Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Розділ 3. Робітники. Кваліфікаційні характеристики. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення.

Розділ 3 "Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" Кваліфікаційні характеристики Робітники 1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З СИГНАЛІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЛОКУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Й НАЗЕМНИХ ЛІНІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті та наземних лініях метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: колійні знаки та сигнали; основні марки проводів і кабелів; сортамент сталі; основні матеріали що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей і невеликих конструкцій; основні види інструментів що застосовуються під час електромонтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та забивання деталей кріплення. Знімання верхнього джутового покриття кабелю вручну; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок що не потребують точних розмірів. Забивання вручну електродів заземлення. Фарбування проводів кабелів і шин. Укривання кабелів у траншеях і каналах. Пробивання гнізд отворів і борозен за готовою розміткою вручну. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті та наземних лініях метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види кріпильних деталей і арматури основи будови простих приладів електроапаратів електро- та пневмоінструменту; прості електричні схеми; будову та способи користування простими такелажними засобами; види зварювального устаткування що застосовується під час електромонтажних робіт і правила користування ним. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 2 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення стропальника такелажника у разі стропування вантажів матеріалів виробів конструкцій. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабелю розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим забиванням кінців. Установлювання ізоляторів на конструкції що не встановлені. Установлювання дюбелів. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин. Розкочування проводів і кабелів з установлюванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв. Фарбування устаткування. Знімання розподільних пунктів шаф закритого або відкритого типу. Демонтаж простих апаратів і приладів опорних ізоляторів рубильників і перемикачів з важільним приводом запобіжників реостатів трансформаторів струму та напруги тощо . Обробляння місць зварювання механізованим способом. Пробивання отворів механізованим інструментом. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів і проводів. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті та наземних лініях метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустаткування що монтується; порядок компонування арматури; способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднування проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи маркування стальних і пластмасових труб кабелів і відводів; правила стропування та переміщення вантажів; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову будівельно-монтажних пістолетів і правила догляду за ними; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимального струмового захисту; правила комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт на інженерних спорудах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування обробляння кінців та приєднання проводів кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами крім зварювання. Установлювання захисних пристроїв кожухів і огорож. Маркування прокладених труб кабелів і відводів. Скріплювання конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Приварювання наконечників до жил кабелів і проводів. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій. Закріплювання конструкцій приклеюванням. Прокладання стальних і пластмасових труб у борознах. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт на інженерних спорудах. Установлювання кабельних стояків релейних і транспортних ящиків уніфікованих муфт дроселів і заземлення для постових і наземних пристроїв. Заготовляння комутації для електропроводок. Установлювання та приєднування приладів у релейних шафах батарейних колодязях і на релейних стелажах. Укладання сигнального кабелю. Підведення кабелю до світлофорів що встановлені на містках. Установлювання та монтаж ввідної шафи блок-апарата. Обробляння кінців кабелю з пластмасовою ізоляцією. Заготовляння джгутів-комутацій для монтажу щоглових світлофорів. Монтаж проводок усіх видів. Монтаж релейних і трансформаторних ящиків і кабельних стояків. Монтаж щитків батарейних колодязів. Припаювання проводів під час монтажу кабельних ящиків. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті та наземних лініях метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електричні схеми електроустаткування що монтується та способи їх перевіряння; правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій устаткування та трас прокладання проводів кабелів і шин; правила виконання замірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок для виготовлення на стендах і в майстернях; правила складання та кріплення відкритих і екранованих шинопроводів; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи перевіряння і налагоджування пристроїв керування сигналізації й автоматики; ізоляційні характеристики трансформаторів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж комутацій у стрілкових електроприводах. Монтаж релейних шаф батарейних колодязів і ящиків релейних стелажів. Обробляння сигнального кабелю в крайніх групових сполучених і уніфікованих муфтах. Підведення кабелю до пристроїв СЦБ поста релейної будки . Підключання жил сигнального кабелю з розшиванням і продзвонюванням. Перевіряння сигнальних кабелів. Прокладання кабелю у грунті та по конструкціях з установлюванням конструкції. Установлювання та включення акумуляторів у батарейних колодязях. Установлювання та монтаж кабельних ящиків установлювання та підключання колійних індикаторів. Установлювання та підключання жезлових апаратів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті та наземних лініях метрополітену. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту; електричні схеми методи перевіряння та регулювання електроустаткування; способи монтажу проводів і тросів усіх марок; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; загальні поняття про релейний захист. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж світлофорів світлових покажчиків маневрових колонок стрілкових нейтралізаторів виносних табло. Перемонтування блок-апаратів. Монтаж і підключання живильних і розподільних пристроїв на постах електричної централізації. Поконтактне перевіряння монтажу пристроїв за принциповими схемами. Регулювання постових і наземних пристроїв електричної централізації та сигналізації перегонних установок автоблокування. Перемикання пристроїв без відключення. Вмикання та регулювання приладів на апаратах механічної централізації та напівавтоматів блокування. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс різних видів особливо складних робіт з монтажу перемонтування підключення регулювання перевіряння випробовування пуску електроустаткування засобів сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену. Здійснює контроль за роботою змонтованого електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову електроприладів електроустаткування та обладнання яке монтує та обслуговує; способи та прийоми монтажу регулювання перевіряння випробовування різних видів особливо складного електроустаткування; способи контролю за його роботою під час введення в експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; основні знання за суміжними професіями такелажника на монтажі електрогазозварювальника електрослюсаря; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж стрілочних електроприводів з припасовуванням і комплектуванням гарнітур і підготуванням електроприводів до монтажу устаткування. Монтаж контрольних електрозамків. Монтаж електрозчіплювальних електроза-водних механізмів світлофорів світлових і маневрових колонок стрілочних централізаторів виносних табло. Регулювання перевіряння випробовування постових і наземних пристроїв електричної сигналізації централізації та блокування. Поконтактне перевіряння правильності монтажу пристроїв за принциповими схемами. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування випробовування та здавання в експлуатацію електронної напівпровідникової техніки радіоелектроніки телемеханіки та автоматики у системах сигналізації централізації та блокування. Визначення неполадок регулювання та ремонт змонтованого устаткування. Прокладання підключення кабелів. Монтаж і підключення проводок. Установлювання та включення акумуляторів. Виконання такелажних та електрогазозварювальних робіт під час монтажу електроустаткування. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс різних видів особливо складних робіт що потребують високої точності з монтажу перемонтування підключення регулювання перевіряння випробовування налагоджування пуску дорогого за вартістю електроустаткування іноземного виробництва засобів сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену. Здійснює точний контроль за роботою змонтованого електроустаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу демонтажу ремонту перевіряння регулювання налагоджування пуску різних типів особливо складного електроустаткування способи контролю за його роботою під час введення в експлуатацію та у процесі функціонування; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; принцип дії сучасного вимірювального інструменту; основні знання за суміжними професіями такелажника на монтажі електрогазозварника електрослюсаря; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт підключення перевіряння регулювання випробовування налагоджування пуск здавання в експлуатацію електроустаткування засобів сигналізації централізації та блокування світлофорів маневрових і світлових колонок блок-апаратів живильних і розподільних пристроїв стрілочних централізаторів. Перемикання пристроїв без відключення. Складання ескізів схем та креслень з натури та за будівельно-монтажними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації. Здійснення точного контролю за роботою змонтованого електроустаткування згідно з принциповими схемами та технічними вимогами з використанням електронно-вимірювальної апаратури. В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 2. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР З ПРОХОДКИ 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин нескладного гірничопрохідницького устаткування. Бере участь у монтажі демонтажі налагоджуванні випробуванні та здаванні в експлуатацію найпростішого гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення та основні правила технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування; основні правила способи монтажу демонтажу та випробування окремих вузлів і механізмів; основи електротехніки та технології металів; основні способи розмічання деталей та електричних схем за шаблоном; основні властивості та марки електричних проводів кабелів ізоляційних матеріалів; правила складання простих електричних схем; призначення та будову електричних установок; способи змащування вузлів та деталей; способи слюсарного оброблення простих деталей; способи виконання простих слюсарних та електрослюсарних робіт; призначення механізованого пневматичного електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; правила виконання робіт із дотриманням вимог до якості робіт; правила допуску до роботи з електротехнічними установками; основні вимоги щодо безпечної експлуатації гірничопрохідницького устаткування електричних установок козлових і баштових кранів; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; основи правил надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Технічне обслуговування механічної та електричної частин простих насосних установок повітропроводів шахтових вагонеток скребкових конвеєрів бурових верстатів живильників штовхачів вентиляторів провітрювання тягових і перетворювальних підстанцій зарядних пристроїв засобів освітлення абонентських кабельних і телефонних мереж телефонних апаратів розподільних коробок заземлення електричних апаратів установок та іншого простого гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Прикріплювання простих деталей електричного устаткування до конструкцій гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Слюсарне обробляння простих деталей із застосуванням ручного пневматичного електричного інструменту. Роботи з монтажу демонтажу випробування та здавання в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації. Перевірка стану акумуляторних батарей. Виконання робіт із промивання та змащування пневматичного електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту що застосовується. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин простого гірничопрохідницького устаткування. Бере участь у монтажі демонтажі налагоджуванні випробуванні та здаванні в експлуатацію простого гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення принцип дії правила технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування окремих вузлів та механізмів; правила та способи монтажу демонтажу налагоджування випробування та здавання в експлуатацію окремих вузлів і механізмів; будову конструктивні особливості та правила технічної експлуатації низьковольтних електричних установок; електротехніку та технологію металів; способи розмічання деталей та електричних схем за шаблоном; властивості та марки електричних проводів кабелів ізоляційних матеріалів; правила складання електричних схем; правила комплектації електричного устаткування; правила змащування вузлів і деталей; правила допуску до роботи з електричними установками та нагляду за іншими особами які працюють з ними; способи слюсарного оброблення деталей; способи виконання слюсарних та електрослюсарних робіт; призначення та правила експлуатації механізованого пневматичного електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; правила виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; правила безпечної експлуатації гірничопрохідницького устаткування електричних установок козлових і баштових кранів; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрослюсарем з проходки 3 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Технічне обслуговування механічної та електричної частин немеханізованих і механізованих прохідницьких комплексів агрегатів самохідних бурових та насосних установок бурових рам повітроводів шахтних вагонеток стрічкових конвеєрів з шириною стрічки до 900 мм скребкових конвеєрів бурових верстатів електровозів дизелевозів перекидачів живильників штовхачів підіймальних машин оснащених лебідками з діаметром барабана до 1000 мм козлових і баштових кранів вентиляторів провітрювання тягових і перетворювальних підстанцій систем енергопостачання та гідравліки зарядних пристроїв засобів сигналізації освітлення розподільних абонентських кабельних і телефонних мереж розподільних шаф і коробок прохідних муфт телефонних апаратів тролейних і низьковольтних кабельних мереж заземлення електричних апаратів установок та іншого простого гірничопрохідницького устаткування. Роботи з монтажу демонтажу налагоджування випробування та здавання в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації. Виконання простих робіт з ремонту козлових і баштових кранів. Заряджання та перевірка стану акумуляторних батарей доливання та заміна електроліту. Відбір проб масла та його заміна в гірничопрохідницькому устаткуванні що обслуговується. Прикріплювання деталей електричного устаткування до конструкцій прохідницького комплексу. Встановлювання та закладання деталей кріплення проводів кабелів муфт воронок і шин заземлення. Слюсарне обробляння деталей за 11- 12 квалітетами 4-5 класами точності із застосуванням ручного пневматичного електричного інструменту. Виконання робіт із розбирання складання промивання випробовування змащування та профілактичного ремонту пневматичного електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту що застосовується. Організація безпечного виконання робіт. Нагляд за безпечною роботою простих електричних установок. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування середньої складності. Бере участь у монтажі демонтажі налагоджуванні випробуванні та здаванні в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування середньої складності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення та обсяг технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування окремих вузлів механізмів агрегатів електричної пускорегулювальної апаратури та приладів; електричні схеми гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила та способи монтажу демонтажу налагоджування випробування та здавання в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування середньої складності; будову конструктивні особливості та правила технічної експлуатації високовольтних електричних установок; класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; способи оброблення кінців проводів та з'єднування проводів і кабелів; правила розрахунків та вибору електричних проводів і кабелів; способи вимірювання та випробовування ізоляції ємності та електричного опору кабелів; інструкції з огляду ремонту та випробування шахтових гнучких кабелів; будову заземлення електричного устаткування; сортамент і властивості матеріалів що обробляються; допуски посадки квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; призначення термічного оброблення деталей та його вплив на зміну властивостей металів; способи захисту металу від корозії; види заклепувальних зварювальних з'єднань та умови дотримання їх міцності; способи відновлення деталей; правила змащування вузлів і механізмів; допустимі навантаження на працюючі деталі вузли та механізми; склад тугоплавких і легкоплавких припоїв; способи та правила слюсарного оброблення деталей; правила та способи виконання слюсарних та електрослюсарних робіт; технологічну послідовність виконання робіт із розбирання ремонту складання встановлення випробування налагоджування регулювання та технічного обслуговування механізмів агрегатів двигунів електричного устаткування та машин; технічні умови щодо приймання в експлуатацію вузлів механізмів та електричного устаткування; ознаки виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі установок апаратів приладів іншого гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила виконання профілактичних заходів щодо запобігання виникненню поломок та аварій гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; призначення будову правила експлуатації механізованого пневматичного електричного слюсарного електрослюсарного монтажного інструменту контрольно-вимірювальних приладів; будову та правила користування такелажними монтажними засобами та пристроями; правила стропування підіймання та переміщання вантажів; правила виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт; основні вимоги щодо безпечної експлуатації гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила безпечної експлуатації електричних установок; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила та практичні навики щодо надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрослюсарем з проходки 4 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Технічне обслуговування механічної та електричної частин немеханізованих і механізованих прохідницьких комплексів у тому числі іноземного виробництва агрегатів породонавантажувальних машин розчинонагнітачів самохідних бурових установок бурових рам та іншого аналогічного гірничопрохідницького устаткування в забоях підіймальних машин оснащених лебідками з діаметром барабана більше 1000 мм стаціонарних водозливних установок стрічкових конвеєрів з шириною стрічки більше 900 мм скіпових підіймачів великовантажних вагонеток розподільних пристроїв та електричних мереж розрахованих на напругу до 1000 В іншого гірничопрохідницького устаткування середньої складності перетворювальних установок електровозів козлових і баштових кранів систем енергопостачання гідравліки апаратури приладів установок автоматичної дії засобів телемеханіки контрольно-вимірювальних приладів автоматичного регулювання. Виконання робіт середньої складності з ремонту козлових і баштових кранів. Перевірка та регулювання приладів автоматики. Перевірка величин установлювання максимального захисту від струму фідерних автоматів і пускачів. Слюсарне обробляння деталей і вузлів за 6 –10 квалітетами 2-3 класами точності із застосуванням механізованого пневматичного електричного інструменту металообробних верстатів. Вимірювання опору ізоляції електричного устаткування. Виконання робіт із ревізії та перенесення електричних підстанцій трансформаторів і розподільних пристроїв під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації. Паяння деталей та електричних схем різними припоями. Лудіння паяння ізолювання прокладання та зрощування електричних проводів і кабелів. Перезаряджання електричних запобіжників. Знімання встановлювання контрольно-вимірювальних приладів перевірка їх роботи. Розбирання ремонт складання технічне обслуговування випробування регулювання вузлів механізмів агрегатів електричних схем та устаткування середньої складності із заміною окремих деталей. Участь в роботах з монтажу демонтажу налагоджування випробування та здавання в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування середньої складності. Виявляння та усунення несправностей під час технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування. Виконання такелажних монтажних робіт під час переміщання вантажів із застосуванням простих вантажопідіймальних засобів. Організація безпечного процесу виконання робіт. Здійснення нагляду за працюючими електричними установками. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування. Бере участь у монтажі демонтажі налагоджуванні випробуванні та здаванні в експлуатацію складного гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструктивні особливості складного гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила експлуатації гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила експлуатації засобів радіотехніки телемеханіки автоматики електронної техніки автоматичного регулювання; правила та технічні умови монтажу демонтажу випробовування перевірки налагоджування регулювання ремонту здавання в експлуатацію та технічного обслуговування окремих вузлів механізмів агрегатів електричного устаткування машин механізмів засобів автоматизації та телемеханіки гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; правила експлуатації силових та освітлювальних мереж; способи ревізії та сушіння електричного устаткування; класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; правила прокладання електричних проводів і кабелів; правила випробування захисних засобів що застосовуються в електричних установках; правила вимірювання та випробовування ізоляції ємності та омічного опору електричних проводів і кабелів; способи вивіряння змонтованого електричного устаткування та частин машин і механізмів; систему допусків посадок квалітети класи точності та параметри шорсткості класи чистоти оброблення ; правила та способи маркування електричних деталей схем та устаткування; правила комплектування електричного устаткування; причини ознаки виникнення способи виявлення та усунення несправностей у роботі установок апаратів приладів автоматики та телемеханіки що обслуговуються; правила роботи з технічними кресленнями; правила виконання слюсарних та електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами; будову правила експлуатації механізованого електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту металообробних верстатів випробувальних установок контрольно-вимірювальних приладів; основні правила роботи з комп'ютером; правила користування наочною сигналізацією; правила безпечної експлуатації електричних установок гірничопрохідницького устаткування підіймально-транспортних машин козлових і баштових кранів; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та практичні навики щодо надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрослюсарем з проходки 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Технічне обслуговування механічної та електричної частин механізованих комплексів гірничих комбайнів самохідних бурових установок бурових рам козлових і баштових кранів систем енергопостачання гідравліки установок автоматичної дії засобів телемеханіки контрольно-вимірювальних приладів автоматичного регулювання автоматичних систем електронної радіорелейної апаратури датчиків асинхронно-синхронізованого регулювання електричного приводу та іншого складного гірничопрохідницького устаткування. Виконання складних електрослюсарних робіт під час монтажу демонтажу ремонту налагоджування випробування регулювання та технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування. Слюсарне обробляння деталей і вузлів за 6 – 7 квалітетами 1 –2 класами точності . Розмічання деталей та електричних схем за технічними кресленнями. Перевірка величини установленого максимального електричного захисту фідерних автоматів і пускачів. Регулювання електричних реле різних систем. Монтаж демонтаж розбирання ремонт заміна складання встановлювання випробування та технічне обслуговування складних вузлів механізмів агрегатів електричного устаткування засобів керування. Ремонт та випробування посудин що працюють під тиском підіймально-транспортних машин та агрегатів. Перевірка показань приладів електричної безпеки й контролю. Перевірка термінів спрацювання апаратів захисту від витікання струму в землю. Ревізія та сушіння силового електричного устаткування масою до 100 кг роз'єднувачів заземлювачів. Ревізія центрування та перевірка схем підключення електричних машин та агрегатів масою до 500 кг. Виявляння та усунення дефектів та несправностей у роботі вузлів механізмів електричного устаткування та апаратури схем керування та регулювання пересувних і стаціонарних установок козлових і баштових кранів. Виконання замірів та складання ескізів електропроводки для її прокладання. Підготовка електричних кабелів до підключення. Участь у плановому запобіжному ремонті гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Організація безпечного виконання робіт і здійснення нагляду за працюючими електричними установками. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування вітчизняного та іноземного виробництва. Бере участь у монтажі демонтажі ремонті налагоджуванні регулюванні випробуванні та здаванні в експлуатацію особливо складного гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та конструктивні особливості різних типів електричних двигунів устаткування пускорегулювальної апаратури гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; особливо складні електричні схеми; правила способи та технічні умови монтажу демонтажу ремонту складання регулювання налагоджування випробування технічного обслуговування електричного устаткування та окремих складних електричних схем гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; сортамент та марки інструментальних сталей; систему допусків і посадок під час оброблення та складання деталей і вузлів; способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами; способи слюсарного та термічного оброблення складних деталей; призначення будову та принцип взаємодії деталей вузлів механізмів агрегатів електричного устаткування; складні електромонтажні схеми з'єднань деталей вузлів та електричних схем; допустимі навантаження на працюючі деталі вузли механізми агрегати електричне устаткування; причини та способи визначення передчасного спрацювання сполучених деталей; способи відновлення зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного покриття; причини та ознаки виникнення несправностей у роботі вузлів механізмів агрегатів гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів способи їх виявлення та усунення; правила та способи виконання профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей та аварій; правила випробовування захисних засобів що застосовуються в електричних установках; правила складання технічної документації на відремонтоване устаткування; порядок організації безпечного виконання робіт в електричних установках та нагляду за працюючими установками; правила дотримання послідовності виконання слюсарних та електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; будову та правила експлуатації ручного механізованого пневматичного електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту такелажного та монтажного устаткування контрольно-вимірювальних приладів металообробних верстатів; правила роботи з комп'ютером; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та практичні навики щодо надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила та норми з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрослюсарем з проходки 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. Повинен мати посвідчення за професією електрогазозварника у разі виконання електрогазозварювальних робіт. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Технічне обслуговування механічної та електричної частин складних автоматичних систем електронної та радіорелейної апаратури датчиків асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу. Виконання комплексу складних слюсарних та електрослюсарних робіт під час монтажу демонтажу ремонту налагоджування регулювання випробування та технічного обслуговування гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Участь у монтажі демонтажі ремонті випробуванні регулюванні налагоджуванні та підготовці до експлуатації механічної електричної електронної пневмоавтоматичної телемеханічної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів контрольно-вимірювальних приладів. Ревізія та сушіння силового електричного устаткування масою більше 100 кг роз'єднувачів заземлювачів. Ревізія центрування та перевірка схем підключення електричних машин та агрегатів масою більше 500 кг. Розмічання деталей електричних конструкцій за технічними кресленнями. Відновлювання спрацьованих деталей. Заміна та припасовування деталей і вузлів. Обробляння контактних поверхонь на електричному устаткуванні та шинах. Перевірка технічне обслуговування та ремонт транспортних навантажувально-розвантажувальних пристроїв козлових і баштових кранів. Підготовка приладів та автоматів до включення. Перевірка схем з'єднання трансформаторів. Технічне обслуговування ремонт налагоджування установки для спорудження "стіни в ґрунті". Технічне обслуговування та ремонт бетононасосів установок для забивання паль. Виконання електрогазозварювальних робіт у складних інженерно-геологічних умовах. Виявляння та усунення несправностей у роботі електричних механізмів двигунів агрегатів устаткування систем керування регулювання автоматизації гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Щозмінне технічне обслуговування та налагоджування гірничопрохідницького устаткування участь у плановому запобіжному ремонті. Складання технічної документації. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин особливо складного та відповідального гірничопрохідницького устаткування вітчизняного та іноземного виробництва з програмним забезпеченням та можливістю дистанційного керування в складних інженерно-геологічних І гідрологічних умовах. Бере участь у монтажі демонтажі ремонті налагоджуванні регулюванні випробуванні та здаванні в експлуатацію особливо складного та відповідального гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості принцип роботи різних типів особливо складного електричного устаткування двигунів установок засобів автоматики телемеханіки дистанційного керування пускорегулювальної та контрольно-вимірювальної апаратури гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; електротехнічні правила та норми; механічні та електричні схеми гірничопрохідницького устаткування; конструкцію пультів розподільних щитів щитів керування та захисту; правила прокладання та експлуатації електричних проводів і кабелів; правила експлуатації силових та освітлювальних мереж; технічні та ізоляційні характеристики трансформаторів; принцип дії та схеми електричного захисту; порядок фазування кабелів та способи перевірки електричних схем; правила застосування та експлуатації діагностичної апаратури; правила та способи монтажу демонтажу ремонту випробування технічного обслуговування налагоджування регулювання та технічного обслуговування особливо відповідальних вузлів деталей механізмів агрегатів та електричного устаткування; призначення релейного захисту; систему допусків та посадок під час сполучення деталей і вузлів; марки сорти та властивості твердих сплавів; способи слюсарного та термічного оброблення припасовування особливо складних деталей; способи та правила монтажу демонтажу ремонту випробування налагоджування регулювання введення в експлуатацію технічного обслуговування особливо складного електричного устаткування апаратури приладів гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів; вимоги технічних документів щодо експлуатації та технічного обслуговування особливо складного гірничопрохідницького устаткування; правила та способи здійснення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей корозійного спрацювання деталей і вузлів під час експлуатації; правила та способи виконання слюсарних та електрослюсарних робіт із дотриманням технологічних карт і вимог до якості робіт; правила складання та ведення технічної документації; правила виконання технічних креслень; правила роботи з комп'ютером; способи виконання робіт на лініях електропередач; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах; правила безпечної експлуатації електричних установок; правила роботи з механізованим пневматичним електричним інструментом різних типів та призначення металообробними верстатами монтажним устаткуванням оснасткою пристроями ручними та механічними лебідками талями діагностичною апаратурою; правила використання сигналів та порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами гірничопрохідницьких машин та механізмів козлових і баштових кранів; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та практичні навики щодо надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила та норми з охорони праці під час виконання гірничих робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи електрослюсарем з проходки 7 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – IV. Повинен мати посвідчення за професією електрогазозварника у разі виконання електрогазозварювальних робіт. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання повного комплексу робіт з технічного обслуговування механічної та електричної частин механізованих прохідницьких комплексів та іншого особливо складного та відповідального гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів автоматичних систем електронної радіорелейної апаратури датчиків. Пробний пуск та випробування механізмів прохідницьких комплексів типу "WIRTH" щитів тюбінго- та блокоукладальників електроприводів вентиляторів. Виконання повного комплексу робіт із монтажу демонтажу випробування регулювання налагоджування технічного обслуговування особливо складних і відповідальних деталей вузлів механізмів агрегатів пристроїв високовольтного устаткування електричних та електронних контрольно-вимірювальних приладів систем керування автоматизації електричного захисту сигналізації та автоматичного блокування приладів дистанційного керування. Монтаж демонтаж ремонт випробування регулювання налагоджування та підготовка до експлуатації механічної електричної електронної пневмоавтоматичної телемеханічної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування контрольно-вимірювальних приладів у тому числі іноземного виробництва . Ремонт налагоджування регулювання та технічне обслуговування транспортних навантажувально-розвантажувальних пристроїв козлових і баштових кранів. Технічне обслуговування ремонт налагоджування установки для спорудження "стіни в ґрунті". Технічне обслуговування та ремонт бетононасосів установок для забивання паль типу "MULLER" . Виконання електрогазозварювальних робіт у складних інженерно-геологічних обмежених у просторі умовах. Визначення фактичної надійності функціональних блоків та електричних схем. Підготовка електричних кабелів приладів та автоматів до експлуатації. Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів відповідальних деталей вузлів механізмів агрегатів пристроїв електричного устаткування. Здійснення перевірки взаємодії електричних схем характеристик електричних ланцюгів. Перемикання електричних пристроїв без відключення. Перевірка схем з'єднання трансформаторів. Визначання стану деталей електричних схем і блоків з метою їх можливого повторного використання. Здійснення контролю за змонтованим електричним устаткуванням та мережами. Виконання діагностичних робіт щодо оцінки технічного стану електричного устаткування механізмів агрегатів. Визначання причин виникнення несправностей дефектів їх усунення під час експлуатації та перевірки в процесі ремонту гірничопрохідницького устаткування козлових і баштових кранів. Складання технічної та дефектної документації технічних креслень. Виконання технічних розрахунків необхідних під час налагоджування та регулювання гірничопрохідницького устаткування. В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 02.12.2005 № 9 3. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР-МОНТАЖНИК ПІДЗЕМНОГО ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування простої складності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення правила монтажу та демонтажу способи налагоджування електричні схеми простого гірничопрохідницького та іншого устаткування апаратури та інструменту; сортамент матеріалів що застосовуються; призначення та основні види кріпильних деталей та арматури; марки проводів; правила користування такелажними пристроями; способи виконання простих монтажних і електромонтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробування механічної та електричної частин насосів розчинонагнітачів перекидачів живильників шахтових вагонеток транспортерів бурових рам підіймальних машин з лебідками діаметром до 1000 мм вентиляторів провітрювання та іншого гірничопрохідницького устаткування простої складності. Установлювання драбин та огорож прохідницьких комплексів. Виготовляння та закріплювання номерних табличок. Очищання та змащування деталей. Установлювання світильників вимикачів перемикачів та штепсельних розеток. Різання кабелю розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців та заряджування акумуляторних батарей освітлювальної апаратури гірничопрохідницького устаткування. Монтаж і демонтаж опорних ізоляторів рубильників перемикачів запобіжників реостатів трансформаторів. Розбирання муфт та воронок кабельних ліній силових та освітлювальних мереж мереж заземлення засобів сигналізації. Прикріплювання деталей електроустаткування до конструкцій прохідницького комплексу. Установлювання та закладання деталей кріплення проводів кабелів муфт воронок та шин заземлення. Пробивання гнізд отворів та борозен; фарбування кабелів та монтаж демонтаж ремонт більш складного устаткування під керівництвом електрослюсаря-монтажника вищої кваліфікації. Установлювання кабельних конструкцій. Нарізування різьби на трубах вручну. Комплектування труб та фасонних частин. Виправляння металевих конструкцій. Виготовляння та установлювання підкладок і прокладок. Зачищання стиків металевих конструкцій що збираються кріплення монтажних болтових з'єднань складання та скручування простих вузлів нарізних і фланцевих з'єднань вентиляції. Замуровування розтрубів чавунних трубопроводів. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Пробивання гнізд отворів та борозен. Стропування та розстропування деталей трубопроводів колекторів устаткування та металевих конструкцій до 10 т. Протравлення труб розкотування проводу кабелів з установленням барабанів. Комплектування матеріалів та устаткування для виробництва механомонтажних та електромонтажних робіт. Фарбування та маркування кабелів фарбування устаткування та шин. Монтаж силових контрольних телефонних кабелів освітлювальних та тролейних проводів. Обробляння кінців кабелів перерізом до 70 мм2. Монтаж трубопроводів діаметром до 500 мм. Монтаж металоізоляції. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування середньої складності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення правила монтажу та демонтажу способи налагоджування устаткування; електричні схеми гірничопрохідницького устаткування середньої складності; способи з'єднування обробляння кінців та приєднання проводів і кабелів; способи вимірювання опору ізоляції; правила маркування стальних труб кабелів та відводів; правила стропування розстропування та переміщання вантажів; правила та способи вивіряння устаткування що монтується. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин породонавантажувальних машин підіймальних машин з лебідками діаметром більше 1000 мм бурових верстатів скіпових підіймачів великовантажних вагонеток вентиляційних і насосних установок та іншого гірничопрохідницького устаткування середньої складності. Монтаж та демонтаж силових високовольтних мереж трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм тиском до 40 кг/см2. Розмічання та обробляння кінців проводів та кабелів перерізом до 70 мм2; маркування труб кабелів та відводів. Приварювання наконечників до жил кабелів і проводів. Монтаж ревізія та сушіння силового електроустаткування масою до 50 кг. Різання кабелів розрахованих на напругу більше 10 кВ. Установлювання компенсаторів прожекторів тролетримачів клиць сигнальних приладів та апаратів. Підбирання труб з кабелем за марками з розкладанням їх у чарунки прохідницького щита. З'єднування труб між собою та з перехідними коробками "метро". Установлювання грязьовиків вологовіддільників трапів. Установлювання нагрівальних приладів заміна кранів та вентилів. Розмічання обробляння та з'єднання проводів кабелів усіх марок перерізом до 95 мм2. Маркування труб кабелів відводів. Прокладання кабелю мереж освітлення та силового устаткування. Монтаж вторинних електроланцюгів з розчищанням кінців консольних та спеціальних кабелів. Перевіряння та регулювання приладів автоматики. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування. Монтаж шаф та пультів керування. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета. Монтаж дренажних пристроїв установлювання фундаментних болтів для установки вентиляційних агрегатів та насосів машин і механізмів. Збирання затворів приєднання механізмів до затвора. Переміщання устаткування. Гідравлічні та пневматичні випробування трубопроводів та устаткування. Ревізія вентиляційних і насосних установок. Набивання сальників. Монтаж та вивіряння металоконструкцій. Монтаж та демонтаж муфт та кінцевих кабельних заправлень перерізом жил більше 70 мм2 потужністю до 10 кВ. Монтаж демонтаж налагоджування систем гідравліки та устаткування середньої складності. Монтаж ЗГУ ревізія доведення та здавання в експлуатацію. Виконання комплексу робіт з монтажу компресорних та інших силових установок. Монтаж вентиляції та технологічних трубопроводів діаметром більше 200 мм. Монтаж ремонт налагоджування блокоукладальників. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення правила монтажу та демонтажу способи налагоджування електричні схеми складного гірничопрохідницького устаткування; способи ревізії та сушіння електроустаткування; правила експлуатації силових та освітлювальних мереж; правила прокладання проводів та кабелів; правила випробовування та перевіряння електроустаткування та установок; способи розмічання місць установлення опорних конструкцій устаткування прокладання трас проводів кабелів і шин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин немеханізованих прохідницьких комплексів шахтових клітей гірничих комбайнів агрегатів самохідних бурових установок та іншого складного гірничопрохідницького устаткування. Монтаж демонтаж систем енергопостачання гідравліки засобів телемеханіки приладів автоматичного регулювання металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура розподільних пристроїв трубопроводів діаметром від 200 до 400 мм. Улаштовування металевої ізоляції. Складання монтажних схем. Розмічання місць установлення контрольно-вимірювальних приладів. Розмічання та обробляння кінців проводів та кабелів перерізом більше 70 мм2. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Укладання силових та контрольних кабелів в підземних спорудах. Монтаж ревізія та сушіння силового електроустаткування масою від 50 до 100 кг роз'єднувачів заземлювачів розрахованих на напругу до 100 кВ; монтаж ревізія центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою до 500 кг; притирання щіток. Пробний пуск та випробовування механізмів породонавантажувальних машин монтаж дистанційного керування прокладання високовольтного кабелю. Монтаж демонтаж систем енергопостачання гідравліки засобів телемеханіки приладів автоматичного регулювання металевих конструкцій під час армування шахтового стовбура розподільних пристроїв трубопроводів та запірної арматури діаметром більше 500 мм. Розмічання місць прокладання трубопроводів. Центрування валів за напівмуфтами. Монтаж складних вентиляційних установок та металевих конструкцій з вивірянням налагоджуванням прийманням для монтажу. Шабрування поверхонь. Монтаж масловіддільників грязеуловлювачів. Балансування центрування та налагоджування устаткування та механізмів. Монтаж та заряджання акумуляторних батарей. Виконання замірів та складання ескізів електропроводки та вентиляції для виготовлення. Контроль змонтованого устаткування та мереж. Підготовка кабелів до включення. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення правила монтажу та демонтажу способи налагоджування електричні схеми особливо складного гірничопрохідницького устаткування; способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів; конструкції розподільних щитів пультів щитів керування та захисту; методи перевіряння та регулювання електроустаткування та систем. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування та випробовування механічної та електричної частин механізованих прохідницьких комплексів та іншого особливо складного гірничопрохідницького устаткування. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування автоматичних систем електронної та радіорелейної апаратури датчиків асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу гірничопрохідницького устаткування. Монтаж та демонтаж трубопроводів та арматури гідравлічної мережі високого тиску. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт на кабелях розрахованих на напругу більше 10 кВ. Монтаж ревізія та сушіння силового електроустаткування масою більше 100 кг. Монтаж ревізія центрування та перевіряння електричних схем підключення електричних машин та агрегатів масою більше 500 кг для всіх видів з'єднань. Пробний пуск та випробування механізмів прохідницького комплексу щитів тюбінго- та блокоукладачів електроприводів вентиляторів і дистанційного пристрою. Викреслювання чорнових та замірних ескізів з натури та за будівельними кресленнями з деталізацією та складанням специфікації. Монтаж та налагоджування сервомоторів. Ремонт струмопровода ротора та фазових перемичок статора. Монтаж механізмів та вентиляційних установок. Монтаж приладів фізико-хімічного аналізу та систем відбору проби. Монтаж елементів логіки всіх типів АСУ-ТП. Виробництво аеродинамічних випробувань повітроводних систем. Підготовка приладів та автоматів до включення. Випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Перевірка схем з'єднання трансформаторів. 4. ІЗОЛЮВАЛЬНИК будівництво метрополітенів 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з гідроізоляції шахтних стволів тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення штолень камер і сполучень. ПОВИНЕН ЗНАТИ: номенклатуру види та властивості гідроізоляційних матеріалів; правила підготовки швів і отворів для обробляння чеканенням; правила транспортування складування та зберігання гідроізоляційних матеріалів; правила та способи приготування цементних розчинів і мастик; принцип дії та правила догляду за піскоструминним апаратом; правила улаштовування захисної стяжки стінки гідроізоляції; способи визначання готовності мастик до роботи під час варіння та підігрівання; будову та правила експлуатації бітумоварильних котлів насосів розчинонагнітальних установок і цемент-пушки що обслуговуються; загальні знання про будову електродвигунів та контрольно-вимірювальних приладів що застосовуються; способи монтажу розчиноводів; вимоги до торкретування поверхонь; прийоми зрізання нерівностей нанесеного шару торкрету. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції або термоізоляції 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Очищання та просушування поверхонь швів що ізолюються і отворів оброблень. Продування швів і поверхонь що торкретуються стислим повітрям. Поливання швів водою до та після чеканення. Фарбування антикорозійним лаком деталей водозахисного зонта та цементним молоком поверхні тюбінгового оброблення. Заряджання піскоструминного апарата піском переміщання апарата та нагляд за його роботою. Дозування та готування сумішей для нагнітання. Підігрівання бітумних мастик і розливання у прилади транспортування. Улаштовування захисної стінки гідроізоляції та захисної стяжки під ізоляцію та по ізоляції. Покривання поверхонь простої конфігурації бітумною мастикою. Надсікання бетонних поверхонь та зрубування бугрів і напливів. Контрольне нагнітання розчинів та інших матеріалів за облицювання участь у торкретуванні бетонної й армованої поверхонь. Керування роботою розчинонагнітальних установок їх огляд закріплювання та змазування. Регулювання заданого тиску під час нагнітання розчину. Участь у випробуваннях водонепроникності тунельних облицювань і металоізоляції. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з гідроізоляції шахтних стволів тунелів станцій метрополітену і підземних споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: типи тунельних облицювань і споруд; способи виконання карбувальних робіт; особливості чеканення швів чавунного та залізобетонного облицювання; способи закладання отворів для нагнітання; правила замінювання закріплень облицювань підземних споруд; основні конструкції гідроізоляційних покриттів; будову механізованого інструменту для карбувальних робіт пневматичних зболчувачів газових пальників піскоструминного апарата; способи нанесення бітумної мастики та наклеювання рулонних матеріалів на поверхні що ізолюються; вимоги до якості ізоляційних матеріалів і покриття; способи ліквідування пробок; план розташування свердловин і черговість нагнітання; способи визначання питомого водовбирання для виявлення початкової концентрації цементного розчину; правила та способи визначання граничного тиску ступеня прогрівання свердловин і промивання трубопроводів; способи та прийоми нанесення торкрету на армовані та неармовані поверхні. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником будівництво метрополітенів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Чеканення швів розширним цементом і освинцьованим шнуром. Замінювання пробок і болтів з контрольною підтяжкою гайок. Очищання швів і поверхонь облицювань піскоструминним апаратом. Ізолювання лотків стін і склепіння тунелів і спеціальних споруд рулонними матеріалами. Закріплювання деталей водозахисного зонта до тунельного облицювання. Установлювання водостічного жолоба. Улаштовування гідроізоляції з механізованим нанесенням гарячої бітумної мастики що армується склосітчастою тканиною. Торкретування бетонної й армованої поверхонь. Нагнітання води для визначення питомого водовбирання нагнітання розчинів спеціальних сумішей і гарячого бітуму через свердловини. Установлювання граничного тиску до закінчення нагнітання. Прогрівання свердловин. Промивання трубопроводів спеціальними сумішами. Ліквідування пробок. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з гідроізоляції шахтних стволів тунелів станцій метрополітенів і підземних споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: прийоми виконання складних гідроізоляційних робіт в умовах з'єднування перемінних перерізів; порядок і способи чеканення нестандартних швів і швів у складних конструкціях облицювань підземних споруд; способи розрубування раковин і тріщин; правила ремонту чеканки швів і закладання тріщин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником будівництво метрополітенів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Чеканення швів тюбінгів віяльної та прорізної частини тунелів і нестандартних швів. Ліквідування течей в облицюваннях підземних споруд. Виконання ізоляційних робіт у місцях сполучення металевого та бетонного облицювань тунелів з вестибюлями та камерами у прорізах виробках зі змінним перерізом або з кількістю переломлень більше чотирьох. Ізолювання осадових і температурних швів з наклеюванням рулонних матеріалів і улаштовуванням компенсаторів. Ремонт чеканення. Відкривання й очищання старих швів ізоляції в облицюваннях споруд монтаж водозахисного зонта. Нанесення епоксидно-фуранового покриття на бетонну поверхню механізованим способом. 5. КРІПИЛЬНИК 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує заміну окремих рам елементів різних видів кріплень. Установлює проміжні рами стояки лежні. Здійснює укладання та знімання розстрілів і тирант укріплювання канав траншей та котлованів. Виконує улаштування та ремонт вентиляційних дверей вікон дерев'яних щитів труб заслонів риштувань. Обшиває вентиляційні стовбури шахт. Розбирає прості конструкції риштувань настилів трапів захисних засобів опалубку нескладних конструкцій кріпильних рам у штольнях. Очищає опалубку від бетону та розчину. Улаштовує риштування крім підвісного захисні засоби. Заготовляє елементи нескладних риштувань що підтримують опалубку без нарощування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: умови виконання кріпильних ремонтних та інших робіт у гірничих виробках; основні види дерев'яного металевого залізобетонного призабійного та спеціального кріплення; правила та раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів рам кріплення риштувань та опалубки; застосування інструментів; різновиди властивості призначення термін використання лісу що застосовується цегли каменю бетону та інших матеріалів; характеристику призначення та розташування гірничих виробок; конструкції та призначення вентиляційних та інших перемичок сходових частин помостів трапів люків затулок; призначення та порядок використання маркшейдерських позначок для перевірки напрямку гірничих виробок; теслярські роботи встановлену сигналізацію; способи улаштування риштувань та опалубки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заміна окремих рам елементів усіх видів кріплень. Улаштування проміжних рам стояків лежнів. Навішування дверей улаштування дерев'яних риштувань установлювання стелажів. Установлювання дерев'яних драбин. Розбирання простих конструкцій риштувань настилів опалубки нескладних конструкцій. Виготовляння та ремонт щитів опалубки прямолінійних елементів усіх видів. Розбирання опалубки перекриття балок і колон підземних споруд. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує елементи кріплень та установлює проміжні рами замінює окремі рами та елементи кріплень усіх видів. Здійснює заміну окремих вінців та ремонт дерев'яного армування: розстрілів вандрутів провідників у стовбурах і шурфах. Розбирає та кріпить місця завалів. Влаштовує підвісні риштування. Розбирає лекала кружала опалубку арок куполів і склепінь. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види і способи технічно правильного і безпечного спорудження та ремонту кріплень; види та призначення різних замкових з'єднань елементів дерев'яних кріплень; паспорти кріплень гірничих виробок. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кріпильником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заміна проміжних рам та інших елементів кріплень різних гірничих виробок. Улаштування опалубки колон балок перекриття стін фундаментів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кріплення та ремонт стовбурів шахт вертикальних виробок з кутом нахилу більше 45° сполучення стовбурів з приствольними виробками рудничих дворів різними видами кріплень. Здійснює армування обслуговування та ремонт армування. Оглядає стовбури. Установлює кружала та опалубку залізобетонної оболонки тунеля склепінь та куполів. Здійснює монтаж та демонтаж запобіжних помостів під час ремонту кріплень у стовбурах та інших вертикальних виробках. Обслуговує ремонтує провідники у стовбурах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи проходки стовбурів види кріплень та армування стовбурів; правила сполучання стовбурів з приствольними виробками; способи розмічання та виготовлення складних дерев'яних кріпильних конструкцій та складних з'єднань і врубок; конструкції опалубки всіх видів і порядок їх улаштування; способи та правила армування шахтних стовбурів дерев'яними конструкціями. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кріпильником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Складний ремонт та кріплення гірничих шахтних стовбурів та інших виробок. Установлення кружал і опалубки залізобетонних конструкцій усіх видів. Установлювання і ремонт кріплень у нестійких гірничих породах пливунах сипучих пісках карстах. 6. МАШИНІСТ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує навантажувальною машиною продуктивністю до 60 м3/год. поза зоною вибою. Зрошує кайлує навантажує гірничу масу на транспортер або до вагонеток. Очищує колії шламовідстійники на навантажувальних вузлах у тупиках. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами. Очищує машину від налиплої грязі. Переміщує машину на нове місце. Виявляє та усуває невеликі несправності у роботі навантажувальної машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машини порядок навантажування та заміни вагонів; правила користування пристроєм для роз'їзду вагонів; способи усунення несправностей у роботі механізмів; основні поняття з електротехніки; призначення та розташування гірничих виробок правила пересування ними; фізичні властивості гірничих порід; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила сигналізації; вимоги встановлені до подавання стисненого повітря; схему вентиляції; схему повітропровідних та електропровідних мереж; електрослюсарну справу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом аналогічної за складністю машини 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Огляд машини усунення невеликих несправностей. Підганяння та наступне відганяння машини від вибою. Навантажування породи до вагонеток з навантажуванням ковшу та розвантажуванням його на приймальний лоток машини або вагонетки. Подавання навантажених вагонеток до стрілки з поверненням машини до вибою. Очищання машини від прилиплої породи. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує навантажувальною машиною продуктивністю понад 60 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом навантажувальної машини 4 розряду не менше 1 року. 7. МАШИНІСТ ПІДІЙМАЛЬНО-ПЕРЕСУВНИХ РИШТУВАНЬ 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує підіймально-пересувними риштуваннями під час будівництва тунелів підземних споруд спеціального призначення штолень камер. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову підіймально-пересувних риштувань; правила та порядок переміщання риштувань під час розмічання та заряджання шпурів обкладання профілю виробки установлювання різних видів кріплення опалубки й арматури; правила та способи ремонтування підіймально-пересувних риштувань. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом підіймача або близької за складністю машини 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування підіймально-пересувними риштуваннями змонтованими на базі монтажного гідравлічного підйомника. Навантажування переміщання та підіймання до місць установлення елементів кріплення кружал опалубки арматури та лісоматеріалів. Профілактичне ремонтування підіймально-пересувних риштувань. 8. МАШИНІСТ ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує тунельним укладальником і прохідницьким немеханізованим комплексом /щитом/ під час проходки гірничих виробок діаметром до 3 м. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування й електропускової апаратури що обслуговує; типи прохідницьких комплексів і укладальників; призначення та принцип роботи електромеханічного і гідравлічного устаткування способи визначення напрямку руху і положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю; класифікацію й основні властивості гірських порід; способи виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування що обслуговує. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини аналогічної за складністю 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вивіряння положення комплексу. Пересування немеханізованого комплексу й укладальника виправлення положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю. Усування повороту комплексу навколо своєї осі. Виконання профілактичного ремонту. Виявлення й усування несправностей у роботі механізмів немеханізованого комплексу й укладальника. Усування течі гідравліки. Регулювання робочого тиску маслостанцій. Ведення технічної документації. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує прохідницьким немеханізованим комплексом /щитом/ під час проходки гірничих виробок діаметром більше 3 м. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову немеханізованих прохідницьких комплексів усіх типів їх електромеханічне та гідравлічне устаткування; способи визначення напрямку руху і положення комплексу за планом профілем та віссю тунелю; види тунельних обробок способи та послідовність їх установки; правила пересування прохідницького комплексу; схему електроживлення. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом прохідницького комплексу 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вивіряння положення комплексу. Усування повороту комплексу навколо своєї осі. Здійснення профілактичного ремонту. Виявляння й усування несправності в роботі механізмів комплексу. Участь у різному ремонті немеханізованого прохідницького комплексу. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує прохідницьким механізованим комплексом /щитом/. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і типи механізованих прохідницьких комплексів; будову електромеханічного та гідравлічного обладнання; способи вивіряння і виправлення положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю; правила визначення ступеня спрацювання різців фрез порядок їх заміни правила керування і пересування прохідницького механізованого комплексу; способи виявлення й усунення несправностей у його роботі. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом прохідницького комплексу 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вивіряння положення комплексу. Пересування комплексу. Вивіряння положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю. Здійснення пуску і зупинки агрегату різального механізму. Заміна спрацьованих різців фрез. Виконання профілактичного ремонту. Виявлення й усування несправності в роботі механізованого прохідницького комплексу. Усування течі гідравліки. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованими прохідницькими комплексами вітчизняного та іноземного виробництва типу "WIRTH" під час проходки гірничих виробок діаметром 5 6 м і більше на будівництві метрополітену. Забезпечує безпечні умови руху прохідницького комплексу та безпеку робітників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики комплексу яким керує; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх відповідності технологічним картам; принцип виникнення способи виявлення та усунення несправностей; електрослюсарну справу для виконання планового запобіжного ремонту та технічного обслуговування вузлів і механізмів комплексу; будову електромеханічного та гідравлічного обладнання; правила визначення рівня спрацьованості деталей порядок їх заміни; правила пересування механізованого комплексу експлуатації екскаваторного та фрезерного робочих органів; правила контролю тиску у зоні роботи роторного екскаватора; правила вивіряння та виправлення положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю усування повороту комплексу навколо своєї осі; правила роботи у похилих виробках під кутом до 35°; основи здійснення операцій із використанням програмного забезпечення та дистанційного керування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом прохідницького комплексу 6 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вивіряння положення комплексу. Пересування комплексу. Вивіряння положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю. Здійснення пуску і зупинки агрегату різального механізму. Заміна спрацьованих різців фрез. Виконання профілактичного ремонту. Виявлення й усування несправностей у роботі механізованого прохідницького комплексу. Усування течі гідравліки. 8 -й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує механізованими прохідницькими комплексами вітчизняного та іноземного виробництва типу "WIRTH" з програмним забезпеченням та можливістю дистанційного керування під час проходки гірничих виробок діаметром 5 6 м і більше на будівництві метрополітену в особливо складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики прохідницького комплексу з програмним забезпеченням та дистанційним керуванням; способи та правила виконання складних прохідницьких робіт що потребують великої точності в особливо важких інженерно-геологічних і гідрологічних умовах пливуни сипучі породи водоносні ґрунти тощо в умовах небезпеки просідання поверхні й пошкодження транспортних та інженерних комунікацій; правила і методи здійснення точного контролю за роботою комплексу; правила і методи роботи під час проходки похилих виробок під кутом більше 35°; способи вивіряння і виправлення положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю усування повороту комплексу навколо своєї осі; способи визначення руху ковша куту його нахилу; правила здійснення ремонту механічної та електричної частин устаткування; правила роботи з кресленнями тунельної проходки за планом профілем і віссю; правила ведення технічної документації; основи програмного дистанційного керування та роботи з комп'ютером. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом прохідницького комплексу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вивіряння положення комплексу. Пересування комплексу. Вивіряння положення комплексу за планом профілем і віссю тунелю. Здійснення пуску і зупинки агрегату різального механізму. Заміна спрацьованих різців фрез. Виконання профілактичного ремонту. Виявлення й усування несправності в роботі механізованого прохідницького комплексу. Усування течі гідравліки. В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 9. МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ ГРУНТІВ 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів що обладнані компресорами загальною продуктивністю до 2 1 млн. Дж/год. 500 тис. ккал/год. відповідною апаратурою розсільною мережею та заморожувальними колонками. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову холодильної установки устаткування апаратів і заморожувальних колонок що обслуговуються; технологію та способи регулювання процесу заморожування грунту правила заповнення системи охолодження; ознаки несправностей у роботі установки та способи їх усування; геологічну характеристику грунтів що заморожуються; порядок монтажу установок; схему розташування заморожувальних колонок і розсільних мереж; основи термодинаміки електротехніки; слюсарну справу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обслуговування холодильних установок для заморожування грунтів. Пуск та зупинка агрегатів забезпечення їх безперебійної роботи. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних пристроїв. Регулювання температурного режиму роботи установки залежно від стану грунту що заморожується. Виявляння запобігання та усування несправностей у роботі установки. Участь у всіх видах ремонтних робіт. 2-й розряд - у разі обслуговування холодильної установки що обладнана компресорами загальною продуктивністю до 2 1 млн. Дж/год. 500 тис. ккал/год. під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 3-й розряд - у разі обслуговування холодильної установки що обладнана компресорами загальною продуктивністю більше 2 1 млн. Дж/год. 500 тис. ккал/год. під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 2 розряду не менше 1 року. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів що обладнані компресорами загальною продуктивністю від 2 1 до 13 млн. Дж/год. від 500 до 3000 тис. ккал/год. . ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову різних систем холодильних установок; прийоми виконання складних слюсарно-монтажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Пуск та зупинка холодильних установок забезпечення їх безперебійної роботи. Ремонт устаткування. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів що обладнані компресорами загальною продуктивністю більше 13 млн. Дж/год. 3000 тис. ккал/год. . ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості холодильних установок різних систем. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання всіх видів слюсарно-монтажних робіт під час монтажу та демонтажу холодильних установок різних систем. 10. МОНТАЖНИК ГІРНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з монтажу та демонтажу шахтних металевих конструкцій гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні й у тунелях що споруджуються відкритим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: загальні поняття про будову устаткування та механізмів що монтуються; способи виконання простих монтажних і слюсарних робіт; правила користування механізованим і ручним інструментом; найпростіші прийоми вивіряння конструкцій і устаткування що монтуються; сортамент матеріалів що застосовуються; призначення устаткування та пристроїв що монтуються. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником шахтного устаткування на поверхні 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання сходів огороджувальних решіток і сітчастих захисних засобів. Демонтаж посадочних кулачків клітей лебідок і металоконструкцій. Виконання простих слюсарних робіт: свердління отворів складання нарізних і фланцевих сполучень нарізування різьби вручну грубе обпилювання деталей. Виправляння та фарбування металоконструкцій. Очищання та змащування деталей. Монтаж мереж заземлення. Заряджання та установлювання освітлювачів. Демонтаж освітлювальної апаратури нарізування кабелю написання знаків за трафаретом. Виготовляння та установлювання номерних табличок. Виконання монтажних робіт під керівництвом монтажника вищої кваліфікації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи середньої складності з монтажу та демонтажу шахтних металевих конструкцій гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні й у тунелях що споруджуються відкритим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування та механізмів середньої складності що монтуються; способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності; прийоми вивіряння змонтованого устаткування; способи електроприхватки та газорізання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і демонтаж бункерних затворів рам кругових перекидачів розчиномішалок перегородок і бокових розкосів прохідницьких комплексів монтажних площадок кранів приводних і натяжних станцій стрічкових живильників каркасів розподільних щитів пультів керування та табло. Монтаж лебідок вантажопідйомністю до 5 т посадочних кулачків клітей і металоконструкцій. Виконання слюсарних робіт середньої складності: розмічання та шліфування деталей притирання ущільнюючих поверхонь. Електроприхватка та газове різання під час монтажу конструкцій. Установлювання реперів труб і колонок. Натягування осьових струн. Приєднування проводів. Обробляння кінців кабелю. Приварювання наконечників до жил кабелю та проводів. Монтаж вузлів середньої складності тягових підстанцій. Роз'єднування трубопроводів. Зливання масла з гідравлічної системи щита. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з монтажу та демонтажу металевих шахтних конструкцій гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні й у тунелях що споруджуються відкритим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: порядок розмічання установлювання та перенесення монтажних осей; правила приймання фундаментів і місць установлювання устаткування для монтажу; способи балансування центрування вивіряння та регулювання устаткування та механізмів що монтуються; будову та принцип дії систем змазування; принцип дії низьковольтних і високовольтних приладів і апаратів; вимоги та допуски під час монтажу машин і механізмів; недоліки монтажу на фундаменті невідповідність отворів і фундаментних болтів вібрація неспіввісність тощо та способи їх усунення ; правила здавання в експлуатацію устаткування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і демонтаж складних конструкцій і вузлів естакад прохідницьких комплексів шахтних кранів гальмівних пристроїв гасителів швидкості механічних штовхачів поперечних візків бункерів лебідок вантажопідйомністю більше 5 т клітей шахтних підіймальних машин копрів висотою до 15 м. Випробовування та налагоджування змонтованого устаткування. Закріплювання котлованів металевими розпірками поясами з двотаврових балок. Монтаж складних вузлів тягових підстанцій. Установлювання високовольтного електроустаткування приладів і апаратів вимірювання керування та захисту. Виконання складних слюсарних робіт. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу та демонтажу металевих конструкцій гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні й у тунелях що споруджуються відкритим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо складного устаткування; будову та призначення устаткування що монтується; прийоми регулювання та налагоджування устаткування; правила випробовування агрегатів і машин при введенні їх в експлуатацію. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж і демонтаж парашутних пристроїв шахтних підіймальних машин гідро- та електроустаткування прохідницьких комплексів шахтних кранів копрів висотою більше 15 м. Вивіряння та випробовування клітьового підйома та шахтних підіймальних машин. Виконання особливо складних і точних слюсарних робіт. Шабрування поверхонь точне слюсарне підганяння деталей. Установлювання та вивіряння електродвигунів компенсаторів висоти. Механічне регулювання електроустаткування. Складання дефектної відомості про результати випробовування машин механізмів і устаткування. Гідравлічне та пневматичне випробовування змонтованого устаткування. Складання трубопроводів і арматури гідравлічної мережі високого тиску. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складці роботи з монтажу демонтажу ремонту складного гірничого устаткування й складних електромеханічних пристроїв на шахтній поверхні у тунелях що споруджуються відкритим способом у похилих виробках з кутом нахилу до 35° у складних інженерно-геологічних умовах. Здійснює точний контроль монтажу складних металевих конструкцій. Виконує вивіряння та випробовування складного гірничого устаткування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу демонтажу ремонту складного гірничого устаткування; будову та призначення устаткування що монтується; методи регулювання вивіряння та випробовування складного гірничого устаткування машин агрегатів під час введення їх в експлуатацію; способи здійснення електротехнічних електрослюсарних такелажних електрогазо-зварювальних робіт у складних інженерно-геологічних умовах; правила збирання устаткування з їх складових частин; складання усіх видів з'єднань з деталей складальних одиниць та частин устаткування; центрування та балансування складальних одиниць; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж ремонт складного гірничого устаткування шахтових підіймальних машин електродвигунів електроустаткування трубопроводів і арматури гідравлічної мережі високого тиску. Вивіряння випробовування здавання в експлуатацію клітьового підіймача вузлів прохідницьких комплексів шахтових підіймальних машин електродвигунів. Виконання особливо складних супутніх робіт: електротехнічних електрослюсарних такелажних електрогазозварювальних. Здійснення точного контролю за якістю монтажу та дотриманням технології ведення робіт. Складання ескізів креслень та ведення технічної документації. Механічне регулювання електроустаткування. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи що потребують підвищеної точності з монтажу демонтажу вивіряння випробовування і здавання в експлуатацію гірничого устаткування й електромеханічних пристроїв іноземного та вітчизняного виробництва дорогих за вартістю в складних інженерно-геологічних умовах. Здійснює точний контроль за ходом монтажних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу демонтажу планового запобіжного і капітального ремонтів особливо складного гірничого устаткування й особливо складних електромеханічних пристроїв іноземного виробництва; будову призначення електросхеми особливо складного гірничого устаткування; правила вивіряння випробовування і здавання в експлуатацію устаткування; методи здійснення точного контролю за якістю монтажних робіт; правила ведення електрослюсарних електромонтажних механічних електрогазозварювальних і такелажних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником гірничого устаткування 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Здійснення повного комплексу особливо складних робіт що потребують підвищеної точності та з монтажу демонтажу планового запобіжного ремонту гірничого та допоміжного устаткування. Монтаж механічної частини щита та універсального укладача транспортного мосту гідравлічної та електричної частин прохідницького комплексу. Монтаж демонтаж ремонт складних електромеханічних пристроїв іноземного та вітчизняного виробництва. Здійснення точного контролю за якістю робіт та дотриманням технології. Установка вивіряння ремонт електродвигунів. Регулювання здавання в експлуатацію електроустаткування. Складання та випробовування трубопроводів і арматури гідравлічної мережі високого тиску. Вивіряння випробовування та ремонт клітьового підйому шахтових підіймальних машин електродвигунів компенсаторів висоти прохідницьких комплексів підіймальних кранів. Здійснення складних електромонтажних монтажних електротехнічних електрослюсарних електрогазозварювальних такелажних робіт що потребують підвищеної точності. Складання креслень та технічної документації. Монтаж і ремонт складного високовольтного устаткування приладів та апаратів керування автоматизації та захисту контрольно-вимірювального обладнання. В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 11. ПРОХІДНИК НА ПОВЕРХНЕВИХ РОБОТАХ 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час будівництва відкритим способом тунелів станцій метрополітенів і споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості гірських порід; способи проходки та закріплювання канав траншей колодязів котлованів копуш; будову та принцип роботи пристроїв і механізмів що застосовуються; прийоми роботи з ними; будову шлюзів перемичок колодязів; вимоги до пристроїв на канавах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання проходка канав траншей колодязів котлованів і копуш без кріплення. Розчищання місць для проходки. Прибирання гірської маси. Перевіряння правильності напрямку та перерізу виробки. Чищення дренажних канав і приймальних колодязів. Перевіряння стану та ремонтування канав колодязів траншей котлованів. Улаштування перемичок шлюзів. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості прохідницькі роботи під час будівництва відкритим способом тунелів станцій метрополітенів і споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: види прохідницького та колійного інструменту та гірничого кріплення; прийоми роботи з ручним і механізованим інструментом; правила укладання відкотних колій; способи проходки та закріплювання траншей котлованів і колодязів; способи стропування рейок пакетів шпал і брусів; правила регулювання конструкцій верхньої споруди колії крім швидкісних ділянок і ділянок на залізобетонній основі; будову пристроїв і механізмів що застосовуються. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи прохідником на поверхневих роботах 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння та навантажування грунту вручну. Розбирання нескладного кріплення у стійких грунтах. Розвантажування грунту з бункерів. Укладання плит. Засипання грунту за стіни тунелю та на перекриття тунелю. Зачищання стиків збірних конструкцій кріплення. Конопачення та заливання швів збірних конструкцій. Улаштовування тимчасових доріг підкранових колій. Обслуговування насосів у вибої. Укладання бетонної суміші у жорстку основу та лотік тунелю. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях. Під час улаштовування постійних колій метрополітену: розкладання дерев'яних і залізобетонних шпал брусів і металевих частин стрілкових переводів за допомогою кранів; свердління отворів у рельсах і шпалах; виконання одиночних замін елементів рейкошпальної решітки; демонтаж кріпильного вузла контактної рейки; вимірювання та регулювання рейкової колії; закріплювання болтів; добивання костилів. Забутовування насухо котлованів і траншей. Обрубування або зрізування монтажних петель. Проходка траншей канав котлованів колодязів копуш з кріпленням. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прохідницькі роботи середньої складності під час будівництва відкритим способом тунелів станцій метрополітенів і споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила та способи розробляння породи механізованим інструментом; установлювання простих тимчасових кріплень; будову електричних свердел відбійних молотків; марки та властивості бетонної суміші; порядок виконання ремонтних робіт із закріплювання виробок способи монтажу та виконання облицювання; способи укладання труб діаметром до 800 мм; правила армування та бетонування конструкцій підземних споруд виконання робіт з монтажу демонтажу та регулювання конструкцій верхньої споруди колії із застосуванням електричного пневматичного інструменту та механізмів; правила виконання робіт на рельсовому ланцюзі автоблокування; правила стропування і розстропування залізобетонних конструкцій масою до 8 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником на поверхневих роботах 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розробляння грунту відбійними молотками. Вибирання профілю виробки. Розробляння підірваного грунту. Розбирання елементів багатокутного дерев'яного кріплення гірничих виробок. Ремонт кріплення шурфів котлованів і траншей. Установлювання арматури. Виконання робіт з монолітного бетонного і залізобетонного облицювання кріплення . Переставляння секцій металевої пересувної опалубки. Монтаж облицювань перегонних і станційних тунелів і наземних споруд із збірних залізобетонних конструкцій масою до 8 т. Улаштовування підпорних стінок і дренажу. Обробляння стиків. Розшивання швів. Установлювання та перекріплювання закидки між палями. Обслуговування лебідок під час монтажу облицювання тунелів. Під час улаштовування постійної колії метрополітену: прикріплювання рейок до шпал і брусів; монтаж і демонтаж ізольованого стику; вимірювання та регулювання рейкових ниток; монтаж контррейок. Укладання та ремонтування стрілкових переводів тимчасових колій. Установлювання опалубки для конструкцій прямолінійної форми. Забутовування шурфів і котлованів каменем за допомогою розчину та бетоном. Нагнітання бентонітового розчину в траншею під час закріплювання котлована методом "стіна у грунті". Укладання труб діаметром до 800 мм. Виконання стропувальних робіт. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні прохідницькі роботи під час будівництва відкритим способом тунелів станцій метрополітену і споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову гірничопрохідницьких машин і машин для бетонування та монтажу облицювань; правила розмічання та буріння шпурів; правила ведення підривних робіт вимоги до якості кріпильних матеріалів заточування та заправляння бурів коронок їх форми та розміри; правила та прийоми збирання складної арматури й установлювання опалубки складних конструкцій; способи укладання труб з великим діаметром; правила виконання монтажу безстикової колії та стрілкових переводів; правила стропування та розстропування конструкцій масою більше 8 т; правила закріплювання котлованів анкерами. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником на поверхневих роботах 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання шпурів за затвердженим паспортом. Буріння шпурів перфораторами масою до 35 кг разом з пневмопідтримкою . Перевіряння готовності вибою до виконання підривних робіт. Закріплювання котлованів траншей і шурфів шпунтовим обгородженням анкерами та методом "стіна у грунті". Монтаж облицювань перегінних і станційних тунелів та наземних споруд із збірних бетонних залізобетонних конструкцій масою від 8 до 15 т. Бетонування замків кріплень стін і сполучень виробок з різним перерізом. Переміщання й установлювання опалубки для зведення бетонного і залізобетонного кріплень та конструкцій криволінійного та багатогранного обрису. Під час улаштовування постійних колій метрополітену: укладання бетонної суміші у тонкостінні конструкції монтаж стрілкових переводів і прикріплювання їх до шпал і брусів вивіряння кронштейнів контактної рейки. Закладання стиків напірних труб з великим діаметром. Укладання труб діаметром більше 800 мм. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні прохідницькі роботи під час будівництва відкритим способом тунелів станцій метрополітену і споруд спеціального призначення у точній відповідності до заданого напрямку та перерізу. ПОВИНЕН ЗНАТИ: усі види способи методи та правила виконання гірничопрохідницьких робіт відповідно до заданого напрямку і розміру; технічні характеристики; особливості конструкцій та правила експлуатації гірничопрохідницьких машин і машин для бетонування та монтажу облицювань; правила та способи виправляння геометричної форми тунельних облицювань; способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії; способи заміряння кривих за стрілками прогину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником на поверхневих роботах 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Буріння шпурів буровими установками та перфораторами масою 35 кг та більше разом з пневмопідтримкою . Ліквідування аварійного стану вибою. Монтаж облицювань перегінних і станційних тунелів та наземних споруд із збірних бетонних і залізобетонних конструкцій масою більше 15 т. Улаштовування віялоподібного дерев'яного та багатокутного стального кріплення. Під час укладання постійних колій метрополітену виконує регулювання та вивіряння стрілкових переводів розраховування та підбирання укорочених рейок на кривих ділянках постійної колії. ПЕРЕЛІК назв професій передбачених цим розділом із зазначенням їх назв за випуском 04 ЕТКС видання 1985 року з урахуванням подальших доповнень і змін до нього N п/п Професії за цим розділом Діапазон розрядів Професії за випуском 04 ЕТКС Діапазон розрядів 1 2 3 4 5 1. Електромонтажник з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену* 2 - 6 Электромонтажник по сигнализации централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена 2 - 6 2. Електрослюсар з проходки 3 - 6 Электрослесарь на проходке 3 - 6 3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3 - 6 Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 - 6 4. Ізолювальник будівництво метрополітенів 3 - 5 Изолировщик 3 - 5 5. Кріпильник 3 - 5 Крепильщик 3 - 5 6. Машиніст навантажувальної машини 4 - 5 Машинист погрузочной машины 4 - 5 7. Машиніст підіймально-пересувних риштувань 5 Машинист подъемно-передвижных подмостей 5 8. Машиніст прохідницького комплексу 4 - 6 Машинист проходческого комплекса 5 - 6 9. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 4 - 6 Машинист холодильной установки по замораживанию грунтов 4 - 6 10. Монтажник гірничого устаткування 3 - 6 Монтажник горного оборудования 3 - 6 11. Прохідник на поверхневих роботах 2 - 6 Проходчик на поверхностных работах 2 - 6 * Назва професії передбачена випуском 3 ЕТКС. ПЕРЕЛІК назв професій передбачених випуском 04 ЕТКС видання 1985 року з урахуванням подальших доповнень і змін до нього із зазначенням їх назв за цим розділом N п/п Професії за випуском 04 ЕТКС видання 1985 року Діапазон розрядів Професії за цим розділом Діапазон розрядів 1 2 3 4 5 1. Изолировщик 3 - 5 Ізолювальник будівництво метрополітенів 3 - 5 2. Крепильщик 3 - 5 Кріпильник 3 - 5 3. Машинист погрузочной машины 4 - 5 Машиніст навантажувальної машини 4 - 5 4. Машинист подъемно-передвижных подмостей 5 Машиніст підіймально-пересувних риштувань 5 5. Машинист проходческого комплекса 4 - 6 Машиніст прохідницького комплексу 4 - 6 6. Машинист холодильной установки для замораживания грунтов 4 - 6 Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 4 - 6 7. Монтажник горного оборудования 3 - 6 Монтажник гірничого устаткування 3 - 6 8. Проходчик на поверхностных работах 2 - 6 Прохідник на поверхневих роботах 2 - 6 9. Электромонтажник по сигнализации централизации и блокировке на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена* 2 - 6 Електромонтажник з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 2 - 6 10. Электрослесарь на проходке 3 - 6 Електрослюсар з проходки 3 - 6 11. Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3 - 6 Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3 - 6 * Назва професії передбачена випуском 3 ЕТКС. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ N п/п Назва професій Діапазон розрядів Стор. 1 2 3 4 1. Електромонтажник з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 2 - 6 61 2. Електрослюсар з проходки 3 - 6 64 3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3 - 6 67 4. Ізолювальник будівництво метрополітенів 3 - 5 72 5. Кріпильник 3 - 5 74 6. Машиніст навантажувальної машини 4 - 5 76 7. Машиніст підіймально-пересувних риштувань 5 77 8. Машиніст прохідницького комплексу 4 - 6 78 9. Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 4 - 6 79 10. Монтажник гірничого устаткування 3 - 6 81 11. Прохідник на поверхневих роботах 2 - 6 83 Доповнення до розділу 3 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ Базова професія: ГІРНИК Код КП-9311 Спеціалізація ГІРНИК будівництво метрополітенів 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час навантаження та розвантаження вручну або за допомогою механізмів гірничої маси. Обслуговує вагонетки ковшові елеватори підштовхувачі верхньої дії лебідки землесоси підйомні кліті тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і правила експлуатації підштовхувачів верхньої дії лебідок затвору бункерів аварійних та інших обслуговуючих механізмів; принцип роботи ковшових елеваторів землесосів; будову всмоктувача і схему пульпопроводів; типи і призначення вагонеток та інших посудин для переміщення правила і порядок їх відкатки схему провідних колій різновиди зчіпок; способи зчіплювання вагонів і причіплювання їх до каната електровоза; призначення розчину і методи його приготування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підкочування та відкочування навантажених і порожніх вагонеток вручну та за допомогою механізмів. Керування підштовхувачами верхньої дії лебідками встановленими на робочому місці. Зчіплювання та розчіплювання вагонеток причіплювання та відчіплювання їх від канату лебідки та електровоза. Встановлення і закріплювання вагонеток у підйомній кліті. Допомога стовбуровому шахти у забезпеченні правильного і безпечного навантажування і розвантажування підйомної кліті. Навантажування та розвантажування матеріалів. Допоміжні роботи під час пересування рейок вузької колії пересувачем формування та розформування складових вагонеток та інші аналогічні роботи. Переведення стрілок. Піднімання зсунутих з рейок вузької колії вагонеток вагонів. Очищення вагонеток навантажувальних площадок машин механізмів від гірничої породи бетону цементного розчину відбійним молотком та вручну. Збирання затупленого інструмента і доставка його до майстерні. Очищення гірничих виробок підземних споруд вручну навантаження різних будівельних відходів та розсипаної породи до вагонеток. Усунення дрібних несправностей у роботі машин і механізмів що обслуговує. Приймання зберігання і видавання малоцінного інструмента. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час навантаження та розвантаження гірничої маси на механізованих естакадах. Здійснює обслуговування установлення та ремонт механізованої естакади та дозаторних установок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову механізованої естакади правила регулювання розвантаження гірничої маси на естакадах у відвал; види і розміри кріплення супутніх матеріалів що застосовуються; основні правила пов'язані з зарядженням шпурів і свердловин; конструкції деталей дерев'яних споруд властивості і гатунки різних порід дерева; дефекти лісоматеріалу і причини його псування. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Навантажування і розвантажування гірничої маси на механізованих естакадах. Керування механізмами естакади регулювання процесом навантаження і розвантаження. Бере участь під керівництвом підривника у зарядженні свердловин і шпурів з доставкою вибухових речовин до місця проведення вибухових робіт. Буріння шпурів і підбурків вручну. Виконання додаткових робіт під час буріння стовбурів шахт і шурфів повного перерізу. Підбирання та заготовляння елементів кріплення та опалубки. Виготовлення і ремонт кріплення для обшивання вентиляційних стовбурів шахт трапів люків драбин полків та інших улаштувань ходових відділень гірничих виробок. Установлення та ремонт естакад дозаторних установок. Виконання теслярських робіт під час здійснення гірничих робіт. Базова професія: ГІРНИК НА МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБОТАХ Код КП-7111.2 Спеціалізація ГІРНИК НА МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБОТАХ будівництво метрополітенів 1-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи під керівництвом маркшейдера під час виконання зйомок нівелювання вимірювань замірів у ході проведення гірничих виробок будівництва шахтних споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: найменування призначення та правила користування геодезичними та маркшейдерськими інструментами вимірювальними приладами та правила догляду за ними; маркшейдерські та геодезичні знаки та правила їх установлювання; основні поняття про рельєф місцевості розташування та призначення гірничих виробок; найпростіші маркшейдерські плани; систему сигналізації; порядок зберігання видавання та приймання інструментів і приладів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Бере участь у вимірюванні ліній рулетками та промірюванні відстаней. Ведення записів установлення рейок віх штативів та висків. Освітлення ліній висків та поділок позначок нівелірної рейки оформлення результатів вимірювань у нівелірних кутомірних та інших журналах. Очищення протирання перенесення установлення упаковування та розпаковування геодезичних та маркшейдерських інструментів та приладів. 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує під час проведення гірничих виробок будівництва шахтних споруд спеціального призначення прості роботи щодо зйомок нівелювання вимірювання замірів тощо. Встановлює маркшейдерські та геодезичні прилади на робочому місці у робочому стані положенні . Установлює маркшейдерські та геодезичні знаки та репери. Закладає тимчасові та постійні пункти маркшейдерського обґрунтування. Бере участь у детальній маркшейдерській зйомці гірничих виробок. Оформлює документацію та замальовує гірничі виробки що споруджуються бере участь в обробці матеріалів. Обчислює висотні позначки перевищення точок та горизонтальних відстаней до точок зйомки. Бере участь у накладенні результатів зйомки на маркшейдерський план. Переносить позначки на місцевість із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання. Обчислює або вимірює площу ділянки планіметром. Виконує роботи із засікання з точок зйомки та тахеометричної зйомки. Спостерігає за тріщинами та вимірює їх у гірничих виробках. Виконує підготовчі роботи під час фотозйомочних і фотолабораторних робіт. Бере участь у замірюваннях виїмкових потужностей очисного простору в проміжному замірюванні посування гірничих виробок і обсягів їх ремонту у замірюваннях зазорів у гірничих виробках. Розмічає пікети у другорядних гірничих виробках. Доглядає за геодезичними і маркшейдерськими приладами та інструментами. Встановлює та центрує візирні цілі із застосуванням оптичних висків. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення теодоліта нівеліра гірничого компаса спеціальних геодезичних і маркшейдерських приладів та устаткування; порядок і способи установлення геодезичних та маркшейдерських приладів знаків і реперів; основні методи та порядок виконання маркшейдерської зйомки та нівелювання; основи проведення гірничих робіт; основні поняття про посування зрушення гірничих порід; методи обробки матеріалів маркшейдерської зйомки; найпростіші маркшейдерські плани; правила перенесення позначок на місцевість; способи центрування візирних цілей із застосуванням висків; правила виконання і методи фотолабораторних робіт; правила поводження з переносними низьковольтними джерелами електроенергії. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 1 розряду не менше 0 5 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлення геодезично-маркшейдерських інструментів та приладів на робочому місці у робочомуж стані. Вимірювання відстаней рулетками. Замальовування та оформлення документації на гірничі виробки. Перенесення позначок із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання тощо. ГІРНИК НА МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБОТАХ будівництво метрополітенів 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час маркшейдерських геодезичних зйомок та вимірювань нівелювання площин у ході спорудження гірничих виробок будівництва метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Встановлює маркшейдерські та геодезичні прилади на робочому місці у робочий стан на маркшейдерські та геодезичні знаки репери. Закладає тимчасові та постійні пункти маркшейдерського обґрунтування. Бере участь у детальному маркшейдерському зніманні гірничих виробок. Переносить позначки на місцевість із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання. Виконує вимірювання та обчислювання площ ділянок. Виконує роботи із тахометричного знімання. Здійснює періодичний контроль за станом тріщин в опорядженні гірничих виробок та виконує вимірювання їх параметрів. Бере участь у вимірюваннях споруджених гірничих виробок. Розмічає пікети у гірничих виробках. Встановлює та центрує візирні цілі із застосуванням оптичних висків. Бере участь у камеральному оброблянні даних знімання та вимірювань. Виконує обчислення висотних позначок перевищень точок та горизонтальних відстаней до точок знімання. Бере участь у накладанні результатів знімання на маркшейдерський план. Здійснює контроль за експлуатацією геодезичних маркшейдерських приладів та інструменту згідно з технічними вимогами та їх зберіганням у належних умовах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення та правила роботи з електронним тахометром теодолітом нівеліром вимірювальними геодезичними та маркшейдерськими приладами устаткуванням правила їх зберігання згідно з технічними вимогами; порядок правила та способи встановлення геодезичних маркшейдерських приладів знаків і реперів; основні способи та порядок виконання маркшейдерського геодезичного знімання вимірювань та нівелювання; відомості про рельєф місцевості; розташування та призначення гірничих виробок; відомості про маркшейдерські плани; систему сигналізації; основи проведення гірничих робіт; основні відомості про зсув зрушення гірничих порід; методи оброблення матеріалів маркшейдерського знімання; правила перенесення та закріплення позначок на місцевості; способи центрування візирних цілей із застосуванням оптичних та нитяних висків; правила безпечної експлуатації переносних низьковольтних джерел електропостачання; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт у підземних умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за суміжною професією 2 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання рейок віх висків марок відбивачів геодезичного та маркшейдерського інструменту приладів закладання маркшейдерських геодезичних знаків реперів. Установлювання та центрування візирних цілей із застосуванням оптичних та нитяних висків. Освітлювання ліній висків та позначок нівелірної рейки. Вимірювання відстаней рулетками. Очищання протирання транспортування встановлювання упаковування та розпаковування геодезичного маркшейдерського інструменту та приладів. Перенесення на місцевість позначок із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання. Вимірювання та обчислювання площі ділянки. Розмічання пікетів у гірничих виробках. Камеральне обробляння результатів вимірювання у нівелірних кутомірних та інших журналах. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Визначає габарити тунелів глибину та розміщення свердловин їх напрямки лінійні параметри зсуву зрушення гірничих порід. Здійснює оперативний контроль за проектними параметрами гірничих виробок. Бере участь у відповідальному зніманні електронними тахометрами а також із застосуванням гіроскопічних лазерних приладів та світлодалекомірів під керівництвом маркшейдера. Виконує знімання зсувних деформацій бортів котлованів кар'єрів відвалів під керівництвом маркшейдера. Виконує інструментальне розмічання в гірничих виробках. Бере участь у визначанні обсягів виконаних гірничих робіт фактичних розмірів перерізу гірничих виробок та тунелів в оформленні маркшейдерської документації графічних матеріалів – планів розрізів. Виконує розбивання пікетів у капітальних гірничих виробках. Визначає напрямки гірничих виробок та свердловин із застосуванням відповідних приладів. Бере участь в улаштовуванні опорних геодезично-маркшейдерських мереж зніманні підвищеної точності під час спорудження гірничих виробок методом зустрічних забоїв та в небезпечних зонах у перевірці профільного знімання вертикальних стовбурів. Встановлює та визначає положення колійних реперів у тунелях. Виконує вимірювання бокового вертикального випереджень та еліптичності тунельного опорядження. Встановлює у робочий стан маркшейдерські інструменти прилади рамки та марки. Визначає положення прохідницького комплексу щита на трасі. Виконує знімання тунельного опорядження в плані та профілі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні правила технологію виконання геодезичного маркшейдерського знімання та розрахунків; способи визначання обсягів гірничих робіт фактичних розмірів перерізу тунелів підземних споруд спеціального призначення; правила вимірювання бокового та вертикального випереджень еліптичності тунельного опорядження; порядок установлення та визначання положення колійних реперів у тунелях; правила знімання тунельного опорядження від винесених осей; допустимі відхилення від проектного положення елементів тунельного опорядження; способи визначення положень прохідницького комплексу щита на трасі; правила інструментального визначення напрямків; порядок ведення обліку та зберігання маркшейдерської документації; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; правила з охорони праці під час виконання робіт у підземних умовах; порядок застосування програмного електронного забезпечення геодезично-маркшейдерських робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 3 розряду – не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Знімання для визначення обсягів гірничих робіт фактичних розмірів перерізу гірничих виробок та тунелів зсувних деформацій бортів котлованів та кар'єрів відвалів тунельного опорядження за планом та профілем. Визначання напрямків гірничих виробок та свердловин із застосуванням відповідних приладів. Розбивання встановлювання колійних реперів у тунелях визначання їх положення за пікетом профілем та планом. Роботи із визначання габаритів гірничих виробок тунелів глибини та напрямків улаштовування свердловин лінійних параметрів зсуву зрушення гірничих порід. Розбивання пікетів у гірничих виробках. Вимірювання бокового вертикального випереджень та еліптичності тунельного опорядження. Вимірювання проектних параметрів гірничих виробок глибин вибирання ґрунтів та порід під час розробляння котлованів. Інструментальне розмічання гірничих виробок. Визначання положення прохідницького комплексу щита на трасі за планом та профілем. Участь у зніманні електронними тахометрами із застосуванням гіроскопічних лазерних приладів та світлодалекомірів. Участь в улаштовуванні опорних геодезично-маркшейдерських мереж перевірці профільного знімання вертикальних стовбурів. Установлювання на робочому місці та підготовка до робочого стану геодезично-маркшейдерських інструментів приладів рамок та марок. Оформляння геодезичної маркшейдерської документації графічних матеріалів – планів розрізів перерізів. Виконання розрахунків полігонометричного та нівелірного ходів із застосуванням програмного електронного забезпечення геодезично-маркшейдерських робіт. 5-й розряд - у разі виконання робіт кваліфікації вище середньої в складних гідрогеологічних і тектонічних умовах або за наявності підземних вод у вертикальних похилих підземних гірничих виробках з кутом нахилу 30° і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 4 розряду – не менше 1 року. В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 02.12.2005 № 9 Базова професія: ГІРНИК ПІДЗЕМНИЙ Код КП-7111.2 Спеціалізація ГІРНИК ПІДЗЕМНИЙ будівництво метрополітенів 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує підкочування та відкочування завантажених й порожніх вагонеток із застосуванням лебідок підштовхувачів верхньої дії та вручну. Приймає та направляє вагонетки через заїзд та плити. Зчіплює і розчіплює вагонетки та вантажні площадки переводить стрілки. Супроводжує потяги та окремі вагони. Приймає та подає звукові та видимі сигнали. Підіймає вагонетки вагони що зійшли з рейок. Допомагає стовбуровому у його роботі під час спостереження за правильним і безпечним проведенням навантажування і розвантажування підйомної кліті. Зачищає грунт листи дерев'яні настили скатів пропускає по них корисні копалини. Виконує допоміжні роботи під час скреперування гірничої маси формування та розформування ешелонів. Керує гальмівною бремсберговою установкою наглядає за її роботою станом канату роликів рейки гальмового шківу і сигнального пристрою змащує підшипники гальмового шківу. Доставляє вибухові речовини під наглядом підривника до місця виконання вибухових робіт. Керує та обслуговує гідроелеватор пускає та зупиняє його усуває дрібні несправності у його роботі. Спостерігає за надходженням пульпи до зупфу гідроелеваторів і землесосів вилучає з пульпи сторонні предмети. Очищує горловини всмоктувача. Бере участь у ремонті машин механізмів пристроїв які обслуговує. Очищає підземні споруди вручну. Викачує воду ручними насосами. Перевіряє щільність завантаження вагонеток. Доставляє буровий інструмент матеріали. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи навантажувально-розвантажувальних пристроїв лебідок підштовхувачів конвеєрів пристроїв правила роботи з ними; типи вагонеток і зчіплювальних пристроїв приладів для осланцювання і побілки виробок правила експлуатації канатної обкатки; правила перевезення людей та вантажів; раціональні і безпечні заходи з пропуску гірничої маси скатами; способи улаштування дерев'яних помостів; схеми відкатки та колійних маршрутів; профіль колії на дільниці що обслуговується; правила регулювання руху поїздів; навантажування розвантажування та відкатки вагонеток; схему вентиляції і напрямок виходу струменя шахтою; правила зберігання транспортування перенесення вибухових матеріалів гірничими виробками властивості вибухових матеріалів улаштування захисних засобів і правила розміщення постів; встановлену сигналізацію під час проведення вибухових робіт; правила зберігання вибухових матеріалів на місці проведення вибухових робіт та на інших об'єктах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Обслуговування лебідок підштовхувачів та інших пристроїв під час виконання гірничих робіт. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує приймання у шахтному стовбурі шурфі або свердловині кріпильних вибухових будівельних мастильних матеріалів запасних частин та обладнання. Навантажує та розвантажує їх вручну або із застосуванням такелажних механізмів пристроїв та навантажувальних машин у вагонетки на площадки у цебра підйомні кліті та здійснює доставку гірничими виробками до місця призначення з дільниці на дільницю до шахтного стовбура шурфу видавання з шахти. Керує дренажними машинами під час проведення відновлювання дренажів водовідливних канав і колодязів. Виконує кріплення відбудову та чищення водовідливних дренажних канав і колодязів вручну від породи та різних відходів матеріалів; прибирає шлам. Оглядає стан гірничих виробок обирає боки і покрівлі із застосуванням перфоратора відбійного молотка. Очищує вагонетки від налипання породи із застосуванням пневмоінструменту. Допомагає машиністу електровоза в проведенні маневрової роботи. Виконує роботи з підземного улаштування. Затягує боки та покрівлю виробки замінює затяжки забутовує порожнини поза кріпленням. Підготовляє вруб для перемичок. Виготовляє всі види перемичок і здійснює їх ремонт. Підбирає грунт і зачищає боки виробки. Улаштовує та ремонтує вентиляційні щити вікна замірювальні станції дерев'яні щити труби заслони помости риштування. Виготовляє встановлює розбирає та ремонтує трапи люки драбини риштування захисні засоби поручні бункери у гірничих виробках з кутом нахилу до 45°. Обшиває вентиляційні стовбури шахт. Заготовляє штанги бетонну суміш розчин та доставляє до місця роботи. Проводить набризкування бетону торкрет-апаратом ущільнює бетон електровібратором. Підбирає та заготовляє елементи кріплення та опалубку. Доставляє породу вагонетками до місця сухого закладання виробленого простору. Випускає гірничу породу з рудоскатів з перепуском її через грохот до бункеру або рудоспуску розбиває негабарити нарощує рудоспуск. Виконує буріння шпурів та підбурків вручну. Заготовляє та забиває чопи у пробурені шпури. Підбирає бури і коронки. Бере участь під керівництвом підривника в зарядженні свердловин шпурів мінних камер з доставленням вибухових речовин до місця проведення вибухових робіт. Очищає зумпфи уловлювальні камери під підйомною кліттю скіпом водозбирачі від мулу розсипану гірничу масу з навантаженням до вагонеток і розвантаженням з них. Розробляє породу виробок відбійним молотком. Розбиває великі шматки породи. Нарощує та укорочує трубопроводи. Приводить місце роботи у безпечний стан до початку роботи і протягом всієї зміни. Виконує кріпильні та монтажно-демонтажні роботи поза очисним простором. Виконує роботу на підвісному помості під час проходки або заглиблення вертикальних шахтних стовбурів: пропускання цебер матеріалів обладнання через розтруби підвісного помосту; пропускання поставів труб через ляди помосту під час підйому помосту або поставів труб. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову транспортних засобів устаткування пристроїв машин електро- та пневмоінструментів що застосовуються у ході роботи; гатунки породи деревини і розміри лісових матеріалів; способи і правила проведення і кріплення дренажних водовідливних канав і колодязів у різних умовах; прийоми та правила такелажних робіт; призначення і будову перемичок різних типів; схему дільничних і шахтних водовідливів: будову і розміщення водозбирачів зумпфів; графіки роботи підйомних клітей та скіпів будову і призначення помостів трапів драбин люків та іншого обладнання гірничих виробок; способи виконання теслярських робіт у шахті; механічні властивості та гатунки дерев різних порід; види та типи що застосовуються у роботі; роботи зі спорудження та ремонту кріплення; характеристику гірничих виробок різних типів; способи проходки горизонтальних похилих та вертикальних виробок і стовбурів; особливості спорудження та ремонту обладнання ходових відділень гірничих виробок з кутом нахилу більше 45°; фізичні властивості гірничих порід; комунікаційні схеми трубопроводів; графіки організації робіт з армування шахтних стовбурів; розміри цебер розтрубів труб що проходять через поміст; конструкцію постійної колії метрополітену; основи електротехніки та слюсарної справи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи гірником підземним 2 розряду не менше 1 року. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дренажними машинами під час проведення відновлення дренажних водовідливних канав і колодязів. Обслуговує машини під час проведення дренажних робіт. Улаштовує і ремонтує кросинги трапи завантажувальні люки драбини перила ляди огорожі бункери в гірничих виробках з кутом нахилу більше 45°. Очищає стовбур шахти від льоду обшиває стіни і ремонтує обшивку баддьового і драбинного відділень стовбура підняттєвих виробок з кутом нахилу більше 45°. Надає допомогу у керуванні самохідним устаткуванням вантажними машинами іншими машинами та установками під час проходки гірничих виробок. Закладає вироблений простір закладкою що твердне. Регулює і спрямовує по трубопроводах закладний матеріал. Стежить за показаннями засобів вимірювання. Нарощує і вкорочує трубопроводи. Веде облік прийнятої закладки. Керує скреперною лебідкою на закладних роботах. Улаштовує опалубку і перегородки з дерева металу та інших матеріалів. Установлює металеві штанги для кріплення перегородок і опалубки. Виконує кріпильні та монтажно-демонтажні роботи поза очисним простором. Здійснює навантаження у кліть і зняття з-під кліті негабаритних матеріалів обладнання і запасних частин. Виконує роботи на підвісному помості під час проходження чи заглиблення вертикальних стовбурів: пропускання цебер матеріалів устаткування через розтруби підвісного помосту; пропускання поставів труб через ляди помосту під час спускання та підняття помосту або поставів труб. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики машин і устаткування що застосовуються; порядок проведення дренажних канав машинами; види кріплення; порядок виконання робіт щодо зведення та ремонту кріплення; закладання виробленого простору; характеристику гірничих виробок різних типів; особливості будови і ремонту устаткування ходових відділень гірничих виробок з кутом нахилу більше 45°; фізичні властивості гірських порід; комунікаційні схеми трубопроводів; графіки організації робіт з армування стовбурів; розміри цебер розтрубів труб що проходять через поміст основи електротехніки і слюсарної справи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника підземного 3 розряду не менше 1 року. Базова професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР СЛЮСАР ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ Код КП-7241.1 Спеціалізація ЕЛЕКТРОСЛЮСАР СЛЮСАР ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ будівництво метрополітенів 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частин простого гірничопрохідницького устаткування сигналізації та освітлення розподільних абонентських кабельних і телефонних мереж заземлення. Виконує ремонт і монтаж повітряних ліній електропередач установлює градозахист. Переміщає опори мереж електропередач. Замінює та підключає контрольно-вимірювальні прилади: манометри вольтметри амперметри. Замірює силу струму напругу у ланцюгах змінного та постійного струму низьку напругу. Улаштовує заземлювальні контури. Виконує вулканізацію гнучких кабелів електрозварювальні роботи під час ремонту та виготовляє заземлювальні контури захисні кожухи для машин і механізмів. Фарбує устаткування наносить написи. Змащує устаткування яке обслуговує. Відбирає проби мастила та здійснює його заміну. Заряджає акумуляторні батареї доливає та заміняє електроліт. Виконує навішування сигнальних пристроїв заміну електроламп патронів. Оглядає та ремонтує електротехнічне обладнання лазень навантажувальне устаткування на шахтній поверхні поверхневих майстерень. Розбирає складає промиває випробує змащує приймає видає здійснює профілактичний ремонт пневматичного інструменту. Виконує такелажні та стропувальні роботи. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення технічні характеристики машин механізмів і електроапаратури яку обслуговує норми та обсяги їх технічного обслуговування; основи електротехніки слюсарної та монтажної справи; будову та правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок; схеми первинної комутації розподільного устаткування та підстанцій силової розподільної мережі на дільниці; технічні вимоги до експлуатації машин механізмів та електроапаратів; способи та прийоми обробки матеріалів і деталей; порядок монтажу силових електроапаратів нескладних металоконструкцій та механізмів; інструкцію з монтажу сухих переділок броньових кабелів; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом; правила виконання такелажних і стропувальних робіт; правила допуску до робіт з електротехнічними установками і нагляд за іншими особами що працюють з ними; правила надання першої допомоги; найменування та розташування гірничих виробок і правила пересування ними; системи та правила дії світлової звукової та ароматичної сигналізації у шахті; правила прийому й подавання звукових і видимих сигналів правила биркової системи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи електрослюсарем слюсарем черговим та з ремонту устаткування 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Набивання сальників заміна втулок ущільнювальних кілець підтягування з'єднувальних болтів на фланцях і стиках пароводяної арматури. Монтаж та установлення приладів світильників звукового сигнального устаткування рубильників вимикачів арматури електроосвітлювальної та сигнальної мережі низької напруги. Ремонт телефонних апаратів. Заміна скатів підшипників зчепів буферів правлення кузовів вагонеток шахтних та для доставляння людей гірничими виробками. Заміна сит грохотів. Прокладання підвішування кріплення кабелів броньованих та гнучких суха обробка кабелів низької напруги. Заміна роликів роликоопор електродвигунів редукторів барабанів приводних і натяжних головок на конвеєрах та регулювання і натягування стрічки та ланцюгів. Монтаж демонтаж конвеєрів скребкових. Заміна шківів пальців кріплення канатів машин навантажувальних. Заміна втулок з'єднувальних пальців муфт; набивання сальників; установлення та кріплення запобіжних щитків; перевірка справності заземлення; приєднання трубопроводів; підключення електродвигунів; технічне обслуговування насосів. Монтаж демонтаж ремонт технічне обслуговування перекидачів живильників штовхачів стаціонарного водозливного устаткування відбійних молотків перфораторів. Ремонт із заміною контактів і котушок магнітних пускачів. Ремонт світильників респіраторів. Прокладання виготовлення та установлення опор трубопроводів діаметром до 150 мм; заміна окремих секцій та запірної арматури трубопроводів діаметром до 150 мм. Монтаж демонтаж ремонт трубопроводів для проведення закладних робіт. Ремонт технічне обслуговування самохідних бурових установок з пневмодвигунами. Ремонт освітлювальних щитків рубильників та контактів магнітних пускачів. Розбирання складання із заміною підшипників установлення та підключення низьковольтних електродвигунів. 2-й розряд - у разі виконання всіх вищезазначених робіт під керівництвом електрослюсаря слюсаря чергового та з ремонту устаткування вищого розряду. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частини гірничопрохідницького устаткування середньої складності устаткування високовольтних підстанцій. Перевіряє ізоляцію електроустаткування і сушіння високовольтних двигунів і трансформаторів. Виконує ремонт обробку і вулканізацію гнучких кабелів і конвеєрних стрічок. Ремонтує освітлення з груповими прожекторами. Замінює тяговий канат з'єднувальні муфти. Спостерігає та контролює стан трубопроводів роботу транспортерів розподільного устаткування електродвигунів трансформаторів генераторів гальмових електромагнітів стан сполучень металоконструкцій тросів і блоків визначає ступінь спрацьованості та ремонтує їх із заміною окремих елементів. Виконує технічне обслуговування перетворювальних установок підстанцій засобів ЗЦБ засобів центрального блокування і АСБ автоматичного світлофорного блокування рейкового транспорту. Випробовує засоби електричного захисту з напругою до 1000 В. Виконує слюсарне оброблення і виготовлення простих вузлів і деталей. Обслуговує розсільні мережі та заморожувальні колонки під час заморожування грунтів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: електротехнічну справу в обсязі техмінімуму; способи і правила монтажу демонтажу ремонту випробування і налагодження устаткування що обслуговується; конструкції та монтажні схеми пускорегулювальної апаратури; правила зняття і вмикання струму високої напруги; систему вентиляції підземної та поверхневих електропідстанцій; схеми з'єднувань статорних і роторних обмоток електродвигунів; розрахунок і вибір перерізу проводів і кабелів призначення окремих вузлів та елементів металоконструкцій тросів підвісок; систему змащування вузлів; систему допусків і посадок; правила безпеки праці під час роботи на електротехнічному устаткуванні; способи виконання такелажних робіт і спуску до шахти гірничих машин і механізмів; інструкції з налагодження та пробного пуску електромеханічного устаткування що не потребує монтажу; технологію обробки металів і виконання електрогазозварювальних робіт; інструкції з виконання електрозварювальних робіт у підземних виробках надшахтних будівлях з улаштування заземлення; інструкції з огляду ремонту та випробування шахтних гнучких кабелів; правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог 4 групи електробезпеки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем слюсарем черговим та з ремонту устаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбирання складання із заміною або відновленням підгонкою деталей пускорегулювальної апаратури. Ремонт мішалок живильників. Заміна вібраторів пружин корпусу короба; регулювання грохотів інерційних та самобалансувальних. Заміна поршневих кілець металевих сальників шатунних болтів клапанів компресорів. Заміна і ремонт стрічок з обробленням кінців зчалюванням і вулканізацією на конвеєрах стрічкових з шириною стрічки до 500 мм. Ремонт шахтних електровозів. Розбирання ремонт складання випробування та регулювання вузлів середньої складності гірничих самохідних машин бурових верстатів й установок самохідних вагонів підшпальних машин лебідок ; технічне їх обслуговування; ремонт двигуна самохідних кареток підіймальних машин лебідок . Розбирання складання та установлення системи гідравліки циліндрів кермового керування ремонт головної рами стріли ковша кабіни водія металевих кожухів ведучих валів. Складання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів підземного дизельного автосамоскида. Ремонт технічне обслуговування навантажувальної машини. Ремонт налагодження обслуговування автоматичних телефонних станцій. Ревізія трансформаторів та розподільного устаткування. Прокладання виготовлення та установлення опор; заміна окремих секцій трубопроводів і запірної арматури трубопровода діаметром більше 150 мм. Обслуговування та ремонт заміна напрямних лопаток вентиляційних установок. Ремонт технічне обслуговування центрифуг повітродувок. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує монтаж демонтаж ремонт та технічне обслуговування механічної та електричної частин складного гірничопрохідницького устаткування машин вузлів та механізмів апаратури контрольно-вимірювальних пристроїв установок автоматичної дії. Виконує монтаж і ремонт засобів керування монтаж і налагодження блоків високочастотної телефонізації. Виявляє та усуває дефекти у схемах автоматичного керування та регулювання пересувних і стаціонарних установок. Перевіряє термін спрацювання апаратів захисту від витікання струму на землю та величини встановлення максимального струмового захисту фідерних автоматів підйомних посудин. Перевіряє причіпні пристрої та підйомні посудини; перевіряє та регулює довжину канатів та парашутних пристроїв завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпових підйомників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи радіотехніки автоматики радіоелектроніки будову засобів автоматики електротехнічні правила та норми; правила складання креслень ескізів схем; схему що обслуговується та систему живлення енергією; причини та ознаки несправностей устаткування у роботі установок апаратів приладів автоматики та іншого устаткування що обслуговується; класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; правила вимірювання та випробування ізоляції ємності та омічного опору кабелів; правила комплектації та здавання на базу прокату шахтного устаткування складання документації на відремонтоване устаткування; методи виконання робіт на лініях електропередач; способи відновлення складних деталей вузлів; допустиме навантаження на працюючі деталі вузли та механізми; профілактичні заходи попередження поломок та аварій; технічні умови на ремонт випробування та здавання складного устаткування; правила охорони праці під час роботи на висоті; правила випробування захисних засобів що застосовуються в електричних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках та нагляду за працюючими електроустановками; правила експлуатації та огляду посудин що працюють під тиском та підйомних машин; конструктивні особливості різного самохідного гірничого устаткування; технічні умови на ремонт випробування та здавання складних та відповідальних агрегатів і вузлів способів повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем слюсарем черговим та з ремонту устаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Профілактичний огляд монтаж демонтаж ремонт налагоджування технічне обслуговування елементів електроніки; ремонт з'єднувальних кабелів монтаж та налагодження схем керування апаратури диспетчерського пульту керування та контролю за режимом роботи механізмів. Ремонт налагодження та технічне обслуговування апаратури з контролю за витрачанням теплоносіїв гарячої води і пари . Ремонт та технічне обслуговування апаратури системи АСУТП та аналогічної. Монтаж та ремонт вузлів і блоків АТС квазіелектронних. Монтаж та налагодження блоків високочастотних передавачів та приймачів радіостанцій та радіорелейної апаратури зв'язку. Профілактичний огляд ремонт приводів капітальний ремонт з частковою або повною заміною трансформаторного масла масляних високовольтних вимикачів. Ремонт та налагодження гідророзподільників клапанних блоків машин і механізмів централізованих змащувальних систем. Ремонт з установленням з'єднувальних муфт кабелів високовольтних. Заміна та ремонт стрічок з обробкою зчалюванням та вулканізацією конвеєрів стрічкових з шириною стрічки більше 500 мм. Розбирання ремонт складання випробування та регулювання складних агрегатів і вузлів; ремонт електрообладнання ремонт та налагодження пневмогідросистем верстатів та установок підйомних машин лебідок . Регулювання системи гідравліки складання та розбирання гідромеханічної коробки передач ремонт важільного механізму кермового приводу автоматичного керування стрілою машини навантажувально-постачальної підземних дизельних автосамоскидів. Монтаж і налагодження обладнання та апаратури керування підйомів та приводних станцій конвеєрів. Монтаж технічне обслуговування електровозів зі зчіпною вагою 7 т. Монтаж демонтаж ремонт налагодження та технічне обслуговування електропідстанції вентилятора основного провітрювального підйомної установки у комплексі з автоматикою та контрольно-вимірювальними приладами. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Проводить монтаж демонтаж ремонт налагодження технічне обслуговування особливо складних машин і механізмів апаратів контрольно-вимірювальних приладів. Здійснює налагодження й випробування автоматичних систем електронної телемеханічної радіорелейної апаратури ізотопних реле датчиків асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу. Проводить випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю автоматизації та захисту; осцилографування й аналіз перехідних процесів у електричних схемах визначення навантаження швидкостей за осцилограмами. Збирає й перевіряє схеми на напівпровідникових елементах. Визначає фактичну надійність функціональних блоків і схем. Проводить монтаж налагодження й перевірку схем зібраних на безконтактних елементах та апаратів на напругу понад 1000 В. Ремонтує монтує та налагоджує апаратуру із застосуванням пневмоніки та логічних елементів. Налагоджує й випробовує елементи автоматики та контрольно-вимірювальних приладів у системах енергопостачання автоматизації й дистанційного керування турбокомпресорів вентиляторів головного провітрювання та підіймальних установок. Налагоджує та випробовує елементи електроніки в системах захисту апаратів та станції керування. Здійснює ремонт налагодження статичне та динамічне балансування машин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову апаратів на напівпровідниковій техніці електронної і телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання; конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин; принцип установлення режимів роботи особливо складних систем гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин; основи електротехніки пневмоніки телемеханіки осцилографування; електронно-вимірювальні прилади високої точності; правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 5 групи з електробезпеки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта молодший спеціаліст . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією у галузі будівництва метрополітенів не менше 3 років у т. ч. електрослюсарем слюсарем черговим та з ремонту обладнання 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Налагодження випробування апаратури з контролю за роботою парових котлів. Зняття й встановлення на технологічному обладнанні апаратури радіоізотопної та її поточний ремонт дозиметричний радіометричний контроль. Монтаж і налагодження вузлів та блоків апаратури телемеханіки типу "Вітер". Налагодження вагоноперекидачів обладнаних гідравлічними приводами та автоматичним важільним пристроєм. Випробування електричних схем екскаваторів відвалоутворювачів транспортно-відвальних мостів. Монтаж і налагодження промислових кондиціонерів ремонт вузлів і електронної апаратури електровозів бурових установок з теристорними схемами керування. Складання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів вантажно-доставної машини. Налагодження автоматичних систем машин відсадних сепараторів колісних. Ремонт налагодження регулювання та комплексні випробовування особливо складних агрегатів і вузлів систем гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної апаратури машини гірничої самохідної бурових верстатів й установок підіймальної машини лебідки . Балансування імпелерів флотаційної машини. Налагодження та випробування схем технологічної радіорелейної та квазіелектричної апаратури системи АСУТП. Налагодження та випробування установки промислового телебачення. Динамічне балансування роторів центрифуги повітродувки. Базова професія: МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ Код КП-8113.1 Спеціалізація МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ будівництво метрополітенів 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує буровими верстатами та установками першого класу вантажопідйомністю до 0 5 т мотобурами ручними та переносними комплектами під час буріння свердловин. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення будову правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання їх характеристики; технологічні режими правила та способи буріння й розширення свердловин з відбором і без відбору керна у нормальних та складних умовах; геолого-технічний наряд на свердловину; паспорт буропідривних робіт; мету та сутність цементації бітумізації силікатизації хімізації тампонажу та заморожування свердловин; призначення склад способи приготування та обробки промивальних рідин знижувачів міцності гірських порід; призначення характеристику види інструментів пристроїв і матеріалів що застосовуються; вимоги до якості заправляння бурового інструменту залежно від міцності гірських порід; способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов можливості виникнення ускладнень залежно від стану бурового обладнання та інструменту; причини виникнення технічних несправностей та аварій заходи щодо запобігання їх виникненню та ліквідації; основи геології гідрогеології гірничих робіт електротехніки гідравліки пневматики; правила ведення первинної технічної документації; будову та схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму; способи та правила виконання стропальних робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи помічником машиніста бурової установки не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування буровими верстатами та установками першого класу мотобурами ручними та переносними комплектами штангами; монтаж демонтаж переміщення підготовка до роботи установлення та регулювання бурового обладнання. Цементація тампонаж кріплення свердловин обсадними трубами. Спуско-підіймальні роботи нарощування штанг витягування труб. Вибір осьового посилення частоти обертання інструменту кількості промивальної рідини та повітря що подається для забезпечення оптимальних режимів буріння. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулювання параметрів процесу буріння для отримання оптимальної швидкості проходки. Приготування промивальних рідин і тампонажних сумішей. Підбір бурів долот і бурових коронок заміна їх у процесі буріння. Чищення промивання мелонування свердловин. Обслуговування компресорів установлених на буровому обладнанні. Виявлення та усунення несправностей у роботі обладнання що обслуговується; участь у його ремонті. Заміна двигунів автоматів пускачів. Стропальні та навантажувально-розвантажувальні роботи. Ведення первинної технічної документації. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує несамохідними верстатами ударно-обертального буріння самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигуна до 50 кВт під час буріння свердловин установками другого класу вантажопідйомністю на гаку від 0 5 до 1 5 т під час буріння свердловин обертальним способом без застосування очисного агента ударно-канатним та іншими способами буріння; під час розбурювання негабаритів самопересувними установками перфораторами електросвердлами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення будову правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання установок 1 та 2 класу їх характеристики; технологічні режими правила та способи буріння та розбурювання свердловин з відбором та без відбору керну в нормальних та ускладнених умовах. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки 3 розряду не менше 2 років. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування буровими верстатами та установками першого та другого класу під час буріння та розширення свердловин перфораторами електросвердлами. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує верстатами канатно-ударного буріння самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигунів понад 50 кВт самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів до 150 кВт самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів до 300 кВт збійно-буровими машинами та верстатами з підземних гірничих виробок крім верстатів зондувального буріння; під час буріння свердловин установками третього четвертого та п'ятого класів вантажопідйомністю на гаку від 1 5 до 15 т . ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення будову правила монтажу демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання установок різних типів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Керування буровими верстатами та установками різних типів під час буріння та розширення свердловин. 6-й розряд - у разі буріння свердловин самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів 150 кВт і більше або обладнаних гідросистемами самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів 300 кВт і більше; верстатами термічного буріння верстатами віброобертального буріння; буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини установками шостого сьомого та восьмого класів з вантажопідйомністю на гаку понад 15 т . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта молодший спеціаліст кваліфікований робітник . Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 5 розряду не менше 1 року. Базова професія: МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА Код КП-8311.2 Спеціалізація МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА будівництво метрополітенів ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електровозами зі зчіпною вагою що вказана нижче під час відкатки навантажених та порожніх вагонеток. Регулює швидкістю формує потяги та виконує маневрові роботи вивозить вантажі завозить порожні вагони. Перевозить людей до місця роботи та назад. Підіймає та ставить електровози та вагони що зійшли з колії. Переводить стрілки на дорозі. Керує штовхачами лебідками та іншими механізмами навантажувальних пунктів. Здійснює огляд та випробування механізмів керування та ходових частин. Ліквідує несправності у роботі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення обладнання технічні характеристики електровозів; правила руху потягів з вантажем і людьми; правила енергозабезпечення; систему гальмівного обладнання; будову стрілкових переводів; правила зчеплення та розчеплення вагонів; способи та пристрої що застосовуються для підйому електровозів і вагонів що зійшли з колії; правила та способи заземлення та підвішування контактної мережі; способи перетворення струму живлення контактної мережі; розташування та найменування підземних гірничих виробіток; системи змащування та мастильні матеріали що застосовуються порядок виконання ремонту. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Формування потягу. Маневри на місці відправлення. Зчеплення вагонів з електровозом. Відкочування навантажених вагонеток електровозом. Розчеплення потягу. Маневри на місці прибуття відкочування порожніх вагонів електровозом до місця навантажування. Огляд електровоза з усуненням несправностей. 3-й розряд Керує електровозом зі зчіпною вагою до 10 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка на спеціальних курсах яка дає право на керування електровозом. Без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення про присвоєння II групи з електробезпеки. 4-й розряд Керує електровозом зі зчіпною вагою від 10 до 25 т. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електровоза 3 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки. 5-й розряд Керує електровозом зі зчіпною вагою 25 т і більше. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електровоза 4 розряду не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки. Базова професія: ПРОХІДНИК Код КП-7111.2 Спеціалізація ПРОХІДНИК будівництво метрополітенів 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прохідницькі роботи середньої складності під час будівництва закритим способом тунелів станцій метрополітену та споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю; правила та способи розробки гірничої породи механізованим інструментом і вручну; форми перетину гірничих виробок; основні види простих кріплень; порядок виконання робіт зі спорудження та ремонту кріплень; способи проходки горизонтальних похилих і вертикальних виробок і стовбурів; технічні характеристики устаткування машин і механізмів що застосовуються під час проходки підземних виробок правила їх експлуатації; правила та прийоми складання та укладання арматури; проведення бетонних робіт; правила користування існуючою сигналізацією; будову відкотних колій; способи розбивання укладання та кріплення труб; розміри цебер розтрубів і труб що проходять через поміст; правила і способи навантаження розвантаження та доставлення матеріалів та устаткування у зоні вибою. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання комплексу робіт з проходки горизонтальних похилих і вертикальних виробок крім робіт що передбачені у 5 та 6 розрядах: проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків та вручну; навантажування гірничої маси навантажувальними машинами та вручну у зоні вибою до транспортних засобів; ручне розроблення породи у тому числі й сипких пісків під час проходки виробок із застосуванням немеханізованого прохідницького комплексу; виконання допоміжних робіт під час проходки виробок із застосуванням механізованого прохідницького комплексу навантажування породи очищення різального органу мехкомплексу висотою 3 6 м прибирання породи між ножовою частиною та відбійним листом мехкомплексу висотою 5 5 - 6 0 м; участь у пересуванні технологічного комплексу та укладальників тунельного опорядження; розроблення вибухової породи вручну під час проходки похилих виробок буропідривним способом; спорудження тимчасового кріплення виробок окрім кріплення що передбачене у 5 та 6 розрядах кріплення покрівлі вибою установлення окремих елементів кріплення ; під керівництвом прохідника 5 розряду встановлення і зняття марчеван під час проходки виробок гірничим способом участь у спорудженні арочного та анкерного кріплення тощо ; спорудження збірного тюбінгового та блочного тунельного опорядження із застосуванням тюбінго- та блокоукладальників а також бетонного опорядження - у виробках криволінійного обрису з площею перерізу до 20 м2; установлення та розбирання опалубки; встановлення арматури; укладання бетонної суміші у жорсткий підмурок під колію; бетонування пішохідних доріжок у тунелі; укладання залізобетонних плит і балок станційних платформ; улаштування риштування на розпірках під час проходки вертикальних виробок; виконання робіт на підвісному помості під час проходки стволу пропускання цебер матеріалів устаткування ; ручне розроблення породи під час спорудження форшахти стволу; укладання труб різного діаметра в тунелях підвищування труб у стволах з виконанням бетонування; навантажування та розвантажування доставляння матеріалів та устаткування відкочування навантажених і підкочування порожніх вагонеток у зоні вибою із застосуванням електровоза лебідок або вручну; під час укладання постійних колій метрополітену: прикріплення рейок і брусів до шпал монтаж і демонтаж ізольованого стику промірювання та регулювання рейкової колії; одиночна заміна елементів рейко-шпальних грат демонтаж кріпильного вузла контактної рейки закріплення болтів забивання костилів . 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні прохідницькі роботи з будівництва закритим способом тунелів станцій метрополітенів і підземних споруд спеціального призначення. ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості гірничих порід та їх класифікацію за міцністю; правила та способи розроблення гірничої породи вручну механізованим інструментом та буропідривним способом; вимоги до якості заточування та заправлення бурів коронок їх форми розміри; правила проведення вибухових робіт; конструктивні особливості немеханізованого прохідницького комплексу; форми перерізу гірничих виробок; правила проведення гірничих робіт із застосуванням кесонних апаратів; способи виконання робіт з армування допуски і технічні умови до армування стволів; правила користування існуючою сигналізацією; види постійного і тимчасового кріплення та опорядження виробок; властивості спеціальних розчинів і способи їх нагнітання; способи розбивання та укладання стрілкових переводів відкотної колії перевірки профілю колії; розміри підвісного устаткування; види несправностей у роботі машин і устаткування що обслуговується та способи їх усунення; електрослюсарну справу з обсягом знань електрослюсаря 3 розряду. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання комплексу робіт з проходки горизонтальних похилих та вертикальних виробок окрім робіт що передбачені у 6 розряді. Буріння шпурів перфораторами масою до 35 кг разом з пневмопідтримкою . Проходка гірничих виробок із застосуванням відбійних молотків підривним способом; спорудження кріплення шахтних стволів армування шахтних стволів. Керування прохідницькими комплексами з немеханізованим щитом установками з нагнітання спеціальних розчинів та іншими машинами і механізмами що використовуються у роботі та їх обслуговування. Встановлення труб у стволах. Спорудження всіх видів кріплення у горизонтальних похилих і вертикальних виробках окрім кріплень що передбачені для виконання у 6 розряді кріплення рам у штольнях фурнелів; спорудження арочного та анкерного кріплення у тунелях установлення та розбирання багатокутного металевого кріплення . Установлення опалубки для спорудження бетонного та залізобетонного кріплення та конструкцій криволінійного обрису. Розбирання та ремонт тимчасового кріплення виробок. Переміщення і закріплення помостів люльок натяжних рам. Улаштування ходових частин у стволах. Зрошення гірничої маси після проведення підривних робіт. Улаштування залізобетонних шлюзових камер у кесонах. Монтаж і демонтаж прохідницьких комплексів. Укладання бетонної суміші вручну у горизонтальних і похилих виробках. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій під фундаменти ескалаторів. Під час улаштування постійних колій метрополітену: монтаж рейко-шпальних грат; баластування колії остаточне підіймання та рихтування рейко-шпальних грат; укладання та баластування стрілкових переводів і перехресних з'їздів на прямих ділянках колії; монтаж контррейок ізолювальних стиків протиугонів тупикових упорів; контактної рейки; опорядження колії контактної рейки; укладання колійного бетону; профілювання водовідводного лотка. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні прохідницькі роботи під час будівництва закритим способом тунелів станцій метрополітену і підземних споруд спеціального призначення у точній відповідності до заданого напрямку та перетину. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивні особливості всіх типів прохідницьких комплексів стовбуропрохідницьких машин комбайнів агрегатів що застосовуються під час проведення вертикальних стовбурів самохідні бурові установки з пневмодвигуном та установок що застосовуються у стовбурах; пристрої що застосовуються під час буріння кріплення та армування вертикальних стовбурів; сфера застосування їх та правила експлуатації; способи розсікання сполучення стовбура з горизонтальними виробками; способи монтажу та спорудження всіх видів опорядження; способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок постійної колії метрополітену способи замірювання кривих за стрілками прогину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання основних робіт під час проходки поглиблення реконструкції переоснащення вертикальних стовбурів: керування механізованими комплексами стовбуропрохідницькими машинами навантажувальними машинами; буріння шпурів і свердловин; спорудження постійного кріплення; армування укладання та розклинювання основного вінця з вивірянням його положення за маркшейдерським виском монтаж і демонтаж запобіжного помосту; керування процесом зарядження та підривання шпурів і свердловин. Спорудження віялоподібного та багатокутного кріплення гірничих виробок збірного тюбінгового та блочного кріплення гірничих виробок у виробках криволінійного обрису з площею перетину більше 20 м2. Буріння шпурів самохідними буровими установками з пневмодвигуном і перфораторами масою більше 35 кг разом з пневмопідтримкою ; керування механізованими прохідницькими комплексами під час проходження гірничих виробок. Виконання прохідницьких робіт у пливунах сипких пісках та із застосуванням спеціального кріплення. Установлення перших прорізних кілець тунельного опорядження. У метрополітені: реконструкція гірничих виробок без зупинки руху. Під час укладання постійних колій метрополітену: укладання стрілкових переводів і перехресних з'їздів на кривих ділянках колії баластування стрілкових переводів і перехресних з'їздів; регулювання укладених стрілкових переводів і перехресних з'їздів для здавання їх в експлуатацію; розрахування та підбирання укорочених рейок на кривих ділянках колії. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує комплекс особливо складних прохідницьких робіт що потребують підвищеної точності під час будівництва закритим способом поглиблення реконструкції переоснащення тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення у точній відповідності до заданого напрямку та перетину. Керує механізованими комплексами стовбуропрохідницькими навантажувальними машинами іноземного та вітчизняного виробництва. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову усіх типів прохідницьких комплексів стовбуропрохідницьких та навантажувальних машин самохідних бурових установок комбайнів пневматичних інструментів іноземного виробництва; способи здійснення щитової проходки тунелів з круглим перетином проходки тунелів діаметром до 10м монолітних тунелів суцільним забоєм оброблення тунелів частинами способами підпертого склепіння та опорного ядра ; способи зведення віялоподібного багатокутного кріплення у гірничих виробках що виконуються зі збірного тюбінгового блокового та бетонного кріплення у виробках криволінійного обрису з площиною перетину понад 20 м2 кріплення на сполученнях виробок змінного перетину й криволінійного обрису; способи точного контролю за колією стрілочними переводами перехресними з'їздами; способи точного контролю за технологічним процесом та безпекою виконання вибухових прохідницьких робіт та кріплення гірничих виробок; правила читання складних креслень гірничих виробок тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення; правила складання робочої документації. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання комплексу особливо складних прохідницьких робіт закритим способом під час будівництва поглиблення переоснащення реконструкції тунелів станцій метрополітену. Здійснення контролю за точною відповідністю проходки до заданого напрямку та перетину. Керування механізованими комплексами стовбуропрохідницькими та навантажувальними машинами агрегатами комбайнами самохідними буровими установками іноземного та вітчизняного виробництва. Спорудження особливо складного віялоподібного та багатокутного кріплення гірничих виробок збірного тюбінгового блокового та бетонного кріплення у виробках криволінійного обрису з площиною перетину понад 20 м2 кріплення на сполученнях виробок змінного перетину й криволінійного обрису. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує повний комплекс особливо складних прохідницьких робіт що потребують підвищеної точності під час будівництва закритим способом поглиблення реконструкції переоснащення тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення в особливо складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах. Керує механізованими комплексами стовбуропрохідницькими та навантажувальними машинами особливо складної конструкції іноземного та вітчизняного виробництва. Здійснює контроль за якістю й точністю комплексу особливо складних прохідницьких підривних робіт кріплення гірничих виробок. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технологічні й конструктивні особливості механізованих прохідницьких комплексів стовбуропрохідницьких та навантажувальних машин комбайнів бурильних самохідних установок перфораторів з масою більшою за 35 кг складної конструкції іноземного виробництва; методи здійснення уступної проходки під час будівництва тунелів з діаметром більшим за 10 м та у скельних ґрунтах; методи суцільного забою щитової проходки у складних геологічних умовах нестійких нескельних ґрунтах пливуни сипучі піски карсти ґрунти з великим рівнем обводнення водоносні ґрунти тощо ; методи кріплення у виробках різного поперечного перетину й перехідної конфігурації; методи здійснення особливо точного контролю під час виконання вибухових і прохідницьких робіт під час здавання в експлуатацію колії стрілочних переводів перехресних з'їздів; методи читання та складання креслень особливо складних гірничих виробок тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення; основи здійснення маркшейдерських робіт; вимоги до складання технічної документації відповідно до правил проведення підривних і прохідницьких робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи прохідником 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання повного комплексу складних прохідницьких робіт у складних інженерне-геологічних і гідрологічних умовах в тому числі поблизу діючих інженерних комунікацій газопроводів автомобільних залізничних доріг мостів що будуються під існуючими спорудами пам'ятками історії архітектури та культури під час врізання у діючі тунелі й станції метрополітену. Буріння особливо складних шпурів і свердловин. Здійснення реконструкції гірничих виробок без зупинки руху поїздів метрополітену. Читання і створення креслень особливо складних гірничих виробок тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення. Керування процесом заряджання та підривання шпурів і свердловин. Здійснення контролю за якістю і точністю прохідницьких підривних робіт за недопущенням перебору ґрунту проти проектного поперечного профілю тунелю. В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 Базова професія: СТОВБУРОВИЙ ПІДЗЕМНИЙ Код КП-7111.2 Спеціалізація СТОВБУРОВИЙ ПІДЗЕМНИЙ будівництво метрополітенів 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з обслуговування шахтного стовбура - приймання та подавання сигналів із шахти на поверхню та з поверхні машиністу підйомної машини з підіймання матеріалів устаткування запасних частин та опускання людей та вантажів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову шахтних клітей скіпа цебер затворів площадок дозаторів запобіжних грат люків принцип дії штовхача та компенсаторів висоти стопорів кулачкових механізмів парашуту правила опускання та підіймання людей та вантажів стовбуром типи вагонеток блоковізків тюбінговізків; звукову та світлову сигналізацію під час опускання та підіймання людей та вантажів; способи та прийоми навантажування розвантажування підіймання та опускання довгомірних матеріалів громіздкого устаткування вибухових речовин і засобів для проведення вибухів; правила експлуатації лебідок штовхачів та перекидачів; правила обліку кількості піднятих вантажів; графік роботи стовбура; способи виявлення та усунення несправностей у роботі дозаторного пристрою усунення заторів; допустиме навантаження під час підіймання та опускання вантажів і людей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи стовбуровим 1 розряду не менше 0 5 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Під час обслуговування шахтного стовбура на будівництві метрополітену з добовою плановою видачею породи: під час вантажнолюдського підіймання - до 400 т; під час скіпового підіймання - до 200 т; під час опускання-підіймання людей - незалежно від навантаження. Установлення та закріплення вагонеток блоковізків та тюбінговізків у кліті та їх розвантаження. Спостереження за справністю роботи механізмів та устаткування шахтного стовбура. Керування кулачковими пристроями штовхачами площадками що хитаються стопорами та з навантажування клітей скіпів та цебер. Приймання навантажених і відправлення порожніх вагонеток на прийомній площадці похилих шахт. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура захисних грат дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю облік виданих із шахти та опущених до шахти матеріалів. Участь в опусканні підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання. Прийом виїзних жетонів. Спостереження за справним станом засобів підіймання гальмівних і запобіжних пристроїв засобів сигналізації. Спостереження за завантажувальними кривими та правильною посадкою скіпа. Дрібний ремонт сигнальних пристроїв клітей люків та затворів. Керування запобіжними пристроями. Прибирання розсипаної породи очищення скіпа. 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з обслуговування шахтного стовбура - приймання та подавання сигналів із шахти на поверхню та з поверхні машиністу підйомної машини з підіймання та опускання людей і вантажів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову шахтних клітей скіпа цебер затворів площадок дозаторів запобіжних грат люків; принцип дії штовхача та компенсаторів висоти: стопорів кулачкових механізмів парашуту; правила опускання та підіймання людей та вантажів стовбуром; типи вагонеток блоковізків тюбінговізків; звукову та світлову сигналізацію під час опускання та піднімання людей та вантажів; способи та прийоми навантажування розвантажування підіймання та опускання довгомірних матеріалів громіздкого устаткування вибухових речовин і засобів для здійснення вибухів; правила експлуатації лебідок штовхачів та перекидачів; правила обліку кількості піднятих вантажів; графік роботи стовбура способи виявлення та усунення несправностей у роботі дозаторного пристрою усунення заторів; допустимого навантаження під час підіймання та опускання вантажів і людей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи стовбуровим 2 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Під час обслуговування шахтного стовбура на будівництві метрополітену з добовою плановою видачею породи: під час вантажнолюдського підіймання - до 450 т; під час скіпового підіймання - 250 т; під час опускання-підіймання людей - незалежно від навантаження. Встановлення та закріплення вагонеток блоковізків та тюбінговізків у кліті та їх розвантажування. Спостереження за справністю роботи механізмів та устаткування шахтного стовбура. Керування кулачковими пристроями штовхачами площадками що хитаються стопорами та іншими механізмами з навантажування клітей скіпів та цебер. Приймання навантажених та відправлення порожніх вагонеток на прийомній площадці похилих шахт. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура захисних грат дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю облік виданих із шахти і опущених до шахти матеріалів. Участь в опусканні підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання. Приймання виїзних жетонів. Спостереження за справним станом засобів підіймання гальмівних і запобіжних пристроїв засобів сигналізації. Спостереження за завантажувальними кривими та правильною посадкою скіпа. Дрібний ремонт сигнальних пристроїв клітей люків та затворів. Керування запобіжними пристроями. Прибирання розсипаної породи очищення скіпа. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з обслуговування шахтного стовбура - приймання та подавання сигналів із шахти на поверхню та з поверхні машиністу підйомної машини з підіймання та опускання людей та вантажів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову шахтних клітей скіпів цебер затворів площадок дозаторів запобіжних грат; принцип дії штовхача та компенсаторів висоти стопорів кулачкових механізмів парашуту; правила опускання та підіймання людей та вантажів стовбуром; типи вагонеток блоковізків тюбінговізків; звукову та світлову сигналізацію під час роботи спускання та підіймання людей та вантажів; способи та прийоми навантажування розвантажування; підіймання та опускання довгомірних матеріалів громіздкого устаткування вибухових речовин і засобів для проведення вибухів; правила експлуатації лебідок штовхачів та перекидачів; правила обліку кількості піднятих вантажів; графік роботи стовбура; способи виявлення та усунення несправностей у роботі дозаторного пристрою усунення заторів; допустиме навантаження під час підіймання та опускання вантажів та людей. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи стовбуровим 3 розряду не менше одного року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Під час обслуговування шахтного стовбура на будівництві метрополітену з добовою плановою видачею породи: під час вантажнолюдського підіймання - 450 т і більше; під час скіпового підіймання - 250 т і більше; під час опускання-підіймання людей - незалежно від навантаження; під час великого припливу води - незалежно від навантаження. Установлення та закріплення вагонеток блоковізків та тюбінговізків у кліті та їх розвантажування. Спостереження за справністю роботи механізмів та устаткування шахтного стовбура. Керування кулачковими пристроями штовхачами площадками що хитаються стопорами та іншими механізмами з навантажування клітей скіпів та цебер. Приймання навантажених та відправлення порожніх вагонеток на прийомній площадці похилих шахт. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура захисних грат дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю облік виданих із шахти і опущених до шахти матеріалів. Відкривання та закривання ляд під час проходки стовбура захисних грат дозувальних пристроїв та спостереження за їх справністю облік виданих із шахти і спущених до шахти матеріалів. Участь в опусканні підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання. Приймання виїзних жетонів. Участь в опусканні підійманні та розвантажуванні довгомірних матеріалів і важкого устаткування. Забезпечення встановленого порядку та правил підіймання та опускання. Приймання виїзних жетонів. Спостереження за справним станом засобів підіймання гальмівних і запобіжних пристроїв засобів сигналізації. Спостереження за завантажувальними кривими та правильною посадкою скіпа. Дрібний ремонт сигнальних пристроїв клітей люків та затворів. Керування запобіжними пристроями. Прибирання розсипаної породи очищення скіпа. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ Назви професій Діапазон розрядів Випуск ДКХП ЕТКС * Стор. РОБІТНИКИ Спеціалізація Гірник будівництво метрополітенів 2 - 3 64 4 Гірник на маркшейдерських роботах будівництво метрополітенів 1 - 3 64 4 Гірник підземний будівництво метрополітенів 2 - 4 64 4 Електрослюсар слюсар черговий та з ремонту устаткування будівництво метрополітенів 3 - 6 64 4 Машиніст бурової установки будівництво метрополітенів 3 - 6 64 4 Машиніст електровоза будівництво метрополітенів 3 - 5 64 4 Прохідник будівництво метрополітенів 4 - 6 64 4 Стовбуровий підземний будівництво метрополітенів 1 - 4 64 4 * Випуск ДКХП ЕТКС у якому розміщена кваліфікаційна характеристика базової професії. * В редакції доповнення до Розділу 3. Вступ Доповнення до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" розроблено з урахуванням змін що відбулися в останні роки на будівництві метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення у зв'язку із впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій застосуванням новітніх технологій сучасних машин іноземного та вітчизняного виробництва механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування тощо. Зазначене зумовило появу нових видів робіт і професій робітників та потребу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характеристик. Доповнення включають 9 кваліфікаційних характеристик професій робітників зайнятих на будівництві метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення. Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено з урахуванням складності робіт технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки. Для ряду професій вибуховик електрослюсар підземний машиніст підземних самохідних машин прохідник тощо у кваліфікаційні характеристики введена спеціалізація яка відповідає професійній діяльності похідної базової професії та враховує особливості виконання спеціальних видів робіт під час будівництва метрополітенів. Для робітників окремих професій зі спеціалізацією передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних відповідальних та унікальних робіт. Для групи професій робітників електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування машиніст прохідницького комплексу монтажник гірничого устаткування тощо які здійснюють виконання різних видів особливо складних і відповідальних робіт що потребують підвищених вимог до освіти кваліфікації професійної підготовки і практичного досвіду введено 7 та 8 розряди. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ Базова професія: ВИБУХОВИК Код КП - 7112.1 Спеціалізація ВИБУХОВИК будівництво метрополітенів 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні підривні роботи що потребують високої точності: під час будівництва тунелів станцій метрополітену відкритим і закритим способами; будівництва поблизу існуючих споруд у тунелях з висотою більше 3 м; у ході проходки та поглиблення стовбурів похилих і підняттєвих виробок тощо. Виконує монтаж підривних мереж і перевірку їх опору заряджання підривання шпурів і свердловин під час масових вибухів. Здійснює підривання розосереджених зарядів для утворення котлованів і траншей у скельних і нескельних ґрунтах. Виконує підривання та заряджання шпурів свердловин камер накладних зарядів серіями електро-вогневим і вогневим способами із застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура за наявності кріплення обладнання працюючих механізмів інженерних комунікацій. Виконує вибухобуровим способом щитову проходку тунелів круглого перетину проходку методом суцільного забою. Здійснює перевірку стану вентиляції надійності кріплення перекриттів помостів. Виконує монтаж електропідривної та дублювальної мережі зі змішаним з'єднанням зарядів. Переробляє вибухові речовини на механізованому комплексі. Визначає небезпечну зону з сейсмічним впливом розлітанням уламків породи та ударної хвилі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила здійснення особливо складних підривних робіт під час: будівництва тунелів і станцій метрополітену відкритим і закритим способами; ведення особливо складних відкритих гірничих робіт; проходки стовбурів похилих і підняттєвих виробок криволінійних ділянок виконання масових вибухів; порядок дублювання підривної мережі; схеми монтажу й порядок розрахунку складних мереж; порядок розрахунку небезпечної сейсмічної зони зони розлітання уламків породи та ударної хвилі; будову зарядних і зарядно-доставних машин правила їх експлуатації та поточного ремонту; методи боротьби зі статичною електрикою під час пневмозаряджання гранульованими вибуховими речовинами; особливості уповільненого підривання правила вибору ефективних конструкцій зарядів і схем уповільненого підривання в залежності від інженерно-геологічних і гідрологічних умов; правила механізації внутрішньоскладових вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт у складах вибухових речовин другої групи; технологію та засоби автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технологію контейнерної доставки зберігання та розтарування вибухових речовин; будову динамореактивних систем; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи вибуховиком 5 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Здійснення особливо складних підривних робіт. Монтаж підривних мереж і перевірка їх опору. Заряджання підривання шпурів і свердловин. Забивання паль вибуховим методом. Щитова проходка тунелів методами круглого перетину та суцільного забою буровибуховим методом. Монтаж електропідривної та дублювальної мережі методом контурного підривання. Проведення механізованого заряджання свердловин шпурів камер зарядними та зарядно-доставними машинами керування цими машинами технічне обслуговування та поточний їх ремонт. Виконання розрахунків небезпечної сейсмічної зони зони розлітання уламків породи та ударної хвилі. Керування внутрішньоскладовими вантажно-розвантажувальними й транспортними машинами та засобами механізації у складах вибухових речовин. Розтарування вибухових речовин. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує у складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах особливо складні підривні роботи що потребують високої точності та обережності під час: будівництва тунелів станцій метрополітену поблизу фундаментів унікальних споруд пам'яток історії культури та архітектури існуючих постійних підземних і надземних інженерних комунікацій газопроводів автомобільних і залізничних доріг мостів що будуються; урізання у діючі споруди тунелів та станцій; обвалення будов і споруд. Визначає число розміщення та глибину шпурів потужність зарядів монтує електропідривну мережу. Здійснює підривання зарядів у тунелях з довжиною більшою за 300 м і висотою більшою за 10 м у скельних монолітних ґрунтах у водоносних ґрунтах на похилих і поворотних криволінійних ділянках під час забивання паль тощо. Виконує спорядження торпед їх опускання у свердловини підривання. Виконує буровибуховим способами проходку уступним методом проходку тунелю частинами методами підпертого склепіння та опорного ядра. Слідкує за відповідністю величини перебору ґрунту проти проектного поперечного профілю тунелю у разі розробки виробіток буровибуховим способом. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила здійснення підривних робіт в особливо складних інженерно-геологічних і гідрологічних умовах; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; методи ведення проходки буровибуховими способами; порядок спорядження торпед і виготовлення зарядів для торпедування свердловин; правила роботи на крутосхилах під час днопоглиблювальних робіт; методи посадки насипів на мінеральне дно; основні знання за суміжними професіями електрика: правила підключення до джерел струму будову динамореактивних систем методи боротьби зі статичною електрикою; прохідника: властивості гірських порід тощо ; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи вибуховиком 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання особливо складних підривних робіт що потребують високої точності під час спорудження тунелів станцій метрополітену проходки похилих виробок штолень стволів обвалення будов і будівельних конструкцій тощо. Монтаж електропідривної та дублювальної мережі. Встановлення та підривання зарядів. Спорядження торпед їх опускання у свердловини підривання. Ведення журналу вибухових робіт. Контурне підривання зарядів. Забивання паль вибухом. Здійснення проходки буровибуховими методами. Посадка насипів на мінеральне дно підривним методом. Керування механізмами засобами автоматизації для заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами механізованим комплексом для переробки вибухових речовин зарядно-доставними машинами пневмозарядками підривними машинками пристроями для монтажу підривних систем тощо. Здійснення перевірки підривної мережі електровимірювальними приладами. Базова професія: ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБМОТОК ТА ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ Код КП- 7241.1 Спеціалізація ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБМОТОК ТА ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ будівництво метрополітенів 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ремонтує і виготовляє неперервні обмотки ізоляцію головну та поздовжню силових трансформаторів загального та спеціального призначення всіх потужностей з класом напруги до 110 кВ. Ремонтує обмотки та ізоляцію замінює частину обмотки або виконує повну перемотку обмоток електричних машин змінного струму потужністю до 50000 кВт а також шунтових серієсних компаундних електродвигунів за кресленнями схемами та розрахунковими записками. Визначає стан ізоляції із застосуванням мегомметра та приладу контролю вологості ПКВ . Просочує обмотку проводить пресування ізоляції їх запікання та сушіння. Вкладає стрижні в пази піднімає та опускає крокові секції згинає стрижні і виготовляє переходи перез'єднує обмотки із зірки на трикутник виготовляє на верстатах і за шаблонами полюсні котушки з фасонної міді на ребро і плазом. Виготовляє хвильові та петельні обмотки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію обмоток та ізоляцію силових і вимірювальних трансформаторів з класом напруги до 110 кВ трансформаторів для живлення випрямлячів регулювальних трансформаторів; прийоми робіт і послідовність операцій під час виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів з класом напруги до 110 кВ; конструкцію обмоток та ізоляції принцип роботи електричних машин змінного струму синхронних електродвигунів і синхронних компенсаторів а також шунтових серієсних та компаундних електродвигунів; різновиди переходів у лобових частинах обмоток з багатопаралельними провідниками у витку; схеми обмоток статорів роторів якорів; ізоляцію з азбестоскловолокнистих матеріалів на кремнієорганічній основі та епоксидних смолах; транспозицію витків обмотки; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтером з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Регулювання місць паяння проводів і регулювальні відгалуження обмоток трансформатора. Намотування обмоток вищої напруги випробувального трансформатора напругою 120 кВ потужністю 50 кВА трансформатора ТМН-2500/35 обмоток статорів асинхронних електродвигунів. Ремонт з частковим перемотуванням обмоток вищої напруги трансформатора ТРДЦН-1000/110. Поновлення лакового покрову обмоток статорів генераторів. Ремонт із заміною корпусної та виткової ізоляції полюсних котушок з фасонної міді на роторі синхронного компенсатора. Переізолювання листів сталі роторів електродвигунів потужністю до 750 кВт. Виготовлення шайб кутових з електрокартону марки Г для трансформатора ТМН-1000/110. Перемотування якорів серієсних електродвигунів постійного струму потужністю 250 кВт. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Ремонтує та виготовляє гвинтові одноходові та неперервні циліндричні обмотки й ізоляцію силових трансформаторів загального та спеціального призначення вимірювальних і випробувальних трансформаторів напругою до 500 кВ. Ремонтує та виготовляє ізоляцію під час часткового або повного перемотування електричних машин змінного струму синхронних і асинхронних електродвигунів машин спеціального призначення невеликої потужності. Здійснює просочення вакуум-сушіння запікання обмоток та ізоляції трансформаторів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію обмоток ізоляції схеми обмоток трансформаторів всіх типів і габаритів та електричних машин потужністю до 300 тис. кВт; конструктивні особливості обмоток трансформаторів залежно від класу напруги системи охолодження потужності умов і режиму роботи; правила виготовлення обмоток трансформаторів з рівномірно розподіленою транспозицією проводів; ознаки та причини пошкодження обмоток й ізоляції; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту та виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів електричних машин постійного та змінного струму; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтером з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Заміна контактних кілець генератора потужністю 100 тис. кВт із заміною ізоляції. Переізолювання всієї однорядної шини обмотки ротора з виконанням ізоляції за класом Б генераторів синхронних потужністю до 2500 кВт. Укладання котушок нової двошарової кошикової обмотки статора з ізоляцією виконаною за класом Б електродвигунів синхронних. Переізолювання всіх котушок і заміна корпусної ізоляції електричних машин постійного струму потужністю до 1000 кВт. Усунення місцевих пошкоджень ізоляції переізолювання комплекту шпильок і вивідних кінців заміна деталей кріплення лобових частин обмотки статора турбогенератора потужністю 100 тис. кВт. Виготовлення обмотки вищої напруги трансформаторів ТРДН-40000/НО. Частковий ремонт обмотки статорів синхронних компенсаторів із заміною однієї верхньої котушки на запасну з ізоляцією виконаною за класом Б. Заміна міжлистової ізоляції активної сталі статорів синхронних компенсаторів потужністю 15000 кВА. Ремонт обмотки заміна кутових шайб Переізолювання відводів в трансформаторах. Ремонт виткової ізоляції та обмоток трансформаторів. Виготовлення регулювальної обмотки трансформаторів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виявляє дефекти визначає обсяги та виконує роботи з ремонту обмоток та ізоляції силових трансформаторів напругою 500 кВ і вище з повітряним і масляним охолодженням. Виготовляє за кресленнями та розрахунковими записками обмотки та ізоляцію складних конструкцій та обмотки з багатопаралельними витками провідників з регулюванням напруги під навантаженням. Проводить обмотувальні та ізолювальні роботи під час часткового перемотування обмоток для всіх класів електричних машин всіх потужностей і напруг. Ремонтує обмотки та ізоляцію турбогенераторів з усіма видами штучного охолодження обмоток та активної сталі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструкцію обмоток та ізоляції силових вимірювальних випробувальних та інших трансформаторів спеціального призначення та електричних машин постійного і змінного струму будь-якої потужності; причини старіння ізоляції ознаки пошкодження ізоляції та обмоток способи їх усунення; читання креслень схем і розрахункових записок на обмотки трансформаторів і електричних машин; виконання ізоляції за класами; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту обмоток та ізоляції з частковим або повним перемотуванням обмоток і котушок; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтером з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5 розряду не менше і року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Намотування котушкової неперервної спіралеподібної з прямокутного проводу обмотки для силових трансформаторів і автотрансформаторів напругою понад 330 кВ. Демонтаж та укладання нової двошарової кошикового типу обмотки статорів асинхронних електродвигунів потужністю до 8000 кВт. Виготовлення нової обмотки реакторів з'єднувальних трансформаторів. Часткове перемотування обмотки роторів турбогенераторів та частковий ремонт обмотки із заміною частини стрижнів статорів. Усунення замикання за корпус обмотки в пазовій частині статорів турбогенераторів. Ремонт пошкоджень обмотки заміна виткової ізоляції трансформаторів 300 тис. кВт. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР-МОНТАЖНИК ПІДЗЕМНОГО ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ Код КП-7241.1 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує повний комплекс особливо складних робіт що потребують підвищеної точності з монтажу демонтажу ремонту налагоджування випробовування технічного обслуговування здавання в експлуатацію механічної електричної частин особливо складного гірничопрохідницького устаткування іноземного та вітчизняного виробництва з програмним забезпеченням. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову призначення технічні характеристики та принцип роботи типи та конструкції способи та методи перевіряння й регулювання роботи вузлів механізмів обладнання гірничопрохідницького устаткування; методи контролю особливо складного гірничопрохідницького устаткування іноземного виробництва з програмним забезпеченням; правила монтажу демонтажу устаткування та обладнання; способи налагоджування електричні схеми конструкції розподільних щитів пультів датчиків асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу щитів керування та захисту; методи і способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів; засоби автоматизації телемеханіки і радіоелектроніки; основи користування комп'ютером; основи електротехніки та осцилографії; причини й ознаки неполадок у роботі приладів автоматики телемеханіки радіоелектроніки установок апаратів обслуговуваного обладнання та устаткування; правила підготовки гірничопрохідницького устаткування до включення в роботу; принцип дії гідросистем; способи перевірки режимів роботи навантажень та знімання експлуатаційних характеристик і діаграм у процесі випробування налагоджування і функціонування; правила складання та ведення технічної документації на відремонтоване й налагоджене устаткування; правила експлуатації електронно-вимірювальних та ізотопних приладів високої точності; методи проведення випробувань трубопроводів і проводок у вибухонебезпечній зоні; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання повного комплексу особливо складних робіт що потребують підвищеної точності з монтажу демонтажу ремонту налагоджування та випробовування здавання в експлуатацію механічної та електричної частин механізованих прохідницьких комплексів та іншого особливо складного гірничопрохідницького устаткування іноземного та вітчизняного виробництва. Монтаж демонтаж ремонт налагоджування автоматичних систем електронної та радіорелейної апаратури датчиків асинхронно-синхронізованого регульованого електроприводу. Випробовування трубопроводів арматури гідравлічного тиску та проводок у вибухонебезпечній зоні здійснення випробувань аеродинамічних систем. Виконання робіт на кабелях розрахованих на напругу більше 10 кВ. Ревізія силового устаткування електричних систем. Монтаж елементів усіх видів АСУ-ТП. Монтаж приладів фізико-хімічного аналізу та систем відбору проби. Ревізія центрування та перевіряння електричних схем. Підключення електричних машин. Здійснення точного контролю за монтажем налагоджуванням випробовуванням механічної та електричної частин устаткування з використанням електричних контрольно-вимірювальних інструментів. Виконання складних супутніх робіт: електрослюсарних монтажних такелажних. Випробовування та ремонт особливо складних механізмів прохідницьких комплексів іноземного та вітчизняного виробництва типу "WIRTH" щитів тюбінго- та блокоукладальників. Базова професія: ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПІДЗЕМНИЙ Код КП-7241.1 Спеціалізація ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПІДЗЕМНИЙ будівництво метрополітенів 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює монтаж демонтаж ремонт налагоджування випробовування технічне обслуговування та здавання в експлуатацію елементів складної електронної напівпровідникової техніки пневмоавтоматики радіоелектроніки ізотопних приладів і телемеханіки у системах комунікацій та вибоях мережах енергопостачання гідравліки автоматизації дистанційного керування у комплектних високовольтних пристроях трансформаторних підстанцій різних типів. Виконує електрогазозварювальні роботи. Здійснює роздроблювання породи та бетону засобами механізації у складних умовах. Виконує перевірку такелажних підіймальних транспортних механізмів у похилих виробках з кутом нахилу до 35°. Здійснює огляд поточний ремонт машин механізмів та устаткування що застосовується під час будівництва тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення. Здійснює контроль за роботою устаткування із застосуванням електронно-вимірювальних та ізотопних приладів високого рівня точності. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики принцип роботи окремих вузлів агрегатів механізмів складного гірничого устаткування що застосовується під час будівництва метрополітенів; механізованих комплексів бурильних установок підіймального устаткування електромеханічних та пневматичних інструментів радіоелектронних пристроїв електронної напівпровідникової техніки пневмоавтоматики ізотопних приладів телемеханіки; конструктивні характеристики особливо складних систем вузлів і механізмів самохідного та несамохідного гірничого устаткування; правила безпечної експлуатації електроустаткування згідно з технічними вимогами; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем підземним 6 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж демонтаж профілактичний огляд ремонт налагоджування випробовування та здавання в експлуатацію механічної електричної електронної пневмоавтоматичної телемеханічної частин складного гірничого устаткування. Виконання електрогазозварювальних робіт у складних інженерно-геологічних умовах обмежених у просторі без зупинки інших робіт. Перевірка та ремонт транспортних навантажувально-розвантажувальних пристроїв. Розробка породи та бетону механізованими засобами у прямих вертикальних та похилих виробках з кутом нахилу 35° і більше. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює повний комплекс особливо складних робіт що потребують надзвичайної точності під час монтажу демонтажу налагоджування випробовування поточного та капітального ремонтів здавання в експлуатацію елементів вузлів агрегатів особливо складної гірничої техніки вітчизняного та іноземного виробництва з програмним керуванням: вібраторів типу "MULLER" бурових установок типу ECOdrill 22 ECOdrill 35 електрокомпресорів різного типу навантажувачів типу Delva тощо; елементів електронної техніки пневмоавтоматики телемеханіки радіоелектроніки та ізотопних приладів у системах енергопостачання гідравліки автоматизації та дистанційного керування. Виконує електрослюсарні такелажні електрогазозварювальні роботи у складних інженер-но-геологічних умовах. Здійснює технічне обслуговування машин і механізмів контроль за їх роботою згідно з технічними вимогами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову технічні характеристики конструктивні особливості надзвичайно складної гірничої техніки іноземного та вітчизняного виробництва з програмним керуванням; будову інструментів та апаратів що базуються на електронній напівпровідниковій техніці; методику читання та складання креслень специфікацій на устаткування оснащене особливо складними схемами елементів електронної напівпровідникової техніки пневмоавтоматики радіоелектроніки телемеханіки та ізотопними приладами; принцип та методику складання технічної документації; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем підземним 7 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виконання складних робіт з монтажу демонтажу налагоджування випробовування поточного та капітального ремонтів здавання в експлуатацію особливо складної гірничої техніки іноземного та вітчизняного виробництва з програмним та дистанційним керуванням. Монтаж демонтаж елементів електронної напівпровідникової техніки радіоелектроніки телемеханіки пневмоавтоматики та ізотопних приладів у системах особливо складних підземних інженерних комунікацій. Збирання налагоджування випробовування здавання в експлуатацію особливо складних електронних схем. Базова професія: МАШИНІСТ ПІДЗЕМНИХ САМОХІДНИХ МАШИН Код КП-8111.1 Спеціалізація МАШИНІСТ ПІДЗЕМНИХ САМОХІДНИХ МАШИН будівництво метрополітенів 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує різними видами підземних самохідних машин іноземного та вітчизняного виробництва під час виконання складних робіт на будівництві метрополітену самохідними машинами для транспортування та монтажу кілець у тунелях самохідними кабелепересувачами під час проведення механічного укладання та підбирання гнучкого високовольтного кабелю дорожніми колієпересувачами навантажувачами самохідними буровими установками рейкозварювальними машинами бетоноукладачами тощо . Виконує складні електрослюсарні електротехнічні механічні роботи з поточного ремонту підземних самохідних машин. Здійснює технічний огляд машин перевіряє роботу окремих вузлів та агрегатів гідравлічних систем та електрообладнання. Готує їх до роботи та здійснює заправлення машин паливом і водою. Забезпечує безпечні умови руху машин і безпеку робітників. Виконує щозмінне технічне обслуговування машин які обслуговує бере участь у їх плановому запобіжному ремонті. Монтує демонтує обладнання на машинах. Слідкує за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики правила експлуатації технічного огляду обслуговування та поточного ремонту машин якими керує; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення способи виявлення й усунення несправностей; режими змащування механізмів; норми витрат паливних і мастильних матеріалів; способи їх економії; правила та способи виконання складних електрослюсарних електротехнічних механічних робіт з ремонту машин; правила проведення монтажу демонтажу обладнання; правила та норми з охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом підземних самохідних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує різними видами підземних самохідних машин вітчизняного та іноземного виробництва під час виконання особливо складних робіт на будівництві тунелів станцій метрополітену підземних споруд спеціального призначення самохідними машинами для транспортування та монтажу кілець у тунелях самохідними кабелепересувачами під час проведення механічного укладання та підбирання гнучкого високовольтного кабелю дорожніми колієпересувачами навантажувачами самохідними буровими установками рейкозварювальними машинами бетоноукладачами тощо . Виконує складні електрослюсарні електротехнічні механічні роботи з поточного ремонту підземних самохідних машин. Здійснює точний контроль за технічним станом машин. Слідкує за нормальною роботою комп'ютерного обладнання. Здійснює рихтування колій. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики правила експлуатації технічного обслуговування підземних машин якими керує; правила роботи апаратури з автоматизації операцій керування; правила програмного керування та роботу з комп'ютером; правила проведення механічного укладання та підбирання гнучкого високовольтного кабелю що подає енергоживлення до екскаватора та відвалоутворювача; правила виконання й контролю за здійсненням повного комплексу робіт у процесі їх виконання; методи здійснення особливо складних електрослюсарних електротехнічних механічних робіт під час монтажу демонтажу обладнання проведення планового запобіжного ремонту підземних самохідних машин; правила та методи здійснення точного контролю за роботою машин і технологією виконання робіт згідно з технічними вимогами та робочими кресленнями; методи та правила рихтування колії; причини виникнення та усунення несправностей; режими змащування; правила та норми з охорони праці; правила роботи з електронно-вимірювальними приладами високої точності. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом підземних самохідних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені доповненням № 2 до розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в доповненні № 2 до розділу 3 випуску 64 ДКХП Діапазон розрядів Стор. 1 2 3 4 1 Базова професія Вибуховик Спеціалізація Вибуховик будівництво метрополітенів 6-7 2 Електромонтажник з сигналізації централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 7-8 3 Базова професія Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування Спеціалізація Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування будівництво метрополітенів 4-6 4 Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 7-8 5 Базова професія Електрослюсар підземний Спеціалізація Електрослюсар підземний будівництво метрополітенів 7-8 6 Базова професія Машиніст підземних самохідних машин Спеціалізація Машиніст підземних самохідних машин будівництво метрополітенів 6-7 7 Машиніст прохідницького комплексу 7-8 8 Монтажник гірничого устаткування 7-8 9 Базова професія Прохідник Спеціалізація Прохідник будівництво метрополітенів 7-8 В редакції доповнення №2 затвердженого наказом Держбуду України від 29.09.2003 № 149 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 3 до Розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 3 Розділу 3 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП ЄТКС Діапазон розрядів Стор 1 2 3 4 5 1 Базова професія: Гірник на маркшейдерських роботах Спеціалізація Гірник на маркшейдерських роботах будівництво метрополітенів 64 04 3-5 2 Електрослюсар з проходки 64 04 3-8 В редакції зміни №3 затвердженої наказом Мінбуду України від 02.12.2005 № 9. 3