НАПБ Б.02.016-98

НАПБ Б.02.016-98 Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МВС України

Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 жовтня 1998р. № 794 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 1998 р. за № 713/3153 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про професійну пожежну охорону МВС України НАПБ Б.02.016-98 1. Загальні положення 1.1. У містах інших населених пунктах на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форм власності де відсутня державна пожежна охорона протипожежний захист забезпечує професійна пожежна охорона Міністерства внутрішніх справ України далі ППО . 1.2. У своїй діяльності ППО керується Законом України «Про пожежну безпеку» та іншими законами України постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України рішеннями місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування нормативними актами МВС України а також цим Тимчасовим положенням про професійну пожежну охорону МВС України далі -Тимчасове положення . 1.3. Трудові відносини особового складу ППО регулюються законодавством про працю. 1.4. Типові штати підрозділів ППО розробляються і затверджуються МВС України. 1.5. Чисельність підрозділів ППО і витрати на їх утримання визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим місцевими радами народних депутатів місцевими державними адміністраціями за поданнями головних управлінь управлінь МВС України в Криму областях містах Києві та Севастополі. За рахунок чисельності ППО до 4 відсотків і коштів які виділяються на її утримання дозволяється включати до штатів управлінь відділів та підрозділів Державної пожежної охорони посади для керівництва та обслуговування ППО. 1.6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підрозділів ППО здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів асигнувань що надходять за договорами від промислових та інших об'єктів відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів благодійних внесків від юридичних осіб та громадян а також інших грошових надходжень визначених чинним законодавством. Забезпечення ППО спеціальною технікою обладнанням спецодягом засобами зв'язку індивідуального захисту іншим майном здійснюється в порядку що встановлюється Кабінетом Міністрів України для органів внутрішніх справ. 1.7. Взаємовідносини ППО з підприємствами установами та організаціями регулюються законодавством України цим Тимчасовим положенням а також договорами про організацію ППО укладеними керівниками підприємств установ та організацій з управліннями відділами Державної пожежної охорони ГУМВС України в Криму м.Києві та Київській області УМВС України в областях і м. Севастополі згідно з Типовим договором про організацію Державної пожежної охорони МВС України на об'єктах затвердженим наказом МВС України від 3 жовтня 1994 р. № 555 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.94 № 253/463 . 1.8. Витрати на утримання підрозділів ППО на об'єктах провадяться за рахунок коштів які отримані за договорами. 1.9. Підрозділи ППО міст та інших населених пунктів є юридичними особами мають самостійний баланс та рахунки в установах банків печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 2. Основні завдання професійної пожежної охорони 2.1. Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог. 2.2. Запобігання пожежам і нещасним випадкам на них. 2.3. Гасіння пожеж рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій катастроф і стихійного лиха. 3. Порядок формування підрозділів ППО 3.1. На роботу до ППО приймаються громадяни які досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми здібностями освітою та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. 3.2. Прийняття на роботу переміщення та звільнення начальників загонів частин ППО їх заступників фінансових працівників здійснюються начальниками управлінь відділів Державної пожежної охорони ГУМВС України в Криму м.Києві та Київській області УМВС України в областях і м. Севастополі. Прийняття переміщення та звільнення інших категорій працівників підрозділів ППО міст здійснюються начальниками старшими інспекторами служб держпожнаг-ляду які одночасно обіймають посади начальників загонів частин ППО а підрозділів ППО об'єктів начальниками загонів частин . Оплата праці працівників ППО здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997р. № 691 «Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ». 3.3. Працівники ППО повинні проходити початкову підготовку в навчальних підрозділах Державної пожежної охорони. Надалі вони проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до порядку встановленого для Державної пожежної охорони. 3.4. Для працівників ППО встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі потреби вони несуть службу в позаурочний час а також у вихідні та святкові дні. Оплата праці в позаурочний і нічний час у вихідні та святкові дні проводиться відповідно до чинного законодавства. 3.5. У підрозділах ППО чергові караули несуть службу цілодобово. Після доби чергування три доби відпочинку. Інженерно-інспекторський склад ППО на об'єктах працює за режимом праці цих об'єктів. 3.6. Управліннями відділами Державної пожежної охорони ГУМВС України в Криму м.Києві та Київській області УМВС України в областях і М.Севастополі відповідно до діючого трудового законодавства розробляються та узгоджуються з профспілковими комітетами правила внутрішнього трудового розпорядку для підрозділів ППО. 4. Соціальний захист працівників ППО 4.1. Правовим актом який містить у собі взаємні обов'язки сторін у сфері праці й соціальної захищеності працівників ППО є галузева угода укладена між ЦК профспілки працівників державних установ та Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України на основі якої укладаються колективні договори в структурних підрозділах ППО. 4.2. Працівники ППО підлягають особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаних під час виконання службових обов'язків згідно з Положенням про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 червня 1991 р. № 59 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. № 627 . 4.3. Забезпечення житлом працівників ППО здійснюється місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями. Працівникам ППО можуть надаватися службові житлові приміщення відповідно до пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37. 4.4. Працівники ППО об'єктів обслуговуються поліклініками лікарнями санаторіями будинками відпочинку дитячими садками і яслами підприємств установ та організацій де створені ці підрозділи а працівники ППО міст та інших населених пунктів по лінії місцевих органів державної виконавчої влади. 4.5. Працівники підрозділів ППО які працюють на територіях виробництв у цехах дільницях із шкідливими умовами праці користуються відповідними пільгами нарівні з працівниками цих виробництв цехів дільниць . Витрати за цією метою проводяться за рахунок коштів промислових та інших об'єктів що охороняються ППО. 4.6. Пенсійне забезпечення працівників ППО проводиться відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення».