Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 2. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення Розділ 2. Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. З Доповненнями № 1 2 3 4 5 затвердженими наказами Держбуду України від 08.08.2002 № 25 29.08.2003 № 149 22.12.2003 №218; 18.10.2004 №171; 02.02.2005 №9 Київ 2001 Видання друге з урахуванням доповнень РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Центром економіки будівництва "Екобуд". ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО в дію розділ 2 з 1 квітня 2000 року наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 року № 32; доповнення до розділу 2 затверджено і введено в дію з 1 жовтня 2001 року наказом від 14 вересня 2001 року № 183. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. РОЗРОБНИКИ фахівці УкрНДЦ "Екобуд": канд. екон. наук Голодець І.В. Капітоненко М.О. Маліков А.В. Омеляненко Л.М. Янчуковська Л.Г. У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В. Шарапова Т.О. Держбуд України ; Данченко М.І. корпорація "Укрметротунельбуд" ; Заєц В.М. корпорація "Укрбуд" ; Сідляренко Н.І. корпорація "Укравтодор" ; Висоцький В.П. "Укрдортехнологія" ; Трофимов О.П. НПФ "Укрспецмон-тажпроект" Редактори: Домашевська О.В. Гориня Т.Б. Комп'ютерний набір: Гориня Т.Б. Загура Т.Г. РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": Голодець І.В. відповідальний розробник Томільцев І.М. Казько В.Д. Уляна Т.Б. Гончаренко Л.П. У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ; Заєц В.М. корпорація „Укрбуд" ; Данченко М.І. ТОВ „БМК Планета-Міст" Химич А.А. ВАТ „Мостобуд" Висоцький В.П. УДВТП „Укрдортехнологія" . Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року № 9. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. © УкрНДЦ „Екобуд" 2006. Перегляд розроблення зміни ISBN 966-8115-07-4 © УкрНДЦ „Екобуд" видання дизайн оригінал-макета 2006. Передрукування повне чи часткове відтворення тиражування Довідника без дозволу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України не дозволяється. Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. Зміни № 7 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ ПЕРЕДМОВА У зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій машин механізмів виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до якості будівництва виникла потреба у введенні підвищених розрядів для професій робітників які здійснюють особливо складні та відповідальні роботи а саме: 6 7-го розрядів – для лицювальника-плиточника 7-го – для маляра та штукатура. Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів що були затверджені для цих професій раніше наведені у виданнях 2001 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 . Удосконалення технології виконання робіт з монтажу гіпсокартонних конструкцій викликало потребу у розробленні та затвердженні нової редакції кваліфікаційної характеристики для професії монтажника гіпсокартонних конструкцій яка включена у Зміну № 7 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затверджену наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2006 р. № 163. Для професії машиніста бурової установки будівельні роботи у зв'язку з появою установок які мають простішу систему керування розроблено кваліфікаційну характеристику – 5-го розряду. Кваліфікаційні характеристики для машиніста бурової установки 6 7 та 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р. 1. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК Код КП-7132.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з облицювання керамічними скляними та іншими плитками під час будівництва об'єктів соціального культурного житлового промислового та іншого призначення ремонту будівель споруд пам'яток архітектури історії та культури. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання розплановування мозаїчного та художнього облицювання плитками плитами фігурними елементами; вимоги до якості виконання облицювальних робіт; сучасні прогресивні технології виконання облицювальних робіт; будову та правила експлуатації налагодження машин механізмів механічного електричного та пневматичного інструменту які використовуються під час виконання робіт; правила роботи на підмостках риштуванні драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 5-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Провішування улаштування маяків та розплановування прямолінійних та криволінійних поверхонь для облицювання. Підбирання плиток за конфігурацією кольором та відтінками. Нарізання плиток та викладання малюнку. Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні для укладання за заданим рисунком. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр ніш колон стель сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу складного рисунку. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс особливо складних та відповідальних робіт з декоративного та художнього облицювання поверхонь плитками різної конфігурації плитами з різних видів природного каменю під час будівництва та ремонту об'єктів різного призначення пам'яток архітектури культури та історії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи виконання повного комплексу облицювальних робіт із застосуванням різних матеріалів; сучасну прогресивну технологію виконання робіт; допустимі відхилення від геометричних форм поверхонь опоряджених облицювальними матеріалами; правила перевірки якості виконаних робіт; правила налагодження регулювання та поточного ремонту машин механізмів механічного пневматичного та електричного інструменту що застосовуються під час виконання робіт; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розплановування поверхонь підлог за власним рисунком та їх художнє настилання плитками різних видів. Розкроювання та нарізання елементів складної конфігурації із плиток та плит. Декоративне та художнє облицювання всіх видів прямолінійних та криволінійних поверхонь плитками різної конфігурації за самостійно підібраною кольоровою гамою. Улаштування фризу з рисунком будь-якої складності із розплановуванням поверхні. Розмічання та укладання мозаїчних картин за рисунком або ескізом. Ремонт пошкодженого облицювання із підбиранням плиток та плит потрібного розміру конфігурації та кольору. Базова професія МАЛЯР Код КП-7141.1 Спеціалізація 2. МАЛЯР будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з фарбування ремонту зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення пам'яток архітектури культури та історії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи підготовки поверхонь для фарбування; правила та способи роботи з масляними казеїновими силікатними силіконовими акриловими емалевими лаковими водними та іншими фарбами пігментами наповнювачами та супутніми матеріалами; технологію приготування фарб різних видів; види розпису та шрифтів; правила розмічання поверхонь; правила та способи кольороутворення підбирання та складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; вимоги щодо допустимих відхилень поверхонь що підлягають фарбуванню; сучасну прогресивну технологію виконання робіт; вимоги до якості виконання малярних та підготовчих робіт; будову та правила експлуатації регулювання налагодження поточного ремонту фарбопультів пістолетів агрегатів безповітряного розпилення дрилів електроміксерів шліфувальних агрегатів інших механізованих пневматичних та електричних механізмів та інструменту; способи та правила заправляння інструментів фарбами; правила підтримання тиску в резервуарі у процесі роботи з ручними фарбопультами; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра будівельні роботи 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання робіт з високоякісного фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення пам'яток архітектури культури та історії. Відновлення та підбирання кольорової гами пошкодженого або втраченого малюнка під час ремонту будівель. Високоякісне ґрунтування та фарбування поверхонь із застосуванням електричного фарбопульту пістолета-розпилювача агрегату безповітряного розпилювання масляними фарбами емалями та лаками на основі синтетичних складових. Флейцювання торцювання оброблення лакування поверхонь. Нанесення декоративного дрібняка на фасади механізованим способом. Витягування фільонок з підтушовуванням. Опоряджання поверхонь рельєфною фактурою. Фарбування поверхонь під дерево та природний камінь. Написання та фарбування літер цифр малюнків масляною фарбою з розмічанням їх на підготовленій поверхні. Виконання особливо складного орнаментального розпису в декілька тонів та об'ємного розпису. Складання тональної гами особливо складних фарб згідно з технологією. 3. МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ будівельні роботи Код КП-8332.1 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровою установкою типу BG-40 фірми "BAUER" під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменевоін'єкційним методами з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Бере участь у процесі буріння свердловин залежно від геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці дід час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. 4. МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Код КП-7129.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підшивних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види та властивості матеріалів і виробів що застосовуються для улаштовування гіпсокартонних систем; класифікацію та типи гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів плит та панелей; види кріпильних деталей; способи обробляння гіпсокартонних виробів дерев'яних брусків металевих профілів; способи розмічання місць улаштовування конструкцій гіпсокартонних систем із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; загальні правила та прийоми улаштовування простих дерев'яних і металевих каркасів облицювання поверхонь; прийоми установлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій; способи облицювання стін безкаркасний та каркасний ; способи приготування шпаклювальних ґрунтувальних та ізоляційних розчинних сумішей; правила виконання шпаклювальних ґрунтувальних та ізоляційних робіт; правила демонтажу простих гіпсокартонних конструкцій; види будову призначення ручного механізованого та електричного інструменту монтажних пристроїв правила роботи з ними; правила транспортування пакування складування та зберігання конструкцій та виробів із гіпсокартону; правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обмірювання приміщень провішування осей та розмічання місць розташування основних профілів та брусків під час улаштовування гіпсокартонних конструкцій із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв. Монтаж дерев'яних і металевих каркасів для простих гіпсокартонних перегородок підшивних стель тощо. Установлювання підгонка та закріплювання гіпсокартонних виробів. Заповнювання каркасів ізоляційним матеріалом. Перевіряння правильності установлювання гіпсокартонних виробів виявляння наявності тріщин пошкоджених місць надриву картону відхилень поверхні тощо. Вирівнювання поверхонь шліфувальним інструментом. Перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропускання інженерних трубопроводів електричних або слабкострумових розведень розмірам визначеним робочими кресленнями. Шпаклювання швів стиків та підготовка поверхні гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит для декоративного опорядження. Розбирання конструкцій гіпсокартонних систем. Здійснення дрібного ремонту гіпсокартонної обшивки поверхонь. Складування гіпсокартонних виробів та їх транспортування. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: типи гіпсокартонних конструкцій та їх позначення; способи та прийоми розмічання гіпсокартонних конструкцій із застосуванням теодоліта; способи монтажу каркасів під час улаштовування перегородок підвісних стель та сухих підлог середньої складності; правила одно- та двошарового облицювання перегородок підшивних і підвісних стель; способи улаштовування примикань перегородок до несучих конструкцій деформаційних швів; особливості монтажу перегородок у місцях з вологим режимом; способи закріплювання навісного санітарно-технічного обладнання до перегородок елементів каркасів та опорних конструкцій; способи улаштовування гідроізоляції; правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів; способи та правила виконання шпаклювальних робіт; правила та способи виготовлення шаблонів та конструкцій криволінійних обрисів; допустимі відхилення гіпсокартонних конструкцій від проекту; вимоги до якості виконання робіт; правила експлуатації електро- та пневмоінструменту монтажних пістолетів; правила роботи на висоті підмостках драбинах риштуваннях тощо ; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Провішування та розмічання проектних положень гіпсокартонних конструкцій середньої складності із застосуванням теодоліта. Монтаж одинарних та подвійних металевих каркасів для улаштовування перегородок підвісних стель та простих криволінійних каркасів. Монтаж стояків для установлювання дверних та віконних коробок перемичок із напрямного профілю. Закріплювання каркасів до несучих конструкцій. Улаштовування гіпсокартонних конструкцій перегородок та облицювання стін нескладних криволінійних обрисів. Виготовлення нескладних криволінійних гіпсокартонних виробів великого діаметра та нескладних криволінійних елементів каркаса напрямного профілю вручну із застосуванням ножиць або на верстаті їх установлювання та закріплювання. Обшивання каркасів зігнутими гіпсокартонними виробами. Улаштовування температурних та деформаційних швів. Закріплювання легких та важких консольних конструкцій до перегородок та підвісних стель із гіпсокартонних систем. Монтаж опорних конструкцій для навішування санітарно-технічного устаткування. Улаштовування теплоізоляційних кожухів у місцях пропускання інженерних трубопроводів електричних або слабкострумових розведень. Улаштування сухих підлог на основі сухого підсипання укладання гіпсоволокнистих плит та на каркасі. Облицювання колон пілястр прямокутних обрисів та конструкцій криволінійного обрису гіпсокартонними виробами. Улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних конструкцій та виробів середньої складності. Ремонтування та відновлення гіпсокартонних конструкцій середньої складності. Установлювання профілів для захисту зовнішніх кутів та відкритих торців. Шпаклювання та гідроізоляційне обробляння поверхонь гіпсокартонних або гіпсоволокнистих панелей плит тощо. Виготовлення шаблонів для згинання гіпсокартонних виробів. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювального інструменту або теодоліта. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми розмічання складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв; правила та способи монтажу гіпсокартонних перегородок підвісних стель складної конфігурації різнорівневих підвісних стель криволінійних обрисів змінного перерізу тощо ; правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів складних конструкцій; правила улаштовування гіпсокартонних перегородок з вогнестійкою захисною обшивкою металевих елементів; різновиди різнорівневих поверхонь криволінійні ламані змінного перерізу тощо ; призначення та застосування криволінійних елементів малих радіусів із гіпсокартону; види паралельних пропилів та прийоми їх улаштовування; технологію виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів малих радіусів; поняття про ламані поверхні із гіпсокартонних виробів; види V-подібних пазів та прийоми їх улаштовування; види та прийоми улаштовування заданих форм із розгорток; способи облаштування систем штучного освітлення в збірних підвісних стелях; вимоги до улаштування гіпсокартонних систем в місцях розташування освітлювальних приладів; способи та правила ремонтування пошкоджених поверхонь та каркасів криволінійних обрисів; вимоги щодо технологічної послідовності виконання робіт та до їх якості; будову механізованого та електричного інструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання та пристроїв правила їх експлуатації; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання проектних положень складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв. Монтаж металевих каркасів криволінійного обрису для улаштовування перегородок та підвісних стель. Монтаж каркасів перегородок із вимогами щодо вогнестійкості вологостійкості звукоізоляції тощо. Монтаж підвісних стель складних дизайнерських рішень. Облицювання конструкцій складної конфігурації перегородок колон пілястр балок підвісних стель тощо . Облицювання складних конструкцій мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів. Виготовлення криволінійних елементів малого радіуса прямокутних ламаних поверхонь елементів та шаблонів криволінійного обрису із гіпсокартонних виробів. Монтаж підвісної стелі з ламаних поверхонь або її окремих елементів карнизи фризи растрові стелі стелі з вертикальних пластин панельні стелі тощо . Улаштовування заокруглених кутів гіпсокартонних перегородок та внутрішніх кутів облицювань стін. Ремонт поверхонь заміна пошкоджених гіпсокартонних виробів та відновлення каркасів. Високоякісне шпаклювання поверхонь гіпсокартонних конструкцій. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або теодоліта. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок підвісних стель облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем типу „Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи розмічання монтажу демонтажу гіпсокартонних конструкцій складної конфігурації перегородок стельових кесонів із криволінійними обрисами багатоцентрових і стрілчастих куполів склепінь арок тощо ; правила та способи виготовлення архітектурно-конструктивних елементів складної конфігурації колон пілястр пілонів арок склепінь куполів тощо під час улаштовування гіпсокартонних систем; правила ремонту особливо складних гіпсокартонних конструкцій; вимоги щодо технологічної послідовності виконання робіт та до їх якості; будову механізованого електро- та пневмоінструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання та пристроїв правила їх експлуатації; правила роботи на висоті підмостках драбинах риштуваннях під час використання автомобільних підіймачів тощо; правила дотримання пожежної та електробезпеки правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання проектних положень гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях великої площі та складної конфігурації лазерним пристроєм. Монтаж особливо складних гіпсокартонних конструкцій: підвісних стель криволінійних обрисів стельових кесонів багатоцентрових і стрілчастих куполів склепінь арок тощо. Облицювання конструкцій складної конфігурації колон аркових конструкцій пілонів куполів склепінь тощо із застосуванням гіпсокартонних виробів. Ремонт особливо складних гіпсокартонних конструкцій та елементів. Шпаклювання для високоякісного фарбування поверхонь гіпсокартонних конструкцій. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням лазерних пристроїв. 5. ШТУКАТУР Код КП-7133.1 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з оштукатурювання об'єктів соціально-культурного житлового та іншого призначення під час ремонту будівель споруд пам'яток архітектури історії та культури у процесі відновлення архітектурних деталей пошкоджених або втрачених елементів декору складної конфігурації. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи виконання всіх видів штукатурних робіт; технологію та способи ремонту відновлення різних за фактурою текстурою та кольором матеріалів архітектурних деталей складної конфігурації художніх елементів декоративного ліплення що застосовуються у будівництві як система прикрас інтер'єрів і фасадів будівель; способи опорядження поверхонь високоякісними та декоративними мінеральними полімерцементними синтетичними штукатурками високодекоративними покриттями венеціанські штукатурки ; види матеріалів що застосовуються для оштукатурювання поверхонь різної складності; правила складання та підбирання кольорової гами під час виготовлення штукатурних сумішей для відновлення пошкоджених елементів декоративного ліплення; будову та правила застосування шаблонів для витягування всіх різновидів тяг; правила виконання робіт згідно з технологією; способи виявлення та усунення несправностей у роботі механічного пневматичного та електричного інструменту правила експлуатації налагодження та поточного ремонту; правила дотримання пожежної та електробезпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штукатура 6-го розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ручне та механізоване відновлювання особливо складних рельєфів та обрисів декоративних елементів ліпнини втрачених архітектурних елементів із застосуванням різних технологій та матеріалів. Витягування тяг будь-яких перерізів на криволінійних поверхнях. Розплановування оштукатурювання та відновлювання стель складних криволінійних обрисів з кесонами багатоцентрових стрілчастих куполів склепінь та арок. Витягування та відновлювання пошкоджених складних розеток із декількох центрів. Оштукатурювання декоративними видами матеріалів із підбиранням багатокольорової гами у тому числі за технологіями опоряджання кольоровими вапняно-піщаними штукатурками для створення рисунка або різних рельєфних фактур теразитовими штукатурками всіх фактур що застосовуються кам'яними штукатурками для опоряджання цоколів і фасадів будинків що імітують облицювання природним каменем мармуром гранітом туфом тощо . Внутрішнє та зовнішнє опоряджання будівель декоративною штукатуркою рідкими шпалерами високодекоративними покриттями античний стиль імітація класичної венеціанської штукатурки ефект плямистого мармуру тощо . Опоряджання інтер'єрів та фасадів нетрадиційними мінеральними штукатурками з імітаційними ефектами драпірувальні тканини античні ефекти із застосуванням воску тощо. Улаштовування рустованих поверхонь. Різьблення по штукатурці для отримання декоративно-орнаментальних рисунків різної складності. Нанесення розчину за шаблонами-трафаретами. Опоряджання поверхонь декоративними полімерцементними штукатурками на основі сухих сумішей рельєфна адгезійна на основі традиційних полімерцементних паст синтетична на основі синтетичної смоли високої технологічності виразності тощо . Відновлювання втрачених і пошкоджених елементів стовпів колон пілястр балок постійного перерізу тощо декоративними розчинами. Ремонт всіх видів особливо складних штукатурок. Регулювання налагодження та поточний ремонт механічного пневматичного та електричного інструменту. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 7 8 до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 7 8 до розділу 2 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП Діапазон розрядів Стор 1 2 3 4 5 1 Лицювальник-плиточник 64 2-7 5 2 Базова професія Маляр Спеціалізація Маляр будівельні роботи 64 2-7 7 3 Машиніст бурової установки будівельні роботи 64 5-8 8 4 Монтажник гіпсокартонних конструкцій 64 замінено 3-6 9 5 Штукатур 64 2-7 14 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ " 21 " 02 2000 р. м. Київ №32 Про затвердження Розділу II "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.96 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.96 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик працівників НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Розділ II "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення розробленого Українським науково-дослідним Центром "ЕКОБУД" і схваленого Науково-технічною Радою Держбуду України та ввести його в дію з 01.04.2000 року. 2. З введенням в дію Розділу II "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" визнати таким що втратив чинність на території України Випуск 3 "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" ЕТКС раздел: "Строительные монтажные и ремонтно-строительные работы" затвердженого постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням Держбуду СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 17 липня 1986 року N°226/125-15-88 з наступними доповненнями та змінами до неї внесеними станом на 15 березня 1987 року. 3. Управлінню економічного аналізу зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКОБУД" забезпечити доведення інформації про затвердження вказаного Розділу Довідника до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний Центр "ЕКОБУД". Голова Комітету В.М. Гусаков ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ " 14 " 09 2001 р. м. Київ №183 Про затвердження Доповнень до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт експлуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" Враховуючи необхідність доповнення переліку робіт та професій робіт-ників які зайняті на виконанні будівельних монтажних ремонтнобудівельних робіт ремонті експлуатації та утриманні автомобільних доріг НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Доповнення до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт експлуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "ЕКОБУД" і схвалені Рішенням Науково-технічною ради Держбуду України від 14.09.2001 року № 53 та ввести їх в дію з 01.10.2001 року. 2. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу разом з Центром "ЕКОБУД" організувати доведення інформації про затвердження Доповнень до розділів 2 4 Довідника до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний центр "ЕКОБУД". Голова Комітету В.І. Череп ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖБУД УКРАЇНИ НАКАЗ " 29 " серпня 2003 р. м. Київ № 149 Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 У зв'язку з впровадженням нових технологій застосуванням новітнього устаткування машин і механізмів що оснащені сучасними електронними та комп'ютерними системами або мають складні технічні характеристики підвищенням вимог до кваліфікації робітників які виконують будівельно-монтажні роботи здійснюють будівництво метрополітенів тунелів та споруд спеціального призначення будівництво та ремонт автомобільних доріг НАКАЗУЮ: 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.1999 р. № 249; від 21.02.2000 р. № 32 які розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" УкрНДЦ „Екобуд" і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 01.08.2003р. №61: а до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 3 12 кваліфікаційних характеристик ; б до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" - Доповнення № 2 9 кваліфікаційних характеристик ; в до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" – Доповнення № 4 5 кваліфікаційних характеристик . 2. Ввести зазначені доповнення в дію з 1 січня 2004 року. 3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. разом з УкрНДЦ "Екобуд" організувати доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В. Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖБУД УКРАЇНИ НАКАЗ " 22" грудня 2003 р. м.Київ № 218 Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Зміни що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій застосуванням нових видів будівельних матеріалів сучасних машин механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування тощо зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно це потребує розробки нових кваліфікаційних характеристик уточнення характеристик окремих базових професій та посад. З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 від 24 жовтня 2000 року № 239 від 14 вересня 2001 року № 183 від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149 розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" далі - УкрНДЦ „Екобуд" і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90: а до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" – Доповнення № 1 8 кваліфікаційних характеристик ; б до розділу 2 „Робітники Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 4 18 кваліфікаційних характеристик . 2. У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у доповненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників для яких введена спеціалізація замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних доріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи". 3. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В. Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ "2" грудня 2005 р. м. Київ № 9 Про затвердження Змін до розділів 2 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року № 243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України зміни до розділів Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року № 32 з урахуванням змін і доповнень : 1.1. Зміни № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 17 кваліфікаційних характеристик ; 1.2. Зміни № 3 до Розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" 2 кваліфікаційні характеристики ; 1.3. Зміни № 6 до Розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 7 кваліфікаційних характеристик . 2. Із введенням у дію Змін № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" кваліфікаційні характеристики на професії арматурника будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи бетоняра електрозварника ручного зварювання будівельні роботи маляра будівельні роботи машиніста крана автомобільного монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій муляра тесляра передбачені Розділом 2 що затверджений наказами Держбуду України від 21 лютого 2000 р. № 32 від 29 серпня 2003 р. № 149 та від 18 жовтня 2004 р. № 171 визнати такими що втратили чинність. 3. Управлінню економіки та організації будівництва Шарапова Т.О. разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження Змін до розділів 2 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Міністр П. Качур В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ Витяг з Випуску 1 "Професії працівників які є загальними для всіх видів економічної діяльності" 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників далі – Довідник є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій які наведені в Класифікаторі професій ДК 003-95 . Довідник містить показники та ознаки які зближують його з методологічної методичної та нормативно-практичної сторін з національними виданнями такого спрямування інших країн а також враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці і Співдружності незалежних держав. 2. Довідник складається з випусків і розділів які згруповані за основними видами економічної діяльності виробництва та робіт. Кожен випуск або розділ випуску містить обов'язкові частини співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій а саме: "Керівники" "Професіонали" "Фахівці" "Технічні службовці" "Робітники". Зміст випуску або розділу випуску складається із "Вступу" "Кваліфікаційних характеристик" вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами розрядів. 3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: "Завдання та обов'язки" "Повинен знати" "Кваліфікаційні вимоги" "Спеціалізація" "Приклади робіт". 3.1. Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис робіт властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань та обов'язків застосовані посилання на галузь необхідних знань устаткування машини інструмент сировину матеріали деталі продукцію та послуги. 3.2. Розділ "Повинен знати" містить описи знань умінь навичок методів і прийомів безпечного виконання робіт засвоєння і застосування яких є обов'язковим. У цілому галузі знань і способи реалізації робіт тісно пов'язуються з напрямами необхідної для цього освіти практичною підготовкою у вигляді професійної спеціалізації відповідно до досягнень науки техніки технологій організації праці на виробництві чи у сфері послуг. 3.3. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень спеціальної підготовки працівника який необхідний для виконання покладених на нього обов'язків і вимоги до стажу роботи. Для професійної групи "Керівники" встановлено три типи вимог обов'язкових для керівників первинних підрозділів керівників структурних підрозділів вищого рівня керівників підприємств установ організацій. Для професійної групи "Професіонали" використовуються два типи вимог - для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування. Різниця між ними полягає в тому щоб раціонально використати ґрунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр". Саме для цього запроваджено 4 і 5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних вимог стосується розробників у складі груп наукових співробітників а також професіоналів із різних галузей науки і практики які зайняті на складних і відповідальних роботах. Для професійної групи "Фахівці" техніки діють три рівні кваліфікаційних категорій. Професійна група "Технічні службовці" включає професії що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та курсового професійно-технічного навчання курсового чи індивідуального навчання на виробництві у сфері послуг. Професійна група "Робітники" містить вимоги до виконавців щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань. Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів. 3.4. Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви професій характеристики робіт галузеву віднесеність а також посилання на товари послуги устаткування механізми та інструменти які вказують на особливості застосування професії. 3.5. У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і пов'язаних з ними машин і устаткування безпечних та нешкідливих умов виконання зазначених робіт засобів оснащення технологічних процесів. Розділ "Приклади робіт" розробляється для розрізнення складу і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами категоріями або у випадках коли зміст розділу "Завдання та обов'язки" викладений у скороченому чи загальному варіанті. 4. Довідник є нормативним документом обов'язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Довідник призначений для таких цілей: а розроблення стратегії і програм соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням змін у професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих працівників реалізація державної політики зайнятості населення; б планування професійних перетворень у характеристиках робочої сили; в якісного аналізування стану попиту на професійно підготовлену робочу силу; г визначення особливостей ринків праці; ґ ведення документації про укладення трудового договору прийняття на роботу професійне просування переведення на іншу роботу відсторонення від роботи припинення і розірвання трудового договору; д кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду категорії з урахуванням вимог охорони праці; е визнання кваліфікаційного статусу працівника; є розподілу робіт за складністю відповідальністю і стажем праці необхідною освітою і професійною підготовкою працівників; ж організації і ведення виробничих процесів; з застосування в навчальній нормативно-технічній технологічній та сертифікаційній документації процесах розроблення і впровадження продукції у виробництво; й присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів категорій за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації; і організації навчально-виховного процесу в закладах освіти які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів; й переписів наукових досліджень обстежень опитувань анкетувань тощо які стосуються або включають питання професійно підготовленої робочої сили а також для статистичних узагальнень; к порівняння назв змісту і поширеності робіт за професією і кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн для практичних професійних завдань. 5. Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом із тарифними сітками схемами посадових окладів тарифними розрядами тарифними ставками та коефіцієнтами міжкваліфікаційними співвідношеннями які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України генеральною галузевими регіональними угодами колективними та трудовими договорами. 6. Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції для керівників професіоналів та фахівців ураховуючи конкретні завдання та обов'язки функції права відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розкладу підприємства установи організації. Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розроблюються робочі інструкції. Під час розроблення посадових робочих інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту структури розділів побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов'язків повноважень відповідальності в тому числі з охорони праці безпечного ведення робіт та екологічної безпеки в разі потреби мати необхідні пояснення а всі терміни –чіткі визначення. Періодичне уточнення змісту посадових робочих інструкцій працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов'язки}. 7. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення" "Завдання та обов'язки" "Права" "Відповідальність" "Повинен знати" "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини зв'язки за професією посадою". У робочих інструкціях розділи "Загальні положення" "Взаємовідносини зв'язки за професією" можуть бути відсутні. 7.1. У розділі "Загальні положення" наводяться дані про сутність особливості і мету робіт порядок укладення та припинення трудового договору класифікаційні критерії визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації додаткові відомості про посаду професію або роботи працівника тощо. 7.2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця. 7.3. У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків. 7.4. Розділ "Відповідальність" містить показники особистої відповідальності за виконання робіт а також переліки результатів яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою професією або роботою. 7.5. У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань умінь майстерності працівника викликані реальними умовами виробництва особливостями устаткування матеріалів інструментів що використовуються для виконання робіт. 7.6. Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми які стосуються рівнів освіти кваліфікації досвіду спеціалізації достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці. 7.7 Розділ "Взаємовідносини зв'язки за професією посадою" розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами умови заміщення в разі відсутності тощо. 8. У зв'язку з тим що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки роботодавець може доповнювати посадові робочі інструкції роботами які входять до складу статутів регламентів технологічних карт інструкцій та інших нормативних документів установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 9. Поряд з роботами що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій 9.1. усі працівники повинні: а раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; б додержувати норм технологічного процесу; в виконувати правила щодо здійснення діяльності спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення; г забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції послуг продуктивності матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції надання послуг ; ґ застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку; д сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів дільниці відділу іншого підрозділу підприємства установи організації в цілому ; е знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища правила безпечного поводження з устаткуванням машинами механізмами користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; є додержувати норм методів і прийомів безпечного ведення робіт ж виконувати заходи для поліпшення умов праці передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; з використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ пожежі аварії повені тощо ; 9.2. усі керівники повинні: а розробляти директивні та керівні матеріали створювати можливості для майбутнього розвитку; б впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт і управління підрозділами; в відповідати за налагодження ефективних виробничих службових взаємовідносин і зв'язків між працівниками; г стежити за додержанням вимог посадових робочих інструкцій; ґ аналізувати стан виконання планів організації робіт виконавської майстерності працівників задоволення вимог замовників та технологічні ринкові фінансові досягнення чи прорахунки; д відповідати за порівняльні показники для визначення відповідності планових завдань виконаним роботам; е удосконалювати форми винагородження та заохочення працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей складності та умов праці результатів господарської діяльності підприємств установ організацій; є застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень стратегічне планування визначення цілей і пріоритетів раціональне використання ресурсів виробництва тощо ; ж накопичувати інформацію від замовників постачальників та партнерів з метою поліпшення якості робіт; з забезпечувати проектування і впровадження усіх видів професійних виконавських процесів робіт постійно дбати про їх оцінювання та поліпшення; й відповідати за формування на виробництві у сфері послуг освітнього та кваліфікаційного рівнів необхідних для успішного виконання працівниками робіт; і постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку нормальної життєдіяльності працівників створення добробуту мотивації їх до досягнення високих економічних результатів; ї створювати необхідні умови для успішного ведення робіт особливо за виготовлення нових виробів надання нових послуг поширення їх на товарні ринки ринки послуг встановлення партнерських відносин з постачальниками споживачами та конкурентами; й удосконалювати соціальні відносини на підприємстві в установі організації запроваджувати високу культуру людських стосунків; к застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва робіт . 10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці знання про: а кращий досвід роботи за професією на підприємствах в установах організаціях даної та суміжних галузей конкуруючих фірм в інших країнах; б економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків; в призначення порядок становлення і перегляду норм праці тарифних ставок посадових окладів розцінок; г виробничі експлуатаційні інструкції інструкції з охорони праці пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; ґ норми ділової поведінки та етики професійних відносин; д основні положення і порядок підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; е застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів що регулюють професійну зайнятість громадян. 11. Працівники робота яких пов'язана з авіаційним автомобільним морським річковим залізничним транспортом виконанням підривних робіт зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування котельних установок апаратів і посудин що працюють під тиском або зайняті на інших роботах для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі вимоги виконання в тому числі безпечного ведення робіт запобігання аварійності виробничого травматизму та професійним захворюванням повинні знати і додержувати нормативних актів про охорону праці виробничих експлуатаційних інструкцій технологічних регламентів а також мати відповідний документ що засвідчує завершену і успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці. 12. Атестація працівників які виконують інспекційні контрольні наглядові приймальні та подібні роботи провадиться в терміни що не обов'язково збігаються з підвищенням їхнього кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації розроблюються встановлюються і впроваджуються органами уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних випробувань. 13. Працівники безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування: оператори машиністи апаратники електромонтери та подібних професій повинні мати професійну підготовку в обсязі достатньому для безпечного усування несправностей та відмов що виникають у процесі роботи а також для участі в їх ремонті. 14. Випускники професійно-технічних та вищих закладів освіти можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами категоріями . Для цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та про присвоєння кваліфікаційного розряду категорії . 15. Кваліфікаційні розряди категорії підвищуються насамперед тим працівникам які успішно виконують професійні чи посадові завдання та обов'язки норми праці творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. 16. Роботодавець може виходячи з негативних результатів кваліфікаційної атестації або випробувань запропонувати працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду категорії . У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір. 17. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення які спричинили погіршення якості продукції або робіт працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд категорію . Поновлення розряду категорії провадиться не раніше ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку як і підвищення розряду категорії . 18. Особи які не мають професійної освіти або стажу роботи що встановлені кваліфікаційними вимогами але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи у виняткових випадках можуть бути зараховані призначені на відповідні роботи посади . 19. У необхідних випадках відповідність робіт певному кваліфікаційному розряду категорії визначається з використанням тих робіт які наведені в робочих інструкціях технологічних картах регламентах та інших нормативних документах розроблених стосовно умов і специфіки конкретного виробництва сфери діяльності . 20. Нові роботи оцінюються зіставно-реєстраційним методом і відносяться до аналогів описаних у споріднених кваліфікаційних характеристиках. 21. У межах систем сертифікації продукції робіт працівники повинні проходити цільове професійне навчання. Після його завершення успішного складання екзаменів кваліфікаційної атестації і одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до виконання вказаних робіт. 22. Роботодавець організує систематичне навчання працівників з питань охорони праці. 23. Прийняття на роботу за професіями "старший працівник" або "бригадир" здійснюється в тому випадку коли працівник має спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий кваліфікаційний рівень. 24. У разі виконання працівником робіт віднесених до різних професій трудовий договір укладається за згодою сторін з професії яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями. 25. Похідні професії назви яких утворені за допомогою додаткових ознак типу "заступник" "старший" "змінний" "районний" "дільничий" тощо мають такі ж кваліфікаційні характеристики що і базові професії. 26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати повну назву професії відповідно до цього Довідника і кваліфікаційний розряд категорію наприклад: "Інженер-проектувальник планування міст 1 категорії" "Слюсар-інструментальник 7 розряду" "Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань 5 розряду" тощо. 27. У разі необхідності органи виконавчої влади професійні спілки об'єднання асоціації роботодавців наукові товариства підприємства установи організації можуть подавати міністерствами відомствами розробниками відповідних випусків обґрунтовані проекти змін і доповнень до цього Довідника. 28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі: а систематизації груп професій відповідно до нових явищ на світових національних регіональних і галузевих ринках праці; б одержання результатів наукових досліджень впровадження технологічних нововведень появи нових професій і робіт або їх ознак і параметрів усунення застарілих маловживаних і неважливих робіт а також застосування новітнього або досконалішого устаткування машин матеріалів інструментів виробництва нових видів продукції тощо; в розширення і поглиблення змісту робіт завдань і обов'язків збільшення зменшення або раціоналізації їх кількості; г уточнення переліків прикладів робіт; ґ удосконалення кваліфікаційних вимог; д зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів; е реєстрації додаткових відомостей даних показників застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках професій; є удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик професій та описів робіт; ж зміни назв професій і робіт; з уточнення професійної термінології тощо. 29. Міністерство праці та соціальної політики України у встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або затвердження які є обов'язковими для учасників національного ринку праці до виходу нового видання цього Довідника. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення Розділ 2 Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Вступ Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій робітників включених до третього та першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" затверджених постановами Держбуду СРСР М.: Стройиздат 1989 і враховує зміни та доповнення до змісту цих характеристик які виникли у результаті впровадження досягнень науки техніки технології удосконалення організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність традиції застосування та особливості їх побудови. Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт технологічних процесів та знарядь праці що застосовуються введення у дію нових типів технологічних комплексів комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування впровадження нових типів машин обладнаних комп'ютерною технікою тощо. Наприклад для професій монтажників та машиністів які постійно зайняті на особливо складних з використанням новітніх технологій та відповідальних роботах до якості виконання яких пред'являються спеціальні вимоги або які зайняті керуванням потужними та особливо складними будівельними машинами механізмами їх ремонтом та обслуговуванням передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди. Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не враховувалися умови праці важкість шкідливість робіт які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації. Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфікації як правило не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації. В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт за професіями може бути розширено за рахунок робіт-аналогів виходячи з конкретних умов виробництва. Робітники всіх професій окрім завдань обов'язків та знань що передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками повинні знати та виконувати правила і дотримуватися норм охорони праці протипожежної безпеки виробничої санітарії й гігієни вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування у тому числі від електричного струму виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня зміни . Машиністи машин механізмів та устаткування що застосовуються у будівництві повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста а при обслуговуванні засобів механізації з електричним приводом чи живленням - мати відповідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок. Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей визначених пунктами 4 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" які викладено у Випуску 1 та включено до цього випуску. Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень". Доповнення до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" розроблено з урахуванням змін що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій застосуванням новітніх технологій сучасних машин іноземного та вітчизняного виробництва устаткування механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування тощо. Зазначене зумовило появу нових видів робіт і професій робітників та потребу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характеристик. Доповнення включають 41 кваліфікаційну характеристику професій робітників зайнятих на виконанні будівельних монтажних ремонтно-будівельних та дорожньо-будівельних робіт. Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено з урахуванням складності робіт технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки. Кваліфікаційні характеристики для професій бурильника верхолаза машиніста бурової установки машиніста змішувача асфальтобетону стаціонарного та машиніста-оператора навантажувальної машини розроблено вперше у зв'язку з внесенням зазначених професій як нових до Державного Класифікатора професій ДК 003-95. Для ряду професій у кваліфікаційні характеристики введена спеціалізація яка враховує особливості виконання спеціальних видів будівельних робіт і відповідає професійній діяльності похідної базової професії. Для робітників окремих професій зі спеціалізацією передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних та відповідальних робіт. Для групи професій робітників машиніст залізнично-будівельних машин машиніст укладача асфальтобетону монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій монтер колії тощо які здійснюють виконання різних видів унікальних особливо складних і відповідальних робіт що потребують підвищених вимог до освіти кваліфікації професійної підготовки та практичного досвіду введено 7 та 8 розряди. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ 1. АРМАТУРНИК будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Код КП-7214.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння та монтажу арматури й армоконструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види арматурної сталі; правила та способи розмотування й різання сталі; правила транспортування та складання готових каркасів; будову ручних лебідок і верстатів для розмотування виправлення та різання арматури; найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування арматурної сталі за марками й діаметрами. Розмотування та витягування арматурної сталі ручними лебідками. Випрямляння арматурної сталі. Різання арматурної сталі ручними верстатами. Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті в'язання звичайних плоских каркасів. Зачеплення арматурних конструкцій інвентарними стропами. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння та монтажу арматури й армоконструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види арматури; основи будови армоконструкцій ручних приводних і напівавтоматичних верстатів що виготовляють арматуру; правила заготівлі арматури; прийоми складання встановлення та кріплення простої арматури й армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Гнуття арматурної сталі за допомогою ручних або механічних верстатів коли у стрижні не більше чотирьох відгинів. Розмічання розкладання стрижнів та каркасів у опалубці простих конструкцій. Складання та встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг. Установлювання й кріплення найпростіших закладних частин. Установлювання арматури з окремих стрижнів у фундаментах і плитах. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності що здійснюються під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи застосування такелажних пристроїв та механізмів для монтажу арматури арматурних конструкцій а також для попереднього напружування арматури всіх видів; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор і вивірення за кресленнями та ескізами стрижнів простих сіток і плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання у тому числі ванним способом; правила роботи з механізованим електричним пневматичним інструментом такелажними монтажними пристроями; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо або в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних і приводних верстатів коли стрижень має бути чотирьох відгинів. Складання та монтаж простих сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг та подвійних сіток масою до 100 кг. Заготовлювання канатів або виготовляння арматурних пучків із попереднім натягуванням. Установлювання арматури з окремих стрижнів у масивах підколонниках колонах стінах і перегородках. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучкових колон. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених арматурних сіток і каркасів. Розчищання арматурних випусків ванно-шовного зварювання. В'язання встановлювання та стикування арматурних каркасів для буронабивних паль. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків розставлення стрижнів під час збирання просторових каркасів армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та ескізами; порядок вивірення встановленої арматури й армоконструкцій; правила виконання робіт у декілька ярусів; правила встановлення закладних вентиляційних деталей трубних проходок атомних електростанцій; правила експлуатації металообробних верстатів такелажних монтажних пристроїв та устаткування; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях або в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання та монтаж складних сіток і плоских каркасів незалежно від маси подвійних сіток масою більше 100 кг і простих просторових каркасів. Збирання арматури для конструкцій що бетонуються у пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах безбалкових і ребристих перекриттях сходових маршах прогонових будівлях мостів та шляхопроводів зворотних склепіннях і криволінійних стінах гірничих виробок штолень баштах градирень трубах тощо. Розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування. Попереднє натягування арматурних стрижнів і пучків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів. В'язання арматурних каркасів у котлованах. Установлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях. Установлювання закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій. Підготовка арматури до зварювання ванним способом на висоті. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні арматурні роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових арматурних каркасів армоопалубних блоків і фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів і жмутів; правила безпечного використання страхувальних тросів канатів запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи арматурником 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання та монтаж особливо складних арматурних каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стрижнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт у відсмоктувальних трубах спіральних камерах збиральних балках підґенераторних конструкціях донних і підвідних трубах галереях повітроводах фундаментах турбогенераторів бункерах бункерних галереях склепіннях і тонкостінних оболонках колонах надарочної будівлі арках і зв'язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів і жмутів. В'язання арматурних каркасів всередині шпунтового огородження та на глибині нижче рівня води. Армування фундаментів сітками каркасами стрижнями. Армування стиків секцій оболонок. Армування опор. Монтаж арматури прогонових будівель мостів шляхопроводів каркасів сіток і попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування арматурних пучків ребристих та коробчастих прогонових будівель. Монтаж арматури опор мостів шляхопроводів і водопропускних труб. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 2. АСФАЛЬТОБЕТОННИК Код КП- 8332.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та прийоми підготовляння основ під час улаштування покриття; прийоми розбирання та обрубування покриття вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Готування основ під час улаштовування та ремонту покриття. Розбирання та обрубування покриття вручну. Розрівнювання та підгортання дорожніх матеріалів. Очищання основ відбійним молотком. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; види мастик емульсій асфальтових сумішей та інертних заповнювачів що використовуються під час улаштування чорного покриття; прийоми розбирання обрубки й зарівнювання за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття а також покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи асфа-льтобетонником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обробляння основ чорними в'яжучими матеріалами за допомогою ручних розподільників. Установлювання упорних брусів. Подавання та розкладання вручну асфальтових сумішей та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими у гарячому або холодному стані. Вирубування зразків та закладання місць вирубки. Очищання та замазування зашпаровування тріщин у асфальтобетонних покриттях. Дрібний ремонт асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими вручну та із застосуванням асфальто-розігрівачів або ремонтерів. Розбирання та обрубування за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. Улаштовування основ під покриття. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні вимоги до основ під асфальтобетонні покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; вимоги до якості мастик емульсій асфальтових сумішей та сумішей з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; правила улаштовування ремонту та приймання покриття; правила та прийоми ямкового ремонту асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником З розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Профілювання та обробляння дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими з установкою маяків та маякових рейок. Ремонт асфальтобетонного та асфальтового покриття окремими картами а також тротуарів садових доріжок та вимощень. Ямковий ремонт покриття асфальтобетоном та чорною сумішшю. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; правила та схеми ущільнювання асфальтових сумішей та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; температурний режим укладання та ущільнювання сумішей та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; правила улаштовування удосконаленого покриття; способи застосування різноманітних асфальтобетонних сумішей з поверхнево-активними домішками; способи улаштовування спряжень смуг між собою та з люками колодязів решітками й трамвайними коліями; способи розбивки основ складної конфігурації під асфальтове покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими; схеми улаштування шорсткої поверхні на асфальтових покриттях. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Профілювання та обробляння покриття доріг і площ з асфальтобетону та матеріалів що обробляються чорними в'яжучими під час ручного та механізованого розкладання матеріалів покриття. Розбивання смуги перед асфальтуванням. Регулювання товщини шару матеріалів що укладаються під ущільнювання котками. Остаточне опоряджування асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів що обробляються чорними в'яжучими після укладення сумішей укладачем асфальту. Опоряджування покриття із спеціально підібраних сумішей з підвищеним коефіцієнтом зчепності та з кольорового асфальтобетону. 3. АСФАЛЬТОБЕТОННИК-ВАРИЛЬНИК Код КП –8152.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння мастик емульсій чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорожнього покриття. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила розпаковування перевезення та зберігання бітумних й дьогтьових в'яжучих матеріалів; склад основних компонентів асфальтових сумішей; будову ручних насосів для перекачування чорних в'яжучих матеріалів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розпакування тари. Просіювання інертних заповнювачів. Перекачування чорних в'яжучих матеріалів ручними насосами. Колення дров. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння мастик емульсій чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей для дорожнього покриття. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та склад мастик емульсій чорних в'яжучих матеріалів та інертних заповнювачів; способи розігрівання чорних в'яжучих матеріалів способи приготування мастик та емульсій; способи очищення змішувальних установок; основи будови змішувальних установок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи асфа-льтобетонником-варильником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розігрівання чорних в'яжучих матеріалів у котлах. Рубання бітуму. Очищання варильних котлів та бітумосховищ від залишків матеріалів. Очищання випускних лотків та змішувальних установок. Установлювання та прибирання зливних щитів жолобів та інших пристроїв для вивантаження бітуму з залізничних цистерн. Завантаження складовими відкритих бітумоварильних котлів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує асфальтові суміші у відкритих котлах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та склад чорних в'яжучих матеріалів та асфальтових сумішей; способи приготування асфальтових сумішей; основні вимоги до якості матеріалів і сумішей; способи вивантаження бітуму із транспортних засобів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування асфальтових сумішей у відкритих котлах. Приготування чорних в'яжучих матеріалів електротермічним способом. Приготування бітумних емульсій на емульсійних установках. Вивантаження бітуму з цистерн бункерів та вагонів-самоскидів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує асфальтобетонні суміші у пересувних змішувальних установках. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову пересувних змішувальних установок; склад властивості та способи приготування асфальтових сумішей; способи підбирання оптимального складу сумішей з урахуванням вологості та якості матеріалів їх гранулометричного складу а також конструкцію покриття для якого готується суміш. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником-варильником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування асфальтових сумішей на пересувних змішувальних установках. Приготування складових поверхнево-активних домішок. Приготування кольорових асфальтових сумішей. 4. БЕТОНЯР Код КП- 7123.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовлення бетонної суміші й укладання її у конструкції. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення бетонних сумішей вручну; способи насікання бетонної поверхні; прийоми подавання готових бетонних сумішей у конструкції; правила догляду за бетоном; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій вручну; способи розбирання опалубки найпростіших конструкцій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Насікання бетонної поверхні ручним інструментом. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів. Дозування складових за масою й об'ємом за допомогою пристроїв. Виготовляння бетонної суміші вручну. Розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій вручну. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях ручним інструментом. Догляд за бетоном. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій. Очищання опалубки від бетону. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує бетонування простих бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості й марки цементу заповнювачів і бетонних сумішей; основні елементи монолітних і залізобетонних конструкцій; основні способи укладання й ущільнення бетонної суміші; будову та прийоми роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом; правила складання опалубки простих конструкцій; вимоги до встановлення опалубки й арматури; прийоми розламування бетонних і залізобетонних конструкцій за допомогою механізованого інструменту; правила переміщання та подавання вантажів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші у фундаменти основи масиви. Укладання бетонної суміші на горизонтальних площинах. Улаштовування бетонних фундаментів під залив. Улаштовування підстильних шарів і бетонних основ підлог. Улаштовування цементної стяжки. Зачіплювання цебер інвентарними стропами за петлі скоби гаки . Насікання та розламування бетонних і залізобетонних конструкцій пневматичним та електричним інструментом. Замуровування вибоїн отворів і борозен бетонною сумішшю. Зрубування голів залізобетонних паль вручну та пневматичним інструментом. Монтаж каналоутворювачів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування бетонних і залізобетонних монолітних конструкцій середньої складності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні вимоги до якості бетонних сумішей готових конструкцій і виробів; правила влаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття та вимоги до його якості; способи заповнення ядра опор мостів та шляхопроводів бетоном; правила укладання бетону з ущільненням вібраторами; види й основи будови бетононасосів і бетоноводів машин та пристроїв для прорізування швів під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття бетоноукладальних і бетонообробних дорожніх машин вібраторів і вібромайданчиків вакуумних агрегатів; правила бетонування конструкцій у зимовий час і способи прогрівання бетону; види протиморозних домішок та сферу їх застосування; правила встановлення й розбирання опалубки конструкцій середньої складності підтримуючого та підвісного риштування; правила та прийоми збирання та встановлення простої арматури; правила встановлення та розбирання щитової опалубки; правила роботи з механізованим електричним інструментом такелажними пристроями; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та розбирання щитової опалубки. Встановлювання та розбирання дерев'яних збірних кліток підтримуючого та підвісного риштування. Укладання бетонної суміші в опалубку колон стін балок плит та мостових опор бичків. Заповнювання ядра опор бетоном. Укладання бетону з ущільнюванням вібраторами. Укладання бетонної суміші на похилу площину в укоси гребель дамб каналів тощо . Укладання спеціальних та важких бетонних сумішей у конструкції атомних електричних станцій АЕС мостів шляхопроводів автомобільних доріг тощо. Влаштовування та ремонт чистих цементних підлог із нарізанням на смуги і шашки. Влаштовування чистих бетонних підлог методом вакуумування. Влаштовування та ремонт бетонних підлог. Укладання бетонної суміші під воду методом вертикального переміщування труб й заповнювання під водою пустот що утворилися в бутовій засипці методом висхідного розчину. Укладання бетону вирівнювального шару. Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу. Заливання стиків цементним розчином. Прорізування температурних швів з оброблянням їх під час улаштовування цементно-бетонного дорожнього покриття. Обробляння крайки швів та поверхні дорожнього цементно-бетонного покриття. Влаштовування крил устоїв та тротуарних консолей із монолітного залізобетону. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків блоків плитних прогонових будівель мостів та шляхопроводів. Електро- й паропрогрівання бетону. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування складних залізобетонних монолітних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи приготування напружно-армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення складної арматури; методи контролю міцності та водонепроникності бетону; методи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання; способи влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків і прокладних рядів на суші; правила роботи на риштуваннях підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт у котлованах всередині шпунтового огородження та нижче рівня води; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкційних куполів склепінь резервуарів та бункерів конструкцій камер аерації роздільних стінок промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників стінок спіральних камер у збірні конструкції опор перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд у ребристі коробчасті та інші складні конструкції прогонових будівель мостів і шляхопроводів а також в усі напружно-армовані монолітні конструкції. Укладання особливо важких бетонних сумішей в опалубку конструкцій АЕС мостів шляхопроводів метрополітенів тунелів підземних споруд спеціального призначення тощо. Заливання бетонної суміші за облицювання та у штраби із закладними частинами. Бетонування фундаментів. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів прогонових будівель мостів та шляхопроводів довгомірних паль та опор ферм і балок великих прогонів . Улаштовування буронабивних паль. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання. Влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків і прокладних рядів на суші. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бетонування особливо складних залізобетонних монолітних конструкцій виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних архітектурних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів; правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону; правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину; способи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням; правила влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків що укладаються з плавзасобів; правила виконання робіт у декілька ярусів; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим та електричним інструментом такелажним устаткуванням оснасткою пристроями; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками талями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь куполів арок ферм колон карнизів резервуарів та бункерів конструкцій гідротехнічних споруд у ребристі коробчасті та інші особливо складні конструкції прогонових будівель мостів та шляхопроводів. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину. Промивання бетонолітної труби. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків що укладаються з плавзасобів. Виготовляння балок плит перекриття та покриття перегородок сходових маршів та площадок балконних плит сходинок архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону. Укладання бетонних сумішей в опалубку конструкцій ГЕС ТЕС АЕС мостів шляхопроводів метрополітенів тунелів підземних споруд спеціального призначення тощо. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів особливо складної конструкції та конфігурації прогонових будівель мостів та шляхопроводів довгомірних паль та опор ферм тунельних облицювань аркових перекриттів балок із великими прогонами тощо . Замонолічування стиків і швів між фундаментними плитами або блоками стійок і рам з підколонниками елементів опор поздовжніх швів плит діафрагм балок. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 5. БРУКІВНИК Код КП – 7129.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час брукування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види брукування; способи розбирання бруку; брукування вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Штабелювання каменю. Просіювання та сортування кам'яного дрібняку. Розбирання кам'яних бруківок та кам'яних вистілок. Підсипання грунту у версти з трамбуванням. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види каменю що застосовується для брукування вимоги до його якості; прості способи розбивання поверхонь; способи розподіляння кам'яних матеріалів на робочому місці; прості види фільтрів брукувань способи їх улаштовування та ремонту; допустимі ухили укосів залежно від класифікації грунтів; будову призначення пневмоінструменту що застосовується для бруківних робіт та правила роботи з ним. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи брукі-вником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Дорожні роботи. Розбивання та планування поверхонь. Розподіляння каменю на робочому місці. Сортування та обколювання каменю. Розщебенювання та засипання піском бруківок. Заповнювання швів бруківок. Часткове підсипання піщаної основи з ущільнюванням. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Планування поверхонь за допомогою шнура кілків та візиток. Укріплювання укосів одношаровим кам'яним вирощенням на моху. Ремонт глиняної основи понурної частини греблі. Забивання вимоїн у днищі камер шлюзу накиданням каменю. Улаштовування основи під кам'яне брукування зі щебеню моху або глини. Розбирання кам'яної бруківки на гравійній основі та кам'яної вистілки понурної частини греблі за допомогою механізованих інструментів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи улаштовування та ремонту бруківки з грубоколотого та брукового каменю; будову та правила користування шаблонами; способи улаштовування зворотних фільтрів; властивості матеріалів що застосовуються для укріплювання поверхонь; вимоги до якості бруківок та укосів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Дорожні роботи. Мостіння бруківок облямівок та з'їздів з грубоколотого та брукового каменю. Брукування вимощення біля будинків. Ремонт бруківок та облямівок окремими картами. Плінтування каменю вручну. Установлювання бордюрного каменю. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Обробляння поверхонь з кам'яного накиду з акуратним укладанням каменю. Профілювання основи під закладання фільтрів кам'яного брукування або укладання бетонних плит. Улаштовування зворотних фільтрів. Брукування укосів та площадок бетонними або кам'яними плитами. Обробляння під шаблон упорних призм з каменю або щебеню. Ліквідація осідань в укріпленнях укосів кам'яними або бетонними плитами. Укріплювання укосів окремих бруківок з розщебенюванням по кам'яній відсип-ці. Закладання стиків між бетонними або кам'яними плитами укладеними у брукування. Ущільнювання кріплень з каменю або щебеню за допомогою пневмотрамбівок або молотків. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи улаштовування та ремонту бруківок з брущатки та клінкеру а також мозаїкових бруківок; способи виконання розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів дренажів та стічних систем; види упорних споруд; способи виконання робіт з укріплення укосів та площадок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Дорожні роботи. Улаштовування та ремонтування бруківки лотків з брущатки. Улаштовування та ремонтування клінкерної бруківки та мозаїкової бруківки. Улаштовування дренажів. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Розбивальні роботи під час брукування укосів бетонними або кам'яними плитами. Улаштовування відводів та стоків у бруківках. Улаштовування дренажів опорних призм з кам'яного накиду або щебеню. Кам'яне брукування у плотових клітках з розщебенюванням. Улаштовування фільтрів з простих бетонів. Улаштовування банкетів з каменю або щебеню. Укріплювання укосів подвійною бруківкою на щебеневій основі. Ремонтування двошарової кам'яної бруківки з відновленням фільтрів. Ремонтування стоків та відводів у кам'яній бруківці. Ремонтування кам'яних вистілок понурної частини гребель. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи улаштовування та ремонту бруківок із брущатки та клінкеру а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту; способи розбивання поверхонь складної конфігурації; правила та способи виконання складних розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів дренажів та стічних систем; види та будову упорних споруд; правила та способи виконання робіт із укріплювання укосів та площадок складної конструкції; будову та правила експлуатації пневматичного інструменту; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Дорожні роботи. Улаштовування та ремонт бруківки на проїзній частині вулиць та у пішохідних зонах із брущатки та клінкеру а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту лотків із брущатки складної конфігурації. Улаштовування дренажів складної конструкції. 2. Берегоукріплювальні та виправні роботи. Складні розбивальні роботи під час брукування укосів бетонними або кам'яними плитами бруковим каменем брущаткою. Улаштовування та ремонт відводів та стоків складної конструкції у кам'яних бруківках. Улаштовування дренажів та опорних призм складної конструкції з кам'яного накиду або щебеню. Улаштовування фільтрів складної конструкції з бетонів різних видів. Улаштовування банкетів складної конструкції з каменю або щебеню. Укріплювання укосів складної конструкції подвійною бруківкою на щебеневій основі. Ремонт двошарової кам'яної бруківки складної конструкції з відновлюванням фільтрів. Ремонт кам'яних вистілок складної конструкції зануреної частини гребель. Улаштовування та ремонт декоративних укосів набережних водойм. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 6. БУРИЛЬНИК будівельні роботи Код КП-8113.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у виконанні робіт з буріння та розширення свердловин у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним буронабивним та струменево-ін'єкційним методами у монтажі демонтажі бурової установки. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби бетонування свердловин закріплення стінок свердловин трубами комплекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси та металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки. Виконує інші роботи передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види бурових робіт; призначення будову правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового насосного та енергетичного устаткування їх технічні характеристики; будову бурової установки бурових щогл бетононасоса правила їх складання та розбирання; технологічні режими правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах; методи цементації бетонування тампонажу свердловин; способи приготування та обробки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів методи їх встановлення у свердловину заповнену гідротехнічним бетоном; марки арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів марки бетону; призначення характеристики види інструменту пристроїв і матеріалів що застосовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; причини виникнення технічних неполадок аварій заходи щодо їх запобігання та ліквідації; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловильних робіт; класифікацію та властивості ґрунтів; способи та правила виконання кроквяних вантажно-розвантажувальних робіт; методи бетонування свердловин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання робіт з буріння та розширення свердловин з урахуванням геологічних умов виникнення ускладнень стану бурильного устаткування та інструменту монтажу демонтажу бурової установки. Завантаження розвантаження базового механізму на трейлер частин бурової установки на транспортні засоби закріплення їх у транспортному стані. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика. Здійснення контролю за якістю бетону відбір зразків бетону. Опускання та піднімання бетонолітної труби здійснення контролю за процесом бетонування за осьовим навантаженням на робочий інструмент. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек закріплення стінок свердловин трубами виготовлення та закачування глиняного розчину встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки виконання інших робіт передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Встановлення інвентарної опалубки формування оголовків паль. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни аварій та ускладнень у свердловинах. Вибір бурів доліт желонок шнекових колон комплектація в цілому бурових колон. Виконання операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту. Очищення забою свердловин обслуговування бурових насосів та іншого допоміжного обладнання. Проведення ловильних робіт закривання горловини свердловин щитами. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування участь у його ремонті. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань виготовлених конструкцій паль. Проведення кроквяних вантажно-розвантажувальних ліквідаційних робіт на будівельному майданчику. Монтаж демонтаж випробувального стенда паль. Спостерігання за станом бетоноводів їх заповненням їх промивання та продування після закінчення процесу бетонування. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у виконанні особливо складних та відповідальних робіт з буріння та розширення свердловин з урахуванням геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту у виготовленні паль та інших конструкцій буроін'єкційним бурона-бивним та струменево-ін'єкційним методами у монтажі демонтажі бурової установки. Виконує роботи з розчищення будівельного майданчика та контролює в'їзд-виїзд бурової установки. Здійснює: опускання та піднімання бетонолітної труби бетонування свердловин закріплення стінок свердловин трубами комплекс допоміжних робіт. Встановлює арматурні каркаси й металеві балки у пробурену свердловину та вдавлює їх вібраційним методом до проектної позначки. Виконує інші роботи передбачені технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види бурових робіт; призначення будову правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового насосного та енергетичного устаткування їх технічні характеристики; будову бурової установки бурових щогл бетононасоса правила їх складання та розбирання; технологічні режими правила керування процесом і способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах з урахуванням геологічних умов виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту; методи цементації бетонування тампонажу свердловин; способи обробки промивальними розчинами; методи бетонування свердловин з використанням бетонолітної труби; види арматурних каркасів методи їх встановлення у свердловину заповнену гідротехнічним бетоном; марки арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів марки бетону; призначення характеристики види інструменту пристроїв і матеріалів що застосовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; умови та форми залягання опорних пластів; причини виникнення технічних неполадок аварій заходи щодо їх запобігання та ліквідації; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виконання ловильних робіт; основи геології гідрогеології; назви гірських розробок; класифікацію та властивості ґрунтів; правила ведення технічної документації її форми; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних кроквяних робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Участь у процесі буріння та розширення свердловин у монтажі демонтажі бурової установки. Завантаження розвантаження базового механізму на трейлер частин бурової установки на транспортні засоби закріплення їх у транспортному стані. Виконання робіт з розчищення будівельного майданчика буріння та розширення свердловин виготовлення та закачування глиняного розчину. Здійснення бетонування свердловин закріплення їх стінок трубами. Улаштування паль методом нагарного бетонування через пустотілий шнек. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Встановлення інвентарної опалубки формування оголовків паль виконання інших робіт передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Здійснення контролю за осьовим навантаженням на робочий інструмент за опусканням підніманням бетонолітної труби процесом бетонування якістю бетону. Вживання заходів щодо запобігання виникненню поломок бурового устаткування та інструменту. Здійснення операцій з опускання-піднімання та нарощування бурового інструменту. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни аварій та ускладнень у свердловинах. Зачищення забою свердловин. Ловильні роботи. Виявлення та усунення пошкоджень у роботі устаткування участь у його ремонті заміна двигунів електродвигунів автоматів магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів пристроїв для проведення випробування просвічування паль тощо. Монтаж-демонтаж випробувального стенда паль. Виконання вантажно-розвантажувальних кроквяних ліквідаційних робіт. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 7. ВАПНОГАСИЛЬНИК Код КП –8154.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час гасіння вапна. ПОВИНЕН ЗНАТИ: різновиди вапна; правила зберігання та транспортування негашеного й гашеного вапна; види та призначення захисних засобів що застосовуються під час гасіння вапна. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Планування майданчиків та улаштовування основ для зберігання негашеного вапна. Очищання ям для гасіння вапна та над'ямних ємкостей. Транспортування негашеного вапна. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Гасить вапно вручну. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види й улаштування ям для гасіння вапна та над'ямних ємкостей; способи завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою; способи гасіння вапна у над'ямних ємкостях; властивості гашеного та негашеного вапна; будову захисних засобів що застосовуються під час гасіння вапна. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи вапногасильником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шарове завантаження ям для гасіння вапна негашеним вапном та заливання їх водою. Гасіння вапна у над'ямних ємкостях завантаження вапна поливання водою перемішування та зливання маси через сітку . Вивантажування гашеного вапна з ям для гасіння вапна. Кріплення та ремонт ям для гасіння вапна та над'ямних ємкостей. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з гасіння вапна у пересувних вапногасильних машинах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила технічної експлуатації механічних і термомеханічних вапногасильних машин та їх конструктивні типи; технологію гасіння вапна у вапногасильних машинах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вапногасильником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Наповнення посудин для гасіння негашеним вапном. Дотримування точного дозування та ступеня зволожування. Виконання процесу гасіння вапняної маси з дотриманням циклу гасіння. Спостереження за роботою вапногасильних машин. Випуск погашеної вапняної маси. Очищання та змащування устаткування що обслуговується. 8. ВЕРХОЛАЗ Код КП- 7129.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості зв'язку теле- та радіомовлення будівель споруд тощо. Здійснює обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип організації верхолазних робіт; технологію та правила виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних робіт вимоги до якості робіт; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів канатів запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів монтажних однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками талями; правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів; правила роботи з механізованим інструментом; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію рятувальних робіт; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником спорідненої професії 5 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 10 м під час будівництва підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості зв'язку теле- та радіомовлення будівель споруд тощо. Монтаж залізобетонних металевих дерев'яних полімерних конструкцій та деталей. Кладка з одночасним облицюванням цеглою стін і колон складної конструкції. Виконання очищувальних робіт на висотних конструкціях димових трубах. Обштукатурювання стін будівель що мають складну конфігурацію. Ремонт та заміна елементів покрівель ринв. Просвердлювання отворів у конструкціях механізованим інструментом. Шліфування шпаклювання прооліфлювання ґрунтування фарбування поверхонь із застосуванням механізованих інструментів та обладнання. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Миття вікон. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час роботи з підіймальними кранами вантажопідіймальними механізмами лебідки талі . Обстеження технічного стану конструктивних елементів висотних будівель і споруд. Герметизація міжпанельних стиків. Ремонт і заміна водостічних труб. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні будівельні монтажні ремонтно-будівельні ремонтно-відновлювальні роботи в опорному та безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій під час будівництва та ремонту підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості мостів тунелів радіо- та телебашт причалів будівель споруд тощо. Виконує огляд ревізію та виявлення дефектів конструктивних елементів висотних будівель споруд та інженерних комунікацій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип організації верхолазних робіт; основні конструктивні особливості об'єктів де здійснюються роботи; правила та технологію виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних ремонтно-відновлювальних робіт дотримання вимог до якості робіт; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах підіймачах з підвісних колисок; правила випробовування та норми безпечного використання страхувальних тросів канатів запобіжних лямочних і безлямочних монтажних поясів індивідуальних спеціальних страхувальних засобів та верхолазного спорядження монтажних одно-рольних блоків; будову ручних і механічних лебідок талей правила безпечної роботи з ними; методи налагоджування систем підіймання та опускання людей і вантажів систем переміщання у безопорному просторі із застосуванням верхолазного спорядження у процесі виконання робіт; правила роботи з механізованим інструментом та обладнанням; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт; організацію і порядок проведення рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 6 розряду не менше 1 року. Вік не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання особливо складних робіт в опорному та безопорному просторі на висоті до 20 м у ході будівництва підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості мостів тунелів тощо. Монтаж залізобетонних металевих дерев'яних полімерних конструкцій та деталей. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей. Кладка стін колон перемичок карнизів складної конструкції з одночасним облицюванням цеглою та природним каменем. Виконання ремонтних робіт на висотних будівлях та спорудах. Замонолічування та герметизація внутрішніх і зовнішніх стиків панелей будівель та споруд змонтованих зі збірних залізобетонних елементів. Обштукатурювання стін будівель що мають особливо складну конфігурацію. Виконання очищувальних робіт на висотних будівлях спорудах конструкціях димових трубах мостах теле- та радіобаштах опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку. Фарбування фасадів будівель ємкостей промислових споруд із застосуванням механізованих інструментів. Покривання конструкцій антикорозійними матеріалами. Виконання слюсарних робіт у ході монтажу й демонтажу конструкцій та устаткування. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Виконання стропальних робіт під час опускання-піднімання вантажів підіймальними кранами вантажопідіймальними механізмами лебідки талі . Випробування підіймально-такелажних засобів. Обстеження технічного стану висотних будівель споруд конструкцій та інженерних комунікацій. Ремонт облицювання архітектурних елементів та прикрас балконів карнизів тощо із застосуванням лебідок талів гинів. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс особливо складних і відповідальних будівельних монтажних ремонтно-будівельних ремонтно-відновлювальних робіт у безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель споруд мостів димових труб опор повітряних ліній електромережі та зв'язку підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості монтажу металоконструкцій тощо. Здійснює обстеження та ревізію технічного стану конструктивних елементів висотних будівель споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення будівель споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення дефектів і виявляє наявні дефекти. Складає звіти за результатами обстежень. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила організації та проведення верхолазних робіт; конструктивні особливості об'єктів де виконуються роботи; технологію та правила виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних ремонтно-відновлювальних робіт дотримання вимог до якості робіт; правила використання та випробовування тросів канатів верхолазних і спеціальних страхувальних засобів та спорядження згідно з вимогами безпечного виконання робіт на висотних об'єктах; правила роботи з ручними та механічними лебідками талями; методи налагоджування систем для підіймання та опускання людей і вантажів систем переміщання в безопорному просторі із застосуванням верхолазних засобів і спорядження у ході виконання робіт спільної роботи з вертольотами; правила подання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пілотами вертольотів; порядок і правила ведення обов'язкової документації у ході виконання робіт на висоті; організацію та порядок виконання рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 7 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання комплексу особливо складних робіт в безопорному просторі на висоті понад 20 м із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель споруд мостів тунелів димових труб опор повітряних ліній електромережі та зв'язку підприємств енергетичної хімічної металургійної вугільної промисловості тощо. Монтаж особливо складних важких залізобетонних металевих дерев'яних полімерних конструкцій та деталей. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей. Кладка з одночасним облицюванням цеглою блоками різних видів природним і штучним каменем стін перемичок карнизів мостових опор фігурних архітектурних елементів особливо складної конструкції установлювання архітектурних деталей. Обштукатурювання стін особливо складної конструкції. Виконання ремонтних очищувальних робіт на висотних конструкціях портальних та інших кранах морських і річкових портів вантажних терміналів радіо- та телебаштах димових трубах градирнях газоходах на склепіннях тунелів опорах і льодобійних биках мостів опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку тощо. Здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на унікальних спорудах пам'ятках історії культури та архітектури фасадах будівель і споруд ремонт облицювання архітектурних елементів та деталей балконів лоджій еркерів карнизів колон замуровування міжпанельних стиків тріщин тощо . Футерування газоповітроводів і промислових труб. Ремонт покрівель що мають особливо складну конструкцію. Покриття поверхонь конструкцій та замазування швів антикорозійними матеріалами вогнезахисна обробка будівельних конструкцій. Виконання особливо складних малярних робіт на висотних об'єктах із застосуванням механізованих інструментів. Скління та заміна скла на унікальних висотних будівлях культових спорудах пам'ятках історії культури та архітектури. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Піднімання опускання переміщання вантажів конструкцій устаткування що мають складну конфігурацію велику вагу й габарити із застосуванням підіймальних кранів вантажопідіймальних механізмів лебідок талей вертольотів. Випробовування підіймально-опускального устаткування засобів верхолазного та індивідуального страхувального монтажного спорядження. Обстеження технічного стану та здійснення ревізій на висотних будівлях спорудах інженерних комунікаціях та виявляння наявних дефектів. Здійснення контролю за якістю верхолазних робіт що виконуються іншими робітниками. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 9. ВОГНЕТРИВНИК Код КП – 7122.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час вогнетривкої кладки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види вогнетривів; правила сортування вогнетривів; способи приготування будівельних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну; способи розбирання кладки з глиняної звичайної цегли. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування будівельних і найпростіших вогнетривких розчинів вручну. Сортування вогнетривкої нормальної ізоляційної глиняної звичайної цегли та виробів на основі волокнистих матеріалів. Просіювання вогнетривких порошків. Розбирання кладки масивів та вистілок із глиняної звичайної цегли. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості вогнетривкі роботи під час вогнетривкої кладки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи приготування вогнетривких розчинів крім спеціальних та жаростійкого бетону; види та призначення основних вогнетривких матеріалів розчинів та виробів на основі каолінового волокна; основні вимоги до якості вогнетривів за формою й розмірами; способи розбирання кладки з вогнетривкої цегли; способи сортування фасонних вогнетривких виробів крім спеціальних марок . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи вогнетривником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка масивів і вистілок з глиняної звичайної ізоляційної цегли та волокнистих плит. Закладання порожнин половинчастою цеглою та забутовування. Ізоляція кладки порошкоподібними матеріалами скломатами та азбестовим шнуром. Ізоляція азбестовим шнуром або мінераловатними плитами місць проходження екранних труб котлів крізь обмурування. Приготування вогнетривких розчинів крім спеціальних та жаростійкого бетону вручну. Сортування і маркування фасонних вогнетривких виробів крім спеціальних марок з укладанням їх у штабелі. Розбирання кладки з вогнетривкої цегли та фасонних виробів крім спеціальних марок . 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час вогнетривкої кладки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види й марки фасонних вогнетривких та термоізоляційних виробів вуглецевих та жаростійких блоків волокнистих плит й жаростійкого бетону порядок їх приймання та зберігання; основні вимоги до якості кладки елементів промислових печей; способи торкретування вогнетривкими речовинами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка з вогнетривкої цегли масивів вистілок подів насадок та з глиняної звичайної цегли і волокнистих плит прямолінійних стін. Ізоляційна вогнетривка кладка під час футерування газо- і повітропроводів. Набивання вогнетривким бетоном та ізоляційними масами висувних подів листів дверцят зазорів. Підготовка вуглецевих блоків та вуглецевої маси. Очищання чарунок насадок повітронагрівників. Приготування за раніше визначеним складом спеціальних розчинів і бетону кислототривкі та жаростійкі ізоляційних мас вручну. Сортування вогнетривких фасонних виробів спеціальних марок відбраковування фасонних виробів за зовнішнім виглядом. Розбирання кладки з вогнетривких виробів спеціальних марок. Ізолювання котлів укладання бетонних сумішей на блоки котла. Установлювання нескладної гарнітури котлів. Торкретування вогнетривкими речовинами зовнішніх поверхонь. Конструктивне та припасовувальне обтесування площини цегли та вуглецевих блоків вручну. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час вогнетривкої кладки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила експлуатації механізмів з обробки вогнетривких матеріалів; граничні температури у промислових печах та котлах під час їх експлуатації; склад обмазок та набивок; вимоги до якості кладки конструктивних елементів промислових печей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка стін регенераторів зі звичайної та фасонної вогнетривкої цегли; перекриття регенераторів та коксових камер; насадок регенераторів та повітронагрівників. Футерування дверей та стояків. Кладка криволінійних стін склепінь та арок печей з глиняної звичайної та термоізоляційної цегли. Кладка з вогнетривкої цегли робочих подів склепінь та арок печей з товщиною швів до 2 мм. Футерування повітро- та газопроводів вогнетривкою цеглою. Вогнетривке набивання подів та запалювальних поясів. Монтаж збірних елементів конструкцій промислових печей з жаростійких блоків. Установлювання складної чавунної гарнітури у котлах. Забивання вуглецевої маси у шви та зазори між вуглецевими блоками. Укладання вирівнювального шару з вуглецевої маси. Заливання під дно поду доменної печі жаростійкого розчину або вуглецевої пасти. Торкретування вогнетривкими речовинами внутрішньої поверхні крім реакторів . Конструктивне тесання фасонних вогнетривких виробів по площині вручну. Механізоване обробляння вогнетривкої цегли та вуглецевих блоків. Улаштовування горизонтальних та вертикальних температурних швів. Укладання бетонних сумішей у місце пережиму топки на пояси кріплення труб екранів котлів у місця сполучення. Нанесення ущільнювальної обмазки і набивних мас. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час вогнетривкої кладки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розбивання конструктивних елементів промислових печей та котлів за заданими осями та позначками; способи укладання вуглецевих блоків та виконання всіх видів вогнетривкої кладки з товщиною швів до 1 мм; способи з'єднування обмурівки зі сталевими конструкціями. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи вогнетривником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вогнетривка кладка всіх видів стін подів склепінь та арок печей зі швами товщиною до 1 мм. Укладання вуглецевих блоків насухо та на пасті. Закладання головок коксових печей установлювання регістрів та пальників. Укладання верхнього ряду насадки після завершення кладки коксової батареї. Розмічання котла під обмурування за кресленнями. Армування та обмуровування котлів у особливо складних та відповідальних місцях. Фігурне тесання вогнетривкої цегли і фасонних виробів вручну. Торкретування вогнетривкими складами реакторів. 10. ВОДІЙ ВСЮДИХОДА Код КП 8331.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує колісними гусеничними плавучими всюдиходами різних марок з потужністю двигуна до 147 кВт під час руху по твердих дорогах болотистій місцевості сніговій цілині. Долає водяні перешкоди у різні пори року з підбором місць входу та виходу. Керує додатковим обладнанням всюдихода. Транспортує людей та вантажі. Супроводжує автомобілі під час подолання підйомів та важко-прохідних ділянок дороги. Ущільнює сніговий покрив прокладає зимові дороги на болотистій місцевості розчищає зимові дороги. Виконує буксирування причепів заправляння паливними та змащувальними матеріалами змащування всюдихода. Подає всюдихід з причепом для завантажування та вивантажування. Здійснює контроль за навантажуванням вивантажуванням кріпленням вантажу та безпечним розміщенням пасажирів. Подає всюдихід назад та ставить його на місце стоянки. Оформляє дорожню документацію. Перевіряє технічний стан всюдихода перед рейсом. Виявляє та усуває несправності що виникли в дорозі виконує всі види ремонту та технічного обслуговування. Підтримує зв'язок з базою за допомогою радіостанції. Самостійно витягує всюдихід у критичних ситуаціях з болота річки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила експлуатації та керування всюдиходом; будову двигунів механізмів та приладів всюдихода; правила дорожнього руху; ознаки та причини несправностей способи встановлення та усування їх у польових умовах; правила стропування навантаження укладання кріплення та розвантажування різних вантажів; правила виконання робіт з причіпними пристроями та обладнанням; правила перевезення людей небезпечних вантажів та таких що швидко псуються; граничне завантаження всюдихода та причепа під час руху по різних грунтах снігу льоду воді; порядок і правила руху відповідно до карти та компасу в умовах обмеженої видимості та по малонаселеній місцевості; порядок оформлення приймально-здавальних документів на виконані роботи або на вантажі що перевозяться; правила використання радіостанції установленої на всюдиході; способи надання першої медичної допомоги у разі обмороження опіків травм; способи виконання штучного дихання; види та властивості паливних та мастильних матеріалів норми їх витрат та способи збереження; правила користування вогнепальною зброєю. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд У разі керування всюдиходом з потужністю двигуна понад 147 кВт . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм всюдихода та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 11. ГАЗОЗВАРНИК Код КП- 7212.2 Специализация: ГАЗОВАРНИК будівельні роботи 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання простих деталей вузлів і конструкцій з вуглецевої сталі в нижньому та верхньому положеннях зварного шва; попереднє підігрівання конструкцій та деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми зварювання простих деталей; будову газогенераторної установки балонів редукторів зварювальних пальників та правила користування ними; основні властивості металів та газів що застосовуються для зварювання металів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання запобіжних сіток у приймальних трубах. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання середньої складності вузлів деталей та трубопроводів з вуглецевої та конструкційної сталей в усіх просторових положеннях зварного шва крім стельового ; попереднє та супровідне підігрівання металу з дотриманням заданого режиму. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову газозварювальної апаратури яку обслуговує; будову зварних швів та способи їх випробовування; основні властивості металів що зварюються; правила підготовки трубопроводів для зварювання; правила вибирання режиму нагрівання металу залежно від його марки та товщини; причини виникнення внутрішньої напруги та деформації металу що зварюється заходи щодо їх запобігання основні технологічні прийоми зварювання та наплавлення зі сталі. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи газозварником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання вентиляційних труб. Зварювання безнапірних трубопроводів для води крім магістральних . Зварювання зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання складних конструкцій та трубопроводів з вуглецевої та конструкційних сталей в усіх просторових положеннях зварного шва; гаряче виправляння відповідальних і складних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи визначення режимів зварювання металу залежно від конфігурації та товщини; основні дані про метал що зварюється; основні поняття про методи одержання та зберігання найбільше поширених газів що використовуються для газового зварювання ацетилену водню кисню пропан-бутану тощо ; види дефектів у зварних швах і методи їх запобігання та усування; читання креслень. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації. Зварювання технологічних трубопроводів V категорії . Зварювання трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання складних і відповідальних конструкцій та трубопроводів з вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей що призначені для роботи під динамічним навантаженням і тиском. Виконує термообробку газовим пальником зварних стиків після зварювання. ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні властивості металів що зварюються; вибирання технологічної послідовності накладення швів та режимів зварювання; способи контролю та випробовування відповідальних зварних швів; вплив термічної обробки на властивості зварного з'єднання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання трубок імпульсивних систем КВП та автоматики. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску. Зварювання технологічних трубопроводів III та IV категорій груп трубопроводів пари та води III та IV категорій. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних конструкцій і трубопроводів з високовуглецевої сталі призначених для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями та високим тиском. ПОВИНЕН ЗНАТИ: різноманітність легких та важких сплавів їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори що її спричиняють; необхідні знання з металографії зварних швів; методи спеціальних випробувань зварних виробів та призначення кожного з них. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску. Зварювання технологічних трубопроводів І та II категорій груп а також трубопроводів пари і води І та II категорій. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів деталей конструкцій і трубопроводів призначених для роботи під високими динамічними та вібраційними навантаженнями і високим тиском та конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів газозварювальної апаратури та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Виконує газозварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5 5 МПа згідно із технологічними картами. Здійснює контроль за дотриманням правил щодо виконання газозварювальних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні властивості різних видів металів що зварюються; різні види легких і важких сплавів їх зварювальні та механічні властивості; види корозії та фактори що її спричиняють; основні знання з металографії зварних швів; правила технологічної послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання; методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню; методи усунення дефектів у зварних швах; методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; вимоги технічної документації до експлуатації газозварювальної апаратури; креслення особливо складних вузлів деталей конструкцій і трубопроводів; способи виконання газозварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог пожежної безпеки; правила роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються під час виконання робіт; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 6 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів деталей та конструкцій конструкцій складної конфігурації з металів різних типів під час виконання монтажних та ремонтно-будівельних робіт на висоті у стиснених умовах у діючих цехах без зупинки виробництва у всіх просторових положеннях зварного шва. Газове зварювання під час монтажу та ремонту діючих трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску технологічних трубопроводів І та II категорій груп трубопроводів водопостачання та теплофікації. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією та робочими кресленнями. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 12. ГАЗОРІЗАЛЬНИК Код КП-7212.2 Специализация: ГАЗОРІЗАЛЬНИК будівельні роботи 1-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апаратами сталевого брухту малої ваги. Готує виливки до різання зачищає від пригару додатків і литників укладає їх для різання. Заряджає та розряджає газогенераторну установку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми різання будову пальників різаків редукторів балонів що застосовуються; кольори пофарбування газових балонів і правила поводження з ними; основні властивості газів і рідин що застосовуються під час різання металу правила поводження з ними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Відрізання донної частини зливків. Різання кутиків і труб. 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітро-плазмове прямолінійне та фігурне різання у вертикальному і нижньому положенні металу простих деталей з вуглецевої сталі за розміткою вручну на переносних і стаціонарних газорізальних і плазмодугових машинах; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апаратами сталевого важкого брухту. Виконує різання додатків і литників у відливок товщиною до 300 мм з одним розняттям і відкритими стержневими знаками. Розмічає підбирає за масою та профілем простий негабаритний брухт виконує різання за заданими розмірами й укладання у штабелі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування що обслуговується й інструменту для різання; допустимий залишковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум'я та плазменої дуги; прийоми різання; вимоги до газового різання; призначення й умови застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за державними стандартами; норми витрачання газу; заходи щодо запобігання деформації під час газового різання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи газорізальником 1 розряду не менше шести місяців. ПРИКЛАДИ РОБІТ: Різання на кораблі башмаків леєрних стояків. Зрізування головок заклепок. Різання за копіром ключів гайкових заглушок. Різання на переносних і стаціонарних машинах плоских фланців. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе прямолінійне й фігурне різання металу простих та середньої складності деталей з вуглецевої та низьколегованої сталі за розміткою вручну на переносних машинах для різання в усіх просторових положеннях зварного шва. Розмічає вручну здійснює різання бензо- та газорізальними апаратами кранів що застаріли ферм балок машин та іншого складного брухту за розмірами відповідно до державних стандартів з відділянням відходів кольорових металів та збереженням вузлів та частин машин що придатні для використання після ремонту. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову переносних машин; ручних різаків різних систем що застосовуються у роботі; будову спеціальних пристосувань; властивості металів та сплавів що підлягають різанню; допуски на точність газового різання; оптимальні співвідношення між товщиною металу номером мундштука тиском кисню; режим різання та витрачання газу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи газорізальником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах сепараторах посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Вирізування фігурних деталей на кисневих машинах з одночасною роботою трьох різаків. Різання без скосу кромок заготовок для ручного або автоматичного зварювання. Різання під час заготовки профільного та сортового металу. Різання без скосу кромок труб загального призначення. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне фігурне різання складних деталей з листової сталі на горизонтальній машині за кресленнями; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апаратами різноманітних сталей з оброблянням кромок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин що застосовуються у процесі виконання робіт з різання; властивості металів що підлягають різанню; правила регулювання напівавтоматів для різання металу; вимоги до якості різання металу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах сепараторах посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Різання деталей складних фігурних з листової сталі на горизонтальній машині за кресленнями із застосуванням фотопроекційного способу розмічання або роликового зачеплення при одночасній роботі найбільшого числа різаків. Різання деталей складної конфігурації з листової сталі з обробленням кромок під зварювання. Обробляння кромок деталей чашоподібної форми. Різання зі скосом кромок конструкцій доменних печей: кожухів повітронагрівачів газопроводів. Поверхневе різання дефектів з підготовлянням кромок відповідальних конструкцій до зварювання. Різання листів гнутих з одностороннім оброблянням кромок. Різання зі скосом кромок труб. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує різання особливо складних деталей з різних сталей з розмічанням вручну та з оброблянням кромок зварюванням. ПОВИНЕН ЗНАТИ: причини виникнення теплових деформацій під час газового різання та заходи для їх зменшення; вплив процесів що відбуваються під час газового різання на властивості металів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання деталей особливо складної конфігурації з оброблянням кромок зварюванням. Вирізання косих отворів без наступного механічного оброблення днищ кульових та сферичних. ДЕРЕВООБРОБНИК БУДІВЕЛЬНИЙ Код КП-7514 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи: теслярські опалубні столярні зі скління настилання та опоряджання простих лінолеумових і паркетних підлог улаштовування насухо покрівель простої форми рулонними та штучними покрівельними матеріалами складання встановлювання меблів та вбудованих меблів простої конструкції. Обробляє деревину ручним деревообробним пневматичним та електричним інструментом на деревообробних верстатах. Бере участь у налагоджуванні пневматичного електричного інструменту деревообробних верстатів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні породи властивості та дефекти деревини; способи оброблення деревини; основи будови та правила експлуатації механізованого електричного інструменту деревообробних верстатів ручних насосів для перекачування мастики пістолета для забивання шпильок; правила заточування та встановлення різального інструменту; правила застосування шаблонів; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; способи приготування столярних клейових антисептичних та вогнезахисних сумішей мастик за визначеним складом; способи нанесення антисептичних та вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами; види та властивості герметиків; прийоми чистого обстругування лісо- та пиломатеріалів; способи та прийоми зарівнювання тріщин сучків та різних пошкоджень на поверхні деталей; способи виготовлення простих столярних виробів; способи та правила знімання та навішування глухих і стулчастих віконних рам установлення віконних дверних блоків тощо; основні елементи дерев'яних конструкцій та вимоги до їх якості; способи виконання робіт з встановлення меблів вбудованих меблів та інших дерев'яних і штучних виробів; способи влаштовування дерев'яних тимчасових споруд та технологічних конструкцій; способи заготовлення прямолінійних щитів опалубки та перегородок під час виконання штукатурних робіт; способи влаштовування цоколів дощатих настилів перегородок чорних обшивок та елементів покрівель; способи заготовлення одиночних паль та одностоякових опор; конструкцію дерев'яних будинків; основні властивості рулонних та штучних покрівельних матеріалів; способи розмічання простих покрівель; способи покривання покрівель насухо рулонними та штучними матеріалами; види паркетних клепок та дощок; види матеріалів для підстилкового шару під паркет; способи підготовлення паркету до укладання; способи настилання оброблення та ремонту лінолеумової та паркетної підлоги; правила встановлення вентиляційних решіток та плінтусів; основні властивості матеріалів що застосовуються під час улаштовування підлог з лінолеуму; вимоги до основ під час улаштовування підлог; способи приготування холодних мастик та клеїв за визначеним складом для наклеювання лінолеумового покриття; способи розкроювання рулонів лінолеуму; основні види та властивості матеріалів що застосовуються під час робіт зі скління; способи різання та вставляння тонких віконних стекол; будову та способи користування столом-шаблоном для розкроювання скла; правила читання креслень та ескізів; правила виконання робіт згідно з технологічними картами та дотриманням вимог до якості; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підбір деревини за породами видами та сортаментами підбір інших будівельних матеріалів. Виготовляння вручну із використанням механізованого пневматичного та електричного інструменту на деревообробних верстатах прямолінійних столярних тяг поручнів простого профілю прямолінійних заготовок простих столярних виробів меблів вбудованих меблів. Зачищання деталей після механічного обробляння. Встановлювання глухих та стулчастих віконних рам. Встановлювання простих вбудованих меблів шаф кухонних одежних господарських комбінованих тощо . Установлювання накладних віконних та дверних наборів з приганянням до місця. Вставляння ущільнювального шнура у спарені рами. Вирізування сучків та засмолених місць. Виготовляння простих щитів перегородок для виконання штукатурних робіт. Улаштовування лат. Обшивання стін та стель для виконання штукатурних та облицювальних робіт. Улаштовування нижнього дощатого настилу в двошарових підлогах чорних підлог . Установлювання плінтусів та гантелей. Улаштовування закидок та ремонт цоколів. Конопачення та герметизація монтажною піною стін віконних прорізів. Латування крокв та підшивання карнизів. Приготування столярних клейових сумішей антисептичних та вогнезахисних сумішей за визначеним складом. Нанесення антисептичних та вогнезахисних сумішей на дерев'яні конструкції та деталі фарбопультами та розпилювачами. Виготовляння та ремонт простого будівельного інвентарю. Обтісування колод на канти та накругло ребер дощок та пластин. Затісування кінців колод. Чисте обстругування та обробляння лісо- та пиломатеріалів вибирання пазів гребенів та чвертей із використанням механізованого та електричного інструменту деревообробних верстатів. Обробляння поверхонь сухою штукатуркою. Покривання та ремонт одно- та двосхилих дахів рулонними матеріалами насухо та штучними матеріалами. Обробляння звисів та стиків. Виготовляння та розбирання риштувань. Виготовляння ремонт щитів та елементів опалубки прямолінійної форми всіх видів. Улаштовування настилу під щитовий паркет основ із оргаліту деревостружкових та деревоволокнистих плит. Обстругування та циклювання паркетних підлог. Фугування ребер та торців клепки вручну механічним пневматичним електричним інструментом на деревообробних верстатах. Виготовляння та встановлювання вентиляційних решіток. Натирання паркетних підлог машинами. Приготування за визначеним складом мастик та сумішей для наклеювання та опорядження паркетних та лінолеумових підлог. Розкроювання та наклеювання лінолеуму. Укладання маякових рейок за розміткою. Шпаклювання вручну основ для підлог. Різання та вставляння тонких віконних стекол. Забивання шпильок із використанням пістолету. Встановлювання штапиків. Обмазування стекол та фальців замазкою або герметиком вручну. Заточування та правлення різального інструменту. Ремонт та реставрація будівельного інвентаря. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності: теслярські опалубні столярні скління настилання та опоряджування паркетних та лінолеумових підлог улаштовування покрівель середньої складності зі штучних покрівельних матеріалів із виготовляння складання встановлювання столярних деталей та виробів елементів меблів вбудованих меблів середньої складності. Налагоджує пневматичний електричний інструмент деревообробні верстати. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості різних порід деревини; способи оброблення деревини різних порід; способи та прийоми виготовлення приганяння та збирання столярних виробів середньої складності складання дверних полотен та віконних рам прямокутної форми всіх типів; прийоми збирання та ремонту прямокутних фрамуг віконних стулок глухих рам; способи встановлення дверних та віконних блоків підвіконних дощок; види з'єднань деталей та вузлів; прийоми виготовлення збирання та встановлення меблів вбудованих меблів і захисних декоративних решіток радіаторів; способи виготовлення столярних виробів меблів вбудованих меблів середньої складності; основні елементи дерев'яних частин будівель та дерев'яних конструкцій; способи улаштовування каркасів стін чистих обшивок та тимчасових споруд; способи виготовлення з'єднань та збирання елементів столярних виробів меблів вбудованих меблів середньої складності; способи просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах; способи розмічання та покривання дахів середньої складності; вимоги до якості матеріалів що застосовуються під час улаштовування підлог з паркету та лінолеуму; способи настилання та ремонту паркетних підлог з окремих клепок дощок та паркетних щитів; способи та прийоми наклеювання синтетичних матеріалів під час улаштовування підлог; способи приготування гарячих мастик; способи різання та вставляння товстих стекол та стекол спеціальних марок; будову механізованих та електричних інструментів деревообробних верстатів машин для опоряджання паркетних підлог; монтажних поршневих пістолетів правила їх експлуатації; правила виконання робіт згідно з технологічними картами та вимогами до якості робіт; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння дерев'яних деталей елементів столярних виробів середньої складності із використанням механічного пневматичного електричного інструменту на деревообробних верстатах різних типів пиляльних стругальних свердлильно-довбальних шипорізних фрезерних шліфувальних верстатах пресах ваймах тощо . Збирання дверних полотен віконних рам стулок фрамуг елементів меблів вбудованих меблів прямокутної форми всіх типів. Збирання встановлювання та ремонт фільончастих перегородок дверних та віконних блоків підвіконних дощок монтажних брусків захисних декоративних решіток радіаторів меблів вбудованих меблів тощо. Установлювання з припасовуванням до місця врізного та частково врізного приладдя роликів дверних з планками дзвоників-вертушок ручок дверних та віконних засувок поперечних тощо . Обшивання стін дерев'яними деревостружковими деревоволокнистими пластиковими дошками та плитами. Улаштовування каркасів перегородок. Виготовляння збирання встановлювання розбирання заміна мауерлатів та приставних крокв. Улаштовування каркасних стін. Чисте обшивання стін та стель. Улаштовування перестилання та з'єднування верхніх дощатих покриттів чистих підлог з окремих дощок. Улаштовування підлог із брусків клеєних щитів деревоволокнистих деревостружкових плит торцевої шашки із забиванням стиків. Кріплення столярних виробів до залізобетонних деталей із використанням монтажних пістолетів. Улаштовування риштувань виготовляння та встановлювання опалубки парканів перегородок лат стропил. Складання тимчасових дерев'яних будівель. Облицьовування поверхонь столярних виробів дерев'яними планками та пластиком. Покривання столярних виробів фарбою лаком емаллю. Збирання дерев'яних будинків. Виконання сухого антисептування. Просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах. Виготовляння встановлювання розбирання та заміна дерев'яних лаг балок прогонів елементів міжповерхових та горищних перекриттів. Покривання та ремонт трьох- та чотирьохсхилих шатрових мансардних вальмових Т – та Г – подібних у плані дахів азбестоцементними листами та плитками шифером . Обробляння звисів стиків гребенів ребер та слухових вікон. Улаштовування підвісних стель усіх типів та обшивання стін. Обшивання стін та стель дерев'яними деревоволокнистими деревостружковими та полімерними матеріалами. Виготовляння та встановлювання опалубки колон балок плит перекриттів стін та перегородок фундаментів масивів стояків рам та прогонів. Настилання підлог із паркетної клепки дощок паркетних щитів ламінанту на мастиці. Настилання підлог із паркетної дошки на лагах. Облицювання сходинок паркетною клепкою. Обстругування циклювання та шліфування підлог машинами та електричним інструментом. Заміна окремих клепок дощок та щитів паркетних підлог. Розбивання та провішування поверхні основ для улаштовування підлог. Шліфування поверхні основ шліфувальними машинами. Приготування мастик та клейових сумішей за визначеним складом. Розмічання приганяння розкроювання лінолеуму та килимового покриття. Настилання підлог простого малюнку з лінолеуму та килимового покриття. Укладання насухо килимів із лінолеуму зварених розміром "на кімнату". Різання та вставляння товстих віконних стекол стекол спеціальних марок у дерев'яні металеві залізобетонні полімерні рами прямокутної форми із закріплюванням. Скління рам склопакетами. Герметизація віконних рам. Свердління отворів у стеклах. Здійснення контролю за якістю виконання робіт з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи: теслярські опалубні столярні скління настилання та опоряджання паркетних та лінолеумових підлог виготовляння столярних деталей виробів складання встановлювання меблів вбудованих меблів. Налагоджує деревообробні верстати. Здійснює контроль за якістю виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості та способи оброблення деревини твердих порід; способи розмічання виготовлення приганяння збирання навішування та встановлення складних столярних виробів меблів вбудованих меблів дерев'яних архітектурних деталей із використанням деревообробних верстатів механізованого пневматичного та електричного інструменту; способи розмічання та виготовлення складних дерев'яних конструкцій сполучень та врубувань; улаштовування такелажних пристроїв що застосовуються під час установлювання дерев'яних конструкцій; способи просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами із використанням компресорних установок; способи настилання та ремонту підлог із рядового щитового паркету; способи виготовлення паркетних щитів; способи підготовки поверхонь основи щита та облицювання його паркетною клепкою; способи та прийоми ремонту та заміни покриття з лінолеуму; способи та прийоми виконання складних робіт зі скління; способи криволінійного різання стекол; способи вставляння скла у рами криволінійних форм; правила здійснення контролю за дотриманням технології та якості виконання робіт; правила роботи на підмостках драбинах та риштуваннях; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння складних деталей та столярних виробів із використанням механічного пневматичного та електричного інструменту на деревообробних верстатах. Виготовляння та встановлювання заокруглень поручнів. Виготовляння збирання та встановлювання півциркульних рам та коробок. Приганяння та навішування з урізуванням завіс віконних рам дверних полотен елементів меблів та вбудованих меблів. Розмічання за ескізами виготовляння шаблонів для штукатурних форм форм для ліпних робіт деталей меблів. Установлювання з приганянням до місця складного врізного та частково врізного приладдя: наскрізних шпінгалетів фрамужного приладдя замків з поворотною ручкою та автоматичних замків тощо. Улаштовування стін з лісо- та пиломатеріалів. Складання будівель із дерев'яних матеріалів. Виготовляння клеєних конструкцій конструкцій на врубуваннях нагелях цвяхових болтових шпонкових з'єднаннях. Улаштовування світлових ліхтарів. Просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогне-захисними сумішами із використанням компресорних установок. Виготовляння та складання рамних опор. Улаштовування багатогранної та криволінійної опалубки опалубки колон змінного перерізу. Встановлення закріплення та складання меблів вбудованих меблів складної конструкції. Зашивання стін дошками з цінних порід деревини та плит лакованих полірованих тощо . Заготовляння та підбирання за кольором і рисунком щитів паркету. Настилання підлог із рядового щитового паркету. Заміна та переклепування рядових паркетних щитів. Наклеювання килимів лінолеуму зварених розміром „на кімнату". Настилання ремонт за ескізами підлог складного рисунку з лінолеуму та килимового покриття. Різання та вставляння вітринних і дзеркальних стекол стекол спеціальних марок у рами всіх типів. Різання та вставляння всіх видів стекол в рами криволінійної форми. Вставляння та заміна призм і лінз. Скління огорож ліфтових шахт сходів балконів та еркерів із закріплюванням натяжними гвинтами. Обточування скла. Заміна стекол у вітринах. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи: опалубні столярні скління настилання та опоряджання паркетних і лінолеумових підлог виготовляння різних видів столярних виробів елементів меблів та вбудованих меблів архітектурних деталей складання встановлювання меблів та вбудованих меблів. Налагоджує деревообробні верстати різних типів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виготовлення із використанням деревообробних верстатів механізованого пневматичного та електричного інструменту різних видів особливо складних столярних виробів меблів вбудованих меблів дерев'яних архітектурних деталей; правила збирання та встановлення меблів особливо складної конструкції; правила улаштовування особливо складних дерев'яних конструкцій відповідальних інженерних споруд; конструкції та способи улаштовування всіх видів опалубки; способи виготовлення інвентарних шаблонів елементів великого розміру; способи настилання художнього паркету; правила та методи улаштовування підлог із лінолеуму в приміщеннях складної конфігурації; правила і методи ремонту та заміни лінолеумового покриття; правила настилання підлог складного рисунку; правила та методи зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації; правила та методи приготування гарячих та холодних мастик різних видів; властивості та марки скла різних видів та призначення; властивості та види герметиків; правила та способи виконання особливо складних робіт зі скління; правила та способи розмічання та криволінійного різання стекол різних марок та товщини склопакетів; правила та способи вставляння скла в рами складної конфігурації; правила виготовлення мозаїкових картин зі скла різних кольорів та марок за визначеним рисунком; способи скріплювання та склеювання елементів зі скла; будову та кінематичну схему деревообробних верстатів механічного пневматичного та електричного інструменту; правила виконання креслень та робочих ескізів; правила здійснення контролю за якістю робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів; правила виконання робіт із дотриманням технології та якості робіт; правила безпечної експлуатації механізованого та електричного інструменту деревообробних верстатів пістолета для забивання шпильок; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння із використанням механічного пневматичного електричного інструменту на деревообробних верстатах особливо складних деталей столярних виробів деталей та елементів меблів вбудованих меблів. Встановлювання та реставраційний ремонт особливо складних фігурних та лекальних поручнів плінтусів наличників балясин карнизів тощо з деревини твердих та цінних порід. Встановлювання та реставраційний ремонт меблів вбудованих меблів декоративного облицювання стін. Обшивання стін та стель планками дошками з деревини цінних порід синтетичними декоративними матеріалами. Виготовляння складання та встановлювання опалубки склепінь оболонок куполів арок. Виготовляння складання та встановлювання дерев'яних ферм та балок прогоном більше 15 м. Настилання та ремонт підлог з художнього паркету мозаїчного та кольорового . Наклеювання комплектів фігур на основу паркетних щитів за визначеним рисунком. Наклеювання килимів лінолеуму складної конфігурації зварених розміром "на кімнату". Настилання підлог особливо складного рисунку за ескізами із лінолеуму та килимового покриття. Заміна та ремонт підлог із паркету лінолеуму килимового покриття. Зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації. Встановлювання пластмасових плінтусів та поручнів. Різання та вставляння скла всіх типів у рами різних багатокутних і криволінійних форм складної конфігурації. Розмічання розкроювання та різання стекол для виготовляння мозаїкових картин. Скріплювання та склеювання елементів зі скла вставляння їх у рами складної конфігурації. Заміна елементів мозаїкової картини під час ремонту. Вставляння та заміна призм і лінз. Скління балконів еркерів лоджій світлових ліхтарів огорож ліфтових шахт та сходів дахів інших архітектурних конструкцій склом різних марок та склопакетами. Розмічання розкроювання різання та вставляння стекол у меблі та вбудовані меблі виготовляння меблів та елементів опорядження зі скла. Вставляння вітринних великогабаритних стекол. Обточування кромок скляних листів складної конфігурації. Свердління в склі отворів складної конфігурації. 7-й розряд – у разі виконання особливо складних та відповідальних робіт: складання художніх мозаїкових картин вітражів із великої кількості елементів; настилання художніх картин із мозаїчного паркету; виготовляння та встановлювання меблів особливо складної конструкції архітектурних деталей складної конфігурації тощо. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 6 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 13. ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК Код КП –8332.2 1-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує підсобні роботи під час будівництва ремонту утримання автомобільних доріг і тротуарів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання основ та покриття від снігу бруду та пилу вручну. Перекидання піску гравію та щебеню. Поливання водою основ та покриття. Очищання та змащування поверхонь рейкоформ під час улаштовування цементно-бетонного покриття. Засипання цементнобетонного покриття піском. Очищання дорожніх знаків та елементів обстановки дороги вручну. 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час будівництва ремонту та утримання автомобільних доріг штучних споруд на них тротуарів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних дорожньо-будівних матеріалів конструкцій дорожнього покриття та штучних споруд на дорогах; способи приготування асфальтобетонних цементно-бетонних бітумомінеральних та інших сумішей; прийоми боротьби з ожеледицею та сніговими заметами; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи дорожнім робітником 1 розряду не менше шести місяців. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розподіляння дорожньо-будівних матеріалів під час улаштовування та ремонту дорожніх основ та покриття. Підчищання корита вручну після роботи землерийних машин. Підготування рейкоформ. Розбирання основ покриття та бордюрів вручну. Улаштовування та ремонт суцільного обдернування. Просіювання піску гравію та щебеню вручну на переносних грохотах. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час будівництва та ремонту автомобільних доріг штучних споруд на них та тротуарів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості дорожньо-будівних матеріалів; правила улаштування та ремонту ґрунтових і ґрунтових поліпшених доріг тротуарів та основ під асфальтобетонні та цементно-бетонні покриття; правила користування механізованим інструментом що застосовується в процесі будівництва та під час ремонту доріг; прийоми розбирання й обрізання покриття та основ за допомогою механізованих інструментів; способи ліквідації наслідків руйнувань та відновлення дорожнього покриття; прийоми підготовки основи під рейкоформи під час будівництва цементно-бетонних доріг; основи будови дренажів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: види дорожньої розмітки та правила її нанесення вручну; правила виконання робіт на дорогах без закривання автомобільного руху; правила захисту робочих місць під час виконання робіт; основні властивості лакофарбових матеріалів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи дорожнім робітником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Улаштовування та профілювання під укочування за маяками маячними рейками шаблонами дорожніх основ з піску піску-цементу гравію щебеню. Профілювання ґрунтових та ґрунтових поліпшених доріг. Установлювання дорожніх знаків. Улаштовування та ремонт дренажів. Ямковий ремонт ґрунтових поліпшених доріг гравійного щебеневого покриття а також ремонт ґрунтових доріг окремими картами. Розбирання дорожнього покриття та основ за допомогою механізованих інструментів. Улаштовування та ремонт обдернування у клітинку. Улаштовування основ під укладання бортового каменю. Улаштовування та відновлення кюветів водовідвідних та нагірних канав з додержанням поздовжніх уклонів та поперечних профілів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: визначення контрольних точок для наступного нанесення ліній розмічання машинним способом; нанесення ліній пішохідного переходу вручну за допомогою шаблону; установлювання та знімання захисних засобів та конусів; виконання робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час будівництва ремонту та утримання автомобільних доріг штучних споруд на них та тротуарів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до якості матеріалів що застосовуються для улаштування та ремонту доріг; правила бетонування у зимовий період та способи підігрівання бетону; правила будівництва та експлуатації дорожньго покриття штучних споруд та обстановки дороги. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: вимоги до якості матеріалів які застосовуються під час розмічання; види горизонтального та вертикального розмічань порядок їх нанесення; правила та способи нанесення розмічань пістолетом-розпилювачем із застосуванням трафаретів; норми витрачання розмічальних матеріалів; вимоги до якості робіт; правила розмічання; правила виконання робіт в умовах часткового закривання та без закривання автомобільного руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи дорожнім робітником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Улаштовування та профілювання покриття зі щебеню та гравію вручну за маяками маяковими рейками та шаблонами. Ремонт щебеневих гравійних покриттів окремими картами. Остаточне планування поверхні дорожнього покриття після розрівнювання машинами. Встановлювання бордюрного каменю маяків та маякових рейок. Улаштовування підготовчого шару зі щебеню або гравію під фундаменти опор та труб. Відведення атмосферних опадів з доріг та штучних споруд. Обробляння та ремонт кромок швів та поверхні цементно-бетонного покриття. Улаштовування й обслуговування бар'єрних та тросових захисних засобів. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: попереднє розмічання контрольних точок за схемою організації руху; збирання та установлювання шаблонів і нанесення розмічального матеріалу за допомогою пістолета-розпилювача; демаркування старої розмітки; участь у роботі під час розмічання доріг спеціальними машинами; виконання робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час будівництва ремонту та утримання автомобільних доріг штучних споруд на них та тротуарів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: методи оцінки стану дорожнього покриття та штучних споруд; будову та правила застосування геодезичних інструментів; методи боротьби з ерозією грунту; способи ліквідації ожеледиці на дорогах. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: основні види та властивості фарб розчинників і термопластичних матеріалів методи визначення їх в'язкості та текучості; способи нанесення лакофарбових матеріалів; розміри ліній стріл і написів горизонтальної розмітки; порядок нанесення розмітки у поєднанні з дорожніми позначками або світлофорами; технічні вимоги до дорожньої розмітки; правила нанесення маркірувальних матеріалів у поєднанні зі світлоповертальними елементами; будову та принцип дії механізованого інструменту для нанесення термопластичних матеріалів; склад і технологію нанесення двокомпонентних пластичних матеріалів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи дорожнім робітником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ліквідація місць осідання дорожнього покриття. Улаштовування та ремонт труб лотків оголовків підпірних стін та парапетів. Лагодження окремих пошкоджень елементів архітектурного оформлення автомобільних доріг. Розбивання пікетажу та елементів доріг у плані. Визначання висотних позначок дорожніх споруд за допомогою геодезичного інструменту. Улаштовування та ремонт дренажів і брукування з відновленням фільтрів. Установлювання захисних та сигнальних пристроїв. Кріплення ярів що розвиваються. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: нанесення ліній пішохідного переходу типу "зебра" фарбами та термопластичними матеріалами позначення острівців що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків за трафаретом за допомогою пістолетів-розпилювачів; нанесення стріл що позначають напрямок руху на смугах двокомпонентними пластиками світлоповертальних елементів пневматичним пістолетом; розмічання вертикальних поверхонь опор постів шляхопроводів торцевих поверхонь порталів тунелів парапетів; виконання робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів. 14. ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК Код КП-7212.1 Спеціалізація: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій що працюють у складних умовах. Виконує кисневе та плазмове прямолінійне і горизонтальне різання особливо складних деталей з різних марок сталей кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з обробленням кромок під зварювання у тому числі із застосуванням спеціальних флюсів. Виконує автоматичне зварювання особливо відповідальних будівельних і технологічних конструкцій що працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями. Виконує механізоване зварювання відповідальних складних будівельних і технологічних конструкцій що працюють у важких умовах. Зварює відповідальні конструкції у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва. Зварює і наплавляє тріщини та раковини у тонкостінних виробах із важкодоступними для зварювання місцями. Виконує термооброблення газовим пальником зварених стиків після зварювання. Читає креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми та конструкції різних зварювальних машин автоматів напівавтоматів і джерел живлення; технологічні властивості металів що зварює включаючи високолеговані сталі а також наплавленого металу та металу який підлягає струганню; технологічну послідовність накладання зварних швів; вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; правила різання під водою. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ: 1. Зварювання: апаратів і посудин з вуглецевих сталей що працюють під тиском та з легованих сталей що працюють без тиску; арматури несучих залізобетонних конструкцій фундаменти колони перекриття тощо ; баків унікальних потужних трансформаторів включаючи приварювання підіймальних гаків домкратних скоб нержавіючих плит що працюють під динамічними навантаженнями; балок і траверс візків кранів та балансирів; прогонних балок мостових кранів вантажопідйомністю до 30 т; хребтових буферних шворневих балок рам візків локомотивів і вагонів; блоків будівельних і технологічних конструкцій з листового металу повітронагрівачі скрубери сепаратори реактори тощо ; змійовиків з червоної міді; колон бункерів кроквяних і підкроквяних ферм балок естакад тощо; гірничопрохідницьких комплексів навантажувальних машин блокоукладальників шахтних електровозів; корпусів головок траверс та інших складних вузлів пресів і молотів а також роторів з діаметром понад 3500 мм; основин з високолегованих бурових труб під бурові вишки та тридизельні приводи; опорних плит крокуючих екскаваторів; складних прес-форм підварювання у важкодоступних місцях ; рам і вузлів автомобілів і дизелів шворневих і піддизельних локомотивів; стиків випусків арматури елементів несучих складних залізобетонних конструкцій; шин стрічок компенсаторів до них з кольорових металів; щогл бурових та експлуатаційних вишок під час монтажу. 2. Наплавлення: арматури трубопровідної запірної з високоолов'яних бронз та кременистої латуні - під пробний тиск понад 5 0 МПа 48 4 атм ; дефектів на корпуси кришки трійники коліна циліндри чавунні. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує дугове плазмове та газове зварювання особливо складних і відповідальних апаратів деталей вузлів конструкцій і трубопроводів машин механізмів віброустановок бетонозмішувачів бетоноукладачів тощо з різних марок сталей чавуну кольорових металів і сплавів призначених для роботи під динамічними та вібраційними навантаженнями. Виконує механізоване зварювання особливо відповідальних апаратів вузлів конструкцій трубопроводів будівельних і технологічних конструкцій з різних марок сталей чавуну кольорових металів і сплавів які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями. Виконує зварювання у стельовому положенні та на вертикальній площині. Зварює особливо відповідальні конструкції у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: кінематичні схеми автоматів і напівавтоматів принципову будову електронних схем керування; правила навчання роботів і роботи з робототехнічними комплексами; види корозії і фактори які викликають її; методи спеціальних випробувань виробів які зварює та призначення кожного з них; основні види термічного оброблення зварних з'єднань; основні знання з металографії зварних швів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання: балок підкранових під крани важких режимів роботи стріл крокуючих екскаваторів; прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю більше 30 т; барабанів котлів з тиском понад 4 0 МПа 38 7 атм ; прогінних будов металевих і залізобетонних мостів; деталей та вузлів з кольорових металів які працюють під тиском понад 4 0 МПа 38 7 атм ; подвійним швом - замків бурильних труб і муфт. Приварювання: лопатей і лопаток робочих коліс газотурбокомпресорів парових турбін потужних повітродувок; корпусів важких лазерних двигунів і пресів; лап та шорошок бурових доліт бурильних паропровідників; стержнів арматури залізобетонних конструкцій у роз'ємних формах; трубних елементів парових котлів з тиском понад 4 0 МПа 38 7 атм ; трубопроводів технологічних І і II категорії груп а також трубопроводів пари і води І і II категорії. 7- й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складне зварювання відповідальних будівельних і технологічних конструкцій які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями і конструкцій особливо складної конфігурації у всіх просторових положеннях зварного шва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів устаткування та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Виконує зварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5 5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт під час ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ з додержанням норм технічної безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог для IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики правила технічної та безпечної експлуатації зварювального устаткування яке обслуговує; порядок обслуговування і ремонту зварювального устаткування; правила технічної та безпечної експлуатації електроустановок; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами які застосовуються у процесі виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складне зварювання відповідальних будівельних і технологічних конструкцій які працюють під динамічними вібраційними навантаженнями і під високим тиском а також конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів устаткування та інструментів відповідно до заданого технологічного режиму зварювання. Виконує зварювальні роботи під час ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском понад 5 5 МПа методом зварювання герметичної муфти з технологічними кільцями згідно з технологічними картами. Заварює корозійні виразки та каверни на тілі труби діючих магістральних газопроводів під тиском до 5 5 МПа. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для проведення дефектоскопічного обстеження. Дотримується вимог нормативних документів щодо виконання зварювальних робіт з ремонту діючих газопроводів. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ з додержанням норм технічної безпечної експлуатації електроустановок у обсязі вимог для IV кваліфікаційної групи з електричної безпеки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики правила технічної та безпечної експлуатації електроустановок зварювального устаткування які обслуговує; порядок обслуговування та ремонту зварювального устаткування; інструкцію з безпечного ведення робіт; правила роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами які застосовуються у процесі виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрогазозварником 7 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 15. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ Код КП-7212.1 Спеціалізація ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ будівельні роботи 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання простих деталей вузлів та конструкцій із вуглецевих сталей у нижньому та вертикальному положеннях зварного шва направлення простих невідповідальних деталей. Виконує нагрівання виробів та деталей перед зварюванням; прихватку деталей виробів та конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. Читає прості креслення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії електрозварювальних машин та апаратів дугового зварювання змінного й постійного струму що застосовуються у роботі; правила обслуговування електрозварювальних апаратів; види зварювальних з'єднань та швів; підготовлення кромок виробів для зварювання; типи оброблення та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів металу та сплавів що зварюються; призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів та способи запобігання їм. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прихватка конструкцій виробів у всіх просторових положеннях зварного шва під керівництвом електрозварника вищої кваліфікації. Механізоване зварювання невідповідальних фундаментів дрібних вузлів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне зварювання в усіх просторових положеннях зварного шва крім стельового. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електрозварювальних машин; вимоги до зварного шва та поверхонь після кисневого різання; властивості та значення обмазок електродів; основні види контролю швів; способи підбирання марок електродів в залежності від марок сталей; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у зварювальних виробах і заходи щодо запобігання їх виникненню. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання зібраних кожухів котлів обігрівання стояків бункерних решіток перехідних площадок сходин захисних поручнів настилів обшивок котлів труб димових висотою до 30 м та вентиляційних із листової сталі трубопроводів безнапірних для води крім магістральних трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації зварювання в умовах заготівельних цехів . 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує дугове зварювання середньої складності деталей апаратів вузлів та конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різної електрозварювальної апаратури; основні закони електротехніки в межах роботи що виконується; способи випробовування зварних швів; види дефектів у зварних швах та методи запобігання їх виникненню; принцип підбирання режиму зварювання із застосуванням приладів; марки та типи електродів; механічні властивості зварювальних металів; читання креслень складних конструкцій; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Одностороннє зварювання стикових з'єднань без скосу кромок зі скосом кромок і кутом обробляння 45 ° і 50 °. Зварювання у разі стельового положення шва кожухів у зборі котлів обігрівання стояків бункерних решіток перехідних площадок сходин захисних поручнів настилів обшивок котлів; труб димових висотою до 30 м та вентиляційних із листової сталі. Зварювання в усіх просторових положеннях зварного шва апаратів посудин ємностей що працюють без тиску каркасів промислових печей та котлів кріплень та опор для трубопроводів щогл вишок бурових зварювання у заготівельних цехах плит фундаментних пилогазоповітропроводів вузлів паливоподавання та електрофільтрів резервуарів та газгольдерів об'ємом менше 1000 м3 фахверків пов'язей ліхтарів прогонів монорейок трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації зварювання під час монтажу трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску зварювання у цехових умовах трубопроводів технологічних V категорії; закріплювання електрозварюванням укладених опорних плит на підготовлену основу під час будівництва мостів шляхопроводів та кріплення стійок. Огляд та вимірювання швів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне дугове зварювання складних відповідальних апаратів вузлів та конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми та конструкції різних типів зварювальних машин; технологічні властивості зварювальних металів та металу наплавленого електродами різних марок; вибір технологічної послідовності накладання швів та режимів зварювання; правила зварювання ванним способом на висоті; способи контролю та випробовування відповідальних зварних швів; читання креслень особливо складних зварних просторових металоконструкцій; правила виконання робіт у котлованах всередині шпунтового огородження та нижче рівня води; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Двостороннє зварювання стикових з'єднань зі скосом кромок і кутом обробляння 45° і 50°. Зварювання вертикальних швів. Зварювання ванним способом на висоті. Зварювання апаратів та посудин що працюють під тиском прогонових балок мостових кранів вантажопідйомністю менше 30 т; блоків будівельних та технологічних конструкцій з листового металу; повітронагрівачів скруберів кожухів і газоходів доменних печей сепараторів реакторів; кесонів для мартенівських печей що працюють з високими температурами; колон бункерів кроквяних і підкроквяних ферм балок естакад; конструкцій радіощогл телебашт та опор ЛЕП зварювання в умовах заготівельних цехів щогл вишок бурових та експлуатаційних об'ємом від 1000 до 5000 м3 зварювання під час монтажу резервуарів та газгольдерів об'ємом 5000 м3 та більше зварювання у заготівельних цехах трубах елементів парових котлів розрахованих на тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 трубок імпульсних систем КВП і автоматики трубопроводів зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску зварювання у цехових умовах трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання низького тиску зварювання під час монтажу трубопроводів технологічних III та IV категорій а також трубопроводів пари та води III та IV категорій; установлювання косоурів із закріплюванням електричним зварюванням; клепання та зварювання елементів пакетної прогонової споруди. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує зварювання особливо складних відповідальних апаратів вузлів та конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до зварного шва та поверхонь; властивості та значення обмазок електродів; основні види контролю зварних швів; способи підбору марок електродів в залежності від марки сталі; причини виникнення внутрішніх напружень та деформацій у зварюваних виробах та заходи щодо запобігання їх виникненню; способи зварювання горизонтальних та стельових швів; способи багатошарового зварювання; правила виконання робіт у закритих приміщеннях; правила виконання робіт у декілька ярусів; правила виконання робіт у котлованах всередині шпунтового огородження та нижче рівня води; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Одностороннє зварювання таврових і кутових з'єднань внапусток без відкоса кромок з кутом відкоса однієї кромки 45 °. Зварювання балок робочих площадок мартенівських цехів балок підкранових під крани важких режимів роботи балок прогонових мостових кранів вантажопідйомністю 30 т та більше площадок і сходів що укладаються під час будівництва мостів та шляхопроводів ємностей ковпаків сфер вакуумних та криогенних ємностей та покриттів сферичних та краплеподібних колони синтезу аміаку резервуарів та газгольдерів об'ємом понад 5000 м3 зварювання під час монтажу прогонових металевих та залізобетонних мостів шляхопроводів газонафтопродуктів магістральних зварювання під час монтажу нафто- та газопроводів зварювання під час ліквідації розривів ; трубних елементів парових котлів розрахованих на тиск понад 4 МПа 40 кгс/см2 трубопроводів зовнішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску зварювання під час монтажу трубопроводів напірних гідроелектростанцій трубопроводів технологічних І та II категорій а також трубопроводів пари та води І та II категорій; обв'язування трубопроводами нафтових та газових свердловин законтурного заводнювання; зварювання горизонтальних та стельових швів; багатошарове зварювання під час будівництва мостів та шляхопроводів. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів конструкцій деталей трубопроводів апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів зварювальних машин різних типів та інструменту згідно із заданим технологічним режимом зварювання. Зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для здійснення дефектоскопічного обстеження. Виконує зварювання кореня шва стикових з'єднань. Здійснює контроль за дотриманням правил з виконання зварювальних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: механічні та технологічні властивості зварювальних матеріалів різних типів та металу наплавленого електродами різних марок; вимоги до зварних швів та поверхонь різних видів; властивості та значення обмазок електродів; основні знання з металографії зварних швів; правила контролю зварних швів; види корозії та фактори що її спричиняють; методи та способи підбору марок електродів в залежності від марок сталі; причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій у виробах що зварюються та заходи щодо запобігання їх виникненню; правила технології послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання; методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню; вплив термічного оброблення на властивості зварного шва; методи усунення дефектів у зварних швах; методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів; електричні схеми та конструкції зварювальних машин різних типів; вимоги технічної документації до експлуатації зварювальних машин різних типів; креслення особливо складних вузлів деталей конструкцій і трубопроводів; способи виконання зварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог до електричної та пожежної безпеки; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях тощо та в їх зоні; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрозварником ручного зварювання 6 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання прогінних балок мостових кранів вантажопідйомністю понад 30 т; балок підкранових під крани важких режимів роботи; стріл крокуючих екскаваторів; барабанів котлів із тиском понад 4 0 МПа; прогінних будов металевих і залізобетонних мостів та шляхопроводів. Виконання зварювальних робіт під час замонолічування елементів опор ємностей ковпаків сфер вакуумних та кріогенних; ємностей та покриттів краплеподібних та сферичних; колон синтезу аміаку резервуарів та газгольдерів місткістю понад 5000 м3 під час їх монтажу; будівельних та технологічних конструкцій різного призначення які працюють під динамічними та вібраційними навантаженнями та конструкцій особливо складної конфігурації; магістральних газонафтопродуктопроводів під час їх монтажу; нафто- та газопроводів під час їх монтажу та ремонту; трубопроводів зовнішніх мереж постачання високого тиску під час їх монтажу; трубопроводів напірних ГЕС мостів шляхопроводів тощо; трубопроводів технологічних І категорії; трубопроводів води та пари І категорії. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією і робочими кресленнями. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 16. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ зварювання пластмасових труб у будівництві 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс робіт зі зварювання пластмасових труб та з'єднувальних деталей під час монтажу та ремонту внутрішніх і зовнішніх трубопроводів систем газопостачання водопостачання центрального опалення каналізації водовідведення водостоків центрального опалення вентиляції пилогазоповітропроводів тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: інструкції та правила виконання робіт зі зварювання пластмасових труб та з'єднувальних деталей; вимоги технічної документації до експлуатації зварювального устаткування; порядок перевірки пластмасових труб та з'єднувальних деталей на їх відповідність технічним умовам та якості правила їх складування та транспортування; вимоги до зварного шва та поверхонь; основні види контролю зварних швів; причини виникнення внутрішніх напружень і деформацій труб та з'єднувальних деталей заходи запобігання їм; різні типи пластмас їх зварювальні та механічні властивості; методи спеціальних випробувань зварних виробів і призначення кожного з них; креслення складних трубопроводів мереж вузлів; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Професійна підготовка наявність посвідчення на право виконання зварювальних робіт під час монтажу пластмасових трубопроводів. Щорічна атестація. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зварювання враструб розігрітим інструментом. Зварювання стикове терморезисторне вручну або механізованим способом пластмасових труб та з'єднувальних деталей під час монтажу й ремонту внутрішніх і зовнішніх трубопроводів систем газопостачання водопостачання центрального опалення каналізації водовідведення водостоків центрального опалення вентиляції пилогазоповітропроводів тощо. Зварювання допускних стиків. Підготовка зварювального устаткування до роботи. Перевірка труб і з'єднувальних деталей на: відсутність дефектів їх відповідність технічним вимогам нормативної документації наявність необхідного маркування заводу-виготовлювача дотримання гарантійного терміну зберігання. Очищення та обезжирювання поверхонь труб і деталей кінців внутрішньої поверхні труб а також робочих поверхонь нагрівального інструменту. Зняття з поверхні труб і з'єднувальних деталей алкідного шару скребком. Розмітка та механічне обробляння кінців труб. Нагрівання інструменту та деталей перед зварюванням. Здійснення контролю за дотриманням: вимог технічної документації до експлуатації зварювального устаткування технологічних параметрів зварювання температурних режимів; температури зовнішнього повітря часу виконання технологічних етапів; технології та вимог до якості виконання робіт. Клейміння зварних з'єднань особистим номером клеймом зварника або вологостійким маркером. Розкочування бухт або рознесення відрізків труб згідно з проектом або схемою. Перебазування зварювального устаткування. Навантажування-розвантажування складування труб із використанням пасів м'яких стропів з пенькових або капронових канатів брезентових рушників. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 17. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ Код КП- 7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу акумуляторних батарей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових та чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу акумуляторних батарей; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час виконання електромонтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання деталей кріплення. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Розпаковування ящиків з посудинами для акумуляторів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу акумуляторних батарей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види кріпильних деталей та арматури; основи будови простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту що застосовується у роботі; прості електричні схеми; основні види такелажних засобів і правила користування ними; види зварювального устаткування що застосовується під час виконання електромонтажних робіт і правила користування ним. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником акумуляторних батарей 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення такелажника стропувальника у разі стропування та переміщення устаткування. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розкочування проводів з установленням барабанів. Фарбування устаткування. Підготовляння електродів різних полярностей для монтажу. Зачищання та рихтування електродів. Установлювання свинцевих електродів у посудини. Вивіряння електродів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу акумуляторних батарей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови акумуляторних батарей; порядок компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; правила стропування та переміщення устаткування; будову монтажно-поршневих пістолетів та правила догляду за ними; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання робіт з монтажу акумуляторних батарей; правила приготування та заливання електроліту; правила заряджання та розряджання акумуляторних батарей; заходи безпеки під час монтажу акумуляторних батарей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником акумуляторних батарей 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів та загорож. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Припаювання або обпресовування наконечників до жил кабелів та проводів. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Монтаж стелажів усіх видів. Монтаж та вивіряння акумуляторної шафи. Перевіряння акумуляторних батарей на витікання. Установлювання свинцевих перемичок. Монтаж акумуляторних батарей у шафах. Паяння пластин. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу акумуляторних батарей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми акумуляторних батарей що монтуються та способи їх перевіряння; правила виконання замірювань та ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах та в майстернях; методи перевіряння виконаних схем; правила зварювання електродів та з'єднування акумуляторів у батареї; технічні характеристики акумуляторних батарей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником акумуляторних батарей 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання стелажів під акумуляторні батареї. Монтаж на стелажах акумуляторних батарей переносного типу. Ошиновування акумуляторних батарей. Розмічання місць встановлення тумбочок. Перевіряння ізоляції між пластинами та між полюсними контактами. Приварювання міжелементних сполучень. Впаювання мідних алюмінієвих або сталевих шин у кабельні наконечники. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу акумуляторних батарей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробки та монтажу силових контрольних та спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту; будову електротехнічних приладів; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; схеми та способи формування акумуляторних батарей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником акумуляторних батарей 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Формування акумуляторних батарей усіх типів. Монтаж акумуляторних батарей стаціонарного типу на стелажах. Перевіряння та випробовування акумуляторних батарей стаціонарного типу підготовляння акумуляторних батарей усіх типів до здавання під налагодження . Виконання вимірювальних робіт за місцем монтажу оформлення графічної частини замовлення розробляння ескізів та схем. 18. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ВТОРИННИХ ЛАНЦЮГІВ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу вторинних ланцюгів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів та кабелів; сортамент кольрових і чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час монтажу електроустаткування; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та закладання деталей кріплення шурупи ролики . Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів і кабелів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу вторинних ланцюгів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види конструкцій; основні типи електроустаткування; види та способи виконання електропроводок; основи будови простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту що застосовуються; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час виконання електромонтажних робіт та правила користування ним. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення такелажника стропувальника у разі стропування вантажів матеріалів виробів конструкцій . ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Установлювання дюбелів. Закладання проходів для всіх видів проводок скрізь стіни та перекриття. Розкочування проводів та кабелів з установлянням барабанів. Монтаж мереж заземлення та пристроїв занулення. Демонтаж простих апаратів та приладів опорних ізоляторів рубильників та перемикачів з важільним приводом запобіжників реостатів трансформаторів струму та напруги тощо . Пробивання отворів механізованими інструментами. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів та проводів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу вторинних ланцюгів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустаткування що монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднання проводів та жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих та пластмасових труб кабелів та відведень; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів гідравлічних та ударно-обертальної дії інструментів правила догляду та користування ними; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів та загорож. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресовування наконечників або припаювання їх до жил кабелів та проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та на інженерних спорудах. Установлювання сталевих коробів та смуг для прокладання проводів. Установлювання за готовою розміткою контрольних вимірювальних та сигнальних приладів що не забезпечені самописним устаткуванням. Маркування та приєднування кінців проводів під час монтажу вторинних ланцюгів середньої складності. Встановлювання набірних клем вимірювання опору ізоляції. Встановлювання апаратів типу КСА та їх регулювання. Продзвонювання проводів та кабелів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу вторинних ланцюгів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми електроустаткування що монтується та способи їх перевіряння; правила розмічання місць встановлення опорних конструкцій обладнання та трас прокладання проводів і кабелів; правила виконання замірювань та складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах та в майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи перевіряння пристроїв керування сигналізації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прокладання проводів та кабелів пучками в коробах лотках та на струнах. Монтаж усіх видів оброблень кінців контрольних та спеціальних кабелів. Маркування проводів прокладених між приладами та затискачами на панелях щитів й пультів. Розмічання місць установлення вимірювальних приладів приладів захисту та керування встановлювання приладів забезпечених самописними пристроями. Виконання вимірювань та складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах і в майстернях. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу вторинних ланцюгів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних та контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту вузлів станцій; електричні схеми методи перевіряння та регулювання електричного устаткування; способи монтажу проводів та кабелів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних приладів; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником вторинних ланцюгів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць прокладання проводів та кабелів за схемами вторинної комутації. Продзвонювання змонтованої схеми. Монтаж з'єднувальних муфт на контрольних кабелях. Підготовка приладів та апаратів до вмикання. 19. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу електричних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових і чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та забивання деталей кріплення для проводок і шин заземлення. Встановлювання скоб гаків конструкцій для магнітних пускачів. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Забивання вручну електродів заземлення. Фарбування проводів кабелів і шин. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу електричних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види кріпильних деталей і арматури; основи будови простих приладів електроапаратів і електро- та пневмоінструментів що застосовуються; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час електромонтажних робіт правила користування ним; способи монтажу та демонтажу тимчасових освітлювальних проводок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником електричних машин 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення такелажника стропувальника у разі стропування вантажів матеріалів виробів конструкцій . ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Встановлювання дюбелів. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та перекриття. Розкочування проводів і кабелів з установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування. Демонтаж простих апаратів і приладів опорних ізоляторів рубильників і перемикачів з важільним приводом запобіжників реостатів транформаторів струму та напруги тощо . Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення. Обробляння місць зварювання механізованими інструментами. Пробивання отворів механізованим інструментом. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу електричних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустаткування що монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців і приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих і пластмасових труб кабелів і відводів; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажних поршневих пістолетів і правила догляду за ними; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми макси-мально-струмового захисту; способи монтажу розподільних пристроїв; будову апаратури для сушіння та заливання масла; основні вузли та деталі трансформаторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником електричних машин 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Встановлювання захисних пристроїв кожухів і загорож. Маркування труб кабелів і відводів. Кріплення конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Встановлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Вимірювання опору ізоляції. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу електричних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи ревізії та сушіння електроустаткування; електричні схеми електроустаткування що монтується та способи їх перевіряння; правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій устаткування та трас прокладання проводів кабелів і шин; правила виконання замірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок конструкцій вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в майстернях; правила збирання та кріплення відкритих і екранованих ши-нопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником електричних машин 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць установлювання електричних машин. Монтаж і центрування електричних машин та агрегатів масою до 500 кг з усіма видами сполучень. Встановлювання допоміжних пристроїв на машинах. Шліфування та жолобування колекторів. Притирання щіток. Перевіряння схем підключення електричних машин масою до 500 кг і підготовляння їх до вмикання. Знімання та насаджування роторів шестерен і муфт масою до 50 кг. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу електричних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту; електричні схеми методи перевіряння та регулювання електроустаткування; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником електричних машин 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання осей місць установлювання електричних машин і агрегатів. Монтаж ревізія та центрування машин і агрегатів масою більше 500 кг синхронних компенсаторів прокатних двигунів і перетворювачів. Знімання та насаджування роторів масою більше 50 кг. Перевіряння схем підключення змонтованих машин і агрегатів. Сушіння обертових машин. Ревізія та сушіння електроустаткування. Вибирання режимів сушіння електроустаткування та масла за таблицями. Перевіряння готовності електроустаткування до вмикання. Виконання обмотки під час сушіння електроустаткування методом індукційних втрат. 20. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ Код КП-7245.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та демонтажу кабельних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки кабелів; основні види кріплення деталей та дрібних конструкцій; сортамент кольорових та чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей дрібних конструкцій інструменту що застосовується під час виконання електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та закладання деталей кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Фарбування кабелів. Укривання кабеля у траншеях та каналах. Пробивання гнізд отворів борозен за готовою розміткою вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу кабельних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту що застосовується під час виконання електромонтажних робіт; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час виконання електромонтажних робіт правила користування ним; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення такелажника стропувальника у разі стропування вантажів: матеріалів виробів конструкцій. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим заправлянням кінців. Закладання проходів для всіх видів кабельних проводок через стіни та перекриття. Виконання допоміжних робіт під час прокладання кабеля. Вирізання муфт та кінцевих заправлень кабелів. Пробивання гнізд отворів борозен за готовою розміткою механізованим інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових та адміністративних будинках. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу кабельних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи вимірювання опору ізоляції електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих та пластмасових труб кабелів; правила стропування та переміщання вантажів; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів гідравлічних та ударно-обертальної дії інструментів правила догляду та користування ними; будову апаратури для сушіння та заливання масла; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів та загорож. Маркування прокладених труб та кабелів. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета. Припаювання або обпресовування наконечників до жил кабелів. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах по підлозі стінах фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків перфорованих монтажних профілів та сталевих коробів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та на інженерних спорудах. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях розрахованих на напругу до 1 кВ. Різання кабелів розрахованих на напругу понад 10 кВ та маслонаповнених кабелів. Кріплення кабельних муфт та воронок. Заправляння кінців кабелів свинцевими наконечниками. Підготовляння прошпареної маси та припою. Кріплення броні маслонаповнених кабелів у колодязях. Намотування екрана. Улаштовування вводів крім вибухонебезпечних зон . Вимірювання опору ізоляції. Відбирання проб масла. Накладання антикорозійного покриття на пошкоджені поверхні труб маслонаповнених кабелів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБО'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу кабельних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій та трас прокладання кабелів; правила виконання вимірювань й ескізів кабельних проводок для виготовлення вузлів проводів на стендах і в майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи розмічання та монтажу силових та контрольних кабелів розрахованих на напругу до 10 кВ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж кінцевих заправлень і з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях розрахованих на напругу до 10 кВ. Обробляння кінців кабелів перерізом понад 70 мм2 усіма способами та їх приєднання. Виготовляння свинцевих з'єднувальних муфт. Укладання силових та контрольних кабелів крім маслонаповнених у траншеях каналах тунелях і всередині будівель крім вибухонебезпечних зон усіма способами без застосування кабелеукладачів. Маркування кабелів установлювання та знімання ввідних пристроїв роз'єднувачів та нейтралерів. Фазування та підготовляння кабелів до включення. Вимірювання тиску масла. Монтаж маслопідживлюючих агрегатів для маслонаповнених кабелів лінії. Заготовляння та складання трійникових розгалужень. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу кабельних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтування силових і контрольних кабелів розрахованих на напругу понад 10 кВ; будову електротехнічних приладів; технічні умови на здавання об'єктів у експлуатацію правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання трас прокладання кабелів. Прокладання кабеля у вибухонебезпечних зонах. Укладання силових та контрольних кабелів усіх типів у водоймищах. Укладання маслонаповнених кабелів. Укладання кабелів усіх типів за допомогою кабелеукладача. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях розрахованих на напругу понад 10 кВ. Здійснення проколів у грунті. Сушіння вакуумування та заповнення азотом муфт і трубопроводів. Заповнювання муфт та трубопроводів маслом. Дегазування масла в установках. Підживлення баків тиску та перемикання їх. Випробування маслопідживлюючої системи. Установлювання передавачів тиску. Монтаж приставних лінійних кабельних вводів трансформаторів вакуумування та заповнювання їх маслом. Прогрівання кабелів при мінусових температурах. 21. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ Код КП-7137.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових та чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок гвинти шурупи ролики . Установлювання скоб крюків конструкцій. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів. Пробивання гнізд отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види опорних конструкцій та арматури; основи будови простих приладів електроапаратів світильників; будову електро- та пневмоінструменту що застосовується у роботі й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ним; способи монтажу та демонтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових та адміністративних будинках. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим заправлянням кінців. Встановлювання дюбелів. Заряджання та встановлювання світильників усіх видів з менше ніж 7 лампами крім люмінесцентних вимикачів перемикачів та штепсельних розеток. Закладання проходів усіх видів проводок через стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж проводок у ізоляційних трубах перекидань та відводів. Демонтаж простих апаратів та приладів опорних ізоляторів вимикачів рубильників та перемикачів з важільним приводом запобіжників реостатів трансформаторів струму та напруги тощо . Прокладання тимчасових освітлювальних проводок. Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом. Установлювання одностоякових опор та кронштейнів зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізоляторів. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів та проводів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових та адміністративних будинках. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу освітлювальних проводок та мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустаткування що монтується та мереж; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих і пластмасових труб та кабелів; правила стропування та переміщання вантажів; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів порохових пресів та правила догляду за* ними; правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів та загорож. Маркування прокладених труб кабелів та відводів. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета. Обпресовування наконечників та сполучень труб пороховими пресами. Приварювання наконечників до жил кабелів та проводів. Встановлювання скоб та металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Установлювання конструкцій для тросових проводок. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах по підлозі стінах фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 мм2. Прокладання проводів у трубках усіх видів крім проводок у вибухонебезпечних зонах . Прокладання металевих рукавів заряджання та встановлювання світильників що мають від 7 до 12 ламп люмінесцентних що мають не більше 4 ламп вологопило-захищеної арматури усіх типів. Установлювання прожекторів сигнальних приладів та апаратів. Прокладання кабелів освітлювальних проводів. Установлювання одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Продзвонювання проводів та кабелів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу освітлювальних проводок та мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи ревізії та перевіряння електроустаткування; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій устаткування та трас прокладання проводів і кабелів; правила виконання вимірювань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи перевіряння пристроїв керування сигналізації й автоматики. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання та прокладання проводів усіх марок перерізом понад 70 мм2 крім вибухонебезпечної зони . Заготовляння та монтаж проводок на тросах. Заряджання й встановлювання світильників що мають більше 12 ламп кронштейнів та люмінесцентних світильників що мають більше 4 ламп. Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів. Заряджання та встановлювання світильників з ртутними лампами вибухозахищених та світильників з пускорегулюючими пристроями. Монтаж прожекторів світильників і коробів блоками. Монтаж труб блоками масою до 500 кг. Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах лотках і на струнах. Виконання вимірюваннь та складання ескізів вузлів проводок. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу освітлювальних проводок та мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів; електричні схеми мереж освітлення методи перевіряння та регулювання електроустаткування; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж. Виконання вимірювань та складання ескізів трубопроводів і складних трубних розведень. Прокладання та випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Заряджання та встановлювання унікальних світильників. Монтаж тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більше 500 кг. 22. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових і чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та забивання деталей кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручену. Виготовляння дрібних деталей кріплення і прокладок що не потребують точних розмірів. Закладання вручну електродів заземлення. Фарбування проводів кабелів і шин. Пробивання гнізд отворів і борозен за готовим розмічанням вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види кріпильних деталей і арматури; основні властивості простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту що застосовується; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час електромонтажних робіт правила користування ним; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових і адміністративних будинках. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення такелажника стропувальника у разі стропування вантажів: матеріалів виробів конструкцій. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Встановлювання дюбелів. Закладання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування. Знімання розподільних пунктів шаф закритого або відкритого типу. Демонтаж простих апаратів і приладів опорних ізоляторів рубильників та перемикачів з важільним приводом запобіжників реостатів трансформаторів струму та напруги тощо . Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів і проводів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових і адміністративних будинках. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види розподільних пристроїв; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих і пластмасових труб кабелів і відводів; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними; будову вибухових камер для обпресування наконечників і рубання кабеля; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; способи монтажу розподільних пристроїв; будову апаратури для сушіння та заливання масла; основні вузли та деталі трансформаторів; правила комплектації матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів та загорож. Маркування прокладених труб кабелів і відводів. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресовування наконечників у вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Вимірювання опору ізоляції. Прокладання сталевих і пластмасових труб у борозни по підлозі стінах фермах і колонах. Прокладання кабельних лотків і перфораторних монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт на промислових будовах та інженерних спорудах. Армування та встановлювання опорних ізоляторів запобіжників додаткових опорів розрахованих на напругу більше 1 кВ. Установлювання плит з ізоляційних матеріалів і захисних каркасів прохідних плит. Установлювання та підганяння до зварювання деталей відкритих та екранованих шинопроводів компенсаторів кожухів екранів контактних пластин фланців тощо . Виготовляння маслопроводів. Намотування на бак трансформатора намагнічуючої обмотки. Гідравлічне випробовування ізоляторів для повітряних вимикачів. Заготовляння та згинання шин спусків петель і перемичок. Установлювання засувок кранів штуцерів манометрів і термометрів. Взяття проб масла. Складання арматури й ізоляторів у ізолюючі підвіски для підстанцій розподільних пристроїв. Заливання масла в устаткування та зливання масла. Ревізія й встановлювання засувок на трубопроводах під час монтажу трансформаторів. Випробовування ізоляторів під напругою. Продзвонювання проводів і кабелів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми; способи монтажу передмонтажного огляду сушіння та регулювання електроустаткування розрахованого на напругу до 220 кВ; правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій устаткування трас прокладання проводів кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок конструкцій вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в майстернях; правила збирання та кріплення екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж роз'єднувачів відокремлювачів короткозамикачів і заземлювачів розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж розрядників розрахованих на напругу до 220 кВ. Установлювання вимикачів навантаження ящиків із сигнальними апаратами та реле замків блокування. Монтаж трансформаторів струму та напруги розрахованих на напругу до 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів та автотрансформаторів розрахованих на потужність до 63 тис.кВА і напругу до 220 кВ та на потужність до 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж реакторів масою до 3 т. Заготовляння та монтаж магістральних збірних та відгалужувальних шин гнучких відводів і компенсаторів перерізом до 1000 мм2. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою до 250 кг. Фазування пристроїв. Виконання вимірювань і складання ескізів під час монтажу устаткування. Випробовування та монтаж радіаторів. Установлювання маслонасосів; шинопроводів з двійчастих алюмінієвих швелерів; опорних силумінових кілець на конструкції. Складання глухих вуглів шинопроводів під час попереднього заготовлення блоків. Прокладання шинопроводів з вивірянням за осями та кріпленнями. Установлювання кутових і трійникових кожухів екранів з кріпленням на замках. Монтаж устаткування високочастотного зв'язку захисту та телемеханіки крім фільтрів і резонансних загороджувачів . Монтаж установок типу "Суховій" "Іній". Монтаж екранованих струмопроводів. Монтаж масляних вимикачів. Монтаж повітряних вимикачів розрахованих на напругу до 110 кВ. Монтаж ошиновки апаратів алюмінієвими трубами. Розмічання і прокладання проводів усіх марок і перерізів крім вибухонебезпечних зон . 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи а монтажу розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних контрольних і спеціальних кабелів: конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту вузлів станцій; електричні схеми способи монтажу ревізії та сушіння електроустаткування розрахованого на напругу понад 220 кВ і методи його регулювання; способи монтажу проводів і тросів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів в експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання осей місць встановлювання устаткування. Вимірювання та складання ескізів встановлювання окремих вузлів устаткування. Установлювання та регулювання комплектних розподільних пристроїв окремих блоків і вузлів. Монтаж повітряних вимикачів розрахованих на напругу понад 110 кВ. Монтаж роз'єднувачів відокремлювачів короткозамикачів і заземлювачів розрахованих на напругу понад 220 кВ. Монтаж силових трансформаторів і автотрансформаторів розрахованих на потужність понад 63 тис.кВА напругу 220 кВ і більше та на потужність понад 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ. Монтаж трансформаторів струму та напруги понад 220 кВ. Монтаж реакторів масою більше 3 т. Монтаж і ревізія особливо складного устаткування. Установлювання електроустаткування масою більше 3 т. Заготовляння та монтаж магістральних збірних і відповідальних шин гнучких відводів і компенсаторів перерізом понад 1000 мм2. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою більше 250 кг. Монтаж резонансних загороджувачів і фільтрів приєднання. Монтаж опорних конструкцій під відкриті й екрановані шинопроводи. Стикування під час монтажу секцій шинопроводів прямих і під кутом . Випробовування гідравлічних і повітряних приводів. Монтаж батарей статичних конденсаторів. Складання та перевіряння болтових контактних сполучень. Контрольне прогрівання та сушіння трансформаторів. Перевіряння схем з'єднання обмоток трансформаторів. Монтаж систем охолодження трансформаторів. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок приладів апаратів і окремих вузлів електроустаткування. 23. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СИЛОВИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ Код КП-7241.1 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу силових мереж та електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів і кабелів; сортамент кольорових та чорних металів; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і дрібних конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та забивання деталей кріплення. Установлювання скоб гаків конструкцій для магнітних пускачів. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вручну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Забивання вручну електродів заземлення. Фарбування кабелів і шин заземлення. Пробивання гнізд отворів і борозен за готовою розміткою вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу силових систем і електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види кріпильних деталей; основи будови простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту що застосовується; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час електромонтажних робіт правила користування ним; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових та адміністративних будинках. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування та шин крім шин заземлення . Демонтаж розподільних пунктів шаф закритого або відкритого типу простих пускорегулювальних апаратів і приладів. Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення. Обробляння місць зварювання механізованим способом. Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових культурно-побутових і адміністративних будинках. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу силових мереж і електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустаткування що монтується; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування сталевих і пластмасових труб кабелів і відводів; правила стропування та переміщання устаткування; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними; способи монтажу розподільних пристроїв; основні вузли та деталі трансформаторів; правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднування проводів кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів і загорож. Маркування прокладених труб кабелів і відводів. Кріплення конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Обпресування наконечників у вибуховій камері. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Установлювання конструкцій для тросових проводок. Прокладання сталевих і пластмасових труб у борознах по підлозі стінах фермах і колонах. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах. Установлювання за готовою розміткою ввідних і розподільних ящиків щитків світлофорів реостатів регуляторів контролерів дорожніх і кінцевих вимикачів ящиків опору ящиків із низьковольтною апаратурою ввідних і відгалужувальних коробок для закритих розподільних шинопроводів та іншого аналогічного устаткування масою до 50 кг. Заливання устаткування маслом і спускання масла. Установлювання тролетримачів і клиць. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування кабелів і проводів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу силових мереж і електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи ревізії сушіння та перевіряння електроустаткування; правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій устаткування і трас прокладання проводів кабелів і шин; правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок конструкцій вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і у майстернях; правила збирання та кріплення відкритих і екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; ізоляційні характеристики трансформаторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць установлювання та монтажу пускорегулювальної та сигнальної апаратури приладів живильних і розподільних пунктів щитків пультів керування механізмами світлофорів реостатів регуляторів дистанційного керування контролерів дорожніх і кінцевих вимикачів ящиків опору гальмових магнітів ящиків з низьковольтною апаратурою та іншого аналогічного устаткування масою до 100 кг. Монтаж приладів і апаратів що забезпечені самозаписуючими пристроями. Монтаж закритих і відкритих шинопроводів магістральних розподільних освітлювальних і тролейних перерізом до 800 мм2. Фільтрування та сушіння трансформаторного масла. Випробовування схем дистанційного керування двигуном із сигналізацією вмикання активних і реактивних лічильників енергії. Регулювання пускачів контакторів приводів масляних вимикачів та іншої пускорегулювальної апаратури. Прокладання труб пакетами та блоками масою до 500 кг. Прокладання трубопроводів у фундаментах і перекриттях машинних залів і прокатних станів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу силових мереж і електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту вузлів станцій; електричні схеми; методи перевіряння і регулювання електроустаткування; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; загальні відомості про релейний захист. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта молодший спеціаліст . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання основних осей місць встановлювання конструкцій і електроустаткування. Монтаж електроустаткування масою більше 100 кг. Установлювання розподільних щитів станції керування у тому числі на напівпровідниках шаф з високовольтним устаткуванням електрофільтрів. Монтаж відкритих шинопроводів і тролеїв перерізом понад 800 мм2. Прокладання блоків з труб масою більше 500 кг. Монтаж силового електроустаткування у вибухонебезпечних зонах перевіряння та регулювання цього устаткування. Монтаж ошиновки електролізних ванн. Перебирання та монтаж ртутних кремнієвих та інших випрямлювачів і електроустаткування та форвакуумних насосів що до них належать. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок приладів апаратів та окремих вузлів електроустаткування. 24. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК – НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК Код КП-7241.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує об'єкти електропостачання напругою менше 1 кВ промислового та цивільного будівництва а також електроприводів змінного струму розрахованого на напругу менше 1 кВ з простими схемами керування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи електротехніки; призначення та принцип дії електровимірювальних приладів електричних машин та апаратів; умовні графічні позначки елементів електричних схем; призначення принцип дії та будову максимально-струмового та теплового захисту; методи перевіряння та настроювання нескладних електричних схем і апаратів; схеми вимірювання та випробовування під час виконання пусконалагоджувальних робіт; будову електроприладів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією З розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання простих схем вимірювання та випробовування. Перевіряння максимально-струмового та теплового захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів. Перевіряння схеми керування електроприводами змінного струму з короткозамкнутим ротором. Настроювання електромагнітних реле струму та напруги. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування та кабелів. Вимірювання опору постійного струму обмоток електричних машин та апаратів. Вимірювання опору заземлення пристроїв. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує об'єкти електропостачання розраховані на напругу до 10 кВ з простими видами захисту в промисловому та цивільному будівництві. Налагоджує електроприводи змінного струму прямого включення розраховані на напругу до 10 кВ. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію та будову електротехнічних машин та апаратів; схеми електропостачання та електроприводів змінного струму; методи налагоджування електроустаткування об'єктів електропостачання включаючи релейний захист середньої складності й електроприводів змінного струму; типи та технічні характеристики приладів що використовуються під час налагоджування; будову та принцип дії джерел постійного струму що не регулюються; правила будови електроприладів; будівельні норми та правила. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта молодший спеціаліст . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником-налагоджувальником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перевіряння та настроювання нескладних апаратів релейного захисту. Складання схем вимірювання та випробовування. Перевіряння схем релейного захисту та керування комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 1000 кВА та напругою до 10 кВ. Налагоджування електроприводів змінного струму кранів тельферів насосів компресорів багатошвидкісних електроприводів. Налагоджування нерегульованих джерел постійного струму: блоків живлення акумуляторних батарей. Перевіряння підключення амперметрів вольтметрів лічильників приладів контролю ізоляції. Випробовування та визначення місць пошкодження кабелів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Налагоджує об'єкти електропостачання які розраховані на напругу до 10 кВ зі складними видами релейного захисту в промисловому та цивільному будівництві. Налагоджує електроприводи змінного струму які розраховані на напругу до 10 кВ з елементами автоматики електроприводів постійного струму з релейно-контактною схемою керування та регулювання. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення та принцип дії складних видів релейного захисту; методи налагоджування складних видів захисту; будову високовольтних випробувальних установок і апаратури для відшукування місць пошкодження в кабелях; методи високовольтного випробування і відшукування місць пошкодження в кабелях; основи автоматики та напівпровідникової техніки; методи налагоджування електроприводів змінного струму з елементами автоматики та напівпровідникової техніки; характеристики машин постійного струму; методи налагоджування електроприводів постійного струму з релейно-контактною схемою керування та елементами автоматики; захисні заходи електробезпеки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта молодший спеціаліст . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником-налагоджувальником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Налагоджування фідерів розрахованих на напругу до 10 кВ з направленим захистом диференціальним захистом силових трансформаторів і двигунів. Налагоджування електропривода з асинхронним електродвигуном короткозамкнутим або фазним ротором та елементами автоматики. Налагоджування електропривода постійного струму з безпосереднім живленням від мережі та регулюванням функції часу або струму. Налагоджування диспетчерського керування та сигналізації об'єктів електропостачання та потоково-транспортних систем. Налагоджування систем оперативного постійного струму зарядні агрегати акумуляторні батареї . Налагоджування перетворювальних агрегатів машинних і напівпровідникових нере-гульованих потужностей до 500 кВт. Перевірка та настроювання особливо складного устаткування апаратів релейного захисту. Примітка. Більш складні пусконалагоджувальні роботи виконуються працівниками які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки спеціаліст бакалавр . 25. ЕЛЕКТРОМОНТЕР-ЛІНІЙНИК З МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ВИСОКОЇ НАПРУГИ Й КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки лінійної арматури ізоляторів проводів і тросів; сортамент сталі та металовиробів; правила поводження з антисептичними сумішами; способи антисептування лісоматеріалів; способи заглиблення заземлювачів вручну; способи фарбування проводів і шин заземлення; правила сигналізації на залізничному транспорті; назви та призначення ручних інструментів і пристроїв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння дрібних деталей кріплення що не потребують точних розмірів. Заглиблення заземлювачів вручну. Очищання від іржі невстановлених металевих конструкцій ЛЕП і відкритих підстанцій. Фарбування деталей кріплення приставок і шин заземлення. Антисептування деталей дерев'яних опор обмазуванням пензлями. Розкочування проводів і тросів вручну. Знімання обшивок з барабанів та їх розбирання. Горизонтальне транспортування вантажів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи зі спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види кріпильних деталей арматури ізоляторів проводів і тросів; будову простого електричного та пневматичного ручного інструменту; типи опор повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 20 кВ; основні типи фундаментів під опори й електро-конструкції відкритих підстанцій і способи їх встановлювання; будову та правила користування простими такелажними засобами; правила заземлення та занулення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи елект-ромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Армування й оснащення невс-тановлених опор і конструкцій штирями гаками й ізоляторами. Складання ізоляторів і лінійної арматури в ізолюючі підвіски для повітряних ліній електропередач розрахованих на напругу до 20 кВ. Розкочування сталевих канатів тросів і одножильних проводів зі встановленням барабанів. Підіймання проводів на одностоякові опори повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 20 кВ. Монтаж заземлення та занулення повітряних ліній електропередачі та контактних мереж. Заглиблення заземлювачів механізованими інструментами. Різання та рубання проводів і тросів. Гідроізоляція залізобетонних конструкцій. Фарбування невстановлених опор і конструкцій відкритих підстанцій. Намотування на барабани проводів і тросів. Зашивання барабанів з намотаними проводами та тросами. Нумерація опор. Кріплення на опорах таблиць і плакатів. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі та контактних мереж розрахованих на напругу до 1 кВ. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності зі спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи збирання опор конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т; способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1 5 т; порядок компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній електропередач розрахованих на напругу до 220 кВ; способи з'єднування і приєднування проводів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи підіймання та кріплення проводів і тросів на опорах; способи виготовляння встановлювання та призначення шин спусків перемичок і петель зі сталевих канатів і проводів усіх марок; способи встановлювання обмежувачів вантажів і фідерних кронштейнів на опорах; способи встановлювання розрядників; види та способи встановлювання захисту для переходів; правила користування механізованим такелажним обладнанням та інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтеромлінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1 5 т. Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 500 кВ. Розкочування та підіймання проводів на опори повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 150 кВ. Виготовляння спусків перемичок петель і на-півпетель з проводів і тросів. Установлювання розрядників. Заготовляння й встановлювання захисту для переходів. Складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 220 кВ. З'єднування проводів і тросів перерізом до 70 мм2. Розмічання й встановлювання ланцюжкових і еластичних струн на несучому тросі з землі. Установлювання арматури на консолях і гнучких поперечках. Встановлювання обмежувачів вантажів компенсованого анкерування фіксаторних і фідерних кронштейнів на опорах. Монтаж середнього анкерування на землі. Підвішування несучого тросу із землі на опори. Врізка ізоляторів у проводи та троси на землі. Монтаж міжрейкових сполучень. Монтаж проводів на повітряних лініях електропередачі розрахованих на напругу до 1 кВ. Виготовляння та приєднування тросових відтяжок до опор. Комплектування жорстких поперечок. Фарбування встановлених опор і конструкцій відкритих підстанцій. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі та контактних мереж розрахованих на напругу від 1 до 150 кВ. Випрямляння опор ліній електропередачі до 20 кВ. Влаштовування залізобетонних кабельних каналів і аварійного маслотоку відкритих підстанцій. Монтаж вводів повітряних ліній до будівель. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи зі спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розбивання котлованів і місць заглиблення паль на пікетах повітряних ліній електропередачі та контактних мереж; способи збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 5 до 10 т; способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 1 5 до 5 т; порядок компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній електропередачі розрахованих на напругу понад 220 кВ; порядок фазування проводів повітряних ліній електропередач контактних мереж і методи перевіряння виконаних робіт за схемами; способи з'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 мм2; способи розкочування багатодро-тяних проводів з кольорових металів; порядок розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу понад 500 кВ і проводів від 150 до 500 кВ; способи встановлювання дистанційних розпірок гасителів вібрації на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі й обмежувачів контактного проводу; способи монтажу петель напівпетель гнучких поперечок з'єднань анкерних ділянок монтажу і регулювання секційних роз'єднувачів; правила регулювання проводів і тросів на лініях електропередачі розрахованих на напругу до 150 кВ і ланцюгів контактної підвіски на перегонах і станціях; способи жорсткого анкерування проводів на опорах контактної мережі; способи перекладання проводів і тросів на опорах повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 500 кВ; монтаж і демонтаж стрілок та місць перетину контактної мережі. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 5 до 10 т. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій й відкритих підстанцій масою від 1 5 до 5 т крім опор на тросових відтяжках що встановлюються на фундаменти. З'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 мм2. Розкочування багатодротя-них проводів із кольорових металів. Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі напругою понад 500 кВ і проводів від 150 до 500 кВ. Кріплення проводів на штирових ізоляторах. Складання ізоляторів і арматури на ізолюючі підвіски для повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу понад 220 кВ. Установлювання гасителів вібрації та дистанційних розпірок на проводах і тросах. Перекладання проводів і тросів на опорах повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 500 кВ. Натягування та регулювання проводів і тросів на повітряних лініях електропередачі розрахованих на напругу до 150 кВ. Монтаж петель і напівпетель. Монтаж шлейфів трипрольотних з'єднань анкерних ділянок. Установлювання ланкових і еластичних струн з монтажної вишки. Установлювання обмежувачів контактного проводу. Установлювання одно- та двоколійних консолей. Монтаж гнучких поперечок. Монтаж середніх анкерів з монтажної вишки. Установлювання електричних сполучень та відводів усіх типів. Жорстке анкерування несучого троса живильних і підсилюючих проводів. Підіймання ланцюгової підвіски під п'яту консолі і переведення у сідло. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі напругою понад 150 кВ. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи зі спорудження повітряних ліній електропередачі контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою більше 10 т; способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою більше 5 т а також опор на шарнірних з'єднаннях що закріплюються на відтяжках; правила встановлювання та вивіряння фундаментів; правила монтажу транспозицій проводів на лініях усіх напруг; правила монтажу проводів і тросів на переходах; способи компенсованого анкерування контактного проводу та несучого троса; способи монтажу відтяжок ланцюгової підвіски з'єднань анкерних ділянок повітряних стрілок контактної мережі у штучних спорудах секційних ізоляторів; способи встановлювання та вивіряння металевих залізобетонних і дерев'яних опор на магістральних і станційних лініях залізниці; способи виконання монтажних робіт зі спорудження повітряних ліній електропередачі за допомогою вертольотів; типи переносних радіостанцій що застосовуються під час монтажу проводів і тросів і правила користування ними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікацї. Стаж роботи електромонтеромлінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою більше 10 т. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій відкритих підстанцій масою більше 5 т і опор на шарнірних з'єднаннях що закріплюються на відтяжках. Установлювання та вивіряння фундаментів. Монтаж проводів і тросів на переходах. Монтаж транспозицій проводів на лініях усіх напруг. Монтаж вузлів грузової компенсації напруги контактних проводів. Компенсоване анкерування контактного проводу та несучого троса. Монтаж фіксуючих відтяжок ланцюгової підвіски з'єднань анкерних ділянок повітряних стрілок контактної мережі у штучних спорудах секційних ізоляторів. Встановлювання металевих залізобетонних і дерев'яних опор на магістральних залізницях що експлуатуються. Натягування та регулювання проводів і тросів на лініях електропередачі розрахованих на напругу понад 150 кВ. Установлювання фундаментів і опор розкочування проводів і тросів за допомогою вертольотів. Розбивання траси повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу до 20 кВ. Випрямляння опор повітряних ліній електропередачі розрахованих на напругу понад 20 кВ. 26. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР БУДІВЕЛЬНИЙ Код КП-7137.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні матеріали що застосовуються під час виготовляння та монтажу електроконстру-кцій; основні види електроконструкцій і деталей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння дрібних деталей для кріплення проводок мереж заземлення. Установлювання електроустаткування. Установлювання дрібних деталей на конструкції. Виготовляння ізоляційних перегородок що не вимагають точних розмірів. Розпаковування найпростіших видів устаткування барабанів з кабелем і проводами. Обробляння місць зварювання вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент чорних і кольорових металів сталевих і пластмасових труб що застосовуються в процесі виготовлення електроконструкцій; основні марки проводів і кабелів розрахованих на напругу до 1 кВ; основні властивості ізоляційних матеріалів що застосовуються; основи будови електро- та пневмоінструменту верстатів і механізмів що застосовуються правила роботи з ними; основні види найпростіших такелажних засобів і правила користування ними; основні правила комплектації матеріалів і устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електрослюсарем будівельним 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання рубання та виправляння заготовок з круглої штабової та кутової сталі із застосуванням ручних інструментів і пристроїв. Свердління та вирубування отворів у деталях електроконструкцій. Виготовляння нескладних електроконструкцій що складаються з двох-трьох деталей. Встановлювання шинотримачів клиць запобіжників розрахованих на напругу до 1 кВ на електроконструкціях за готовими отворами. Різання металевих і пластмасових труб вручну. Обробляння місць зварювання механізованим способом. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми середньої складності; основи будови приладів і апаратів що монтуються; порядок роботи на технологічних лініях; правила та способи маркування деталей та конструкцій; правила комплектування матеріалів і устаткування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування та будову механізованого такелажного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем будівельним 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виправляння розмічання та різання листової та профільної сталі труб шин на верстатах. Роззенкування нарізання різі на кінцях труб виготовляння розтрубів. Згинання листової профільної сталі труб шин всіма способами. Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і кріплення кабелів кронштейнів під освітлювальну арматуру конструкцій для установки одиночних апаратів захисних кожухів сітчастих захисних засобів тощо. Обробляння ізоляційних матеріалів. Установлювання на конструкціях ізоляторів запобіжників розрахованих на напругу понад ІкВ рубильників сигнальних ламп тощо. Виправляння круглих і штабових шин. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час виготовлення та монтажу електроконструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови високовольтних приладів і апаратів; способи обробки контактних поверхонь. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей конструкцій за зразками та кресленнями. Виготовляння шаблонів середньої складності. Виготовляння каркасів і панелей щитів пультів шаф і світлофорів електричних конструкцій. Складання труб у блоки та пакети. Виготовляння складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом до 800 мм2. Виготовляння накладок прокладок до шин і контактних виводів електроустаткування. Обробляння контактних поверхонь на електроустаткуванні та шинах. Установлювання роз'єднувачів і приводів до них. Установлювання високовольтного електроустаткування приладів і апаратів вимірювання керування та захисту на конструкціях. Складання деталей та вузлів складних електроконструкцій для зварювання. Складання у блоки люмінесцентних світильників до 4 ламп. Складання у блоки кабельних конструкцій коробів і лотків. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час виготовляння та монтажу електричних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: типи та конструкції розподільних щитів пультів і шаф керування та захисту; способи та методи перевірки та регулювання електричного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем будівельним 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання під час виготовляння особливо складних електроконструкцій за кресленнями. Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів. Виготовляння та монтаж низьковольтних та високовольтних комплектних розподільних пристроїв та складання їх у блоки. Регулювання електроустаткування. Виготовляння складання у блоки магістральних збірних і відгалужувальних шин перерізом понад 800 мм2. Складання у блоки люмінесцентних світильників з більше ніж 4 лампами. Складання у блоки шафів щитів та станцій керування. 27. ЗЕМЛЕКОП Код КП-7129.2 1-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розпушує та переміщає раніше розроблені грунти. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види й основні властивості не-скельних грунтів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розпушування раніше розроблених грунтів. Навантажування розпушених грунтів на засоби переміщування. Розвантажування грунтів із засобів переміщування. Очищання габариту. Перекидання грунтів по горизонталі. Засипання грунтом траншей котлованів і пазух фундаментів. Розрівнювання свіжонасипаного грунту. 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє вручну не-скельні та немерзлі грунти ІІI групи у котлованах і траншеях без кріплення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розморожування мерзлих грунтів; способи розробляння грунтів вручну у котлованах і траншеях без кріплення; способи планування поверхонь на око; способи заготовляння та укладання дерну; способи ущільнення грунту вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи землекопом 1 розряду не менше шести місяців. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння вручну легких середніх і важких грунтів у траншеях і котлованах без кріплення з викиданням грунту на бровку або з навантажуванням на засоби переміщування. Розморожування мерзлих грунтів димовими газами. Ущільнювання грунту ручними трамбівками. Планування та зачищання поверхонь на око. Нарізання виступів і схилів насипів та косогорів. Заготовляння дерну вручну. Заготовляння спиць для кріплення обдерновки. Суцільне обдернування укосів земляного полотна. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє вручну грунти І-ІП груп у котлованах і траншеях раніше розкріплених або з одночасним улаштуванням кріплень грунти IV групи нескельні мерзлі та скельні грунти. Розробляє грунти усіх груп із застосуванням механізованого інструменту. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та основні властивості скельних та мерзлих грунтів; способи розроблення грунтів у котлованах та траншеях за наявності кріплень; правила улаштування та розбирання кріплення котлованів та траншей; способи розроблення грунтів IV групи скельних та мерзлих грунтів; будову пневмо- та електроінструментів; найпростіші прийоми розбивання земельних споруд; правила користування вантажопідйомними пристроями для підйому грунту з траншей та котлованів; правила закладання схилів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи землекопом 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння грунтів IV групи та скельних і нескельних мерзлих грунтів. Розробляння грунтів ІІI групи у розкріплених котлованах або траншеях. Розпушування та ущільнювання грунтів пневмо- та електроінструментами. Улаштовування кюветів лотків корит у земляному полотні та копання ям для будівельних конструкцій. Планування та зачищання поверхонь за рейкою або шаблоном. Зрізання та планування за шаблоном схилів виїмок розроблених екскаваторами. Підіймання грунту з траншей та котлованів за допомогою підйомних пристроїв та механізмів. Укріплювання схилів дерном у клітинку та стінку. Улаштовування засипних та похилих дренажів з укладанням труб. Заповнювання дренажних колодязів фільтровими матами. Укладання багатошарових плоских фільтрів складної форми. Укладання гончарних перфорованих труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє сипкі піски барханні дюнні тощо та текучі грунти пливуни вручну з суцільним та шпунтовим кріпленням. Виконує роботи для проходки питних та водозабірних колодязів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та властивості сипких пісків і текучих грунтів пливунів ; правила та способи виконання земляних робіт у сипких пісках і текучих грунтах пливунах ; способи суцільного та шпунтового кріплення у сипких пісках та текучих грунтах; правила та способи зміни деформованого кріплення; правила та способи улаштовування колодязів водогосподарського значення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи землекопом 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння траншей та котлованів у сипких пісках і текучих грунтах пливунах . Шпунтове кріплення траншей та котлованів у текучих грунтах пливунах . Суцільне кріплення траншей та котлованів у сипких пісках. Замінювання деформованих кріплень. Копання колодязів та встановлювання у них дерев'яного цямриння дерев'яних зрубів або залізобетонних кілець. Будова донних і бокових фільтрів у колодязях. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з проходки опускних колодязів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи розроблення грунту в опускних колодязях; способи посадки опускних колодязів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи землекопом 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння грунтів вручну за допомогою пневматичних інструментів під ножем опускного колодязя. Прибирання каміння та інших перешкод з-під ножа колодязя. Підготовляння до встановлення та посадка опускного колодязя. Видавання грунту з опускних колодязів. 28. ІЗОЛЮВАЛЬНИК З ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ Код КП-7134.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час термоізолювання конструкцій трубопроводів і технологічного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру та класифікацію основних термоізоляційних матеріалів; способи готування поверхонь під ізоляцію і матеріалів для ізолювання; способи виготовлення прошивних мінераловатних матів; призначення та правила експлуатації простих пристроїв та інструменту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання опорних кілець та формованого матеріалу під час улаштування набивних конструкцій із волокнистих матеріалів. Відгинання дротяних шпильок кріплення ізоляції. Виготовляння мінераловатних прошивних матів. Засипання трубопроводів що змонтовані у каналах і коробах сипучими або волокнистими теплоізоляційними матеріалами. Приготування розчинів із готових сухих сумішей. Різання плит на сегменти та обрізання кромок теплоізоляційних плит. Очищення руберойду від тальку. Нанесення штукатурного шару під час обштукатурювання. Розкроювання рулонних матеріалів сітки та дранкового плетива за заданим розміром. Розбирання ізоляції. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час термоізолювання конструкцій трубопроводів і технологічного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості ізоляційних матеріалів і покриття ізоляції з листової сталі алюмінієвих сплавів пластмаси й склопластику; способи виконання простої ізоляції; способи кріплення захисного покриття для теплової ізоляції з металевих дубльованих матеріалів матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів мінеральних матеріалів на прямих ділянках трубопроводів і циліндричних поверхнях; способи та режим приготування бітумних мастик і ґрунтовок; властивості матеріалів що застосовуються для ізоляції трубопроводів з температурою теплоносія до +300° С; властивості матеріалів що застосовуються для протипожежної ізоляції захисних конструкцій; правила роботи у діючих цехах; властивості матеріалів що застосовуються для ізоляції холодильних установок з температурою холодоносія до -50° С; властивості матеріалів для ізоляції стін і перекриття холодильних камер; вимоги до якості ізоляції. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Покривання прямих ділянок що ізолюються обгортковим матеріалом або рулонним склопластиком. Нанесення та розгладжування рейкою штукатурного шару. Монтаж готових деталей покриття з металу дубльованих матеріалів та матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів мінеральних матеріалів на прямих ділянках трубопроводів та циліндричних поверхнях без підгонки та вирізування. Укладання пароізоляційних рулонних матеріалів на стиках. Склеювання та гофрування фольги. Розкроювання пластмасових матеріалів за заданим розміром. Сушіння виробів з термоізоляційних мастик і розчинів. Виготовляння ізоляційних виробів з блоків міпори та гофрованої алюмінієвої фольги. Ізолювання трубопроводів азбокартоном азбопапером азбошнуром та азбестовою тканиною. Ізолювання трубопроводів з температурою теплоносія до +300o С. Ізолювання поверхонь матами з мінеральної та скляної вати прошивними та на синтетичній в'язці мінераловатними напівциліндрами напівциліндрами та плитами формованого виготовлення. Виготовляння опорних кілець усіх видів крім сталевих. Обгортання рулонними матеріалами обклеювання та фарбування ізольованої поверхні. Установлювання бандажів та опорних кілець усіх видів. Виготовляння мінераловатних матів на верстатах. Очищання поверхонь що ізолюються механізованим способом. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Приготування бітумних і пекових мастик. Улаштовування каркасу з дроту або сітки. Виготовляння термоізоляційних блоків та обклеювання плит. Припасовування поштучних ізоляційних виробів і блоків. Покривання бітумною мастикою горизонтальних плоских поверхонь та обклеювання їх рулонними матеріалами та матами. Обгортання трубопроводів папером гідроізолом та іншими ізоляційними матеріалами. Ізолювання перекриття зверху термоізоляційними плитами. Покривання поверхні праймером з його приготуванням. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час термоізолювання конструкцій трубопроводів і технологічного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні ізоляційні конструкції та покриття що ізолюються; способи кріплення офактурених виробів; способи виконання робіт з використанням плитних матеріалів під час ізолювання перекриття вертикальних і циліндричних поверхонь; способи монтажу покриття з готових деталей з металу та дубльованого матеріалу на криволінійних ділянках трубопроводів; види з'єднань; властивості спеціальних клеючих речовин; способи нанесення бітумної мастики та наклеювання рулонних матеріалів на вертикальні та циліндричні поверхні; вимоги до якості ізоляційних матеріалів і конструкцій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Монтаж готових деталей покриття з металу дубльованого матеріалу матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів мінеральних матеріалів на криволінійних ділянках трубопроводів сферичних і циліндричних поверхнях з підганянням та вирізанням на місці. Установлювання зйомних покриттів. Ізолювання повнозбірними та комплектними теплоізоляційними конструкціями мастиками та поштучними матеріалами трубопроводів з температурою теплоносія більше за +300° С. Ізолювання поверхонь азбестовими матрацами. Обштукатурювання плоских поверхонь ізоляції. Виготовляння матраців з розкроєної азбестової тканини. Улаштовування складних каркасів. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Ізолювання трубопроводів з температурою холодоносія нижче за -50° С. Ізолювання знизу плоских поверхонь конструкцій термоізоляційними плитками. Пароізолювання холодної апаратури та конструкцій рулонними матеріалами. Улаштовування перегородок із термоізоляційних плит. Ізолювання трубопроводів мінеральною повстю та пакетами у паперовій обгортці. Укладання теплоізоляційних виробів на спеціальних клеючих речовинах ідитонових ізоліті целгіїті тощо . Улаштовування каркасів. Ізолювання покриття гарячими бітумними мастиками. Ізолювання металевих поверхонь пробковим дрібняком на мастиці. Обшивання тканинами ізольованих поверхонь. Очищання й праймерування труб механізованим способом. Виготовляння бітумних матів з армуванням їх тканиною. Ізолювання вручну арматури та котушок. Ізолювання вертикальних і циліндричних поверхонь. Улаштовування каркасів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час термоізолювання конструкцій трубопроводів і технологічного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виготовлення ізоляційних виробів у тому числі з пінопоропласту і деталей покриття з металу дубльованого матеріалу та матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів; рецепти та склади бітумних мастик і розчинів а також клеючих речовин; способи виконання заміру на місці розмітки та розкрою металевих картин; способи виконання ізоляційних робіт із застосуванням машин і механізмів; способи розкрою та виготовлення шаблонів і складних виробів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. 1. Ізолювання гарячих поверхонь. Ізолювання поштучними виробами та мастиками фланцевих з'єднань вентелів гладких сферичних і конічних поверхонь й устаткування оброблення ізоляції. Ізолювання поверхонь гофрованою алюмінієвою фольгою. Обробляння торців ізоляції. Ізолювання азбестовими матрацами криволінійних поверхонь. Виготовляння шаблонів для різання виробів. Знімання розмірів металопокриття на місці. Розкроювання та заготовляння картин. Складання картин і монтаж металопокриття складної конфігурації. Улаштовування температурних швів та обробляння ізоляції у місцях її з'єднання з нерухомими опорами та частинами устаткування. Ізолювання топкової та циліндричної частин котлів і сухопарників. Покривання ізоляції поверхонь складної конфігурації дубльованими матеріалами матеріалами на основі синтетичних і природних полімерів та мінеральних матеріалів. Нанесення ізоляції методом напилення та заливки. 2. Ізолювання холодних поверхонь. Виготовляння шаблонів для різання сегментів з ізоляційних плит. Улаштовування ізоляційного покриття з блоків великого розміру та оболонок. Нанесення штукатурного покриття на ізоляцію за допомогою транспортно-ізоляційної машини ТІМ . Ізолювання фасонних частин пробковою плиткою. Багатошарове ізолювання холодильних камер і лабораторних приміщень. Ізолювання фланцевих з'єднань трубопроводів азбестовими матрацами з виготовленням їх на місці ізолювання. Замірювання товщини шару та рівномірності захльостування ізоляційного покриття нафтогазопроводів в процесі механізованого способу робіт. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час термоізолювання конструкцій трубопроводів і технологічного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: всі види та способи ізолювання поверхонь особливо складної конфігурації; властивості та ділянки застосування всіх ізоляційних матеріалів виробів мастик і розчинів; способи перевірки якості ізоляції; фізи-ко-технічні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ізолювання гарячих і холодних поверхонь особливо складної конфігурації: подвійної кривизни циліндрів турбін і поршневих машин П-подібних і ліроподібних компенсаторів. Складання ескізів і розкроювання за ними матраців. Збирання та монтаж деталей покриття з металу дубльованого матеріалу матеріалу на основі синтетичних полімерів фасонних частин арматури. Ізолювання вібруючих поверхонь контрольно-вимірювальної апаратури газоповітряних клапанів запірних фасонних частин. Виготовляння особливо складних шаблонів і розкроювання матеріалів для особливо складного ізоляційного покриття кульових поверхонь зйомного покриття на запірну арматуру фланцевих з'єднань сферичних частин апаратів з пелюсток . Монтаж деталей покриття ізоляції кульових і вібруючих поверхонь. 29. ІЗОЛЮВАЛЬНИК НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ Код КП-7134.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру та класифікацію основних ізоляційних матеріалів та їх призначення; способи підготовки поверхні та матеріалів для гідроізоляції; способи транспортування гарячих ізоляційних матеріалів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перемотування й нарізання рулонних матеріалів та очищання їх від шару тальку. Насікання поверхні що ізолюється вручну. Грунтування поверхні бітумною пастою. Улаштовування піщаної подушки для захисту гідроізоляції у надземних спорудах. Покривання важкою нафтою укосів та дна котлованів. Розбирання ізоляції. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості ізоляційних матеріалів; способи приготування бітумних мастик і ґрунтовок; способи виконання гідроізоляції плоскої поверхні зверху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Покривання холодними мастиками зовнішніх бетонних поверхонь. Приготування бітумних мастик та ґрунтовок. Гідроізоляція простих плоских покрівель. Укладання асфальтових сумішей на горизонтальні поверхні. Захист гідроізоляції цементною стяжкою. Ізоляція перекриття литим пінобетоном. Наклеювання на горизонтальні поверхні бітумних плит. Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем. Приготування тіоколових герметиків та простих епоксидних складів. Просочування ізоляційних матеріалів гарячим бітумом або бензино-бітумним розчином. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час гідроізоляції конструкцій та споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні конструкції гідроізоляційних покривів і способи нанесення бітумної мастики та наклеювання рулонних матеріалів на вертикальні поверхні; вимоги до якості ізоляційних матеріалів і покриття; способи ізоляції шпонок і деформаційних швів у гідротехнічних спорудах; способи нанесення штукатурної литої фарбувальної та обклеювальної ізоляції. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гідроізоляція вертикальної поверхні матами рулонними матеріалами та бітумними мастиками. Штукатурна гідроізоляція холодними та гарячими асфальтовими сумішами. Улаштовування литої та фарбувальної гідроізоляції. Цементування будівельних швів. Заповнювання деформаційних швів у бетонних гідротехнічних спорудах холодними мастиками. Заливання гідроізоляційних шпонок. Гідроізоляція плоскої поверхні знизу. Захист гідроізоляції на вертикальній поверхні залізобетонними плитами або дерев'яною опалубкою. Гідроізоляція простих похилих покрівель. Герметизація стиків спеціальними герметиками за допомогою пневматичних інструментів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи улаштування складних захисних засобів гідроізолювання на поверхнях які зазнають хімічного впливу та динамічних навантажень. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гідроізоляція поверхонь гідротехнічних споруд що зазнають впливу хвиль льоду плаваючих предметів тощо. Гідроізоляція зовнішньої поверхні опускних колодязів та кесонів у хімічноагресивному середовищі. Ізолювання проїжджої частини мостів. Гідроізоляція складних покрівель. Улаштовування гідроізоляційного покриття з блоків великого розміру та оболонок. Улаштовування у шпонках ущільнення з гуми та хлоропренового каучуку. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання гідроізоляції поверхні з особливо складною конфігурацією; технічні умови для виробництва та приймання гідроізоляційних робіт; способи улаштовування багатошарових ущільнень у гідроізоляційних шпонках; способи виконання особливо складних робіт з гідроізоляції гідротехнічних споруд. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Улаштовування гідроізоляційного покриття у місцях з'єднання гідроізоляції із закладними частинами та деформаційними швами. Улаштовування асфальтових шпонок деформаційних швів бетонних масивів гідротехнічних споруд що будуються на основах які стискаються. Улаштовування розеток з рулонних гідроізоляційних матеріалів для пропускання через ізоляційне покриття анкерів та трубопроводів. Установлювання у гідроізоляційних шпонках та деформаційних швах металевих діафрагм з нержавіючої сталі. Улаштовування багатошарових ущільнень у шпонках. 30. ІЗОЛЮВАЛЬНИК-ПЛІВОЧНИК Код КП-7134.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час антикорозійної плівкової ізоляції. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та основні властивості спеціальних сумішей; способи приготування ґрунтувальних і шпаклювальних спеціальних сумішей з нанесенням їх на прямолінійну поверхню. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування спеціальних фарбувальних сумішей на перхлорвінілових і бакелітових основах і з розчинів органічних смол та сополімерів. Нанесення шпаклювальних і фарбувальних спеціальних сумішей пензлем на прямолінійні поверхні. Покривання поверхні тканинами просоченими бакелітовими лаками. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час антикорозійної плівкової ізоляції. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до якості спеціальних сумішей; способи нанесення пензлем шпаклювальних ґрунтувальних і фарбувальних сумішей на циліндричні та конічні поверхні а також на поверхні будівельних конструкцій; способи обклеювання склотканиною та тканинами на основі хімічного волокна з сумішей виготовлених із синтетичних смол. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нанесення пензлем спеціальних сумішей на зовнішні та внутрішні поверхні циліндричної та конічної апаратури а також конструкції. Грунтування та шпаклювання поверхні складної конфігурації. Перевіряння плівкового покриття детектором. Нанесення пензлем спеціальних сумішей на внутрішні поверхні труб хрестовин та трійників. Антикорозійне фарбування та обмазування закладних деталей. Обклеювання поверхні склотканиною та тканинами на основі хімічного волокна з сумішей виготовлених із синтетичних смол. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час антикорозійної плівкової ізоляції. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи нанесення спеціальних сумішей за допомогою механізмів а також пензлем на поверхні складної конфігурації; режим полімеризації етино-лового та режим затвердіння бакелітового покриття; будову фарбувальних агрегатів; вимоги до якості плівкової ізоляції усіх видів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нанесення спеціальних плівкових речовин механізованим способом на зовнішні та внутрішні поверхні апаратури складної конфігурації труб хрестовин і трійників а також будівельних конструкцій. Полімеризація етинолового та затвердіння бакелітового покриття. Базова професія: ІЗОЛЮВАЛЬНИК-ПЛІВОЧНИК Код КП-7134.2 Спеціалізація ІЗОЛЮВАЛЬНИК-ПЛІВОЧНИК НА АНТИКОРОЗІЙНІЙ ІЗОЛЯЦІЇ 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення конструкціях та технологічному устаткуванні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру та класифікацію основних антикорозійних ізоляційних матеріалів; способи підготування металевих поверхонь для нанесення антикорозійного покриття; основні способи виконання антикорозійних покриттів; призначення та правила експлуатації простих пристроїв та інструменту; правила безпечної роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються в процесі виконання робіт; правила дотримання пожежної безпеки; правила безпеки виконання антикорозійних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перемотування та нарізання рулонних плівкових матеріалів. Очищання вручну поверхні трубопроводів. Покривання трубопроводів праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя. Нанесення шпателем мастики на поверхню трубопроводів. Улаштовування піщаної подушки для захисту антикорозійної ізоляції у надземних трубопроводах. Підготовчі та допоміжні роботи під час виконання антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного покриття. Розбирання антикорозійної ізоляції в ході виконання ремонту. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення конструкціях та технологічному устаткуванні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості антикорозійних ізоляційних матеріалів; способи приготування ґрунтувальних сумішей і мастик; способи виконання простих робіт із антикорозійної ізоляції; правила безпечної роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються в процесі виконання робіт; правила дотримання пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання вручну або із застосуванням механізованого інструменту поверхні трубопроводів. Приготування ґрунтувальних сумішей та мастик. Покривання металевих трубопроводів різного призначення праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя. Нанесення шпателем бітумно-ґумової бітумно-пластикової або іншої мастики. Наклеювання пластмасових плівок та склотканини на шар мастики або на технологічно просту підготовлену металеву поверхню. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення конструкціях та технологічному устаткуванні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи визначення ступеня очищення металевої поверхні перед нанесенням антикорозійного покриття; основні типи та конструкції антикорозійних покриттів; способи виконання антикорозійних покриттів; основні властивості мастик ґрунтувальних сумішей і рулонних плівкових матеріалів; способи приготування праймеру нанесення ґрунтувальних сумішей мастик та наклеювання обгорткових матеріалів; правила безпечної роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються в процесі виконання робіт; правила дотримання пожежної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування праймеру. Очищання поверхні трубопроводів і стиків трубопроводів вручну або із застосуванням механізованого інструменту. Покривання металевих трубопроводів різного призначення конструкцій технологічного устаткування та стиків трубопроводів із заводською антикорозійною ізоляцією праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя. Нанесення шпателем бітумно-гумової бітумно-пластикової або іншої мастики. Наклеювання на шар мастики або клею пластмасових плівок склотканини зі створенням покрівельного шару згідно із технологією виконання робіт. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення конструкціях та технологічному устаткуванні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та методи визначання ступеня очищення металевої поверхні для нанесення антикорозійного покриття; типи конструкції та технології виконання антикорозійних покриттів; фізичні властивості мастик ґрунтувальних сумішей і рулонних плівкових матеріалів; технологію приготування праймеру способи нанесення ґрунтувальних сумішей мастик та обгорткових матеріалів; правила безпечної роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються в процесі виконання робіт; правила дотримання пожежної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування праймеру. Очищання вручну або із застосуванням механізованого інструменту поверхні трубопроводів і стиків трубопроводів. Покривання металевих трубопроводів різного призначення конструкцій технологічного устаткування та стиків трубопроводів із заводською антикорозійною ізоляцією праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя. Нанесення шпателем бітумно-гумової бітумно-пластикової або іншої мастики. Наклеювання на шар мастики або клею пластмасових плівок склотканини зі створенням покрівельного шару згідно із технологією виконання робіт. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення конструкціях та технологічному устаткуванні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та методи визначення ступеня очищення металевої поверхні для нанесення антикорозійного покриття; типи конструкції та технології виконання антикорозійних покриттів; фізичні властивості різних видів антикорозійних мастик ґрунтувальних сумішей і рулонних плівкових матеріалів; технологію приготування праймеру способи й методи нанесення ґрунтувальних сумішей мастик та обгорткових матеріалів; правила та методи виконання ремонту антикорозійного покриття; правила та методи безпечної роботи зі шкідливими небезпечними та отруйними речовинами що застосовуються в процесі виконання робіт; правила та норми дотримання пожежної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування праймеру. Очищання вручну або із застосуванням механізованого інструменту поверхні трубопроводів і стиків трубопроводів. Покривання металевих трубопроводів різного призначення конструкцій технологічного устаткування та стиків трубопроводів із заводською антикорозійною ізоляцією праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя. Нанесення шпателем бітумно-гумової бітумно-пластикової або іншої мастики. Наклеювання на шар мастики або клею пластмасових плівок склотканини зі створенням покрівельного шару згідно із технологією виконання робіт. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 31. КАМЕНОТЕС будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Код КП-7113.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів що застосовуються під час виконання облицьовувальних робіт природним каменем та плитами; способи приготування розчинів та сухих сумішей; способи підготування поверхонь під облицьовування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування розчинів та сухих сумішей заданого складу. Пробивання вручну в поверхні що облицьовується гнізд для кріплення облицювання. Очищання поверхні та швів облицювання. Розпаковування та укладання у штабель мармурових плит. Очищання плит та каменю після розбирання облицювання. Розбирання тротуару зі штучного каменю. Сортування плит. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми кріплення облицювання; властивості матеріалів що застосовуються під час облицьовування поверхонь природним каменем та штучними плитами; способи начорного обробляння каменю та облицьовування прямолінійних поверхонь; основні властивості та вимоги до якості облицьовування плоских поверхонь. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи каменотесом 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування та ремонт тесаним каменем та штучними плитами підлог та стін за маяками що підготовлені раніше. Улаштовування тротуарів з вапнякових піщаних та гранітних плит. Забутовування та заливання цементним розчином. Розрубування швів у облицюванні. Конопачення швів облицювання клоччям. На-чорне обробляння каменю ручним іструментом. Розпазу-вання плит. Колення та обколювання каменю. Підтесування постелі. Пробивання борозен та гнізд в облицюванні. Обробляння тильної сторони плит. Пробивання та свердління у плитах й камені отворів та виколювання гнізд вручну. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час облицьовування поверхонь природним каменем. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми розплановування та провішування прямолінійних поверхонь що облицьовуються; способи та послідовність напівчистого тесання прямолінійних поверхонь та фасок; будову механізмів що застосовуються для розпилювання й фрезерування блоків та каменю; вимоги до якості облицювання плоских поверхонь шліфованими та полірованими плитами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами підлог стін та сходових площадок. Збирання гладких колон з готових тесаних блоків. Розплановування та провішування плоских поверхонь усіх видів що облицьовуються з установкою маяків. Укладання та заміна окремих сходин з природного каменю. Облицьовування тесаними плитами стін набережних. Установлювання парапетів та тумб захисних засобів з тесаних деталей. Установлювання бортового каменю на дорогах та тротуарах в процесі замощування плитами. Комплектування та маркування за кресленнями й специфікаціями плит та каменю для облицьовування. Розшивання розчином усіх видів швів облицювання. Очищання поверхонь за допомогою піскоструминного апарату. Начорне обтісування механізованим інструментом прямолінійних поверхонь та фасок каменю. Напівчисте обтісування прямолінійних поверхонь та фасок каменю ручним та механізованим інструментом. Обробляння каменю "під шубу" та наковування гранітного облицювання. Витісування сходинок парапетного та арочного каміння. Виколювання чверті та внутрішніх кутів пробивання отворів у камені та плитах механізованим інструментом. Перерубування мармурових. плит. Вирівнювання граней блоків каменю механізованим інструментом. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час облицьовування поверхонь природним каменем. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми розплановування криволінійних поверхонь що облицьовуються; способи та послідовність чистого тесання каменю й плит; види архітектурних деталей; будову верстатів для оброблення каменю; вимоги до облицювання криволінійних поверхонь. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування та ремонт криволінійних поверхонь тесаними плитами та фасонним каменем. Збирання з готових тесаних блоків колон з канелюрами. Встановлювання обрамлення віконних та дверних прорізів та підвіконних плит. Облицьовування сходів мозаїчними плитами. Облицьовування прямолінійних сходових бар'єрів. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами ніш пілястр колон та подібних поверхонь. Комплектування та маркування за кресленнями й специфікаціями деталей складного облицювання. Чисте та коване тесання прямолінійних поверхонь фасок та стрічок ручним і механізованим інструментом. Чорне та напівчисте тесання криволінійних поверхонь й фасонних деталей. Виготовляння підвіконних плит та деталей обрамлення прорізів. Викреслювання та виготовляння шаблонів і лекал середньої складності. Виготовляння за лекалами та шаблонами лінійних каменів. Обробляння природного каменю на верстатах. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час облицьовування поверхонь природним каменем. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до підбирання та обробляння каменю для архітектурних деталей; способи розмічання та розплановування для облицьовування особливо складних поверхонь; способи установочного ремонту пошкодженого облицювання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами криволінійних поверхонь усіх видів. Збирання з готових шліфованих та полірованих блоків колон постійного та змінного перерізу гладких та з канелюрами. Облицьовування криволінійних сходових бар'єрів. Навісне облицьовування мостових опор та прогонових будівель мостів. Обрамовування мармуровими плитами лекальних отворів. Виготовляння чистотесаних фасонних деталей та архітектурних виробів усіх видів. Чисте тесання криволінійних поверхонь фасок та стрічок. Креслення та виготовляння складних архітектурних шаблонів та лекал. Розмічання та висікання літер і цифр. Висікання орнаменту на природному камені. Установлювання фасонних деталей зі складним профілем та архітектурних прикрас. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з облицювання природним каменем плитами та блоками поверхонь будівель споруд конструкцій різного призначення пам'яток історії культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості та типи природного каменю плит сухих сумішей розчинів інших матеріалів що застосовуються під час виконання облицювальних робіт; правила підбирання та обробляння природного каменю для виготовляння архітектурних деталей; методи та способи розмічання та розпланування для облицювання особливо складних криволінійних поверхонь; методи та способи виконання ремонту пошкодженого облицювання; будову та правила експлуатації механізмів що застосовуються для розпилювання та оброблення природного каменю блоків та плит; будову та правила експлуатації механізованого електричного інструменту піскоструминних апаратів; способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 6 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами природним каменем блоками всіх видів криволінійних поверхонь будівель споруд конструкцій різного призначення пам'яток історії культури та архітектури. Облицьовування поверхонь кам'яними елементами різних видів для створення мозаїкового малюнка. Збирання з готових елементів аркових конструкцій колон різних типів сходинок сходових площадок пілястр капітелей заокруглень поручнів балясин наличників карнизів декоративних архітектурних деталей тощо. Встановлювання обрамлення віконних та дверних прорізів підвіконних плит особливо складної конструкції. Навісне облицьовування та ремонт мостових опор та прогонових споруд мостів та шляхопроводів складної конструкції. Обрамовування лекальних отворів складної конфігурації кам'яними деталями різних видів. Виготовляння чистотесаних фасонних деталей та архітектурних деталей складної конфігурації усіх видів. Виготовляння кам'яних плит складної конфігурації та обробляння природного каменю на верстатах. Очищання поверхонь складної конфігурації піскоструминним апаратом. Пробивання отворів та орнаменту складної конфігурації у природному камені та кам'яних плитах механізованим та електричним інструментом. Чисте тесання криволінійних поверхонь фасок та стрічок складної конструкції. Креслення та виготовляння особливо складних шаблонів та лекал. Висікання складного орнаменту літер цифр та малюнків за шаблонами та лекалами на природному камені та кам'яних плитах із використанням механізованого та електричного інструменту. Встановлювання фасонних деталей із особливо складним профілем архітектурних декоративних деталей та прикрас. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 32. КЕСОННИК-АПАРАТНИК Код КП-7216.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з обслуговування шлюзових апаратів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову прикамер і центральної камери шлюзового апарата; правила впускання та випускання людей із шлюзового апарата; розташування та будову запобіжних пристроїв вимірювальних приладів і сигналізації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією З розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Впускання та випускання робітників із шлюзових апаратів шлюзування та вишлюзовування. Приймання навантажених або передавання порожніх цебер і вагонеток у прикамеру. Передавання матеріалів устаткування й інструментів у прикамеру. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з обслуговування шлюзових апаратів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову шлюзових апаратів різних систем; правила приймання та видавання зі шлюзового апарата цебер інструментів матеріалів і устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-апаратником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приймання та видавання з шлюзового апарата цебер інструментів матеріалів і устаткування з відкриванням і закриванням дверей шлюзового апарата. Монтаж і демонтаж шахтних труб. Демонтаж шлюзового апарата. Запасовування та розпасовування поліспастів. Кріплення блоків і в'язання вузлів сталевих канатів. Нарощування та розбирання шахтних труб. Улаштовування рейкової колії у шлюзовому апараті. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підйомними механізмами шлюзового апарата. Виконує особливо складні монтажні та демонтажні роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила монтажу кесонного устаткування та виконання кесонних робіт; правила пропускання через робочу камеру шлюзового апарата інструментів матеріалів та устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-апаратником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Спускання та підіймання цебер. Пропускання через робочу камеру інструментів матеріалів та устаткування. Регулювання тиску стиснутого повітря під час декелювання та роздекелювання шахтної труби. Установлювання центральної камери шлюзового апарата з укладанням прокладок і з'єднуванням фланців болтами. Установлювання прикамер і дверей. 33. КЕСОННИК – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК Код КП-7216.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Монтаж обслуговування та ремонт електроустаткування у шлюзовому апараті та кесоні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову кесонного електроустаткування та системи телефонного зв'язку; правила сигналізації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та електроустаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і демонтаж кесонного електроустаткування електроапаратів арматури телефонів електропроводки всіх видів і систем сигналізації. Перевіряння правильності монтажу під напругою. Визначення й усування несправностей мережі та в роботі електроустановок. Складання електричної схеми включення моторів і пускорегулювальної апаратури. 34. КЕСОННИК-ПРОХІДНИК Код КП-7216.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з розробляння та транспортування грунту в кесоні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості грунтів і способи їх розробляння ручним і механізованим інструментом; будову шлюзових апаратів і підйомно-транспортних пристроїв що застосовуються; способи стропування та транспортування вантажів під час виконання робіт у кесонах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-апаратником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння грунту в кесоні вручну або пневматичними інструментами з перекиданням і навантажуванням його в цебра. Буріння шпурів. Видавання грунту та приймання матеріалів у камері кесона. Улаштовування та розбирання шпальних кліток у камері кесона. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з розробляння грунту і заповнювання камери кесона. Монтаж і демонтаж устаткування кесона. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розробляння грунту гідромоніторами; правила користування сифоном; правила знімання кесона з підкладок і його посадки; правила виконання монтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-прохідником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння грунту під ножем кесона. Знімання з підкладок і посадка кесона. Розробляння грунту в кесоні із застосуванням гідромонітора. Видаляння перешкод з-під ножа кесона в процесі опускання кесона. Укладання бетону та бутобетону під час заповнювання камери кесона. Декелювання і роздекелювання шахтних труб. 35. КЕСОННИК-СЛЮСАР Код КП-7216.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу та демонтажу арматури шлюзового апарата та трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила звукової сигналізації; улаштовування арматури шлюзового апарата та трубопроводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання частин ножа кесона. Розбирання устаткування шлюзового апарата лебідки редуктори . Монтаж і демонтаж підмивного пристрою. Монтаж і демонтаж сифонних повітродувних водонапірних і пульпопровідних ліній. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу і поточного ремонту механізмів кесонного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову шлюзових апаратів; правила експлуатації кесонного устаткування будову гідромоніторних гідроелеваторних і землесосних установок; властивості та способи застосування мастил і олій для змащування механізмів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-слюсарем 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ремонт підйомних механізмів і арматури шлюзових апаратів. Ремонт сифонних повітродувних водонапірних і пульпопровідних трубопроводів гідромоніторів і гідроелеваторів. Монтаж устаткування гідромеханізації у кесоні. Установлювання кілець шахтних труб. Установлювання напрямних планок і драбин. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу механізмів та арматури шлюзових апаратів усіх систем. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила виконання монтажу і поточного ремонту устаткування; способи перевіряння правильності показань контрольних приладів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кесонником-слюсарем 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж арматури та підйомних механізмів шлюзових апаратів усіх систем. Монтаж насосних і землесосних станцій. Випробовування шлюзів шахтних труб і шлангів підвищеним гідравлічним тиском. 36. КИСЛОТОТРИВНИК-ВІНІПЛАСТНИК Код КП-7134.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості кислототривкі роботи під час застосування вініпласту поліхлорвінілу поліетилену та інших конструкційних пластмас. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та основні властивості напівфабрикатів конструкційних пластмас; будову зварювального пальника; способи зварювання конструкційних пластмас; способи термічної обробки листів і труб з конструкційних пластмас; способи обкладання простих апаратів та устаткування вініпластом азбовінілом фаолітом поліетиленом; будову дискових і стрічкових плит. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж рюботи лицювальником синтетичними матеріалами 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання та різання конструкційних пластмас для простих деталей і виробів вручну й на дискових або стрічкових пилах за шаблоном. Згинання листів і труб з конструктивних пластмас. Нагрівання вініпластових труб. Зварювання листів з конструкційних пластмас внапусток і впритул прямим V- та Х-подібними швами валиком та кутовим швом у вертикальному та горизонтальному положеннях. Знімання фасок. Виготовляння й збирання простих деталей та виробів. Обкладання простих апаратів та устаткування вініпластом азбовінілом фаолітом поліетиленом. Термічне обробляння листів і труб з конструкційних пластмас у нагрівальній шафі. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кислототривкі роботи середньої складності під час застосування вініпласту поліхлорвінілу поліетилену та інших конструкційних пластмас. ПОВИНЕН ЗНАТИ: прийоми складання частин і деталей виробів з конструкційних пластмас; типи рознімних з'єднань вініпластових труб; способи розкрою конічних і циліндричних деталей та апаратури; способи штампування та пресування деталей з конструкційних пластмас; способи зміцнення конструкційних пластмас; будову полімеризаційних камер і режими полімеризації обкладальних полімерних матеріалів після зміцнення; способи обкладання поверхонь з конфігурацією середньої складності вініпластом азбовінілом фаолітом та полівініловим пластикатом; будову поршневих монтажних пістолетів та правила користування ними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-вініпластником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання та розкроювання деталей з конфігурацією середньої складності. Зварювання вініпласту з пластикатом. Зміцнення конструкційними обкладальними полімерними матеріалами. Припасовування та збирання частин і деталей виробів з конструкційних пластмас. Обкладання вініпластом азбовінілом фаолітом та по-ліхлорвініловим пластиком поверхонь з конфігурацією середньої складності. Зварювання в усіх положеннях виробів середньої складності з конструкційних пластмас. Штампування виробів і деталей з конструкційних пластмас. Установлювання рознімних з'єднань вініпластових труб. Установлювання вініпластових вкладишів у каркас. Виготовляння та складання з вогкого фаоліту фасонних частин трубопроводів. Полімеризація під час зміцнення обкладальними матеріалами за заданим режимом. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні кислототривкі роботи із застосуванням вініпласту поліхлорвінілу поліетилену та інших конструкційних пластмас. ПОВИНЕН ЗНАТИ: порядок комплектування складних апаратів деталями та вузлами з конструкційних пластмас; способи обкладання поверхонь складної конфігурації вініпластом і поліхлорвініловим пластикатом фаолітом та азбовінілом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-вініпластником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання та розкроювання виробів і деталей з конструкційних пластмас для складного устаткування й апаратури. Комплектування вузлами та деталями з конструкційних пластмас складних апаратів та устаткування типу вакуум-фільтрів. Підганяння встановлених на місце вініпластових вкладишів. Запресовування та відбортовування вініпластових труб на металеві фланці. Виготовляння вініпластових фітингів. Зварювання в усіх положеннях виробів складної конфігурації з конструкційних пластмас. Приварювання штуцерів і люків. Виготовляння з вініпласту окремих вузлів відцентрових насосів вентилів і запірних кранів без токарно-фрезерних робіт . Обкладання поверхонь складної конфігурації вініпластом азбовінілом фаолітом або поліхлорвініловим пластиком. Виготовляння шаблонів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні кислототривні роботи із застосуванням вініпласту поліхлорвінілу поліетилену та інших конструкційних пластмас. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання розкроювання та збирання особливо складних виробів та деталей з конструкційних пластмас; контроль якості зварних виробів та обкладок за допомогою детектора; способи обкладання особливо складних поверхонь вініпластом азбовінілом фаолітом і пластикатом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-вініпластником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання розкроювання та виготовляння виробів і деталей особливо складної конфігурації з конструктивних пластмас. Виготовляння лекал і шаблонів особливо складної конфігурації. Обкладання особливо складних поверхонь пластикатом вініпластом азбо-вінілом і фаолітом. Складання з вініпласту апаратури особливо складної конфігурації: вакуум-насосів вентилів вентиляторів ванн для розчину до прядильних машин штучного волокна знесолюючих установок тощо. 37. КИСЛОТОТРИВНИК-ГУМУВАЛЬНИК Код КП-7134.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час гумування поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні матеріали що застосовуються у процесі гумування; способи підготовки металевих та дерев'яних поверхонь для гумування; порядок завантаження вулканізаційних котлів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання знежирювання та промивання поверхонь бензином. Просіювання піску для піскоструминного очищення. Набивання труб фітингів та інших деталей баритом або піском. Завантажування та розвантажування вулканізаційних котлів. Очищання каландрованої гуми поліізобутилену та промазування їх клеєм. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час гумування поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову вулканізаційних котлів і клеємішалок; рецептуру та способи приготування гумових клеїв різної концентрації та самовулканізуючого герметика; режим прогрівання апаратури та деталей; способи дублювання каландрованої гуми; способи гумування й обкладання поліізобутиленом та іншими матеріалами поверхонь простої конфігурації прямолінійних і циліндричних ; способи знімання старого гумувального шару; марки гуми та поліізобутилену. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи кислототривником-гумувальником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підготовляння шорсткої поверхні гуми до гумування. Приготування розчину хлористого кальцію. Приготування клею для гумувальних робіт та самовулканізуючого герметика. Знімання старого гумувального шару. Промазування клеєм металевих поверхонь. Підігрівання апаратури та деталей у вулканізаційному котлі за встановленим режимом. Дублювання каландрованої гуми. Коткування гумових та поліізобутиленрвих листів до поверхонь простої конфігурації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час гумування поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості гуми поліізобутилену самовулканізуючого герметика хлоркаучуку та вимоги до їх якості; способи обкладання конічних та сферичних поверхонь; способи розмітки та розкрою гуми за готовими шаблонами; будову шприц-машини; способи усування зду-тостей; способи підготовки ємкостей та деталей до відкритої вулканізації; будову поршневих монтажних пістолетів правила користування ними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-гумувальником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обкладання гумою конічних та сферичних поверхонь. Розкроювання гуми та поліізобутиленових листів за готовими викрійками або за шаблоном з обрізуванням на конус. Виготовляння шпонок та вікелів на шприц-машині. Зварювання швів поліізобутиленових листів з коткуванням металевими роликами. Коткування гумової та поліізобутиленової обкладок роликами до поверхні з конфігурацією середньої складності. Вулканізація відкритим способом. Нанесення на поверхню самовулканізуючого герметика та хлоркаучуку. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час гумування поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи гумування апаратури та деталей складної конфігурації; вимоги до якості вулканізації та до обкладання поверхонь гумою; улаштовування вулканізаційного котла та контрольно-вимірювальних приладів що застосовуються під час гумування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-гумувальником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гумування апаратури складної конфігурації: мішалок нутч-фільтрів рознімних кришок для апаратів мембранних вентилів тощо. Гумування труб за допомогою вікелів. Обкладання апаратури вулканізованою гумою. Обклеювання складних фігурних поверхонь гумою. Виготовляння шаблонів і викройок для нарізання заготовок з гуми та поліізобутилену. Вулканізація закритим способом у котлах під тиском. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час гумування поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи гумування поверхонь особливо складної конфігурації; способи вулканізації апаратури й устаткування після гумування гарячим повітрям. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-гумувальником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гумування усіх видів особливо складних апаратів та устаткування: веж вакуум-фільтрів безперервної дії відцентрових насосів вентиляторів тощо. Вулканізація гумувальної апаратури та устаткування гарячим повітрям. 38. КОПРІВНИК Код КП-8332.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час занурення паль монтажу та демонтажу копрів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види такелажної оснастки та захватних пристроїв; правила сигналізації під час виконання пальових робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Планування площадок для складування паль деталей копрів та інших матеріалів; переміщення паль і деталей копрів; стропування конструкцій інвентарними стропами за монтажні петлі. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості пальові роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види та способи занурювання паль та оболонок; основи будови лебідок талів домкратів та інших такелажних пристроїв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи копрі-вником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування підтягування та розстроповування паль і оболонок діаметром до 0 6 м. Стропування віброзанурювачів. Кріплення віброзанурювачів до перехідника або до оболонки та його від'єднування. Установлювання та знімання хомутів і наголовників. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує пальові роботи середньої складності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову способи складання та розбирання неуніверсальних копрів і оснащування їх вільнопадаючими молотами; способи транспортування підіймання встановлювання та кріплення всіх видів паль і оболонок у стрілах копра та напрямних; способи кріплення паль і шпунта під час їх виривання; способи транспортування гвинтових паль краном вимоги до якості паль і оболонок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи копрівником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання оснащування та розбирання неуніверсальних копрів з вільнопадаючим молотом. Забивання паль і шпунта неуніверсальним сухопутним або плавучим копром з вільнопадаючим молотом. Стропування та розстроповування оболонок діаметром понад 0 6 м. З'єднування стиків оболонок. Заведення паль у наголовник вібратора. Пересовування та кріплення копрів. Переміщання гвинтових паль за допомогою крана. Виривання паль і шпунта за допомогою таля і лебідки. Насаджування металевих наконечників на загострені кінці паль. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні па-льові роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову способи збирання і розбирання універсальних копрів; способи встановлювання на кран навісного коперного устаткування; способи оснащення копрів і кранів паровими пневматичними й дизельними молотами та віброзанурювачами; способи підмивання паль та оболонок під час їх занурювання; способи улаштовування бурових і набивних паль. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи копрівником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та вивіряння положення гвинтових вертикальних похилих та складових паль. Переставляння та вивіряння шаблонів під час спорудження чарункових перемичок. Вертикальне занурювання залізобетонних паль копрами з паровими пневматичними та дизельними молотами та віброзанурювачами без підмиву та з підмивом. Встановлювання та знімання віброзанурювача. Складання та розбирання універсальних копрів. Установлювання на крани навісного коперного устаткування. Оснащування копрів і кранів паровими пневматичними та дизельними молотами та віброзанурювачами. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні пальові роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та правила занурювання оболонок похилих гвинтових та складових паль; правила розбивання пальових основ і шпунтових ліній за виставленим обгородженням або створами; способи перевіряння нахилу стріл копра під час забивання похилих паль; способи складання оснащування та розбирання кабестанів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи копрівником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбивання місць пальових основ і шпунтових ліній за готовими створами. Занурювання гвинтових паль за допомогою кабестану. Занурювання оболонок віброзанурювачами. Складання та розбирання кабестанів. Занурювання похилих паль. 39. ЛИЦЮВАЛЬНИК-МАРМУРНИК Код КП-7132.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час облицьовування штучним мармуром. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та властивості матеріалів що застосовуються під час облицьовування штучним мармуром; склад та правила приготування розчинів для підготовчого шару; правила дозування сповільнювачів застигання розчину будову форм для виготовлення деталей архітектурного оформлення з штучного мармуру. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи лицювальником-плиточником не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підготовляння матеріалів для приготування мармурової маси просіювання та проціджування . Збирання та розбирання форм для виготовлення деталей архітектурного оформлення з штучного мармуру. Приготування розчину для підготовчого шару та компонентів мармурової маси. Підготовляння поверхні до облицьовування. Підготовляння матеріалів до обробки штучним мармуром за рисунком. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час облицьовування штучним мармуром. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до якості основ під облицювання штучним мармуром; способи укладання мармурової маси. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мармурником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Лощіння облицювання плоскої поверхні. Укладання у форми мармурової маси під час виготовляння прямолінійних деталей архітектурного оформлення нанесення на поверхню підготовчого шару. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час облицьовування штучним мармуром. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи визначення у виробничих умовах лугостійкості та світлостійкості барвників; способи підбирання фарб та компонентів мармурової маси; послідовність оброблення поверхні що облицьовується штучним мармуром; вимоги до якості облицювання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мармурником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нанесення на плоскі поверхні мармурової маси. Підбирання фарб та сумішей мармурової маси відповідно до заданого рисунку. Приготування мармурової маси. Укладання у форми мармурової маси під час виготовляння криволінійних деталей архітектурного оформлення. Обробляння облицювання плоскої поверхні. Установлювання прямолінійних деталей архітектурного оформлення з штучного мармуру. Перевіряння та вирівнювання поверхні підготовленої до облицьовування. Ремонт облицювання з штучного мармуру. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час облицьовування штучним мармуром. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпланування та розмічання складної поверхні під облицьовування штучним мармуром колони капітелі тяги ; правила побудови рисунку мармурової поверхні. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мармурником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обробляння облицювання криволінійної поверхні. Розмальовування жилок на утюжному мармурі. Установлювання криволінійних деталей архітектурного оформлення зі штучного мармуру. 40. ЛИЦЮВАЛЬНИК-МОЗАЇСТ Код КП-7132.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного оформлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів що застосовуються під час улаштовування мозаїчного покриття; способи очищання та насікання поверхонь основ; способи приготування мозаїчної маси; способи забезпечення вологості режиму під час улаштовування мозаїчного покриття. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Приготування мозаїчної маси вручну за раніше заданим рецептом. Очищення та насікання основ під укладання мозаїчної маси. Натирання мозаїчних підлог вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного оформлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості матеріалів що застосовуються під час улаштовування мозаїчного покриття та інших мозаїчних робіт; різновиди та властивості абразивів що застосовуються в процесі оброблення облицювання; способи укладання маячних рейок; основи будови натиральних машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи лицювальником-мозаїстом 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання за рівнем маячних рейок по готовій розмітці під час улаштовування мозаїчного покриття підлог. Укладання підстилкового шару з ущільнюванням. Шліфування мозаїчних підлог вручну до одержання гладкої поверхні. Шпаклювання мозаїчної поверхні цементним розчином. Натирання мозаїчної підлоги натиральною машиною. Збирання розбирання та очищання форм що використовуються для виготовляння деталей архітектурного оформлення. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час улаштовування мозаїчного покриття підлог і деталей архітектурного оформлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види мозаїчних підлог і деталей архітектурного оформлення; способи розплановування прямолінійної поверхні; способи укладання скляних мармурових або металевих жилок; вимоги до якості поверхні мозаїчних підлог і деталей архітектурного оформлення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мозаїстом 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання та ущільнювання опоряджувального мозаїчного шару на поверхні підлог. Провішування поверхні та встановлювання маяків. Укладання прямолінійних і лекальних жилок з розмічанням їх місцезнаходження. Планування місць та встановлювання тимчасових рамок для укладання різнокольорових мозаїчних сумішей у підлогу та архітектурні деталі. Улаштовування полімерцементно-піщаних підлог. Шліфування та полірування прямолінійної поверхні за допомогою механізованого інструменту. Улаштовування мозаїчного покриття плоских деталей архітектурного оформлення плінтусів гантелей поручнів тощо . 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час улаштовування мозаїчного покриття підлог та деталей архітектурного оформлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розплановування та провішування криволінійної поверхні; способи дозування барвників для отримання маси необхідного кольору; властивості каменю що застосовується для садженої мозаїки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мозаїстом 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання та ущільнювання опоряджувального мозаїчного шару на криволінійній поверхні. Нарізання з товстого скла лекальних жилок. Шліфування та полірування криволінійної поверхні. Ремонт мозаїчних підлог і архітектурних деталей. Улаштовування криволінійних мозаїчних архітектурних деталей. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування мозаїчного покриття та деталей архітектурного оформлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання та розплановування поверхні під художньо-декоративне облицювання; способи декоративного облицьовування за заданим рисунком або ескізом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-мозаїстом 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Художньо-декоративні мозаїчні покриття за заданими рисунком або ескізом. Улаштовування мозаїчного покриття за заданим рисунком з брухту мармуру полірованого граніту смальти тощо що укладаються безпосередньо на розчин саджена мозаїка . 41. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК Код КП-7132.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час облицювання керамічними скляними азбестоцементними та іншими плитками. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів що застосовуються для облицьовування плиткою; правила приготування розчину вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування плиток за розміром кольором та сортом. Приготування вручну відповідно до заданого складу розчинів сухих сумішей та мастик. Підготовляння поверхні основи під облицьовування плитками. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час облицювання керамічними скляними азбестоцементними та іншими плитками. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості соляної кислоти та допустиму міцність розчину; способи встановлювання та кріплення плиток; вимоги до якості облицювання; прийоми роботи з рівнем. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на будівництві підвищення кваліфікації і стаж роботи лицювальником-плиточником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування плитками на розчині суцільної прямолінійної поверхні стін з товщиною швів понад 2 мм та підлог за підготовленими маяками. Заповнювання розчином швів між плитками. Натягування та обмазування металевої сітки розчином. Улаштовування вирівнюючого шару. Розбирання плитки облицьованої поверхні. Перерубування та прирубування плитки з підточуванням кромок. Свердління отворів у плитках. Приготування розчинів і мастик для кріплення плиток. Приготування розчинів для промивання облицьованих поверхонь. Облицьовування підлоги плитами з литого каменю. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час облицьовування керамічними скляними азбестовими та іншими плитками. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розбивання провішування та промаячування горизонтальних та вертикальних поверхонь; способи установлювання та кріплення фасонних плиток; правила ремонту підлог та заміни облицьовувальних плиток; способи облицьовування склом "марбліт"; основи будови машин для вібровдавлювання плиток. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-плиточником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Провішування та промаячування під облицьовування прямолінійної поверхні. Облицьовування пілястр ніш та інших дрібних поверхонь. Облицьовування плитками на розчині та мастиках суцільних прямолінійних поверхонь стін з товщиною швів до 2 мм. Установлювання фасонних плиток карнизних плінтусних кутових . Укладання фризу простого рисунку з розміткою. Заміна облицьовувальних плиток. Ремонт плиткових підлог. Облицьовування поверхні стін склом "марбліт" та плитками із склокристаліту скломармуру. Облицьовування підлог із застосуванням машин для вібровдавлювання плиток. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи у процесі облицьовування керамічними - скляними азбестоцементними та іншими плитками. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання та розплановування під декоративне облицьовування та під облицьовування плитками криволінійної поверхні; способи декоративного облицьовування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-плиточником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Облицьовування стелі та криволінійної поверхні. Настилання підлог килимовою керамікою з розплановуванням поверхні під укладання за заданим рисунком. Розплановування поверхні та укладання фризу будь-якого рисунку. Декоративне облицьовування плитками. 42. ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПОЛІРУВАЛЬНИК Код КП-7132.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості абразивів та матеріалів що застосовуються під час шліфування й полірування природного каменю; послідовність шліфування й полірування каменю та черговість застосування абразивів; правила приготування мастик. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи каменотесом 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шліфування й полірування прямолінійних плит облицьовування каменю вручну. Шліфування й полірування облицювання підлог та стін вручну. Приготування гарячих та холодних мастик для склеювання каменю. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види способи та послідовність обробки каменю всіх порід; будову механізованого інструменту та правила роботи з ним; способи склеювання плит; вимоги до якості полірування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-полірувальником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шліфування й полірування облицювання прямолінійної поверхні механізованим інструментом. Шліфування й полірування прямолінійних фасонних деталей архітектурного оформлення карнизи наличники пояски поручні ручним та механізованим інструментом. Установлювання й заміна абразивів механізованого інструменту. Склеювання й мастикування плит. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час шліфування й полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи ремонту й закладання пошкоджених місць облицювання; основи будови стаціонарних та пересувних верстатів для шліфування та полірування природного каменю. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-полірувальником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шліфування й полірування облицювання криволінійної поверхні. Шліфування й полірування криволінійних та фасонних деталей архітектурного оформлення капітелі кулі вази заокруглення поручні балясини . Ремонт пошкодженого облицювання забивання каверн із застосуванням холодних та гарячих мастик. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час шліфування та полірування деталей архітектурного оформлення та облицьованої поверхні будівель споруд конструкцій різного призначення пам'яток історії культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та методи обробляння природного каменю різних видів; правила та способи ремонту пошкоджених місць облицювання; будову та правила експлуатації стаціонарних і пересувних верстатів для шліфування та полірування природного каменю механізованого та електричного інструменту; правила застосування та підбору абразивів; правила підбору та виготовляння мастик різних видів; правила та способи склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю; способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-полірувальником 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шліфування та полірування облицювання криволінійної поверхні зі складною конфігурацією будівель споруд конструкцій різного призначення пам'яток історії культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту. Шліфування та полірування кам'яних плит та деталей із природного каменю складної конфігурації на стаціонарних та пересувних верстатах. Шліфування та полірування криволінійних та фасонних деталей архітектурного оформлення складної конструкції колони аркові конструкції капітелі кулі вази заокруглення поручні балясини наличники пояски карнизи декоративні архітектурні деталі тощо механізованим та електричним інструментом. Склеювання кам'яних плит та архітектурних елементів із природного каменю. Ремонт пошкодженого облицювання та деталей архітектурного оформлення складної конструкції забивання тріщин каверн виправляння інших пошкоджень із застосуванням мастик різних видів. Підбирання та встановлювання абразивів на механізований та електричний інструмент. Підбирання та приготування мастик різних видів для склеювання архітектурних деталей та ремонту облицювання. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 43. ЛИЦЮВАЛЬНИК СИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ Код КП-7132.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну та облицювання синтетичними матеріалами й полімерними плитками іншими матеріалами індустріального виготовляння. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види матеріалів що застосовуються під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну синтетичних матеріалів полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення що застосовуються для облицьовування поверхні. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання основ від пилу за допомогою компресора. Грунтування основ пензлем. Розгортання рулонних матеріалів. Просіювання цементу вручну для приготування шпаклівок та мастик. Сортування та підбирання полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення. Знімання лінолеуму реліну полімерних плиток тощо. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й полімерними плитками іншими матеріалами індустріального виготовлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості матеріалів що застосовуються при улаштуванні наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну синтетичних матеріалів полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення що застосовуються для облицьовування поверхні; вимоги до основ під час улаштовування підлог та облицьовування поверхні; способи приготування синтетичної маси для наливних безшовних підлог холодних мастик для наклеювання рулонних матеріалів та для облицьовування поверхні синтетичними матеріалами й полімерними плитками; свердління отворів у полімерних плитках; способи варіння клею; способи розкроювання шпалер. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання маякових рейок за готовою розміткою. Укладання й розрівнювання підготовчого шару під час улаштовування наливних безшовних підлог. Приготування синтетичної маси й холодних мастик. Шпаклювання вручну основ для підлог. Свердління отворів у плитках. Обрізання крайки шпалер вручну. Нанесення клейової суміші на поверхню. Обклеювання стін папером. Варіння клею. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального виготовлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до якості матеріалів що застосовуються під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну гумового паркету синтетичних матеріалів полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення що застосовуються для облицювання поверхні; способи кріплення стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення; вимоги до якості наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму реліну гумового паркету й облицювання синтетичними матеріалами полімерними плитками деревоволокнистими плитами покритими емаллю; способи й прийоми укладання синтетичної маси під час улаштовування наливних безшовних підлог наклеювання рулонних матеріалів гумового паркету та під час облицьовування поверхні синтетичними матеріалами полімерними плитками стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення; способи зварювання швів лінолеуму; способи приготування гарячих мастик; будову та принцип роботи шпалерорізальної машини. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбивання й провішування поверхні основ для улаштовування підлог та облицьовування стандартними виробами й елементами індустріального виготовлення. Шліфування поверхні основ шліфувальною машиною. Улаштовування наливних безшовних підлог з одноколірної синтетичної маси. Приготування гарячих мастик. Наклеювання рулонних матеріалів й гумового паркету на основи підлог з розмічанням підганянням й прирізанням полотнищ. Настилання підлог звичайного малюнку з синтетичних лінолеумних релінових плиток та гумового паркету. Укладання насухо килимів з лінолеуму зварених розміром "на кімнату". Облицьовування плоскої поверхні синтетичною плиткою стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення. Зварювання швів лінолеуму. Улаштовування підлог з одноколірної ксилолітової маси або готових ксилолітових плиток. Встановлювання пластмасових плінтусів і поручнів. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальних машинах. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті. Видаляння плям на обклеєних поверхнях. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог підлог з лінолеуму й реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального виготовлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості барвників що застосовуються під час приготування синтетичних мас; способи підбирання колірного поєднання для одержання різноманітних відтінків синтетичних мас; способи та прийоми облицьовування криволінійної поверхні синтетичними матеріалами полімерними плитками стандартними опоряджувальними виробами й елементами індустріального виготовлення; способи та прийоми ремонту й заміни покриття з рулонних синтетичних матеріалів та гумового паркету; способи та прийоми ремонту поверхонь облицьованих синтетичними матеріалами полімерною плиткою стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 4 розряду не менше 1 років. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нанесення лицьового шару синтетичної маси під час улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог. Підбирання кольору та відтінків синтетичних мас за заданим рисунком. Наклеювання килимів лінолеуму зварених розміром "на кімнату". Настилання підлог складного рисунку за ескізами з синтетичної лінолеумної релінової плитки та гумового паркету. Улаштовування підлог з багатоколірної ксилолітової маси за заданим рисунком. Облицьовування криволінійної поверхні синтетичними полімерними плитками стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення. Заміна та ремонт покриття підлог з лінолеуму та реліну й облицьовування поверхні з полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення. Улаштовування тартанового покриття у спортивних спорудах. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування та ремонту наливних безшовних підлог підлог із лінолеуму і реліну облицьовування синтетичними матеріалами гумовим паркетом полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального виготовлення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та методи улаштовування наливних безшовних підлог підлог із лінолеуму реліну гумового паркету синтетичних матеріалів полімерних плиток стандартних опоряджувальних виробів та інших елементів індустріального виготовлення; правила використання барвників що застосовуються під час приготування синтетичних мас; правила та способи підбирання колірного поєднання для одержання різних відтінків синтетичних мас; правила та методи облицьовування криволінійної поверхні зі складною конфігурацією різними видами матеріалів та елементів індустріального виготовлення; правила та методи ремонту та заміни покриття з рулонних синтетичних матеріалів та елементів індустріального виготовлення; правила настилання підлог складного рисунку; правила та методи зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації; правила та методи приготування гарячих та холодних мастик різних видів; будову та правила експлуатації шпалерорізальної машини механізованого та електричного інструменту; способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нанесення лицьового шару синтетичної маси під час улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог зі складними орнаментом та малюнком. Підбирання кольору та відтінків синтетичних мас за заданим рисунком. Наклеювання килимів лінолеуму складної конфігурації зварених розміром "на кімнату". Настилання підлог особливо складного рисунку за ескізами із плиток та елементів різних видів гумового паркету. Улаштовування підлог із багатоколірної ксилолітової маси за заданим рисунком складної конфігурації. Облицьовування криволінійної поверхні складної конфігурації синтетичними полімерними плитками стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення за заданим рисунком. Заміна та ремонт покриття підлог із рулонних матеріалів та штучних елементів. Улаштовування тартанового покриття в спортивних спорудах та на спортивних майданчиках. Зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації. Розкроювання шпалер на верстаті за заданим рисунком. Розмічання та вирізання фігурних елементів покриття з використанням механізованого та електричного інструменту за заданим рисунком. Встановлювання пластмасових плінтусів і поручнів. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 44. ЛІПНИК АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ Код КП-7133.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння установлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів що застосовуються під час виготовлення моделей та ліпних архітектурних деталей; способи приготування клею формопласту скульптурної глини та гіпсових розчинів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Варіння клею та формопласту. Приготування скульптурної глини. Приготування за заданим складом розчинів мастил та паперово-клейової маси пап'є-маше . Заготовляння арматури клоччя та дранки. Знімання без зберігання ліпних архітектурних деталей із зачищанням основ. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час виготовляння установлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості матеріалів що застосовуються в роботі; будову гіпсових кускових та еластичних форм; способи підготовки невеликих глиняних моделей для знімання з них чорнових форм; способи виготовляння форм. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи ліпником архітектурних деталей 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння форм за гіпсовими моделями для невеликих плоских ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом. Виготовляння чорнових форм з глиняних або пластилінових моделей і відливання в цих формах гіпсових моделей або їх частин зі зніманням форм. Виготовляння гіпсових або цементних кускових форм. Виготовляння клейових або формопластових еластичних форм. Відливання та відбивання всіх розмірів гіпсових та цементних плоских й невеликих об'ємних виробів та ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом. Набивання невеликих плоских виробів з паперово-клейової маси з гладкою поверхнею або простим орнаментом. Установлювання невеликих плоских виробів й ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або простим орнаментом. Знімання ліпних архітектурних деталей невеликих розмірів з простим орнаментом і зберігання їх для відливання форм. Зачищання плоских виробів і ліпних архітектурних деталей з простим орнаментом. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час виготовляння встановлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову комбінованих форм з гіпсу й клею гіпсу й формопласту гіпсу й деревини; вимоги до якості виробів і ліпних архітектурних деталей; способи підготування великих глиняних моделей для знімання з них чорнових форм. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ліпником архітектурних деталей 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння форм з гіпсових моделей для відливання виробів та ліпних архітектурних деталей. Встановлювання плоских виробів великого розміру й ліпних архітектурних деталей з гладкою поверхнею або з простим орнаментом невеликих - з орнаментом середньої складності або складним. Установлювання об'ємних невеликих виробів з гладкою поверхнею або простим орнаментом та виробів великого розміру з гладкою поверхнею. Виготовляння комбінованих форм. Відливання відбивання та набивання виробів та ліпних архітектурних деталей усіх видів. Обробляння виробів усіх видів. Знімання ліпних архітектурних деталей з складним орнаментом або громіздких зі збереженням їх для відливання форм. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час виготовляння установлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання що застосовуються під час складного опоряджування приміщень та фасадів ліпними виробами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ліпником архітектурних деталей 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння чорнових форм з глиняних і пластилінових моделей відливання у чорнових формах гіпсових моделей або їх частин. Виготовляння гіпсових кускових комбінованих й еластичних форм. Установлювання виробів не зазначених у прикладах робіт 3 та 4 розрядів. Примітка. До невеликих плоских виробів належать: літери накладні висотою до 500 мм вінки діаметром до 500 мм вентиляційні решітки площею до 0 5 м2 герби висотою до 500 мм гірлянди довжиною по обгину до 750 мм картуші з найбільшим виміром до 500 мм листи довжиною до 750 мм маски-замки висотою до 500 мм лінійні вироби гладкі - сума висоти та виступу рельєфні - висота опуклі - висота по обгину до 500 мм розетки круглі - діаметр елептичні - півсума головних осей ромбічні - півсума діагоналей до 600 мм тригліфи висотою до 750 мм емблеми круглі діаметром до 500 мм емблеми портальні площею до 0 5 м2. До невеликих об'ємних виробів належать: вази висотою без плити до 250 мм балясини висотою до 750 мм вази з найбільшим виміром до 500 мм капітелі висотою до 250 мм краплі поштучні висотою до 500 мм кронштейни з найбільшим виміром до 500 мм модульйони з найбільшим виміром до 500 мм поручні довжиною до 1000 мм сухарі поштучні висотою до 500 мм тятиви довжиною до 1000 мм шишки висотою до 500 мм. Вироби розміри яких перевищують вищезазначені належать до виробів великого розміру. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує повний комплекс особливо складних і відповідальних робіт під час виготовлення установлювання та ремонту ліпних архітектурних деталей усіх видів скульптур на унікальних житлових громадських культових спорудах пам'ятках історії культури та архітектури. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання що застосовуються під час особливо складного опоряджування приміщень і фасадів будівель ліпними архітектурними деталями та скульптурами; правила та методи виготовляння форм з глиняних пластилінових гіпсових кускових еластичних паперово-клейових пап'є-маше комбінованих моделей; правила відливання відбивання та набивання виробів й архітектурних ліпних деталей усіх видів; правила роботи на висоті; методи контролю за дотриманням вимог до технології та якості робіт; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи ліпником архітектурних деталей 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння форм з глиняних пластилінових гіпсових кускових еластичних паперово-клейових пап'є-маше комбінованих моделей. Відливання відбивання та набивання особливо складних гіпсових моделей або їх частин виробів і ліпних архітектурних деталей усіх видів. Установлювання на висоті у складних умовах плоских та об'ємних архітектурних ліпних деталей великого розміру зі складним орнаментом і скульптур на унікальних житлових громадських культових спорудах пам'ятках історії культури та архітектури під час їх реставрації або відновлення. Знімання громіздких ліпних архітектурних деталей що мають складний орнамент зі збереженням їх для відливання форм. Обробляння та зачищання особливо складних архітектурних ліпних деталей усіх видів. Реставрація та відновлення існуючих ліпних архітектурних деталей та скульптур. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 45. МАЛЯР Код КП-7141.2 Спеціалізація МАЛЯР будівельні роботи 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час фарбування обклеювання та ремонту поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів й сумішей що застосовуються під час виконання малярних і шпалерних робіт; способи підготовлення поверхні для фарбування та обклеювання; найменування та призначення ручного інструменту та пристроїв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання поверхонь металевими шпателями скребками щітками ганчір'ям пилососом повітряним струменем з компресора. Згладжування поверхонь шліфувальними сітками наждачним папером пемзою тощо. Прооліфлювання окремих місць. Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином із приготуванням розчину. Зскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчищанням вибою. Запобігання розбризкуванню фарби на поверхню. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час фарбування обклеювання та ремонту поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості основних матеріалів і сумішей що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; основні вимоги до якості фарбування; будову механізмів для приготування та перемішування шпаклювальних сумішей; способи варіння клею; способи розкроювання шпалер. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізання сучків та засмолів із розшиванням тріщин. Приготування та перетирання шпаклювальних сумішей. Шпаклювання поверхонь вручну. Розрівнювання шпаклювальної суміші накиданої механізованим способом. Ґрунтування поверхонь пензлями валиками ручними фарбопультами. Шліфування обґрунтованих пофарбованих та прошпакльованих поверхонь. Покривання поверхонь лаками на бітумній основі вручну. Обрізання крайки шпалер вручну. Нанесення клейової речовини на поверхні. Обклеювання стін папером. Варіння клею. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час фарбування обклеювання та ремонту поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до якості матеріалів що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; вимоги до якості пофарбованих та обклеєних поверхонь; способи приготування фарбувальних сумішей для виконання малярних робіт; будову та правила експлуатації машин механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт крім агрегатів високого тиску ; будову та принцип дії шпалерорізальних машин; будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій розчинонасосів; вимоги до якості матеріалів що застосовуються під час виконання малярних шпалерних штукатурних робіт; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 3 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Шпаклювання профілювання та ґрунтування поверхонь механізованим інструментом. Фарбування поверхонь пензлями валиками ручними фарбопультами. Витягання фільонок без підтушовування. Фарбування за трафаретом в один тон. Приготування ґрунтувальних фарбувальних сумішей емульсій та паст за готовим складом. Обклеювання поверхонь стін шпалерами простими та цупкими або тканинами. Заміна шпалер що наклеєні внапусток. Фарбування поверхонь олійними та водоемульсійними фарбами. Фарбування скла олійною фарбою. Виведення плям на обклеєних поверхнях. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній машині. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті. Ґрунтування стиків та фарбування перил прогонових споруд ферм балок мостів та шляхопроводів. Очищання елементів від бруду іржі або старої фарби. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття стіновими панелями. Механізоване нанесення фарби на обштукатурені поверхні. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час фарбування обклеювання та ремонту поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску; способи підбирання фарбувальних сумішей розбіли підбарвлення ; будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску механічного електричного інструменту різних типів та призначення що використовується під час виконання малярних робіт; вимоги до якості матеріалів та якості виконання робіт; правила роботи на підмостках риштуванні драбинах; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 4 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Фарбування поверхонь механізованим інструментом та агрегатами високого тиску. Торцювання та флейцювання поверхонь. Витягування фільонок з підтушовуванням. Фарбування за трафаретом у два та більше тонів. Декоративне обробляння поверхні в один або декілька тонів. Фарбування прогонових споруд перил та оглядових пристроїв за 2 рази з приготуванням фарбувальних сумішей. Фарбування закладних деталей під час будівництва мостів та шляхопроводів. Ручне та механізоване нанесення фарбувальних сумішей на криволінійні поверхні. Обробляння поверхонь під деревину та камінь. Обробляння поверхонь стін за ескізами клейовими речовинами у два-чотири тони. Копіювання та вирізання трафаретів будь-якої складності. Складання фарбувальних сумішей необхідного тону з кількістю пігментів не більше чотирьох. Обробляння поверхні набризком кольоровим декоративним дрібняком. Обклеювання стін впритул високоякісними та деревними шпалерами дерматином тощо. Заміна шпалер наклеєних впритул. Обклеювання стелі шпалерами. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час фарбування художнього альфрейного опоряджування та ремонту поверхонь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію приготування фарбувальних сумішей різних видів; види розпису та шрифтів; способи підбирання та складання трафаретів; способи та прийоми розпису поверхонь; правила кольороутворення та прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічної взаємодії; вимоги до якості виконання малярних робіт; будову та правила експлуатації машин механізмів механізованого та електричного інструменту правила їх налагоджування; правила роботи на підмостках риштуванні драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 5 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Рельєфне та фактурне фарбування. Аерографічне опорядження поверхні. Орнаментальний розпис у декілька тонів. Об'ємний розпис. Розпис за рисунками та ескізами від руки та за припорохом. Складання тональної гами особливо складних фарбувальних складів за зразками. Декоративне лакування бронзування золочення та сріблення поверхонь. Фарбування металевих конструкцій прогонових споруд мостів та шляхопроводів. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 46. МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОЛОМА Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобетоноломом під час виконання робіт з руйнування бетонних залізобетонних споруд чи поверхонь з розробляння твердих мерзлих кам'янистих грунтів у ході реконструкції ремонту об'єктів будівництва або їх спорудження. Запобігає несправностям у роботі автобетонолома та усуває їх. Виконує щозмінне технічне обслуговування автобетонолома бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип дії технічні характеристики автобетонолома; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобетоноломом під час виконання складних робіт із руйнування бетонних залізобетонних виготовлених із природного каменю споруд конструкцій та поверхонь із розробляння мерзлих кам'янистих скельних твердих грунтів у ході спорудження ремонту та реконструкції об'єктів будівництва. Здійснює контроль за ходом виконання робіт згідно із технологією. Здійснює експлуатацію щозмінне технічне обслуговування автобетонолома. Усуває несправності в роботі автобетонолома бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автобетонолома; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту автобетонолома; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; вимоги до якості виконання робіт технологію виробничого процесу та методи контролю за ходом його виконання; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автобетонолома та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 47. МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобетононасосом під час подавання бетонної суміші до місця її укладання на будівництві об'єктів споруд різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування автобе-тононасоса бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автобетононасоса; причини виникнення способи виявлення несправностей та способи їх усунення; правила виконання бетонних робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує автобетононасосом продуктивністю до 40 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує автобетононасосом продуктивністю понад 40 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автобетоно-насоса та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 48. МАШИНІСТ АВТОВИШКИ ТА АВТОГІДРОПІДІЙМАЧА Код КП-8333.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автовишкою чи автогідропідіймачем під час підіймання людей на висоту для виконання опоряджувальних оздоблювальних елект-рифікаційних робіт тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автовишки чи автогідропідіймача; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння несправностей та способи їх усунення; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту автомобілів або будівельних машин. 4-й розряд Керує автовишкою чи автогідропідіймачем з висотою підіймання до 12 м включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту автомобілів або будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує автогідропідіймачами чи автовишками різних типів з висотою підіймання 15-25 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та автогідропідіймача і слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує автогідропідіймачем з висотою підіймання від 25 м до 35 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та автогідропідіймача і слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує автогідропідіймачем з висотою підіймання понад 35 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автовишки та автогідропідіймача і слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 49. МАШИНІСТ АВТОГРЕЙДЕРА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автогрейдером під час виконання планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг аеродромів інших лінійних та площинних подібних об'єктів. Виконує зрізання нерівностей часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту; планування поверхні під час улаштовування кавальєрів резервів і банкетів; спорудження насипів доріг та доріг з ґрунтовим покриттям; нарізання корита у земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі; нарізання кюветів; планування узбіч; планування ухилів з невисоких насипів і неглибоких виїмок земляного полотна; часткове переміщання підгортання розвалювання та планування сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи та одежі автомобільних доріг та інших подібних площинних об'єктів; поперечне переміщання та планування кам'янистих матеріалів у ході улаштовування поверхневих обробок чорними в'яжучими матеріалами; змішування сипких матеріалів з в'яжучими бітум цемент смоли під час улаштовування дорожньої основи та покривання способом змішування на дорозі; очищання проїжджої частини доріг площин від снігу у зимовий період. Виконує щозмінне технічне обслуговування автогрейдера бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автогрейдера; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин; апаратуру з автоматизації основних операцій керування. 5-й розряд Керує автогрейдером легкого типу масою до 9 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом грейдера причіпного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує автогрейдером середнього типу масою від 9 т до 18 т у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій та апаратурою автоматизації основних операцій керування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогрейдера або слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує автогрейдером важкого типу масою більше 18 т у тому числі апаратурою автоматизації основних операцій керування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогрейдера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 50. МАШИНІСТ АВТОГУДРОНАТОРА Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автогудронато-ром під час його наповнення в'яжучими рідинами транспортування та нагрівання рідини бітуму якщо вона охолола під час руху або зупинки; розливання самопливом або під тиском з рівномірним розподілом і точним регулюванням норм розливу в'яжучих рідин у ході будівництва доріг аеродромів інших лінійних та площинних подібних об'єктів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування автогудронатора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автогудронатора; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує автогудронатором з цистерною місткістю до 6000 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує автогудронатором з цистерною місткістю 6000 л і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогудрона-тора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Спеціалізація 51. МАШИНІСТ АВТОГУДРОНАТОРА дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує у ході будівництва доріг причіпним гудронатором під час його наповнення в'яжучими рідинами транспортування нагрівання рідини бітуму якщо вона охолола під час руху або зупинки розливу самопливом або під тиском в'яжучих рідин з рівномірним розподілом і точним регулюванням норм їх розливу. Виконує щозмінне технічне обслуговування трактора та причіпного гудронатора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності у роботі трактора та причіпного обладнання. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики трактора та причіпного гудронатора; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує причіпним гудронатором на колісному тракторі на пневматичних шинах з тяговим зусиллям 4-6 т потужністю до 73 кВт та цистерною місткістю до 6000 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом або машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд Керує причіпним гудронатором на колісному тракторі на пневматичних шинах з тяговим зусиллям більше 6 т потужністю від 73 кВт та цистерною місткістю понад 6000 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогудронатора та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 52. МАШИНІСТ АВТОКОМПРЕСОРА Код КП-8333.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автокомпресором під час виробляння стисненого повітря для забезпечення роботи пневматичних механізмів пневматичних механізованих інструментів та пристроїв. Виконує щозмінне технічне обслуговування автокомпресора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автокомпресора; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує автокомпресором продуктивністю до 3 м3/хв включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує автокомпресором продуктивністю 3 м3/хв і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автокомпресора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 53. МАШИНІСТ АВТОЯМОБУРА Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автоямобуром під час розробляння ям під стовпи для дорожніх знаків та огорож; для залізобетонних опор електромереж та ліній зв'язку кущів дерев та інших зелених насаджень; для буріння колодязних свердловин тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування автоямобура бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автоямобура; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та технічні вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує автоямобуром під час розробляння ям глибиною до 3 5 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує автоямобуром під час розробляння ям глибиною понад 3 5 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автоямобура та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 54. МАШИНІСТ АГРЕГАТУ БЕЗПОВІТРЯНОГО РОЗПИЛЕННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ Код КП-8332.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує агрегатом безповітряного розпилення високого тиску під час фарбування методом безповітряного розпилювання лакофарбовими матеріалами з в'язкістю до 100-300 с за ВЗ-4 . Виконує щозмінне технічне обслуговування агрегату бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики агрегату; правила експлуатації технічного обслуговування і ремонту; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастил і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 55. МАШИНІСТ БАРОВОЇ УСТАНОВКИ Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує баровими установками під час різання щілин у твердих та замерзлих грунтах. Виконує підземні роботи для: прокладання комунікацій у дорожньому покритті у ході підготовчих робіт та їх ремонту; улаштовування стрічкових фундаментів опор ліній електропередач зв'язку контактної мережі заміни трубопроводів під час ремонту тощо . Виконує інші роботи у твердому мерзлому грунті чи під дорожнім покриттям. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки яку обслуговує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки; причини виникнення несправностей способи їх виявляння та усунення; дані розроблюваних грунтів та покриття щодо можливості їх різання тощо; правила виконання робіт за призначенням та технічними можливостями установки; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям від 3 до 6 т потужністю від 43 до 73 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом барової установки 4 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує баровою установкою на тракторі з тяговим зусиллям 10 т і більше потужністю понад 73 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом барової установки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 56. МАШИНІСТ БЕТОНОЗМІШУВАЧА ПЕРЕСУВНОГО Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії під час виготовляння бетонної суміші на будівництві об'єктів різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування бетонозмішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики бетонозмішувача; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин. 3-й розряд Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним зі змішувальним барабаном об'ємом до 500 л або примусової дії до 550 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії зі змішувальним барабаном об'ємом від 500 до 1200 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 5-й розряд Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії зі змішувальним барабаном об'ємом 1200 л і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту будівельних машини 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 57. МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бетононасосною установкою під час подавання бетонної суміші для виконання бетонних робіт на будівництві об'єктів різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування бето-нонасосної установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки; причини виникнення способи виявляння і усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує бетононасосною установкою продуктивністю до 20 м3/год включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 5-й розряд Керує бетононасосною установкою продуктивністю від 20 до 40 м3/год включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетононасосної установки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 6-й розряд Керує бетононасосною установкою продуктивністю понад 40 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетононасоса та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 58. МАШИНІСТ БЕТОНОУКЛАДАЧА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бетоноукладачем у тому числі у складі комплексу дорожньо-будівельних машин під час швидкісного прокладання бетонного покриття магістральних доріг зльотних смуг аеродромів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування бетоноукладача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики бетоноукладача; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 6-й розряд Керує бетоноукладачем продуктивністю до 180 м3/год під час прокладання магістральних з бетонним покриттям доріг різних смуг та поверхонь. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетоноукладача або слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 7-й розряд Керує бетоноукладачем у тому числі у складі комплексу дорожньо-будівельних машин продуктивністю 180 м3/год і більше під час прокладання магістральних з бетонним покриттям доріг різних смуг та поверхонь. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетоноукладача та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 59. МАШИНІСТ БІТУМОПЛАВИЛЬНОЇ ПЕРЕСУВНОЇ УСТАНОВКИ Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бітумоплавильною пересувною установкою під час приготування ізоляційної бітумної мастики у польових умовах плавлення твердого бітуму та підігрівання його до певної температури змішування рідкого бітуму з наповнювачами та подавання готової мастики до бітумовоза у ході виконання ізоляційних робіт на магістральних трубопроводах тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики бітумоплавильної пересувної установки; способи виготовляння мастики; вимоги до якості робіт та продукції; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії; способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин електротехнічну справу. 5-й розряд Керує бітумоплавильною пересувною установкою з котлом місткістю до 3000 л включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 6-й розряд Керує бітумоплавильною пересувною установкою з котлом місткістю від 3000 до 8000 л включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бітумоплавильної пересувної установки або слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 60. МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА будівельні роботи Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бульдозером з тяговим зусиллям та потужністю що відповідають зазначеним нижче параметрам під час розробляння переміщання чи планування грунтів при улаштуванні: котлованів під будівлі та споруди; виїмок і насипів резервів кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг; зрошувальних і судноплавних каналів гребель захисних земляних дамб траншей для підземних комунікацій опор ліній електропередач і контактної мережі; водовідвідних кюветів нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо. Виконує зачищання планування грунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення озеленення територій транспортування грунтів автомобільними самоскидами землевізними візками скреперами гідромеханізованим способом шляхом намивання. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи розширювачі козирки відтулки зуби стабілізуючі пристрої різання грунтів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування бульдозера бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики монтаж і демонтаж бульдозера та навіяного устаткування до нього; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила розробляння та переміщання грунтів різних категорій на різній глибині у різних умовах у тому числі в складних обмежених умовах виробництва; правила шарового відсипання насипів та розробляння виїмок відсипання насипів і планування площ у тому числі на схилах за визначеними профілями та відмітками згідно з робочими кресленнями та позначками майстра; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу. 4-й розряд Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування під час виконання простих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 4-6 т потужністю від 43 до 73 кВт включно з усіма видами робочого устаткування під час виконання робіт середньої складності. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 10-15 т потужністю від 73 до 210 кВт з усіма видами робочого устаткування під час виконання складних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210-368 кВт у тому числі з електричним приводом з усіма видами робочого устаткування під час виконання особливо складних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Для машиніста бульдозера з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 8-й розряд Керує бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям понад 35 т потужністю 368 кВт і більше з дистанційним керуванням на підводних роботах та на особливо складних і відповідальних об'єктах будівництва в умовах діючих підприємств під час їх реконструкції тощо. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бульдозера 7 розряду та електрослюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Для машиніста бульдозера з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 61. МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ будівельні роботи Код КП-8332.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровою установкою під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин; виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буро-ін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та способи буріння ручний ударно-обертальний механічні: ударно-канатний колонковий вібраційний та шнековий буріння великодіаметрових свердловин ; призначення будову бурової установки; правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування; будову бурових щогл правила їх монтажу та демонтажу; технологію та вимоги до якості робіт; правила та способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах; технологічний процес виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; спорудження паль способом розкочування розсунення ґрунту без його виносу на поверхню ; технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання; особливості кожного технологічного процесу; методи цементації та бетонування свердловин; способи обробки промивальними розчинами; склад бетонних сумішей вимоги до бетону в літній і зимовий періоди; методи контролю за якістю бетону; способи підводного бетонування паль; види арматурних каркасів для різних типів паль марки арматурних сталей марки бетону; методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном; призначення характеристики види інструменту пристроїв і матеріалів що використовуються під час буріння свердловин вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов; правила й особливості буріння свердловин поблизу існуючих споруд та інженерних мереж; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів способи їх економії; правила виконання ловильних робіт; основи геології назви порід методи визначення їх міцності фізичних властивостей методи їх проходки гідрогеології електротехніки гідравліки пневматики назви гірських розробок; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних кроквяних ліквідаційних робіт; правила роботи з кресленнями; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування процесами: буріння з урахуванням геологічних умов появи непередбачених ускладнень стану бурового устаткування інструменту тощо ; виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; кріплення свердловин трубами; виконання інших робіт передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Монтаж демонтаж переміщення підготовка до роботи бурової установки виставлення та регулювання бурового устаткування вирівнювання й очищення місця для його установлення. Опускально-підіймальні роботи витягування труб. Вибір осьової сили частоти обертання інструменту кількості подачі глиняного розчину повітря для забезпечення оптимального режиму буріння. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни аварій та ускладнень у свердловинах. Здійснення підводного бетонування паль. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб бетононасосів. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Підбір бурового інструменту ковшових бурів коронок розширювачів шнеків заміна їх у процесі буріння. Зачищання вибою свердловин. Ловильні роботи. Обслуговування компресорів працюючих у комплексі з бурильними верстатами пересувних компресорів виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування участь у його ремонті. Заміна двигунів електродвигунів автоматів магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль. Монтаж демонтаж випробувальних стендів паль. Керування ліквідаційними роботами. Вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровими установками іноземного виробництва різних модифікацій з програмним забезпеченням типу LIEBHEER-941 LIEBHEER-961 STARLETTE-ST-7000 HAUSHERR HMB-125 KLEMM-MR-701 під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин; виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та способи буріння ручний ударно-обертальний механічні: ударно-канатний колонковий вібраційний та шнековий буріння великодіаметрових свердловин ; технологію та вимоги до якості робіт; будову призначення бурової установки правила програмного керування нею; правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування їх характеристики; будову бурових щогл правила їх монтажу та демонтажу; технологічні процеси облаштування буронабивних буроін'єкційних та струменево-ін'єкційних паль; спорудження паль способом розкочування розсунення ґрунту без його виносу на поверхню ; технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання; особливості кожного технологічного процесу правила та способи буріння й розширення свердловин у складних умовах; методи цементації бетонування свердловин; способи обробки промивальними розчинами; склад бетонних сумішей вимоги до бетону в літній і зимовий періоди методи контролю за якістю бетону способи підводного бетонування паль; види арматурних каркасів для різних типів паль; марки арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів марки бетону; методи встановлення каркасів у свердловину без бетону і заповнену бетоном; призначення характеристики види інструменту пристроїв та матеріалів що використовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; методи управління процесом буріння з урахуванням геологічних умов виникнення ускладнень в залежності від стану бурового обладнання та інструменту; умови та форми залягання опорних пластів; буріння свердловин поруч з існуючими спорудами його особливості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів способи їх економії; способи виконання ловильних робіт; основи геології назви порід методи визначення їх міцності фізичних властивостей методи їх проходки гідрогеології електротехніки гідравліки пневматики роботи з комп'ютером; назви гірських розробок; правила ведення первинної технічної документації; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила ведення кроквяних робіт; правила роботи з кресленнями; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж переміщення підготовка до роботи бурової установки виставлення та регулювання бурового устаткування вирівнювання й очищення місця для його установлення. Керування процесом буріння в залежності від геологічних умов появи ускладнень стану бурового устаткування інструменту кріплення свердловин трубами виконання інших робіт передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Опускально-підіймальні роботи витягування труб. Вибір осьової сили частоти обертання інструменту кількості подачі глиняного розчину повітря для забезпечення оптимального режиму буріння. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни аварій та ускладнень у свердловинах. Способи підводного бетонування паль. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб бетононасосів. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Підбір бурового інструменту ковшових бурів коронок розширювачів шнеків тощо заміна їх у процесі буріння. Зачищання вибою свердловин. Ловильні роботи. Обслуговування компресорів працюючих у комплексі з бурильними верстатами пересувних компресорів виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування участь у його ремонті. Заміна двигунів електродвигунів автоматів магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль монтаж демонтаж випробувальних стендів паль. Керування ліквідаційними роботами. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровими установками іноземного виробництва різних модифікацій з програмним забезпеченням типу LIEBHEER-941 LIEBHEER-961 STARLETTE-ST-7000 HAUSHERR HMB-125 KLEMM-MR-701 під час виконання особливо складних робіт: з буріння та розширення свердловин виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами на глибину понад 20 м з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов виникнення ускладнень стану бурового устаткування та інструменту. Контролює технічний стан бурової установки здійснює підготовку її до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та способи буріння ручний ударно-обертальний механічні: ударно-канатний колонковий вібраційний та шнековий буріння великодіаметрових свердловин ; технологію та вимоги до якості робіт; призначення будову правила програмного керування буровою установкою; правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування їх характеристики; будову бурових щогл правила їх монтажу та демонтажу; технологічні процеси облаштування буронабивних буроін'єкційних та струменево-ін'єкційних паль; спорудження паль способом розкочування розсунення ґрунту без його виносу на поверхню ; технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання; особливості кожного технологічного процесу; правила та способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах; методи цементації бетонування свердловин; способи обробки промивальними розчинами; склад бетонних сумішей вимоги до бетону в літній і зимовий періоди правила здійснення контролю за якістю бетону; способи підводного бетонування паль; види арматурних каркасів для різних типів паль; марки арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів марки бетону; методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном; призначення характеристики види інструменту пристроїв і матеріалів що використовуються під час буріння свердловин; вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід; методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту; умови та форми залягання опорних пластів; правила буріння свердловин поруч з існуючими спорудами та інженерними мережами; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів способи їх економії; способи виконання ловильних робіт; основи геології назви порід методи визначення їх міцності фізичних властивостей методи їх проходки гідрогеології гірських робіт електротехніки гідравліки пневматики; правила роботи з комп'ютером; назви гірських розробок; правила ведення первинної технічної документації; схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму; способи та правила ведення кроквяних робіт; правила роботи з кресленнями; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж переміщення підготовка до роботи бурової установки виставлення та регулювання бурового устаткування вирівнювання та очищення місця для його установлення. Керування процесом буріння в залежності від геологічних умов появи ускладнень стану бурового устаткування інструменту кріплення свердловин трубами виконання інших робіт передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами. Опускально-підіймальні роботи витягування труб. Вибір осьової сили частоти обертання інструменту кількості подачі глиняного розчину повітря для забезпечення оптимального режиму буріння. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни аварій та ускладнень у свердловинах. Способи підводного бетонування паль. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб бетононасосів. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки. Підбір бурового інструменту ковшових бурів коронок розширювачів шнеків тощо заміна їх у процесі буріння. Зачищання вибою свердловин. Ловильні роботи. Обслуговування компресорів працюючих у комплексі з бурильними верстатами пересувних компресорів виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування участь у його ремонті. Заміна двигунів електродвигунів автоматів магнітних пускачів. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль монтаж демонтаж випробувальних стендів паль. Керування ліквідаційними роботами. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 62. МАШИНІСТ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЇ САМОХІДНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бурильно-крановою самохідною машиною під час встановлення повітряних опор ліній електропередач зв'язку контактної мережі інших опор стовпів загорож та освітлення тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує; бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила буріння ям під опори та стовпи; правила встановлення в них опор стовпів тощо за допомогою крана чи машини; правила та інструкції щодо експлуатації технічного обслуговування та ремонту машини виконання вантажопідйомних робіт під час встановлення опор стовпів тощо; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 63. МАШИНІСТ ВАКУУМНОЇ УСТАНОВКИ Код КП-8163.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує вакуумною установкою під час створення від'ємного тиску повітря для відсмоктування вологи пилу розвантаження пиловидних матеріалів цементу гіпсу алебастру тощо . Виконує щозмінне технічне обслуговування вакуумної установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення способи виявляння і усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; норми витрат енергоресурсів та мастильних матеріалів і способи їх економії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних машин 4 розряду не менше 1 року. 64. МАШИНІСТ ВІБРОВДАВЛЮВАЛЬНОГО ЗАНУРЮВАЧА ПАЛЬ САМОХІДНОГО Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує вібровдавлювальним занурювачем паль під час занурювання легких середніх і важких дерев'яних залізобетонних та металевих паль у ході будівництва об'єктів та різних інженерних споруд з пальовими фундаментами зондування грунтів створення шпунтів та їх висмикування. Виконує щозмінне технічне обслуговування занурювача паль бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики занурювача паль; правила та інструкції щодо монтажу демонтажу експлуатації занурювача паль; технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує вібровдавлювальним занурювачем паль самохідним з двигуном потужністю 73 кВт включно та тяговим зусиллям 4-6 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом 5 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин не менше 1 року. 6-й розряд Керує вібровдавлювальним занурювачем паль самохідним на спеціальному шасі з двигуном потужністю понад 73 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи машиністом вібровдавлювального занурювача паль самохідним 5 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин не менше 1 року. 65. МАШИНІСТ ВІБРОЗАНУРЮВАЧА БЕЗКОПРОВОГО Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує віброзанурювачем безкопровим віброударною електричною машиною з масою ударної частини до 1 7 т з копром чи віброударним шпунтовисмикувачем під час занурювання паль легких середніх і важких дерев'яних залізобетонних і металевих та шпунтів тощо у ході спорудження пальових фундаментів шпунтових завіс зондування грунтів та висмикування шпунтів. Виконує щозмінне технічне обслуговування віброзанурювача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції з монтажу та демонтажу віброзанурювача технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення несправностей та способи їх виявляння і усунення; режими змащування; норми витрат електроенергії паливних мастильних матеріалів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом вантажопідіймальної машини або одноковшового екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує віброзанурювачем безкопровим віброударною електричною машиною з масою ударної частини понад 1 7 т з копром чи віброударним шпунтовисмикувачем під час занурювання паль важких залізобетонних і металевих та шпунтів тощо у ході спорудження пальових фундаментів шпунтових завіс зондування ґрунтів та висмикування шпунтів. Здійснює контроль за ходом технологічного процесу. Виконує щозмінне технічне обслуговування віброзанурювача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машин і механізмів якими керує правила їх експлуатації технічного обслуговування та ремонту; правила й інструкції з монтажу та демонтажу віброзанурювача; технічні вимоги до якості робіт технологію процесу та методи контролю за ходом його виконання; причини виникнення несправностей та способи їх виявляння і усунення; режими змащування; норми витрат електроенергії паливних мастильних матеріалів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом віброзанурювача безкопрового 5 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки ІІІ. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує віброзанурювачем безкопровим іноземного виробництва з програмним забезпеченням та дистанційним керуванням з усіма видами змінного устаткування до нього віброударною гідравлічною машиною з копром віброударним шпунтовисмикувачем вібратором типу MULLER MS 50 HHF у ході спорудження пальових фундаментів шпунтових завіс зондування ґрунтів та висмикування шпунтів. Здійснює точний контроль за ходом технологічного процесу. Виконує щозмінне технічне обслуговування віброзанурювача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машин якими керує та змінного устаткування; правила їх експлуатації технічного обслуговування та ремонту; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; правила й інструкції з монтажу та демонтажу віброзанурювача; технічні вимоги до якості робіт; технологію процесу та методи контролю за ходом його виконання; причини виникнення несправностей і способи їх виявляння та усунення; режими змащування; норми витрат електроенергії паливних мастильних матеріалів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом віброзанурювача безкопрового 6 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки III. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 66. МАШИНІСТ ГІДРОМОНІТОРНО-ЕЖЕКТОРНОГО ПЛАВУЧОГО НЕСАМОХІДНОГО СНАРЯДА Код КП-8332.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує гідромоніторно-ежекторним плавучим несамохідним снарядом під час розробляння грунту у ході днопоглиблювальних робіт; споруджування насипів та дамб; вимивання котлованів каналів бюветів; намивання площ добування піску його збагачення та сортування; очищання водойм інших гідромеханізованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування снаряда бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики снаряда; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції щодо експлуатації монтажу демонтажу технічного обслуговування снаряда технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів електричної енергії та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 67. МАШИНІСТ ГІДРОСІВАЛКИ САМОХІДНОЇ Код КП-8332.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує гідросівалкою під час зрошування пилу з щебеню піску при приготуванні сумішей для розчинів бетону тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування гідросівалки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики гідросівалки; вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила експлуатації та технічного обслуговування і ремонту; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля або трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 68. МАШИНІСТ ГРЕЙДЕРА-ЕЛЕВАТОРА Код КП-8332.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує напівпричіпним або навісним грейдер-елеватором під час копання грунтів та відсипання їх у лінійні насипи відвали або у транспортні засоби у ході спорудження дорожніх та інших насипів; поздовжніх виїмок з відсипанням грунту за верхні бровки та каналів у напівнасипах-напіввиїмках. Виконує щозмінне технічне обслуговування грейдер-елеватора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики грейдер-елеватора; вимоги до якості виконуваних робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом автогрейдера або бульдозера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 69. МАШИНІСТ ГРЕЙДЕРА ПРИЧІПНОГО Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує грейдером причіпним під час виконання планувальних та профілювальних робіт у ході будівництва доріг аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Улаштовує дорожні насипи резерви грунтові дороги з боковими кюветами. Споруджує основу дорожньої одежі корита для доріг і розподіляє у ньому кам'яні матеріали. Виконує щозмінне технічне обслуговування грейдера причіпного бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики грейдера; вимоги до якості робіт; правила експлуатації технічного обслуговування і ремонту; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних машин. 4-й розряд Керує грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 кВт та ножем довжиною до 3000 мм без подовжувача . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям 4-10 т потужністю до 100 кВт та ножем довжиною понад 3000 мм без подовжувача . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом грейдера причіпного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 70. МАШИНІСТ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТА БЕЗКОПРОВОГО Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дизель-молотом різної потужності на безкопрових установках під час забивання різних паль у ході спорудження пальових фундаментів шпунтів тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування дизель-молота бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики дизель-молота; правила й інструкції з монтажу та демонтажу експлуатації технічного обслуговування та ремонту; технічні вимоги до якості виконуваних робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 71. МАШИНІСТ ДРЕНАЖНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дренажною машиною під час виконання дренажних робіт різними способами з укладанням гончарних пластмасових труб ізоляцією їх фільтрувальним матеріалом і наступним засипанням в осушувальних системах. Виконує щозмінне технічне обслуговування дренажної машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила експлуатації технічного обслуговування ремонту; способи виконання робіт вимоги до їх якості; режими змащування; причини виникнення способи виявляння і усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 72. МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО. 73. МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА РОТОРНОГО. Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує екскаваторами відповідно до зазначених нижче параметрів одноковшовими поздовжнього копання траншейними дреноукладаль-ними каналокопальними радіальними ланцюговими та роторними або планувальниками під час розробляння грунтів у ході: будівництва об'єктів і споруд різного призначення автомобільних і залізничних доріг різних каналів гребель захисних земляних дамб інших аналогічних за складністю виконання споруд; улаштування виїмок насипів резервів кавальєрів і банкетів котлованів під фундаменти опор ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій водовідвідних кюветів нагірних і забанкетних канав; проходки гірничих виробок тощо. Застосовує змінне робоче устаткування. Виконує роботи: з розробляння грунтів вище або нижче рівня стояння машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких та кускових матеріалів планування поверхонь копання колодязів чищення ставків; грейферні навантажувальні та монтажно-кранові; із забивання паль; з руйнування та розрушення твердих і мерзлих грунтів різання мерзлих грунтів утворення щілин методом "стіна в грунті" прокладання дренів тощо. Виконує щозмінний огляд технічне обслуговування машини та її робочих органів бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики машини якою керує принцип роботи механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої а також гальмівної й контрольно-захисної систем; причини виникнення несправностей і способи їх усунення; правила розробляння грунтів різних категорій на різній глибині забою як нижче так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра; умови пальового кріплення рестелів мереж підземних комунікацій; правила застосування та використання змінного робочого устаткування; монтаж і демонтаж робочого устаткування; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю до 0 25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує: екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю до 0 25 м3 з усіма видами змінного робочого устаткування; екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0 25 до 0 4 м3 з одним двома видами змінного робочого устаткування; екскаватором поздовжнього копання з ковшем місткістю до 20 л ланцюговим роторним дреноукладачем з глибиною копання траншей до 3 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує: екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0 4 до 1 6 м3 включно з усіма видами змінного та основного устаткування прямою та зворотною лопатою драглайном грейфером краном копром ; екскаватором поздовжнього копання з ковшем місткістю 20 л і більше ланцюговим роторним дреноукладачем скребковим та ковшовим з глибиною копання 3 м і більше а також з устаткуванням для розробляння мерзлих грунтів барові робочі органи спеціальне скребкове тощо ; планувальником усіх видів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує: екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей глибиною 20-40 м виключно за методом "стіна в грунті" з ковшем місткістю 1 6-2 5 м3; екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 2 до 4 м3 виключно з усіма видами основного та змінного устаткування; екскаватором одноковшовим з робочим устаткуванням для виробництва буронабивних паль; екскаватором поздовжнього копання роторним траншейним потужністю 147-185 кВт включно під час розробляння грунтів для осушувальних та зрошувальних каналів або копання траншей для трубопроводів з навісними узбіччями; екскаватором двороторним та шнекороторним з глибиною копання до 2 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд Керує: екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей глибиною понад 40 м за методом "стіна в грунті" з відповідним устаткуванням; екскаватором одноковшовим з місткістю ковша від 4 м3 і більше; екскаватором роторним стріловим потужністю 185-220 кВт з висотою та глибиною копання відповідно 5-7 5 і 2-3 5 метрів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Примітки: 1. Помічники машиністів які призначаються за вимогами обслуговування машини тарифікуються на один розряд нижче від машиніста. 2. Машиністи і їх помічники що виконують інші роботи не передбачені цією характеристикою тарифікуються відповідно • до вимог випусків 01 04 ДКХП. 3. Машиністи які керують екскаваторами іноземного виробництва тарифікуються за розрядом вищим на один ніж ті що керують аналогічними вітчизняними машинами. 4. Для машиністів екскаваторів з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 74. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ЗЕМЛЕСОСНИХ ПЛАВУЧИХ НЕСАМОХІДНИХ СНАРЯДІВ ТА ГРУНТОНАСОСНИХ УСТАНОВОК Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електричним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок під час розробляння грунту землесосними снарядами та грунтонасосними установками у ході днопоглиблювальних робіт; спорудження насипів та дамб вимивання котлованів каналів бюветів; намивання площ добування піску тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування електричного устаткування установок снарядів агрегатів та механізмів бере участь у їх плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установок агрегатів і механізмів якими керує; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції з експлуатації монтажу і демонтажу технічного обслуговування і ремонту електричних агрегатів і механізмів; технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу. 4-й розряд Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю до 1000 м3/год включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 5-й розряд Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю від 1000 до 3000 м3/год включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4 розряду та електрослюсарем з ремонту електричних машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 6-й розряд Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю від 3000 до 4000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів і грунтонасосних установок та електрослюсарем з ремонту електричних машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 7-й розряд Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю понад 4000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних станцій та електрослюсарем з ремонту електричних машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. Примітки: 1. Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на один від машиніста з яким працює. 2. Змінні машиністи і помічник машиніста повинні мати кваліфікаційну групу з електричної безпеки на одну групу нижче від машиніста. 75. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕСУВНОГО АГРЕГАТУ З ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Код КП-8161.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електрозварювальним агрегатом пересувним з двигуном внутрішнього згоряння під час зварювальних робіт у польових умовах. Виконує щозмінне технічне обслуговування агрегату бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики електрозварювального агрегату; правила експлуатації технічного обслуговування ремонту; способи зварювання металів та вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 3-й розряд Керує електрозварювальним агрегатом пересувним з потужністю двигуна внутрішнього згоряння до 37 кВт та зварювальним струмом 75-320 А. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна освіта. Підготовка безпосередньо на виробництві без вимог до стажу роботи машиністом. Стаж роботи електрослюсарем з ремонту електричних машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує електрозварювальним агрегатом пересувним з потужністю двигуна внутрішнього згоряння понад 37 до 73 кВт та зварювальним струмом 120-600 А. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом зварювального агрегату та електрослюсарем з ремонту електричних машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 5-й розряд Керує електрозварювальним пересувним агрегатом з двигуном внутрішнього згоряння від 73 до 110 кВт та зварювальним струмом 100-300 х 2А. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього згоряння та електрослюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 6-й розряд Керує електрозварювальним пересувним агрегатом з потужністю двигуна 110 кВт і більше та зварювальним струмом 300-1200 А під час автоматизованого зварювання у польових умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього згоряння та електрослюсарем з ремонту електричних машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 76. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОЛЕБІДКИ Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує різними за призначенням та потужністю електролебідками під час виконання підіймально-вантажних та монтажних робіт розвантажування навантажування вантажів монтаж устаткування окремих будівельних конструкцій та їх елементів . Виконує щозмінне технічне обслуговування електролебідки бере участь її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики електролебідки; правила виконання підіймально-вантажних і монтажних робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат електричної енергії мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 2-й розряд Керує однобарабанними електричними лебідками під час виконання навантажувально-розвантажувальних підіймальних робіт протягування кабелів підземних комунікацій електропередач та зв'язку з тяговим зусиллям лебідок до 5 т включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 3-й розряд Керує багатобарабанною електролебідкою під час виконання простих монтажних робіт з тяговим зусиллям до 5 т включно і підіймально-вантажних робіт з тяговим зусиллям до 12 5 т включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує багатобарабанною електролебідкою та лебідкою з двигуном внутрішнього згоряння з тяговим зусиллям від 12 5 т до 15 т включно на монтажних роботах середньої складності монтаж щогл легких мостових та козлових кранів іншого устаткування . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. У разі керування лебідкою з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 5-й розряд Керує багатобарабанною електролебідкою усіх типів під час виконання складних монтажних робіт із застосуванням якорів падаючих щогл стояків підтягування підошви устаткування що монтується тощо а також під час монтажу веж велико-обсяжних частин споруд важких мостових та козлових кранів галерей тощо з складними такелажними пристроями. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. У разі керування лебідкою з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 77. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8161.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електростанцією пересувною під час вироблення електричної енергії на об'єктах будівництва у разі відсутності електричної енергії від загальної мережі. Виконує щозмінне технічне обслуговування електростанції бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики електростанції; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; електротехнічну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю до 37 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 5-й розряд Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю від 37 до 110 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електростанції пересувної та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 6-й розряд Керує електростанцією пересувною з двигуном потужністю понад 100 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електростанції пересувної та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 5. 78. МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення за переліком що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг сортувальних гірок блокування та централізації систем на залізничному транспорті тощо. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування залізнично-будівельних машин. Виявляє й усуває несправності у їх роботі перевіряє справність систем і вузлів. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машин що обслуговує. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції щодо її монтажу та демонтажу експлуатації та ремонту; способи виявляння причин несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії сорти та властивості масел палива що застосовуються правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення колійних робіт сигналізації руху поїздів та маневрової роботи; правила технічної експлуатації залізничних доріг; технічні вимоги до виконання залізнично-будівельних робіт та їх якості; слюсарну та електротехнічну справи будівельних чи інших подібних за складністю машин та правила експлуатації електричних установок. 4-й розряд Керує ланкорозшивальною машиною під час спорудження та ремонту верхньої споруди залізничних колій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією З розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує: вирівнювально-підбивально-оздоблювальною машиною окремі робочі вузли механізми та дизель-генераторна силова установка ; думпкаром; ланкоскладальною і розкладальною роз'єднувальною машиною окремі вузли і механізми ; колієпідіймачем; колійною стругою; рейкоукладальником; рихтувальною машиною знімною ; снігозбиральною та збиральною колійною машиною без електричного керування; укладальником вузької колії; укладальником широкої колії вантажопідіймальна та тягова лебідка укладального або навантажувального крана ; хопер-дозатором; щебенеочищувальною баластоочищувальною машиною окремі робочі вузли механізми та силові установки . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує: баластувальною машиною; вирівнювально-підбивально-оздоблювальною машиною; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; колійною рейкозварювальною машиною; котлованокопачем; ланкоскладальною і ланкорозкладальною машиною на коліях з рейками важкого типу; машиною для кріплення і змащування клемних і закладних болтів; укладальником широкої колії лебідка для перетягування пакетів рейкових ланок і пересування моторної платформи ; рихтувальною машиною крім знімної ; щебенеочищувальною машиною; шпалопідбивальною машиною. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення планувальником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних переводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуумним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною машиною обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками та програмним забезпеченням що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг сортувальних гірок систем автоматики та телемеханіки руху поїздів тощо. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування залізнично-будівельної машини якою керує виявляє й усуває несправності у її роботі перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем. Контролює технічний стан машини якою керує здійснює підготовку її до роботи. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини якою керує. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції щодо монтажу демонтажу експлуатації та ремонту машини; правила програмного керування машиною основи роботи з комп'ютером; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виявлення причин несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії сорти та властивості мастил палива що застосовуються правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт; правила технічної експлуатації залізничних доріг технологію виконання складних залізнично-будівельних робіт та вимоги до якості робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин і правила експлуатації електричних установок; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення планувальником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних переводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуумним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною машиною обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками програмним забезпеченням що застосовуються під час виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг сортувальних гірок систем автоматики та телемеханіки руху поїздів тощо. Контролює технічний стан машини якою керує здійснює підготовку її до роботи. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування машини якою керує виявляє й усуває несправності у її роботі перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини якою керує. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення технічні характеристики машини якою керує; правила та інструкції з монтажу демонтажу експлуатації та ремонту машини; правила програмного керування машиною правила роботи з комп'ютером; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; причини виникнення способи виявлення та усунення експлуатаційних несправностей машини; норми витрат паливних мастильних матеріалів та електричної енергії сорти та властивості мастил палива що застосовуються правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення робіт; правила технічної експлуатації залізничних доріг; технологію виконання особливо складних і відповідальних залізнично-будівельних робіт та вимоги до якості робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин та правила експлуатації електричних установок електронних систем; правила та норми з охорони праці лід час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Базова професія: МАШИНІСТ ЗАЛІЗНИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Код Кп-8332.2 Спеціалізація МАШИНІСТ КАБЕЛЕПРОКЛАДАЧА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ХОДУ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує кабелепрокладачем на залізничному ходу під час безтраншейного прокладання кабелів у тіло земляного залізничного полотна в складі кабелепрокладального залізничного поїзду зв'язку. Здійснює технічний огляд кабелепрокладача підготовку його до роботи заправляння паливом. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування кабелепрокладача. Виконує електрослюсарні електротехнічні механічні роботи з поточного ремонту кабелепрокладача. Виявляє та усуває несправності в роботі кабелепрокладача перевіряє роботу вузлів агрегатів гідравлічних систем та електрообладнання. Бере участь у плановому запобіжному ремонті кабелепрокладача. Монтує демонтує обладнання на кабелепрокладачі. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює рихтування колії. Забезпечує безпечні умови руху кабелепрокладача та безпеку робітників. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення принцип роботи технічні характеристики кабелепрокладача; правила та методи здійснення контролю за роботою обладнання та технологією виконання повного комплексу робіт згідно із технічними вимогами та робочими кресленнями; методи рихтування колії; правила та інструкції щодо монтажу демонтажу експлуатації і ремонту обладнання; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування механізмів; норми витрат паливних мастильних матеріалів та електричної енергії способи їх економії; сорти та властивості мастил палива що застосовуються правила їх зберігання; правила та способи виконання електрослюсарних електротехнічних механічних робіт із ремонту кабелепрокладача; правила проведення монтажу демонтажу обладнання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт; правила технічної експлуатації залізничних доріг; технологію виконання робіт та вимоги до якості робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин; правила експлуатації електричних установок; правила роботи з контрольно-вимірювальними приладами; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. 4-й розряд КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. 5-й розряд КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 4 розряду – не менше 1 року. 6-й розряд КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Примітка – Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на один від машиніста. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. МАШИНІСТ ЗЕМЛЕРИЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Код КП-8414 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами що зазначені нижче. Виконує землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю до 0 25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого устаткування розробляння ґрунтів; копання котлованів під фундаменти об'єктів будівництва траншей; навантажування сипких матеріалів; чищення водойм; руйнування та розпушування ґрунтів ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до З т потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування розробляння та переміщання ґрунтів під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди виїмок насипів; зачищання планування ґрунтів під час виконання підготовчих робіт ; у разі керування скрепером причіпним до трактора потужністю до 43 кВт включно з тяговим зусиллям до 3 т і місткістю ковша 2 25 м3 і більше розробляння набирання транспортування навантажування в транспортні засоби ґрунту ; у разі керування грейдером причіпним до трактора потужністю до 43 кВт з тяговим зусиллям до 3 т і ножем без подовжувача довжиною до 3000 мм планувальні та профілювальні роботи; зрізання нерівностей площин; часткове поперечне та поздовжнє переміщання ґрунту; спорудження насипів доріг із ґрунтовим покриттям; планування невисоких насипів і неглибоких виїмок земляного полотна; часткове переміщання та розвалювання ґрунтів; очищання автомобільних доріг площин від снігу в зимовий період . Виконує щозмінне технічне обслуговування та підготовку машини якою керує до роботи. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови принцип роботи машини якою керує правила її експлуатації та технічного обслуговування; правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; принцип роботи гальмівної механічної гідравлічної та контрольно-захисної систем; правила заправлення машини норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; правила розроблення ґрунтів; правила набирання переміщання та розподілу ґрунтів; правила відсипання насипів та планування площин; правила виконання землерийно-будівельних робіт із дотриманням визначених профілів за позначками майстра; правила та способи виконання робіт із дотриманням вимог до якості робіт; слюсарну справу з поточного ремонту машини якою керує причини виникнення та способи виявлення несправностей у її роботі; правила розбирання вузлів; правила заміни окремих частин і деталей; відомості про допуски посадки квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; правила простого слюсарного оброблення деталей та вузлів; призначення та правила роботи з ручним та механізованим слюсарним інструментом контрольно-вимірювальними приладами; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами що зазначені нижче. Виконує землерийно-будівельні роботи середньої складності: у разі керування екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю до 0 25 м3 з усіма видами змінного робочого устаткування або екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0 25 до 0 4 м з одним двома видами змінного робочого устаткування розробляння ґрунтів у ході будівництва об'єктів і споруд автомобільних доріг гідротехнічних каналів захисних земляних дамб; улаштовування виїмок насипів котлованів під фундаменти будівель та споруд; копання траншей для прокладання підземних інженерних комунікацій; навантажування сипких та кускових матеріалів; планування поверхонь; руйнування та розпушування твердих і мерзлих ґрунтів тощо ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 4 – 6 т потужністю від 43 до 73 кВт включно з усіма видами робочого устаткування розробляння та переміщання ґрунтів під час улаштовування котлованів під фундаменти будівель та споруд; виїмок насипів у ході будівництва автомобільних доріг простих гідротехнічних споруд; зачищання та переміщання ґрунтів під час виконання підготовчих робіт ; у разі керування скрепером причіпним до трактора потужністю від 43 до 73 кВт включно з тяговим зусиллям відповідно 3 – 6 т і місткістю ковша 2 25 м3 і більше розробляння транспортування набирання ґрунту під час улаштовування виїмок насипів у ході будівництва автомобільних доріг гідротехнічних споруд ; у разі керування грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям 4 – 10 т потужністю до 100 кВт і ножем без подовжувача довжиною понад 3000 мм автогрейдером легкого типу масою до 9 т планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва автомобільних доріг; поперечне та поздовжнє переміщання ґрунту; нарізання корита у земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі; планування насипів і виїмок земляного полотна; переміщання підгортання розвалювання та планування сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи автомобільних доріг тощо . Виконує щозмінне технічне обслуговування та технічний огляд машини якою керує. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Перевіряє роботу вузлів та агрегатів машини. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи машини якою керує правила її експлуатації та технічного обслуговування; принцип роботи гальмівної механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої та контрольно-захисної систем; правила застосування та використання змінного робочого устаткування; правила застосування контрольно-вимірювальних приладів пристроїв та інструментів; правила монтажу та демонтажу робочого та навісного устаткування; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; правила набирання переміщання та розподілу ґрунтів різних категорій; правила шарового відсипання насипів та планування площ; правила виконання землерийно-будівельних робіт із дотриманням визначених профілів та позначок за робочими кресленнями та позначками майстра; правила та способи виконання робіт згідно з технологічним процесом вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів механізмів агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини якою керує; методику та режими випробувань агрегатів; правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту вузлів та агрегатів; технічні умови на ремонт випробування та здавання в експлуатацію вузлів агрегатів; правила виконання ремонту збирання та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей; систему допусків і посадок квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; правила виконання слюсарного оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв; способи повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; будову випробувальних стендів; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного слюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду –не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами що зазначені нижче. Виконує складні землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0 4 до 1 6 м3 включно з усіма видами змінного та основного устаткування: прямою та зворотною лопатою драглайном грейфером краном копром розробляння ґрунтів під час будівництва та ремонту об'єктів і споруд різного призначення залізниць автомобільних доріг; улаштовування виїмок насипів резервів кавальєрів і банкетів котлованів під опори ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для улаштовування водовідвідних кюветів та канав; копання колодязів; грейферні навантажувально-розвантажувальні транспортні роботи; різання мерзлих ґрунтів; забивання паль тощо ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 10 – 15 т потужністю від 73 до 210 кВт з усіма видами робочого устаткування розробляння та планування ґрунтів у ході улаштовування котлованів; резервів кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту залізниць автомобільних доріг зрошувальних і судноплавних каналів гребель захисних земляних дамб траншей для підземних інженерних комунікацій; планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення озеленення територій ; у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю до 210 кВт з тяговим зусиллям 10- 15 т та пристроєм стабілізації різання ґрунту або скрепером самохідним потужністю від 73 до 118 кВт з місткістю ковша до 10 м3 розробляння та розподіл по площі ґрунту під час улаштовування резервів кавальєрів у ході будівництва автомобільних доріг різного призначення судноплавних та зрошувальних каналів земляних дамб розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ із використанням стабілізуючих пристроїв різання ґрунтів або без них ; у разі керування автогрейдером середнього типу масою від 9 до 18 т у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій керування планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва шосейних та магістральних автомобільних доріг аеродромів інших подібних лінійних та площинних об'єктів; планування поверхні під час улаштовування кавальєрів резервів і банкетів; спорудження насипів автомобільних доріг; нарізання корита у земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі автомобільних доріг; нарізання кюветів; планування узбіч; поперечне переміщання та планування кам'янистих матеріалів у ході улаштовування поверхневого обробляння чорними в'яжучими матеріалами; змішування сипких матеріалів із в'яжучими матеріалами бітум цемент смоли під час улаштовування дорожньої основи та покривання способом змішування на дорозі . Здійснює контроль за технологічним процесом виконання робіт. Здійснює експлуатацію щозмінне технічне обслуговування технічний огляд підготовку до роботи машини та її робочих органів. Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини. Виявляє та усуває несправності в роботі машини перевіряє роботу вузлів агрегатів гідравлічних систем. Бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики машини якою керує правила її експлуатації технічного обслуговування огляду та ремонту; принцип роботи систем та апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила застосування контрольно-вимірювальних спеціальних та універсальних приладів пристроїв та інструментів; правила розроблення ґрунтів різних категорій на різній глибині забою нижче та вище рівня стояння машини; правила набирання переміщання та розподілу ґрунтів різних категорій на різній глибині у різних умовах у тому числі в складних обмежених умовах виробництва; способи та правила різання мерзлих ґрунтів; правила виконання пальових грейферних навантажувально-розвантажувальних робіт; правила поверхневого оброблення чорними в'яжучими матеріалами та змішування сипких матеріалів із в'яжучими матеріалами; слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту машини якою керує; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів механізмів агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини якою керує; методику та режими випробувань агрегатів; правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту агрегатів вузлів та електроустаткування; технічні умови на ремонт випробування та здавання в експлуатацію вузлів агрегатів електричного устаткування; правила виконання ремонту та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей; правила з'єднування та паяння проводів їх ізолювання та заміни ушкоджених ділянок; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення первинної технічної документації; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду –не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами що зазначені нижче. Виконує особливо складні землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю від 2 до 4 м3 виключно з усіма видами основного та змінного устаткування екскаватором одноківшовим з робочим устаткуванням для виробництва буронабивних паль або екскаватором одноківшовим для копання щілинних траншей глибиною 20 – 40 м з ковшем місткістю від 1 6 – 2 5 м3 розробляння сипучих та скельних ґрунтів у ході улаштовування котлованів під фундаменти споруд будівництва аеродромів каналів різного призначення гребель захисних земляних дамб інших аналогічних за складністю виконання гідротехнічних споруд; улаштовування виїмок насипів резервів кавальєрів і банкетів котлованів під фундаменти опори ліній електропередач і контактної мережі; проходка гірничих виробок тощо; руйнування та розпушування твердих і мерзлих ґрунтів; різання мерзлих ґрунтів; копання щілинних траншей за методом „стіна в ґрунті"; забивання паль; улаштовування буронабивних паль; прокладання дренів ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210 – 368 кВт у тому числі з електричним приводом з усіма видами робочого устаткування розробляння та планування ґрунтів на схилах під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди складних гідротехнічних споруд проходок гірничих виробок тощо; планування ґрунтів під час опоряджувальних робіт ; у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т і ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно скрепером самохідним потужністю від 118 до 276 кВт з ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно розробляння транспортування набирання та розподіл по площі ґрунту під час спорудження магістральних автомобільних доріг аеродромів різних площинних та лінійних складних гідротехнічних об'єктів ; у разі керування автогрейдером важкого типу масою більше 18 т у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій керування планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва складних лінійних та площинних об'єктів планування ухилів на високих насипах і глибоких виїмках . Здійснює контроль за дотриманням технологічного процесу та якості виконання робіт. Виявляє та усуває несправності в роботі вузлів агрегатів гідравлічних систем електричного устаткування. Виконує слюсарні механічні електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини. Монтує демонтує змінне робоче устаткування та обладнання на машині. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики машини якою керує; правила та способи розроблення твердих мерзлих скельних та сипучих ґрунтів; правила виконання гірничих проходок; правила улаштовування щілинних траншей за методом "стіна в ґрунті"; правила виконання пальових робіт; правила та методи улаштовування буронабивних паль; правила безпечної роботи у виїмках на насипах та крутих схилах; правила виконання слюсарних механічних електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту машини якою керує; технологічний процес виконання робіт; правила монтажу ремонту та демонтажу змінного робочого устаткування та обладнання; правила виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів агрегатів гідравлічних систем електричного обладнання машини якою керує; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами що зазначені нижче. Виконує особливо складні та відповідальні землерийно-будівельні роботи які потребують великої точності та обережності: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю від 4 м і більше екскаватором одноківшовим для копання щілинних траншей глибиною понад 40 м з відповідним устаткуванням розробляння скельних мерзлих ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини в складних обмежених умовах у ході будівництва та ремонту об'єктів різного призначення залізниць автомобільних доріг аеродромів інших складних подібних площинних лінійних гідротехнічних об'єктів; проходки гірничих виробок у складних та обмежених умовах; навантажування гірської породи; спорудження щілин методом "стіна в ґрунті" тощо ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210 – 368 кВт у тому числі з електричним приводом з усіма видами робочого устаткування розробляння та планування ґрунтів на схилах під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди складних гідротехнічних споруд проходок гірничих виробок підземним способом тощо; планування ґрунтів під час опоряджувальних робіт ; у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям понад 35 т потужністю 368 кВт і більше у тому числі з дистанційним керуванням розробляння переміщання та планування скельних мерзлих сипучих ґрунтів під час будівництва та ремонту особливо складних об'єктів різного призначення ; у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю від 282 до 625 кВт з тяговим зусиллям 35 т і більше з ковшем місткістю від 15 до 25 м3 і більше скрепером самохідним потужністю від 276 до 625 кВт з ковшем місткістю від 15 до 25 м3 і більше розробляння та розподіл по площі скельних мерзлих сипучих ґрунтів під час будівництва особливо складних лінійних та площинних об'єктів різного призначення . Здійснює контроль за роботою устаткування агрегатів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює контроль за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт що виконуються. Виконує особливо складні слюсарні механічні електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності в роботі машини перевіряє роботу вузлів механізмів агрегатів систем керування та автоматики електричного устаткування. Виконує монтаж демонтаж змінного робочого устаткування та обладнання на машині. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики машини якою керує; правила ремонту налагоджування регулювання гальмівної механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої та контрольно-захисної систем апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила монтажу демонтажу ремонту налагоджування регулювання змінного робочого та навісного устаткування; правила виконання землерийно-будівельних робіт з дотриманням визначених профілів та позначок за робочими кресленнями; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила виконання слюсарних механічних електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту налагоджування регулювання вузлів механізмів агрегатів машини якою керує; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі машини якою керує; методику та режими випробувань систем керування та автоматизації агрегатів вузлів та електричного устаткування; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 79. МАШИНІСТ ЗЕМЛЕРИЙНО-ФРЕЗЕРНОЇ САМОХІДНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землерийно-фрезерною машиною самохідною під час розробляння дорожнього полотна у ході будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила та інструкції щодо експлуатації монтажу та демонтажу технічного обслуговування і ремонту землерийно-фрезерної машини; причини виникнення несправностей та способи їх виявляння і усунення; правила виконання робіт за призначенням машини та технічні вимоги до їх якості; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 80. МАШИНІСТ ЗЕМЛЕСОСНОГО ПЛАВУЧОГО НЕСАМОХІДНОГО СНАРЯДА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує землесосним плавучим несамохідним снарядом під час розробляння грунту у ході днопоглиблювальних робіт; спорудження насипів та дамб вимивання котлованів каналів бюветів; намивання площ добування піску його збагачення та сортування очищення водойм виконання інших гідромехані-зованих робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування снаряда бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила й інструкції щодо експлуатації монтажу демонтажу технічного обслуговування землесосного снаряда технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів електричної енергії та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справу. 5-й розряд Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з во-допродуктивністю до 1000 м3/год; землесосним дизельним снарядом з водопродуктив-ністю до 1000 м3/год; землесосним електричним снарядом з водопродукти-вністю до 1000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним снарядом кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 6-й розряд Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з во-допродуктивністю від 1000 до 2000 м3/год; землесосним дизельним снарядом з водопродуктив-ністю від 1000 до 2000 м3/год; землесосним електричним снарядом з водопродукти-вністю від 1000 до 2000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним снарядом кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 7-й розряд Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з во-допродуктивністю від 2000 до 4000 м3/год; землесосним дизельним снарядом з водопродуктив-ністю від 2000 до 4000 м3/год; землесосним електричним снарядом з водопродукти-вністю від 2000 до 4000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним снарядом кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 8-й розряд Керує: землесосним плавучим несамохідним снарядом з во-допродуктивністю 4000 м3/год і більше. землесосним електричним снарядом з водопродукти-вністю 4000 м3/год і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом землесосного плавучого несамохідного снаряда 7 розряду або слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. У разі керування землесосним електричним снарядом кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 81. МАШИНІСТ ЗМІШУВАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ ПЕРЕСУВНОГО Код КП-8151.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує змішувачем асфальтобетону пересувним під час виконання дорожньо-будівельних робіт у ході будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування і ремонту; способи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння і усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує змішувачем асфальтобетону іноземного виробництва типу "Тельтомат" з програмним забезпеченням продуктивністю понад 25 т/год. Слідкує за технологічним процесом приготування асфальтобетонних сумішей різних типів і марок за допомогою комп'ютерної програми. Регулює агрегати вагового об'ємного дозування та забезпечує роботу змішувача в автоматичному режимі згідно з циклограмою приготування сумішей. Контролює правильність дозування компонентів відповідно до заданого складу сумішей температурний режим і тривалість перемішування. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування і ремонту; основи програмного керування та роботи з комп'ютером; способи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; правила та норми охорони праці; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом змішувача асфальтобетону пересувного та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Базова професія МАШИНІСТ ЗМІШУВАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ ПЕРЕСУВНОГО Код КП-8151.1 Спеціалізація 82. МАШИНІСТ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЦЕМЕНТНО-ВОДНОЇ СУСПЕНЗІЇ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує змішувачем для приготування цементно-водної суспензії іноземного виробництва типу WM 1000 . Слідкує за напрямком руху та роботою змішувача. Перевіряє стан гнучких з'єднань на предмет підтікання. Готує машину до транспортування. Встановлює трубопроводи у конструктивні місця. Закріплює навісне устаткування . Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача та бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту змішувача способи виявлення та усунення несправностей машини; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує змішувачем для приготування цементно-водної суспензії іноземного виробництва за допомогою одного з чотирьох пультів керування. Контролює роботу силового обладнання та перевіряє стан з'єднання трубопроводів. Слідкує за напрямком руху змішувача та показниками вагового устаткування манометрів подачею складових матеріалів у змішувальну установку. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача та бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики змішувача правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту машини; способи виявлення та усунення несправностей; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 83. МАШИНІСТ ЗМІШУВАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ СТАЦІОНАРНОГО Код КП-8151.1 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керування стаціонарними змішувачами асфальтобетону різних марок з продуктивністю від 15 до 160 т готової суміші за годину що працюють на рідкому та газовому паливі й обладнані мікропроцесорною системою керування. Здійснює керування та контроль за технологічним процесом приготування асфальтобетонних сумішей різних типів і марок використовуючи програму мікропроцесорної системи керування. Здійснює регулювання агрегатів вагового дозування матеріалів для забезпечення роботи в автоматичному режимі згідно з циклограмами приготування сумішей. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Заповнює первинні документи роботи змішувача. Керує роботою всієї бригади що обслуговує змішувач. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принципи роботи технічні характеристики змішувача асфальтобетону стаціонарного а також окремих вузлів агрегатів основних комплектуючих виробів: нагрівачів бітуму та рідкого теплоносія компресора пневмоелектроклапанів вологовідділювачів розпилювачів мастила редукторів мотор-редукторів сигналізаторів рівня насосів дифманометрів вібраторів термоперетворювачів; принципові електричні схеми змішувача; правила програмного керування машиною; основи роботи з комп'ютером; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; технологію виконання робіт; дозуюче устаткування; забезпечення подачі бітуму та його замішування; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; завантажування бункера мінеральними матеріалами; принципи роботи мікропроцесорної системи керування технологічним процесом; правила налагоджування усіх механізмів змішувача толочних агрегатів на рідкому та газовому паливі; принципи керування толочним процесом з урахуванням забезпечення екологічно чистої роботи змішувача; принципову схему пневмосистеми змішувача; джерела виділення небезпечних речовин під час виробництва асфальтобетонних сумішей; характеристики небезпечних викидів технологічних установок та методи їх зменшення; особливості експлуатації та будову пальникового устаткування; причини виникнення способи виявлення та усунення експлуатаційних несправностей машини; правила роботи з підйомно-транспортним устаткуванням під час ремонту машини; слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом змішувача асфальтобетону пересувного або іншої технологічно суміжної машини та слюсарем електрослюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 84. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ДЛЯ ПОДАВАННЯ ПОВІТРЯ ВОДОЛАЗАМ Код КП-8163.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує компресором для подавання повітря водолазам під час підводних робіт різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування компресора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики компресора; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 85. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ПЕРЕСУВНОГО З ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Код КП-8163.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння під час виробляння стисненого повітря для пневматичних механізмів механізованого інструменту та машин і пристроїв. Виконує щозмінне технічне обслуговування компресора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики компресора; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила виконання робіт і технічні вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння продуктивністю до 10 м3/хв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння продуктивністю від 10 до 50 м3/хв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом компресора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння продуктивністю понад 50 м3/хв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння або слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 86. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРА ПЕРЕСУВНОГО З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ Код КП-8163.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує компресором пересувним під час виробляння стисненого повітря для пневматичних механізмів механізованого інструменту та машин і пристроїв. Виконує щозмінне технічне обслуговування компресора бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики компресора; причини виникнення способи виявляння і усунення несправностей; норми витрат електроенергії мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 3-й розряд Керує компресором пересувним з електродвигуном продуктивністю до 10 м3/хв включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи електрослюсарем будівельним та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує компресором пересувним з електродвигуном продуктивністю понад 10 м3/хв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом компресора пересувного з електродвигуном та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 87. МАШИНІСТ КОНТАКТНО-ЗВАРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОНАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ Код КП-8161.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує контактно-зварювальною установкою пересувною під час виконання зварювальних робіт у ході прокладання різних трубопроводів у польових умовах. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки; правила виконання робіт і вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту та обслуговування будівельних у тому числі електричних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та електрослюсарем будівельним 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 88. МАШИНІСТ КОПРА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує копром сухопутним під час: занурювання легких середніх та важких паль дерев'яних залізобетонних та металевих; улаштовування пальових фундаментів для різних інженерних споруд; спорудження шпунтових завіс тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування копра бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики копра; правила та інструкції з експлуатації монтажу та демонтажу технічного обслуговування та ремонту; технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує копром сухопутним для паль довжиною 12 м з дизель-молотом масою ударної частини 2 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом вантажопідіймальної машини чи одноковшового екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує копром універсальним копер-краном копром плавучим несамохідним з великим дизель-молотом і масою ударної частини 2 5 т і більше для паль довжиною понад 12 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом копра 5 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує копрами самохідними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом копра несамохідного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Примітка. Машиністи які виконують роботи з виробництва буронабивних паль за допомогою машин тарифікуються за кваліфікаційними характеристиками машиністів відповідних пальо-набивних пристроїв та машин одноковшових екскаваторів вантажопідіймальних кранів та бурових машин . 89. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО З РІВНИМИ ВАЛЬЦЯМИ Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним з рівними вальцями статичної та вібраційної дії під час укочування насипних грунтів основи дорожньої одежі щебінки гравію тощо асфальтобетонного покриття у ході спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням гребель дамб зрошувальних споруд та водосховищ засипання бюветів западин. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує котками самохідними з рівними вальцями статичної та вібраційної дії масою до 5 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує котками самохідними з рівними вальцями статичної та вібраційної дії масою від 5 до 10 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує котками самохідними з рівними вальцями статичної та вібраційної дії масою більше 10 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним з рівними вальцями статичної та вібраційної дії іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC HAMM BITELLI з програмним забезпеченням масою до 15 т під час ущільнення земляного полотна конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів та інших лінійних і площинних об'єктів. Здійснює ущільнення ґрунту матеріалів зв'язних високопластичних та стабілізованих цементом асфальтобетонного покриття та шарів основи будь-якого типу. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення швидкістю руху котка кількістю проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Контролює технічний стан котка. Перевіряє роботу: двигуна коробки передач технічний стан вальців та коліс котка механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання пристрою для очищення і змочування вальців. Готує коток до роботи здійснює заправлення паливом і водою. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою більше 15т. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Базова професія: МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО З РІВНИМИ ВАЛЬЦЯМИ Код КП - 8332.1 Спеціалізація 90. МАШИНІСТ КОТКА ПРИЧІПНОГО ВІБРАЦІЙНОГО дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком причіпним вібраційним масою до 6 т з трактором-тягачем на пневматичних шинах потужністю до 83 кВт під час ущільнення земляного полотна конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних і площинних об'єктів. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну та режиму ущільнення швидкістю руху котка кількістю проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Готує коток до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком причіпним вібраційним масою від 6 т з трактором-тягачем на пневматичних шинах потужністю більше 83 кВт під час ущільнення земляного полотна конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних і площинних об'єктів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Спеціалізація 91. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО ВІБРАЦІЙНОГО дорожньо-будівельні роботи 6-розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує вібраційним котком під час виконання ремонтних та будівельних робіт на автомобільних дорогах. Перевіряє роботу: двигуна коробки передач бортового редуктора; технічний стан вальців котка механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання устаткування для очищення і змочування вальців. Виконує роботи з ущільнення дорожнього покриття із асфальтобетону та конструктивних шарів дорожнього одягу із різних дорожньо-будівельних матеріалів щебеню гравію шлаку тощо . Слідкує за обов'язковим дотриманням: терміну і режиму ущільнення під час улаштовування конструктивних шарів дорожнього одягу швидкості руху котка кількості проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Спеціалізація 92. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ҐРУНТОВОГО дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним вібраційним ґрунтовим іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою до 5 т під час ущільнення земляного полотна у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення дамб аеродромів ґрунтових площин. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення швидкості руху котка кількості проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Контролює технічний стан котка. Перевіряє роботу: двигуна коробки передач редуктора вібраційного механізму; технічний стан вальців та коліс котка механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання. Готує коток до роботи здійснює заправлення паливом. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 1-й розряд Керує котком самохідним вібраційним ґрунтовим іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою від 5 т до 15 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд Керує котком самохідним вібраційним ґрунтовим іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою більше 15 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Спеціалізація 93. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО КОМБІНОВАНОГО дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним комбінованим статичної та вібраційної дії іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою до 5 т під час ущільнення земляного полотна конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів з щебеню гравію шлаку асфальтобетонного покриття та шарів основи будь-якого типу. Здійснює ущільнення ґрунту матеріалів зв'язних високо-пластичних та стабілізованих цементом асфальтобетонного покриття та шарів основи любого типу. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення швидкості руху котка кількості проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Контролює технічний стан котка. Перевіряє роботу: двигуна коробки передач редуктора вібраційного механізму; технічний стан вальців та коліс котка механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання пристрою для очищення і змочування вальців. Готує коток до роботи здійснює заправлення паливом і водою. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує котком самохідним комбінованим статичної та вібраційної дії іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою від 5 до 10 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд Керує котком самохідним комбінованим статичної та вібраційної дії іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою більше 10 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Спеціалізація 94. МАШИНІСТ КОТКА ПРИЧІПНОГО КУЛАЧКОВОГО дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком причіпним кулачковим масою до 18 т з трактором-тягачем потужністю до 75 кВт під час ущільнення зв'язних ґрунтів у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення швидкістю руху котка кількістю проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Готує коток до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком причіпним кулачковим масою більше 18 т з трактором-тягачем потужністю більше 75 кВт під час ущільнення земляного полотна у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення. Готує коток до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 95. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО ТА НАПІВПРИЧІПНОГО НА ПНЕВМАТИЧНИХ ШИНАХ Код КП-8332.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним та причіпним і напівпричіпним на пневматичних тинах під час укочування насипних грунтів основи дорожнього покриття щебінки гравію тощо асфальтобетонного покриття у ході спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням гребель дамб зрошувальних споруд та водосховищ засипання кюветів впадин дорожніх основ покриття з кам'яних матеріалів тощо та покриття з асфальтобетону. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом котка самохідного з рівними вальцями та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО ТА НАПІВПРИЧІПНОГО НА ПНЕВМАТИЧНИХ ШИНАХ Код КП- 8332.1 Спеціалізація 96. МАШИНІСТ КОТКА САМОХІДНОГО НА ПНЕВМАТИЧНИХ ШИНАХ дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує котком самохідним на пневматичних шинах статичної дії іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC HAMM BITELLI з програмним забезпеченням масою до 5 т під час ущільнення земляного полотна конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів з щебеню гравію шлаку асфальтобетонного покриття та шарів основи любого типу. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення швидкості руху котка кількості проходів котка одним слідом величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Контролює технічний стан котка. Перевіряє роботу: двигуна коробки передач редуктора вібраційного механізму; технічний стан вальців та коліс котка механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання пристрою для очищення і змочування вальців. Готує коток до роботи здійснює заправлення паливом і водою. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики котка; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 7-й розряд Керує котком самохідним на пневматичних шинах іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC НАММ BITELLI з програмним забезпеченням масою від 5 т до 10т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд Керує котком самохідним іноземного виробництва типу BOMAG DYNAPAC HAMM BITELLI з програмним забезпеченням масою більше 10т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 97. МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автомобільним краном відповідно до зазначених нижче параметрів під час будівельних монтажних навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування крана бере участь у його плановому запобіжному ремонті перевіряє стан приладів безпеки і контролю. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики крана; основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування стапельного та секційного складання виробів конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації крана та виконання робіт у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач інженерних комунікацій та мереж мостів шляхопроводів на діючих підприємствах; правила заправляння крана автомобільного; технічні умови на ремонт випробування та здавання в експлуатацію вузлів агрегатів електричного устаткування; правила експлуатації та технічного обслуговування; причини виникнення та способи виявлення несправностей у роботі крана автомобільного; правила монтажу та демонтажу робочого та навісного устаткування; правила виконання слюсарного обробляння вузлів та деталей із використанням універсальних пристроїв; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного пневматичного слюсарного та електрослюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; вимоги до якості робіт; правила дорожнього та приоб'єктного руху; правила використання встановленої сигналізації; режими змащування вузлів та деталей; норми витрат паливних та мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила ведення первинної технічної документації; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. 4-й розряд Керує кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6 3 т включно під час простих монтажних робіт робіт з навантажування перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій конструкцій мостів та шляхопроводів штучних сипких лісових та інших аналогічних вантажів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 5-й розряд Керує кранами автомобільними вантажопідйомністю більше 6 3 до 10 т з усіма видами змінного устаткування під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування розвантажування перевантажування транспортування елементів та деталей будівельних конструкцій штучних сипких лісових та інших аналогічних вантажів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування краном автомобільним з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд Керує кранами автомобільними вантажопідйомністю більше 10 т під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування розвантажування перевантажування транспортування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування краном автомобільним з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 7-й розряд Керує кранами автомобільними великої вантажопідйомності під час монтажу складного великогабаритного у зібраному виді устаткування колонного галерейного реакторного та інших типів. Застосовує засоби підвищення вантажопідйомності. Керує кранами автомобільними під час виконання монтажу у складних обмежених умовах через отвори в будівлях у разі переміщення вантажів через будови; в умовах діючих підприємств. Керує кранами автомобільними під час монтажу особливо складного промислового устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Здійснює підготовку крана автомобільного до роботи перевіряє стан механізмів агрегатів електричного устаткування. Виконує щозмінне технічне обслуговування крана автомобільного бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування краном автомобільним з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд Керує кранами автомобільними під час виконання робіт з монтажу особливо складного великогабаритного надважкого устаткування різного призначення у складеному зібраному або укрупненому з окремих блоків вигляді. Застосовує засоби підвищення характеристик кранів автомобільних: вантажопідйомності на окремих вильотах стріл на подовжених стрілах збільшення висоти підіймання вантажів у тому числі через будівлі отвори у покрівлі або у стінах будівлі під час спорудження промислових об'єктів мостів шляхопроводів метрополітенів тунелів підземних споруд спеціального призначення тощо. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи зчіпного пристрою пневматичних гальм електричного устаткування комплектність та технологічний стан крана автомобільного. Виконує щозмінне технічне обслуговування крана автомобільного бере участь у його плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху крана автомобільного та безпеку робітників. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 7 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування краном автомобільним з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 98. МАШИНІСТ ЛЬОДОРІЗНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує льодорізною машиною під час заготовляння льоду прокладання дюкерів через водяні перепони у зимову пору улаштовування інших споруд на замерзлих річках та водоймищах. Виконує щозмінне технічне обслуговування льодорізної машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики льодорізної машини; правила експлуатації машини у тому числі у ході роботи на льодовій поверхні річок та водоймищ ; вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом або водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 99. МАШИНІСТ МАЛЯРНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8163.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованими пристроями малярної станції пересувної приготування простих різного призначення кольорових масляних крейдяних та вапняних розчинів та подавання їх до робочих місць під час виконання оздоблюваних робіт у ході спорудження об'єктів будівель інженерних споруд тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування малярної станції бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову механізмів станції принцип їх дії технічні характеристики станції; способи приготування фарбувальних розчинів; технічні вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту механізмів станції; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи маляром 4 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 100. МАШИНІСТ МАРКІРУВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ РОЗМІЧАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізмами маркірувальної машини під час розмічання покриття автомобільних доріг однокомпонентними фарбами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову механізмів маркірувальної машини правила та інструкції з її експлуатації правила виконання профілактичного ремонту; способи та технологію нанесення маркірувальних матеріалів; технічні вимоги щодо якості виконуваних робіт; основні властивості маркірувальних лакофарбових матеріалів і розчинників; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Готує матеріал для розмічання відповідно до технології. Настроює маркірувальний пристрій за заданою шириною лінії вимиває шланги трубопроводи форсунки та обмежувальні диски від залишків фарби. Здійснює профілактичний ремонт механізмів якими керує. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізмами маркірувальної машини під час виконання розмічальних і демаркірувальних робіт на автомобільних дорогах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технічні норми та правила нанесення дорожньої розмітки та вимоги до якості виконуваних робіт; фізико-хімічні та технологічні особливості й властивості фарбників розчинників пігментів; будову та принцип дії механізмів маркірувальної машини правила та інструкції з її експлуатації технічного догляду й профілактичного ремонту; принцип дії та правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізмами маркірувальної машини під час виконання розмічальних робіт на автомобільних дорогах фарбами та термопластичними матеріалами зі світлоповертальними елементами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову взаємодію та правила експлуатації механізмів маркірувальної машини; правила настроювання та регулювання електропневмогідравлічного та механічного устаткування; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення несправностей у роботі механізмів і способи їх усунення; фізико-хімічні властивості фарб термопластичних матеріалів і світлоповертальних елементів умови та технологію їх нанесення; основні поняття з електротехніки гідравліки механіки та хімії; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування механізмами маркірувальної машини під час виконання розмічальних робіт фарбами та термопластичними матеріалами зі світлоповертальними елементами. Підготовка до роботи й настроювання автоматизованої системи нанесення штрихової лінії системи контролю та регулювання температури теплоносія. Виконання контрольних вимірювань міжосьових відстаней нанесених ліній та товщини нанесеного шару розмічальних матеріалів. Коригування маркерів. Налагоджування регулювання електропневмогідравлічного і механічного устаткування усування несправностей у його роботі. 101. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ УКРІПЛЮВАЛЬНИХ СМУГ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування укріплювальних смут під час виконання дорожніх робіт у ході будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує; бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи та методи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування укріплювальних смуг під час виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту магістральних і шосейних автомобільний доріг міждержавного та міжміського сполучення вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт вимог до якості робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; правила та методи виконання робіт за технологією й вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування укріплювальних смуг та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 102. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ Код КП-8332.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт у ході будівництва доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт відповідно до технології вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування швів під час виконання складних робіт з будівництва та ремонту вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту аеродромів інших лінійних і площинних об'єктів. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт вимог до якості робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування швів під час виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту магістральних і шосейних автомобільних доріг міждержавного та міжміського сполучення вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту аеродромів інших лінійних і площинних об'єктів. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт і вимог до якості робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Базова професія МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ Код КП - 8332.2 Спеціалізація 103. МАШИНІСТ МАШИНИ САМОХІДНОЇ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ШВІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою самохідною для оброблення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт з оброблення деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів на бетонних підлогах і на покриттях у ході ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан установки. Готує її до роботи встановлює різаки робочого органа у відповідності до ширини та глибини існуючого шва. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки замінює різаки І заправляє її паливом. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики установки; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Спеціалізація 104. МАШИНІСТ МАШИНИ САМОХІДНОЇ ДЛЯ ПРОЧИЩАННЯ ШВІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ФАРБИ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою самохідною для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт з прочищання деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан установки готує її до роботи встановлює та замінює металеву щітку робочого органа. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки заправляє її паливом. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики установки; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. Спеціалізація 105. МАШИНІСТ САМОХІДНОЇ ПЛАВИЛЬНО-ЗАЛИВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує самохідною плавильно-заливальною машиною для заповнення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт із заливання гумово-бітумною мастикою деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів на бетонних підлогах і на покриттях у ході ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у заповненні котла машини брикетами бітумної мастики та виконує її розігрів. Бере участь у щозмінному технічному обслуговуванні. Здійснює заправлення установки паливом. Бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує самохідною плавильно-заливальною машиною для заповнення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання особливо складних робіт із заливання деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів у ході будівництва або ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у виконанні щозмінного обслуговування машини та у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення несправностей способи їх виявляння й усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи Їх економії; правила та норми охорони праці; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 106. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ГАЗОНАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ Код КП-8290.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ізоляційною машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів у стаціонарних та трасових умовах під час прокладання газонафтопродуктопроводів. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; способи виконання робіт відповідно до технології; вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних машин. 4-й розряд Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів у стаціонарних умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 5-й розряд Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів діаметром до 800 мм в трасових умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує машиною для ізоляції труб газонафтопродуктопроводів діаметром понад 800 мм в трасових умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 107. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНОЇ РІДИНИ Код КП-8290.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для плівкоутворювальної рідини під час виконання ізоляційних робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини; способи виконання робіт за технологією; вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для нанесення плівкоутворювальної рідини із застосуванням системи спостереження за дотриманням напряму руху машини під час будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування і ремонту; способи виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей машини та способи їх усунення; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом машини для нанесення плівкоутворювальної рідини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 108. МАШИНІСТ МЕХАНІЗОВАНОГО НАТЯЖНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПРУЖНО-АРМОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ Код КП-8333.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованим натяжним пристроєм під час виготовляння напружно-армованих залізобетонних конструкцій у ході спорудження будівель та різних інженерних споруд. Виконує щозмінне технічне обслуговування пристрою бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип дії технічні характеристики пристрою; способи виконання робіт відповідно до технології та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 109. МАШИНІСТ МЕХАНІЗОВАНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ РУХОМОЇ КОВЗНОЇ ОПАЛУБКИ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованим устаткуванням для підіймання рухомої опалубки під час виконання робіт з підіймання опалубки по споруді та з її монтажу і демонтажу. Виконує щозмінне технічне обслуговування устаткування бере участь у його ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип дії технічні характеристики механізованого устаткування яким керує; правила виконання робіт і вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей устаткування; режими змащування; норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 110. МАШИНІСТ МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ЗЕМЛЕСОСНИХ ПЛАВУЧИХ НЕСАМОХІДНИХ СНАРЯДІВ ТА ГРУНТОНАСОСНИХ УСТАНОВОК Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок під час розробляння грунту землесосними снарядами та грунтонасосними установками на: днопоглиблювальних роботах; спорудженні насипів і дамб вимиванні котлованів каналів бюветів; намиванні площ добуванні піску тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування механічного устаткування снарядів установок агрегатів та механізмів бере участь у їх плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики снарядів установок якими керує; причини виникнення несправностей способи ї'х виявляння та усунення; правила й інструкції з експлуатації монтажу та демонтажу технічного обслуговування та ремонту; технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок з водо-продуктивністю до 1000 м3/год включно; грунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги 3 т потужністю до 43 кВт з водопродуктивністю до 360 м3/год; насосною установкою станцією пересувною на тракторі класу тяги 3 т потужністю до 43 кВт і водопродуктивністю до 360 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує: механічним устаткуванням землесосів плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю від 1000 до 3000 м3/год включно; грунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги 4-6 т потужністю до 73 кВт з водопродуктивністю до 468 м3/год; насосною установкою станцією пересувною на тракторі класу тяги 4-6 т потужністю до 73 кВт і водопродуктивністю від 360 до 700 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устатквання землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок водо-продуктивністю від 3000 до 4000 м3/год; грунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги 10 т потужністю до 210 кВт водопродуктивніс-тю 1400 м3/год; насосною установкою станцією пересувною на тракторі класу тяги 10 т потужністю до 210 кВт водопро-дуктивністю від 700 до 1000 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 7-й розряд Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок водо-продуктивністю 4000 м3/год і більше; плавучою забійною та перекачувальною грунтонасосною установкою водопродуктивністю від 3000 до 4000 м3/год включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища та професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 8-й розряд Керує: збагачувальною сортувальною грунтонасосною установкою водопродуктивністю понад 4000 м3/год.; плавучою забійною та перекачувальною грунтонасосною установкою станцією водопродуктивністю понад 4000 М3/ГОД. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. Примітки: 1. Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на один від машиніста. 2. Змінні машиністи та помічники машиністів повинні мати кваліфікаційну групу з електричної безпеки на одну групу нижчу від машиніста. 111. МАШИНІСТ НАРІЗУВАЧА ШВІВ САМОХІДНОГО Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує нарізувачем швів самохідним під час будівництва доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому та запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики нарізувача швів; правила його експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ Код КП - 8332.2 Спеціалізація 23. МАШИНІСТ МАШИНИ САМОХІДНОЇ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ШВІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою самохідною для оброблення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт з оброблення деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів на бетонних підлогах і на покриттях у ході ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан установки. Готує її до роботи встановлює різаки робочого органа у відповідності до ширини та глибини існуючого шва. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки замінює різаки І заправляє її паливом. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики установки; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Спеціалізація 24. МАШИНІСТ МАШИНИ САМОХІДНОЇ ДЛЯ ПРОЧИЩАННЯ ШВІВ ТА ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ФАРБИ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою самохідною для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт з прочищання деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан установки готує її до роботи встановлює та замінює металеву щітку робочого органа. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки заправляє її паливом. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики установки; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Спеціалізація 25. МАШИНІСТ САМОХІДНОЇ ПЛАВИЛЬНО-ЗАЛИВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує самохідною плавильно-заливальною машиною для заповнення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання робіт із заливання гумово-бітумною мастикою деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів на бетонних підлогах і на покриттях у ході ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у заповненні котла машини брикетами бітумної мастики та виконує її розігрів. Бере участь у щозмінному технічному обслуговуванні. Здійснює заправлення установки паливом. Бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує самохідною плавильно-заливальною машиною для заповнення швів іноземного виробництва типу CRAFCO з програмним забезпеченням під час виконання особливо складних робіт із заливання деформаційних температурно-компенсаційних і конструктивних швів у ході будівництва або ремонту автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у виконанні щозмінного обслуговування машини та у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила її експлуатації технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення несправностей способи їх виявляння й усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи Їх економії; правила та норми охорони праці; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 112. МАШИНІСТ-ОПЕРАТОР НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ будівельні роботи Код КП-8332.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує одноковшовим навантажувачем іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша до 4 м3 та потужністю двигуна до 198 кВт під час навантажування у транспортні засоби сипких будівельних матеріалів щебеню чорного щебеню піску гравію тощо їх складування та транспортування. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт та якості робіт із застосуванням комп'ютерної програми. Здійснює експлуатацію щозмінний огляд технічне обслуговування машини та її робочих органів бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами. Очищає машину від налиплої грязі. Виявляє та усуває невеликі несправності у роботі навантажувальної машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики навантажувача; правила та інструкції з експлуатації технічного обслуговування та ремонту навантажувача; правила навантажування сипких будівельних матеріалів у транспортні засоби; правила та способи виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху; основи роботи з комп'ютером; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої будівельної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує одноківшовим навантажувачем іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша більше 4 м3 та потужністю двигуна більше 198 кВт під час навантажування у транспортні засоби сипких будівельних матеріалів щебеню чорного щебеню піску гравію тощо їх складування та транспортування. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт та якості робіт застосовуючи комп'ютерну програму. Здійснює експлуатацію щозмінний огляд технічне обслуговування машини та її робочих органів бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами. Виявляє та усуває несправності у роботі навантажувальної машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики навантажувача; правила та інструкції з експлуатації технічного обслуговування та ремонту навантажувача; правила навантаження сипких будівельних матеріалів у транспортні засоби; правила та способи виконання робіт за технологією вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну електрослюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього та приоб'єктного руху; правила роботи з комп'ютером; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом-оператором навантажувальної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Код КП-8414 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6 3 т включно під час виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних навантажувально-розвантажувальних робіт транспортування та складування елементів будівельних конструкцій штучних сипких лісових та інших аналогічних вантажів; кранами пневмоколісними вантажопідйомністю до 10 т включно оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання всіх видів зазначених вище робіт крім будівельних монтажних ремонтно-будівельних. Керує автомобільними кранами під час влаштування та розбирання перекриття над котлованами. Керує консольними та стріловими кранами під час установлювання на опори мостів плитних залізобетонних прогонових споруд довжиною до 18 м. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами. Перевіряє правильність кріплення тросів вантажозахватних пристроїв. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Перевіряє роботу вузлів та агрегатів. Здійснює експлуатацію та технічне обслуговування машини якою керує. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи машини якою керує правила її експлуатації технічного обслуговування та поточного ремонту; принцип роботи гальмівної механічної гідравлічної та контрольно-захисної систем; правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; правила виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних навантажувально-розвантажувальних робіт транспортування та складування елементів будівельних конструкцій штучних сипких лісових та інших аналогічних вантажів; правила розбирання елементів будівель та споруд; способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила встановлювання сигналізації; причини виникнення способи виявлення несправностей; режими змащування вузлів та механізмів; правила заправляння машини паливними та мастильними матеріалами; слюсарну справу з поточного ремонту машини; правила розбирання вузлів; правила заміни окремих частин і деталей; відомості про допуски посадки квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; правила слюсарного оброблення деталей та вузлів; призначення та правила роботи з ручним та механізованим слюсарним інструментом контрольно-вимірювальними приладами; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю більше 6 3 до 10 т з усіма видами змінного устаткування та кранами пневмоколісними вантажопідйомністю до 10 т включно оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних робіт середньої складності у ході спорудження будівель та споруд мостів шляхопроводів гідротехнічних споруд трубопроводів залізниць тощо навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій масою до 10 т. Керує консольними та стріловими кранами під час установлювання на опори мостів залізобетонних прогонових споруд довжиною до 24 м. Керує автомобільними кранами під час установлювання драбинних залізобетонних сходів на відкосах та залізобетонних конструкцій драбинних сходів на платформу. Керує залізничними кранами під час установлювання проміжних залізобетонних конструкцій одностоякових опор. Здійснює контроль за правильністю кріплення підіймального устаткування та вантажозахватних пристроїв. Виконує технічне обслуговування та технічний огляд вузлів механізмів та агрегатів машини якою керує. Виконує слюсарні механічні електрослюсарні роботи середньої складності з ремонту машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Здійснює контроль за безпечними умовами виконання робіт. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики машини якою керує правила її технічного обслуговування та ремонту; принцип роботи гальмівної механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої та контрольно-захисної систем; правила застосування контрольно-вимірювальних приладів пристроїв та інструментів; правила та способи виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних середньої складності згідно з технологічним процесом вимоги до якості робіт; норми витрат паливних мастильних матеріалів електричної енергії та способи їх економії; правила встановлювання сигналізації; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей; слюсарну та електрослюсарну справу з ремонту підіймально-транспортних машин; правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту вузлів та агрегатів; технічні умови на ремонт випробування та здавання в експлуатацію вузлів агрегатів; правила виконання ремонту збирання регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей; систему допусків і посадок квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; правила виконання слюсарного оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв; способи повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного слюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі інженерних комунікацій; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю більше 10 т та кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 10 т до 25 т оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання складних будівельних монтажних ремонтно-будівельних робіт у ході спорудження будівель та споруд різного призначення мостів шляхопроводів гідротехнічних споруд трубопроводів залізниць метрополітенів тощо навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій масою до 25 т; кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 25 т оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання всіх видів робіт крім ремонтно-будівельних; навантажувачем одноківшовим іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша до 4 м3 та потужністю двигуна до 198 кВт під час навантажування в транспортні засоби сипких будівельних матеріалів та інших вантажів їх складування та транспортування. Керує залізничними кранами під час установлювання залізобетонних прогонових споруд довжиною більше 24 м. Керує стріловими кранами під час установлювання на опори мостів прогонових споруд довжиною до 34 м. Керує залізничними кранами під час установлювання проміжних та залізобетонних конструкції багатостоякових опор та залізобетонних конструкцій драбинних сходів на землю. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт та якості із застосуванням комп'ютерної програми. Здійснює експлуатацію щозмінний технічний огляд технічне обслуговування поточний ремонт машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Здійснює контроль за безпечними умовами виконання робіт. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики машини якою керує; принцип роботи апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила роботи з комп'ютером; правила та інструкції з експлуатації технічного обслуговування та ремонту машини якою керує; правила застосування контрольно-вимірювальних спеціальних та універсальних приладів пристроїв та інструментів; правила виконання робіт у різних умовах у тому числі в складних обмежених умовах виробництва в охоронній зоні поблизу ліній електромережі інженерних комунікацій; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів механізмів агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини якою керує; методику та режими випробувань агрегатів; правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту агрегатів вузлів та електроустаткування; технічні умови на ремонт випробування та здавання в експлуатацію вузлів агрегатів електричного устаткування; слюсарну електрослюсарну та електротехнічну справу з ремонту машини; правила виконання ремонту та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей; правила з'єднування та паяння проводів їх ізолювання та заміни ушкоджених ділянок; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення первинної технічної документації; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю до 100т з усіма видами змінного устаткування у тому числі іноземного виробництва типу "КАТО NK 500 MS" з програмним забезпеченням кранами пневмоколісними вантажопідйомністю більше 25 т оснащеними різними вантажозахватними пристроями під час виконання особливо складних будівельних монтажних ремонтно-будівельних робіт у ході спорудження особливо складних будівель та споруд різного призначення навантажування та розвантажування елементів будівельних конструкцій вантажів масою до 100 т; навантажувачем одноківшовим іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша більше 4 м3 та потужністю двигуна більше 198 кВт під час навантажування в транспортні засоби сипких будівельних матеріалів та інших вантажів їх складування та транспортування. Керує залізничними кранами під час установлювання сталевих прогонових споруд довжиною більше 30 м. Керує консольно-шлюзовими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м. Керує козловими кранами під час установлювання на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових балочних споруд довжиною до 42 м. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт застосовуючи комп'ютерну програму. Здійснює експлуатацію щозмінний огляд технічне обслуговування поточний ремонт машини та її робочих органів бере участь у плановому запобіжному ремонті машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики машини якою керує; правила ремонту налагоджування гальмівної механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої та контрольно-захисної систем керування машиною; основи роботи з комп'ютером; правила монтажу демонтажу ремонту налагоджування регулювання устаткування; правила експлуатації технічного обслуговування машини якою керує; правила виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних навантажувально-розвантажувальних робіт транспортування та складування будівельних конструкцій матеріалів та інших вантажів; правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі інженерних комунікацій; правила виконання слюсарних механічних електрослюсарних робіт під час ремонту налагоджування регулювання вузлів механізмів агрегатів машини якою керує; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей у роботі машини якою керує; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю 100 т і більше з усіма видами змінного устаткування у тому числі іноземного виробництва типу "KATO NK 1000 MS" з програмним забезпеченням кранами пневмоколісними різних типів під час виконання особливо складних і відповідальних будівельних монтажних ремонтно-будівельних робіт які потребують великої точності та обережності у ході спорудження ремонту та реставрації особливо складних висотних будівель та споруд різного призначення пам'яток культури історії та архітектури навантажування та розвантажування вантажів масою більше 100 т; навантажувачами одноківшовими іноземного виробництва з програмним забезпеченням різних типів під час виконання особливо складних навантажувально-розвантажувальних транспортних робіт у складних обмежених умовах виробництва у діючих цехах в охоронній зоні поблизу інженерних комунікацій ліній електромережі тощо. Здійснює контроль за роботою устаткування агрегатів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює контроль за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт що виконуються. Виконує особливо складні слюсарні механічні електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь в її плановому запобіжному ремонті. Виявляє та усуває несправності в роботі машини перевіряє роботу вузлів механізмів агрегатів систем керування та автоматики електричного устаткування. Виконує монтаж демонтаж устаткування на машині. Забезпечує безпечні умови роботи машини. Веде первинну технічну документацію. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та технічні характеристики машини якою керує; правила ремонту налагоджування регулювання гальмівної механічної гідравлічної пневматичної електричної комбінованої та контрольно-захисної систем комп'ютерної апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною; правила роботи з комп'ютером; правила монтажу демонтажу ремонту налагоджування регулювання устаткування; правила та інструкції з експлуатації технічного обслуговування та ремонту машини якою керує; правила виконання будівельних монтажних ремонтно-будівельних навантажувально-розвантажувальних робіт транспортування та складування будівельних конструкцій матеріалів та інших вантажів в обмежених умовах виробництва; правила виконання робіт в охоронній зоні поблизу ліній електромережі інженерних комунікацій; правила виконання слюсарних механічних електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту налагоджування регулювання вузлів механізмів агрегатів машини якою керує; причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі машини якою керує; методику та режими випробувань систем керування та автоматизації агрегатів вузлів та електричного устаткування; правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки; правила виконання робіт згідно з технологією вимоги до якості робіт; правила встановлювання сигналізації; правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом підіймально-транспортних машин 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 113. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО Код КП-8333.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймачем вантажно-пасажирським під час вертикального транспортування вантажів та працівників у ході спорудження будівель більше ніж на сім поверхів. Стежить за технічним станом підіймача подає та приймає сигнали про порушення у його роботі. Виконує щозмінне технічне обслуговування підіймача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики підіймача; систему гальм; конструкцію канатів; правила їх експлуатації у тому числі контролю за станом зношення та своєчасністю заміни; систему сигналізації й умовні сигнали; графік роботи підйому; правила спускання та підіймання людей вибухових матеріалів; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; конструкцію і принцип дії мастильних пристроїв; види мастильних матеріалів їх властивості та раціональні режими змащування; норми витрат енергоресурсів способи їх економії; електрослюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом іншого типу підіймача або електролебідки та електрослюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин З розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 114. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЧА ЩОГЛОВОГО СТОЯКОВОГО Й ШАХТОВОГО Код КП-8333.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує щогловим стояковим й шахтовим підіймачем під час підіймання вантажів матеріалів конструкцій різного устаткування у ході спорудження будівель різного призначення. Стежить за технічним станом підіймача подає та приймає сигнали про порушення у його роботі. Виконує щозмінне технічне обслуговування підіймача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики підіймачів; систему гальм сигналізації та умовні сигнали; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; види мастильних матеріалів їх властивості та раціональні режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 3-й розряд Керує підіймачем щогловим стояковим або шахтовим з висотою підіймання вантажів до 15 м включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи машиністом електролебідки та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує підіймачем щогловим стояковим або шахтовим з висотою підіймання вантажів вище 15 м. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом підіймача щоглового стоякового шахтового та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин З розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 115. МАШИНІСТ ПРОФІЛЮВАЛЬНИКА Код КП-8332.2 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує профілюваль-ником під час виконання дорожніх робіт у ході будівництва доріг аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики профілювальника; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 116. МАШИНІСТ РОЗПОДІЛЬНИКА ЦЕМЕНТУ АЕРАЦІЙНОГО САМОХІДНОГО Код КП-8151.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розподільником цементу аераційним самохідним під час улаштовування ґрунтоцементного покриття доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування розподільника цементу бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розподільника цементу; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення та способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом розподільника цементу гравітаційного причіпного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 117. МАШИНІСТ РОЗПОДІЛЬНИКА ЦЕМЕНТУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПРИЧІПНОГО Код КП-8151.2 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розподільником цементу гравітаційним причіпним під час улаштовування ґрунтоцементного покриття доріг різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування розподільника цементу бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розподільника цементу; правила виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; причини виникнення та способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних машин 3 розряду не менше 1 року. 118. МАШИНІСТ РОЗЧИНОЗМІШУВАЧА ПЕРЕСУВНОГО Код КП-8151.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розчинозмішувачем пересувним. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинозмішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розчинозмішувача; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. З-й розряд Керує розчинозмішувачем пересувним з об'ємом замісу до 250 л включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд Керує розчинозмішувачем пересувним з об'ємом замісу 250-325 л. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом розчинозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розчинозмішувачем пересувним з об'ємом замісу більше 325 л. Здійснює контроль за дотриманням технології виготовлення розчину. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинозмішувача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розчинозмішувача пересувного; правила виконання робіт за технологією та вимоги до якості робіт правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту розчинозмішувача; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів та електричної енергії способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних або інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіті та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом розчинозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки II. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 119. МАШИНІСТ РОЗЧИНОНАСОСА Код КП-8151.2 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розчинонасосом під час подавання розчину до місця використання на опоряджувальних бетонних ізоляційних роботах у ході будівництва об'єктів різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинонасоса бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розчинонасоса; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розчинонасосом під час подавання розчину до місця використання на опоряджувальних бетонних ізоляційних роботах у ході виконання особливо складних і відповідальних робіт на будівництві об'єктів різного призначення. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування розчинонасоса бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики розчинонасоса; правила виконання робіт за технологією та вимоги до якості робіт; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту розчинонасоса; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних мастильних матеріалів та електричної енергії способи їх економії; слюсарну та електро-слюсарну справи з ремонту дорожньо-будівельних або інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом розчинонасоса та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки ІІ. 120. МАШИНІСТ СКРЕПЕРА будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує самохідним чи причіпним скрепером під час розробляння транспортування набирання та розподіляння по площі грунту при розроблянні виїмок і насипів резервів і кавальєрів у ході будівництва доріг різного призначення судноплавних та зрошувальних каналів земляних дамб розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ з використанням стабілізуючих пристроїв різання грунтів або без них. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики скрепера; правила застосування контрольно-вимірювальних спеціальних та універсальних приладів пристроїв та інструментів; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; правила розробляння набирання транспортування та розподіляння грунтів; способи транспортування відкладання та набирання грунту згідно з проектом організації скреперних робіт чи за відмітками майстра; режими змащування машини; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну щодо скреперів з електроприводом справи. 4-й розряд Керує причіпним скрепером з трактором потужністю до 43 кВт включно з тяговим зусиллям до З т і місткістю ковша 2 25 м3 і більше на простих роботах розробляння і транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів резервів і кавальєрів під час будівництва невеликих доріг та зрошувальних систем . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від 43 до 73 кВт включно з тяговим зусиллям відповідно 3-6 т і місткістю ковша 2 25 м3 і більше на простих роботах розробляння та транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів резервів і кавальєрів під час будівництва невеликих доріг та зрошувальних систем . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує причіпним скрепером з трактором потужністю до 210 кВт з тяговим зусиллям 10-15 т та пристроєм стабілізації різання грунту або скрепером самохідним потужністю від 73 до 118 кВт з місткістю ковша до 10 м3 на роботах середньої складності розробляння та транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів резервів і кавальєрів під час будівництва місцевих доріг та судноплавних каналів розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ земляних дамб . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує причіпним скрепером з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т або самохідним скрепером потужністю від 118 до 276 кВт ковшем з місткістю від 10 до 15 м3 включно на особливо складних роботах розробляння та транспортування грунтів у ході улаштовування виїмок і насипів резервів і кавальєрів під час будівництва судноплавних каналів магістральних доріг автомобільного та залізничного сполучення відповідальних земляних споруд різного призначення дамб гребель насипання площ тощо . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Стаж роботи електрослюсарем 6 розряду. У разі керування скрепером самохідним та причіпним з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. 8-й розряд Керує скрепером причіпним з трактором потужністю від 282 до 625 кВт з тяговим зусиллям 35 т і більше та самохідним потужністю від 276 до 625 кВт ковшем з місткістю 15 до 25 м3 і більше на особливо складних роботах розробляння та транспортування грунтів під час спорудження великомасштабних виїмок водосховищ каналів шламовідстойників розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ тощо насипів дамб гребель загат шляхопроводів тощо . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Розряд електрослюсаря 6. У разі керування скрепером самохідним чи причіпним з трактором що має електричний привід кваліфікаційна група з електричної безпеки 3. Примітка. Машиністи які керують скреперами іноземного виробництва тарифікуються за розрядом вищим на один ніж ті що керують аналогічними вітчизняними машинами. 121. МАШИНІСТ ТРУБОВИГИНАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8211.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує трубовигиналь-ною пересувною машиною під час прокладання різних трубопроводів та їх вигинання безпосередньо на об'єкті. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує трубовигинальною установкою пересувною для гнуття труб діаметром до 1200 мм включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує трубовигинальною установкою пересувною для гнуття труб діаметром 1200 мм і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубовигинальної установки пересувної та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Примітка. Для машиніста установки з електричним приводом кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 122. МАШИНІСТ ТРУБООЧИСНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує трубоочисною машиною під час укладання трубопроводів різного призначення. Виконує щозмінне та технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини; правила виконання робіт і вимоги до їх якості причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат енергоресурсів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує трубоочисною машиною пересувною на тракторі з тяговим зусиллям 6-10 т потужністю 73-100 кВт під час укладання трубопроводів різного призначення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує трубоочисною машиною пересувною на тракторі з тяговим зусиллям 10 т і більше потужністю понад 100 кВт під час укладання трубопроводів різного призначення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоочисної пересувної машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 123. МАШИНІСТ ТРУБОУКЛАДАЧА Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує трубоукладачем під час прокладання трубопроводів різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування трубоукладача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики трубоукладача; правила виконання робіт за технологією та вимоги до якості; правила дорожнього та приоб'єктного руху роботи в охоронній зоні поблизу ліній електропередач та інших комунікацій і мереж; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 4-й розряд Керує трубоукладачем на тракторі потужністю до 43 кВт включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 43 до 73 кВт включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 73 до 150 кВт включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує трубоукладачем на тракторі потужністю від 150 до 220 кВт включно. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 8-й розряд Керує трубоукладачем на тракторі потужністю 220 кВт і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом трубоукладача 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 124. МАШИНІСТ УКЛАДАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ Код КП-8332.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує укладачем асфальтобетону під час приймання асфальтобетонної суміші з транспортних засобів та пересувних асфальтозмішувачів насипання валика на дорозі його пересування без зупинки укладача розподіляння суміші по всій ширині смуги рівномірним шаром певної товщини на підготовлену й ущільнену основу; вирівнювання та попереднє ущільнювання укладеного шару; оздоблення поверхні укладеного покриття. Виконує щозмінне та технічне обслуговування укладача бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики асфальтоукладача; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; правила дорожнього руху; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує укладачем асфальтобетону іноземного виробництва типу "VOGELE SUPER" "TITAN" з програмним забезпеченням під час будівництва автомобільних доріг або інших лінійних та площинних об'єктів з шириною смуги що укладається за один прохід до 9 м. Слідкує за технологічним процесом та контролює якість робіт за допомогою комп'ютерної програми. Виконує щозмінне та технічне обслуговування укладача. Оглядає шнеки та лопаті трамбувальний брус та пресувальні планки очищає їх від залишків застиглої суміші. Встановлює в робоче положення вібраційну плиту трамбувальний брус регулятори товщини та профілю живильники. Бере участь у плановому запобіжному ремонті укладача асфальтобетону. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики укладача асфальтобетону яким керує; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом укладача асфальтобетону та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин б розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія у разі керування укладачем на пневмоходу. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує укладачем асфальтобетону іноземного виробництва типу "VOGELE SUPER" "TITAN" з програмним забезпеченням під час будівництва автомобільних доріг або інших лінійних та площинних об'єктів з шириною смуги що укладається за один прохід понад 9 м. Слідкує за технологічним процесом та контролює якість робіт за допомогою комп'ютерної програми. Встановлює укладач асфальтобетону у вихідне положення та готує його до укладання суміші за допомогою блоків керування автоматичними системами стабілізації кута поперечного ухилу. Слідкує за рівномірністю покриття у поздовжньому напрямку. Встановлює робочі органи у необхідне для роботи положення та вводить у контакт щуп стеження зі струною. Встановлює вирівнювальну плиту в робочий стан та прогріває її від генератора. Приймає асфальтобетонну суміш у бункер укладача без зупинки машини. Регулює кількість суміші заслінками і рівномірно розподіляє її на нижньому шарі дорожнього одягу двома шнеками. Слідкує під час руху укладача асфальтобетону уперед за зрізанням зайвого шару матеріалу та залишенням шару суміші потрібної товщини. Виконує щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики укладача асфальтобетону; технологічну схему виконання робіт та вимоги до їх якості; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони пращ; правила дорожнього руху КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом укладача асфальтобетону 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія у разі керування укладачем асфальтобетону на пневмоходу. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 125. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОДАВЛЮВАННЯ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ ГРУНТУ Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установками горизонтального продавлювання або буріння грунтів під час прокладання різних за призначенням комунікацій і створення для них отворів під земляними спорудами насипами дамбами та між виїмками поміж собою тощо. Виконує щозмінне та технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила та інструкції з експлуатації причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; способи регулювання приладів та пристроїв установки; правила виконання робіт з продавлювання чи буріння за призначенням установки вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 6-й розряд Керує установкою для горизонтального продавлювання чи буріння у грунті свердловин діаметром до 1600 мм під час прокладання комунікацій різного призначення під насипами доріг та залізниць дамбами тощо та між виїмками. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд Керує установкою для горизонтального продавлювання чи буріння у грунті свердловин діаметром понад 1600 мм під час прокладання комунікацій різного призначення під насипами доріг та залізниць дамбами тощо та між виїмками. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища та професійно-технічна освіта молоділий спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом установки для продавлювання та горизонтального буріння грунту та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 126. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Код КП-8151.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою пересувною автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей або приготування ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики автоматизованої пересувної установки для приготування бетонної суміші; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; правила виконання робіт за технологією та вимоги до їх якості; режими змащування; норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. 5-й розряд Керує автоматизованою пересувною установкою продуктивністю до 60 м3/год безперервної дії для приготування бетонної суміші або ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бетонозмішувача пересувного та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 6-й розряд Керує автоматизованою пересувною установкою безперервної дії для приготування бетонної суміші або ґрунтових сумішей на притрасових кар'єрах продуктивністю від 60 до 120 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 127. МАШИНІСТ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАНУВАЛЬНО-УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ущільнювальною та планувально-ущільнювальною машиною під час ущільнення грузьких та глинистих грунтів за шаром їх відсипання товщиною 1-1 5 м. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики ущільнювальної та планувально-ущільнювальної машини; способи виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора одноковшового або трактористом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ущільнювальною або планувально-ущільнювальною машиною під час ущільнення грузьких і глинистих ґрунтів з шаром їх відсипання товщиною більше 1 5 м. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики ущільнювальної або планувально-ущільнювальної машини; способи виконання робіт за технологією вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом ущільнювальної та планувально-ущільнювальної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 128. МАШИНІСТ ФІНІШЕРА Код КП-8332.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує фінішером під час виконання бетонооздоблювальних робіт у ході будівництва доріг аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів із застосуванням бетону та під час оздоблювання фасадів будівель споруд тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини якою керує бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики фінішера; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; способи виконання робіт за технологією вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує фінішером під час здійснення бетонооздоблювальних робіт у ході виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту магістральних і шосейних автомобільних доріг міждержавного та міжміського сполучення вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів із застосуванням бетону та на роботах з оздоблювання фасадів житлових громадських культових споруд і будівель пам'яток історії культури та архітектури тощо. Здійснює контроль за дотриманням технології та вимог до якості робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування фінішера бере участь у його плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики фінішера; правила та інструкції з експлуатації технічного обслуговування та ремонту; правила виконання робіт за технологією вимоги до якості робіт; причини виникнення способи виявляння та усунення несправностей; норми витрат паливних і мастильних матеріалів способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом фінішера або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 129. МАШИНІСТ ШТУКАТУРНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8151.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує штукатурною станцією під час виконання опоряджувально-оздоблювальних робіт у ході будівництва об'єктів інженерних споруд різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування штукатурної станції бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики станції; причини виникнення способи виявляння й усунення несправностей; способи виконання робіт вимоги до їх якості; режими змащування; правила експлуатації технічного обслуговування та ремонту; норми витрат енергоресурсів способи їх економії; слюсарну справу 3 ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом будівельної машини з електричним приводом та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 130. МОДЕЛЬНИК АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ Код КП-7133.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час виготовляння та ліплення моделей з глини пластиліну й гіпсу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види архітектурних деталей та їх складові частини; види ліпного орнаменту; властивості матеріалів що застосовуються для виготовлення моделей вимоги до їх якості; основи будови верстатів та пристроїв для виточування та витягування моделей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ліпником архітектурних деталей 4-5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ліплення з глини площинних моделей з простим орнаментом. Вирізування необхідних шаблонів та виготовляння дерев'яної опалубки. Витягування виточування та вирізування частин об'ємних моделей. Збирання гіпсових площинних та об'ємних моделей з гладкою поверхнею а також площинних моделей з простим орнаментом. Вирізування з гіпсу моделей сухарів краплин бусин та їм подібних виробів. Вирізування на гіпсових моделях простого орнаменту. Зачищання площинних та об'ємних моделей з гладкою поверхнею а також площинних моделей з простим орнаментом. Витягування гіпсових основ площинних моделей. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час виготовляння та ліплення моделей з глини пластиліну й гіпсу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи побудови архітектурних деталей; прийоми композиції ліпних орнаментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи модельником архітектурних деталей 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ліплення з глини та пластиліну площинних та об'ємних моделей зі складним орнаментом. Збирання гіпсових моделей зі складним орнаментом а також об'ємних моделей з простим орнаментом. Вирізування на гіпсових моделях складних орнаментів. Зачищання моделей зі складним орнаментом. МОНТАЖНИК БУДІВЕЛЬНИЙ Код КП-7514 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних залізобетонних конструкцій кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель мостів промислових та гідротехнічних споруд виготовляння та монтажу арматури та арматурних конструкцій бетонування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види деталей та елементів сталевих монолітних збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; правила та види стропування; правила та способи тимчасового кріплення конструкцій; прості способи перевірки щільності зварювальних швів; правила сигналізації під час монтажу; правила транспортування складування конструкцій та виробів; правила підготовки поверхонь для ізоляції; способи захисту металу від корозії; основні властивості стінових матеріалів розчинів гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін; прості системи кладки та перев'язування швів; прийоми кладки простих стін; способи розстилання розчину на стіні розкладання цегли та забутовки; способи пробивання гнізд та отворів у кладці; основні види арматури; основи будови арматурних конструкцій; правила заготівлі арматури; прийоми складання встановлення та кріплення простої арматури та арматурних конструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури та арматурних конструкцій; правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій; основні властивості та марки цементу заповнювачів бетонних сумішей; основні способи подавання укладання та ущільнення бетонних сумішей; правила складання опалубки простих конструкцій; прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій кладки фундаментів стін та стовпів із використанням пневматичних та електроінструментів; види основного такелажного монтажного устаткування та пристроїв; основи будови ручних приводних та напівавтоматичних верстатів на яких виготовляють арматуру; будову та призначення механічного пневматичного та електричного інструменту правила роботи з ним; вимоги до якості матеріалів конструкцій; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування сталевих бетонних та залізобетонних конструкцій та деталей. Монтаж залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами нішами. Монтаж каналоутворювачів. Тимчасове кріплення конструкцій. Зачищання стиків збірних конструкцій. Кріплення монтажних болтових з'єднань. Встановлювання самонарізних болтів. Промазування гасом та крейдою зварювальних швів під час перевірки їх щільності. Виправляння фасонної сталі на ручних гвинтових пресах. Утеплювання бетонних та залізобетонних конструкцій. Пробивання прорізів борозен гнізд отворів у цегляних бутових стінах розбирання кладки стін та мостових опор із використанням механізованого пневматичного та електричного інструменту. Закладання цеглою та замонолічування бетоном стиків балок прогонів ригелів з колонами некратних місць борозен гнізд вибоїн та отворів. Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем. Приготування герметиків вручну за визначеним складом. Кладка простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку або з розшиванням одночасно з кладкою. Заповнювання каркасних стін. Улаштовування фундаментів з бутового каменю та цегляної щебінки під заливання. Улаштовування цементної стяжки горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами. Закладання цеглою або бетоном кінців балок борозен гнізд вибоїн та отворів. Розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та механічних верстатів у разі коли в стрижні не більше чотирьох відгинів. Розмічання розкладання стрижнів та каркасів в опалубках простих конструкцій. Складання та встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг. Установлювання та кріплення простих закладних частин. Установлювання арматури з окремих стрижнів у фундаментах і плитах. Укладання бетонної суміші в фундаменти основи масиви на горизонтальних площинах. Улаштовування бетонних фундаментів під заливання підстильних шарів та бетонних основ підлог цементної стяжки. Насікання та розламування бетонних залізобетонних конструкцій зрубування голів залізобетонних паль пневматичним та електричним інструментом. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу та складання конструкцій будівель і споруд із окремих елементів та укрупнених блоків кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель мостів промислових та гідротехнічних споруд виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій; бетонування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та марки будівельних сталей; марки бетону; види збірних сталевих бетонних та залізобетонних конструкцій; способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів та деталей; способи та прийоми складання встановлення такелажного монтажного підйомного устаткування пристроїв та механізмів під час монтажу бетонних залізобетонних конструкцій середньої маси арматури арматурних конструкцій; способи стропування конструкцій що монтуються; правила монтажу стоякових опор; способи встановлення сталевих зварювальних перил; способи виготовлення збирання встановлення та розбирання підмостків; способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій; способи встановлення риштувань під час монтажу конструкцій; способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції; види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків та способи їх наклеювання; способи кладки стін середньої складності; способи кладки простих стін з одночасним облицюванням; способи кладки стін полегшених конструкцій; способи кладки із склоблоків; способи та правила армування цегляних стін та перегородок; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор та вивіряння за ескізами кресленнями арматурних стрижнів простих сіток та плоских каркасів; правила підготовки арматури до зварювання в тому числі ванним способом; правила бетонування конструкцій у зимовий період способи прогрівання бетону; види противоморозних домішок та правила їх застосування; правила укладання бетону з ущільненням вібраторами; правила встановлення та розбирання опалубки конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування; основні вимоги до якості матеріалів та конструкцій що монтуються; будову та правила експлуатації пневматичного та електричного інструменту монтажних пістолетів; види та основи будови бетононасосів бетоноводів вібраторів вібромайданчиків вакуумних агрегатів; правила виконання робіт згідно з технологічними картами; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті; правила виконання будівельних робіт на діючих підприємствах автомобільних магістралях мостах залізницях та в їх зоні. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т оголовків та блоків польового ростверка збірних залізобетонних балок прогоном до 12 м крім підкранових збірних залізобетонних панелей плит перекриттів та покриттів балок перегородок сходових маршів та площадок сходинок балконних плит та блоків вентиляційних блоків рядових великих блоків стін простих сталевих конструкцій сходів сходових площадок загорож опорних стояків кронштейнів риштування збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі сталевого настилу покрівлі. Монтаж демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки із щитів площею до 3 м2. Монтаж стоякових залізобетонних опор. Установлювання стійок опорних листів. Піднімання та встановлювання опорних частин з прикріпленням до опорних листів. Обшивання листовою сталлю сталевих та бетонних конструкцій. Улаштовування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки. Кріплення постійних болтових з'єднань. Установлювання високоміцних болтів. Укрупнювальне складання блоків закладних частин. Обетонування пазових блоків закладних частин. Закладання стиків балок прогонів ригелів з колонами. Конопачення заливання розшивання швів і стиків перегородок у збірних залізобетонних конструкціях. Установлювання та розбирання щитової опалубки. Заповнювання ядра опор бетоном. Укладання бетону з ущільнюванням вібраторами. Антикорозійне фарбування закладних частин. Улаштовування теплоізоляції зовнішніх стиків повнозбірних будівель мінеральними та синтетичними матеріалами. Герметизація стиків спеціальними герметиками із використанням пневматичного інструменту ущільнювальними прокладками. Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із використанням будівельно-монтажного пістолета. Нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції. Кладка стін середньої складності з цегли дрібних блоків під штукатурку та з розшиванням швів одночасно з кладкою простих стін із цегли з одночасним облицьовуванням простих стін полегшеної конструкції стін та фундаментів із бутового каменю під лопатку колодязів постійного перерізу колекторів прямокутного перерізу конструкцій із склоблоків. Улаштовування заповнень прорізів та перегородок зі склопрофіліту. Улаштовування перегородок із цегли гіпсошлакових та інших плит. Встановлювання сталевих елементів і деталей у кладку. Встановлювання віконних та дверних балконних коробок блоків підвіконних дощок і плит. Розшивання швів кладки виконаної раніше. Ремонт поверхні цегляних стін із видаленням непридатних цеглин замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язування швів із існуючою кладкою. Розбирання цегляних склепінь усіх видів. Заміна підвіконних плит окремих сходинок сходових маршів. Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та бутових фундаментів в існуючих спорудах. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та приводних верстатів у разі коли стрижень має більше чотирьох відгинів. Складання та монтаж простих арматурних сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг подвійних арматурних сіток масою до 100 кг. Установлювання арматури з окремих стрижнів у масивах підколонниках колонах стінах і перегородках. Попереднє натягування арматурних стрижнів та пучків колон. Установлювання анкерних болтів та закладних деталей у конструкції середньої складності. Вивіряння встановлених арматурних сіток та каркасів. Розчищання арматурних випусків для ванно-шовного зварювання. Укладання бетонної суміші в опалубку колон стін балок плит тощо. Улаштовування та ремонт бетонних підлог. Улаштовування та ремонт чистих цементних підлог із нарізанням на смуги та шашки. Улаштовування чистих цементних підлог методом вакуумування. Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу. Електричне та парове прогрівання бетону. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу та складання будівель і споруд з окремих елементів укрупнених блоків кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель мостів промислових та гідротехнічних споруд виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій бетонування монолітних залізобетонних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми монтажу важких збірних та залізобетонних колон збірних залізобетонних перил фундаментних блоків балок підмостків на опорі збірних залізобетонних конструкцій підфермників і одноблочних ригелів на мостах під автомобільні дороги залізобетонних коробчатих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва метрополітену та автомобільних доріг; способи встановлення та кріплення панелей великих блоків стін карнизних блоків; способи монтажу сталевих конструкцій будівель і споруд з окремих важких елементів або блоків; способи виготовлення збирання та встановлення рам; правила встановлення та розбирання опор із шпальних кліток; способи та прийоми монтажу важких сталевих колон та балок промислових печей; способи встановлення та кріплення великих блоків та панелей футерованих жаростійким бетоном; способи з'єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону; способи встановлення захисних кожухів із нержавіючої сталі; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів та складання прогонових споруд мостів на риштуванні; способи з'єднування елементів прогонових споруд мостів під час навісного напівнавісного та урівноваженого складання; способи та прийоми складання встановлення такелажного монтажного та підйомного устаткування та пристроїв під час укрупнювального складання та монтажу складних конструкцій будівель та промислових споруд укрупнювального складання конструкцій та складання прогонових споруд мостів на риштуванні; способи виконання складного стропування конструкцій та блоків; способи кладки складних стін; способи кладки стін середньої складності з одночасним облицюванням; методи встановлення монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону на суші та з плавзасобів без облицювання; правила приймання плоских арматурних каркасів та блоків розставляння стрижнів під час збирання просторових каркасів армоопалубних блоків і фермопакетів за ескізами та кресленнями; порядок вивіряння встановленої арматури та арматурних конструкцій; способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних конструкцій; правила та прийоми збирання встановлення складної арматури; методи контролю міцності та водонепроникності бетону; будову та правила експлуатації ручного механізованого пневматичного та електричного інструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання пристроїв верстатів; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами; правила безпечної роботи з ручними та механізованими лебідками талями; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті в котлованах всередині шпунтового огородження нижче рівня води. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою більше 8 т колон масою до 20 т капітелей колон збірних залізобетонних балок прогоном понад 12 м підкранових балок великорозмірних панелей зовнішніх і внутрішніх стін панелей перегородок з важкого та легкого бетону простінкових та наріжних великих блоків карнизів тощо. Установлювання санітарно-технічних кабін блоків ліфтових шахт інших об'ємних елементів будівель. Складання та вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі перед обетонюванням. Монтаж демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею понад 3 м2 об'ємної опалубки блочної тунельної об'ємно-переставної тощо . Улаштовування та розбирання перекриття над котлованами. Монтаж опорних стінок і опор із контурних блоків із заповненням. Піднімання установлювання і вивіряння блоків опор. Улаштовування драбинних залізобетонних сходів на відкосах з висотою насипу або глибиною виїмки до 7 м. Установлювання в проектне положення та знімання направляючих металевих каркасів для занурення паль і паль-оболонок річкових та берегових опор. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд вивіряння і закріплення їх в проектному положенні. Кладка складних стін під штукатурку та з розшиванням швів одночасно з кладкою стін середньої складності та складних стін з одночасним облицьовуванням стін полегшених конструкцій середньої складності та складних. Кладка колон прямокутного перерізу карнизів клинчастих перемичок колодязів змінного перерізу колекторів круглого та шатрового перерізів. Ремонт клинчастих перемичок із розбиранням існуючої кладки. Кладка з одночасним облицьовуванням декоративною кольоровою цеглою за заданим рисунком. Кладка з природного каменю. Фігурне обтісування цегли. Збирання та монтаж складних арматурних сіток та плоских арматурних каркасів незалежно від маси подвійних арматурних сіток масою більше 100 кг простих просторових арматурних каркасів. Підготовка арматури до зварювання ванним способом на висоті. В'язання арматурних каркасів в котлованах. Розкладання канатів або арматурних пучків та їх натягування. Збирання арматури для конструкцій що бетонуються в пересувній опалубці. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень відповідно до креслень у плитних основах безбалкових і ребристих перекриттях сходових маршах тощо. Встановлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях. Встановлювання монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону з плавзасобів та на суші без облицювання. Укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкцій куполів склепінь резервуарів напружено-армовані монолітні конструкції тощо. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружено-армованих залізобетонних виробів прогонових будівель мостів та шляхопроводів довгомірних паль та опор ферм і балок великих прогонів . Улаштовування буронабивних паль. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу та складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів укрупнених блоків кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель мостів промислових та гідротехнічних споруд виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій бетонування монолітних залізобетонних конструкцій виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель та промислових споруд; способи монтажу особливо великогабаритних та важких конструкцій будівель і промислових споруд; способи складання пересування та встановлення прогонових споруд мостів; способи монтажу підфермників технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного монтажного підіймального устаткування та пристроїв; способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків; способи кладки особливо складних конструкцій їх спорудження та розкружалювання; технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів; технологію виготовлення арматурних пучків з окремих дротів та жмутів; способи виготовлення напружено-армованих конструкцій та виробів під час спорудження ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів; правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону; правила виконання робіт в декілька ярусів; правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину; способи встановлення монолітних бетонних опор для мостів під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим пневматичним електричним інструментом різних типів та призначення такелажним устаткуванням оснасткою пристроями; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками талями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила виконання робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укрупнювальне складання залізобетонних рам балок ферм із наступним напружуванням арматури. Укрупнювальне складання та монтаж попередньо напружених залізобетонних ферм складених із кількох деталей. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель та споруд зі збірних рам просторових блоків. Остаточне вивіряння закладних частин. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т напружено-армованих балок та ферм перекриттів незалежно від їх прогону. Монтаж підфермників. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників і ригелів двоблочних на мостах під автомобільні дороги та залізниці. Улаштовування драбинних залізобетонних сходів на відкосах з висотою насипу або глибиною виїмки до 12 м. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів. Встановлювання та остаточне вивіряння сталевих колон підкранових балок інших сталевих конструкцій каркасів будівель та промислових споруд із масою елемента або блока більше 15 т ферм прогоном понад 24 м. Кладка та реставраційний ремонт особливо складних кам'яних конструкцій склепінь арок у тому числі з одночасним облицьовуванням. Кладка колон круглого та змінного перерізу. Кладка з природного тесаного каменю. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів із каркасів сіток попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчатих прогонових будівель. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь куполів арок ферм колон карнизів тощо. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину. Промивання бетонолітної труби. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицьовуванням. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових площадок що укладаються з плавзасобів. Виготовляння балок плит перекриття та покриття сходових маршів та площадок сходинок балконних плит архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструментів. Налагоджування механізованого пневматичного та електричного інструменту устаткування та усунення незначних несправностей. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 131. МОНТАЖНИК БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та способи застосування найпростіших такелажних пристроїв; способи навантажування такелажу та монтажних пристроїв на транспортні засоби для перевезення; способи кріплення їх на транспортних засобах; способи змащування деталей; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Кріплення такелажу та монтажних пристроїв на транспортних засобах перед перевезенням та розкріплювання їх після перевезення. Змащування деталей. Свердління отворів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу будівельних машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і етаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання простих деталей. Свердління отворів дрилем. Складання та розбирання нарізних та фланцевих з'єднань. Виправляння металоконструк-цій. Кріплення стиків монтажними болтами. Завантажування баласту на опорно-ходову частину баштового крана та знімання з відкріплюванням. Знімання бокових розча-лок та якірного каната. Розбирання головного встановлювання та розбирання допоміжних інвентарних якорів з від'єднуванням петель обойм утримуючих канатів зніманням опорної п'яти. Від'єднування відтяжок від гакової обойми. Знімання противагової консолі з консолі башти. Роз'єднування рухомих і нерухомих секцій башти крана. Кріплення та відкріплювання коушів короткого каната від поворотної платформи та стрілового розчалу від монтажних вушок башти. Обв'язування канатів. Кріплення монтажного барабана. Знімання шафи керування кабіни площадки для обслуговування сходів огорож. Підготування основи для встановлювання щогл підйомників. Знімання опорної рами підйомників. Відкріплювання щогл від будівлі. Опускання пневмоколіс. Розкладання складових частин в порядку з'єднування запасовування канатів на механізмах різними методами або їх розпасовування. Наповнювання маслом редукторів коробок картерів тощо та зливання масла. Розпасовування вантажного троса під час демонтажу пересувних будівельних машин. Укладання в ящик баласту контрвантажу та розвантажування. Розпасовування каната механізму висування з монтажної лебідки. Монтаж і демонтаж допоміжних монтажних пристроїв під час монтажу та демонтажу бетонозмішувачів розчинозмішувачів мийно-сортувальних барабанів дробильно-сортувальних та каменедробильних установок грохотів дробарок верстатів для виправляння різання та вигинання круглої сталі. Відкріплювання та знімання машин з фундаментів для стаціонарних розгальмовування та звільнювання коліс для пересувних . 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання монтажних і демонтажних робіт середньої складності; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування та частин машин і механізмів баштових кранів до 5 т козлових кранів до 15 т щоглових підйомників пересувних будівельних кранів бетонозмішувачів розчинозмішувачів мийно-сортувальних барабанів дробильно-сортувальних каменедробильних установок верстатів для виправляння різання та вигинання круглої сталі ; способи користування спеціальним механізованим інструментом; будову та правила користування вантажопідіймальними механізмами й такелажними засобами способи їх випробовування терміни зносу та правила випробовування тросів і канатів; правила підіймання та переміщання елементів кранів за допомогою вантажопідіймальних машин і механізмів та користування наочною сигналізацією. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів З розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кріплення та відкріплювання баштового крана від колій. Закріплювання баласту на oпорно-ходовій і поворотній частинах баштового крана. З'єднування та роз'єднування секцій башти між собою. Закріплювання та відкріплювання головки башти. Закріплювання противагової консолі головки башти. Установлювання кріплення та відкріплювання кабіни керування на крані Складання башти та стріли баштового крана й опорних стояків моста козлового крана з'єднування їх з ходовою частиною або опорною п'ятою підготування до підіймання у монтажне положення та піднімання. Улаштовування головного якоря із кріпленням петель та канатів опорної п'яти. Опускання стріли з монтажного положення відкріплювання її від опорно-ходової частини або опорної п'яти підготування до підіймання у робоче положення. Завантажування та розвантажування баласту з противагової консолі. Запасовування та розпасовування лебідок машин та вантажних стрілових поліспастів тощо. З'єднування крана з тягачем та їх роз'єднування. Відкріплювання підкатного візка. Розкріплювання розпірки за допомогою вантажної лебідки та автокрана. Закріплювання та викручування болтів телескопічних розпірок. Ослаблювання канатів поліспаста монтажної стойки. Закріплювання щогол підйомників розкосами на рамі. Установлювання вантажної платформи на щоглу та знімання. Кріплення щогли кронштейнами до будівлі. Установлювання та вивіряння кріплення бетонозмішувачів розчинозмішувачів мийно-сортувальних барабанів дробильно-сортувальних та каменедробильних установок грохотів дробарок станків для виправляння різання та вигинання круглої сталі. Знімання та змотування і канатів переставних кранів. Установлювання відкріплювання та знімання приймального обладнання. Підготовляння машин до здавання. З'єднування кінців каната з поворотною платформою та натягування поліспасту. Підіймання опускання та кріплення монтажної стойки. Кріплення механізмів. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю до 0 5 м3. Звільнення вузлів та елементів кранів і машин від транспортної обв'язки. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання складних робіт з монтажу і демонтажу будівельних машин баштових кранів вантажопідйомністю до 5 т козлових 15-20 т щоглових підйомників пересувних будівельних кранів бетонозмішувачів розчинозмішувачів з об'ємом замісу до 750 л мийно-сортувальних барабанів каменедробильних установок грохотів дробарок верстатів для виправляння різання вигинання круглої сталі; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується та частин машин і механізмів; технічні вимоги і допуски під час монтажу машин і механізмів; правила здавання в експлуатацію; конструкцію різних вантажопідіймальних механізмів і такелажних засобів правила та способи стропування вантажів великої ваги під час їх переміщення; способи визначення центру ваги елементів і вузлів будівельних машин і механізмів які підіймаються та переміщаються; правила підбирання та випробовування тросів канатів ланцюгів та спеціальних пристроїв залежно від ваги габаритів та конфігурації вантажу; правила користування вимірювальним різальним та складальним інструментом та пристроями; складання шпонкових шліцьових пресових конусних з'єднань; способи улаштовування підшипників ковзання та кочення муфт усіх видів та передач зубчастих і черв'ячних ; правила складання деяких систем приводу і керування механічних гідравлічних пневматичних електричних тощо . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання баштового крана буксирним автомобілем між рейками підкранової колії. Встановлювання монтажної опори під башту крана. Відкріплювання та викочування підкатного візка або знімання пневмоколіс. Встановлювання опорно-ходової частини крана на підкатний візок або на рельсову колію. Підіймання у вертикальне положення башти кранів. Підіймання та кріплення стріли на башті у робоче положення та опускання стріли з робочого положення вниз. Опускання з вертикального положення на інвентарні козли башт кранів висування опускання секцій за допомогою електричної лебідки при висуванні та опусканні телескопічних секцій башт кранів. Випробовування усування дефектів монтажу регулювання механізмів кранів випробування їх відповідно до вимог Держнаглядохорондраці та здавання в експлуатацію. Монтаж секції щогли підйомника з підійманням її за допомогою власної лебідки у вертикальне положення з висотою щогли до 10 м; з висотою понад 10 м - нарощування інших секцій за допомогою монтажної стойки. Монтаж щогли з підійманням її у зібраному вигляді або нарощування за допомогою допоміжної щогли. Випробовування підйомників з регулюванням механізмів і здавання його в експлуатацію. Опускання щогли за допомогою власної лебідки у горизонтальне положення з висотою щогли до 10 м знімання секцій за допомогою монтажної стойки з висотою щогли понад 10 м. Демонтаж опорно-направляючих секцій підйомників. Установлювання ходової частини пересувних подавальних будівельних кранів з поворотною платформою. Запасовування тросів пересувних кранів. Кріплення стріли на платформі. Знімання поворотної платформи з ходової частини крана. Регулювання механізму. Випробовування пересувних будівельних кранів і здавання їх в експлуатацію. Монтаж і приведення у робоче положення усіх частин і вузлів бетонозмішувачів розчинозмішувачів мийно-сортувальних барабанів каменедробильних установок грохотів дробарок верстатів для виправляння різання та вигинання круглої сталі з встановлюванням електродвигуна вивірянням регулюванням випробовуванням вхолосту. Розбирання усіх частин вузлів відкріплювання електродвигуна під час демонтажу вищезазначених машин. Монтаж штукатурних станцій. Монтаж керам-зитоподавальника. Монтаж землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю до 300 м3 грунту за годину. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю від 0 5 до 1 м3. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні слюсарні роботи що потребують підвищеної точності під час монтажу та демонтажу будівельних машин за інструкціями та робочими кресленнями заводу-виготовлювача машини або за проектом виконання монтажних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання особливо складних робіт з монтажу та демонтажу будівельних машин баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т; дробильно-сортувальних установок ; способи їх регулювання та налагоджування; правила випробовування під час введення їх в експлуатацію; матеріали та їх властивості види термообробки антифрикційні сплави матеріали для паяння та зварювання; допуски і посадки; замірювальний різальний складальний та контрольний інструменти; трубопровідне устаткування; робочі гальмівні керування та інші механічні гідравлічні пневматичні електричні охолоджувальні опалювальні тощо системи; передавальні приводи передач муфтові зубчасті черв'ячні конічно-зубчасті пасові ланцюгові канатні гідравлічні та комбіновані ; способи монтажу та демонтажу робочого устаткування систем приводу; правила збирання машин з їх складових частин; такелажні роботи; складання усіх видів з'єднань деталей складальних одиниць та частин машини; розмічання осьових ліній; центрування та балансування складальних одиниць. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання та встановлювання опорно-ходової частини крана на колію. Складання башти та з'єднування її з опорно-ходовою частиною. Підіймання башти у вертикальне положення. Опускання башти з вертикального положення на інвентарні козли з відкріплюванням від опорно-ходової частини. Приєднування головки до башти. Підіймання та приєднування противагової консолі. Закріплювання та відкріплювання баласту на противаговій консолі. Підіймання та кріплення стріли на башті в робочому положенні. Відкріплювання стріли від головки башти. Опускання стріли з робочого положення вниз. Розбирання та знімання опорно-ходової частини крана з колій. Установлювання баштових кранів буксирним автомобілем між рейками підкранової колії. Установлювання монтажної опори під башту кранів. Відкріплювання та викочування підкатного візка або знімання пневмоколіс. Установлювання опорно-ходової частини крана на підкатний візок або пневмоколеса. Розкріплювання балансирних ходових візків розфіксовування шкворнів та розкривання затворів. Підіймання з поворотної платформи за допомогою автокрана та вантажної лебідки монтажного стояка до натягання канатів. Установлювання крана за допомогою домкратів монтажної опори на опору автомобіля-тягача. Відкріплювання та знімання пересувної обойми механізму висування. Установлювання та знімання монтажного підкосу та монтажного стояка. Установлювання на поворотній платформі вантажної та стрілової лебідок. З'єднування по-воротних флюгерів з кільцевою рамою та розведення їх за шириною рейок підкранових колій. З'єднування ходових візків з флюгерами. Установлювання та кріплення поворотної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом на кільцевій рамі ходової частини. Знімання попоротної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом. Установлювання та знімання механізму повороту. Установлювання усередині порталу проміжної секції у зборі з верхньою. Установлювання і кріплення балок на оголовку. Установлювання кореневої секції стріли та прикріплювання її до порталу. Підіймання розпірки башти у робоче положення та вибирання слабкого місця стрілового поліспаста. Розкріплювання тяг що з'єднують обойму з порталом. Розгортання та кріплення діагональних балок. Підвішування зібраних секцій стріли на вушко кореневої секції та відведення стріли від башти до повного її випрямлення. Відкріплювання кореневої секції стріли від башти знімання канатної розтяжки. Розтягування стрілового розчалу та прикріплювання розчальних кінців до монтажних вушок. Запасовування монтажного та робочого поліспастів на лебідку та блоки. Запасовування монтажного канату на блоці висування телескопічних секцій башти Запасовування канатів стрілового поліспаста. Перепасовування канатів. Збільшування та зменшування висоти башти кранів з супровідними роботами. Випробовування усування дефек-тів монтажу та регулювання механізмів кранів. Випробовування кранів відповідно до вимог Держнаглядохорон-праці та здавання їх в експлуатацію. Установлювання дробильно-сортувальної установки у робоче положення. Винесення на домкраті агрегатів первинного та вторинного дроблення. Регулювання та випробовування установки вхолосту. Знімання дробильно-сортувальної установки після закінчення роботи. Монтаж пневмобетоноломів та пальорі-зок. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю понад 1 м3 самохідних укладальників асфальтобетону землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю переробки грунту понад 300 м3 за годину. Монтаж екскаваторів з місткістю ковша 2 м3 і більше баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т гусеничних кранів вантажопідйомністю 63 т і більше земле-всмоктуючих снарядів продуктивністю 300 м3/год і більше бетонорозчинних вузлів замінного устаткування для пальових робіт та щілинних траншей за методом "стіна у грунті". Примітка. Монтажники які виконують під час монтажу всі роботи зі складання з окремих частин кар'єрних екскаваторів у тому числі крокуючих та землефрезерних комплексів тарифікуються за 7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну освіту молодший спеціаліст кваліфікований робітник . 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює повний комплекс технологічних операцій з виконання різних видів особливо складних слюсарних монтажних демонтажних робіт що потребують підвищеної точності та обережності під час роботи із складними дорогими за вартістю будівельними машинами та механізмами типу „WIRTH" - прохідницький комплекс іноземного виробництва тощо . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання особливо складних робіт з монтажу демонтажу регулювання та налагоджування складних дорогих за вартістю будівельних машин і механізмів; методи вивіряння монтажних робіт та контролю у процесі їх виконання вимоги до якості точності; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; правила виконання випробувань агрегатів машин механізмів під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж налагоджування прохідницьких комплексів іноземного виробництва. Монтаж кар'єрних екскаваторів у тому числі крокуючих та землефрезерних комплексів з виконанням усіх робіт з їх складання з окремих частин. Монтаж екскаваторів з місткістю ковша 2 м3 і більше баштових гусеничних козлових мостових портальних кранів великої вантажопідйомності земснарядів бетонорозчинних та асфальтобетонних вузлів та заводів. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з попередньою наладкою устаткування. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує з великою точністю й обережністю монтаж особливо складних дорогих за вартістю будівельних машин та механізмів в складних гідрогеологічних умовах під час будівництва тунелів проходки гірничих виробок великого розміру та у гірничих розрізах з поверхневим добуванням копалин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання особливо складних робіт з монтажу демонтажу регулювання та налагоджування особливо складних дорогих за вартістю будівельних машин і механізмів; методи вивіряння монтажних робіт та контролю у процесі їх виконання вимоги до якості точності; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; правила виконання випробувань агрегатів машин механізмів під час введення їх в експлуатацію; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів та механізмів; правила виконання складних такелажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання особливо складних монтажних демонтажних робіт в складних гідрогеологічних умовах під час будівництва тунелів проходки гірничих виробок великого розміру та у гірничих розрізах з поверхневим добуванням копалин. Монтаж прохідницьких комплексів іноземного виробництва землерийних комплексів крокуючих екскаваторів з місткістю ковша 10 м3 і більше фрезерно-роторних з продуктивністю 3000 м3/год і більше відповідних перенавантажувачів мостових ізотермічних резервуарів труб висотою 50 м і більше естакад градирень етажерок синтезу установок крекінгу апаратів колонного типу вагою 100 т і більше та висотою 50 м і більше. Пуск агрегатів машин устаткування та здавання в експлуатацію з попередньою їх наладкою. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 132. МОНТАЖНИК ГІДРОАГРЕГАТІВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу гідроагрегатів і конструкцій що пов'язані з ними. Виконує розконсервовування очищання підготовку до складання деталей та виробів тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види та способи застосування найпростіших такелажних пристроїв; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування обладнання. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей та виробів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу гідроагрегатів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними пристроями та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником гідроагрегатів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу гідроагрегатів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування спеціальним механізованим інструментом; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стро-пування та переміщання устаткування; правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування яке монтується та технологію його монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гідроагрегатів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання фундаментних болтів і анкерних плит вентиляційних патрубків і решіток генераторів. Монтаж дренажного обладнання сходів захисних кожухів обгороджування та перекривання турбіни. Опресовування обода ротора. Накладання бандажів на всі види обмоток. Встановлювання клапана зриву вакууму лопаток підшипників важелів і серег направляючого апарата турбіни консолей для підвіски робочого колеса системи пожежогасіння та повітророздільних щитів генератора. Лудіння місць з'єднування обмотки статора. Очищання місць з'єднування після паяння на статорі та роторі. Установлювання ізоляційних прокладок і клинів у пази статора. Установлювання щиткового апарату системи збудження. Підготовляння кромок вузлів обладнання для зварювання. Зачищання поверхонь устаткування та зварних з'єднань. Виявляння дефектів зварних з'єднань. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу гідроагрегатів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; улаштування та принцип дії системи змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу агрегатів; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гідроагрегатів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Передмонтажна ревізія складних деталей і вузлів. Монтаж регулювального кільця. Вивішування лопаток направляючого апарата з регулюванням зазорів. Монтаж маслонапірної установки системи регулювання з маслонасосами. Складання зворотних зв'язків комбінатора та регулятора. Монтаж систем гальмування генератора маслоохолоджувачів і повітроохолоджувачів. Складання масляних ванн підп'ятника. Складання робочого колеса вертикальних насосів. Монтаж сервомоторів золотникових блоків і блоків клапанів. Ізолювання місць з'єднування обмоток і покривання їх лаком. Паяння з'єднань струмовідведення ротора та фазових перемичок статора. Монтаж допоміжного обладнання. Монтаж облицювання. Шабрування поверхонь устаткування. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу гідроагрегатів і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного обладнання; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин при введенні їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гідроагрегатів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж спіральних камер і капсул. Вивіряння перпендикулярності диска підп'ятника та осі валу. Центрування та з'єднування валів агрегатів і вивіряння їх спільної лінії. Монтаж системи регулювання. Монтаж підп'ятника. Складання ротора генератора. Насаджування втулки ротора на вал генератора. Монтаж статорів і системи збудження. Монтаж вертикальних насосів і електродвигунів до них. Монтаж фундаментних кілець статорів турбін камер робочого колеса кілець напрямних апаратів робочих коліс кришки турбіни підшипників. Налагоджування сервомоторів. Монтаж обмотки статора. Установлювання ущільнювачів підп'ятників і підшипників капсульних агрегатів. Підготовляння агрегатів до індивідуальних випробувань. Індивідуальні випробовування агрегатів. Примітка. Монтажники які виконують підготовку гідроагрегату до випробовування усування недоліків монтажу остаточного регулювання та здавання в експлуатацію тарифікуються за 7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну освіту молодший спеціаліст кваліфікований робітник . МОНТАЖНИК ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Код КП-7129.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу перегородок та стін із гіпсокартонних листів типу системи "Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види гіпсокартонних листів та каркасів ізолювального матеріалу кріпильних деталей; види шпаклювальних та ізоляційних сумішей; правила встановлювання гіпсокартонних конструкцій; правила виконання шпаклювальних ґрунтувальних та ізолювальних робіт; правила транспортування та складування гіпсокартонних листів; основні види призначення та правила користування механізованим інструментом; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та монтаж каркасів перегородок та стін найпростішої конструкції. Кріплення гіпсокартонних листів до дерев'яних і металевих каркасів гострокінцевими та самонарізними гвинтами. Встановлювання звукоізоляційного шару плитного та рулонного типів із мінерального або скляного волокна в пази профілів згідно з проектом закріплювання його вкладками із мінераловатних плит або полівінілацетатною емульсією з дотриманням відповідного кроку. Шпаклювання пазів швів та поверхні гіпсокартонних листів. Установлювання та закріплювання гвинтами сталевих смуг на стиках сусідніх елементів під час виготовляння криволінійних елементів малого радіуса. Вистругування рубанком під визначеним кутом кромок гіпсокартонних листів. Обробляння країв обрізаного картону з лицьового боку гіпсокартонних листів наждаковим папером перед шпаклюванням. Очищання швів від пилу. Шпаклювання пошкоджених плит отворів та тріщин у гіпсокартонних листах. Замазування швів гіпсокартонних листів шпаклювальними або ізоляційними сумішами та наклеювання армованої стрічки для поверхневого ущільнення. Ґрунтування спеціальними сумішами гіпсокартонних листів обмазування гідроізоляційною сумішшю обрізаних кромок листів та місць проходження труб у приміщеннях із вологим або мокрим режимом. Очищання стикових елементів і монтажних стиків гіпсокартонних листів від мастил іржі та задирок. Очищання щіткою електроінструменту від металевої стружки та пилу. Транспортування гіпсокартонних листів масою до 50 кг вручну на спеціальних пасах із місця складування до місця встановлювання. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу перегородок та стін із гіпсокартонних листів типу системи "Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та марки гіпсокартонних конструкцій; прийоми встановлювання та закріплювання елементів конструкцій; допуски під час монтажу конструкцій; правила й способи виконання шпаклювальних ґрунтувальних та ізоляційних робіт; види будову призначення та правила роботи з механізованим та електричним інструментом монтажними пристроями; правила транспортування та складування конструкцій та виробів із гіпсокартону; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж гіпсокартонних перегородок та стін простих конструкцій. Установлювання дерев'яних стояків на горизонтальні напрямні закріплювання їх цвяхами. Встановлювання підганяння та закріплювання кріпильними гвинтами гіпсокартонних листів до каркаса. Встановлювання підкладок під незакріплені елементи конструкцій із використанням монтажних пристроїв та інструменту. Знімання фасок під кутом із використанням електроінструменту. Видаляння шліфувальним інструментом нерівностей поверхні. Перевіряння конусними оправками відповідності отворів для пропуску інженерних комунікацій розмірам визначеним у робочих кресленнях. Обробляння швів та стиків гіпсокартонних листів із використанням стрічки для поверхневого ущільнювання та ґрунтувальної суміші. Зашпакльовування швів між гіпсокартонними листами та грунтування їх під декоративне опорядження. Покривання бітумним лаком гіпсокартонних листів що знаходяться під безпосереднім впливом води та пари приклеювання герметичної стрічки в кутах приміщень із вологим або мокрим режимом. Установлювання та закріплювання на стоякових профілях закладних деталей необхідних для кріплення стаціонарного навісного обладнання та елементів інтер'єра. Перевіряння перед здаванням в експлуатацію надійності закріплення гіпсокартонних листів до каркаса гвинтами відсутності тріщин пошкоджених місць надривів картону відхилень поверхні. Транспортування гіпсокартонних листів візком типу ТГП-300 з місця складування до місця встановлювання. Комплектне подавання матеріалів у інвентарній упаковці до робочого місця. Горизонтальне складування матеріалів та деталей у штабелі висотою не більше 1 м. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу перегородок стін та стель із гіпсокартонних листів типу системи "Кнауф" . ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості та марки гіпсокартонних конструкцій; способи та правила збирання конструкцій із окремих елементів та монтажу перегородок стін та стель середньої складності; правила дотримання допусків під час монтажу конструкцій згідно із технологією виконання робіт; вимоги до якості виконання робіт; будову та правила експлуатації ручного механізованого та електроінструменту монтажних пістолетів; методи виготовляння криволінійних конструкцій; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж перегородок стін та стель середньої складності. Складання металевих каркасів. Установлювання в металеві напрямні стоякових профілів та закріплювання їх гвинтами або просікачем методом "просікання з відгином". Розмічання проектного положення перегородок та стін на підлозі із використанням шнуровідбійного пристрою. Заклепкове нарізне гвинтове з'єднування стоякових профілів по довжині під час монтажу. Кріплення елементів каркасів перегородок стін та стель між собою гострокінцевими та самонарізними гвинтами. Кріплення каркасів до несучих конструкцій та навісного обладнання до гіпсокартонних листів гвинтами та дюбелями. Кріплення крайніх вертикальних стояків каркаса що прилягають до стін і колон розтискними дюбелями дюбель-цвяхами або із використанням монтажних пістолетів. Монтаж підсилених стояків для встановлювання дверної коробки перемичок із напрямного профілю над дверним прорізом проміжних стояків над дверною коробкою і закріплювання їх гвинтами. Закріплювання напрямних профілів до перекриття дюбелями з кроком відповідним кроку стояків. Кріплення гвинтами гіпсокартонних листів до каркасів та до полиць напрямних. Улаштовування отворів у стінках стоякових профілів для пропуску інженерно-технічних санітарно-технічних та електротехнічних комунікацій. Встановлювання гільз із негорючих матеріалів у місцях спряження перегородок стін та стель із трубопроводами водопостачання парового та водяного опалення. Обрізування стоякових профілів електроінструментом. Кріплення дверної коробки до стояків. Виготовляння конструкцій у вигляді зігнутих форм згідно із технологією. Встановлювання зігнутих гіпсокартонних листів поперек стоякових профілів закріплювання їх гвинтами під час монтажу зігнутих конструкцій. Обробляння швів гіпсокартонних листів зі скошеними та заокругленими скошеними кромками сумішшю для шпаклювання. Встановлювання профілів із оцинкованої сталі алюмінізованих стрічок алюмінієвих профілів для захисту зовнішніх кутів та відкритих торців. Улаштовування теплоізоляційних кожухів у місцях спряження перегородок та стін із трубопроводами. Перевіряння перед здаванням в експлуатацію дотримання допусків перепадів та зазорів між суміжними листами рівності поверхні відсутності забруднень на гіпсокартонних листах. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу перегородок стін та стель із гіпсокартонних листів типу системи "Кнауф" та інших різних конструктивних типів та рівня відповідальності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструкції перегородок стін та стель із гіпсокартонних листів різних типів та рівня відповідальності; методи та способи встановлювання закріплювання монтажу перегородок стін стель тощо; правила та способи збирання та монтажу гіпсокартонних систем із окремих елементів; методи та технологію виготовляння елементів у вигляді зігнутих форм та криволінійних конструкцій; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно із технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; будову та правила експлуатації ручного механізованого та електроінструменту монтажних пістолетів монтажного обладнання та пристроїв; правила роботи на підмостках драбинах та риштуванні; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог безпеки під час роботи з монтажним пістолетом; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж перегородок стін та стель під час каркасного та безкаркасного поелементного складання із гіпсокартонних листів на опорядженні будівель житлового громадського та промислового призначення. Різання та збирання металевих стоякових і напрямних профілів із використанням монтажних пристроїв та інструментів електроножиць електропилок типу "болгарка" просікачів тощо . Прирізування облицювальних елементів електроінструментом. Розмічання проектних положень стель. Розмічання проектних положень перегородок та стін у приміщеннях великої площі лазерним пристроєм. Перенесення розмічання проектного положення конструкцій виском на стелю. Встановлювання елементів збірних гіпсокартонних систем перегородок стін та стель у проектне положення згідно з монтажними осями. Вивіряння елементів гіпсокартонних конструкцій за рисками нанесеними на елементи що монтуються. Кріплення горизонтальних напрямних перегородок та стін: до стелі – через пружну стрічку до підлоги – через спеціальну мастику або пружну стрічку дюбелями або дюбель-цвяхами з кроком відповідним кроку стояків бокове закріплювання напрямних. Установлювання між стояками профілів обрамлення із горизонтальних напрямних профілів закріплених до стоякових профілів у місцях спряження перегородок та стін із інженерними комунікаціями. Улаштовування спільних теплоізоляційних кожухів у місцях групового пропускання трубопроводів. Кріплення гіпсокартонних листів монтажних деталей на каркасах електроінструментом різних типів шуруповерт дриль тощо або монтажним пістолетом. Виконання робіт щодо спряження перегородок та стін із інженерними комунікаціями: встановлювання в порожнині перегородки або стіни додаткових елементів каркаса що обрамовують отвори; закріплювання елементів обшивки із гіпсокартонних листів до додаткових поперечних елементів каркаса; закладання стику спряження по всьому контуру герметиком. Виготовляння конструкцій із гіпсокартонних листів у вигляді зігнутих форм колони заокруглені кути аркові конструкції тощо виготовляння шаблонів для згинання гіпсокартонних листів згідно з робочими кресленнями. Виготовляння криволінійних елементів малого радіуса з гіпсокартонних листів із використанням спеціального обладнання. Розмічання проектного положення перегородок та стін перенесення їх на стелю під час монтажу зігнутих конструкцій. Розрізування ножицями по металу зовнішніх полиць і стінок напрямних профілів до внутрішніх полиць під час монтажу конструкцій зігнутих форм. Згинання профілю у відповідності до необхідного радіуса встановлювання його за розміткою та закріплювання дюбелями під час монтажу конструкцій зігнутих форм. Установлювання стоякових профілів та закріплювання їх у напрямних під час монтажу конструкцій зігнутих форм. Ведення звітної документації щодо витрачання патронів до монтажного пістолета. Очищання та змазування монтажного пістолета підготовка його до експлуатації. Кінцеве опорядження гіпсокартонних листів спеціальною сумішшю. Здійснення контролю за дотриманням допусків відхилення поверхні наявністю герметизації всіх вузлів сполучення перегородок та стін із будівельними конструкціями правильністю дотримання технологічних вимог щодо відбивання кутів монтажу перегородок стін стель установлювання та закріплювання захисних елементів на всіх зовнішніх кутах і відкритих торцях. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні та відповідальні роботи під час монтажу демонтажу перегородок стін та стель із гіпсокартонних листів типу системи "Кнауф" та інших різних конструктивних типів та рівня відповідальності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості перегородок стін та стель із гіпсокартонних листів різних типів та рівня відповідальності; методи та способи розмічання встановлювання закріплювання монтажу демонтажу перегородок стін стель архітектурних елементів та деталей тощо; методи та способи збирання монтажу демонтажу гіпсокартонних систем різних видів із окремих елементів складної конфігурації; правила методи та технологічний процес виготовляння елементів у вигляді зігнутих форм та криволінійних конструкцій зі складною конфігурацією; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно із технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; будову та правила експлуатації ручного механізованого та електроінструменту монтажних пістолетів верстатів монтажного обладнання та пристроїв; правила роботи на підмостках драбинах риштуванні автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог безпеки під час роботи з монтажним пістолетом; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Встановлювання монтаж демонтаж перегородок стін та стель під час каркасного та безкаркасного поелементного складання із гіпсокартонних листів складної конфігурації на опорядженні ремонті реконструкції будівель житлового громадського та промислового призначення пам'яток культури історії та архітектури. Різання та збирання металевих профілів різних видів із використанням монтажних пристроїв верстатів ручних механізованих та електроінструментів. Розмічання проектних положень стель перегородок та стін у приміщеннях великої площі та складної конфігурації лазерним пристроєм. Вивіряння елементів гіпсокартонних конструкцій. Кріплення горизонтальних та вертикальних напрямних перегородок стін та стель із кроком відповідним кроку стояків. Установлювання між стояками профілів обрамлення із горизонтальних напрямних профілів закріплених до стоякових профілів у місцях спряження перегородок та стін із інженерними комунікаціями. Улаштовування спільних теплоізоляційних кожухів у місцях групового пропускання інженерних мереж. Кріплення гіпсокартонних листів монтажних деталей на каркасах механізованим та електроінструментом різних типів або монтажним пістолетом. Виконання робіт щодо спряження перегородок стін та стель із інженерними комунікаціями. Закладання стику спряження по всьому контуру герметиком. Виготовляння конструкцій із гіпсокартонних листів у вигляді зігнутих форм складної конфігурації колони заокруглені кути аркові конструкції архітектурні елементи деталі тощо . Виготовляння складних шаблонів для згинання гіпсокартонних листів згідно з робочими кресленнями. Виготовляння криволінійних елементів великого радіуса з гіпсокартонних листів із використанням спеціального обладнання. Розмічання проектного положення перегородок стін та стель під час монтажу зігнутих конструкцій складної конфігурації архітектурних елементів та деталей. Розрізування електроножицями електропилкою напрямних профілів до внутрішніх полиць під час монтажу конструкцій зігнутих форм. Згинання профілю у відповідності до необхідного радіуса. Встановлювання профілю за розміткою закріплювання дюбелями під час монтажу конструкцій зігнутих форм. Установлювання стоякових профілів та закріплювання їх у напрямних під час монтажу конструкцій зігнутих форм складної конфігурації. Кінцеве опорядження гіпсокартонних листів спеціальною сумішшю. Здійснення контролю за дотриманням допусків відхилення поверхні наявністю герметизації всіх вузлів сполучення перегородок та стін із будівельними конструкціями інженерними комунікаціями правильністю дотримання технологічних вимог щодо виготовляння криволінійних елементів різних типів відбивання кутів монтажу перегородок стін стель архітектурних елементів та деталей. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 133. МОНТАЖНИК ДРОБИЛЬНО-РОЗМЕЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СОРТУВАННЯ Й ЗБАГАЧЕННЯ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу дробильно-розмельного устаткування устаткування для сортування та збагачення і конструкцій що пов'язані з ним. Виконує розконсервовування очищання підготовку до складання деталей та складальних одиниць тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах й устаткуванні. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей кріплення огороджувальних та захисних конструктивних елементів тощо. Розпаковування та розконсервовування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу дробильно-розмельного устаткування устаткування для сортування та збагачення і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих стиків. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконс-трукцій. Кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу дробильно-розмельного устаткування устаткування для сортування та збагачення і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування спеціальним механізованим інструментом; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання грохоту масою до 5 т у зібраному вигляді. Монтаж сит вальців мийних жолобів жолобів і стоку для подавання та відведення матеріалів. Складання та встановлювання площадок загорож та захисних кожухів. Розбирання очищання і змащування під час ревізії окремих вузлів машин і устаткування. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу дробильно-розмельного устаткування устаткування для сортування та збагачення і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та встановлені допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж грохотів з окремих вузлів і деталей та грохотів масою більше 5 т у зібраному вигляді. Монтаж дробарок масою до 10 т. Монтаж дискових розтирачів і бігунів з металевими котками. Монтаж дезінтеграторів для вугілля. Монтаж піскомийок і промивальних машин. Монтаж живильників і затворів. Монтаж дискових розпушувачів. Монтаж сепараторів пилоуловлюючих апаратів та апаратів для згущування і зневоднювання у зібраному виді. Монтаж аерожолобів. Монтаж масляних систем млинів і муфтових з'єднань. Знімання і насаджування напівмуфт центрування валів на напівмуфтах промірювання зазорів з регулюванням кришок підшипників. Установлювання броньових листів плит млинів і дробарок. Складання окремих вузлів машин і обладнання в процесі ревізії. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи які вимагають підвищеної точності; монтаж особливо складного дробильно-розмельного устаткування для. сортування та збагачення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж дробарок масою більше 10 т. Монтаж шарових шахтних і аеробільних млинів. Монтаж класифікаторів. Монтаж сепараторів пилоуловлюючих апаратів і апаратів для згущування і зневоднювання з окремих вузлів і деталей. Монтаж сушильних установок. Монтаж флотаційних і відсаджувальних машин. 134. МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДЙОМНИКІВ ЛІФТІВ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу електричних підйомників ліфтів . ПОВИНЕН ЗНАТИ: елементарні поняття електротехніки; основні положення інструкцій щодо монтажу ліфтів; найменування та призначення основних вузлів ліфтів; види та призначення інструменту матеріалів такелажного обладнання що застосовуються під час монтажу ліфтів; основні марки проводів і кабелів що застосовуються в ліфтах; основні види кріпильних виробів і найпростіші способи кріплення деталей устаткування; правила виконання найпростіших такелажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Рубання та різання металу за готовою розміткою . Промивання в розчинниках та змащування деталей. Розпаковування устаткування. Підбирання метизів матеріалів та інструменту. Заряджання та встановлювання найпростішої електроапаратури. Складання стикових планок направляючих кронштейнів: направляючих перемикачів поверхів шунтів датчиків тощо. Стропування вантажів інвентарними стропами. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу електричних підйомників ліфтів . ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні пристрої та принцип роботи електричних підйомників; електросхеми керування ліфтами із швидкістю руху до 0 71 м/сек; способи та прийоми виконання простих монтажних робіт; правила користування механізованими інструментами; правила заземлювання та занулювання устаткування ліфтів; правила прокладання електропроводки; способи стропування та переміщання устаткування ліфтів; основні вимоги Держнагля-дохоронпраці щодо улаштування і безпечної експлуатації ліфтів та правил виконання та приймання робіт; установочні креслення проекти ліфту . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником електричних підйомників ліфтів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання інвентарних настилів у шахті. Укрупнювальне складання шахтних дверей. Встановлювання кронштейнів для кріплення електричного та механічного устаткування за готовою розміткою. Установлювання дюбелів. Заряджання та встановлювання вимикачів кнопкових постів перемикачів ввідних пристроїв трансформаторів світлових табло. Продзвонювання проводів і кабелів. Підключання клемних коробок у шахті. Монтаж мереж заземлення. Зачищання стиків напрямних. Установлювання монтажних лебідок і блоків. Стропування устаткування. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу електричних підйомників ліфтів . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння габаритів шахти та їх відповідність вимогам проекту та технічним умовам; технологічну послідовність способи монтажу та регулювання механічного й електричного устаткування вантажних і пасажирських ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек правила налагоджування і здавання їх в експлуатацію; електросхеми ліфтів зі швидкістю до 1 м/сек крім ліфтів з груповим і парним керуванням ; способи вимірювання опору ізоляції та заземлення; правила Держнаглядо-хоронпраці; правила експлуатації вантажопідйомних машин та зйомних вантажозахватних пристроїв Держнагля-дохоронпраці; вимоги до будівельної частини ліфтових установок; правила будови електроустановок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електричних підйомників ліфтів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж каркасів металевих шахт. Монтаж напрямних. Складання кабін і противаг та їх встановлювання. Установлювання шахтних дверей. Монтаж устаткування машинного приміщення та приямка регулювання механічних і електричних вузлів вантажних і пасажирських ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек здавання їх в експлуатацію. Прокладання та підключання електропроводки ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек крім ліфтів з вантажним і парним керуванням . Підвішування та кріплення канатів кабіни й обмежувача швидкості. Вимірювання опору ізоляції та заземлення. Підіймання устаткування у машинне приміщення. Монтаж телефонно-диспетчерського зв'язку всередині ліфтових шахт. Перевіряння геометричних розмірів та розмічання шахт. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу електричних підйомників ліфтів . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу механічного й електричного устаткування ліфтів зі швидкістю руху більше 1 м/сек що працюють на змінному струмі; електросхеми всіх ліфтів на змінному струмі; правила налагоджування випробовування та здавання в експлуатацію ліфтів з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електричних підйомників ліфтів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж устаткування машинного приміщення та приямка ліфтів зі швидкістю руху понад 1 м/сек що працюють на змінному струмі. Прокладання та підключання електропроводки регулювання усіх вузлів та налагоджування систем керування ліфтів з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек. Здавання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів органами Держнаглядохоронпраці. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу електричних підйомників ліфтів . ПОВИНЕН ЗНАТИ: електросхеми правила монтажу регулювання налагоджування випробовування та здавання в експлуатацію ліфтів і спеціальних підйомників зі швидкістю руху більше 1 м/сек що працюють на змінному та постійному струмі з контактною і безконтактною апаратурою; нормативні документи щодо ліфтобудування та монтажу ліфтів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електричних підйомників ліфтів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж устаткування машинного приміщення та приямка ліфтів що працюють на постійному струмі. Монтаж устаткування машинного приміщення та напрямних спеціального підйомника. Прокладання та підключання електропроводки регулювання усіх вузлів налагоджування систем керування ліфтів зі швидкістю руху більше 1 м/сек що працюють на змінному та постійному струмі та спеціальних підйомників. Здавання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів та спеціальних підйомників органами Держнаглядохоронпраці. 135. МОНТАЖНИК З МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Код КП- 7214.1 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу сталевих збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види такелажної оснастки; види стропування та захватних пристроїв; правила сигналізації під час монтажу; інструменти та пристрої що застосовуються під час монтажу будівельних конструкцій. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зачіплювання сталевих бетонних і залізобетонних конструкцій інвентарними стропами за монтажні петлі скоби крюки тощо. Прогонка різі болтів і гайок. Робота на ручній лебідці. Очищання поверхонь для ізоляції. Розконсервовування металевих виробів. Пробивання отворів і борозен вручну в бетонних і залізобетонних конструкціях. Встановлювання та знімання болтів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу й укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних та залізобетонних конструкцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види деталей сталевих і збірних бетонних й залізобетонних конструкцій; види основного такелажного та монтажного устаткування і пристроїв; правила транспортування та складування конструкцій і виробів; приклади та способи тимчасового кріплення конструкцій; прості способи перевірки щільності зварювальних швів; основні властивості й марки бетонних сумішей; правила підготовлення поверхонь для ізоляції; будову електрифікованих і пневматичних інструментів правила роботи з ними; способи захисту металу від корозії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зачищання стиків збірних конструкцій. Кріплення монтажних болтових з'єднань. Встановлювання самонарізних болтів. Промазування гасом і крейдою зварювальних швів під час перевірки їх щільності. Виправляння фасонної сталі на ручних гвинтових пресах. Укладання плит дорожнього покриття. Тимчасове кріплення конструкцій. Утеплювання бетонних і залізобетонних конструкцій. Замонолічування бетоном стиків і некратних місць. Закладання цеглою або бетоном кінців балок борозен гнізд вибоїн та отворів. Монтаж збірних перегородок і внутрішніх стін із гіпсових панелей на металевому каркасі. Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем. Приготування тіоколових герметиків вручну. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості та марки будівельних сталей; марки бетону і види збірних бетонних залізобетонних і сталевих конструкцій; способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів та деталей; способи монтажу труб висотою до 30 м з блоків жаростійкого залізобетону; правила встановлення та розбирання щитової опалубки; способи та прийоми монтажу армованої та панцирної сіток у реакторах; способи та прийоми складання й встановлення такелажного та підйомного устаткування і пристроїв під час монтажу конструкцій середньої маси; правила встановлення та розбирання збірних кліток підтримуючого та підвісного риштування; способи та прийоми складання встановлення такелажного монтажного устаткування пристроїв та механізмів під час монтажу бетонних залізобетонних конструкцій середньої маси арматури арматурних конструкцій; способи встановлення риштувань під час монтажу конструкцій; правила монтажу стоякових опор; способи монтажу та демонтажу накочувальних та підкранових колій; способи монтажу мостових конструкцій порядок їх збирання із установлюванням надміцних болтів для виконання зварювальних робіт; способи монтажу та демонтажу тимчасових опор і підмостків; способи встановлення сталевих зварювальних перил під час будівництва мостів та шляхопроводів; способи виготовлення збирання встановлення та розбирання підмостків; способи монтажу рейкової ланки із заповнюванням шпальних ящиків баластом; способи стропування конструкцій що монтуються; способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій; способи підмащування під час монтажу конструкцій; основні вимоги до якості конструкцій що монтуються; будову будівельно-монтажних пістолетів і правила їх експлуатації; будову електричного механізованого пневматичного інструменту спеціального призначення та правила його експлуатації; способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків і способи їх наклеювання; правила виконання робіт на діючих підприємствах автомобільних дорогах мостах шляхопроводах залізницях та в їх зоні; правила виконання робіт згідно з технологічними картами; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т оголовків і блоків пальового ростверку збірних залізобетонних балок прогоном до 12 м крім підкранових перегородок сходинок вентиляційних блоків рядових великих блоків стін простих сталевих конструкцій сходових площадок загорож опорних стояків кронштейнів тощо риштувань збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі сталевого настилу покрівлі. Монтаж збірних із залізобетонних панелей плит і плит перекриттів і покриттів у тому числі перекриттів монтажних площадок ГЕС мостів шляхопроводів автомобільних доріг тощо. Монтаж мостових металоконструкцій опор тимчасових вагою до 10 т. Монтаж збірних залізобетонних пасажирських платформ. Монтаж сходових маршів і площадок рядових великих блоків стін і балконних блоків. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки. Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторах. Монтаж сталевих каркасів промислових печей масою до 5 т і теплоогороджувальних конструкцій печей із блоків масою до 1 т. Монтаж металоконструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів а також сталевих канатів з висотою споруд до 30 м. Монтаж труб висотою до 30 м з блоків жаростійкого бетону. Укладання збірних залізобетонних плит мостів шляхопроводів та естакад. Установлювання та розбирання щитової опалубки. Встановлювання та розбирання дерев'яних збірних кліток підтримуючого та підвісного риштування. Монтаж та демонтаж кондукторів для тимчасового закріплення плит. Облицьовування плитами каналів і скосів гребель. Закладання стиків балок прогонів і ригелів з колонами. Улаштовування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту. Конопачення заливання та розшивання швів і стиків перегородок у збірних залізобетонних конструкціях. Монтаж простих сталевих конструкцій: сходів площадок загорож опорних стояків кронштейнів риштувань тощо а також конструкцій середньої складності масою до 5 т: балок прогонів елементів фахверка зв'язки тощо. Встановлювання шпильок для навішування панцирної сітки арматури з окремих стрижнів у масивах підколонниках колонах стінах і перегородках анкерних болтів та закладних деталей у конструкції середньої складності. Монтаж стоякових залізобетонних опор. Установлювання та розбирання кондукторів підмостків хомутів робочих містків. Монтаж та демонтаж плашкоутів із інвентарних понтонів з установлюванням елементів кріплення. Монтаж та демонтаж опор із неінвентарних елементів підвісного риштування піддомкратних кліток. Улаштовування та розбирання дерев'яних збірних кліток на готових підмостках. Заготовлювання розкладання та збирання елементів металевих перил. Збирання та розбирання пакета з кріпленням рейок до шпал. Виготовляння та встановлювання підвісних пакетів із рейок. Улаштовування та розбирання накочувальних колій для поперечного пересування балок у місці стропування та на опорах підкранових залізничних колій на прогонових спорудах мостів та шляхопроводів для переміщання крана. Укладання сталевого настилу на площадках гальмових фермах тощо. Обшивання листовою сталлю сталевих і бетонних конструкцій. Монтаж сталевого настилу покрівлі. Кріплення постійних болтових з'єднань. Установлювання високоміцних болтів. Антикорозійне фарбування закладних деталей. Укрупнювальне складання блоків закладних частин. Обетонування пазових блоків закладних частин. Попереднє встановлювання закладних частин. Установлювання в пази затворів гідротехнічних споруд і сміттєутримувальних решіток. Збирання обичайок і ланок негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд. Улаштовування гідроізоляції зовнішніх стиків повнозбірних будівель мінеральними і синтетичними матеріалами. Герметизація стиків спеціальними герметиками із застосуванням пневматичного інструменту а також ущільнювальними прокладками черніт пороізол тощо . Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із застосуванням будівельно-монтажного пістолета. Нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції. Монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею до 3 м2. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні монтажні роботи під час складання будівель і споруд з окремих елементів і укрупнених блоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та прийоми монтажу важких збірних та залізобетонних колон фундаментних блоків і балок; способи встановлення і кріплення панелей великих блоків стін і карнизних блоків; способи виготовлення збирання та встановлення рам; способи монтажу сталевих конструкцій будівель і споруд з окремих важких елементів або блоків; способи та прийоми монтажу важких сталевих колон і балок промислових печей; способи встановлення та кріплення панелей футерованих жаростійким бетоном і великих блоків; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій промислових печей; способи монтажу труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого бетону; способи з'єднування сталевих конструкцій з блоками із жаростійкого бетону; способи встановлення захисних кожухів з нержавіючої сталі; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій мостів шляхопроводів і складання прогонових споруд мостів шляхопроводів на риштуванні; способи з'єднування елементів прогонових споруд мостів під час навісного напівнавісного й урівноваженого складання; способи та прийоми складання та встановлення такелажного та підйомного обладнання та пристроїв під час укрупнювального складання й монтажу складних конструкцій будівель і промислових споруд та укрупнювального складання конструкцій і складання прогонових споруд мостів на риштуванні; способи виконання складного стропування конструкцій і блоків; способи встановлення збірних залізобетонних конструкцій підфермників та одноблочних ригелів; способи встановлення залізобетонних збірних перил під час будівництва мостів та шляхопроводів; правила встановлення та розбирання опор із шпальних кліток підмостків на опорах мостів; правила збирання залізобетонних коробчастих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва мостів для метрополітену та автомобільних доріг; правила встановлення плоских арматурних каркасів та блоків розставляння стрижнів під час збирання просторових каркасів армоопалубних блоків і фермопакетів за ескізами та кресленнями; правила та прийоми збирання встановлення складної арматури; способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів; правила збирання опалубки складних конструкцій; будову та правила експлуатації ручного механізованого пневматичного та електричного інструменту монтажних пістолетів монтажного устаткування пристроїв верстатів; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів канатів запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів монтажних однорольних блоків; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила виконання робіт у котлованах всередині шпунтового огородження нижче рівня води; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж збірних залізобетонних і бетонних фундаментів блоків масою більше 8 т і колон до 20 т. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 24 м. Монтаж капітелей колон. Монтаж збірних залізобетонних балок прогоном понад 12 м і підкранових балок. Монтаж великорозмірних панелей зовнішніх і внутрішніх стін і панелей перегородок з важкого і легкого бетону. Установлювання санітарно-технічних кабін блоків ліфтових шахт й інших об'ємних елементів будівель. Монтаж простінкових і наріжних великих блоків і карнизів. Складання та вивіряння закладних частин пазового блоку в кондукторі перед обетонуванням. Монтаж закладних частин сегментних затворів з ущільнювальними пристроями. Монтаж сталевого опорядження конфузорів і дифузорів. Монтаж прямих ділянок негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд. Монтаж збірних залізобетонних плит перекриття водозливних загат спіральних камер шандорних плит і плит для шпонок оглядових шахт і опоряджувальних блоків конструкцій ГЕС мостів шляхопроводів метрополітенів тунелів підземних споруд спеціального призначення тощо. Влаштовування та розбирання перекриття над котлованами. Омонолічування напрямного ростверку зі зв'язками і секцією підферменої плити а також монтаж причалів із збірних залізобетонних плит із використанням плавучих кранів. Установлювання залізобетонних оболонок масивів-гігантів. Монтаж сталевих каркасів промислових печей масою більше 5 т і теплоогороджувальних конструкцій печей з блоків вагою більше 1 т. Монтаж сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів а також сталевих канатів у разі висоти споруд до 70 м. Монтаж труб висотою понад 30 м з блоків жаростійкого залізобетону. Встановлювання і демонтаж монтажних площадок під час монтажу труб. З'єднування блоків труб високоміцними шпильками. Монтаж збірних лежаків і газоходів. Установлювання у середині реакторів захисного кожуха із жароміцної нержавіючої сталі. Встановлювання рейкової колії у тунельній печі. Укрупнювальне складання сталевих кроквяних і підкроквяних ферм колон царг доменних печей панелей покрівлі тощо. Укрупнювальне складання та монтаж блоків покриття. Наведення й встановлювання на опори сталевих кроквяних і підкроквяних ферм прогоном від 12 до 24 м. Монтаж сталевих колон масою до 15 т підкранових та інших балок масою від 5 до 15 т. Монтаж несучих конструкцій естакад градирень галерей та етажерок. Монтаж елементів панелей сталевих прогонових споруд мостів та шляхопроводів з кількістю елементів до п'яти. Встановлювання поздовжніх і поперечних зв'язок сталевих прогонових споруд мостів та шляхопроводів. Монтаж залізобетонних резервуарів ємністю до 1000 м3. Монтаж конструкцій з алюмінію та м'яких сплавів. Укрупнювальне складання та монтаж конструкцій резервуарів ємністю до 1000 м3 з рулонних заготовок окремих царг або листів. Монтаж і демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки з щитів площею понад 3 м2. Монтаж та демонтаж об'ємної опалубки блочної тунельної об'ємно-переставної тощо . Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із застосуванням будівельно-монтажного пістолета. Встановлювання стійок опорних листів опорних частин із прикріплюванням до опорних листі». Складання та монтаж простих арматурних сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг подвійних арматурних сіток масою до 100 кг. Збирання та встановлювання бетонолітних труб з бункерами. Монтаж опорних стінок і опор із контурних блоків із заповненням блоків опор насадок шафних блоків і перехідних блоків. У сі оновлювання та розбирання підмостків. Розкладання елементів установлювання закладних частин та конструкцій залізобетонних перил. Улаштовування залізобетонних сходів на відкосах на висоті насипу або глибині виїмки до 7 м. Виготовляння збирання піднімання встановлювання та закріплювання рам. Збирання та розбирання інвентарних конструкцій. Установлювання неінвентарних металевих конструкцій. Розбирання металевих конструкцій на блоки і марки. Встановлювання та розбирання опор із шпальних кліток. Виготовляння збирання встановлювання розбирання пристроїв для встановлювання та знімання каркасів. Піднімання та встановлювання збірних елементів прогонових споруд мостів та шляхопроводів їх вивіряння та закріплювання в проектному положенні. Виготовляння та встановлювання залізобетонних якорів. Монтаж та демонтаж підкранового настилу. Встановлювання анкерних болтів і закладних деталей у складних конструкціях. Улаштовування буронабивних паль. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні монтажні роботи під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів та укрупнених блоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи укрупнювального складання особливо складних конструкцій будівель і промислових споруд; способи монтажу особливо великогабаритних і важких конструкцій будівель та промислових споруд; способи складання пересування та встановлення прогонових споруд мостів та шляхопроводів; способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного та підіймального устаткування й пристроїв; способи особливо складного нетипового стропування конструкцій та об'ємних блоків; способи полистового та індустріального монтажу резервуарів і газгольдерів; способи укрупнювального складання сталевих конструкцій з елементами промислових печей із жаростійкого бетону та залізобетону; способи укрупнювального складання труб із блоків царг ; способи монтажу промислових печей зі збірного жаростійкого бетону та залізобетону методом пресування і труб методом повороту; способи монтажу футерівки обертових печей з блоків жаростійкого бетону; способи монтажу підфермників; технологію виготовлення та монтажу особливо складної арматури; правила збирання просторових каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів; способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення; правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій; правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів; марки бетону та арматурних сталей що використовуються для виготовлення каркасів; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та технічні креслення; правила та способи виконання робіт згідно з технологічними картами; правила дотримання вимог до якості робіт; правила роботи з механізованим пневматичним електричним інструментом різних типів та призначення такелажним устаткуванням оснасткою пристроями; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укрупнювальне складання залізобетонних рам балок і ферм з наступним напружуванням арматури. Збирання та монтаж складних арматурних сіток та плоских арматурних каркасів незалежно від маси подвійних арматурних сіток масою більше 100 кг простих просторових арматурних каркасів. Укрупнювальне складання попередньо напружених залізобетонних ферм складених із декількох деталей і їх монтаж. Установлювання збірних залізобетонних конструкцій підфермників та ригелів одноблочних і двоблочних на мостах та шляхопроводах під автомобільні дороги. Монтаж залізобетонних конструкцій будівель і споруд зі збірних рам а також просторових блоків тепло- і гідротехнічних споруд. Остаточне вивіряння закладних частин. Монтаж та остаточне вивіряння обетонованих пазових блоків закладних частин. Монтаж укрупнювальних башт; опор напірних трубопроводів; сталевих конструкцій опор і станцій канатних доріг і кабельних кранів а також сталевих канатів у разі висоти споруд понад 70 м. Монтаж фасонних частин компенсаторів і гідравлічне випробування негабаритних трубопроводів гідротехнічних споруд. Монтаж збірних залізобетонних колон масою більше 20 т напружено-армованих балок і ферм перекриттів незалежно від їх прогону. Монтаж забральних балок шахт і колодязів для шпонок плитооболонок балок мостових переходів через ГЕС греблі й шлюзи плит і перекриттів галерей шлюзів і відсмоктувальних труб. Установлювання просторових рам і ростверків для забивання паль. Установлювання просторових елементів силосних споруд. Установлювання й остаточне вивіряння сталевих колон підкранових балок й інших сталевих конструкцій каркасів будівель і промислових споруд з масою елемента або блока більше 15 т а також ферм прогоном понад 24 м. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 33 м. Укрупнювальне складання газовідводів доменної печі похилих мостів доменних печей ТЕЦ аглофабрик тощо. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей і блоків. Монтаж промислових печей і труб укрупнювальними вузлами. Монтаж промислових печей на стенді з наступним насуванням у проектне положення. Монтаж збірних труб методом повороту навкруги шарніра закріпленого на фундаменті; футеровки обертових печей з блоків жаростійкого бетону. Комплектування деталей для подавання під монтаж будівель промислових споруд і прогонових споруд мостів та шляхопроводів за монтажними схемами. Збирання і монтаж особливо складних вузлів прогонових споруд мостів та шляхопроводів з кількістю елементів більше п'яти. Встановлювання опорних частин прогонових споруд мостів шляхопроводів верхніх накочувальних колій і прикріплювання їх до вузлів ферм. Монтаж теле- і радіобашт. Монтаж металевих і залізобетонних циліндричних резервуарів ємністю понад 1000 м3 заглиблювальних траншейних сферичних резервуарів і газгольдерів незалежно від ємності. Монтаж вантових конструкцій. Монтаж методом насування і методом повороту. Складання складових залізобетонних балок прогонових споруд мостів та шляхопроводів. Монтаж та демонтаж несучих конструкцій і підйомника для бетонолітної труби. Монтаж опорних стінок та опор із контурних блоків із заповнювачами. Монтаж та демонтаж підвісних підмостків на опорах мостів шляхопроводів. Установлювання в проектне положення та знімання напрямних металевих каркасів для занурювання паль і паль-оболонок річкових та берегових опор мостів. Установлювання збірних елементів прогонових споруд вивіряння та закріплювання їх у проектному положенні. Збирання прогонових споруд з установлюванням сталевих пробок із заміною їх високоміцними болтами. Влаштовування залізобетонних сходів на відкосах на висоті насипу або глибині виїмки до 9 м під час будівництва мостів та шляхопроводів. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів та жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів та шляхопроводів із каркасів сіток попередньо напружених стрижнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів та інструменту. Налагоджування механізованого пневматичного та електричного інструменту устаткування та усунення незначних несправностей. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж особливо складних великогабаритних і важких сталевих та залізобетонних конструкцій з використанням кранів великої вантажопідйомності. Застосовує засоби підвищення вантажопідйомності методи монтажу: повороту навколо нижнього шарніру двома кранами з ковзанням нижньої частини з пересуванням кранів; із застосуванням спеціальних гідропідйомників великої вантажопідйомності перервного піднімання окремих конструкцій нарощування чи підрощування а також методами які потребують підвищеної точності та обережності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи та методи монтажу особливо складних сталевих та залізобетонних конструкцій; методи вивіряння монтажних робіт контролю за ходом їх виконання; вимоги до якості та точності робіт; способи запобігання виникненню порушень процесу монтажу особливо під час виставлення піднятих конструкцій у проектне положення; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; правила усунення несправностей інструменту; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і механізмів та керування ними; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила виконання складних такелажних робіт; правила роботи на риштуванні підмостках драбинах автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж конструкцій галерей етажерок та майданчиків обслуговування устаткування укрупнювальне складання сталевих кроквяних та підкроквяних ферм колон панелей покрівлі. Улаштовування залізобетонних сходів на від-косах на висоті насипу або глибині виїмки до 12 м. Укрупнювальне складання та монтаж блоків покриття. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень згідно з кресленнями в плитних основах безбалкових і ребристих перекриттях сходових маршах тощо. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 42 м. Монтаж сталевих колон масою до 15 т. Здійснення контролю за процесом монтажу та остаточним вивірянням змонтованих конструкцій галерей етажерок ферм колон тощо. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує з великою точністю й обережністю повний комплекс технологічних операцій з монтажу особливо складних надважких великогабаритних сталевих та залізобетонних конструкцій з використанням кранів великої вантажопідйомності у складних обмежених умовах. Використовує вантажопідіймальні крани та засоби підвищення їх характеристик: вантажопідйомності на окремих вильотах стріл на подовжених стрілах збільшення висоти піднімання вантажів у тому числі через будівлі отвори у покрівлі або у стінах будівель під час спорудження об'єктів металургійної хімічної нафтохімічної машинобудівної легкої харчової гірничої вугільної промисловості промисловості будівельних матеріалів та матеріалів спеціального призначення. Виконує супутні роботи технологічного призначення обв'язування технологічних трубопроводів металевих конструкцій у тому числі будівельних . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи складання особливо складних вузлів здійснення монтажу через будівлі отвори у покрівлі або у стінах будівель методами насування чи повороту; способи укрупнювального складання опорних сталевих конструкцій у тому числі конструкцій промислових печей; способи з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням; способи встановлення захисних кожухів; будову конструктивні особливості та правила експлуатації монтажного устаткування контрольно-вимірювальних приладів способи усунення несправностей у їх роботі; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих залізобетонних конструкцій 7 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж металевих та залізобетонних циліндричних резервуарів місткістю понад 1000 м3 сферичних резервуарів та газгольдерів; сталевих колон підкранових балок та інших сферичних конструкцій з масою елемента чи блока більше 15 т а також ферм прогоном понад 24 м. Збирання залізобетонних коробчастих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва мостів шляхопроводів метрополітенів тунелів підземних споруд спеціального призначення тощо. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів армоопалубних блоків та фермопакетів. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей та блоків монтаж труб укрупненими блоками. Здійснення інструментального контролю за процесом монтажу й остаточним вивірянням змонтованих конструкцій блоків елементів. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. МОНТАЖНИК ОПАЛУБКИ ДЛЯ МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ СПОРУД Код КП- 7214.1 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу демонтажу поточного ремонту металевої та інших видів складної опалубки в ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель конструкцій інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні правила монтажу демонтажу та поточного ремонту металевої та інших видів складної опалубки для виготовляння найпростіших монолітних конструкцій; правила користування ручним інструментом під час виконання робіт; основні види інвентарних строп захватних засобів такелажної оснастки та допустимі норми навантажування на них; види стропування та захватних пристроїв; правила сигналізації під час монтажу опалубки; інструменти та пристрої що застосовуються під час монтажу опалубки; правила подавання опалубки на робочі місця монтажу; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування зачіплювання металевої та інших видів складної опалубки інвентарними стропами за монтажні петлі спеціальні пристрої гаки тощо та розстропування відчіплювання на місці монтажу. Монтаж демонтаж та поточний ремонт опалубки найпростіших монолітних конструкцій. Змащування опалубки антикорозійними та гідроізоляційними розчинами. Демонтаж та розбирання опалубки фундаментів стін і перегородок. Розбирання тимчасових будівель парканів містків і настилів. Очищання опалубки від бетону та розчину. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу демонтажу поточного ремонту металевої та інших видів складної опалубки в ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель конструкцій інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні правила монтажу демонтажу та поточного ремонту металевої та інших видів складної опалубки для виготовляння простих монолітних конструкцій; вимоги до технології монтажу та демонтажу опалубки простих конструкцій; будову та правила користування ручним і механізованим монтажним інструментом правила роботи з ним; основні види деталей опалубки; види основного такелажного та монтажного устаткування і пристроїв; правила транспортування та складування опалубки; правила та способи тимчасового встановлювання опалубки; прості способи перевіряння щільності прилягання центрування та правильності монтажу опалубки; способи захисту металевої опалубки від корозії; правила підготування опалубки для нанесення ізоляційного покриття; будову простого такелажного устаткування та пристроїв правила користування ними; способи стропування та розстропування опалубки; такелажні вузли прямий вузол гайковий і гаковий вузли мертва та хрестова петлі ; способи кріплення сталевих канатів болтовими затискачами; способи підіймання та опускання опалубки ручними та механізованими засобами на місце монтажу; способи сигналізації під час піднімання та опускання опалубки в процесі монтажу її на висоті та в обмежених умовах; правила з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій або за іншою спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж металевої та інших видів складної опалубки для виготовляння простих монолітних конструкцій. Поточний ремонт щитів опалубки прямолінійної форми прямокутні та косокутні та прямолінійних елементів опалубки всіх видів. Демонтаж та розбирання опалубки фундаментів стін і перегородок. Розбирання опалубки перекриттів балок колон льодорізів балкової прогонної та надаркової споруди мостів. Розбирання тимчасових будівель парканів містків і настилів. Очищання опалубки від бетону та розчину. Заготовляння елементів простих риштувань що підтримують опалубку без нарощування. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу демонтажу ремонту металевої та інших видів складної опалубки в ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель конструкцій інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи монтажу демонтажу та ремонту металевої та інших видів складної опалубки; основні властивості та марки матеріалів із яких виготовлено опалубку; способи стропування опалубки; способи з'єднування та кріплення елементів опалубки складання її з окремих елементів; будову способи та прийоми складання і встановлювання такелажного та підйомного устаткування і пристроїв під час монтажу опалубки; всі види такелажних вузлів стропів і захватних пристроїв що застосовуються для підіймання та опускання опалубки; конструкції гвинтових і гідравлічних домкратів; застосування променевих траверс і способи стропування ними; способи та прийоми монтажу і демонтажу опалубки; основні вимоги до якості монтажу опалубки; будову пневматичних та електричних монтажних інструментів та правила роботи з ними; види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків у опалубці та способи їх установлювання; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій або за іншою спорідненою професією 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж металевої та інших видів складної опалубки під час спорудження монолітним способом колон балок плит перекриттів стін і перегородок фундаментів масивів стояків рам і прогонів труб висотою до 30 м. Установлювання кружал домкратних рам присхідців щитів для ковзної рухомої опалубки та робочого настилу. Монтаж демонтаж опалубки під час спорудження масивів морських гідротехнічних споруд із поздовжніми та поперечними люками та великопанельних щитів опалубки з ребрами. Демонтаж опалубки арок куполів склепінь оболонок резервуарів баків бункерів спіральних камер відсмоктувальних і підвідних труб. Ремонт опалубки різних видів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу демонтажу ремонту металевої та інших видів складної опалубки в ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель конструкцій інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи монтажу демонтажу та ремонту металевої та інших видів складної опалубки; технологію монтажу та демонтажу опалубки складних монолітних конструкцій; способи та прийоми монтажу опалубки під час виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних стін стінових панелей колон фундаментних блоків балок панелей та інших виробів конструкцій і деталей; способи монтажу та демонтажу опалубки під час спорудження або виготовляння на полігоні монолітних конструкцій мостів і шляхопроводів; способи та прийоми складання й встановлювання такелажного та підйомного обладнання і пристроїв у ході монтажу демонтажу та ремонту опалубки; способи складного стропування опалубки; будову правила використання та способи оснащення та випробування всіх вантажопідйомних засобів що застосовуються під час монтажу; підбір такелажних канатів для різних видів монтажних робіт; правила випробування терміни спрацювання та змащування сталевих канатів; вимоги та правила Держнаглядохоронпраці до такелажного устаткування оснастки пристроїв щодо бракування сталевих канатів та строп; способи стропування та розстропування опалубки великої ваги та устаткування під час піднімання і опускання на місце монтажу; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій або за іншою спорідненою професією 4 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж металевої та інших видів складної опалубки під час спорудження тонкостінних монолітних конструкцій куполів склепінь галерей резервуарів бункерів ригелів конструкцій камер аерації роздільних стінок промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників та спіральних камер перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд ребристих коробчастих колон змінного діаметра складних монолітних конструкцій прогонових будівель мостів шляхопроводів метрополітенів інших монолітних деталей складної конфігурації. Монтаж демонтаж опалубки в ході спорудження монолітним способом залізобетонних труб радіотелебашт опор висотою понад 30 м інших висотних споруд. Центрування та вивіряння опалубки. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу демонтажу ремонту металевої та інших видів складної опалубки різних типів у ході спорудження монолітних бетонних і залізобетонних будівель конструкцій інженерних споруд різного призначення та виготовляння монолітних конструкцій і деталей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу демонтажу ремонту металевої та інших видів складної опалубки під час будівництва бетонних залізобетонних великогабаритних і важких монолітних конструкцій будівель промислових споруд мостів шляхопроводів метрополітенів що мають нетипові конструктивні особливості; правила виконання робіт та вимоги до їх якості; способи та прийоми складання особливо складних видів такелажного підіймального устаткування та пристроїв; способи нетипового особливо складного стропування опалубки; правила та способи виконання особливо складних такелажних робіт під час монтажу опалубки; способи підіймання та опускання опалубки із застосуванням монтажних щогл; слюсарну справу з ремонту опалубки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій або за іншою спорідненою професією 5 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж та ремонт нерухомої підйомно-переставної рухомої ковзної металевої та інших видів складної опалубки різних типів. Монтаж демонтаж опалубки під час виготовляння особливо складних монолітних конструкцій склепінь оболонок куполів арок тощо на спорудженні будівель або виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів прогонових будівель мостів та шляхопроводів довгомірних паль та опор ферм і балок із великими прогонами . Монтаж демонтаж фігурної опалубки під час улаштовування особливо складних архітектурних деталей із монолітного бетону та залізобетону. Монтаж демонтаж опалубки на спорудженні особливо складних монолітних конструкцій ГЕС ТЕС АЕС мостів метрополітенів підземних споруд спеціального призначення тощо. Регулювання роботи рухомої ковзної опалубки. Центрування та вивіряння опалубки перевіряння відповідності змонтованої опалубки до технічних умов та проектних креслень. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.04 №171. 136. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ-АНТЕННИК Код КП-7243.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу антенно-щоглових споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види найпростішого кріплення устаткування кабелів і проводів у антенно-щоглових спорудах; способи розпаковування устаткування і змащування металевих деталей; способи фарбування вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Змащування металевих поверхонь. Виготовляння дрібних деталей кріплення що не потребують точних розмірів. Установлювання за готовою розміткою деталей кріплення. Промивання ізоляторів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу антенно-щоглових споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види матеріалів що застосовуються; номенклатуру деталей дерев'яних металевих і азбестоцементних щогл і фідерних опор антенно-фідерних пристроїв і сигнальної оснастки щогл; основні породи дефекти та властивості деревини; будову й правила користування простими підйомно-такелажними засобами; способи стропу-вання вантажів; основи будови механізованого інструменту що застосовується; способи монтажу високочастотного заземлення; правила поводження з антисептичними сполуками та способи їх приготування; загальні поняття з електротехніки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підготування деталей концентричних фідерів і хвильоводів. Підготування арматури сигнального освітлення щогл. Установлювання однопровідних перемичок на фідерах. Кріплення проводів на проміжних фідерних опорах. Вплітання кріплення овальними з'єднувачами або затискачами коушів й ізоляторів у сталеві канати діаметром до 16 мм. Стропування та підіймання на щогли деталей кріплення. Антисептична обробка фідерних опор і невстановлених щогл і башт. Фарбування невстанов-лених щогл і башт. Нумерація опор і щогл. Прокладання проводів високочастотного заземлення. Свердління і пробивання отворів у розмічених місцях. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу антенно-щоглових споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову дерев'яних металевих і азбестоцементних щогл; будову антен і фідерів; конструкції деталей кріплення антен фідерних ліній концентричних фідерів хвильоводів кабеля й арматури сигнального освітлення щогл; способи виконання такелажних робіт; способи екранування фундаментів антен-щогл; способи монтажу фідерних ліній і простих дротяних антен; способи складання та встановлювання дерев'яних і азбестоцементних одноствольних щогл висотою до 25 м; основні поняття з радіотехніки; способи вимірювання опору ізоляції силових кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підготовляння конструкцій антен до контрольного складання. Шабрування контактних поверхонь на стволах антен вібраторах і фланцях фідерів. Розбирання та маркування вузлів після контрольного складання. Складання секцій жорстких хвильове дів і концентричних фідерів із труб. Складання і встановлювання одноствольних дерев'яних і азбестоцементних щогл висотою до 25 м. Складання й встановлювання простих фідерних опор. Антисептування встановлених щогл. Екранування фундаментів антен-щогл і монтаж шин високочастотного заземлення. Монтаж простих дротяних фідерів і антен. Фарбування встановлених щогл і башт. Вимірювання опору ізоляції силових кабелів. Механічне й електричне випробовування ізоляторів. Вплітання і кріплення затискачами коу-шів та ізоляторів у сталеві канати діаметром понад 16 мм. Закладання проводів у наконечники. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу антенно-щоглових споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкції призначення й електричні властивості антенно-фідерних систем; монтажні схеми; способи складання і встановлювання складних фідерних опор; способи монтажу одноствольних дерев'яних азбестоцементних і металевих ґратчастих з базою до 400 мм щогл висотою до 55 м; способи монтажу складних дротяних антен і фідерів; способи освітлення щогл і башт; правила прокладання кабелів по щоглах і баштах та монтажу сигнального освітлення щогл; основні поняття з радіотехніки; вимоги Держнаглядохоронпраці до такелажного обладнання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж складних фідерів концентричних перехрещених тощо із проводів. Монтаж хвильоводів і концентричних фідерів з труб на прямолінійних ділянках. Встановлювання якорів. Складання та встановлювання одноствольних дерев'яних і азбестоцементних щогл висотою до 55 м. Складання металевих ґратчастих щогл з базою до 400 мм. Складання та встановлювання складних фідерних опор кутових анкерних тощо . Монтаж антенних перемикачів. Оснащування щогл або башт для підйому конструкцій. Монтаж складних дротяних антен на щоглах і баштах. Прокладання кабеля по щоглах і баштах. Монтаж сигнального освітлення щогл. Закладання проводів зі сталевих канатів у втулки. Випробовування сталевих канатів і відтяжок. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу антенно-щоглових споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи підйому складних дротяних антен на щоглах і баштах; способи монтажу антен-щогл і антен з жорсткими вібраторами на баштах; способи монтажу антен ультракоротких хвиль; способи монтажу концентричних фідерів із труб і хвильоводів; способи розбивання фідерних ліній; способи розмічання трас концентричних фідерів хвильоводів місць установки антен деталей і конструкцій для їх кріплення на щоглах і баштах; способи складання та встановлювання металевих щогл; способи механічного регулювання щогл антен фідерів і антенних перемикачів; електричні схеми антенно-фідерних систем; способи обробки високочастотних кабелів головних фідерів на антенах; способи випробовування підйомно-такелажних засобів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перевіряння комплектності деталей і конструкцій антен і фідерів. Розмічання місць встановлення підйомно-такелажних пристроїв і анкерів. Підйом складних дротяних антен на щогли і башти. Монтаж антен-щогл. Монтаж антен з жорсткими вібраторами і антен ультракоротких хвиль на баштах. Складання і встановлювання одноствольних металевих щогл. Установлювання металевих ґратчастих щогл з базою 400 мм і більше. Складання та встановлювання шпренгельних щогл. Монтаж хвильоводів і концентричних фідерів із труб на підгінних і вимірювальних ділянках. Механічне регулювання щогл антен фідерів і антенних перемикачів. Розбивання трас прокладки фідерів і хвильоводів розмічання місць установки антен деталей антен і конструкцій їх кріплення на щоглах і баштах. Обробляння високочастотних кабелів головних фідерів на антенах. 137. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ-КАБЕЛЬНИК Код КП-7245.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час прокладання кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види матеріалів і конструкцій що застосовуються для кріплення кабелів і проводів; способи кріплення і захисту кабелів від механічних пошкоджень. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Забивання у грунт електродів заземлення. Знімання та відновлювання обшивки кабельних барабанів. Закривання отворів трубопроводу з кабелем. Знімання джутового покриття з кабелів. Закривання кабелів у траншеях цеглою. Підготовляння кабельних колодязів до прокладання установлювання захисних засобів відкривання та закривання колодязів тощо . 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з обладнування вводів і прокладання кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; марки кабелів зв'язку; правила поводження з кабелями; правила користування механізованими інструментами; способи включання телефонних апаратів і батарей живлення; способи захисту кабелів від ударів блискавки та корозії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку-кабельником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання деталей і арматури для кріплення та прокладання кабелів у шахтах колодязях і по стінах. Установлювання кабельних барабанів на козли і домкрати. Розмотування кабелів проводів тросів під час ручного прокладання. Установлювання замі-рювальних стовпчиків. Фарбування і нумерація кінцевих пристроїв. Монтаж шин заземлення. Вентиляція колодязів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з прокладання кабельних ліній зв'язку ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; конструкції кабелів зв'язку; види пошкоджень кабелів і способи їх вишукування; методи перевіряння кабелів щодо герметичності обривів землі й сполучення; способи та засоби прокладання кабелів проводів і тросів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-кабельником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прокладання кабелів по стінах конструкціях і відкритих каналах. Підготовляння каналів для протягування кабеля. Установлювання барабанів з кабелем на кабелеукладач. Перевіряння герметичності кабеля на барабанах після прокладання змонтованих ділянок або кроків пупінізації вручну або за допомогою балонів високого тиску. Впаювання вентилів у оболонку кабелів. Запаювання кінців кабелів. Встановлювання електродів для захисту кабелів від корозії. Зрощування захисних тросів і проводів. Виправляння діючих кабелів у колодязях. Улаштовування контрольно-пропускних пунктів. Улаштовування заземлення. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з обладнування вводів кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; схеми організації ліній зв'язку; організацію та технологію робіт з прокладання кабелів у землі та кабельній каналізації; машини й механізми для прокладання кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-кабельником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прокладання кабелів у траншеях колекторах трубах і блоках схованої проводки. Механізоване прокладання кабелів сільського зв'язку та радіофікації. Підвішування кабелів масою до 2 кг на канатах. Вигинання кабелів за формою колодязя або котлована. Заправляння кабеля в касету та встановлювання ножа кабелеукладача. Напаювання свинцевої стрічки на оболонку кабелів. Виправляння пережимів на кабелях. Установлювання кабельних опор розподільних коробок боксів розподільних шаф кабельних ящиків і захисних смуг. Кросування абонентів у шафах і кросах. Введення кабелів у будівлю. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з прокладання кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: організацію і технологію робіт з прокладання кабелів у складних умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-кабельником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбивання траси прокладання кабелів. Механізоване прокладання міжміських і міських кабелів. Прокладання кабелів через водяні перешкоди. Підвішування кабелів масою більше 2 кг на канатах. 138. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ-ЛІНІЙНИК Код КП-7244.2 2-й розряд . ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи з монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види опор ізоляторів і кріплення проводів що застосовуються під час спорудження повітряних ліній зв'язку і радіотрансляційних мереж; види та способи підготовки інструментів пристроїв і матеріалів для монтажу ліній зв'язку. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заготовляння та забивання кілочків і віх. Заготовляння перев'язного дроту. Розпаковування барабанів і мотків проводу. Установлювання або знімання барабанів з проводом з розкочувальних пристроїв. Засипання ям. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; марки та конструкцію опор ізоляторів проводів і арматури способи їх кріплення; правила користування механізованими інструментами; способи включання телефонних апаратів і батарей живлення; способи захисту ліній зв'язку від ударів блискавки; правила поводження з антисептичними сумішами способи їх приготування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку-лінійником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заготовляння відтяжок до опор. Свердління отворів у опорах. Установлювання або знімання траверс крюків штирів й ізоляторів на невстано-влених опорах. Складання накладок і кронштейнів. Оснащення траверс. Улаштування заземлень блискавковідводів . Нумерування опор. Розвезення опор приставок і матеріалів. Підтягування опор. Демонтаж опор. Приготування антисептичної суміші й антисептування опор. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; способи складання й встановлювання простих опор приставок і відтяжок; способи розкочування підіймання витягання проводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-лінійником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання та встановлювання одинарних проміжних опор. Будова приставок і відтяжок. Встановлювання або знімання траверс крюків штирів та ізоляторів на установлених опорах. Установлювання накладок кронштейнів підвісних крюків і сходів. Виправляння опор. Розкочування підіймання та витягування проводів. Знімання проводів. Розбирання та закладання ділянок дахів під час встановлювання стояків. Установлювання та знімання телефонних апаратів додаткових приладів до них знижувальних трансформаторів обмежувальних коробок регуляторів гучності тощо. Установлювання запобіжних пристроїв на дахах будівель встановлювання вуличних гучномовців. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу лінійних споруд зв'язку і радіотрансляційних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; способи складання та встановлювання складних опор. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-лінійником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання та встановлювання складних опор. Вивіряння опор. Установлювання підпор. В'язання проводів. Перекладання проводів. Улаштування перекидок і відводів ізольованим проводом. Установлювання та знімання стояків кабельних опор і вивідних труб радіотрансляційних мереж. Введення проводів з опор і стояків. Підвішування та знімання проводів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу лінійних споруд повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж. ПОВИНЕН ЗНАТИ: організацію та технологію робіт з монтажу лінійних споруд і радіотрансляційних мереж; правила улаштування переходів через автостради залізничні дороги та високовольтні лінії електромережі; граничні навантаження під час витягування проводів; способи регулювання проводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-лінійником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розплановування траси ліній. Нівелювання стовпових ліній. Витягування регулювання та кріплення проводів. Підвішування проводів на переходах. Перекладання діючих проводів. Монтаж або демонтаж схрещень. Регулювання проводів. 139. МОНТАЖНИК ЗВ'ЯЗКУ-СПАЮВАЛЬНИК. Код КП-7245.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види матеріалів що застосовуються під час монтажу кабелів; способи підготування інструментів пристроїв і матеріалів для монтажу кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заправляння та розпалювання паяльної лампи. Підключання та розпалювання газового пальника. Розігрівання бітумних компаундів кабельних мас мастик припою. Воскування ниток і шпагату. Розігрівання спеціальних паяльників. Різання кабелів зв'язку. Виправляння та протирання кабелів. Відливання припою дротиками. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; марки кабелів зв'язку; основні правила поводження з кабелями; правила користування механізованими інструментами; способи включання телефонних апаратів і батарей живлення; нумерацію кінцевих пристроїв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зв'язку-спаювальником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Накладання бандажу для кріплення джутового покриття та броні кабеля. Заливання бітумними компаундами кабельними масами та мастиками муфт і кінцевих пристроїв. Виготовляння нумераційних кілець. Встановлювання та знімання намету над котлованом або колодязем. Прошпарювання гільз. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; конструкції кабелів зв'язку; види пошкоджень кабеля та способи їх відшукування; методи перевіряння кабелів щодо герметичності обривів землі та сполучення; способи монтажу муфт кабелів малої ємності; розбирання чверток та жил кабеля. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-спаювальником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж муфт міських кабелів ємністю до 100x2 і низькочастотних симетричних кабелів ємністю 14x4. Перевіряння кабелів щодо обривів землі та сполучення. Встановлювання чавунних муфт та їх заливання. Обробляння кінців кабелів та їх запаювання. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку; схеми організації ліній зв'язку; способи монтажу муфт симетричних кабелів середньої ємності; методи перевіряння кабеля на парність; будову та правила користування газоаналізатором. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-спаювальником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж муфт міських кабелів ємністю до 300x2 низькочастотних симетричних кабелів ємністю більше 14x4 високочастотних симетричних кабелів. Монтаж заряджання розподільних коробок боксів розподільних шаф кабельних ящиків і захисних смуг. Переключання кабелів без переривання дії зв'язку. Монтаж газонепроникних та ізолюючих муфт з епоксидної маси симетричних кабелів. Перевіряння кабелів на парність. Введення свинцевого кабеля в необслуговуваний підсилювальний пункт НПП . 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу лінійних споруд кабельних ліній зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу муфт симетричних кабелів великої ємності та коаксіальних кабелів; методи безмуфтового сполучання броні кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-спаювальником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж муфт міських кабелів ємністю більше 300x2; монтаж муфт коаксіальних кабелів; монтаж симетруючих конденсаторних муфт симетричних низькочастотних кабелів. Безмуфтове з'єднування дротяної броні на підводних кабелях. Установлювання змонтованих підсилювальних ділянок кабеля під постійний тиск. Монтаж газонепроникних та ізолюючих муфт із заливанням спецмасою та кінцевих газонепроникних коаксіальних муфт КГКМ . 140. МОНТАЖНИК ЗОВНІШНІХ ТРУБОПРОВОДІВ Код КП-7136.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів й улаштовування збірних колекторів каналів камер і колодязів усіх видів і різного призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні деталі трубопроводів збірних залізобетонних колекторів каналів камер і колодязів; правила та способи їх очищання; способи приготування розчину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зачищання дна і стінок траншей і котлованів. Очищання труб фасонних частин і арматури деталей колекторів каналів камер і колодязів перед їх монтажем. Встановлювання та знімання тимчасових заглушок. Подавання матеріалів у траншеї та котловани. Приготовляння розчинів для замазування стиків. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів і улаштовування збірних колекторів каналів камер і колодязів усіх видів і різного призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: усі деталі трубопроводів збірних залізобетонних колекторів каналів камер і колодязів; будову та способи застосування підіймально-такелажних пристроїв та механізованого інструменту; правила та способи стропування труб і деталей; правила кріплення та перекріплювання траншей і котлованів; правила підготовляння природних і улаштовування штучних основ під трубопроводи колектори канали колодязі та камери. Правила та способи підбивання укладених трубопроводів грунтом або бетоном; правила та способи розробляння грунту під час продавлювання сталевих труб; способи просушування й утеплювання стиків сталевих труб під час зварювання; способи виготовляння бітумних мастик для змащування стиків трубопроводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Улаштовування всіх видів основ під трубопроводи колектори канали камери і колодязі. Встановлювання підіймально-такелажних пристроїв. Стропування та розстроповування деталей трубопроводів колекторів каналів камер і колодязів. Зачищання і обпилювання кінців сталевих труб у процесі складання їх під зварювання. Підбивання укладених трубопроводів грунтом або бетоном. Розмічання перерубування або перерізання неметалевих труб. Закладання зазорів між азбоцементними муфтами та трубами. Просушування й утеплювання стиків сталевих труб під час зварювання. Прокручування сталевих труб під час зварювання стиків. З'єднування труб манжетами та змащування їх розчином під час прокладання кабелів . Установлювання й знімання заглушок. Пробивання отворів механізованим інструментом у стінах камер і колодязів для введення труб. Розробляння грунту під час продавлювання сталевих труб гідравлічними та ручними домкратами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час прокладання зовнішніх трубопроводів улаштовування збірних колекторів каналів камер і колодязів усіх видів і різного призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила укладання трубопроводів і будову збірних залізобетонних колекторів каналів камер і колодязів; вимоги до основ під трубопроводи; правила виконання такелажних робіт; вимоги до закладання розтрубів і стиків трубопроводів колекторів каналів камер і колодязів; правила навішування обважнюючих вантажів на трубопроводи; правила та способи підвішування підземних трубопроводів; правила промивання трубопроводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання ланок і окремих сталевих і чавунних труб діаметром до 500 мм бетонних залізобетонних азбоцементних керамічних і труб з полімерних матеріалів діаметром до 800 мм. Закладання з'єднань і розтрубів напірних трубопроводів діаметром до 800 мм і безнапірних діаметром до 1500 мм. Укладання залізобетонних плит основ і перекриттів колекторів каналів камер і колодязів. Закладання з'єднань стінових блоків плит основ і перекриттів колекторів каналів камер і колодязів. Укладання залізобетонних опорних плит під ковзні опори фасонні частини й арматуру. Монтаж циліндрів залізобетонних круглих колодязів діаметром до 1000 мм і монтаж залізобетонних горловин колодязів і камер. Установлювання ходових скоб або сходів і люків у камерах і колодязях. Улаштовування лотків у колодязях. Укладання бетонних і азбестоцементних труб у блоки. Прокладання труб у пробурених у землі свердловинах. Врізання у діючу мережу каналізації та водостоку з неметалевих труб. Виправляння калібрування кінців сталевих труб у холодному стані з підігріванням . Підготовляння кінців сталевих труб і знімання зовнішніх решіток за допомогою спеціальних агрегатів. Установлювання сталевих і чавунних фасонних частин діаметром до 500 мм і засувок діаметром до 150 мм. Скручування фланцевих з'єднань постійними болтами. Установлювання сифонів і гідрозатворів діаметром до 400 мм і сальників. Підвішування підземних трубопроводів і кабелів. Промивання сталевих трубопроводів з хлоруванням. Встановлювання коверів гідрантів водорозбірних колонок і вантузів. Насаджування фланців на труби і фасонні частини. Встановлювання підкладних кілець під зварні стики. Улаштовування щитових залізобетонних опор у каналах. Привантажування трубопроводів спеціальними вантажами або каменем. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів улаштовування збірних колекторів каналів камер і колодязів усіх видів і призначень. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила складання сталевих труб у ланки; правила укладання сталевих труб батогами; вимоги до кромок і стиків сталевих труб зібраних для зварювання; правила прихвачування стиків; правила випробовування трубопроводів і колекторів гідравлічним способом; правила продавлювання сталевих труб за допомогою домкрату; правила укладання дюкерів і трубопроводів через водяні перешкоди. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання сталевих труб усіх діаметрів у ланки. Укладання сталевих труб діаметром до 500 мм батогами і понад 500 мм - ланками. Укладання одиночних чавунних залізобетонних і азбестоцементних труб діаметром від 800 до 1500 мм. Закладання з'єднань напірних труб діаметром понад 800 мм і безнапірних діаметром понад 1500 мм. Установлювання залізобетонних стінових блоків колекторів каналів прямокутних камер і колодязів. Монтаж об'ємних секцій колекторів і каналів із з'єднуванням їх болтами. Монтаж циліндрів круглих залізобетонних колодязів діаметром понад 1000 мм. Гідравлічне випробовування трубопроводів. Продавлювання сталевих труб за допомогою гідравлічних і ручних домкратів. Укладання труб діаметром до 500 мм у футлярах. Складання з'єднань азбестоцементних труб на муфтах. Укладання трубопроводів через водяні перешкоди монтаж дюкерів і переходів діаметром до 350 мм. Установлювання й оснащування понтонів. Накочування ланцюгів трубопроводів на роликові доріжки і вагонетки. Укладання трубопроводів методом проштовхування на котках або рейкових доріжках. Установлювання сталевих і чавунних фасонних частин діаметром понад 500 мм засувок і компенсаторів діаметром від 150 до 400 мм. Установлювання сифонів і гідравлічних затворів діаметром понад 400 мм. Установлювання спеціальних опор і кронштейнів під трубопроводи й кабелі. Спускання на воду переміщання по воді й встановлювання на підводну основу оголовків або водозабору об'ємом до 300 м3. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час укладання зовнішніх трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила укладання ланок сталевих труб у батоги; правила збирання й укладання сталевих труб що мають поздовжні зварні шви; правила повітряного випробовування трубопроводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Збирання ланок сталевих труб у батоги. Укладання сталевих труб діаметром понад 500 мм батогами та залізобетонних труб діаметром понад 1500 мм. Укладання магістральних трубопроводів через водяні перешкоди монтаж дюкерів і переходів діаметром понад 350 мм. Встановлювання оголовків і водозаборів об'ємом понад 300 м3. Переміщання трубопроводів по воді й встановлювання їх у створ підводної траншеї. Спускання під воду й укладання трубопроводу з вивішуванням для приварювання до берегової частини. Врізання у трубопровід запобіжної та запірної арматури. Укладання трубопроводів діаметром понад 500 мм у футляри. Установлювання компенсаторів і засувок діаметром понад 400 мм. Монтаж устаткування для продавлювання сталевих труб за допомогою гідравлічних і ручних домкратів. Установлювання і кріплення горизонтального бура з вивірянням його за шнуром і рівнем. Проколювання та розширювання отворів із затягуванням у них труб. 141. МОНТАЖНИК КОМПРЕСОРІВ НАСОСІВ ТА ВЕНТИЛЯТОРІВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу компресорів насосів вентиляторів і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування та розконсервовування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей. Вирівнювання насікання й очищання опорних поверхонь фундаментів і промивання їх водою. Видаляння пилу бруду та консервуючих покриттів з устаткування. Розпакування та розконсервовування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу компресорів насосів вентиляторів і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування такелажними засобами й механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником компресорів насосів та вентиляторів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблонами. Промивання розчинниками вузлів 1 деталей устаткування та протирання їх насухо. Виготовляння підкладок і прокладок. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу компресорів насосів вентиляторів і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробування; способи стропування устаткування та правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується і технологію його монтажу. . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником компресорів насосів та вентиляторів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Притирання підкладок до фундаменту. Установлювання фундаментних блоків. Монтаж трубопроводів газу та води діаметром до 200 мм розрахованих на умовний тиск до 4 Мпа 40 кгс/см2 що постачаються з устаткуванням. Установлювання продувального баку вологовіддільника і вимірювальної колонки. Травлення елементів маслопроводу. Виведення слідів корозії та змащування в процесі ревізії та монтажу устаткування. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу компресорів насосів вентиляторів і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання установлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу та випробовування складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову й принцип дії систем змащування; технічні вимоги до монтажу механізмів і машин та допуски; правила здавання в експлуатацію окладного устаткування. . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником компресорів насосів та вентиляторів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж компресорних без випробовування і насосних агрегатів масою до 1 т. Монтаж вентиляторів і димососів що поставляються у зібраному вигляді. Монтаж насосів масою до 0 75 т. Монтаж електричних двигунів механічна частина до 0 5 т. Приймання фундаменту для монтажу зазначеного устаткування. Установлювання колонок регулювання міжагрегатного повітря та валоповоротного механізму. Знімання та насаджування муфт масою до 50 кг. Монтаж трубопроводів діаметром до 200 мм розрахованих на умовний тиск понад 4 до 10 МПа 40 до 100 кгс/см2 у межах машини. Монтаж трубопроводів діаметром від 200 до 400 мм що поставляються з устаткуванням і розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Монтаж насосів резервуарів фільтрів холодильників систем рідкого маслозмазування монтаж трубопроводу та промивання маслосистем місткістю до 0 75 м3. Центрування валів за напівмуфтами. Вимірювання зазорів з регулюванням натягу кришок підшипників ковзання. Шабрування поверхонь. Розробляння перевіряння і збирання складних вузлів устаткування під час ревізії та монтажу. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що вимагають підвищеної точності. Монтаж особливо складних компресорів насосів і вентиляторів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником компресорів насосів та вентиляторів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою більше 1 т. Монтаж незагрегованих компресорів незалежно від маси. Випробовування компресорів і компресорних агрегатів. Монтаж вентиляторів і димососів що постачаються частинами. Монтаж насосів масою більше 0 75 т. Монтаж електродвигунів масою більше 0 5 т. Монтаж редукторів проміжних газоохолоджувачів. Приймання фундаментів під монтаж особливо складного устаткування. Монтаж трубопроводів газу та води діаметром понад 200 до 400 мм розрахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа 40 до 100 кгс/см2 у межах машини що постачаються з устаткуванням. Монтаж трубопроводів діаметром понад 400 мм незалежно від тиску. Монтаж трубопроводів розрахованих на умовний тиск понад 10 МПа 100 кгс/см2 . Монтаж трубопроводів централізованих систем рідкого маслозмазування місткістю понад 0 75 м3. Травлення маслосистем методом прокачування розчинів промивання маслом і підготовляння до роботи. Розбирання перевіряння та збирання складних вузлів устаткування під час ревізії та монтажу. 142. МОНТАЖНИК МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ТА КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу металорізального та ковальсько-пресового устаткування й конструкцій що пов'язані з ним; розконсервовування та очищання деталей та вузлів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей кріплення захисних кожухів тощо. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу металорізального та ковальсько-пресового устаткування й конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового устаткування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення сполучень монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу металорізального та ковальсько-пресового устаткування й конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів та правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж металорізальних верстатів масою до 1 т що надходять у зібраному вигляді: ножівкових пил точильних обпилювальних трубонарізних настільносвердлильних і заточувальних верстатів. Монтаж кривошипних ексцентрикових гвинтових педальних кувальних маятникових вібраційних кулачкових та інших механічних пресів а також ковальсько-пресових автоматів масою до 1 т що надходять у зібраному вигляді. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу металорізального та ковальсько-пресового устаткування й конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування й місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії системи змащування; технічні вимоги й допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж металорізальних верстатів масою від 1 до 20 т що надходять у зібраному вигляді: вертикально-свердлильних заточувальних різьбонакатувальних центрувальних відрізних обдирних і болторі-зальних. Монтаж фрикційних пароповітряних пневматичних і ресорних пружинних молотів механічних і гідравлічних пресів ковальсько-пресових автоматів кувальних машин ножиць гнучких і правильних машин масою більше 1 до 20 т що надходять у зібраному вигляді. Складання складних верстатів і ковальсько-пресового устаткування що надходить у зібраному вигляді. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу металорізального й ковальсько-пресового устаткування що потребує підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником металорізального та ковальсько-пресового устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж верстатів і ковальсько-пресового устаткування усіх типів і розмірів масою більше 20 т та особливо складних станків і пресів що надходять у розібраному вигляді; розмічання монтажних осьових ліній встановлювання підвалин підмурків на фундамент перевіряння за нормаллю точності перевіряння співвісно-сті центрування складових одиниць рихтування підвалин підливання цементним розчином облаштовування трубопроводів випробовування та здавання в експлуатацію. Усування недоліків монтажу. 143. МОНТАЖНИК МЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей та вузлів. Розпаковування розконсервовування та очищання устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами; способи виконання нескладних монтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих стиків. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконс-трукцій. Кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання вантажів і правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується і технологію його монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укрупнене складання плоских затворів і сміттєзатримувальних решіток. Здійснення ревізії опорно-ходових частин і ущільнювальних пристроїв затворів воріт і опорно-ходових частин сміттєзатримувальних решіток. Здійснення ревізії гвинтових канатних та інших стаціонарних підіймальних механізмів гідротехнічних споруд. Збільшування шарнірно-пластинчастих ланцюгів. Приєднування шарнірно-пластинчастих ланцюгів до механізмів і затвору. Підготовляння кромок до зварювання та зачищання швів механізованим інструментом. Заливання масла у маслонасосні агрегати. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання фундаментів і місць встановлення устаткування для монтажу; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів; недоліки монтажу та способи їх усування; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укрупнене складання сегментних затворів. Попереднє встановлювання опорних шарнірів сегментних затворів. Налагоджування з випробовуванням вхолосту стаціонарних підіймальних механізмів гідротехнічних споруд. Установлювання полозів з вкладишами. Складання й встановлювання противаг для затворів. Запасову-вання сталевих канатів і ланцюгів. Установлювання редукторів коліс розпірок балансирних візків. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу механічного устаткування гідротехнічних споруд що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування; правила випробовування механізмів під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником механічного устаткування гідротехнічних споруд 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Остаточне встановлювання і вивіряння опорних шарнірів сегментних затворів. Установлювання вузлів відкривання та закривання двійчастих воріт підіймання та опускання затворів і ґрат. Монтаж і випробовування гідроприводу. Монтаж підіймальних механізмів і ревізія всіх вузлів. Випробовування і регулювання механізмів воріт ґрат затворів. 144. МОНТАЖНИК ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу підіймально-транспортного устаткування безперервної дії та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування розконсервовування та очищання устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Збирання і встановлювання контрвантажів. Установлювання багатоболтових затискачів. Перерубування канатів. Установлювання і знімання простої такелажної оснастки. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаменту під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання вантажів; правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж підтримуючих столів скидачів приводних і натяжних станцій конструкцій стрічкових конвеєрів. Монтаж лійок теч бункерних затворів механізмів ходової частини стрічкових конвеєрів і елементів елеватора без приводної частини . Установлювання но-рійних ковшів приводної частини стрічкових конвеєрів і елеваторів з потужністю мотора до 10 кВт. Установлювання кінцевих вимикачів уловлювачів. Монтаж устаткування опор вантажних і кільцевих пасажирських доріг. Установлювання анкерних плит для заякорювування канатів. Установлювання очищувальної та мастильної арматури. Монтаж еластичних переходів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу підіймально-транспортних механізмів безперервної дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання й перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування й місць встановлювання устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; недоліки монтажу та способи їх усунення; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж конвеєрів усіх типів довжиною до 80 м і шириною до 1 м підтримуючих конструкцій конвеєрів і їх колій. Монтаж естакад елеваторів аерожолобів шнеків і живильників приводної частини стрічкових конвеєрів транспортерів і елеваторів з потужністю мотора понад 10 кВт. Монтаж станційного устаткування вантажних канатних доріг. Збирання й встановлювання візків кранів вагонеток вантажних доріг крісел і буксирувальних траверз пасажирських доріг. Монтаж натяжних пристроїв. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності. Монтаж особливо складних підіймально-транспортних механізмів безперервної дії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж конвеєрів усіх типів довжиною понад 80 м і шириною понад 1 м. Регулювання приводів з електродвигунами та редукторами. Монтаж редукторів. Монтаж обвідних шківів і приводів підвісних канатних доріг. Монтаж вагонів і системи підвішування їх до канатів. Установлювання підкранових візків під опорні вузли башт. Монтаж демпферного і буферного пристроїв. Регулювання й випробовування конвеєрів канатних доріг і кабельних кранів. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює з великою точністю й обережністю повний комплекс технологічних операцій під час виконання робіт з монтажу особливо складного підіймально-транспортного устаткування безперервної дії та конструкцій що пов'язані з ним. Виконує балансування центрування вивіряння регулювання та випробовування устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання особливо складних робіт з монтажу демонтажу регулювання та налагоджування особливо складного підіймально-транспортного устаткування безперервної дії; методи вивіряння монтажних робіт та контролю у процесі їх виконання; вимоги до якості точності; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; правила виконання випробувань устаткування під час введення його в експлуатацію; основні вимоги та правила щодо виконання супутніх робіт: слюсарних налагоджувальних такелажних та робіт з герметизації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж у складних обмежених у просторі умовах роботи підіймально-транспортного устаткування безперервної дії усіх типів і розмірів та устаткування переривного транспорту з використанням спеціальних засобів такелажу та підіймальних спеціальних пристроїв. Пуск та здавання устаткування в експлуатацію з попереднім його налагоджуванням. Здійснення точного контролю за процесом монтажу устаткування за прийманням фундаментів під монтаж устаткування та місць його встановлення. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності й обережності з монтаж}' демонтажу регулювання та налагоджування особливо складного дорогого за вартістю підіймально-транспортного устаткування безперервної дії. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання особливо складних робіт з монтаж}' демонтажу регулювання та налагоджування особливо складного дорогого за вартістю підіймально-транспортного устаткування безперервної дії; методи вивіряння монтажних робіт та контролю за ходом їх виконання вимоги до якості точності робіт; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; правила виконання випробувань устаткування під час введення його в експлуатацію; правила експлуатації вантажопідіймальних пристроїв та механізмів; правила виконання складних такелажних робіт; основні вимоги та правила щодо виконання супутніх робіт: слюсарних налагоджувальних та робіт з герметизації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії усіх типів і розмірів та устаткування переривного транспорту в обмеженому просторі та складних умовах роботи з використанням спеціальних засобів такелажу та підіймальних спеціальних пристроїв. Пуск та здавання устаткування в експлуатацію з попередньою його наладкою. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 145. МОНТАЖНИК ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ДІЇ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування розконсервовування та очищання устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та механізованим дрилем. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Встановлювання обгороджувальних сіток. Демонтаж сходів і площадок. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання устаткування та користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується і технологію його монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Маркування елементів металевих конструкцій кранів. Монтаж механізмів переміщання і підіймання для кранів велосипедних мостових однобалко-вих і двобалкових кран-балок і консольних. Установлювання кільцевих струмознімачів обмежувачів вантажопідйомності покажчиків вильоту стріли тролейтримачів. Шприцювання підшипників заливання масла в редуктори. Демонтаж кабін керування і вантажних візків. Монтаж сходів і площадок. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову й принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання механізмів переміщання кранів що працюють на прямолінійних коліях. Монтаж вантажних візків. Запасовування поліспастів на кранах вантажопідйомністю до 25 т. Збирання та монтаж металоконструкцій для механізмів керування. Установлювання кабельних барабанів рейок і буферів вантажних візків противаг стрічок гідропідйомників. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу підіймально-транспортних механізмів переривчастої дії що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила індивідуальних випробовувань устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж металоконструкцій порталів мостів башт опор та інших несучих вузлів кранів. Установлювання механізмів пересування кранів що працюють на криволінійних коліях. Установлювання електричних лебідок і гідропідйомників. Установлювання механізмів підйому і поворотних. Монтаж рейкових захватів. Випробовування кранів. Запасовування поліспастів на кранах вантажопідйомністю 25 т і більше. 146. МОНТАЖНИК ПРИЛАДІВ ТА АПАРАТУРИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ Код КП-7241.1 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання й керування та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; основні види кріпильних деталей; призначення слюсарних інструментів; види труб і матеріалів що застосовуються під час монтажу приладів і апаратури. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання за готовою розміткою найпростіших деталей кріплення для трубних і електричних проводок. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання маркувальних бирок на апаратах кабелях трубах і устаткуванні. Сортування труб вентилів фасонних деталей кріплень підготування допоміжних матеріалів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання й керування та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом; призначення устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів механізованими інструментами. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Випрямляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Монтаж приладів у готових вирізах щитів і на встановлених конструкціях. Кріплення трубних і електричних проводок. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю регулювання та керування і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру матеріалів виробів інструментів і пристроїв що застосовуються під час монтажу трубних і електричних проводок; правила монтажу трубних і електричних проводок; способи та правила випробовування трубної проводки щодо щільності і міцності; трубні вводи у щити й пульти; конструкції типи щитів і пультів та правила їх монтажу; призначення принцип дії правила монтажу приладів І II категорій складності та потенціометрів і дифманометрів III категорії складності; способи розмічання для встановлювання конструкцій під прилади та засоби автоматизації; основні елементи трубної обв'язки приладів на щитах і конструкціях; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи стропування та переміщання вантажів та користування механізованим такелажним обладнанням. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і випробовування трубних проводок III-V категорій. Обв'язування приладів на щитах і конструкціях мідними поліетиленовими та сталевими трубами. Монтаж приладів І та II категорій складності: датчиків-реле температури мілівольтметрів і логометрів пірометричних; термометрів манометричних; комплектів вимірювання температури; потенціометрів мостів і міліамперметрів; манометрів тягомірів напоромірів вакуумметрів; електронних блоків сигналізаторів рівня; індикаторів і сигналізаторів тиску; вторинних приладів електричних електронних пневматичних показуючих самописних з дистанційною передачею показань з інтегруючим або регулювальним пристроєм; допоміжних пристроїв газоаналізаторів; апаратури уніфікованої системи елементів промислової пневмоавтоматики УСЕППА ; регуляторів електричних і електромеханічних; коробок компенсаційних; трансформаторів; реле лічильно-імпульсних і лічильно-крокових; кранів і панелей ручного дистанційного керування пневматичних; редукторів і фільтрів повітря; потенціометрів і дифманометрів ПІ категорії складності. Монтаж конструкцій для трас трубних і електричних проводок. Улаштовування одиночних проходів через стіни та перекриття. Прокладання металевих рукавів. Прокладання захисних трубопроводів крім труб при вибухонебезпечних роботах . Прокладання проводів у коробах і захисних трубах. Монтаж кабельних і трубних вводів у щити та пульти. Монтаж заземлення щитів пультів і приладів. Приєднування трубних проводок до приладів і добірних пристроїв. Монтаж конструкцій під прилади і виконавчі механізми. Монтаж шафових і панельних щитів і пультів. Монтаж розширювальних вологовіддільних конденсаційних роздільних і зрівняльних судин. Монтаж і ревізія запірної арматури. Монтаж добірного обладнання приладів занурювання тиску і аналізу газу. Випробовування змонтованих приладів і апаратури. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: вимоги до встановлення несучих конструкцій і способи розмічання трас трубних і електричних проводок; додаткові вимоги до монтажу трубних проводок блоками та трубних проводок І та II категорій; правила та способи виконання монтажних робіт у вибухо- та пожежонебезпечних зонах; способи монтажу ущільнювальних проходів одиночних і групових трубних та електричних проводок; призначення принцип дії та правила монтажу пневматичних електронних і гідравлічних регуляторів і виконавчих механізмів; правила здавання змонтованих систем автоматизації та виконання найпростіших налагоджувальних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць прокладання трубних і електричних проводок одиночних і блоками І-ІІ категорій. Монтаж ущільнювальних проходів групових трубних і електричних проводок. Монтаж приладів III категорії складності: систем пневмоавтоматики; системи електронно-гідравлічної автоматичного регулювання; командних електропневматичних приладів; пристроїв багато-точкових оббігаючих з блоками випереджання. Блочний монтаж приладів виконавчих механізмів конструкцій. Складне трубне обв'язування приладів на щитах і конструкціях мідними поліетиленовими і сталевими трубами. Прокладання капілярів манометричних термометрів. Виконання монтажних робіт у вибухо- та пожежонебезпечних зонах. Монтаж механічного зчленування виконавчих механізмів з регулювальним органом. Випробовування змонтованих приладів і апаратури. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії й особливості монтажу приладів для фізико-хімічного аналізу та їх добірних пристроїв; додаткові вимоги до монтажу трубних проводок високої напруги а також кисневопроводів; правила проведення індивідуального випробування змонтованих систем і оформлення схованих робіт під час монтажу приладів і систем автоматизації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж фотоелектричних пірометрів і калориметрів газоаналізаторів хроматографів концентрометрів густиномірів. Випробовування змонтованих приладів і апаратури. Вимірювання ділянок траси складних трубних проводок із складанням ескізів. Монтаж багатопанельних щитів блоками. Монтаж приладів фізико-хімічного аналізу і систем відбирання проби. Монтаж елементів логіки всіх типів обчислювальної техніки АСУ-ТП. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує пусконалагоджувальні роботи систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів керування окремими технологічними процесами та устаткуванням на виробництві металургійної машинобудівної гірничої хімічної промисловості промисловості будівельних матеріалів на електричних та теплових станціях промислових та районних котельних у містах тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: комутацію приладів контролю вимірювання регулювання та систем керування процесами виготовлення відповідної продукції виробів енергоносіїв хімічних сполук рідин газів тощо виконання робіт послуг; будову приладів теплової тискової електричної електронної гідравлічної пневматичної механічної комбінованої й інших систем їх характеристики принцип дії та призначення; регулювання та налагоджування їх роботи; будову автоматизованих систем контролю регулювання та обліку; інтеграцію засобів обліку обчислювальної техніки та комунікацій у єдині розподільчі системи для підприємства або регіону; системи автоматичного теплозабезпечення підприємств та регіонів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Налагоджування та пуск автоматизованих і електронних систем керування технологічними процесами в доменному прокатному хімічному крекінговому та інших виробництвах. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує пусконалагоджувальні роботи систем автоматики контрольно-вимірювальних приладів й електроніки керування виробництвом підприємств теплових електричних атомних і гідроелектричних станцій промислових та районних котельних регіонів галузей в цілому. ПОВИНЕН ЗНАТИ: комутацію та взаємодію приладів контролю регулювання виміру обліку систем керування виробництвом підприємств районів селищ міст регіонів галузей; будову принцип дії приладів і устаткування різних типів і систем для керування народним господарством. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю регулювання та керування 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Налагоджування та пуск автоматизованих і електронних систем керування виробництвом підприємств теплових електричних атомних і гідроелектричних станцій промислових та районних котельних регіонів галузей в цілому. Керування активною та реактивною потужністю на підприємстві пультами керування складними технологічними процесами доменним прокатним ливарним тощо . 147. МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ Код КП-7136.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення водопостачання каналізації та водостоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; сортамент труб фітингів фасонних частин арматури та засобів кріплення; призначення слюсарних інструментів; способи вимірювання діаметрів труб фітингів та арматури. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування труб фітингів фасонних частин арматури та засобів кріплення. Підготовляння допоміжних матеріалів лляного пасма сурику розчину тощо . Встановлювання прокладок. Комплектування згонів муфтами та контргайками болтів - гайками. Установлювання і знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах. Транспортування деталей трубопроводів санітарно-технічних приладів та інших вантажів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення водопостачання каналізації газопостачання та водостоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних деталей санітарно-технічних систем з'єднань труб і кріплення трубопроводів; призначення будову й особливості монтажу систем центрального опалення водопостачання каналізації газопостачання та водостоків; способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів; правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правила користування механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Скручування та збирання простих вузлів. Збирання фланцевих з'єднань. Розбирання окремих вузлів трубопроводів під час монтажу . Установлювання і закладання кріплення під прилади і трубопроводи. Свердління або пробивання отворів у конструкціях. Закладання розтрубів чавунних трубопроводів. Нарізання різі на трубах вручну. Комплектування труб і фасонних частин стояків. Установлювання ручного пресу для обпре-сування систем. Від'єднування чавунних котлів від трубопроводів. Обрубування кромок швів жаротрубного котла з наступним підварюванням. Очищання секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням. Зрубування заклепок жаротрубного котла з вибиванням їх. Замінювання манжет унітаза. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу та ремонту систем центрального опалення водопостачання каналізації газопостачання та водостоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: системи розводів від стояків; будову та способи монтажу трубопровідних систем зі сталевих і полімерних труб; будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними; сполучання сталевих труб клеєм; способи розмічання місць встановлення кріплення і приладів; правила встановлювання санітарних і нагрівальних приладів; види шаблонів для розмічання отворів під час установлювання приладів і правила користування ними. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм. Установлювання грязьовиків і баків усіх видів. Установлювання та приєднування до трубопроводів санітарних приладів з арматурою: раковин умивальників мийок трапів ванн унітазів змивальних бачків тощо. Встановлювання санітарно-технічного медичного обладнання: відуарів інвентарних чавунних мийок установки для миття підкладних суден душових кафедр водолікарень тощо. Монтаж модульованого обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування: мийних ванн ванн для дефростації риби ванн двогніздних тощо. Монтаж лабораторного обладнання для хімічних і фізичних лабораторій: столів лабораторних шаф витяжних фізичних шаф витяжних хімічних тумб з лабораторною раковиною. Розмічання місць встановлення приладів. Регулювання змивних бачків. Групування і докуповування чавунних радіаторів на місці монтажу. З'єднування трубопроводів опалювальних панелей санітарно-технічних кабін і блоків. Установлювання водорозбірних туалетних кранів 1 і змішувачів. Підганяння за місцем і ставлення латок під час ремонту парових котлів. Знімання або встановлювання кришок сталевих жаротрубних котлів. Змінювання кранів змішувачів і вентилів. Підбирання та комплектування матеріалів обладнання і виробів для улаштування санітарно-технічних систем на поверхах стояках та секціях будівель і споруд. Установлювання і приєднування до трубопроводів нагрівальних приладів. Монтаж водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних зварних клейових або розтрубних сполученнях. Встановлювання витяжних труб. Установлювання та змінювання поливальних і пожежних кранів. Кріплення деталей і приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів. Промивання і хлорування трубопроводів водопостачання. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення водопостачання каналізації газопостачання та водостоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову санітарно-технічних трубопровідних систем у цілому та способи їх монтажу; призначення та способи монтажу санітарно-технічного обладнання ємнісних і секційних водонагрівників калориферів повітроопалювальних агрегатів кондиціонерів центробіж-них насосів і насосних агрегатів ; способи стикування та відбортовування труб діаметром понад 200 мм; правила випробовування трубопроводів і усування дефектів; правила проведення та приймання санітарно-технічних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж ємнісних і секційних водонагрівників бойлерів калориферів повітроопалювальних агрегатів центробіжних насосів і насосних агрегатів елеваторних і водомірних вузлів калориферних блоків і гребінок. Установлювання кожухів чавунних котлів лазів і котлової гарнітури. Установлювання викидних пристроїв до котлів. Установлювання з вивірянням повітро- і водонагрівників. Монтаж трубопроводів і арматури діаметром понад 200 до 400 мм. Прокладання стояків і підводів до приладів із чавунних труб і фасонних частин. Установлювання засувок діаметром понад 200 до 400 мм; манометрів водомірного скла повітрозбірників триходових кранів; газової апаратури та регуляторів; компресорів з регулюванням опор; трійників хрестовин і секційних відводів. Установлювання та підключання газових плит колонок і водонагрівників. Змінювання ділянок трубопроводів із чавунних труб. Розмічання місць прокладання трубопроводів за монтажними проектами. Випробовування трубопроводів каналізації і водостоків. Виявлення місць дефектів під час випробовування трубопроводів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення водопостачання каналізації газопостачання та водостоків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила випробовування санітарно-технічних систем; вимоги до готовності об'єкта до монтажу; правила здавання Держкомохоронпраці виконаних робіт; правила розмічання місць прокладання трубопроводів виконання вимірювань з натури щодо розміщення обладнання і трубопроводів; креслення чернеток і обмірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і обв'язування сталевих і чавунних котлів із складанням їх з окремих секцій пакетами й укрупненими блоками. Монтаж теплових пунктів керування та центральних теплових пунктів блоками та окремими деталями. Випробовування і регулювання трубопровідних систем устаткування й апаратури. Перевіряння на прогрівання опалювальних приладів з регулюванням. Здавання систем. Вимірювання та розмічання місць прокладання трубопроводів за будівельними кресленнями та з натури. Креслення чернеток і обмірювальних ескізів з натури і за будівельними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації. Складання комплектувальних відомостей. Монтаж терморегуляторів біофільтрів автоматичних систем пожежогасіння газопальникового обладнання з регулюванням під час переведення котельних з твердого на газове паливо. Запускання та налагоджування санітарно-технічних систем. Монтаж і випробовування регуляторних пунктів вузлів редукування газу в котельних монтаж групових установок без зрідженого газу блоками обв'язування їх трубними вузлами з випробовуванням. 148. МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТУ Й АСПІРАЦІЇ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні деталі та вузли систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації; правила стропування та переміщання вантажів; призначення слюсарних інструментів; способи з'єднування вентиляційних деталей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування прямих і фасонних частин повітроводів болтів та гайок. Транспортування деталей і вузлів повітроводів. Зачіплювання вантажів інвентарними стропами. Установлювання прокладок складання фланцевих і безфланцевих з'єднань повітроводів та устаткування із застосуванням ручного інструменту. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи укрупненого складання вузлів; правила користування механізованими інструментами; типи кріплення повітроводів і фасонних частин; прості такелажні пристрої та правила користування ними; умовні позначення що застосовуються в монтажних проектах; будову електричного та пневматичного інструменту правила користування ним. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником систем вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перерізання та перерубування профільної сталі. Натягування сітки по стержнях і крюках рамок чарунок масляних фільтрів та каркасів насадок. Припасовування простих з'єднань. Укрупнене складання вузлів за допомогою ручних і механізованих інструментів. Свердління або пробивання отворів у конструкціях. Установлювання кріплень. Встановлювання та закладання кронштейнів. Складання фланцевих з'єднань вентиляційних деталей та устаткування за допомогою електричного та безфланцевого механічного інструменту. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію монтажу повітроводів та устаткування середньої складності; будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними; правила монтажу затулок з ручним і механізованим приводом зворотніх клапанів шиберів дросель-клапанів м'яких вставок дефлекторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником систем вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання дефлекторів заводського виготовлення. Монтаж гермодверей шиберів затулок воронок кожухів дефлекторів зонтів м'яких вставок віброізоляторів та інших вузлів системи. Установлювання постаментів рам та майданчиків під калорифери вентилятори та інше вентиляційне устаткування без вивіряння. Монтаж вогнезатримуючих пелюсткових та автоматичних зворотніх клапанів. Установлювання обгороджень рушійних частин устаткування нерухомих жалюзійних ґрат. Розбирання та складання окремих вузлів устаткування під час ревізії. Монтаж систем вентиляції середньої складності з припасовуванням і кріпленням елементів. Розмічання місць встановлення кріплення. Кріплення конструкцій за допомогою монтажного поршневого пістолета. Комплектування повітроводів і фасонних частин за бланками. Монтаж повітроводів з вініпласту на бандажному і річному з'єднаннях скловолокна та металопласту. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння деталей i вузлів устаткування; допуски та посадки під час складання деталей; технологію монтажу складних систем та устаткування; номери й типи осьових і центробіжних вентиляторів кондиціонерів фільтрів циклонів скруберів; типи повітророзподільників і способи їх встановлювання; правила розбирання та складання вентиляторів до № 6 5; правила користування технічною документацією з організації та проведення монтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником систем вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж кондиціонерів усіх типів з окремих готових камер секцій та вузлів майданчиків під калорифери вентилятори та інше вентиляційне устаткування. Вивіряння систем вентиляції та устаткування. Підганяння за місцем елементів систем що монтуються. Виготовляння за місцем патрубків та переходів. Установлювання рухомих жалюзійних грат. Монтаж механізмів для відкривання фрамуг. Монтаж вентиляторів до № 6 5. Натягування текстропних ременів на шківи вентилятора та електродвигуна з центруванням шківів. Перевіряння балансування вентилятора. Монтаж панельних вентиляційних блоків на шві замикання. Монтаж вихлопних шахт на дахах будівель з проходженням через дах. Монтаж повітророзподільників місцевих відсмоктувачів обезпилюючих агрегатів чарункових фільтрів та шумоглушників. Вивіряння систем вентиляції з вініпласту скловолокна та металопласту. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу систем та устаткування вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи систем що монтуються та їх елементів; способи розбивання монтажних осей і виконання висотних відміток; правила випробовування складання та розбирання обкатування пуску регулювання та комплексного випробовування змонтованого устаткування та систем вентиляції; правила виконання ескізів та монтажних схем; способи аеродинамічних випробувань вентиляційних систем. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником систем вентиляції кондиціювання повітря пневмотранспорту й аспірації 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання ескізів і монтажних схем. Замірювання з натури. Розбивання осей встановлювання повітроводних систем та устаткування. Монтаж кондиціонерів усіх типів зі складанням секцій камер та вузлів з окремих деталей. Монтаж припливних камер та особливо складних повітроводних систем. Монтаж вентиляторів більше № 6 5. Монтаж циклонів скруберів фільтрів рулонних та рукавних. Перевіряння роботи та регулювання змонтованих систем і устаткування. Балансування вентиляторів з перевірянням на ходу. Розмічання складних переходів для виготовлення за місцем. Проведення аеродинамічних випробувань повітродувних систем. 149. МОНТАЖНИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування нарізних та болтових невідповідальних деталей. Розпаковування розконсервовування і очищання устаткування та його деталей. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення з'єднань монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. Монтаж кліток під час утримування птахів у клітках. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробування; способи стропування та переміщання вантажу та користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання каркасів під насоси та лебідки. Складання та розбирання механізмів лебідок штанг очищувальних фільтрів. Монтаж баків. Монтаж устаткування внутрішньофермового транспорту крім приводу . Монтаж молочних машин крім приводу та насосів . Монтаж устаткування для переробки кормів крім приводної частини ; запарювальні чани заларювальники-змішувачі циклони фільтрувальні пристрої самопливні трубопроводи ручні барабани соломорізок і нескладних автоматичних годівниць для свиней та птахів. Монтаж каркасів кліткових батарей. Монтаж шин для збирання та обробляння яєць. Кріплення деталей і приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж насосів та електромоторів водонапірних баків вакуум-насосів центрифуг дизелів парових і вітрових двигунів потужністю до 73 кВт. Монтаж стрічкових і пластинчастих транспортерів пневматичної системи подавання подрібнених кормів. Монтаж стаціонарних та переносних доїльних установок кислото-формувальних машин пресів для сиру. Монтаж трамбувальників силосу макуходробарок коренерізок картоп-лем'ялок приводних частин агрегатів та внутрішньо-фермового транспорту молочних танків середньої складності. Монтаж насосів гноєвиведення й установок для напоювання молодняка. Монтаж інкубаторів всіх типів та систем з блоків. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу сільськогосподарського устаткування що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж водоструминних установок ерліфтів з встановлюванням компресора автоматичних водокачок. Монтаж скреперних і канатно-скреперних установок устаткування пневматичного транспорту та підвісних доріг. Монтаж устаткування доїльної зали холодильних установок пароструминних вакуумних установок парових пастеризаторів безперервно діючих масловиготівників складних молочних танків універсальних валкових і жорнових млинів. Монтаж інкубаторів усіх типів і систем з окремих вузлів механічних та електростригальних агрегатів для стриження овець і пресів для пресування вовни дизелів парових та вітрових двигунів потужністю понад 73 кВт. 150. МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Код КП-7136.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу технологічних трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види та сортамент труб і деталей трубопроводів та арматури скляних труб фасонних частин до них та устаткування зі скла; види опор; засоби кріплення трубопроводів; призначення слюсарних інструментів; способи вимірювання діаметрів труб. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання арматури болтів та шпильок від консервуючого мастила. Промивання устаткування зі скла скляних труб та фасонних частин до них. Консервування кінців труб. Установлювання та знімання запобіжних пробок та заглушок на трубах. Сортування труб фасонних частин та засобів кріплення. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу технологічних трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи хімічного очищування внутрішніх поверхонь деталей і трубопроводів; способи хімічного очищування устаткування зі скла скляних труб і фасонних частин до них; види деталей трубопроводів прокладного матеріалу та набивок; будову арматури; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом; правила монтажу устаткування зі скла і трубопроводів зі скляних труб діаметром до 25 мм; способи стропування труб; правила поводження з газовими балонами та їх транспортування; типи опор і підвісок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Протравлювання труб устаткування зі скла скляних труб та фасонних частин до них. Свердління або пробивання отворів. Монтаж простого устаткування зі скла та трубопроводів зі скляних труб діаметром до 25 мм. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу технологічних трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості металів; правила прокладання гідравлічного та пневматичного випробовування трубопроводів діаметром до 200 мм розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 ; правила монтажу устаткування зі скла та трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 25 до 40 мм; вимоги до випробування трубопроводів із скляних труб; правила стропування трубних вузлів і блоків; сигнали під час монтажу трубопроводів кранами; допуски під час приготування стиків до зварювальних робіт; допустимі зазори та види кромок при складанні труб для зварювання; способи знежирювання деталей і труб кисневопроводу; способи покривання труб протикорозійною ізоляцією; способи монтажу неметалевих трубопроводів; будову та правила роботи з поршневим монтажним пістолетом; правила монтажу та вимоги до трубопроводів розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж трубопроводів діаметром до 200 мм розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 з гідравлічним випробуванням. Установлювання арматури діаметром до 200 мм розрахованої на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Установлювання гідравлічних та електричних приводів арматури. Відбортову-вання розбортовування та стикування для зварювання труб з поліетилену вініпласту алюмінію міді та латуні. Монтаж устаткування зі скла і трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 25 до 40 мм. Установлювання фасонних частин зі скла та запірної арматури. Перерізання скляних труб на верстаті. Випробовування трубопроводу зі скляних труб діаметром до 40 мм. Зачищання зварних швів під антикорозійні покриття. Зварювання поліетиленових та віні-пластових труб. Виготовляння за місцем деталей елементів трубопроводів зі скла поліетилену вініпласту алюмінію міді та латуні. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу технологічних трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила прокладання трубопроводів діаметром понад 200 до 600 мм розрахованих на умовний тиск понад 4 до 9 8 МПа 40 до 100 кгс/см2 типи опор і кріплень для них; типи компенсаторів і правила їх встановлювання; правила проведення гідравлічних і пневматичних випробувань трубопроводів; правила користування такелажними засобами під час проведення робіт; правила монтажу складного устаткування зі скла та трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 40 мм; правила монтажу і вимоги до трубопроводів розрахованих на умовний тиск до 9 8 МПа 100 кгс/см2 . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання місць прокладання трубопроводів. Установлювання штуцерів трійників та секційних відводів. Стикування труб діаметром понад 200 до 1200 мм з фланцями. Монтаж трубопроводів діаметром понад 200 мм розрахованих на умовний тиск понад 4 до 9 8 МПа 40 до 100 кгс/см2 . Монтаж трубопроводів діаметром понад 200 до 400 мм розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Установлювання П-подібних сальникових та лінзових компенсаторів діаметром до 400 мм. Установлювання арматури діаметром понад 200 до 400 мм розрахованих на умовний тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Установлювання арматури діаметром до 200 мм розрахованої на умовний тиск понад 4 до 9 8 МПа 40 до 100 кгс/см2 . Встановлювання реперів для вимірювання теплових розширень та повзучості металу. Складання гумованих пластмасових трубопроводів. Монтаж скляних трубопроводів діаметром понад 40 мм та фасонних частин і арматури на лініях скляних трубопроводів. Випробовування змонтованого трубопроводу зі скляних труб діаметром понад 40 мм. Користування такелажними засобами під час проведення робіт. Установлювання гідравлічних та електричних приводів арматури. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу технологічних трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: типи фланцевих з'єднань на спеціальних прокладках лінзових металевих тощо та спеціальних муфтових з'єднань куля по конусу ; правила прокладання трубопроводів розрахованих на умовний тиск понад 9 8 МПа 100 кгс/см2 ; правила хімічного промивання; техніку вимірювання на місці та виконання ескізів деталей; методи монтажу трубопроводів блоками; правила монтажу трубопроводів з легованих сталей; правила розбивання траси прокладання осей трубопроводів за кресленнями та макетами; способи термооброблення зварних стиків; правила монтажу та вимоги до трубопроводів розрахованих на умовний тиск понад 9 8 МПа 100 кгс/см2 ; правила монтажу особливо складного устаткування зі скла. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання П-подібних сальникових та лінзових компенсаторів діаметром понад 400 мм. Вимірювання місць прокладання технологічних трубопроводів за місцем монтажу складання ескізів для заготовляння та прокладання трубопроводів. Зварювання скляних труб. Установлювання дистанційних приводів арматури. Монтаж трубопроводів діаметром понад 200 до 600 мм розрахованих на умовний тиск понад 4 до 9 8 МПа 40 до 100 кгс/см2 . Монтаж трубопроводів діаметром понад 600 мм незалежно від тиску на який вони розраховані. Монтаж трубопроводів розрахованих на умовний тиск понад 9 8 МПа 100 кгс/см2 незалежно від діаметру. Встановлювання арматури діаметром від 200 до 600 мм розрахованих на умовний тиск понад 4 до 9 8 МПа 40 до 100 кгс/см2 . Встановлювання арматури діаметром понад 600 мм незалежно від тиску на який вона розрахована або розрахованої на умовний тиск понад 9 8 МПа 100 кгс/см2 незалежно від діаметра. Обв'язування трубопроводами щитів керування та устаткування за макетами. Монтаж трубопроводів укрупненими блоками. Виконання холодних натягів. Монтаж скляної апаратури вакуумних випарних апаратів циркуляційних апаратів тощо. 151. МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМ КОНСТРУКЦІЙ Код КП-7233.1 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних засобів і способи їх застосовування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні. З'єднування невідповідальних деталей та їх змащування. Свердління отворів тріскачкою та ручним дрилем. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства. Виконує прості роботи під час монтажу сталевих конструкцій та трубопроводів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованим інструментом; способи захисту металу від корозії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Користування механізованими інструментами. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення монтажними болтами. Зачищання стиків конструкцій що збираються; трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. Зачищання обпилювання кромок під зварювання. Знімання консервації. Переміщання за допомогою блоків домкратів та ручних лебідок. Стропування інвентарними стропами переміщання укладання та розстроповування устаткування масою до 10 т. Монтаж стаціонарних жолобів чавуну та шлаку затулок шиберів люків та лазів чавунно-плиткового настилу ванн для травлення та промивання труб піддонів нагрівальних печей. Промивання деталей і вузлів у розчиннику. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи вивіряння устаткування що монтується; способи гідравлічних і пневматичних випробувань; способи стропування та переміщання вантажів; будову устаткування що монтується; сортамент труб що застосовуються у централізованих системах густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних і пневматичних установок; сортамент матеріалів що застосовуються під час травлення труб; приготування розчинів і травлення; сортамент виробів і конструкцій що застосовуються; основні властивості та марки будівельних сталей; способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів; способи з'єднування та кріплення елементів металоконструкцій; будову призначення та способи монтажу трубних систем; способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій пневматичних і гідравлічних установок розрахованих на робочий тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 ; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; будову та прийоми роботи ручними машинами механізованими інструментами спеціального призначення; правила підіймання та переміщання монтажних елементів за допомогою підіймальних машин та механізмів і наочну сигналізацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання та розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Приймання фундаментів. Виконання найпростіших способів вивіряння. Розмічання деталей середньої складності. Шліфування поверхонь деталей. Розкручування отворів притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром до 100 мм набивання сальників. При-шабровування деталей та поверхонь під контролем робітника більш високої кваліфікації. Відпалювання і відпускання деталей. Скріплювання транспортерних стрічок та пасів. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування розрахованого на робочий тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Монтаж затворів бункерів. Способи стропування металоконст-рукцій що монтуються. Монтаж простих сталевих конструкцій: драбин майданчиків обгороджень опорних стояків кронштейнів риштування помостів тощо конструкцій середньої складності масою до 5 т: балок прогонів пов'язей. Монтаж ємкісної сталевої арматури масою до 3 т верстатів пресів дробильно-розмельного устаткування масою до 5 т що надходять у зібраному вигляді. Монтаж апаратів з перемішувальними пристроями до 30 м3. Монтаж затулок та шиберів діаметром до 50 мм. Монтаж підіймально-транспортних механізмів перервного транспорту: укрупнене збирання вузлів кранів; монтаж механізмів переміщання та підіймання для кранів вантажопідйомністю до 10. т. Монтаж систем густого та рідкого централізованого змащування: монтаж розводки маслопроводів для машин середньої складності магістральних трубопроводів систем змащування та ручних станцій густого змащування. Збирання та монтаж віддільних вузлів і деталей компресорів насосів і вентиляторів масою до 1 т. Монтаж трубопроводів розрахованих на тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 що надходять з устаткуванням. Монтаж окремих вузлів цементних печей ущільнювальних пристроїв і ланцюгової завіси. Монтаж устаткування холодильних установок передмонтажна ревізія окремих вузлів маслозбірників аміачних конденсаторів випарників і промпосудин. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння та приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; принцип дії сучасного вивіряльного інструменту; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії устаткування; технічні вимоги та допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування; будову пневматичних й гідравлічних установок розрахованих на робочий тиск до 20 МПа 200 кгс/см2 ; будову та принцип дії систем змащування; способи та прийоми монтажу сталевих конструкцій колон балок майданчиків обслуговування устаткування етажерок; способи укрупнювального збирання опорних сталевих конструкцій у тому числі конструкцій промислових печей; способи з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням; способи встановлювання захисних кожухів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання та розстроповування устаткування масою до 60 т з використанням універсальних такелажних засобів та підйомних кранів. Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з кресленнями та специфікаціями. Перевіряння геометричних розмірів складних фундаментів. Припилювання пришабровування шліфування та приганяння деталей з точністю до 0 01 мм. Шабрування деталей площею до 0 5 м2. Статичне балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів. Приймання під монтаж. Центрування та регулювання механізмів. Розмічання встановлювання та переміщання монтажних осей згідно з проектами під устаткування будь-якої складності. Вивіряння устаткування нівелірами 2-го та 3-го класів точності. Перевіряння устаткування під підливку під час здавання. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами. Притирання арматури діаметром до 600 мм. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування розрахованого на робочий тиск до 20 МПа 200 кгс/см2 . Монтаж технологічного устаткування що надходить вузлами або блоками з загальною масою устаткування від 3 до 10 т та у зборі масою від 10 до 15 т розрахованого на робочий тиск до 10 МПа 100 кгс/см2 . Монтаж устаткування колонного типу висотою до 16 м. Монтаж дробильно-розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т дробарок масою до 10 т. Монтаж металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування масою від 1 до 20 т що надходять у зібраному вигляді. Збирання складних верстатів та ковальсько-пресового устаткування що надходять у розібраному вигляді. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії з потужністю моторів 10 кВт і більше підіймально-транспортного устаткування перервної дії. Монтаж механізмів пересування кранів вантажних візків запасовування поліспастів. Монтаж автоматичних централізованих систем густого та рідкого змащування прокатних станів з обпресовуванням систем густого змащування. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою до 1 т. Монтаж вентиляторів і димососів що надходять у зібраному вигляді. Монтаж насосів розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т дробарок масою до 10 т. Монтаж насосів масою до 75 т електричних двигунів масою до 0 5 т. Монтаж трубопроводів до 200 мм розрахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа 40-100 кгс/см2 . Монтаж окремих вузлів цементних печей блоків корпусу допоміжних приводів гідроупорів. Монтаж устаткування доменних цехів: свердлильних машин пристроїв для сушіння жолобів повітронагрівачів пилоуловлювачів устаткування розливальної машини. Монтаж устаткування аглофабрик і фабрик обгрудкування: каркасів машин вакуум-камер. Монтаж устаткування холодильних установок: маслозбирачів масловідділювачів регулювальних станцій. Заряджання системи розсолом. Гідравлічні випробовування розсільної системи. Пневматичне випробовування аміачної системи. Монтаж конструкцій галерей та етажерок укрупнювальне збирання сталевих кроквяних і підкроквяних ферм колон панелей покрівлі. Укрупнювальне збирання та монтаж блоків покриття. Монтаж сталевих колон масою до 15 т. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності монтаж особливо складного промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу регулювання та налагоджування особливо складного устаткування; способи вивіряння устаткування; правила випробовування агрегатів та машин під час введення їх у експлуатацію; способи укрупнювального збирання та монтажу будь-яких конструкцій що пов'язані з монтажем устаткування; правила складання усіх видів з'єднань деталей складальних одиниць та частин системи керування гальмівні системи механічні гідравлічні електричні пневматичні та комбіновані а також передавальні приводи муфтові зубчасті пальові тощо . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання та розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Шабрування вузлів та деталей площею понад 0 5 м2. Статичне балансування деталей діаметром понад 800 мм. Притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром понад 600 мм. Гідравлічне та пневматичне випробовування змонтованого устаткування розрахованого на робочий тиск понад 20 МПа 200 кгс/см2 . Вивіряння устаткування нівеліром 1-го класу точності та теоде-літом. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з попередньою наладкою устаткування. Монтаж технологічного устаткування яке надходить вузлами або блоками масою більше 10 т і в зборі більше 15 т розрахованого на робочий тиск понад 10 МПа 100 кгс/см2 . Монтаж апаратів колонного типу висотою понад 16 м. Монтаж дроби-льно-розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: дробарок масою більше 10 т кульових шахтних та аеробільних млинів. Монтаж класифікаторів сепараторів пилоуловлювальних апаратів з окремих вузлів та деталей. Монтаж сушильних установок флотаційних машин. Монтаж металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування усіх типів та розмірів масою більше 20 т а також особливо складних верстатів та пресів що надходять у розібраному вигляді. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії усіх типів та розмірів. Монтаж устаткування переривного транспорту монтаж кранів усіх типів та їх випробовування. Монтаж централізованої системи густого та рідкого змащування. Монтаж неагрегованих компресорів незалежно від маси. Монтаж вентиляторів та димососів що постачаються частинами. Монтаж та вивіряння цементних печей. Монтаж та вивіряння головних приводів підшипників та барабанів трубних млинів сухого та мокрого подрібнення. Монтаж устаткування інших виробництв будівельних матеріалів. Монтаж устаткування доменних цехів аглофабрик та фабрик обгрудкування залізних руд прокатних цехів сталеплавильних феросплавних дугових вакуумних електропечей. Монтаж устаткування коксохімічних виробництв. Монтаж устаткування холодильних установок: аміачних конденсаторів випаровувачів промпосудин регулювальних станцій реверсів заряджання систем аміаком. Випробовування устаткування та здавання системи у незалежно від місткості. Установлювання та остаточне вивіряння сталевих конструкцій під устаткування експлуатацію. Монтаж металевих та залізобетонних циліндричних резервуарів місткістю понад 1000 м3 сферичних резервуарів та газгольдерів: сталевих колон підкранових балок та інших сталевих конструкцій з масою елементу чи блока більше 15 т а також ферм прогоном понад 24 м. Укрупнювальне збирання конструкцій печей з панелей та блоків монтаж труб укрупненими блоками. Монтаж екскаваторів з ємкістю ковша 2 м3 і більше баштових гусеничних козлових мостових портальних великої вантажопідйомності земснарядів бетонно-розчинних та асфальтобетонних вузлів та заводів. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж особливо складного великогабаритного у зібраному вигляді устаткування колонного баштового галерейного реакторного та інших типів з використанням кранів великої вантажопідйомності. Застосовує засоби підвищення вантажопідйомності методи монтажу: повороту навколо нижнього шарніру двома кранами з ковзанням нижньої частини з пересуванням кранів; з застосуванням спеціальних гідропідйомників великої вантажопідйомності перервного підіймання окремих блоків нарощування чи підрощування а також методами які потребують підвищеної точності та обережності. Монтаж особливо складного і дорогого за вартістю промислового устаткування та пов'язаних з ним конструкцій для всіх галузей народного господарства. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу регулювання та налагоджування складного устаткування; методи вивіряння робіт та контролю у процесі монтажу устаткування та виставлення його у проектне положення; способи запобігання порушень процесу монтажу особливо під час виставлення піднятого устаткування чи окремого блоку у проектне положення; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; вимоги до якості точності; правила виконання випробувань агрегатів машин устаткування під час введення їх в експлуатацію; способи укрупнювального складання блоків і монтажу їх та будь-яких конструкцій що пов'язані з ними трубопроводів металевих технологічних конструкцій тощо ; керування вантажопідіймальними кранами під час монтажу; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів та механізмів; правила виконання складних такелажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання укрупнювання у блоки та розстропування особливо складного устаткування масою від 60 т до 100 т з використанням спеціальних засобів такелажу та підіймальних кранів і спеціальних пристроїв з вантажопідйомністю 150 т. Монтаж у складних обмежених умовах через отвори в будівлях з переміщенням вантажів через будови; в умовах діючого підприємства. Монтаж землерийних комплексів фрезерно-роторних та крокуючих екскаваторів мостових перевантажувачів грунту вугільних башт різних галерей шихтоподачі від насосних станцій тощо машин безперервного лиття заготовок повітронагрівачів похилих мостів паровипарювальних установок енергоблоків котлів турбін перетворювачів тощо каталізаторів. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує з великою точністю й обережністю монтаж особливо складного великогабаритного надважкого устаткування різного призначення у складеному зібраному або укрупненому з окремих блоків вигляді. Використовує вантажопідіймальні крани та засоби підвищення їх характеристик: вантажопідйомності на окремих вилітах стріл на подовжених стрілах збільшення висоти підіймання вантажів у тому числі через будівлі отвори у покрівлі або у стінах будівлі під час спорудження об'єктів металургійної хімічної нафтохімічної машинобудівної легкої харчової гірничої вугільної та промисловості будівельних матеріалів. Виконує супутні роботи технологічного призначення обв'язування технологічних трубопроводів металевих конструкцій у тому числі будівельних . ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу регулювання та налагоджування особливо складного устаткування; методи вивіряння робіт та контролю в процесі монтажу устаткування та виставлення його у проектне положення; способи запобігання порушенням процесу монтажу особливо під час виставлення піднятого устаткування чи окремого блоку у проектне положення; робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення; вимоги до якості точності безпечного ведення робіт; правила випробування агрегатів машин устаткування під час введення їх в експлуатацію; способи укрупнювального складання блоків і монтажу будь-яких конструкцій устаткування що пов'язані з ним трубопроводів огороджувальних захисних перехідних технологічних металевих та будівельних конструкцій ; керування вантажопідіймальними іншими спеціальними монтажними пристроями у процесі виконання монтажних допоміжних робіт; правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і пристроїв; правила виконання особливо складних такелажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання укрупнювання у блоки та розстропування особливо складного устаткування масою 100 т і більше з використанням спеціальних засобів такелажу та підіймальних кранів і спеціальних пристроїв з вантажопідйомністю 150 т і більше. Монтаж у складних обмежених умовах через отвори в будівлях з переміщенням вантажів через будови; в умовах діючого підприємства. Монтаж землерийних комплексів у гірничих розрізах з поверхневим добуванням копалин крокуючих екскаваторів з місткістю ковша 10 м3 і більше фрезерно-роторних - продуктивністю 3 тис.м3/год і більше відповідних перенавантажувачів мостових пресів зусиллям 2000 т і більше телевізійних башт ізотермічних резервуарів труб висотою 50 м і більше естакад градирень етажерок синтезу установок крекінгу ливарних печей електричних конвекторних апаратів колонного типу вагою 100 т і більше та висотою 50 м і більше. 152. МОНТАЖНИК ТУРБОАГРЕГАТІВ ТА СИНХРОННИХ КОМПЕНСАТОРІВ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу турбоагрегатів синхронних компенсаторів та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв та способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу турбоагрегатів синхронних компенсаторів та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними пристроями та механізованими інструментами; способи розконсервовування деталей та вузлів устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Знімання консервації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу турбоагрегатів синхронних компенсаторів та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщення устаткування користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується та технологію його монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перерізання та вальцювання конденсаторних трубок. Установлювання зливних трубок. Установлювання та затягування болтів рознімань циліндрів. Установлювання коробок виводів генератора. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу турбоагрегатів синхронних компенсаторів та конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів та машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підготовляння до монтажу циліндрів та вузлів проточної частини. Підготовляння до монтажу компресорів газотурбінних установок ГТУ . Монтаж збірників конденсату ГТУ сервомоторів акумуляторів тиску поворотної діафрагми. Установлювання контрольних штифтів та дистанційних болтів. Установлювання датчиків та покажчиків системи контролю ротора тахометрів. Монтаж масляних баків та баків для вогнестійкої рідини мас-лоохолоджувачів водяних і масляних фільтрів ежекторів. Набивання конденсаторних трубок. Установлювання траверси та апарата щіткотримачів. Установлювання щитів на статер. Шабрування поверхонь устаткування. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності. Монтаж паротурбінних і газотурбінних агрегатів та особливо складного допоміжного устаткування синхронних компенсаторів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів та машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання фундаментних рам і плит. Монтаж циліндрів роторів компенсаторів ГТУ та підшипників. Монтаж клапанів паророзподілу та розподільних пристроїв. Монтаж устаткування системи регулювання і захисту автоматів безпеки та прискорення паромасляних регуляторів монтаж камер згоряння ГТУ. Центрування ротора генератора до ротора турбіни. Монтаж статора ротора збуджувача та пускового двигуна синхронного компенсатора. Установлювання газоохолоджуючих пристроїв. Вивіряння та регулювання положення магнітних систем синхронного компенсатора. Перевіряння герметичності статора і ротора. Монтаж конденсаторів. Пускові роботи на турбогенераторі та синхронному компенсаторі. 153. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електричних станцій і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; призначення слюсарних ручних інструментів та правила користування ними; способи розконсервовування очищання та змащування деталей складальних одиниць та нескладного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування різними способами деталей та складальних одиниць металевих технологічних конструкцій і трубопроводів. Розпаковування та розконсервовування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електричних станцій і конструкцій що пов'язані з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні сортаменти матеріалів що використовуються; способи перевіряння розмірів фундаментів під нескладне устаткування та виконання нескладних монтажних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів механізмів і пристроїв домкратів лебідок поліспастів переставних кранів тощо ; способи розконсервовування очищання та змащування деталей складальних одиниць та устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном та з використанням вимірювальних інструментів. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих з'єднань. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Обробляння кінців труб. Знімання консервації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електростанцій та конструкцій пов'язаних з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу із застосуванням складного такелажу підіймальних машин і механізмів усіх видів; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується технологію монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання та установлювання площадок для обслуговування устаткування. Установлювання опірних рам. Монтаж затворів басейнів траків реакторів з перевірянням щільності прилягання до закладних частин. Доведення отворів для установлення трактів реакторів. Перевіряння кулею трубних елементів реакторів щодо прохідності. Підготовляння графітових блоків до монтажу. Вакуумування каналів під час їх установлювання. Підготовляння стояків пароводяних комунікацій ПВК і трактів до установлювання. Установлювання чохлів термопар. Підготовляння кромок вузлів устаткування для зварювання вибирання дефектів та зачищання основи шва в зварних з'єднаннях. Зачищання поверхонь устаткування та зварних швів до чистоти Rz - 40. 5-й розряд ЗАВДАННЯ І ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу реакторів та устаткування допоміжних систем атомних електричних станцій і технологічних металевих конструкцій та трубопроводів пов'язаних з ними. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей на монтажну площину; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи складного монтажу у тому числі укрупненими блоками складних агрегатів установок великої маси та габаритів із застосуванням вантажопідйомних кранів та інших монтажних підіймальних механізмів і пристроїв з виконанням складного такелажу; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії змащувальних систем; технічні вимоги та допуски щодо монтажу устаткування; правила підготування та здавання в експлуатацію складного устаткування; правила проведення ревізії; порядок передмонтажного підготування устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складання блоків пароводяних комунікацій. Вивіряння опорних плит захисних кожухів конструкцій баків тощо за рівнем і позначками. Розмічання осей. Набивання та установлювання сальників та інших ущільнювачів. Монтаж устаткування та технологічних конструкцій і трубопроводів пов'язаних з ним. Монтаж сильфонних компенсаторів. Установлювання графітових блоків. Монтаж підвісок парогенераторів. Монтаж пружинних опор циркуляційних петель. Монтаж компенсаторів з вивірянням за осями. Монтаж баків конденсату блоків теплоізоляції устаткування спеціального водоочищення фільтрів теплообмінників випарних апаратів . Ревізія та передмонтажна підготовка устаткування та трубопроводів. Установлювання кожухів теплового захисту. Монтаж облицювання. Установлювання чохлів системи керування та захисту з гідравлічним випробуванням. Монтаж окремих деталей і вузлів внутрішньореакторного устаткування трактів діафрагм в опорні плити реактора а також втулок опорних стаканів дисків захисних екранів. Складання блоків нижніх водяних комунікацій НВК і ПВК монтаж стояків ПВК. Калібрування каналів. Випробовування щодо щільності систем технологічних каналів і трактів водяних і пароводяних комунікацій. Зачищання поверхонь устаткування та зварних швів до чистоти Rz-20. Шабрування поверхонь устаткування. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електричних станцій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування його регулювання та налагоджування; правила випробування агрегатів і машин; способи виявляння та усунення недоліків монтажу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж конструкцій біологічного захисту. Монтаж головних циркуляційних трубопроводів корпусів реакторів з вивірянням за координатами відмітками та рівнем. Монтаж внутрішньокорпусного устаткування реактора приводів системи керування та захисту реактора з вивірянням за осями і координатами. Монтаж парогенератора сепаратора головних циркуляційних насосів технологічних каналів водяних і пароводяних комунікацій транспортно-технологічного устаткування. Монтаж систем контролю герметичності оболонок конструкцій схем і компенсаторів у тому числі тиску й гідроємкостей та графітової кладки. Установлювання елементів та ущільнювання головного роз'єднувача чохлів іонізаційних камер та верхнього блоку на реактор з вивірянням за осями. Примітка. Монтажники які виконують монтажні роботи із застосуванням новітніх технологій монтажу тарифікуються за 7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну освіту молодший спеціаліст кваліфікований робітник . 154. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ БЛОКУВАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Код КП-7241.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння й установлювання номерних табличок на апаратах й устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення з'єднань монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння устаткування що монтується; способи стропування та переміщування вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання стикових і стрілочних з'єднань усіх типів. Демонтаж наземного устаткування: релейних шаф батарейних колодязів світлофорів семафорів компенсаторів дроселів. Складання та встановлювання опор і шківів для гнучких тяг. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання установлювання і перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски щодо монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ізолювання частин стрілочних переводів і гарнітури стрілочних електроприводів і приво-дозамикачів. Установлювання та підключання колійних дроселів. Комплектування складання світлофорів. Установлювання маневрових колонок стрілочних контрольних замків світлофорів релейних шаф батарейних колодязів семафорів і компенсаторів. Підіймання та установлювання на посту електричної централізації устаткування. Перебирання та чищення контрольних замків і ящиків залежності стрілочних централізаторів замінювання деталей семафорів стрілочних і сигнальних важелів. Улаштовування ліній гнучких тяг. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і механізмів під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання стрілочних електроприводів з припасуванням і комплектуванням гарнітур і підготуванням електроприводів до установлювання устаткування. Установлювання контрольних електрозамків. Установлювання електрозчіплювальних і електрозаводних механізмів. Регулювання семафорів і дисків. Переробляння ящиків залежності блок-апарата механічної централізації. Установлювання приладів на апаратах механічної централізації та напівавтоматичного блокування. Розбирання очищання та складання блок-механізму та блокувального індуктора. 155. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Код КП-7423.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування деревообробних підприємств і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей розпаковування устаткування. Виготовляння та установлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування деревообробних підприємств і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення з'єднань монтажними болтами. Установлювання обгороджувальних кожухів на пилораму. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час монтажу устаткування деревообробних підприємств і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу його устаткування; способи користування механічним інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж клеємішалок клейових вальців бакелізаторів ребросклеювальних стрічкових верстатів балансирних пил багатопиляльних циркульних обрізних і пилоточних верстатів. Установлювання ланцюга механізму подачі тяг і рукояток на механізм подачі та гальмівну систему пилорами. Установлювання робочого ланцюга колодотягачів. Установлювання кронштейнів і напрямних роликів ланцюгів поворотних важелів механічного скидача і затискного гідрофікованого візка в комплекті з підтримуючим візком. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування деревообробних підприємств і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання установлювання і перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж пресфугувальних шпонкових ножеточильних установочних і центрувальних верстатів вузькоплитних пресів для склеювання "на вус" конвеєрних механічних вайм колодотягачів штабелерів стругальних форматно-обрізних і стружково-плитних верстатів без пультів керування. Монтаж стружково-плитних установок: молоткової дробарки дозаторів; контрольних ваг змішувачів роликових транспортерів скидачів плит верстатів для поздовжнього і поперечного різання деревоволокнистих плит. Монтаж устаткування лісопильного цеху: лісопильної рами автоматичного колодотягача механічного скидача затискного гідрофікованого візка гідравлічного ланцюгового брусоперекладальника рольгангів і ланцюгових транспортерів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування деревообробних підприємств що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх у експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування деревообробних підприємств 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж лущильних верстатів клеїльних пресів з гідрокомунікаціями шліфувальних циклювальних і стружково-плитних верстатів з пультами керування гідравлічних пресів завантажувальних і розвантажувальних етажерок до пресів із завантажувально-розвантажувальним механізмом і гідроциліндрами вертикального підіймання етажерки. 156. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ Код КП-7244.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види найпростішого закріплення деталей устаткування та станційних кабелів; способи розпаковування устаткування та змащування металевих деталей; способи простого фарбування вручну. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання монтажних болтів і гвинтів у розмічених місцях. Виготовляння дрібних деталей кріплення що не потребують точних розмірів. Лудіння контактів. Заправляння та розпалювання паяльної лампи. Розмотування кабеля з барабана. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: загальну будову та призначення устаткування що монтується; основні поняття з електротехніки; прості електричні та монтажні схеми; сортамент матеріалів що застосовуються; марки кабелів і проводів; будову та призначення простих Іпаблонів; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами; призначення простих електровимірювальних приладів і правила користування ними; основи будови електрифікованого та пневматичного інструменту і механізмів що застосовуються; будову телефонних апаратів і батарей живлення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання дрібних деталей та арматури кронштейни кутики скоби штифтові колодки випробувальні рамки кросирувальні кільця ввідні гребінки проводотримачі захисні стекла лампи обрамлення тощо . Складання секцій жолобів на стінах. Установлювання обшивки жолобів і захисних щитів стативів. Свердління та пробивання отворів за готовою розміткою. Виправляння металоконструкцій. Виготовляння прокладок і підкладок за розмірами. Кріплення стиків монтажними болтами. Установлювання дюбелів. Демонтаж простих деталей устаткування. Розпаковування плат і приладів з окремих упаковок. Установлювання шнурів на комутаторах. Монтаж шин заземлення. Обмотування шин ізоляційним матеріалом. Фарбування шин і конструкцій. Закладання проходів для кабелів і шин заземлення через стіни та перекриття. Різання кабелів за розмірами крім маслона-повнених . Пошарове прошивання кабеля по повітряних жолобах. Тимчасове в'язання кабельних пакетів. Чищення устаткування. Монтаж станційних кабелів з розкладанням жил групами і "віялом" на штифтових рамках кросів промщитах і комутаторах ножових колодках стативів гніздових та лампових рамках комутаторів. Обмотування стрічкою розшитих жил кабеля. Прошивання в'язання та обмотування стовбура та відводів під час виготовляння збірного кабеля. Прокладання та монтаж проводів на патрони сигнальних ламп кроса а також перемичок заземлення на захисні смуги кроса. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні поняття з електрозв'язку або радіозв'язку; монтажні схеми середньої складності; номенклатуру та основи будови деталей і приладів що монтуються; способи установлювання та кріплення конструкцій; будову та призначення шаблонів середньої складності; способи користування механізованим такелажний і обладнанням; будову будівельно-монтажних пістолетів і правила користування ними; способи екранування приміщень; конструкції кабелів крім камерних ; способи прокладання кабелів; способи оброблення кінців та приєднування кабелів і проводів усіх марок перерізом до 70 мм2; правила маркування кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання жолобів Установлювання обгороджень устаткування. Установлювання настінних косинців швелерів тощо. Розпаковування ящиків з деталями. Кріплення конструкцій та устаткування за допомогою поршнево-монтажного пістолета. Установлювання шунтів додаткових опорів до приладів регуляторів перемикачів кнопок клемних колодок ізоляційних панелей захисних пристроїв електроживлення вимірювальних приладів і пристроїв сигналізації мікрофонів гучномовців тощо. Виготовляння кронштейнів підвісок тощо. Монтаж повітряних неекранованих фідерів усередині будівлі. Монтаж високочастотного заземлення. Екранування приміщень. Різання маслонаповнених кабелів. Маркування кабелів. Знімання оболонки з кабеля. Прокладання викладання виправляння формування та кріплення кабелів на прямолінійних ділянках. Складання збірних кабелів і кабельних блок-пакетів на устаткуванні. Окінцьовування та приєднування силових кабелів і проводів перерізом до 70 мм2 крім маслонаповнених а також контрольних і багатожильних кабелів. Монтаж станційних кабелів з розкладанням групами жил на штифтові рамки та гніздові колодки стативів з розкладанням і вибиранням з груп окремих жил за порядком. Монтаж станційних кабелів. Прошивання в'язання основних стовбурів жил. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи знань з електрозв'язку або радіозв'язку; складні монтажні схеми; основи будови складного устаткування деталей конструкцій і приладів; конструкції камерних кабелів; будову та призначення складних шаблонів; способи виконання складних монтажних робіт і складання устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання наземних конструкцій плит основ косинців простих рам тощо . Установлювання та складання каркасів станції. Установлювання підпірних конструкцій. Установлювання плат приладів зйомних і висувних блоків трансформаторів конденсаторів опорів реостатів сельсинів ножових перемикачів тощо. Установлювання настільної та настінної апаратури. Розпаковування великого устаткування. Монтаж екранових повітряних фідерів. Монтаж фідерних і хвилеводних вводів. Монтаж концентричних фідерів і хвилеводів на прямолінійних ділянках. Ошиновування устаткування трубками діаметром до 20 мм круглими шинами та плоскими з вигинами на площину. Прокладання викладання виправляння формування та кріплення кабеля на спусках і поворотах. Монтаж оброблених кінців крім маслонаповнених і камерних і приєднування кабелів і проводів перерізом понад 70 мм2. Монтаж станційних кабелів з вибиранням з груп окремих жил не за порядком. Монтаж кабелів і проводів сигналізації кросировок. Монтаж екранованих кабелів і проводів. Продзвонювання жил кабелів проводів і кросировок. Перемонтаж стативів стояків і приладів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування зв'язку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови особливо складного устаткування та апаратури; монтажні схеми особливої складності; способи регулювання механізмів і пересувних систем; способи розмічання місць встановлювання устаткування; способи виготовляння монтажних шаблонів; способи прокладання та монтажу маслонаповнених і камерних кабелів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зв'язку 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання шаф стояків стативів каркасів проміжних щитів перемикання та кросів релейних щитів пультів спецстолів комутаторів тощо. Розмічання місць встановлювання устаткування та металоконструкцій. Установлювання складних рам під устаткування. Складання і установлювання антенних еквівалентів роз'єднувального механічного блокування перемикачів. Складання та установлювання контурних котушок баків для охолоджування генераторних ламп резонаторів симет-руючих пристроїв. Складання та механічне регулювання складних перемикачів. Установлювання та монтаж роздільних фільтрів і мостів додавання напруги. Монтаж концентричних фідерів і хвилеводів на підгінних і вимірювальних ділянках. Ошиновування устаткування трубками діаметром понад 20 мм і плоскими шинами з вигином на ребро або гвинтоподібне. Складання ескізів перед прокладанням пакетів кабелів. Виготовляння збірного кабеля крім прошивання та обмотування стовбура та відводів . Прокладання та монтаж маслонаповнених і камерних кабелів. Прокладання та монтаж високочастотних кабелів головних фідерів антен. Виготовляння шаблонів для монтажу кабелів. 157. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ЗЕРНОСХОВИЩ ТА ПІДПРИЄМСТВ З ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗЕРНА Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки зерна та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та установлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки зерна і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання й обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки зерна і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності й методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж двовальних змішувачів насипних лотків захисних засобів поворотних і вибійних труб патрубків рукавів деталей елеваторних самопливних трубопроводів і захисних засобів. Навішування норійних ковшів. Установлювання приводних пасів скребків для очищування стрічки з противагою та плужкових очисників. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки зерна і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж дозувальників для зерна крильчастих дозаторів механічних приводів для дозаторів оббивальних машин циліндричних трієрів призматичних буратів спіральних сепараторів замкових апаратів магнітних апаратів і колонок електромагнітних сепараторів лузговійок аспіраційних колонок циклоаспіраторів фільтрів циклонів аспіраційних збірників. Монтаж вибійних апаратів розпушувачів гвинтових і стрічкових транспортерів волокуш спусків для мішків засіків ковшів люків скидальних коробок засувок над ковшовими вагами та під ящиками автогужевого прийому металевих елеваторних самопливних трубопроводів і механічних лопат. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні високоточні роботи з монтажу устаткування зерносховищ та підприємств промислової переробки зерна. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж дискових трієрів зернових і кукурудзяних сепараторів мийних машин кондиціонерів сушильних колонок ваг. Монтаж калібрувальних машин качаноочищувачів віброживильників зерносушарок вальцьових і вальцерізальних верстатів лущильних шліфувальних і полірувальних посадів розсійників центрифуг щиткових машин ситовійок крупорушильних посадів крупосортувалок і складних вибійних апаратів. Монтаж зашивальних машин універсальних поворотних труб спеціального обладнання для пневматичного транспортування зерна і продуктів його переробки елеваторних ковшових посадів з вертикальними жорнами. Монтаж норій для зерна і муки. 158. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажу а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж нижніх анкерних стяжок козирків і сіток обгородження тролеїв коксових машин захисних екранів колон під тролеї завантажувального вагона патрубків обігрівання до затворів бункерів вугільної башти. Установлювання кришок оглядових вічок газопід-відних трубок у системі опалення. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо-ти з монтажу устаткування коксохімічних виробництв і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання установлювання і перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 4 розряду не менше 1 року- ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж газових гармат стояків затворів вугільної башти шиберів поздовжніх анкерних стяжок і барабанів для проби коксу. Монтаж анкерних колон дверних рам коксових печей станцій резервних дверей кантувальних і знеграфічувальних лебідок колій коксових машин обслуговуючих площадок перекидного газопроводу плавильників нафталіну кристалізаторів і деемульсаторів. Монтаж дефлегматорів дистиляційних роздільних ректифікаційних та аміачних колон і прико-лонків масою до 10 т. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу устаткування коксохімічних виробництв. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування коксохімічних виробництв 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж коксових машин дверей коксових печей кантувального устаткування апаратів баштового типу. Монтаж дефлегматорів дистиляційних роздільних реактифікаційних та аміачних колон масою більше 10 т. Монтаж броні газоповітряних клапанів системи пароінжекції арматури опалення установки сухого гасіння коксу механізованих освітлювачів сатураторів електрофільтрів вагоноперекидачів. 159. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування котельних установок і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей; призначення слюсарного інструменту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування та розконсервовування деталей та механізмів очищування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування котельних установок і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними пристроями та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд. Зачищання обпилювання кромок для зварювання. Підготовляння до монтажу кріпильних деталей. Знімання консервації. Переміщання устаткування за допомогою блоків домкратів і ручних лебідок. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування котельних установок і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під котельне устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вальцювання кінців труб. Установлювання лазів та оглядових люків захисних кожухів та обгороджень фундаментних плит і болтів. Монтаж прямих ділянок пило- газо- та повітропроводів та установлювання засувок мигалок і клапанів до них. Установлювання опор і підвісок пило- газо- та повітропроводів. Монтаж металевих листів прямолінійної обшивки. Підготовляння кромок вузлів устаткування та кінців труб до зварювання. Виявляння дефектів у зварних з'єднуваннях. Зачищання поверхонь устаткування та зварних з'єднань до чистоти R=40. Монтаж котлів що складаються з одного блоку. Переміщання устаткування гідравлічними домкратами електролебідками та кранами. Монтаж обв'язувальних каркасних конструкцій. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування котельних установок і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного котельного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу устаткування; правила здавання в експлуатацію складного устаткування котельних установок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стикування змійовиків і труб для зварювання. Монтаж водяних економайзерів з ребристими трубами шлакових і золових затворів з приводами обдувальних апаратів. Установлювання деталей сепараційних установок. Монтаж циклонів і сепараторів пилу. Установлювання топкової гарнітури. Монтаж мазутних газових та інших форсунок. Установлювання фільтрів відстійників декарбонізаторів і сатураторів. Складання дренажної системи фільтрів. Складання осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів. Установлювання одиночних коронуючих електродів та ізоляторних коробок. Монтаж золозмивних апаратів та іншого устаткування попілошла-ковиведення. Монтаж елементів батарейного циклону. Монтаж механічних топок. Монтаж фасонної обшивки баків і резервуарів. Монтаж окремих труб поверхонь нагрівання котлів водопровідних і паровідвідних труб. Монтаж устаткування дробоструминного очищення. Передмонтажне перевіряння та установлювання опор і підвісок. Монтаж несучих порталів. Монтаж котлів що складаються з двох-трьох блоків. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні високоточні роботи. Монтаж особливо складного устаткування котельних установок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу регулювання та налагоджування особливо складного котельного устаткування; правила випробування котельних установок під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж каркасів котлів корпусів електрофільтрів скруберів і батарейних циклонів. Технічний огляд та установлювання барабанів котлів колекторів і пароохолоджувачів. Монтаж поверхонь нагрівання котлів екранів радіаційних поверхонь пароперегрівачів водяних економайзерів . Монтаж трубчастих і регенеративних повітропідігрівачів. Установлювання пальників. Монтаж пило- газо- та повітропроводів складної конфігурації і компенсаторів. Установлювання осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів. Монтаж механізмів струшування електродів та їх приводів. Індивідуальне випробовування устаткування. 160. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування металургійних заводів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види та способи застосування найпростіших такелажних пристроїв; призначення слюсарних інструментів; сортамент масел і мастил що застосовуються для технологічного устаткування; способи змащування та розконсервовування найпростішого устаткування систем змащування та гідравліки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розпаковування вузлів і деталей устаткування що надходить у м'якій дерев'яній і металевій упаковці. Проганяння нарізної частини фундаментних болтів. Свердління отворів. Вирівнювання бетонної поверхні для підкладки. Виготовляння та установлювання номерних табличок на устаткуванні та апаратурі. Підготовляння місць для установлювання робочих реперів пластин вісетримачів. Затягування та роз'єднування болтів невідпо-відальних нарізних з'єднань. Обпилювання деталей і нарізання різі. Розконсервовування устаткування систем змащування та гідравліки. Змащування найпростішого устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу технологічного устаткування і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами; типи та основні параметри станцій і систем густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних і пневматичних установок; будову призначення та способи монтажу ручних станцій і фільтрів густого змащування зливальної арматури гідравлічних установок; механізований інструмент. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Виготовляння підкладок і прокладок за заданими розмірами. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та оброблення кінців труб. Стропування інвентарними стропами переміщання укладання та розстроповування устаткування масою до 10 т з використанням простих такелажних засобів блоки важільні лебідки . Нанесення експлуатаційного змащування. Промивання деталей і вузлів у розчинниках. Монтаж стаціонарних жолобів чавуну і шлаку люків лазу пилоуловлювачів доменних печей; засувок шиберів дросельних клапанів газопроводу мартенівських печей; люків і лазів міксера чавунно-плитного настилу під конвектор; решіток на воронках для осипання агломерату; бортів рольгангів плитного настилу ванн для травлення та промивання труб; ручних станцій і фільтрів густого змащування; змивної арматури систем гідравліки діаметром до 150 мм робочих вікон та установок для пропалювання льоток електропечей піддонів печей. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу технологічного устаткування і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; способи вивіряння монтувального устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів; будову устаткування що монтується; сортамент труб що застосовуються у централізованих системах густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних пневматичних установок; сортамент матеріалів що застосовуються під час травлення труб; способи приготування травильних розчинів і травлення труб; будову призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних і пневматичних установок розрахованих на робочий тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. ПІДВИщення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання та розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів. Зовнішній огляд фундаменту. Розмічання деталей середньої складності. Шліфування поверхонь деталей. Розкручування отворів. Притирання ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром до 100 мм установлювання арматури діаметром до 100 мм. Набивання сальників. Пришабровування деталей і поверхонь під контролем робітника вищої кваліфікації. Відпалювання та відпускання деталей. Скріплювання транспортних стрічок і пасів. Виконання найпростіших способів вивіряння. Гідравлічне та пневматичне випробування устаткування розрахованого на робочий тиск до 4 МПа 40 кгс/см2 . Налагоджування устаткування. Монтаж затворів бункерів шиберів агломерату та добавок перекидного лотка укриття грохота агломерату та коксу бункерної естакади жолобів для заливання чавуну столів для набору стопорів жолобів для випускання сталі та шлаку; площадок сходів і захисних кожухів міксера стендів для шлакових ковшів газорегулювальних пристроїв вакуум-камер агломераційної машини прийомних плит агломерату решіток на воронках для осипання агломерату; підпор буферів амортизаторів гратознімачів дозаторів сортувальників викидачів перекривачів для труб та дрібногатункового металу; апаратів лудильних дро-боструминних піскоструминних лакованих безперервного травлення та відпалювання; допоміжних механізмів скидачів труб карманів і приймачів; підводів від магістрального трубопроводу густого змащування до живильників золотників густого змазування покажчиків витікання масла обвідних патрубків і перемичок між ваннами; гідропа-нелей масою до 0 5 т зливальної арматури діаметром понад 150 мм фасонних деталей трубопроводів масою до 0 5 т металоконструкцій димовідсмоктувальних установок електросталеплавильних печей; кожухів димовідбору готові секції металоконструкцій підвісних склепінь заслонок вікон з механізмами підйому водяних та пісочних затворів з ножами водоохолоджуючих екранів гарнітури нагрівальних печей з крокуючим подом захисних кожухів контрванта-жів накопичувальних петлевих веж та плітовин шаберів запірних вертикальних протяжних печей світлого випалу. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу технологічного устаткування та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування та регулювання устаткування що монтується; способи вивіряння устаткування нівелірами 2 та 3 класів точності; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски до монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного обладнання; будову призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних і пневматичних установок розрахованих на робочий тиск до 20 МПа 200 кгс/см2 . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання та розстропування устаткування масою до 60 т з використанням універсальних засобів такелажу та підіймальних кранів. Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з кресленнями та специфікаціями. Перевіряння геометричних параметрів складних фундаментів. Припилювання пришабрування шліфування та припасовування деталей з точністю до 0 01 мм. Шабрування деталей площею до 0 5 м2. Статичне балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів. Приймання під монтаж. Центрування та регулювання устаткування. Розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей згідно з проектами під устаткування будь-якої складності. Вивіряння устаткування нівелірами 2 та 3 класів точності. Перевіряння устаткування під час здавання під підливання. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами. Притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром до 600 мм встановлювання арматури діаметром до 600 мм. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування розрахованого на робочий тиск до 20 МПа 200 кгс/см2 . Налагоджування устаткування. Монтаж такого устаткування: для доменних цехів - свердлильної машини пристрою для сушіння жолобів механізованого майданчика для зміни фурм атмосферних та парових клапанів поворотних та хитних жолобів з відсічним обладнанням повітронагрівачів пилоуловлювачів відстійників випаровувально-го охолодження установок для обприскування шлакових ковшів; розливальної машини за винятком конвеєра з роликами та мульдами кантувальної лебідки шківів похилого мосту живильників грохотів барабанних сит бункерної естакади; для мартенівських цехів - клапанів та шиберів перевідного обладнання водяних затворів обладнання завантажувальної сторони за винятком лебідок та противаг заслінок завалочних вікон завалочної машини пневматичного молоту та ваг циферблатних; обладнання для прибирання шлаку за винятком електролебідок; устаткування розливальної сторони за винятком жолобів обладнання для сушіння ковшів шлаковозу електровізка для розливання сталі охолоджувальних елементів печей; устаткування шихтового двору за винятком тарілчастого млину змішувальних бігунів залізничних ваг та електролебідки копра; для конверторних цехів - пристроїв для укрупнювального збирання та накату кожуха конвертора на опори візків штовхаючих візків для виливниць візків для передавання фурм установок механізованого набирання стопорів заливних люків з блокуванням та приводом; для агломераційних фабрик та фабрик грудкування залізних руд - каркасів агломераційних і випалювальних машин вакуум-камер ущільнення живильників механізмів струшування та очищання колосників віброустановок для осипання укриття агломашини скреперного обладнання розподілювачів шихти клапанних та пилових затворів газових колекторів і газопроводів мультициклонів грохотів автоматичних конвеєрних ваг; для автоматичних централізованих системи густого та рідкого змащування прокатних станів - автоматичних станцій густого змащування живильників та відводів від них до точок що змащуються; промивання заповнення маззю та обпресовування систем густого змащування; насосних установок теплообмінників фільтрів підігрівачів комунікацій маслоочищувальних машин центрифуг розведення трубопроводів рідкого змащування по механізмах; для апаратури та трубопроводів гідравлічних і пневматичних установок - наповнювачів клапанів наповнення головних розподільників масою до 5 т розподільників та напірної регулювальної арматури масою до 0 5 т арматури високого тиску масою до 2 т гідроагрегатів масою до 1 т гідропанелей та фасонних деталей трубопроводів масою більше 0 5 т; компенсаторів гідроударів що встановлюються на трубопроводі; для сталеплавильних печей - опорних двотаврових балок зливного носика пристрою для пропалювання льотки феросплавних електропечей; зливного носика робочих вікон економайзерів завантажувальних корзин механізмів для нарощування електродів сталеплавильних печей перекидачів виливниць виштовхувачів зливків рейкових штовхачів таврувачів зливків; механізмів змінювання та відкочування кристалізаторів дугових вакуумних печей; для нагрівальних та термічних печей - каркасів кільцевих печей крім вікон завантажування та видачі ; рейкових шляхів викатного поду катків викатних подів печей з роликовим подом димовідбірників окремі панелі балок естакади печей з крокуючим подом блоків обслуговуючих площадок перехідних тамбурів візків та лебідок накопичувальних веж; механізмів приводів опори промва-ли редуктори ланцюги та контрвантажі накопичувальних веж; укрупнювального складання металоконструкцій каркасів печей кришок кожухів печей насосів кожухів опорних балок візків муфельної та викатної стіни систем противаги муфеля укрупнювального складання спрямовуючих накопичувальних веж вертикальних протяжних печей світлого випалу; кол пакових печей. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні високоточні роботи. Монтаж особливо складного устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу регулювання та налагоджування особливо складного устаткування; способи вивіряння устаткування нівеліром 1 класу точності та теодолітом; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію; будову призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування емульсійних гідравлічних і пневматичних установок розрахованих на робочий тиск понад 20 МПа 200 кгс/см2 . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Стропування переміщання укладання і розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням універсальних такелажних засобів та підіймальних кранів. Шабрування вузлів і деталей площею понад 0 5 м2. Статичне балансування деталей устаткування діаметром понад 800 мм. Притирання ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром понад 600 мм установлювання арматури діаметром понад 600 мм. Гідравлічне та пневматичне випробування змонтованого устаткування розрахованого на робочий тиск понад 20 МПа 200 кгс/см2 . Вивіряння устаткування нівеліром 1 класу точності та теодолітом. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з попереднім налагоджуванням устаткування. Монтаж такого устаткування: для доменних цехів - власне доменної печі за винятком свердлильної машини пристрою для сушіння жолобів механізованого майданчика для змінювання фурм; обладнання колошникового пристрою за винятком атмосферних і парових клапанів штовхачів зі стопорною установкою ливарного двору; обладнання в будівлі скіпового підйомника гвинтових транспортерів; пластинчастих конвеєрів розподілювачів агломерату воронок-ваг вагонів-ваг устаткування газоочищування конвеєра з роликами та мульдами кантувальної лебідки; для мартенівських цехів - лебідок противаг опор та блоків перевідного пристрою; лебідок та противаг затулок завалочних вікон завалочних машин пневматичного молота ваг циферблатних електролебідок пристрою для прибирання шлаку установки для сушіння ковшів електровізка для розливання сталі шлаковоза устаткування відділення підготовки виливниць тарілчастого млина змішувальних бігунів залізничних ваг електролебідок копра шихтового двору; для конверторних цехів - конвертора з механізмом повороту і майданчиком кисневих фурм напівзасувок каміну конвертора візка домкратного підйомника телескопічного візка мульдового для навантажування конвертора пересувного майданчика для взяття проби візка сталевіз-ного самохідного пристрою для сушіння конвертора установок для сушіння сталерозливальних ковшів; станин роликових обойм кожухів приводу і механізму повороту міксера газоповітропроводів та газових пальників міксера приводу кришки заливного люка міксера машини для скачування шлаку міксерних ваг; для агломераційних фабрик і фабрик грудкування залізних руд - приводу агломашини напрямних руху спі-кальних візків горнів газопальникових і розвантажувальних пристроїв агломашин ексгаустерів охолоджувачів агломерату окомковувачів шихти барабанів охолодження обороту дробарок агломерату; для прокатних цехів - робочих клітей та станів холодної та гарячої прокатки шестеренних клітей та редукторів шпиндельних з'єднань та муфт маніпуляторів та перекидачів ножиць холодного та гарячого різання штовхачів та зіштовхувачів конвеєрів транспортерів та холодильників моталок та розмотувачів столів машин опоряджувальних; пристроїв передавальних та приймальних гартівних сушильних; гідравлічних пресів; для автоматичних централізованих систем густого та рідкого змазування прокатних станів - резервуарів та прес-баків центрифуг комунікацій систем рідкого змащування магістральних трубопроводів густого та рідкого змазування; для апаратури та трубопроводів гідравлічних та пневматичних установок - акумуляторів проміжних фланцевих з'єднань підводів до робочих циліндрів; наповнювачів головних розподільників клапанів наповнення масою більше 5 т; арматури високого тиску масою більше 2 т; компенсаторів гідроударів установлюваних на фундаменті; розподільників та напірної регулювальної арматури масою більше 0 5 т; гідроагрегатів масою більше 1 т; для сталеплавильних печей - приводу механізму повороту ванни та механізму підйому та повороту склепіння сталеплавильної печі; для феросплавлювальних печей - зубчатого вінця приводу механізму повороту ванни електротримачів із підвісними кожухами; для дугових вакуумних електропечей - вакуумних систем опорних колон рейкових колій; для нагрівальних та термічних печей - приводів опорної частини поду обертового поду кільцевих печей; механізмів переміщання поду подових балок каркасів печей з крокуючим подом; вертикальних камер зволожувачів газу установок електролітичного очищання металевої штаби установок нанесення термозахисного покриття монтажу каркасів печей крім укрупнювального складання спрямовуючих та центруючих роликів ванн швидкого охолоджування з роликами спрямовуючих накопичувальних веж крім веж укрупнювального складання охолоджувального обладнання з вузлом тягнучих роликів муфель механізмів захвату та подавання смуги до вертикальної протяжної печі світлого випалу. Примітка. Монтажники які виконують монтажні роботи із застосуванням новітніх технологій монтажу тарифікуються за 7 розрядом. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну освіту молодший спеціаліст кваліфікований робітник . 161. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Проганяння нарізної частини фундаментних болтів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що використовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову простих такелажних засобів і правила користування ними; механізований інструмент. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння прокладок і підкладок. Правлення деталей. Скріплювання стиків монтажними болтами. Стропування інвентарними стропами переміщання укладання та розстроповування устаткування з використанням блоків важільних лебідок і домкратів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж окремих вузлів цементних печей: ущільнювальних пристроїв ревізійних люків навішування ланцюгів ланцюгової завіси. Монтаж окремих вузлів камерних електропечей і випалювальних печей. Монтаж бункерів просипу колосникових холодильників. Монтаж верстатів для виправляння різання гнуття арматури та арматурної сітки. Монтаж бункера роздавального бадді для бетону сушильної шафи. Розбирання очищання та змащування під час ревізії окремих вузлів устаткування. Переміщання устаткування за допомогою гідравлічних домкратів електролебідок і кранів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу устаткування; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж окремих вузлів цементних печей: блоків корпусу допоміжних приводів гідро-підпор теплообмінних пристроїв. Монтаж завантажувальних та розвантажувальних вузлів допоміжних приводів трубних млинів і млинів сухого та мокрого самопод-рібнювання. Монтаж живильників пневматичних підйомників приладів для автоматичного вагового завантажування автоцементовозів і залізничних вагонів верхніх кожухів і жалюзійних затворів колосникових холодильників пнев-морозвантажувачів цементних силосів. Установлювання футерувальних плит. Монтаж пакетувальника для форм вібромайданчика бетоноукладальника мішалок. Монтаж машин для контактного точкового багатоелектродного і стикового зварювання. Монтаж візка самохідного з причепом. Монтаж приладів для електротермічного нагрівання стержнів. Монтаж електрометалізатора. Монтаж різальних машин. Монтаж приладів для виготовляння каркасів із труб. Монтаж правильно-відрізних автоматів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх у експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і вивіряння цементних печей: роликоопор вінцевих шестерень бандажів головних приводів. Перевіряння прямолінійності корпусу печей. Монтаж і вивіряння головних приводів підшипників і барабанів трубних млинів сухого та мокрого самоподрібню-вання. Монтаж шламових змішувачів холодильників пневматичних камерних і гвинтових насосів виштовхувально-го розвантажувача пакувальних машин. Монтаж машин обпресовувальних точкових підвісних. Монтаж камерної електропечі випалювальної печі. Випробовування всіх видів устаткування. 162. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та установлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову і правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної промисловості 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Укладання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі ручним способом. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної промисловості 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж коректурних ручних верстатів ручних верстатів для відливання стереотипів до газетних і книжкових ротацій. Монтаж лобзикових приводних верстатів ножних цинкорубалок і відрізних верстатів для стереотипів і цинкових пластин тигельних друкарських малоформатних машин ручних паперорізальних машин картонорубальних верстатів верстатів для заокруглювання спинок книжних блоків ручних позолочувальних пресів ростових фрезерно-пробільних і приводних фацетно-торцевих верстатів копіювальних рам. Монтаж устаткування для механічного обробляння кліше окремих опоряджувально-універсальних верстатів для стереотипів і кліше тигельних машин важкого та легкого типів приводних паперорізальних машин для одностороннього різання лис-торізальних машин одного-двох ролів. Монтаж фальцювальних ножових машин для формату 480x500 мм включно дротошвейних машин пресів для обтискання книжкових блоків і книг. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування підприємств поліграфічної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної промисловості 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж машин для відливання шрифтів і пробільнолінійкових матеріалів напівавтоматів відливання стереотипів репродукційних фотоапаратів форматом 400x400 мм. Монтаж ротаційних газетних та офсетних малоформатних машин плоскодрукарських машин із зупинними циліндрами фальцювальних касетних машин ниткошвейних машин самонакладів та інших аналогічних машин ротопринтів ксероксів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні високоточні роботи. Монтаж особливо складного устаткування підприємств поліграфічної промисловості. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств поліграфічної промисловості 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж складальних рядковідливних і буквовідливних машин матричних гідравлічних пресів стереотипних відливних автоматів фотоапаратів горизонтальних середнього та великого формату. Монтаж журнальних і газетних агрегатів ротаційних двозворотних офсетних друкарських машин великого формату машин глибокого друку паперорізальних тристоронніх і триножо-вих машин і блокообробних агрегатів кришковіддільних машин. 163. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств текстильної промисловості 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Закріпляння стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств текстильної промисловості 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж розпушувальних від-падкових стрічкових стрічкосполучних полотновитяжних і снувальних машин. Монтаж механічних та автоматичних одночовникових ткацьких верстатів допоміжного устаткування ткацького виробництва за винятком вузлов'язальних машин. Монтаж швацьких компенсаторів котлів варильних перекидних укладальників хоботових апаратів кислотувальних; розпушувачів мокрих машин фарбувальних роликових без автоматичного керування баранчиків механічних машин накатних чистильних і відбивальних. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств текстильної промисловості 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж допоміжного устаткування прядильного виробництва сукального та крутильного ниткового та мотузкового мотального та шліхтувального без налагоджування автоматичних приладів. Монтаж механічних та автоматичних багаточовникових ткацьких верстатів усіх марок і різної ширини стрічкоткацьких верстатів і ремізопідіймальних кареток вузлов'язальних машин. Монтаж допоміжного устаткування оздоблювального виробництва машин обпалювальних машин та апаратів для промивання та відбілювання вузлоуловлювачів укладальників тканини блоків моторизованих джгутовирівню-вачів машин мерсеризаційних машин заварювальних і валяльних апаратів фарбувальних компенсаторів роликових тканинонапрямлячів машин кирзомийних і столів для набивання шовкових тканин машин наждачних ворсувальних вощильних глянсувальних верстатів відбійних чистильних із запарними коробами. Монтаж верстатів для різання ворсових тканин та машин стригальних для килимових виробів машин сушильних і центрифуг машин лю-струвальних бризкальних розширяльних колісних катків оздоблювальних машин прасувальних декатирувальних і замикальних машин збиральних і пакувальних машин для приготування віскози машин бобіноперемотувальних крутильних і обробних для обробляння та промивання віскозного шовку різальних грабельнонамилювальних і рі-зальнонамилювальних. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу устаткування текстильної промисловості. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств текстильної промисловості 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж устаткування виробництв особливої складності: тіпального чесального гребне-чесального прядильного ткацького обробного та промисловості штучного волокна з налагоджуванням автоматичних приладів. 164. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування. Види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування. Способи змащування деталей устаткування. Призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування та розконсервовування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування такелажними пристроями та механізованим інструментом. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів та користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж тістообробних закруглювальних і закатних машин автомукомірів буратів решеферів мийок і протиральних машин. Монтаж класифікаторів хвостиків шиберів печей сірчистих мішкозашивальних машин. Монтаж станцій приводних для підвісних конвеєрів м'ясокомбінатів стрілок підвісних колій жироновок. Монтаж казеїнодробарок казеїнотерок і ванн сироварильних. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування; правила проведення гідравлічних і пневматичних випробувань устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж перекидачів загортко-вих машин тістозмішувальних і тістообробних агрегатів розливних автоматів етикетувальних лінійно-різальних і штампувальних агрегатів і катальних машин випарних і вакуум-апаратів пляшкомийних машин бурякомийок утфелемішалок конвеєрних печей найпростіших типів сушарок стрічкових і ланцюгових норій. Монтаж соломо-гичкоуловлювачів каменьоуловлювачів сепараторів електромагнітних підігрівачів установок для гранулювання фільтрів дискових згущувачів центробіжних вапногасиль-них апаратів мішалок спеціальних конденсаторів барометричних лаверів машин для розсіювання цукру. Монтаж апаратів для опускання свинячих туш в обшпарювальний чан підйомника плоско-чашкового боксів автоматичних машин для розрубування рогатої худоби та свиней установок для знімання шкур з туш овець і свиней машин для відділяння щелеп великої рогатої худоби та кісток барабанів мийних машин для шлямування і пензелювання кишок машин для очищання копит машин для знімання пір'я з птахів машин для обробляння слизових субпродуктів машин мийних для свинячих туш вовчків кутерів центробіжних машин і подрібнювачів дробарок млинів мішалок для фаршу салорізалок машин для нарізування сала на шматочки котлів для витоплювання жиру та сушіння нежирової сировини; автоклавів котлів варильних відстійників машин гідромеханічних печей обпалювальних пресів автоматів-дозаторів для виготовляння сосисок машин для миття та сушіння яєць. Монтаж пастеризаторів трубчастих охолоджувачів зрошувальних ванн тривалої пастеризації сепараторів фільтрів центрифуг ванн верш-кодостигальних маслоутворювачів текстураторів котлів для варіння сиру плавильників сиру формувальних апаратів парафінерів охолоджувачів для сиру вальцювальниць морожениць напівавтоматів для випікання вафельних стаканчиків машин для розфасовування та упаковування сиру масла твердого сиру сирків машин для розливання молока у фляги машин для миття ящиків машин для миття сиру. Монтаж машин для сортування різання засолювання риби. Монтаж димогенераторів глазурувальних апаратів машин для нанизування риби на дротики машин для знімання риби з дротиків. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні високоточні роботи. Монтаж особливо складного устаткування підприємств харчової промисловості. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж центрифуг бурякорі-залок безперервно діючих пресів рибообробних і рибоукладальних складних машин саморозкладачів автоматів саджання та вибирання хліба багатоярусних відстійників різних автоматів автоматичних поточних ліній пакувальних і обсмолювальних машин-автоматів бісквітних агрегатів складних конвеєрних печей апаратів що працюють під вакуумом і тиском жерстяно-банкових і загортуваль-них автоматів. Монтаж ошпарювачів дифузійних апаратів похилого та вертикального типу установок для сушіння жому вакуум-фільтрів сушильно-охолоджувальних агрегатів вапняно-випалювальних печей. Монтаж агрегатів для обробляння свинячих голів установок для знімання шкур з туш великої рогатої худоби чанів обшпарювальних скреб-машин машин міздрильних. Монтаж гомогенезаторів мас-ловиготовлювачів фризерів ескімогенераторів автоматів збирання та розбирання кошиків пастеризаторів-охолоджувачів пластинчастих автоматів розливально-закупорювальних . 165. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування та розконсервовування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування хімічної та нафтової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними пристроями та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж технологічного устаткування що надходить вузлами або блоками загальною масою до 3 т у зібраному вигляді - до 10 т. Монтаж підігрівників клапанів примусової дії та іншої апаратури блоків розподіляння повітря середньої складності. Встановлювання вітрових розкосів і розтяжок. Установлювання косинців вертикальних лат нагрівальних трубчастих печей. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; правила приймання та ревізії складного устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж технологічного устаткування що надходить вузлами або блоками загальною масою більше 3 до 10 т і у зібраному вигляді - більше 10 до 25 т. Монтаж апаратів колонного типу висотою до 16 м. Монтаж технологічного устаткування масою до 25 т що працює при робочому тиску до 10 МПа 100 кгс/см2 . Монтаж сушильних барабанів механічних подових вертикальних випалювальних і трубчастих печей. Установлювання оснастки трубчастих печей. Монтаж регенераторів і клапанних коробок блоків розділяння повітря укрупнювальне складання та монтаж технологічних висотних металевих конструкцій етажерок масою до 25 т. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила приймання та ревізії особливо складного устаткування; способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування особливо складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж технологічного устаткування що надходить вузлами або блоками загальною масою апарата більше 10 т і у зібраному вигляді більше 25 т. Монтаж технологічного устаткування що працює при робочому тиску більше 10 МПа 100 кгс/см2 . Монтаж апаратів колонного типу висотою більше 16 м. Регулювання запобіжних клапанів. 166. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування та розконсервовування устаткування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування розкосервовування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами; будову та застосування нескладного вимірювального інструменту; метричні та дюймові різі; способи найпростішого вивіряння змонтованого устаткування правила користування механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння прокладок і підкладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Монтаж сприсків корит і штуцерів з гумовими рукавами натяжних і приводних пристроїв. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується; правила встановлювання арматури маркування арматури та розпізнавальне забарвлення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж прес-патів підшипників шківів зірочок дисків та інших типових деталей вузлів папероробного устаткування. Монтаж сортувалок для трісок тріскоуловлювачів дрешерів ганчіркорубок відпилювачів шнекпресів гільзоклеїльних гільзорізальних бобінорізальних верстатів та іншого аналогічного устаткування що надходить у зібраному вигляді. Монтаж шаберів сукноведучих папероведучих та інших валиків паперокар-тоноробних машин з вивірянням а також допоміжного устаткування: водовідділювачів вихрових очисників сортувалок та іншого устаткування що надходитьу зібраному вигляді і стоїть окремо. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж корообдиралок вертикально-дискових гідравлічних зневоднюючих барабанів фільтрів для води дезінтеграторів верстатів для насаджування дифебрерних каменів. Монтаж барабанних і дискових рубальних машин рафінерів сепараторів бракомолок гідропульперів млинів для розмелювання маси еркенсато-рів і розподільників до них. Монтаж фортрапних установок згущувачів фільтрів з волокнистим підшарком гарнітур лопастевих і пропелерних розмішувальних пристроїв змішувачів гарнітур вибільних ролів насосів для маси лу-говіддільників зволожувачів. Монтаж двовалових каландрів-сатинерів стопорізок і флаторізальних верстатів для вирізання паперових кругів пакувальних пресів апаратів "Туна" ущільнювачів тріски типу "Фреска" котлів і емульгаторів для виготовляння клею дискових живильників. Установлювання клапанів шиберів усіх діаметрів а також редукторів незалежно від кількості обертів. Монтаж слешерів кулачкових корообдиральних машин сучкоуловлюва-чів вузлоуловлювачів перемотувальних перемотувально-сортувальних верстатів та іншого аналогічного устаткування що надходить у розібраному вигляді. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування целюлозно-паперової промисловості що потребують підвищеної точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання і налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин а також комплексного устаткування технологічних ліній під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж корообдиральних установок барабанного і бункерного типів пресів дефібрерів усіх типів. Монтаж деревопарильних ганчірковарильних і целюлозно-варильних котлів регенераційних цистерн роз-ривачів для целюлози бігунів ролів і сортувалок для маси різних папмашин вертикальних гарнітур і змішувачів вибільних башт циркуляційних пристроїв різних типів до целюлозно-варильних котлів. Монтаж папероробних кар-тоноробних машин і пресів приводів до них усіх систем каландрів і суперкаландрів. Монтаж поздовжньо-різальних верстатів верстатів для шліфування й бомбірування валів верстатів-автоматів устаткування для виробництва фібри пергаменту та целофану. 167. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування та його розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Зачищання сповільнювачів. Установлювання болтів і заглушок. Гнуття труб повітропроводів. Заготовляння та складання деталей захисних кожухів площадок та сходів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування сортувальних гірок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж повітропровідної мережі із заготовлянням деталей та встановлюванням опор. Установлювання водовіддільників і монтаж малих повітрозбірників. Виготовляння компенсаторів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу устаткування сортувальних гірок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування сортувальних гірок 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Улаштовування стелажів. Установлювання секцій і брусків сповільнювачів. Укладання та кріплення рейок гальмових балок складання та встановлювання на сповільнювачах повітропроводів. Укладання напрямних башмаків. Випробовування повітропроводів і регулювання сповільнювачів. 168. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування та його розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв і способи їх застосування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування і його розконсервовування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах і устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування холодильних установок 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Збирання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання й обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності методи монтажу цього устаткування; способи користування механізованим інструментом спеціального призначення; найпро-" стіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування тйг| переміщання вантажів правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування холодильних установок 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Передмонтажна ревізія окремих вузлів маслозбирачів масловіддільників грязеуловлювачів зворотних клапанів регулювальних станцій аміачних конденсаторів і випарників промпосудин. Розмічання місць прокладання розподільних і колекторних кілець розсільної системи. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу устаткування холодильних установок та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння і регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування холодильних установок 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Перевіряння комплектності устаткування. Приймання для монтажу фундаментів і місць встановлювання устаткування. Монтаж маслозбирачів грязеуловлювачів зворотних клапанів регулювальних станцій. Ревізія та встановлювання запірної арматури. Заряджання системи розсолом. Гідравлічне випробовування розсільної системи. Пневматичне випробовування аміачної системи. Складання розподільних і колекторних кілець розсільної системи з приєднанням заморожувальних колонок. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу устаткування холодильних установок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування холодильних установок 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж аміачних конденсаторів і випарників промпосудин регулювальних станцій ресиверів. Заряджання системи аміаком. Випробовування устаткування та здавання системи в експлуатацію. 169. МОНТАЖНИК ШАХТНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ПОВЕРХНІ Код КП-7233.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкції що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устаткування та його розконсервовування; види найпростіших такелажних пристроїв та способи їх застосовування; способи змащування деталей устаткування; призначення слюсарних інструментів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння та встановлювання номерних табличок на апаратах та устаткуванні. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкції що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів що застосовуються; способи виконання нескладних монтажних робіт; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на і виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шаблоном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних та фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Виготовляння підкладок і прокладок. Виправляння мета-локонструкцій. Кріплення стиків монтажними болтами. Зачищання трубних гнізд відпалювання та обробляння кінців труб. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування; способи гідравлічного випробовування; способи стропування та переміщання вантажів а також правила користування механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання лебідок у зборі з тяговим зусиллям до 50 кН 5 тс . Установлювання противаг. Складання та встановлювання загорож і кожухів машин та устаткування. Ревізія окремих вузлів повітряної та масляної системи з випробуванням щодо непроникності. Розбирання очищання і змащування під час ревізії окремих вузлів машин та устаткування. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу шахтного устаткування на поверхні та конструкцій що пов'язані з ним. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання встановлювання та перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу складного устаткування; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин; правила здавання в експлуатацію складного устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж лебідок з тяговим зусиллям до 50 кН 5 тс із окремих вузлів і деталей. Монтаж лебідок з тяговим зусиллям більше 50 кН 5 тс та підіймальних машин у зборі. Монтаж напрямних та обвідних шківів. Навішування шахтних підйомних канатів одно- та двокінцевих підіймальних машин. Складання та встановлювання гальмових пристроїв. Складання та встановлювання колійних стопорів. Навішування прохідницьких баддей. Складання окремих вузлів машин та устаткування в процесі ревізії. Монтаж перекидачів та штовхачів у зібраному вигляді. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності. Монтаж особливо складного шахтного устаткування на поверхні. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; способи регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж лебідок з тяговим зусиллям більше 50 кН 5 тс та підіймальних машин з окремих вузлів і деталей. Монтаж копрових та прохідницьких шківів. Монтаж хитних площадок. Монтаж розвантажувальних пристроїв для скипів. Складання та встановлювання компенсаторів висоти. Монтаж шахтних кліток і скипів. Навішування шахтних канатів багатоканатних підіймальних машин. Монтаж механічних перекидачів та штовхачів з окремих вузлів і деталей. Монтаж парашутних установок. 170. МОНТЕР КОЛІЙ Код КП-7129.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії і наземних ліній метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: колійні знаки та сигнали; види основних матеріалів для улаштування верхньої споруди колії; загальні дані про улаштування верхньої споруди колії та земляного полотна загальні вимоги щодо їх експлуатації; способи та прийоми виконання простих робіт під час монтажу та демонтажу конструкцій верхньої споруди колії; найменування основних елементів верхньої споруди колії та земляного полотна. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заповнювання баласту в шпальні ящики. Видаляння сміття з-під підошви рельсу. Клеймування дерев'яних шпал. Фарбування колійних та сигнальних знаків путьових залізобетонних та дерев'яних стовпчиків на переїзді. Укладання старих шпал штабелями. Нумерація рейкових ланок. Закручування та викручування болтів і шурупів у шпалах торцевим ключем. Комплектування клем з клемними болтами і шайбами. Демонтаж рейкових стиків. Знімання й укладання щитів снігозахисної огорожі. Забивання кілків під час розбивання та нівелювання ліній. Навантажування транспортування і розвантажування скріплень. Очищання колії від снігу вручну. Розкладання шпал і скріплень вручну. Закручування та викручування болтів і шурупів у шпалах торцевим ключем. Антисептування шпал і брусів вручну. Комплектування клем з клемними болтами і шайбами. Демонтаж рейкових стиків. Установлювання та переставляння колійних знаків і снігозахисної огорожі на перегоні. Очищання кюветів водовідвідних і нагірних канав рейок на перегоні та змащування їх. Замінювання баласту в шпальних ящиках до підошви шпал. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колій і наземних ліній метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: усі види матеріалів для улаштовування верхньої споруди колії; норми утримання колії з дерев'яними шпалами; правила регулювання конструкцій верхньої споруди колії крім швидкісних ділянок і ділянок на залізобетонній основі ; способи та прийоми виконання робіт із застосуванням ручного електро- та пневматичного інструменту загального призначення й гідравлічних приладів; правила утримання гідравлічних приладів; способи та прийоми виконання робіт під час спорудження земляного полотна із застосуванням ручного інструменту і пристроїв. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи монтером колій 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Демонтаж протиугінних пристроїв і коробів контактної рейки метрополітену. Підкріплювання стикових клемних та закладних болтів. Змащування клемних і закладних болтів вручну. Навантажування розвантажування та розкладання шпал брусів рейок ланок рейково-шпальних решіток і стрілочних переводів за допомогою кранів. Укладання шпал за опорами. Свердління отворів у шпалах електроінструментом. Замінювання окремих елементів рейково-шпальної решітки. Розвантажування баласту з напіввагонів. Регулювання рейкових зазорів гідравлічними розгінними приладами. Регулювання рейково-шпальних решіток у плані гідравлічними рихтувальними приладами. Вимірювання та виправляння рейкової нитки за шириною колії та рівнем. Регулювання положення рейкових ниток за висотою та рівнем вручну. Монтаж спарених шпал рейкових стиків і брусів. Опоряджання баластної призми. Кріплення болтів. Добивання костилів на перегоні. Ремонт шпал у колії. Улаштовування прорізів і шлакових подушок. Замінювання баласту нижче підошви шпал. Укладання ланок на земляне полотно за допомогою колієукладачів. Обслуговування шпаложивильника ланкос-кладальної лінії. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії та наземних ліній метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: норми утримання колії на ділянках із залізобетонними шпалами плитами та блоками рейкового ланцюга автоблокування; правила виконання робіт з монтажу демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої споруди колії із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів; правила виконання робіт за рейковим ланцюгом автоблокування; будову правила експлуатації електрорейкорізних електро-свердлильних верстатів і колійного електричного і пневматичного інструменту; способи стропування рейок пакетів шпал брусів та контейнерів зі скріплюванням; правила регулювання положення конструкцій верхньої споруди колій на ділянках із залізобетонною основою. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колій 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Прикріплювання рейок до шпал і брусів вручну і костилезабивачами. Кріплення рейок до підкладок клемними болтами під час роздільного скріплювання. Різання рейок електрорейкорізальними верстатами. Свердління отворів у рейках електросвердлильни-ми верстатами. Прикріплювання підкладок до залізобетонних шпал шуруповертами й електроключами. Регулювання рейкових зазорів гідравлічними розганяльними приладами на ділянках колії із залізобетонними шпалами плитами і блоками. Регулювання положення рейкошпальної решітки у плані гідравлічними рихтувальними приладами на ділянках колії із залізобетонними шпалами. Вимірювання положення та виправляння рейкових ниток за шириною колії та рівнем на ділянках із залізобетонними шпалами плитами та блоками із застосуванням гідравлічного й електричного інструменту та на ділянках з дерев'яними шпалами з використанням електричного інструменту. Замінювання окремих елементів рейково-шпальної решітки на ділянках із залізобетонними шпалами плитами та блоками. Утримання та ремонт рейкового ланцюга автоблокування. Збирання та розбирання проміжних і стикових рейкових скріплень за допомогою електроінструменту. Замінювання окремих елементів верхньої споруди колії на головних коліях. Монтаж вузлів контактної рейки. Монтаж і демонтаж залізобетонного настилу переїзду ізольованих рейкових стиків та водовідвідних залізобетонних лотків. Огляд та утримання стрілочних переводів. Замінювання окремих дефектних деталей скріплення на стрілочних переводах. Розбирання дерев'яного настилу переїзду зі зніманням контррейок. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії і наземних ліній метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову конструкції норми утримання безстикової колії і стрілочних переводів; правила виконання монтажу безстикової колії; вимоги до якості укладання верхньої споруди колії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колій 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підбирання рейок за довжиною та перевіряння їх укладки за косинцем та зазорником. Регулювання положення кінців зварних рейкових плетениць безстикової колії гвинтовими стяжками. Замінювання дефектної ділянки рейкової плетениці безстикової колії. Регулювання рейково-шпальної решітки у плані гідравлічними приладами на ділянках колії із залізобетонними плитами та блоками. Вимірювання положення колії та виправляння рейкових ниток за шириною колії та рівнем на ділянках із залізобетонними плитами та блоками. Регулювання колії на місцях що здимаються. Розряджання температурної напруги на безстиковій колії. Виправляння осадки колії підсипанням. Монтаж і встановлювання контррейок. Вивіряння положення кронштейнів і контактної рейки. Монтаж і демонтаж зрівнювальних приладів. Монтаж пристроїв противикрадення. Замінювання окремих елементів рельсо-во-шпальної решітки на ділянках безстикової колії. Замінювання дефектної ділянки рейкової плетениці. Регулювання стрілкових переводів і глухих перетинів за шаблоном і рівнем. Регулювання положення контактної рейки за вертикаллю та горизонталлю. Монтаж стиків та кронштейнів контактної рейки. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колій і наземних ліній метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання монтажу та демонтажу стрілочних переводів; правила виконання робіт під час замінювання та регулювання стрілочних переводів; способи замірювання кривих ділянок колії за стрілами прогину; способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії; будову та принцип дії складальних верстатів ланкоскладальних ліній. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колій 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і демонтаж стрілочних переводів і кріплення їх до шпал і брусів. Розраховування зрушення для постановки колії у проектне положення. Регулювання стрілочного переводу та перевідного механізму в процесі експлуатації. Підбирання рейок за довжиною і перевіряння їх укладання за косинцем на мостових брусах штучних споруд. Замірювання кривих ділянок колії за стрілами прогину. Візування та розбивання кругових і перехідних кривих колій залізниці та наземних ліній метрополітену під час ставлення у проектне положення за розрахунком. Регулювання профілів стрілочних переводів під час зростання та осідання пучан. Монтаж і демонтаж відводів контактної рейки. Розраховування та підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії. Установлювання та регулювання візків для замінювання інвентарних рейок зварними завісами. Регулювання зазорів у стиках контактної рейки. Вимірювання та виправляння рейкових ниток на залізничних плитах і блоках за шириною колії та рівнем. Складання ланок колій на складальних верстатах ланкоскладальної лінії. Примітки: 1. Монтери колій які виконують роботи з утримання і ремонту колії штучних споруд і земляного полотна на ділянках руху поїздів пасажирських зі швидкістю 140 км/год вантажних - 90 км/год та більше ділянок перевальних що мають складну інженерну геологію мари карсти болота схований лід зсуви тощо ділянок з рекуперативним гальмуванням а також ті що обслуговують гіркові колії сортувальних станцій тарифікуються на один розряд вище. 2. Монтери колій що виконують роботи з поточного утримання ліній метрополітену тарифікуються за цими кваліфікаційними характеристиками. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює повний комплекс технологічних операцій під час виконання різних видів особливо складних робіт з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії у ході спорудження тунелів метрополітену закритим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання монтажу та демонтажу стрілочних переводів; правила виконання робіт під час заміни та регулювання стрілочних переводів; способи замірювання кривих ділянок колії за стрілами прогину; способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії; будову та принцип дії складальних верстатів ланкоскладальних ліній; методи перевірки якості колії в тому числі за допомогою дефектоскопів; принцип дії сучасного вимірювального інструменту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колії 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Укладання стрілочних переводів і перехресних з'їздів на кривих ділянках колії. Баластування стрілочних переводів і перехресних з'їздів. Регулювання укладених стрілочних переводів перехресних з'їздів та перевідного механізму під час налагоджування випробовування та здавання їх в експлуатацію. Замірювання ділянок колії за стрілами прогину. Візування та розбивання кругових і перехідних кривих колії та наземних ліній метрополітену. Вимірювання та виправляння рейкових ниток. Розрахунок та підбір укорочених рейок на кривих ділянках колії. Виконання робіт з утримання і ремонту колії штучних споруд і земляного полотна на ділянках руху пасажирських поїздів зі швидкістю 140 км/год вантажних - 90 км/год та більше. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії під час спорудження тунелів метрополітену закритим способом у складних геологічних та гідрогеологічних умовах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи виконання монтажу та демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колії; методи перевірки якості колій у тому числі за допомогою дефектоскопів; принцип дії сучасного вимірювального інструменту. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колії 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання робіт з утримання та ремонту колії перевалочних ділянок що мають складну інженерну геологію мари карсти болота схований лід зсуви тощо ділянок з рекуперативним гальмуванням а також ті що обслуговують гіркові колії сортувальних станцій. В редакції доповненнь №2 3 4 затверджених наказами Держбуду України від 29.08.03 №149 від 22.12.03 № 218. 171. МУЛЯР Код КП-7122.2 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов мостів промислових та гідротехнічних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види стінових матеріалів; способи виготовлення розчинів; способи пробивання гнізд та отворів у кладці; правила розбирання кладки фундаментів стін і стовпів; види стропів і захватних пристроїв; основні види такелажної оснастки; правила переміщання та складання вантажів малої маси. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка цегляних стовпчиків під лаги підлоги. Приготування розчинів вручну. Очищання цегли від розчину. Пробивання гнізд борозен та отворів у цегляній та бутовій кладці вручну. Розбирання вручну бутових фундаментів цегляної кладки стін і стовпів. Засипання каналів або коробів порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою. Зачіплювання піддонів контейнерів залізобетонних виробів та інших вантажів інвентарними стропами за монтажні петлі скоби гаки тощо. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов мостів промислових і гідротехнічних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості стінових матеріалів і розчинів гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін; прості системи кладки та перев'язування швів; прийоми виконання кладки; кладка простих стін; способи розстилання розчину на стіні розкладання цегли та забутовки; вимоги до якості цегляної кладки та збірних залізобетонних конструкцій що монтуються у кам'яних будовах; правила роботи з пневматичним та електричним інструментом що застосовується під час будівництва кам'яних будов та споруд; основні види деталей та збірних конструкцій що застосовуються під час роботи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві Підвищення кваліфікації та стаж роботи муляром 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ Кладка простих стін із цегли та дрібних блоків під штукатурку та облицювання або розшивання швів одночасно з кладкою. Заповнювання каркасних стін. Улаштовування фундаментів із бутового каменю та цегляної щебінки під заливання. Улаштовування цементної стяжки горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами. Закладання цеглою та бетоном борозен гнізд й отворів пробивання прорізів у цегляних та бутових стінах за допомогою механізованого інструменту. Розбирання кладки мостових опор за допомогою механізованого інструменту. Пробивання гнізд борозен та отворів у цегляній та бутовій кладці за допомогою механізованого інструменту. Монтаж у кам'яних будинках залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами й нішами. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій мостів шляхопроводів промислових та гідротехнічних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи кладки стін середньої складності; способи кладки простих стін з одночасним облицюванням; способи кладки стін полегшених конструкцій; способи кладки із склоблоків; способи монтажу збірних елементів та деталей середньої маси; армування цегляних стін та перегородок; способи стропування та кріплення елементів що монтуються; правила роботи з ручним механізованим електричним пневматичним контрольно-вимірювальним інструментом такелажними засобами; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи муляром 3 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка стін середньої складності з цегли та дрібних блоків під штукатурку та облицювання або розшивання швів одночасно з кладкою. Кладка стін простої складності з одночасним облицюванням. Кладка простих стін полегшеної конструкції. Кладка стін і фундаментів з бутового каменю під лопатку колодязів постійного перерізу та колекторів прямокутного перерізу конструкцій із склоблоків. Улаштовування в кам'яних будовах заповнень прорізів та перегородок із склопрофіліту. Улаштовування перегородок з цегли гіпсошлакових та інших плит. Встановлювання металевих елементів і деталей у кладку. Встановлювання віконних та дверних балконних коробок й блоків підвіконних дощок і плит. Розшивання швів кладки що виконана раніше. Ремонт поверхні цегляних стін із виламуванням непридатних цеглин і замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язування швів із раніше виконаною кладкою. Розбирання цегляних склепінь усіх видів. Монтаж у кам'яних будовах залізобетонних балок плит перекриття та покриття перегородок сходових маршів площадок балконних плит сходинок. Монтаж вентиляційних блоків. Монтаж азбестоцементних труб сміттєпроводу. Заміна підвіконних плит та окремих сходинок сходових маршів. Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та бутових фундаментів у існуючих будовах. Конопачення та заливання швів у збірних залізобетонних конструкціях перекриття і покриття. Кладка фундаментів і мостових опор з'єднувальних і щокових стінок опор прямолінійних надводних стінок і кордонного каменю портових споруд. Монтаж збірних бетонних і залізобетонних елементів конструкцій середньої маси що застосовуються під час будівництва кам'яних мостів шляхопроводів і гідротехнічних споруд. Улаштовування підпірних стінок із збірних бетонних залізобетонних ряжевих кутових парканних блоків та бутового каменю на висоті насипу до 6 м. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов промислових споруд мостів шляхопроводів і гідротехнічних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи кладки складних стін; способи кладки стін середньої складності та складних стін з одночасним облицюванням; правила експлуатації верстатів такелажного устаткування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи муляром 4 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка складних стін під штукатурку облицювання та із розшиванням швів. Кладка колон прямокутного перерізу карнизів стін середньої складності та складних стін із одночасним облицюванням. Кладка стін полегшених конструкцій середньої складності та складних клинчастих перемичок колодязів змінного перерізу і колекторів круглого та шатрового перерізу. Перекладання клинчастих перемичок із розбиранням раніше виконаної кладки. Кладка з одночасним облицьовуванням декоративною кольоровою цеглою за заданим рисунком. Кладка з природного каменю надсклепінчастої будови арочних мостів. Кладка з природного каменю труб лотків та оголовків з тесаного каменю – зовнішніх верствових рядів мостових опор прямолінійного обрису. Кладка стрічкових фундаментів та стін із бутового каменю під лопатку з обколюванням та підбиранням каменю. Конопачення та розшивання швів блоків опор мостів та шляхопроводів. Улаштовування масивного облицювання опор із гранітного каменю. Фігурне обтісування цегли фігурне різання цегли із застосуванням електричного інструменту та верстатів. Улаштовування підпірних стінок із бутового каменю з висотою насипу більше 6 м. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час кладки та ремонту кам'яних конструкцій будов промислових споруд мостів шляхопроводів та гідротехнічних споруд. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи кладки особливо складних конструкцій їх спорудження та розкружалювання; будову та правила експлуатації ручного механізованого електричного пневматичного інструменту верстатів такелажного та монтажного устаткування контрольно-вимірювальних приладів; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи муляром 5 розряду –не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Кладка та реставраційний ремонт особливо складних кам'яних конструкцій склепінь арок у тому числі з одночасним облицюванням . Кладка колон круглого та змінного перерізу. Кладка стовпів із бутового каменю під лопатку з обколюванням та підбиранням каменю. Кладка з природного тесаного каменю кригорізів із підбиранням каменю. Укладання карнизного та підферменого каменю мостових опор. Кладка підп'ятного каменю у арках і склепіннях кам'яних мостів та шляхопроводів. Улаштовування облицювання опор із бетонних блоків. Улаштовування підпірних цегляних кам'яних монолітних залізобетонних стінок. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.02.05 №9. 172. НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Код КП-7233.2 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує налагоджування регулювання технічне обслуговування поточний ремонт гідравлічного пневматичного механічного електронного та електричного устаткування; демонтаж монтаж агрегатів вузлів та систем к