Лист N 01/10-1543 від 06.12.2006 р.

Лист N 01/10-1543 від 06.12.2006 р. Про навчання та позачергову перевірку знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Програма навчання інспекторського складу Держенергонагляду, осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, їх заступників, працівників з охорони праці споживачів, які інспектують електроустановки, керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій)

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ Інформаційний лист від 06.12.2006 р. N 01/10-1543 Начальникам інспекцій Держенергонагляду в регіонах областях та м. Києві  Про навчання та позачергову перевірку знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії доводить до Вашого відома що наказом Мінпаливненерго України від 25.07.2006 N 258 затверджені та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів далі - Правила . Наказ Мінпаливенерго та текст Правил надруковано в Офіційному віснику України N 44 від 15.11.2006. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно які належать споживачам електричної енергії незалежно від форм власності та відомчої належності а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В. Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В які перебувають на правах власності в населення у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання. Вимоги Правил обов'язкові для працівників що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів інспектування електроустановок споживачів а також підприємств установ та організацій усіх форм власності що виконують науково-дослідні проектно-конструкторські і проектні роботи виготовлення постачання монтаж налагодження випробування діагностику ремонт електроустановок споживачів. Правила набирають чинності через 6 місяців після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України тобто з 25 квітня 2007 року. З набранням чинності зазначених Правил не застосовуються на території України такі нормативні документи: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" затверджені начальником Головдерженергонагляду Міненерго СРСР 21 грудня 1984 року; "Глава Э III.2. Электроустановки во взрывоопасных зонах Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" затверджені начальником Головдерженергонагляду Міненерго СРСР 10 січня 1989 року; "Раздел Э.III Электроустановки специального назначения - спецустановки Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" затверджені начальником Держенергонагляду Міненерго СРСР 12 квітня 1969 року. У відповідності з вимогами п. 4 наказу Мінпаливненерго України від 25.07.2006 N 258 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 в зв'язку з набранням чинності з 25.04.2007 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів далі - Правила мають бути проведені навчання та позачергова перевірка знань Правил персоналу Держенергонагляду електротехнічних та електротехнологічних працівників споживачів електричної енергії та працівників електропередавальних організацій які оформляють акти допуску на підключення електроустановок споживачів до електричної мережі проводять огляд технічного стану електроустановок побутових споживачів а також виконують інші роботи пов'язані з експлуатацією електроустановок споживачів. 1. Організація навчання та позачергової перевірки знань Правил працівників Держенергонагляду Головам та членам комісій Держенергонагляду в регіонах областях та м. Києві бути готовими до позачергової перевірки знань Правил до 28.12.2006 у комісіях відповідного рівня. Навчання інспекторського складу та інших працівників Держенергонагляду для яких знання Правил є обов'язковим має бути проведене за Програмою додаток 1 в період січень - квітень 2007 року. Навчання керівників груп територіально відокремлених груп відділень з наступною позачерговою перевіркою знань Правил мають бути проведені до 01.02.2007 для забезпечення їх подальшої участі в роботі комісій з перевірки знань у осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів та відповідних працівників електропередавальних організацій. Навчання та позачергова перевірка знань Правил інших працівників Держенергонагляду для яких знання Правил є обов'язковим повинно бути здійснено до 24.04.2007. 2. Організація навчання та позачергової перевірки знань Правил осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів їх заступників працівників з охорони праці споживачів які інспектують електроустановки керівників енергозбутових підрозділів голів та членів комісій електропередавальних організацій Інспекції Держенергонагляду в регіонах областях та м. Києві в термін до 25.12.2006 мають визначити переліки навчальних центрів які за узгодженими з їх керівниками планами будуть проводити навчання осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів їх заступників працівників з охорони праці споживачів які інспектують електроустановки керівників енергозбутових підрозділів голів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій. Навчання названих працівників в учбових центрах проводиться за 40-ка годинною програмою додаток 1 . Контроль за якістю проведення занять у визначених учбових центрах покладається на інспекції Держенергонагляду в регіонах областях та м. Києві. Після закінчення навчань у встановленому Правилами порядку має бути проведена позачергова перевірка знань Правил у осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів їх заступників працівників з охорони праці споживачів які інспектують електроустановки керівників енергозбутових підрозділів голів та членів комісій електропередавальних організацій в комісіях учбових центрів під головуванням відповідальних представників Держенергонагляду. 3. Організація навчання та позачергової перевірки знань Правил електротехнічного та електротехнологічного персоналу підприємств установ та організацій - споживачів електричної енергії Особи відповідальні за електрогосподарство споживачів повинні організувати вивчення вимог Правил електротехнічним та електротехнологічним персоналом за 40-ка годинною програмою затвердженою першим керівником підприємства установи організації. Позачергову перевірку знань Правил електротехнічного та електротехнологічного персоналу споживача здійснює комісія споживача у порядку встановленому Правилами члени якої попередньо пройшли навчання та позачергову перевірку знань у відповідності до вимог розділу 2 цього інформаційного листа. 4. Організація навчання та позачергової перевірки знань Правил працівників електропередавальних організацій які оформляють акти допуску на підключення електроустановок споживачів до електричної мережі проводять огляд технічного стану електроустановок побутових споживачів а також виконують інші роботи пов'язані з експлуатацією електроустановок споживачів Працівники електропередавальних організацій які оформляють акти допуску на підключення електроустановок споживачів до електричної мережі проводять огляд технічного стану електроустановок побутових споживачів а також виконують інші роботи пов'язані з експлуатацією електроустановок споживачів мають пройти навчання в учбово-курсових комбінатах електропередавальних організацій за 40-ка годинною програмою затвердженою керівником електропередавальної організації та погодженою відповідною інспекцією Держенергонагляду в областях м. Києві та Кримському регіоні. Позачергову перевірку знань Правил зазначених працівників здійснюють комісії електропередавальної організації у порядку встановленому Правилами члени яких попередньо пройшли навчання та позачергову перевірку знань у відповідності до вимог розділу 2 цього інформаційного листа. Для організації навчання та позачергової перевірки знань Правил інспекціям Держенергонагляду в областях м. Києві та Кримському регіоні необхідно направити органам виконавчої влади споживачам електропередавальним організаціям та організаціям які здійснюють науково-дослідні проектно-конструкторські і проектні роботи виготовлення постачання монтаж налагодження випробування діагностику ремонт електроустановок споживачів відповідні інформаційні листи додатки 2 3 4 5 . Також прошу Вас проінформувати місцеві органи виконавчої влади про роботу яка проводиться Держенергонаглядом в зв'язку із затвердженням Правил. Додатки: 1. Програма навчання інспекторського складу Держенергонагляду осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів їх заступників працівників з охорони праці споживачів які інспектують електроустановки керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій. 2. Типовий інформаційний лист органам виконавчої влади*. 3. Типовий інформаційний лист споживачам електричної енергії*. 4. Типовий інформаційний лист електропередавальним організаціям*. 5. Типовий інформаційний лист організаціям які здійснюють науково-дослідні проектно-конструкторські і проектні роботи виготовлення постачання монтаж налагодження випробування діагностику ремонт електроустановок споживачів*. * Додатки 2 3 4 та 5 не наводяться.  Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду  Є. Арбузов    Додаток 1 до інформаційного листа Держенергонагляду від 6 грудня 2006 р. N 01/10-1543  ЗАТВЕРДЖЕНО заступником Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду А. Гушля від 6 грудня 2006 р.  Програма навчання інспекторського складу Держенергонагляду осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів їх заступників працівників з охорони праці споживачів які інспектують електроустановки керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій N п/п  Тематика занять  Кількість годин  1  Загальні положення Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів далі - Правила нормативні посилання терміни та визначення понять  1  2  Організація експлуатації електроустановок споживачів всього: У тому числі:  20  2.1  - обов'язки працівників; - вимоги до працівників і їх підготовка.  3  2.2  - технічна документація; - приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі; - технічний контроль обслуговування і ремонт електроустановок.  3  2.3  - керування електрогосподарством.  6  2.4  - безпечна експлуатація; - виробнича санітарія; - пожежна і екологічна безпека.  8  3  Технічний стан електроустановок споживачів та їх ремонтно-експлуатаційне обслуговування всього:  11  У тому числі:     Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи  Силові кабельні лінії  Розподільні установки та підстанції  Силові трансформатори та масляні реактори  Електричні двигуни  Релейний захист електроавтоматика та вторинні кола  Заземлювальні пристрої  Захист від перенапруг  Установки конденсаторні  Установки акумуляторні  Електричне освітлення  Випробування та вимірювання параметрів електробладнання та апаратів електроустановок  Установки електрозварювальні  Установки електротермічні  Автономні електростанції  Електроустановки у вибухонебезпечних зонах  Випробування та вимірювання параметрів електробладнання та апаратів електроустановок споживачів. Норми і методи.  4  Позачергова перевірка знань вимог Правил експлуатації електроустановок споживачів  8  Разом  40 годин