ТУ У В.2.7-88.023.021-95

ТУ У В.2.7-88.023.021-95 Плиты мягкие теплоизоляционные ПМТБ-2. Технические условия

Национальная академия наук Украины СОГЛАСОВАНО Президент АО УкрНИИТС Плиты мягкие теплоизоляционные ПМТБ-2 Технические условия ТУУ В.2.7-88 023.021-95 /взамен ТУ 21 УССР 321-81/ ОКП 57 6940 Зміст 1 Нормативні посилання 2 Технічні вимоги 3 Вимоги безпеки 4 Правила приймання 5 Методи контролю 6 Транспортування та зберігання 7 Гарантії виробника Ці технічні умови поширюються на плити м'які теплоізоляційні ПМТБ-2 виготовлені на основі полотен із супертонких скляних штапельних волокон і бентонітового звязуючого з застосуванням гідрофобізуючої рідини та без неї і названі далі за текстом плити. Плити гідрофобізовані призначені для ізоляції корпусних конструкцій при будівництві та ремонті суден та кораблів всіх класів типів та призначень з необмеженим районом плавання. Гранична температура застосування 200 °С. Плити негідрофобізовані призначені для ізоляції поверхонь будівельних конструкцій. Гранична температура застосування 750 °С. Приклад умовного запису позначення плит гідрофобізованих товщиною 20 мм шириною 500 і довжиною 550 мм: Плити ПМТБ-2-20Г-500х550 по ТУУ В.2.7.88 023.025-96 те саме для плит негідрофобізованих; Плити ПМТБ-2-20-500х550 по ТУУ В.2.7.88 023.025-96 При розробці плит використано а.с. №544642. Технічні умови придатні для сертифікації плит в системі УкрСЕПРО. 1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ Методы измерения шума на рабочих местах; ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия; ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования; ГОСТ 3226-77 Глины формовочные. Общие технические условия; ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности; ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная; ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия; ГОСТ 10689-75 Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья. Технические условия; ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия; ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия; ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов; ГОСТ 17177-87 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля; ГОСТ 18051-83 Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия; ГОСТ 25644-88 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования; ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования; ОСТ 5.9296-79 Материалы теплоизоляционные для судостроения. Методы испытаний; ТУУ В.2.7.88 023.025-96 Холсты из микро- ультра- супертонких стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород; ТУ 6-02-583-75 Жидкость гидрофобизирующая 131-86; СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция кондиционирование; СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания; СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию; СП 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений; МУ 3986-86 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; МУ 4486-87 Измерение концентрации аэрозолей преимущественноo фиброгенного действия ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка маркировка транспортирование и хранение. 2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 2.1 Плити повинні відповідати вимогам цих технічних умов. 2.2 Для виготовлення плит повинні застосовуватись слідуючи матеріали: * полотна із супертонких скляних: штапельних волокон спеціального призначення по ТУУ В.2.7.88 023.025-96; * глина бентонітова по ГОСТ 3226-77; * сода кальцинована по ГОСТ 10689-75; * рідина гідрофобізована 136-41 по ГОСТ 10834-76 або рідина 131-86 по ТУ 6-02-583-75 і засіб миючий синтетичний * порошкоподібний по ГОСТ 25644-85 - тільки для гідрофобізованих плит; * желатин по ГОСТ 11293-89. 2.3 Плити повинні виготовлятись слідуючих розмірів: 500мм х 550мм; 600мм х 930мм; 850мм х 1100мм; 930мм х 1200мм; товщиною 20 30 40 50 60мм. За узгодженням з замовником допускається виготовлення плит інших розмірів. 2.4 Граничні відхилення по довжині та ширині плит - 10 0 мм. Граничні відхилення плит по товщині для плит товщиною 20 мм - ±2 0 мм для плит товщиною більше 20 мм - ± 3 0 мм. 2.5 Плити повинні мати прямокутну форму. Різниця довжин діагоналей не повинна перевищувати 15 мм. 2.6 На поверхні плит не допускається наявність локальних дефектів у вигляді напливів та тріщин перевищуючих по глибині 2 мм та по ширині 5 мм. 2.7 В розрізі плити повинні бути без пустот мати однорідну структуру не розшаровуватись по товщині під дією власної маси. Зв'язуюче повинно бути рівномірно розподілено між волокнами. 2.8 По фізико-технічних показниках плити повинні відповідати вимогам приведеним в табл. 1 Таблиця 1. Назва показників Норма Густина кг/м3 не більше 140 Границя міцності при розшаруванні МПа не менше 0 002 раниця міцності на стискування при 10% деформації МПа не менше Г 0 013 Теплопровідність Вт/ м*К не більше при: 298К /25°С/ 0 042 З98К /125°С/ 0.067 573К /300°С/ 0.081 Гігроскопічність % не більше 3 Капілярне вбирання мм не більше 20 Масова доля вологи % не більше 2 Водопоглинання % не більше 50 Горючість Негорючі Примітка. Показники гігроскопічності водопоглинання капілярного вбирання приведені для гідрофобізованих виробів. 2.9 Маркування та лакування плит повинно проводитись по ГОСТ 25880-83. Маркування кожного вантажного місця повинно проводитись по ГОСТ 14192-77 з нанесенням маніпуляційних знаків "Беречь от влаги" та "Осторожно хрупкое!". Маса брутто кожного грузового місця не повинна перевищувати 200 кг. 3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 3.1 Плити негорючі і вибухобезпечні. В процесі експлуатації токсичні речовини не виділяються. 3.2 Матеріали що використовуються для виготовлення картонів не піддаються термохімічній деструкції і небезпечні речовини під дією фізичних факторів не виділяють. 3.3 Вміст пиловидних часток волокон в повітрі робочої зони виробничих приміщень не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації силікатовміщуючого пилу 2 мг/м3 клас небезпечності 3 по ГОСТ І2.1.005-88. 3.4 Контроль за вмістом пиловидних часток в повітрі робочої зони виробничих приміщень необхідно проводити не рідше одного разу в квартал в відповідністю з Методичними вказівками "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны" №3986-86; а також Методичними вказівками №4486-87. 3.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати "Санитарным нормам микроклимата производственных помещений" №4088-86. 3.6 Приміщення для виготовлення плит повинні бути оснащені протяжно витяжною вентиляцією відповідно вимогам СНиП 2.04.05-91 санітарно-побутові умови приміщень працюючих повинні відповідати СНиП 2.09.04-87. 3.7 Допустимі рівні шуму на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83. Контроль рівня шуму проводять згідно ГОСТ І2.1.050-86. 3.8 Допустимі рівні вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90. 3.9 Технологічне устаткування повинно відповідати "Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию" №1042-73. 3.10 Для захисту органів дихання від волокнистого пилу необхідно застосовувати ватно-марлеві пов'язки респіратори типу "Лепесток" відповідно ГОСТ 12.4.028-76. 3.11 Для профілактичного захисту шкіри рук рекомендується використовувати дерматологічні засоби згідно ГОСТ 12.4.068-79. 3.12 При виготовленні плит відходи відсутні. 4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 4.1 Приймання плит повинен проводити відділ технічного контролю заводу-виробника відповідно вимогам цих технічних умов. 4.2 Вхідний контроль матеріалів проводять шляхом порівняння даних у сертифікатах на матеріал з вимогами встановленими цими технічними умовами. В разі необхідності проводять вхідний контроль матеріалів на відповідність характеристик регламентованих діючим нормативним документом на цей матеріал. 4.3 Плити повинні подаватись на прийомку партиями. Партією вважають плити виготовлені за одну зміну одного позначення але не менше 5 м3 оформлені одним документом про якість в якому повинно бути вказано: * номер та дата видачі документа; * назва підприємства - виробника та його адреса; * умовне позначення та кількість плит в метрах кубічних; * номер партії та дата виготовлення; * результати контролю; * позначення цих технічних умов. 4.4 Для перевірки відповідності якості плит вимогам цих технічних умов повинні проводитись приймально - здавальні та періодичні випробування. 4.5 Плити повинні: підлягати приймально - здавальним випробуванням по слідуючих показниках: * зовнішньому вигляді; * однорідності структури; * лінійних розмірах; * правильності геометричної форми; * густині; * границі міцності при розшаруванні матеріалу; * границі міцності на стискування при 10% деформації; * капілярному вбиранні; * водопоглинанні; * масовій долі вологи; * маркуванні пакуванні. Для проведення приймально-здавальних випробувань від партії необхідно відібрати 3% плит але не менше 3 штук з різних місць. 4.6 Періодичні випробування необхідно проводити на зразках продукції яка пройшла приймально-здавальні випробування по слідуючих показниках: * теплопровідності - 1 раз в 6 місяців; * гігроскопічності - 1 раз в 15 днів; * горючості - 1 раз в рік. 4.7 При одержанні незадовільних результатів контролю хоча б по одному з показників проводять повторні випробування по цьому показнику на подвоєній кількості плит взятих від тієї ж партії. При одержанні незадовільних результатів повторних випробувань проводять приймання поштучно з відбраковкою плит які не відповідають вимогам цих технічних умов. 5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 5.1 Зовнішній вигляд плит правильність геометричної форми лінійні розміри густину границю міцності на стискування при 10% деформації а також масову долю вологи контролюють згідно ГОСТ 17177-87. 5.2 Однорідність структури плит маркування пакування контролюють візуально. 5.3 Границю міцності при розшаруванні матеріалу гігроскопічність капілярне вбирання та водопоглинання /за 24 години/ контролюють згідно ОСТ 5.9296-79. 5.4 Теплопровідність плит контролюють згідно ГОСТ 7076-87. 5.5 Масу вантажного місця контролюють на вагах для статистичного зважування згідно ГОСТ 29329-92. 5.6 Горючість контролюють по методиці викладеній в "Руководстве по техническому надзору за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий" Изд. 1992 Методика відповідає резолюції ІМО А. 472 /ХІІ от 19.11.81/. 6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 6.1 Транспортування плит повинно проводитись всіма видами транспорту в критих транспортних засобах з додержанням правил перевезення вантажів діючих на кожному виді транспорту забезпечуючих збереження продукції від вологи та забруднення. 6.2 Плити повинні зберігатись в пакувальній тарі в штабелях висотою не більше 2 м в складових приміщенням виключаючих пряме попадання вологи при відносній волозі повітря не більше 85%. 7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 7.1 Виробник гарантує відповідність плит вимогам цих технічних умов при дотриманні умов експлуатації транспортування та зберігання. 7.2 Гарантійний строк зберігання плит - 10 років від дати виготовлення.