Примерное положение об общежитиях

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР П О С Т А Н О В А від 3 червня 1986 р. N 208 Київ Про затвердження Примірного положення про гуртожитки Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є: Відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР 5464-10 затвердити Примірне положення про гуртожитки погоджене з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України що додається. Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО Керуючий справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО Затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. N 208 Примірне положення про гуртожитки I. Загальні положення 1. Це Примірне положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках підприємств установ організацій користування цими гуртожитками та їх утримання. 2. Гуртожитки призначаються для проживання робітників службовців студентів учнів а також інших громадян у період роботи або навчання. 3. Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Переобладнання жилих будинків під гуртожитки провадиться з дозволу виконавчого комітету обласної міської міста республіканського підпорядкування Ради народних депутатів. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах а також використання під гуртожитки приміщень у жилих будинках призначених для постійного проживання громадян. 4. Гуртожитки підрозділяються на два види: для проживання одиноких громадян жилі приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб які не перебувають у сімейних стосунках ; для проживання сімей жилі приміщення що складаються з однієї чи кількох кімнат перебувають у відособленому користуванні сімей . У гуртожитках призначених для проживання одиноких громадян при необхідності з дозволу виконавчого комітету районної міської районної в місті Ради народних депутатів можуть бути виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих під'їздах секціях жилого будинку. 5. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому комітеті районної міської районної в місті Ради народних депутатів. 6. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання занять відпочинку і проведення політико-виховної роботи серед мешканців. 7. Заселення гуртожитків провадиться після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання й одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції. 8. Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами затверджуваними адміністрацією підприємства установи організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом комсомолу. II. Надання жилої площі в гуртожитках 9. Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адміністрації підприємства установи організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації та відповідного профспілкового комітету і комітету комсомолу. 10. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація підприємства установи організації видає громадянинові спеціальний ордер додаток який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу. Ордер може бути виданий лише на вільну жилу площу. При одержанні ордера пред'являються паспорти всіх членів сім'ї включених до ордера з відміткою про виписку з попереднього місця проживання. Адміністрація підприємства установи організації веде облік ордерів що видаються громадянам на зайняття жилої площі. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності. 11. Жила площа в гуртожитках надається в порядку черговості що визначається адміністрацією підприємства установи організації та профспілковим комітетом і комітетом комсомолу. 12. Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 кв.метрів на одну особу. 13. Громадянам які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом на дійсну строкову військову службу а також офіцерам які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом із запасу на дійсну військову службу на строк до трьох років повинна бути знову надана жила площа в гуртожитку якщо після проходження військової служби вони повернулися на те ж підприємство в установу організацію. III. Користування жилою площею в гуртожитках 14. Вселення в гуртожиток робітників службовців студентів учнів та інших громадян провадиться в установленому порядку завідуючим директором гуртожитком або працівником який його заступає на підставі виданого адміністрацією підприємства установи організації ордера. Тому хто вселяється в гуртожиток вказується надана жила площа видаються необхідний інвентар постільні речі перепустка на право входу в гуртожиток. Він повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку правами й обов'язками мешканців гуртожитку. 15. Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну розділу бронюванню і здачі в піднайом. 16. Робітники службовці студенти учні а також інші громадяни які проживають у гуртожитку мають право: користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення обладнанням інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами; обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу брати участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі в обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; вимагати своєчасної заміни обладнання меблів постільних речей та іншого інвентаря що стали непридатними а також усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні. 17. Громадяни які проживають у приміщеннях що перебувають у їх відособленому користуванні вправі вселити в займані приміщення своїх неповнолітніх дітей. Вселення інших членів сім'ї в указані приміщення допускається лише з дозволу адміністрації профспілкового комітету і комітету комсомолу підприємства установи організації та письмової згоди членів сім'ї громадянина які проживають разом з ним. 18. Робітники службовці студенти учні а також інші громадяни які проживають у гуртожитку зобов'язані: використовувати надану жилу площу відповідно до її призначення; забезпечувати схоронність приміщень обладнання й інвентаря; додержувати правил соціалістичного співжиття і правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; зберігати чистоту й порядок у жилих приміщеннях кабінах ліфтів на сходових клітках та в інших місцях загального користування; ощадливо витрачати теплову й електричну енергію воду і газ; суворо додержувати правил пожежної безпеки при користуванні електричними газовими та іншими приладами й обладнанням; брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території охороні зелених насаджень обладнанні ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків; своєчасно вносити плату за користування жилою площею і за комунальні послуги відповідно до пункту 38 цього Примірного положення. Особи які вибувають з гуртожитку зобов'язані здати все майно що рахується за ними. При нездачі указаного майна або його псуванні той хто вибуває з гуртожитку відшкодовує заподіяні збитки. Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку а також меблів обладнання й інвентаря провадиться винними особами або за їх рахунок. 19. Мешканцям гуртожитку забороняється: провадити самовільно переобладнання й перепланування приміщень; захаращувати предметами домашнього вжитку балкони пожежні проходи коридори сходові клітки й запасні виходи; зберігати в жилих приміщеннях на сходових клітках балконах легкозаймисті й горючі рідини вибухонебезпечні матеріали та речовини що забруднюють повітря; установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень; кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети незагашені недопалки й сірники виливати рідини; у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність телевізійну магнітофонну і радіоапаратуру грати на музичних інструментах та створювати інший шум що порушує спокій громадян; самовільно переселятися з одного приміщення в інше. Переселення в разі необхідності громадян з одного жилого приміщення в інше в даному гуртожитку провадиться за рішенням адміністрації підприємства установи організації та профспілкового комітету і комітету комсомолу з видачею нового ордера. IV. Експлуатація гуртожитку його утримання і ремонт 20. Експлуатація гуртожитку здійснюється житлово-експлуатаційною організацією а при її відсутності - відповідним підприємством установою організацією у віданні якої перебуває гуртожиток відповідно до єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду. 21. Підприємство установа організація у віданні якої перебуває гуртожиток укомплектовує його меблями постільними речами та іншим інвентарем відповідно до типових норм затверджених Держпланом СРСР Держбудом СРСР і Міністерством фінансів СРСР. 22. Адміністрація підприємства установи організації у віданні якої перебуває гуртожиток зобов'язана: утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних правил єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду; забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг і виділення для цих цілей приміщень; своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт гуртожитку та ремонт інвентаря; забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку і проведення культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи; забезпечувати в необхідних випадках виділення приміщень для організації в гуртожитку в установленому порядку їдалень і буфетів оснащення їх за діючими нормами торговельно-технологічним обладнанням меблями та посудом. Керівники підприємств установ організацій у віданні яких перебувають гуртожитки несуть відповідальність за правильну експлуатацію та утримання гуртожитків підтримання в них установленого порядку і правил проживання організацію побуту мешканців політико-виховної культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. 23. Капітальний ремонт гуртожитків провадиться за рахунок коштів підприємств установ організацій у віданні яких перебувають гуртожитки. При проведенні капітального ремонту гуртожитку коли ремонт не може бути проведений без виселення мешканців громадянам на час ремонту адміністрацією підприємства установи організації надається жила площа в тому ж або іншому гуртожитку чи інше жиле приміщення. Після закінчення капітального ремонту зазначеним особам надається жила площа яку вони займали раніше. 24. Поточний ремонт гуртожитків крім приміщень що перебувають у відособленому користуванні громадян провадиться за рахунок коштів підприємств установ організацій у віданні яких перебувають ці гуртожитки. Поточний ремонт приміщень які перебувають у відособленому користуванні громадян побілка стелі побілка фарбування або обклеювання шпалерами стін фарбування радіаторів віконних рам з внутрішнього боку підвіконників дверей та вбудованих шаф і антресолей вставляння шибок фарбування або покриття лаком підлог ремонт електропроводки провадиться за рахунок мешканців. 25. Витрати по утриманню капітальному і поточному ремонту гуртожитку збудованого за рахунок коштів кількох підприємств установ організацій відшкодовуються підприємству установі організації у віданні якого перебуває гуртожиток пропорційно жилій площі що пропадає на їх долю. 26. Штати гуртожитку эатверджуються керівником підприємства установи організації у віданні якої перебуває гуртожиток відповідно до примірних штатних нормативів персоналу гуртожитків. 27. Завідуючий директор гуртожитком призначається адміністрацією підприємства установи організації з урахуванням думки профспілкового комітету і комітету комсомолу. Якщо за штатним розписом завідуючий директор гуртожитком не передбачений його функції покладаються на одного з працівників підприємства установи організації. 28. Завідуючий директор гуртожитком зобов'язаний забезпечити: вселення громадян яким надано жилу площу в гуртожитку при наявності у них ордерів; облік і прописку осіб які проживають у гуртожитку а також додержання правил паспортної системи; видачу мешканцям необхідного інвентаря постільних та інших речей своєчасну зміну не рідше одного разу на 10 днів прання і дезинфекцію постільних речей; підтримання чистоти в гуртожитку і на прилеглій до нього території схоронність обладнання й інвентаря додержання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку правил пожежної безпеки та санітарних правил; ведення книги санітарного й пожежного нагляду а також книги скарг заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на виявлені порушення й недоліки. Завідуючий директор гуртожитком зобов'язаний своєчасно вносити адміністрації підприємства установи організації профспілковому комітетові і комітетові комсомолу пропозиції щодо поліпшення житлово-побутових умов мешканців політико-виховної культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. 29. Гуртожиток відповідає за збереження майна громадян яке знаходиться у відведених їм приміщеннях хоч би це майно крім грошей і дорогоцінностей не було особо здано на збереження гуртожитку. V. Політико-виховна культурно-масова і фізкультурно-оздоровча робота в гуртожитку. Рада гуртожитку 30. Адміністрація профспілковий комітет і комітет комсомолу підприємства установи організації у віданні якої перебуває гуртожиток організує роботу по ідейно-політичному трудовому та моральному вихованню робітників службовців студентів учнів а також інших громадян які проживають у гуртожитку. 31. Для проведення політико-виховної культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з мешканцями адміністрація підприємства установи організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом комсомолу призначає вихователя визначає його обов'язки та режим роботи. Вихователями призначаються переважно особи які мають педагогічну освіту або практичний досвід педагогічної чи політико-виховної роботи. 32. План проведення політико-виховної культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи розробляється вихователем гуртожитку й затверджується профспілковим комітетом і комітетом комсомолу підприємства установи організації. 33. Вихователь зобов'язаний: вивчати інтереси і запити мешканців гуртожитку проводити роботу спрямовану на виховання мешканців у дусі колективізму товариськості та свідомого виконання правил проживання у гуртожитку; здійснювати контроль за створенням у гуртожитку належних умов для відпочинку й навчання мешканців; сприяти підвищенню загальноосвітнього рівня мешканців впровадженню в побут радянських традицій свят і обрядів проводити науково-атеїстичну й антиалкогольну пропаганду. Вихователь звітує про здійснювану роботу перед адміністрацією підприємства установи організації профспілковим комітетом і комітетом комсомолу. 34. Для широкого залучення робітників службовців студентів учнів а також інших громадян які проживають у гуртожитку до розробки та проведення заходів спрямованих на поліпшення політико-виховної культурно-масової фізкультурно-оздоровчої роботи затвердження норм і правил соціалістичного співжиття тверезого та здорового способу життя подання допомоги керівництву гуртожитку в поліпшенні житлових умов і побутового обслуговування в кожному гуртожитку створюється рада гуртожитку. Рада діє відповідно до Положення про раду гуртожитку затвердженого Президією ВЦРПС і Бюро ЦК ВЛКСМ. 35. Рада гуртожитку обирається відкритим голосуванням на загальних зборах робітників службовців студентів учнів а також інших громадян які проживають у гуртожитку строком на один рік. 36. Рада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового комітету в тісному контакті з комсомольською організацією підприємства установи організації. 37. У кожному жилому приміщенні що знаходиться у спільному користуванні кількох осіб які не перебувають у сімейних стосунках обирається старший який забезпечує додержання правил внутрішнього розпорядку сприяє у проведенні політико-виховної культурно-масової фізкультурно-оздоровчої роботи та інших заходів. VI. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за комунальні послуги 38. Плата за користування жилою площею в приміщеннях що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб які не перебувають у сімейних стосунках провадиться за встановленими ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею і окремо плата за них не стягується. Громадяни які проживають у приміщеннях що перебувають у їх відособленому користуванні вносять плату за користування жилою площею і за комунальні послуги по ставках квартирної плати тарифах установлених для будинків державного та громадського житлового фонду. 39. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за комунальні послуги вноситься не пізніше десятого числа наступного за оплачуваним місяця. VII. Виселення з гуртожитків 40. Сезонні тимчасові працівники і особи що працювали за строковим трудовим договором які припинили роботу а також особи що вчились у навчальних закладах і вибули з них підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств установ організацій які поселилися в гуртожитку у зв'язку з роботою може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину. Осіб які припинили роботу з інших підстав може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення. 41. З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено: 1 інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців які стали інвалідами внаслідок поранення контузії або каліцтва що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби або внаслідок захворювання зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників Великої Вітчизняної війни які перебували у складі діючої армії; сім'ї військовослужбовців і партизанів які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР які стали інвалідами внаслідок поранення контузії або каліцтва що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків; 2 осіб які пропрацювали на підприємстві в установі організації що надали їм жилу площу в гуртожитку не менш як десять років; 3 осіб звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства установи організації або за скороченням чисельності чи штату працівників; 4 пенсіонерів по старості персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого працівника якому було надано жилу площу в гуртожитку; інвалідів праці I і II груп інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб; 5 одиноких осіб з неповнолітніми дітьми які проживають разом з ними. 42. Осіб які проживають у гуртожитках виселяють також у разі знесення будинку чи переобладнання будинку жилого приміщення в нежилий а також якщо будинок жиле приміщення загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша жила площа в гуртожитку або інше жиле приміщення сім'ї - кімната в гуртожитку для проживання сімей а одинаку який проживає в кімнаті що перебуває в його відособленому користуванні - така ж кімната . 43. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку інше жиле приміщення має відповідати вимогам передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР 5464-10 . 44. Громадян які самоправно зайняли жилу площу в гуртожитку виселяють без надання їм іншого жилого приміщення. Громадяни можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення також на підставах передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР. VIII. Відповідальність за порушення правил надання жилої площі в гуртожитку користування гуртожитками та їх утримання 45. Особи винні у порушенні правил надання жилої площі в гуртожитку правил користування гуртожитками та їх утримання несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР. Додаток до Примірного положення про гуртожитки " " 19 р. населений пункт підприємство установа організація ОРДЕР на жилу площу в гуртожитку N серія Виданий гр. прізвище ім'я по батькові який працює вчиться у місце роботи навчання на право зайняття з сім'єю з чоловік жилої площі в гуртожитку N по вул. буд.N корпус N кімната N розміром вказується при наданні приміщення кв.метрів. у відособлене користування Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації профспілкового комітету і комітету комсомолу від " " 19 р. підприємство установа організація СКЛАД СІМ'Ї N |Прізвище ім'я по батькові|Рік |Родинні відносини з особою п/п| |народ-|на ім'я якої видано ордер | |ження | + + + | | | | | | | | | Печатка керівник підприємства підпис установи організації - прізвище та ініціали Цей ордер є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу. При вселенні ордер здається в житлово-експлуатаційну організацію а при її відсутності - завідуючому директору гуртожитком підприємства установи організації. Ордер дійсний протягом 30 днів. " " 19 р. населений пункт підприємство установа організація КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА на жилу площу в гуртожитку N серія Ордер виданий гр. прізвище ім'я по батькові який працює вчиться у місце роботи навчання на право зайняття з сім'єю з чоловік жилої площі в гуртожитку N по вул. буд.N корпус N кімната N розміром вказується при наданні приміщення кв.метрів. у відособлене користування Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації профспілкового комітету і комітету комсомолу від " " 19 р. підприємство установа організація СКЛАД СІМ'Ї N |Прізвище ім'я по батькові|Рік |Родинні відносини з особою п/п| |народ-|на ім'я якої видано ордер | |ження | + + + | | | | | | | | | керівник підприємства підпис установи організації - прізвище та ініціали Ордер одержав підпис дата