Галузеві норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку.Галузеві комунальні норми України

Друга редакція ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ „Галузеві норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку” Держжитлокомунгосп України ГКН 00.00.00 -2004 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства” НДКТІ МГ ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Відділом міського електротранспорту Держжитлокомунгоспу України 2 ПОГОДЖЕНО: Держкоменергозбереження України лист № 855-2/3 від „ 22.10.04” 3 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Державного комітету України з питань житлового комунального господарства від № 4 НАДАНО ЧИННОСТІ: 5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ: ЗМІСТ С. 1 Сфера застосування 4 2 Нормативні посилання 4 3 Терміни та визначення понять 5 4 Класифікація норм питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту 6 5 Методики розрахунку норм питомих витрат електроенергії на власні потреби структурних підрозділів та підприємств в цілому 7 5.1 Методика розрахунку норм питомих витрат електроенергії для тролейбусного і трамвайного депо 7 5.2 Методика розрахунку норм питомих витрат електроенергії на власні потреби колійного господарства по всім споживачам за рік із загальною довжиною колій Lі км 10 5.2.1 Індивідуальні норми витрат електроенергії на обігрів однієї 10 стрілки 10 5.2.2 Індивідуальні норми питомих витрат електроенергії на автоматичний перевід стрілок 11 5.3 Методика розрахунку норм питомих витрат активної електроенергії на власні потреби енергогосподарства 11 5.4 Методика розрахунку норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємства міського електричного транспорту 11 Додаток А . Приклад розрахунку норм питомих витрат електроенергії на основі статистичних даних для тролейбусного депо з інвентарною кількістю тролейбусів Nі = 200 одиниць 13 Додаток Б. Приклад розрахунку норм питомих витрат електроенергії на основі статистичних даних для колійного господарства міського електротранспорту 14 Додаток В. Приклад розрахунку норми питомих витрат електроенергії для підприємств енергогосподарства на основі статистичних даних 15 ГКН 00.00. 2004 ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві Питомі витрати електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту ГКН 00.00. 2004 Введено вперше 1 Сфера застосування 1.1 Цей нормативний документ поширюється на підприємства міського електротранспорту та його структурних підрозділів при вирішенні питань щодо розрахунку норм питомих витрат електроенергії на власні потреби. 1.2 Цей нормативний документ є підставою для розроблення місцевих комунальних норм. 2 Нормативні посилання 2.1 Норми питомих витрат електроенергії на власні потреби призначені для планування споживання і оцінки ефективності використання електроенергії і є основою для застосування економічних важелів державного керування процесом енергозбереження. 2.2 Норми питомих витрат електроенергії на власні потреби розроблені на підставі: * Закону України „Про енергозбереження”; * Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.1997р.№786 „Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”; * Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві затверджених наказом Державного Комітету України з енергозбереження 22.10.02 р. № 112; * Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28; * СНиП 2.04.05.91 „Отопление вентиляция и кондиционирование” М. 1992; * Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.02р. № 19; * Звітів про результати використання палива теплоенергії та електроенергії форма № 11-МТП; * Правил експлуатації трамвая і тролейбуса 1997 р. затверджених наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.96 № 103. 2.3 Норми питомих витрат електроенергії повинні сприяти максимальній мобілізації внутрішніх резервів щодо їх економії і досягненню відповідних економічних показників функціонування підрозділів міського електричного транспорту. 2.4 До норм питомих витрат електроенергії на власні потреби не входять витрати викликані порушенням правил технічної експлуатації споруд технологічного обладнання котельних електричних мереж а також інших нераціональних витрат не пов’язаних з технологічним процесом транспортного перевезення пасажирів. 2.5 Застосування норм питомих витрат електроенергії на власні потреби є обов’язковим для всіх підприємств міського електротранспорту та їх структурних підрозділів. 2.6 Норми питомих витрат активної електроенергії розраховуються у відповідності з встановленою потужністю основного і допоміжного технологічного обладнання підприємств міського електротранспорту. 2.7 Розрахунки витрат за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами здійснюються відповідно до „Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами” затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.02 р. № 19. 2.8 Норми питомих витрат електроенергії для підприємств міського електричного транспорту встановлюються терміном на 1 рік і підлягають перегляду з урахуванням змін у технології обсягах виробництва. 3 Терміни та визначення понять Власні потреби підприємств ВП – витрати електроенергії для забезпечення нормальної виробничої діяльності підприємств міського електричного транспорту за виключенням витрат пасажирським рухомим складом. Структурні підрозділи підприємств міського електротранспорту витрати електроенергії на власні потреби яких визначаються: - тролейбусні або трамвайні депо; - колійне господарство; - енергогосподарство. Коефіцієнт використання рухомого складу - є частка від ділення середнього числа трамвайних вагонів або тролейбусів які знаходяться в русі - NР на їх інвентарну кількість Nі. 4 Класифікація норм питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту Норми витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту класифікуються за такими основними ознаками: - по ступені агрегації – на індивідуальні та групові; - по складу витрат – на технологічні та загальновиробничі; - по терміну дії – річні. Індивідуальною нормою витрат електроенергії на власні потреби називається норма витрат електроенергії на виробництво одиниці продукції яка встановлюється по типах або окремих енергоспоживаючих агрегатах пристроях машинах технологічних схемах стосовно окремих умов виробництва продукції. Груповою нормою називається норма витрат зазначених видів енергії на виробництво запланованого обсягу однойменної продукції згідно з встановленою номенклатурою по рівнях планування депо енергогосподарство колійне господарство . Технологічною нормою називається норма витрат електроенергії яка враховує їх витрати на основні та допоміжні технологічні процеси. При цьому витрати електроенергії на освітлення опалення транспорт і кондиціювання повітря не враховуються. Загальновиробничою нормою називається норма витрат електроенергії яка враховує їх витрати на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва та допоміжні потреби виробництва на опалення вентиляцію освітлення та ін. а також технічно неминучі втрати енергії в перетворювачах теплових та електричних внутрішніх мережах підприємств віднесених на виробництво продукції. Основними методами визначення норм питомих витрат електроенергії є: - розрахунково-аналітичний метод; - експериментальний дослідний ; - розрахунково-статистичний; - комбінований. Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення норм питомих витрат електроенергії шляхом розрахунку їх за статтями витрат на основі побудови та аналізу енергетичних балансів окремих агрегатів установок систем та в цілому підприємств а також запланованих заходів з економії електроенергії. Розрахунково-статистичний метод полягає у визначенні питомих норм з урахуванням статистичних даних про фактичні витрати електроенергії що впливають на їх величину прогресивних показників ефективності використання електроенергії досягнутих на подібних виробництвах а також запланованих заходів з економії електроенергії. Експериментальний дослідний метод полягає у визначенні окремих складових норм на підставі даних одержаних у результаті випробувань технологічного та енергетичного обладнання експериментальних вимірювань з урахуванням запланованих заходів з економії електроенергії. Випробування повинні бути повними тобто одночасно охоплювати як основне обладнання так і допоміжні механізми режими роботи яких повинні відповідати оптимальним а параметри підведеної енергії – нормативним даним. При цьому технологічний процес повинен проводитись згідно з відповідними технологічними інструкціями регламентами та режимними картами. Комбінований метод поєднує у собі експериментальний дослідний та розрахунково-аналітичний методи визначення норм питомих витрат електроенергії. Для розробки норм питомих витрат електроенергії на підприємствах міського електротранспорту можуть використовуватися розрахунково-аналітичний комбінований розрахунково-аналітичний та експериментальний або розрахунково- статистичний. Основним методом розробки норм питомих витрат є розрахунково-аналітичний. 5 Методики розрахунку норм питомих витрат електроенергії на власні потреби структурних підрозділів та підприємств в цілому 5.1 Методика розрахунку норм питомих витрат електроенергії для тролейбусного і трамвайного депо Норма питомих витрат електроенергії на власні потреби ремонтно-експлуатаційного депо визначається за формулою: 5.1 де: NP – число трамвайних вагонів або тролейбусів які знаходяться в русі. - витрати електроенергії всіма споживачами ремонтно-експлуатаційного депо за рік на загально виробничі потреби кВт.год 5.2 де: - сумарне значення споживаної електроенергії на власні потреби усіма споживачами влітку в робочі дні кВт?год; l - кількість типів споживачів електроенергіі влітку в робочі дні; - кількість робочих діб за рік влітку діб; - кількість споживаної електроенергії за робочу добу влітку кВт ?год/доб; ?Wтр – втрати електричної енергії в трансформаторах кВт?год за рік. Значення споживаної електроенергії за робочу добу влітку визначається розрахунково-аналітичним методом по статтям витрат передбачених технологічними процесами в депо при технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу де: N – встановлена потужність одиниці обладнання кВт; n - кількість одиниць однотипного обладнання що перебуває в роботі; Кtл – коефіцієнт використання обладнання за часом влітку в робочі дні год/доб.; К пл - коефіцієнт використання обладнання за потужністю влітку в робочі дні год/доб.; - сумарне значення споживаної електроенергії на власні потреби взимку в робочі дні кВт·год; k - кількість споживачів електроенергії взимку в робочі дні; - кількість робочих діб за рік взимку; – кількість споживаної електроенергії за добу взимку . ; Значення споживаної електроенергії за добу взимку розраховується: де: Кtз – коефіцієнт використання обладнання за часом взимку в робочі дні год/доб.; Кпз – коефіцієнт використання обладнання за потужністю взимку в робочі дні год/доб.; - сумарне значення споживаної електроенергії на власні потреби у вихідні літні дні кВт.год; b - кількість споживачів електроенергії влітку у вихідні дні; - кількість вихідних літніх діб в році; – кількість споживаної електроенергії за вихідну добу влітку . ; Значення споживаної електроенергії за добу у вихідний влітку розраховується за рівнянням: де: – коефіцієнт використання обладнання за часом у вихідні влітку год/доб; - – коефіцієнт використання обладнання за потужністю у вихідні влітку год/доб; - сумарне значення споживаної електроенергії на власні потреби у вихідні зимові дні кВт.год; d - кількість споживачів електроенергії взимку у вихідні дні. АС - кількість споживаної електроенергії за вихідну добу взимку . ; - кількість вихідних зимових діб за рік; Значення споживаної електроенергії за добу в вихідні дні взимку розраховується: де: Ktвз – коефіцієнт використання обладнання за часом у вихідні дні взимку год/доб. Kвпз – коефіцієнт використання обладнання за потужністю у вихідні дні взимку год/доб. Втрати електроенергії в трансформаторах визначаються за формулою: 5.3 де: ? Рхх – втрати холостого ходу кВт; То – кількість годин приєднання трансформатора до мережі живлення за рік; ?Ркз – втрати короткого замикання кВт; Sз – середньорічне навантаження трансформаторів кВа; Sн – номінальна потужність трансформаторів кВа; Тр – термін роботи трансформатора під навантаженням год. 5.2 Методика розрахунку норм питомих витрат електро- енергії на власні потреби колійного господарства по всім споживачам за рік із загальною довжиною колій Lі км Норма питомих витрат електроенергії на власні потреби колійного господарства визначається за формулою: 5.4 де: Ак – витрати електроенергії всіма споживачами колійного господарства за рік кВт.год; 5.5 Lі - загальна довжина трамвайної колії в одноколійному розрахунку км. Складові формули 5.5 подібні до складових формули 5.2. На цей час значні орієнтовно 25 % витрати електроенергії колійного господарства припадають на обігрів і перевід стрілок. Тому доцільно розрахувати індивідуальні норми питомих витрат на ці операції. 5.2.1 Індивідуальні норми витрат електроенергії на обігрів однієї стрілки Індивідуальна норма витрат електроенергії на обігрів однієї одноперої стрілки 5.6 де: 1 – індивідуальна норма витрат електроенергії на обігрів однієї одноперої стрілки кВт.год за рік; – встановлена потужність обігрівача для одноперої стрілки кВт; – тривалість роботи обігрівача за добу год/добу; - кількість діб роботи обігрівачів за рік. Індивідуальна норма витрат електроенергії на обігрів однієї двоперої стрілки: Ао2 = N2 ? T? K2 5.7 де: Ао2 – індивідуальна норма витрат електроенергії на обігрів однієї двоперої стрілки кВт. год. за рік; N2 – встановлена потужність обігрівачів для двоперої стрілки кВт; 5.2.2 Індивідуальні норми питомих витрат електроенергії на автоматичний перевід стрілок 5.8 де: An – річні витрати електроенергії на автоматичний перевід стрілок квт·год; Un – напруга живлення соленоїдного приводу В; In – струм який споживає соленоїдна котушка А tc – час спрацювання соленоїдного приводу с; nc - середня кількість спрацювань за добу; 365 –кількість діб за рік. 5.3 Методика розрахунку норм питомих витрат активної електроенергії на власні потреби енергогосподарства Норма питомих витрат електроенергії на власні потреби енергогосподарства визначається за формулою: 5.9 де: Ае - витрати електроенергії на власні потреби всіма споживачами енергогосподарства за рік кВт.год; 5.10 Складові формули 5.10 подібні до складових формули 5.2 - кількість виробленої енергії постійного струму за рік кВт?год. Основними споживачами електроенергії на власні потреби енергогосподарства є: джерела освітлення механічні станки котельня апарати що призначені для забезпечення нормальної роботи перетворювальних агрегатів та другого силового обладнання тягової підстанції. 5.4 Методика розрахунку норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємства міського електричного транспорту Норми питомих витрат електроенергії на підприємства міського електротранспорту визначаються за формулою: 5.11 де: Ад Ак Ае - витрати електроенергії визначеної за формулами 5.2 5.5 5.10 Qбр – маса трамвайного вагона тролейбуса брутто при номінальному наповненні т; L - середній пробіг трамвайного вагона тролейбуса за рік км. Примітка. Номінальне наповнення за ГОСТ 8802 ГОСТ 23772 складає 5чоловік на 1м2. Додаток А Приклад розрахунку норм питомих витрат електроенергії на основі статистичних даних для тролейбусного депо з інвентарною кількістю тролейбусів Nі = 200 одиниць Вихідні дані витраченої електроенергії на ВП за розрахунковий період надана в табл.1 Таблиця 1 – Вихідні дані добової витраченої електроенергії на ВП тролейбусного депо Найменування споживачів ВП тролейбусного депо на 200 одиниць рухомого складу Кількість споживаної електроенергії за робочу добу кВт.год. Кількість споживаної електроенергії за вихідний день кВт.год. літо зима літо зима 1.Котельня 51 0 507 0 51 0 507 0 2. Компресорна 70 0 70 0 - - 3. Механічні станки 663 0 663 9 - - 4. Ковально-пресове обладнання 101 6 101 6 - - 5. Деревообробне обладнання 102 0 102 0 - - 6. Канавні підйомники 61 6 61 6 13 2 19 8 7. Підйомні механізми 60 0 60 0 - - 8. Зварювальне обладнання 375 0 375 0 - - 9. Обладнання для мийки 235 0 152 0 110 0 55 0 10. Привод воріт 22 8 30 8 16 0 16 0 11. Зовнішнє освітлення 360 0 840 0 360 0 840 0 12. Внутрішнє освітлення 256 3 374 9 110 9 110 9 13.Зарядка АКБ 267 8 287 8 1120 0 120 0 14. Вентиляція примусова 818 0 - 144 0 15. Вентиляція витяжна 163 0 163 0 - - Сумарна добова витрата 3200 0 4607 5 901 0 1933 0 Коефіцієнт випуску а = 0 75 Кількість рухомого складу що знаходиться в русі: Нормативне значення питомої норми витрат електроенергії на ВП знаходимо за формулою 5.1 Додаток Б Приклад розрахунку норм питомих витрат електроенергії на основі статистичних даних для колійного господарства міського електротранспорту Вихідні дані споживаної електроенергії на власні потреби колійного господарства надані в табл. 2 Таблиця 2 - Вихідні дані споживаної електроенергії на ВП за рік по основним споживачам колійного господарства із загальною довжиною колій L = 270 км № Назва споживача ВП колійного господарства Споживана електроенергія за рік в кВт·год. 1 Верстатне обладнання 214000 2 Освітлення зовнішнє та внутрішнє 100000 3 Опалення котельня 18000 4 Автоматичний перевід та обігрів стрілок 113000 Нормативне значення питомої норми витрат електроенергії на ВП колійного господарства знаходимо за формулою 5.4: де: - сумарні витрати електроенергії на власні потреби ВП по всім споживачам колійного господарства кВт·год за рік; Індивідуальні норми витрат електроенергії на обігрів одноперої стрілки: кВт?год за рік Індивідуальна норма витрат електроенергії на обігрів двоперої стрілки: кВт?год за рік Нормативне значення витрат електроенергії на автоматичний перевід стрілок:кВт?год за рік Додаток В Приклад розрахунку норми питомих витрат електроенергії для підприємств енергогосподарства на основі статистичних даних Вихідні дані для розрахунку наведені в табл.3 Таблиця 3 – Вихідні дані місячних потреб електроенергії на власні потреби ВП та загальної перетвореної електроенергії Місяць року Кількість витраченої електроенергії на ВП по всім споживачам кВт.год Кількість перетвореної електроенергії кВт.год Січень 423 31 12490 8 Лютий 316 55 13465 2 Березень 244 10 11840 1 Квітень 134 65 11599 2 Травень 81 19 11509 2 Червень 59 85 11431 3 Липень 56 83 11431 3 Серпень 56 27 10173 5 Вересень 72 04 12441 7 Жовтень 110 6 11453 5 Листопад 250 83 12375 5 Грудень 296 45 12028 5 Всього за рік 2099 142239 Примітка: Дані отримані по підприємству енергогосподарства КП „Київпастранс” без врахування витрат орендних підприємств. Нормативне значення питомої норми витрат електроенергії на ВП підприємств енергогосподарства вираховують за формулою 5.10: На один кВт?год. перетвореної енергії необхідно забезпечити витрати електроенергії на ВП 1 5 %. 2 3