Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря

Редакція від 16.06.2004 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 303 ПОРЯДОК розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря далі - нормативи . 2. Нормативи розробляються для кожного типу новоствореного пересувного джерела та або такого що експлуатується на території України з урахуванням вимог національного і міжнародного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища. 3. Для пересувних джерел що експлуатуються нормативи розробляються з урахуванням існуючих технологій а для новостворених - з урахуванням найдосконаліших доступних технологій щодо зменшення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах впливу фізичних факторів пересувних джерел та очищення відпрацьованих газів. 4. Для розроблення нормативів Мінприроди залучає на конкурсній основі установи та організації. Нормативи розробляються відповідно до Інструкції про загальні вимоги до розроблення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря яка затверджується Мінприроди. 5. Розроблені нормативи погоджуються з Мінтрансом МОЗ Мінпромполітики та Держстандартом і подаються на затвердження до Мінприроди. 6. Перегляд нормативів здійснюється у тому ж порядку що і їх розроблення. Підставою для перегляду нормативів є: наявність можливостей щодо зменшення вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря і відповідні технічні рішення; зміни у національному законодавстві та законодавстві Європейського Союзу щодо обмеження вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря. За наявності цих підстав нормативи підлягають перегляду протягом календарного року. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 13 березня 2002 р. N 303 Київ Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря Із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря додається . 2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища разом з Міністерством охорони здоров'я Міністерством промислової політики Міністерством транспорту і Державним комітетом стандартизації метрології та сертифікації затвердити до 1 січня 2003 р. Інструкцію про загальні вимоги до розроблення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря. Пункт 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 33