Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З 03.10.2006 N 1523 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 р. за N 1123/12997 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 2269-12 та з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна додається . 2. Департаменту з питань управління державним майном В.Пількевич подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 3. Орендодавцям державного майна керуватись затвердженим Порядком при наданні орендарям згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Лєдомську С.Ю. Голова Фонду В.Семенюк ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 03.10.2006 N 1523 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 р. за N 1123/12997 Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна 1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного органу приватизації державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна. 2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи: - подання заяви і пакета документів орендарем; - розгляд заяви і документації орендаря; - прийняття відповідного рішення. 3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву та такий пакет документів: 1 опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення; 2 інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна; 3 приписи органів пожежного нагляду охорони праці; 4 довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року; у разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи коштів отриманих від відчуження орендованого майна орендар подає також: 5 завірену копію проектно-кошторисної документації якщо інше не встановлено договором оренди. 4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів у разі оренди цілісного майнового комплексу будівлі або споруди - органом уповноваженим управляти відповідним державним майном а в разі оренди приміщень частин будівель і споруд - цим самим органом або за його дорученням балансоутримувачем. 5. У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи коштів отриманих від відчуження орендованого майна орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу уповноваженого управляти майном. 6. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється у разі якщо це передбачено договором оренди. 7. Згода на здійснення поліпшень надається у формі листа орендодавця орендарю у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. 8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю. 9. Після здійснення дозволених орендарю невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів що підтверджують оплату зазначених робіт. 10. Орендодавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової системи "Етап оренда" інформацію про зміст поліпшень витрати на поліпшення та джерело їх фінансування. Заступник Голови Фонду С.Лєдомська