ГСТУ 204.04.05.005-2004

ГСТУ 204.04.05.005-2004 Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення

СТАНДАРТ ДЕРЖЖИТЛОКОМУНГОСПУ УКРАЇНИ Колії трамвайні CИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ Загальні положення Київ Державний комітет України з питань житлово – комунального господарства 2004 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний та конструкторсько - технологічний інститут міського господарства НДКТІ МГ Держжитлокомунгоспу України/ РОЗРОБНИКИ: В. Будниченко канд. техн. наук; В. Вірченко; Н. Джола; Л. Збарський канд. техн. наук керівник розробки ; Ю. Зільбербранд; В. Кривуля. 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держжитлокомунгоспу України від " " 2004 р . № 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково – дослідним та навчальним центром проблем стандартизації сертифікації та якості Держспоживстандарту України від „ ” 2004 р. № Право власності на цей документ належить Держжитлокомунгоспу України. Відтворювати тиражувати чи розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держжитлокомунгоспу України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Держжитлокомунгоспу України Держжитлокомунгосп України 2004 ЗМІСТ С. 1 Сфера застосування 2 2 Нормативні посилання 3 3 Терміни та визначення понять 3 4 Познаки та скорочення 6 5 Загальна характеристика системи технічного обслуговування та ремонту 7 6 Загальні характеристики технічного обслуговування і ремонтів 8 6.1 Технічне обслуговування 8 6.2 Профілактичний поточний ремонт 10 6.3 Середній ремонт 11 6.4 Капітальний ремонт 13 6.5 Неплановий ремонт 16 7 Періодичність проведення технічного обслуговування і ремонтів 16 8 Нагляд та документація 21 Додаток А Розмежування трамвайного полотна і прилеглих до нього ділянок а також відповідальності за їх утриманням 23 Додаток Б Бібліографія 25 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ДЕРЖЖИТЛОКОМУНГОСПУ УКРАЇНИ Колії трамвайні Cистема технічного обслуговування та ремонту Загальні положення ПУТИ ТРАМВАЙНЫЕ Система технического обслуживания и ремонта Общие положения Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює систему технічного обслуговування та ремонтів трамвайних колій і колійних облаштувань. Цей стандарт застосовується при проведенні технічного обслуговування та ремонтів трамвайних колій і колійних облаштувань які знаходяться в експлуатації. Стандарт не поширюється на: - мости шляхопроводи тунелі та інші штучні споруди на яких розташовані трамвайні колії; - огородження дорожні та розподільчі огорожі газонів і зелених насаджень які розташовані біля трамвайних колій; - водовідвідні споруди поза межами трамвайної колії; - трамвайні колії розташовані всередині будівель та споруд; - прилеглі до трамвайної колії ділянки та посадочні майданчики які не знаходяться на балансі трамвайного трамвайно-тролейбусного підприємства. Межі трамвайного полотна розмежування відповідальності за технічне обслуговування та ремонти трамвайних колій а також прилеглих до них ділянок встановлюються органами місцевої влади. Рекомендації щодо розмежування трамвайного полотна і прилеглих до нього ділянок - згідно з додатком А. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2644-94 Рейки та основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення. ГОСТ 2.602-95 Ремонтные документы Ремонтні документи . ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення . 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни встановлені в ДСТУ 2644: рейка контррейка жолобчаста рейка рейкова накладка головка рейки; в ГОСТ 18322: система технічного обслуговування та ремонту періодичність технічного обслуговування ремонту технічне обслуговування поточний ремонт середній ремонт капітальний ремонт неплановий ремонт. Нижче подано терміни додатково використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять: 3.1 трамвайна колія Споруда яка скеровує рух коліс трамвайних вагонів і сприймає від них навантаження. Складається з нижньої та верхньої будови дорожнього покриття та колійних облаштувань. 3.2 нижня будова трамвайної колії Споруда що складається з земляного полотна або спеціально підготовлених поверхонь штучних споруд мостів шляхопроводів естакад та тунелів для влаштування верхньої будови колії та водовідвідних пристроїв. 3.3 земляне полотно Підготовлений на поверхні землі майданчик для верхньої будови колії який для суміщених і відокремлених трамвайних полотен влаштовується у вигляді повздовжнього котловану а для власного трамвайного полотна - у вигляді насипів і виїмок та в нульових місцях. 3.4 водовідвідні пристрої Споруди що призначені для відводу води з полотна трамвайних колій. До них відносяться: повздовжні та поперечні дренажі з дренажними колодязями; колійні та стрілочні водоприймальні коробки з водоприймальними колодязями і водовідводами в міську водостічну мережу або у низини на місцевості водопоглинаючі колодязі; повздовжні і поперечні лотки канави кювети з водовідводами в міську водостічну мережу або у низини на місцевості. 3.5 верхня будова трамвайної колії Споруда до складу якої входять: шар баласту підрейкові опори дерев'яні та залізобетонні шпали бруси залізобетонні рами лежні плити рейки контррейки охоронні рейки зі стиковими та проміжними скріпленнями колійні тяги протиугони електроз'єднувачі спецчастини стрілочні переводи з перевідними механізмами хрестовини перехрещення температурні компенсатори . 3.6 дорожнє покриття трамвайних колій Покриття колій із бруківки мозаїки брущатки клінкера збірного або монолітного залізобетону бетону асфальтобетону та його основа. 3.7 колійні облаштування Облаштування до складу яких входять: приводи переводу вістряків стрілок пристрої електрообігрівання стрілок колійні огорожі сітчасті тросові перильні бар'єрні комбіновані залізобетонні тощо колійні тупикові упори посадочні майданчики на відокремленому та власному рейковому полотні переїзди та переходи через трамвайні колії на відкритому відокремленому і власному полотні. 3.8 пасажирські трамвайні колії Трамвайні колії по яких здійснюється рух пасажирських трамвайних вагонів за маршрутами та відстійні колії на проміжних та кінцевих пасажирських станціях зупинках . 3.9 деповські трамвайні колії Трамвайні колії які розташовані на територіях депо та під'їздах до них. 3.10 службові трамвайні колії Трамвайні колії які розташовані на територіях заводів та на під'їздах до них а також колії що призначені для руху лише спеціальних трамвайних вагонів. 3.11 стрілочний перевід Пристрій який призначений для переводу трамвайних вагонів з однієї колії на іншу. 3.12 стрілка Частина стрілочного переводу що складається з рамних рейок контррейок вістряків замикачів та привода переводу вістряків стрілки. 3.13 автоматизована стрілка Стрілка керування переводом вістряків якої здійснюється з трамвайного вагона або з диспетчерського пункту. 3.14 закрита трамвайна колія Трамвайна колія яка має дорожнє покриття або засипана шаром баласту до рівня головок рейок. 3.15 відкрита трамвайна колія Трамвайна колія без дорожнього покриття та не засипана баластом до рівня головок рейок. 3.16 безстикова трамвайна колія Трамвайна колія рейки якої зварені на довжині понад 100 м. 3.17 трамвайне полотно Частина вулиці дороги або поверхні землі на яких розміщена трамвайна колія у межах встановлених проектною документацією. 3.18 суміщене трамвайне полотно Трамвайна колія полотно якої розміщено в одному рівні з проїзною частиною вулиці дороги і має дорожнє покриття що допускає рух по ньому безрейкового транспорту. 3.19 відокремлене трамвайне полотно Трамвайна колія відокремлена від проїзної частини вулиці дороги а її полотно знаходиться у різних з нею рівнях і не передбачає рух по ньому безрейкового транспорту. 3.20 власне трамвайне полотно Трамвайна колія полотно якої розташоване за межами проїзної частини вулиці дороги на насипах у виїмках та в нульових місцях. 3.21 нульове місце Місце переходу насипу у виїмку та навпаки. 3.22 рейкошпальна решітка Шпали з прикріпленими до них рейками. 3.23 охоронні рейки Рейки що встановлюються зсередини або ззовні колії для забезпечення безпеки руху трамвайних вагонів поїздів в небезпечних місцях на мостах шляхопроводах на насипах висотою понад 2 м тощо . 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ТО – технічне обслуговування; ПР –профілактичний поточний ремонт; СР – середній ремонт; КР – капітальний ремонт; НР – неплановий ремонт. м.о.к. – метр одиночної колії; км.о.к. – кілометр одиночної колії; 5 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 5.1 Система технічного обслуговування та ремонту далі - система встановлює види і періодичність технічного обслуговування та ремонтів трамвайних колій і колійних облаштувань створює умови для планового ведення робіт у колійному господарстві підприємств міського електротранспорту забезпечення безперервного і безпечного руху трамвайних вагонів при оптимальних витратах. 5.2 Система є єдиною для підприємств міського електротранспорту які здійснюють перевезення трамвайними вагонами далі - підприємств незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності. 5.3 Система встановлює наступні види технічного обслуговування і ремонтів трамвайних колій: - технічне обслуговування; - профілактичний поточний ремонт - середній ремонт; - капітальний ремонт; - неплановий ремонт. 5.4 Підприємство щорічно розробляє програму технічного обслуговування та ремонтів трамвайних колій і колійних облаштувань а також графіки їх проведення з урахуванням вимог цього стандарту фактичного технічного стану і особливостей конструкції окремих ділянок трамвайної колії та інтенсивності руху по ним трамвайних вагонів. Програмою та графіками ремонтів трамвайної колії доцільно також передбачати проведення ПР СР КР в залежності від її технічного стану у разі облаштування переїздів через колії засипанні їх баластом до головок рейок а також перед облаштуванням нового дорожнього покриття колії реконструкцією та КР проїзної частини вулиці дороги в межах діючої ділянки трамвайної колії 5.5 Виконання технічного обслуговування та ремонтів повинно здійснюватися кваліфікованим ремонтним персоналом з використанням необхідних машин та механізмів а у разі необхідності із залученням спеціалізованих організацій які мають відповідну ліцензію на виконання таких робіт. 5.6 Для оперативного відновлення пошкоджень колії через сходи вагонів з рейок та в інших непередбачених випадках підприємствами організовуються пункти швидкої технічної допомоги з аварійно-відновлювальними бригадами які укомплектовані кваліфікованим персоналом і забезпечуються транспортними засобами механізмами матеріалами інструментом та засобами зв’язку. 5.7 Норми часу на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонтів встановлюються згідно з [7]. 5.8 Кошторисні та ресурсні норми для робіт з КР колії приймаються відповідно до [3] та [4]. 5.9 Витрати на ремонти та технічні обслуговування трамвайної колії встановлені цією системою включаються до складу собівартості транспортних послуг відповідно до чинного законодавства. 5.10 Порядок організація та вимоги до проведення робіт з технічного обслуговування і ремонтів трамвайних колій встановлюється відповідними правилами інструкціями та іншими галузевими нормативними документами у сфері міського електротранспорту. 6 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТІВ 6.1 Технічне обслуговування 6.1.1 ТО проводиться з метою створення умов для забезпечення безпечного та безперебійного руху трамвайних вагонів по трамвайним коліям в будь-який час доби і року і складається з: - контролю нагляду за технічним станом трамвайної колії та колійних облаштувань для своєчасного виявлення і попередження несправностей та причин їх виникнення; - виконання робіт спрямованих на подовження терміну експлуатації трамвайних колій і колійних облаштувань а також утримання їх у належному санітарному і естетичному стані. 6.1.2 Під час контролю трамвайної колії оцінка їх технічного стану здійснюється за результатами візуального огляду і прямих вимірювань. При цьому обов’язковій перевірці підлягають: стан рейок рейкових скріплень шпал спецчастин колійних облаштувань дорожнього покриття стиків ширина колії перевищення зовнішньої рейки над внутрішньою просідання і перекоси а також дотримання габаритних норм трамвайної колії та якість її утримання. Порядок і терміни проведення контролю за станом трамвайної колії а також перелік посадових осіб на яких покладається обов’язок щодо його здійснення встановлюється підприємством. Граничні значення показників технічного стану трамвайних колій та колійних облаштувань що обумовлюють необхідність ремонту обмеження швидкості або заборони руху визначаються відповідно до вимог [2]. У разі виявлення невідповідності технічного стану трамвайної колії встановленим вимогам посадовими особами підприємства повинні вживатися заходи відповідно до вимог [2]. Усунення пошкодження колії спецчастин та колійних облаштувань проводиться на неплановому або профілактичному поточному ремонтах. 6.1.3 Подовження строку експлуатації трамвайних колій забезпечується шляхом виконання робіт з прибирання розчищення та змащення колій їх спецчастин та колійних облаштувань усунення ослаблень скріплень регулювання замикачів і приводів переводу вістряків стрілок. Належний санітарний та естетичний стан колії спецчастин колійних облаштувань забезпечується своєчасним їх очищенням прибиранням поливанням та фарбуванням. 6.1.4 Роботи з технічного обслуговування трамвайних колій поділяється в залежності від періоду року на: літній березень – жовтень та зимовий листопад – грудень . Перелік та періодичність цих робіт наведено в таблицях 7.1. та 7.2. 6.1.5 Перелік та періодичність робіт з технічного обслуговування колійних облаштувань наведено в таблиці 7.8. 6.1.6 Роботи з технічного обслуговування виконується без зупинки руху трамвайних вагонів і охоплюють всю протяжність колії в тому числі ділянки де проводяться ремонти. 6.2 Профілактичний поточний ремонт 6.2.1 ПР виконується з метою попередження несправностей що виникають в процесі експлуатації та усунення пошкоджень виявлених під час контролю за технічним станом трамвайної колії. 6.2.2 Для попередження та усунення несправностей під час ПР виконуються наступні роботи: - усунення ослаблених рейкових скріплень стикових та проміжних ; - заміна окремих відрізків рейок; - відновлення ремонт або заміна окремих конструктивних елементів колії; - усунення місцевих просідань і перекосів колії; - усунення місцевих відхилень по ширині колії; - виправлення колій по шаблону та рівню з наступним підбиттям шпал в місцях ремонту; - ремонт стиків кріплень контррейок та охоронних рейок; - ремонт спецчастин із заміною окремих деталей; - регулювання та ремонт приводів переводу вістряків стрілок; - регулювання та ремонт пристроїв електрообігрівання стрілок у зимовий час ; - очищення та ремонт водовідвідних пристроїв; - досипання шару баласту; - частковий ямковий ремонт дорожнього покриття колії; - ремонт або заміна окремих конструктивних елементів огорож з фарбуванням. 6.2.3 Під час планування та проведення ПР необхідно передбачати охоплення цим ремонтом прямих ділянок колії та огорож - на довжину не менше ніж 100 м а кривих - на повну довжину. Ремонт стрілочних переводів перехрещень температурних компенсаторів приводів переводу вістряків стрілок та електрообігрівачів стрілок – у повному комплекті. 6.2.4 Під час виконання ПР трамвайних колій та колійних облаштувань застосовуються матеріали що були в експлуатації і придатні до подальшого використання з доповненням за необхідністю новими а елементи рейкової колії спецчастин та колійних облаштувань замінюються на відремонтовані. 6.2.5 ПР трамвайних колій та колійних облаштувань виконується як правило без зупинки руху трамвайних вагонів. 6.3 Середній ремонт 6.3.1 СР виконується з метою часткового відновлення технічного ресурсу окремих ділянок трамвайної колії та колійних облаштувань і забезпечення їх роботоздатності на період до чергового СР або КР. 6.3.2 СР не виконується на трамвайних коліях що мають безшпальну конструкцію або монолітне дорожнє покриття асфальтобетон бетон залізобетон а також для пристроїв електрообігрівання стрілок та огорож. 6.3.3 В залежності від технічного стану трамвайних колій та колійних облаштувань під час СР виконуються наступні роботи: - виправлення колій у плані та профілі з підніманням рихтування колій та суцільним підбиттям шпал; - перешивка колії з частковою заміною проміжних скріплень регулювання колійних тяг із заміною непридатних; - ремонт і заміна не більше ніж 200 шт/км шпал на нові або на такі що були у використанні лише на відкритих коліях ; - заміна окремих рейок або їх відрізків з обов'язковим зварюванням стиків і облаштуванням безстикової колії; - перекладка рейок та спецчастин установлення або перекладка охоронних рейок ремонт або заміна контррейок ремонт стиків та стикових скріплень; - закріплення рейок безстикової колії на постійний температурний режим роботи; - заміна приводів переводу вістряків стрілок; - ремонт стрілок хрестовин і температурних компенсаторів із заміною їх окремих деталей зварюванням або ремонтом стиків виправленням ширини колії усуненням просідань і перекосів в місцях розташування цих спецчастин; - відновлення зношених місць на спецчастинах та рейках наплавленням з наступним шліфуванням; - встановлення відсутніх електроз'єднувачів; - ремонт і прочищення водовідвідних пристроїв заміна колійних та стрілочних водовідвідних коробок; - ремонт дорожнього покриття колій; - фарбування приводів переводу вістряків стрілок та колійних облаштувань. 6.3.4 Під час планування та проведення СР необхідно передбачати охоплення цим ремонтом прямих ділянок колії на довжину не менше ніж 50 м а кривих - на повну довжину. Ремонт стрілочних переводів перехрещень температурних компенсаторів приводів переводу вістряків стрілок – у повному комплекті. 6.3.5 СР трамвайних колій та колійних облаштувань виконується під час перерви руху трамвайних вагонів у нічний час доби або за умови припинення руху. 6.3.6 Для виконання СР колії як правило застосовуються матеріали що були у використанні і придатні до подальшого використання з частковим використанням нових матеріалів деталей і вузлів а саме: шпал баласту дорожнього покриття скріплень тяг електроз’єднувачів окремих деталей та вузлів спецчастин приводу переводу вістряків стрілок тощо. Елементи трамвайних колій та колійних облаштувань під час СР як правило замінюються на відремонтовані. 6.3.7 Одночасно з проведенням СР можуть виконуватися роботи пов’язані із забезпеченням плавного руху трамвайних вагонів зниження рівня шуму належного санітарного та естетичного стану колійного полотна а саме: - усунення хвилеподібного зносу рейок; - досипання та засипання колії баластом; - відновлення покриття проїзної частини вулиці прилеглого до трамвайного полотна; - оздоблення та прибирання колій. 6.3.8 Після виконання СР трамвайна колія повинна відповідати вимогам [2]. 6.4 Капітальний ремонт 6.4.1 КР виконується з метою повного або близького до повного відновлення технічного стану окремих ділянок трамвайної колії та колійних облаштувань і забезпечення їх роботоздатності на період до наступного КР або реконструкції. 6.4.2 Під час проведення КР виконуються наступні роботи: * виправлення та розширення земляного полотна з його досипанням укріпленням укосів і плануванням узбіч; - заміна рейкошпальної решітки із створенням безстикової колії виправленням її відхилень у плані поздовжньому та поперечному профілі відновленням всіх габаритних норм; * заміна спецчастин з підрейковими опорами; * суцільне баластування засипання баластом відкритих ділянок колії на відокремленому або власному полотнах покриття баластної призми розчинами що утворюють плівку для запобігання пилоутворення та проникнення вологи в її основу; * заміна приводів переводу вістряків стрілок; * заміна пристроїв системи електрообігрівання стрілок; * ремонт водовідвідних пристроїв; * відновлення дорожнього покриття трамвайних колій або заміна одного виду дорожнього покриття на інший а також відновлення прилягаючого до неї дорожнього покриття вулиці дороги ушкодженого під час ремонту; * ремонт переїздів; * повна або часткова заміна огорож; * ремонт лінійних споруд та облаштувань; 6.4.3 У разі коли технічний стан окремих основних конструктивних елементів трамвайної колії рейок спецчастин підрейкових опор забезпечує їх роботоздатність до наступного КР або реконструкції поточний КР може бути обмежений проведенням суцільної заміни рейок та спецчастин новими без заміни підрейкових опор з усіма супутніми роботами або суцільною заміною підрейкових опор на нові з усіма супутніми роботами без заміни рейок та спецчастин. 6.4.4 Після виконання КР та обкатки трамвайної колії проводяться післяосадочні роботи що складаються з часткового чи суцільного розбирання дорожнього покриття виправлення колій за шаблоном і рівнем із суцільним підбиттям шпал і закріпленням зварних рейок на постійний режим експлуатації регулювання і закріплення скріплень колійних тяг спецчастин часткового чи суцільного відновлення дорожнього покриття досипання баластом колії її оздоблення та прибирання1. 6.4.5 Під час планування та проведення КР необхідно передбачати охоплення цим ремонтом прямих ділянок колії на довжину не менше ніж 25 м а кривих - на повну довжину. Ремонт стрілочних переводів стрілочного переводу в цілому стрілки з комплектними рейками хрестовини з комплектними рейками перехрещень з комплектними рейками температурних компенсаторів приводів переводу вістряків стрілок електрообігрівачів стрілок – у повному комплекті а огорожі - на довжину не менше ніж 50 м або на повну довжину якщо її загальна довжина менше ніж 50 м. 6.4.6 КР трамвайної колії та колійних облаштувань проводиться під час часткової або повної зупинки руху трамвайних вагонів або з переводом руху трамвайних вагонів на одноколійний. 6.4.7 Під час виконання КР як правило застосовуються нові матеріали та елементи колії та колійних облаштувань. У випадку застосовування окремих матеріалів та елементів колії спецчастин та колійних облаштувань що були в експлуатації їх параметри повинні забезпечувати роботоздатність до чергового КР. 6.4.8 Виконання та приймання робіт повинно здійснюватися відповідно до [2] і [6]. 6.4.9 Під час проведення КР можуть виконуватися додаткові роботи пов’язані із забезпеченням плавного руху трамвайних вагонів зниження рівня шуму належного санітарного та естетичного стану трамвайного полотна зазначені у пункті 6.3.7. 6.5 Неплановий ремонт 6.5.1 НР призначається у випадках: - ліквідації пошкоджень колії які раптово виникли і безпосередньо загрожують безперервності та безпеці руху трамвайних вагонів - ліквідації пошкоджень колії які виявлені під час технічного обслуговування і потребують введення обмеження швидкості руху вагонів або зупинку руху; - ліквідації наслідків сходів трамвайних вагонів з рейок осідань перекосів викидів обвалів і розмивів колії пошкоджень огорож та стихійних лих. прокладання або ремонту інженерних мереж які проходять під коліями 6.5.2 В окремих випадках в залежності від характеру несправностей або руйнувань під час НР виконують роботи з відновлення земляного полотна верхньої будови колії колійних облаштувань та споруд. 6.5.3 Обсяг робіт з ремонту визначається ступенем пошкодження трамвайної колії та колійного облаштування. 7 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТІВ 7.1 Періодичність проведення робіт які виконуються під час технічного обслуговування приймається згідно з таблицями 7.1 7.2 та 7.8. 7.2 Періодичність проведення ПР визначена таблицями 7.3 7.4 та 7.8. 7.3 Періодичність проведення СР та КР приймається відповідно до таблиць 7.5 7.6 7.7 та 7.8. В залежності від фактичного технічного стану трамвайної колії та колійних облаштувань міжремонтні терміни проведення СР та КР можуть бути збільшені на 20 % або зменшені на 15 %. Таблиця 7.1 Періодичність робіт з ТО у літній період березень – жовтень 1 № з/п Назви робіт Періодичність проведення 1 Поливання трамвайних колій і посадочних майданчиків на відокремленому та власному трамвайному полотні 2 2-3 рази на тиждень 2 Очищення жолобів рейок та змащення губок рейок на кривих радіусом менше 200 м 3 Очищення і змащування стрілок хрестовин перехрещень. щодобово 4 Посипання рейок піском на ухилах 3 : - до початку руху - під час руху 5 Відведення води з трамвайних колій під час дощу або танення снігу 3 . 6 Промивання жолобів рейок 1 раз на тиждень 7 Знищення рослинності на відкритих коліях гербіцидами. щорічно 8 Прополювання рослинності на трамвайних коліях. двічі на рік 9 Скошування трави на поворотних петлях кільцях 2 10 Очищення нашарувань мазуту на трамвайних коліях біля посадочних майданчиків. 2 4 11 Очищення водовідвідних пристроїв крім дренажів . щоквартально а також після кожної зливи 12 Очищення і промивання дренажів. 1 раз на 2 роки 13 Очищення трамвайних колій від сміття та бруду на відокремлених та власних трамвайних полотнах - на вулицях міського значення 12 разів на місяць 4 - на вулицях районного значення 8 разів на місяць 4 - на інших вулицях 4 рази на місяць 5 14 Прибирання посадочних майданчиків і урн на відокремлених та власних трамвайних полотнах. 2 двічі на добу 4 - на вулицях міського значення - на вулицях районного значення щодобово 4 - на інших вулицях тричі на тиждень 4 Примітки. 1 В залежності від кліматичних умов підприємством можуть бути внесені корективи щодо місяців які охоплюють літній період. 2 На ділянках які закріплені за підприємством. 3 Встановлюється підприємством. 4 Періодичність може бути змінена за рішенням місцевих органів влади. Таблиця 7.2 - Періодичність робіт з ТО трамвайних колій у зимовий період листопад - лютий 1 № з/п Назви робіт Періодичність проведення 1 Очищення трамвайних колій від листя 2 2-4 рази на добу 4 2 Очищення посадочних майданчиків від снігу який випав 2 щодобово 3 Очищення стрілочних переводів та перехрещень від снігу який випав. 3 4 4 Очищення та посипання сіллю хрестовин і перехрещень. 5 Посипка рейок піском на ухилах з важкими умовами руху: - до початку руху - під час руху 4 6 Очищення трамвайних колій стрілочних переводів перехрещень та посадочних майданчиків від залежаного снігу та льоду. щотижнево 7 Посипання піском посадочних майданчиків 2 5 двічі на тиждень 8 Очищення урн на зупинках: 2 двічі на добу 5 - на вулицях міського значення - на вулицях районного значення щодобово 5 - на інших вулицях тричі на тиждень 5 9 Очищення та посипання стрілок сіллю: двічі на добу - з електрообігріванням - без електрообігрівання 3 3-4 рази на добу 4 10 Очищення узбіч трамвайних колій від снігу дорожніми машинами 4 двічі на місяць 11 Розкриття кюветів лотків канав перед початком масового танення снігу. двічі за сезон 12 Відведення води з трамвайних колій під час дощу або танення снігу 3 . щодобово Примітки. 1 В залежності від кліматичних умов підприємством можуть бути внесені корективи щодо місяців які охоплюють літній період. 2 На ділянках які. закріплені за підприємством. 3 При складних погодних умовах періодичність робіт може бути змінена. 4 Встановлюється підприємством. 5 Періодичність може бути змінена за рішенням місцевих органів влади. Таблиця 7.3 – Періодичність проведення ПР колії. Характеристика колії Періодичність проведення Пасажирські колії за винятком тих на яких в попередньому та поточному роках виконувалися або передбачається виконати реконструкцію СР або КР Щорічно Деповські колії за винятком тих на яких в двох попередніх і поточному роках виконувались або передбачається виконати реконструкцію СР або КР Службові колії за винятком тих на яких в двох попередніх і поточному роках виконувались або передбачається виконати реконструкцію СР або КР 1 раз на два роки Таблиця 7.4 – Періодичність проведення ПР спецчастин Тип спецчастин Періодичність проведення Інтенсивність руху 1 до 300 включно. від 301 до 600 включно. понад 600 Стрілки двовістрякові двічі на рік тричі на рік 4 рази на рік Стрілки одновістрякові тричі на рік 4 рази на рік 5 разів на рік Хрестовини та перехрещення - із сталевого литва 1 раз на рік двічі на рік тричі на рік - збірні двічі на рік тричі на рік 4 рази на рік Температурні компенсатори двічі на рік тричі на рік 4 рази на рік Усі типи спецчастин на службових коліях 1 раз на рік Примітка. 1 Кількість вагонів що проходять по ділянці за добу. Таблиця 7.5 – Періодичність СР та КР прямих та кривих ділянок колії радіусом понад 200м. Характеристика конструкції колії Періодичність проведення роки. Інтенсивність руху 1 до 300 включно. від 301 до 600 включно. понад 600 СР КР СР КР СР КР Тип рейок: Р50 Тв60 Т58 шпали - дерев'яні баласт - пісок 8 2 3 15 2 3 7 2 13 2 4 2 12 2 Тип рейок: Р65 Тв65 Т62 шпали - дерев'яні баласт - пісок 9 3 17 3 8 15 5 14 Тип рейок: Р65 Тв65 Т62 шпали - дерев'яні баласт – щебінь 10 3 19 3 9 17 6 16 Тип рейок: Р50 Тв60 Т58 шпали - залізобетонні баласт - щебінь 12 2 3 23 2 3 10 2 20 2 7 2 18 2 Тип рейок: Р65 Тв65 Т62 шпали - залізобетонні баласт - щебінь 13 3 25 3 11 22 8 20 Примітки. 1 Кількість вагонів що проходять по ділянці за добу 2 Для ділянок колії з рейками типу Р43 приймається з поправочним коефіцієнтом 0 85 3 Для службових колій приймається коефіцієнтом 1 25 Таблиця 7.6 - Періодичність СР та КР кривих ділянок колії з радіусами до 200 м Тип спецчастин Періодичність проведення років Інтенсивність руху 1 до 300 включно від 301 до 600 включно понад 600 СР КР СР КР СР КР Рейки: Тв65 Т62 шпали: дерев'яні баласт: щебінь Радіуси кривих по осі колії м: до 26 включно 3 2 6 2 - 3 4 - 3 2 від 26 до 36 включно 4 5 2 9 2 3 5 7 - 3 3 5 від 36 до 50 включно 6 2 11 2 4 5 9 3 5 від 50 до 100 включно 7 2 13 2 6 10 4 7 від 100 до 200 включно 8 2 15 2 7 13 5 10 Примітки. 1 Кількість вагонів що проходять по ділянці за добу. 2 Для службових колій приймається з поправочним коефіцієнтом 1 25. 3 СР таких кривих не проводиться. Таблиця 7.7 - Періодичність СР та КР спецчастин трамвайної колії Тип спецчастин Періодичність проведення років Інтенсивність руху 1 до 300 включно від 301 до 600 включно понад 600 СР3 КР3 СР КР СР КР Стрілки хрестовини та перехрещення із сталевого литва типів 2 : С30 К20 - К30 включно П20 – П30 включно. 6 12 5 10 4 8 С50 від К30 і більше від П30 і більше 7 14 6 12 5 10 Стрілки 2 хрестовини 3 та перехрещення3 збірні типу: С30 К20 - К30 включ. П20 – П30 включ. 4 8 2 5 5 -4 3 С50 від К30 і більше від П30 і більше 5 10 4 8 -4 4 Температурні компенсатори 5 10 4 8 3 6 Примітки. 1 Кількість вагонів що проходять по ділянці за добу 2 Для стрілок з гнучкими вістряками прямих хрестовин і перехрещень приймається з коефіцієн - том 1 2 3 Для службових колій приймається з поправочним коефіцієнтом 1 25 4 СР збірних стрілок та хрестовин за такої інтенсивності руху не проводиться. Таблиця 7.8 Періодичність технічного обслуговування та ремонту колійних облаштувань Назва елементів Періодичність проведення ТО ПР СР КР Приводи переводу вістряків стрілок механічна частина і котушки електропривода 1 раз на 4 доби 1 раз на місяць 1 раз на 3 роки 1 раз на 8 років 1 Пристрої електрообігрівання стрілок - 1 раз за 4 роки 1 - літній період березень – жовтень двічі за період 1 раз за період - зимовий період листопад – лютий 1 раз на 4 доби 1 раз на місяць Огорожі: - сітчасті - тросові та перильні - бар'єрні та комбіновані - залізобетонні решітчасті - залізобетонні суцільні щомісячно щомісячно щомісячно щоквартально щоквартально щорічно - - - - - 1 раз за 12 років 1 раз за 15 років 1 раз за 18 років 1 раз за 30 років 1 раз за 40 років Колійні тупикові упори двічі на рік 1 раз на 2 роки 2 - 1 раз за 20 років Ящики для солі - 2 рази на рік 2 - 1 раз на 3 роки Ящики для інструменту та піску - 1 раз на рік 2 - 1 раз на 8 років Примітки. 1 Роботи слід суміщати з аналогічними роботами з ремонту стрілок. 2 Ремонт та фарбування. 8 НАГЛЯД ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ 8.1 Державний технічний огляд трамвайних колій здійснюється щорічно державною технічною інспекцією міського електротранспорту відповідно до [8] 8.2 Результати огляду зазначеного у пункті 6.1.2 реєструються в журналах огляду і перевірок трамвайних колій і колійних облаштувань. 8.3 До початку проведення ПР СР КР по кожній ділянці колії складається дефектний акт в якому зазначається відповідні обсяги робіт а після їх закінчення - акт приймання робіт встановленої форми. 8.4 Виконання ремонтів трамвайних колій та колійних облаштувань реєструється в паспортах відповідних ділянок колії та книгах обліку ремонтів встановленої форми. 8.5 Документація що стосується ремонту трамвайних колій та колійних облаштувань повинна відповідати вимогам ГОСТ 2.602 та іншим діючим нормативним документам у сфері міського електротранспорту. Додаток А довідковий Розмежування трамвайного полотна і прилеглих до нього ділянок а також відповідальності за їх утриманням А.1 межі трамвайного полотна встановлюються: - на суміщеному та відокремленому трамвайному полотні – на відстані 0 7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії; - на власному трамвайному полотні в межах основного майданчика земляного полотна та його схилів або на відстані 0 7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії; - за наявності водовідвідних пристроїв відкритого типу які є складовими частинами трамвайного полотна – по крайніх бровках схилів цих споруд з обох його боків; - на лініях швидкісного трамваю – по зовнішній площині огорожі по обидва боки колії. А.2 За стан трамвайної колії та колійних облаштувань відповідають трамвайні або трамвайно-тролейбусні підприємства. А.3 За стан прилеглих до трамвайної колії проїзних частин вулиць тротуарів пішохідних та велосипедних доріжок зливоприймальних і оглядових колодязів та інших дорожніх споруд відповідають підприємства з експлуатації автомобільних шляхів і споруд . А.4 За стан оглядових колодязів підземних комунікацій та інших споруд які не є складовими частинами трамвайного полотна але розташовані в його межах відповідають їх власники. А.5 За стан газонів та зелених насаджень прилеглих до трамвайного полотна в тому числі розташованих в середині поворотних кілець і петель відповідають підприємства з експлуатації зелених насаджень. А.6 За прибирання трамвайних колій розташованих на суміщеному з проїзною частиною вулиць полотні та в одному з ними рівні несуть відповідають підприємства з експлуатації автомобільних шляхів і споруд. А.7 За прибирання трамвайних колій розташованих на відокремленому та власному полотні у встановлених згідно А.1 межах а також газонів та зелених насаджень що розташованих всередині поворотних кілець і петель у разі якщо на них розташовані диспетчерські станції або інші трамвайні споруди - відповідають трамвайні або трамвайно-тролейбусні підприємства. Примітка. адресне розмежування відповідальності за утримання трамвайного полотна та прилеглих до нього ділянок в належному технічному і санітарному стані встановлюється рішенням місцевих органів влади. Додаток Б довідковий Бібліографія 1 Закон України "Про міський електричний транспорт". 2 Правила експлуатації трамвая та тролейбуса. Затверджено наказом Державного комітету України по житлово - комунальному господарству № 103 від 10.12.96. Київ 1997 104 с. 3 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные монтажные и ремонтно – строительные работы. Сборник 38. Строительство линий электрифицированного городского транспорта. Устройство трамвайных путей. ГОССТРОЙ СССР Москва 1987 4 ДБН Д.2.2-32-99 Державні будівельні норми України. Ресурсні елементи кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 32 Трамвайні колії Держбуд України Київ 2000. 5 СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии Трамвайні та тролейбусні лінії . 6 СНиП ІІІ–39-76 Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути Правила виробництва та приймання робіт . 7 ГКН 02.05.017-2004 Трамвайні колії. Типові норми часу виконання робіт пов'язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом трамвайних колій. 8 ГКН 04.05.016-2003 Трамвайні колії. Технологічна карта на виконання робіт пов”язаних з державним технічним оглядом . Код 45.080 Ключові слова: трамвайні колії технічне обслуговування ремонт. 1. Післяосадочні роботи є невід'ємною частиною робіт з будівництва реконструкції та КР трамвайних колій. Післяосадочні роботи проводяться також для ліквідації окремих несправностей і відхилень технічного стану трамвайних колій від встановлених норм які спричинені прокладанням під ними інженерних мереж. ?? ?? ?? ?? ГСТУ II III ГСТУ