НПАОП 0.00-6.05-06

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 09.08.2006 № 515 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „23” серпня 2006 р. за № 1006/12880 НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення виключення вибухових матеріалів промислового призначення до з Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва і застосування 1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 10 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення». 2. Розроблені ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали включаються до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва і застосування який затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду далі -Перелік за умови проведення у встановленому порядку приймальних випробувань та отримання сертифіката відповідності. 3. Для включення вибухових матеріалів до Переліку суб'єкт господарювання подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду заяву за зразком що додається. До заяви додаються належним чином завірені копії затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку територіальними органами Держспоживстандарту України технічних умов на вибуховий матеріал та сертифіката відповідності вибухового матеріалу. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви письмово повідомляє суб'єкт господарювання про включення вибухових матеріалів до Переліку або про відмову з належним обґрунтуванням. 5. Рішення про відмову щодо включення вибухових матеріалів до Переліку приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у разі ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та або неправильного їх оформлення. 6. Виключення вибухових матеріалів з Переліку здійснюється у разі закінчення терміну дії технічних умов сертифіката відповідності або встановлення невідповідності характеристик вибухового матеріалу вимогам технічних умов наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду. 7. Накази про включення виключення вибухових матеріалів до з Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва та застосування видаються не рідше ніж один раз на півроку і оприлюднюються в Інформаційному бюлетені з охорони праці Національного науково-дослідного інституту охорони праці журналі «Охорона праці» та на веб-сайті Державного департаменту промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Голова Державного департаменту промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду МНС України М.В. Саварин Додаток до пункту 3 Порядку включення виключення вибухових матеріалів промислового призначення до з Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва і застосування ЗАЯВА Прошу включити найменування вибухового матеріалу до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення допущених до постійного виробництва і застосування. Заявник: 1 повна назва суб'єкта господарювання 2 ідентифікаційний код суб'єкта господарювання 3 зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД 4 місцезнаходження суб'єкта господарювання 5 посада прізвище ім'я по батькові номер телефону факс електронна адреса керівника суб'єкта господарювання Додатки: 1 копія ТУ від „ ” термін дії з до ; 2 копія сертифіката відповідності № від „ ” термін дії з до Керівник суб'єкта господарювання М.П. підпис ініціали та прізвище " " 200