Рекомендації з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України

ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник начальника Держпожбезпеки МВС України П.Ф.Борисов " 4 " грудня 2002 року Рекомендації з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Рекомендації з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України незалежно від їх форм власності встановлюють вимоги до побудови викладу та змісту інструкцій про заходи пожежної безпеки далі Інструкції . 1.2 Інструкції повинні відповідати Закону України "Про пожежну безпеку" Правилам пожежної безпеки в Україні та вимогам інших нормативних актів з питань пожежної безпеки далі НАПБ . 1.3 Інструкції поділяються на такі види: - загальні загальнооб'єктові інструкції; - інструкції для окремих будинків та приміщень у разі їх наявності ; - інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт за умови їх проведення ; - інструкції для працівників охорони вартових вахтерів сторожів тощо . 1.4 Загальнооб’єктові інструкції та інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт затверджуються директором власником ринку а інструкції про заходи пожежної безпеки для окремих приміщень можуть затверджуватися особами які їх орендують або які є їх власниками . 1.5 Ці Інструкції повинні встановлювати порядок та способи забезпечення пожежної безпеки обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі включати порядок оповіщення людей та повідомлення про неї в пожежну охорону евакуації людей і матеріальних цінностей застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони. 1.6 Проекти інструкцій підлягають узгодженню з начальником добровільної пожежної дружини у разі її наявності а також з іншими зацікавленими службами ринку. 1.7 Директор власник ринку забезпечує періодичну перевірку інструкцій своєчасне внесення змін або опрацювання нових інструкцій не рідше одного разу на 5 років. Інструкція підлягає достроковому перегляду або скасуванню якщо виявлено її невідповідність вимогам законодавчих актів та інших державних НАПБ. 2 ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТА ЗМІСТУ ІНСТРУКЦІЙ Інструкції повинні складатися з таких розділів: - галузь застосування; - заходи пожежної безпеки залежно від виду інструкції; - обов'язки та дії працівників у разі пожежі. 2.1 Галузь застосування У розділі "Галузь застосування" визначаються: призначення поширення інструкції об'єкт розробки сфера дії. Розділ позначають цифрою "1". Призначення поширення Інструкції визначається таким формулюванням: "Ця інструкція поширюється на...". Для встановлення уточнення об'єкта розробки слід використовувати формулювання: "Інструкція встановлює...". Сферу дії інструкції слід визначати таким формулюванням: "Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для ...". 2.2 Заходи пожежної безпеки залежно від виду інструкції 2.2.1 У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відображати основні заходи з питань пожежної безпеки а саме: 2.2.1.1 Основні заходи щодо утримування території: - недопущення захаращення протипожежних розривів під'їздів до будинків споруд та вододжерел; - визначення місць стоянок для транспорту вимоги до утримування проїздів; - порядок збирання зберігання та видалення горючих відходів. 2.2.1.2 Порядок утримування будинків споруд приміщень: - визначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 а також класу зони за Правилами улаштування електроустановок ПУЕ для приміщень виробничого складського призначення і лабораторій; - забезпечення території будинків споруд приміщень відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76; - вимоги до утримування евакуаційних шляхів і виходів; - допустимість встановлення на вікнах глухих незнімних ґрат; - заходи безпеки при зберіганні пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів. 2.2.1.3 Порядок застосування відкритого вогню проведення газо- електрозварювальних та інших пожежонебезпечних робіт. 2.2.1.4 Визначення допустимості та місць куріння. 2.2.1.5 Вимоги до утримування технічних засобів протипожежного захисту у тому числі установок автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння; первинних засобів пожежогасіння; систем оповіщення людей про пожежу; зовнішнього і внутрішнього водопостачання тощо. 2.2.1.6 Особливості експлуатації та утримування інженерного обладнання електроустановок вентиляції каналізації газового обладнання а також застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів. 2.2.1.7 Порядок огляду приведення в пожежобезпечний стан і зачинення приміщень будинків тощо після закінчення роботи. 2.2.1.8 Обов'язки працівників охорони з питань забезпечення протипожежного режиму. 2.2.1.9 Обов'язки та дії працюючих на ринку й охорони у разі виникнення пожежі. Зразок загальнооб'єктової інструкції наведено в додатку 1 до цих Рекомендацій. 2.2.2 В інструкціях для окремих будинків та приміщень повинні вказуватися: 2.2.2.1 Категорія приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням вимог ОНТП 24-86 а також клас зони за ПУЕ. 2.2.2.2 Правила утримування приміщень: - вимоги щодо утримування евакуаційних шляхів та виходів; - вимоги щодо експлуатації електроустановок та іншого інженерного обладнання; - порядок утримування та застосування первинних засобів пожежогасіння; - вимоги до утримання робочих місць зберігання та застосування легкозаймистих горючих рідин далі ЛЗР ГР інших пожежовибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів; - умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт; - місця для куріння та вимоги до них; - порядок збирання та видалення горючих відходів; - порядок огляду вимкнення електроустановок електроприладів приведення в пожежобезпечний стан приміщення та робочих місць закриття приміщення після закінчення роботи. 2.2.2.3 Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі. 2.2.2.4 Прізвище та ініціали особи відповідальної за пожежну безпеку. Зразок інструкції для окремого приміщення наведено в додатку 2 до цих Рекомендацій. 2.2.3 В інструкціях щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт необхідно відображати специфічні протипожежні заходи для даного виду робіт з урахуванням вимог розділів 7 8 Правил пожежної безпеки в Україні. 2.2.4 В інструкціях для працівників охорони вартових сторожів тощо слід відображати: 2.2.4.1 Обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму огляду територій та приміщень. 2.2.4.2 Порядок дій при спрацюванні засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння за їх наявності . 2.2.4.3 Порядок застосування первинних засобів пожежогасіння зокрема вогнегасників. 2.2.4.4 Порядок дій у разі виникнення пожежі у тому числі щодо повідомлення Державної пожежної охорони про пожежу а також адміністрації ринку до інструкції слід додати список посадових осіб які мають викликатися в нічний час у разі пожежі із зазначенням їх домашньої адреси службових та домашніх телефонів . 2.2.4.5 Порядок виклику та взаємодії з аварійними службами міста району. 2.2.4.6 Порядок проведення евакуації людей та матеріальних цінностей в окремих випадках з урахуванням вимог іншої спеціальної інструкції . 2.2.4.7 Порядок зустрічі та надання допомоги підрозділам пожежної охорони. Зразок інструкції для працівників охорони вартових сторожів тощо наведено у додатку 3 до цих Рекомендацій. 2.3 Обов'язки та дії працівників у разі пожежі В інструкціях необхідно відображати обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі а саме: - порядок і способи оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони; - порядок аварійного вимкнення електрообладнання вентиляції зупинення роботи технологічного обладнання тощо; - порядок евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки; - застосування первинних засобів пожежогасіння; - порядок взаємодії з підрозділами пожежної охорони. З РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІК ІНСТРУКЦІЙ 3.1 Призначена посадова особа ринку повинна здійснювати реєстрацію наявних інструкцій відповідно до додатка 4 до цих Рекомендацій. 3.2 Інструкції що діють у межах ринку можуть оформлюватися на односторонніх аркушах які мають вивішуватися у приміщеннях на видному місці або тиражуватися у вигляді брошур для видавання працівникам на руки. Заступник начальника управління наглядово-профілактичної роботи Держпожбезпеки МВС України І.Я.Кріса Додаток 1 до Рекомендацій з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України затверджених заступником начальника Держпожбезпеки МВС України 04.12.2002. ЗРАЗОК ЗАГАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООБ'ЄКТОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ ЗАТВЕРДЖУЮ посада директора власника підпис прізвище ініціали « » 200 р. ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Ця Інструкція поширюється на територію будинки та приміщення ринку і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками ринку та орендарями. 2 ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ Протипожежні розриви між будинками спорудами відкритими майданчиками не дозволяється захаращувати використовувати для складування товарів матеріалів стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно своєчасно видаляти вивозити у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будинків споруд пожежних вододжерел пожежного інвентарю обладнання та засобів пожежегасіння мають бути завжди вільними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів. На території ринку на видних місцях мають бути встановлені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони знаки з вказуванням місць розміщення первинних засобів пожежогасіння. З ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМУВАННЯ БУДИНКІВ СПОРУД ПРИМІЩЕНЬ Для приміщень ринку складського та виробничого призначення повинні бути визначені категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до ОНТП 24-86 а також класи зон за Правилами улаштування електроустановок ПУЕ . На вхідних дверях у вищезазначених приміщеннях необхідно вивішувати табличку з визначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони. Усі будинки приміщення і споруди ринку повинні своєчасно очищатися від горючого сміття відходів. Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Евакуаційні шляхи проходи коридори вестибюлі сходові марші тощо і виходи повинні постійно утримуватися вільними нічим не захаращуватися. Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення зберігати у тому числі тимчасово інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів у шафах нішах для інженерних комунікацій зачиняти на замки та інші запори що важко відчиняються зсередини зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в будинку людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень де перебувають люди ґрат останні повинні розкриватися розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені зняті . Встановлювати глухі незнімні грати дозволяється лише в касах складах та в інших приміщеннях де це передбачено нормами і правилами затвердженими в установленому порядку. Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами. Пожежні крани які є у будинку повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами однакового з ними діаметра а також важелем для полегшення відкривання вентиля утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою яка здійснює їх технічне обслуговування. Пожежні рукави необхідно утримувати сухими складеними у "гармошку" або подвійну скатку приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб не пов'язаних з пожежогасінням не допускається. Пожежні шафи для розміщення кранів мають бути опломбовані. Будинок та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами Правил пожежної безпеки на ринках України їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях коридорах біля входів або виходів з приміщень таким чином щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами. Заряджання та перезаряджання вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами. Усі працівники ринку та орендарі повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами. Технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням для зберігання меблів устаткування інших сторонніх предметів . У складських приміщеннях зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежо-небезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами речовинами зберігання кислот у місцях де можливе їх стикання з речовинами органічного походження не дозволяється. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0 8 м. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення а також до електрообладнання не дозволяється. Силове і освітлювальне електроустаткування електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок ПТЕЕ . Приєднання нових споживачів електричної енергії електродвигунів та іншого електрообладнання повинно проводитися з відома особи відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади котрі можуть викликати коротке замикання повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється. Куріння на території та в будинках ринку дозволяється лише в спеціально відведених та обладнаних місцях позначених відповідним написом. 4 ПРОВЕДЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ВОГНЕВИХ РОБІТ Розводити багаття розігрівати бітуми та смоли в бітумоварках чи бочках користуватися смолоскипами на території ринку забороняється. Електрозварювальні та інші роботи пов'язані з застосуванням відкритого вогню допускаються тільки з письмового дозволу директора власника або особи яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До їх проведення допускаються тільки кваліфіковані працівники які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду. 5 ПОРЯДОК ОГЛЯДУ ПРИВЕДЕННЯ В ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНИЙ СТАН І ЗАКРИТТЯ ПРИМІЩЕНЬ ТОЩО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ Після закінчення робочого дня працівники орендарі повинні навести порядок на робочому місці зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання яким вони користувалися настільні лампи друкарські та лічильні машинки вентилятори побутові кондиціонери комп'ютери радіоприймачі й т.ін. . Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його переконатися у відсутності порушень що можуть привести до пожежі перевірити відключення електроприладів обладнання освітлення. 6 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ У РАЗІ ПОЖЕЖІ У разі виявлення ознак пожежі на об'єкті особа яка її помітила повинна: - негайно повідомити про це Державну пожежну охорону номер телефону для виклику пожежної охорони "01" вказати при цьому адресу кількість поверхів місце виникнення пожежі наявність людей а також своє прізвище; - повідомити про пожежу охорону та адміністрацію ринку; - вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. Адміністрація ринку якій повідомлено про виникнення пожежі повинна: - перевірити чи викликано Державну пожежну охорону; - у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію вивести за межі небезпечної зони всіх осіб які не беруть участь у ліквідації пожежі; перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі; - організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони надати їм необхідну допомогу в локалізації та ліквідації пожежі. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця де виникла пожежа. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО посада розробника посада особи що узгодила інструкцію підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали « » 200 р. « » 200 р. Додаток 2 до Рекомендацій з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України затверджених заступником начальника Держпожбезпеки МВС України 04.12.2002. ЗРАЗОК ІНСТРУКЦІЇ про заходи пожежної безпеки для приміщень на прикладі кафе ринку ЗАТВЕРДЖУЮ посада директора власника підпис прізвище ініціали « » 200 р. ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ КАФЕ РИНКУ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Ця Інструкція поширюється на всі приміщення кафе і визначає заходи пожежної безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі її вимоги є обов'язковими для виконання всіма працівниками кафе. 2 ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Усі працівники кафе під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для забезпечення пожежної безпеки в кафе необхідно: - експлуатувати електромережі електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані враховуючи рекомендації підприємств-виробників; - у разі виявлення пошкоджень електромереж вимикачів розеток інших електроприладів газової апаратури за її наявності негайно знеструмити вимкнути їх та вжити необхідних заходів до приведення у пожежобезпечний стан; - меблі та обладнання розміщувати таким чином щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення; - евакуаційні шляхи та виходи постійно утримувати вільними нічим не захаращувати в робочий час продукти та тару транспортувати шляхами що не перетинаються з виходами для відвідувачів; - товари з підвищеною пожежною небезпекою утримувати в окремому спеціально пристосованому для цього приміщенні; - складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними завширшки не менше 1 м; - по мірі накопичення та після закінчення роботи горючі відходи прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники; - утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію пожежні крани і первинні засоби пожежогасіння тощо які є у кафе. Усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками іншими первинними засобами пожежогасіння знати місце їх знаходження. В кафе забороняється: - влаштовувати тимчасові електромережі прокладати електропроводи та кабелі безпосередньо по горючій основі; - застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами відбивачами ; - користуватись у приміщеннях електрокип'ятильником чайником праскою і т.ін. крім місць спеціально відведених і обладнаних для цього залишати увімкненими без нагляду електроприлади; - складувати горючі матеріали на відстані менше 0 5 м від електросвітильників 0 6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м від електрощитів; застосовувати відкритий вогонь паяльні лампи смолоскипи тощо палити відходи пакувальні матеріали і т.ін. У місцях де дозволено курити мають бути встановлені попільнички із негорючого матеріалу; - проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів; Керівник власник кафе або уповноважена ним особа перед зачинанням повинні впевнитись у працездатності наявних установок пожежної сигналізації оглянути приміщення переконатися у відсутності порушень що можуть призвести до пожежі і тільки після цього зачинити двері. Відповідальний за пожежну безпеку приміщень кафе прізвище ініціали З ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен: - негайно повідомити про це Державну пожежну охорону номер телефону для виклику пожежної охорони "01" вказати при цьому адресу кількість поверхів місце виникнення пожежі наявність людей а також своє прізвище; - повідомити про пожежу свого керівника охорону та адміністрацію ринку; - вжити заходів а евакуації людей гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. Керівник якому повідомлено про виникнення пожежі повинен: - перевірити чи викликано Державну пожежну охорону; - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; - вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; - за умови загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію вивести за межі небезпечної зони всіх осіб не пов'язаних з ліквідацією пожежі; - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі; - організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони надати їм допомогу в її локалізації та ліквідації. По прибутті пожежних підрозділів необхідно забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО посада розробника посада особи що узгодила інструкцію підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали « » 200 р. «. » 200 р. Додаток 3 до Рекомендацій з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинка: і приміщеннях на ринках України затверджених заступником начальника Держпожбезпеки МВС Україні 04.12.2002. ЗРАЗОК ІНСТРУКЦІЇ для працівників охорони вартових сторожів тощо на прикладі інструкції для охоронців ринку ЗАТВЕРДЖУЮ посада директора власника підпис прізвище ініціали « » 200 р. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОХОРОНЦІВ РИНКУ Заступаючи на чергування охоронці зобов'язані: - впевнитись у наявності ключів які повинні зберігатися у приміщенні охорони; - перевірити працездатність приймальних станцій пожежної пожежно-охоронної сигналізації про що зробити запис у спеціальному журналі; - перевірити протипожежний режим у приміщенні охоронців; - ознайомитися з рапортом охоронців що змінюються намітити заходи з усунення виявлених у вечірній та нічний час протипожежних порушень і недоліків. Протягом чергування охоронець повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним станом території приміщень ринку. Про виявлені недоліки сповіщати адміністрацію ринку. Під час перевірки протипожежного режиму приміщень охоронець повинен: - впевнитись у наявності первинних засобів пожежогасіння вогнегасників пожежних щитів тощо додержань умов їх утримування; - перевірити цілісність пломб на ящиках внутрішніх пожежних кранів виконання умов утримування пожежних кранів рукавів тощо; - оглянути стан шляхів евакуації запасних виходів сповіщувачів пожежної пожежно-охоронної сигналізації оповіщувачів про пожежу. Під час перевірки протипожежного режиму території охоронець зобов'язаний: - оглянути стан пожежних щитів пожежних водоймищ ПВ пожежних гідрантів ПГ та під'їздів до них а також наявність та справність покажчиків ПГ та ПВ; - впевнитись чи вільний в'їзд на територію ринку та проїзди по його території; - у вечірній і нічний час перевірити стан освітлення території. Порушення та недоліки які не вдалося усунути під час перевірки відображаються в рапорті при прийманні здаванні чергування. У разі спрацювання системи пожежної сигналізації необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону по телефону "01" та прибути на місце звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо спрацювання було хибним треба сповістити про це пожежну охорону. Охоронці зобов'язані вміти користуватися всіма первинними засобами пожежогасіння які є на об'єкті що охороняється. У приміщенні охоронців повинен бути список посадових осіб яких слід викликати в нічний час вихідні та святкові дні у разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси службові та домашні телефони цих осіб. У разі виникнення пожежі необхідно: - повідомити по телефону "01" Державну пожежну охорону а також адміністрацію ринку; - вжити заходів з гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння; - у разі необхідності організувати евакуацію людей вивести за межі небезпечної зони осіб не пов'язаних з ліквідацією пожежі; - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; - організувати за необхідністю виклик відповідних аварійних служб електротехнічної газової тощо . Окрім цього охоронці повинні зустрічати прибуваючі підрозділи пожежної охорони і найкоротшим шляхом направляти їх на місце пожежі. До прибуття представників адміністрації ринку охоронець має надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи іншого обладнання запасних виходів тощо. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО посада розробника посада особи що узгодила інструкцію підпис прізвище ініціали підпис прізвище ініціали « » 200 р. « » 200 р. Додаток 4 до Рекомендацій з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України затверджених заступником начальника Держпожбезпеки МВС України 04.12.2002. ФОРМА журналу реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки №№ з/п Дата Реєстрації Назва Інструкції Дата затвердження інструкції і введення її в дію Код або номер інструкції Плановий термін перегляду інструкції Посада прізвище ініціали особи яка проводила реєстрацію Підпис особи яка проводила реєстрацію 1 2 3 4 5 6 7 8