Щодо практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про оподаткування суб'єктів підприємництва

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 23.12.2003 N 44 Розглянувши та обговоривши узагальнення судової практики вирішення спорів пов'язаних із застосуванням законодавства про оподаткування суб'єктів підприємництва Президія Верховного Суду України відзначає що правильне вирішення спорів які виникають у сфері оподаткування відіграє важливу роль у забезпеченні виконання конституційного обов'язку кожного сплачувати податки і збори в порядку та розмірах встановлених законом. Розглядаючи значну кількість цих спорів господарські суди України в основному правильно їх вирішують та забезпечують захист як інтересів держави у випадках намагання суб'єктів підприємництва уникнути виконання податкових зобов'язань так і прав суб'єктів підприємництва в разі незаконних дій контролюючих органів. Водночас внаслідок постійних змін яких зазнає законодавство про оподаткування та нечіткості окремих його положень суди допускають помилки у застосуванні правових норм. Непоодинокими є випадки неоднозначного застосування закону Вищим господарським судом України при перегляді судових рішень господарських судів у касаційному порядку. З метою правильного й однакового застосування законодавства забезпечення законності та усунення помилок які господарські суди допускають при вирішенні спорів пов'язаних із застосуванням законодавства про оподаткування Президія Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є: 1. Погодитись із висновками викладеними в узагальненні. 2. Витяг з узагальнення надіслати до Вищого господарського суду України апеляційних та місцевих господарських судів. 3. Оприлюднити матеріали узагальнення у журналі "Вісник Верховного Суду України". 4. Рекомендувати Вищому господарському суду України з метою надання методичної допомоги господарським судам систематично вивчати і узагальнювати практику вирішення спорів пов'язаних із застосуванням законодавства про оподаткування координуючи цю роботу із Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України В.Т.Маляренко Надруковано: "Господарське судочинство в Україні" 2004 р.