ВБН Г.1-218-182:2006

ВБН Г.1-218-182:2006 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи КЛАСИФІКАЦІЯ РОБІТ З РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ВБН Г.1-218-182:2006 Київ Державна служба автомобільних доріг України Укравтодор 2006 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО: Державним дорожнім науково - дослідним Інститутом ім. М.П.Шульгіна “ДерждорНДІ” ДП “Науково - виробничий центр “КОМПОЗИТ” РОЗРОБНИКИ: А.А.Борисенко; І.П.Гамеляк канд. техн. наук; С. М.Климчук; П.М. Коваль канд. техн. наук; К.В.Краюшкіна; Т.Ю.Химерик канд. техн. наук керівник розробки ВНЕСЕНО: Департаментом автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України Укравтодор ПОГОДЖЕНО: Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України лист від 06.04.06 № 12/7-299 ПРИЙНЯТО ТА Наказом Державної служби автомобільних НАДАНО ЧИННОСТІ доріг України Укравтодор від 10.04.06 № 130 НА ЗАМІНУ ВБН В.3.2-218-182-2003 у частині розділів 1 2 Про затвердження ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" Рішення колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10 квітня 2006 р. № 16 Рішення введено в дію згідно з наказом Державної служби автомобільних доріг України від 10 квітня 2006 р. № 130 Заслухавши і обговоривши інформацію про введення в дію відомчих будівельних норм з класифікації робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування колегія Укравтодору вирішила: 1. Затвердити та ввести в дію ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" та ВБН Г.1-218-530:2006 "Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування" додаються . 2. Визнати таким що втратив чинність наказ Укравтодору від 11.09.2003 № 469 "Про затвердження ВБН В.3.2-218-182-2003 "Класифікація робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання доріг загального користування". 3. Надати право УДВТП "Укрдортехнологія" Нагайчук В. М. на тиражування та розповсюдження документів дорожнім підприємствам і організаціям з компенсацією типографських витрат на договірній основі. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Березовського М. В. Голова колегії В. М. Гуржос ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні і ВБН Г.1-218- 182:2006 технічні нормативи На заміну Класифікація робіт з ремонтів ВБН В.3.2-218-182-2003 автомобільних доріг загального користування у частині розділів 1 2 Чинні з 2006.04.10 Ці норми встановлюють перелік робіт які повинні виконуватись при ремонтах автомобільних доріг загального користування та призначені для їх планування і виконання. Перелік нормативних документів на які є посилання у цих нормах наведено в додатку А. Терміни та визначення понять наведено в додатку Б. 1 Загальні положення 1.1 Ремонти направлені на забезпечення споживчих властивостей автомобільних доріг - сукупності транспортно-експлуатаційних показників що безпосередньо відповідають інтересам користувачів та чинним нормам згідно з Законами України: “Про автомобільні дороги” “Про автомобільний транспорт” “Про дорожній рух” та “Правилами дорожнього руху”. 1.2 Класифікація встановлює два види ремонтів: капітальний і поточний планово-попереджувальний . 1.3 Ремонти планують згідно з проектно-кошторисною документацією розробленою на основі матеріалів діагностики й оцінки стану доріг чи інженерних вишукувань і затвердженою у встановленому порядку. 1.4 Вид ремонту склад і обсяги робіт по кожній ділянці дороги та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінки їхнього фактичного стану інженерних вишукувань випробувань і обстежень які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах з врахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування згідно з ВБН Г.1-218-050. 2 Роботи з капітального ремонту 2.1 Капітальний ремонт – запланований обсяг робіт з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення доріг згідно з ДБН В.2.3-4; ДБН В.2.3-5; ДБН В.2.3-6. Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги який не задовольняє вимогам руху згідно з ДСТУ 3587. Капітальний ремонт необхідно виконувати комплексно по всіх спорудах і елементах дороги що ремонтуються. При відповідному обґрунтуванні допускається проведення вибіркового капітального ремонту окремих ділянок і елементів дороги а також дорожніх споруд капітальний ремонт мостів переправ споруд дорожньої служби та т. ін. . До капітального ремонту можуть бути включені роботи з поточного планово-попереджувального ремонту елементів дороги і дорожніх споруд якщо зазначені роботи не були виконані до його початку. Капітальний ремонт виконується відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації з врахуванням міжремонтних термінів згідно з ВБН Г.1-218-050. До капітального ремонту автомобільних доріг і дорожніх споруд відносяться роботи по: 2.1.1 Земляному полотну та водовідводу згідно з ВБН В.2.3-218-171: * виправлення земляного полотна у плані поздовжньому і поперечному профілях на окремих ділянках; усунення руйнувань на ділянках що виникли внаслідок недостатнього водовідводу; * влаштування дренажів ізолюючих прошарків; укріплення укосів та інші роботи що забезпечують стійкість земляного полотна; * відновлення діючих та влаштування нових споруд водовідводу берегозахисту та зливової каналізації; * влаштування земляного полотна та водовідводу на розширеннях для додаткових смуг на підйомах майданчиках для зупинки і стоянки транспортних засобів на перехрестях у тому числі у різних рівнях майданчиках відпочинку під’їзних автомобільних дорогах до розв’язок об’єктів дорожньо-ремонтних служб об’єктів сервісу до діючих прикордонних пунктів та пунктів пропуску; * розкриття виїмок для забезпечення видимості на кривих у плані; * уположення укосів земляного полотна до нормованих значень; * рекультивація земель що використовувались як ґрунтові та піщані кар’єри а також при розміщенні елементів дороги споруд при прокладанні за новим напрямком. 2.1.2 Дорожньому одягу та покриттю згідно з ВБН В.2.3-218-186: - підсилення та влаштування нового дорожнього одягу в місцях розширення проїзної частини виправлення і перебудови земляного полотна на перехрестях у тому числі у різних рівнях примиканнях розворотних майданах перехідно-швидкісних смугах влаштування додаткових смуг біля діючих прикордонних пунктів а також під’їздів до пунктів пропуску на тротуарах пішохідних і велосипедних доріжках окремих переїздах з'їздах майданчиках для зупинки і стоянки транспортних засобів майданчиках відпочинку набережних на об'їздах доріг що ремонтуються під’їзних автомобільних дорогах до об’єктів дорожньо-ремонтних служб об’єктів сервісу виробничих баз визначних пам’яток поромних переправ якщо вони знаходяться на балансі дорожніх організацій; - встановлення нових бордюрів і укріплюючих смуг по краях удосконалених покриттів; - ліквідація колій глибиною більш 45 мм із заміною нестабільних шарів дорожнього одягу методами фрезерування і регенерації на ширину смуг руху або на всю ширину покриття з укладанням одного чи декількох шарів асфальтобетону; - поновлення профілю щебеневих гравійних поліпшених покриттів з додаванням кам’яних матеріалів більше 500 м3 на один кілометр; - влаштування і ремонт віражів на горизонтальних кривих; - перемощування бруківок з повною чи частковою заміною піщаної основи або влаштування удосконалених покриттів з використанням старих бруківок понад 50 % загальної площі як основи; - влаштування тротуарів протяжністю до 1000м; - влаштування більш удосконалених типів покриттів з використанням старих як основи; - влаштування укріплення узбіч з капітальним типом покриття. 2.1.3 Штучних спорудах згідно з СНиП 2.05.03; СНиП 3.06.04; ДБН В.2.3-6: - перебудова існуючих мостових споруд і водопропускних труб; - підсилення поширення мостових споруд з доведенням їх габаритів та або вантажопідйомності до розрахункових; - заміна відбудова та підсилення опор торкретування поверхні відновлення облицювання масивних опор цементація кам’яної кладки заміна дренажу ліквідація місцевих розмивів біля опор; - поновлення підсилення заміна елементів прогонових будов і опорних частин заміна пошкоджених елементів поясів і ферм металевих прогонів заміна балок прогонових будов заміна опорних частин тощо встановлення їх в проектне положення; - заміна залізобетонних та металевих огороджень; - заміна тротуарних блоків; - заміна гідроізоляції та покриття проїзної частини ; - заміна перехідних плит сполучення мостової споруди з насипом в тому числі з відновленням дренуючої засипки; - відновлення і влаштування підпірних стін протилавинних галерей захисних укріплень регуляційних споруд тощо; - поновлення влаштування системи водовідводу; - ремонт і влаштування тунелів галерей та протилавинних споруд облаштування гідроізоляція водовідвід та т. ін. . 2.1.4 Дорожніх пристроях і облаштуванню доріг згідно з ДБН В.2.3-4: - влаштування об’єктів дорожнього сервісу пунктів вагового та габаритного контролю оглядових майданчиків та під’їздів до них пішохідних переходів в різних рівнях перехідно-швидкісних смуг огороджень у небезпечних місцях протяжністю понад 500 м влаштування додаткових смуг біля діючих прикордонних пунктів а також під’їздів до пунктів пропуску; - влаштування автобусних зупинок автопавільйонів майданчиків для зупинки транспортних засобів малих архітектурних форм; - влаштування з’їздів та під’їздів до будівель дорожньо-експлуатаційних служб виробничих баз; - влаштування тротуарів велосипедних доріжок протяжністю більше 500 м; - влаштування і модернізація існуючого технологічного дорожнього зв’язку на автомобільних дорогах; - архітектурне оформлення і благоустрій автомобільних доріг чи окремих ділянок; - благоустрій територій виробничих баз лінійних будівель і споруд; - проведення заходів по охороні навколишнього природного середовища. 2.1.5 Організації та безпеці дорожнього руху згідно з ДСТУ 4092; ДСТУ 4100: влаштування: - системи сигналізації інформаційного забезпечення та освітлення на ділянках автомобільних доріг; - нових і ремонт існуючих засобів організації і регулювання руху в тому числі на перетинаннях автомобільних доріг з залізницями; - систем моніторингу за станом доріг і умовами руху; - систем диспетчерського й автоматизованого керування рухом із застосуванням дистанційно керованих знаків і табло зі змінною інформацією світлофорів систем автоматики і телемеханіки; - тимчасової розмітки на період капітального ремонту і її видалення після закінчення робіт; - постійної розмітки після капітального ремонту; 2.1.6 Лінійних будівлях та спорудах: - заміна конструкцій перегородок та покрівлі; - ремонт заміна та підсилення міжповерхових та дахових перекриттів стін часткова чи повна заміна підлог або їх основ внутрішнє перепланування будівель та споруд поновлення гідроізоляції ремонт підсилення фундаментів; - ремонт при наявності руйнувань менше 50 % або влаштування нових якщо руйнувань більше 50 % дахів та покрівель; - ремонт фасадів будівель влаштування ремонт чи заміна зовнішніх внутрішніх інженерних мереж газові електричні теплові каналізаційні водопостачання тощо під’єднання їх до існуючих; - ремонт влаштування природоохоронних і очисних споруд; - розширення відбудова окремих будівель і споруд комплексів будівель та споруд дорожніх служб житлових будинків виробничих баз об’єктів дорожнього сервісу та інше. 3 Роботи з поточного планово-попереджувального ремонту 3.1 Поточний планово-попереджувальний ремонт – запланований обсяг робіт з відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та інженерних споруд а також роботи з покращення облаштування автомобільних доріг. При поточному планово-попереджувальному ремонті виконуються роботи по: 3.1.1 Земляному полотну і водовідводу: - усунення окремих пошкоджень земляного полотна дренажних та водовідвідних споруд підвідних і відвідних русел біля мостів і труб; - зменшення ухилів насипів; - ліквідація неорганізованих з’їздів; - влаштування ґрунтових банкетів і берм для захисту укосів від розмивів і для затримки принесеного снігу; - відновлення водовідводу на перехрестях і примиканнях майданчиках для зупинки стоянках автомобілів під'їзних дорогах до об'єктів дорожньо-ремонтної служби визначних місць поромних переправ і т. ін.; - зміцнення стінок і дна водовідвідних канав на ділянках що піддаються розмиву; - ліквідація деформацій і руйнувань земляного полотна; - ремонт пошкоджених елементів водовідвідних споруд захисних укріплень та регуляційних споруд; - розчистка обвалів зсувів селевих виносів осипів та каменепадів; - укріплення узбіч та укосів земляного полотна і виїмок; - термінові роботи по ліквідації пучин. 3.1.2 Дорожньому одягу та покриттю: - влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу для підвищення шорсткості поліпшення рівності покриттів і вирівнювання поперечного профілю; - ремонт та відновлення зношених верхніх шарів цементобетонних асфальтобетонних та інших покриттів у тому числі за технологією регенерації та профілювання діагностика дорожніх одягів; - влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральних та асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх одягів; - розшивка та герметизація тріщин та швів на покриттях; - поновлення профілю щебеневих гравійних поліпшених покриттів з додаванням до 50 % товщини шару нових матеріалів; - відновлення профілю і посилення окремих ділянок проїзної частини щебеневих гравійних і ґрунтових доріг з додаванням місцевих дорожньо-будівельних матеріалів: щебеню гравію шлаку кам’яних висівок та т. ін. - до 500 м3 на 1 км; - перемощення окремих ділянок бруківки до 50 % загальної площі ділянки ; - суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття; - влаштування тротуарів; - заміна окремих плит цементобетонних покриттів; - ремонт віражів на горизонтальних кривих; - відновлення та влаштування бордюрів і зміцнюючих смуг по краях удосконалених покриттів на ділянках автомобільних доріг що ремонтуються; - влаштування та ремонт укріплених узбіч з покриттям перехідного типу. 3.1.3 Штучних спорудах: Мости – ремонт підсилення або відновлення заміна: - захисних укріплюючих і регуляційних споруд; - упору в основі конусів і дамб; - укріплень укосів сходів; - перехідних плит; - тіла опор влаштування “оболонок” опор “поясів балок” укосних та шафових стінок; - деформаційних швів; - гідроізоляції проїзної частини та тротуарів; - покриття проїзної частини та тротуарів; - окремих тротуарних блоків бордюрів; - водовідвідних систем водовідвідних трубок; - пошкоджених елементів металевих прогонових будов; - балок залізобетонних прогонових будов; - опорних частин; - огороджень та оглядових пристроїв; - фарбування з видаленням продуктів корозії зачищенням металу прогонових будов і нанесенням ґрунтовки; - влаштування шару зносу проїзної частини з ремонтом деформаційних швів. Тунелі: - облаштування поновлення гідроізоляції водовідводу влаштування штолень свердловин для відведення ґрунтових вод; - посилення часткова заміна до 25% тюбінгів відновлення гідроізоляції системи вентиляції освітлення штолень для освітлення і захисту від ґрунтових вод тунелів; - посилення порталів; - відновлення дорожнього одягу з відновленням заміною водовідвідних лотків і ін. Труби: - подовження заміна окремих ланок; - ремонт оголовків; - виправлення ізоляції і стиків труб; 3.1.4 Дорожніх пристроях і облаштуванню доріг: - архітектурне та художнє оформлення розв’язок автобусних зупинок і т. ін.; - влаштування тротуарів; - фарбування елементів облаштування автомобільних доріг; - ремонт та відновлення протилавинних засобів; - влаштування майданчиків для приготування і складування матеріалів; - влаштування джерел питної води; - ремонт елементів дорожнього освітлення. 3.1.5 Організації та безпеці дорожнього руху: - відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки; - ремонт і влаштування огороджень у небезпечних місцях; - встановлення дорожніх знаків напрямних пристроїв знаків індивідуального проектування на окремих ділянках та маршрутах; - встановлення та демонтаж технічних засобів організації дорожнього руху на автомобільних дорогах в тому числі на небезпечних ділянках місцях концентрації ДТП переходах транспортних розв'язках кривих тощо. 3.1.6 Лінійних будівлях та спорудах: - ремонт стін покрівель вікон підлоги опалення огорож та інших елементів; - ремонт охоронної сигналізації; - ремонт засобів зв’язку елементів інформаційного забезпечення метеостанцій; - ремонт та влаштування тимчасових виробничих баз по приготуванню дорожньо-будівельних матеріалів. Додаток А довідковий Перелік нормативних документів на які є посилання у цих нормах Закон України Про автомобільні дороги № 2862-IV 08 вересня 2005 року Закон України Про автомобільний транспорт № 2344 –ІІІ 5 квітня 2001 року Закон України Про дорожній рух № 3353 – ХІІ 30 червня 1993 року Правила дорожнього руху Постанова КМУ №1306 від 10 жовтня 2001 року ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги правила застосування та вимоги безпеки ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги ДБН В.2.3- 5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів ДБН В.2.3-6-2002 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування ВБН В.2.3-218-171-2002 Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу ВБН Г.1-218-050-2001 Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы Мости і труби СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы Мости і труби Додаток Б обов'язковий ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Б.1 капітальний ремонт Запланований обсяг робіт по комплексному відновленню чи підвищенню транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення доріг Б.2 поточний планово-попереджувальний ремонт Запланований обсяг робіт з відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та інженерних споруд а також роботи з покращення облаштування автомобільних доріг Б.3 споживчі властивості дороги Швидкість безперервність безпека і зручність руху пропускна здатність можливість пропуску транспортних засобів з нормативною загальною масою осьовими навантаженнями і габаритами; екологічна безпека архітектурно - естетичні інженерно-психологічні та інші властивості. Проект ВБН В.3.2-218- ВБН Г.1-218-182:2006 НВЦ Композит 1 - -