Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

МІНБУД УКРАЇНИ Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за станом на 01.01.2006 року КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ РЕЄСТР ТА ПОКАЖЧИК РЕЄСТРУ ФОНДУ ЧИННИХ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПЕРЕЛІК ТА ПОКАЖЧИК ПЕРЕЛІКУ ЧИННИХ МІЖДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ШИФРИ ОРГАНІЗАЦІЙ-РОЗРОБНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СУПРОВІД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАРХБУДІНФОРМ Київ 2006 УДК 69 083.74 ББК 65.9 4 Укр 31-372 К-29 Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за станом на 1 січня 2006 року . ISBN 966-8539-29-Х Схвалений секцією з питань технічного регулювання у будівництві НТР Мінбуду України протокол № 1 від 14.02.2006р. Каталог підготовлений згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року №27/12 та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів" наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41 ISBN 966-8539-29-Х УДК 69 083.74 ББК 65.9 4 Укр 31-372 *** ПЕРЕДМОВА "Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" містить чинні на 01.01.2006 р. в Україні державні національні стандарти та будівельні норми що затверджені Мінбудом України який є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбудархітектури України Держкоммістобудування України та Держбуду України та міждержавні нормативні документи що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України. Каталог складається з двох частин: • Реєстр Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів • Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Обидві частини подані за класифікацією Мінбуду України. У Каталозі використовуються такі умовні позначення: ДСТУ - державний національний стандарт України ДБН - державні національні будівельні норми України РСТ - республіканський стандарт колишньої УРСР дію якого не скасовано РСН - республіканські будівельні норми колишньої УРСР дію яких не скасовано ГОСТ - государственный стандарт стандарт колишнього СРСР дію якого в Україні не скасовано СНиП - строительные нормы и правила колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано РНиП - реставрационные нормы и правила колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано . СН - строительные нормы колишнього СРСР дію яких в Україні не скасовано МСН - межгосударственные строительные нормы чинні в СНД до дії яких приєдналась Україна МРД - межгосударственный руководящий документ чинний в СНД до дії якого приєдналась Україна 3 Класифікація Мінбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Шифр Найменування класів підкласів та комплексів документів А. Організаційно-методичні нормативні документи А1. Стандартизація нормування сертифікація і метрологія А1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві А1.2. Система сертифікації продукції в будівництві А1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві А2. Вишукування проектування і територіальна діяльність А2.1. Вишукування А2.2. Проектування А2.3. Територіальна діяльність в будівництві А2.4. Система проектної документації для будівництва A3. Виробництво продукції в будівництві А3.1. Управління організація і технологія A3.2. Система стандартів безпеки праці АЗ.З. Система технологічної документації в будівництві Б. Містобудівні нормативні документи Б1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення Б1.1. Система містобудівної документації Б2. Планування та забудова територій і населених пунктів Б2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування Б2.2. Планування та забудова міст селищ і функціональних територій Б2.3. Планування і забудова сільських поселень В. Технічні нормативні документи В1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення В1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі В1.2. Система надійності та безпеки в будівництві В1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві В1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві В2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення В2.1. Основи та фундаменти споруд В2.2. Будинки і споруди В2.3. Споруди транспорту В2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і споруди підземні гірничі виробки В2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішніх мереж В2.6. Конструкції будинків і споруд В2.7 Будівельні матеріали В2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент В3. Експлуатація ремонт реставрація та реконструкція В3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж В3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Г. Рекомендовані нормативні документи посібники Г1. Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи Д. Кошторисні норми та правила Д1. Організація робіт з кошторисного нормування Д1.1. Кошторисна документація Д1.2. Вартість будівництва об'єктів і робіт Д2. Кошторисні норми Д2.1. Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи Д2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи Д2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування Д2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи Д2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Д2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи 4 Частина І РЕЄСТР Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Як користуватись реєстром Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Реєстр містить чинні державні національні нормативні документи ДСТУ ДБН РСТта РСН які прийняті Мінбудом* України за станом на 01.01.2006 p. і які зберігаються у його Галузевому Фонді. Нормативні документи подані за класифікацією М і нбуду України і містять такий бібліографічний опис: приклад ДБНВ.2.3-4-2000 1 93.080.10 2 Автомобільні дороги. 3 Автомобильные дороги. 4 009 5 009 6 Чинні з01-07.2000р. Наказ від 07.04.2000 р. № 66 7 На заміну СНиП 2.05.02-85 та СНиП 3.06.03-85 8 Зміна № 1 чинна з 01.04.2002 р. Наказ від 10.01.2002 р. № 4 БУ№ 1-2002 р. 9 Зміна № 2 чинна з 01.01.2004 р. Наказ від 15.06.2003 р. № 26 Збірник змін за 2003 р. 003 10 1 Позначення нормативного документу - складається з абревіатури виду документу ДБН покажчика комплексу за класифікацією НД Мінбуду України В.2.3 реєстраційного номера 4 та року прийняття 2000 2 Класифікація НД відповідно до ДК 004-2003 3 Назва НД українською мовою 4 Назва НД російською мовою 5 Шифр організації-розробника НД" 6 Шифр організації що здійснює супровід НД" 7 Термін надання чинності та наказ Мінбуду України про надання чинності 8 На заміну - містить перелік НД на заміну яких введено даний НД 9 Зміна - містить перелік змін до НД термін надання чинності та документ про прийняття кожної; видання де вона надрукована*** 10 Шифр організації що розповсюджує НД** * Мінбуд України є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбудархітектури України Держкоммістобудування України та Держбуду України. ** Шифри організацій наведені на сторінках 139 - 143 *** БУ - журнал "Будівництво України" номер-рік - Укрархбудінформ Збірник змін рік - Укрархбудінформ 6 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві ССНБ Система стандартизации и нормирования в строительстве ССНС МСН 1.01-01-96 01.120 Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения 001 002 Чинні з 01.06.97 р. Наказ від 28.05.97 р. № 88 На заміну МДС-2 003 МРД 1.01-201-96 01.120 Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве 001 002 Чинний з 01.06.97 р. Наказ від 28.05.97 р. № 88 На заміну МДС-3 003 ДБН А.1.1-1-93 01.120 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения 002 002 Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.01-82 003 ДБН А. 1.1-2-93 01.120 Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів Порядок разработки требования к построению изложению и оформлению нормативных документов 002 002 Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.02-83 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН А.1.1-3-93 01. 120 Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів Порядок проведения экспертизы согласования утверждения регистрации издания и отмены нормативных документов 004 004 Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 На заміну СНиП 1.01.03-83 Зміна № 1 чинна з01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 ДСТУ Б А.1.1-5-94 01.040.91 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-6-94 01.040.19 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення Теплофизические испытания материалов. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-7-94 01.040.19 Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення Метод термического анализа материалов.Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-8-94 01.040.19 Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення Метод рентгеноструктурного анализа материалов. Аппаратурное оформление. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 7 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-9-94 01.040.19 Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення Метод электронной микроскопии материалов. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-10-94 01.040.19 Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни та визначення Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-11-94 01.040.91 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-12-94 01.040.91 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення Изделия строительного назначения из минерального волокна. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-13-94 01.040.91 Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення Материалы мелкоштучные стеновые. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-14-94 01.040.91 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення Изделия керамические облицовочные. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-15-94 01.040.91 Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення Перлит. Материалы и изделия перлитовые. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-16-94 01.040.91 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-17-94 01.040.91 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення Черепица керамическая и бетонная. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-18-94 01.040.91 Вироби керамічні кислототривкі каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення Изделия керамические кислотоупорные канализационные и дренажные. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 8 А.1.1 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-19-94 01.040.91 Лінолеум. Терміни та визначення Линолеум. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-20-94 01.040.91 Крейда природна мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення Мел природный мука известняковая и доломитовая. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-21-94 01.040.91 Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення Стекло и изделия из стекла строительного назначения. Термины и определения 006 006 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-22-94 01.040.91 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни та визначення Стекло строительное листовое прокатное и тянутое. Технология изготовления. Термины и определения 006 006 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-23-94 01.040.91 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення Средства пакетирования и контейнеры для строительных материалов и изделий. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-24-94 01.040.91 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення Местные строительные материалы. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-25-94 01.040.91 Грунти. Терміни та визначення Грунты. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.10.94р. Наказ від 12.04.94 р. № 83 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-26-94 01.040.91 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення Отходы промышленности для строительных изделий. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-27-94 01.040.91 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення Материалы строительные. Дефекты. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-28-94 01.040.91 Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові рулонні і листові . Терміни та визначення Изделия полимерные погонажные профильные и отделочные стеновые рулонные и листовые . Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 9 A1.1 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-29-94 01.040.91 Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення Мастики кровельные гидро- и пароизоляцион-ные и приклеивающие. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-30-94 01.040.91 Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення Вермикулит. Материалы и изделия на его основе. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-31-94 01.040.91 Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Сырьё глинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-32-94 01.040.91 Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення Изделия строительного назначения из природного камня. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-33-94 01.040.91 Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни та визначення Изделия гипсовые звукопоглощающие и звукоизоляционные. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-34-94 01.040.91 Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни та визначення Изделия санитарно-технические керамические. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-35-94 01.040.91 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення Бетон лёгкий на пористых заполнителях. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-36-94 01.040.91 Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та визначення Гипс и другие местные вяжущие. Гипс сыромолотки. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-37-94 01.040.91 Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни та визначення Каолин обогащенный для керамических изделий. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-38-94 01.040.91 Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення Строительные изделия из пористой керамики. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 10 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-39-94 01.040.91 Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення Методы контроля качества сырья и строительных материалов. Дилатометрия калориметрия и колориметрия. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-40-94 01.040.91 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення Поляризационно-оптические измерения напряжения строительных материалов и конструкций. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-41-94 01.040.91 Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення Сырье природное для производства силикатных изделий. Изделия известково-кремнеземистые. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-42-94 01.040.91 Сировина природна не глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни та визначення Сырье природнеє неглинистое для производства искусственных пористых заполнителей. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А 1.1-43-94 01.040.91 Ресурсозбереження. Терміни та визначення Ресурсосбережение. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-44-94 01.040.91 Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни та визначення Сырье минеральное для производства вяжущих веществ. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-45-94 01.040.91 Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення Покрытия лакокрасочные строительные. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-46-94 01.040.91 Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення Материалы строительные. Методы определения минералогического состава. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-47-94 01.040.91 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення. Химические добавки для бетонов. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 11 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-48-94 01.040.19 Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення Материалы строительные. Методы определения теплофизических свойств. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-49-94 01.040.19 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення Материалы строительные. Методы физико-химических исследований. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-50-94 01.040.91 Добавки активні мінеральні. Терміни та визначення Добавки активные минеральные. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-51-94 01.040.91 Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни та визначення. Реологические свойства цементных паст и растворов. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-52-94 01.040.19 Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення Материалы строительные. Методы определения дисперсности вяжущих веществ. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-53-94 01.040.19 Методи визначення пористості. Терміни та визначення Методы определения пористости. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-54-94 01.040.91 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. Термины и определения 008 008 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-55-94 01.040.91 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення Природные пески для производства строительных материалов. Термины и определения 008 008 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-56-94 01.040.91 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення Горные породы для производства нерудных строительных материалов. Термины и определения 008 008 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 27.09.94 р. № 42 Введено вперше 003 12 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-57-94 01.040.91 Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Складирование хранение и транспортирование материалов и полуфабрикатов. Термины и определения 004 004 Чинний з 01 07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-58-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Вяжущие системы. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-59-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Бетонные растворные смеси и бетоны. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-60-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Арматурные изделия и закладные элементы. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-61-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Формование изделий. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-62-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення Технология тяжэлых бетонов и железобетонных изделий. Тепловая обработка изделий. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-63-94 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Розпалублення доводка складування та зберігання виробів. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Распалубка доводка складирование и хранение изделий. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-64-94 01.040.91 Будівельні матеріали бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення Строительные материалы бетоны и изделия. Контроль качества технологических процессов и продукции. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 13 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.1.1-65-95 01.040.91 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни та визначення Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-66-95 01.040.91 Капітальні вкладення основні фонди. Терміни та визначення Капитальные вложения основные фонды. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-68-95 01.040.91 Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення Конкурентоспособность и товародвижение строительных материалов и изделий на внешних рынках. Термины и определения 009 009 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 02.02.95 р. № 20 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.1.1-69-99 01.040.91 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення Заполнители пористые. Термины и определения 005 005 Чинний з 01.09.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-70-2000 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Формы для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Термины и определения 004 004 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-71-2000 01.040.91 Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Оборудование для производства бетонных и железобетонных изделий. Термины и определания 004 004 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 003 ДСТУ Б А. 1.1-72-2000 01.040.91 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення Экологические характеристики строительных материалов. Термины и определения 007 007 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 Введено вперше 003 ДБН А. 1.1-73-2003 91.040.01 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві Положение по производственному нормированию затрат материалов в строительстве 010 010 Чинні з 01.01.2004 р. Наказ від 29.08.2003 р. № 150 На заміну СНиП 5.01.18-86 010 ДСТУ Б А. 1.1-74-2004 01.040.91 Вироби замкові та скоб'яні. Терміни та визначення Изделия замочные и скобяные. Термины и определения 011 011 Чинний з 01.10.2004 р. Наказ від 21.05.2004 р. № 109 На заміну ГОСТ 27346-87 003 14 А 2.2 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані А 1.2. Система сертифікації продукції у будівництві ССПБ Система сертификации продукции в строительстве ССПС А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві СМЗБ Система метрологического обеспечения в строительстве СМОС А 2. ВИШУКУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ А 2.1. Вишукування Изыскания А 2.2. Проектування Проектирование ДБН А.2.2-1-2003 13.020 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду ОВОС при проектировании и строительстве предприятий зданий и сооружений 012 012 Чинні з 01.04.2004 р. Наказ від 15.12.2003 р. № 214 На заміну ДБН А.2.2-1-95 003 ДБН А.2.2-2-96 01.140.20 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства 013 013 Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 156 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН А.2.2-3-2004 01.100.30 Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва Состав порядок разработки согласования и утверждения проектной документации для строительства 014 014 Чинні з 01.07.2004 р. Наказ від 20.01.2004 р. № 8 На заміну ДБН А.2.2-3-97 003 ДБН А.2.2-4-2003 03.120.10 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений 014 014 Чинні з 01.10.2003р. Наказ від 13.06.2003 р. № 84 На заміну СНиП 1.06.05-85 003 15 A 2.4 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані А.2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве ДБН А.2.3-1-99 91.040.01 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения 015 015 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ від 30.09.99 р. № 236 На заміну ДБН 361-92 Зміна № 1 чинна з 01.01.2001 р. Наказ від 20.10.2000 р. № 237 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2001 р. Наказ від 16.02.2001 р. № 38 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 3 чинна з 01.11.2002 р. Наказ від 8.10.2002 р. № 55 Збірник змін за 2002 р. Зміна № 4 чинна з 01.12.2002 р. Наказ від 29.12.2002 р. № 82 Збірник змін за 2002 р. Зміна № 5 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 А 2.4. Система проектної документації для будівництва СПДБ Система проектной документации для строительства СПДС ДСТУ Б А.2.4-1-95 ГОСТ 21.206-93 01.100.30 Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов 016 098 Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 На заміну ГОСТ 21.106-78 003 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 01.100.30 Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта 017 - 120 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.108-78 003 ДСТУ Б А.2.4-3-95 ГОСТ 21.408-93 01.100.30 Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов 018 097 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше Поправка - БУ № 5-1997 003 ДСТУ Б А.2.4-4-99 ГОСТ 21.101-97 01.100.30 Основні вимоги до проектної та робочої документації Основные требования к проектной и рабочей документации 019 099 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-95 ГОСТ 21.101-93 Поправка - Збірник змін за 2003 р. 003 ДСТУ Б А.2.4-5-95 ГОСТ 21.001-93 01.100.30 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення Система проектной документации для строительства. Общие положения 019 099 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.001-77 003 * Курсивом позначений тимчасовий супровід. 16 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б А.2.4-6-95 ГОСТ 21.508-93 01.100.30 Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств споруд та житлово-цивільних об'єктів Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предпрятий сооружений и жилищно-гражданских объектов 020 099 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 21.508-85 003 ДСТУ Б А.2.4-7-95 ГОСТ 21.501-93 01.100.30 Правила виконання архітектурно- будівельних робочих креслень Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей 017 099 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Hs заміну ГОСТ 21.107-78 ГОСТ 21.501-80 ГОСТ 21.502-78 ГОСТ 21.503-80 Зміна № 1 що діє тільки в Україні чинна з 01.04.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 231. Видана окремим виданням Поправки - БУ № 6-2000; Збірник змін за 2002 рік 003 ДСТУ Б А.2.4-8-95 ГОСТ 21.205-93 01.100.30 Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем Условные обозначения элементов санитарно-технических систем 016 098 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.2.4-9-95 ГОСТ 21.405-93 01.100.30 Правила виконання робочої документації теплової ізоляції' обладнання і трубопроводів Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 022 057 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.2.4-10-95 ГОСТ 21.110-95 01.100.30 Правила виконання специфікації обладнання виробів і матеріалів Правила выполнения спецификации оборудования изделий и материалов 019 099 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 21.109-80 ГОСТ 21.110-82 ГОСТ 21.111-84 003 ДСТУ Б А.2.4-11-95 ГОСТ 21.114-95 01.100.30 Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 016 099 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 003 ДСТУ Б А.2.4-12-95 ГОСТ 21.606-95 01.100.30 Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных 016 057 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше Поправка - Збірник змін за 2001 рік 003 ДСТУ Б А.2.4-13-97 ГОСТ 21.302-96 01.100.30 Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям 019 012 Чігінний з 01.01.98 р. Наказ від 15.08.97 р. № 157 Введено вперше Поправка - БУ № 2-1999 003 ДСТУ Б А.2.4-14-2005 03.120.01 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций^ Техническое задание 023 023 Чинний з 01.07.2005 р. Наказ від 11.02.2005 р. № 36 Введено вперше 003 17 A 3.2 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані А 3. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ А 3.1. Управління організація і технологія Управление организация и технология ДБН А.3.1-5-96 03.100.01 Організація будівельного виробництва Организация строительного производства 004 004 Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 На заміну СНиП 3.01.01-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 22.08.2005 р. № 140 Збірник змін за 2005 р. 003 ДСТУ Б А.3.1-6-96 03.100.01 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство 023 023 Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 27.06.96 р. № 116 На заміну ГОСТ 15.901-91 Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 БУ№ 1-1998 Зміна № 2 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН А.3.1-7-96 91.100.30 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів Производство бетонных и железобетонных изделий 004 004 Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 24.12.96 р. № 222 На заміну СНиП 3.09.01-85 003 ДБН А.3.1-8-96 91.100.30 Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів Проектирование предприятий по производству железобетонных изделий 004 004 Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 24.12.96 р. № 222 На заміну ОНТП 07-85 003 ДБН А.3.1-9-2000 91.010.10 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание 004 004 Чинні з 01.04.2001 р. Наказ від 13.10.2000 р. № 229 На заміну СНиП 3.01.09-84 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 142 Збірник змін за 2005 р. 003 РСН 192-86/ Госстрой УССР 03.120.10 Контроль качества герметизации наружных стыков панельных жилых зданий 004 004 Чинні з 01.01.87 р. Наказ від 16.12.86 р. № 232 003 РСН 335-91/ Госстрой УССР 03.100.01 Технология и организация производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве 004 004 Чинні з 01.07.91 р. Наказ від 12.03.91 р. № 31 003 РСН 337-91/ Госстрой УССР 03.120.10 Правила применения радиоизотопных и зондировочных устройств для контроля качества уплотнения грунтов 104 104 Чинні з 01.07.91 р. Наказ від 23.05.91 р. №61 003 РСН 350-88/ Госстрой УССР 03.100.01 Технология облицовки фасадов и внутренних поверхностей зданий плитами из известняка и туфа в зимних условиях 004 004 Чинні з 01.07.88 р. Наказ від 26.04.88 р. № 75 003 А 3.2. Система стандартів безпеки праці ССБЦ Система стандартов безопасности труда ССБТ 18 Б. 2.2 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані А 3.3. Система технологічної документації у будівництві СТДБ Система технологической документации в строительстве СТДС Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Б 1. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Б 1.1* Система містобудівної документації СМБД Система градостроительной документации СГСД ДБН Б.1.1-93 01.100.30 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населённых пунктов 025 025 Чинні з 01.12.93 р. Наказ від 27.10.93 р. № 183 Введено вперше 003 ДБН Б. 1-2-95 01.100.30 Склад зміст порядок розробки погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України Состав содержание порядок разработки согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины 026 026 Чинні з 01.04.96 р. Наказ від 27.11.95 р. № 229 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р. № 152 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН Б. 1-3-97 01.100.30 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів Состав содержание порядок разработки согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов 027 027 Чинні з 01.12.97 р. Наказ від 25.09.97 р. № 164 Введено вперше 003 ДБН Б. 1.1-4-2002 01.100.30 Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівного обгрунтування Состав содержание порядок разработки согласования и утверждения градостроительного обоснования 028 028 Чинні з 01.04.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 24 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р. № 152 Збірник змін за 2005 р. 003 Б 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ І НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ Б 2.1. Региональне планування і розміщення об’єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства Б 2.2. Планування та забудова міст селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов поселков и функциональных территорий ДБН 360-92** Видання 2002 р. зі змінами №1-№10 01.100.30 Планування та габудова міських і сільських поселень Планировка и застройка городских и сельских поселений 026 026 Чинні з 19.03.2002 р. Лист від 19.03.2002 р. № 1/52-170 003 РСН 341-86/ Госстрой УССР 01.100.30 Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР 026 026 Чинні з 01.07.87 р. Наказ від 19.09.86 р. № 178 003 * Шифр комплексу "Б.1" з 01.01.99 р. замінений на шифр "Б 1.1" 19 В 1.1 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані Б 2.3* Планування і забудова сільских поселень Планировка и застройка сельских поселений ДБН Б.2.4-1-94 01.100.30 Планування і забудова сільских поселень Планировка и застройка сельских поселений 029 029 Чинні з 01.03.94 р. Наказ від 05.01.94 р. № 6 На заміну РСН 175-86 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р. 003 ДБН Б.2.4-2-94 01.100.30 Види склад порядок розробки погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень Виды состав. порядок разработки согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений 029 029 Чинні з 01.09.94 р. Наказ від 29.06.94 р. № 121 На заміну РСН 168-91 Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. Наказ від 05.09.2005 р. № 152 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН Б.2.4-3-95 01.100.30 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий 030 030 Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП ІІ-97-76 003 ДБН Б.2.4-4-97 01.100.30 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств Планировка и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств 030 030 Чинні з 01.10.97 р. Наказ від 25.03.97 р. № 42 Введено вперше 003 РСН 320-86/ Госстрой УССР 01.100.30 Планировка застройка и благоустройство производственных зон сельских населенных пунктов Украинской ССР 030 030 Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 157 від 08.08.86 р. 003 В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В 1. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі Защита от опасных геологических процессов вредных эксплуатационных воздействий от пожара ДБН В.1.1-1-94 01.100.30 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах Проектирование и строительство гражданских зданий из блоков и камней пильных известняков крымских месторождений в сейсмических районах 014 014 Чинні з 01.09.94 р. Наказ від 11.07.94 р. № 136 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 13.220.40 Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 031 023 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 Введено вперше 003 ДБН В. 1.1-3-97 91.010.30 Інженерний захист територій будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення Инженерная защита территорий зданий и сооружений от оползней и обвалов. Основные положения 023 023 Чинні з 01.07.97 р. Наказ від 28.02.97 р. № ЗО Введено вперше 003 * Шифр комплексу "Б 2.4" з 01.01.99 р. замінений на шифр "Б 2.3". 20 В 1.1 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.1.1-4-98 13.220.50 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкости. Общие требования 032 032 Чинний з 01.03.99р. Наказ від 28.10.97 р. № 247 На заміну СТ СЭВ 1000-88* СТ СЭВ 5062-85 Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. Наказ від 07.07.2005 р. № 108 Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН В. 1.1-5-2000 01.100.30 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах Часть I. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях. Часть II. Здания и сооружения на просадочных грунтах 023 023 Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 30.12.98 р. № 314 На заміну СНиП 2.01.09-91 РСН 227-88 РСН 232-88 РСН 297-78 РСН 340-86 РСН 349-88 003 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 13.220.50 Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость 032 032 Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від ЗО.11.2001 р. №215 На заміну СТ СЭВ 3974-83 003 ДБН В.1.1-7-2002 13.220.01 Пожежна безпека об'єктів будівництва Пожарная безопасность объектов строительства 032 032 Чинні з 01.05.2003р. Наказ від 03.12.2002 р. № 88 На заміну СНиП 2.01.02-85* 033 003 ДСТУ Б В.1.1-8-2003 13.220.50 Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость 032 032 Чинний з 01.04.2004 р. Наказ від 20.11.2003 р. № 190 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.1.1-9-2003 13.220.50 Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость 032 032 Чинний з 01.04.2004р. Наказ від 11.11.2003 р. № 185 Введено вперше 003 ДСТУ Б В. 1.1-10-2004 13.220.40 Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку Материалы строительные. Метод испытаний на распространение огня по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении 032 032 Чинний з 01.04.2005 р. Наказ від 20.10.2004 р. № 193 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.1.1-11-2005 13.220.50 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость 032 032 Чинний з 01.01.2006 р. Наказ від 07.07.2005 р. № 109 Введено вперше 003 21 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві СНББ Система надежности и безопасности в с троительстве СНБС ДБН В.1.2-1-95 13.200 Положення про розслідування причин аварій обвалень будівель споруд їх частин та конструктивних елементів Положение о расследовании причин аварий обрушений зданий сооружений их частей и конструктивных элементов 034 023 Чинні з 01.07.95 р. Спільний наказ Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.95 р. № 85/59 На заміну "Положения о порядке расследования причин аварий зданий сооружений их частей и конструктивных элементов" Держбуду СРСР від 1986 року 003 В 1.3. Система забезпечення точності-геометричних параметрів у будівництві СТГП Система обеспеченмя точности геометрических параметров в строительстве СТГП В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві СРББ Система радиационной безопасности в строительстве СРБС ДБН В.1.4-0.01-97 13.100 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Основные положения 035 120 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 003 ДБН В.1.4-0.02-97 13.100 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Типовые документы 035 120 Чинні з 01.01.98р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 003 ДБН В.1.4-1.01-97 13.100 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни 035 120 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 003 ДБН В.1.4-2.01-97 13.100 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строи-тельних материалов и объектов строительства 035 120 Чинні з 01.01.98р. Наказ від 24.07.97 р. № 124 На заміну РСН 356-91 003 В 2. ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ БУДіВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты cooружений ДСТУБ В.2.1-1-95 ГОСТ 5686-94 13.080.20 Грунти. Метод польових випробувань палями Грунты. Методы полевых испытаний сваями 036 023 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 5686-78 ГОСТ 24546-81 ГОСТ 24942-81 003 22 В 2.1 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.1-2-96 ГОСТ 25100-95 13.080.01 Грунти. Класифікація Грунты. Классификация 037 012 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 25100-82 003 ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ 30416-96 13.080.20 Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 037 100 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.1-4-96 ГОСТ 12248-96 13.080.20 Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости 036 012 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 12248-78 ГОСТ 17245-79 ГОСТ 23908-79 ГОСТ 24586-90 ГОСТ 25585-83 ГОСТ 26518-85 003 ДСТУ Б В.2.1-5-96 ГОСТ 20522-96 13.080.20 Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань Грунты. Методь! статистической обработки результатов испытаний 036 004 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. №189 На заміну ГОСТ 20522-75 Поправка-БУ№ 4-1997 003 ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 13.080.20 Грунти. Польові випробування. Загальні положення Грунты. Полевые испытания. Общие положения 036 012 Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ГОСТ 20276-99 13.080.20 Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформативности 036 004 Чинний з 01.03.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 20276-85 ГОСТ 21719-80 ГОСТ 23253-78 ГОСТ 23741-79 003 ДСТУ Б В.2.1-8-2001 ГОСТ 12071-2000 13.080.01 Грунти. Відбирання упакування транспортування і зберігання зразків Грунты. Отбор упаковка транспортирование и хранение образцов 037 012 Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від З0.11.2001 р. №215 На заміну ГОСТ 12071-84 003 ДСТУБВ.2.1-9-2002 ГОСТ 19912-2001 13.080.20 Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием 036 012 Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 19912-81 ГОСТ 20069-81 003 РСН 262-90/ Госстрой УССР 93.020 Проектирование и устройство свайных фундаментов сельских зданий на просадочных грунтах 023 023 Чинні з 01.08.90 р. Наказ № 114 від 25.06.90 р. 003 РСН 357-91/ Госстрой УССР 93.020 Технология устройства фундаментов из железобетонных свай погружаемых вдавливанием 004 Чинні з 01.01.92 р. Наказ № 114 від 15.09.91 р. 003 РСН 359-91/ Госстрой УССР 13.080.20 Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов оснований свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов 007 007 Чинні з 01.07.91 р. Наказ № 61 від 23.05.91 р. 003 23 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения ДБН 363-92 91.040.30 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України Жилые дома для престарелых жителей сельской местности Украины 029 029 Чинні з 01.04.92 р. Наказ від 02.03.92 р. № 27 003 ДБН В.2.2-1-95 91.040.99 Будівлі і споруди для тваринництва Здания и сооружения для животноводства 030 030 Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП 2.10.03-84 003 ДБН В.2.2-2-95 91.040.99 Теплиці і парники Теплицы и парники 030 030 Чинні з 01.02.95р. Наказ від 27.01.95 р. № 17 На заміну СНиП 2.10.04-85 003 ДБН В.2.2-3-97 91.040.10 Будинки та споруди навчальних закладів Здания и сооружения учебных заведений 014 014 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 06.08.97 р. № 136 На заміну ДБН 365-92 СНиП 2.08.02-89 в частині вимог до навчальних закладів ВСН 30-86 ВСН 31-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка - Збірник змін за 2005 р. 003 ДБН В.2.2-4-97 91.040.10 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів Здания и сооружения детских дошкольных учреждений 014 014 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 06.08.97 р. № 136 На заміну ДБН 364-92 СНиП 2.08.02-89 в частині вимог до дитячих дошкільних закладів ВСН 49-86 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. 003 ДБН В.2.2-5-97 91.040.99 Захисні споруди цивільної оборони Защитные сооружения гражданской обороны 014 014 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 08.07.97 р. № 106 На заміну СНиП 11-11-77 крім додатка № 1 який діє 003 ДСТУ Б В.2.2-6-97 ГОСТ 24940-96 17.020 Методи вимірювання освітленості Методы измерения освещённости 038 120 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 13.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 24940-81 003 ДБН В.2.2-7-98 91.040.99 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин Здания и сооружения для хранения минеральных удобрений и средств защиты растений 030  030 Чинні з 01.07.98 р. Наказ від 18.02.98 р. № 41 На заміну СНиП 11-108-78 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. №195 Збірник змін за 2004 р. 003 ДБН В.2.2-8-98 91.040.99 Підприємства будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна Предприятия здания и сооружения по хранению и переработке зерна 030  030 Чинні з 0.1.07.98 р. Наказ від 18.02.98 р. № 41 На заміну СНиП 2.10.05-85 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка - БУ № 1-1999 р. 003 24 В 2.2 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.2-9-99 91.040.10 Громадські будинки та споруди. Основні положення Общественные здания и сооружения. Основные положения 014 014 Чинні з 01.01.2000р. Наказ від 04.08.99 р. № 187 На заміну СНиП 2.08.02-89 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 25.07.2001 р. № 151 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.03.2004 р. Наказ від 29.12.2003 р. № 225 Збірник змін за 2003 р. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004 р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка - Збірник змін за 2002 р 003 ДБН В.2.2-10-2001 91.040.10 Заклади охорони здоров'я Учреждения здравоохранения 039 039 Чинні з 01.04.2001 р. Наказ від 04.01.2001 р. № 2 На заміну СН 535-81 Зміна № 1 чинна з 01.04.2005 р. Наказ від 21.10.2004р. № 195 Збірник змін за 2004 р. Поправка - Збірник змін за 2005 р 003 ДБН В.2.2-11-2002 91.040.10 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення Предприятия бытового обслуживания. Основные положения 014 014 Чинні з 01.05.2002 р. Наказ від 01.03.2002 р. № 45 Введено вперше 003 ДБН В.2.2-12-2003 91.040.99 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 030 030 Чинні з 01.04.2004 р. Наказ від 30.10.2003 р. № 178 На заміну СНиП 2.10.02-84 003 ДБН В.2 2-13-2003 91.040.10 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 014 014 Чинні з 01.03.2004 р. Наказ від 10.11.2003 р. № 184 На заміну ВСН 46-86 003 ДБН В.2.2-15-2005 91.040.30 Житлові будинки. Основні положення Жилые здания. Основные положения 014 014 Чинні з 01.01.2006 р. Наказ від 28.09.2005 р. № 175 На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92 003 ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади. Чинні з 01.04.2006 р. Наказ від 27.09.2005 р. № 171 На заміну ВСН 45-86 003 РСН 272-82/ Госстрой УССР 93.020 Технология строительства заглубленных сооружений способом "сборная стена в грунте" 004 004 Чинні з 01.01.83 р. Наказ від 31.12.82р. №291 003 РСН 351-89/ Госстрой УССР 91.040.030 Разработка и внедрение адресных проектно-производственных систем крупнопанельного домостроения АППС КПД 040 040 Чинні з 01.07.89 р. Наказ № 27 від 02.03.89 р. 003 25 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта ДСТУ Б В.2.3-1-95 ГОСТ 26775-97 93.040 Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги Габариты подмостовые судоходных пролётов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования 041 101 Чинний з 01 04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 26775-81 003 ДСТУ Б В.2.3-2-97 ГОСТ 30413-96 93.080.10 Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям Дороги автомобильные. Методы определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 042 043 Чинний від 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 Введено вперше 003 ДСТУ В В.2.3-3-2000 ГОСТ 30412-96 93.080.10 Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий 042 043 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 Введено вперше 003 ДБН В.2.3-4-2000 93.080.10 Автомобільні дороги Автомобильные дороги 043 043 Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 07.04.2000 р. № 66 На заміну СНиП 2.05.02-85 та СНиП 3.06.03-85 Зміна № 1 чинна з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.01.2002 р. Наказ від 05.11.2001 р. № 208 Збірник змін за 2001 р. Зміна № 3 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 86 Збірник змін за 2002 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ДБН В.2.3-5-2001 93.080.10 Вулиці та дороги населених пунктів Улицы и дороги населённых пунктов 026 026 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ від 11.04.2001 р. № 89 Введено вперше 003 ДБН В.2.3-6-2002 93.040 Мости та труби. Обстеження і випробування Мосты и трубы. Обследования и испытания 044 044 Чинні з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 83 На заміну СНиП 3.06.07-86 044 ДБН В.2.3-7-2003 93.060 93.100 Метрополітени Метрополитены 045 045 Чинні з 01.01.2004 р. Наказ від 01.07.2003 р. № 98 На заміну СНиП ІІ-40-80 СНиП ІІІ-44-77 в частині вимог до метрополітенів 045 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 93.080.10 Дорожнє покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей Дорожное покрытие. Методы измерения сцепных качеств 046 046 Чинний з 01.04.2004 р. Наказ від 13.10.2003 р. № 71 Введено вперше 003 26 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.3-9-2003 93.080.30 Пристрої дорожи і напрямні. Загальні технічні умови Устройства дорожные направляющие. Общие технические условия 044 044 Чинний з 01.07.2004р. Наказ від 30.12.2003 р. № 227 Введено вперше 044 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 93.080.30 Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови Ограждение дорожное парапетного типа. Общие технические условия 044 044 Чинний з 01.07.2004 р. Наказ від 30.12.2003 р. № 227 Введено вперше 044 ДСТУ Б В.2.3-11-2004 93.080.30 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия 044 044 Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 02.07.2004 р. № 142 Введено вперше 044 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 93.080.30 Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні тзхнічні умови Ограждение дорожнєє металлическое барьерного типа. Общие технические условия 044 044 Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 02.07.2004 р. № 142 Введено вперше 044 РСН 288-91/ Госстрой УССР 93.080.20 Применение зол и шлаков тепловых электростанций Украины в дорожном строительстве 043 043 Чинні з 01.01.92р. Наказ від 31.12.91 р. № 142 003 РСН 358-91/ Госстрой УССР 91.140.40 Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов 047 047 Чинні з 01.01.92 р. Наказ від 28.11.91 р. № 125 003 В 2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і спору ди підземні гірничі виробки Гидротехн ические энергетические и мелиоративные системы и сооружения подземные горные выработки ДБН В.2.4-1-99 93.020 Меліоративні системи та споруди Мелиоративные системы и сооружения 048 048 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ від 25.06.99 р. № 153 На заміну СНиП 2.06.03-85 СНиП 3.07.03-85 003 ДБН В.2.4-2-2005 93.020 Полігони тверди/ побутових відходів. Основні положення проектування Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования 012 012 Чинні з 01.01.2006 р. Наказ від 17.06.2005 р. № 101 Введено вперше 003 РСН 319-81/ Госстрой УССР 93.020 Инструкция по строительству ограждений дамб хвостохранилищ с использованием вскрышных пород 004 004 Чинні з 01.07.81 р. Наказ від 25.12.80 р. №312 003 В 2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішніх мереж Инженерное оборудование сооружений внешних сетей ДСТУ Б В.2.5-1-95 ГОСТ 23695-94 91.40.70 Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия 049 015 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 23695-79 ГОСТ 24843-91 003 ДСТУ Б В.2.5-2-95 ГОСТ 8690-94 91.140.10 Радіатори опалювальні чавунні. Технічні умови Радиаторы отог.чтельные чугунные. Технические условия 049 015 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 8690-75 003 27 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.5-3-95 ГОСТ 20849-94 91.140.10 Конвектори опалювальні. Технічні умови Конвекторы отопительные. Технические условия 049 015 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 4.218-81 ГОСТ 20849-75 003 ДСТУ Б В.2.5-4-95 ГОСТ 11614-94 91.140.70 Крани змивні напівавтоматичні. Технічні умови Краны смывные полуавтоматические. Технические условия 039 039 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 11614-72 003 003 ДСТУ Б В.2.5-5-96 91.140.10 Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості Приборы отопительные. Номенклатура показателей качества 050 050 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 15.01.96 р. №4 На заміну ГОСТ 4.218-81 003 ДСТУ Б В.2.5-6-96 91.140.80 Аератори трубчасті труби дренажні фільтруючі з пористого поліетилену. Загальні технічні умови Аэраторы трубчатые трубы дренажные фильтрующие из пористого полиэтилена. Общие технические условия 051 051 030 030 Чинний з 01.07.96 р. Наказ від 29.04.96 р. № 73 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.5-7-97 ГОСТ 18297-96 91.140.70 Прилади санітарно-технічні чавунні емальовані. Технічні умови Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия 049 015 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 4.213-80 ГОСТ 1154-80 ГОСТ 7506-83 ГОСТ 10161-83 ГОСТ 18297-80 СТ СЭВ 1315-78 003 ДСТУ Б В.2.5-8-96 ГОСТ 15167-93 91.140.70 Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови Изделия санитарные керамические. Общие технические условия 052 015 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 15167-85 003 ДСТУ Б В.2.5-9-97 ГОСТ 23289-94 91.140.70 Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия 049 015 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 4.231-84 ГОСТ 23289-78 ГОСТ 23412-79 003 ДСТУ Б В.2.5-10-97 ГОСТ 25809-96 91.140.70 Змішувачі і крани водорозбірні. Типи і основні розміри Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры 049 015 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 25809-83 003 ДСТУ Б В.2.5-11-98 ГОСТ 1811-97 91.140.70 Трапи для систам каналізації будинків. Технічні умови Трапы для систем канализации зданий. Технические условия 049 015 Чинний з 01.10.98р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 1811-81 003 ДСТУ Б В.2.5-12-98 ГОСТ 30493-96 91.140.70 Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры 049 015 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 755-85 ГОСТ 21485.4-76 ГОСТ 21485.5-76 ГОСТ 22847-85 ГОСТ 23759-85 ГОСТ 26901-86 СТСЭВ 1002-78 003 28 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.5-13-98 13.220.20 Пожежна автоматика будинків і споруд Пожарная автоматика зданий и сооружений 053 053 Чинні з 01.04.99р. Наказ від 28.10.98 р. № 247 На заміну СНиП 2.04.09-84 ВСН 25-09.67-85 Поправка -Збірник змін за 2005 р 003 ДСТУ Б В.2.5-14-99 ГОСТ 19681-94 91.140.70 Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия 049 015 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 19681-83 ГОСТ 4.216-81 003 003 ДСТУ Б В.2.5-15-99 ГОСТ 10944-97 91.140.70 Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия 054 015 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 10944-75 003 ДБН В.2.5-16-99 29.240.20 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж. Определение размеров земельных участков для объектов электрических сетей 055 055 Чинні з 01.07.99 р. Наказ від 27.06.99 р. № 179 На заміну СН 465-74 003 ДСТУ Б В.2.5-17-2001 83.140.30 Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного горячего водоснабжения и отопления. Технические условия 056 056 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 4.213-80 ГОСТ 1154-80 ГОСТ 7506-83 ГОСТ 10161-83 ГОСТ 18297-80 СТ СЭВ 1315-78 003 ДСТУБВ.2.5-18-2001 83.140.30 Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом враструб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения. Технические условия 056 056 Чинний з 01.03.2001 р. Наказ від 09.01.2001 р. №4 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 91.080.40 Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови Трубы железобетонные безнапорные футерованные камнелитым вкладышем. Технические условия 015 015 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 26.03.2001 р. № 72 Введено вперше 003 ДБН В.2.5-20-2001 91.140.40 Газопостачання Газоснабжение 057 057 Чинні з 01.08.2001 р. Наказ від 23.04.2001 р. № 101 На заміну СНиП 2.04.08-87 СНиП 3.05.02-88 Поправка - Збірник змін за 2001 р. 057 29 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.5-21-2002 93.140.30 Труби зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою для мереж холодного гарячого водопостачання та водяного опалення. Технічні умови Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного горячего водоснабжения >і водяного отопления. Технические условий 056 056 Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79 Введено вперше 003 ДБН В.2.5-22-2002 91.140.60 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою Внешние сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой 056 056 Чинні з 01.07.2002 р. Наказ від 23.02.2001 р. № 40 та наказ від 07.05.2002 р. № 79 Введено вперше 003 ДБН В.2.5-23-2003 01.100.30 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення Проектированиэ электрооборудования объектов гражданского назначения 058 058 Чинні з 01.06.2004 р. Наказ від 24.09.2003 р. № 160 На заміну ВСН 59-88 059 ДБН В.2.5-24-2003 91.140.10 Електрична кабельна система опалення Электрическая кабельная система отопления 058 058 Чинні з 01.06.2004 р. Наказ від 08.09.2003 р. № 153 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.5-25:2005 ГОСТ 6942-98 77.140 Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия 049 015 Чинні з 01.01.2006р. Наказ від 20.07.2005 р. № 114 На заміну ГОСТ 4.227-83 ГОСТ 6942.0-80-6942.24-80 003 ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 77.140 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневых колодцев. Технические условия 019 015 Чинні з 01.01.2006 р. Наказ від 20.07.2005 р. № 116 На заміну ГОСТ 3634-89 ГОСТ 26008-83 003 РСН 308-85/ Госстрой УССР 91.140.10 Нормы проектирования систем водяного отопления со ступенчатой регенерацией тепла 014 014 Чинні з 01.07.85 р. Наказ № 208 від 17.12.84 р. 003 В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений ДБН 298-92 01.100.30 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий 004 004 Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 06.03.92 р. № 28 На заміну РСН 298-84 003 ДБН 338-92 01.100.30 Проектування улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків 004 004 Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 09.04.92 р. № 40 На заміну РСН 338-85 003 30 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.6-1-95 91.190 Замки і заскочки для дерев'яних дверей. Типи і основні розміри Замки и защёлки для деревянных дверей. Типы и основные размеры 011 011 Чинний з 01.01.96 р. Накаа від 06.04.95 р. № 66 На заміну ГОСТ 5089-90 003 ДСТУ Б В.2.6-2-95 91.080.40 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия 023 023 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 68 На заміну ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.3-81 ГОСТ 13015.4-81 СТ 5026-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 видана окремим виданням 003 003 ДСТУ Б В.2.6-3-95 ГОСТ 22233-93 91.080.10 Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджув&льних будівельних конструкцій. Загальні технічні умсзи Профили прессовачные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия 060 064 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заг/іну ГОСТ 22233-83 003 ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 91.080.40 Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 023 023 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 65 На заміну ГОСТ 22904-78 003 ДСТУ Б В.2.6-5-97 ГОСТ 5088-94 91.190 Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия 061 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 5088-78 003 ДБН В.2.6-6-95 01.100.30 Проектування .'удівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" Проектирование строительство и эксплуатация зданий системі' "ПЛАСТБАУ" 014 014 Чинні з 01.02.95 р. Наказ від 25.01.95 р. № 14 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 91.080.40 Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості Изделия строительные бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагруженном. Правила оценки прочности жесткости и трещиностойкости 062 023 Чинний з 01.04.96р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 8829-85 003 ДСТУ Б В.2.6-8-95 ГОСТ 30245-94 91.080.10 Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия 063 064 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 003 31 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.6-9-95 ГОСТ 24045-94 91.080.10 Профілі стальні листові гнуті з трапеціевидними гофрами для будівництва. Технічні умови Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия 063 064 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 На заміну ГОСТ 24045-86 003 ДСТУ Б В.2.6-10-96 91.080.10 Конструкції стагеві будівельні. Методи випробування навантажуванням Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагружением 064 064 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 18.12.96 р. № 219 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-11-97 91.060.50 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови Двери металлические противоударные входные в квартиры. Общие технические условия 014 014 Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 06.02.97 р. № 15 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.6-12-97 91.060.50 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний 007 007 Чинний з 01.07.97р. Наказ від 06.02.97 р. № 15 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-13-97 91.190 Вироби замкові та скобкові. Загальні технічьі умози Изделия замочные/и скобяные. Общие технические условия 011 011 Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 11.03.97 р. №32 На заміну ГОСТ 538-88 003 ДБН В.2.6-14-97 91.060.20 Покриття будинків і споруд Покрытия зданий и сооружений 004 004 Чинні з 01.01.98 р. Наказ від 07.05.97 р. № 76 На заміну: СНиП ІІ-26-76; розділу "Кровли" СНиП 3.04.01-87; ВСН 10-89; РСН 295-89; РСН 353-90; розділу "Кровли" РСН 355-91 Зміна № 1 чинна з 01.01.2000 р. Наказ від 01.10.99 р. № 237 Збірник змін за 1994-2000 pp. Зміна № 3 чинна з 01.04.2005 p. Наказ від 21.10.2004 p. № 195 Збірник змін за 2004 p. Поправка - Збірник змін за 2002 p. 003 ДСТУ Б В.2.6-15-99 91.060.50 Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови Окна и двери поливинилхлоридные. Общие технические условия 014 014 Чинний з 01.07.2000 p. Наказ від 03.12.99 p. № 291 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 30109-94 91.060.50 Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому 065 014 Чинний з 01.07.2000 p. Наказ від 23.02.2000 p. № 33 Введено вперше Поправка - Збірник змін за 2001 p. 003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 91.060.50 Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередач; Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче 038 023 Чинний з 01.01.2001 p. Наказ від 09.10.2000 p. № 226 На заміну ГОСТ 26602-85 СТ СЭВ 4183-83 003 32 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГРСТ 26602.2-99 91.060.50 Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости 038 023 Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 25891-83 в частині лабораторних випробувань ГОСТ 28799-90 СТ СЭВ 4184-83 003 ДСТУ Б В..2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 91.060.50 Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції Блоки оконные й дверные. Метод определения звукоизоляции 038 023 Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 91.060.50 Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света 038 023 Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 91.080.40 Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия 066 023 Чинний з 01.01.2001 р. Наказ від 09.10.2000 р. № 226 На заміну ГОСТ 19330-91 003 ДБН В.2.6-22-2001 91.100.99 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей 067 067 Чинні з 01.01.2002 р. Наказ від 14.09.2001 р. № 184 Введено вперше 067 ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 91.060.50 Блоки віконні. Загальні технічні умови Блоки оконные. Общие технические условия 068 014 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 26.09.2001 р. № 192 На заміну ГОСТ 23166-78 003 ДСТУ В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 91.060.50 Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия. 068 014 Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ГОСТ 24700-81 Поправка - Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.6-25-2003 91.080.01 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования 023 023 Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 24.02.2003 р. № 13 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.6-26-2004 ГОСТ 30779-2001 91.040.20 Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности 069 070 Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 20.07.2004 р. № 150 Введено вперше 003 РСТ УССР 5010-91 91.080.40 Стойки железобетонные виноградных шпалер. Технические условия 105 023 Чинний з 01.07.91 р. Наказ №48 від 12.04.91 р. 003 33 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 199-88/ Госстрой УССР 91.080.40 Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытия отапливаемых производственных зданий 021 021 Чинні з 01.07.88 р. Наказ № 82 від 16.05.88 р. 003 РСН 302-85/ Госстрой УССР 91.120.01 Технология отделки наружных стеновых панелей и деталей фасадов зданий в заводских условиях 004 004 Чинні з 01.01.86 р. Наказ № 211 від 20.12.86 р. 003 РСН 311-86/ Госстрой УССР 91.080.40 Технология изготовления конструкций из высокопрочных бетонов 023 023 Чинні з 01.07.86р. Наказ № 108 від 23.06.86 р. РСН 316-88/ Госстрой УССР 93.020 Технология и механизация строительства противофильтрационных завес и монолитных несущих стен способом "стена в грунте" 004 004 Чинні з 01.01.89 р. Наказ № 157 від 21.11.88 р. 003 РСН 317-86/ Госстрой УССР 91.100.30 Технология изготовления блоков из конструктивного ячеистого силикатного бетона автоклавного твердения для стен жилых и гражданских зданий 023 023 Чинні з 01.07.86 р. Наказ № 104 від 16.06.86 р. 003 РСН 339-86/ Госстрой УССР 91.080.40 Определение несущей способности инвентарных свай методом ускоренных циклических испытаний статическими нагрузками 106 099 Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 109 від 23.06.86 р. 003 РСН 346-87/ Госстрой УССР 91.060.30 Технология производства работ по устройству оснований пола из гипсокартонных листов 004 004 Чинні з 01.01.87 р. Наказ № 162 від 28.09.87 р. 003 РСН 348-88/ Госстрой УССР 91.060.30 Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях 005 005 Чинні з 01.01.88 р. Наказ № 217 від 22.12.87 р. 003 РСН 352-89/ Госстрой УССР 91.060.20 Проектирование устройство и эксплуатация гидроизоляционных покрытий из стеклоцемента 004 004 Чинні з 01.07.89 р. Наказ № 60 від 30.05.89 р. 003 РСН 355-91/ Госстрой УССР 91.120.30 Проектирование и выполнение герметизации стыков и гидрозащиты поверхностей с применением бутилкаучуковых мастик 004 004 Чинні з 01.04.91 р. Наказ № 22 від 07.02.91 р. 003 В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы ДСТУ Б В.2.7-1-93 91.100.10 Фосфогіпс рядозий. Технічні умови Фосфогипс рядовой. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16 08.93 р. № 139 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-2-93 91.100.10 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови Фосфогипс кондиционный для производства гипсового вяжущего и искусственного гипсового камня. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16 08.93 р. № 139 Введено вперше 003 34 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-3-93 91.100.10 Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови Камень гипсовый искусственный из фосфогипса. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16 08.93 р. № 139 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-4-93 91.100.10 В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови Вяжущее гипсовое из фосфогипса. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16 08.93 р. № 139 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-5-93 91.100.25 Кахлі пічні. Технічні умови Изразцы печные. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 16 08.93 р. № 140 На заміну РСТ 5008-73 003 ДСТУ Б В.2.7-6-94 91.100.30 Черепиця бетонна. Технічні умови Черепица бетонная. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.94 р. Наказ від 15.03.94 р. № 54 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка - Збірник змін за 2002 р 003 ДСТУ Б В.2.7-7-94 91.100.30 Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови Изделия бетонные стеновые мелкоштучные. Технические условия 005 005 Чинний з 01.04.94 р. Наказ від 15.03.94 р. № 55 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка - Збірник змін за 2002 р 003 ДСТУ Б В.2.7-8-94 91.100.60 Плити пінополістирольні. Технічні умови Плиты пенопол/гстирольные. Технические условия 005 005 Чинний з 01.07.94 р. Наказ від 24.03.94 р. № 64 На заміну ГОСТ 15588-86 Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р. Наказ від 30.01.98 р. № 23 БУ №1-1998 003 ДСТУ Б В.2.7-9-94 91.100.15 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення длп керамічних ьиробів. Технічні умови Сырье глинистоо органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения для керамических изделий. Технические условия 005 005 Чинний з 01.04.94р. Наказ від 30.03.94 р. № 75 На заміну РСТ 5023-82 . 003 ДСТУ Б В.2.7-10-95 [ГОСТ 30062-93 91.080.40 Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик 023 023 Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-11-94 91.100.60 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація Добавки для производства искусственных пористых заполнителей. Классификация 005 005 Чинней з 01.08.94 р. Наказ від 01.08.94 р. № 8 Введено вперше 003 35 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-12-94 91.100.15 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація Сырье для производства пористых заполнителей. Классификация 005 005 Чинний з 01.10.94 р. Наказ від 01.09.94 р. № 26 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-13-95 ГОСТ 26302-93 81.040.20 Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света 069 015 Чинний з 01.03.95 р. Наказ від 27.01.95 р. № 18 На заміну ГОСТ 26302-84 003 ДСТУ Б В.2.7-14-94 91.100.25 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови Сырье глинистое для производства керамзитового гравия и песка.Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.95 р. Наказ від 03.11.94 р. № 65 На заміну РСТ 5001-37 003 ДСТУ Б В.2.7-15-95 91.100.60 Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови. Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные. Технические условия 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ТУ 21 України 517-95 ТУ 21 України 0294349-32-94 003 ДСТУ Б В.2.7-16-95 91.100.15 Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей качества 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 67 На заміну ГОСТ 4.206-83 003 ДСТУ Б В.2.7-17-95 91.100.60 Гравій щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови Гравий щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 67 На заміну ГОСТ 9757-90 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р 003 ДСТУ Б В.2.7-18-95 91.100.30 Бетони легкі. Загальні технічні умови Бетоны легкие. Общие технические условия 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 06.04.95 р. № 69 На заміну ГОСТ 25820-83 003 ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 30244-94 13.220.40 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість Материалы строительные. Методы испытания на горючесть 031 015 Чинний з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 50 На заміну СТ СЭВ 382-76 СТ СЭВ 2437-80 Поправка - БУ № 5-1997 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-20-95 83.140.99 Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвуко-ізолюючій підоснові. Технічні умови Линолеум поливинилхлоридный на теплозвуко-изолирующей подоснове. Технические условия 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ГОСТ 18108-80 Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-21-95 83.140.99 Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия 005 005 Чинний з 01.07.95 р. Наказ від 03.03.95 р. № 42 На заміну ГОСТ 14632-79 003 36 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-22-95 91.100.10 В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови Вяжущие композиционные низкоактивные бесклинкерные. Общие технические условия 021 021 Чинний з 01.01.96 p. Наказ від 28.04.95 р. № 96 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-23-95 91.100.10 Розчини будівельні. Загальні технічні умови Растворы строительные. Общие технические условия 071 071 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.06.95 р. № 129 На заміну ГОСТ 28013-89 ГОСТ 4.233-86 Поправка - БУ № 3-1997 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-24-95 91.100.10 В'яжуче шлаколужне. Технічні умови Вяжущее шлакощелочное. Технические условия 007 007 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСТ 5024-89 003 ДСТУ Б В.2.7-25-95 91.100.30 Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови Бетоны тяжелые шлакощелочные. Технические условия 007 007 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСТ 5025-89 003 ДСТУ Б В.2.7-26-95 91.100.15 Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння Сырье глинистое. Метод определения чувствительности глин к сушке 005 005 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-27-95 91.100.15 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови Песок из известняков-ракушечников для строительных работ. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 На заміну РСТ 5014-82 003 ДСТУ Б В.2.7-28-95 91.100.25 Черепиця керамічна. Технічні умови Черепица керамическая. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.07.97 р. Наказ від 27.06.97 р. № 102 Збірник змін за 1994-2000 pp. 003 ДСТУ Б В.2.7-29-95 91.100.15 Дрібні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Мелкие заполнители природные из отходов промышленности искусственные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Классификация 005 005 Чинний з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 50 На заміну СТ СЭВ 382-76 СТ СЭВ 2437-80 Поправка - БУ № 5-1997 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-30-95 91.100.15 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриїтів автомобільних шляхів. Технічні умови Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований г. покрытий автомобильных дорог. Технические условия 043 043 Чинний з 01.01.96р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 На заміну ГОСТ 25607-83 . 003 37 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.7-31-95 91.100.15 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію Порядок определения запасов месторождений песка и гравия 072 072 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 14.09.95 р. № 188 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-32-95 91:100.15 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови Песок плотный природный для строительных материалов изделий конструкций и работ. Технические условия 007 007 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. №211 Не; заміну ГОСТ 8736-85 ОСТ 21-1 -80 ТУ 218 УССР 438-92 003 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 91.100.15 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови. Песок кварцево-железистый и тонкодисперсная фракция для строительных работ из отходов горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия 021 021 Чинний з 01.04.2002 р. Наказ від 31.10.2001 р. № 206 На заміну ДСТУ Б В.2.7-33-95 003 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 91.100.15 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Щебень для строительных работ из скальных горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия 021 021 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.10.2001 р. № 206 На заміну ДСТУ Б В.2.7-34-95 003 ДСТУ Б В.2.7-35-95 91.100.15 Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови Щебень песок и щебеночно-песчаная смесь из доменных и сталеплавильных шлаков для общестроительных работ. Общие технические условия 021 021 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. №211 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-36-95 91.100.15 Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови Кирпич и камни стеновые бесцементные. Технические условия 021 021 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. №211 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.99 р. Наказ від 02.12.98 р. № 278 Збірник змін за 1994-2000 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-37-95 91.100.15 Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови Плиты и изделия из природного камня. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.96 р. Наказ від 31.10.95 р. №211 На заміну ГОСТ 9480-89 ГОСТ 23342-91 003 ДСТУ Б В.2.7-38-95 ГОСТ 17177-94 91.100.60 Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний 038 005 Чинний з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 50 На заміну ГОСТ 17177-87 003 38 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 91.100.15 Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия 062 005 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. №224 На заміну ГОСТ 5578-76 В частині методів хімічного аналізу замінений на ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 003 ДСТУ Б В.2.7-40-95 ГОСТ 30256-94 91.100.60 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом 073 015 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95 р. № 224 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94 91.100.60 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем 038 015 Чинний з 01.04.96 р. Наказ від 16.11.95р. №224 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-42-97 91.100.01 Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів Методы определения водопоглощения плотности и морозостойкости строительных материалов и изделий 015 015 Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 18.03.97 р. № 38 На заміну ГОСТ 7025-91 ТУ 21 Україна 525-92 Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. 003 003 ДСТУ Б В.2.7-43-96 91.100.30 Бетони важкі. Технічні умови Бетоны тяжелые. Технические условия 023 023 Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну ГОСТ 26633-91 003 ДСТУ Б В.2.7-44-96 91.100.10 Цементи. Відбір і підготовка проб Цементы. Отбор и подготовка проб 074 074 Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну СТ СЭВ 3477-81 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-45-96 91.100.60 Бетони ніздрюваті. Технічні умови Бетоны ячеистые. Технические условия 021 021 Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 03.10.96 р. № 178 На заміну ГОСТ 25485-89 003 ДСТУ Б В.2.7-46-96 91.100.10 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови Цементы общестроительного назначения. Технические условия 074 074 Чинний з 01.01.97 р. Наказ від 03.10.96 р. № 178 На заміну ГОСТ 10178-85 та ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланових цементів Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 Збірник змін до 2002 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р 003 39 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 91.100.30 Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования 062 023 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 10060-87 003 ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 91.100.30 Бетони. Базовий перший метод визначення морозостійкості Бетоны. Базовый первый метод определения морозостойкости 062 023 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. №189 На заміну ГОСТ 10060-87 003 ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 91.100.30 Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании 062 023 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. №189 На заміну ГОСТ 10060-87 003 ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 91.100.30 Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости 062 023 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 003 003 ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 91.100.10 Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости 062 062 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 003 ДСТУ В В.2.7-52-96 ГОСТ 18124-95 91.100.15 Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови Листы асбестоцементные плоские. Технические условия 075 005 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 18124-75 003 ДСТУ Б В.2.7-53-96 ГОСТ 30340-95 91.100.15 Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия 075 005 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 16233-77 ГОСТ 20430-84 Поправка - БУ № 4-1997 р 003 ДСТУ Б В.2.7-54-96 ГОСТ 30301-95 91.100.15 Вироби азбестоцементні. Правила приймання Изделия асбестоцементные. Правила приёмки 075 005 Чинний з 01.04.97р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-55-96 ГОСТ 21485-94 91.140.70 Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия 049 005 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. №189 На заміну ГОСТ 21485.0-76 ГОСТ 21485.1-76 ГОСТ 21485.2-76 ГОСТ 21485.3-76 003 ДСТУ Б В.2.7-56-96 ГОСТ 10499-95 91.100.60 Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия 076 015 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 На заміну ГОСТ 10499-78 003 40 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-57-96 ГОСТ 30353-95 91.060.30 Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям 077 015 Чинний з 01.04.97 р. Наказ від 01.11.96 р. № 189 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-58-97 ГОСТ 30246-94 91.080.10 Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия 063 015 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-59-97 91.100.15 Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Общие технические условия 015 015 Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 11.03.97 р. №32 На заміну ГОСТ 9479-84 003 ДСТУ Б В.2.7-60-97 91.100.15 Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. Классификация 015 015 Чинний з 01.07.97 р. Наказ від 11.03.97 р. № 32 На заміну ГОСТ 9169-75 003 003 ДСТУБВ.2.7-61-97 91.100.15 Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия 015 015 Чинний з 01.07.98 р. Наказ від 11.03.97 р. №32 На заміну ГОСТ 530-80 ГОСТ 7484-78 Зміна № 1 чинна з 01.07.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Збірник змін за 2002 р. Поправка - БУ № 1-1998 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-62-97 ГОСТ 25226-96 91.100.15 Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия 005 005 Чинний з 01.01.98 р. Наказ від 15.09.97 р. № 157 На заміну ГОСТ 25226-82 Поправка - БУ № 1-1999 р 003 ДБН В.2.7-63-97 91.100.15 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва Применение в строительстве и стройиндустрии гранулированных шлаков и шлакопемзовых отсевов ферросплавного производства 021 021 Чинний з 01.04.98 р. Наказ від 30.12.97 р. № 66 На заміну РСН 329-88 003 ДБН В.2.7-64-97 91.100.15 Правила застосування хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах Правила применения химических добавок в бетонах и строительных растворах 021 021 Чинний з 01.04.98р. Наказ від 30.12.97 р. № 66 На заміну РСН 345-87 Поправка - Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-65-97 91.100.30 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація Добавки для бетонов и строительных растворов. Классификация 021 021 Чинний з 01.04.98 р. Наказ від 30.12.97 р. №66 На заміну ГОСТ 24211-91  003 41 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-66-98 91.100.10 Цементи. Номенклатура показників якості Цементы. Номенклатура показателей качества 074 074 Чинний з 01.07.98 р. Наказ від 30.03.98 р. № 65 На заміну ГОСТ 4.214-80 003 ДСТУ Б В.2.7-67-98 ГОСТ 13996-93 91.100.25 Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия 052 005 Чинний з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 13996-84 003 ДСТУ Б В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 97.150 Полотна неткані підоснова для лінолеуму. Методи випробувань Полотна нетканые подоснова для линолеума. Методы испытаний 078 005 Чинний з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 26603-85 та в частині методів випробувань – на заміну ГОСТ 26604-85 003 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 91.100.30 Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності Добавки для бетонов. Методы определения эффективности 062 023 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-70-98 ГОСТ 30444-97 13.220.40 Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я Материалы строительные. Метод испытания на распространения пламени 031 015 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 91.100.15 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 079 005 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 8269-87 та в частині методів фізико-механічних випробувань - на заміну ГОСТ 3344-83 та ГОСТ 7392-85 Поправка - Збірник змін за 2005 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 91.100.15 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа 079 015 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 25592-91 ГОСТ 25818-91 та в частині методів хімічного аналізу - на заміну ДСТУ Б В.2.7-39-95 ГОСТ 5578-94 003 ДСТУ Б В.2.7-73-98 83.140.30 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия 080 080 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 28.10.98 р. № 247 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.08.2001 р. Наказ від 18.07.2001 р. № 145 Збірник змін за 2001 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-74-98 91.100.15 Крупні заповнювачі природні із відходів промисловості штучні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Класифікація Крупные заполнители природные из отходов промышленности искусственные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Классификация 015 015 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 На заміну ГОСТ 25137-82 в частині вимог до крупних заповнювачів Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 42 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-75-98 91.100.15 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов изделий конструкций и работ. Технические условия 015 015 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 На заміну ГОСТ 8267-82 ГОСТ 8268-82 ГОСТ 10260-82 ГОСТ 23254-78 ГОСТ 26873-86 003 ДСТУ Б В.2.7-76-98 91.100.15 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови Песок для строительных забот из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогати-тельных комбинатов Украины. Технические условия 015 015 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.08.98 р. № 185 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-77-98 91.100.50 Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия 004 004 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну РСТ 5018-86 003 ДСТУ Б В.2.7-78-98 91.100.50 Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови Материал герметизирующий бутилрегенератный. Технические условия 004 004 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-79-98 91.100.50 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия 004 004 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну РСТ 5032-91 ТУ 38.514361-91 003 ДСТУ Б В.2.7-80-98 91.100.15 Цегла та камені-силікати і. Технічні умови Кирпич и камни силикатные. Технические условия 005 005 Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 На заміну ГОСТ 379-79. 003 ДСТУ Б В.2.7-81-98 91.100.50 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов 081 081 Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 03.12.98 р. № 279 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.01.2006 р. Наказ від 23.08.2005 р. № 143 Збірник змін за 2005 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-82-99 91.100.10 В'яжучі гіпсові. Технічні умови Вяжущие гипсовые. Технические условия 015 015 Чинний з 01.06.99 р. Наказ від 03.02.98 р. № 22 На заміну ГОСТ 125-79 ГОСТ 23789-79 ГОСТ 26871-86 003 ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 91.100.50 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 082 005 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 2678-87 003 43 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 91.100.50 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 082 005 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. №117 На заміну ГОСТ 26589-85 003 ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 91.100.50 Цементи сульфатостійкі. Технічні умови Цементы сульфатостойкие. Технические условия 083 074 Чинний з 01.10.99 р. Наказ від 11.05.99 р. №117 На заміну ГОСТ 22266-76 Зміна № 1 що діє тільки в Україні чинна з 15.04.2000 р. Наказ від 08.04.2000 р. № 80 Збірник змін за 1994-2000 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96 91.100.10 Цементи тампонажні. Методи випробувань Цементы тампонажные. Методы испытаний 084 103 Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 26798.0-65 ГОСТ 26798.1-85 ГОСТ 26798.2-85 003 ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96 91.100.10 Цементи тампонажні типів 1-Q та 1-Н. Методи випробувань Цементы тампокажные типов 1-G и 1-Н. Методы испытаний 084 103 Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 11.05.99р. №117 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-88-99 ГОСТ 1581-96 91.100.10 Портландцемент м тампонажні. Технічні умови Портландцементы тампонажные. Технические условия 084 074 Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 11.05.99 р. № 117 На заміну ГОСТ 1581-86 003 ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 12801-98 93.080.20 Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний 085 043 Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 13.09.99 р. № 248 На заміну ГОСТ 12801-84 Зміна № 1 чинна з 01.04.2003 р. Наказ від 05.12.2002 р. № 90 Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-90-99 91.100.10 Вапно будівельне. Технічні умови Известь строительная. Технические условия 015 015 Чинний з 01.01.2000 р. Наказ від 22.06.99 р. № 150 На заміну ГОСТ 9179-77 ГОСТ 22688-77 003 ДСТУБВ.2.7-91-99 91.100.10 В'яжучі мінеральні. Класифікація Вяжущие минеральные. Классификация 015 015 Чинний з 01.03.99 р. Наказ від 25.11.98р. №273 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-92-99 93.080.20 Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови Смеси бетонные и цементобетоны дорожные на известняковых заполнителях. Технические условия 081 081 Чинний з 01.04.2000 р. Наказ від 03.11.99 р. № 267 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-93-2000 83. 140.30 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови Трубы для сетей холодного и горячего водоснабжение из полипропилена. Технические усчовия 056 056 Чинний з 01.03.2000 р. Наказ від 31.01.2000 р. № 20 Введено вперше 003 44 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-94-2000 ГОСТ 4640-93 91.100.60 Вата мінеральна. Технічні умови Вата минеральная. Технические условия 073 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 4640-84  003 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 ГОСТ 6266-97 91.100.10 91.100.50 Листи гіпсокартонні. Технічні умови Листы гипсокартонные. Технические условия 086 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 6266-89 Поправка - Збірник змін за 2002 р. 003 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ГОСТ 7473-94 91.100.30 91.100.10 Суміші бетонні. Технічні умови Смеси бетонные.Технические условия 062 023 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 7473-85 003 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ГОСТ 9573-96 91.100.60 Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия 073 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 9573-82 003 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 ГОСТ 21880-94 91.100.60 Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия 073 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 21880-85 003 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ГОСТ 22950-95 91.100.60 Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем. Технические условия 073 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 22950-78 003 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 ГОСТ 25094-94 91.100.10 Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань Добавки активные минеральные для цементов. Метотоды испытаний 083 103 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 25094-82 003 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ГОСТ 30547-97 91.100.50 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 087 005 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 23.02.2000 р. № 33 На заміну ГОСТ 4.203-79 ГОСТ 2551-75 ГОСТ 23835-79 ГОСТ 26027-85 Поправки - Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р. 003 ДСТУ Б В. 2.7-102-2000 91.100.15 Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови Щебень и песок декоративные из скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия 021 021 Чинний з 01.07.2000 р. Наказ від 18.04.2000 р. № 80 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 ГОСТ 30307-95 91.100.50 Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия 082 015 Чинний з 01.10.2000 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 003 45 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-104-2000 91.100.10 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для производства вяжущих материалов. Технические условия 015 015 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 На заміну ГОСТ 4013-82 003 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ГОСТ 7076-99 91.100.60 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 038 023 Чинний з 01.07.2001 р. Наказ від 14.12.2000 р. № 280 На заміну ГОСТ 7076-87 003 ДСТУ Б В.2.7-106-2001 91.100.50 Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали БУТЕПРОЛ-2М ТЕГЕРОН. Технічні умови Герметизирующие нетвердеющие полимерные материалы БУТЕПРОЛ-2М ТЕГЕРОН. Технические условия 004 004 Чинний 301.07.2001 р. Наказ Держбуду України від 06.02.2001 р. № 28 На заміну ТУ 21 -29-58-77 ТУ 21-29-87-82 003 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 ГОСТ 24866-99 81.040.20 Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия 069 023 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ГОСТ 24866-89 003 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 91.100.50 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічн умови Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 087 004 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ГОСТ 4.222-83 ГОСТ 25591-83 003 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 91.100.15 Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови Породы карбонатные для производства извести. Технические условия 015 015 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 31.08.2001 р. № 170 На заміну ОСТ 21-27-76 003 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 ГОСТ 30698-2000 81.040.20 Скло загартоване будівельне. Технічні умови Стекло закаленное строительное. Технические условия 069 015 Чинний з 01.01.2002 р. Наказ від 26.09.2001 р. № 192 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 91.060.10 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия 015 015 Чинний з 01.04.2002р. Наказ від З0. 11.2001 р. №215 На заміну ГОСТ 6428-83 Зміна № 1 чинна з 01.01.2003 р. Наказ від 26.10.2004 р. № 203 Збірник змін за 2004 р. 003 46 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-112-2002 91.100.10 Цементи. Загальні технічні умови Цементы. Общие технические условия 088 088 Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 25 На заміну ГОСТ 22236-85 та ГОСТ 22237-85 Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 р. Наказ від 05.05.2003 р. № 48 Збірник змін за 2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.10.2004 р. Наказ від 21.05.2004 р. № 108 Збірник змін за 2004 р. Поправка - Збірник змін за 2002 р. 088 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 ГОСТ 25945-98 91.100.50 Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний 087 004 Чинний з 01.07.2002 p. Наказ від 31.01.2002 p. № 26 На заміну ГОСТ 25945-87 003 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000 91.100.30 Суміші бетонні. Методи випробувань Смеси бетонные. Методы испытаний 062 005 Чинний з 01.07.2002 р. Наказ від 31.01.2002 р. № 26 На заміну ГОСТ 10181.0-81 ГОСТ 10181.1-81 ГОСТ 10181.2-8 ГОСТ 10181.3-81 ГОСТ 10181.4-8 003 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 81.040.20 Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови Стекло с низкосмиссионным твёрдым покрытием. Технические условия 069 015 Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Введено вперше 003 ДСТУБВ.2.7-116-2002 ГОСТ 30740-2000 91.100.50 Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия 089 004 Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 11.04.2002 р. № 70 Введено вперше 003 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ГОСТ 6787-2001 91.100.25 Плитки керамічні для підлог. Технічні умови Плитки керамические для полов. Технические условия 090 005 Чинний з 01.10.2002 р. Наказ Держбуду України від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 6787-90 003 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 ГОСТ 27180-2001 91.100.25 Плитки керамічні. Методи випробувань Плитки керамические. Методы испытаний 090 005 Чинний з 01.10.2002 р. Наказ від 07.05.2002 р. № 87 На заміну ГОСТ 27180-86 003 ДСТУ Б В.2.7-119-2003 93.080.20 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Техничекие условия 043 043 Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 25.02.2003 р. № 14 На заміну ГОСТ 9128-84 003 ДСТУБВ.2.7-120-2003 91.100.25 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови Добавки энергосберегающие для керамических строительных изделий. Общие технические условия 015 015 Чинний з 01.07.2003 р. Наказ від 25.02.2003 р. № 14 Введено вперше 003 47 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДСТУ Б В.2.7-121-2003 93.080.20 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия 043 043 Чинний з 01.01.2004 р. Наказ від 01.07.2003 р. № 93 На заміну ГОСТ 9128-84 003 ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ГОСТ 111-2001 81.040.20 Скло листове. Технічні умови Стекло листовое. Технические условия 069 015 Чинний з 01.10.2003 р. Наказ від 11.08.2003 р. № 135 На заміну ГОСТ 111-90 091 ДСТУ Б В.2.7-123-2004 ГОСТ 30826-2001 81.040.20 Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия 069 015 Чинний з 01.01.2005 р. Наказ від 20.07.2004 р. № 150 Введено вперше 070 ДСТУ Б В.2.7-124-2004 81.040.20 Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови Цемент для строительных растворов. Технические условия 074 074 Чинний з 01.04.2005 р. Наказ від 07.12.2004 р. № 234 На заміну ГОСТ 25328-82 074 РСТ УССР 5015-84 91.100.60 Маты прошивные теплозвукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна из горных пород 107 005 Чинний з 01.01.85 р. Наказ від 23.10.84 р. № 175 003 РСТ УССР 5020-90 91.100.60 Сырье из горных пород для производства штапельных волокон 107 015 Чинний з 01.01.91 р. Наказ від 05.12.90 р. № 186 003 РСТ УССР 5027-89 91.100.50 Паста и мастика битумная эмульсионная на твердых эмульгаторах. Технические условия 004 004 Чинний з 01.01.90 р. Наказ від 30.11.89 р. № 152 003 РСТ УССР 5028-90 91.100.15 Материалы из малопрочных известняков юга Украины для дорожных работ. Технические условия 043 043 Чинний з 01.01.91 р. Наказ від 05.12.90 р. № 187 003 РСН 201-89/ Госстрой УССР 91.100.15 Использование кварцево-железистого песка и тонкодисперсной фракции из отходов магнитного обогащения железных руд горнообогатительных комбинатов Украинской ССР 021 021 Чинні з 01.01.90 р. Наказ від 30.11.89 р. № 152 003 РСН 251-88/ Госстрой УССР 91.120.99 Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций 099 099 Чинні з 01.07.88 р. Наказ від 23.05.88 р. № 84 003 РСН 278-83/ Госстрой УССР 91.100.30 Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций 099 099 Чинні з 01.01.84 р. Наказ від 09.06.83 р. № 106 003 РСН 279-86/ Госстрой УССР 91.100.30 Применение УПБ в качестве добавки в бетон 023 023 Чинні з 01.07.86 р. Наказ від 23.06.86 р. № 108 003 РСН 334-89/ Госстрой УССР 91.100.10 Технология индустриальной отделки внутренних поверхностей знаний с применением гипсокартонньх .листов 004 004 Чинні з 01.07.89 р. Наказ від № 003 48 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані РСН 336-90/ Госстрой УССР 91.100.10 Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих бетонов и конструкций 007 007 Чинні з 01.01.90 р. Наказ від 20.09.89 р. № 123 003 РСН 354-90/ Госстрой УССР 91.100.30 Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве 007 007 Чинні з 01.01.91 р. Наказ від 26.12.90 р. № 202 003 В 2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент Строительная техника оснастка инвентарь и инструмент ДБН В.2.8-1-95 91.220 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення Требования к разработке средств механизации в строительстве и оценка их технического уровня. Основные положения 092 092 Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 На заміну РСН 347-88 Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ДБН В.2.8-2-95 91.220 Будівельні машини обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення Строительные машины оборудование и механизированный инструмент. Виды испытаний. Порядок их проведения 092 092 Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-3-95 91.220 Технічна експлуатація будівельних машин. Техническая эксплуатация строительных машин 004 004 Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введемо вперше 003 ДБН В.2.8-4-96 91.220 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Общие требования 004 004 Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-5-96 91.220 Технічні параметри засобів механізації що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях Технические параметры средств механизации подлежащие контролю при сертификационных испытаниях 004 004 Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-6-96 91.220 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових Техническое обслуживание и ремонт кранов самоходных стреловых 004 004 Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-7-96 91.220 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства 093 093 Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 30.08.96 р. № 154 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-8-96 91.220 Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги Машины и оборудование для механизации штукатурных работ в строительстве. Общие технические условия 092 092 Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 30.08.96 р. № 154 Введено вперше 003 49 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН В.2.8-9-98 91.220 Експлуатація будівельних машин Загальні вимоги Эксплуатация строительных машин. Общие требования 004 004 Чинні з 01.10.98 р. Наказ від 25.05.98 р. № 110 На заміну ГОСТ 25646-83 003 ДСТУ В В.2.8-10-98 91.220 Стропи вантажні. Класифікація параметри та розміри технічні вимоги Стропы грузовые. Классификация параметры и размеры технические требования 094 094 Чинний з 01.01.99 р. Наказ від 25.11.98 р. № 273 На заміну ГОСТ 25573-82 Зміна № 1 чинна з 01.01.2002 р. Наказ від ЗО. 11.2001 р. № 215 Збірник змін за 2001 р. Поправки - Збірники змін за 2001 р. та за 2002 р. 003 ДБН В.2.8-11-99 91.220 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів Технические требования к ремонту типовых повреждений металлоконструкций грузоподъёмных кранов 095 095 Чинні з 01.10.99 р. Наказ від 14.04.99 р. № 95 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-12-2000 91.220 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві Типовые нормы расхода топлива и смазочных материалов для^эксплуатации техники в строительстве 004 004 Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 12.01.2000 р. № 12 Введено вперше Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ від 24.11.2003 р. № 194 Збірник змін за 2003 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ДБН В.2.8-13-2000 91.220 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин Техническое диагностирование гидропривода строительных машик 004 004 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 003 ДБН В.2.8-14-2000 91.220 Правила зберіг&ння будівельних машин Правила хранения строительных машин 004 004 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ від 30.06.2000 р. № 142 Введено вперше 003 В З. ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕМОНТ РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж Эксплуатаци я конструкций и инженерного оборудования сооружений внешних сетей ДБН В.3.1-1-2002 91.040.99 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений 004 004 Чинні з 01.07.2003р. Наказ від 02.12.2002 р. № 85 Введено вперше 004 ДБН 362-92 91.060.10 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд що експлуатуються. Оценка технического состояния стальных конструкций эксплуатируемых производственных зданий и сооружений 064 064 Чинні з 01.07.92 р. Наказ від 19.03.92 р. № 32 Введено вперше 003 50 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані В 3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Реконструкция ремонт реставрация объектов строительства ДБН В.3.2-1-2004 91.040.99 Реставраційні консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини 096 096 Чинні з 01.01.2005 р. Наказ від 13.09.2004 р. № 173 Введено вперше 003 РСН 342-91/ Госстрой УССР 91.040.99 Технология производства работ по усилению строительных конструкций на реконструируемых предприятиях 104 099 Чинні з 01.01.92р. Наказ від 13.10.91 р. № 113 003 РСН 343-86/ Госстрой УССР 91.040.99 Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий 104 120 Чинні з 01.06.87 р. Наказ від 16.12.86 р. № 234 003 Г. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПОСІБНИКИ Г1. 0РГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ І ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВИ ДБН Г.1-1-93 01.120 Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів Порядок определения стоимости разработки нормативных документов 004 004 Чинні з 01.07.93 р. Наказ від 27.04.93 р. № 46 Введено вперше 003 ДБН Г. 1-3-95 91.100.30 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів. Типовые нормы расхода молотого шлака и щелочного компонента для приготовления шлакощелочных бетонов сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкционных изделий 007 007 Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 23.04.95 р. № 129 На заміну РСН 344-87 003 ДБН Г. 1-4-95 91.040.01 Правила переведения складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві Правила перевозки складирования и хранения материалов изделий конструкций и оборудования в строительстве 004 004 Чинні з 01.01.96 р. Наказ від 07.07.95 р. № 134 Введено вперше 003 ДБН Г.1-5-96 91.220 Нормативна база оснащення будівельних організацій бригад засобами механізації інструментом та інвентарем Нормативная база оснащения строительных организаций боигад средствами механизации инструментом г инвентарем 004 004 Чинні з 01.09.96 р. Наказ від 03.04.96 р. № 49 На заміну РСН 237-87 003 ДБН Г. 1-6-96 91.100.30 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів Временные нормы для расчета расхода тепловой энергии при тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий 004 004 Чинні з 01.01.97 р. Наказ від 02.09.96 р. № 157 На заміну СН 513-79 003 51 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Г. 1-7-97 91.100.25 Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних Временные нормы для расчета расходов тепловой и электрической энергии при производстве кирпича и камней керамических 004 004 Чинні з 01.03.98 р. Наказ від 23.10.97 р. № 170 Введено вперше 003 ДБН Г.1-8-2000 91.100.15 Норми розрахунку витрат палива теплової та електричної енергії при виробництві вапна цегли і каменів силікатних 004 004 Чинні з 01.07.2000 р. Наказ від 12.01.2000 р. № 9 Введено вперше 003 52 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ І ПРАВИЛА Д1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З КОШТОРИСНОГО НОРМУВАННЯ Д 1.1. Кошторисна документація ДБН Д 1.1-1-2000 91.040.01 Правила визначання вартості будівництва 109 109 Чинні з 01.10.2000р. Наказ № 174 від 27.08.2000 p. На заміну ДБН IV-16-98 частини І II Доповнення № 1 чинне з 01.01.2001р. Наказ № 220 від 04.10.2000 p. Доповнення' № 3 чинне з 01.07.2002р. Наказ № 80 від 07.05.2003 p. Зміна № 2 чинна з 01.07.2003 p. Наказ № 85 від 17.06.2003 Зміни чинні з 01.07.2005 p. Наказ № 94 від 13.06.2005 p. Зміни чинні з 01.01.2006 p. Наказ № 28 від 28.12.2005 p. 109 ДБН Д 1.1-2-99 91.040.01 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну ДБН IV-5-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 p. 110 ДБН Д 1.1-3-99 91.040.01 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ №270 від 05.11.99 p. На заміну ДБН IV-6-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 p. Наказ № 48 від 11.03.2002 p. Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 p. Наказ № 92 від 06.12.2002 p. 110 ДБН Д 1.1-4-2000 91.040.01 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну ВСН-97 Доповнення № 1 чинне з 01.01.2003 p. Наказ № 92 від 06.12.2002 p. 109 ДБН Д 1.1-5-2001 91.040.01 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи 111 111 Чинні з 01.10.2001 p. Наказ № 168 від 21.08.2001 p. На заміну ССН-84 111 ДБН Д 1.1-6-2000 91.040.01 Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы 109 109 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. 109 ДБН Д 1.1-7-2000 91.040.01 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюється на території України 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 285 від 14.12.2000 р. На заміну ДБН IV-16-98 частина III Доповнення № 1 чинне з 01.07.2002 p. Наказ № 7 від 10.07.2002 p. Зміна № 1 чинна з 01.07.2003 p. Наказ № 85 від 17.06.2003 p. Зміни чинні з 01.01.2006 p. Наказ № 27 від 28.12.2005 p. 109 53 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані Д 2. КОШТОРИСНІ НОРМИ Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи ДБН Д 2.2-1-99 91.040.01 Збірник 1. Земляні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну СНУ-93 Сборник 1 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-2-99 91.040.01 Збірник 2. Гірничорозкривні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 2 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-3-99 91.040.01 Збірник 3. Буропідривні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ №270 від 05.11.99 p. На заміну ДБН IV-6-97 Доповнення № 1 чинне з 11.03.2002 p. Наказ № 48 від 11.03.2002 p. Доповнення № 2 чинне з 01.01.2003 p. Наказ № 92 від 06.12.2002 p. 110 ДБН Д 2.2-4-99 91.040.01 Збірник 4. Свердловини 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-5-99 91.040.01 Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 5 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 54 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-6-99 91.040.01 Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну СНУ-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-7-99 91.040.01 Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2003 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-8-99 91.040.01 Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-9-99 91.040.01 Збірник 9. Металеві конструкції 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна З 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-10-99 91.040.01 Збірник 10. Дерев'яні конструкції 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2001 р. Наказ № 48 від 11.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.2-11-99 91.040.01 Збірник 11. Підлоги 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 55 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-12-99 91.040.01 Збірник 12. Покрівля 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну СНУ-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № З чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-13-99 91.040.01 Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне З 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміїна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 01.04.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-14-99 91.040.01 Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 14 110 ДБН Д 2.2-15-99 91.040.01 Збірник 15. Оздоблювальні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 15 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-16-99 91.040.01 Збірник 16. Трубопроводи внутрішні 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № З чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-17-99 91.040.01 Збірник 17. Водопровід і каналізація -внутрішнє обладнання 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.2-18-99 91.040.01 Збірник 18. Опалювання - внутрішнє обладнання 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 18 110 56 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-19-99 91.040.01 Збірник 19. Газопостачання - внутрішнє обладнання 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 19 110 ДБН Д 2.2-20-99 91.040.01 Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 20 110 ДБН Д 2.2-21-99 91.040.01 Збірник 21. Електроосвітлення будівель 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 21 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-22-99 91.040.01 Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-23-99 91.040.01 Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 23 110 ДБН Д 2.2-24-99 91.040.01 Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-25-99 91.040.01 Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповненню № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 43 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 57 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-26-99 91.040.01 Збірник 26. Теплоізоляційні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну СНУ-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-27-99 91.040.01 Збірник 27. Автомобільні дороги 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 27 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-28-99 91.040.01 Збірник 28. Залізниці 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-29-99 91.040.01 Збірник 29. Тунелі та метрополітени 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 29 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна З 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-30-99 91.040.01 Збірник З0. Мости і труби 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник З0 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБНД 2.2-31-99 91.040.01 Збірник 31. Аеродроми 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 31 110 ДБН Д 2.2-32-99 91.040.01 Збірник 32. Трамвайні колії 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 27Р від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 32 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 58 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-33-99 91.040.01 Збірник 33. Лінії електропередачі 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну СНУ-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 2 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.2-34-99 91.040.01 Збірник 34. Споруди зв'язку радіомовлення і телебачення 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 34 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01 2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-36-99 91.040.01 Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 36 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.2-37-99 91.040.01 Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-38-99 91.040.01 Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 38 110 ДБН Д 2.2-39-99 91.040.01 Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.2-40-99 91.040.01 Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 40 110 ДБН Д 2.2-41-99 91.040.01 Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 41 110 ДБН Д 2.2-42-99 91.040.01 Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 42 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 59 Позначення код за ДК-004 Назва ор.-анізація-розробник та організація ще здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.2-43-99 91.040.01 Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 43 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-44-99 91.040.01 Збірник 44. Підводно-будівельні водолазні роботи 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 44 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-45-99 91.040.01 Збірник 45. Промислові печі і труби 110 110 Чинні з 01.0.1.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 45 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.2-46-99 91.040.01 Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 46 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 110 ДБН Д 2.2-47-99 91.040.01 Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження багатолітні плодові насадження 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну СНУ-93 Сборник 47 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування ДБН Д 2.3-1-99 91.040.01 Збірник 1. Металообробне устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 1 110 ДБН Д 2.3-2-99 91.040.01 Збірник 2. Деревообробне устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 2 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 60 Позначення код за ДК-004 Назва ор.-анізація-розробник та організація ще здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.3-3-99 91.040.01 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну НМО-93 Сборник З Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.3-4-99 91.040.01 Збірник 4. Дробильно-розмельне збагачувальне та агломераційне устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 4 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-5-99 91.040.01 Збірник 5. Вагове устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 5 110 ДБН Д 2.3-6-99 91.040.01 Збірник 6. Теплосилове устаткування 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 6 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 110 ДБН Д 2.3-7-99 91.040.01 Збірник 7. Компресорні установки насоси і вентилятори 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 7 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-8-99 91.040.01 Збірник 8. Електротехнічні установки 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 8 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. Наказ № 41 від 22.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.3-9-99 91.040.01 Збірник 9. Електричні печі 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну ЦМО-93 Сборник 9 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 61 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.3-10-99 91.040.01 Збірник 10. Устаткування зв'язку 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну НМО-93 Сборник 10 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.3-11-99 91.040.01 Збірник 11. Прилади засоби автоматизації та обчислювальної техніки 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 11 Випуск № 1 Чинні 301.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-12-99 91.040.01 Збірник 12. Технологічні трубопроводи 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 12 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 22.02.2002 р. Наказ № 41 від 22.02.2002 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04.2004 р. Наказ № 41 від 10.03.2004 р. 110 ДБН Д 2.3-13-99 91.040.01 Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 13 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-14-99 91.040.01 Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 14 Випуск- № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-15-99 91.040.01 Збірник 15. Устаткування для очищення газів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 15 110 ДБН Д 2.3-16-99 91.040.01 Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 16 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 62 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.3-17-99 91.040.01 Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну НМО-93 Сборник 17 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-18-99 91.040.01 Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 18 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-19-99 91.040.01 Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 19 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-20-99 91.040.01 Збірник 20. Устаткування сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 20 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-21-99 91.040.01 Збірник 21. Устаткування метрополітенів тунелів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 21 110 ДБН Д 2.3-22-99 91.040.01 Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 22 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-23-99 91.040.01 Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 23 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.3-24-99 91.040.01 Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 24 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-25-99 91.040.01 Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ №270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 25 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 63 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.3-26-99 91.040.01 Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 p. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну НМО-93 Сборник 26 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-27-99 91.040.01 Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 27 110 ДБН Д 2.3-28-99 91.040.01 Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 28 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-29-99 91.040.01 Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 29 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.3-30-99 91.040.01 Збірник З0. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник З0 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.3-31-99 91.040.01 Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 31 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-32-99 91.040.01 Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 32 ВИПУСК № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-33-99 91.040.01 Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 33 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-34-99 91.040.01 Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 34 Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 64 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.3-35-99 91.040.01 Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв 110 110 Чинні з 0І.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 p. На заміну НМО-93 Сборник 35 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-36-99 91.040.01 Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 36 110 ДБН Д 2.3-37-99 91.040.01 Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань 110 110 Чинні з 01.01.2000р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 37 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. 110 ДБН Д 2.3-38-99 91.040.01 Збірник 38. Устаткування загального призначення 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 38 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 48 від 11.03.2002 р. 110 ДБН Д 2.3-39-99 91.040.01 Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв 110 110 Чинні з 01.01.2000 р. Наказ № 270 від 05.11.99 р. На заміну НМО-93 Сборник 39 Випуск № 1 Чинні з 01.03.2001 р. Наказ № 52 від 12.03.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 11.03.2002 р. Наказ № 43 від 11.03.2002 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.04 110 Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи ДБН Д 2.4-1-2000 91.040.01 Збірник 1. Земляні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 51 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-2-2000 91.040.01 Сборник 2. Фундаменти 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 52 Допвнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. 109 65 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.4-3-2000 91.040.01 Збірник 3. Стіни 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну СНИрР-93 Сборник 53 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-4-2000 91.040.01 Збірник 4. Перекриття 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 54 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-5-2000 91.040.01 Збірник 5. Перегородки 109 109 Чинні з 0І.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 55 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. 109 ДБН Д 2.4-6-2000 91.040.01 Збірник 6. Прорізи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 56 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-7-2000 91.040.01 Збірник 7. Підлоги 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наг:аз № 201 від 14.09.2000 р. На задіну СНИрР-93 Сборник 57 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 66 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.4-8-2000 91.040.01 Збірник 8. Дахи покрівлі 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну СНИрР-93 Сборник 58 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-9-2000 91.040.01 Збірник 9. Сходи ганки 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 59 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. 109 ДБН Д 2.4-10-2000 91.040.01 Збірник 10. Пічні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 60 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 p. 109 ДБН Д 2.4-11-2000 91.040.01 Збірник 11. Штукатурні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну СНИрР-93 Сборник 61 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-12-2000 91.040.01 Збірник 12. Малярні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 62 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 67 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.4-13-2000 91.040.01 Збірник 13. Склярські шпалерні та облицьовувальні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну СНИрР-93 Сборник 63 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-14-2000 91.040.01 Збірник 14. Ліпні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 64 Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-15-2000 91.040.01 Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 65 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-16-2000 91.040.01 Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 66 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 3 чинне з 17.05.2001 р. Наказ № 123 від 17.05.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-17-2000 91.040.01 Збірник 17. Електромонтажні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 67 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. 109 68 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організаціє що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.4-18-2000 91.040.01 Збірник 18. Благоустрій 109 109 Чинні з 01.10.2000 p. Наказ № 201 від 14.09.2000 p. На заміну СНИрР-93 Сборник 68 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 ДБН Д 2.4-19-2000 91.040.01 Збірник 19. Ізоляційні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 69 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. 109 ДБН Д 2.4-20-2000 91.040.01 Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи 109 109 Чинні з 01.10.2000 р. Наказ № 201 від 14.09.2000 р. На заміну СНИрР-93 Сборник 70 Доповнення № 1 чинне з 01.04.2001 р. Наказ № 94 від 13.04.2001 р. Доповненню № 2 чинне з 01.05.2001 р. Наказ № 124 від 17.05.2001 р. Доповнення № 4 чинне з 01.01.2002 р. Наказ № 220 від 12.12.2001 р. Доповнення № 5 чинне з 01.01.2003 р. Наказ № 92 від 06.12.2002 р. Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 109 Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи ДБН Д 2.5-1-2001 91.040.01 Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р.; На заміну ССН-84 Раздел 1 111 ДБН Д 2.5-2-2001 91.040.01 Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 2 111 ДБН Д 2.5-3-2001 91.040.01 Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел З Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Haказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-4-2001 91.040.01 Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 4 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 69 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.5-5-2001 91.040.01 Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей 111 111 Чинні з 01.10.2001 p. Наказ № 168 від 21.08.2001 p. На Заміну ССН-84 Раздел 5 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-6-2001 91.040.01 Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 6 111 ДБН Д 2.5-7-2001 91.040.01 Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 7 111 ДБН Д 2.5-8-2001 91.040.01 Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 8 111 ДБН Д 2.5-9-2001 91.040.01 Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 9 111 ДБН Д 2.5-10-2001 91.040.01 Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 10 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-11-2001 91.040.01 Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 11 111 ДБН Д 2.5-12-2001 91.040.01 Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну GCH-84 Раздел 12 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-13-2001 91.040.01 Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 13 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-14-2001 91.040.01 Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 14 111 ДБН Д 2.5-15-2001 91.040.01 Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 15 111 70 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.5-16-2001 91.040.01 Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів 111 111 Чинні з 01.10.2001 p. Наказ № 168 від 21.08.2001 p. На Заміну ССН-84 Раздел 5 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-17-2001 91.040.01 Збірник 17. Карбувальні вибивні давильні роботи 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну СЄН-84 Раздел 17 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ № 2:30 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-18-2001 91.040.01 Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На замічу ССН-84 Раздел 18 111 ДБН Д 2.5-19-2001 91.040.01 Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 19 111 ДБН Д 2.5-20-2001 91.040.01 Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 20 111 ДБН Д 2.5-21-2001 91.040.01 Збірник 21. Різні роботи 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ОСН-84 Раздел 21 111 ДБН Д 2.5-22-2001 91.040.01 Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 22 Зміна № 1 чинна з 01.01.2004 р. Наказ№ 230 від 30.12.2003 р. 111 ДБН Д 2.5-23-2001 91.040.01 Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Роздел 23 111 ДБН Д 2.5-24-2001 91.040.01 Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 24 111 ДБН Д 2.5-25-2001 91.040.01 Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів 111 111 Чинні з 01.10.2001 р. Наказ № 168 від 21.08.2001 р. На заміну ССН-84 Раздел 25 111 Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пуско-налагоджувальні роботи ДБН Д 2.6-1 -2000 91.040.01 Сборник 1. Электротехнические устройства 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-2-2000 91.040.01 Сборник 2. Автоматизированные системы управления 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 71 Позначення код за ДК-004 Назва організація-розробник та організація що здійснює супровід Додаткові дані ДБН Д 2.6-3-2000 91.040.01 Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-4-2000 91.040.01 Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-5-2000 91.040.01 Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование 109 109 Чинні 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-6-2000 91.040.01 Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-7-2000 91.040.01 Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-8-2000 91.040.01 Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ- № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 ДБН Д 2.6-9-2000 91.040.01 Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации 109 109 Чинні з 01.01.2001 р. Наказ № 220 від 04.10.2000 р. Введено вперше 109 72 ПОКАЖЧИК реестра фонду чинних державних національних нормативних документів Мінбуду України у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ДСТУ ДСТУ Б А. 1.1-5-94 7 ДСТУ Б А.1.1-58-95 13 ДСТУ Б В.2.1-4-96 ДСТУ Б А. 1.1-6-94 7 ДСТУ Б А.1.1-59-95 13 ГОСТ 12248-96 23 ДСТУ Б А. 1.1-7-94 7 ДСТУ Б А.1.1-60-95 13 ДСТУ Б В.2.1-5-96 ДСТУ Б А. 1.1-8-94 7 ДСТУ Б А 1.1-61-95 13 ГОСТ 20522-96 23 ДСТУ Б А. 1.1-9-94 8 ДСТУ Б А.1.1-62-95 13 ДСТУ Б В.2.1-6-2000 ГОСТ 30672-99 23 ДСТУ Б А.1.1-10-94 8 ДСТУ Б А.1.1-63-95 13 ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ДСТУ Б А.1.1-11-94 8 ДСТУ Б А.1.1-64-95 13 ГОСТ 20276-99 23 ДСТУ Б А.1.1-12-94 8 ДСТУ Б А.1.1-65-95 14 ДСТУ Б В.2.1-8-2001 ДСТУ Б А.1.1-13-94 8 ДСТУ Б А.1.1-66-95 14 ГОСТ 12071-2000 23 ДСТУ Б А.1.1-14-94 8 ДСТУ Б А.1.1-68-95 14 ДСТУ Б В.2.1-9-2002 ДСТУ Б А.1.1-15-94 8 ДСТУ Б А.1.1-69-99 14 ГОСТ 19912-2001 23 ДСТУ Б А.1.1-16-94 8 ДСТУ Б А.1.1-70-2000 14 ДСТУ Б В.2.2-6-97 ГОСТ 24940-96 24 ДСТУ Б А.1.1-17-94 8 ДСТУ Б А.1.1-71-2000 14 ДСТУ Б В.2.3-1-95 ДСТУ Б А.1.1-18-94 8 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 14 ГОСТ 26775-97 26 ДСТУ Б А.1.1-19-94 9 ДСТУ Б А.1.1-74-2004 14 ДСТУ Б В.2.3-2-97 ДСТУ Б А.1.1-20-94 9 ДСТУ Б А.2.4-1-95 ГОСТ 30413-96 26 ДСТУ Б А.1.1-21-94 9 ГОСТ 21.206-93 16 ДСТУ Б В.2.3-3-2000 ДСТУ Б А.1.1-22-94 9 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 30412-96 26 ДСТУ Б А.1.1-23-94 9 ГОСТ 21.204-93 16 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 26 ДСТУ Б А.1.1-24-94 ДСТУ Б А.1.1-25-94 ДСТУ Б А.1.1-26-94 9 9 9 ДСТУ Б А.2.4-3-95 ГОСТ 21.408-93 ДСТУ Б А.2.4-4-99 ГОСТ 21.101-97 16 16 ДСТУ Б В.2.3-9-2003 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 ДСТУ Б В.2.3-11-2004 27 27 27 ДСТУ Б А.1.1-27-94 9 ДСТУ Б А.2.4-5-95 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 27 ДСТУ Б А.1.1-28-94 ДСТУ Б А.1.1-29-94 ДСТУ Б А.1.1-30-94 9 10 10 ГОСТ 21.001-93 ДСТУ Б А.2.4-6-95 ГОСТ 21.508-93 ДСТУ Б А.2.4-7-95 16 17 ДСТУ Б В.2.5-1-95 ГОСТ 23695-94 ДСТУ Б В.2.5-2-95 ГОСТ 8690-94 27 27 ДСТУ Б А.1.1-31-94 10 ГОСТ 21.501-93 17 ДСТУ Б В.2.5-3-95 ДСТУ Б А.1.1-32-94 10 ДСТУ Б А.2.4-8-95 ГОСТ 20849-94 28 ДСТУ Б А.1.1-33-94 10 ГОСТ 21.205-93 17 ДСТУ Б В.2.5-4-95 ДСТУ Б А.1.1-34-94 10 ДСТУ Б А.2.4-9-95 ГОСТ 11614-94 28 ДСТУ Б А.1.1-35-94 10 ГОСТ 21.405-93 17 ДСТУ Б В.2.5-5-96 28 ДСТУ Б А.1.1-36-94 10 ДСТУ Б А.2.4-10-95 ДСТУ Б В.2.5-6-97 28 ДСТУ Б А.1.1-37-94 ДСТУ Б А.1.1-38-94 10 10 ГОСТ 21.110-95 ДСТУ Б А.2.4-11-95 ГОСТ 21.114-95 17 17 ДСТУ Б В.2.5-7-97 ГОСТ 18297-96 ДСТУ Б В.2.5-8-96 28 ДСТУ Б А. 1.1-39-94 11 ДСТУ Б А.2.4-12-95 ГОСТ 15167-93 28 ДСТУ Б А. 1.1-40-94 11 ГОСТ 21.606-95 17 ДСТУ Б В.2.5-9-97 ДСТУ Б А. 1.1-41-94 11 ДСТУ Б А.2.4-13-97 ГОСТ 23289-94 28 ДСТУ Б А. 1.1-42-94 11 ГОСТ 21.302-96 17 ДСТУ Б В.2.5-10-97 ДСТУ Б А. 1.1-43-94 11 ДСТУ Б А.2.4-14-2005 17 ГОСТ 25809-96 28 ДСТУ Б А. 1.1-44-94 ДСТУ Б А. 1.1-45-94 ДСТУ Б А. 1.1-46-94 ДСТУ Б А. 1.1-47-94 ДСТУ Б А. 1.1-48-94 11 11 11 11 12 ДСТУ Б А.3.1-6-96 ДСТУ Б В.1.1-2-97 ГОСТ 30402-96 ДСТУ Б В.1.1-4-98 ДСТУ Б В.1.1-6-2001 18 20 21 21 ДСТУ Б В.2.5-11-98 ГОСТ 1811-97 ДСТУ Б В.2.5-12-98 ГОСТ 30493-96 ДСТУ Б В.2.5-14-99 ГОСТ 19681-94 28 28 29 ДСТУ Б А. 1.1-49-94 12 ДСТУ Б В.1.1-8 -2003 21 ДСТУ Б В.2.5-15-99 ДСТУ Б А. 1.1-50-94 12 ДСТУ Б В.1.1-9 -2003 21 ГОСТ 10944-97 29 ДСТУ Б А. 1.1-51-94 12 ДСТУ Б В.1.1-10-2004 21 ДСТУ Б В.2.5-17-2001 29 ДСТУ Б А. 1.1-52-94 12 ДСТУ Б В.1.1-11-2005 21 ДСТУ Б В.2.5-18-2001 29 ДСТУ Б А. 1.1-53-94 ДСТУ Б А. 1.1-54-94 ДСТУ Б А. 1.1-55-94 ДСТУ Б А. 1.1-56-94 ДСТУ Б А. 1.1-57-95 12 12 12 12 13 ДСТУ Б В.2.1-1-95 ГОСТ 5686-94 ДСТУ Б В. 2.1 -2-96 ГОСТ 25100-95 ДСТУ Б В.2.1-3-96 ГОСТ 30416-96 22 23 23 ДСТУ Б В.2.5-19-2001 ДСТУ Б В.2.5-21-2002 ДСТУ Б В.2.5-25-2005 ГОСТ 6942-98 ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99 29 30 30 30 73 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ДСТУ Б В.2.6-1-95 31 ДСТУ Б В.2.7-20-95 36 ДСТУ Б В.2.7-66-98 42 ДСТУ Б В.2.6-2-95 31 ДСТУ Б В.2.7-21-95 36 ДСТУ Б В.2.7-67-98 ДСТУ Б В.2.6-3-95 ДСТУ Б В.2.7-22-95 37 ГОСТ 13996-93 42 ГОСТ 22233-93 31 ДСТУ Б В.2.7-23-95 37 ДСТУ Б В.2.7-68-98 ДСТУ Б В.2.6-4-95 ДСТУ Б В.2.7-24-95 37 ГОСТ 30548-97 42 ГОСТ 22904-93 ДСТУ Б В.2.6-5-97 ГОСТ 5088-94 31 31 ДСТУ Б В.2.7-25-95 ДСТУ Б В.2.7-26-95 37 37 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-96 ДСТУ Б В.2.7-70-98 42 ДСТУ Б В.2.6-7-95 ДСТУ Б В.2.7-27-95 37 ГОСТ 30444-97 42 ГОСТ 8829-94 31 ДСТУ Б В.2.7-28-95 37 ДСТУ Б В.2.7-71-98 ДСТУ Б В.2.6-8-95 ДСТУ Б В.2.7-29-95 37 ГОСТ 8269.0-97 42 ГОСТ 30245-94 31 ДСТУ Б В.2.7-30-95 37 ДСТУ Б В.2.7-72-98 ДСТУ Б В.2.6-9-95 ДСТУ Б В.2.7-32-95 38 ГОСТ 8269.1-97 42 ГОСТ 24045-94 32 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 38 ДСТУ Б В.2.7-73-98 42 ДСТУ Б В.2.6-10-96 32 ДСТУ Б В.2.7-34-2001 38 ДСТУ Б В.2.7-74-98 42 ДСТУ Б В.2.6-11-97 32 ДСТУ Б В.2.7-35-95 38 ДСТУ Б В.2.7-75-98 43 ДСТУ Б В.2.6-12-97 32 ДСТУ Б В.2.7-36-95 38 ДСТУ Б В.2.7-76-98 43 ДСТУ Б В.2.6-13-97 32 ДСТУ Б В.2.7-37-95 38 ДСТУ Б В.2.7-77-98 43 ДСТУ Б В.2.6-15-99 32 ДСТУ Б В.2.7-38-95 ДСТУ Б В.2.7-78-98 43 ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 17177-94 38 ДСТУ Б В.2.7-79-98 43 ГОСТ 30109-94 32 ДСТУ Б В.2.7-39-95 ДСТУ Б В.2.7-80-98 43 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 5578-94 39 ДСТУ Б В.2.7-81-98 43 ГОСТ 26602.1-99 32 ДСТУ Б В.2.7-40-95 ДСТУ Б В.2.7-82-99 43 ДСТУ Б В.2.6-18-2000 ГОСТ 26602.2-99 ДСТУ Б В.2.6-19-2000 ГОСТ 26602.3-99 ДСТУ Б В.2.6-20-2000 ГОСТ 26602.4-99 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 33 33 33 ГОСТ 30256-94 ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94 ДСТУ Б В.2.7-42-97 ДСТУ Б В.2.7-43-96 ДСТУ Б В.2.7-44-96 39 39 39 39 39 ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94 ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 43 44 44 ГОСТ 19330-99 ДСТУ Б В.2.6-23-2000 ГОСТ 23166-99 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 ДСТУ Б В.2.6-25-2001 33 33 33 33 ДСТУ Б В.2.7-45-96 ДСТУ Б В.2.7-46-96 ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 39 39 40 40 ДСТУ Б В.2.7-86-99 ГОСТ 26798.1-96 ДСТУ Б В.2.7-87-99 ГОСТ 26798.2-96 ДСТУ Б В.2.7-88-99 ГОСТ 1581-96 44 44 44 ДСТУ Б В.2.6-26-2004 ГОСТ 30779-2001 ДСТУ Б В.2.7-1-93 33 34 ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 ДСТУ Б В.2.7-50-96 40 ДСТУ Б В.2.7-89-99 ГОСТ 12801-98 ДСТУ Б В.2.7-90-99 44 44 ДСТУ Б В.2.7-2-93 34 ГОСТ 10060.3-95 40 ДСТУ Б В.2.7-91-99 44 ДСТУ Б В.2.7-3-93 35 ДСТУ Б В.2.7-51-96 ГОСТ 10060.4-95 40 ДСТУ Б В.2.7-92-99 ДСТУ Б В.2.7-93-2000 44 44 ДСТУ Б В.2.7-4-93 35 ДСТУ Б В.2.7-52-96 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 ДСТУ Б В.2.7-5-93 35 ГОСТ 18124-95 40 ГОСТ 4640-93 45 ДСТУ Б В.2.7-6-94 35 ДСТУ Б В.2.7-53-96 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 ДСТУ Б В.2.7-7-94 35 ГОСТ 30340-95 40 ГОСТ 6266-97 45 ДСТУ Б В.2.7-8-94 35 ДСТУ Б В.2.7-54-96 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 ДСТУ Б В.2.7-9-94 35 ГОСТ 30301-96 40 ГОСТ 7473-94 45 ДСТУ Б В.2.7-10-95 ДСТУ Б В.2.7-55-96 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ГОСТ 30062-93 35 ГОСТ 21485-94 40 ГОСТ 9573-96 45 ДСТУ Б В.2.7-11-94 ДСТУ Б В.2.7-12-94 35 36 ДСТУ Б В.2.7-56-96 ГОСТ 10499-95 40 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 ГОСТ 21880-94 45 ДСТУ Б В.2.7-57-96 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ДСТУ Б В.2.7-13-95 ГОСТ 26302-93 ДСТУ Б В.2.7-14-94 36 36 ГОСТ 30353-95 ДСТУ Б В.2.7-58-97 ГОСТ 30246-94 41 41 ГОСТ 22950-99 ДСТУ Б В.2.7-100-2000 ГОСТ 25094-94 45 45 ДСТУ Б В.2.7-15-95 36 ДСТУ Б В.2.7-59-97 41 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ДСТУ Б В.2.7-16-95 36 ДСТУ Б В.2.7-60-97 41 ГОСТ 30547-97 45 ДСТУ Б В.2.7-17-95 36 ДСТУ Б В.2.7-61-97 41 ДСТУ Б В.2.7-102-2000 45 ДСТУ Б В.2.7-18-95 36 ДСТУ Б В.2.7-62-97 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 ДСТУ Б В.2.7-19-95 ГОСТ 25226-96 41 ГОСТ 30307-95 45 ГОСТ 30244-94 36 ДСТУ Б В.2.7-65-97 41 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 46 74 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 ДБН А.3.1-9-2000 18 ДБН В.2.8-7-96 49 ГОСТ 7076-99 46 ДБН Б.1-1-93 19 ДБН В.2.8-9-98 50 ДСТУ Б В.2.7-106-2001 46 ДБН Б. 1-2-95 19 ДБН В.2.8-11-99 50 ДСТУ Б В.2.7-107-2001 ДБН Б. 1-3-97 19 ДБН В.2.8-12-2000 50 ГОСТ 24866-99 46 ДБН Б. 1.1-4-2002 19 ДБН В.2.8-13-2000 50 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 ГОСТ 30693-2000 46 ДБН Б.2.4-1-94 20 ДБН В.2.8-14-2000 50 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 46 ДБН Б.2.4-2-94 20 ДБН В.3.1-1-2002 50 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 ДБН Б.2.4-3-95 20 ДБН В.3.2-1-2004 51 ГОСТ 30698-2000 46 ДБН Б.2.4-4-97 20 ДБН Г.1-1-93 51 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 46 ДБН В.1.1-1-94 20 ДБН Г.1-3-95 51 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 47 ДБН В.1.1-3-97 20 ДБН Г.1-4-95 51 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 47 ДБН В.1.1-5-2000 21 ДБН Г.1-5-96 51 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ДБН В.1.1-7-2002 21 ДБН Г.1-6-96 51 ГОСТ 10181-2000 47 ДБН В.1.2-1-95 22 ДБН Г.1-7-97 52 ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 22 ДБН Г.1-8-2000 52 ГОСТ 30733-2000 47 ДБН В.1.4-0.02-97 22 ДБН Д.1.1-1-2000 53 ДСТУ Б В.2.7-116-2002 ГОСТ 30740-2000 47 ДБН В.1.4-1.01-97 22 ДБН Д.1.1-2-99 53 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 ДБН В.1.4-2.01-97 22 ДБН Д.1.1-3-99 53 ГОСТ 6787-2001 47 ДБН В.2.2-1-95 24 ДБН Д.1.1-4-2000 53 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 ДБН В.2.2-2-95 24 ДБН Д.1.1-5-2001 53 ГОСТ 27180-2001 47 ДБН В.2.2-3-97 24 ДБН Д.1.1-6-2000 53 ДСТУ Б В.2.7-119-2003 47 ДБН В.2.2-4-97 24 ДБН Д.1.1-7-2000 53 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 47 ДБН В.2.2-5-97 24 ДБН Д.2.2-1-99 54 ДСТУ Б В.2.7-121-2003 48 ДБН В.2.2-7-98 24 ДБН Д.2.2-2-99 54 ДСТУ Б В.2.7-122-2003 ДБН В.2.2-8-98 24 ДБН Д.2.2-3-99 54 ГОСТ 111-2001 48 ДБН В.2.2-9-99 25 ДБН Д.2.2-4-99 54 ДСТУ Б В.2.7-123-2004 ГОСТ 30826-2001 48 ДБН В.2.2-10-2001 25 ДБН Д.2.2-5-99 54 ДСТУ Б В.2.7-124-2004 48 ДБН В.2.2-11-2002 25 ДБН Д.2.2-6-99 55 ДСТУ Б В.2.8-8-96 49 ДБН В.2.2-12-2003 25 ДБН Д.2.2-7-99 55 ДСТУ Б В.2.8-10-98 50 ДБН В.2.2-13-2003 25 ДБН Д.2.2-8-99 55 ДБН В.2.2-15-2005 25 ДБН Д.2.2-9-99 55 РСТ УРСР ДБН В.2.2-16-2005 25 ДБН Д.2.2-10-99 55 РСТ УРСР 5010-91 33 ДБН В.2.3-4-2000 26 ДБН Д.2.2-11-99 55 РСТ УРСР 5015-84 48 ДБН В.2.3-5-2001 26 ДБН Д.2.2-12-99 56 РСТ УРСР 5020-90 48 ДБН В.2.3-6-2002 26 ДБН Д.2.2-13-99 56 РСТ УРСР 5027-89 48 ДБН В.2.3-7-2003 26 ДБН Д.2.2-14-99 56 РСТ УРСР 5028-90 48 ДБН В.2.4-1-99 27 ДБН Д.2.2-15-99 56 ДБН В.2.4-2-2005 27 ДБН Д.2.2-16-99 56 ДБН ДБН В.2.5-13-98 29 ДБН Д.2.2-17-99 56 ДБН 298-92 30 ДБН В.2.5-16-99 29 ДБН Д.2.2-18-99 56 ДБН 338-92 30 ДБН В.2.5-20-2001 29 ДБН Д.2.2-19-99 57 ДБН 360-92** 19 ДБН В.2.5-22-2002 30 ДБН Д.2.2-20-99 57 ДБН 362-92 50 ДБН В.2.5-23-2003 30 ДБН Д.2.2-21-99 57 ДБН 363-92 24 ДБН В.2.5-24-2003 30 ДБН Д.2.2-22-99 57 ДБН А. 1.1-1-93 7 ДБН В.2.6-6-95 31 ДБН Д.2.2-23-99 57 ДБН А. 1.1-2-93 7 ДБН В.2.6-14-97 32 ДБН Д.2.2-24-99 57 ДБН А. 1.1-3-93 7 ДБН В.2.6-22-2001 33 ДБН Д.2.2-25-99 57 ДБН А. 1.1-73-2003 14 ДБН В.2.7-31-95 38 ДБН Д.2.2-26-99 58 ДБН А. 2.2-1-2003 15 ДБН В.2.7-63-97 41 ДБН Д.2.2-27-99 58 ДБН А. 2.2-2-96 15 ДБН В.2.7-64-97 41 ДБН Д.2.2-28-99 58 ДБН А. 2.2-3-2004 15 ДБН В.2.8-1-95 49 ДБН Д.2.2-29-99 58 ДБН А. 2.2-4-2003 15 ДБН В.2.8-2-95 49 ДБН Д.2.2-30-99 58 ДБН А. 2.3-1-99 16 ДБН В.2.8-3-95 49 ДБН Д.2.2-31-99 58 ДБН А. 3.1-5-96 18 ДБН В.2.8-4-96 49 ДБН Д.2.2-32-99 58 ДБН А. 3.1-7-96 18 ДБН В.2.8-5-96 49 ДБН Д.2.2-33-99 59 ДБН А. 3.1-8-96 18 ДБН В.2.8-6-96 49 ДБН Д.2.2-34-99 59 75 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ДБН Д.2.2-36-99 59 ДБН Д.2.4-3-2000 66 РСН ДБН Д.2.2-37-99 59 ДБН Д.2.4-4-2000 66 РСН 192-86 18 ДБН Д.2.2-38-99 59 ДБН Д.2.4-5-2000 66 РСН 199-88 34 ДБН Д.2.2-39-99 59 ДБН Д.2.4-6-2000 66 РСН 201-89 48 ДБН Д.2.2-40-99 59 ДБН Д.2.4-7-2000 66 РСН 251-88 48 ДБН Д.2.2-41-99 59 ДБН Д.2.4-8-2000 67 РСН 262-90 23 ДБН Д.2.2-42-99 59 ДБН Д.2.4-9-2000 67 РСН 272-82 25 ДБН Д.2.2-43-99 60 ДБН Д.2.4-10-2000 67 РСН 278-83 48 ДБН Д.2.2-44-99 60 ДБН Д.2.4-11-2000 67 РСН 279-86 48 ДБН Д.2.2-45-99 60 ДБН Д.2.4-12-2000 67 РСН 288-91 27 ДБН Д.2.2-46-99 60 ДБН Д.2.4-13-2000 68 РСН 302-85 34 ДБН Д.2.2-47-99 60 ДБН Д.2.4-14-2000 68 РСН 308-85 30 ДБН Д.2.3-1-99 60 ДБН Д.2.4-15-2000 68 РСН 311-86 34 ДБН Д.2.3-2-99 60 ДБН Д.2.4-16-2000 68 РСН 316-88 34 ДБН Д.2.3-3-99 61 ДБН Д 2.4-17-2000 68 РСН 317-86 34 ДБН Д.2.3-4-99 61 ДБН Д.2.4-18-2000 69 РСН 319-81 27 ДБН Д.2.3-5-99 61 ДБН Д.2.4-19-2000 69 РСН 320-86 20 ДБН Д.2.3-6-99 61 ДБН Д.2.4-20-2000 69 РСН 334-89 48 ДБН Д.2.3-7-99 61 ДБН Д.2.5-1-2001 69 РСН 335-91 18 ДБН Д.2.3-8-99 61 ДБН Д.2.5-2-2001 69 РСН 336-90 49 ДБН Д.2.3-9-99 61 ДБН Д.2.5-3-2001 69 РСН 337-91 18 ДБН Д.2.3-10-99 62 ДБН Д.2.5-4-2001 69 РСН 339-86 34 ДБН Д.2.3-11-99 62 ДБН Д.2.5-5-2001 70 РСН 341-86 19 ДБН Д.2.3-12-99 62 ДБН Д.2.5-6-2001 70 РСН 342-91 51 ДБН Д.2.3-13-99 62 ДБН Д.2.5-7-2001 70 РСН 343-86 51 ДБН Д.2.3-14-99 62 ДБН Д.2.5-8-2001 70 РСН 346-87 34 ДБН Д.2.3-15-99 62 ДБН Д.2.5-9-2001 70 РСН 348-88 34 ДБН Д.2.3-16-99 62 ДБН Д.2.5-10-2001 70 РСН 350-88 18 ДБН Д.2.3-17-99 63 ДБН Д.2.5-11-2001 70 РСН 351-89 25 ДБН Д.2.3-18-99 63 ДБН Д.2.5-12-2001 70 РСН 352-89 34 ДБН Д.2.3-19-99 63 ДБН Д.2.5-13-2001 70 РСН 354-90 49 ДБН Д.2.3-20-99 63 ДБН Д.2.5-14-2001 70 РСН 355-91 34 ДБН Д.2.3-21-99 63 ДБН Д.2.5-15-2001 70 РСН 357-91 23 ДБН Д.2.3-22-99 63 ДБН Д.2.5-16-2001 71 РСН 358-91 27 ДБН Д.2.3-23-99 63 ДБН Д.2.5-17-2001 71 РСН 359-91 23 ДБН Д.2.3-24-99 63 ДБН Д.2.5-18-2001 71 ДБН Д.2.3-25-99 63 ДБН Д.2.5-19-2001 71 МСН ДБН Д.2.3-26-99 64 ДБН Д.2.5-20-2001 71 МСН 1.01-01-96 7 ДБН Д.2.3-27-99 64 ДБН Д.2.5-21-2001 71 ДБН Д.2.3-28-99 64 ДБН Д.2.5-22-2001 71 МРД ДБН Д.2.3-29-99 64 ДБН Д.2.5-23-2001 71 МРД 1.01-201-96 7 ДБН Д.2.3-30-99 64 ДБН Д.2.5-24-2001 71 ДБН Д.2.3-31-99 64 ДБН Д.2.5-25-2001 71 ДБН Д.2.3-33-99 64 ДБН Д.2.6-1-2000 71 ДБН Д.2.3-34-99 64 ДБН Д.2.6-2-2000 71 ДБН Д.2.3-35-99 65 ДБН Д.2.6-3-2000 72 ДБН Д.2.3-36-99 65 ДБН Д.2.6-4-2000 72 ДБН Д.2.3-37-99 65 ДБН Д.2.6-5-2000 72 ДБН Д.2.3-38-99 65 ДБН Д.2.6-6-2000 72 ДБН Д.2.3-39-99 65 ДБН Д.2.6-7-2000 72 ДБН Д.2.4-1-2000 65 ДБН Д.2.6-8-2000 72 ДБН Д.2.4-2-2000 65 ДБН Д.2.6-9-2000 72 76 Частина II ПЕРЕЛІК чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Як користуватись переліком чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Перелік містить нормативні документи ГОСТ СНиП РНиП та СН які прийняті Держ-будом колишнього СРСР і дія яких на території України ще не скасована. Нормативні документи подані за класифікацією Мінбуду України і містять такий бібліографічний опис: ПРИКЛАД Позначення Назва організація України яка здійснює супровід* Додаткові дані ГОСТ 6665-91 1 Камни бортовые из горных пород. 3 Чинний 3 01.01.92 р. Технические условия постанова № 66 5 від 28.10.91 р. Зміни: № 1 - ИУС 3-86; № 2 - БСТ 4-87 № 1 що діє тільки в Україні - 6 БУ№3 1996 р. № 3 що діє тільки в в Україні Збірник змін за 2003 р. 91.100.15 2 005 4 003 7 1 Позначення нормативного документу - складається з абревіатури виду документу ГОСТ реєстраційного номера 6665 та року прийняття 1991 2 Класифікація НД відповідно до ДК 004-2003 3 Назва НД російською мовою 4 Шифр організації України яка здійснює супровід НД* 5 Термін надання чинності та постанова Держбуду СРСР про надання чинності 6 Зміна - містить перелік змін до НД номер зміни та видання де вона надрукована** 7 Шифр організації що розповсюджує НД* * Шифри організацій наведені на сторінках 139+142. ** ИУС - Информационный показатель стандартов Госстандарта СССР номер - год ; БСТ - Бюллетень строительной техники Госстроя СССР номер - год ; БУ - журнал "Будівництво України" номер - рік - Укрархбудінформ Збірник змін рік - Укрархбудінформ ІПС - інформаційний покажчик стандартів Держстандарту України. 78 А 2.4 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ А 1. Стандартизація нормування сертифікація і метрологія А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві ССНБ Система стандартизации и нормирования в строительстве ССНС ГОСТ 23009-78 01.080.30 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марки 099 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 5 від 18.01.78 р. 003 ГОСТ 24369-86 01.120 Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения 120* Чинний з 01.07.86 р. постанова № 8 від 28.01.86 р. 003 ГОСТ 26047-83 01.080.30 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения марки 120 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 321 від 19.12.83 р. 003 А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві ССПБ Система сертификации продукции в строительстве ССПС А 1.3. Система метрологічного забезпечення у будівництві СМЗБ Система метрологического обеспечения в строительстве СМОС А 2. Вишукування проектування і територіальна діяльність А 2.1. Вишукування Изыскания СНиП 1.02.07-87 91.040.01 Инженерные изыскания для строительства 120 Чинні з 01.01.88 р. постанова № 169 від 06.08.87 р. На заміну СНиП ІІ-9-78 СН 211-62 СН 212-62 СН 225-79 СН 234-62 СН 448-72 Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. 003 А 2.2. Проектування Проектирование СНиП 1.06.04-85 91.040.01 Положение о главном инженере главном архитекторе проекта 014 Чинні з 15.07.85 р. постанова № 103 від 28.06.85 р. 003 СНиП 2.01.29-85 01.100.03 Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 120 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 107 від 03.07.85 р. Діють в частині що не суперечить вимогам ДБН А 2.2-3-2004 003 А 2.3. Територіальна діяльність у будівництві Территориальная деятельность в строительстве А 2.4. Система проектної документації для будівництва СПДБ Система проектной документации для строительства СПДС ГОСТ 21.002-81 01.100.30 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации 099 Чинний з 01.07.82 р постанова № 169 від 25.09.81 р. 003 ' Курсивом позначений тимчасовий супровід 79 А 2.4 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21.112-87 01.080.30 СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения 120 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 187 від 24.08.87 р. 003 ГОСТ 21.113-88 01.080.30 СПДС. Обозначения характеристик точности 120 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 186 від 12.09.88 р. 003 ГОСТ 21.203-78 01.100.30 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации 099 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 122 від 28.06.78 р. 003 ГОСТ 21.401-88 01.100.30 СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам 099 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 308 від 28.12.87 р. 003 ГОСТ 21.402-83 01.100.30 СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи 099 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 117 від 13.06.83 003 ГОСТ 21.403-80 01.080.30 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое 120 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 173 від 31.10.80 р. 003 ГОСТ 21.404-85 01.080.30 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 49 від 18.04.85 р. 003 ГОСТ 21.406-88 01.080.30 СПДС.Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах 120 Чинний з 01.07.89 постанова № 94 від 27.05.88 р. Зміна № 1 - ІПС № 4-1997 р. Поправка - ИУС № 1-1990 р. 003 ГОСТ 21.507-81 01.100.30 СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 48 від 02.04.81 р. Зміна № 1 - ИУС №11-1986 р. 003 ГОСТ 21.510-83 01.100.30 СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 26 від 16.02.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1985 р. 003 ГОСТ 21.511-83 01.100.30 СПДС. Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи 043 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 300 від 02.11.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1985 р. 003 ГОСТ 21.513-83 01.100.30 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи 120 Чинний з01.07.84 р. постанова № 258 від 14.10.83 р. 003 ГОСТ 21.601-79 01.100.30 СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи 098 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 133 від 31.07.79 р. Зміни: № 1 -ИУС №1-1981 р. №2-БСТ№3-1983р. 003 ГОСТ 21.602-79 01.100.30 СПДС. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи 099 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 136 від 31.07.79 р. Зміна №1 -ИУС №1-1981 р. 003 80 А 3.2 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21.603-80 01.100.30 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 172 від 31.10.80 р. 003 ГОСТ 21.604-82 01.100.30 СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи 098 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 192 від 28.07.82 р. 003 ГОСТ 21.605-82 01.100.30 СПДС. Сети тепловые тепломеханическая часть . Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.07.83 р постанова № 275 від 16.11.82 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1988 р. Поправка - ИУС № 1-1988 р. 003 ГОСТ 21.607-82 01.100.30 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи 120 'Чинний з 01.07.82 р. постанова № 193 від 28.07.82 р. 003 ГОСТ 21.608-84 01.100.30 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 23 від 14.03.84 р. 003 ГОСТ 21.609-83 01.100.30 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 203 від 17.08.83 р. 003 ГОСТ 21.610-85 01.100.30 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи 120 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 195 від 14.11.85 р. Зміна № 1 - ИУС № 12-1987 р. 003 ГОСТ 21.611-85 01.080.30 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации 099 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 164 від 26.09.85 р. 003 ГОСТ 21.613-88 01.100.30 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи 099 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 183 від 08.09.88 р. 003 ГОСТ 21.614-88 01.080.30 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах 099 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 302 від 28.12.87 р. Поправка - ИУС № 8-1988 р. 003 ГОСТ 21.615-88 01.100.30 СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений 099 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 184 від 08.09.88 р. 003 ГОСТ 21.616-88 01.100.30 СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений 099 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 183 від 08.09.88 р. 003 А 3. Виробництво продукції в будівництві А 3.1. Управління організація технологія Управление организация технология А 3.2. Система стандартів безпеки праці ССБП Система стандартов безопасности труда ССБТ ГОСТ 12.1.013-78 13.100 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 180 від 18.09.78 р. 003 81 Б 2.3 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12.1.046-85 91.160.10 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 58 від 25.04.85 р. 003 ГОСТ 12.3.016-87 13.100 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности 004 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 16 від 27.01.87 р. 003 ГОСТ 12.3.035-84 13.100 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности 004 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 154 від 04.09.84 р. 003 ГОСТ 12.3.038-85 13.100 ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности 004 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 230 від 29.12.84 р. 003 ГОСТ 12.3.040-86 13.100 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности 004 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 249 від 24.12.85 р. 003 ГОСТ 12.4.059-89 13.100 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические УСЛОВИЯ 120 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 66 від 13.04.89 р. 003 ГОСТ 12.4.087-84 13.100 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 73 від 10.05.84 р. 003 ГОСТ 12.4.089-86 13.100 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия 120 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 52 від 16.12.86 р. 003 ГОСТ 12.4.107-82 13.100 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования 120 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 234 від 25.12.81 р. 003 СНиП ІІІ-4-80* Издание 1989 г. 13.100 Техника безопасности в строительстве 004 Чинні з 01.01.81 р. постанова № 82 від 9.06.80 р. 003 А 3.3. Система технологічної документації у будівництві СТДБ Система технологической документации в строительстве СТДС Б. МІСТОБУДІВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення Б 1.1. Система містобудівної документації СНБД Система градостроительной документации СГСД Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів Б 2.1. Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування Региональное планирование и размещение объектов градостроительства Б 2.2. Планування і забудова міст селищ і функціональних територій Планировка и застройка городов поселков и функциональных территорий Б 2.3. Планування і забудова сільських поселень Планировка и застройка сельских поселений 82 В 1.1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані В. ТЕХНІЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В 1. Загальнотехнічні вимоги до житєвого середовища та продукції В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі Защита от опасных геологических процессов вредных эксплуатационных воздействий от пожара ГОСТ 20444-85 13.140 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 59 від 25.04.85 р. 003 ГОСТ 23337-78 13.140 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий 023 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 194 від 09.10.78 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1982 р. 003 ГОСТ 23426-79 13.140 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях 023 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 262 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23628-79 13.140 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов 023 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 67 від 28.04.79 р. Зміна № 1 - БСТ № 12-1985 р. 003 ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения 023 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 145 від 11.09.85 р. 003 ГОСТ 27679-88 13.140 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума 023 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 40 від 17.03.88 р. 003 ГОСТ 28100-89 13.140 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик 023 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 31 від 27.02.89 р. 003 СНиП 2.01.01-82 07.060 Строительная климатология и геофизика 012 Чинні з 01.01.84 р постанова № 188 від 21.07.82 р. Поправки - БСТ № 2 та № 4 -1984 р. 003 СНиП 2.01.15-90 13.020.70 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования 023 Чинні з 01.01.92 р. постанова № 18 від 29.12.90 р. На заміну РСН 333-83 003 СНиП 2.01.28-85 13.020.10 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию 004 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 98 від 26.06.85 р. 003 СНиП 2.06.14-85 13.020.10 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод 004 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 53 від 23.04.85 р. Зміна № 1 - БСТ № 5-1989 р. 003 СНиП 2.06.15-85 13.020.10 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления 004 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 154 від 19.09.85 р. 003 СНиП 2.11.06-91 13.220.01 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования 112 Чинні з 01.01.92 р постанова № 12 від 25.11.91 р. 003 83 В 1.3 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП ІІ-3-79** Издание 1986 г. 91.120.10 Строительная теплотехника 023 Чинні з 01.07.79 р. постанова № 28 від 14.03.79 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП ІІ-4-79 91.160 Естественное и искусственное освещение 120 Чинні з 01.01.80 р. постанова № 100 від 27.06.79 р. Зміни - БСТ № 8 та № 10 - 1986 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. 003 СНиП ІІ-7-81* Издание 1991 г. 91.120.25 Строительство в сейсмических районах 023 Чинні з 01.01.82 р. постанова № 94 від 15.06.81 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП ІІ-12-77 13.140 Защита от шума 023 Чинні з 01.07.78 р. постанова № 72 від 14.06.77 р. 003 В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві СНББ Система надежности и безопасности в строительстве СНБС ГОСТ 27751-88 91.010.30 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету 023 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 48 від 25.03.88 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.01.07-85 91.010.30 Нагрузки и воздействия 064 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 135 від 29.08.85 р. Зміна від 08.07.88 р. Постанова № 132 введено розділ 10 "Прогибы и перемещения" Уточнення - БСТ № 12-1988 р. Поправка - БСТ № 5-1990 р. 003 В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві СТГП Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве СТГП ГОСТ 18957-73 17.040.30 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия 023 Чинний з 01.07.74 р. постанова № 94 від 08.06.73 р. 003 ГОСТ 21778 -81 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения 120 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 184 від 02.12.80 р. 003 ГОСТ 21779-82 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски 120 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 156 від 10.06.82 р. 003 ГОСТ 21780-83 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности 120 Чинний з 31.01.84 р. постанова № 320 від 13.12.83 р. 003 84 В 2.1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23615-79 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 55 від 12.04.79 р. 003 ГОСТ 23616-79 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 55 від 12.04.79 р. 003 ГОСТ 26433.0-85 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительсве. Правила выполнения измерений. Общие положения 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 174 від 17.10.84 р. 003 ГОСТ 26433.1-89 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления 023 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 32 від 27.02.89 р. 003 ГОСТ 26607-85 17.020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 102 від 28.06.85 р. 003 ГОСТ 28984-91 17.020 Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения 120 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 16 від 10.04.91 р. 003 СНиП 3.01.03-84 17.020 Геодезические работы в строительстве 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 15 від 04.02.85 р. 003 В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві СРББ Система радиационной безопасности в строительстве СРБС В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення В 2.1. Основи та фундаменти споруд Основания и фундаменты сооружений ГОСТ 5180-84 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 012 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 177 від 24.10.84 003 ГОСТ 12536-79 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического зернового и микроагрегатного состава 012 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 189 від 12.10.79 р. Поправка - ИУС № 8-1980 р. 003 ГОСТ 22733-77 13.080.20 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 012 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 150 від 30.09.77 р. 003 ГОСТ 23061-90 13.080.20 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности 012 Чинний з 01.09.90 р. постанова № 55 від 11.06.90 р. 003 ГОСТ 23161-78 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности 012 Чинний з 01.01.79 р постанова № 102 від 29.05.78 р. 003 ГОСТ 23278-78 13.080.20 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 012 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 181 від 18.09.78 р. 003 85 В 2.1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23740-79 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ 012 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 89 від 20.07.79 р. 003 ГОСТ 24143-80 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки 012 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 55 від 22.04.80 р. 003 ГОСТ 24846-81 13.080.20 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 012 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 96 від 17.06.81 р. 003 ГОСТ 24847-81 13.080.20 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 012 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 95 від 15.06.81 р. 003 ГОСТ 25358-82 13.080.20 Грунты. Метод полевого определения температуры 012 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 166 від 30.06.82 р. 003 ГОСТ 25584-90 13.080.20 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 012 Чинний з 01.09.90 р постанова № 32 від 04.04.90 р. Зміна № 1 - БУ № 4-1998 р. 003 ГОСТ 26262-84 13.080.20 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 012 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 110 від 11.07.84 р. 003 ГОСТ 27217-87 13.080.20 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения 012 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 18 від 29.01.87 р. 003 ГОСТ 28514-90 13.080.20 Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема 012 Чинний з 01.05.90 р. постанова № 31 від 02.04.90 р. 003 ГОСТ 28622-90 13.080.20 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 012 Чинний з 01.09.90 р постанова № 43 від 18.05.90 р. 003 СНиП 2.02.01-83 93.020 Основания зданий и сооружений 023 Чинні з 01.01.85 р. постанова № 311 від 05.12.83 р. Зміни: № 1 -БСТ№ 5-1986 р. №2-БСТ№9-1987р. 003 СНиП 2.02.02-85 93.020 Основания гидротехнических сооружений 023 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 219 від 12.12.85 р. Поправки: БСТ№ 3-1987 р. БСТ№ 1-1989 р. 003 СНиП 2.02.03-85 93.020 Свайные фундаменты 004 Чинні з 01.01.87 р. постанова №243 від 20.12.85 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2001 р. Поправка - БСТ № 3-1987 р. 003 СНиП 2.02.05-87 93.020 Фундаменты машин с динамическими нагрузками 023 Чинні з 01.07.88 р. постанова № 242 від 16.10.87 р. 003 86 В 2.2 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП 3.02.01-87 93.020 Земляные сооружения основания и фундаменты 004 Чинні з 01.07.88 р. постанова № 280 від 04.12.87 р. Зміна № 1 що діє тільки і Україні - Збірник змін за 2001 р. 003 В 2.2. Будинки і споруди Здания и сооружения ГОСТ 9.602-89 91.120.99 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 057 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 1985 від 26.06.89 р. Зміна № 1 - ІПС № 3-1995 р. Поправка - ИУС № 6-1991 р. 003 ГОСТ 17032-71 91.080.10 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры 064 Чинний з 01.01.72 р. постанова № 57 від 11.06.71 р. 003 ГОСТ 22853-86 91.040.99 Здания мобильные инвентарные . Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 11 від 30.01.86 р. 003 ГОСТ 23235-78 91.080.99 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры 120 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 148 від 28.07.78 р. 003 ГОСТ 23236-78 91.080.99 Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры 120 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 149 від 28.07.78 р. 003 ГОСТ 23237-78 91.080.99 Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры 120 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 150 від 28.07.78 р. 003 ГОСТ 23274-84 91.040.99 Здания мобильные инвентарные . Электроустановки. Общие технические условия 120 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 327 від 22.12.83 р. Зміна № 1 ИУС № 9-1990 р. 003 ГОСТ 23345-84 291.040.99 Здания мобильные инвентарные . Системы санитарно-технические. Общие технические условия 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 12 від 03.02.84 р. 003 ГОСТ 23838-89 91.040.20 Здания предприятий. Параметры 120 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 3 від 11.01.89 р. 003 ГОСТ 24146-89 91.120.20 Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации 023 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 96 від 16.06.89 р. 003 ГОСТ 25891-83 91.120.99 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 118 від 15.06.83 р. Замінено на ДСТУ Б А.2.6-18-2000 ГОСТ 26.602.2-99 в частині випробувань світлопрозорих конструкцій та дверних блоків 003 ГОСТ 25902-83 91. 120.20 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 133 від 30.06.83 р. 003 87 В 2.2 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25957-83 91.040.99 Здания и сооружения мобильные инвентарные . Классификация. Термины и определения 023 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 287 від 25.10.83 р. 003 ГОСТ 26253-84 91.120.10 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций 023 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 121 від 27.07.84 р. 003 ГОСТ 26254-84 91.120.10 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 023 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 127 від 02.08.84 р. 003 ГОСТ 26629-85 91.120.10 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций 023 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 13 від 05.10.85 р. 003 ГОСТ 26823-86 91.040.99 Домики летние садовые. Общие технические условия 023 Чинний з 01.04.86 р. постанова № 3 від 23.01.86 р. 003 ГОСТ 26824-86 91.160.10 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 120 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 12 від 30.01.86 р. 003 СНиП 2.09.02-85* Издание 1991 г. 91.040.20 Производственные здания 120 Чинні з постанова № 287 від 30.12.85 р. Зміна що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. 003 СНиП 2.09.03-85 91.040.20 Сооружения промышленных предприятий 115 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 263 від 29.12.85 р. Поправки: БСТ№ 3-1987 р. БСТ№10та№11 -1988 р. Розділ 6 замінено на ВБН В 2.2-58.2-94 Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. 003 СНиП 2.09.04-87 91.040.99 Административные и бытовые здания 014 Чинні з 01.01.89 р. постанова № 313 від 30.12.87 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2001 р. Зміна № 2 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. Поправка - Збірник змін за 2005 р. 003 СНиП 2.11.01-85* Издание 1991 г. 91.040.99 Складские здания 120 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 280 від 30.12.85 р. Зміна № 1 - БСТ № 6-1991 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2004 р. 003 СНиП 2.11.02-87 91.040.20 Холодильники 120 Чикні з 01.07.88 р. постанова № 137 від 20.07.87 р. 003 СНиП 2.11.04-85 91.040.99 Подземные хранилища нефти нефтепродуктов и сжиженых газов 120 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 235 від 18.12.85 р. 003 88 В 2.3 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП ІІ-89-80 91.040.20 Генеральные планы промышленных предприятий 120 Чинні з 01.01.82 р. постанова № 213 від 30.12.80 р. 003 СНиП ІІІ-24-75 91.040.20 Промышленные печи и кирпичные трубы 099 Чинні з 01.07.78 р. постанова № 72 від 07.05.75 р. 003 В 2.3. Споруди транспорту Сооружения транспорта ГОСТ 9238-83 93.100 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 1524 мм 118 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 167 від 30.06.83 р. Поправка - ИУС № 3-1985 р. 003 ГОСТ 9720-76 93.100 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм 118 Чинний з 01.07.77 р. постанова № 156 від 05.10.76 р. 003 ГОСТ 23961-80 93.100 Метрополитены. Габаритные приближения строений оборудования и подвижного состава 045 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 174 від 16.11.80 р. 003 ГОСТ 24451-80 93.060 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования 043 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 176 від 18.11.80 р. 003 ГОСТ 24950-81 23.040.40 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия 120 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 155 від 31.08.81 р. 003 СНиП 2.04.12-86 23.040.01 Расчет на прочность стальных трубопроводов 120 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 41 від 07.04.86 р. 003 СНиП 2.05.03-84 93.040 Мосты и трубы 119 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 200 від 30.11.74 р. Зміна № 1 - БСТ № 1-1992 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні -БУ№ 4-1996 р. Зміна № 2 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.05.06-85 23.040.01 Магистральные трубопроводы 120 Чинні з 01.01.86 р. постанова № ЗО від 18.03.85 р. Зміни: №1 - БСТ № 4-1987 р. № 2-БСТ№ 11-1990 р. № 3 - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.05.07-91 03.220.99 Промышленный транспорт 118 Чинні з 01.07.92 р. постанова № 18 від 28.11.91 р. 003 СНиП 2.05.08-85 93.120 Аэродромы 120 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 18 від 18.02.85 р. 003 89 В 2.3 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.05.09-90 93.100 Трамвайные и троллейбусные линии 120 Чинні з 01.01.91 р. постанова № 60 від 09.07.90 р. 003 СНиП 2.05.11-83 93.080.10 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях 118 Чинні з 01.01.85 р. постанова № 344 від 30.12.83 р. 003 СНиП 2.05.13-90 23.040.01 Нефтепродуктопроводы прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов 114 Чинні з О1.01.91 р. постанова № 83 від 09.10.90р. 003 СНиП 3.06.04-91 93.040 Мосты и трубы 119 Чинні з 01.07.92 р. постанова № 17 від 28.11.91 р. 003 СНиП 3.06.06-88 93.120 Аэродромы 120 Чинні з 01.01.89 р. постанова № 242 від 12.12.88 р. 003 СНиП 3.07.02-87 93.140 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 120 Чинні з 01.07.87 р. постанова № 14 від 26.01.87 р. 003 СНиП ІІ-39-76 93.100 Железные дороги колеи 1520 мм 118 Чинні з 01.07.77 р. постанова № 107 від 14.07.76 р. Зміни: №1 -БСТ№8-1983р. №2-БСТ№11-1990р. 003 СНиП ІІ-44-78 93/060 Тоннели железнодорожные и автодорожные 045 Чинні з 01.01.78 р. постанова № 17 від 15.02.78 р. Зміна -БСТ№ 12-1981 р. 003 СНиП ІІІ-38-75 93.100 Железные дороги 120 Чинні з 01.07.76 р. постанова № 182 від 30.10.75 р. Зміна -БСТ№ 4-1982 р. 003 СНиП ІІІ--39-76 93.100 Трамвайные пути 120 Чинні з 01.01.77 р. постанова № 57 від 27.04.76 р. 003 СНиП ІІІ--41-76 03.220.01 Контактные сети электрифицированного транспорта 120 Чинні з 01.07.77 р. постанова № 183 від 04.11.76 р. 003 СНиП ІІІ-42-80 23.040.01 Магистральные трубопроводы 120 Чинні з 01.01.81 р. постанова № 67 від 16.05.80 р. Зміни: БСТ№ 1 та №3-1983р. БСТ.№ 3-1987 р. 003 СНиП ІІІ-44-77 93.060 Тоннели железнодорожные автодорожные и гидротехнические. Метрополитены 045 Чинні з 01.07.78 р. постанова № 91 від 05.07.77 р. Зміни -БСТ№ 8-1981 р. Замінено з 01.01.2004 р. на ДБН В.2.3-7-2003 в частині вимог до метрополітенів 003 90 В 2.4 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані В 2.4. Гідротехнічні енергетичні та меліоративні системи і споруди підземні гірничі виробки Гидротехнические энергетические и мелиоративные системы и сооружения подземные горные выработки СНиП 2.01.14-83 93.160 Определение расчетных гидрологических характеристик 113 Чинні з 01.07.84 р. постанова № 186 від 15.07.83 р. Поправки - БСТ № 6-1985 р. 003 СНиП 2.06.01-86 93.160 Гидротехнические сооружения. Основные положения 099 Чинні з 01.07.87 р. постанова № 71 від 28.05.86 р. Зміна № 1 - БСТ № 2-1989 р. 003 СНиП 2.06.04-82* Издание 1986 г. 93.160 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения волновые ледовые и от судов 120 Чинні з 01.01.84 р. постанова № 161 від 15.06.82 р. Зміни: №1 -БСТ №3-1989 р. № 2 - Збірник Змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.06.05-84* Издание 1991 г. 93.160 Плотины из грунтовых материалов 099 Чинні з 01.07.85 р. постанова № 169 від 28.09.84 р. 003 СНиП 2.06.06-85 93.160 Плотины бетонные и железобетонные 099 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 108 від 28.06.85 р. Зміна № 1 - БСТ № 8-1987 р. Поправка - БСТ № 1-1989 р. 003 СНиП 2.06.07-87 93.160 Подпорные стенки судоходные шлюзы рыбопропускные и рыбозащитные сооружения Чинні з 01.01.88 р. постанова № 86 від 14.04.87 р. 003 СНиП 2.06.08-87 93.160 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 023 Чинні з 01.01.88 р. постанова № 37 від 26.02.87 р. Поправка - БСТ № 1-1989 р. 003 СНиП 2.06.09-84 93.160 Туннели гидротехнические 098 Чинні з 01.07.85 р. постанова № 188 від 14.11.84 р. Поправка - БСТ № 7-1988 р. 003 СНиП ІІ-58-75 91.040.99 Электростанции тепловые 120 Чинні з 01.07.76 р. постанова № 198 від 25.11.75 р. Зміни: БСТ №2-1978 р. БСТ №9-1979 р. Поправка - БСТ № 9-1976 р. 003 СНиП ІІ-94-80 91.040.99 Подземные горные выработки 045 Чинні з 01.01.82 р. постанова № 232 від 31.12.80 р. Поправки - БСТ 1982 р. 003 СНиП 3.02.03-84 91.040.99 Подземные горные выработки 120 Чинні з 01.07.85 р постанова № 23 від 28.02.85 р. 003 СНиП 3.07.01-85 93.160 Гидротехнические сооружения речные 120 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 47 від 08.04.85 р. 003 91 В 2.5 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані В 2.5. Інженерне обладнання споруд зовнішніх мереж Инженерное оборудование сооружений внешних сетей ГОСТ 286-82 93.030 Трубы керамические канализационные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 105 від 26.04.82 р. 003 ГОСТ 539-80 93.030 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 162 від 15.10.80 р. Зміни: №1 -ИУС№ 12-1987 р. №2-ИУС№7-1988р. №3-ИУС№ 12-1990 р. №4-1ПС№12-1996р. Поправка - ИУС № 11-1981 р. 003 ГОСТ 1153-76 91.140.70 Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия 015 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 13 від 27.02.76 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1979 р. Поправки: ИУС №6 та 11 -1987 р. ИУС №7-1988 р. 003 ГОСТ 1839-80 93.030 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия 074 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 94 від 25.06.80 р. Зміни: №1 -ИУС №12-1987 р. №2-ИУС №12-1990 р. № 3 - Збірник змін за 1999-2000 рр. 003 ГОСТ 6127-52 91.140.70 Краны банные. Технические условия 015 Чинний з 01.05.52 р. постанова № 1/11 від 04.01.52 р. 003 ГОСТ 6482-88 93.030 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 200 від 30.09.88 р. 003 ГОСТ 8411-74 93.030 Трубы керамические дренажные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.75 р. постанова № 67 від 01.04.74 р. Зміни: №1 -ИУС№ 1-1977 р. №2-ИУС №8-1985 р. 003 ГОСТ 8823-85 91.140.90 Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 93 від 21.06.85 р. Поправки: ИУС №5-1986 р. ИУС №5-1987 р. 003 ГОСТ 8824-84 91.140.90 Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 38 від 30.03.84 р. Зміна № 1 - ИУС № 2-1986 р. 003 ГОСТ 8870-79 91.140.70 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 220 від 21.11.79 р. 003 92 В 2.5 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 8894-86 91.140.70 Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 82 від 19.06.86 р. 003 ГОСТ 11310-90 93.030 Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний 103 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 71 від 14.08.90 р. 003 ГОСТ 12586.0-83 93.030 Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 298 від 31.10.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 7-1991 р. Поправка - ИУС № 7-1991 р. 003 ГОСТ 12586.1-83 93.030 Трубы железобетонные напорные виброгидро-прессованные. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 298 від 31.10.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1989 р. 003 ГОСТ 13448-82 91.140.30 Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 55 від 10.03.82 р. 003 ГОСТ 13449-82 91.140.70 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний 117 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 207 від 20.08.82 р. Поправка - ИУС № 7-1986 р. 003 ГОСТ 15062-83 91.140.70 Сиденья для унитазов. Технические условия 015 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 295 від 31.10.83 р. Зміна № 1 - БУ № 1-1997 р. Поправки: ИУС №6-1984 р. ИУС №7-1987 р. ИУС №11-1988 р. 003 ГОСТ 16549-71 91.140.70 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру < 10 кгс/кв.см с заглушкой для спуска воды 015 Чинний з 01.01.73 р. постанова № 169 від 30.12.70 р. 003 ГОСТ 17584-72 93.030 Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб 074 Чинний з 01.01.73 р. постанова № 37 від 10.03.72 р. Зміна N8 1 - ИУС № 8-1978 р. 003 ГОСТ 20054-82 93.030 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 48 від 12.03.82 р. 003 ГОСТ 22000-86 93.030 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 015 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 272 від 30.12.85 р. 003 ГОСТ 22011-95 91.140.90 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия 015 Чинний з 01.01.98 р. постанова № 563 від 24.12.96 р. 003 ГОСТ 22689.0-89 91.140.70 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия 057 Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка - ИУС № 11-1990 р. 003 93 В 2.5 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22689.1-89 91.140.70 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент 057 Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка - ИУС № 11-1990 р. 003 ГОСТ 22689.2-89 91.140.70 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция 057 Чинний з 01.10.89 р. постанова № 93 від 16.06.89 р. Поправка - ИУС № 11-1990 р. ГОСТ 22845-85 91.0140.70 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации производства и приемки монтажных работ 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 117 від 11.07.85 р. Зміни: №1- ИУС №2-1989 р. №2-ИУС №11-1989 р. 003 ГОСТ 24983-81 93.030 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости 015 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 167 від 29.09.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1991 р. 003 ГОСТ 25297-82 91.140.60 Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы основные параметры и размеры 051 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 106 від 26.04.82 р. 003 ГОСТ 25298-82 93.030 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы основные параметры и размеры 051 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 107 від 27.04.82 р. Зміна №1 - ИУС № 2-1988 р. 003 ГОСТ 26334-84 91.140.90 Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 185 від 05.11.84 р. 003 ГОСТ 26819-86 93.030 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 262 від 29.12.85 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1989 р. Поправки: ИУС №8-1987 р. ИУС №81990 р. 003 ГОСТ 29121-91 ИСО 4101-83 91.140.90 Проволока стальная углеродистая для лифтовых канатов. Технические условия 015 Чинний з 01.01.93 р. постанова № 650 від 25.10.91 р. 003 СНиП ІІ-35-76 91.040.20 Котельные установки 057 Чинні з 01.01.78 р. постанова № 229 від 31.12.76 р. Зміни: БСТ№ 11-1977 р. Постановою № 3 від 11.01.85 р. відмінено з 01.01.90 р. розділ 13 і додатки 6-8. Доповнення що діє тільки в Україні - БУ № 5-6 1994 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. Зміна № 2 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2003 р. 003 94 В 2.5 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП 2.04.01-85 91.140.60 91.140.80 Внутренний водопровод и канализация зданий 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 169 від 04.10.85 р. Зміна № 1 - БСТ № 7-1992 р. Поправки: БСТ № 11 та № 12 - 1992 р. Доповнення що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.04.02-84 91.140.60 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 051 Чинні з 01.01.85 р. постанова № 123 від 27.07.84 р. Зміна - БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправки: БСТ №9 та №11 -1985 р. БСБ№2та№12-1987р. 003 СНиП 2.04.03-85 93.030 Канализация. Наружные сети и сооружения 051 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 71 від 21.05.85 р. Зміна-БСТ № 9-1986 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 СНиП 2.04.05-91 91.140.10 91.140.30 Отопление вентиляция и кондиционирование 014 Чинні з 01.01.92 р. постанова від 28.11.91 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - окреме видання Зміна № 2 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. Зміна № 2 міждержавна -Збірник змін за 2001 р. 003 СНиП 2.04.07-86 91.140.10 Тепловые сети 057 Чинні з 01.01.88 р. постанова № 75 від 30.12.86 р. Роз'яснення - БСТ № 10-1988 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2002 р. Відмінено з 01.01.90 р. розділ 8 та додатки 12-19 003 СНиП 2.04.14-88 91.121.10 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 057 Чинні з 01.01.90 р. постанова № 155 від 09.08.88 р. 003 СНиП 3.05.01-85 91.140.80 Внутренние санитарно-технические системы 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 224 від 15.12.85 р. 003 СНиП 3.05.03-85 91.140.10 Тепловые сети 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 178 від 31.10.85 р. 003 95 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП 3.05.04-85* Издание 1990 г. 91.140.60 93.030 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 098 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 73 від 31.05.85 р. 003 СНиП 3.05.05-84 91.010.30 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 120 Чинні з 01.01.85 р. постанова № 72 від 07.05.84 р. 003 СНиП 3.05.06-85 91.010.30 Электротехнические устройства 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 215 від 11.12.85 р. 003 СНиП 3.05.07-85 91.010.30 Системы автоматизации 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 175 від 18.10.85 р. Зміна № 1 - БСТ № 2-1991 р. 003 В 2.6. Конструкції будинків і споруд Конструкции зданий и сооружений ГОСТ 475-78 91.060.50 Двери деревянные. Общие технические условия 014 Чикний з 01.01.79 р. постанова № 139 від 24.06.78 р. Зміни: №1 -ИУС№ 12-1987 р. №2-ИУС№4-1988р. № 3 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправка - ИУС № 6-1987 р. 003 ГОСТ 948-84 91.060.99 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 193 від 28.11.84 р. 003 ГОСТ 1005-86 91.060.30 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия 015 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 95 від 08.07.86 р. 003 ГОСТ 4981-87 91.060.30 Балки перекрытий деревянные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 159 від 04.08.87 р. 003 ГОСТ 5087-80 91.190 Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры 011 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 243 від 13.12.79 р. Поправки: ИУС №5-1981 р. ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 5090-86 91.190 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры 011 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 102 від 25.07.86 р. Поправки: ИУС№4та№5-1988р. ИУС №2та№-- 1996р. 003 ГОСТ 5091-78 91.190 Изделия скобяные вспомогательные для деревянных огон и дверей. Типы 011 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 29 від 13.03.78 р. Зміни: № 1 - ИУС № 9-1982 р. №2-ИУС №4-1987р. Поправка - ИУС № 5-1981 р. 003 96 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 6629-88 91.060.50 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция 014 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 325 від 31.12.87 р. 003 ГОСТ 6785-80 91.060.50 Плиты подоконные железобетонные. Технические условия 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 157 від 08.10.80 р. Поправка - ИУС № 12-1982 р. Замінено на ГОСТ 26919-86 в частині підвіконних плит для житлових громадських та допоміжних будинків 003 ГОСТ 6786-80 91.060.20 Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 180 від 18.11.80 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1986 р. Поправка - ИУС № 3-1983 р. 003 ГОСТ 8020-90 91.080.40 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. 023 Чинний з 01.07.90 р. постанова № 1 від 15.01.90 р. Поправка - ИУС № 3-1991 р. 003 ГОСТ 8242-88 91.080.20 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия 112 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 163 від 15.08.88 р. Поправка - ИУС № 4-1991 р. 003 ГОСТ 8717.0-84 91.060.30 Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 58 від 23.04.84 р. Зміна № 1 - ИУС № 3-1986 р. 003 ГОСТ 8717.1-84 91.060.30 Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.01.86 р постанова № 58 від 23.04.84 р. 003 ГОСТ 9561-91 91.060.30 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия 023 Чинний 3 01.01.92 р. постанова № 5 від 20.09.91 р. 003 ГОСТ 9574-90 91.060.10 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия 005 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 72 від 20.08.90 р. 003 ГОСТ 9818-85 91.060.30 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 28 від 14.03.85 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 10629-88 93.100 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия 015 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 228 від 21.11.88 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправка - ИУС № 5-1990 р. 003 ГОСТ 11024-84 91.060.040 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 319 від 12.12.83 р. Зміни: №1 - ИУС № 3-1986 р. №2-ИУС №4-1988р. 003 97 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 11047-90 91.080.20 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия 112 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 96 від 29.10.90 р. 003 ГОСТ 11118-73 91.060.00 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования 004 Чинний з 01.04.74 р. постанова № 286 від 16.07.73 р. Замінено на ГОСТ 11024-84 в частині вимог до панелей для зовнішніх стін житлових і громадських будинків 003 ГОСТ 11214-86 91.060.50 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 191 від 14.11.85 р. Поправка - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 12504-80 91.060.10 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 134 від 25.08.80 р. Зміни: № 1 - ИУС № 3-1986 р. №2-ИУС №4-1988р. Поправки: ИУС №3 та №12-1990 р. 003 ГОСТ 12506-81 91.060.50 Окна деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры 117 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 126 від 22.07.81 р. 003 ГОСТ 12767-80 91.060.30 Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 194 від 18.12.80 р. Зміни: № 1-ИУС № 7-1982 р. №2-ИУС № 10-1982 р. №3-ИУС №4-1988 р. Поправка - ИУС № 12-1990 р. 003 ГОСТ 13578-68 91.060.10 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования 015 Чинний з 01.01.69 р. постанова № від 29.02.68 р. 003 ГОСТ 13579-78 91.060.99 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия 004 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 234 від 30.12.77 р. Зміна № 1 - ИУС № 3-1986 р. 003 ГОСТ 13580-85 91.060.99 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия 004 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 155 від 23.09.85 Поправка - ИУС № 9-1987 р. 003 ГОСТ 14624-84 91.060.50 Двери деревянные для производственных зданий. Типы конструкция и размеры 117 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 22 від 13.03.84 р. Поправки: ИУС-№ 10-1985 р. ИУС-№ 6-1987 р. 003 ГОСТ 16289-86 91.060.50 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 192 від 14.11.85 р. 003 98 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 17005-82 91.080.20 Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений 117 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 280 від 23.11.82 р. 003 ГОСТ 17079-88 91.060.40 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия 004 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 229 від 21.11.88 р. Поправка - ИУС № 12-1990 р. 003 ГОСТ 17538-82 91.060.40 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия 004 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 34 від 25.11.82 р. Зміни: № 1 -ИУС №2-1987 р. №2-ИУС №12-1988р. Поправка - ИУС № 12-1990 р. 003 ГОСТ 17580-82 91.080.20 Конструкции де.ревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным тем-пературно-влажностным воздействиям 117 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 279 від 23.11.82 р. 003 ГОСТ 17608-91 93.080.20 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия 005 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 14 від 03.04.91 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 ГОСТ 17625-83 91.080.40 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бе гона размеров и расположения арматуры 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 132 від 29.06.83 р. 003 ГОСТ 18048-80 91.060.99 Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия 004 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 54 від 02.04.80 р. Зміни: №1 -ИУС №5-1983 р. №2-ИУС №3-1986р. №3-ИУС№ 12-1988 р. 003 ГОСТ 18128-82 91.060.10 Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 197 від 25.11.81 р. 003 ГОСТ 18446-73 91.080.20 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений 117 Чинний з 01.01.74 р. постанова № 22 від 08.02.73 р. 003 ГОСТ 18853-73 91.060.99 Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия 117 Чинний з 01.07.74 р. постанова № 79 від 29.05.73 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1984 р. Поправка - ИУС № 1-1985 р. 003 ГОСТ 18979-90 91.080.40 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия 023 Чинний з 01.07.90 р. постанова № 13 від 12.02.90 р. 003 ГОСТ 18980-90 91.080.40 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия 023 Чинний з 01.07.90 р. постанова № 12 від 12.02.90 р. 003 99 В 2.6 Позначення Назва організацій України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19010-82 91.060.10 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие: технические условия 023 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 7 від 29.01.82 р. Зміна № 1 - ИУС № 3-1986 р. 003 ГОСТ 19091-82 91.190 Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные. Методы испытаний 011 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 103 від 23.04.82 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправки: ИУС №12-1984 р. ИУС №4-1989 р. 003 ГОСТ 19100-73 91.080.20 Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость 112 Чинний з 01.01.74 р. постанова № 142 від 24.07.73 р. 003 ГОСТ 19222-84 91.080.20 Арболит и изделия из него. Общие технические условия 005 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 349 від 30.12.83 р. 003 ГОСТ 19231.0-83 93.080.20 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия 015 Чинний з 01.01.84 р постанова № 18 від 26.01.83 р. 003 ГОСТ 19231.1-83 93.080.20 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 18 від 26.01.83 р. 003 ГОСТ 19570-74 91.060.10 91.060.30 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования 004 Чинний з 01.07.74 р. постанова № 18 від 11.02.74 р. Замінено на ГОСТ 12504-80 в частині вимог до внутрішніх несучих стін і перегородок 003 ГОСТ 19804-91 91.080.40 Сваи железобетонные. Технические условия 099 Чинний з 01.07.92 р. постанова № 23 від 28.11.91 р. 003 ГОСТ 19804.2-79 91.080.40 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 208 від 24.10.79 р. Зміна № 1 - ИУС № 9-1983 р. Поправка - ИУС № 9-1981 р. 003 ГОСТ 19804.3-80 91.080.40 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 145 від 12.09.80 р. Зміна № 1 - ИУС № 9-1983 р. 003 ГОСТ 19804.4-78 91.080.40 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 231 від 30.12.77 р. Зміна № 1 - ИУС № 9-1983 р. Поправка - ИУС № 7-1984 р. 003 ГОСТ 19804.5-83 91.080.40 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 296 від 23.12.82 р. 003 100 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19804.6-83 91.080.40 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 21 від 02.02.83 р. 003 ГОСТ 19804.7-83 91.080.40 Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 342 від 31.12.82 р. 003 ГОСТ 20182-74 91.080.99 Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге 015 Чинний з 01.07.75 р. постанова № 190 від 30.08.74 р. 003 ГОСТ 20213-89 91.080.40 Фермы железобетонные. Технические условия 023 Чинний з 01.06.75 р. постанова № 182 від 30.08.74 р. 003 ГОСТ 20372-90 91.080.40 Балки стропильные и подстропильные железобетонные Технические условия 023 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 87 від 16.10.90 р. 003 ГОСТ 20425-75 91.080.40 Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений 015 Чинний з 01.01.76 р. постанова № 244 від 18.12.74 р. 003 ГОСТ 20850-84 91.080.20 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия 014 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 25 від 15.03.83 р. 003 ГОСТ 21174-75 93.100 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи 015 Чинний з 01.07.76 р. постанова № 160 від 29.09.75 р. 003 ГОСТ 21506-87 91.090.40 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия 023 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 91 від 11.05.87 р. 003 ГОСТ 21509-76 91.080.40 Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия 015 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 247 від 31.12.75 р. Зміна № 1 - ИУС № 2-1985 р. 003 ГОСТ 21519-84 91.060.50 Окна и двери балконные витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 182 від 31.10.84 р. Зміни: №1 -ИУС №4-1989 р. №2-ИУС №1-1991 р. Поправки: ИУС №5-1989 р. ИУС №1-1993 р. 003 ГОСТ 21520-89 91.060.00 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия 004 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 58 від 30.03.89 р. 003 ГОСТ 21562-76 91.080.00 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия 004 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 234 від 31.12.75 р. 003 101 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 21924.0-84 93.080.20 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 21924.1-84 93.080.20 Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 21924.2-84 93.080.20 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 21924.3-84 93.080.20 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 210 від 30.09.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 22130-86 23.040.99 Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия 015 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 31 від 24.11.86 р. 003 ГОСТ 22131-76 91.080.40 Опоры железобетонные высоковольтно-сигналь-ных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия 015 Чинний з 01.07.77 р. постанова № 141 від 26.08.76 р. 003 ГОСТ 22160-76 9.060.99 Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия 015 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 130 від 09.08.76 р. 003 ГОСТ 22362-77 91.080.40 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры 023 Чинний з 01.07.77 р. постанова № 4 від 01.02.77 р. 003 ГОСТ 22406-77 91.080.20 Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условий влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток 112 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 12 від 11.03.77 р. 003 ГОСТ 22687.0-85 91.080.40 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1987 р. ГОСТ 22687.1-85 91.080.40 Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 003 ГОСТ 22687.2-85 91.080.40 Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 003 ГОСТ 22687.3-85 91.080.40 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 180 від 25.10.84 р. 003 ГОСТ 22695-77 83.140.99 Панели стен V покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность 015 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 136 від 01.09.77 р. 003 102 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22930-87 91.080.40 Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия 015 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 65 від 25.12.86 р. Поправка - ИУС № 12-1988 р. 003 ГОСТ 23118-78 91.080.10 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия 064 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 74 від 28.04.78 р. 003 ГОСТ 23119-78 91.080.10 Фермы стропильные стальные сварные с элементами и.: парных уголков для производственных зданий. Технические условия 064 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 73 від 28.04.78 р. 003 ГОСТ 23120-78 91.080.10 Лестницы маршевые площадки и ограждения стальные. Технические условия 064 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 71 від 28.04.78 р. 003 ГОСТ 23121-78 91.080.10 Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия 064 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 72 від 28.04.78 р. 003 ГОСТ 23279-85 91.080.10 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 194 від 28.11.84 р. 003 ГОСТ 23306-87 91.190 Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний 011 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 255 від 27.10.87 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправка - ИУС № 5-1989 р. 003 ГОСТ 23344-78 91.080.10 Окна стальные. Общие технические условия 029 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 200 від 13.10.78 р. 003 ГОСТ 23404-86 83.140.99 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 265 від 29.12.85 р. 003 ГОСТ 23444-79 91.080.40 Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия 023 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 276 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23486-79 91.080.10 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия 064 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 260 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23682-79 91.080.10 Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия 064 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 70 від 22.05.79 р. 003 ГОСТ 23747-88 91.060.50 Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 11 від 15.06.88 р. Поправка - ИУС № 5-1989 р. 003 103 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 23858-79 05.100.40 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 182 від 28.09.79 р. 003 ГОСТ 23899-79 91.080.40 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 216 від 12.11.79 р. 003 ГОСТ 23972-80 91.080.40 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 226 від 29.11.79 р. 003 ГОСТ 24022-80 91.080.40 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 13 від 14.02.80 р. 003 ГОСТ 24033-80 91.060.50 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний 014 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 233 від 04.12.79 р. 003 ГОСТ 24155-80 91.080.40 Конструкций железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 48 від 10.04.80 р. 003 ГОСТ 24379.0-80 93.020 Болты фундаментные. Общие технические условия 064 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 133 від 25.08.80 р. Зміна № 1 ИУС № 10-1990 р. 003 ГОСТ 24379.1-80 93.020 Болты фундаментные. Конструкция и размеры 064 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 133 від 25.08.80 р. 003 ГОСТ 24434-80 91.060.10 91.060.20 Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 149 від 25.09.80 р. 003 ГОСТ 24476-80 91.080.40 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия 023 Чинний 3 01.01.82 р. постанова № 202 від 18.12.80 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1987 р. 003 ГОСТ 24524-80 91.080.10 Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия 064 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 154 від 30.09.80 р. 003 ГОСТ 24547-81 91.080.40 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 223 від 31.12.80 р. 003 ГОСТ 24581-81 91.080.99 Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия 004 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 229 від 31.12.80 р. 003 ГОСТ 24584-81 91.060.50 Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 95 від 15.06.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 7-1989 р. 003 104 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24587-81 91.080.40 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 179 від 18.11.80 р. 003 ГОСТ 24594-81 91.060.10 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия 004 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 9 від 26.01.81 р. 003 ГОСТ 24694-81 91.080.40 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 49 від 06.04.81 р. 003 ГОСТ 24698-81 91.060.50 Двери деревянные наружные для жилых и общественных Вданий. Типы конструкция ч размеры 017 Чинний з 01.01.84р. постанова № 51 від 13.04.81 р. 003 ГОСТ 24699-81 91.060.50 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы конструкция и размеры 014 Чинний 3 01.01.84 р. постанова № 10 від 03.02.81 р. 003 ГОСТ 24741-81 91.080.10 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балка|м. Технические условия 064 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 60 від 04.05.81 р. 003 ГОСТ 24767-81 91.080.10 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия 064 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 64 від 07.05.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 2-1987 р. 003 ГОСТ 24839-81 91.080.10 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 90 від 09.06.81 р. 003 ГОСТ 24893.0-81 91.080.40 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 119 від 14.07.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1986 р. 003 ГОСТ 24893.1-81 91.080.40 Балки обвязочные железобетонные для зданий .. промышленных предприятий. Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 119 від 14.07.81 р. Змі«а № 1 - ИУС № 8-1986 р. 003 ГОСТ 24893.2-81 91.080.40 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия Конструкция и размеры 023 Чинний з 01.01.83 р. Постанова № 119 від 14.07.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1986 р. Поправка - ИУС № 8-1982 р. 003 ГОСТ 24992-81 91.080.99 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцеплен в каменной кладке 023 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 177 від 21.10.81 р. 003 ГОСТ 25062-81 91.060.50 Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 208 від 09.10.81 р. Зміна№ 1 - ИУС № 4-1986 р. 003 ГОСТ 25097-82 91.060.50 Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия 014 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 280 від 31.12.81 р. 003 105 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25098-87 91.060.10 Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 103 від 02.06.87 р. 003 ГОСТ 25116-82 91.080.10 Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 279 від 31.12.81 Зміна № 1 - ИУС № 4-1989 р. Поправка - ИУС № 5-1985 р. 003 ГОСТ 25459-82 93.080.30 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 215 від 14.09.82 р. 003 ГОСТ 25627-83 91.080.40 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 344 від 31.12.82 р. 003 ГОСТ 25628-90 91.080.40 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 6 від 29.01.90 р. 003 ГОСТ 25697-83 91.080.40 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия 004 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 38 від 10.03.83 р. Зміни: №1 -ИУС №3-1986 р. №2-ИУС №12-1988 р. 003 ГОСТ 25772-83 91.080.30 Ограждения лестниц балконов и крыш стальные. Общие технические условия 014 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 72 від 18.04.83 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1989 р. 003 ГОСТ 25884-83 91.080.20 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 128 від 29.06.83 р. 003 ГОСТ 25885-83 91.080.20 Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесно-плитных материалов с древесиной 023 Чинний з О1.О1.84 р. постанова № 174 від 07.07.83 р. 003 ГОСТ 25897-83 91.0190 Ручки для дверей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры 011 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 124 від 28.06.83 р. Поправка - ИУС № 12-1985 р. 003 ГОСТ 25912.0-91 91.080.40 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАР для аэродромных покрытий. Технические условия 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 003 ГОСТ 25912.1-91 91.080.40 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 003 ГОСТ 25912.2-91 91.080.40 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 003 106 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25912.3-91 91.080.40 Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 003 ГОСТ 25912.4-91 91.080.40 Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 8 від 12.03.91 р. 003 ГОСТ 26067.0-83 91.080.40 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 317 від 08.12.83 р. 003 ГОСТ 26067.1-83 91.080.40 Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 317 від 08.12.83 р. 003 ГОСТ 26138-84 91.080.20 Элементы и детали встроеных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия 117 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 531 від 23.12.83 р. Поправка - ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 26301-84 91.190 Приборы фрамужные для окон витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры 015 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 165 від 19.09.84 р. 003 ГОСТ 26429-85 91.080.10 Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия 004 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 13 від 24.01.85 р. Поправка - ИУС № 5-1987 р. 003 ГОСТ 26434-85 91.060.30 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры 023 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 235 від 29.12.84 р. Замінено на ГОСТ 9561-91 в частині типів вимог до основних розмірів та параметрів залізо- бетонних багатопустотних плит 003 ГОСТ 26601-85 91.060.50 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы конструкция и размеры 014 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 165 від 19.09.84 р. 003 ГОСТ 26804-86 93.080.30 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 242 від 19.12.85 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 2004 р. 003 ГОСТ 26815-86 91.080.40 Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия 023 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 204 від 04.12.85 р. 003 ГОСТ 26892-86 91.060.50 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке действующей в направлении открывания 014 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 34 від 26.03.86 р. 003 107 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26919-86 91.060.50 Плиты подоконные железобетонные для жилых общественных и вспомогательных зданий. Технические условия 015 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 77 від 06.06.86 р. 003 ГОСТ 26992-86 91.060.20 Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 84 від 21.06.86 р. 003 ГОСТ 27108-86 91.080.40 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия 023 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 26 від 17.11.86 р. 003 ГОСТ 27215-87 91.060.030 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 41 від 02.03.87 р. 003 ГОСТ 27320-87 91.080.99 Дюбели-втулки распорные для строительства. Конструкция 054 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 108 від 03.06.87 р. 003 ГОСТ 27563-87 91.060.10 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия 015 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 276 від 25.11.87 р. 003 ГОСТ 27579-88 91.080.10 Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия 064 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 322 від 31.12.87 р. 003 ГОСТ 27677-88 91.100.30 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний 023 Чинний з 01.07.88 р. постанова № 258 від 29.10.87 р. 003 ГОСТ 27936-88 91.060.50 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция 014 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 266 від 30.12.88 р. 003 ГОСТ 28015-89 91.060.30 Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия 117 Чинний з 01.01.90 р постанова № 266 від 30.12.88 р. 003 ГОСТ 28042-89 91.060.20 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия 023 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 34 від 27.02.80 р. Поправки: ИУС№ 5-1990 р. ИУС№ 3-1991 р. 003 ГОСТ 28089-89 91.060.10 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 004 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 29 від 27.02.89 р. 003 ГОСТ 28456-90 91.080.99 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия 064 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 10 від 07.02.90 р. 003 ГОСТ 28457-90 91.080.99 Дюбели-шпильки распорные строительно-монтажные. Конструкция 064 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 10 від 07.02.90 р. 003 108 В 2.6 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 28574-90 91.080.40 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий 023 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 74 від 10.05.89 р. 003 ГОСТ 28575-90 91.080.40 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паронепроницаемое™ защитных покрытий 023 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 74 від 10.05.89 р. 003 ГОСТ 28737-90 91.080.40 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия 015 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 88 від 16.10.90 р. 003 ГОСТ 28778-90 91.080.10 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства Технические условия 064 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 106 від 04.12.90 р. 003 ГОСТ 28786-90 91.060.50 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов 023 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 98 від 29.10.90 р. 003 СНиП 2.03.01-84* Издание 1989 г. 91.080.40 Бетонные и железобетонные конструкции 023 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 136 від 20.08.84 р. Зміна від 12.11.91 р. - БСТ №4-1993 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 1994-2000 рр. Зміна № 2 що діє тільки в Україні - видана окремим виданням у 1998 р. Поправка - БУ № 3-1996 р. 003 СНиП 2.03.02-86 91.090.40 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона 023 Чинні з 01.01.88 р. постанова № 78 від 31.01.86 р. 003 СНиП 2.03.03-85 91.080.99 Армоцементные конструкции 023 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 101 від 28.06.85 р. 003 СНиП 2.03.04-84 91.080.40 Бетонные и железобетонные конструкции предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур 023 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 219 від 27.12.84 р. 003 СНиП 2.03.06-85 91.080.10 Алюминиевые конструкции 064 Чинні з 01.01.87 р. постанова № 167 від 02.10.85 р. Зміна-БСТ № 11-1988 р. 003 СНиП 2.03.09-85 91.080.99 Асбестоцементные конструкции 023 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 121 від 22.07.85 р. Зміна-БСТ №11-1988 р. 003 СНиП 2.03.11-85 91.120.01 Защита строительных конструкций от коррозии 023 Чинні з 01.01.86 р. постанова № 137 від 30.12.85 р. 003 СНиП 2.03.13-88 91.060.30 Полы 120 Чинні з 01.01.88 р. постанова № 82 від 01.01.88 р. 003 109 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СНиП ІІ-22-81 91.080.99 Каменные и армокаменные конструкции 023 Чинні з 01.01.83 р. постанова № 292 від 31.12.81 р. Зміна - БСТ № 12-1985 р. 003 СНиП ІІ-23-81* Издание 1990 г. 91.080.10 Стальные конструкции 064 Чиниі з 01.01.82 р. постанова № 144 від 14.08.31 У видання 1990 р. внесено зміни що затверджені постановами № 120 від 25.07.74 р. № 218 від 11.12.85 р. № 69 від 29.12.86 р. № 132 від 08.07.88 р. № 121 від12.07.89 р. 003 СНиП ІІ-25-80 91.080.20 Деревянные конструкции 023 Чинні з 01.01.82 р. постанова № 198 від 18.12.80 р. Зміна-БСТ №11-1988 р. 003 СНиП 3.03.01-87 91.080.99 Несущие и ограждающие конструкции 004 Чинні з 01.07.88 р. постанова № 280 від 4.12.87 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - у 1998 р. видана окремим виданням Роз'яснення - БСТ № 10-1988 р. Поправка - БСТ № 3-1989 р. 003 СНиП 3.04.01-87 91.080.99 Изоляционные и отделочные покрытия 120 Чинні з 01.03.88 р. поправка № 280 від 04.12.87 р. 003 СНиП 3.04.03-85 91.120.01 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 023 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 223 від 13.12.85 р. 003 СНиП III-18-75 91.080.10 Металлические конструкции 064 Чинні з 01.01.77 р. постанова № 181 від 20.10.75 р. Зміни: БСТ № 7-1978 р. БСТ № 4-1985 р. Замінено з 01.07.88 р. в частині вимог до монтажу конструкцій на СНиП 3.03.01-87 003 В 2.7. Будівельні матеріали Строительные материалы ГОСТ 310.1-76 91.100.10 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 103 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1985 р. 003 ГОСТ 310.2-76 91.100.10 Цементы. Методы определения тонкости помола 103 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1985 р. 003 ГОСТ 310.3-76 91.100.0 Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема 103 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 169 від 14.10.76 р. Зміна № 1 - ИУС - № 1-1985 р. 003 110 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 310.4-81* зі змінами №1 № 2 91.100.10 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 103 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 151 від 21.08.81 р. Зміни: № 3 - її дія припинена з 01.01.97 р. № 4 що діє тільки в Україні – БУ№ 3-1999 р. № 5 що діє тільки в Україні – Збірник змін за 20001 р. 003 ГОСТ 310.5-88 91.100.0 Цементы. Метод определения тепловыделения 103 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 65 від 22.04.88 р. 003 ГОСТ 310.6-85 91.100.10 Цементы. Метод определения водоотделения 103 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 19 від 26.02.85 р. 003 ГОСТ 474-90 91.100.15 Кирпич кислотоупорный. Технические условия 005 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 2805 від 11.11.90 р. 003 ГОСТ 862.1-85 91.060.30 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия 117 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 26 від 12.03.85 р. 003 ГОСТ 862.2-85 91.060.30 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия 112 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 25 від 12.03.85 р. 003 ГОСТ 862.3-86 91.060.30 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия 112 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 240 від 23.12.85 р. Поправка - ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 862.4-87 91.060.30 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия 112 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 68 від 29.12.86 р. Поправка - ИУС № 2-1988 р. 003 ГОСТ 961-89 91.100.25 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия 005 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 2977 від 28.09.89 р. 003 ГОСТ 965-89 91.100.10 Портландцементы белые. Технические условия 074 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 260 від 29.12.88 р. 003 ГОСТ 969-91 91.100.10 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 074 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 2 від 21.01.91 р. 003 ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88 91.100.60 Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности открытой и общей пористости водопоглощения 015 Чинний з 01.07.98 р. постанова № 721 від 28.11.97 р. Поправка - ІПС № 1-2001 р. 003 ГОСТ 2694-78 91.100.60 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия 015 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 169 від 15.08.78 р. 003 111 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 2697-83 91.100.50 Пергамин кровельный. Технические условия 005 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 294 від 31.10.83 Зміна № 1 - Збірник змін за 2001 р. Поправка - ИУС № 5-1989 р. 003 ГОСТ 2889-80 91.100.50 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия 005 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 39 від 24.03.80 р. 003 ГОСТ 3135-82 91.100.50 Картон кровельный. Технические условия 005 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 303 від 27.12.82 р. 003 ГОСТ 3344-83 93.080.20 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 043 Чинні з 01.01.85 р. постанова № 28 від 20.10.83 р Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 в частині методів фізико-механічних випробувань 003 ГОСТ 3476-74 91.100.10 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов 074 Чинний з 01.01.75 р. постанова № ЗО від 28.02.74 р. 003 ГОСТ 4001-84 91.100.99 Камни стеновые из горных пород. Технические условия 005 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 74 від 10.05.84 р. Поправка - ИУС № 8-988 р. 003 ГОСТ 4598-86 79.060.20 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия 112 Чинний з 31.01.86 р. постанова № 240 від 19.12.85 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1990 р. Поправка - ИУС № 12-1986 р. 003 ГОСТ 4641-80 91.100.50 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия 043 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 31 від 20.03.80 р. 003 ГОСТ 5382-91 91.100.10 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа 103 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 3 від 30.01.91 р. 003 ГОСТ 5533-86 81.040.20 Стекло листовое узорчатое. Технические условия 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 32 від 25.03.86 р. Поправка - ИУС № 2-1990 р. 003 ГОСТ 5724-75 83.140.99 Линкруст 015 Чинний з 01.01.76 р. постанова № 167 від 06.10.75 р. 003 ГОСТ 5742-76 91.100.60 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия 005 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 225 від 29.12.75 р. 003 112 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 5781-82 77.140.15 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия 015 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 480 від 17.12.82 р. Зміни: №1 -ИУС№ 5-1984 р. №2-ИУС№ 11-1987 р. №3-ИУС №3-1988р. №4-ИУС№1-1990р. №5-ИУС №3-1991 р. Поправка – ИУС № 5-1987 р. 003 ГОСТ 5802-86 91.100.10 Растворы строительные. Методы испытаний 117 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 214 від 11.12.85 р. Поправка - ИУС № 4-1989 р. 003 ГОСТ 6133-84 91.100.30 Камни бетонные стеновые. Технические условия 005 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 246 від 30.12.83 р. Поправки: ИУС №12-1987 р. ИУС №4-1990 р. 003 ГОСТ 6139-91 91.100.15 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия. 074 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 120 від 29.12.90 р. 003 ГОСТ 6141-91 91.100.75 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия 005 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 120 від 29.12.90 р. 003 ГОСТ 6665-91 91.100.30 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия 015 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 13 від 03.04.91 р. 003 ГОСТ 6666-81 91.100.15 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 005 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 21 від 24.02.81 р. 003 ГОСТ 6927-74 91.060.10 Плиты бетонные фасадные. Технические требования 005 Чинний 3 01.07.75 р. постанова № 207 від 10.10.74 р. 003 ГОСТ 7032-75 91.100.15 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. 005 Чинний з 01.07.77 р. постанова № 3700 від 28.11.75 р. 003 ГОСТ 7251-77 83.140.99 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия 005 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 53 від 05.05.77 р. Зміна № 1 -ІПС № 8-1999 р. 003 ГОСТ 7392-85 91.100.15 Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия 005 Чинні з постанова № від Замінено на ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 в частині методів фізико-механічних випробувань 003 ГОСТ 7394-85 91.100.15 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 46 від 08.04.85 р. 003 113 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 7415-86 91.100.50 Гидроизол. Технические условия 005 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 285 від 30.12.85 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 2001 р. 003 ГОСТ 7481-78 81.040.20 Стекло армированное листовое. Технические условия 015 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 127 від 04.07.73 р. Поправка - ИУС № 2-1989 р. 003 ГОСТ 8426-75 91.100.15 Кирпич глиняный для дымовых труб 005 Чинний з 01.01.76 р. постанова № 253 від 27.12.74 р. 003 ГОСТ 8462-85 91.060.10 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе 023 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 11 від 18.01.85 р. 003 ГОСТ 8735-88 91.100.15 Песок для строительных работ. Методы испытаний 117 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 203 від 05.10.88 р. Зміна № 1 - ИУС № 11-1989 р. 003 ГОСТ 8747-88 91.100.99 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний 005 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 185 від 08.09.88 р. 003 ГОСТ 8904-81 79.060.20 Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия 112 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 178 від 21.10.81 р. Зміна № 1 - ИУС № 6-1983 р. Поправка - ИУС № 2-1987 р. 003 ГОСТ 9272-81 81.040.20 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 236 від 31.12.80 р. Зміни: № 1 - ИУС № 6-1983 р. №2-ИУС № 1-1985 р. 003 ГОСТ 9590-76 91.100.99 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия 005 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 244 від 31.12.75 р. Змін № 1 - ИУС № 11 -1984 р. Поправки: ИУС № 10-1978 р. ИУС № 8-1988 р. ИУС № 1-1990 р. 003 ГОСТ 9758-86 91.100.60 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний 117 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 97 від 11.07.86 р. Зміни: № 1 -ИУС№ 11-1988 р. №2-ИУС№11-1989р. Поправка - ИУС № 12-1990 р. 003 ГОСТ 10140-80 91.100.60 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия 005 Чинний з 04.01.83 р. постанова № 135 від 04.09.80 р. Поправка - ИУС № 5-1981 р. 003 114 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 10174-90 91.100.50 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия 015 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 65 від 27.07.90 р. Поправка - ИУС № 5-1991 р. 003 ГОСТ 10180-90 91.100.30 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 117 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 168 від 29.12.89 р. 003 ГОСТ 10296-79 91.100.50 Изол. Технические условия 005 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 271 від 29.12.78 р. Зміни: № 1 -ИУС №4-1990 р. № 2 - Збірник змін за 2001 р. 003 ГОСТ 10832-91 91.100.60 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 005 Чинний з 01.01.92 р. постанова № 15 від 10.04.91 р. Зміни № 1 та № 2 - Збірник змін за 2003 р. 003 ГОСТ 10884-94 77.140.15 Сталь арматурная гермомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия 015 Чинний з 01.01.97 р. постанова № 247 від 19.06.96 р. 003 ГОСТ 10922-90 77.140.15 Арматурные и закладные изделия сварные соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия 023 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 45 від 18.05.90 р. 003 ГОСТ 10923-82 91.100.50 Рубероид. Технические условия 005 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 304 від 27.12.82 р. Зміна № 1 - ИУС № 3-1988 р. Поправка - ИУС № 1-1985 р. 003 ГОСТ 11052-74 91.100.10 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 074 Чинний з 01.01.76 р. постанова № 241 від 17.12.74 р. 003 ГОСТ 11529-86 83.140.99 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля 005 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 48 від 23.04.86 р. Зміна №1 -ІПС№ 8-1999 р. 003 ГОСТ 11583-74 83.140.99 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света равномерности окраски и светлоты 004 Чинний з 01.01.76 р. постанова № 144 від 11.07.74 р. 003 ГОСТ 12730.0-78 91.100.30 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности влажности водопоглощения пористости и водонепроницаемости 023 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 003 ГОСТ 12730.1-78 91.100.30 Бетоны. Методы определения плотности 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 003 ГОСТ 12730.2-78 91.100.30 Бетоны. Метод определения влажности 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.76 р. 003 115 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 12730.3-78 91.100.30 Бетоны. Метод определения водопоглощения 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 003 ГОСТ 12730.4-78 91.100.30 Бетоны. Методы определения показателей пористости 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 242 від 22.12.78 р. 003 ГОСТ 12730.5-84 91.100.30 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 117 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 87 від 18.06.84 р. Зміна № 1 - ИУС №11-1989 р. 003 ГОСТ 12784-78 93.080.20 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 204 від 18.10.78 р. 003 ГОСТ 12852.0-77 91.100.30 Бетон ячеистьй. Общие требования к методам испытаний 005 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 003 ГОСТ 12852.5-77 91.100.30 Бетон ячеистый: Метод определения коэффициента паропроницаемости 117 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 003 ГОСТ 12852.6-77 91.100.30 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 117 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 171 від 09.11.77 р. 003 ГОСТ 12865-67 91.100.60 Вермикулит вспученный 005 Чинний з 01.07.68 р. постанова № 116 від 12.06.67 р. 003 ГОСТ 13087-81 91.100.30 Бетоны. Методы определения истираемости 117 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 76 від 22.05.81 р. 003 ГОСТ 14098-91 25.160.40 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкция и размеры 023 Чинний з 01.07.92 р. постанова № 19 від 28.11.91 р. 003 ГОСТ 14791-79 91.120.30 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия 004 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 71 від 22.05.79 р. 003 ГОСТ 15825-80 91.100.10 Портландцемент цветной. Технические условия 074 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 182 від 01.12.80 р. Поправка - ИУС № 9-1981 р. 003 ГОСТ 15836-79 91.100.50 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия 004 Чинні з 01.07.74 р. постанова № 266 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 15879-70 91.100.60 Стеклорубероид. Технические условия 005 Чинний з 01.01.71 р. постанова № 41 від 15.04.70 р. Зміни: №1 -ИУС №9-1989 р. № 2 - Збірник змін за 2001 р. 003 ГОСТ 16136-80 91.100.60 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия 005 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 258 від 29.12.79 р. 003 116 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 16297-80 91.100.60 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний 023 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 259 від 29.12.79 р. 003 ГОСТ 16381-77 91.100.60 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования 005 Чинний з 01.07.77 р. постанова № 223 від 30.12.76 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1986 р. 003 ГОСТ 16475-81 03.140.99 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия 005 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 170 від 05.10.81 р. 003 ГОСТ 16914-71 83.140.99 Линолеум резиновый многослойный - релин 005 Чинний з 01.01.72 р. постанова № 22 від 06.04.71 р. 003 ГОСТ 17057-89 81.040.20 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия 005 Чинний з 01.01.90 р постанова № 10 від 25.01.89 р. Поправка - ИУС № 2 та № 5 -1990 р. 003 ГОСТ 17241-71 83.140.99 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация 015 Чинний з 01.10.72 р. постанова № 172 від 20.10.71 р. 003 ГОСТ 17623-87 91.100.30 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности 015 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 126 від 01.07.82 р. 003 ГОСТ 17624-87 91.100.30 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 023 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 126 від 01.07.87 р. Поправка - ИУС № 9-1989 р. 003 ГОСТ 18105-86 91.100.30 Бетоны. Правила контроля прочности 023 Чинний з 01.07.87 р. постанова № 108 від 13.08.86 р. Зміна № 1 - ИУС № 4-1988 р. Поправка - ИУС № 8-1987 р. 003 ГОСТ 18623-82 91.100.25 Плитки керамические литые и ковры из них. Технические условия 005 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 74 від 02.04.82 р. Зміна № 1 - ИУС № 5-1988 р. 003 ГОСТ 18659-81 91.100.50 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 043 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 218 від 31.12.80 р. 003 ГОСТ 18866-81 91.100.60 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия 005 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 162 від 07.09.81 р. 003 ГОСТ 18956-73 91. 100.50 Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов 004 Чинний з 01.01.75 р. постанова № 101 від 21.06.73 р. 003 ГОСТ 18958-73 91. 100.99 Краски силикатные 004 Чинний з 01.01.74 р. постанова № 99 від 19.06.73 р. 003 117 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 19111-77 83.140.99 Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные. Технические условия 005 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 127 від 22.08.77 р. Поправка - ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 19177-81 91.100.50 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия 014 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 204 від 07.12.81 р. Поправки: ИУС №8-1987 р. ИУС №4-1989 р. 003 ГОСТ 19279-73 91.100.99 Краски полимерцементные 004 Чинний з 01.01.75 р. постанова № 231 від 12.12.73 р. 003 ГОСТ 19592-80 79.060.20 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 107 від 14.07.80 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1989 р. Поправка - ИУС № 8-1982 р. 003 ГОСТ 20429-84 91.100.50 Фольгоизол. Технические условия 005 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 126 від 02.08.84 р. Зміни: №1-ИУС №4-1990 р. № 2 - Збірник змін за 2001 р. Поправка - ИУС № 5-1985 р. 003 ГОСТ 20910-90 91.120.10 Бетоны жаростойкие. Технические условия 005 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 86 від 12.10.90 р. 003 ГОСТ 20916-87 91.100.60 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия 005 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 15 від 26.01.87 р. Поправка - ИУС № 8-1989 р. 003 ГОСТ 21718-84 17.020 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности 015 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 130 від 09.08.84 р. 003 ГОСТ 21992-83 91.040.20 Стекло строительное профильное. Технические условия 015 Чинний з 31.01.83 р. постанова № 5 від 10.01.83 р. 003 ГОСТ 22023-76 17.020 Материалы строительные. Метод микроскопического количественного анализа структуры 015 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 111 від 14.07.76 р. 003 ГОСТ 22263-76 91.100.60 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 117 Чинний з 01.01.78 р. постанова № 200 від 10.12.76 р. 003 ГОСТ 22690-88 91.100.30 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 023 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 192 від 23.09.88 р. Поправка - ИУС № 5-1989 р. 003 ГОСТ 22783-77 91.100.30 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 099 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 168 від 31.10.77 р. 003 118 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 22856-89 91.100.05 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 005 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 35 від 27.02.89 р. 003 ГОСТ 23208-83 91.100.60 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия 005 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 289 від 25.10.83 р. 003 ГОСТ 23233-78 91.100.60 Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия 015 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 132 від 18.07.78 р. 003 ГОСТ 23250-78 17.020 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости 015 Чинний з 01.01.79 р. постанова № 130 від 14.07.78 р. 003 ГОСТ 23307-78 91.100.60 Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия 005 Чинний з 01.07.78 р. постанова № 195 від 09.10.78 р. Зміни: №1 -ИУС№ 7-1985 р. №2-ИУС№9-1988р. 003 ГОСТ 23422-87 17.020 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности 015 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 165 від 05.08.87 р. 003 ГОСТ 23464-79 91.100.10 Цементы. Классификация 103 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 265 від 29.12.78 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1986 р. 003 ГОСТ 23499-79 91.100.60 Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования 023 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 273 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23558-79 93.080.20 Материалы щебеночные гравийные и песчаные обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия 043 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 37 від 23.03.79 р. 003 ГОСТ 23668-79 91.100.15 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия 005 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 73 від 22.05.79 р. Зміна № 1 що діє тільки в Україні - Збірник змін за 2001 р. 003 ГОСТ 23732-79 91.100.99 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 014 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 82 від 07.07.79 р. 003 ГОСТ 23735-79 91 100.15 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 92 від 22.06.79 р. 003 ГОСТ 23790-79 13.220.20 Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 129 від 27.07.79 р. 003 ГОСТ 23791-79 13.220.20 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования 015 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 129 від 27.07.79 р. 003 119 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24064-80 91.100.50 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия 004 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 41 від 28.03.80 р. Поправки: ИУС№ 8-1985 р. ИУС№ 5-1987 р. ИУС№ 3-1988 р. 003 ГОСТ 24099-80 91.100.15 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия 005 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 45 від 03.04.80 р. Зміни: №1 -ИУС№ 10-1986р. № 2-ИУС№ 12-1991 р. Поправки: ИУС№6-1984р. ИУС№ 8-1988р. 003 ГОСТ 24100-80 91.100.15 Сырье для производства песка гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний 005 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 46 від 03.04.80 р. 003 ГОСТ 24210-80 83.140.99 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств 023 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 59 від 28.04.80 р. 003 ГОСТ 24316-80 91.100.30 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 90 від 19.06.80 р. Поправка - ИУС № 7-1980 р. 003 ГОСТ 24332-88 91.100.15 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии 023 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 162 від 15.08.88 р. Поправка - ИУС № 1-1990 р. 003 ГОСТ 24404-80 91.080.20 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения 015 Чинний з 01.07.81 р. постанова № 146 від 17.09.80 р. 003 ГОСТ 24414-80 91.120.30 Покрытие по стали фосфатное противокоррозионное. Технические условия 015 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 123 від 12.08.80 р. 003 ГОСТ 24452-80 91.100.30 Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона 117 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 177 від 18.11.80 р. 003 ГОСТ 24544-81 91.100.30 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 231 від 31.12.80 р. Зміна № 1 - ИУС № 8-1985 р. 003 ГОСТ 24545-81 91.100.30 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 023 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 214 від 30.12.80 р. 003 ГОСТ 24640-91 91.100.10 Добавки для цементов. Классификация 074 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 6 від 11 03.91 р. 003 120 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24748-81 91.100.60 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия 005 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 66 від 07.05.81 р. 003 ГОСТ 24816-81 17.020 Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 75 від 22.05.81 р. 003 ГОСТ 24944-81 83.140.10 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия 005 Чинний з 01.01 .82 р. постанова № 127 від 23.07.81 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. 003 ГОСТ 24986-81 91.100.99 Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия 005 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 158 від 31.08.81 р. Поправка - ИУС № 9-1982 р. 003 ГОСТ 25130-82 13.220.20 Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное 8ПД. Технические требования 117 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 290 від 31.12.81 р. 003 ГОСТ 25131-82 13.220.20 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования 015 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 287 від 31.12.81 р. 003 ГОСТ 25192-82 91.100.30 Бетоны. Классификация и общие технические требования 023 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 43 від 04.03.82 р. Зміна № 1 - ИУС № 9-1990 р. 003 ГОСТ 25214-82 91.100.30 Бетон силикатный плотный. Технические условия 005 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 42 від 04.03.82 р. 003 ГОСТ 25246-82 91.100.30 Бетоны химически стойкие. Технические условия 023 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 101 від 22.04.82 р. 003 ГОСТ 25592-91 91.100.15 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 005 Чинний з 01.0 .84 р. постанова № 339 від 31.12.82 р. Замінено на ДБН Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 в частині методів хімічного аналізу 003 ГОСТ 25609-83 83.140.99 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 305 від 27.12.82 р. 003 ГОСТ 25621 -83 91.120.30 91.100.50 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования 004 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 12 від 17.01.83 р. 003 ГОСТ 25665-83 13.220.20 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 29 від 21.02.83 р. 003 121 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 25818-91 91.100.15 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 005 Чинний з 01.07.91 р. постанова № 4 від 04.02.91 р. Замінено на ДБН В В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-97 в частині методів хімічного аналізу 003 ГОСТ 25877-83 93.080.20 Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. Технические условия 043 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 135 від 30.06.83 р. 003 ГОСТ 25880-83 91.100.60 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка маркировка транспортирование и хранение 005 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 134 від 30.06.83 р. 003 ГОСТ 25881-83 91.100.30 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний 099 Чинний з 01.07.84 р. постанова № 175 від 07.07.83 р. 003 ГОСТ 25898-83 17.020 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию 023 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 180 від 14.07.83 р. 003 ГОСТ 26134-84 91.100.30 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 023 Чинний з01.07.85 р. постанова № 222 від 04.11.88 р. Зміна № 1 - ИУС № 2-1989 р. 003 ГОСТ 26149-84 83.140.99 Покрытие для Полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия 005 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 35 від 30.05.84 р. Зміна №1 - ІПС № 8-1999 р. Поправка - ИУС № 4-1986 р. 003 ГОСТ 26150-84 83.140.99 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 332 від 23.12.83 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 2001 р. Поправка - Збірник змін за 2001 р. 003 ГОСТ 26193-84 91.100.15 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия 005 Чинний з 01.07.85 р. постанова № 61 від 26.04.84 р. Поправки: ИУС № 8-1985 р. ИУС №4-1990р. 003 ГОСТ 26281-84 91.100.60 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки 005 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 153 від 31.08.84 р. 003 ГОСТ 26417-85 91.100.60 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере 015 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 221 від 27.12.84 р. 003 122 В 2.7 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 26604-85 91.100.60 Полотна нетканые подоснова антисептирован-ные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия 005 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 77 від 06.06.85 р. Зміна № 1 - Збірник змін за 1994-2000 рр. Поправки: ИУС№ 8-1984 р. ИУС№ 1-1987 р. Замінено на ДБН Б В.2.7-68-98 ГОСТ 30548-97 в частині методів випробувань 003 ГОСТ 26644-85 91.100.15 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия 117 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 153 від 19.09.85 р. 003 ГОСТ 26816-86 91.100.10 Плиты цементно-стружечные. Технические условия 015 Чинний з 01.07.86 р. постанова № 284 від 30.12.85 р. Поправки - ИУС № 5 та № 7 -1987 р. 003 ГОСТ 26988-86 79.060.20 Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты 117 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 87 від 27.06.86 р. 003 ГОСТ 26998-86 83.140.99 Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия 015 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 112 від 12.08.86 р. Зміна № 1 - ИУС № 11-1990 р. 003 ГОСТ 27005-86 91.100.30 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 117 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 106 від 08.08.86 р. Поправки: ИУС № 8-1987 р. ИУС № 4-1988 р. ИУС № 9-1989 р. 003 ГОСТ 27006-86 91.100.30 Бетоны. Правила подбора состава 023 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 31 від 25.03.86 р. 003 ГОСТ 27019-86 83.140.99 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств 015 Чинний з 01.01.87 р постанова № 89 від 27.06.86 р. 003 ГОСТ 27023-86 83.140.99 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия 005 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 107 від 12.08.86 р. Зміна № 1 - ІПС № 8-1999 р. 003 ГОСТ 28570-90 91.100.30 Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций 015 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 50 від 24.05.90 р. 003 ГОСТ 29167-91 91.100.30 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом напружений 015 Чинний з 01.07.92 р. постанова № 13 від 25.11.91 р. 003 123 В 2.8 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані В 2.8. Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент Строительная техника оснастка инвентарь и инструмент ГОСТ 1405-83 91.220 Ломы стальные строительные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 28 від 21.02.83 р. Поправка - ИУС № 1-1988 р. 003 ГОСТ 7945-86 91.220 Ковши для отделочных работ. Технические условия 120 Чинний з 01.01.87 р постанова № 74 від 30.05.86 р. Поправка - ИУС № 4-1987 р. 003 ГОСТ 7948-80 91.220 Отвесы стальные строительные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 136 від 04.09.80 р. Поправки - ИУС № 1-1988 р. 003 ГОСТ 9416-83 91.220 Уровни строительные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 297 від 31.10.83 р. 003 ГОСТ 9533-81 91.220 Кельмы лопатки и отрезовки. Технические условия 120 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 197 від 18.12.80 р. Поправки: ИУС №8-1982 р. ИУС №1-1989 р. ИУС №4-1987 р. ИУС №7-1987р. 003 ГОСТ 10403-80 91.220 Гладилки стальные строительные. Технические условия. 120 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 52 від 18.04.80 р. 003 ГОСТ 10597-87 91.220 Кисти и щетки малярные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 59 від 22.12.86 р. Зміна № 1 - ИУС № 2-1991 р. Поправки: ИУС №5-1988 р. ИУС №5-1989 р. ИУС №8-1989 р. ИУС №9-1991 р. 003 ГОСТ 10778-83 91.220 Шпатели. Технические условия 120 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 307 від 28.12.82 р. Поправки: ИУС№ 1-1985 р. ИУС №5-1988 р. 003 ГОСТ 10831-87 91.220 Валики малярные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 296 від 17.12.87 р. Поправка - ИУС № 4-1989 р. 003 ГОСТ 11042-90 91.220 Молотки стальные строительные. Технические условия 120 Чинний.з 01.01.92 р. постанова № 59 від 01.01.92 р. Поправки: ИУС№Зта№5-1992р. 003 124 В 2.8 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 13981-87 91.220 Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия 120 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 289 від 11.12.87 р. Поправка- ИУС № 6-1990 р. 003 ГОСТ 13995-78 91.220 Рустовки стальные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 239 від 20.12.78 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1984 р. 003 ГОСТ 14184-83 91.220 Клещи строительные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 288 від 25.10.83 р. Поправка - ИУС № 1-1988 р. 003 ГОСТ 18103-84 91.220 Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия 004 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 161 від 12.09.84 р. 003 ГОСТ 18343-80 91.220 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия 120 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 96 від 30.07.80 р. 003 ГОСТ 19259-73 91.220 Резец для резки керамических плиток. Технические условия 120 Чинний з 01.01.75 р. постанова № 223 від 29.11.73 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1984 р. Поправка - ИУС № 4-1988 р. 003 ГОСТ 21807-76 Бункеры бадьи переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия 120 Чинний з 01.01.77 р. постанова № 59 від 28.04.76 р. Зміна № 1 - ИУС № 1-1988 р. 003 ГОСТ 22685-89 91.220 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия 004 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 100 від 19.06.89 р. Поправка - ИУС № 6-1990 р. 003 ГОСТ 23117-91 91.220 Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия 120 Чинний з 01.07.92 р. постанова № 6 від 20.09.91 р. 003 ГОСТ 23407-78 13.340 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия 120 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 232 від 13.12.78 р. 003 ГОСТ 23421-79 91.220 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 269 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23477-79 91.220 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 263 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 23478-79 91.220 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования 120 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 6 від 19.01.79 р. 003 125 В 2.8 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 24258-88 91.220 Средства подмащивания. Общие технические условия 120 Чинний з 01.07.89 р. постанова № 237 від 28.11.88 р. Поправка - ИУС № 2-1990 р. 003 ГОСТ 24259-80 91.220 Оснастка монтажная для временного закреп- ления и выверки конструкций зданий. Класси- фикация и общие технические требования 120 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 81 від 04.06.80 р. 003 ГОСТ 25010-81 91.220 Соколы для штукатурных работ. Технические условия 120 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 172 від 08.10.81 р. Поправки: ИУС№ 12-1984 р. ИУС№ 1-1989 р. 003 ГОСТ 25032-81 91.220 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования 120 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 198 від 25.11.81 р. 003 ГОСТ 25781-83 91.220 Формы стальные для изготовления железо- бетонных изделий. Технические условия 004 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 67 від 11.04.83 р. Зміни: №1 -ИУС №6-1985 р. №2-ИУС №12-1987 р. Поправки: ИУС №2-1987 р. ИУС №4-1988 р. ИУС №1-1989 р. ИУС №1-1990 р. ИУС №3-1992 р. 003 ГОСТ 25782-90 91.220 Правила терки и полутерки. Технические условия 120 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 58 від 06.07.90 р. 003 ГОСТ 25878-85 91.220 Формы стальные для изготовления железобетон- ных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры 120 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 162 від 25.09.85 р. Зміна №1 -ИУС №1-1991 р. Поправки: ИУС № 2 та № 4 - 1987 р. ИУС №4-1988 р. ИУС №4-1989 р. 003 ГОСТ 26438-85 91.220 Формы стальные для изготовления железобетон- ных изделий. Методы испытаний на деформатив- ность 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 12 від 23.01.85 р. 003 ГОСТ 26598-85 91.220 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия 120 Чинний з 01.01.86 р. постанова № 126 від 31.07.85 р. 003 ГОСТ 26805-86 91.220 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконст- рукций. Технические условия 120 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 250 від 26.12.85 р. 003 ГОСТ 26887-86 91.220 Площадки и лестницы для строительно-монтаж- ных работ. Общие технические условия 120 Чинний з 01.01.87 р. постанова № 47 від 23.04.86 р. 003 126 Г1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 27204-87 91.220 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры 120 Чинний з 01.01.88 р. постанова № 85 від 12.10.90 р. Поправки: ИУС№ 1-1988 р. ИУС№ 1-1990 р. 003 ГОСТ 27321-87 91.220 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 120 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 107 від 03.06.87 р. 003 ГОСТ 27372-87 91.220 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия 120 Чинний з 01.01.89 р. постанова № 173 від 14.08.87 р. 003 ГОСТ 28012-89 91.220 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия 120 Чинний з 01.01.90 р. постанова № 1 від 05.01.89 р. 003 ГОСТ 28347-89 91.220 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия 120 Чинний з 01.07.90 р. постанова № 150 від 22.11.89 р. 003 ГОСТ 28715-90 91.220 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция 120 Чинний з 01.01.91 р. постанова № 85 від 12.10.90 р. 003 СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов 120 Чинні з 01.07.86 р. постанова № 134 від 22.08.85 р. Поправка - БСТ № 9-1987 р. 003 В 3. Експлуатація ремонт та реконструкція В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд зовнішніх мереж Эксплуатация конструкций и инженерного оборудования сооружений внешних сетей В 3.2. Реконструкція ремонт реставрація об'єктів будівництва Реконструкция ремонт реставрация объектов строительства Г РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПОСІБНИКИ Г 1. Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи ГОСТ 4.200-78 91.040.01 СПКП. Строительство. Основные положения 120 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 208 від 25.10.78 р. 003 ГОСТ 4.201-79 91.100.60 СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.07.79 р. постанова № 268 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 4.202-79 91.100.99 СПКП. Строительство. Изделия асбесто-цементные. Номенклатура показателей 074 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 174 від 19.99.79 р. Зміна № 1 - ИУС № 10-1983 р. 003 ГОСТ 4.204-79 91.100.10 СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 172 від 19.09.79 р. 003 127 Г 1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 4.205-79 81.040.20 СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 165 від 31.08.79 р. 003 ГОСТ 4.207-79 79.060.20 СПКП. Строительство. Плиты древесно-волок-нистые. Номенклатура показателей 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 160 від 31.08.79 р. 003 ГОСТ 4.208-79 91.080.20 СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей 117 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 163 від 31.08.79 р. 003 ГОСТ 4.209-79 91.100.60 СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей 023 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 217 від 15.11.79 р. 003 ГОСТ 4.210-79 91.100.25 СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 225 від 29.11.79 р. 003 ГОСТ 4.211-80 91.100.15 СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей 004 Чинний з 01.07.80 р. постанова № 256 від 29.12.79 р. 003 ГОСТ 4.212-80 91.100.30 СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей 023 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 262 від 29.12.79 р. Зміна № 1 - ИУС № 9-1990 р. 003 ГОСТ 4.215-81 91.190 СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей 011 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 16 від 10.02.81 р. 003 ГОСТ 4.217-81 91.220 СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.82 р. постанова № 21 від 16.02.81 р. 003 ГОСТ 4.219-81 91.100.15 СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.07.82 р. постанова № 203 від 07.12.81 р. 003 ГОСТ 4.220-82 91.060.10 91.060.20 СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.83 р. постанова № 60 від 24.03.82 р. 003 ГОСТ 4.221-82 91.080.10 СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей ' 004 Чинний з 01.01. 84 р. постанова № 219 від 23.09.82 р. 003 ГОСТ 4.223-83 91.080.20 СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей 117 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 4 від 10.01.83 р. 003 ГОСТ 4.224-83 91.120.30 СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 17 від 25.01.83 р. 003 128 Г 1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані ГОСТ 4.225-83 91.100.25 СПКП. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.07.83 р. постанова № 25 від 16.02.83 р. 003 ГОСТ 4.226-83 91.060.50 91.090 СПКП. Строительство. Окна двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей 117 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 87 від 03.05.83 р. 003 ГОСТ 4.227-83 23.040 СПКП. Строительство. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части ? к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.09.83 р. постанова № 95 від 11.05.93 р. 003 ГОСТ 4.228-83 91.100.50 СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 101 від 18.05.83 р. 003 ГОСТ 4.229-83 91.100.99 СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 131 від 29.06.83 р. 003 ГОСТ 4.230-83 83.140.99 СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.84 р. постанова № 119 від 15.06.83 р. 003 ГОСТ 4.250-79 91.080.40 СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей 099 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 264 від 29.12.78 р. Поправка - ИУС № 7-1980 р. 003 ГОСТ 4.251-79 91.060.20 СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.80 р. постанова № 267 від 29.12.78 р. 003 ГОСТ 4.252-84 91.040.99 СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные . Номенклатура показателей 015 Чинний з 01.01.85 р. постанова № 52 від 18.04.84 р. 003 ГОСТ 4.253-80 91.080.10 СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей 064 Чинний з 01.01.81 р. постанова № 44 від 28.03.80 р. 003 СНиП 1.04.03-85* Издание 1991 г. 91.040.01 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений 120 Чинні з 15.07.85 р. постанова № 103 від 28.06.85 р. 003 СНиП 1.05.03-87 91.040.01 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки 120 Чинні з 01.10.87 р. постанова № 151 від 31.07.87 р. 003 СНиП ІІI-10-75 91.040.01 Благоустройство территорий 116 Чинні з 01.07.76 р. постанова № 158 від 25.09.75 р. 003 РНиП 102-84 91.040.01 Временная инструкция о составе порядке разработки согласования и утверждения научно-проектной документации по памятникам истории и культуры 120 Чинні з 01.09.84 р. наказ Мінкультури СРСР від 23.08.84 р. № 446 за погодженням з Держбудом СРСР 003 129 Г1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СН 174-78 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий 120 СН 181-70 Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий 120 СН 227-82 Инструкция по типовому проектированию 120 СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона 023 СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования 120 СН 290-74 Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов 023 СН 322-74 Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей сооружаемых способом щитовой проходки 045 СН 338-65 Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах в технических подпольях и технических коридорах 120 СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий 120 СН 364-67 Указания по проектированию предприятий объектов сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям 120 СН 387-78 Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами промышленных узлов 120 СН 423-71 Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве 2-е изд. 120 СН 428-74 Указания по проектированию монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла 120 СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах 023 130 Г1 Позначення Назва організація України яга здійснює супровід Додаткові дані СН 433-79 Инструкция по строительному проектированию предприятий зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности 099 СН 437-81 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб 120 СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий зданий и сооружений 120 СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог 118 СН 451-72 Временные указания по проектированию гражданских зданий возводимых методом подъема перекрытий и этажей 120 СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 120 СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства 120 СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 098 СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов 120 СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 120 СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений 064 СН 461-74 Нормы отвода земель для линии связи 120 СН 462-74 Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин 099 СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 118 СН 468-74 Нормы отвода земель для железных дорог 118 СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 120 131 Г1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СН 477-75 Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес устраиваемых способом "стена в грунте" 023 СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб 056 СН 481-75 Инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации стеклопакетов 120 СН 484-76 Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства 120 СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод 051 СН 497-77 Временная инструкция по проектированию монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений 120 СН 508-78 Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства 120 СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники изобретений и рационализаторских предложений 120 СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений приспособливаемых под лечебные учреждения 120 СН 522-79 Инструкция по проектированию строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях 099 СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетона и изделий из него 023 СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Рудо 10 МПа 120 СН 528-80 Перечень единиц физических величин подлежащих применению в строительстве 099 СН 529-80 Инструкция по технологии изготовления конструкций из плотного силикатного бетона 023 132 Г 1 Позначення Назва організація України яка здійснює супровід Додаткові дані СН 531-80 Инструкция о составе порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт 1000 Гкал/ч 120 СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов поселков и сельских населенных пунктов 120 СН 549-82 Инструкция по проектированию изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита 023 СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб 055 СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов 004 133 ПОКАЖЧИК переліку чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ГОСТ ГОСТ 21.113-88 80 ГОСТ 969-91 111 ГОСТ 4.200-78 127 ГОСТ 21.203-78 80 ГОСТ 1005-86 96 ГОСТ 4.201-79 127 ГОСТ 21.401-88 80 ГОСТ 1153-76 92 ГОСТ 4.202-79 127 ГОСТ 21.402-83 80 ГОСТ 1405-83 124 ГОСТ 4.204-79 127 ГОСТ 21.403-80 80 ГОСТ 1839-80 92 ГОСТ 4.205-79 128 ГОСТ 21.404-85 80 ГОСТ 2409-95 111 ГОСТ 4.207-79 128 ГОСТ 21.406-88 80 ИСО 5017-88 ГОСТ 4.208-79 128 ГОСТ 21.507-81 80 ГОСТ 2694-78 111 ГОСТ 4.209-79 128 ГОСТ 21.510-83 80 ГОСТ 2697-83 112 ГОСТ 4.210-79 128 ГОСТ 21.511-83 80 ГОСТ 2889-80 112 ГОСТ 4.211-80 128 ГОСТ 21.513-83 80 ГОСТ 3135-82 112 ГОСТ 4.212-80 128 ГОСТ 21.601-79 80 ГОСТ 3344-83 112 ГОСТ 4.215-81 128 ГОСТ 21.602-79 80 ГОСТ 3476-74 112 ГОСТ 4.217-81 128 ГОСТ 21.603-80 81 ГОСТ 4001-84 112 ГОСТ 4.219-81 128 ГОСТ 21.604-82 81 ГОСТ 4598-86 112 ГОСТ 4.220-82 128 ГОСТ 21.605-82 81 ГОСТ 4641-80 112 ГОСТ 4.221-82 128 ГОСТ 21.607-82 81 ГОСТ 4981-87 96 ГОСТ 4.223-83 128 ГОСТ 21.608-84 81 ГОСТ 5087-80 96 ГОСТ 4.224-83 128 ГОСТ 21.609-83 81 ГОСТ 5090-86 96 ГОСТ 4.225-83 129 ГОСТ 21.610-85 81 ГОСТ 5091-78 96 ГОСТ 4.226-83 129 ГОСТ 21.611-85 81 ГОСТ 5180-84 85 ГОСТ 4.227-83 129 ГОСТ 21.613-88 81 ГОСТ 5382-91 112 ГОСТ 4.228-83 129 ГОСТ 21.614-88 81 ГОСТ 5533-86 112 ГОСТ 4.229-83 129 ГОСТ 21.615-88 81 ГОСТ 5724-75 112 ГОСТ 4.230-83 129 ГОСТ 21.616-88 81 ГОСТ 5742-76 112 ГОСТ 4.250-79 129 ГОСТ 286-82 92 ГОСТ 5781-82 113 ГОСТ 4.251-79 129 ГОСТ 310.1-76 110 ГОСТ 5802-86 112 ГОСТ 4.252-84 129 ГОСТ 310.2-76 110 ГОСТ 6127-52 92 ГОСТ 4.253-80 129 ГОСТ 310.3-76 110 ГОСТ 6133-84 113 ГОСТ 9.602-89 87 ГОСТ 310.4-81* 111 ГОСТ 6139-91 113 ГОСТ 12.1.013-78 81 ГОСТ 310.5-88 111 ГОСТ 6141-91 113 ГОСТ 12.1.046-85 82 ГОСТ 310.6-85 111 ГОСТ 6482-88 92 ГОСТ 12.3.016-87 82 ГОСТ 474-90 111 ГОСТ 6629-88 97 ГОСТ 12.3.035-84 82 ГОСТ 475-78 96 ГОСТ 6665-91 113 ГОСТ 12.3.038-85 82 ГОСТ 539-80 92 ГОСТ 6666-81 113 ГОСТ 12.3.040-86 82 ГОСТ 362.1-85 111 ГОСТ 6785-80 97 ГОСТ 12.4.059-89 82 ГОСТ 862.2-85 111 ГОСТ 6786-80 97 ГОСТ 12.4.087-84 82 ГОСТ 862.3-86 111 ГОСТ 6927-74 113 ГОСТ 12.4.089-86 82 ГОСТ 862.4-87 111 ГОСТ 7032-75 113 ГОСТ 12.4.107-82 82 ГОСТ 948-84 96 ГОСТ 7251-77 113 ГОСТ 21.002-81 79 ГОСТ 961-89 111 ГОСТ 7392-85 113 ГОСТ 21.1-12-87 80 ГОСТ 965-89 111 ГОСТ 7394-85 113 134 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ГОСТ 7415-86 114 ГОСТ 11214-86 98 ГОСТ 17057-89 117 ГОСТ 7481-78 114 ГОСТ 11310-90 93 ГОСТ 17079-88 99 ГОСТ 7945-86 124 ГОСТ 11529-86 115 ГОСТ 17241-71 117 ГОСТ 7948-80 124 ГОСТ 11583-74 115 ГОСТ 17538-82 99 ГОСТ 8020-90 97 ГОСТ 12504-80 98 ГОСТ 17580-82 99 ГОСТ 8242-88 97 ГОСТ 12506-81 98 ГОСТ 17584-72 93 ГОСТ 8411-74 92 ГОСТ 12536-79 85 ГОСТ 17608-91 99 ГОСТ 8426-75 114 ГОСТ 12586.0-83 93 ГОСТ 17623-87 117 ГОСТ 8462-85 114 ГОСТ 12586.1-83 93 ГОСТ 17624-87 117 ГОСТ 8717.0-84 97 ГОСТ 12730.0-78 115 ГОСТ 17625-83 99 ГОСТ 8717.1-84 97 ГОСТ 12730.1-78 115 ГОСТ 18048-80 99 ГОСТ 8735-88 114 ГОСТ 12730.2-78 115 ГОСТ 18103-84 125 ГОСТ 8747-88 114 ГОСТ 12730.3-78 116 ГОСТ 18105-86 117 ГОСТ 8823-85 92 ГОСТ 12730.4-78 116 ГОСТ 18128-82 99 ГОСТ 8824-84 92 ГОСТ 12730.5-84 116 ГОСТ 18343-80 125 ГОСТ 8870-79 92 ГОСТ 12767-80 98 ГОСТ 18446-73 99 ГОСТ 8894-86 93 ГОСТ 12784-78 116 ГОСТ 18623-82 117 ГОСТ 8904-81 114 ГОСТ 12852.0-77 116 ГОСТ 18659-81 117 ГОСТ 9238-83 89 ГОСТ 12852.5-77 116 ГОСТ 18853-73 99 ГОСТ 9272-81 114 ГОСТ 12852.6-77 116 ГОСТ 18866-81 117 ГОСТ 9416-83 124 ГОСТ 12865-67 116 ГОСТ 18956-73 117 ГОСТ 9533-81 124 ГОСТ 13087-81 116 ГОСТ 18957-73 84 ГОСТ 9561-91 97 ГОСТ 13448-82 93 ГОСТ 18958-73 117 ГОСТ 9574-90 97 ГОСТ 13449-82 93 ГОСТ 18979-90 99 ГОСТ 9590-76 114 ГОСТ 13578-68 98 ГОСТ 18980-90 99 ГОСТ 9720-76 89 ГОСТ 13579-78 98 ГОСТ 19010-82 100 ГОСТ 9758-86 114 ГОСТ 13580-85 98 ГОСТ 19091-82 100 ГОСТ 9818-85 97 ГОСТ 13981-87 125 ГОСТ 19100-73 100 ГОСТ 10140-80 114 ГОСТ 13995-78 125 ГОСТ 19111-77 118 ГОСТ 10174-90 115 ГОСТ 14098-91 116 ГОСТ 19177-81 118 ГОСТ 10180-90 115 ГОСТ 14184-83 125 ГОСТ 19222-84 100 ГОСТ 10296-79 115 ГОСТ 14624-84 98 ГОСТ 19231.0-83 100 ГОСТ 10403-80 124 ГОСТ 14791-79 116 ГОСТ 19231.1-83 100 ГОСТ 10597-87 124 ГОСТ 15062-83 93 ГОСТ 19259-73 125 ГОСТ 10629-88 97 ГОСТ 15825-80 116 ГОСТ 19279-73 118 ГОСТ 10778-83 124 ГОСТ 15836-79 116 ГОСТ 19570-74 100 ГОСТ 10831-87 124 ГОСТ 15879-70 116 ГОСТ 19592-80 118 ГОСТ 10832-91 115 ГОСТ 16136-80 116 ГОСТ 19804-91 100 ГОСТ 10884-94 115 ГОСТ 16289-86 98 ГОСТ 19804.2-79 100 ГОСТ 10922-90 115 ГОСТ 16297-80 117 ГОСТ 19804.3-80 100 ГОСТ 10923-82 115 ГОСТ 16381-77 117 ГОСТ 19804.4-78 100 ГОСТ 11024-84 97 ГОСТ 16475-81 117 ГОСТ 19804.5-83 100 ГОСТ 11042-90 124 ГОСТ 16549-71 93 ГОСТ 19804.6-83 101 ГОСТ 11047-90 98 ГОСТ 16914-71 117 ГОСТ 19804.7-83 101 ГОСТ 11052-74 115 ГОСТ 17005-82 99 ГОСТ 20054-82 93 ГОСТ 11118-73 98 ГОСТ 17032-71 87 ГОСТ 20182-74 101 135 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ГОСТ 20213-89 101 ГОСТ 22853-86 87 ГОСТ 23790-79 119 ГОСТ 20372-90 101 ГОСТ 22856-89 119 ГОСТ 23791-79 119 ГОСТ 20425-75 101 ГОСТ 22930-87 103 ГОСТ 23838-89 87 ГОСТ 20429-84 118 ГОСТ 23009-78 79 ГОСТ 23858-79 104 ГОСТ 20444-85 83 ГОСТ 23061-90 85 ГОСТ 23899-79 104 ГОСТ 20850-84 101 ГОСТ 23117-91 125 ГОСТ 23961-80 89 ГОСТ 20910-90 118 ГОСТ 23118-78 103 ГОСТ 23972-80 104 ГОСТ 20916-87 118 ГОСТ 23119-78 103 ГОСТ 24022-80 104 ГОСТ 21174-75 101 ГОСТ 23120-78 103 ГОСТ 24033-80 104 ГОСТ 21506-87 101 ГОСТ 23121-78 103 ГОСТ 24064-80 120 ГОСТ 21509-76 101 ГОСТ 23161-78 85 ГОСТ 24099-80 120 ГОСТ 21519-84 101 ГОСТ 23208-83 119 ГОСТ 24100-80 120 ГОСТ 21520-89 101 ГОСТ 23233-78 119 ГОСТ 24143-80 86 ГОСТ 21562-76 101 ГОСТ 23235-78 87 ГОСТ 24146-89 87 ГОСТ 21718-84 118 ГОСТ 23236-78 87 ГОСТ 24155-80 104 ГОСТ 21778-81 84 ГОСТ 23237-78 87 ГОСТ 24210-80 120 ГОСТ 21779-82 84 ГОСТ 23250-78 119 ГОСТ 24258-88 126 ГОСТ 21780-83 84 ГОСТ 23274-84 87 ГОСТ 24259-80 126 ГОСТ 21807-76 125 ГОСТ 23278-78 85 ГОСТ 24316-80 120 ГОСТ 21924.0-84 102 ГОСТ 23279-85 103 ГОСТ 24332-88 120 ГОСТ 21924.1-84 102 ГОСТ 23306-87 103 ГОСТ 24369-86 79 ГОСТ 21924.2-84 102 ГОСТ 23307-78 119 ГОСТ 24379.0-80 104 ГОСТ 21924.3-84 102 ГОСТ 23337-78 83 ГОСТ 24379.1-80 104 ГОСТ 21992-83 118 ГОСТ 23344-78 103 ГОСТ 24404-80 120 ГОСТ 22000-86 93 ГОСТ 23345-84 87 ГОСТ 24414-80 120 ГОСТ 22011-95 93 ГОСТ 23404-86 103 ГОСТ 24434-80 104 ГОСТ 22023-76 118 ГОСТ 23407-78 125 ГОСТ 24451-80 89 ГОСТ 22130-86 102 ГОСТ 23421-79 125 ГОСТ 24452-80 120 ГОСТ 22131-76 102 ГОСТ 23422-87 119 ГОСТ 24476-80 104 ГОСТ 22160-76 102 ГОСТ 23426-79 83 ГОСТ 24524-80 104 ГОСТ 22263-76 118 ГОСТ 23444-79 103 ГОСТ 24544-81 120 ГОСТ 22362-77 102 ГОСТ 23464-79 119 ГОСТ 24545-81 120 ГОСТ 22406-77 102 ГОСТ 23477-79 125 ГОСТ 24547-81 104 ГОСТ 22685-89 125 ГОСТ 23478-79 125 ГОСТ 24581-81 104 ГОСТ 22687.0-85 102 ГОСТ 23486-79 103 ГОСТ 24584-81 104 ГОСТ 22687.1-85 102 ГОСТ 23499-79 119 ГОСТ 24587-81 105 ГОСТ 22687.2-85 102 ГОСТ 23558-79 119 ГОСТ 24594-81 105 ГОСТ 22687.3-85 102 ГОСТ 23615-79 85 ГОСТ 24640-91 120 ГОСТ 22689.0-89 93 ГОСТ 23616-79 85 ГОСТ 24694-81 105 ГОСТ 22689.1-89 94 ГОСТ 23628-79 83 ГОСТ 24698-81 105 ГОСТ 22689.2-89 94 ГОСТ 23668-79 119 ГОСТ 24699-81 105 ГОСТ 22690-88 118 ГОСТ 23682-79 103 ГОСТ 2474 1-81 105 ГОСТ 22695-77 102 ГОСТ 23732-79 119 ГОСТ 24748-81 121 ГОСТ 22733-77 85 ГОСТ 23735-79 119 ГОСТ 24767-81 105 ГОСТ 22783-77 118 ГОСТ 23740-79 86 ГОСТ 24816-81 121 ГОСТ 22845-85 94 ГОСТ 23747-88 103 ГОСТ 24839-81 105 136 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. ГОСТ 24846-81 86 ГОСТ 25902-83 87 ГОСТ 27005-86 123 ГОСТ 24847-81 86 ГОСТ 25912.0-91 106 ГОСТ 27006-86 123 ГОСТ 24893.0-81 105 ГОСТ 25912.1-91 106 ГОСТ 27019-86 123 ГОСТ 24893.1-81 105 ГОСТ 25912.2-91 106 ГОСТ 27023-86 123 ГОСТ 24893.2-81 105 ГОСТ 25912.3-91 107 ГОСТ 27108-86 108 ГОСТ 24944-81 121 ГОСТ 25912.4-91 107 ГОСТ 27204-87 127 ГОСТ 24950-81 89 ГОСТ 25957-83 88 ГОСТ 27215-87 108 ГОСТ 24983-81 94 ГОСТ 26047-83 79 ГОСТ 27217-87 86 ГОСТ 24986-81 121 ГОСТ 26067.0-83 107 ГОСТ 27296-87 83 ГОСТ 24992-81 105 ГОСТ 26067.1-83 107 ГОСТ 27320-87 108 ГОСТ 25010-81 126 ГОСТ 26134-84 122 ГОСТ 27321-87 127 ГОСТ 25032-81 126 ГОСТ 26138-84 107 ГОСТ 27372-87 127 ГОСТ 25062-81 105 ГОСТ 26149-84 122 ГОСТ 27563-87 108 ГОСТ 25097-82 105 ГОСТ 26150-84 122 ГОСТ 27579-88 108 ГОСТ 25098-87 106 ГОСТ 26193-84 122 ГОСТ 27677-88 108 ГОСТ 25116-82 106 ГОСТ 26253-84 88 ГОСТ 27679-88 83 ГОСТ 25130-82 121 ГОСТ 26254-84 88 ГОСТ 27751-88 84 ГОСТ 25131-82 121 ГОСТ 26262-84 86 ГОСТ 27936-88 108 ГОСТ 25192-82 121 ГОСТ 26281-84 122 ГОСТ 28012-89 127 ГОСТ 25214-82 121 ГОСТ 26301-84 107 ГОСТ 28015-89 108 ГОСТ 25246-82 121 ГОСТ 26334-84 94 ГОСТ 28042-89 108 ГОСТ 25297-82 94 ГОСТ 26417-85 122 ГОСТ 28089-89 108 ГОСТ 25298-82 94 ГОСТ 26429-85 107 ГОСТ 28100-89 83 ГОСТ 25358-82 86 ГОСТ 26433.0-85 85 ГОСТ 28347-89 127 ГОСТ 25459-82 106 ГОСТ 26433.1-89 85 ГОСТ 28456-90 108 ГОСТ 25584-90 86 ГОСТ 26434-85 107 ГОСТ 28457-90 108 ГОСТ 25592-91 121 ГОСТ 26438-85 126 ГОСТ 28514-90 86 ГОСТ 25609-83 121 ГОСТ 26598-85 126 ГОСТ 28570-90 123 ГОСТ 25621-83 121 ГОСТ 26601-85 107 ГОСТ 28574-90 109 ГОСТ 25627-83 106 ГОСТ 26604-85 123 ГОСТ 28575-90 109 ГОСТ 25628-90 106 ГОСТ 26607-85 85 ГОСТ 28622-90 86 ГОСТ 25665-83 121 ГОСТ 26629-85 88 ГОСТ 28715-90 127 ГОСТ 25697-83 106 ГОСТ 26644-85 123 ГОСТ 28737-90 109 ГОСТ 25772-83 106 ГОСТ 26804-86 107 ГОСТ 28778-90 109 ГОСТ 25781-83 126 ГОСТ 26805-86 126 ГОСТ 28786-90 109 ГОСТ 25782-90 126 ГОСТ 26815-86 107 ГОСТ 28984-91 85 ГОСТ 25818-91 122 ГОСТ 26816-86 123 ГОСТ 29121-91 94 ГОСТ 25877-83 122 ГОСТ 26819-86 94 ГОСТ 29167-91 123 ГОСТ 25878-85 126 ГОСТ 26823-86 88 СНиП ГОСТ 25880-83 122 ГОСТ 26824-86 88 СНиП 1.02.07-87 79 ГОСТ 25881-83 122 ГОСТ 26887-86 126 СНиП 1.04.03-85* 129 ГОСТ 25884-83 106 ГОСТ 26892-86 107 СНиП 1.05.03-87 129 ГОСТ 25885-83 106 ГОСТ 26919-86 108 СНиП 1.06.04-85 79 ГОСТ 25891-83 87 ГОСТ 26988-86 123 СНиП II-3-79** 84 ГОСТ 25897-83 106 ГОСТ 26992-86 108 СНиП II-4-79 84 ГОСТ 25898-83 122 ГОСТ 26998-86 123 СНиП II-7-81* 84 137 Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. Позначення НД Стор. СНиП ІІ-12-77 84 СНиП 2.06.04-82* 91 СН СНиП ІІ-22-81 110 СНиП 2.06.05-84* 91 СН 174-75 130 СНиП ІІ-23-81* 110 СНиП 2.06.06-85 91 СН 181-70 130 СНиП ІІ25-80 110 СНиП 2.06.07-87 91 СН 227-82 130 СН 277-80 130 СНиП ІІ-35-76 94 СНиП 2.06.08-87 91 СН 283-64 130 СНиП ІІ-39-76 90 СНиП 2.06.09-84 91 СН 290-74 130 СНиП ІІ-44-78 90 СНиП 2.06.14-85 83 СН 322-74 130 СНиП ІІ-58-75 91 СНиП 2.06.15-85 83 СН 338-65 130 СНиП ІІ-89-80 89 СНиП 2.09.02-85* 88 СН 357-77 130 СНиП ІІ-94-80 91 СНиП 2.09.03-85 88 СН 364-67 130 СНиП 2.01.01-82 83 СНиП 2.09.04-87 88 СН 337-78 130 СНиП 2.01.07-85 84 СНиП 2.11.01-85* 88 СН 423-71 130 СНиП 2.01.14-83 91 СНиП 2.11.02-87 88 СН 428-74 130 СНиП 2.01.15-90 83 СНиП 2.11.04-85 88 СН 429-71 131 СНиП 2.01.28-85 83 СНиП 2.11.06-91 83 СН 433-79 131 СНиП 2.01.29-85 79 СНиП III-4-80* 82 СН 437-81 131 СНиП 2.02.01-83 86 СНиП III-10-75 129 СН 441-72* 131 СНиП 2.02.02-85 86 СНиП III-18-75 110 СН 449-72 131 СН 451-72 131 СНиП 2.02.03-85 86 СНиП III-24-75 89 СН 452-73 131 СНиП 2.02.05-87 86 СНиП III--38-75 90 СН 455-73 131 СНиП 2.03.01-84* 109 СНиП III--39-76 90 СН 456-73 131 СНиП 2.03.02-86 109 СНиП III-41-76 90 СН 457-74 131 СНиП 2.03.03-85 109 СНиП III-42-80 90 СН 459-74 131 СНиП 2.03.04-84 109 СНиП III-44-77 90 СН 460-74 131 СНиП 2.03.06-85 109 СНиП 3.01.03-84 85 СН 461-74 131 СНиП 2.03.09-85 109 СНиП 3.02.01-87 87 СН 462-74 131 СНиП 2.03.11-85 109 СНиП 3.02.03.84 91 СН 467-74 131 СНиП 2.03.13-88 109 СНиП 3 03.01-87 110 СН 468-74 131 СНиП 2.04.01-85 95 СНиП 3.04.01-87 110 СН 474-75 132 СНиП 2.04.02-84 95 СНиП 3.04.03-85 110 СН 477-75 132 СНиП 2.04.03-85 95 СНиП 3.05.01-85 95 СН 478-80 132 СН 481-75 132 СНиП 2.04.05-91 95 СНиП 3.05.03-85 95 СН 484-76 132 СНиП 2.04.07-86* 95 СНиП 3.05.04-85* 96 СН 496-77 132 СНиП 2.04.12-86 89 СНиП 3.05.05-84 96 СН 497-77 132 СНиП 2.04.14-88 95 СНиП 3.05.06-85 96 СН 508-78 132 СНиП 2.05.03-84 89 СНиП 3.05.07-85 96 СН 509-78 132 СНиП 2.05.06-85 89 СНиП 3.06.04-91 90 СН 515-79 132 СНиП 2.05.07-91 89 СНиП 3.06.06-88 90 СН 522-79 132 СНиП 2.05.08-85 89 СНиП 3.07.01-85 91 СН 525-80 132 СНиП 2.05.09-90 90 СНиП 3.07.02-87 90 СН 527-80 132 СНиП 2.05.11-83 90 СНиП 3.08.01-85 127 СН 528-80 133 СНиП 2.05.13-90 90 Р Н и П СН 529-80 133 СНиП 2.06.01-86 91 РКиП 102-84 129 СН 531-80 133 СН 541-82 133 СН 549-82 133 СН 550-82 133 СН 551-82 133 138 Шифри організацій Шифр організацій Найменування організації Телефон факс Адреса організації 001 Міждержавна науково-технічна комісія з стандартизації технічного нормування і сертифікації в будівництві МНТКБ Дивись примітку 002 Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Мінбуд що є правонаступником Держбуду УРСР Мінінвестбуду України Мінбудархітектури України Держкоммісто-будування України та Держбуду України 044 278-82-90 044 278-52-17 01025 м. Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 03150 м.Київ-150 вул. Димитрова 24 003 Видавництво "Укрархбудінформ" - офіційний видавець Мінбуду 044 286-10-00 ф. 044 286-49-55 01133 м. Київ-133 а/с 85 бульв. Лесі Українки 26 004 Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінбуду України НДІБВ 044 248-88-89 ф. 044 248-88-84 03680 м. Київ-180 МСП Червонозоряний проспект 51 005 Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів Мінбуду України НДІБМВ 044 417-86-13 04080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 006 Український дослідний інститут скла УкрДІС 06272 415-48 ф. 06272 208-48 85114 Донецька обл. м. Костянтинівка вул. Шмідта 20А 007 Київський національний технічний університет будівництва і архітектури КНТУБіА 044 241-55-80 03037 м. Київ Повітро-флотський проспект 31 008 Державна комплексна геологічна експедиція "Укргеолбудм" 044 486-79-28 ф. 044 486-71-46 01135 м.Київ вул. Павлівська 29 009 Український державний науково-дослідний інститут маркетингу та зовнішньо-економічної інформації УкрДНДІМЗЕІ Організація ліквідована 010 Український державний науково-дослідний центр ціноутворення у будівництві "Цінобуд" УкрНДЦ "Цінобуд" 296-48-10 01133 м.Київ-33 Бульв. Лесі Українки 26 011 Сімферопольське центральне проектно-конструкторське і технологічне бюро СЦПКТБ 0652 25-72-81 ф. 0652 27-33-93 95017 АРК м. Сімферопіль вул. Київська 41 012 Український державний головной науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань 0572 32-23-75 ф. 0572 32-05-96 61031 м. Харків пр. Леніна 38 013 Державний проектний інститут "Діпроверф" 044 275-97-60 275-04-00 ф. 044 275-21-77 03110 м. Київ вул. І. Клименка 25 014 Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву ВАТ "Київ ЗНДІЕП 044 286-36-72 ф. 044 285-74-81 01133 м.Київ бульв. Лесі Українки 26 015 Технічний комітет стандартизації "Будівельні матеріали" Мінбуду України 044 248-54-56 03180 м. Київ а/с 49 Червонозоряний проспект 51 016 "СантехНИИпроект" Російської Федерації Дивись примітку 017 "ЦНИИпроект" Російської Федерації Дивись примітку 018 "Проектмонтажавтоматика " Російської Федерації Дивись примітку 019 "Государственное предприятие - Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" ГП ЦНС Російської Федерації Дивись примітку 020 "Проектный институт № 2" ПИ-2 Російської Федерації Дивись примітку 021 Дніпропетровський науково-дослідний інститут будівельного виробництва 056 776-82-71 ф. 056 32-47-21 49050 Дніпропетровськ-50 пр. Гагаріна 115 139 Шифр організацій Найменування організації Телефон факс Адреса організації 022 "Теплопроект" Російської Федерації Дивись примітку 023 Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК Мінбуду України 044 248-89-09 03680 м. Київ-37 вул. їв. Клименка 5/2 024 Екобуд 044 517-59-55 ф. 044 517-51-18 02002 м. Київ вул. М. Раскової 23 025 Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудівництва НДІТІАМ Мінбуду України 044 279-04-80 ф. 044 279-51-94 01025 МСП Київ-025 вул. В. Житомирська^ 026 Науково-дослідний і проектний інститут містобудування НДІПмістобудування Мінбуду України 044 278-76-36 ф. 044 279-08-75 01025 м. Київ-25 вул. В. Житомирська.9 027 Центр з наукових досліджень "Екос" НДЦ "Екос" Організація ліквідована 028 Інститут "Діпромісто" Мінбуду України 044 285-63-38 ф. 044 285-63-72 01133 м.Київ-133 бульв. Лесі Українки 26 029 Інститут "УкрНДІПцивільсільбуд" Мінбуду України 044 250-99-70 ф. 044 257-50-44 03039 м. Київ просп. 40-річчя Жовтня 50 030 Інститут "УкрНДІагропроект" 044 248-80-37 03035 м. Київ Солом'янська пл. 2 031 "ЦНИИ строительных конструкций им. Кучеренко " Російської Федерації Дивись примітку 032 Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки УкрНДІПБ МНС України 044 290-18-01 01011 м.Київ вул. Рибальська 18 033 Видавництво "ЛІБРА" 234-76-19 01032 м. Київ вул. Сакса-ганського 110 кв. 1 034 Спілка цивільних інженерів СЦІ України 044 224-04-25 01030 м. Київ вул. Б. Хмельницького 16/25 035 Науково-виробнича фірма "РОСА" Мінчорнобиля України Організація ліквідована 036 "НИИ оснований и подземных сооружений" НИИОСП им. Герсеванова Російської Федерації Дивись примітку 037 "Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве" ПНИИИС Російської Федерації Дивись примітку 038 "НИИ строительной физики" НИИСФ Російської Федерації Дивись примітку 039 АТ "Медінвестпроект" 044 224-60-85 ф. 044 235-13-03 01125 м.Київ вул. Мечникова 3 040 Інститут "Діпроцивільпромбуд" Мінбуду України 044 216-02-88 01601 МСП м. Київ вул. Гоголівська 22-24 041 "Гипроречтранс" Російської Федерації Дивись примітку 042 "СоюздорНИИ" Російської Федерації Дивись примітку 043 Держдор НДІ 044 201-08-79 ф. 044 456-34-15 03113 м. Київ проспект Перемоги 57 044 Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія" 044 227-33-42 м. Київ вул. Горького 51 045 Інститут "Укрметротунельпроект" 044 463-67-89 04070 м. Київ вул. Сагайдачного 25-В 046 Національний транспортний університет 044 290-82-03 01010 м. Київ вул. Суворова 1 047 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 044 227-31-83 03680 МСП м. Київ вул. Боженка 11 048 Інститут "Укрводпроект" 044 276-50-81 03035 м. Київ вул. Урицького 45 140 Шифр органі-заціії Найменування організації Телефон факс Адреса організації 049 "НИИсантехники" Російської Федерації Дивись примітку 050 Інститут "УкрНДІспецбуд" 044 478-34-84 03680 МСП м. Київ вул. Сім'ї Сосніних 7-А 051 Інститут "УкрНДІводоканалпроект" 044 543-95-45 ф. 044 543-98-42 02100 м. Київ проспект Визволітелів 1 052 "НИИстройкерамика " Російської Федерації Дивись примітку 053 ЗАТ "Спецавтоматика" 044 483-10-22 ф. 044 488-09-88 03061 м. Київ вул. Новопольова 85-А 054 "ЦНИИЭП инженерного оборудования" Російської Федерації Дивись примітку 055 Інститут "Укренергомережпроект" 044 276-83-41 044 276-74-00 03110 м. Київ вул. Солом'янська 5 056 Державне підприємство "Центр -СЕПРОтепломережа" 044 289-72-03 03150 м. Київ вул. Димитрова 24 057 Інститут "УкрНДІінжпроект" 044 216-12-38 ф. 044 216-32-78 01054 м. Київ-54 вул. Тургенівська 38 058 Інститут "Київпромелектропроект" 044 517-18-08 02660 м. Київ-02 МСП-660 вул. М. Раскової 21 059 Фірма "ЕЛЕТЕР" 044 220-14-15 03150 м.Київ вул. Червоноармійська 55 060 "Гипроспецлегконструкция " Російської Федерації Дивись примітку 061 "Центральное проектно-конструкторско-техно-логическое бюро" Російської Федерації Дивись примітку 062 "НИИ железобетона" Російської Федерації Дивись примітку 063 "ЦНИИпроектстальконструкция " Російської Федерації Дивись примітку 064 Інститут "УкрНДІпроектстальконструкції" 044 543-97-69 044 543-96-32 02660 М. Київ-02 МСП-660 проспект Визволителів 1 065 НПО "Научстандартдом" Російської Федерації Дивись примітку 066 "ВНИИ железнодорожного транспорта " ВНИИЖТ Російської Федерації Дивись примітку 067 Інститут "Академресурсоенергопроект" Академії будівництва України 044 268-57-05 03150 м. Київ вул. Боженка 84 оф. 315 068 Управление стандартизации технического нормирования и сертификации в строительстве Госстроя Росийской Федерации Дивись примітку 069 ОАО "Институт стекла " Російської Федерації Дивись примітку 070 Технічний комітет "Скло та вироби з нього" ТК-102 Держспоживстандарту України 06272 415-48 06272 208-48 85114 Донецька обл. м. Костянтинівка вул. Шмідта 20А 071 Інститут "Київоргбуд" 044 290-91-54 ф. 044 290-33-13 01010 м. Київ вул. Суворова 4/6 072 Державна комісія України по запасах корисних копалин ДКЗ України 044 284-93-51 01133 м. Київ вул. Кутузова 18/7 073 "НИИПИтеплопроект" Російської Федерації Дивись примітку 074 Інститут "УкрДІцемент" 0572 94-55-32 61000 м. Харків вул. Плиткова 1-А 075 Акціонерне товариство "Стромкомпозит" Російської Федерації Дивись примітку 076 "ВНИИтехстройстекло" Російської Федерації Дивись примітку 077 "ЦНИИпромзданий" Російської Федерації Дивись примітку 141 Шифр організацій Найменування організації Телефон факс Адреса організації 078 Акціонерне товариство "Научно-исследовательский институт нетканных материалов " АО НИИНМ Російської Федерації Дивись примітку 079 "ВНИПИИстромсырье" Російської Федерації Дивись примітку 080 Науково-виробнича фірма "Полімербуд" 044 289-21-99 ф. 044 287-46-88 03150 м. Київ а/с 370 081 Харківський державний автомобільно-дорожнии технічний університет ХДАДТУ 0572 43-30-66 ф. 0572 700-38-65 61002 м. Харків вул. Петровського 25 082 "ВНИИстройполимер " Російської Федерації Дивись примітку 083 "ЦНИИцемент" Російської Федерації Дивись примітку 084 Концерн "Цемент" Російської Федерації Дивись примітку 085 Корпорація "Трансстрой " Російської Федерації Дивись примітку 086 "ВНИИстром" Російської Федерації Дивись примітку 087 ВАТ "Полимерстройматериалы" Російської Федерації Дивись примітку 088 Концерн "Укрцемент" 044 517-58-22 02002 м. Київ вул. М. Раскової 23 089 "26-й НИИ МО России" Дивись примітку 090 В А Т "НИИмашстройкерамика " Російської Федерації Дивись примітку 091 ТОВ ""Укрфлот" 044 417-42-80 044 417-64-65 04071 м.Київ Нижний Вал 51 092 Інститут "Київський будпроект" 044 456-12-33 03113 м. Київ вул. Дегтярівська 53 093 Інститут "Проектбудмеханізація" 044 235-66-93 044 235-72-47 ф. 044 244-39-40 01033 м. Київ вул. Тарасівська 9 094 Асоціація "Будтехконструкція" Організація ліквідована 095 Інститут проблем надійності машин і споруд 0322 270-26-60 79066 м. Львів вул. Зелена 301 Б 096 Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток ДНТЦ "Конрест" 044 249-34-88 03037 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-А 097 Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві ДНДІАСБ 044 249-72-30 ф. 044 244-94-36 03037 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-А 098 ВАТ "Харківський водоканалпроект" 0572 33-01-27 ф. 0572 32-00-54 01072 м. Харків вул. Тобольська 42-А 099 Інститут "Донецький промбудНДІпроект" 0622 55-21-09 ф. 0622 381-33-61 83415 м. Донецьк-15 вул. Артема 145-А 100 Інститут "КримНДІНТР" 0652 27-60-34 ф. 0652 51-41-17 95022 м. Сімферопіль вул. Глінки 68 101 Інститут "Річтранспроект" 044 417-32-05 04071 м. Київ 71 вул. Нижній Вал 51 102 ЗАТ ТК "Спецмонтаж" 044 234-93-40 03680 м. Київ вул. Сім'х Сосніних 7-А 103 СЕПРОЦЕМ 0572 949-905 61106 м. Харків МСП-2 вул. Плиткова 1-А 104 Луганський НДІ будівельного виробництва 0642 54-47-51 91031 м. Луганськ вул. Димитрова 23-А 105 Сімферопольське відділення "УкрбудНДІпроект" Організація ліквідована 106 Інститут "Укрспецбудпроект" Організація ліквідована 142 Шифр організацій Найменування організації Телефон факс Адреса організації 107 Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон НАНУ 044 517-09-64 ф. 044 516-85-19 02002 м. Київ вул. Каховська 64 108 Укравтодор 044 227-42-18 03680 ПСМ м. Київ-150 вул. Фізкультури 9 109 НВФ "Інпроект" 044 536-01-00 03133 м. Київ бульв. Л. Українки 26 110 ЦМДБ "Созидатель" ф. 056 744-17-71 т. 056 778-55-93 49000 м. Дніпропетровськ вул. Серова 4 111 Інститут "УкрНДІпроектреставрація" 044 417-53-34 04070 м. Київ Контрактова пл. 4 112 Асоціація "Лісові ресурси" 044 547-88-39 02222 м. Київ-222 а/с 261 113 ЦНТП "Інжзахист" 0654 23-24-79 98637 АРК м. Ялта вул. Кірова 81 114 ВАТ "Інститут транспорту нафти" 044 211-35-79 ф. 044 211-30-20 04050 м. Київ вул. Артема 60 115 Харківський "ПромбудНДІпроект" 057 700-39-53 ф. 057 700-39-33 61022 м. Харків майдан Свободи 8 116 Київський "НДІпроектреконструкція" 044 285-08-97 ф. 044 285-45-86 01133 м. Київ бульв. Лесі Українки 26 117 "ЛьвівбудмНДІпроект" 0322 70-21-00 79034 м. Львів вул. Терновільська 10 118 Харківський промтранспроект 057 340-01-82 ф. 057 330-59-66 61072 м. Харків вул. Тобольська 42 119 ЗАТ "Київсоюзшляхпроект" 044 272-09-16 ф. 044 272-08-29 04053 м. Київ вул. Кудрявська 3/5 120 Фонд Державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 044 286-10-00 ф. 044 286-49-55 01133 м. Київ-133 а/с 85 Бульв. Лесі Українки 26 Примітка. Реквізити МНТКБ та організацій Російської Федерації не надаються. У разі виникнення питань до розроблених цими організаціями нормативних документів слід звертатись до організацій України які здійснюють їх супровід. 143 Зміст С. Класифікація нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів 4 Реєстр Фонду чинних державних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 5 Покажчик реєстру Фонду чинних національних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ... 73 Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 77 Покажчик переліку чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів 134 Шифри організацій-розробників та організацій які здійснюють супровід нормативних документів . . . 139 Відповідальний за випуск - В.М. Чеснок Технічний редактор - І.М. Меламед Редактор - А.О. Луковська Комп'ютерна верстка - Т.І. Цапро В.Б. Чукашкіна Підписано до друку 12.04.2006 р. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Гарнітура "Svoboda Cirilic". Друк офсетний. Наклад 500 прим. Державне підприємство "Укрархбудінформ". Бульв. Лесі Українки 26 Київ-133 а/с 85 01133 Україна. Тел. 286-49-55 Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК № 690 від 27.11.2001 р. Віддруковано ПП "ГРАНМНА" Повітрофлотський проспект 94-А Київ-151 01151. Тел. 246-29-72 Заказ №