Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення (наведені Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва)

Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків та визначення плати за їх опалення Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 року N 359 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 р. за N 1237/13111 На виконання пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Методику розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків та визначення плати за їх опалення додається . 2. Управлінню експлуатації житлового фонду В. М. Кірюшин спільно з Юридичним управлінням В. Л. Коваленко подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції для державної реєстрації. 3. Управлінню експлуатації житлового фонду В. М. Кірюшин довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. Г. Махова.   Віце-прем'єр-міністр України Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України        В. В. Рибак    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2006 р. N 359 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 р. за N 1237/13111  Методика розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків та визначення плати за їх опалення 1. Загальні положення 1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення" далі - Правила . 1.2. Методика встановлює порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування далі - МЗК у багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати за неї споживачами. 1.3. У Методиці наведені розрахункові усереднені дані річного споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків зведених за типовими для всіх областей України проектами серій до 1995 року за умов додержання закладених у проекті архітектурно-конструктивних та інженерних рішень якими можна скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних. Для житлових будинків зведених за індивідуальними проектами для визначення витрат теплової енергії слід використовувати проектні дані річного споживання теплової енергії або дані теплової потужності систем опалення МЗК або розрахунковий метод за чинними будівельними нормами. 1.4. Кількість теплової енергії на опалення МЗК окремо не визначається а входить до загальної кількості теплової енергії виставленої до плати за опалення у таких випадках: якщо в багатоквартирному будинку незалежно від наявності або відсутності загальнобудинкового обліку теплової енергії відсутні суб'єкти господарювання помешкання з індивідуальним опаленням усі житлові квартири не обладнані приладами обліку витрат теплової енергії на опалення. 1.5. У Методиці терміни вживаються у значеннях наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги" "Про теплопостачання" постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення" ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". 2. Порядок розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення місць загального користування 2.1. Визначення кількості теплової енергії на опалення місць загального користування 2.1.1. Якщо системою будинкового обліку передбачено окремий прилад обліку теплової енергії спожитої на опалення місць загального користування витрати теплової енергії на опалення визначаються за показами цього приладу. 2.1.2. У разі якщо існує загальнобудинковий прилад комерційного обліку теплової енергії на опалення системи опалення всіх житлових квартир нежитлових приміщень та приміщень МЗК підключені паралельно одна до одної мають теплоносій з однаковими параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на опалення кількість теплової енергії на опалення МЗК визначають як частку теплової енергії від загальної витрати на опалення будинку пропорційно до показів приладів виміру витрати теплоносія в МЗК за формулою 2.1     Qзаг nМЗК   Q = 2.1       ?ni   де Qзаг. - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно з показами теплолічильника; ni - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення i-того споживача; nМЗК - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення МЗК. У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії Qмзк за проектними даними або розрахунком з подальшим перерахуванням за фактичними даними. 2.1.3. Якщо системою будинкового обліку не передбачено окремого обліку теплової енергії спожитої на опалення МЗК але передбачено теплолічильники в кожного споживача та загальнобудинковий комерційний облік теплоти кількість теплової енергії на опалення МЗК з урахуванням утрат розподільчими внутрішньобудинковими трубопроводами опалення визначається як різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших приміщень QМЗК = Qзаг. - ?Qi 2.2 де ?Qi - витрати теплової енергії на опалення i-того споживача. 2.1.4. У разі часткового оснащення приміщень споживачів приладами обліку теплової енергії та відсутності приладів обліку теплової енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК визначаються розрахунком за формулами наведеними в пункті 2.1. Загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою QМЗК = ?QКМЗК + Qвтр. 2.3 де ?QКМЗК- кількість теплової енергії на опалення окремого к-того приміщення МЗК Гкал; Qвтр. - утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку прокладеними в підвалі або на горищі розраховується за СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" Приложение 12 1991 г. далі - СНиП 2.04.05-91 . За наявності проектних даних щодо теплової потужності системи опалення кожного МЗК розрахунок витрат теплової енергії на опалення виконується за формулою       tвн - tср.о     QКМЗК = NКМЗК · 24 · n · 0 86 · 10-3 2.4       tвн - tр.о     де NКМЗК - теплова потужність системи опалення кожного к-того приміщення МЗК кВт. Визначається за проектними даними згідно із СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК; tвн - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному окремому приміщенні згідно з нормативом °C таблиця 1 ; tср.о - середня за місяць або за опалювальний період температура зовнішнього повітря °C за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи; tр.о - розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення °C береться згідно із СНиП 2.04.05-91 та КТМ 204 України 244-94 СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" далі - СНиП 2.01.01-82 ; n - число днів розрахункового періоду. У разі відсутності проектних даних для будинків масових типових серій виконується розрахунок за усередненим питомим теплоспоживанням на 1 м2 кожного типу приміщень МЗК. У цьому разі кількість теплової енергії спожитої на опалення МЗК QКМЗК визначається за формулою QКМЗК = qрік · FКМЗК   2.5   де qрік - питома величина теплоспоживання на опалення за рік на 1 м2 кожного типу приміщень МЗК Гкал/м2/рік; FКМЗК - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК м2. Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць визначаються за формулою       tвн - tср.ф. · n'   qміс = qрік 2.6       tвн - tср · n   де qрік - нормативна питома витрата теплової енергії на опалення приміщення Гкал/рік/м2 таблиця 1 ; tвн - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення °C; tср - середня нормативна температура зовнішнього повітря опалювального періоду °C; tср.ф. - середня фактична температура зовнішнього повітря за розрахунковий місяць °C за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи ; n - кількість діб опалювального періоду; n' - кількість діб в розрахунковому місяці. 2.2. Розподіл визначених величин теплової енергії спожитої на опалення місць загального користування між окремими помешканнями будинку 2.2.1. Витрати теплової енергії спожитої на опалення МЗК яка виставляється до сплати споживачами кожного окремого помешкання будинку споживачами нежилих приміщень які користуються МЗК визначається з розрахунку Qiмзк = Кiмзк · Qмзк   2.7   де Кiмзк - коефіцієнт який враховує частку i-помешкання у витратах на опалення МЗК. 2.2.2. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії спожитої на опалення МЗК між окремими помешканнями будинку які не мають відокремленого входу пропорційний до їх загальної опалюваної площі. Для цього для кожного i-того помешкання розраховується коефіцієнт Кiмзк який відображає частку загального платежу що припадає на дане помешкання     Fiж   Кiімзк = 2.8     ?Fіж   де Fiж - опалювальна площа і-того помешкання м2; ?Fiж - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку які не мають відокремленого входу м2. 2.2.3. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим входом Кiмзк розраховується за формулою     Fiж   Кiмзк = 2.9     ?Fiж - ?Fокрнж   де ?Fiж - сумарна загальна опалювана площа квартир і приміщень які сплачують за опалення МЗК та не мають відокремленого входу м2; ?Fокрнж - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку які мають відокремлений вхід м2. 2.2.4. Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії на опалення житлових будинків та окремих помешкань для розрахунку витрат теплової енергії на опалення МЗК наведено в таблиці 2. 3. Розрахунок плати за опалення місць загального користування багатоквартирних будинків Плата за опалення місць загального користування багатоквартирних будинків розраховується відповідно до чинних тарифів на теплову енергію для даної категорії споживачів за формулою П = Qiмзк · Т 3.1   де Qiмзк - витрати теплової енергії спожитої на опалення МЗК яка виставляється до сплати власникам споживачами кожного окремого помешкання будинку та визначається за формулою 2.7 ; Т - тариф на теплову енергію для даної категорії споживачів грн./Гкал. Таблиця 1 Загальнорічні та питомі витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках масових серій будівництва Адміністративно- територіальні одиниці  Характеристика опалювального періоду  Сходова клітка tвн = 16 °C  Сходова клітка та ліфтовий хол tвн = 16 °C  3-поверхова 9-квартирна секція  3-поверхова 12-квартирна секція  5-поверхова 15-квартирна секція  5-поверхова 20-квартирна секція  9-поверхова 27-квартирна секція  9-поверхова 36-квартирна секція  9-поверхова 54-квартирна секція  16-поверхова 64-квартирна секція 16-поверхова 112-квартирна секція розр. темп-ра зовн. повітря   середня темп. зовн. повітря за опал. пер.  Трива-лість опал. сезону  Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал /м2 АР Крим1  -16  1 9  158  4 001  0 129  4 588  0 129  6 170  0 114  6 604  0 111  14 231  0 062  17 658  0 069  18 770  0 073  49 696  0 088  50 386  0 115  Вінницька обл.  -21  -1 1  189  5 587  0 180  6 408  0 180  8 609  0 160  9 170  0 154  19 032  0 082  23 398  0 091  24 949  0 098  71 452  0 127  70 485  0 161  Волинська обл.  -20  -0 2  187  5 237  0 169  6 007  0 169  8 070  0 150  8 596  0 145  17 839  0 077  21 932  0 086  23 386  0 091  66 545  0 118  66 004  0 151  Дніпропетровська обл.  -23  -1  175  5 043  0 163  5 785  0 162  7 768  0 144  8 252  0 139  16 776  0 073  20 517  0 080  21 917  0 086  64 970  0 115  63 619  0 145  Донецька обл.  -23  -1 8  183  5 521  0 178  6 334  0 178  8 505  0 158  9 035  0 152  18 369  0 080  22 465  0 088  23 997  0 094  71 137  0 126  69 658  0 159  Житомирська обл.   -22  -0 8  192  5 576  0 180  6 396  0 179  8 593  0 159  9 152  0 154  18 995  0 082  23 352  0 091  24 901  0 097  71 771  0 127  70 413  0 161  Закарпатська обл.  -18  1 6  162  4 033  0 130  4 625  0 130  6 214  0 115  6 619  0 111  13 737  0 060  16 889  0 066  18 009  0 070  50 581  0 090  50 718  0 116  Запорізька обл.  -22  -0 4  174  4 933  0 159  5 658  0 159  7 602  0 141  8 097  0 136  16 804  0 073  20 659  0 081  22 029  0 086  63 494  0 113  62 292  0 142  Івано-Франківська обл.  -20  -0 1  184  5 121  0 165  5 874  0 165  7 891  0 146  8 405  0 142  17 445  0 076  21 447  0 084  22 869  0 089  65 073  0 116  64 544  0 147  Київська обл.  -22  -1 1  187  5 528  0 178  6 340  0 178  8 518  0 158  9 073  0 153  18 830  0 082  23 150  0 091  24 685  0 097  71 150  0 126  69 803  0 160  Кіровоградська обл.  -22  -1  185  5 437  0 175  6 236  0 175  8 378  0 155  8 924  0 150  18 520  0 080  22 769  0 089  24 279  0 095  69 978  0 124  68 653  0 157  Луганська обл.  -25  -1 6  180  5 370  0 173  6 160  0 173  8 272  0 153  8 787  0 148  17 865  0 077  21 848  0 085  23 338  0 091  69 995  0 124  67 859  0 155  Львівська обл.  -19  -0 2  191  5 349  0 172  6 135  0 172  8 243  0 153  8 779  0 148  18 221  0 079  22 401  0 088  23 886  0 093  67 529  0 120  67 346  0 154  Миколаївська обл.  -20  0 4  165  4 450  0 143  5 104  0 143  6 857  0 127  7 303  0 123  15 157  0 066  18 635  0 073  19 871  0 078  56 542  0 100  56 081  0 128  Одеська обл.  -16  0 8  164  4 477  0 144  5 134  0 144  6 904  0 128  7 390  0 124  15 924  0 069  19 758  0 077  21 003  0 082  55 608  0 099  56 379  0 129  Полтавська обл.  -23  -1 9  187  5 674  0 183  6 508  0 183  8 740  0 162  9 285  0 156  18 876  0 082  23 085  0 090  24 659  0 096  73 101  0 130  71 580  0 164  Рівненська обл.  -21  -0 5  191  5 448  0 176  6 249  0 175  8 395  0 156  8 942  0 151  18 558  0 080  22 816  0 089  24 329  0 095  69 675  0 124  68 731  0 157  Сумська обл.  -24  -2 5  195  6 115  0 197  7 014  0 197  9 419  0 175  10 006  0 168  20 343  0 088  24 879  0 097  26 576  0 104  79 244  0 141  77 210  0 176  Тернопільська обл.  -21  -0 5  190  5 419  0 175  6 216  0 174  8 351  0 155  8 895  0 150  18 461  0 080  22 696  0 089  24 201  0 095  69 310  0 123  68 371  0 156  Харківська обл.  -23  -2 1  189  5 799  0 187  6 652  0 187  8 932  0 166  9 489  0 160  19 291  0 084  23 592  0 092  25 202  0 099  74 708  0 133  73 154  0 167  Херсонська обл.  -19  0 6  167  4 446  0 143  5 099  0 143  6 851  0 127  7 297  0 123  15 144  0 066  18 619  0 073  19 854  0 078  56 128  0 100  55 975  0 128  Хмельницька обл.  -21  -0 6  191  5 481  0 177  6 287  0 176  8 446  0 157  8 996  0 151  18 671  0 081  22 954  0 090  24 476  0 096  70 097  0 124  69 148  0 158  Черкаська обл.  -22  -1  189  5 554  0 179  6 371  0 179  8 559  0 159  9 117  0 153  18 920  0 082  23 261  0 091  24 803  0 097  71 491  0 127  70 137  0 160  Чернівецька обл.  -20  -0 2  179  5 013  0 162  5 750  0 161  7 725  0 143  8 228  0 139  17 076  0 074  20 994  0 082  22 386  0 088  63 698  0 113  63 180  0 144  Чернігівська обл.  -23  -1 7  191  5 730  0 185  6 573  0 184  8 827  0 164  9 377  0 158  19 064  0 083  23 315  0 091  24 905  0 097  73 830  0 131  72 295  0 165  м. Київ  -22  -1 1  187  5 528  0 178  6 340  0 178  8 518  0 158  9 073  0 153  18 830  0 082  23 150  0 091  24 685  0 097  71 150  0 126  69 803  0 160  м. Севастополь  -11  4 4  137  2 854  0 092  3 273  0 092  4 401  0 082  4 711  0 079  10 152  0 044  12 596  0 049  13 390  0 052  34 097  0 061  35 681  0 082  Адміністративно- територіальні одиниці  Характеристика опалювального періоду  Сміттєзбиральна камера tвн = 5 °C  Службові приміщення на 1-му поверсі з вікном S = 18 м2 tвн = 18 °C  Загальний коридор  Прибудоване приміщення консьєржа S = 9 м2 h = 2.5 м tвн = 18 °C  9-поверхова секція  16-поверхова секція  1 поверх  останній поверх  розр. темп-ра зовн. повітря   середня темп-ра зовн. повітря за опал. період  тривалість опал. сезону  Qрік * Гкал qрік * Гкал/м2  Qрік * Гкал  qрік * Гкал/м2 Qрік * Гкал  qрік * Гкал/м2  qрік * Гкал/м2 qрік * Гкал/м2  Qрік * Гкал  qрік * Гкал/м2  АР Крим1  -16  1 9  158  0 919  0 204  1 477  0 191  0 8131  0 0452  0 0143  0 0169  0 636  0 071  Вінницька обл.  -21  -1 1  189  2 116  0 470  3 425  0 442  1 6668  0 0926  0 0315  0 0330  1 322  0 147  Волинська обл.  -20  -0 2  187  1 784  0 397  2 889  0 373  1 4246  0 0791  0 0269  0 0281  1 130  0 126  Дніпропетровська обл.  -23  -1  175  1 905  0 423  3 096  0 399  1 4181  0 0788  0 0281  0 0269  1 176  0 131  Донецька обл.  -23  -1 8  183  2 258  0 502  3 669  0 473  1 6806  0 0934  0 0333  0 0318  1 393  0 155  Житомирська обл.  -22  -0 8  192  2 044  0 454  3 308  0 427  1 5901  0 0883  0 0301  0 0315  1 261  0 140  Закарпатська обл.  -18  1 6  162  1 011  0 225  1 636  0 211  0 8309  0 0462  0 0156  0 0164  0 691  0 077  Запорізька обл.  -22  -0 4  174  1 724  0 383  2 791  0 360  1 3417  0 0745  0 0254  0 0266  1 064  0 118  Івано-Франківська обл.  -20  -0 1  184  1 722  0 383  2 788  0 360  1 3748  0 0764  0 0259  0 0271  1 091  0 121  Київська обл.  -22  -1 1  187  2 093  0 465  3 389  0 437  1 6288  0 0905  0 0308  0 0322  1 292  0 144  Кіровоградська обл.  -22  -1  185  2 037  0 453  3 298  0 426  1 5850  0 0881  0 0300  0 0314  1 257  0 140  Луганська обл.  -25  -1 6  180  2 156  0 479  3 503  0 452  1 6044  0 0891  0 0312  0 0298  1 302  0 145  Львівська обл.  -19  -0 2  191  1 823  0 405  2 951  0 381  1 4758  0 0820  0 0278  0 0291  1 171  0 130  Миколаївська обл.  -20  0 4  165  1 393  0 310  2 255  0 291  1 1120  0 0618  0 0210  0 0220  0 882  0 098  Одеська обл.  -16  0 8  164  1 292  0 287  2 077  0 268  1 1434  0 0635  0 0202  0 0238  0 894  0 099  Полтавська обл.  -23  -1 9  187  2 341  0 520  3 804  0 491  1 5258  0 0848  0 0345  0 0330  1 445  0 161  Рівненська обл.  -21  -0 5  191  1 928  0 428  3 121  0 403  1 5188  0 0844  0 0287  0 0300  1 205  0 134  Сумська обл.  -24  -2 5  195  2 654  0 590  4 312  0 556  2 0801  0 1156  0 0387  0 0370  1 620  0 180  Тернопільська обл.  -21  -0 5  190  1 918  0 426  3 105  0 401  1 5108  0 0839  0 0286  0 0299  1 199  0 133  Харківська обл.  -23  -2 1  189  2 435  0 541  3 956  0 511  1 9297  0 1072  0 0359  0 0343  1 502  0 167  Херсонська обл.  -19  0 6  167  1 348  0 300  2 183  0 282  1 0919  0 0607  0 0206  0 0215  0 866  0 096  Хмельницька обл.  -21  -0 6  191  1 963  0 436  3 178  0 410  1 5464  0 0859  0 0292  0 0306  1 227  0 136  Черкаська обл.  -22  -1  189  2 081  0 462  3 369  0 435  1 6193  0 0900  0 0306  0 0321  1 285  0 143  Чернівецька обл.  -20  -0 2  179  1 708  0 380  2 765  0 357  1 3637  0 0758  0 0257  0 0269  1 082  0 120  Чернігівська обл.  -23  -1 7  191  2 322  0 516  3 773  0 487  1 8403  0 1022  0 0342  0 0327  1 433  0 159  м. Київ  -22  -1 1  187  2 093  0 465  3 389  0 437  1 6288  0 0905  0 0308  0 0322  1 292  0 144  м. Севастополь  -11  4 4  137  0 154  0 034  0 248  0 032  0 1528  0 0085  0 0027  0 0031  0 119  0 013  Примітки: 1. АР Крим 1- температура розраховувалась для IIIб будівельно-кліматичної зони згідно із СНиП 2.01.01-82. 2. Qрік * qрік* - відповідно загальнорічні та питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК. 3. Питома витрата розрахована на 1 м2 площі внутрішнього перетину в межах одного поверху. Для житлових будинків збудованих за проектами розробленими в період 1985 - 1989 рр. уводиться знижувальний коефіцієнт k = 12-top / 16-top для Qрік qрік. Таблиця 2 Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії в житлових будинках і окремих помешканнях для розрахунку та визначення витрат теплоти на опалення МЗК N з/п  Наявність загально- будинкового комерційного обліку витрат теплової енергії на опалення  Наявність і типи приладів обліку в окремих помешканнях будинку які мають централізоване опалення і користуються МЗК   Наявність споживачів послуг централізованого опалення які не користуються МЗК будинку   Наявність користувачів МЗК які не користуються послугами централізованої системи опалення   Наявність приладів обліку в системі опалення МЗК  Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення МЗК за розрахунковий місяць  Розподіл витрат теплової енергії між користувачами МЗК  лічильники витрат теплової енергії тепло- лічильники   лічильники витрат теплоносія водолічильники   лічильники витрат теплової енергії лічильники витрат теплоносія  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  Відсутній або наявний  Відсутні  Споживачі відсутні  Існують  Відсутні  Відсутні  За розрахунком за формулами 2.3 ? 2.6   За формулами 2.7 2.8   2  Відсутній або наявний   Відсутні  Споживачі існують з приладами обліку або без них   Відсутні або існують  Відсутні  Відсутні  За розрахунком за формулами 2.3 ? 2.6   За формулами 2.7 2.9   3  Відсутній або наявний  Відсутні або існують  Споживачі існують з приладами обліку або без них   Відсутні або існують  Наявні  Відсутні  За показаннями теплолічильника МЗК  За формулами 2.7 2.9   4  Відсутній або наявний  Відсутні або існують  Споживачі відсутні  Відсутні або існують  Наявні  Відсутні  За показаннями теплолічильника МЗК  За формулами 2.7 2.8   5  Наявний   Відсутні  Установлені в усіх споживачів  Споживачі існують і повністю обладнані водолічильниками   Відсутні або існують  Відсутні  Існують у всіх приміщеннях МЗК  За показаннями приладів обліку та за формулою 2.1   За формулами 2.7 2.9   6  Наявний   Установлені в усіх споживачів  Відсутні  Споживачі існують і повністю обладнані теплолічильниками  Відсутні  Відсутні  Відсутні  За показаннями приладів обліку та за формулою 2.2   За формулами 2.7 2.9   7  Наявний   Відсутні  Установлені в усіх споживачів  Споживачі відсутні  Відсутні або існують  Відсутні  Існують у всіх приміщеннях МЗК  За показаннями приладів обліку та за формулою 2.1   За формулами 2.7 2.8   8  Наявний   Відсутні  Установлені в усіх споживачів  Споживачі відсутні  Існують  Відсутні  Відсутні  За розрахунком за формулою 2.3 ? 2.6   За формулами 2.7 2.8   9  Відсутній  Часткове оснащення приладами обліку  Споживачі відсутні  Відсутні або існують  Відсутні   Відсутні   За розрахунком за формулами 2.3 - 2.6   За формулами 2.7 2.8   10  Наявний  Часткове оснащення приладами обліку  Споживачі існують з приладами обліку або без них   Відсутні або існують  Відсутні   Відсутні   За розрахунком за формулами 2.3 - 2.6   За формулами 2.7 2.9   Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва 3-поверхова секція на 9 квартир 5-поверхова секція на 15 квартир План першого поверху  План типового поверху        3-поверхова секція на 12 квартир 5-поверхова секція на 20 квартир План першого поверху  План типового поверху        9-поверхова секція на 27 квартир План першого поверху  План типового поверху        Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва 9-поверхова секція на 36 52 квартири План першого поверху  План типового поверху        16-поверхова секція на 64 квартири План першого поверху  План типового поверху        16-поверхова секція на 112 квартир План першого поверху  План типового поверху          Начальник Управління експлуатації житлового фонду    В. М. Кірюшин