Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 05.12.2003 N 10 Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення У зв'язку з питаннями що виникають у судовій практиці при перегляді рішень у справах про адміністративні правопорушення Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є: 1. Роз'яснити судам що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 5 і ст. 19 Закону України від 5 листопада 1991 р. N 1789-XII 1789-12 "Про прокуратуру" однією із функцій прокуратури є представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках визначених законом. Відповідно до чинного законодавства прокуратура діє в межах наданих їй повноважень і має право звертатись до суду за захистом законних прав громадян інтересів держави та з метою перегляду судових рішень. 2. Право прокурора брати участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення та опротестовувати постанови в цих справах передбачено статтями 250 290 Кодексу України про адміністративні правопорушення 80732-10 далі - КпАП а право вносити подання на постанови суду судді у справах про порушення митних правил - також ч. 8 ст. 393 Митного кодексу України 92-15 прийнятого 11 липня 2002 р. 3. Звернути увагу судів на те що відповідно до ч. 2 ст. 287 КпАП 80732-10 постанова районного міського суду судді про накладення адміністративного стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підлягає. Згідно з ч. 1 ст. 294 КпАП 80732-10 ця постанова може бути скасована чи змінена за протестом поданням прокурора судом суддею або незалежно від наявності протесту подання - головою вищестоящого суду. 4. Суди не вправі відмовити у прийнятті протесту подання прокурора на постанову суду судді у справі про адміністративне правопорушення навіть у тому випадку коли прокурор не брав участі в розгляді останньої. Протест подання прокурора має бути розглянутий судом суддею який виніс постанову або головою апеляційного суду за правилами передбаченими статтями 292 293 КпАП 80732-10 . Копія протесту подання прокурора на постанову суду судді у справі про адміністративне правопорушення з повідомленням про час і місце його розгляду направляється особі стосовно якої винесено постанову потерпілому їх законним представникам адвокату який брав участь у розгляді справи. Зазначені особи мають право давати пояснення але їх явка до суду який розглядає протест подання прокурора не є обов'язковою. Неявка прокурора в судове засідання також не є перешкодою для розгляду протесту подання . При розгляді протесту подання прокурора на постанову у справі про адміністративне правопорушення суддя чи голова вищестоящого суду перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови обгрунтованість доводів протесту подання та приймає одне з передбачених ст. 293 КпАП 80732-10 рішень. За результатами розгляду протесту подання прокурора виноситься мотивована постанова.