Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд (РЕКНБР). Галузеві комунальні норми України

Галузеві комунальні норми України Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи Узгоджені: Затверджені: Управлінням цінової політики Наказом Держжитлокомунгоспу експертизи та контролю України вартості у будівництві № 219-1 від 13 грудня 2004 р. Державного комітету України з будівництва та архітектури Лист Держбуду України № 7/5-1005 від 30.10.2002 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства Держжитлокомунгосп України Київ 2004 Розроблені: Українським державним проектно-технологічним інститутом транспортного будівництва “Укр ДПТІтрансбуд” Директор В.З. Пінський. Головний інженер С.Ю. Легкобит Виконавці: М.В. Тарасенко О.Г. Данилова Внесені: Комунальною корпорацією “Київавтодор” Узгоджені: Державним комітетом України з будівництва та архітектури лист № 7/5-1005 від 30.10.2002 Затверджені та введені в дію: Наказом Держжитлокомунгоспу України № 219-1 від 13 грудня 200 р. Зміст с. 1 Технічна частина ..…………………………………………………………………….. 4 1.1. Загальні вказівки ..…………………………………………………………… 4 1.2. Правила обчислення обсягів робіт …..………………………………….….. 5 2 Відновлення захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд ……………………...……………..…………………………. 6 Група 1 Гідроочищення залізобетонних конструкцій транспортних споруд пересувними високонапірними установками робочим тиском до 2200 бар …………………………………………………... 6 Група 2 Очищення та антикорозійний захист арматури при відновленні захисного шару бетону конструкцій транспортних споруд ……..... 7 Група 3 Відновлення захисного шару бетону конструкцій транспортних споруд методом сухого торкретування …………...… 8 Галузеві комунальні норми України Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд Вводяться вперше 1.Технічна частина 1.1. Загальні вказівки 1.1.1. Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи витрати труда робітників та машиністів норми часу експлуатації будівельних машин та механізмів норми витрат будівельних матеріалів які необхідні для визначення потреби у ресурсах на будівельні роботи що виконуються при ремонті та відновленні захисного шару бетону під час ремонтів та реконструкції споруд транспортного призначення мости шляхопроводи естакади та інші штучні споруди . 1.1.2. Якщо роботи виконуються в умовах руху поїздів в межах до 4 м від осі колії по який проходить рух поїздів або на суміжній колії при відстані між коліями менше 6 5 м до норм цього збірника належить застосовувати коефіцієнти наведені у табл. 2 п. 1.3.1 ДБН Д.2.2-30 “Мости і труби”. 1.1.3. При виконанні робіт з припиненням руху поїздів на визначений час роботи у “вікно” до норм цього збірника належить застосовувати коефіцієнти по табл. 2 п.1.3.2 ДБН Д.2.2-30 “Мости і труби”. 1.1.4. Ресурси на попереднє розчищення поверхні конструкцій від слабкого та тріщинуватого бетону захисного шару за допомогою відбійних молотків у випадках якщо це передбачається проектом належить визначати по нормам групи 32 ДБН Д.2.2-46 “Роботи при реконструкції будівель та споруд”. 1.1.5. Плавучі засоби буксири катера плавучі крани баржі плашкоути і т.і. які обслуговують технологічні процеси повинні враховуватися додатково. Перелік плавучих засобів та час їх використання визначається проектом організації будівництва. 1.1.6. Установлення та розкріплення будівельних машин на плашкоутах визначається додатково. 1.1.7. Зазначений у цьому збірнику розмір “до” включає в себе цей розмір. 1.2. Правила обчислення обсягів робіт 1.2.1. Обсяги робіт належить визначати згідно проекту з урахуванням встановлених вимог до організації та провадження ремонтно-будівельних робіт. 1.2.2. Обсяги робіт з очищення та антикорозійного захисту арматури група 2 визначаються по площі поверхні арматурних стержнів та закладних виробів на які наноситься антикорозійне покриття. 1.2.3. Обсяги робіт з відновлення захисного шару бетону група 3 визначаються підсумовуванням площі дільниць поверхні конструкцій які торкретують окремо по кожній потрібній товщині шару торкрету який наноситься. 2 Відновлення захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд Група 1 Гідроочищення залізобетонних конструкцій транспортних споруд пересувними високонапірними установками робочим тиском до 2200 бар Склад робіт: 1. Обстеження залізобетонних конструкцій виявлення місць в яких пошкоджено бетон [норма 1]. 2. Видалення слабкого та тріщинуватого бетону захисного шару за допомогою пересувних високонапірних гідравлічних установок [норма 1]. 3. Очищення непошкоджених дільниць бетону захисного шару від забруднень та нашарувань за допомогою високонапірних гідравлічних установок [норма 2]. 4. Приймання води для гідроочищення на будівельному майданчику [норми 1 2]. 5. Переміщення обладнання для гідроочищення для роботи на новій ділянці на будівельному майданчику [норми 1 2]. 6. Прибирання території будівельного майданчика від уламків бетону [норма 1]. Вимірник: 100 м2 очищеної поверхні Гідроочищення залізобетонних конструкцій транспортних споруд пересувними високонапірними установками робочим тиском до 2200 бар за допомогою робочої насадки: -1-1 пістолет високого тиску -1-2 роторна насадка Таблиця 1 – Група 1 Норми з 1 по 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру -1 1 -1 2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників люд-год. 260 79 98 92 2 Середній розряд робіт 2 8 3 0 3 Витрати труда машиністів люд-год. 76 30 31 71 М а ш и н и т а м е х а н і з м и 208-1204.1 Установки пересувні високонапірні гідравлічні робочий тиск 2200 бар маш.-год. 69 88 28 82 203-0101 Автонавантажувачі вантажопідйомність 5 т маш.-год. 0 10 0 10 202-1140 Крани на автомобільному ходу при роботі на інших видах будівництва вантажопідйомність 6 3 т маш.-год. 0 23 0 23 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомність до 3 т маш.-год. 0 23 0 23 212-1601 Машини поливально-мийні місткість 6000 л маш.-год. 5 86 2 33 М а т е р і а л и 142-0010-2 Вода м3 65 1 25 9 Група 2 Очищення та антикорозійний захист арматури при відновленні захисного шару бетону конструкцій транспортних споруд Склад робіт: 1. Піскоструминне очищення арматури. 2. Знепилювання поверхні бетону та арматури перед нанесенням антикорозійного покриття. 3. Приготування розчину для антикорозійного захисту арматури. 4. Нанесення на арматуру двох шарів антикорозійного розчину щітками. 5. Піднесення матеріалів на будівельному майданчику. Вимірник: 100 м2 антикорозійного покриття арматури Очищення та антикорозійний захист арматури при використанні для антикорозійного захисту арматури матеріалу: -2-1 Sika Mono Top 601 -2-2 Sika Mono Top 610 Таблиця 2 – Група 2 Норми з 1 по 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру -2 1 -2 2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників люд-год. 173 86 174 07 2 Середній розряд робіт 3 2 3 2 3 Витрати труда машиністів люд-год. 46 77 46 77 М а ш и н и т а м е х а н і з м и 200-0052 Апарат піскоструменевий маш.-год. 45 37 45 37 205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа 7 ат подача 5 м3/хв. маш.-год. 46 77 46 77 М а т е р і а л и 1421-10634 Пісок природний рядовий м3 6 39 6 39 +1113-295-1 Антикорозійний матеріал Sika Mono Top 601 кг 174 7 - +1113-295-1 Антикорозійний матеріал Sika Mono Top 610 кг - 205 7 142-0010-2 Вода м3 0 0333 0 0433 Група 3 Відновлення захисного шару бетону конструкцій транспортних споруд методом сухого торкретування Склад робіт: 1. Приготування сухої суміші для торкретування у пересувному розчинозмішувачі [норми 1 2]. 2. Знепилювання поверхні що торкретується та зволоження її водою [норма 1]. 3. Нанесення першого шару торкрету завтовшки 20 мм [норма 1]. 4. Нанесення наступних шарів торкрету завтовшки по 10 мм [норма 2]. 5. Вирівнювання поверхні нанесеного торкрету [норма 1]. 6. Догляд за торкретом [норма 1]. 7. Приймання води та розвантаження сухої суміші на будівельному майданчику [норми 1 2]. 8. Переміщення обладнання для торкретування для роботи на новій ділянці на будівельному майданчику [норма 1]. 9. Прибирання території будівельного майданчика від відскоку торкрет-розчину та зрізаного бетону [норма 1]. Вимірник: 100 м2 поверхні Відновлення захисного шару бетону конструкцій транспортних споруд методом сухого торкретування при товщині шару торкрету: -3-1 до 20 мм -3-2 додавати на кожні 10 мм збільшення товщини шару Таблиця 3 – Група 3 Норми з 1 по 2 Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру -3 1 -3 2 1 2 3 4 5 1 Витрати труда робітників люд-год. 160 83 47 45 2 Середній розряд робіт 2 8 3 0 3 Витрати труда машиністів люд-год. 46 32 24 72 М а ш и н и т а м е х а н і з м и 205-0102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа 7 ат подача 5 м3/хв. маш.-год. 19 63 10 40 200-0042 Насос вакуумний подачею 3 6 м3/хв. маш.-год. 1 20 - 211-0901 Розчинозмішувачі пересувні місткість65 л маш.-год. 5 50 2 76 270-0002.1 Установки для сухого торкретування Mini Vario маш.-год. 18 53 10 40 212-1601 Машини поливально-мийні місткість 6000 л маш.-год. 0 18 0 03 200-0001 Автомобілі бортові вантажопідйомність до 3 т маш.-год. 2 27 1 13 203-0101 Автонавантажувачі вантажопідйомність 5 т маш.-год. 0 21 - М а т е р і а л и 111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездомішковий марка 400 т 1 37 0 68 1421-9552 Пісок природний збагачений м3 0 67 0 33 1421-9600 Матеріали гарячі з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт м3 2 06 1 02 1 2 3 4 5 111-1306-1 Домішки до торкрет розчину Sikacrete PP1 TU + Sigunit 49 АF т 0 137 0 068 111-621 Мішки паперові марка НМ непросочені відкриті зшиті трьохшарові 1000 шт. 0 172 0 086 142-0010-2 Вода м3 1 97 0 28 2