Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин, що використовуються при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд (РЕКНБМ). Галузеві комунальні норми України

2. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин що використовуються при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год. Шифр машин та механізмів Найменування машин та механізмів Середній розряд ланки ро-бітників розряд Витрати труда маши-ністів люд.-год. Енергоносії Мас-тильні мате-ріали кг Гідрав-лічна рідина кг Витрати труда робітників люд.-год. зайнятих на бензин кг дизельне пальне кг електро-енергія кВт/год. стиснене повітря м3 ремонті та технічному обслугову-ванні пере-базу-ван-нях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 208-1204.1 Установки пересувні високонапірні гідравлічні робочий тиск 2200 бар 4 00 1 - 8 11 - - 0 17 0 04 0 02 0 01 270-0002.1 Установки для сухого торкретування Mini Vario 4 96 1 - - 1 82 170 94* 0 02 - 0 01 0 03 * Див. пункт 1.5 технічної частини даного збірника