вимог щодо охорони підземних вод від забруднення в процесі виконання будівельно-монтажних робіт збереження режимної гідрогеологічної мережі що використовується в будівельний період і може бути використана в період експлуатації споруди. Проводить роботу щодо удосконалення методів виконання гідрогеологічних робіт і впровадження нової техніки розробляє методики спостережень і досліджень. Координує діяльність працівників підрозділів. Забезпечує складання необхідної звітності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження і накази методичні нормативні й інші керівні матеріали щодо організації та проведення гідрогеологічних робіт під час розміщення та зведення будов і споруд; технологію гідрогеологічних робіт і вимоги до якості їх проведення; види гідрогеологічного обладнання та правила його технічної експлуатації; правила складання зберігання й обліку виконавчої документації і гідрогеологічних матеріалів; основи економіки організації будівельного виробництва праці й управління; досягнення науки й передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення гідрогеологічних робіт; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища під час проведення гідрогеологічних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 8. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації. Визначає технічну політику і перспективи розвитку індустріалізації та спеціалізації будівельного виробництва удосконалення його технології. Сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації виробництва поліпшенню якості робіт. Забезпечує ефективне використання виробничих фондів безперебійну експлуатацію ремонт і модернізацію будівельної техніки; здійснює контроль щодо додержання технологічної дисципліни будівельних норм і правил вимог з охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує розробленням заходів щодо дбайливого використання природних ресурсів охорони навколишнього середовища створення сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури будівельного виробництва. Організовує розроблення та впровадження проектів виконання робіт. Укладає угоди з науково-дослідними проектними організаціями та вищими учбовими закладами на проведення науково-дослідних робіт з метою розробки і впровадження нової техніки матеріалів передової технології здійснює контроль за їх виконанням. Вживає заходів щодо удосконалення організації будівельного виробництва праці та управління упровадження обчислювальної техніки механізації й автоматизації управлінських робіт. Організовує роботу з охорони праці раціоналізації та винахідництва технічної інформації та пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду. Бере участь у обговоренні причин аварій нещасних випадків і вживає заходів щодо їх усунення та запобігання їм. Забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів перевірку знань правил і норм з охорони праці працівниками підрозділів. Керує технічними службами будівельної організації. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань охорони праці виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища. Є першим заступником керівника будівельної організації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України закони України постанови та рішення Кабінету Міністрів України що є визначальними для капітального будівництва; постанови розпорядження накази та інші керівні й нормативні матеріали що стосуються діяльності будівельної організації; перспективи технічного й економічного розвитку галузі й організації; технологію будівельного виробництва; організацію виробництва праці й управління; порядок укладання та виконання контрактів і угод; будівельні норми й правила державні стандарти й технічні умови; досягнення науки і техніки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі технології й організації будівельного виробництва; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи економіки цивільного та трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 9. ГОЛОВНИЙ МАРКШЕЙДЕР ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує здійсненням маркшейдерських робіт проведенням зйомок і замірів підземних та відкритих гірничих виробок території копалин будівельних майданчиків. Бере участь в орієнтуванні підземних маркшейдерських зйомок передачі висотних позначок проектуванні відповідальних збійок сполучних ходів виробок проведенні гірничих виробок зустрічними забоями перевірці геометричних схем підйомних комплектів і вертикальності стінок і провідників стволів шахт. Забезпечує задані напрямки гірничих виробок. Здійснює контроль за веденням гірничо-прохідницьких робіт раціональним використанням балансових запасів корисних копалин за організацією правильного обліку руху запасів виконаних обсягів гірничих робіт а також втрат під час добування. Забезпечує приймання маркшейдерських робіт що виконує підрядна організація. Розробляє заходи щодо охорони споруд від шкідливого впливу на них гірничих виробок проведення гірничих виробок у захисних цілях. Керує складанням робочих планів профілів схем звітів та іншої технічної документації. Організовує проведення дослідницьких робіт з маркшейдерського діла упровадження нових прогресивних методів маркшейдерських вимірювань. Забезпечує своєчасне складання і поповнення основної й обмінної маркшейдерської документації. Керує робітниками відділу служби координує діяльність підрозділів що пов'язані з проведенням маркшейдерських робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження і накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності маркшейдерської служби; організацію і технологію виконання маркшейдерських робіт; правила технічної експлуатації маркшейдерського обладнаная; методи спостереження за рухом земної поверхні та станом об'єктів що охороняються; основи економіки організації виробництва праці й управління; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства норми та правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту під час виконання маркшейдерських робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 10. ДИРЕКТОР З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує розміщення замовлень на капітальне будівництво реконструкцію та технічне переозброєння виробничих об'єктів. Забезпечує проведення торгів тендерів укладання з будівельними та проектними організаціями відповідних контрактів договорів . Разом з підрядними організаціями організовує роботу щодо погодження цін на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних документів. Забезпечує раціональне використання капітальних вкладень своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів. Організує роботу щодо надійної та правильної технічної експлуатації існуючих будинків і споруд та своєчасного проведення їх капітального ремонту. Здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань своєчасним введенням у експлуатацію об'єктів за витрачанням коштів виділених для придбання устаткування дотриманням правил збереження і якістю консервації устаткування що не встановлене якістю будівельних робіт; у разі потреби контролює виставлення санкцій що передбачені контрактами договорами . Організовує технічний нагляд за строками будівництва відповідністю будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації робочим кресленням будівельним нормам та правилам вимогам охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. Узгоджує з Держкомнаглядохоронпраці та іншими органами питання пов'язані з установленням випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва організації підприємства . ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України закони України постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва перспективи технічного та економічного розвитку галузі; методи управління технологію й організацію будівельного виробництва досягнення науки та техніки передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів основи планування статистики фінансування будівництва роботи з цінними паперами оподаткування менеджменту маркетингу комерційної діяльності психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 11. КЕРУЮЧИЙ ТРЕСТОМ. НАЧАЛЬНИК КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ МОНТАЖНОЇ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує відповідно до чинного законодавства усіма видами діяльності будівельного тресту управління організації далі - організація . Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу й ефективну взаємодію виробничих і обслуговуючих підрозділів спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників розвиток й удосконалення будівельного виробництва. Визначає технічні технологічні фінансові та інші можливості організації для участі її у тендерах конкурсах . Забезпечує високоприбуткову діяльність організації ефективне використання й зберігання закріпленого за нею майна а також виконання всіх завдань передбачених статутом і контрактом зобов'язань перед державним бюджетом установою фінансуючого банку замовниками. Впроваджує в практику досягнення науково-технічного прогресу. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини палива енергії та матеріалів підвищення продуктивності праці створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо забезпечення будівельної організації кваліфікованими кадрами соціального розвитку колективу ефективного використання знань та досвіду працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівникам виробничих одиниць а також керівникам функціональних і виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань діяльності організації розробку складання та виконання колективного договору. Впроваджує в життя рішення Кабінету Міністрів України. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України закони України постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі перспективи технічного та економічного розвитку галузі методи управління технологію й організацію будівельного виробництва досягнення науки і техніки передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів ; основи планування статистики оплати праці фінансування будівництва роботи з цінними паперами оподаткування менеджменту маркетингу комерційної діяльності психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 12. КОМАНДИР ЗЕМЛЕСОСА ЗЕМСНАРЯДА ДНООЧИЩУВАЛЬНОГО СНАРЯДА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує виконання гідромеханізованих земляних робіт відповідно до графіків і проектів виконання робіт. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва. Контролює виконання правил безпечної експлуатації землесосних землечерпальних дноочищувальних снарядів і грунтонасосних установок. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням і експлуатацією механічного й електричного обладнання снарядів та установок. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів заявки на запасні частини. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників що здійснюють керування експлуатацію й обслуговування несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів машиністів землесосних снарядів гідросівалок грунтонасосних установок робітників карт намиву тощо. Розробляє заходи щодо створення безпечних умов праці. Керує робітниками загону. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва що є визначальними для діяльності загону; організацію і технологію гідромеханізованих земляних робіт; будівельні норми та правила норми виробітку й розцінки; технічні умови на виконання та приймання робіт; положення про оплату праці форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками- й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю норми та правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 13. МАЙСТЕР БУДІВЕЛЬНИХ ТА МОНТАЖНИХ РОБІТ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочих креслень проекту організації робіт виробничого плану та нормативних документів. Контролює додержання технологічної послідовності виробництва та забезпечує належну якість робіт. У разі потреби здійснює розбивні роботи геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій заміри обсягів будівельно-монтажних робіт. Організовує приймання матеріалів конструкцій виробів їх складування і облік. Вносить пропозиції щодо комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад присвоєння розрядів робітникам їх матеріального стимулювання. Здійснює розміщення бригад ланок окремих робітників на дільниці видає виробничі завдання робітникам і контролює їх виконання; проводить виробничий інструктаж про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Оформляє наряди документи обліку робочого часу простоїв. Приймає виконані роботи. Організовує оперативний облік виконання виробничих завдань. Стежить за своєчасністю забезпечення бригад і робітників інструментом пристроями засобами малої механізації транспортом спецодягом захисними засобами. Створює безпечні умови праці. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. Забезпечує економне витрачання матеріалів застосування за призначенням технологічної оснастки будівельних машин енергетичного устаткування транспортних засобів і засобів захисту працюючих. Контролює дотримання норм перенесення ваги забезпечення робочих місць знаками безпеки попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці виробничої та трудової дисципліни. Організовує впровадження у виробництво передових методів і прийомів праці. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали щодо діяльності будівельної дільниці; технологію й організацію будівельного виробництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкти що будуються; будівельні норми та правила; технічні умови на виконання та приймання будівельно-монтажних робіт; основи економіки організації праці й управління норми виробітку та розцінки діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання робітників; технічні характеристики будівельних машин що застосовуються механізованого інструменту пристроїв; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. Майстер гірничий проходки шахти - технологію та організацію гірничопрохідницьких робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за будівельною професією не менше 2 років. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ПРОХОДКИ ШАХТИ. Здійснює оперативне керівництво і технічний нагляд за роботою гірничо-прохідницьких бригад ланок . Забезпечує виконання графіків робіт ефективне використання виробничого устаткування та економне витрачання проходки. Веде облік матеріальних цінностей; вживає заходів щодо їх збереження своєчасного та правильного списання матеріалів; дотримання паспортів щодо виконання буропідривних робіт та укріплення виробок графіків циклічної організації праці технічних і геологічних вимог до якості. 14. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує контроль за технічним станом машин і механізмів своєчасністю підготовки об'єктів до виконання механізованих робіт і додержанням вимог нормативної технічної документації та проектів виконання робіт. Бере участь у формуванні виробничої програми й організовує її виконання. Організовує транспортування машин і забезпечення їх паливними -та мастильними матеріалами. Керує роботою радіодиспетчерського зв'язку. Розробляє пропозиції щодо удосконалення структури парку машин підвищення змінності їх роботи упровадження прогресивних технологій виконання робіт. Здійснює заходи щодо підготовлення техніки до роботи в зимовий період. Бере участь у розробці та узгодженні планів огляду випробування ремонту будівельної техніки. Вивчає умови роботи машин та устаткування окремих вузлів і готує пропозиції щодо поліпшення техніко-експлуатаційних характеристик машин і змінного робочого устаткування. Організовує роботу ремонтної служби у разі відсутності служби головного механіка . Проводить роботу щодо удосконалення організації праці служби експлуатації та ремонтної служби. Розробляє та упроваджує заходи щодо створення безпечних умов праці під час експлуатації та ремонту машин і механізмів. Контролює додержання вимог охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере участь у обговоренні раціоналізаторських пропозицій що стосуються поліпшення експлуатації та ремонту машин і механізмів у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу і підрозділів з експлуатації та ремонту машин і механізмів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали що стосуються виробничої та господарської діяльності відділу; єдину систему планово-запобіжних ремонтів і раціональної експлуатації машин і механізмів; технічні характеристики конструктивні особливості й експлуатаційні характеристики машин і механізмів; стандарти технічні умови й інструкції з експлуатації машин і механізмів; основи економіки організації виробництва праці та управління; правила державної автоінспекції; правила безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів; основи трудового законодавства; норми та правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ МАРКЕТИНГУ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує реалізацію матеріально-технічних ресурсів на будівельні об'єкти відповідно до затвердженої номенклатури та графіків виконання робіт вивчення ринків і перспектив їх розвитку виявлення незадовільнених потреб будівельних організацій у матеріалах і послугах здійснення збутових операцій. Контролює виконання постачальниками договірних зобов'язань якість матеріалів і виробів що надходять. Готує рекомендації щодо випуску нових матеріалів і прогнозує ринковий попит розробляє програму маркетингу визначає основні вимоги до матеріально-технічних ресурсів що застосовуються на будівництві їх асортименту. Бере участь у визначенні цін на продукцію підсобних виробництв. Організовує оперативний облік руху матеріальних ресурсів своєчасну передачу до центрального пункту контрольного обліку супровідних і товарно-транспортних документів для самовивозу матеріалів та виробів сприяє розширенню централізованого постачання матеріалів і виробів із складів постачальників. Здійснює контроль за діяльністю складського господарства щодо умов складування зберігання вантаження та розвантаження матеріалів і виробів. Виявляє понаднормативні та неліквідні матеріали й вироби готує їх до реалізації за встановленим порядком. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали що стосуються відділу збуту і перевезень служби маркетингу ; документацію з матеріально-технічного постачання; нормативи виробничих запасів; стандарти технічні умови прейскуранти оптових цін номенклатуру матеріалів і виробів що застосовуються в будівництві; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 16. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує розробку проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва зведених календарних сітьових і лінійних графіків робіт проектів виконання робіт і технологічних карт. Забезпечує методичну допомогу будівельним організаціям у розробленні проектно-технологічної документації. Контролює здійснення проектів виконання робіт і у разі потреби коригує їх. Забезпечує розробку робочих креслень тимчасових будов та споруд технологічної оснастки інвентаря і пристроїв. Бере участь у обговоренні та узгодженні проектів організації будівництва розробленні заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Здійснює контроль за готовністю будівельних майданчиків до початку робіт. Розглядає та готує для узгодження проекти виконання робіт розроблені субпідрядними організаціями. Організовує впровадження проектних розробок і робочих креслень раціоналізаторських пропозицій спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва. "Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали що є визначальними для діяльності будівельної організації; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок розроблення й узгодження проектної документації та проектів виконання робіт; порядок проведення торгів тендерів укладання і виконання контрактів договорів ; методи розрахунків будівельних конструкцій; основи економіки організації виробництва праці й управління; технологію будівельного виробництва; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі інженерної підготовки будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 17. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує виконання завдань з капітального будівництва введення в дію основних фондів і виробничих потужностей раціональне й ефективне використання власних і залучених капітальних вкладень. Складає і готує до затвердження у встановленому порядку титульні списки. Готує до укладання договори з проектними організаціями щодо розробки проектно-кошторисної документації на об'єкти власного будівництва проводить експертизу і затвердження проектно-кошторисної документації. Здійснює організаційну роботу щодо проведення торгів тендерів на будівництво укладання з підрядними організаціями договорів на виконання будівельно-монтажних робіт. Забезпечує підготовку та подання у відповідні організації установи банків необхідної документації з фінансування будівництва. Забезпечує технічний нагляд за будівництвом об'єктів організовує контроль за своєчасним виконанням вказівок та рекомендацій записаних у журналі робіт представниками авторського нагляду та інших контролюючих органів. Здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт закінчених об'єктів етапів черг та оформлення відповідної документації. Складає оперативну статистичну звітність з капітального будівництва. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження і накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань капітального будівництва; порядок розробки і затвердження планів капітального будівництва; технологію будівельного виробництва; порядок фінансування капітальних вкладень; будівельні норми та правила; порядок розробки і затвердження проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів ; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід досягнення науки та техніки в будівельній галузі; основи економіки організації будівельного виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 18. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє перспективні річні поточні комплексні плани управління якістю будівельно-монтажних робіт. Бере участь у розробленні планів технічного розвитку й упровадженні досягнень науки та техніки в будівельній організації. Вивчає причини що зумовлюють дефекти під час виконання будівельно-монтажних робіт виготовлення будівельних конструкцій і заготовок розробляє заходи щодо їх усування. Організовує впровадження сучасних методів ведення робіт найновіших приладів і устаткування для здійснення випробувань і контролю якості матеріалів конструкцій виробів у процесі виконання будівельно-монтажних робіт; проведення технічного навчання лекцій і семінарів з метою вивчення нормативної документації щодо якості робіт і застосування нових матеріалів технологій тощо. Проводить вибірковий контроль щодо відповідності будівельно-монтажних і спеціальних робіт проектній документації та вимогам нормативних документів; якості конструкцій деталей та виробів які виготовлені промисловими підприємствами. Здійснює методичне керівництво та контроль за роботою будівельної лабораторії вирішенням питань якості виробництва будівельних матеріалів конструкцій та виробів на підприємствах. Забезпечує виробничі підрозділи нормативною та довідковою літературою з питань управління якістю робіт; проводить облік наявних необхідних вимірювальних приладів та лабораторного устаткування й перевіряє укомплектованість ними; готує пропозиції з питань якості будівельно-монтажних робіт і продукції промислових підприємств для розгляду на засіданнях науково-технічної ради. Інформує керівництво організації щодо якості будівельно-монтажних робіт та матеріальних ресурсів що постачаються на об'єкт. Бере участь у складанні звітів з питань діяльності будівельної організації розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань якості будівельно-монтажних робіт; систему міжвідомчого контролю щодо якості будівельно-монтажних робіт; технологію будівельного виробництва; стандарти та технічні умови що діють у галузі; порядок атестації якості будівельної продукції; порядок за яким подаються та розглядаються рекламації щодо якості сировини напівфабрикатів комплектуючих виробів і готової будівельної продукції; правила проведення випробувань і приймання будівельної продукції та будівельно-монтажних робіт; порядок складання звітності; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо досягнення високих показників якості будівельно-монтажних робіт та організації її контролю; основи економіки організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 19. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує організацію виробництва з виготовлення нетипових або несерійних конструкцій виробів вузлів напівфабрикатів підвищення технологічної готовності матеріалів. Здійснює координацію роботи підсобних виробництв. Розробляє пропозиції щодо розвитку власного виробництва; визначає потребу в капітальних вкладеннях на будівництво нових реконструкцію і модернізацію діючих підприємств; готує висновки щодо документації з проектування будівництва і реконструкції підсобних виробництв. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи госпрозрахункових відносин між підприємствами і будівельно-монтажною організацією. Бере участь у розробленні річних і квартальних бізнес-планів планів упровадження нової техніки і оргтехзаходів розміщенні замовлень на виготовлення устаткування інструментів і технологічного обладнання. Проводить аналіз господарської діяльності підсобних підприємств. Здійснює Контроль за розробленням і виконанням оперативних планів робіт підприємств своєчасним забезпеченням їх технічною документацією для виготовлення будівельних конструкцій деталей нетипового устаткування списанням будівельних матеріалів тощо. Керує роботою спрямованою на економію матеріальних ресурсів ефективність використання сировини матеріалів паливних та енергетичних ресурсів в підсобних виробництвах. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом; спеціалізацію підприємств і виробничий зв'язок між ними; номенклатуру продукції що випускається види робіт послуг що виконуються; основи технології виробництва; організацію складського господарства транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку та регулювання процесів виробництва; основи економіки організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 20. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРАНСПОРТУ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує своєчасну й комплектну поставку на об'єкти будівельних матеріалів конструкцій і деталей раціональне використання транспортних засобів. Здійснює організацію вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт реалізацію заходів щодо механізації цих робіт і скорочення простоїв транспортних засобів під час вантаження та розвантаження. Визначає обсяги вантажоперевезень потребу в транспортних засобах за кількістю та номенклатурою і забезпечує цю потребу за рахунок власного та залученого транспорту. Здійснює розподіл транспортних засобів і оперативний контроль за їх використанням. Виконує розрахунки матеріально-технічних ресурсів запасних частин паливних і мастильних та інших матеріалів та бере участь у складанні заявок на ці ресурси. Контролює технічний стан транспортних засобів складання та виконання графіків планово-запобіжних ремонтів організацію технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів. Організовує роботу з питань охорони праці безпечного руху транспорту; аналізує причини дорожньо-транспортних пригод; розробляє та реалізує заходи для запобігання їм. Забезпечує ведення оперативного обліку роботи транспортних засобів; здійснює впровадження передових методів і форм організації праці на вантажно-розвантажувальних і транспортних роботах. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації роботи транспорту та правила його експлуатації; порядок визначення потреби в автотранспорті та необхідних матеріально-технічних ресурсах; основи економіки організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 21. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ УСТАТКУВАННЯ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує безперебійну роботу встановленого устаткування в усіх виробничих і допоміжних підрозділах контроль за його станом відповідно до єдиної системи планово-запобіжного ремонту. Здійснює роботу зі складання й оформлення актів приймання устаткування після ремонту та устаткування нових надходжень. Бере участь у розслідуванні аварій та поломок устаткування й складанні аварійних актів; аналізує причи-ни аварій і поломок устаткування та розробляє пропозиції щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітності щодо роботи устаткування. Готує розрахункові матеріали для обгрунтування потреби в устаткуванні та складанні заявок на його придбання. Виявляє устаткування механізми й агрегати що не використовуються та забезпечує їх реалізацію. Бере участь в інвентаризації та списанні устаткування з балансу організації у розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпоряджен-ня накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації обслуговування та ремонту устаткування; основи технології будівельного виробництва; організацію ремонтної служби; порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт; єдину систему планово-запобіжного ремонтування й раціональної експлуатації технологічного устаткування; виробничі потужності технічні характеристики конструктивні особливості призначення та режим роботи устаткування правила його експлуатації; методи монтажу та ремонту устаткування; правила здавання та приймання устаткування після ремонту; основи економіки організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 22. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт введення об'єктів у дію в строки встановлені контрактом; ефективне використання основних і обігових фондів. Організовує виконання робіт на об'єктах що будуються та реконструюються згідно з проектною та технологічною документацією будівельними нормами та правилами технічними умовами та іншими нормативними документами. Координує на будівельному майданчику взаємодію виробничих підрозділів загальнобудівельних і субпідрядних організацій обслуговуючих і допоміжних служб; контролює їх діяльність. Забезпечує відповідно до договору субпідрядні організації що виконують роботи на об'єктах дільниці підсобними приміщеннями енергозабезпеченням місцевими будівельними матеріалами тощо; організовує складське та інструментальне господарство дільниці. Здійснює контроль за будівництвом об'єктів та якістю робіт. Бере участь у прийманні робіт від субпідрядних організацій та розробленні заходів щодо пред'явлення будов споруд і окремих комплексів приймальній комісії. Забезпечує підготовку та своєчасне подання оперативної звітності замовлень на машини механізми транспорт матеріали конструкції деталі інструмент інвентар спецодяг індивідуальні засоби захисту тощо. Здійснює заходи щодо створення безпечних умов виконання робіт удосконалення організації виробництва та праці механізації та автоматизації виробничих процесів раціоналізації робочих місць. Організовує роботу комісії з атестації робочих місць. Контролює стан і правильну експлуатацію риштування помостів кріплення та огорож ведення документації з обліку виконаних робіт робочого часу виконавчої технічної документації. Узгоджує наряди на виконані роботи. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт в охоронних зонах; організовує виконання розпоряджень контролюючих органів з питань охорони праці; своєчасно повідомляє керівництво організації про випадки виробничого травматизму; розслідує нещасні випадки пов'язані з виробництвом і складає відповідні акти. Бере участь у розробці та запровадженні заходів щодо запобігання виробничому травматизму й виконання заходів пожежної безпеки. Аналізує виробничо-господарську діяльність дільниці сприяє виявленню резервів підвищення ефективності будівельного виробництва. Створює умови для успішного проходження молодими фахівцями стажування. Здійснює виховну роботу в колективі підтримує творчі починання працівників сприяє виявленню творчої ініціативи та активності працівників. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці виробничої та трудової дисципліни правилі внутрішнього розпорядку. Керує виконавцями робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва що є визначальними для діяльності дільниці; організацію і технологію будівельного виробництва; будівельні норми та правила технічні умови виконання та приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт; норми виробітку й розцінки; діючі положення про оплату праці форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки будівельного виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю норми та правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ. Забезпечує комплектування контейнеризацію пакетування матеріалів виробів і напівфабрикатів. Здійснює централізоване постачання конструкцій виробів напівфабрикатів і матеріалів безпосередньо до робочої зони об'єктів. Організовує оперативний облік і контроль за своєчасним надходженням до дільниці виробів матеріалів устаткування з подальшим їх комплектуванням і постачанням на об'єкти в установлені строки своєчасне розвантаження і навантаження автотранспорту сортування матеріалів і виробів раціональне використання автотранспортних і вантажно-розвантажувальних машин механізмів та устаткування виготовлення нетипових і несерійних конструкцій і виробів. Сприяє підвищенню будівельної готовності матеріалів і виробів що надходять від промислових підприємств. Контролює подання вагонів до прирейкових складів розкредитування вагонів і повернення їх до станцій загального користування; оформляє товарнотранспортні накладні. Розробляє заходи щодо раціонального зберігання матеріально-технічних ресурсів та економного їх використання. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ. Забезпечує виконання вантажно-розвантажувальних робіт ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних засобів утримання у справному стані під'їздних колій до місця розвантаження продукції безперебійне приймання та розвантаження конструкцій матеріалів напівфабрикатів іншої продукції що постачається згідно з угодами і договорами. Організовує правильне оформлення документів особами що відповідають за приймання та відправлення продукції; керує роботою комірників такелажників робітників-вантажників експедиторів та іншого персоналу дільниці. Здійснює перевірку умов зберігання вантажів що прибувають на виробничо-комплектувальну базу; забезпечує раціональну організацію складського господарства розміщення та зберігання матеріально-технічних ресурсів. Контролює дотримання правил безпечної експлуатації та профілактичного ремонту вантажно-розвантажувальних засобів; складає замовлення на ремонт вантажопідйомних машин і механізмів заявки на автотранспорт для перевезення будівельної продукції. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва модернізації вантажно-розвантажувального устаткування. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Й УЛАШТУВАННЯ ПІДКРАНОВИХ КОЛІЙ. Організовує виконання завдань з улаштування й експлуатації підкранових колій і здійснює технічний нагляд за їх улаштуванням та експлуатацією. Організовуе оформлення актів на виконані роботи звітів щодо витрачання матеріалів і матеріальних цінностей. Забезпечує безпечну експлуатацію та ремонт машин що застосовуються під час улаштування рейкових колій для баштових кранів. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям на баштових кранах з причин неякісного стану рейкових колій. Бере участь у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів і складанні заявок на матеріали та запасні частини. Сприяє впровадженню прогресивних енергозберігаючих технологій виробництва. Вживає заходів щодо запобігання виробничому травматизму. Контролює виконання правил безпечної експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту устаткування станків механізованого інструменту апаратури та інших технічних засобів що застосовуються на дільниці. Бере участь у періодичних перевірках знань робітниками дільниці правил безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ПЕРЕБАЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ. Забезпечує виконання робіт з перебазування монтажу і демонтажу будівельних машин і механізмів. Бере участь у складанні графіків перебазування будівельних машин і механізмів на будівельних об'єктах і контролює їх виконання. Сприяє впровадженню прогресивних енергозберігаючих технологій виробництва із застосуванням сучасних засобів технічного оснащення. Контролює дотримання правил безпечної експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту технічного устаткування станків механізованого інструменту апаратури та інших технічних засобів що застосовуються на дільниці. Організовує проведення випробувань та обкатування нових і капітально відремонтованих будівельних і дорожніх машин та інших технічних засобів. Забезпечує безпечну експлуатацію вантажопідйомних кранів та іншого устаткування що контролюється органами Держкомнаглядохоронпраці. Контролює витрачання та збереження паливних і мастильних та інших ремонтно-експлуатаційних матеріалів і запасних частин своєчасне одержання робітниками та використання спецодягу й засобів захисту. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ПЛАНОВО-ЗАПОБІЖНОГО РЕМОНТУ. Організовує функціонування системи планово-запобіжних ремонтів будівельної техніки відповідно до технічної експлуатаційної та ремонтної документації заводу-виготовлювача державних стандартів будівельних норм і правил рекомендацій щодо організації технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Забезпечує ритмічну роботу дільниці оперативне усування поломок будівельної техніки що виникають у процесі її експлуатації розроблення та впровадження заходів щодо механізації й автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт та запобігання виробничому травматизму. 23. НАЧАЛЬНИК КОШТОРИСНО-ДОГОВІРНОГО ВІДДІЛУ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підготовкою й оформленням контрактів договорів з капітального будівництва із замовниками субпідрядними та іншими організаціями. Організовує контроль за правильністю розрахунків із замовниками і субпідрядними організаціями за виконані будівельно-монтажні роботи. Забезпечує перевірку й узгодження кошторисної документації що передається замовником договірних цін калькуляцій вартості матеріалів транспортних схем тощо. Бере участь у складанні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали і конструкції транспорт комунальне та інше обслуговування а також відпускних цін на продукцію що виготовляється підрозділами будівельної організації. Разом з іншими відділами здійснює розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Організовує претензійну роботу зі стягнення пені та штрафів у разі порушення замовниками субпідрядними організаціями або постачальниками договірних зобов'язань. Бере участь в оформленні фінансування об'єктів власного будівництва у складанні звітів щодо діяльності будівельної організації розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали що визначають діяльність будівельної організації; правила проведення торгів тендерів укладання контрактів договорів ; порядок ціноутворення й складання кошторисної документації відкриття та оформлення фінансування капітальних вкладень; основи технології будівельного виробництва; основи економіки та організації виробництва праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 24. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів конструкцій і виробів що надходять на об'єкти. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості будівництва виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період підготовленні об'єктів що будуються до періоду весняного розмерзання. Забезпечує розробку для підсобних виробництв і підприємств рецептури виготовлення бетону будівельного? розчину мастик барвників та інших будівельних компонентів. Організовує контроль за якістю будівельних матеріалів конструкцій деталей що випускаються підсобними виробництвами й підприємствами температурним режимом витримання бетонних конструкцій під час зимового бетонування. Слідкує за відповідністю конструкцій деталей та матеріалів що надходять від постачальників діючим стандартам і технічним вимогам. Забезпечує безпосередньо на об'єктах контроль за зберіганням матеріалів конструкцій та виробів їх транспортуванням і розвантаженням. Проводить методичні та інструктивні заняття з питань якості будівництва з робітниками й виробничим персоналом будівельної організації та її підрозділів. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць співробітників лабораторії. Розробляє заходи щодо оснащення будівельної лабораторії необхідним устаткуванням впровадження в практику лабораторної роботи досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки. Підтримує зв'язок з науково-дослідними організаціями з питань підвищення якості будівництва. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує робітниками лабораторії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю робіт у будівництві; технологію виготовлення і вимоги до будівельних матеріалів і готової продукції будівельні норми та правила стандарти та технологічні умови; організацію та методи проведення досліджень; технологію й основи організації будівельного виробництва; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань підвищення якості будівництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 25. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво роботою з комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажної організації з метою більш раціонального використання виробничих потужностей матеріальних трудових і фінансових ресурсів скорочення обсягів незавершеного будівництва підвищення економічної ефективності та рентабельності виробництва удосконалення економічних методів управління наукового обгрунтування планів. Розробляє методики проведення комплексного економічного аналізу різних напрямів діяльності будівельної організації та її підрозділів; здійснює дослідження якості нормативів що застосовуються для планування; бере участь у роботі з техніко-економічного обгрунтування перспективи розвитку будівельної організації. Організовує збирання систематизацію та вивчення статистичних даних що характеризують кількісні та якісні показники діяльності будівельної організації та її підрозділів удосконалення методів економічного планування. Забезпечує розроблення із залученням інших відділів нормативів витрат матеріальних ресурсів затрат праці використання будівельних машин тривалості етапів будівництва фондовіддачі тощо. Проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і впровадження заходів щодо їх використання здійснює методичне керівництво економічними службами будівельної організації забезпечує розроблення методичних матеріалів та розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки й технології раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Займається питаннями застосування обчислювальної техніки і математичних методів у економічних дослідженнях та впровадження передового досвіду будівельно-монтажних робіт організацій що досягли високих техніко-економічних показників. Бере участь у розробленні колективого договору та виконанні його заходів. Керує працівниками лабораторії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо економіки й організації будівельного виробництва перспективи розвитку будівельної організації; порядок проведення тендерів конкурсів укладання і виконання контрактів договорів ; економічні методи управління й організації планової роботи; методи порівняльного аналізу наслідків роботи з показниками передових організацій; форми організації та методи обліку й аналізу виробничої господарської та соціальної діяльності будівельної організації та її підрозділів; економіку й організацію праці й управління виробництвом основи технології виробництва; організацію статистичного обліку в галузі; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 26. НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОГО БЮРО ГРУПИ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розробленням проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів власної виробничої бази а також за узгодженням із замовником на технічно нескладні об'єкти. Бере участь у підготовці та поданні проектним організаціям завдань з проектування прийманні проектно-кошторисної документації в організації й оформленні відведення земельних ділянок зносу споруджень закріпленні пунктів опорної геодезичної служби головних осей будов і споруд червоних ліній передаванні будівельних майданчиків під об'єкти власного будівництва. Організовує перевірку комплектності та якості проектно-кошторисної документації що розробляється проектними організаціями. Забезпечує дільниці проектно-кошторисною документацією. Стежить за фінансуванням власного будівництва виготовленням і своєчасною поставкою технологічного устаткування. Бере участь у проведенні технічного нагляду та прийманні будівельно-монтажних робіт розробленні колективного договору та виконанні його заходів. Керує працівниками бюро групи . ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань проектування об'єктів будівництва; проектно-кошторисну справу; порядок проведення торгів тендерів укладання і виконання контрактів договорів ; технологію будівельного виробництва; основи економіки організації виробництва праці й управління; досягнення науки та передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування об'єктів будівництва; основи трудового законодавства; норми і правила охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 27. НАЧАЛЬНИК ПРОХОДКИ ШАХТИ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує виконання всього комплексу робіт для проходки горизонтальних похилих і вертикальних гірничих виробок улаштування кріплення виконання прохідницьких робіт у пливунах карстах сипучих пісках тощо. У метрополітені організовує роботи з реконструкції гірничих виробок укладки стрілочних переводів та перехресних спусків. Забезпечує виконання правил безпечної експлуатації прохідницьких механізованих комплексів стволопрохідницьких машин агрегатів і комбайнів бурового обладнання перфораторів і самохідних бурових установок електричного та пневматичного інструменту; проведення планово-запобіжних ремонтів машин механізмів та іншого устаткування відповідно до технічної експлуатаційної та ремонтної документації державних стандартів і рекомендацій щодо організації технічного обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів заявки на запасні частини. Забезпечує правильне зберігання резервного й невстановленого устаткування правильну експлуатацію засобів пожежогасіння та вентиляції. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників що здійснюють керування прохідницькими машинами механізмами буровим обладнанням тощо а також їх експлуатацію й обслуговування. Складає паспорти на проходження та кріплення під час виконання підготовчих гірничо-капітальних і буропідривних робіт технологічні графіки роботи устаткування. Забезпечує підготовлення і своєчасне подання встановленої звітності. Розробляє заходи для створення безпечних умов праці. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з гірничо-капітального будівництва що є визначальними для діяльності дільниці; технологію гірничого та будівельного виробництва технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт. Єдині правила безпеки підривних робіт правила технічної експлуатації машин механізмів та устаткування що застосовуються під час виконання прохідницьких робіт; будівельні норми та правила; технічні умови на виконання та приймання гірничо-капітальних робіт; діючі положення про оплату праці норми виробітку й розцінки; форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю норми та правила охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. 28. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво будівництвом об'єктів житлово-цивільного і комунального призначення у межах функцій замовника який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади. Організовує роботу з розміщення замовлень на капітальне будівництво складання протоколів намірів проведення торгів тендерів укладання з будівельними організаціями відповідних контрактів договорів ; погодження договірних цін на будівництво об'єктів разом з підрядними організаціями відповідно до діючих нормативних документів. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних працівників організацій що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів. Організовує укладання з проектними і розвідувальними організаціями договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом; забезпечує геодезичну основу для будівництва. Бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній комісії забезпечує комісію необхідними для роботи документами бере участь у її роботі. Організовує передачу завершених об'єктів підприємствам та організаціям на які покладено їх експлуатацію. Здійснює керівництво діяльністю управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління керівників його структурних підрозділів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України закони України постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі перспективи технічного та економічного розвитку галузі методи управління технологію й організацію будівельного виробництва досягнення науки та техніки передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів тендерів укладання та виконання контрактів договорів ; основи планування статистики фінансування будівництва роботи з цінними паперами оподаткування менеджменту маркетингу комерційної діяльності психології; етику ділового спілкування та ведення переговорів; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста - не менше 3 років. 29. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує роботою щодо забезпечення об'єктів технологічними комплектами збірних конструкцій деталей вузлів виробів напівфабрикатів і матеріалів відповідно до графіків виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює розрахунки щодо обгрунтування потреби в матеріально-технічних ресурсах. Укладає з постачальниками договори на постачання будівельних матеріалів комплектуючих виробів устаткування і контролює їх виконання. Забезпечує належний стан складського господарства. Організовує приймання та відпускання виробів і матеріалів зберігання їх у порядку що гарантує якісне та кількісне збереження своєчасне розвантаження вагонів і автотранспорту розкредитування вагонів сортування виробів і матеріалів оформлення товаро-транспортних документів. Здійснює заходи щодо механізації вантажно-розвантажувальних робіт і скорочення ручної праці організації виробництва з виготовлення несерійних і нетипових деталей вузлів виробів. Забезпечує контроль за додержанням норм витрачання матеріалів їх правильним зберіганням і використанням. Бере участь у розробці колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази та інші керівні матеріали з питань комплектації об'єктів будівництва матеріально-технічними ресурсами; нормативи виробничих запасів сировини матеріалів та інших матеріальних ресурсів; організацію складського господарства; порядок укладання договорів з постачальниками і їх виконання; стандарти та технічні умови з матеріально-технічного забезпечення комплектації та якості продукції; прейскуранти оптових цін номенклатуру матеріалів що споживаються; основи технології й організації виробництва праці та управління; порядок ведення обліку операцій комплектації та складання звітності; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід комплектації та постачання; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці виробничої санітарії й протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років бакалавра - не менше 3 років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА Код КП-1223.2 Спеціалізація НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує лабораторний контроль за відповідністю дорожніх матеріалів і напівфабрикатів вимогам чинних нормативних документів. Оцінює якість будівельних матеріалів що надходять. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає допомогу в їх впровадженні у виробництво. Бере участь у заходах щодо впровадження нової техніки і нових технологій пошуку нових джерел постачання місцевих дорожніх матеріалів. Забезпечує постійний контроль за дотриманням правил виконання дорожньо-будівельних робіт. Вивчає причини що призводять до погіршення якості робіт бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо їх усунення. Очолює роботу з розробки методик інструкцій вказівок: з поточного контролю за дотриманням технології якістю робіт; з випробовування готових виробів та оформлення документів що засвідчують їх відповідність вимогам чинних нормативних документів тощо. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю за будівельним виробництвом у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії. Здійснює нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури забезпечує своєчасне подання її для періодичної державної перевірки. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць працівників лабораторії вживає заходів для усунення наявних недоліків. Організовує ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань. Стежить за новими розробками з програмного забезпечення для електронно-обчислювальних машин ЕОМ та впроваджує їх у роботу лабораторії. Організовує забезпечення лабораторії нормативною та метрологічною документацією. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань діяльності лабораторії. Відповідає за забезпечення лабораторії висококваліфікованими кадрами організовує проведення атестації працівників лабораторії. Керує працівниками лабораторії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки будівельного виробництва; технологічні процеси та режими виробництва; будову устаткування лабораторії принцип його роботи та правила експлуатації; перспективи технічного розвитку підприємства; методи та організацію проведення науково-дослідних робіт; стандарти технічні умови методики та інструкції з лабораторного контролю за виробництвом; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід з технології організації будівельного виробництва та контролю за якістю аналогічної продукції; основи економіки організації виробництва праці та управління; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 3-х років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ Код КП-1223.2 Спеціалізація 2. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює оперативне керівництво будівельним виробництвом і координує роботу технічних служб підприємства. Очолює розробку виробничих планів і календарних графіків виконання робіт на підприємстві та у його підрозділах їх корегування протягом планового періоду. Забезпечує зростання продуктивності праці скорочення витрат праці на виробництві поліпшення якості робіт. Організовує оперативний контроль за забезпеченням: проектно-кошторисною та технічною документацією; інструментом матеріалами; устаткуванням машинами механізмами транспортом вантажно-розвантажувальними засобами тощо. Забезпечує щоденний оперативний облік робіт що виконуються. Здійснює перевірку проектно-кошторисної документації. Бере участь у розробці тендерної документації та розгляді тендерних пропозицій. Здійснює контроль за укладанням і виконанням договорів за фінансуванням розрахунками економічної ефективності заходів з впровадження нової техніки. Бере участь у розробленні та впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих новітніх технологій прогресивних видів матеріалів. Проводить роботу з пошуку та впровадження технічних новинок наукових відкриттів і винаходів передового сучасного вітчизняного та світового досвіду. Керує проведенням науково-дослідних та експериментальних робіт. Погоджує технологічну послідовність та строки виконання робіт підрядними та субпідрядними організаціями. Здійснює контроль за витрачанням будівельних матеріалів дотриманням будівельних норм і правил введенням об'єктів в експлуатацію у визначені строки. Разом з іншими підрозділами забезпечує технічну підготовку виробництва вживає заходів для забезпечення ритмічності виконання календарних планів виробництва запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу. Бере участь у розробленні методик та інструкцій з контролю за якістю робіт в оформленні документів що засвідчують їх якість. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань діяльності відділу. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування та оперативного керування будівельним виробництвом з технічної підготовки виробництва; напрями та перспективи розвитку галузі й підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; основи технології виробничих процесів; способи організації оперативного обліку та регулювання процесу виробництва; методи визначення економічної ефективності внаслідок впровадження нової техніки; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід; основи економіки організації виробництва праці та управління; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом - не менше 2-х років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ Код КП-1231 Спеціалізація 3. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує роботу з економічного планування та фінансової діяльності підприємства визначає розміри доходів і витрат відрахування коштів кредитні взаємовідносини. Очолює підготовку проектів перспективних річних квартальних і місячних планів для підрозділів підприємства а також обґрунтувань і розрахунків до них згідно із завданнями що визначаються перспективними планами. Керує складанням планів підприємства узгоджує та взаємно пов'язує всі їх розділи. Очолює підготовку тендерної документації та розглядання тендерних пропозицій замовника. Підготовляє та укладає договори на виконання дорожньо-будівельних робіт. Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства. Організовує розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат проектів постійних тимчасових разових цін на продукцію підприємства тарифів на роботу планово-розрахункових цін на основні види матеріалів. Забезпечує: збереження та ефективне використання основних засобів та обігових коштів трудових і фінансових ресурсів підприємства; своєчасне надходження усіх коштів що належать підприємству. Аналізує виконання робіт згідно з кошторисами. Забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обґрунтування планів комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства та своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання державних коштів матеріальних трудових і фінансових ресурсів збільшення продуктивності праці зменшення собівартості продукції підвищення рентабельності виробництва збільшення фондовіддачі та прибутку усунення збитків і нераціональних витрат. Організовує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку правильністю застосування встановлених цін; зменшенням збитків і непродуктивних витрат удосконаленням ціноутворення. Забезпечує розроблення кошторисів витрачання чистого прибутку розрахунку економічної ефективності заходів з впровадження нової техніки та технологій раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Організовує систематичний контроль за виконанням планових завдань фінансового та кредитного плану реалізації продукції плану прибутку а також статистичний облік усіх виробничих і техніко-економічних показників роботи підприємства підготовку періодичної фінансової звітності у визначені строки. Організовує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації а також у впровадженні засобів механізації та автоматизації у сфері планування обліку та економічного аналізу. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації фінансової діяльності підприємства оподаткування планування; основи технології будівельного виробництва; методи організації фінансової та планової роботи на підприємстві; організацію статистичного обліку; порядок складання фінансових і касових планів; порядок розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності кредитних заявок і кошторисів планів реалізації продукції робіт послуг прибутку тощо; правила фінансування за кошти державного бюджету довгострокового та короткострокового кредитування підприємства; порядок створення обігових коштів для фінансування будівництва та ремонту витрат на технічне переозброєння підприємства; методи нормування обігових коштів; порядок і форми фінансових розрахунків; економіку організацію виробництва праці та управління; методи економічного аналізу кількісних та якісних показників діяльності підприємства та його підрозділів; методи визначення економічної ефективності внаслідок впровадження новітньої техніки та технологій; передовий вітчизняний і світовий досвід щодо організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства; бухгалтерський облік; статистичну звітність з фінансово-господарської діяльності підприємства порядок і строки її складання; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи з фінансової діяльності за професією - не менше 3-х років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ Код КП-1231 Спеціалізація 4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ будівельно-монтажні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує фінансову діяльність підприємства визначає планує здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства визначає розміри доходів і витрат відрахувань коштів кредитні взаємовідносини. Складає баланси касові плани кредитні заявки. Приймає та контролює первинну документацію за відповідними напрямами обліку й підготовлює її до опрацювання. Відображає у бухгалтерському обліку операції пов'язані з рухом грошових коштів основних засобів нематеріальних активів тощо. Організовує складання звітної калькуляції собівартості продукції щомісячного бухгалтерського обліку квартальних і річних бухгалтерських звітів. Бере участь у підготовці проекту плану реалізації продукції робіт послуг прибутку рентабельності виробництва внаслідок збереження та ефективного використання основних засобів обігових коштів трудових і фінансових ресурсів. Здійснює розрахунок платежів і податків до державного бюджету та цільових фондів; контролює розрахунки з постачальниками тощо. Аналізує виконання робіт згідно з кошторисами. Бере участь у здійсненні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності. Виявляє внутрішньогосподарські резерви щодо здійснення режиму економії та вдосконалення документообігу. Визначає потреби підприємства в усіх видах кредиту. Здійснює пошук джерел фінансування для технічного переозброєння та реконструкції підприємства. Організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу. Здійснює контроль за: дотриманням порядку ведення первинних бухгалтерських документів; правильністю розрахунків щодо оподаткування інших платіжних зобов'язань; витратами фонду оплати праці встановленням посадових окладів; проведенням інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей коштів тощо; проведенням перевірок правильності організації бухгалтерського обліку та звітності у відокремлених структурних підрозділах підприємства; своєчасністю документальних ревізій; за виконанням фінансових показників підрозділами підприємства; за ефективним використанням матеріальних трудових і фінансових ресурсів; своєчасним надходженням усіх коштів належних підприємству та поверненням заборгованості. Здійснює контроль за дотриманням режиму економії. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Здійснює підготовку даних за напрямами обліку забезпечує згідно з встановленим порядком своєчасне складання та подання фінансової звітності організовує щорічне передання її до архіву. Бере участь у розробленні пропозицій щодо: підвищення рентабельності виробництва; зменшення собівартості продукції; зміцнення фінансової дисципліни; господарського розрахунку вдосконалення управління виробництвом. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану планів реалізації продукції та прибутку. Стежить за постійними змінами у податковому законодавстві за новим трактуванням законів та інструкцій. Здійснює підготовку відповідних змін доповнень та корективів до документів чинних в організації. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; закони постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку оподаткування фінансової діяльності підприємства; основи технології будівельного виробництва; методи організації фінансової роботи на підприємстві; порядок складання фінансових і касових планів кредитних заявок і кошторисів плану реалізації продукції робіт послуг прибутку тощо; правила фінансування за кошти державного бюджету довгострокового та короткострокового кредитування підприємства порядок нарахування податків інших обов'язкових платежів та своєчасність сплати їх до державного бюджету та цільових фондів; порядок створення обігових коштів для фінансування будівництва та ремонту технічного переозброєння підприємства; способи нормування обігових коштів; порядок і форми фінансових розрахунків; основи організації виробництва праці та управління; бухгалтерський облік засобів господарювання та їх рух; правила створення нормативних документів що регулюють фінансово-господарську діяльність підприємства та перспективи його розвитку; правила користування електронно-обчислювальною технікою; встановлену статистичну та податкову звітність фінансово-господарської діяльності підприємства порядок та строки її складання; економіку та бухгалтерський облік; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професією керівника нижчого рівня - не менше 3-х років. Примітка Кваліфікаційна характеристика керівника відділу фінансування бухгалтерського обліку і звітності застосовується в будівельно-монтажних трестах та об'єднаннях де структурою чи штатним розкладом передбачено такі підрозділи. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ Код КП-1223.2 Спеціалізація 5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль та аналіз технічного стану штучних споруд збір інформації ведення автоматизованого обліку мостів. Організовує і проводить інвентаризацію штучних споруд їх діагностику. Аналізує режим та умови руху транспорту. Організовує пропуск і здійснює контроль за проїздом наднормативних транспортних засобів видає узгодження на проїзд великовагових і великогабаритних транспортних засобів . Організовує проведення обстежень: передпроектних після посилення ремонту реконструкції мостів у аварійних випадках - позапланові обстеження. Забезпечує збереження технічної документації проектів виконавчих документів звітів та актів обстежень штучних споруд документів з ремонту технічних паспортів на мости тощо. Розробляє виробничу програму утримання та ремонту штучних споруд. Бере участь у відборі на конкурсній основі підрядних організацій для виконання виробничої програми. Здійснює контроль за станом утримання штучних споруд. Бере участь: у розгляді проектно-кошторисної документації у роботі комісій з приймання схованих робіт у підготовці об'єктів до здачі та введення їх в експлуатацію у тому числі випробування споруд під навантаженням. Надає організаційно-технічну допомогу щодо виконання робіт з утримання та ремонту штучних споруд. Готує технічні умови на прокладання інженерних комунікацій. Бере участь в організації аварій-но-відновлювальних робіт. Організовує одержання гідрометеорологічних і гідрологічних даних видає технічні умови та дає дозвіл на прокладання кабелів зв'язку електромережі та інших комунікацій у зоні штучних споруд. Здійснює контроль за веденням книг обліку мостових споруд і журналу ведення робіт. Контролює виконання робіт щодо усунення пошкоджень під час експлуатації штучних споруд. Організовує реєстрацію штучних споруд технічний облік необхідну для визначення їх стану та рівня зносу планування ремонту підсилення або перевлаштування штучних споруд. Співпрацює з технічними службами науковими організаціями з питань ремонту та експлуатації штучних споруд. Бере участь у розробленні методик та інструкцій з контролю за якістю робіт в оформленні документів що засвідчують їх якість. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань діяльності відділу. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з організації виробництва технології ремонту та контролю за штучними спорудами; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; технологію виробництва; організацію оперативного обліку та регулювання виробничого процесу з ремонту й експлуатаційного утримання штучних споруд; методи визначення економічної ефективності внаслідок впровадження новітньої техніки та технологій; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід щодо ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд; основи економіки організації виробництва праці та управління трудового законодавства; правила безпеки дорожнього руху; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; норми з охорони праці під час виконання робіт; правила виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи у галузі будівництва та експлуатаційного утримання штучних споруд за професією - не менше 2-х років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ Код КП – 1223.2 Спеціалізація 6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує роботу з ремонту та утримання автомобільних доріг з впровадження комплексів механізації та автоматизації виробництва нових технологій та техніки будівництва та ремонту елементів облаштування доріг благоустрою озеленення тощо. Розробляє заходи для поліпшення технічних характеристик доріг і створення умов для безпечного руху транспорту на дорозі. Організовує ліквідацію аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод своєчасне усунення деформації покриття зимове утримання доріг тощо. Контролює здійснення водовідвідних заходів для запобігання надмірному зволоженню земляного полотна автомобільної дороги. Бере участь у забезпеченні підрозділів з ремонту високоякісними дорожніми матеріалами. Перевіряє стан снігозахисних насаджень та огороджень. Перевіряє дотримання правил з охорони праці під час виконання дорожніх робіт вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань діяльності відділу. Керує працівниками відділу співпрацює з підрозділами підприємства що забезпечують технічну підготовку виробництва. Вживає заходів для забезпечення ритмічності виконання календарних планів виробництва запобігання та усунення порушень у ході виробничого процесу. Бере участь у розробленні методик та інструкцій з контролю за якістю робіт в оформленні документів що засвідчують їх якість. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з організації виробництва технології ремонту та експлуатаційного утриманням автомобільних доріг; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; основи організації виробничих процесів; методи визначення економічної ефективності внаслідок впровадження новітньої техніки та технологій; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід з ремонту та утримання автомобільних доріг; основи економіки організації виробництва праці та управління правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; трудового законодавства; правила безпеки дорожнього руху; норми з охорони праці під час виконання робіт; правила виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи у галузі будівництва та експлуатації автомобільних доріг за професією - не менше 2-х років. 7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Код КП- 1226.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує проведення щорічних весняних та осінніх комісійних оглядів автомобільних доріг загального користування. Здійснює щомісячний аналіз дорожньо-транспортних пригод ДТП на дорогах які обслуговує та розробляє заходи щодо усунення причин ДТП. Бере участь у службовому розслідуванні причин кожної дорожньо-транспортної пригоди та аналізує ці причини контролює виконання вжитих заходів з усунення причин ДТП якщо аварії пов'язані з незадовільним експлуатаційним утриманням автомобільних доріг. Розглядає проекти нормативних документів з питань організації дорожнього руху. Здійснює контроль за: розміщенням на дорогах технічних засобів з організації дорожнього руху; встановленням та утриманням транспортних бар'єрних огорож; утриманням засобів зв'язку; ліній штучного освітлення; дотриманням вимог державних будівельних норм під час нанесення дорожньої розмітки; дотриманням дорожньо-експлуатаційними підприємствами чинних правил нормативів і стандартів з безпеки дорожнього руху. Бере участь у вирішенні питань щодо виготовлення на підприємствах технічних засобів з організації дорожнього руху прийнятті планів будівництва реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг у частині що стосується безпеки дорожнього руху у розробці відомчих документів з безпеки дорожнього руху. Співпрацює з відповідними державними органами з питань організації дорожнього руху. Вивчає рух автотранспорту перспективи його зростання розробляє заходи та проекти щодо подальшого поліпшення стану автомобільних доріг усунення аварійне небезпечних місць підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Готує погодження на розміщення об'єктів дорожнього сервісу та реклами. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань діяльності відділу. Керує працівниками відділу співпрацює з іншими підрозділами підприємства з питань організації та безпеки дорожнього руху. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження відомчі накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з організації та безпеки дорожнього руху; напрями розвитку підприємства; правила дорожнього руху державні будівельні норми нормативні документи проектування автомобільних доріг і забезпечення безпеки дорожнього руху; порядок здійснення обстеження автомобільних доріг; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід з питань організації дорожнього руху; основи економіки організації виробництва праці та управління трудового законодавства; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; норми з охорони праці під час виконання робіт; правила виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи з організації та безпеки дорожнього руху за професією - не менше 2-х років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ Код КП-1223.2 Спеціалізація 1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОШТОРИСНО-ДОГОВІРНОГО дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль за правильністю розрахунків підрядних та субпідрядних організацій із замовником за виконані ними будівельно-монтажні роботи. Забезпечує перевірку та узгодження договірних цін калькуляцій вартості матеріалів і механізмів транспортних перевезень відпускних цін на продукцію що отримують або виготовляють виробничі структурні підрозділи. Очолює підготовку та розгляд тендерної документації тендерних пропозицій для замовника. Здійснює підготовку до укладання договорів підряду на виконання дорожньо-будівельних робіт. Бере участь у складанні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали конструкції та транспортування. Бере участь у підготовці та поданні завдань проектним організаціям на проектування. Організовує перевірку комплектності та якості розробленої проектними організаціями кошторисно-договірної документації та забезпечує нею підрядні організації. Бере участь у проведенні технічного нагляду за виконанням робіт та у складанні звітів за напрямом своєї діяльності. Керує працівниками кошторисно-договірного відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали які визначають особливості діяльності будівельної організації; перспективи розвитку дорожньої галузі та підприємства; основи технології будівельного виробництва спеціалізацію та особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; правила проведення тендерів; основи ціноутворення порядок складання кошторисно-договірної документації та укладання договорів; досягнення вітчизняної та світової науки щодо кошторисно-договірного обслуговування; основи економіки трудового законодавства організації виробництва праці та управління; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ Код КП- 1223.2 Спеціалізація 2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує розроблення та впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів. Організовує на підприємстві: технологічно правильну експлуатацію своєчасний ремонт і технічне обслуговування дорожньо-будівельної техніки автотранспорту енергетичного устаткування; безперервне забезпечення виробництва електроенергією парою газом водою та іншими видами енергії. Здійснює контроль за раціональним витрачанням енергетичних ресурсів дотриманням режиму енергозбереження та економії. Забезпечує складання та контроль за виконанням графіків планових ремонтів і технічного обслуговування дорожньо-будівельних машин автотранспорту енергетичного устаткування енергомережі. Забезпечує проведення технічного огляду машин та їх реєстрацію в органах Державтоінспекції. Організовує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на придбання техніки енергетичного устаткування матеріалів запасних частин та забезпечує підприємство енергетичною та тепловою енергією. Здійснює пошук додаткових потужностей енергетичної та теплової енергії та приєднання до існуючих енергетичних підприємств. Розробляє заходи щодо зниження витрат енергоресурсів впровадження нової техніки що забезпечує надійну економну безпечну роботу електроустаткування. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку та підвищення ефективності виробництва у підготовці пропозицій щодо реконструкції технічного переоснащення підприємства та виробничих структурних підрозділів технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих енергетичних об'єктів. Розробляє плани впровадження теплозберігаючих установок. Контролює виконання заходів щодо підвищення ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів. Готує висновки на розроблені проекти бере участь у випробуваннях та прийманні засобів механізації виробничих процесів електроустановок і електромережі у промислову експлуатацію. Організовує розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання засобів механізації паливно-енергетичних ресурсів надійної роботи енергоустановок запобігання виникненню аварій створення безпечних і сприятливих умов праці під час їх експлуатації. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час впровадження нових засобів механізації. Здійснює контроль за дотриманням правил з охорони праці інструкцій з експлуатації. Укладає договори щодо забезпечення підприємства засобами механізації електроенергією парою водою та іншими видами енергії контролює їх виконання. Забезпечує збереження облік наявності та використання засобів механізації енергоустаткування облік витрат електроенергії та палива і аналіз техніко-економічних показників роботи енергоустаткування запобігання виникненню аварій та їх причин. Очолює роботу з вивчення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо механізації та автоматизації виробництва енергозбереження розповсюдження передових прийомів і методів праці. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та енергозбереження виробництва організації енергетичного обслуговування; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; спеціалізацію та особливості структури підприємства; призначення засобів механізації автоматизації енергетичного забезпечення їх конструктивні особливості та правила експлуатації; виробничі потужності підприємства; систему планового запобіжного ремонту і раціональної експлуатації устаткування; вимоги до організації праці під час експлуатації ремонту і модернізації енергетичного устаткування; порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; порядок розроблення та оформлення технічної документації; порядок укладання договорів; досягнення вітчизняної та світової науки щодо механізації та автоматизації виробничих процесів; основи економіки організації виробництва праці і управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років. Базова професія НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ Код КП-1223.2 Спеціалізація 3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Організовує роботу відділу з питань розроблення і реалізації програм розвитку виробничої бази механізації та автоматизації виробничих процесів; енергетичного господарства та енергозбереження; впровадження новітніх прогресивних технологій нових матеріалів машин та механізмів; розроблення технічного переоснащення модернізації та реконструкції виробничої бази підприємства. Координує діяльність виробничих структурних підрозділів з метою підтримання виробничих процесів на високому організаційному і технічному рівні. Забезпечує розроблення заходів щодо: прискорення темпів росту продуктивності праці скорочення витрат праці на виробництво поліпшення якості продукції робіт послуг; здійснення єдиної цінової політики при закупівлі матеріально-технічних ресурсів та при виконанні дорожньо-будівельних робіт; правильного та своєчасного складання статистичної звітності та оформлення необхідної технічної документації; підготовки виробничих баз дорожніх підприємств до будівельного сезону та до роботи в осінньо-зимовий період. Координує роботу служб підприємства з питань узагальнення та розповсюдження науково-технічних досягнень нової техніки і прогресивних технологій. Здійснює контроль за виконанням плану та вживає заходів щодо: забезпечення ритмічної роботи підприємства та його структурних підрозділів; запобігання та усунення технологічних порушень у процесі виконання виробничих процесів; ефективного використання устаткування; виконання галузевих програм з енергозбереження та раціонального використання усіх видів енергоносіїв; створення умов трудовим колективам для виконання виробничої програми і прийнятих зобов'язань. Надає роз'яснення і консультації та здійснює контроль за виконанням виробничими структурними підрозділами наказів і розпоряджень з питань що входять до компетенції відділу. Вносить пропозиції щодо покращення роботи виробничих баз енергетичного устаткування засобів механізації. Отримує звіти довідки та іншу інформацію щодо діяльності відокремлених виробничих структурних підрозділів з питань що витікають із завдань відділу. Керує працівниками відділу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування на підприємстві; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства; спеціалізацію та особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; методи виявлення та використання резервів виробництва; організацію підготовки виробництва; порядок приймання устаткування в експлуатацію; методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технологій раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок розроблення та оформлення технічної документації; порядок укладання договорів; досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі підготовки виробництва організації та управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років. Базова професія: НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ Код КП-1222.2 Спеціалізація 4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує безперервну роботу підприємства та його виробничих структурних підрозділів. Координує відповідно до виробничої програми та календарних планів виробничий процес будівництва автомобільних доріг роботу дільниць бригад. Керує складанням календарних планів виробничих структурних підрозділів і відділів та змінно-добових завдань дільниць і бригад. Контролює забезпеченість підприємства його виробничих структурних підрозділів та дільниць: виробничо-технічною документацією устаткуванням інструментом технологічною оснасткою матеріалами комплектуючими виробами транспортом вантажно-розвантажувальними засобами тощо. Організовує своєчасне оформлення та відправку готової продукції. Вживає заходів щодо запобігання і усунення відхилень що виникають під час виробничого процесу та залучає у разі потреби для усунення таких порушень відповідні підрозділи підприємства. Проводить наради за підсумками роботи виробничих структурних підрозділів дільниць бригад змін та відділів щодо виконання плану. Організовує проведення інвентаризації незавершеного виробництва та ресурсів на виробничих складах підприємства. Здійснює контроль за наявністю заділу відповідно до встановлених нормативів за раціональним використанням транспорту та вантажно-розвантажувальних засобів. Розробляє і вживає заходів щодо: зниження простоїв машин механізмів удосконалення оперативного виробничого планування і диспетчеризації на підприємстві; впровадження технічних засобів для організації контролю за ритмічністю оперативним обліком будівельного виробництва передаванням інформації для диспетчерського управління стежить за новими розробками з програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин ЕОМ впроваджує їх у роботу диспетчерської служби. Керує працівниками відділу та операторами диспетчерської служби. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління; виробничі потужності підприємства; номенклатуру продукції що випускається; технічні вимоги до продукції; основи технології дорожнього будівництва; організацію виробничого планування і диспетчеризації; порядок розроблення виробничих програм календарних планів змінно-добових завдань; способи оперативного обліку; порядок здавання готової продукції; організацію складського господарства; основи володіння електронно-обчислювальною та організаційною технікою; засоби механізації оперативного обліку; економіку організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст . Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня з оперативного управління виробництвом – не менше 2 років. ПРОФЕСІОНАЛИ 1. АРХІТЕКТОР ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє архітектурно-будівельну' частину проектів. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки містобудівних й архітектурних рішень що готує головний архітектор. Забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів комплектність необхідної технічної документації скорочення обсягів проектних документів на всіх стадіях проектування. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів з питань що входять до його компетенції. Бере участь у аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них архітектурних питань. Бере участь у роботі семінарів і конференцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків; технічні художні економічні екологічні соціальні та інші вимоги до об'єктів що проектуються; специфіку регіональних і місцевих природних економічних екологічних соціальних та інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень; види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з проектування та будівництва; постанови розпорядження й накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з проектування будівництва й експлуатації об'єктів; стандарти щодо оформлення проектно-кошторисної документації; технологію будівництва; технічні засоби проектування та будівництва; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ АРХІТЕКТОР. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією архітектора І категорії не менше 2 років. АРХІТЕКТОР І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією архітектора П категорії не менше 2 років для бакалавра -не менше 3 років. АРХІТЕКТОР П КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією архітектора не менше 2 років. АРХІТЕКТОР. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 2. ГЕОДЕЗИСТ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс геодезичних робіт що забезпечують відповідність геометричних параметрів координат і висотних позначок будівель і споруд під час їх розміщення та зведення. Бере участь у прийманні від замовника геодезичної розбивочної основи та виконує розбивочні роботи у ході будівництва: розпланування майданчикових лінійних споруд крім магістральних тимчасових будівель споруд створення внутрішньої розбивочної мережі на монтажних горизонтах розбивку проміжних осей тощо. Проводить у разі потреби перевірку точності виготовлення та встановлення монтажної оснастки. Здійснює контроль за переміщенням і деформаціями конструкцій та елементів будівель і споруд у ході виконання будівельно-монтажних робіт. Повідомляє керівництву будівельної організації про загрозу аварії будівлі споруди що викликана порушенням вимог проектної документації щодо точності геометричних параметрів; заносить відповідні зауваження до загального журналу робіт. Своєчасно проводить виконавчі зйомки у тому числі зйомки підземних комунікацій у відкритих траншеях готує необхідну виконавчу геодезичну документацію. Здійснює контроль за дотримуванням виробничим персоналом точності геометричних параметрів споруд за станом геодезичних приладів засобів лінійних вимірювань правильністю їх зберігання й експлуатації. Бере участь у пред'явленні об'єктів будівництва приймальній комісії. Веде спостереження за збереженням геодезичних позначок на будівельному майданчику та незмінністю їх положення у ході будівництва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали що стосуються виконання геодезичних робіт; геодезичні прилади та правила їх технічної експлуатації; положення інструкції вимоги нормативно-методичних документів з питань виконання геодезичних робіт; основи економіки організації виробництва праці та управління технології будівельного виробництва; вітчизняний та зарубіжний досвід виконання геодезичних робіт; законодавство про працю; норми та правила охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту під час виконання геодезичних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ГЕОДЕЗИСТ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією геодезиста І категорії не менше 2 років. ГЕОДЕЗИСТ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією геодезиста II категорії не менше 2 років для бакалавра -не менше 3 років. ГЕОДЕЗИСТ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією геодезиста не менше 2 років. ГЕОДЕЗИСТ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 3. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНИХ ТА ПРЕТЕНЗІЙНИХ РОБІТ будівництво ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти договори та угоди; здійснює перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів та готує зауваження щодо її якості. Бере участь у підготовці та перевірці титульних списків. Разом з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією та замовником кошториси калькуляції вартості матеріалів транспортні схеми тощо. Виконує розрахунки вартості робіт. Веде облік робіт виконаних та оплачених замовником. Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт визначенні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції транспорт комунальне й інше обслуговування а також відпускних цін на продукцію підсобних підприємств. Складає кошториси витрат що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат у разі потреби узгоджує їх із замовником. Виконує розрахунки щодо ефективності впровадження нової техніки та технології раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере участь у підготовці претензійної документації для розглядання її в арбітражі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо кошторисної роботи та ціноутворення в будівництві; перспективні напрями розвитку капітального будівництва; основи економіки організації та технології будівництва; правила укладання контрактів договорів ; склад зміст порядок розроблення й узгодження кошторисів; діючі положення про фінансування і кредитування капітального будівництва; облікову документацію; організацію оперативного та статистичного обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНОЇ ТА ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи І категорії не менше 2 років. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНОЇ ТА ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНОЇ ТА ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією економіста з договірної та претензійної роботи не менше 2 років. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНОЇ ТА ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 4. ІНЖЕНЕР ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює перевірку проектної і розробку організаційно-технологічної документації. Готує зауваження та пропозиції щодо впровадження більш досконалих технологічних рішень конструктивних елементів деталей і матеріалів. У разі потреби складає рекламації щодо якості проектів. Разом з представниками субпідрядних організацій бере участь в узгодженні робочих креслень з проектною організацією і замовником. Здійснює натурний огляд будівельних майданчиків і розроблення проектів виконання робіт відповідно до вимог будівельних норм і правил. Виконує прив'язування технологічних карт і карт трудових процесів проектування тимчасових будинків і споруд розроблення документації на нестандартне устаткування інвентар пристрої технічне обладнання з охорони праці; надає методичну допомогу будівельним дільницям у ході застосування проектів виконання робіт. Складає зведені відомості щодо обсягів робіт матеріально-технічних ресурсів зведені графіки введення об'єктів у експлуатацію роботи механізмів переміщення бригад сітьові графіки будівництва. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-технологічних заходів щодо впровадження нової техніки підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період; проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво; складанні заявок на винаходи і промислові зразки. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі будівельного виробництва; розробляє заходи для підвищення ефективності будівельного виробництва зменшення витрат матеріалів трудомісткості робіт підвищення продуктивності праці і бере участь у їх реалізації. Готує висновки щодо раціоналізаторських пропозицій спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання будівельно-монтажних робіт; будівельні норми та правила; стандарти і технічні умови; номенклатуру будівельних матеріалів конструкцій і деталей що застосовуються; методи розрахунку будівельних конструкцій; технологію виробництва та засоби виконання будівельно-монтажних робіт; сітьове планування; порядок приймання об'єктів будівництво яких завершено; методи контролю якості; порядок оформлення проектно-кошторисної й іншої технічної документації; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельно-монтажних робіт; основи економіки організації виробництва й управління; законодавство про працю охорону навколишнього середовища; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера П категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера не менше 2 років. ІНЖЕНЕР. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 5. ІНЖЕНЕР - ЕНЕРГЕТИК ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує енергопостачання будівельних об'єктів підсобних виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування. Бере участь у розробці планів виробництва та споживання електроенергії палива пари газу води стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації. Здійснює нагляд за контрольно-вимірювальними електротехнічними та теплотехнічними приладами забезпечує своєчасне пред'явлення органам Держенергонагляду котлів і посудин що працюють під тиском. Складає технічні завдання з проектування нових та реконструкції діючих енергооб'єктів; заявки на придбання енергетичного устаткування матеріалів запасних частин. Веде інвентарний облік наявності та руху енергоустаткування будівельної організації облік і аналіз витрат електроенергії та палива техніко-економічних показників роботи енергогосподарства. Розробляє заходи для підготовки енергетичних установок до роботи в зимовий період і контролює їх виконання. Забезпечує впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту енергетичного обладнання. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів та організовує їх впровадження у виробництво. Бере участь у обговоренні причин аварій енерготехнічного устаткування та розробленні заходів для їх усунення та запобігання їм. Проводить виробничий інструктаж робітників щодо безпечних методів праці перевіряє забезпечення робітників захисними засобами та пристроями. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації енергетичного устаткування та комунікацій; організацію робіт енергетичного господарства; технічні характеристики конструктивні особливості призначення режими роботи енергетичного устаткування; правила технічної експлуатації та технологію проведення ремонтів; досягнення науки вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань енергетичного обслуговування виробництва; основи економіки організації виробництва праці й управління; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК. Повна вища- освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-енергетика І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера-енергетика П категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера-енергетика не менше 2 років. ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 6. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт. Контролює відповідність обсягів строків та якості будівельно-монтажних робіт а також якості матеріалів виробів що застосовуються у будівництві затвердженій проектно-кошторисній документації будівельним нормам і правилам стандартам технічним умовам нормам охорони праці вимогам пожежної безпеки. Бере участь у вирішенні питань щодо внесення до проектів змін пов'язаних з упровадженням прогресивних технологічних процесів планувальних та конструктивних рішень у обговоренні й узгодженні проектних рішень що виникають під час будівництва. Оперативно вирішує питання щодо заміни матеріалів виробів конструкцій без зниження якості будівельних робіт . Вивчає причини що призводять до порушень строків будівництва та погіршення його якості вживає заходів щодо запобігання цим порушенням. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів оформляє необхідну технічну документацію для пред'явлення об'єкта приймальній комісії; бере участь у роботі приймальної комісії. Контролює усування недоробок і дефектів будівельними організаціями в строки встановлені приймальною комісією; готує необхідні дані для складання звітності про виконання робіт з капітального будівництва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання будівельно-монтажних робіт; перспективи технічного розвитку будівельної організації; технічні умови та графіки виконання будівельно-монтажних робіт стандарти на будівельні матеріали деталі конструкції; будівельні норми та правила; основи технології виробництва та засоби виконання будівельно-монтажних робіт; порядок приймання об'єктів будівництво яких завершено; методи контролю їх якості; порядок оформлення проектно-кошторисної й іншої технічної документації; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельно-монтажних робіт нові будівельні матеріали вироби конструкції; основи економіки організації виробництва й управління законодавство про працю охорону навколишнього середовища; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера з нагляду за будівництвом не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 7. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ будівництво ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль за правильністю організації праці та нормування. Виконує комплекс робіт щодо удосконалення організації нормування та оплати праці підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці. Перевіряє на робочих місцях використання робочого часу та завантаженість робітників роботою за професією; виявляє й аналізує причини втрат робочого часу розробляє заходи щодо їх усунення. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови виробництва трудові процеси сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі розвитку колективних бригадних форм організації та стимулювання праці атестації та раціоналізації робочих місць розширення суміщення професій та інших передових методів праці. Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані норми трудових витрат праці та заробітної плати калькуляції місцеві норми та розцінки на будівельно-монтажні роботи. Готує пропозиції спрямовані на виконання робітниками норм праці та нормованих завдань; забезпечує своєчасний перегляд норм у разі зміни технології виконання робіт. Бере участь у виявленні й розповсюдженні більш раціональних методів праці організації виставок семінарів шкіл передового досвіду оглядів і конкурсів. Вивчає та узагальнює передовий досвід у сфері організації та нормування праці сприяє його впровадженню. Складає звітність з питань організації та нормування праці. Доводить до відома робітників умови оплати праці консультує робітників з питань нормування праці та заробітної плати. Бере участь у роботі тарифної комісії підготовці колективного договору та перевірці виконання його заходів. Контролює дотримання законодавства про працю. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та нормування праці; основи технології організації та економіки будівельного виробництва; методи вивчення й проектування трудових процесів використання робочого часу; методи організації та нормування праці; порядок тарифікації робіт і робітників; законодавство про працю основи соціології фізіології та психології праці; засоби організаційної й обчислювальної техніки; досягнення науки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з організації та нормування праці; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 8. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними організаціями відповідність її діючим нормативним документам. Стежить за своєчасним внесенням до проектно-кошторисної документації необхідних змін що пов'язані з впровадженням нових нормативів цін прейскурантів каталогів збірників одиничних розцінок тощо. Бере участь у підготовці висновків підрядної організації щодо проектно-кошторисної документації. Готує необхідну інформацію щодо проектно-кошторисної документації. Забезпечує архівне збереження проектно-кошторисної документації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації проектно-кошторисної справи у будівництві; організацію розробки проектно-кошторисної документації порядок її погодження та затвердження; методику складання кошторисів кошторисно-фінансових розрахунків калькуляцій; порядок складання та застосування збірників і каталогів одиничних розцінок цінників на будівельні матеріали конструкції вироби монтаж устаткування збірників прейскурантів і типових наборів устаткування та матеріалів; будівельні норми та правила; основи економіки організації будівельного виробництва праці й управління; правила та норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи П категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера з проектно-кошторисної роботи не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ РОБОТИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 9. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє окремі розділи частини проекту відповідно до виданого йому завдання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проектних рішень які готує головний спеціаліст відділу у збиранні вихідних даних для проектування вирішенні технічних питань що виникають протягом усього періоду проектування об'єктів їх будівництва введення в дію й освоєння проектних потужностей. Пов'язує проектні рішення виданого йому завдання з проектними рішеннями інших розділів частин проекту. Проводить патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Забезпечує відповідність проектних рішень і документації що розробляються стандартам технічним умовам та іншим нормативним документам з проектування та будівництва. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів з питань що входять до його компетенції аналіз й узагальнення досвіду проектування й впровадження у будівництво прийнятих проектних рішень; готує на цій основі пропозиції щодо доцільності коригування прийнятих загальних і принципових напрямів проектування. Бере участь у складанні заявок на винаходи та підготовці висновків з раціоналізаторських пропозицій та винаходів проектів стандартів технічних умов та інших нормативних документів у роботі семінарів і конференцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження та накази методичні нормативні й інші керівні матеріали щодо проектування об'єктів будівництва оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; методи проектування та проведення техніко-економічних розрахунків; основи технології будівельного виробництва виготовлення та монтажу устаткування і конструкцій види та властивості матеріалів; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування; технічні економічні екологічні та соціальні вимоги до об'єктів що проектуються; технічні засоби проектування та будівництва; правила та норми охорони праці виробничої санітарії й протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-проектувальника І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера-проектувальника не менше 2 років. ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст бакалавр . Без вимог до стажу роботи. 10. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль якості будівельно-монтажних робіт. Контролює відповідність якості матеріалів конструкцій та деталей що надходять від постачальників діючим стандартам і технічним умовам. Бере участь у розробці удосконаленні та впровадженні системи управління якістю створенні стандартів та нормативів якісних показників реалізації заходів щодо підвищення якості будівництва. Вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розроблення та впровадження систем управління якістю. Розробляє рецептуру виготовлення бетону будівельного розчину мастик барвників та інших будівельних компонентів. Очолює проведення лабораторних аналізів та випробувань будівельних матеріалів і деталей. Контролює ведення журналів виконання робіт на будівельних об'єктах додержання температурного режиму витримування бетонних конструкцій у зимовий період. Здійснює нагляд за експлуатацією лабораторного устаткування та своєчасним поданням його на періодичну державну перевірку. Сприяє підвищенню ефективності роботи груп якості. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю будівельно-монтажних робіт продукції ; будівельні норми і правила технічні умови виробництва та приймання будівельно-монтажних робіт технологію виготовлення та вимоги до якості будівельних матеріалів конструкцій виробів; порядок пред'явлення та розгляду рекламацій щодо якості сировини матеріалів напівфабрикатів комплектуючих виробів; системи методи та засоби контролю якості; лабораторне устаткування та правила його експлуатації; методи лабораторних випробувань; технологію будівельного виробництва; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості І категорії не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ І КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для магістра без вимог до стажу роботи для спеціаліста стаж роботи за професією інженера з якості II категорії не менше 2 років для бакалавра - не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ II КАТЕГОРІЇ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи для бакалавра стаж роботи за професією інженера з якості не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр . Без вимог до стажу роботи. Базова професія ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ Код КП-2149.2 Спеціалізація 1. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль за якістю виконання дорожньо-будівельних робіт за відповідністю технологічних операцій вимогам нормативно-технічної документації державних будівельних норм стандартів технологічних карт технічних умов норм з охорони праці тощо. Контролює: хід виконання робіт з будівництва реконструкції та утримання автомобільних доріг; відповідність обсягів та строків робіт матеріалів виробів конструкцій що застосовуються нормативним документам проектно-кошторисній документації робочим кресленням. Бере участь у вирішенні питань щодо внесення у проекти змін пов'язаних з впровадженням прогресивних технологічних процесів конструктивних рішень що забезпечують підвищення якості робіт зменшення вартості та поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг. Бере участь у розгляді проектно-кошторисної документації. Здійснює вхідний операційний та приймальний контроль. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів контролю та надає допомогу в їх впровадженні у виробництво. Вивчає причини що призводять до погіршення якості продукції впроваджує заходи щодо їх усунення. Бере участь у розробленні методик та інструкцій з поточного контролю за якістю робіт у випробуванні готових виробів та оформленні документів що засвідчують їх якість. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю виробництва у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з підготовки виробництва; технологічні процеси та режими виробництва; стандарти технічні умови методи контролю за виробництвом; передовий сучасний вітчизняний та світовий досвід щодо нових технологій та контролю за якістю; основи економіки організації виробництва праці та управління; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; основи технології виробничих процесів; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості І категорії - не менше 2-х років. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ І КАТЕГОРІЇ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з якості II категорії – не менше 2-х років. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ II КАТЕГОРІЇ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості - не менше 1 року. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст . Без вимог до стажу роботи. Базова професія ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Код КП-3152 Спеціалізація 2. ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює постійний нагляд за технічним станом автомобільних доріг і штучних споруд відповідно до діючих правил ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Виконує регулярне патрулювання доріг з метою вжиття оперативних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам виникненню зупинок транспорту та обмеження руху на дорогах. Керує бригадою дорожніх робітників яка має спеціальний автомобіль необхідний інструмент та засоби організації дорожнього руху. Виконує технічний нагляд за засобами організації дорожнього руху. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України; постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд; технічні правила з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; технологію виконання ремонтних робіт та можливості використання машин і спеціального устаткування; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; правила та норми охорони праці виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; вимоги щодо забезпечення видимості знаків у нічний час. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду дорожньо-будівельні роботи І категорії - не менше 2-х років ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ І КАТЕГОРІЇ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду дорожньо-будівельні роботи II категорії - не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ II КАТЕГОРІЇ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду дорожньо-будівельні роботи - не менше 1 року. ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст без вимог до стажу роботи. Базова професія: ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК Код КП-2142.2 Спеціалізація 1. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює контроль за: ходом виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; відповідністю обсягів та строків робіт матеріалів виробів конструкцій що застосовуються нормативним документам проектно-кошторисній документації робочим кресленням. Проводить роботу з впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва нових технологій та техніки будівництва і ремонту елементів облаштування доріг благоустрою озеленення тощо. Здійснює контроль за виконанням водовідвідних заходів для запобігання надмірному зволоженню земляного полотна автомобільної дороги. Бере участь у забезпеченні виробничих структурних підрозділів високоякісними дорожніми матеріалами. Перевіряє стан снігозахисних насаджень та огороджень. Бере участь у розробленні цільових державних та галузевих програм з удосконалення ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методик та інструкцій з контролю за якістю робіт надає допомогу в їх упровадженні у виробництво та оформленні документів що засвідчують їх якість. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; технічні правила; технологію виконання ремонтних робіт та можливості використання машин і спеціального устаткування; вітчизняний та світовий досвід щодо нових технологій ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; основи економіки організації виробництва праці та управління; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт; правила виробничої санітарії протипожежного захисту та охорони навколишнього природного середовища; вимоги щодо забезпечення видимості знаків у нічний час. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг І категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років спеціаліста – не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ІІ КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг ІІІ категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ III КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг – не менше 1 року. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст без вимог до стажу роботи. Базова професія: ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК Код КП- 2142.2 Спеціалізація 2. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює: хід виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд; відповідність обсягів та строків робіт матеріалів виробів конструкцій що застосовуються вимогам нормативних документів проектно-кошторисної документації робочим кресленням. Проводить роботу з впровадження комплексної механізації та автоматизації виробництва нових технологій будівництва та ремонту елементів облаштування штучних споруд. Бере участь у забезпеченні виробничих структурних підрозділів високоякісними будівельними матеріалами. Бере участь у розробленні цільових державних та галузевих програм з удосконалення ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методик та інструкцій з контролю за якістю робіт надає допомогу в їх упровадженні у виробництво та оформленні документів що засвідчують їх якість. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд; технічні правила технологію виконання ремонтних робіт та можливості використання машин і спеціального устаткування; вітчизняний та світовий досвід щодо нових технологій ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд; основи економіки організації виробництва праці та управління; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства та його виробничої бази; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд І категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД І КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд II категорії: для магістра – не менше 2 років спеціаліста – не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД II КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд ІІІ категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД ІІІ КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд – не менше 1 року. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ШТУЧНИХ СПОРУД: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст без вимог до стажу роботи. Базова професія ІНЖЕНЕР Код КП-2149.2 Спеціалізація 3. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює постійний огляд автомобільних доріг загального користування щомісячний аналіз дорожньо-транспортних пригод ДТП на дорогах які обслуговує. Розробляє та впроваджує заходи щодо створення умов для безпечного руху транспорту на дорозі з ліквідації аварійно небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Бере участь у розробленні цільових державних та галузевих програм з питань удосконалення організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування. Бере участь у вирішенні питань щодо виготовлення на підприємствах технічних засобів з організації та безпеки дорожнього руху. Контролює розміщення на дорогах технічних засобів з безпеки та організації дорожнього руху; встановлення та утримання транспортних бар'єрних огорож; утримання засобів зв'язку; ліній штучного освітлення; дотримання вимог державних будівельних норм під час нанесення дорожньої розмітки; розміщення об'єктів дорожнього сервісу та реклами. Виконує технічний нагляд за засобами організації та безпеки дорожнього руху. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали з організації та безпеки дорожнього руху; напрями та перспективи розвитку галузі та підприємства; правила дорожнього руху; державні будівельні норми нормативні документи з проектування автомобільних доріг щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; порядок здійснення обстеження автомобільних доріг; вітчизняний та світовий досвід з питань безпеки дорожнього руху; основи економіки організації виробництва праці та управління; основи трудового законодавства; правила експлуатації електронно-обчислювальної техніки; правила та норми з охорони праці виробничої санітарії протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища; вимоги щодо забезпечення видимості знаків у нічний час. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та безпеки дорожнього руху І категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ І КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та безпеки дорожнього руху II категорії: для магістра – не менше 2 років спеціаліста – не менше 3 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ II КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з організації та безпеки дорожнього руху III категорії – не менше 2 років. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ III КАТЕГОРІЇ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та безпеки дорожнього руху – не менше 1 року. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст без вимог до стажу роботи. ФАХІВЦІ 1. МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Забезпечує безаварійну роботу всіх видів устаткування будівельних машин і механізмів дільниці. Здійснює нагляд за технічним станом та якістю використання й обслуговування будівельних машин і механізмів. Бере участь у прийманні нових машин і здійснює їх технічний огляд. Готує необхідні матеріали щодо списання машин та механізмів. Вживає заходів щодо підготовки будівельних машин та механізмів до роботи в зимовий період. Контролює своєчасність та якість ремонтних робіт. Веде облік наявності надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці. Керує роботою з монтажу демонтажу та транспортування немобільних машин та механізмів металевих конструкцій виготовлення металевих виробів електро- тепло- водопостачання будівельних об'єктів випробування машин механізмів устаткування та пристроїв. Проводить інструктаж та навчання щодо безпечних методів -та. прийомів роботи робітників дільниці що обслуговують будівельні машини та механізми. Здійснює нагляд за додержанням правил охорони пращ під час монтажу демонтажу експлуатації та ремонту будівельних машин механізмів підйомних пристроїв електроустаткування газозварювальних апаратів посудин що працюють під тиском за експлуатацією засобів малої механізації ручного інструменту та будівельного оснащення. Забезпечує робочі місця попереджувальними написами плакатами та інструкціями з охорони праці. Бере участь у розслідуванні причин аварій та нещасних випадків і розробляє заходи для їх усунення і запобігання їм. Складає заявки на ручний і механізований інструмент та засоби малої механізації матеріали запасні частини та складальні одиниці комплектуючих виробів; здійснює контроль за їх використанням та витрачанням; веде облікову та звітну документацію. Керує робітниками-машиністами будівельної дільниці та в ремонтно-монтажних майстернях. ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови розпорядження накази методичні нормативні та інші керівні матеріали щодо організації ремонту та обслуговування машин і механізмів; технологічні характеристики конструктивні особливості режим роботи будівельних машин і механізмів правила їх технічної експлуатації; технологію й організацію ремонтних робіт; методи монтажу демонтажу регулювання та налагоджування устаткування; основи технології економіки організації будівельного виробництва та праці; законодавство про працю; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного' захисту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ МЕХАНІК І КАТЕГОРІЇ. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка II категорії не менше 1 року. МЕХАНІК II КАТЕГОРІЇ. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка не менше 2 років. МЕХАНІК. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст . Без вимог до стажу роботи. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УЛАШТУВАННЯ ПІДКРАНОВИХ КОЛІЙ. Забезпечує своєчасне та якісне виконання робіт з експлуатації та улаштування підкранових колій відповідно до проектів будівельних норм і правил БНіП та технічних умов; безпечну експлуатацію та ремонт машин що застосовуються для улаштування рейкових колій та баштових кранів. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів; складає заявки на матеріали та запасні частини. Проводить роботу для створення безпечних умов праці та запобігання аваріям на баштових кранах з причин неякісного стану рейкових колій. Організовує перевірку знання робітниками дільниці правил безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів. МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ ПЕРЕБАЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ. Забезпечує виконання робіт з перебазування будівельних машин і механізмів з дотриманням вимог проектної документації будівельних норм і правил та технічних умов. Бере участь у складанні графіків перебазування будівельних машин і механізмів на будівельних об'єктах розробці транспортних схем і маршрутів руху; вживає заходів до поліпшення якості монтажних робіт скорочення строків перебазування будівельних машин та механізмів. Розробляє схеми навантаження й кріплення техніки на засобах транспорту та узгоджує їх у відповідних організаціях. Проводить інструктаж осіб що супроводжують техніку щодо порядку руху та зберігання техніки у технічно справному стані під час перебазування. Забезпечує технічно правильну експлуатацію технологічного транспорту монтажного оснащення та дотримання правил охорони праці під час перебазування будівельних машин і механізмів. МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ ПЛАНОВО-ЗАПОБІЖНОГО РЕМОНТУ. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування своєчасний і якісний його ремонт та модернізацію. Складає графіки технічного обслуговування та ремонту устаткування веде його огляд. Вивчає умови роботи устаткування окремих вузлів і деталей виявляє та ліквідує причини їх передчасного спрацювання. Розробляє та впроваджує у виробництво прогресивні методи ремонту машин устаткування та їх вузлів а також відновлення вузлів та деталей; вживає заходів для скорочення простоїв збільшення строків служби устаткування та поліпшення якості й зниження вартості ремонту. Складає заявки на одержання необхідних для ремонту матеріалів запасних частин деталей інструменту замовлення на виготовлення та відновлення деталей і вузлів устаткування. Проводить інструктаж та навчання робітників безпечним методам і прийомам виконання ремонтних робіт. 2. ТЕХНІК ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Одержує проектно-кошторисну документацію перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень та затверджень; здійснює ведення журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Оформляє зміни технічної документації у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва й погоджує їх за встановленим порядком. Забезпечує збереження облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам і субпідрядним організаціям. Здійснює контроль за збереженням проектно-кошторисної документації та веденням виконавчої документації на будівельних дільницях. Готує і передає у виробничі підрозділи журнали ведення робіт документацію для пред'явлення об'єктів приймальній комісії. Бере участь у розробці проектів виконання робіт проектуванні тимчасових будівель споруд нестандартного устаткування пристроїв та інвентаря складанні зведених графіків роботи будівельних машин переміщення робітників введення об'єктів в експлуатацію. Складає відомості обсягів робіт у натуральних та цінових показниках заявки на будівельні матеріали деталі та конструкції замовлення на виготовлення виробів; розміщує замовлення на підсобних підприємствах та здійснює контроль за їх виконанням. Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними вивчає причини перевитрат. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування. Бере участь у випробовуваннях технологічного устаткування проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних процесів та режимів виробництва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: систему підготовки будівельного виробництва; стандарти технічні умови та інші нормативні та керівні матеріали щодо розробки та оформлення технічної та технологічної документації; спеціалізацію й технічні характеристики об'єктів; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; технологію будівельного виробництва; види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій що застосовуються в будівництві; склад вимоги до оформлення та правила передачі проектно-кошторисної документації; номенклатуру виробів що виготовляють підсобні підприємства будівельної організації; основи економіки організації праці та управління; законодавство про працю; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту. Технік-геодезист. Геодезичні прилади і правила їх технічної експлуатації; положення інструкції вимоги та рекомендації нормативно-методичних документів щодо виконання геодезичних робіт. Технік-проектувальник. Порядок проектування і техніко-економічних розрахунків методи виконання креслярських робіт; стандарти технічні умови та інші керівні матеріали з питань розробки й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; вимоги до проектних рішень що приймаються; технічні засоби проектування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК І КАТЕГОРІЇ. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка II категорії не менше 1 року. ТЕХНІК II КАТЕГОРІЇ. Базова вища освіта відповідного -напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка не менше 2 років. ТЕХНІК. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр молодший спеціаліст . Без вимог до стажу роботи. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІК-ГЕОДЕЗИСТ. Виконує геодезичні роботи що забезпечують відповідність будівельних об'єктів проекту. Бере участь у прийманні від замовника геодезичної розбивочної основи на об'єкти будівництва у тому числі головних осей будівель та споруд трас інженерних комунікацій. Виконує розбивочні роботи у процесі будівництва виконавчу зйомку закінчених будівельних етапів. Бере участь у вибірковому контролі робіт що виконуються виробничим персоналом щодо додержання точності їх геометричних параметрів; докладає про виявлені порушення безпосередньому керівництву. Заповнює журнал геодезичних вимірювань. Здійснює нагляд за збереженням геодезичних позначок на будівельному майданчику незмінністю їх положення у процесі будівництва; забезпечує ремонт пошкоджених та заміну знищених позначок; бере участь у підготовці виконавчої геодезичної документації. ТЕХНІК-ДОГЛЯДАЧ. ДОГЛЯДАЧ БУДОВИ. Забезпечує схоронність і правильність технічної експлуатації житлового фонду санітарне утримання будов своєчасне та якісне їх обслуговування. Здійснює профілактичний огляд житлового фонду вживає заходів щодо підготовки житлового фонду до зимового періоду. Готує перелік і розрахунки обсягів робіт поточного і капітального ремонту та контролює їх виконання. Складає графіки профілактичного огляду квартир слюсарями-сантехніками та електромонтерами з обслуговування електричного устаткування контролює їх додержання. Організовує виконання невідкладного поточного ремонту за встановленими оглядами. Здійснює контроль за прибиранням територій санітарним станом сміттєпроводів утриманням елементів зовнішнього благоустрою сміттєзбиральників своєчасним вивезенням побутового сміття. Стежить за дотриманням правил протипожежного захисту будов і охорони праці під час поточного ремонту і технічної експлуатації житлового фонду. Проводить роботу щодо охорони зелених насаджень; залучає мешканців до благоустрою дворищ організації дитячих і спортивних майданчиків тощо. ТЕХНІК З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА. Бере участь у забезпеченні інженерної підготовки будівництва розробленні під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста організаційно-технологічної документації проектів виконання робіт складанні зведених графіків роботи будівельних машин переміщенні робітників і будівельної техніки на об'єктах введенні об'єктів в експлуатацію. Бере участь у вибірковому контролі якості робіт дотриманні будівельних норм і правил; повідомляє про виявлені порушення безпосередньому керівництву. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ. Виконує аналізи та випробування для визначення хімічного складу та основних властивостей будівельних матеріалів напівфабрикатів конструкцій і деталей. Оформляє результати аналізів і випробувань веде їх облік готує технічну документацію з виконуваних лабораторією робіт. Повідомляє відповідним підрозділам будівельної організації результати аналізів і випробувань. Здійснює підготовчі операції для проведення особливо .складних лабораторних випробувань. Бере участь у розробці нових методів хімічних аналізів механічних випробуваннях відбиранні технологічних проб металографічних дослідженнях. Слідкує за справністю установок приладів інструменту та іншого лабораторного обладнання виконує просте регулювання його та лагодження. ТЕХНІК-ПРОЕКТУВАЛЬНИК. Виконує під керівництвом спеціаліста вищої кваліфікації проектні роботи; забезпечує їх відповідність виданим завданням діючим стандартам технічним умовам будівельним нормам і правилам каталогам і довідникам нормам охорони праці та виробничої санітарії. Пов'язує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями інших розділів частин проекту. Використовує під час виконання завдань документацію типових проектних рішень уніфікованих вузлів і виробів. Виконує роботи з оформлення прив'язки типових проектів та тих що застосовуються повторно до умов конкретних майданчиків будівництва; здійснює звіряння копій проектних документів з оригіналами. Вносить зміни у розроблену проектно-кошторисну документацію та передає її до архіву. Базова професія ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ Код КП-4133 Спеціалізація 1. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює координацію та оперативне регулювання виробничих процесів під час виконання дорожньо-будівельних робіт та здійснення інших видів діяльності підприємством або його підрозділами. Зпівставляє одержані дані зі змінно-добовим завданням календарними планами виробничими програмами виявляє відхилення і причини їх виникнення. Контролює забезпечення виробничих підрозділів необхідними матеріалами конструкціями комплектуючими виробами устаткуванням транспортом. Забезпечує наявність заділів на дільницях і в цехах відповідно до існуючих нормативів. Виявляє резерви виробництва для встановлення найбільш раціональних та оптимальних режимів роботи. Веде диспетчерський журнал оперативні рапорти та іншу технічну документацію здійснює облік і реєстрацію причин порушень під час виробничого процесу. Повідомляє виробничо-диспетчерський відділ на підставі отриманих даних про хід будівництва або наявність порушень. ПОВИНЕН ЗНАТИ: інструкції положення розпорядження накази нормативні та інші керівні матеріали з оперативного обліку процесу будівництва або виробництва; основи організації оперативного управління; основи технології і організації виконання дорожньо-будівельних робіт виробництва продукції підприємства; організацію оперативного планування та диспетчеризації на підприємстві; номенклатуру продукції види робіт послуг ; спеціалізацію цехів дільниць виробничі зв'язки між ними; правила експлуатації технічних засобів одержання і передавання виробничої інформації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. ПЕРЕДМОВА У зв'язку з підвищенням вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва – та необхідністю їх підготовки у відповідних учбових закладах розроблено та затверджено кваліфікаційні характеристики для шести професій техніків що включені до Зміни № 3 розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" ДКХП Випуск 64 . Професійні назви техніків та відповідні коди для цих працівників включені до Зміни № 2 Класифікатора професій ДК 003:2005. 1. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК Код КП-3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів освоює нові технології виконання будівельно-монтажних робіт експлуатації та поточного ремонту будівель і споруд. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання робіт перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації вносить зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями прийнятими під час розгляду та обговорення. Бере участь: у визначенні технічного рівня об'єктів де виконуються роботи у проектуванні передбачених технологією пристроїв оснастки та спеціального інструменту у виявленні причин браку та в підготовці пропозицій щодо запобігання в організації контролю за відповідністю проектів технічним завданням нормативним документам з проектування. Розраховує поопераційні подетальні норми витрат матеріалів деталей палива та електроенергії норми часу виробітку економічну ефективність технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів деталей палива електроенергії застосування за призначенням устаткування та інструментів. Систематизує обробляє та готує дані для складання звітів про виконані роботи. Вивчає прогресивний досвід щодо виконання будівельно-монтажних робіт експлуатації та поточного ремонту будівель і споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання будівельно-монтажних експлуатаційних та ремонтних робіт на будівлях і спорудах; будівельні норми правила та стандарти; конструкції будівель і споруд; правила та послідовність виконання будівельно-монтажних ремонтних робіт; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; порядок огляду будівель і споруд; сучасні технології виконання робіт; види та властивості будівельних матеріалів виробів конструкцій та деталей що застосовуються; способи виявлення браку та його усунення; правила оформлення актів технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки організації виробництва та управління; будову технічні характеристики та правила експлуатації машин механізмів устаткування механічного пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка-будівельника II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-будівельника – не менше 2 років. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. 2. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК дорожнє будівництво Код КП-3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів освоює нові технології виконання робіт з будівництва експлуатації та ремонту автомобільних доріг аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання дорожньо-будівельних робіт перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації вносить необхідні зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями прийнятими під час її розгляду та обговорення. Бере участь: у визначенні технічного рівня об'єктів де виконуються дорожньо-будівельні роботи; в організації контролю за відповідністю розроблених проектів технічним завданням нормативним документам з проектування; у проведенні необхідних технічних розрахунків розробленні нескладних проектів і простих схем; у виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо його запобігання. Розраховує поопераційні подетальні норми витрат матеріалів виробів конструкцій палива електроенергії норми часу виробітку економічну ефективність технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням сировини матеріалів деталей виробів конструкцій палива електроенергії застосування за призначенням дорожньо-будівельних машин механізмів устаткування та інструменту скорочення матеріальних і трудових затрат. Вивчає прогресивний досвід щодо виконання дорожньо-будівельних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи з будівництва експлуатації ремонту автомобільних доріг та аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів; будівельні норми правила та стандарти; правила та послідовність виконання комплексу дорожньо-будівельних робіт; види конструкцій дорожніх та аеродромних покриттів різних типів бордюрів огороджень дорожнього устаткування тощо; види штучних споруд; види та можливості використання дорожньо-будівельних машин і спеціального устаткування; технічні умови та графіки виконання робіт; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; сучасні технології виконання дорожньо-будівельних робіт; види та властивості матеріалів деталей виробів конструкцій що застосовуються; правила оформлення актів технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки організації виробництва та управління; будову технічні характеристики та правила експлуатації машин механізмів устаткування механічного пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка-будівельника дорожнє будівництво II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-будівельника дорожнє будівництво  – не менше 2 років. ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. 3. ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР будівництво Код КП-3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Освоює нові технології опоряджувальних робіт та робіт з просторового і кольорового дизайну розробляє карти технологічних процесів. Бере участь у: проведенні патентних досліджень; визначенні показників технічного рівня об'єктів що підлягають оздобленню; розробленні технічних завдань проектуванні пристроїв оснастки спеціального інструменту передбачених технологією; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання його виникненню. Здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності виконання робіт за їх відповідністю робочим кресленням рисункам ескізам кольорографічним ергономічним схемам робочим проектам моделей проектам організації робіт тощо. Бере участь у: запровадженні нових технологій з просторового та кольорового дизайну опорядженні будівель; раціоналізації наявних технологічних процесів тощо. Під керівництвом більш досвідчених працівників виконує розрахунки норм витрат поопераційні чи подетальні матеріалів палива електроенергії технологічно обґрунтованих норм часу виробітку економічної ефективності нових технологій тощо. Вносить пропозиції щодо раціонального комплектування кількісного та кваліфікаційного складу бригади ланки матеріального стимулювання робітників. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів палива електроенергії за застосуванням за призначенням устаткування та інструментів. Вивчає прогресивний досвід з просторового і кольорового дизайну та опоряджувальних робіт. Стежить за дотриманням виробничими підрозділами організацій технологічної дисципліни при виконанні опоряджувальних робіт та робіт з просторового і кольорового дизайну. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні положення Цивільного та Господарського кодексів України; правові та нормативні документи щодо виконання робіт з просторового та кольорового дизайну опоряджувальних робіт; будівельні норми правила та стандарти; правила та послідовність виконання комплексу робіт; основи будівельної фізики та хімії; правила виготовлення та установлення архітектурних деталей та елементів декору обладнання інтер'єрів; конструкції будівель і споруд; сучасні технології виконання робіт з просторового та кольорового дизайну опоряджувальних робіт; види та властивості матеріалів виробів що застосовуються; правила використання фарбувальних сумішей їх властивості та способи застосування; правила кольороутворення; правила оформлення проектно-кошторисної документації; основи економіки організації виробництва та управління; норми часу виробітку ; будову та правила експлуатації машин механізмів механічного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка-дизайнера будівництво II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-дизайнера будівництво  – не менше 2 років. ТЕХНІК-ДИЗАЙНЕР: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог стажу роботи 4. ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ будівництво Код КП-3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів освоює нові технології санітарно-технічних робіт з монтажу випробування запускання налагодження та ремонту систем водопостачання каналізації теплового опалення водостоків газопостачання вентиляції та кондиціювання у будівлях та спорудах. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання санітарно-технічних робіт перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації. Забезпечує збереження облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації вносить необхідні зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями прийнятими під час розгляду та обговорення. Бере участь у: визначенні технічного рівня об'єктів де виконуються санітарно-технічні роботи; проектуванні передбачених технологією пристроїв оснастки спеціального інструменту; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання; організації контролю за відповідністю проектів технічним завданням нормативним документам з проектування. Розраховує поопераційні подетальні норми витрат матеріалів деталей палива та електроенергії норми часу виробітку економічну ефективність окремих технологічних процесів. Організовує контроль за економним витрачанням матеріалів деталей палива електроенергії застосування за призначенням устаткування та інструментів. Вивчає прогресивний досвід з виконання санітарно-технічних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання санітарно-технічних робіт з монтажу випробування запускання налагодження та ремонту систем водопостачання каналізації теплового опалення водостоків газопостачання вентиляції та кондиціювання у будівлях та спорудах; будівельні норми правила та стандарти; конструкції будівель і споруд; правила та послідовність монтажу випробування запускання налагодження та ремонту санітарно-технічних систем; вимоги щодо готовності об'єкта до монтажу санітарно-технічного устаткування; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; сучасні технології виконання санітарно-технічних робіт; види та властивості матеріалів деталей виробів конструкцій що застосовуються; правила оформлення актів технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки організації виробництва та управління; будову технічні характеристики та правила експлуатації машин механізмів устаткування оснастки пристроїв механічного пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка санітарно-технічних систем будівництво II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ІІ КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка санітарно-технічних систем будівництво  – не менше 2 років. ТЕХНІК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. 5. ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК будівництво Код КП- 3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів освоює нові технології щодо виконання теплотехнічних робіт з монтажу випробування запускання налагодження та ремонту зовнішніх мереж в умовах населених пунктів. Приймає проектно-кошторисну документацію на виконання теплотехнічних робіт перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень здійснює ведення Журналу реєстрації проектно-кошторисної документації вхідної кореспонденції щодо теплотехнічних робіт веде облік проходження документів бере участь у контролі за їх виконанням. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації вносить зміни та виправлення до технічної документації згідно з рішеннями прийнятими під час її розгляду та обговорення. Забезпечує збереження облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам. Бере участь у: розробленні нескладних проектів і простих схем; виконанні технічних розрахунків поопераційних подетальних норм витрат матеріалів деталей палива та електроенергії норм часу виробітку ; обґрунтуванні економічної ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології; раціоналізації наявних технологій; впровадженні раціоналізаторських пропозицій і винаходів; проектуванні передбачених технологією пристроїв оснастки спеціального інструменту. Систематизує обробляє та виконує підготовку даних для складання звітів про виконані роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виконання теплотехнічних робіт з монтажу випробування запускання налагодження та ремонту зовнішніх мереж та споруд в умовах населених пунктів; будівельні норми правила та стандарти; правила та послідовність монтажу випробування запускання налагодження та ремонту теплотехнічних систем; вимоги щодо готовності об'єкта до монтажу теплотехнічного устаткування; правила здавання виконаних робіт згідно з вимогами нормативних документів; основні технічні характеристики особливості теплотехнічних зовнішніх трубопроводів систем вузлів елементів та збірних конструкцій; сучасні технології виконання теплотехнічних робіт; види та властивості матеріалів деталей виробів елементів збірних конструкцій що застосовуються; правила виконання робіт з антикорозійної та теплової ізоляції; правила оформлення актів технічної та проектно-кошторисної документації; основи економіки організації виробництва та управління; будову технічні характеристики та правила експлуатації машин механізмів устаткування пристроїв оснастки механічного пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка-теплотехніка будівництво II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-теплотехніка будівництво  – не менше 2 років. ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. 6. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ виробництво будівельних виробів і конструкцій Код КП-3112 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом більш досвідченого працівника розробляє карти технологічних процесів освоює нові технології виготовлення простих будівельних виробів і конструкцій або їх елементів на підприємствах полігонах будівельних майданчиках. Приймає проектну технологічну та кошторисну документацію на виготовлення виробів і конструкцій перевіряє її комплектність та наявність необхідних узгоджень і затверджень веде Журнал реєстрації документації забезпечує збереження та передачу документації виробничим підрозділам. Виконує роботу з оформлення планової та звітної документації. Бере участь у: розробленні прогресивних технологічних процесів та оптимальних режимів виготовлення будівельних виробів і конструкцій їх елементів; впровадженні нових прогресивних технологічних процесів виготовлення залізобетонних бетонних виробів та конструкцій; раціоналізації наявних технологічних процесів; проектуванні передбачених технологією пристроїв оснастки спеціального інструменту; виявленні причин браку та підготовці пропозицій щодо запобігання; організації контролю за відповідністю розроблених проектів технічним завданням нормативним документам з проектування; проведенні патентних досліджень; визначенні показників технічного рівня запроектованої продукції. Перевіряє якість та відповідність чинним стандартам сировини матеріалів що використовуються для виготовлення виробів та конструкцій. Установлює поопераційний маршрут виготовлення та оброблення деталей елементів виробів та конструкцій визначає місця їх складування у процесі виготовлення здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності при виконанні усіх виробничих операцій. Розробляє маршрутні та матеріальні карти відомості на устаткування оснастку іншу технологічну документацію Розраховує поопераційні подетальні норми витрат сировини матеріалів деталей електричної енергії норми часу виробітку економічну ефективність технологічних процесів. Вивчає прогресивний досвід з виготовлення залізобетонних бетонних виробів та конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правові та нормативні документи щодо виготовлення будівельних виробів та конструкцій; чинні стандарти на продукцію; правила та послідовність виконання комплексу робіт; будову виробів та конструкцій їх хімічний склад фізичні властивості призначення; сучасні технології виробництва продукції що випускається підприємством; основне технологічне устаткування підприємства та принцип його роботи; типові технологічні процеси та режими виробництва; систему технологічної підготовки виробництва; правила оформлення технічної документації; основи економіки організації виробництва та управління; будову технічні характеристики та правила експлуатації устаткування механічного пневматичного та електричного інструменту; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці виробничої санітарії електричної та пожежної безпеки з охорони навколишнього природного середовища. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ І КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст . Стаж роботи за професією техніка-технолога виробництво будівельних виробів і конструкцій II категорії – не менше 1 року. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ II КАТЕГОРІЇ: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки бакалавр або молодший спеціаліст : для бакалавра – без вимог до стажу роботи молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією техніка-технолога виробництво будівельних виробів і конструкцій  – не менше 2 років. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки молодший спеціаліст без вимог до стажу роботи. В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК назв професій керівників професіоналів та фахівців Професії що розміщені в цьому випуску Стор. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ 22 Виконавець робіт виконроб 22 Виконавець днопоглиблювальних робіт 23 Виконавець капітальних виправних та колійних робіт 23 Виконавець робіт вишкобудування 24 Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування 24 Голова кооперативу будівельного. Директор керівник малого будівельного підприємства 24 Головний архітектор архітектура та будівництво 25 Головний архітектор проекту. Головний інженер проекту 26 Головний будівельник 28 Головний геодезист 28 Головний гідрогеолог 30 Головний інженер 31 Головний маркшейдер 32 Директор з капітального будівництва 33 Керуючий трестом. Начальник керівник організації будівельної монтажної ремонтно-будівельної 34 Командир землесоса земснаряда дноочищувального снаряда 35 Майстер будівельних та монтажних робіт 36 Майстер гірничий проходки шахти 37 Начальник відділу експлуатації та ремонту машин і механізмів 37 Начальник відділу збуту маркетингу 38 Начальник відділу з підготовки виробництва 39 Начальник відділу капітального будівництва технічного переозброєння 40 Начальник відділу контролю якості будівельно-монтажних робіт 41 Начальник відділу підсобних виробництв 42 Начальник відділу транспорту 43 Начальник відділу устаткування 43 Начальник дільниці 44 Начальник виробничо-комплектовочної дільниці 46 Начальник дільниці вантажно-розвантажувальних робіт 46 Начальник дільниці експлуатації й улаштування підкранових колій 46 Начальник дільниці перебазування будівельних машин і механізмів 47 Начальник дільниці планово-запобіжного ремонту 47 Начальник кошторисно-договірного відділу 47 Начальник лабораторії з контролю виробництва 48 Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень 49 Начальник проектно-кошторисного бюро групи 50 Начальник проходки шахти 51 Начальник управління капітального будівництва 52 Начальник управління відділу комплектації 53 ПРОФЕСІОНАЛИ 69 Архітектор 69 Геодезист 70 Економіст з договірних та претензійних робіт будівництво 71 Інженер 72 Інженер-енергетик 73 Інженер з нагляду за будівництвом 74 Інженер з організації та нормування праці будівництво 76 Інженер з проектно-кошторисної роботи 77 Інженер-проектувальник 78 Інженер з якості 79 ФАХІВЦІ 87 Механік дільниці 87 Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій 88 Механік дільниці перебазування будівельних машин і механізмів 88 Механік дільниці планово-запобіжного ремонту 88 Технік 89 Технік-геодезист 90 Технік-доглядач. Доглядач будови 90 Технік з підготовки виробництва 91 Технік-лаборант 91 Технік-проектувальник 91 МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 5 грудня 2006 р. м. Київ №399 Про затвердження змін до розділів 1 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75 зміни до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64: Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 з урахуванням змін та доповнень розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України: 1.4. Зміни №3 до розділу 1. "Керівники професіонали фахівці" 6 кваліфікаційних характеристик ; 1.5. Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 4 кваліфікаційні характеристики ; 1.6. Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 9 кваліфікаційних характеристик . 2. Управлінню економіки організації та розвитку будівельної діяльності Т. О. Шарапова разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження змін до розділів 1 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Перший заступник Міністра А. О. Орлов АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені доповненнями № 1 до розділу 1 "Керівники професіонали фахівці" випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в доповненні № 1 до розділу 1 Випуску 64 Стор. КЕРІВНИКИ 1 Базова професія Начальник лабораторії з контролю виробництва Спеціалізація Начальник лабораторії з контролю виробництва дорожньо-будівельні роботи 54 2 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник виробничо-технічного відділу дорожньо-будівельні роботи 55 3 Базова професія Начальник фінансового відділу Спеціалізація Начальник фінансово-економічного відділу дорожньо-будівельні роботи 56 4 Базова професія Начальник фінансового відділу Спеціалізація Начальник відділу фінансування бухгалтерського обліку та звітності будівельно-монтажні роботи 58 5 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд 60 6 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 61 7 Начальник відділу організації та безпеки дорожнього руху 62 ПРОФЕСІОНАЛИ 80 1 Базова професія Інженер з якості Спеціалізація Інженер з якості дорожньо-будівельні роботи 80 2 Базова професія Інженер з технічного нагляду Спеціалізація Інженер з технічного нагляду дорожньо-будівельні роботи 81 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені доповненням № 2 до розділу 1 "Керівники професіонали фахівці" випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в доповненні № 2 до розділу І Випуску 64 ДКХП Стор. КЕРІВНИКИ 1 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник відділу кошторисно-договірного дорожньо-будівельні роботи 63 2 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник відділу механізації та енергозбереження дорожньо-будівельні роботи 64 3 Базова професія Начальник відділу Спеціалізація Начальник відділу підготовки виробництва дорожньо-будівельні роботи 66 4 Базова професія Начальник диспетчерської виробничо-диспетчерської служби Спеціалізація Начальник диспетчерської служби дорожньо-будівельні роботи 67 ПРОФЕСІОНАЛИ 1 Базова професія Інженер-будівельник Спеціалізація Інженер з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг дорожньо-будівельні роботи 82 2 Базова професія Інженер-будівельник Спеціалізація Інженер з ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд дорожньо-будівельні роботи 84 3 Базова професія Інженер Спеціалізація Інженер з організації та безпеки дорожнього руху дорожньо-будівельні роботи 85 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ 1 Оператор диспетчерської служби дорожньо-будівельні роботи 92 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 3 до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 3 до розділу 1 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП Категорії Стор. 1 2 3 4 5 1 Технік-будівельник Введено вперше І II без категорії 93 2 Технік-будівельник дорожнє будівництво Введено вперше І II без категорії 94 3 Технік-дизайнер будівництво Введено вперше І II без категорії 96 4 Технік санітарно-технічних систем будівництво Введено вперше І II без категорії 97 5 Технік-теплотехнік будівництво Введено вперше І II без категорії 98 6 Технік-технолог виробництво будівельних виробів і конструкцій Введено вперше 1 11 без категорії 100 В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. ЗМІСТ Наказ Держбуду України № 249 від " 13 " 10 1999 p. 5 Наказ Держбуду України № 218 від " 22" грудня 2003 р 6 Загальні положення випуску 1 "Професії працівників які є загальними для всіх видів економічної діяльності Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 10 Вступ 19 Кваліфікаційні характеристики 22 Керівники 22 Професіонали 69 Фахівці 87 Абетковий покажчик назв професій керівників професіоналів та фахівців 102 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені доповненнями № 1 до розділу 1 "Керівники професіонали фахівці" випуску 64 ДКХП 104 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені доповненнями № 2 до розділу 1 "Керівники професіонали фахівці" випуску 64 ДКХП 106 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені змінами № 3 до розділу 1 "Керівники професіонали фахівці" випуску 64 ДКХП 107 Зміст 108 1 1