Лист N 7/6-345 від 24.04.2007 р.

Лист N 7/6-345 від 24.04.2007 р. Щодо роз'яснення положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Лист від 24.04.2007 р. N 7/6-345 Депутату Жовтневої районної у м. Харкові ради п'ятого скликання Летюку О. І.  Мінбуд розглянув Ваше звернення щодо роз'яснення положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" далі - Закон України та з питань компетенції повідомляє. Відповідно до Закону України управитель - фінансова установа з метою фінансування будівництва створює фонд фінансування будівництва далі - ФФБ - виду "А" або виду "Б". Положеннями статті 11 Закону України визначено що у разі створення ФФБ виду "Б" управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва. При цьому забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися рекомендацій управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва погодженої з управителем та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва. Відповідно до положень статті 12 управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ та інші необхідні внутрішні документи що регламентують функціонування цього ФФБ. Положення статті 15 Закону України регулюють питання щодо закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ шляхом укладення договору про участь у ФФБ між управителем та довірителем. Об'єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на умовах Правил ФФБ. З питання щодо укладення договору про участь у ФФБ та умов Правил ФФБ необхідно звертатися до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.   Перший заступник Міністра Голова комісії з реорганізації Мінбуду      А. В. Беркута