Наказ N 104 від 14.10.2011 р.

Наказ N 104 від 14.10.2011 р. Про надання дозволу на виконання будівельних робіт

Наказ Мінбуду України від 20.03.2006 року № 69 зареєстр. в Мін'юсті України 18.05.2006 за № 577/12451 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 №240 ПОРЯДОК проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві 1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування". Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві далі - Порядок установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок погодження проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів у разі необхідності розгляду матеріалів на секціях науково-технічної ради Мінбуду прийняття рішення президією науково-технічної ради підписання реєстрації та видачі технічного свідоцтва придатності будівельних виробів для застосування. 2. Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища і підтвердженню придатності для застосування в будівництві підлягають нові матеріали вироби та конструкції далі - будівельні вироби зокрема іноземного походження виробництво застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами державними будівельними нормами і правилами іншими нормативними документами. 3. Придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних виробів для застосування далі - технічне свідоцтво встановленого зразка додаток яке видається Мінбудом України. 4. Для одержання технічного свідоцтва заявник виробник постачальник проектна будівельна організація направляє до Мінбуду заяву довільної форми з доданням обґрунтованих матеріалів з технічними даними продукції яка пред'являється. До складу цих даних включаються залежно від продукції : опис продукції якості характеристики результати випробувань технологічні параметри креслення інструкції щодо застосування дані які характеризують безпеку надійність продукції досвід її застосування. 5. Мінбуд протягом п'яти робочих днів після реєстрації заявки оцінює обґрунтованість комплектність документів що додаються до заявки приймає рішення щодо необхідності проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів про що повідомляється заявнику. 6. Термін розгляду заявки на одержання технічного свідоцтва на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця з дня реєстрації заявки. 7. Технічне свідоцтво видається. Мінбудом на основі документації яка надається заявником а також у разі потреби висновків органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища які засвідчують відповідність нової продукції вимогам безпеки для життя і здоров'я людей їх майна і навколишнього середовища та позитивного рішення науково-технічної ради Мінбуду. 8. Мінбуд за необхідності видає завдання виконавцям робіт з підготовки висновків щодо підтвердження придатності будівельних виробів для застосування та забезпечує конфіденційність розгляду інформації яка є комерційною таємницею заявника. Виконавці робіт визначаються з числа базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування за відповідними напрямами діяльності. 9. За необхідності проведення випробувань заявник повинен надати у випробувальні лабораторії необхідну кількість зразків проб продукції для проведення випробувань і забезпечити проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд. 10. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів для застосування у тому числі з проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів виконується на договірних умовах у визначений ними строк. 11. У Мінбуді розглядаються матеріали заявника науково-технічної експертизи органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів та контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища і за умови позитивних висновків питання виноситься до розгляду секції з питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради Мінбуду щодо можливості підготовки технічного свідоцтва. 12. Секція з питань технічного регулювання в будівництві готує пропозиції президії науково-технічної ради щодо видачі технічного свідоцтва. 13. Президія науково-технічної ради оперативно приймає рішення про видачу технічного свідоцтва. 14. Протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення президією науково-технічної ради Мінбуд видає заявнику технічне свідоцтво. 15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки. 16. Мінбуд може відмовити у видачі технічного свідоцтва у разі невиконання заявником вимог цього Порядку або негативного висновку органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. Після усунення зазначених недоліків заявник може подати заявку до Мінбуду на видачу технічного свідоцтва. 17. Відмову у видачі технічного свідоцтва заявник може оскаржити в установленому законодавством порядку. 18. Реєстрація технічних свідоцтв проводиться Мінбудом у відповідній книзі реєстрацій. Порядковий номер у книзі реєстрацій є номером технічного свідоцтва. 19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином: число - двома арабськими цифрами місяць - літерами рік чотирма арабськими цифрами. 20. До книги реєстрацій вносяться найменування і місце знаходження заявника його код за ЄДРПОУ для фізичної особи за ДРФО /за наявності/ реєстраційний номер технічного свідоцтва та термін його дії найменування та вид продукції на яку видане технічне свідоцтво. 21. Зареєстроване технічне свідоцтво та документи на підставі яких воно видано повинні зберігатися заявником не менше десяти років після закінчення терміну його дії. Протягом цього самого терміну Мінбуд зберігає копії зареєстрованого технічного свідоцтва разом із супровідними документами. 22. Технічне свідоцтво зареєстроване згідно з цим Порядком дійсне на всій території України і є документом що засвідчує придатність нових будівельних виробів для застосування за показниками що наведені у технічному свідоцтві. 23. Мінбуд публікує систематичну інформацію про видані технічні свідоцтва в офіційному Інформаційному бюлетені та інформацію розміщує на сайті Мінбуду. Додаток до Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві Герб України Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО придатності будівельних виробів для застосування № Зареєстроване Дійсне до „ ” „ ” включно Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність будівельних виробів вказаного найменування для застосування в будівництві за умови дотримання вимог наведених у цьому технічному свідоцтві. Найменування будівельного виробу Призначення Заявник Виробник Опис фізичних характеристик властивостей та функціонального призначення будівельного виробу Показники що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища Умови виробництва застосування зберігання і здійснення контролю якості Перелік документів на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково- технічної ради Мінбуду України від " " № Керівник органу що видав технічне свідоцтво П.І.Б посада підпис М.П.