Закон України 1869-IV

Закон України 1869-IV Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

ПРО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ Закон України від 24 червня 2004 р. N 1869-IV Верховна Рада України постановляє : 1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки далі - Програма що додається. 2. Кабінету Міністрів України: при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на адресне фінансування заходів передбачених Програмою; протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям органам місцевого самоврядування: протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми заходи реформування і розвитку житлово-комунального господарства; під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм заходів . 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.Кучма Надруковано: Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві" № 9 вересень 2004 р. стр. 3 К.: "ІНПРОЕКТ". ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ Затверджено Законом України від 24 червня 2004 р. N 1869-IV I. Сучасний стан житлово-комунального господарства Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством України зволікання з його реформуванням призвели до того що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості. На 1 січня 2004 року дебіторська заборгованість у галузі становила 8 7 млрд. гривень кредиторська - 8 6 млрд. з них 5 2 млрд. гривень - з оплати житлово-комунальних послуг населенням. За підсумками роботи у 2003 році збитки підприємств перевищили 1 1 млрд. гривень що у 2 2 раза більше ніж у 2002 році. Кожен третій жилий будинок потребує капітального ремонту. В аварійних та ветхих будинках проживає 202 4 тис. осіб які потребують відселення з наданням необхідного житла. Майже у 85 відсотків жилих будинків підвищеної поверховості 10 поверхів і вище система протипожежного захисту не працює або її технічне обслуговування не здійснюється. В аварійному стані перебувають майже третина водопровідно-каналізаційних та теплових мереж близько 30 відсотків теплопунктів понад 15 відсотків мостів та шляхопроводів. Потребують заміни 82 відсотки рухомого складу міського електричного транспорту та більше 35 відсотків трамвайних колій контактної та кабельної мереж 70 відсотків автотранспорту у сфері благоустрою близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів понад 20 тисяч ліфтів тощо. Площа природного та техногенного підтоплення міських територій становить близько 11 відсотків. Необхідно здійснити терміновий ремонт або реконструкцію 50 відсотків захисних споруд морського узбережжя. Не відповідають санітарним нормам 48 відсотків полігонів для твердих побутових відходів. У 2003 році утворилося понад 2 5 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ. З кожним роком погіршується якість житлово-комунальних послуг. Так порушуються строки початку і закінчення опалювального сезону послуги з централізованого теплопостачання надаються з відхиленням від нормативних вимог. У ряді міст взагалі відсутнє централізоване постачання гарячої води в окремих регіонах гаряча вода подається лише в зимовий період. Більш як половина міст з населенням понад 100 тис. чоловік забезпечується питною водою не цілодобово а за графіком. У деяких областях зафіксовано випадки невідповідності проб питної води вимогам державного стандарту за хімічними і бактеріологічними показниками. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж призводить до вторинного забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань. Зростають питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг які у 2-3 рази більші ніж у країнах Європейського Союзу. Законодавство у сфері житлово-комунального господарства особливо нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування не повністю відповідає директивам Європейського Союзу та Європейській хартії місцевого самоврядування що не сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату. Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері житлово-комунального господарства неякісне надання житлово-комунальних послуг низький рівень поінформованості населення неузгодженість норм законодавства і відсутність у ньому певних норм щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлює зростання незадоволення серед населення. II. Мета Програми та основні принципи державної політики з реформування житлово-комунального господарства 1. Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства підвищення ефективності та надійності його функціонування забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. 2. Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах: 1 забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства; 2 удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством; 3 забезпечення доступу всіх верств населення до житлово-комунальних послуг які відповідають вимогам державних стандартів; 4 запровадження державних соціальних стандартів норм та нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування; 5 стимулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства; 6 забезпечення ефективного використання грошових людських та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг; 7 пріоритетності інноваційного розвитку в життєзабезпеченні населених пунктів сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства; 8 гласності громадського контролю та прозорості у прийнятті рішень з питань житлово-комунального господарства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень; 9 відповідальності органів місцевого самоврядування за ефективне використання майна територіальної громади та забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів; 10 створення однакових умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства. III. Основні напрями завдання та заходи з виконання Програми 1. Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: 1 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг; 2 поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг; 3 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; 4 технічне переоснащення житлово-комунального господарства наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг. 2. Виконання Програми потребує нормативно-правового та науково-технічного забезпечення реалізації центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки додаток N 1 до Програми . 3. Нормативно-правове забезпечення виконання Програми передбачає: 1 поетапне розроблення протягом 2004-2006 та 2007-2010 років проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства; 2 проведення гармонізації національних стандартів та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства з директивами Європейського Союзу. 4. Науково-технічне забезпечення виконання Програми передбачає: 1 проведення науково-технічних досліджень з питань експлуатації та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства благоустрою населених пунктів захисту територій від шкідливої дії вод; 2 розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів; 3 налагодження виробництва нових зразків комунальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства; 4 створення системи моніторингу стану житлово-комунального господарства і його реформування відповідних баз даних; 5 внесення змін до будівельних норм і правил для більш активного використання науково-технічних досягнень та на їх базі оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства; 6 розроблення і реалізацію програм розвитку підприємств житлово-комунального господарства; 7 утворення енергосервісних компаній у житлово-комунальному господарстві; 8 розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії; 9 створення Фонду муніципального розвитку України за участю Міжнародного банку реконструкції та розвитку цільових фондів енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства впровадження довгострокових проектів їх технічного переоснащення на основі лізингу. 5. Щорічно місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування розробляють відповідно до напрямів Програми регіональні та місцеві програми заходи реформування і розвитку житлово-комунального господарства. IV. Етапи виконання Програми 1. Програма виконується у два етапи. 2. На першому етапі 2004-2006 роки передбачається: 1 завершити розробку першочергових нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства які б сприяли проведенню системних перетворень у галузі та визначали пріоритетні напрями її розвитку; 2 реформувати систему управління житлово-комунальним господарством сформувати нові інституції управління житловим фондом що базуються на системі договірних відносин; 3 досягти покращання фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства створити умови для їх беззбиткової діяльності; 4 створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури; 5 створити передумови для забезпечення населення житлово-комунальними послугами належних рівня та якості відповідно до національних стандартів; 6 забезпечити проведення постійних консультацій з громадськістю з питань реалізації державної та регіональної політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства; 7 забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об'єктів комунального господарства за рахунок солідарного фінансування з державного та місцевих бюджетів. 3. На другому етапі 2007-2010 роки передбачається: 1 забезпечити населення житлово-комунальними послугами високих рівня та якості відповідно до вимог національних стандартів гармонізованих з міжнародними або регіональними; 2 провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту; 3 забезпечити повне відшкодування підприємствам економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг; 4 зменшити регіональні диспропорції щодо якості та рівня забезпечення населення житлово-комунальними послугами; 5 врахувати витрати на капітальний ремонт житлового фонду у структурі тарифів плати за житло; 6 запровадити ефективну систему державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері водо- теплопостачання та водовідведення; 7 наблизити необліковані втрати води і теплової енергії та витрати енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг до рівня країн Європейського Союзу; 8 забезпечити облік води та теплової енергії в точках розподілу та на вводах до багатоквартирних жилих будинків; 9 забезпечити запровадження та дотримання державних соціальних стандартів норм та нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування населення. V. Організаційне забезпечення виконання Програми 1. Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації роботи міністерств інших центральних і місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій незалежно від форми власності пов'язаної з виконанням Програми а також коригування передбачених нею Основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки відповідно до наявних фінансових і матеріальних можливостей покладаються на Міжвідомчу комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства регіональні комісії з реформування житлово-комунального господарства в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. 2. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень: 1 на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень; 2 на регіональному рівні - Республіканський комітет з житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим управління головні управління житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій; 3 на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських селищних сільських рад. 3. Моніторинг реформування житлово-комунального господарства здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України на основі системи індикаторів показників . Перелік необхідних індикаторів показників розробляється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань статистики. 4. Форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства та відповідні роз'яснення розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики встановлює територіальним органам державної статистики строки подання інформації за затвердженою формою та забезпечує її узагальнення. 5. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. VI. Фінансове забезпечення 1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 1 організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг; 2 поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг; 3 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; 4 технічне переоснащення житлово-комунального господарства наближення до вимог Європейського Союзу показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг. 2. Джерелами фінансування заходів Програми є: 1 кошти державного та місцевих бюджетів; 2 кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку затверджених органами місцевого самоврядування в порядку встановленому законом; 3 гранти кредити міжнародних організацій благодійні внески; 4 іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства передачі об'єктів галузі в управління оренду концесію; 5 кредити вітчизняних комерційних банків. 3. Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми наведено в додатку N 2 до неї. 4. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного бюджету подається щороку разом з проектами Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на відповідний рік центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства іншими виконавцями Програми в установленому законодавством порядку. VII. Контроль за виконанням Програми 1. Контроль за виконанням цієї Програми а також регіональних та місцевих програм здійснюють Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. 2. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється за їх бажанням представниками громадських організацій у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства. 3. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щороку подає Кабінету Міністрів України інформацію про хід виконання завдань визначених Програмою. 4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 липня на підставі моніторингу подає Верховній Раді України звіт про стан виконання Програми. У разі потреби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми. 5. Контроль за використанням бюджетних коштів спрямованих на забезпечення виконання Програми здійснюється в порядку встановленому бюджетним законодавством. VIII. Очікувані результати 1. Виконання Програми дасть змогу: 1 забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку передусім у сфері житлово-комунального господарства; 2 зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг; 3 забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів; 4 поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення; 5 досягти оптимального співвідношення у рівні доходів населення і його витратах на оплату житлово-комунальних послуг; 6 створити прозорий механізм взаємодії органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств та громадськості спрямований на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства. Додаток N 1 до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ N п/ п Завдання Зміст заходу Термін вико- нання Виконавці Очікувані результати реалізації I. Напрям реформування: організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 1. Розмежування повноважень органів 1. Внести пропозиції щодо: місцевого самоврядування місцевих державних адміністрацій у сфері житлово- комунального господарства - законодавчого закріплення розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства на основі дотримання принципів субсидіарності та децентралізації фінансового і матеріального забезпечення функцій громади щодо утримання і розвитку комунальної інфраструктури; 2004- 2005 роки Мінекономіки Держжитлокомунгосп Мінфін Мінагрополітики Мін'юст Розширення повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування підвищення дієвості системи управління житлово- комунальним господарством покращання якості обслуговування населення - законодавчого врегулювання статусу спільної власності територіальних громад районів та областей у сфері житлово-комунального господарства. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мін'юст 2. Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження типових положень з питань: - формування і ведення Реєстру об'єктів комунальної власності; - проведення інвентаризації комунального майна; - формування та зміни статутного капіталу підприємств комунальної власності. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Мінфін Мін'юст Фонд державного майна України Держпідприємництва Мінагрополітики Створення передумов поліпшення управління майном комунальної власності 3. Провести інвентаризацію майна у сфері житлово-комунального господарства та створити реєстри майнових комплексів що перебувають у власності територіальних громад сіл селищ міст та спільній власності територіальних громад районів та областей завершити роботу щодо передачі та юридичного закріплення об'єктів права комунальної власності за територіальними громадами. 2005- 2006 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування щодо збереження та ефективного використання майнових комплексів житлово- комунального господарства 4. Розробити проекти законів України які б врегульовували відносини у сфері міського електротранспорту теплопостачання благоустрою та санітарної очистки населених пунктів. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Поліпшення рівня житлово- комунального обслуговування населення 5. Розробити та затвердити нормативно-правові акти з питань надання населенню житлово-комунальних послуг утримання жилих будинків та прибудинкової території. 2004- 2006 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Покращання якості утримання житла врегулювання питань щодо прав та обов'язків виробників/ виконавців і споживачів житлово- комунальних послуг 6. Забезпечити розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки та прийняття регіональних місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства. 2004 рік Держжитлокомунгосп Прискорення розвитку комунальної інфраструктури подолання диспропорцій підвищення надійності життєзабезпечення населених пунктів 2. Формування інститутів управління жилими будинками та органів самоорганізації населення 1. Підготувати законопроект про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" 2866-14 щодо врегулювання питань управління спільною власністю. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Створення правового поля для управління спільною власністю у житловому господарстві 2. Підготувати нормативно-правовий акт щодо стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку далі - ОСББ шляхом удосконалення тарифної політики. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінпаливенерго Національна комісія регулювання електроенергетики Мінекономіки Створення передумов для збільшення кількості ОСББ 3. Передбачати заходи щодо стимулювання утворення ОСББ надання з місцевих бюджетів одноразової фінансової допомоги при організації об'єднання спрощення процедури реєстрації надання допомоги на обладнання будинків приладами обліку фінансування робіт з капітального ремонту жилих будинків тощо . 2005- 2010 роки Місцеві державні адміністрації органи місцевого самоврядування Збільшення кількості ОСББ покращання житлових умов населення 4. Розробити методичні рекомендації щодо створення та організації роботи різних органів самоорганізації населення квартальні вуличні будинкові комітети тощо . 2005 рік Фонд сприяння місцевому самоврядуванню Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Підвищення соціальної свідомості населення рівня його захисту та якості управління житловим фондом 5. Розробити та затвердити необхідні нормативно-правові акти щодо розмежування функцій замовника та підрядника з надання житлово-комунальних послуг і обслуговування житлового фонду запровадження діяльності з управління жилими будинками. 2005- 2006 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Створення умов для покращання якості житлово- комунального обслуговування 6. Розробити та затвердити типовий статут організації що здійснює управління житловим фондом що перебуває у комунальній власності. 2005 рік Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Нормативно- правове забезпечення діяльності щодо управління житловим фондом 7. Забезпечити вдосконалення системи управління житловим фондом шляхом створення служб єдиного замовника керуючих житловим фондом організацій формування інституту управителів органів самоорганізації населення. 2005- 2010 роки Місцеві державні адміністрації органи місцевого самоврядування Створення умов для покращання якості утримання житлових будинків 8. Забезпечити укладання договорів про балансоутримання та управління житловим фондом надання житлово-комунальних послуг. 2005 рік Органи місцевого самоврядування Правове врегулювання відносин у сфері управління житловим фондом та забезпечення населення необхідними послугами 3. Забезпечення ефективного управління та регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері житлово- комунального господарства 1. Розробити концепцію державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства. 2004 рік Держжитлокомунгосп Антимонопольний комітет України Мінекономіки Мін'юст Утворення прозорої системи державного регулювання ринками житлово- комунальних послуг на основі економічних важелів впливу 2. Розробити нормативно-правові акти щодо: - особливостей передачі в управління оренду концесію об'єктів тепло- водопостачання та водовідведення що перебувають у комунальній власності; 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мінфін Мін'юст Держпідприємництва Нормативно- правове забезпечення запровадження ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово- комунальних послуг - контролю за дотриманням підприємствами - суб'єктами природних монополій ліцензійних умов. 2004 рік Держжитлокомунгосп Держпідприємництва Забезпечення необхідного рівня якості комунальних послуг 3. Передбачати запровадження делегованого управління підприємствами житлово-комунального господарства шляхом передачі їх в управління оренду та концесію. 2004- 2010 роки Органи місцевого самоврядування Створення передумов належного використання майнових комплексів комунальної власності вдосконалення системи управління об'єктами житлово- комунального господарства 4. Запровадження моніторингу стану реформування і розвитку житлово- комунального господарства 1. Розробити комплекс нормативно-правових актів щодо організації моніторингу результативності та ефективності житлово-комунальної реформи підготовки звіту Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми для подання Верховній Раді України. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Мінекономіки Держкомстат Забезпечення органів державної влади аналітичною інформацією щодо реалізації Програми та прогнозування розвитку житлово- комунального господарства 2. Розробити комплексну загальнодержавну систему оцінки розвитку та реформування житлово-комунального господарства України та кожного регіону. 2004 2005 роки Держжитлокомунгосп Держкомстат Інформаційно- статистичне забезпечення діяльності органів державної влади щодо управління житлово- комунальною реформою 3. Удосконалити форми статистичної звітності відповідно до вимог цієї Програми. 2005 рік Держкомстат Держжитлокомунгосп Забезпечення органів державної влади достовірною статистичною інформацією щодо результативності реалізації житлово- комунальної реформи 4. Забезпечити моніторинг стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства в межах своїх повноважень. 2005 рік Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації Створення ефективної автоматизованої системи оперативної звітності для забезпечення органів державної влади інформацією щодо реалізації Програми планування та прогнозування розвитку житлово- комунального господарства 5. Утвердження прозорості та відкритості в діяльності органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування та підприємств щодо вирішення проблемних питань у сфері житлово- комунального господарства 1. Забезпечити висвітлення аналітичної інформації про хід реформування житлово-комунального господарства в засобах масової інформації та мережі Інтернет запровадивши спеціальні рубрики та передачі. 2004- 2010 роки Держжитлокомунгосп Держкомстат органи місцевого самоврядування Забезпечення громадськості достовірною інформацією щодо результативності реалізації житлово- комунальної реформи. Налагодження ефективного системного діалогу з громадськістю налагодження ефективного системного діалогу з громадськістю 2. Створити Громадську раду при Держжитлокомунгоспі. 2004 рік Держжитлокомунгосп громадські організації Забезпечення постійних консультацій з громадськістю під час реалізації Програми. 3. Забезпечити проведення консультацій з громадськістю з питань реалізації державної та регіональної політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства вирішення місцевих питань у цій сфері шляхом організації громадських слухань "круглих столів" конференцій семінарів зустрічей зборів інтернет-конференцій тощо. 2004- 2010 роки Держжитлокомунгосп Фонд сприяння місцевому самоврядуванню Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування засоби масової інформації Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики у сфері житлово- комунального господарства 4. Розробити та затвердити порядок і форми щорічного інформування через засоби масової інформації про результати діяльності підприємств житлово-комунального господарства. 2005 рік Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Нормативне забезпечення прозорості у діяльності насамперед суб'єктів природних монополій у сфері житлово- комунального господарства 5. Забезпечити щорічне оприлюднення у встановленому порядку в місцевих засобах масової інформації результатів діяльності підприємств житлово-комунального господарства та аналітичних матеріалів щодо відповідності їх фактичних витрат затвердженим у тарифах. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Забезпечення конституційних прав громадян на отримання інформації 6. Сприяти запровадженню в містах автоматизованої системи нарахування та обліку оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг та енергоносіїв. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Покращання розрахунково- касового обслуговування населення забезпечення прозорості фінансових потоків 7. Сприяти створенню громадських приймалень виконавчих органів місцевих рад інформаційно-консультативних центрів для вирішення проблемних питань у сфері життєзабезпечення надання консультативної допомоги населенню проведення роз'яснювальної роботи тощо. 2004- 2006 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації Створення умов для надання конкретної допомоги населенню підвищення його правової культури та свідомості 8. Розробити та запровадити в навчальних закладах навчальні програми щодо прав та обов'язків споживачів дбайливого ставлення до житлового фонду ощадливого споживання тепла питної води та енергоресурсів. 2004- 2010 роки МОН Держжитлокомунгосп органи місцевого самоврядування Виховання у громадян ощадливого ставлення до комунального майна та енергетичних ресурсів держави 6. Підготовка кадрів з питань реформування і розвитку житлово- комунального господарства 1. Організувати навчання методичним основам реформування житлово-комунального господарства в акредитованих спеціалізованих навчальних закладах. 2005- 2010 роки Держжитлокомунгосп Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Підвищення кваліфікації державних службовців службовців органів місцевого самоврядування працівників житлово- комунального господарства 2. Забезпечити розроблення навчальних програм з питань пов'язаних з реформуванням і розвитком житлово-комунального господарства. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Покращання роботи щодо реформування житлово- комунального господарства 3. Підготувати та видати навчально-методичний посібник для посадових осіб органів місцевого самоврядування місцевих органів виконавчої влади щодо їх діяльності у сфері житлово-комунального господарства. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Фонд сприяння місцевому самоврядуванню Організаційно- методичне забезпечення діяльності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування у сфері житлово- комунального господарства 7. Запровадження державних соціальних стандартів і соціальних нормативів надання житлово- комунальних послуг 1. Розробити нормативно-правові акти щодо порядку розрахунку та запровадження державних регіональних соціальних стандартів стосовно розмірів плати за житло соціальних нормативів у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту. 2005 рік Мінпраці Держжитлокомунгосп Мінагрополітики Мін'юст Створення прозорого та чіткого механізму реалізації соціальних прав громадян України та забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово- комунального обслуговування 2. Забезпечити впровадження та дотримання державних соціальних стандартів норм та нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування населення сіл селищ міст. 2006- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Держжитлокомунгосп Мінагрополітики Запровадження соціально справедливих механізмів реалізації процедур соціального захисту малозабезпечених громадян на всій території України II. Напрям реформування: поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 1. Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб'єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду 1. Розробити нормативно-правовий акт щодо порядку підготовки та проведення конкурсів на право надавати послуги з утримання житлових будинків та прибудинкової території. 2004 рік Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Нормативно- правове забезпечення запровадження конкуренції серед виконавців послуг з утримання житла та прибудинкової території утримання об'єктів благоустрою 2. Розробити положення про порядок конкурсного відбору підприємств для надання послуг з утримання об'єктів міського благоустрою. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Нормативно- правове забезпечення запровадження конкуренції у сфері утримання об'єктів благоустрою 3. Забезпечити проведення конкурсів тендерів на право надавати послуги з утримання жилих будинків та прибудинкової території виконання робіт з благоустрою. 2004- 2010 роки Органи місцевого самоврядування Покращання якості утримання жилих будинків прибудинкової території та об'єктів благоустрою 2. Корпоратизація акціонування та приватизація підприємств житлово- комунального комплексу 1. Розробити нормативно-правовий акт щодо особливостей корпоратизації підприємств житлово-комунального господарства. 2005- 2006 роки Держжитлокомунгосп Мін'юст Мінекономіки Удосконалення системи управління житлово- комунальним господарством 2. Забезпечити щорічне складання та оприлюднення переліків об'єктів житлово-комунального господарства що можуть бути корпоратизовані акціоновані чи приватизовані відповідно до закону. 2005- 2010 роки Верховна Рада Автономної Республіки Крим органи місцевого самоврядування Створення конкурентного середовища на ринку житлово- комунальних послуг III. Напрям реформування: забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства 1. Запровадження нового механізму формування цін і тарифів на житлово- комунальні послуги спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів 1. Розробити нормативно-правові акти щодо: - координації діяльності державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання і встановлення на основі єдиних критеріїв тарифів та цін на суміжних ринках житлово-комунальних послуг та паливно-енергетичних ресурсів; 2004- 2005 роки Мінекономіки Держжитлокомунгосп Мін'юст Мінпаливенерго Антимонопольний комітет України Удосконалення тарифної політики у сфері житлово- комунального господарства - формування затвердження та коригування цін тарифів на житлово-комунальні послуги із застосуванням методу "заохочувального регулювання" та з урахуванням платоспроможності населення; 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мін'юст ДПА Антимонопольний комітет України Удосконалення нормативно- правової бази щодо ціноутворення у сфері житлово- комунального господарства - встановлення плати за житлово-комунальні послуги відповідно до їх якості та обсягів споживання порядку і правил проведення перерахунків у разі порушення цих вимог виробниками/ виконавцями послуг. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Держспоживстандарт Нормативно- правове врегулювання відносин між виробниками/ виконавцями та споживачами житлово- комунальних послуг у частині відповідності плати рівню якості та обсягам споживання цих послуг 2. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування суб'єктам господарювання економічно обґрунтованих витрат пов'язаних з виробництвом та виконанням житлово-комунальних послуг що обраховані відповідно до стандартів норм порядків та правил. 2004- 2006 роки Місцеві державні адміністрації органи місцевого самоврядування Запровадження ринкових засад господарювання у сферу житлово- комунального господарства забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання що надають житлово- комунальні послуги 2. Покращання дисципліни розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та паливно-енергетичні ресурси 1. Розробити законопроект щодо реструктуризації заборгованості житлово-комунальних підприємств за спожиті енергоносії. 2004 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мінпаливенерго Мін'юст ДПА Покращання дисципліни платежів за енергоносії 2. Ліквідувати заборгованість минулих років за спожиті комунальні послуги підприємствами установами і організаціями що фінансуються з бюджетів усіх рівнів та забезпечити повну оплату ними поточного споживання цих послуг. 2004- 2005 роки Мінфін центральні та місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування Покращання фінансового стану підприємств житлово- комунального господарства підвищення рівня оплати за енергоносії 3. Підготувати законопроект щодо упорядкування надання пільг з квартирної плати плати за комунальні послуги та паливо із визначенням джерел фінансування кожної пільги. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінпраці Мінекономіки Мінпаливенерго Мін'юст Забезпечення соціальної справедливості щодо захисту малозабезпечених верств населення та фінансового покриття витрат житлово- комунальних підприємств пов'язаних з наданням житлово- комунальних послуг за пільговими тарифами 4. Передбачати в проектах державного бюджету та місцевих бюджетів видатки на виконання у повному обсязі зобов'язань держави щодо відшкодування витрат житлово-комунальних підприємств пов'язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг окремим категоріям населення що мають пільги або отримують субсидії відповідно до законодавства. 2004- 2010 роки Мінфін Держказначейство Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Забезпечення соціальної справедливості покращання фінансового стану підприємств житлово- комунального господарства 5. Підготувати законопроект щодо врегулювання відповідальності за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та тимчасового звільнення суб'єктів господарювання що виробляють та надають житлово-комунальні послуги від сплати державного мита по позовах до суду до громадян які заборгували. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мінпаливенерго Мін'юст Покращання позовної роботи збільшення рівня оплати житлово- комунальних послуг 3. Оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів палива електричної енергії води теплової енергії у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг 1. Забезпечити проведення енергетичного та технічного обстеження об'єктів житлово-комунального господарства експертизи витрат та втрат пов'язаних з виробництвом та виконанням житлово-комунальних послуг суб'єктами господарювання. 2004- 2006 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Держжитлокомунгосп Держкоменергозбере-ження Вишукання внутрішніх резервів здешевлення вартості житлово- комунальних послуг 2. Сприяти розробленню та реалізації пілотних інвестиційно- інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів впровадження прогресивних технологій. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Зменшення питомих витрат енергоресурсів під час виробництва та надання житлово- комунальних послуг IV. Напрям реформування: технічне переоснащення житлово-комунального господарства наближення до вимог Європейського Союзу щодо використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг 1. Модернізація житлового господарства 1. Забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійного житлового фонду. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Повна ліквідація аварійних жилих будинків до кінця 2010 року 2. Забезпечити капітальний ремонт житла відновлення та ефективну експлуатацію ліфтового господарства впровадження сучасних систем автоматичного пожежного захисту жилих будинків підвищеної поверховості. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Створення безпечних умов проживання населення підвищення якості житлово- комунального обслуговування 3. Розробити нормативно-правові акти щодо: - порядку відбору та фінансування об'єктів житлово-комунального господарства реконструкція та будівництво яких повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мінфін Стимулювання залучення коштів місцевих бюджетів у розвиток житлово- комунального господарства - солідарного фінансування капітального ремонту та витрат першого року утримання об'єктів житлово-комунального господарства що передаються у комунальну власність; 2005 рік Мінфін Мінекономіки Держжитлокомунгосп Мін'юст Законодавче забезпечення діяльності органів влади щодо фінансування робіт із завершення передачі у комунальну власність житлового фонду та об'єктів життєзабезпечення населених пунктів - запровадження диференційованої плати за житло до складу якої включається поступово з 2008 р. плата за капітальний ремонт жилого будинку; 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мін'юст Нормативно- правове визначення джерел фінансування капітального ремонту житла приведення рівня плати за житло у відповідність з його благоустроєм - порядку перерахування та використання трансфертів з державного бюджету передбачених на фінансування видатків пов'язаних з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури переданих у комунальну власність; 2005 рік Мінфін Мінекономіки Держжитлокомунгосп Мін'юст Забезпечення цільового використання бюджетних коштів - проведення капітального ремонту жилих будинків з відселенням та без відселення мешканців; 2005 рік Держбуд Держжитлокомунгосп Мін'юст Забезпечення конституційних прав громадян на житло та безпечні умови проживання - порядку накопичення та використання коштів на капітальний ремонт жилих будинків. 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мін'юст Нормативно- правове визначення механізмів захисту коштів що накопичуються для проведення капітального ремонту житла від інфляції забезпечення їх цільового використання 2. Розвиток і реконструкція централізованих систем водо- теплопостачання та водовідведення 1. Забезпечити розвиток і реконструкцію централізованих систем водо- теплопостачання та водовідведення. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Держжитлокомунгосп Зменшення диспропорцій в якості та рівні комунального обслуговування між населеними пунктами 2. Створити у регіонах комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи комунальні фонди кредитування розвитку підприємств. 2005- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Створення передумов для залучення небюджетних інвестицій у розвиток об'єктів водо- теплопостачання та водовідведення 3. Запровадити фінансування інноваційних проектів у сфері житлово-комунального господарства за рахунок механізмів передбачених Кіотським протоколом. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Прискорення технічного переоснащення підприємств житлово- комунального господарства наближення до стандартів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища 4. Забезпечити реалізацію пілотних проектів щодо вдосконалення систем теплопостачання населених пунктів за рахунок їх помірної децентралізації технічного переоснащення та запровадження технологій когенерації глибокої утилізації газів тощо. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Підвищення якості послуг теплопостачання здешевлення їх вартості за рахунок скорочення питомих витрат палива 5. Розробити законопроекти щодо: - звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств яка використовується на інвестиції в розширення/ модернізацію об'єктів житлово-комунального господарства чи передається до комунального фонду кредитування розвитку житлово-комунального господарства; 2005 рік Держжитлокомунгосп Мінекономіки Мінфін ДПА Мін'юст Створення фінансових передумов модернізації та розвитку житлово- комунального господарства населених пунктів - удосконалення практики місцевих запозичень та отримання кредитів для інвестування розвитку житлово-комунального господарства під гарантії органів місцевого самоврядування. 2004- 2005 роки Мінфін Мінекономіки Держжитлокомунгосп Збільшення кількості місцевих запозичень на інвестиції в житлово- комунальне господарство 3. Встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії надання допомоги малозабезпеченим громадянам в установленні квартирних лічильників води 1. Забезпечити виконання завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії шляхом встановлення будинкових лічильників на лізинговій поворотній основі із залученням бюджетних коштів а також коштів населення та підприємств. 2004- 2007 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Забезпечення обліку спожитих послуг водо- теплопостачання формування ощадливого ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів 2. Розробити та забезпечити виконання місцевих програм надання фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам в установленні квартирних лічильників води. 2004- 2010 роки Органи місцевого самоврядування Стимулювання ощадливого споживання населенням питної та гарячої води забезпечення оплати громадянами фактично спожитого обсягу послуг 4. Забезпечення належного обліку енергетичних і матеріальних ресурсів на підприємствах житлово- комунального господарства 1. Поширити практику включення до контрактів з керівниками комунальних підприємств договорів оренди концесії вимог щодо розроблення погодження та реалізації бізнес-планів у яких повинні передбачатись енергозберігаючі заходи в тому числі щодо обліку як спожитих енергоносіїв так і виробленої теплової енергії питної та гарячої води. 2004- 2010 роки Органи місцевого самоврядування Стимулювання енергозбереження на підприємствах 5. Проведення ефективної енергозберігаючої політики 1. Забезпечити розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів. 2004- 2010 роки Держжитлокомунгосп Держкоменергозбере-ження Зменшення питомих витрат енергоресурсів при виробництві питної гарячої води та теплової енергії 2. Запровадити механізми економічного стимулювання енергозбереження на комунальних підприємствах утворити фонди енергозбереження спостережні ради міст з енергозбереження тощо. 2004- 2006 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Покращання роботи щодо енергозбереження у житлово- комунальній сфері 3. Розробити нормативно-правовий акт щодо стимулювання власників багатоквартирних будинків до заощадження енергоресурсів зокрема проведення модернізації огороджувальних конструкцій жилих будинків. 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Держкоменергозбереження Мінфін Зменшення непродуктивних витрат теплової енергії в житловому фонді 6. Забезпечення технічного регулювання та стандартизації у сфері житлово- комунального господарства 1. Розробити галузеву програму гармонізації нормативної бази з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері житлово-комунального господарства зі стандартами ЄС. 2. Розробити нормативно-правові акти щодо: 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп Держспоживстандарт Мін'юст Забезпечення технічного регулювання та стандартизації у сфері житлово- комунального господарства створення передумов ефективного використання ресурсів - технічного регламенту з підтвердження відповідності "Безпека продукції процесів і послуг житлово-комунального господарства та міського електротранспорту"; 2004- 2005 роки Держжитлокомунгосп інші центральні органи виконавчої влади Реалізація політики технічного регулювання щодо встановлення обов'язкових вимог до продукції процесів і послуг у сфері житлово- комунального господарства - запровадження системи управління якістю послуг у сфері житлово-комунального господарства. 2005 рік Держжитлокомунгосп Створення передумов покращання якості житлово- комунальних послуг 7. Розвиток сфери благоустрою та міського електротранспорту 1. Забезпечити будівництво та модернізацію об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Покращання благоустрою населених пунктів та якості комунального обслуговування 2. Провести модернізацію об'єктів у сфері міського електротранспорту оновлення рухомого складу міського електричного транспорту. 2004- 2010 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування Держжитлокомунгосп Покращання транспортного обслуговування населення Додаток N 2 до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ млн. грн. Напрям Усього 2004-2010 роки Усього у тому числі за рахунок коштів державного бюджету коштів місцевих бюджетів коштів підприємств інших джерел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 14 - 7 7 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 14 - 7 7 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 4929 - 2080 2849 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 1876 - 1876 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг 528 - - 528 - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги 204 - 204 - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 1738 - - 1738 - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 583 - - 583 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 29828 3485 10498 7362 8483 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 10732 1937 3660 2330 2805 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 3579 648 1220 776 935 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 1782 550 366 400 466 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 5726 - 889 3436 1401 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 6404 - 3763 125 2516 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 1605 350 600 295 360 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми в межах щорічних видатків Держжитлокомунгоспу на наукові розробки 28 28 - - - Разом 34813 3513 12592 10225 8483 I етап 2004-2006 роки млн. грн. Напрям I етап усього 2004-2006 роки Усього у тому числі за рахунок кош- тів дер- жав- ного бюд- жету коштів міс- цевих бюд- жетів коштів під- при- ємств інших дже- рел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 6 - 3 3 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 6 - 3 3 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 2186 - 1080 1106 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 876 - 876 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг 528 - - 528 - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги 204 - 204 - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 449 - - 449 - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 129 - - 129 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 11852 1425 4135 3003 3289 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 4274 855 1446 921 1052 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 1426 288 482 307 351 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 553 180 111 121 141 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 2526 - 392 1516 618 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 2598 - 1526 51 1021 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 475 104 178 87 106 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми 12 12 - - - Разом 14062 1437 5221 4115 3289 I етап 2004-2006 роки млн. грн. Напрям 2004 рік Усьо- го у тому числі за рахунок коштів дер-жав-ного бюд-жету кош- тів міс- цевих бюд- жетів кош- тів під- при- ємств інших дже- рел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 339 - 220 119 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 170 - 170 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг 100 - - 100 - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги 50 - 50 - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків - - - - - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 19 - - 19 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 2610 475 927 605 603 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 1124 341 366 233 184 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 376 115 122 78 61 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 43 3 12 13 15 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 426 - 66 256 104 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 566 - 333 11 222 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 75 16 28 14 17 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми 4 4 - - - Разом 2882 479 1149 726 603 I етап 2004-2006 роки млн. грн. Напрям 2005 рік Усього у тому числі за рахунок кош- тів дер- жав- ного бюд- жету коштів міс- цевих бюд- жетів коштів під- при- ємств інших дже- рел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 845 - 454 391 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 300 - 300 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг 151 - - 151 - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги 154 - 154 - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 210 - - 210 - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 30 - - 30 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 3717 475 1315 904 1023 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 1350 266 463 295 326 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 450 89 154 98 109 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 235 87 44 48 56 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 700 - 109 420 171 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 832 - 489 16 327 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 150 33 56 27 34 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми 4 4 - - - Разом 4570 479 177 1 1297 1023 I етап 2004-2006 роки млн. грн. Напрям 2006 рік Усього у тому числі за рахунок кош- тів дер- жав- ного бюд- жету коштів міс- цевих бюд- жетів коштів під- при- ємств інших дже- рел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 2 - 1 1 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 1002 - 406 596 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 406 - 406 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг 277 - - 277 - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги - - - - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 239 - - 239 - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 80 - - 80 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 5525 475 1893 1494 1663 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 1800 247 617 393 543 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 600 83 206 131 180 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 275 90 55 60 70 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 1400 - 217 840 343 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 1200 - 705 24 471 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 250 55 93 46 56 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми 4 4 - - - Разом 6535 479 2301 2092 1663 II етап 2007-2010 роки млн. грн. Напрям II етап 2007-2010 роки Усього у тому числі за рахунок кош- тів дер- жав- ного бюд- жету коштів міс- цевих бюд- жетів коштів під- при- ємств інших дже- рел I. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 8 - 4 4 - II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг 8 - 4 4 - III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 2743 - 1000 1743 - дотація на покриття різниці між встановленими цінами і тарифами на житлово-комунальні послуги та вартістю виробництва цих послуг 1000 - 1000 - - забезпечення 95-відсоткової сплати споживачами вартості отриманих послуг - - - - - ліквідація боргів бюджетних організацій за спожиті житлово-комунальні послуги - - - - - зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 1289 - - 1289 - зменшення нераціональних витрат і втрат на виробництво послуг 454 - - 454 - IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства всього: в тому числі: 17976 2060 6363 4359 5194 модернізація житлового господарства розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 6458 1082 2214 1409 1753 модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків 2153 362 738 469 584 встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії 1229 370 255 279 325 енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства 3200 - 497 1920 783 будівництво та модернізація об'єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій 3806 - 2237 74 1495 розвиток міського електротранспорту оновлення його рухомого складу 1130 246 422 208 254 V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання Програми 16 16 - - - Разом 20751 2076 7371 6110 5194 Надруковано: Збірник офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві" № 9 вересень 2004 р. стр. 4…13 К.: "ІНПРОЕКТ".