НАПБ 07.018-2001

НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 17 листопада 2001 р. N 1539 Київ Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Постанова КМУ від 17.11.2001 р. N 1539 Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003 N 965 965-2005-п від 24.09.2005 У назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх справ" замінено словами "Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003 З метою впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити схеми посадових окладів працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи згідно з додатками 1-4. 2. Надати право керівникам підрозділів професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах установленого фонду оплати праці: а установлювати працівникам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем; б надавати працівникам матеріальну допомогу в тому числі на оздоровлення за винятком матеріальної допомоги на поховання в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік; в установлювати надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання ; за складність напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки можуть скасовуватися або зменшуватися; г преміювати працівників відповідно до Їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. 3. Виплачувати працівникам професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: 1 доплати: а у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за роботу в нічний час якщо вищий розмір не визначено законодавством за кожну годину роботи у період від 22 до 6 години; б у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою за винятком керівників підрозділів та їх заступників : за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій посад ; за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 2 надбавки: а за безперервну роботу - в розмірах згідно з додатком 5; б водіям автомобілів за класність у таких розмірах: 2 класу - 10 відсотків 1 класу - 25 відсотків установленого посадового окладу за відпрацьований час; в за роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах у таких розмірах: у непридатному для дихання середовищі - 10 відсотків на чистому повітрі - 5 відсотків місячного посадового окладу пожежника респіраторника за одну годину роботи. 4. Віднесення працівників підрозділів професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до груп за оплатою праці здійснюється виходячи з чисельності загонів і частин згідно з додатком 6. 5. Визнати такою що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 691 691-97-п "Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" Офіційний вісник України 1997 р. число 27 с. 137 . Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 26 Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 965-2005-п СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців загону професійної пожежної охорони МНС ------------------------------------------------------------------- | Найменування посади | Місячний посадовий оклад гривень | | |------------------------------------------| | | з 1 квітня 2005 р. | з 1 липня 2005 р. | | |---------------------+--------------------| | | I група |II група | I група |II група | |----------------------+----------+----------+----------+---------| |Начальник загону | 406-430 | 393-417 | 434-460 | 420-446 | |----------------------+----------+----------+----------+---------| |Заступник начальника | 393-417 | 381-406 | 420-446 | 407-434 | |загону | | | | | |----------------------+----------+----------+----------+---------| |Головний бухгалтер | 346-381 | 334-369 | 370-407 | 357-394 | |загону кущової | | | | | |об'єднаної | | | | | |бухгалтерії | | | | | |----------------------+----------+----------+----------+---------| |Помічник начальника | 334-369 | 321-346 | 357-394 | 343-370 | |загону з | | | | | |матеріально-технічного| | | | | |забезпечення | | | | | |----------------------+----------+----------+----------+---------| |Черговий оперативний | 360-381 | 346-369 | 385-407 | 370-394 | |загону | | | | | ------------------------------------------------------------------- Додаток 1 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 965-2005-п від 24.09.2005 Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 965-2005-п СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців частин професійної пожежної охорони МНС -------------------------------------------------------------------- | Найменування | Місячний посадовий оклад гривень | | посади |------------------------------------------------| | | з 1 квітня 2005 р. | з 1 липня 2005 р. | | |------------------------+-----------------------| | | I | II | III | I | II | III | | | група | група | група | група | група |група | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Начальник | 393-417|387-411|381-406|420-446|414-439|407-434| |частини | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Заступник | 381-406|377-401|369-393|407-434|403-429|394-420| |начальника | | | | | | | |частини | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Капітан-механік | 351-369|351-369|351-369|375-394|375-394|375-394| |інженер | | | | | | | |протипожежної | | | | | | | |профілактики | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Начальник варти | 346-360|346-360|346-360|370-385|370-385|370-385| |інструктор | | | | | | | | інспектор | | | | | | | |протипожежної | | | | | | | |профілактики | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Капітан-дублер | 337-346|337-346|337-346|360-370|360-370|360-370| |перший помічник | | | | | | | |механіка | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Командир | 334 | 334 | 334 | 357 | 357 | 357 | |відділення | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Старший майстер | 334 | 334 | 334 | 357 | 357 | 357 | |газодимозахисної | | | | | | | |служби | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Майстер | 310 | 310 | 310 | 331 | 331 | 331 | |газодимозахисної | | | | | | | |служби | | | | | | | |-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| |Майстер з ремонту| 310 | 310 | 310 | 331 | 331 | 331 | |пожежних рукавів | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 965-2005-п від 24.09.2005 Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 965-2005-п СХЕМА посадових окладів робітників професійної пожежної охорони МНС ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад гривень | | |--------------------------------------| | |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. | |-------------------------+-------------------+------------------| |Старший водій автомобіля | 334 | 357 | | пожежної машини | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Водій автомобіля | 321 | 343 | | пожежної машини | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Старший пожежник | 310 | 331 | | респіраторник | | | |моторист стерновий | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Пожежник респіраторник | 304 | 325 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Комендант | 300 | 321 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 3 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 965-2005-п від 24.09.2005 Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 965-2005-п СХЕМА посадових окладів фахівців і службовців професійної пожежної охорони МНС ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад гривень | | |--------------------------------------| | |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. | |-------------------------+-------------------+------------------| |Фахівці - інженер | | | |економіст юрисконсульт | | | |бухгалтер: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| | I категорії | 321-346 | 343-370 | |-------------------------+-------------------+------------------| | II категорії | 310-334 | 331-357 | |-------------------------+-------------------+------------------| | без категорії | 300-321 | 321-343 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Техніки всіх | | | |спеціальностей: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| | I категорії | 310-321 | 331-343 | |-------------------------+-------------------+------------------| | II категорії | 300-310 | 321-331 | |-------------------------+-------------------+------------------| | без категорії | 288-300 | 308-321 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Завідуючий складом | 310-334 | 331-357 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Старший інспектор | 300-310 | 321-331 | |старший касир | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Інспектор касир | 288-300 | 308-321 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Диспетчер | 288-300 | 308-321 | |-------------------------+-------------------+------------------| |Секретар-друкарка | 288-300 | 308-321 | |діловод | | | ------------------------------------------------------------------ Додаток 4 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 965-2005-п від 24.09.2005 Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 РОЗМІРИ надбавок за безперервну роботу до посадових окладів працівників професійної пожежної охорони МНС ------------------------------------------------------------------ Тривалість безперервного стажу роботи в | Розмір надбавки підрозділах професійної пожежної охорони | відсотків ------------------------------------------------------------------ Понад 2 роки 5 Понад 5 років 10 Понад 10 років 15 Понад 15 років 20 Понад 20 років 25 Додаток 5 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003 Додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ПОКАЗНИКИ для віднесення працівників загонів частин професійної пожежної охорони МНС до груп за оплатою праці ------------------------------------------------------------------ Група | Чисельність особового складу чоловік |---------------------------------------------------- | загін | пожежна частина ------------------------------------------------------------------ I понад 180 від 51 до 60 II від 61 до 180 від 31 до 50 III до 30 Додаток 6 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 873 873-2003-п від 04.06.2003