Рішення N 107 від 14.09.2007 р.

Рішення N 107 від 14.09.2007 р. Про стан планування території та населених пунктів Івано-Франківської області та першочергові завдання щодо оновлення містобудівної документації

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 14 вересня 2007 року N 107 Про стан планування території та населених пунктів Івано-Франківської області та першочергові завдання щодо оновлення містобудівної документації Заслухавши інформацію начальника Управління містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації М. М. Ходана про розроблення та коригування містобудівної документації з планування територій адміністративно-територіальних одиниць області та розглянувши з виїздом на місце реальний стан містобудівної діяльності нагальні проблеми планувального забезпечення розвитку та забудови територій колегія вирішила: 1. Відзначити що Управлінням містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації в цілому здійснюється реалізація державної політики у галузі містобудування та архітектури виконуються вимоги законодавства щодо забезпечення планування відповідних територій. Разом з тим темпи оновлення містобудівної документації не відповідають реальним потребам розвитку територій і населених пунктів. Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється у необхідному обсязі фінансування робіт з розроблення містобудівної документації внаслідок чого відсутня інформаційна основа для прийняття обґрунтованих рішень щодо розміщення нового будівництва раціонального використання територій населених пунктів встановлення та зміни їх меж та вирішення інших актуальних питань. Відставання у виконанні робіт з планування територій негативно позначається на вирішенні завдань ефективного використання значного курортно-рекреаційного потенціалу області. 2. Рекомендувати Івано-Франківській обласній державній адміністрації: 2.1. При формуванні обласного бюджету на 2008 рік передбачити фінансування у необхідному обсязі розроблення схеми планування території Івано-Франківської області забезпечити залучення для цього коштів з інших джерел дозволених законодавством; 2.2. Спільно з районними держадміністраціями забезпечити першочергове розроблення схем планування територій гірських районів Косівського Верховинського Богородчанського Надвірнянського Долинського Рожнятівського ; 2.3. Для забезпечення підготовки до проведення в Україні фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012: в стислий термін забезпечити коригування містобудівної документації для територій і населених пунктів пов'язаних з проведенням чемпіонату та на шляхах руху туристів вжити заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури і приведення її до європейських стандартів; передбачити включення пам'яток культурної спадщини національного значення до туристичних маршрутів розробити і внести в установленому порядку пропозиції щодо фінансування їх реставрації; систематично інформувати центральні органи виконавчої влади про стан підготовки до проведення чемпіонату. 2.4. Для забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій спільно з Яремчанським міськвиконкомом організувати планування території Яремчанської міськради включаючи курортний комплекс "Буковель" ; 2.5. Внести до Уряду пропозиції щодо забезпечення розроблення єдиної містобудівної документації з планування територій: Карпатської зони - для забезпечення раціонального використання її багатого курортно-рекреаційного потенціалу комплексного розвитку господарського комплексу охорони природних ресурсів та збалансованого вирішення інших питань; зони Придністров'я Івано-Франківська Львівська Тернопільська Чернівецька області ; 2.6. Посилити контроль за: якістю будівництва об'єктів звернувши особливу увагу на дотримання нормативних вимог із забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об'єктів соціальної сфери не допускати прийняття в експлуатацію об'єктів на яких не виконані заходи із дотримання таких вимог; дотриманням вимог містобудівного земельного та іншого законодавства при погодженні надання земельних ділянок для розміщення усіх видів будівництва. 2.7. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства структуру органів містобудування та архітектури обласної і районних державних адміністрацій. 3. Рекомендувати виконкомам міських рад прискорити роботу з розроблення та затвердження місцевих правил забудови відповідних населених пунктів для забезпечення впровадження в практику управління дозвільних процедур у будівництві на рівні сучасних нормативних вимог. 4. Управлінню планування та забудови територій Вашкулат О. М. надавати методичну та консультативну допомогу Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації при вирішенні питань розроблення та погодження містобудівної документації запровадженні місцевих правил забудови іншим підрозділам Міністерства відповідно до компетенції забезпечити сприяння при розгляді питань розміщення і будівництва курортно-рекреаційних та інших об'єктів здійсненні контролю за будівництвом тощо.  Голова колегії В. Яцуба