Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (з урахуванням змін і доповнень)

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Розділ 4 Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг з урахуванням змін і доповнень РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": Голодець І.В. відповідальний розробник Томільцев І.М. Казько В.Д. Уляна Т.Б. Гончаренко Л.П. У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України ; Заєц В.М. корпорація „Укрбуд" ; Данченко М.І. ТОВ „БМК Планета-Міст" Химич А.А. ВАТ „Мостобуд" Висоцький В.П. УДВТП „Укрдортехнологія" . Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року № 9. ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України. Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях підприємствах усіх галузей народного господарства де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт. © УкрНДЦ „Екобуд" 2006. Перегляд розроблення зміни ISBN 966-8115-07-4 Передрукування повне чи часткове відтворення тиражування Довідника без дозволу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України не дозволяється. Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Зміни № 7 до розділу 4 Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. РОБІТНИКИ. ПЕРЕДМОВА Зміни № 7 до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних робіт" включають 9 нових кваліфікаційних характеристик. У зв'язку з впровадженням сучасної складної техніки для професії машиніст автобітумовоза дорожньо-будівельні роботи введено 7-й розряд та для професії машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття – 8-й розряд. Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів що були затверджені для цих професій раніше наведені у виданнях 2004 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 . Для професії машиністи машин для ямкового ремонту що використовують техніку простішу у керуванні розроблено кваліфікаційні характеристики 5 6-го розрядів. Кваліфікаційні характеристики для 7 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р. Базова професія ДРОБИЛЬНИК-РОЗМЕЛЮВАЧ виробництво залізобетонних та бетонних виробів КодКП-8151.2 Спеціалізація 1. ДРОБИЛЬНИК дорожньо-будівельні роботи ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує процесом дроблення кам'яних та інших матеріалів на дробарках дробильних агрегатах різних систем. Забезпечує доставку матеріалів та завантаження їх у дробарки дробильні агрегати за допомогою транспортних засобів або вручну. Контролює пуск і зупинку механізмів. Регулює рівномірне подавання матеріалів і води за допомогою автоматичних регулюючих пристроїв живильників вентилів засувок. При необхідності видаляє сторонні предмети. Регулює роботу дробильного агрегату швидкість продуктивність зазори між робочими органами дробарки залежно від виду та розміру матеріалу. Визначає якість сортність матеріалу який подрібнюється. Установлює причини виникнення несправностей і усуває їх. Контролює режим змащування агрегатів витрати електроенергії та мастильних матеріалів. Чистить обладнання яке обслуговує. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики дробарок дробильних агрегатів електромоторів та іншого устаткування що обслуговується; фізичні властивості та вимоги до якості матеріалу який подрібнюється; правила користування пусковою апаратурою засобами автоматизації та сигналізації слюсарну справу; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 3-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю до 100 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 4-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю понад 100 до 300 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 3-го розряду – не менше 1 року. 5-й розряд у разі роботи на дробарках дробильних агрегатах продуктивністю понад 300 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дробильника 4-го розряду – не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Код КП-8332.1 Спеціалізація 2. МАШИНІСТ АВТОБІТУМОВОЗА дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобітумовозом місткістю понад 20000 л під час транспортування бітуму з нафтоперегінних заводів прирейкових складів бітумних матеріалів баз збереження бітуму постійних чи тимчасових . Подає в'яжучі матеріали під час роботи за технологією "холодний ресайклінг" у ході ремонту та реконструкції автомобільних доріг різного призначення. Доставляє нагрітий бітум від місця приготування до місця використання на автодорозі. Виконує підігрів бітуму у разі потреби під час його перекачування з однієї місткості в іншу. Перевіряє: технічний стан ходової частини герметичність цистерни систему обігріву та циркуляції бітуму засобів для закачування бітуму посудин які працюють під тиском технічні параметри розігріву в'яжучих матеріалів контрольно-вимірювальних приладів. Забезпечує безпечні умови руху машини та безпеку робітників на робочій ділянці. Виконує щозмінне технічне обслуговування та бере участь у плановому запобіжному ремонті автобітумовоза. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання авто бітумовоза й установленого на ньому обладнання правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 3. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для ямкового ремонту вітчизняного виробництва типу ДН-011 під час виконання ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює роботу обладнання агрегатів приладів самохідної дорожньої машини якою керує. Здійснює приймання матеріалів та стежить за своєчасним наповненням місткостей щебенем та емульсією. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики робочі можливості машини якою керує; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для ямкового ремонту вітчизняного виробництва типу ДН-011 під час виконання повного комплексу робіт з ямкового ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних та площинних об'єктів. Стежить за технологічними процесами з пульта керування та контролює роботу обладнання агрегатів приладів самохідної дорожньої машини якою керує. Здійснює приймання матеріалів та стежить за своєчасним наповненням місткостей щебенем та емульсією. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 4. МАШИНІСТ ПРИЧІПНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВІДБОРУ КЕРНІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює кернування асфальтобетонного та цементобетонного покриття діаметр отворів до 600 мм причіпною установкою іноземного виробництва типу BW-400 . Приводить установку в робочий стан; опускає та піднімає платформу. Установлює установку за рівнем в горизонтальне положення. Приводить установку в транспортне положення. Виконує щозмінний огляд технічне обслуговування установки та її робочих органів бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки для відбору кернів приладів та комплекту механізованого інструменту правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання кернування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 5. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для свердління цементобетонного покриття іноземного виробництва типу 210 В SRA що працює від компресора Д-41 та здійснює свердління отворів для установлення поздовжніх та поперечних штирів в затверділому цементобетонному покритті. Контролює та регулює роботу установки. Виконує щозмінне технічне обслуговування свердлильної установки та бере участь у її плановому та запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 6. МАШИНІСТ ЦЕМЕНТОРОЗПОДІЛЮВАЧА ПРИЧІПНОГО дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує цементорозподілювачем причіпним іноземного виробництва типу RW 16000 S під час виконання робота з розподілу цементу для стабілізації ґрунту та регенерації дорожнього одягу. Перевіряє роботу: гідравлічного двигуна приводів шнека і живильника їх роботу на холостому ходу вузлів гідроприводу та герметичності з'єднань піднімання та установлення розподільного обладнання в робоче та транспортне положення системи керування технічний стан натягання ланцюгових передач кріплення вузлів і механізмів тиск у шинах. Забезпечує завантаження бункера цементом із цементовозів що подаються до цементорозподілювача. Забезпечує виконання робіт у технологічній послідовності й темпі що прийнятий для кожного робочого потоку. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й установленого на ній устаткування приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Базова професія МАШИНІСТ АВТОБЕТОНОЛОМА Код КП – 8332.2 Спеціалізація 7. МАШИНІСТ МАШИНИ З РУЙНУВАННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з руйнування цементобетонного покриття іноземного виробництва типу BTZ 7000 під час ремонту та реконструкції автомобільних доріг різного призначення. Контролює режим руйнування швидкість руху машини для руйнування бетону стан робочого органу та в цілому технічний стан машини. Перевіряє роботу двигуна коробки передач технічного стану механізмів керування гідравлічної системи електрообладнання пристрою для руйнування бетону. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини для руйнування бетону бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини для руйнування бетону можливості використання; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5-го розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Базова професія МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ Код КП-8332.2 Спеціалізація 8. МАШИНІСТ БІТУМІЗАТОРА ПРИЧІПНОГО дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бітумізатором причіпним типу Б 400.02 IE „Крокус" для розігріву бітуму очищає оброблювану поверхню струменем стиснутого повітря та контролює нанесення розплавленого бітуму або іншого зрідженого матеріалу з включенням пістолета та подаванням бітуму на оброблювану поверхню доріг перед укладанням асфальтобетону на фундаменти будівель під час їх гідроізоляції під руберойд у процесі влаштування та ремонту м'яких покрівель. Контролює технічний стан машини готує її до роботи. Бере участь у виконанні щозмінного обслуговування машини та у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики бітумізатора причіпного можливості його використання; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила і норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4-го розряду – не менше 1 року. Спеціалізація 9. МАШИНІСТ ТЕРМІЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОЗІГРІВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує термічною установкою для розігріву асфальтобетонного покриття іноземного виробництва типу НМ 4500 з програмним забезпеченням під час виконання робіт на великих майданчиках. Стежить за роботою обладнання агрегатів приладів установки та показниками бортового комп'ютера. Готує установку до роботи. Здійснює заправлення зрідженим газом. Контролює та регулює роботу установки та газового обладнання. Контролює глибину розігрівання старого покриття дорожнього одягу. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки і бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи у газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 7-го розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6-го розряду – не менше 1 року. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені Змінами № 7 до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Випуску 64 ДКХП № п/п Професії розміщені в Змінах № 7 до розділу 4 Випуску 64 ДКХП Випуск ДКХП Діапазон розрядів Стор. 1 2 3 4 5 1 Базова професія Дробильник-розмелювач виробництво залізобетонних та бетонних виробів Спеціалізація Дробильник дорожньо-будівельні роботи 35 3-5 5 2 Базова професія Машиніст дорожньо-транспортних машин Спеціалізація Машиніст автобітумовоза дорожньо-будівельні роботи 64 6-7 7 3 Спеціалізація Машиніст машини для ямкового ремонту дорожньо-будівельні роботи 64 5-8 8 4 Спеціалізація Машиніст причіпної установки для відбору кернів дорожньо-будівельні роботи 64 5 9 5 Спеціалізація Машиніст установки для свердління цементобетонного покриття дорожньо-будівельні роботи 64 5 9 6 Спеціалізація Машиніст цементорозподілювача причіпного дорожньо-будівельні роботи 64 6 11 7 Базова професія Машиніст автобетонолома Спеціалізація Машиніст машини з руйнування цементобетонного покриття дорожньо-будівельні роботи 64 6 12 8 Базова професія Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт Спеціалізація машиніст бітумізатора причіпного дорожньо-будівельні роботи 64 5 13 9 Спеціалізація Машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 64 6-8 13 ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1 2 4 Розробники – фахівці Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна Казько Віра Дмитрівна Томільцев Іван Михайлович Шевчук Кирило Іванович Ольховик Анастасія Олексіївна. за участю фахівців: канд. екон. наук Беркути Анатолія Всеволодовича Шарапової Тамари Олексіївни Губеня Петра Івановича Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Данченко Марії Іванівни ТОВ „БМК Планета-Міст" Жучко Георгія Пилиповича Висоцького Володимира Петровича УДВТП „Укрдортехнологія" Гончаренко Людмили Петрівни Сохач Ірини Анатоліївни УкрНДЦ „Екобуд" Зайця Василя Михайловича корпорація „Укрбуд" Комп'ютерний набір: Гончаренко Людмила Петрівна. Комп'ютерна верстка: Сохач Ірина Анатоліївна. Відповідальна за випуск канд. екон. наук Голодець Інна Володимирівна ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖБУД УКРАЇНИ НАКАЗ " 29 " серпня 2003 р. м. Київ № 149 Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 У зв'язку з впровадженням нових технологій застосуванням новітнього устаткування машин і механізмів що оснащені сучасними електронними та комп'ютерними системами або мають складні технічні характеристики підвищенням вимог до кваліфікації робітників які виконують будівельно-монтажні роботи здійснюють будівництво метрополітенів тунелів та споруд спеціального призначення будівництво та ремонт автомобільних доріг НАКАЗУЮ: 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.1999 р. № 249; від 21.02.2000 р. № 32 які розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" УкрНДЦ „Екобуд" і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 01.08.2003р. №61: а до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 3 12 кваліфікаційних характеристик ; б до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" - Доповнення № 2 9 кваліфікаційних характеристик ; в до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" – Доповнення № 4 5 кваліфікаційних характеристик . 2. Ввести зазначені доповнення в дію з 1 січня 2004 року. 3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. разом з УкрНДЦ "Екобуд" організувати доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В. Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖБУД УКРАЇНИ НАКАЗ " 22 " грудня 2003 р. м.Київ № 218 Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Зміни що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій застосуванням нових видів будівельних матеріалів сучасних машин механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування тощо зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно це потребує розробки нових кваліфікаційних характеристик уточнення характеристик окремих базових професій та посад. З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 від 24 жовтня 2000 року № 239 від 14 вересня 2001 року № 183 від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149 розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" далі - УкрНДЦ „Екобуд" і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90: а до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці" – Доповнення № 1 8 кваліфікаційних характеристик ; б до розділу 2 „Робітники Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 4 18 кваліфікаційних характеристик . 2. У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у доповненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників для яких введена спеціалізація замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних доріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи". 3. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року. 4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 до зацікавлених організацій. Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В. Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ " 2 " грудня 2005 р. м. Київ № 9 Про затвердження Змін до розділів 2 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року № 243 та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій матеріалів конструкцій застосуванням нових машин механізмів устаткування виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників які виконують будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України зміни до розділів Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року № 32 з урахуванням змін і доповнень : 1.1. Зміни № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" 17 кваліфікаційних характеристик ; 1.2. Зміни № 3 до Розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" 2 кваліфікаційні характеристики ; 1.3. Зміни № 6 до Розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" 7 кваліфікаційних характеристик . 2. Із введенням у дію Змін № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" кваліфікаційні характеристики на професії арматурника будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи бетоняра електрозварника ручного зварювання будівельні роботи маляра будівельні роботи машиніста крана автомобільного монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій муляра тесляра передбачені Розділом 2 що затверджений наказами Держбуду України від 21 лютого 2000 р. № 32 від 29 серпня 2003 р. № 149 та від 18 жовтня 2004 р. № 171 визнати такими що втратили чинність. 3. Управлінню економіки та організації будівництва Шарапова Т.О. разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження Змін до розділів 2 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд". Міністр П.Качур В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Вступ Доповнення до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" розроблено з урахуванням змін що відбулися в останні роки в організації будівництва та ремонту автомобільних доріг у зв'язку з впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій застосуванням сучасних машин іноземного та вітчизняного виробництва технологічних комплексів устаткування механізмів зі складними технічними характеристиками програмними комп'ютерними системами керування інструменту різних типів і призначення. Зазначене зумовило появу нових видів робіт і професій робітників та потребу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характеристик. Розділ 4 включає 27 кваліфікаційних характеристик для професій робітників зайнятих на виконанні робіт з будівництва та ремонту автомобільних доріг. Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено з урахуванням складності робіт технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки. Для ряду професій в кваліфікаційні характеристики робітників введена спеціалізація яка враховує особливості дорожнього будівництва та відповідає професійній діяльності похідної базової професії апаратник зневоднення бітуму бурильник шпурів грохотник машиніст дорожньо-транспортних машин тощо . Для окремих професій робітників зі спеціалізацією машиніст машини для влаштування тонкошарового покриття машиніст машини з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу машиніст установки для приготування мінерального порошку тощо передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних та відповідальних робіт що потребують підвищених вимог до освіти кваліфікації професійної підготовки та практичного досвіду. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТНИКИ Базова професія АПАРАТНИК ЗНЕВОДНЕННЯ БІТУМУ Код КП - 8212.2 Спеціалізація 1. АПАРАТНИК ЗНЕВОДНЕННЯ БІТУМУ дорожньо-будівельні роботи З-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує розігрів бітуму. Регулює температуру у бітумосховищі. Закачує бітум у варильні котли і котли для зневоднення. Проводить процес зневоднення бітуму під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Перекачує бітум у котли для зневоднення. Контролює температурний режим і дотримання технологічних вимог процесу зневоднення. Перекачує готовий продукт у місткості відповідно до технологічного регламенту. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи конверторів компресорів насосів трубчастих печей; правила та способи ведення процесу зневоднення бітуму; вимоги до якості бітуму за державними стандартами та технічними умовами; правила ведення процесу горіння палива в топках. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Проводить процес нагрівання зневоднення бітуму відгін легких фракцій відповідно до заданого режиму. Слідкує за дотриманням режиму топлення печей конверторів. Контролює роботу конденсаційної установки. Забезпечує встановлений температурний режим. Регулює процес заповнення конверторів зневодненим бітумом. Регулює процес зневоднення бітуму за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та призначення конверторів повітродувок компресорів насосів трубчастих печей конденсаційних установок систем маслообігріву; технологію зневоднення та окислення бітуму; правила відгону легких фракцій; температурні режими; правила експлуатації газового господарства; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи апаратником зневоднення бітуму 3 розряду не менше 1 року. Базова професія АПАРАТНИК ОКИСЛЕННЯ БІТУМУ Код КП-8212.2 Спеціалізація 2. АПАРАТНИК ОКИСЛЕННЯ БІТУМУ дорожньо-будівельні роботи 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Проводить процес окислення бітуму під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Заповнює місткості бітумом із бітумосховища. Обслуговує запірну арматуру трубопроводи і пристрої топлення реактора. Контролює циркуляцію бітуму через трубчасті печі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії окислювальної установки; місткість резервуарів дозувальних та змішувальних бачків; правила користування паливними матеріалами; вимоги до якості бітумних матеріалів за державними стандартами та технічними умовами; правила технічної експлуатації обігрівальних трубопроводів. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Проводить процес окислення бітуму відповідно до заданого режиму. Оглядає реактори акумуляторні установки конвертори. Здійснює пуск і зупинку обладнання. Наповнює акумулятори рідким бітумом. Регулює подавання рідкого палива в топки реактора. Подає до реактора суміші зневодненого бітуму із стислим повітрям. Слідкує за тепловим режимом трубчастих печей за роботою систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів. Перекачує окислений бітум у місткості. Контролює хід скидання нафтопродуктів у промислову каналізацію. Бере участь у ремонті установки. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та призначення усіх вузлів окислювальної установки; принцип роботи компресорів диспергаторів бітумних котлів маслопроводів і насосів систем тепломаслообігріву та електромаслообігріву; правила та прийоми ведення процесу окислення бітуму; вимоги технологічної карти до якості сировини та окисленого бітуму; правила експлуатації газового та енергетичного господарства; правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та автоматикою; методи усунення несправностей у роботі окислювальної установки. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи апаратником окислення бітуму 3 розряду не менше 1 року. Базова професія БУРИЛЬНИК ШПУРІВ Код КП-8113.2 Спеціалізація 3. БУРИЛЬНИК ШПУРІВ дорожньо-будівельні роботи 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи з буріння шпурів ручними і колонковими перфораторами та електросвердлами масою до 35 кг разом з пневмопідтримкою пойнтами ломами ручними бурами на відкритих роботах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову бурильних механізмів; порядок виявлення і усунення несправностей; схеми раціонального розташування шпурів та їх глибину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту бурильних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підбір бурів доліт коронок. Заготівля і забивання пробок у пробурені шпури. Огляд місця роботи та утримання його у належному стані. Виявлення й усунення несправностей у роботі бурильних механізмів. Утримання механізмів у чистоті. Змащування вузлів механізмів та агрегатів. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи з буріння шпурів середньої складності ручними і колонковими перфораторами та електросвердлами масою більше 35 кг пойнтами ломами ручними бурами. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову бурильних механізмів порядок виявлення і усунення несправностей; схеми раціонального розташування шпурів та їх глибину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником та слюсарем з ремонту бурильних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підбір бурів доліт коронок. Заготівля і забивання пробок у пробурені шпури. Огляд місця роботи та утримання його у належному стані. Виявлення й усунення несправностей у роботі бурильних механізмів. Утримання механізмів у чистоті. Змащування вузлів механізмів та агрегатів. 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні роботи з буріння шпурів самохідними буровими установками каретками з дизельним двигуном. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову бурових самохідних установок кареток ; принцип роботи гідравлічної системи приводів та інших вузлів самохідних бурових установок; порядок виявлення і усунення несправностей; правила транспортування бурових установок; схеми раціонального розташування шпурів та їх глибину. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи бурильником та слюсарем з ремонту бурильних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. ПРИКЛАДИ РОБІТ. Підбір бурів доліт коронок. Заготівля і забивання пробок у пробурені шпури. Огляд місця роботи та утримання його у належному стані. Виявлення й усунення несправностей у роботі бурових установок. Утримання установок у чистоті. Змащування вузлів механізмів та агрегатів. Базова професія ВАРНИК АСФАЛЬТОВОЇ МАСИ Код КП-8212.2 Спеціалізація 4. ВАРНИК АСФАЛЬТОВОЇ МАСИ дорожньо-будівельні роботи 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варіння в'яжучих у печі. Завантажує компоненти у піч для варіння. Слідкує за дотриманням температурного режиму процесу варіння за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та зовнішнім виглядом маси. Контролює якість первинної сировини. Здійснює візуальний огляд сировини об'ємне або вагове дозування складових компонентів асфальтової маси. Чистить устаткування від залишків асфальтової маси після закінчення її варіння та бере участь у ремонті устаткування яке обслуговує. ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи печі для варіння яку обслуговує та транспортних засобів; правила топлення котла для плавлення бітуму; склад основних компонентів асфальтової маси. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 4-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варіння асфальтової маси у печі для варіння. Завантажує компоненти у піч для варіння відповідно до заданої рецептури. Контролює якість готової продукції. Завантажує готову масу на транспортні засоби. Слідкує за додержанням справного стану устаткування та усуває дрібні несправності у його роботі. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову та продуктивність печі для варіння та транспортних засобів; місткість збірних резервуарів і бункерів; способи усунення несправностей у роботі устаткування; технічні вимоги до складу асфальтової маси; режим варіння маси залежно від первинної сировини; температурний режим; технологію виробництва та способи найбільш ефективного ведення процесу варіння маси. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи варником асфальтової маси 3 розряду не менше 1 року. 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варіння асфальтобетонних сумішей на агрегатах різних типів з ручним дистанційним та автоматичним керуванням. Розпалює форсунки або пальники. Керує роботою контрольно-вимірювальної апаратури. Слідкує за ходом технологічного процесу. Регулює температурний режим варіння маси. Переналагоджує агрегат на випуск різних видів сумішей. Усуває дрібні несправності у роботі устаткування та бере участь у його ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування яке обслуговує та контрольно-вимірювальної апаратури; правила налагоджування переналагоджування і регулювання устаткування; технологічний процес виготовлення різних асфальтобетонних сумішей; вимоги за технічними умовами до сировини і готової продукції. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи варником асфальтової маси 4 розряду не менше 1 року. Базова професія ГРОХОТНИК Код КП-8112.2 Спеціалізація 5. ГРОХОТНИК дорожньо-будівельні роботи 2-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує процесом мокрого та сухого грохочення розсіву матеріалу на грохотах ситах продуктивністю до 100 м3/год. Слідкує за роботою грохотів сит та іншого устаткування в зоні обслуговування рівномірним подаванням та розподілом матеріалу на грохоти сита живильники конвеєри проходженням підрешітного та надрешітного матеріалу в наступне устаткування. Вилучає сторонні предмети. Контролює якість грохочення. Виконує роботи що пов'язані з розвантаженням щебеневих матеріалів із залізничних вагонів. Слідкує за роботою площадкових та циліндричних грохотів забезпечує розподіл щебеню за фракціями. Регулює роботу грохотів сит живильників та подавання води у разі мокрого грохочення. Відбирає проби для аналізу. Здійснює чищення та змащування частин устаткування що труться. Встановлює чистить та замінює сита та колосники. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування що обслуговується. Бере участь у його ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип дії та правила експлуатації грохотів сит електродвигунів живильників транспортерів аспіраційних систем; технологію грохочення; технічні умови стандарти та допустимі відхилення від стандартів; найбільш вигідні режими грохочення та розсіву фізико-механічні властивості продукту; схеми автоматизації та сигналізації; призначення засобів вимірювання та їх показань; способи кріплення та заміни сит слюсарну справу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 3-й розряд - у разі виконання процесу грохочення матеріалів на вібраційних грохотах продуктивністю від 100 м3/год до 500 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві підвищення кваліфікації і стаж роботи грохотником 2 розряду не менше 1 року. 4-й розряд - у разі виконання процесу грохочення матеріалів на вібраційних грохотах продуктивністю більше 500 м3/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи грохотником 3 розряду не менше 1 року. Базова професія: ЗАВАНТАЖУВАЧ ВАРИЛЬНИХ КОТЛІВ Код КП - 8212.3 Спеціалізація 6. ЗАВАНТАЖУВАЧ ВАРИЛЬНИХ КОТЛІВ дорожньо-будівельні роботи 3-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Завантажує у варильні котли та змішувачі матеріали бітум для приготування бітумної суміші. Виконує приймання та складування матеріалів згідно з їх цільовим призначенням. Забезпечує вагове дозування бітуму і пеку. Дробить шматки. Доставляє компоненти до скіпових підйомників. Завантажує підйомники матеріалами і підіймає їх. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову підйомників які обслуговуються; правила завантаження та зважування компонентів які завантажуються. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Базова професія: МАШИНІСТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Код КП-8332.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дорожньо-транспортною машиною під час будівництва та ремонту автомобільних доріг. Монтує регулює устаткування встановлене на машину згідно з інструкцією щодо експлуатації та забезпечує безперебійну його роботу. Здійснює візуальний огляд робочої ділянки або дорожнього покриття що підлягає ремонту та установлює технологічну послідовність виконання робіт залежно від їх обсягів та пори року. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі дорожньо-транспортної машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання дорожньо-транспортної машини й встановленого на ній устаткування приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усування; технологію робіт та вимоги до їх якості; основні властивості і склад матеріалів що використовуються; способи вивантаження та завантаження матеріалів; правила та норми охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 7. МАШИНІСТ АВТОБІТУМОВОЗА 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує автобітумовозом під час транспортування бітуму з нафтоперегонних заводів прирейкових складів бітумних матеріалів діючих баз збереження бітуму постійних чи тимчасових та доставляння його на об'єкти асфальтобетонні заводи. Використовує автобітумовоз для розливу в'яжучих матеріалів під час роботи в парі з причіпним розподілювачем. Забезпечує доставляння нагрітого бітуму від місця приготування до місця використання на автодорозі. Виконує підігрів бітуму у разі потреби під час його перекачування з однієї місткості в іншу. Використовує автобітумовоз у спільній роботі з автогудронатором. Перевіряє: технічний стан ходової частини герметичність цистерни системи обігріву та циркуляції бітуму засобів для закачування бітуму посудин які працюють під тиском технічні параметри розігріву в'яжучих матеріалів; роботу контрольно-вимірювальних приладів. Спеціалізація МАШИНІСТ БІТУМОЩЕБЕНЕРОЗПОДІЛЮВАЧА дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бітумощебенерозподілювачем вітчизняного виробництва типу ДН-008 з програмним забезпеченням під час улаштування поверхневої обробки покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів. Слідкує за технологічним процесом виконання робіт контролює якість та витрати в'яжучих і кам'яних матеріалів за допомогою комп'ютерної програми. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу відповідно до заданого режиму. Контролює обсяги виконаних робіт. Готує машину до роботи перевіряє стан обладнання та електроустаткування. Запобігає несправностям у роботі машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію улаштування поверхневої обробки та вимоги до якості робіт; будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини якою керує; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує бітумощебенерозподілювачем вітчизняного виробництва типу ДН-008 з програмним забезпеченням під час виконання особливо складних робіт з улаштування поверхневої обробки покриття з синхронним розподіленням кам'яних та в'яжучих матеріалів. Слідкує за технологічним процесом виконання робіт контролює якість та витрати в'яжучого та кам'яних матеріалів за допомогою комп'ютерної програми. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу відповідно до заданого режиму та за допомогою комп'ютерної програми. Контролює обсяг виконаних робіт тощо. Готує машину до роботи перевіряє стан обладнання та електроустаткування. Запобігає несправностям у роботі машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію улаштування поверхневої обробки та вимоги до якості робіт; основні властивості і склад матеріалів що використовуються; будову принцип роботи технічні характеристики машини для бітумощебеневого розподілення; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виявлення та усунення несправностей правила безпеки руху та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація 8. МАШИНІСТ ДОРОЖНЬОГО АВТОРЕМОНТЕРА 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дорожнім авторемонтером під час ремонту автомобільних доріг. Здійснює візуальний огляд покриття і встановлює межі пошкоджених місць. Забезпечує: роботу газового устаткування з блоком горілок інфрачервоного розігрівача; завантаження матеріалів до змішувача м'який розігрів матеріалів та повне або порційне їх вивантаження; уповільнене підвищення температури можливість примусового змішування матеріалів; безпечне завантаження бітумної місткості бітумом у твердому чи рідкому стані ; видавання бітуму розігрітого до робочої температури самопливом; надійне перекриття бітумопроводу після видачі готового матеріалу; роботу компресорної установки з комплектом пневмоінструменту; приготування асфальтобетонних сумішей з додержанням вимог до якості матеріалів що використовуються. Спеціалізація 9. МАШИНІСТ ДОРОЖНЬО-РЕМОНТНОЇ САМОХІДНОЇ МАШИНИ 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дорожньо-ремонтною самохідною машиною іноземного виробництва типу SAVALCO з програмним забезпеченням під час виконання складних ремонтних робіт в обмежених та незручних умовах ямковий ремонт ремонт вибоїн тріщин просадок та інших ушкоджень асфальтобетонного покриття . Слідкує за технологічним процесом та якістю повного комплексу виконуємих робіт: приймання матеріалів у польових умовах підіймання їх транспортером розігрів бітумної емульсії вприскування дорожньо-будівельних матеріалів у вибоїни або тріщини відповідно до заданого тиску тощо. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує дорожньо-ремонтною самохідною машиною іноземного виробництва типу SAVALCO з програмним забезпеченням під час виконання особливо складних та відповідальних робіт з ремонту асфальтобетонного покриття. Слідкує за технологічним процесом та якістю робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 10. МАШИНІСТ ЗАЛИВАЛЬНИКА ТРІЩИН 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує заливальником тріщин під час ремонту автомобільних доріг. Здійснює візуальний огляд стану деформаційних швів у цементобетонних і тріщин у асфальтобетонних покриттях. Перевіряє роботу: двигуна бітумного насоса компресора; технічний стан пневмосистеми системи змащування робочого органа розливу бітуму паливної системи електрообладнання системи керування машиною. Перевіряє наявність кількість та відповідно якість матеріалів призначених для промивання ґрунтування та герметизації швів і тріщин у дорожніх покриттях. Виконує роботи з очищення швів від пилу і бруду стиснутим повітрям та з промивання рідиною ґрунтування і заповнення швів та тріщин мастикою та бітумом. Перевіряє якість герметизації швів та тріщин дорожніх покриттів. Забезпечує технологію ремонту автомобільних доріг з улаштуванням цементобетонних та асфальтобетонних покриттів та розігріву органічних в'яжучих матеріалів. Спеціалізація 11. МАШИНІСТ КОМБІНОВАНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ МАШИНИ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою універсальною дорожньою машиною під час виконання робіт по догляду та утриманню автомобільних доріг. Регулює робочий процес відповідно до технології виконання робіт та установлює технологічну послідовність їх виконання в літній та зимовий періоди. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини комплектність та технічний стан устаткування: поливомийного підмітального снігоочисного та піскорозкидального. 5-й розряд – у разі керування трактором та виконання змінним устаткуванням робіт: з снігоприбирання й снігоочищення покриття автомобільних доріг; розподілення піску та протиожеледних матеріалів на покритті авто доріг снігоочисником плужним ; із скошування трави бур'янів дрібного чагарника та іншої рослинності на узбіччях укосах розділювальній смузі та межах смуг відводу автомобільних доріг косаркою ; з очищення ділянки автомобільних доріг з твердим покриттям від снігу та бруду щіткою ; розроблення в незначних обсягах ґрунтів І та II категорії бульдозером . КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд – у разі керування базовою машиною та виконання робіт встановленим на ній устаткуванням: з миття і поливання доріг з твердим покриттям поливання дерев та чагарника уздовж дороги миття та очищення водовідвідних лотків смуг укріплення сигнальних стовпчиків тумб колесовідбійного брусу бар'єрного огородження знаків тощо. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 12. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВОГО ПОКРИТТЯ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування тонкошарового покриття іноземного виробництва з програмним забезпеченням під час виконання робіт з укладання тонких шарів покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільних дорогах різного призначення та на інших лінійних і площинних об'єктах. Контролює роботу обладнання агрегатів приладів машини. Слідкує за процесом укладання суміші на виносному пульті розташованому біля робочого органа позаду машини. Слідкує за процесами: наповнення місткості бітумною емульсією із стаціонарної установки або з бітумовоза; завантаження щебенем накопичуваного бункера; наповнення місткості цементом; заправки цистерни водою в стаціонарних і польових умовах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту способи виявлення та усунення несправностей машини; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для влаштування тонкошарового покриття іноземного виробництва з програмним забезпеченням під час виконання робіт з укладання тонких шарів покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей на автомобільних дорогах різного призначення та на інших лінійних і площинних об'єктах. Слідкує за технологічним процесом та якістю повного комплексу виконуємих робіт за показниками бортового комп'ютера встановленого в кабіні. Здійснює контроль за процесами: наповнення місткості бітумною емульсією із стаціонарної установки або з бітумовоза; завантаження накопичуваного бункера щебенем; наповнення місткості цементом; заправки цистерни водою в стаціонарних і польових умовах. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машин якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту; способи виявлення та усунення несправностей; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної технологічно суміжної чи спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ГАРЯЧОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу іноземного виробництва з програмним забезпеченням типу "Remixer" фірми „Wirtgen" . Стежить за роботою фрези шнека плити. Контролює наповнення приймального бункера асфальтобетонною сумішшю глибину фрезерування товщину шару асфальтобетонної суміші що укладається. Контролює і регулює роботу пальників підігрівання плити дозує бітум для збагачення асфальтобетонної суміші яка переробляється. Стежить за роботою обладнання агрегатів приладів машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи в газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу іноземного виробництва з програмним забезпеченням типу "Rеmіхеr" фірми „Wirtgen" . Забезпечує керування і контроль за технологічним процесом. Стежить за роботою фрези шнека плити. Контролює наповнення прийомного бункеру асфальтобетонною сумішшю глибину фрезерування товщину шару асфальтобетонної суміші що укладається. Контролює і регулює роботу пальників підігрівання плити дозує бітум для збагачення асфальтобетонної суміші яка переробляється. Стежить за роботою обладнання агрегатів приладів машини. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи в газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час роботи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Спеціалізація 13. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ РОЗПИЛЮВАННЯ ПНІВ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною іноземного виробництва типу LASKI FS450 для розпилювання пнів. Виконує щозмінний огляд перевіряє привід диску стан лез що ріжуть прямого і зігнутого технічне обслуговування машини та бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Очищає машину від налиплої грязі. Здійснює візуальний огляд ділянки на якій будуть виконуватись роботи. Слідкує за дотриманням робітниками безпечної відстані від місця роботи розпилювальної машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту розпилювальної машини; причини виникнення несправностей та усунення їх; норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 14. МАШИНІСТ МАШИНИ З ХОЛОДНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу іноземного виробництва типу Ресайклер WR 2500 яка виконує повний комплекс технологічних процесів під час гомогенізації стабілізації ґрунтів вапном цементом гранулювання ремонту дорожніх одягів з добавлянням органічних в'яжучих спіненого бітуму емульсії . Контролює роботу обладнання агрегатів приладів машини. Слідкує за технологією виконання робіт. Перевіряє консистенцію суміші. Виконує щозмінне технічне обслуговування бере участь у плановому запобіжному ремонті машини. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту способи виявлення та усунення несправностей; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу іноземного виробництва типу Ресайклер WR 2500 під час гомогенізації стабілізації ґрунтів вапном цементом гранулювання ремонту дорожнього одягу різних типів. Слідкує за технологічним процесом і якістю повного комплексу виконуваних робіт за показниками бортового комп'ютера. Готує машину до роботи перевіряє різці фрезерувального барабану стан форсунок електроустаткування. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини та бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію виконання робіт з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила експлуатації технічного обслуговування й ремонту способи виявлення та усунення несправностей машини; правила безпеки руху та норми охорони праці. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної технологічно суміжної чи спорідненої машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 15. МАШИНІСТ КОМБІНОВАНОЇ МАШИНИ ДЛЯ МИТТЯ ОБЛАШТУВАННЯ ДОРОГИ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою машиною для миття облаштування дороги регулює робочий процес і виконує технологічні операції з очищення та миття елементів облаштування дороги. Перевіряє роботу двигуна гідравлічних систем машини; технічний стан причепа цистерни насоса напірного трубопроводу з соплами ходових кранів та вентилів миючих щіток що обертаються циліндричної та конічної форми системи керування причепом. 5-й розряд - у разі керування трактором з тяговим зусиллям 4-6 т потужністю від 43 до 73 кВт та причіпним устаткуванням під час очищення та миття елементів облаштування автомобільної дороги. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд - у разі керування базовою машиною та встановленим на ній навісним устаткуванням під час очищення та миття елементів облаштування автомобільної дороги. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 16. МАШИНІСТ КОМБІНОВАНОЇ МАШИНИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою машиною іноземного виробництва типу "SCHAFER" для улаштування поверхневої обробки дорожнього покриття з програмним забезпеченням. Слідкує за технологічним процесом та контролює якість і витрати дорожньо-будівельних матеріалів за допомогою комп'ютерної програми. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію улаштування поверхневої обробки та вимоги до якості робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою укладальною машиною іноземного виробництва типу "SCHAFER" з програмним забезпеченням для виконання повного комплексу робіт щодо улаштування поверхневої обробки дорожнього покриття. Слідкує за технологічним процесом улаштування поверхневої обробки за кількістю та якістю дорожньо-будівельних матеріалів. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу відповідно до заданого режиму. Контролює витрати матеріалів обсяги виконаних робіт тощо за допомогою комп'ютерної програми. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію улаштування поверхневої обробки та вимоги до якості робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин б розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація МАШИНІСТ КОМБІНОВАНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗИМОВОЇ СЛИЗЬКОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою універсальною дорожньою машиною для усунення зимової слизькості іноземного виробництва типу SCANIA обладнаною електронним пультом керування з автоматичним та напівавтоматичним розподіленням піщано-сольової суміші чистої та зволоженої солі прибирання снігу тощо під час виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг. Регулює робочий процес відповідно до технології виконання робіт та установлює технологічну послідовність їх виконання. Контролює витрати протиожеледних матеріалів щільність розподілення обсяги виконаних робіт тощо. Контролює технічний стан машини. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини комплектність та технічний стан обладнання: підмітального снігоочисного та солерозподільного. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі машини її обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини і обладнання приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою універсальною дорожньою машиною для усунення зимової слизькості іноземного виробництва типу SCANIA обладнаною електронним пультом керування з автоматичним та напівавтоматичним розподіленням піщано-сольової суміші чистої та зволоженої солі прибирання снігу тощо під час виконання особливо складних робіт з зимового утримання автомобільних доріг І та II технічної категорії на під'їздах до великих міст та в містах. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу відповідно до заданого режиму. Контролює витрати протиожеледних матеріалів щільність розподілення обсяги виконаних робіт тощо. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини комплектність та технічний стан устаткування: підмітального снігоочисного та солерозподільного обладнання. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у планово запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й обладнання приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація МАШИНІСТ КОМБІНОВАНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ МАШИНИ З УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує комбінованою дорожньою машиною іноземного виробництва з програмним забезпеченням типу UNIMOG під час виконання робіт з утримання автомобільних доріг: буріння скважин прибирання поливально-мийних з догляду за смугою відведення автомобільної дороги навантаження та розвантаженням матеріалів земляних тощо. Регулює робочий процес відповідно до технології виконання робіт та установлює технологічну послідовність їх виконання в літній та зимовий періоди. Монтує регулює устаткування забезпечує безперебійну його роботу. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини комплектність та технічний стан устаткування. Контролює технічний стан машини. Запобігає несправностям у роботі машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й обладнання одноківшевий фронтальний навантажувач навісна механічна щітка фронтально-навісна підмітальна машина шнековий бур та ін. приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація 17. МАШИНІСТ КОСАРКИ 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує косаркою під час скошування трави бур'янів дрібного чагарника та іншої рослинності на узбіччях розділювальних смугах укосах та кюветах автомобільних доріг. Забезпечує очищення ділянок від великого каміння пнів шматків металу тощо. Демонтує раму стрілу та робочі органи косарки перевіряє комплектність устаткування. Здійснює зовнішній огляд устаткування та запобігає його пошкодженню. Перевіряє наявність мастила згідно зі схемою. Виконує контрольний пуск і перевіряє: роботу різального агрегату з суміжними робочими органами системи приводу робочого органа гідроциліндрів та електрообладнання. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 18. МАШИНІСТ КУЩОРІЗА 6-розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує кущорізом під час зрізання кущів дрібнолісся та іншої рослинності на узбіччях розділювальних смугах укосах та кюветах автомобільних доріг. Контролює технічний стан кущоріза. Готує його до роботи. Демонтує робочі органи кущоріза перевіряє роботу різального агрегату з суміжними робочими органами системи приводу робочого органа та електрообладнання. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини. Здійснює заправлення паливом. Бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання кущоріза й встановленого на ньому устаткування приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усування; технологію робіт та вимоги до їх якості; основні властивості і склад матеріалів що використовуються; способи вивантаження та завантаження матеріалів; правила та норми охорони праці під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 19. МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною іноземного виробництва типу Patchmatic STR 1008 з програмним забезпеченням під час виконання ямкового ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних і площинних об'єктів. Контролює роботу обладнання агрегатів приладів машини якою керує. Здійснює приймання матеріалів та слідкує за своєчасним наповненням місткостей. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною іноземного виробництва типу Patchmatic STR 1008 з програмним забезпеченням під час виконання повного комплексу робіт з ямкового ремонту автомобільних доріг різного призначення та інших лінійних і площинних об'єктів. Слідкує за технологічними процесами з пульта керування який знаходиться на кінцевій частині робочого органа "хобот" причіпної машини. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпечне виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 20. МАШИНІСТ РОЗПУШУВАЛЬНИХ МАШИН 5-розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує розпушувачем під час виконання робіт: з пошарового розпушування мерзлих та важких ґрунтів; в парі зі скрепером під час улаштування виїмок; з вилучення великого каміння з ґрунту; розроблення тріщинуватих гірських порід ґрунтів з великим обсягом кам'янистих включень та конструкцій старого дорожнього одягу; руйнування старого дорожнього одягу реконструкція нове будівництво тощо. Перевіряє роботу двигуна та технічний стан навісного устаткування: опорної рами верхньої та нижньої тяг гідроприводу робочої балки і зуба. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 21.МАШИНІСТ СНІГООЧИСНИКА ПЛУЖНОГО ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує снігоочисником плужним під час очищування від снігу автомобільних доріг. Перевіряє: роботу двигуна гідросистеми та регулюючого пристрою що забезпечує висоту плуга над поверхнею; технічний стан переднього плуга двох його відвалів горизонтальних та вертикальних бокових ножів що очищають сніг поворотної рами щіткового устаткування телескопічних з'єднань і амортизаційних пружин шарнірних з'єднань плуга та штовхаючих брусів спецустаткування. Відкидає сніг відповідно до схеми робіт на одну чи обидві сторони по відношенню до напрямку руху. Після закінчення роботи виконує переведення снігоочисного механізму у транспортне положення. 5-й розряд - у разі керування трактором з тяговим зусиллям 4-6 т потужністю від 43 до 73 кВт та снігоочисним устаткуванням на ньому під час розчищання дороги ділянки від снігових наметів висотою до 1 2 м при будь-якій щільності снігу. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 6-й розряд - у разі керування базовою машиною та встановленим на ній навісним устаткуванням під час очищування від снігу автомобільних доріг. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація 22. МАШИНІСТ СНІГООЧИСНИКА ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОГО 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує снігоочисником фрезерно-роторним під час пошарового розробляння ущільнених снігових відкладень незалежно від їх висоти. Перевіряє роботу: двигуна базової машини двигуна привода робочого органа гідросистеми; технічний стан робочого органа механізму підвіски робочого органа роздавальної коробки з ходозменшувачем установку та кріплення ножа живильника горизонтальних гвинтових фрез вертикальних стрічкових фрез системи керування. Спеціалізація 23. МАШИНІСТ СНІГООЧИСНИКА ШНЕКОРОТОРНОГО 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує снігоочисником шнекороторним під час виконання робіт з очищення покриття від снігу. Перевіряє технічний стан: шнеків ротора нижніх ножів лопат системи карданних валів гідросистеми електрообладнання. Перевіряє роботу двигуна базової машини додаткового двигуна робочого органа шнекороторного снігоочисника. Установлює зазор між поверхнею що очищується і нижніми ножами. Після закінчення роботи фіксує робочий орган у транспортне положення. Спеціалізація МАШИНІСТ ТЯГАЧА дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує тягачем. Виконує роботи щодо зчіплювання та розчіплювання тягача з механізмом що підлягає транспортуванню. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини зчіпного пристрою пневматичних гальм електрики комплектність та технічний стан обладнання. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі машини та обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й обладнання приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація МАШИНІСТ ТЯГАЧА СІДЕЛЬНОГО ДОРОЖНЬОЇ КОЛОНИ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує сідельним тягачем типу МАNN дорожньої колони RZS-14000 з програмним керуванням технологічним процесом щодо синхронного розподілення кам'яних та в'яжучих матеріалів під час будівництва та ремонту автомобільних доріг. Здійснює візуальний огляд робочої ділянки. Слідкує за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт: вантажно-розвантажувальних завантаження та розвантаження за допомогою крана-маніпулятора слідкує за компресором під час перевезення сипких матеріалів. Перевіряє роботу двигуна гідравлічної системи машини зчіпного пристрою пневматичних гальм електрики комплектність та технічний стан устаткування. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. Запобігає несправностям у роботі машини та обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й обладнання приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАБИВАННЯ СТОЯКІВ БАР'ЄРНОГО ОГОРОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для забивання стояків бар'єрного огородження іноземного виробництва типу NAGEL та організовує безперервну роботу компресора під час виконання робіт щодо установлення огородження автомобільної дороги. Контролює технічний стан установки. Готує її до роботи: з'єднує компресор з установкою гнучкими шлангами; встановлює балку у вертикальне положення автоматично вирівнює штангу та закріплює її з молотом за будівельним рівнем; встановлює перехоплювальний пристрій на штанзі для запобігання нещасним випадкам. Слідкує за положенням коліс під час забивання стояків а також за дотриманням вимог щодо їх розташування і блокування. Контролює технологічний процес та якість повного комплексу робіт що виконує. Перевіряє системи приводу робочого органу електрообладнання двигуна комплектність та технічний стан обладнання. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. Запобігає несправностям у роботі установки та її обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки її обладнання та компресора; приладів комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю установок; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для забивання стояків бар'єрного огородження іноземного виробництва типу NAGEL та організовує безперервну роботу компресора під час виконання особливо складних робіт щодо точності вивірення та установлення огородження автомобільної дороги. Контролює технічний стан установки перевіряє системи приводу робочого органу електрообладнання та двигуна. Готує установку до роботи: з'єднує компресор з установкою гнучкими шлангами; контролює тиск повітря у системі; слідкує за роботою компресора для забезпечення допоміжного обладнання повітрям та за рухом установки по копірній струні. Регулює хід технологічного процесу та здійснює контроль за якістю повного комплексу робіт. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу та контролює обсяги виконаних робіт. Запобігає несправностям у роботі установки та обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки її обладнання та компресора приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю установок; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої дорожньо-транспортної машини 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація 24. МАШИНІСТ ФРЕЗИ САМОХІДНОЇ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує фрезою самохідною іноземного виробництва типу Wirtgen з програмним забезпеченням під час холодного фрезування дорожнього покриття із захватом смуги шириною до 0 5 м у ході виконання дрібних невеликих за обсягом ремонтних робіт. Контролює глибину фрезування за індикаторами пульта керування. Слідкує за технічним станом робочого органа фрези. Виконує заміну різців заправлення місткостей фрези паливом і водою. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію фрезування; способи заміни різців. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує фрезою самохідною іноземного виробництва типу Wirtgen з програмним забезпеченням під час фрезування дорожнього покриття із захватом смуги шириною від 0 5 м до 1 2 м у ході виконання дрібних невеликих за обсягом ремонтних робіт. Контролює глибину фрезування за індикаторами пульта керування. Слідкує за процесом завантаження автосамоскидів гранулятом. Перевіряє різьбові з'єднання наявність води у зрошувальній системі. Виконує заміну різців заправлення місткостей фрези паливом і водою. Слідкує за технічним станом робочих органів фрези. Бере участь у монтажі і демонтажі навантажувального конвеєра. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію фрезування; способи заміни різців. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин б розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує фрезою самохідною іноземного виробництва типу Wirtgen з програмним забезпеченням під час фрезування дорожнього покриття із захватом смуги шириною понад 1 2 м у ході виконання дрібних невеликих за обсягом ремонтних робіт. Слідкує з пульта керування за рівномірністю зняття дорожнього покриття та перевіряє глибину фрезування. Здійснює транспортування фрези до місця роботи і місця стоянки наприкінці зміни. Контролює наявність води у зрошувальній системі палива моторного масла у гідросистемі. Готує інструмент і нові різці для заміни зношених. Бере участь у заміні різців та в очищенні барабана від залишків асфальтобетону. Слідкує за технічним станом робочих органів фрези і заповненням її місткостей паливом і водою. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та виконання робіт. Бере участь у монтажі і демонтажі навантажувального конвеєра. ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером; технологію фрезування; способи заміни різців. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом дорожньо-транспортної машини спорідненого типу 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. Спеціалізація МАШИНІСТ ЦЕМЕНТОВОЗА дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує цементовозом під час завантаження та вивантаження. Перевіряє роботу: двигуна гідравлічної та пневматичної системи машини комплектність технічний стан ходової частини герметичність цистерни обладнання для завантаження цементу яке працює під тиском. Запобігає несправностям у роботі машини та обладнання. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови руху транспорту та безпеку робітників. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й допоміжного устаткування приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних та інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує цементовозом під час завантаження вивантаження та за рівномірним розподіленням цементу регулюванням його витрат відповідно до встановлених норм транспортуванням його на об'єкт. Слідкує за технологічним процесом та контролює якість робіт під час укріплення ґрунтів влаштування основи та покриття дорожнього одягу автомобільних доріг. Контролює технічний стан машини. Готує її до роботи. Перевіряє роботу: двигуна комплектність технічний стан ходової частини герметичність цистерни обладнання для завантаження цементу яке працює під тиском. Запобігає несправностям у роботі машини та устаткування. Виконує щозмінне їх технічне обслуговування здійснює заправлення паливом бере участь у плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання машини й обладнання приладів та комплекту механізованого інструменту; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту автомобілів; основи електротехніки; правила дорожнього руху. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних та інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. В редакції доповнення №5 затвердженого наказом Держбуду України від 18.10.2004 №171. Спеціалізація 25. МАШИНІСТ ЩЕБЕНЕРОЗПОДІЛЮВАЧА НАВІСНОГО 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує щебенерозподілювачем навісним та забезпечує його роботу під час розподілу щебеневих матеріалів. Навішує закріплює щебенерозподілювач монтує і регулює ланцюгову передачу. Регулює ширину розподілу щебеню завантажує кузов автосамоскида дрібними фракціями чорного білого щебеню доставляє щебінь до місця розподілу. Виконує піднімання кузова автосамоскида та забезпечує надходження щебеню в бункер щебенерозподілювача розподіляє щебінь. Очищає щебенерозподілювач від пилу та бруду демонтує ланцюгову передачу з автосамоскида і приводить його у транспортне положення. Спеціалізація 26. МАШИНІСТ ЩЕБЕНЕРОЗПОДІЛЮВАЧА ПРИЧІПНОГО 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує щебенерозподілювачем причіпним та забезпечує його роботу та устаткування живильника шнеків гідросистеми піднімання та опускання трапу тощо під час виконання роботи з розподілу дрібнофракційного щебеню білого чорного в процесі улаштування поверхневої обробки автомобільних доріг. Монтує устаткування щебенерозподілювача. Перевіряє роботу: двигуна приводів шнека і живильника їх роботу на холостому ходу вузлів гідроприводу та герметичності з'єднань піднімання та установлення трапів в робоче та транспортне положення системи керування; технічний стан натягання ланцюгових передач кріплення вузлів і механізмів тиск у шинах. Установлює зазор між заслонками бункера та живильника регулює кількість подавання щебеню на покриття. Забезпечує завантаження бункера щебенем із самоскидів що під'їжджають до щебенерозподілювача та виїжджають на трап заднім ходом. Забезпечує виконання робіт у технологічній послідовності й темпі що прийнятий для кожного робочого потоку. МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8161.1 ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує електростанцією пересувною іноземного виробництва типу "CAT 3412" яка виробляє електроенергію для використання у разі відсутності електричної енергії від загальної мережі під час будівництва автомобільних доріг. Вводить електростанцію в роботу здійснює її пуск зупинку з пульту керування. Контролює справність електричних комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує огляд і поточний ремонт устаткування електростанції бере участь у плановому й періодичному технічному обслуговуванні. Визначає причини виникнення та усуває несправності в роботі електростанції ліквідує аварійні ситуації. Веде облік витрат електроенергії паливних і мастильних матеріалів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову конструктивні особливості принцип роботи технічні характеристики електростанції яку обслуговує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; принципову електричну схему генератора і трансформатора; способи знаходження місць пошкоджень електроустаткування причини виникнення виявлення та усунення несправностей в роботі; електричні схеми й технологічний процес виробництва електроенергії; режими змащування двигуна; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; основи електротехніки техніко-економічні показники роботи електростанції; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. 6-й розряд Керує електростанцією пересувною іноземного виробництва з двигуном потужністю до 600 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та електрослюсарем будівельним 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – НІ. 7-й розряд Керує електростанцією пересувною іноземного виробництва з двигуном потужністю понад 600 кВт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом електростанції пересувної та електрослюсарем будівельним 6 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки –III. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Базова професія: МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПЕРЕСУВНОЇ Код КП-8161.1 Спеціалізація МАШИНІСТ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує освітлювальною установкою під час виконання робіт на будівництві автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів у разі відсутності електричної енергії від загальної мережі. Виконує щозмінне технічне обслуговування освітлювальної установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання освітлювальної установки; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та електрослюсарем будівельним 4 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – III. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. МАШИНІСТ НАРІЗУВАЧА ШВІВ САМОХІДНОГО Код КП-8332.2 Спеціалізація МАШИНІСТ МАШИНИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ФАСКИ дорожньо-будівельні роботи 5-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує машиною для зняття фаски поперечних і поздовжніх швів у затверділому цементобетонному покритті іноземного виробництва типу "CEDIMA CF-167" під час будівництва автомобільних доріг різного призначення інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини. Готує її до роботи приєднує шланги подавання води для охолодження дискових алмазних пил. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини. Замінює ріжучі круги і здійснює заправлення машини паливом та водою бере участь у її плановому та запобіжному ремонті. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики машини якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду –не менше 1 року. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. МАШИНІСТ ТЕРМІЧНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОЗІГРІВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ Код КП-8332.1 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує термічною установкою для розігріву асфальтобетонного покриття іноземного виробництва типу "НМ-2500" з програмним забезпеченням. Стежить за роботою обладнання агрегатів приладів установки та готує її до роботи. Здійснює заправлення зрідженим газом. Контролює та регулює роботу установки та газового обладнання. Контролює глибину розігрівання старого покриття дорожнього одягу. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки і бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи у газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду –не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує термічною установкою для розігріву асфальтобетонного покриття іноземного виробництва типу "НМ-2500" з програмним забезпеченням. Контролює та регулює роботу установки. Слідкує за технологічним процесом і якістю повного комплексу робіт за показниками бортового комп'ютера. Керує рухом установки контролює роботу газового обладнання розігріває та вмикає газове обладнання. Готує машину до роботи. Здійснює заправлення зрідженим газом. Контролює глибину розігрівання старого покриття дорожнього полотна. Слідкує за роботою обладнання агрегатів приладів установки. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки і бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; будову газової апаратури; властивості зріджених газів і правила роботи в газонебезпечному середовищі; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Базова професія: МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Код КП-8151.1 Спеціалізація МАШИНІСТ ҐРУНТОЗМІШУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ґрунтозмішувальною установкою безперервної дії примусового змішування продуктивністю до 50 м3 на годину під час приготування ґрунтоцементної суміші для улаштування дорожнього одягу під час будівництва автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Забезпечує контроль за технологічним процесом. До початку приготування суміші перевіряє технічний стан усіх вузлів установки наявність матеріалів у витратних місткостях. Встановлює причини виникнення способи визначення та усунення несправностей. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. Контролює режим змащування агрегатів витрати електроенергії паливних і мастильних матеріалів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки якою керує; правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; режими змащування норми витрат електроенергії паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; правила та норми охорони праці під час роботи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – III. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує ґрунтозмішувальною установкою безперервної дії примусового змішування продуктивністю понад 50 м3 на годину під час приготування ґрунтоцементної суміші. Забезпечує управління і контроль за технологічним процесом. Перевіряє технічний стан усіх вузлів установки наявність матеріалів у витратних місткостях. Встановлює причини виникнення способи визначення і усунення несправностей. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача бере участь у його плановому та періодичному ремонті. Контролює режим змащування агрегатів витрати електроенергії паливних і мастильних матеріалів. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки якою керує; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію робіт та вимоги до їх якості; режими змащування норми витрат електроенергії паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; правила та норми охорони праці під час виконання робіт. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією машиніста та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки –III. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Базова професія: МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ Код КП-8151.1 Спеціалізація МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ПЕРЕСУВНОЇ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ дорожньо-будівельні роботи 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує пересувною установкою циклічної дії примусового змішування продуктивністю до 80 м3 за годину іноземного виробництва типу "МОВІ МІХ" під час приготування пластичних малорухомих бетонних сумішей для улаштування цементобетонного покриття під час будівництва автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини перевіряє системи приводу робочого органу електрообладнання та двигуна Запобігає несправностям у роботі установки. Стежить за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт що виконуються з використанням програми автоматизованої системи керування. Здійснює регулювання агрегатів вагового дозування матеріалів для забезпечення роботи в автоматичному режимі. Забезпечує виконання робочих операцій технологічного процесу. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у її плановому запобіжному ремонті. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки правила й інструкції з її експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми охорони праці під час роботи. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей або машиністом технологічно суміжної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – III. 8-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує пересувною установкою циклічної дії примусового змішування продуктивністю понад 80 м3 за годину іноземного виробництва типу "МОВІ МІХ" під час приготування пластичної малорухомої бетонної суміші для улаштування цементобетонного покриття під час будівництва автомобільних доріг різного призначення аеродромів інших лінійних та площинних об'єктів. Стежить за технологічним процесом та якістю повного комплексу робіт що виконуються з використанням програми автоматизованої системи керування. Забезпечує безпечні умови виконання робіт. Перевіряє технічний стан устаткування. Встановлює причини виникнення способи виявлення та усунення несправностей. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки бере участь у плановому запобіжному ремонті. Керує роботою ланки яка обслуговує установку. Контролює обсяги виконаних робіт. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики можливості використання установки; правила й інструкції з експлуатації технічного обслуговування та профілактичного ремонту; причини виникнення несправностей та способи їх усунення; технологію виконання робіт та вимоги до їх якості; правила та норми охорони праці під час роботи; режими змащування норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом установки пересувної для приготування бетонних сумішей 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки – III. В редакції доповнення №6 затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.2005 №9. Базова професія МАШИНІСТ ЦЕМЕНТНИХ МЛИНІВ Код КП-8151.2 Спеціалізація 27. МАШИНІСТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКУ дорожньо-будівельні роботи 6-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для приготування мінерального порошку продуктивністю до 500 т/год. Слідкує за технологічним процесом приготування мінерального порошку за встановленими вимогами до якості. Забезпечує планові показники продуктивності установки. Запобігає і усуває несправності в роботі установки та виконує щозмінне її технічне обслуговування. ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову принцип роботи технічні характеристики установки; фактори які впливають на роботу і продуктивність установки; властивості та якісну характеристику вапнякового щебеню та добавок методи лабораторного контролю якості мінерального порошку; призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів систем автоматичного регулювання сигналізації та блокування; способи виявлення та усунення несправностей в роботі механізмів; сутність процесу пиловловлювання норми ступеню очистки повітря; правила та норми охорони праці; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини »та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує установкою для приготування мінерального порошку продуктивністю більше 500 т/год. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше одного року. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ що передбачені розділом 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" випуску 64 ДКХП з урахуванням змін та доповнень №1 2 3 4 5 № п/п Професії розміщені у розділі 4 випуску 64 ДКХП та у доповненнях № 1; 2; 3; 4; 5; 6 до нього Діапазон розділів Стор. 1 2 3 4 1 Базова професія Апаратник зневоднення бітуму Спеціалізація Апаратник зневоднення бітуму дорожньо-будівельні роботи 3-4 10 2 Базова професія Апаратник окислення бітуму Спеціалізація Апаратник окислення бітуму дорожньо-будівельні роботи 3-4 11 3 Базова професія Бурильник шпурів Спеціалізація Бурильник шпурів дорожньо-будівельні роботи 4-6 12 4 Базова професія Варник асфальтової маси Спеціалізація Варник асфальтової маси дорожньо-будівельні роботи 3-5 13 5 Базова професія Грохотник Спеціалізація Грохотник дорожньо-будівельні роботи 2-4 14 6 Базова професія Завантажувач варильних котлів Спеціалізація Завантажувач варильних котлів дорожньо-будівельні роботи 3 15 № п/п Професії розміщені у розділі 4 випуску 64 ДКХП та у доповненнях № 1; 2; 3; 4; 5; 6 до нього Діапазон розділів Стор. 1 2 3 4 Базова професія Машиніст дорожньо-транспортних машин 16 Спеціалізація 7 Машиніст автобітумовоза 6 16 Машиніст бітумощебенерозподілювача 7-8 17 8 Машиніст дорожнього авторемонтера 6 19 9 Машиніст дорожньо-ремонтної самохідної машини 7-8 19 10 Машиніст заливальника тріщин 6 20 11 Машиніст комбінованої універсальної дорожньої машини 5-6 20 12 Машиніст машини для влаштування тонкошарового покриття 7-8 21 Машиніст машини для гарячої регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу дорожньо-будівельні роботи 7-8 23 13 Машиніст машини для розпилювання пнів 5 24 14 Машиніст машини з холодної регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу дорожньо-будівельні роботи 7-8 25 15 Машиніст комбінованої машини для миття облаштування дороги 5-6 26 16 Машиніст комбінованої машини для улаштування поверхневої обробки дорожнього покриття 7-8 27 Машиніст комбінованої універсальної машини для усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах 7-8 28 Машиніст комбінованої універсальної дорожньої машини з утримання автомобільних доріг 7 30 17 Машиніст косарки 5 31 18 Машиніст кущоріза 6 31 19 Машиніст машини для ямкового ремонту 7-8 32 20 Машиніст розпушувальних машин 5 33 21 Машиніст снігоочисника плужного 5-6 33 22 Машиніст снігоочисника фрезерно-роторного 6 34 23 Машиніст снігоочисника шнекороторного 6 34 Машиніст тягача 6 34 Машиніст тягача сідельного дорожньої колони 7 35 Машиніст установки для забивання стояків бар'єрного огородження автомольних доріг 7-8 36 24 Машиніст фрези самохідної для зняття дорожнього покриття 6-8 38 Машиніст цементовоза 6-7 39 25 Машиніст щебенерозподілювача навісного 6 41 26 Машиніст щебенерозподілювача причіпного 6 41 Машиніст електростанції пересувної 6-7 41 Базова професія: Машиніст електростанції пересувної Спеціалізація Машиніст освітлювальної установки дорожньо-будівельні роботи 5 43 Базова професія: Машиніст нарізувача швів самохідного Спеціалізація Машиніст машини для зняття фаски дорожньо-будівельні роботи 5 43 Машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 6-7 44 Базова професія: Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей Спеціалізація Машиніст грунтозмішувальної установки дорожньо-будівельні роботи 6-7 46 Спеціалізація Машиніст установки пересувної для приготування бетонних сумішей дорожньо-будівельні роботи 7-8 47 Базова професія Машиніст цементних млинів Спеціалізація 27 Машиніст установки для приготування мінерального порошку дорожньо-будівельні роботи 6-7 49 Примітка Кваліфікаційні характеристики наведені у цьому покажчику затверджені наказами Держбуду: порядкові номери 7 8 10 11 15 17 20-23 25 26-наказом від 13.10.99р. № 249; порядкові номери 1 2 4-6 - наказом від 24.10.00 р. № 239; порядкові номери 9 16 19 24 - наказом від 14.09.01 р. № 183; порядковий номер 18 - наказом від 08.08.02р. № 25; порядкові номери 3 12 13 14 27 - наказом від 29.08.03р. № 149. Зміст Накази Держбуду України 3 Вступ 9 Кваліфікаційні характеристики 10 Абетковий покажчик назв професій що передбачені Розділом 4 51 Зміст 55