Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря

Редакція від 16.06.2004 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 299 ПОРЯДОК розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 1. Цей Порядок встановлює механізм розроблення та затвердження науково обгрунтованих нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря далі - нормативи з метою уникнення зменшення чи запобігання негативним наслідкам забруднення атмосферного повітря. 2. Нормативи розробляються з урахуванням вимог міжнародних стандартів норм рекомендацій. 3. Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря у місцях постійного чи тимчасового перебування людей встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря до яких належать: нормативи якості атмосферного повітря; граничнодопустимі рівні акустичного електромагнітного іонізуючого інших видів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря населених пунктів. Мінприроди визначає перелік забруднюючих речовин фізичних та біологічних факторів для яких розробляються нормативи. 4. Нормативи розробляються відповідно до інструкції яка затверджується Мінприроди. До розроблення нормативів Мінприроди залучає на конкурсній основі установи та організації. 5. Під час розроблення нормативів враховуються: ступінь впливу фізичних та біологічних факторів на населення їх граничнодопустимі рівні концентрації забруднюючих речовин встановлені МОЗ; кліматичні умови; вразливість представників флори і фауни та місць їх поширення; вплив забруднення атмосферного повітря на історичні пам`ятки; техніко-економічне обґрунтування граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів і забруднення; можливість транскордонного перенесення забруднюючих речовин. 6. З метою вирішення питань пов'язаних з розробленням нормативів утворюється міжвідомча комісія. Положення про міжвідомчу комісію з питань розроблення нормативів екологічної безпеки затверджує Мінприроди. 7. Нормативи затверджуються Мінприроди. Перегляд нормативів здійснюється один раз на п'ять років у порядку їх розроблення. Підставою для перегляду нормативів є результати медичних та екологічних досліджень впливу на здоров'я людини та стан довкілля забруднюючих речовин фізичних та біологічних факторів змін генофонду зменшення видового різноманіття порушень рівноваги в екосистемах змін клімату. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 13 березня 2002 р. N 299 Київ Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря додається . 2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища: Абзац перший пункту 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 утворити до 1 липня 2002 р. міжвідомчу комісію з питань розроблення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря; затвердити разом з Міністерством охорони здоров'я до 1 січня 2003 р. Інструкцію про загальні вимоги до розроблення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря. Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 33